MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel Faks :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54"

Transkript

1 Safety Data Sheet ( EC ) 1907 /2006 ( REACH ) Madde 31 ve Ek II 1.. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Maddenin veya karışımın tanımlanması : Selon 210, 230, 240, 335, 336, 335 TO,389, 528, , 622, 628, Madde / karışım Kullanımı Anaerobik yapıştırıcı civata sabitleme, contalama, sızdırmazlık Ürün Tipi : METAKRİLİK ESTER BAZLI YAPIŞTIRICI RoHS ve WEEE listelenen maddeler içermez 1.3. Şirket / girişim tanımlama TECNADE S.A.S. DI GRIGGIO ROBERTO & C. Delle Margherite, 19 Via Sant 'Alessio CON VIALONE ( PAVIA ) İTALYA TEL TEHLİKE TANIMI ETİKET ELEMANLARI ( DPD ) SINIFLANDIRMA : Xi Tahriş edici R36/37/38 : Gözleri solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. S23 : buharları teneffüs etmeyin. S24/25 : Göz ve deri ile temasından kaçının. S26 : Göz ile temas halinde bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız S28 :Cilt ile temasında, su ve sabunla iyice yıkayın. S37 : Uygun eldivenler giyin. EK UYARILAR : S2 : ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEKLERİ S46 : Yutulduğunda derhal doktora başvurun ve bu kabı veya etiketi gösteriniz. KULLANIM İÇİN TAVSİYELER :TALİMATLAR UYARINCA KULLANILAN ÜRÜN TEHLİKELİ DEĞİLDİR 3. BİLEŞİMİ / BİLGİ AÇIKLAMA : anaerobik yapıştırıcı İÇERİK CAS No EINECS kon Santrosyonunun uyarınca sınıflandırma / DPD SINIFLAMASINI DSD CLP GÖRE Xi; R36/38 - R43 Göz tahrişi 2 - H319 Deri tahrişi 2 - H315 Cilt 1 hassaslaştırılması - H317 hidroksipropilmetakrilat Xi; R36/38 - R43 Cilt 1 hassaslaştırılması - H317 Göz tahrişi 2 - H319

2 F; R10 Xn: R20/21/22 C; R35 N ; R50 Yanıcı sıvılar 3 H226 Akut toksisite ( Oral) 4 H302 Akut toksisite, dermal, 4 H312 Deri korozyonu 1A H314 Akut toksisite, teneffüs, 4 H332 Sucul ortam 1 H400 için tehlikeli O; R7 T, R23 Xn ; R21/22-48/20/22 C; R34 N, R51-53 Organik Peroksitler E H242 Akut toksisite, teneffüs, 3 H331 Akut toksisite, dermal, 4 H312 Akut toksisite ( Oral) 4 H302 Spesifik hedef organ toksisitesi - tekrarlanan maruz kalma 2 H373 Cilt aşınması 1B H314 Su ortamı için tehlikeli - Kronik tehlike 2 H Xn; R22 - R36/37/38 - R43 Akut toksisite ( Oral) Kategori 3 H301 Deri tahrişi ( Kategori 2 ) H315 Göz tahrişi ( Kategori 2 ) H319 Duyarlılık - Cilt (Kategori 1 ) H317 Spesifik hedef organ toksisitesi - tek maruziyet (Kategori 3 ) H335 - R ve H ifadelerin tam listesi için 16. bölüme bakın 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ 4.1 Soluma :birey / s veya havaya etkilenen kimse taşıyın. Solunum güçlüğü : bir doktora danışın. 4.2 Deri teması : su ve sabun ile yıkayın. 4.3 Göz teması : Birkaç dakika ( en az 5 ) için bol su ile iyice durulayın. Tahriş devam ederse, bir göz doktoruna danışın. 4.4 Yutma:Ağzı çalkalayın su 2-3 bardak içmek ve bir doktora danışın. Kusturmayiniz. En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli : GÖZLER : Tahriş, konjonktivit. CİLT : Kızarıklık, ürtiker SOLUNUM : Tahriş, öksürük, nefes darlığı, göğüs sıkışması. 5. MÜCADELE ÖNLEMLERİ Yanmaz ürün ( parlama noktası : > 80 C ) 5.1 Uygun yangın söndürme aracı : Köpük, Toz, Karbondioksit 5.2 Uygun olmayan söndürme maddeleri : Yok Bilinen Maruz kalmaktan kaynaklanan 5.3 Belirli riskler: Yanma By: toksik ve korozif gazlar / buharlar (azotlu buharlar, karbon monoksit / karbon dioksit ) salma Talimatlar : buharları teneffüs etmeyin. İtfaiyeciler için 5.5 özel koruyucu ekipmanlar : Koruyucu eldiven, güneşlik, giysiler Ateş / ısı : sıkıştırılmış hava / oksijen maskesi 6. KAZA SONUCU ALINACAK TEDBİRLER Göz ve deri ile temasından kaçının. Kaçış oluştu hangihavalandırın. 6.1 Kişisel önlemler : bölüm 8.2 'ye bakın 6.2 Çevresel önlemler:dökülenleri. 13. bölüme bakın Temizleme 6.3 Yöntem: emici malzeme, örneğin kullanarak toplayın kum, talaş ve toprak. Daha sonra atılması için kapalı kaplar içinde emilen sıvıyı toplamak. Dikkatledökülen maddeyi toplamak. Su ilekirli yüzeyleri yıkayın. Malzeme / iş elbiseleri temizlerken veya kaldırarakişi sonlandırın. 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

3 7.1. Elleçleme:çalışma alanı sağlamak ve iyi havalandırılan olduğunu. Sensitizasyonriskini önlemek içinderiye temastan kaçının Depolama: Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda saklayın. Yönetmeliklere uygun olarak orijinal kabında sadece saklayın. Uzaklıkta okside bazlar (güçlü ), aminler gelenmadde tutmak 7.3. Belirli kullanımları: yapıştırma, sızdırmazlık metal parçaların kilitleme. 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA İtalya için geçerli 8.1 Maruz kalma limitleri : Professional maruz kalma : Uygulanabilir ve varsalimit değerler, aşağıda gösterilmiştir. İÇERİK CAS SINIFLANDIRMA - konsantrasyon belirli SINIRLARI Akrilik Asit STOT SE 3 ; H335 SOLUNUM SİSTEMİ tahrişe neden olabilir 8.2 Maruziyet kontrolleri : Professional maruz kalma kontrolleri : Düzenli Havadaki konsantrasyonları kontrol edin. Açık havada çalışmak / kullanan yerel çıkarma, havalandırma veya solunum ekipmanı Kişisel koruyucu ekipmanlar a ) Solunum koruması : Yeterli havalandırma olduğundan emin olun. Filtre A ile gaz maskesi eğer maruziyet sınır değerden > havasında izin b ) Ellerin korunması : nitril kauçuk ( EN754 uyumlu) RN 374 kimyasala dayanıklı eldivenler. Kirlenmiş veya yıpranmış eldivenleri değiştirin. Eldiven 0.7mm minimum kalınlığı c) Gözlerin korunması : çerçeve ile koruyucu siperliği, koruyucu gözlük. d) Cilt koruması : Koruyucu giysi Çevresel maruz kalma kontrolleri: bölümler 6.2, 6.3 ve 13 bakın 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Doğru kontrol önlemlerininalınmasını sağlamak için,madde veya karışım ile ilgili tümbilgileri, nokta 9.2 listelenen özelliklebilgi sağlar. Bu noktadagerekli bilgileri kayıt, anında sağlanan uygun olmalıdır Genel bilgiler Fiziksel durum : Sıvı Renk : Karakteristik Koku : Karakteristik 9.2. Sağlık, güvenlik veçevre ile ilgili önemli bilgiler ph: GEÇERLİ / DEĞİL MEVCUT İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı: GEÇERLİ / DEĞİL MEVCUT Parlama noktası: GEÇERLİ / DEĞİL MEVCUT Parlama ( katılar, gazlar ) : GEÇERLİ / DEĞİL MEVCUT Patlayıcı özellikleri : GEÇERLİ / DEĞİL MEVCUT Yakıt özellikleri : GEÇERLİ / DEĞİL MEVCUT Buhar basıncı : MEVCUT / GEÇERLİ DEĞİL Bağıl yoğunluk : GEÇERLİ / DEĞİL MEVCUT Çözünürlük: Suda Karışmayan Hidro : suda çözünür değildir Ayrılma katsayısı : n-oktanol/su : MEVCUT GEÇERLİ / DEĞİL DEĞİL Viskozite: mpa.s ( 20 C'de 20 rpm) Yoğunluk (g / ml): 1.06 Buhar yoğunluğu : GEÇERLİ / DEĞİL MEVCUT Buharlaşma oranı : GEÇERLİ / DEĞİL MEVCUT 9.3. Ek bilgi : Hiçbir ek bilgi bulunmamaktadır 10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE Kaçınılması gereken 10.1 Koşullar : Yangın riski olasılığı : ısı kaynakları Kararlılık: neme maruz kalırsa Kararsız. Kararsız havaya maruz kalırsa. Tepkiler: ısı Release. Aminler ve oksidanlar ile reaksiyona girerek ( güçlü) Önlemek için 10.2 Malzemeler : oksitleyici bazlar ( güçlü), aminler 10.3 Tehlikeli ayrışma ürünleri: Yanma By : zehirli gazlar / buharlar karbon monoksit / karbon dioksit salınımı 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Akut oral toksisitesindirim yollarında tahrişe neden olabilir. Teneffüs yoluyla akut toksisite :solunum sistemi tahrişi. Deri tahrişi : Uzun süreli veya tekrarlanan temas cilt tahrişine neden olabilir. Göz tahrişi :Gözleri tahriş Hassaslaştırıcı : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. AKUT TOKSISITE İÇERİK Ana TİPİK DEĞERLER TÜRLERİ DEĞERLER ORAL - LD 50/4 SAAT SOLUNUM - LC 50/4 SAAT Dermal - LD 50/4 SAAT 382 mg / kg RAT

4 220 ppm RAT 500 mg / kg RAT hidroksipropilmetakrilat ORAL - DL50 DERMAL - DL50 > 5,000 mg / Kg RAT > 5,000 mg / kg TAVŞAN ORAL - DL50 DERMAL - DL mg / kg RAT > 3,000 mg / kg TAVŞAN ORAL - DL mg / kg fare SOLUNUM LC 50/4 SAAT ORAL DL 50 DERMAL DL mg / l ( 1200 ppm) RAT mg / kg RAT mg / kg DERİ KOROZYON - TAHRĐŞĐ İÇERİK CAS SONUÇ TÜRLERİ CİLT - KOROZİF IRRITANT - 24 SAAT CİLT IRRITANT - 24 SAAT CİLT CİLT - KOROZİF ÜREME CELLA MUTAJENLİĞİ İÇERİK CAS SONUÇ TÜRLERİ - REFERANS POZİTİF / NEGATİF MOUSE - OECD kılavuz EKOLOJİK bilgi Ekotoksisite Drenaj ve yüzey ve yeraltı sularına boşaltmayın hareketlilik Uçucu organik bileşikler ( VOC) : < % 3 ( 1999/13/EC). Polimerleştirilecek kez, anaerobik ürünler hareketsiz Sebat ve biyobozunurluk Ürün biyolojik değil Bioakümülasyon Biyoakümülasyon veriler mevcut değil PBT değerlendirmesi sonuçları Mevcut verileredayanarak geçerli değildir Diğer olumsuz etkiler

5 Veri yok Ozon tabakası için tehlikeli değildir ( 1999/45/EC ) RoHS ve WEEE listelenen maddeler içermez MADDELER VE EKOLOJİK BİLGİ İÇERİK CAS TİPİK DEĞERLER Balık CL50 için zehirlidir - Oncorhynchus mykiss ( Gökkuşağı alabalığı) mg / l - 96 h Daphnia ve diğer sucul omurgasızlar için zehirlidir. EC50 - Daphnia magna ( Büyük tatlı su piresi) - 16 mg / l - 24 saat Sebat ve biyobozunurluk Biyotik / Aerobik Biyobozunabilirlik Hızla biyobozunur. Yöntem : Kapalı şişe numune hidroksipropilmetakrilat Leuciscus EUK'lardan mg / l - 48 h Sabit akış testi balık için toksiktir Bakteriyel zehirlenme CE 10 Pseudomonas putida mg / l - 16 saat Kalıcılık ve biyobozunurluk : Aerobik biyobozunurluk Kimyasal oksijen ihtiyacı Sonuç : % 94 - Hızla biyobozunur. Yöntem : Kapalı şişe numune Pimephales promelas ( Sazan yavrusu ) - Sabit akış testi balık için toksiktir 227 mg / l - 96 h Kalıcılık ve biyobozunurluk : Aerobik biyobozunurluk Kimyasal oksijen ihtiyacı Sonuç : % 84 - Hızla biyobozunur. Yöntem : Kapalı şişe numune Veri yok EC50 - Daphnia magna ( Büyük tatlı su piresi) - 54 mg / l - 48 h Balık CL50 için zehirlidir - mykiss ( Gökkuşağı alabalığı) - 27 mg / l - 96 h Bakteriyel zehirlenme : CE 3 Pseudomonas putida - 41 mg / l - 16 saat Aerobik biyobozunurluk Kimyasal oksijen ihtiyacı Sonuç : % 81 - Kolay biyobozunur. Yöntem : Kapalı şişe numune 13. BERTARAF Malzemeleri atık ilişkin 13.1 Düzenlemeler : Atık malzeme kodu (Direktif karar 2001/118/EC, 2008/98/EC ) : atık yapışkanlar ve organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sızdırmazlık. Sektör ve üretim sürecine bağlı olarak, diğer EURAL kodlar da Direktifi 2008/98/EC uyarınca uygulanabilir Tehlikeli atık olabilir Bertaraf yöntemleri :Ürünün atılması : Atma işlemi yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak yer almalıdır. Bu atık ürünün katkısı kullanıldığı üzerinde nesne ile karşılaştırıldığında çok önemsizdir Paketleme / Konteyner : Kullandıktan sonra, tüpler, karton ve artık ürünü içeren şişeler yetkili hukuki deponi gibi kimyasal kontamine atık bertaraf veya yakılmalıdır. Bertaraf mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Atık kodu: : atık yapışkanlar ve organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sızdırmazlık. 14. TAŞIMA BİLGİLERİ Karayolu taşıma ADR tehlikeli olmayan madde Demiryolu taşımacılığı RID : Tehlikeli olmayan madde Nehir taşımacılığı ADN tehlikeli olmayan madde Deniz taşımacılığı IMDG: Tehlikeli olmayan madde Hava taşımacılığı IATA : Tehlikeli olmayan madde 15. MEVZUAT BİLGİSİ Uçucu organik bileşikler ( VOC) : < % 3 ( 1999/13/EC) 16. DİĞER BİLGİLER Kısaltmalar PBT = kalıcı, biyo-birikimli ve toksik maddeler DSD Tehlikeli Madde Yönetmeliği DPD Tehlikeli Hazırlama Yönergesi CLP (AB - GHS ) Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama ( Avrupa Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi)

6 GÜVENLİK BİLGİ FORMU cümleleri BUGÜNKÜ TAM LİSTESİ R7 YANGIN NEDEN OLABİLİR R10 ALEVLENEBİLİR CİLT VE YUTULURSA SOLUNUM, ile temasında sağlığa zararlıdır R20/21/22. CİLT VE YUTULURSA temasında sağlığa zararlıdır R21/22. R22 Yutulduğunda Solunması halinde toksiktir R23 R34 YANIKLARA NEDENLERİ R35 Ciddi yanıklara neden olur R36/37/38: Gözler, solunum sistemi ve deri. R43 CİLT temas halinde hassasiyet NEDEN OLABİLİR. 48/20/22HARMFUL : SOLUNUM YOLUYLA Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Sudaki organizmalar için çok toksik R50 Sucul organizmalar için toksik, R Sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir H226 ALEVLENİR SIVI VE BUHAR H301 Yutulması halinde toksiktir H302 Yutulması halinde zararlıdır. Cilt ile temasında ZARARLI H312. H314 Ciddi deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur H315 Deri tahrişine neden olur H317 Deride alerjik reaksiyona sebep olabilir. H319 Ciddi göz tahrişine NEDENLERİ H242 ISITMA yangına neden olabilir. H301 Yutulması halinde toksiktir H331 Solunması halinde toksiktir. H332 Solunması halinde zararlıdır. H335 Solunum tahrişine neden olabilir H373 Uzun süreli maruz kalmalar organlara ZARAR VEREBİLİR Sucul yaşam için çok ZEHİRLİ H400. UZUN süreli kalıcı etkisiyle sucul yaşam için toksik H411. DATA ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZELLİKLER BAZINDA GÜNCEL - ESIS : Avrupa Kimyasal Maddeler Bilgi Sistemi SDS Sekizinci revizyon 16 Kasım 2012 Yer alan bilgiler, özel olarak tanımlanmış malzeme anlamına gelmektedir. TECNADE MSDS hazırlamaanda bu bilgiler güvenilir düşünmektedir. Bu üretim gereksinimlerine göreürünün özellikleriningeçerliliğini onaylamak veürününkullanımı ile ortaya çıkabilecek durumlar kişileri ve şeyleri korumak için gerekli tüm önlemleri almakkullanıcınınsorumluluğundadır. TECNADE kazara veya karkaybı da dahil olmak üzereürününuygunsuz kullanımı, doğan her türlü zarardan için açık ve / veya zımni sorumluluk kabul etmez. Bu güvenlik bilgi formu Direktifi 67/548/EEC ve sonraki değişiklikler ve Direktifi 1999/45/EC veürününgüvenli kullanımı ile ilgili bilgi sağlar uyarınca hazırlanmıştır. ILAVE BİLGİ : BURADAKİ BİLGİLER, BİZİM ŞU ANKİ BİLGİLERİMİZE VE ÜRÜNLE İLGİLİ ÜRETETİCİYE DAYANMAKTADIR. AMACIMIZ ÜRÜNLERİMİZİ, GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİNİN AÇISINDAN TARİF ETMEKTİR BELİRLİ BİR ÖZELLİK HAKKINDA GARANTİ VERMEMEKTEYİZ.

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD Veriliş tarihi: 04/10/2005 Revizyon tarihi: 27/01/2015 Yerini alır: 15/12/2011 Versiyon: 5.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi INTERVIX PRO Kullanım: tarım ilaçları, herbisit Firma: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. 34752 Icerenkoy - Atasehir / Istanbul TURKEY

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Form No: MS026 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Ürün Kodu /No EPX03PNT-05 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: İki komponentli,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 18/07/2014 Revizyon tarihi: 15/01/2015 Fişi değiştirin: 18/07/2015 Versiyon: 1.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımı Ürün Adı : Amonyum Sülfat Gübre Çeşidi : Amonyum sülfat, sülfürik

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 13/03/2015 Fişi değiştirin: 27/06/2013 Versiyon: 2.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E Tarihli Güvenlik Veri Levhası 5/2/2015, Uyarlamalar 1 BÖLÜM 1: Madde/karışımın ve şirket/üstlenicinin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Preparatların tanımlanmaları: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 14563 Materyal

Detaylı