Bahar Dönemi Proje II ve Bitirme Çalışması Konuları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2012 Bahar Dönemi Proje II ve Bitirme Çalışması Konuları"

Transkript

1 Bahar Dönemi Proje II ve Bitirme Çalışması Konuları 1. Prof. Dr. Semra ÖZTÜRK 1. Güç Kalitesi 2. Enerji Planlaması 3. İletim Sistemi Problemleri 4. Güç Kalitesi 5. Şalt Tesisi ve Ekipmaların Tanıtımı 6. Analog ve Sayısal Röle Yapıları 7. Kojenerasyon Santralleri 8. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 9. Yük Akışı Analizi 10. Ferrorezonans ve Etkileri 11. Güç Sistemlerinde Koruma 12. Elektrik Tesislerinde Topraklama 2. Prof. Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU 1. D.C. Motor veya generatör tasarımı ve projelendirilmesi 2. Magnetik devre tasarımı 3. Anahtarlı Relüktans Motoru tasarımı, kontrolü, uygulamaları. 4. D.C. Motorların kontrolü ve uygulamaları 5. Frekans dönüştürücüler yardımıyla asenkron motor kontrolü 6. Transformatör tasarımı ve projelendirilmesi 7. Rüzgar paneli tahrik sistemleri (As.generatör..) ve modeli 8. Güneş panelleri ve güneş enerjisinin elde edilmesi, uygulama alanları, güç izleme 9. Faz kontrol devresi i) Lineer basamak tek. (uyg.) ii) Cos geçiş tekniği 10. Analog ve dijital yöntemlerle D.C. motor kontrolu (uyg.) 11. Yeni jenerasyon anahtarlama elemanlarının yapıları, uygulama örnekleri (teo.) 12. Anahtarlı relüktans motor imalatı (uyg.) 13. Güç elektroniği devrelerinde akım dalga şeklini ölçmek için kullanılan yöntemler 14. Nonlineer alan değişiminin matematiksel modellenmesi 15. Rogowski sargısının uygulanması (akım, akı ve endüktans ölçümleri) 16. Daimi mıknatıslı mot. mikromotorlar, küçük elk. Mot. (teo.) 17. Akü şarj kontrol devresi 18. Elektrikli ve hibrid taşıt uygulamaları 19. Transformatör tasarımını bilgisayar programının oluşturulması, 20. Asansör projesi, 21. Asenkron motorun vektör kontrolu modeli, 22. Asenkron motorun frekans kontroluna ilişkin modeli Page 1 of 9

2 3. Prof. Dr. Nurettin ABUT 1. Güç yarıiletkenleri özellikleri ve kullanımı 2. Güç devrelerinde sürücü/tetikleme devreleri ve düzenleri/uygulamaları 3. Alternatif akım ayarlayıcıları 4. D.C. akım ayarlayıcıları, gerilim yükselticiler 5. Doğrultucular, adaptörler ve güç kaynakları 6. Eviriciler (Denetimi, DGA-PWM, harmonikler) 7. Anahtarlama sorunları ve anahtarlamalı kaynaklar 8. Röleler yapısı, tasarımı, uygulamaları 9. Elektrik makinaları yapısı, kontrolü ve servo uygulamaları 10. Asenkron motorlarda frekans ile devir ayarı 11. Güç elektroniği ile statik kompanzasyon 12. Doğrusal (Lineer) motorlar ve uygulamaları 13. Yüksek gerilimin insan sağlığı üzerindeki etkileri 14. Elektrikli taşıtların (Otomobil, Tren, v.b. ) denetimi, 15. Adım motorları ve denetim uygulamaları 16. Yenilenebilir enerji kaynakları ve uygulamaları 17. Enerji üretiminde santral ve jeneratörlerin denetimi uygulamaları 18. Akü ve pil şarj devreleri ve uygulamaları 19. Kesintisiz güç kaynakları 20. Algılayıcılar ve uygulamaları 21. MATLAB, Simulink, Pspice, Proteus, v.b. simulasyon çalışmaları 22. Gemi elektrik sistemleri ve kontrolü 23. LED sürücü denetimi 24. Güç Elektroniği Uygulamaları (ZVC, ZCT, HVDC, STATCOM, FACTS, DTC, SMPS, Elektronik sigortalar, Yakıt Hücreleri ) (Tüm konularda yeterli teorik altyapı olması durumunda pratik uygulamalar yapılabilir) 4. Prof. Dr. Bekir ÇAKIR 1. Bilgisayar destekli hız denetim uygulamaları 2. PIC-Denetleyicili (16f84) basit uygulamalar 3. PC-USB(Universal Serie Bus) port üzerinden ölçme ve denetimuygulamaları, 4. Termik, magnetik, seviye ve yaklaşım sensörlü sayısal uygulamalar 5. PWM-Modülasyonlu inverter sürme devresinin PIC ile denetimi 6. Bilgisayar destekli denetimli doğrultucu 7. DC-Kıyıcı devrelerinin Proteus ile benzetimi 8. PIC-denetleyici 16x8xx ile tuş takımı ve LCD-ekran sürme 9. Üç basamak ileri/geri sayıcı devresi 10. Sayısal POT çıkış direnci (0 1kOhm veya 0 10kOhm) 11. En Büyük Güç Noktası İzleyici (MPPT) algoritmalarının incelenmesi ve bir uygulama 12. Yumuşak Anahtarlama Teknikleri ve bir Uygulama 13. IGBT- Güç anahtarı sürme devreleri 14. IGBT Güç anahtarının yüksek frekans davranışının incelenmesi 15. Matlab ile modelleme ve benzetimler Page 2 of 9

3 5. Doç.Dr. H. Tarık DURU 1. D.C.-A.C. Motor kontrol devreleri (teo. ve pratik) 2. Temel güç elektroniği devreleri 3. D.C., A.C. Servo sistemlerin incelenmesi 4. Matlab ortamında motor ve sürücü sistemlerin simülasyonu ve modellenmesi 5. Bilgisayar destekli magnetik analiz (GEMINI programı ile) 6. Transformatörlerin korunması ve arızalar 7. Harmonikler ve giderilme yöntemleri 8. Statik kompanzasyon 9. Küçük ve orta güçlü rüzgar enerji sistemleri 10. Fotovoltaik sistemler 6. Yrd. Doç. Dr. Birol ARİFOĞLU 1. PIC İle PLC Tasarımı 2. PIC Uygulamaları 3. SCADA İle Process Kontrolü 4. PLC İle Process Kontrolü 5. SCADA İle PLC lerin Haberleşme Protokolleri 6. PIC İle LCD Sürücü Tasarımı 7. Servo Sürücüler (DC-AC) 8. Bina Otomasyonu 9. Anahtarlamalı Güç Kaynağı (SMPS) Tasarımı (Uygulamalı)- (Bitirme Çalışması) 10. PLC Uygulamaları - (Bitirme Çalışması) 7. Yrd.Doç.Dr. Ayşen Basa ARSOY 1. Kompanzasyon 2. Güç kalitesi 3. Transformatör merkezi elemanları ve seçimi 4. Tüketilen ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik santralleri, 5. Elektrik enerji piyasası ve ilgili yönetmelikler 6. Enerji verimliliği 7. İletim ve dağıtım sistemlerinde koruma, röle koordinasyonu, 8. Enerji depolama 9. Simulink ya da güç sistemleri analizi programları ile modelleme ve analiz uygulamaları 10. Dağıtılmış üretim, mikro şebeke yapıları, etkileri ve benzetim uygulamaları 11. Güç elektroniğinin elektrik iletim ve dağıtım sistemlerine uygulanması 12. Güç kalitesini arttırıcı çözümler ve uygulamaları 13. Güç sistemlerinde frekans ve gerilim kontrolü 14. Güç sistemlerinde yük tahmini 15. Güç sistemlerinde sayısal koruma 16. Güç sistemleri modelleme ve analizi, analiz program uygulamaları (Yük akışı, kısadevre ve kararlılık analizleri) 17. Simulink te modelleme ve analiz Not : 1-9 Proje 2 konuları, Bitirme Çalışması konularıdır. Page 3 of 9

4 8. Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇAMUR 1. Rüzgar Enerjisi İle Elektrik Üretimi 2. Servomotor Uygulamaları 3. Kumanda Elemanları (Sensörler) 4. 3 Fazlı Kontrollü Doğrultucu 5. Kesintisiz Güç Kaynakları 6. Servomotor İle Hedefe Kilitleme Devre Tasarımı - (Bitirme Çalışması) 7. PLC İle Motor Sürücü Devresi Kontorlü (Mikro Master) -(Bitirme Çalışması) 9. Yrd.Doç.Dr. M. Zeki BİLGİN 1. MATLAB/Simulink te model geliştirme 2. Diyot ve SCR elemanlarının karakteristikleri ve Modellenmesi ( teorik + modelleme + deneysel) 3. Yenilenebilir Enerji Modelleme ve Uygulamaları(Güneş, yakıt hücresi, hidrojen, Rüzgar Enerjisi..) 4. Elektrik Makinalarının Dinamik Modellenmesi (MATLAB) 5. AC/DC, DC/AC,DC/DC, AC/AC Dönüştürücüler (teorik + Modelleme) 6. PWM AC kıyıcı modelleme ve uygulaması, 7. DC Kıyıcı denetimli Doğru Akım Motor Kontrolü, 8. Yapay Sinir Ağları ile sistem modelleme ve denetim 9. Senkron Generatörler 10. Magnetik devrelerin bilgisarla analizi (modelleme) 10. Yrd. Doç. Dr. Şule KUŞDOĞAN 1. Enerji Depolama Sistemleri 2. Elektrikli Taşıtlar 3. Santraller 4. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 11. Yrd. Doç Dr. Gül KURT 1. Rüzgar Santralleri Şebeke Entegrasyonu 2. Rüzgar Santralleri Güç Kalite Problemleri 3. Enerji Depolama Sistemleri 4. Güç Sistemlerinin Sistemlerinin Modellenmesi ve MATLAB Uyg. Page 4 of 9

5 12. Yrd.Doç.Dr. Tarık ERFİDAN 1. Mikrodenetleyici Uygulamaları (PIC, Atmel, Intel,..) a- Led, b- Motor Sürücü (step, dc motor,..) c- Motor Kontrol, d- LCD, e- Sıcaklık, f- Kablosuz İletişim,.. 2. Bilgisayar Uygulamaları a- Paralel Port, b- Seri Port, c- USB kullanarak yapılacak uygulamalar,.. 3. Güç Elektroniği Uygulamaları a- 1-fazlı ve 3-fazlı inverterler, b- Dc-dc dönüştürücüler, c- UPS, d- Güç Kaynakları, e- Alternatif Akım Makineları sürücü devreleri, 4. Benzeşim uygulamaları a- Pspice, b- Matlab, c- Proteus, d- Programlama Dilleri (pascal, c,..) 5. Pratik Devreler. Not : 1. ve 2. konu başlığında proje ve bitirme alacak öğrencilerin assembler veya c dilini bilmeleri veya bu dillerle ilgili alt yapıyı tamamlamaları gerekmektedir. Bitirme alacak öğrencilerin mutlaka ön görüşme yapmaları gerekmektedir. 13. Yrd. Doç. Dr. Canan PERDAHÇI 1. Led lambalar : Devre bağlantı elemanları incelenerek,devre bağlantı şeması, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini incelemek. 2. Fluoresan lambalar : Klasik, elektronik balast ve kompakt fluoresan lambaların bağlantı şemalarını inceleyerek çalışma prensiplerini ve kullanım alanlarını incelemek. 3. Alçak basınçlı sodyum buharlı lambalar : Devre bağlantı elemanları incelenerek,devre bağlantı şeması, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini incelemek. 4. Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar: Devre bağlantı elemanları incelenerek,devre bağlantı şeması, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini incelemek. 5. Metal halojen lambalar: Devre bağlantı elemanları incelenerek,devre bağlantı şeması, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini incelemek. Page 5 of 9

6 6. Tungsten halojen lambalar: Devre bağlantı elemanları incelenerek,devre bağlantı şeması, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini incelemek. 7. Yüksek basınçlı civa buharlı lambalar: Devre bağlantı elemanları incelenerek,devre bağlantı şeması, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini incelemek. 8. İç tesisat anahtarları ve koruma elemanları: Komütatör, vaeviyen...gibi çeşitli iç tesisat anahtarlarının; zil, kapı otomatiği,merdiven otomatiği...gibi devrelerin ve sigorta, kaçak akım koruma rölesi, kompakt şalter...gibi koruma elemanlarının ve otomatik sigortaların bağlantı şemaları incelenerek çalışma prensiplerini öğrenmek, proje uygulamalarını incelemek. 9. Aydınlatma hesapları bilgisayar uygulamaları: İç aydınlatma hesabında kullanılan aydınlatma programlarını kullanabilmek. 14. Yrd.Doç.Dr. Hasbi İSMAİLOĞLU 1. Aşırı Gerilimlerin Oluşumu, 2. Aşırı Gerilimlere Karşı Koruma, 3. Elektrostatik Alanların Ölçülmesinde Deneysel Yöntemler, 4. Elektrostatik Alanların İncelenmesinde Sayısal Yöntemler, 5. Elektriksel Alanların Hesaplanması/Ölçülmesi, 6. Magnetik Alanların Hesaplanması/Ölçülmesi, 7. Elektromagnetik Girişim, Elektromagnetik Uyumluluk, 8. Büyük Akımların Ölçülmesi, Yeni Teknikler, 9. Yüksek Gerilimlerin Ölçülmesi, 10. Kısmi Boşalmaların Etkileri, Ölçülmeleri, 11. Katodik Koruma, 12. Y. Gerilim Laboratuvarında PIC Uygulamaları, 13. Bilgisayar (USB üzerinden) ve Mikroişlemci Kontrollü AD/DA Dönüştürücü Tasarımı ve Uygulaması, 14. Ölçme Kürelerinin Bilgisayar (USB üzerinden) ve Mikroişlemci Kontrollü Tasarımı ve Uygulaması, 15. Yüksek Gerilimde Aygıt Tasarımı ve Gerçekleme. 15. Yrd.Doç.Dr. Mehlika ŞENGÜL Proje Konu Başlıkları 1. Şalt tesisi ve ekipmaların tanıtımı 2. Elektrik tesislerinde kompanzasyon 3. Statik kompanzasyon 4. Güç sistemlerinde arızalar 5. Kojenerasyon santralleri 6. Alçak gerilim ve yüksek gerilim sigortalarının incelenmesi 7. Akım ve gerilim transformatörlerinin incelenmesi 8. Optik ölçü transformatörleri ve DC akım transformatörleri (DCCT) 9. Nükleer santraler (Yapısı, çalışma prensipleri, Güvenlik önlemleri ve diğer santrallerle karşılaştırılması) 10. Yenilenebilir Enerji kaynakları Page 6 of 9

7 Bitirme Çalışması Konu Başlıkları 1. Güç kalitesi problemleri ve çözüm yöntemleri 2. İletim hatlarının kompanzasyonu 3. Transformatör koruma sistemleri 4. Koruma röleleri( Elektromekanik, Statik ve Dijital Röleler) ve röle koordinasyonu 5. Harmonikler ve enerji sistemlerindeki etkilerinin incelenmesi 6. Güç sistemlerinde rezonans ve ferrorezonans olayları ve etkileri 7. Güç sistemlerinde interharmonikler 16. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEĞİN 1. Topraklama 2. Harmonikler 3. Enerji Kalitesi 4. Termik Santraller 5. Hidroelektrik Santraller 6. Küçük Hidroelektrik Satraller 7. Hidrojen Enerjisi ve Bor 17. Yrd. Doç. Dr. Ali Bekir YILDIZ 1. Bilgisayar destekli devre analizi 2. Harmonik analizi ve uygulamaları 3. Aktif ve pasif filtreler 18. Yrd. Doç. Dr. Nuran YÖRÜKEREN 1. Güç Kalitesi 2. Enerji İletim ve Dağıtım Sistemlerinin Dizaynı 3. Güç Sistemlerinde Koruma 4. Alternatif Enerji Kaynakları 5. Dağıtılmış Üretim Teknolojileri ve Uygulamaları 6. Güç sistemlerinde yük tahmini 7. Güç sistemleri modelleme ve analizi, analiz program uygulamaları (Yük akışı, kısadevre ve kararlılık analizleri) 8. Güç Sistemlerinde Harmonikler 9. Enerji İletim Hatlarının Dizaynı 10. Hava Hattı iletkenleri 11. Yer altı Kabloları 12. Bina Otamasyonu 13. Güç Transformatörleri Page 7 of 9

8 19. Yrd.Doç.Dr. Bora ALBOYACI 1. Kompanzasyon 2. Güç Kalitesi 3. İletim ve Dağıtım Sistemleri Dizaynı 4. Elektrik Enerji Üretim teknolojileri 5. Dağıtım Sistemlerinde Dağıtılmış Üretim (SMART GRID) 6. Güç Sistemleri Analiz Program Uygulamaları 7. Güç Sistemlerinde Koruma 8. Güç Sistemlerinde Yük tahmini 9. Aydınlatma Teknolojileri 10. Güç Transformatörleri 20. Yrd.Doç.Dr. Necmi ÖZDEMİR Proje Konu Başlıkları 1. İnönü Stadının (İstanbul) Uefa ve Fıfa Kriterlerine Göre Aydınlık Düzeyinin Ölçümsel İncelenip, Öneriler Sunulması 2. Bir Trafo Merkezinde (En Az 2500 Kva) Yangına Karşı Yapılması Gerekenler İle İlgili Projelendirme Ve Keşif Özeti. 3. Bir Benzin İstasyonunda Yangına Karşı Yapılması Gerekenler İle İlgili Projelendirme Ve Keşif Özeti. 4. Bir Beş Yıldızlı Otelde Yangına Karşı Yapılması Gerekenler İle İlgili Projelendirme Ve Keşif Özeti. 5. Bolu Tünelinin Aydınlatma Projesi Katlı Her Katta 4 Daire Bulunan (Toplam 80) Görüntülü Konuşma Ve Zil Tesisatının Çizilmesi Ve Görüntü Dağıtım Noktalarının Belirlenmesi 7. Bolu Tünelinin Kapalı Devre Sisteminin Analizi Ve Öneriler 8. Bolu Tünelinin Yangın Güvenliği Ve Öneriler 9. Bir Hastanede Yangın Algılama & Yangın Söndürme Sistemlerinin Projelendirilmesi 10. Umuttepe Kampüsü Arkasındaki Orman Bölgesinin Yangına Karşı Kameralarla İzlenmesi 11. Olimpik Standartlardaki Kapalı Yüzme Tesisinin Komple Aydınlatılması 12. Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasının Dış Aydınlatmasının Projelendirilmesi, Öneriler 13. Ulusal Ve Uluslararası Yangın Standart Ve Yönetmeliklerinin İrdelenmesi 14. Deprem Ve Yangın İlişkisinin Elektriksel Sistemlerde İrdelenmesi, Önlem Önerileri 15. Kocaeli Büyükşehir Bağçeşme Asri Mezarlığının Otomasyon Sistemi İle Mezar Yeri Bulma Projesi Bitirme Çalışması Konu Başlıkları 1. Dağıtım Trafolarının Dengesiz Yüklenmesi (Gökmen Çebi Sedaş) 2. Enerji Kalitesi Parametrelerinin İncelenmesi (Gökmen Çebi Sedaş) 3. Üretim Hollerinde Enerji Yönetimi İle İlgili Örnek Uygulamalar (Ahmet Şen) 4. İşletmelerin Elektrik Alanlarındaki Risk Analizleri Ve Önlemleri (Ahmet Şen) 5. Türkiyede Enerji Birim Fiyatlarının Oluşturulmasında Devlet Ve Özel Sektör Etkilerinin Gelecekteki Değişimini Etkileyecek Faktörler (Adnan Borazancı) Page 8 of 9

9 6. Elektrik Tesisleri Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Pratik Seçim Kriterleri (Adnan Borazancı) 7. 5 Yıldızlı Ulusoy Otel (İzmit) Kuvvetli Ve Zayıf Akım Sistemlerinin Projelendirilmesi (Nazmi Keskin) 8. Ncıty Avm nin Yanma Gerekçelerinin Elektriksel Bağlamda Analizleri (Suat Türker) 9. Mekanik Sayaçların Dıgıtal Sayaçlara Dönüştürülmesiyle Oluşacak Kazançların Uygulamalı İrdelenmesi (Erol Sancak Sedaş) 10. Sedaş Tarafından Kullanılan Trafoların Yaşam Ömrünün İrdelenmesi (Bakımla Yaşam Süreleri Mi Uzatılmalı Yenilenmeli Mi? Matematiksel Hesapları) Erol Sancak Sedaş) 11. Ultra Kapasitörlerin Analizleri (Oğuzhan Sezgi) 12. Avm lerde Kullanılanmak Üzere Tasarlanan Akülü Tren Projesi (Oğuzhan Sezgi) 13.Kesicilerin Tarihçesi, Vakum Kesicilerin Ayrıntılı İrdelenmesi.Bu Kapsamda Ekonomik Ve Teknik Açıdan Sf6 İle Karşılaştırılması.(Yetkin Saner) 14. Kompanzasyonda Harmoniklerin İncelenmesi Örneklerle Çözümlemeler Ve Excell De Kondansatör Hesap Yöntemlerinin İrdelenmesi(Yetkin Saner) 15. Orta Gerilim Kondansatörlerinin İncelenmesi (Yetkin Saner) (Yabancı Dili İyi Olan Adaylar İçin) 16. Yönetmeliklerde Ve Piyasada Kullanılan Güç Tanımlamalarının Açılımları.Şehir Şebekelerinde Trafogüçlerinin Seçimi.Ayrıca Şebeke Dallarındaki Yaylı Yüklerin Belirlenmesi(Yetkin Saner) 21. Yrd.Doç.Dr. Ersoy BEŞER 1. PIC Uygulamaları (Led, Display, LCD, vs.) 2. PIC ile USB, Eternet veya Seri Haberleşme Uygulamaları 3. PIC ile DC veya AC Motor Kontrol Uygulamaları 4. SCADA ile Proses Uygulamaları 5. PLC Uygulamaları 6. 1 Faz veya 3 Faz Evirici Simulasyonu veya Uygulaması 7. 1 veya 3 Fazlı, Yarım veya Tam Kontrollü Doğrultucu Simulasyonu veya Uygulaması 8. DC Kıyıcı Simulasyonu veya Uygulaması 9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile İlgili Araştırma 10. Aktif ve Pasif Harmonik Filtreler ile İlgili Araştırma 11. Kompanzasyon ile İlgili Araştırma Page 9 of 9

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 5 Elektrik Enerjisi Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve İlk İletim ve Dağıtım Hatları, Çeşitli Termik- Hidroelektrik-Nükleer

Detaylı

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL DERSLERĠ (Teorik Ders+Uygulama/Lab.) Kredi-AKTS MAT 111 Matematik I (4+0) 4-6 Reel ve kompleks sayılar.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL TDİ101 TÜRKDİLİ 1 A. Dil, Diller ve Türk Dili B. Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle C. Kelime Türleri D. Anlatımın

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

Elektrik Mühendisleri Odası, EEBB Mühendisliği Rehberi-2008

Elektrik Mühendisleri Odası, EEBB Mühendisliği Rehberi-2008 ÖNSÖZ TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İş Alanları ve Tanımları Komisyonu, yoğun bir çalışma sonucu "Mühendislik ve Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri (EEBM) İş Alanları Raporu" nu hazırlamış

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3-5 Haziran 2015 Organizasyon: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Teknoloji Transfer Ofisi http://eee.ktu..edu.tr http://www.ktu.edu.tr/tto

Detaylı

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon Bölümü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 GÜZ AİT 101 2 0 2 Zorunlu İÇERİK: Osmanlı Devleti nin gerilemesi ve nedenleri, k Milli Mücadelesi, Mustafa Kemal Paşa nın etkili olduğu kongreler konuları ders içeriğini

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı ÖNSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak, 2009 yılından beri öğrencilerimiz tarafından yapılan projeleri ziyaretçilere açık olarak bölümümüz

Detaylı

İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0)

İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0) SAYFA:1/11 EEM000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0) AKTS:0 I. YARIYIL DERSLERİ EEM1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegrasyon, Belirli

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

Aken Elektrik Enerji sektörün ileri gelen markaları ile işbirliği içerisinde Elektrik, Enerji, Endüstriyel 0tomasyon pazarında faaliyet gösteren,

Aken Elektrik Enerji sektörün ileri gelen markaları ile işbirliği içerisinde Elektrik, Enerji, Endüstriyel 0tomasyon pazarında faaliyet gösteren, 1 Aken Elektrik Enerji sektörün ileri gelen markaları ile işbirliği içerisinde Elektrik, Enerji, Endüstriyel 0tomasyon pazarında faaliyet gösteren, müşterilerinin ihtiyaçlarına güvenilir, hızlı ve kaliteli

Detaylı

ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ. Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014

ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ. Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014 2014 ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014 ÖZEL TESİSAT TEKİNİĞİ 1. KOMPANZASYON TESİSATLARI 2. PARATONER TESİSATLARI 3. TOPRAKLAMA TESİSATLARI 4. GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ EEM 341 Elektrik Makineleri Manyetik devreler ve sistemler. Trasformatörlerin temel prensipleri, empedans transferi, tek faz transformatörler,

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ Melih YILDIZ Tuğba Nur TOPÇU Ağustos 2012 Ankara 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. HİBRİT ARAÇLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI...4 3.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 2007, istanbul BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİNDEKİLER 5 7 9 10 11 12 13 14 REKTÖR DEN ENSTİTÜ MÜDÜRÜ NDEN GENEL BİLGİLER VE TARİHÇE ÇUKURSARAY GÜNÜMÜZDE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM YAPISI FEN

Detaylı

Mavi bir gokyuzu için teknoloji uretiyoruz...

Mavi bir gokyuzu için teknoloji uretiyoruz... Mavi bir gokyuzu için teknoloji uretiyoruz... MAVİSİS TEKNOLOJİ Mavisis Teknoloji A.Ş. yenilenebilir enerji güç elektroniği alanında lider bir teknoloji firmasıdır. Mavisis Teknoloji adı, mavi bir gökyüzü

Detaylı

PROJE TABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) 22-24 MAYIS 2014 SİNOP

PROJE TABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) 22-24 MAYIS 2014 SİNOP PROJE TABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) 22-24 MAYIS 2014 SİNOP İÇİNDEKİLER SAYFA SÖZLÜ SUNUMLAR 1 Akıllı Baston Projesi 2 Ambulansa Öncelik Veren Trafik Lambaları 3 Amfibik (Kara-Deniz) Taşıma

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS Power Management Instruments PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ ÜRÜN GAMI KGK Serisi Online Kesintisiz Güç Kaynakları Endüstriyel Tip DC Redresör/Akü Şarj Cihazlari

Detaylı

GRUP SUNUMU. Güç ve Enerji Performansı çözümleri

GRUP SUNUMU. Güç ve Enerji Performansı çözümleri GRUP SUNUMU Güç ve Enerji Performansı çözümleri 2014 2015 Uzman çözümleriyle eksiksiz bir teklif GS Anahtarlama Aşırı gerilime karşı koruma Güç ve elektrik enerjisi denetimi Şebeke kalite analizi Reaktif

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PARAFUDUR VE SİGORTALAR 522EE0129 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı