İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR"

Transkript

1 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU 24 Ocak 2009 İZMİR 1/72

2 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI GENEL YÖNETSEL DURUM MALİ DURUM KOMİSYON ÇALIŞMALARI TEKNİK ÇALIŞMALAR EĞİTİM ÇALIŞMALARI SOSYAL ETKİNLİKLER ÜYE İLİŞKİLERİ INTERNET VE ELEKTRONİK İLETİŞİM DANIŞMA KURULU TEMSİLCİLİKLER EMO GENÇ ETKİNLİKLERİ ÖZEL ETKİNLİKLER HUKUKSAL ETKİNLİKLER MESLEKİ DENETİM İSTATİSTİKSEL BİLGİLER BASIN, YAYIN, İLETİŞİM BASIN AÇIKLAMALARI FAKS (BELGEGEÇER) BÜLTEN ELEKTRONİK ORTAM BÜLTEN BASINDA EMO EKLER...46 Bu belge Pardus işletim sisteminde Open Office yazılımı ile hazırlanmıştır. 2/72

3 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI 1.1. Genel Yönetim Kurulumuz; dönem başında hazırlamış olduğu çalışma programı çerçevesinde katılımcı bir anlayışla, üyelerimizle birlikte kamu yararı ve meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda, bağımsız, demokratik örgüt kimliğimizden taviz vermeden çalışmalarını yürütmektedir. EMO Ana Yönetmeliği'ne göre Yönetim Kurulu'nun yardımcı organı olan Danışma Kurulu'nun, bu işlevinin yerine getirilmesine yönelik bir çalışma tarzı benimsenmiş olup, Danışma Kurulu toplantıları ile Yönetim Kurulu çalışmalarına destek sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla yılda en az iki kez yapılması planlanan Danışma Kurulu toplantılarından ilki 21 Şubat 2008 tarihinde E. Sabri Aksüt Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 27. Dönem Çalışma Programı taslağı görüşülmüştür. 2. Danışma Kurulu Toplantısı ise 24 Temmuz 2008 tarihinde Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu nda Şube çalışmaları, komisyon çalışmaları ve EMO Tüzük ve Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu gündemiyle yapılmıştır. 41. Olağan Genel Kurul'da alınan karar gereği yapılmasına karar verilen Tüzük ve Yönetmelikler Genel Kurulu, Kasım 2008 tarihlerinde düzenlenmiştir. Mevcut tüzük ve yönetmeliklere ilişkin çalışmalar Şubeler ve/veya ilgili merkezi komisyonların sekretaryalarında yürütülmüştür. Konuya ilişkin Şubemize YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği ve Asansörlere ait Mühendislik Hizmetleri Uygulama Esasları Yönetmeliği'ne ait çalışmaları düzenlemek üzere sekretaryalık görevi verilmiştir. Tüzük ve Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu'na yönelik çalışmaların sonuçlandırılması amacı ile görevlendirilen komisyonlar, yürütmüş oldukları çalışmaların tartışılması ve ortaklaştırılması amacı ile ortak toplantılar gerçekleştirmişlerdir. Olağanüstü Genel Kurul öncesinde birimlerde yapılan çalışmaların ortaklaştırılması amacı ile Ekim 2008 tarihlerinde Ankara'da bir çalıştay düzenlenmiştir. EMO mevzuatının gözden geçirilmesi amacıyla düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul çalışmaları kapsamında EMO Ana Yönetmeliği ve EMO Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. EMO SMM Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik 8 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Ana Yönetmelik'te yapılan değişiklik ise TMMOB onayı ve Resmi Gazete'de yayım sürecinden sonra yürürlüğe girebilecektir. Dönem içerisinde hem Genel Kurul sürecine hem de üyelerimizin somut sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına yönelik SMM, Akademisyen Üye Toplantıları, Telekom Üye Toplantıları gerçekleştirilmiş, Elektronik ve Bilgisayar MDK'larının öncülüğünde Elektronik Mühendisleri ve Bilgisayar Mühendisi Üye Toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından üyelerimiz doğum günlerinde telefonla aranmakta üyelemiz Oda çalışmalarına katkı koymaya davet edilmektedir. Önceki dönemlerde olduğu gibi iş arayan üyelerimiz ve mühendis arayan firmaların başvuruları değerlendirilerek uygun eşleştirmelerin yapılması uygulamasına devam edilmektedir. Ayrıca, merkezi anlamda düzenlenen daimi komisyon ve çalışma grubu toplantılarına Şubemizden görevlendirme yapılarak katılım sağlanmaktadır. Şubemizin ilk kez elektrik, aydınlatma, elektronik güvenlik sistemleri ve otomasyon konularını içeren alt başlıklar ile yapının bütününü kapsayan Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi düzenlenmesi görevini Odamız adına üstlenmesinin ardından çalışmalar başlatılmıştır. Bu kongre; Aydınlatma Sempozyumu, Otomasyon Sempozyumu, Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumunun yanı sıra SMM Forumu ve 3/72

4 Yüksek Gerilim Çalıştayı nı da içeren bu kapsamlı etkinlikler Mayıs 2008 tarihlerinde İzmir de gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ilk olarak Kongre Sekreterliği kadrosu oluşturulmuş ve Şubemiz Teknik Görevlisi Barış Aydın Kongre Sekreterliği kadrosuna atanmıştır. Kongrenin organları ise, Kongre Düzenleme Kurulu, Kongre Sekreteri, her 5 etkinliğin ayrı ayrı Yürütme ve Danışma Kurulları olacak şekilde belirlenmiştir. Bu aşamada Kongre Düzenleme Kurulu için her şubeden ve Oda merkezinden gelen isim önerileri ile bu kurul oluşturulmuştur. Şubemiz ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte yürütülen asansör yıllık denetimlerine ilişkin çalışmalar belediyeler ile yapılan yeni protokollerle sürdürülmektedir. Bu bağlamda, Bornova Belediyesi ile 11 Şubat 2008, Narlıdere Belediyesi ile 2 Eylül 2008 tarihinde Asansör Yıllık Kontrol Protokolü imzalanmıştır. Elektrik tesislerinin projelendirilmesinde kısa devre hesapları işletme cihazlarının ve akım taşıyıcıların seçiminde büyük önem taşıdığından dönem çalışmaları içerisinde proje kalitesinin yükseltilmesini de hedefleyen SMM Komisyonumuzun önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz özel anahtar projelerinde tarihinden itibaren Şubemizde ve bağlı birimlerimizde mesleki denetim sırasında mevzuatımızda bulunan ancak günümüze kadar yeterli ölçüde uygulanmayan kısa devre hesaplarının aranması kararlaştırmıştır. Çalışma dönemimiz içinde YG tesislerinde işletme sorumluluğunun aranması ve abonelerden istenmesi, YG tesisleri geçici kabul tutanaklarında yüklenici olarak yer alan üyelerimizin Şubemize bildirilmesi vb. konularda Gediz EDAŞ, Menderes EDAŞ (Aydem A.Ş.) ve OSB'ler nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Ayrıca YG işletme sorumluluğun hizmetlerinin işlerliğinin denetimine ilişkin 6 aylık periyotlarla fatura denetimi yapılmaktadır. Öte yandan elektrikle ilgili fen adamlarının yetkileri üzerinde hizmet üretmeleri, TUS üstlenmeleri, işletme sorumluluğu üstlenmeleri vb. yasal dayanağı olmayan, mevzuatla çelişen uygulamalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmuş, sonuç alınamayanlar hakkında hukuksal yollara başvurulmuştur. Ayrıca, kaçak yapılara elektrik verilmesine olanak tanıyan kanun değişikliğinin Anayasa'ya aykırılığı üzerine EMO Yönetim Kurulu tarafından hukuksal girişimde bulunma görevi Şubemize verilmiştir. EMO Genç örgütlülüğünü güçlendirme temelinde birlik anlayışı ve ilkelerinin meslektaş adayları tarafından benimsenmesi, birlikte üretmeye, toplumcu bakış açısına, kamu yararına, emeğin değerine, ülke ve dünya gündemine yönelik farkındalık yaratılması ve geleceğe dair EMO Genç çalışmalarının tartışılmasının hedeflendiği EMO Genç Yaz Kampı Şubemiz yürütücülüğünde 2009 yazında gerçekleştirilecektir. Belirlenen hedefler doğrultusunda EMO Genç 2009 yaz kampı için bir tema seçilerek bu eksende program ve tanıtım çalışmaları yapılacaktır. İzmir çevresinde kamp alanı olabilecek mekan araştırmaları devam etmektedir. Kamp için en uygun alan belirlenerek gerekli çalışmalar yapılacaktır. Dönem içerisinde TÜBİTAK tarafından Ağustos 2008 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Formula G Güneş Arabaları Yarışına katılan Solaris ekibine ve Uluslararası İşçi Filmleri Festivali İzmir Gösterimlerine destek olunmuştur. Şube bünyesinde yapılan Şube Koordinasyon toplantılarında İl ve İlçe Temsilciliklerinin yanı sıra İşyeri Temsilcilerinin katılımının sağlanmasıyla Oda politikaları ve uygulamalarının ön planda tutulması, 4/72

5 toplantıların salt SMM faaliyetlerin değerlendirilmesi işlevinde olmaktan çıkartılması hedeflenmektedir. Ayrıca İl ve İlçe Temsilcilerinin katılımı ile il bazında bölgesel koordinasyon toplantıları yapılarak, bu toplantılarda özellikle serbest çalışan üyelerimizin ve birimlerimizin sorunlarına çözüm aranmaktadır Yönetsel Durum Ocak 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen 27. Olağan Genel Kurulunda göreve gelen Şube Yönetim Kurulumuz dönem başında hazırlamış olduğu çalışma programını hayata geçirmek amacıyla 2008 yılı içinde toplam 42 toplantı yapmış ve 571 karar almıştır. Şube Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu toplantılarına katılım sayıları aşağıya çıkartılmıştır. N. Sedat Gülşen 41 Hacer Şekerci Ö. 39 Özcan Uğurlu 39 Ulaş Birgör 38 Murat Yapıcı 34 Meltem Yıldırım 39 Turgut Eryiğit34 Şebnem Seçkin 36 Mustafa Serdar Çınarlı 33 Bülent Uzunkuyu 32 Tahir Emre Kalaycı 37 Yüksel Arslan 5 Seyhan Çetin 34 Kaya Korkmaz 15 Şube Yönetim Kurulumuzun Yönetim Kurulu toplantılarını komisyonlar ile ortaklaştırarak çalışmaları geliştirme yönünde aldığı karar ile komisyonlarla ortak toplantılar yapılma süreci başlamış olup, dönem içerisinde EMO Genç, Bilgisayar MDK, Enerji, SMM ve Eğitim Komisyonları ile ortak toplantılar gerçekleştirilmiştir. EMO Aydın İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Muhammet Demir tarihinden itibaren Şubemizde Mesleki Denetimden Sorumlu Teknik Görevli olarak atanmış, boşalan EMO Aydın İl Temilciliği Teknik Görevli kadrosunda ise Serkan Şahin göreve başlamıştır. Şube Teknik Görevlisi Ali Fuat Aydın ise teknik hizmetlerden sorumlu olarak görevini yürütmektedir Mayıs 2008 tarihleri arasında Şubemiz tarafından gerçekleştirilecek Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak 04 Kasım Mayıs 2009 tarihleri arasında MMO İzmir Şubesi ile ortaklaşa yürütülmekte olan Asansör Denetimleri Koordinatörlüğünde görevli Barış Aydın kongre sekreteri olarak görevlendirilmesi ile Zehni Yılmaz Asansör Denetimleri Koordinatörlüğünde teknik görevli olarak görevlendirilmiştir TMMOB, İKK ve Odalarla İlişkiler TMMOB İl Koordinasyon Kurulu'nda 2006 yılı başından bu yana Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi nin sekretaryasında çalışmalar yürütülmektedir. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına aktif katkı verilerek, etkinliklere üye katılımı sağlanmaktadır. İl temsilciliklerin bulundukları illerdeki İKK çalışmalarına katılım ve temsilleri özendirilerek takip edilmektedir. İKK bünyesinde sözcülüğü Şubemiz tarafından yürütülen Kadın Çalışma Grubu ve Aliağa bölgesinde yoğunlaşan termik santral talepleri ve Aliağa daki diğer çevre sorunlarını izlemek üzere oluşturulan ve 5/72

6 Sekretaryası Şubemiz tarafından yürütülen Aliağa İzleme Birimi çalışmalarında aktif olarak görev üstlenilmekte ve katkı konmaktadır. Ayrıca ekonomik kriz nedeniyle yaşanan işten çıkarmalarla ilgili olarak veri toplanarak ihtiyacı olan üyelerimize hukuksal destek verilmesi için kurulan komisyonun sekretaryası Şubemize verilmiştir. Doğalgaz tesisatı ve altyapı uygulamalarına ilişkin görüş oluşturmak ve kamuoyu ile paylaşmak üzere kurulan komisyona destek sağlanacaktır. Dönem içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler: TMMOB Birlik Parkı Açılışı 17 Haziran 2008 Yaklaşık 3,5 dönüm arazi üzerinde düzenlenen ve tasarımı Yüksek Mimar Harbi Hotan tarafından yapılan TMMOB Birlik Parkı 17 Haziran 2008 tarihinde açılmış; açılış törenine TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, Konak Belediye Başkanı A. Muzaffer Tunçağ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katılmıştır. Aliağa İzleme Birimi Toplantısı 19 Haziran 2008 Aliağa bölgesinde yoğunlaşan termik santral talepleri ve Aliağa daki diğer çevre sorunlarını izlemek üzere TMMOB İKK Haziran ayı toplantısında alınan karar sonucu oluşturulan ve Sekretaryası Şubemiz tarafından yürütülen Aliağa İzleme Birimi ilk toplantısını, 19 Haziran 2008 tarihinde Şubemizde gerçekleştirmiştir. Aliağa bölgesine ilişkin uzun ve kısa vadeli sorunların ele alındığı toplantıda, 25 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirilecek panel ve 29 Haziran'da gerçekleştirilecek mitinge katkı yöntemleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur. Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Karton Tekneler Yarışması 1 Temmuz 2008 Kabotaj Bayramı kapsamında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Karton Tekneler Yarışması düzenlenmiştir. 1 Temmuz 2008 tarihinde düzenlenen yarışma sonucunda Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğünün Uluç Reis isimli teknesi birinci olurken, ikinciliği Orman Mühendisleri Odasının Orman Gülü adlı teknesi, üçüncülüğü ise Şubemizin Ayak Üstü adlı teknesi kazanmıştır. Yarışmada ilk batan ekip olan İnşaat Mühendisleri Odasının teknesi Titanik ödülünü almaya hak kazanırken, en iyi tasarım ödülünü Orman Mühendisleri Odası, en centilmen ekip ödülünü ise Gemi Mühendisleri Odası ile Çevre Mühendisleri Odası paylaşmış, yarışmada en iyi kostüm ödülünü ise sarı baretleriyle Maden Mühendisleri Odası kazanmıştır. "Zamlara, İşsizliğe ve Yoksulluğa Hayır" Mitingi 5 Temmuz 2008 İzmir'de, KESK Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "Zamlara, İşsizliğe ve Yoksulluğa Hayır" mitingi, Bornova'da yapılmış, eylemde Bornova Stadı önünde biraraya gelen KESK'e bağlı şubeler ile TMMOB'a bağlı odaların üyeleri, Bornova Alanı'na doğru yürüyüş yaparak uygulanan enerji, sağlık ve eğitim politikalarından dolayı hükümeti ve IMF i protesto etmişlerdir. Yürüyüş sırasında, çevredeki apartmanlardan vatandaşların da eylemcilere alkış ve tencere kapaklarını birbirine vurarak destek verdiği gözlenmiştir. Ortak Basın Açıklaması TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu 23 Temmuz 2008 İzmir de 24 sivil toplum kuruluşu Gündoğdu Meydanında düzenledikleri ortak basın açıklaması ile kadına yönelik şiddete karşı acil önlem almak için Hükümeti göreve çağırmıştır. Açıklamayı, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu sözcüsü Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci okumuş, etkinliğe 200 e yakın kadın katılmıştır. İzmir de kadın konusunda çalışan ve kadınların yer aldığı 24 sivil toplum ve meslek kuruluşu güçbirliği yaparak kadına yönelik şiddeti protesto ederek Pınar Özdemir in kocası tarafından 18 Temmuz 2008 tarihinde öldürülmesi üzerine, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubunun çağrısıyla harekete geçen kadınlar ortak taleplerini bir açıklama ile kamuoyuna ve siyasi iktidara duyurmaya çalışmışlardır. 6/72

7 Emek ve Demokrasi Mitingi 13 Eylül Eylül darbesinin 28. yıldönümünde DİSK tarafından düzenlenen TMMOB, KESK, TTB'nin destek verdiği Emek ve Demokrasi Mitingi 13 Eylül 2008 tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilmiştir. Çeşitli illerden katılımın da olduğu mitingde darbenin etkilerinin yok olmadığı, 12 Eylül darbecilerinin yargılanması gerektiği ifade edilmiştir. Mühendislik Mimarlık Haftası Basın Açıklaması 17 Ekim 2008 TMMOB İzmir İKK tarafından 17 Ekim 2008 tarihinde TMMOB Birlik Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Açıklamaya İzmir de TMMOB ne bağlı Odaların yöneticileri ve üyeleri katılmıştır. İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi nin okuduğu açıklamada, mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları, kamu çıkarlarını korumaya, mesleğin ve meslektaşların haklarını savunmaya, emekten emekçiden yana politikalar üretmeye, eşit özgür ve demokratik bir Türkiye de barış içinde bir arada yaşamı savunmaya devam edecekleri ifade edilmiştir. Bu Kriz Bizim Değil Faturasını Ödemeyeceğiz 15 Kasım 2008 KESK İzmir Şubeler Platformu ve DİSK Ege Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen Bu Kriz Bizim Değil Faturasını Ödemeyeceğiz yürüyüşü ve kitlesel basın açıklaması 15 Kasım 2008 günü Basmane Meydanında başlayıp Konak ta İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan basın açıklaması ile sona ermiştir. Açıklamaya TMMOB pankartı altında Şubemiz de destek vermiştir. Ortak Basın Açıklaması 22 Kasım 2008 TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunun ortak basın açıklaması 22 Kasım 2008 Cumartesi günü Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Milas, Samsun, Şanlıurfa, Tunceli, Van, Zonguldak ve İzmir de aynı saatte yapılmıştır. İzmir de Kıbrıs Şehitleri Caddesinde yapılan basın açıklamasını TMMOB İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi okumuştur. Krizin Karanlığına Meşaleli Yürüyüş 27 Aralık 2008 TMMOB, KESK, DİSK ve TTB tarafından 2009 bütçesine karşı 27 Aralık 2008 tarihinde çeşitli illerde meşaleli yürüyüş gerçekleştirilmiştir. Krize, yoksulluğa, işten atmalara, bütçeye ve AKP'nin politikalarına karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte yapılan açıklamada emekçileri yoksulluğa, açlığa, halkı kamu hizmetlerinden yoksunluğa terk eden, sosyal devleti tümüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan bu bütçe geri çekilmesi gerektiği dile getirilmiştir. TMMOB İKK İzmir Kent Sempozyumu Ocak 2009 TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunun halka açık olarak düzenlediği İzmir Kent Sempozyumu Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde başlamıştır Ocak 2009 tarihlerinde devam eden Sempozyumda İzmir le ilgili ulaşımdan, çevreye, enerjiden, kentleşmeye 73 konu başlığında bildiriler tartışılmıştır. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde başlayan sempozyumun açılışı büyük ilgi görmüştür. Sempozyum kapsamında "Fotoğraflarda İzmir" konulu fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Sempozyumda Şubemizi temsilen Yrd.Doç.Dr.Mutlu Boztepe İzmir ve Çevresinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Kullanımı, Hasan Şahin Kent İletişim Altyapısı ve Sorunları, Turgut Eryiğit Kentin Üretim İletim Dağıtım Sorunları ve Çözümleri başlıklı bildirileri sunmuş; Şube Yönetim Kurulu Başkanı N.Sedat Gülşen İzmir'in Enerjisi ve Doğal Kaynakları konulu oturumun başkanlığını yürütmüştür. Barış Aydın ise MMO İzmir Şubesi adına sunulan İzmir Metropol İlçelerinde Yapılan Asansör Denetimleri ve Güvenlik Seviyesindeki Gelişmelerin İncelenmesi başlıklı bildiriyi Mak.Müh.Zafer Güneş ile birlikte sunmuştur. 7/72

8 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler Yazılı ve görsel basınla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilmekte, bölgesel basın organlarındaki sürekli köşe ve bölümlerin Şubemiz, TMMOB İzmir İKK ve diğer meslek odaları tarafından kullanılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca geçmiş dönemde oluşturulan platformlara destek sürdürülmektedir. Siyanür liçi yöntemiyle doğa tahrifatına yol açan her türlü girişime karşı kurulan İzmir Bergama Eşme Sivrihisar Efemçukuru Havran Küçükdere Elele Hareketi ne destek verilmekte, açıklama ve toplantılara katılım sağlanmaktadır. İletişimi Şubemiz üzerinden yürütülen Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu nun savaşa karşı yaptıkları eylem ve etkinliklerde yer alınmaktadır. Ayrıca bölgemize özel olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen Yerel Gündem, Yüksek Yapılar İnceleme Kurulu vb. oluşumlarda Şubemiz temsil edilmekte ve katkı konmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler: Linux Şenliği Mayıs 2008 Linux Kullanıcıları Derneği tarafından İzmir'de düzenlenen Linux Şenliği Mayıs 2008 tarihlerinde Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir. Şenlik kapsamında yapılan Özgürlük Kavramı Üzerine Farklı Bakış Açıları isimli panelde Özgür Yazılım'a yönelik farklı bakış açılarını Tanju Taşçılar, Necati Demir, Vedat Fetah, Gönen Özşatır ve Şubemizi temsilen BM MDK üyesi Tahir Emre Kalaycı katılımcılara aktarmış, özellikle açık kaynak ve özgür yazılım kavramları, bu kavramların farklılıkları, özgür yazılım ve açık kaynak lisansları, korsan yazılım kullanımı ve korsan yazılıma yönelik çözüm önerileri konularında bilgilendirmeler yapılmıştır. Bakırçay Çevre Platformu Gencelli Mitingi 29 Haziran 2008 Yeni Foça yolu üzerindeki Çakmaklı köyünde yapılmak istenen termik santralin yapılmasını engellemek için çalışmaları başlatan Bakırçay Çevre Platformu; başta yöre halkını, Belediye Başkanlarını, muhtarları, çevre örgütlerini ve demokratik kitle örgütlerini bir araya getirerek 29 Haziran 2008 tarihinde Gencelli'de bir miting düzenlemiştir. Mitingde TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen konuşma yapmış, sıcak havada yoğun katılımla şenlik havasında yapılan miting, platform sözcüsü Hüseyin Yurttaş tarafından eylemlerin sürdürüleceğinin vurgulanmasıyla sona ermiştir. Limontepe Dayanışma Şenliği 7 Eylül Eylül 2008 tarihlerinde ilki düzenlenen Limontepe Dayanışma Şenliği ne katılan EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen "Özelleştirme ve Elektrik Zamları" üzerine mahalle halkına bilgi vermiş, konuşmasında, elektrikte özelleştirmenin sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını 2008 yılında elektriğe yaklaşık %65 zam yapıldığını ve yıl sonuna kadar bunun %100 ü aşacağını belirtmiştir. Elektriğin bir zorunluluk olduğunu, yerine bir başka kavramın koyulamayacağını bu nedenle özelleştirilemeyeceğini ve yanlış politikaların ülkeyi karanlığa götürdüğünü bunu engellemek için EMO nun yaptığı çalışmaları aktarmıştır. İzmir Yerel Gündem 21 Toplantısı 17 Eylül 2008 İzmir Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Eylül ayı toplantısını 17 Eylül 2008 tarihinde Yenilenebilir Enerji Yönetimi gündemiyle gerçekleştirmiştir. EGEÇEP ve Şubemiz kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen toplantının Oturum Başkanlığını Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen yapmıştır. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen in yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının önemine dikkat çektiği açılış konuşmasının ardından; "İzmir in Jeotermal Potansiyeli", "Denizde Jeotermal Aramaları", "Jeotermal Enerji Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar", "Jeotermal Enerji ve İzmir", "Rüzgar Enerjisi ve 8/72

9 İzmir", "Yenilenebilir Enerji Politikası Ne Olmalıdır?", "YEK Yerel Yönetimler Tarafından Nasıl Kullanılmalı", "YEK Konusunda Bir Eylem Planı Oluşturma" başlıklarında sunumlar katılımcılara aktarılmıştır. Şubemiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları Komisyonu üyesi Salih Ertan, YEK konusunda Bir Eylem Planı Oluşturma başlığında yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemiz içindeki dağılımı, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için bunlarının kullanımına yönelik görüşlerini aktarmasının ardından soru ve yanıtlarla toplantı sona ermiştir. Nükleer Karşıtı Platform Çalışmaları Dönem başında nükleer santral karşıtı ilimizdeki etkinliklerin koordinasyonu, oluşumların bir araya getirilmesi amacıyla oluşturulan İzmir Nükleer Santral Karşıtı Platform'un sekreteryasını üstlenen Şubemiz kamuoyunun oluşturulmasına yönelik olarak basın açıklamaları ve insan zinciri düzenlemiş, panel, forum ve söyleşilere Oda üyelerinin konuşmacı olarak katılımını sağlamıştır. Halen İzmir Nükleer Santral Karşıtı Platform çalışmaları Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi sekretaryasında devam etmektedir. Nükleer Enerji Santralı İhalesine Karşı Basın Açıklaması 24 Eylül 2008 Nükleer Enerji Santralı ihalesine karşı İzmir'de 24 Eylül 2008 bir basın açıklaması yapılmıştır. Özelleştirme Karşıtı Platform Çalışmaları Ankara da oluşturulan Özelleştirme Karşıtı Platform un yansıması olarak İzmir de de Şubemiz sekretaryasında ÖKP çalışmalarına başlamıştır. 16 Temmuz 2008 tarihinde Şubemizde TMMOB, KESK, TÜRK İŞ ve DİSK İzmir bileşenleri ile toplanan İzmir ÖKP, başta Elektrik Dağıtım Şirketlerinin özelleştirmesi olmak üzere tüm özelleştirme süreçlerine dur diyebilmek için, platformun genişletilmesi yönünde siyasal oluşumlar, çevre ve yöresel derneklerle iş birliğine gidilmesi, mahallelerde muhtarlıklar, dernekler veya bölgesel kuruluşlarla ortak çalışmalar ve toplantılar yapılması, kampanya, eğitim, eylem vb. düzenlenmesi, kamuoyuna yönelik olarak özelleştirmenin somut olumsuzluklarının vurgulanacağı kısa filmler hazırlatılması ya da var olan filmlerden yararlanılması, uzun vadede çalışanların üretimden gelen gücünün kullanılması yönünde çalışmanın hedeflenmesi, bilgi birikiminin geliştirilmesi yönünde etkinlikler yapılması, dokümanlar hazırlanması, halka yönelik broşür ve afişler hazırlanması konuları değerlendirilmiştir. Yürütücülüğünü EMO İzmir Şubesi, ESM İzmir Şubesi, TES İŞ 1 ve 2 nolu Şubelerin oluşturduğu İzmir Özelleştirme Karşıtı Platform çalışmalarını yeni katılımlarla sürdürerek, ülkemizin varlıklarının talan edilmesine dur demek için halkımızın çıkarlarının korunması yönünde çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Baz Dur Platformu Çalışmaları Dönem içerisinde Şubemizden EMO İzmir Şubesi nden Yönetim Kurulu üyesi Şebnem Seçkin, Hukuk Danışmanı Av.Zeki İşlekel, Şube Eğitim Sorumlusu Ömer Karakul'un katıldığı toplantılarda konu ile ilgili bilimsel ve hukuksal alanda yapılanlar ve yapılması gerekenler, baz istasyonları konusunda toplumu bilinçlendirmek için broşür, web sayfası hazırlanması, baz istasyonlarının zararları konusunda bilimsel standartların araştırılması, teknik ölçümler gündeme alınmıştır. Baz İstasyonlarının İnsan Sağlığına Etkileri 1 Aralık 2008 Şubemizin de oluşumunda yer aldığı Baz Dur Platformu tarafından 1 Aralık 2008 tarihinde baz istasyonlarının çevre ve insan sağlığına etkileri, yasal süreçte yapılabilecek girişimlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Şubemiz Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa, DEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkurt ve EMO Hukuk Danışmanı Av. Zeki İşlekel konuşmacı olarak katılmıştır. 9/72

10 Üniversitelerle İlişkiler: Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Sektör ve Paydaşlarla Buluşma Toplantısı 21 Mayıs 2008 EÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü sektör ve paydaşlarla buluşma toplantısı 21 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda bölümün Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) süreci ve MÜDEK değerlendirmeleri sonuçları özetlenmiş, eğitim planı, staj yönetmeliği, üniversite sanayi ilişkileri ve genel olarak eğitim niteliğinin arttırılması hakkında toplantıya katılanların görüşleri alınmıştır. Ege Enerji Sempozyumu Mayıs 2008 Geleneksel olarak bölgesel ve dünya genelindeki enerji alanındaki gelişmelerin, yeni teknoloji ve uygulamaların taraflara aktarılması amacıyla iki yılda bir düzenlenen Ege Enerji Sempozyumu Mayıs 2008 tarihlerinde EÜ Makina Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında ilk gün çağrılı konuşmacılar bölümünde Oda Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen ve Şubemiz Enerji Komisyonu üyesi Yavuz Yağcı'nın hazırladıkları Türkiye de Enerji Politikaları Küresel Açmazlar, Ulusal Fırsatlar başlıklı bildiri Çeçen ve Yağcı tarafından katılımcılara aktarılmıştır. Elektrik Elektronik Mühendisleri için SMM Ders Tamamlama Kursu 8 Ocak 2009 EMO İzmir Şubesi başvurusu doğrultusunda Ege Üniversitesi'nde açılan, elektrik elektronik mühendisi üyelerimize yönelik "Yüksek Gerilim Tekniği" ve "Enerji Dağıtım" dersleri 8 Ocak 2009 tarihinde başlamıştır. Şube Müdürü Ertan Beyazıt kurs başlangıcında, hükümetlerin altyapısı olmayan üniversite açmasının uzmanlaşmamış ve yeterli eğitim almamış mühendislerin mezun olmasına neden olduğunu ve bu durumun da en çok Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinde yaşandığını belirtmiştir. 62 üyemizin katıldığı kursta kullanılacak ders kitapları da Şubemiz tarafından indirimli olarak temin edilerek üyelerimize sunulmuştur. Mezuniyet Törenleri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 27 Haziran 2008 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mezuniyet töreni 27 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirilmiş olup diploma töreninde Odamız adına Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Özcan Uğurlu Elektronik Haberleşme ve Bilgisayar Bölümünde dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Temmuz 2008 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 40. dönem mezunları mezuniyet töreni 10 Temmuz 2008 Perşembe günü Fuar Açıkhava Tiyatrosunda yapılmıştır. Törende TMMOB'ye bağlı Odalarının başkan ve yöneticileri de hazır bulunmuş olup bölümlerini derece ile bitirenlere meslek odalarından ve bölümlerinden ödül ve plaketleri verilmiştir. Törende, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde dereceye giren öğrencilere Şubemiz adına Sedat Gülşen ödüllerini vermiştir. Ege Üniversitesi 17 Ekim 2008 Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim yılı mezuniyet töreni 17 Ekim 2008 tarihinde Kampüs Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Törende TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına konuşma yapan Ferdan Çiftçi; TMMOB ve bağlı odalarım mesleki, sosyal, kültürel destek için var olduğunu, meslek odalarıyla bağlarının sürekli olması gerektiğini ifade etmiş, ayrıca TMMOB ve bağlı odaların kuruluşundan bu yana emekten, barış ve demokrasiden, insan haklarından yana olduğunu ve bundan sonrada bu politikaların devam edeceğini belirtmiştir. Konuşmaların ardından bölümlerde dereceye giren yeni mezunlara fakülte, Odalar ve çeşitli firmalardan ödüller verilmiş, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nden mezun olan öğrenciler arasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen tarafından verilmiştir. 10/72

11 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 27 Ekim 2008 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden ortalaması yüksek olanlar için 27 Ekim 2008 tarihinde ödül töreni düzenlenmiştir. Törene Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM ve Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Özcan UĞURLU katılmıştır. Tören, ödül ve sertifikaların verilmesinin ardından yapılan kokteyl ile son bulmuştur. Enerji Verimliliği Etkinlikleri: Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında EMO İzmir Şubesi Enerji Verimliliği Komisyonu tarafından çeşitli okullarda sunumlar gerçekleştirilmiştir. Sunumlarda enerjiyi etkin kullanmak için yapılması gerekenler, toplumun etkin enerji kullanımı konusunda bilinçlendirmesi için EMO'nun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Sunum yapılan okullar arasında Ekin Koleji 9 Ocak 2009, Melih Özakat İÖO, Gaziemir Atatürk İÖO, Özel Yücel Tonguç İÖO, 75. Yıl Devak İÖO, Bayraklı Kuyumcu Abdullah İÖO, Bornova Ergenekon İÖO, Konak Mimar Sinan İÖO sayılabilir. Ayrıca Enerji Verimliliği Rehberi hazırlanarak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında 13 Ocak 2009 tarihinde yapılan basın açıklamasının ardından Kemeraltı nda dağıtılmıştır. 11/72

12 1.3. Mali Durum 31 ARALIK 2008 TARİHLİ GELİR GİDER DURUMU ( MERKEZ PAYI DAHİL ) YÖNETİM GİDERLERİ ,16 ÜYE KAYIT GELİRLERİ ,00 PERSONEL GİDERLERİ ,62 HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER ,30 İŞLETME GİDERLERİ ,46 YAYIN GELİRLERİ ,50 DİĞER GİDERLER ,92 SMM HİZMET GELİRLERİ ,29 HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER ,09 DİĞER GELİRLER ,01 YAYIN GİDERLERİ ,00 TMS GELİRLERİ ,44 TMS GİDERLERİ ,25 MERKEZ PAYI ,17 GELİR GİDER FARKI ,87 TOPLAM ,54 TOPLAM ,54 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 01 OCAK ARALIK 2008 GELİR GİDER DURUMU GELİRLER 2008 YILI 2008 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN ÜYE KAYIT GELİRLERİ , ,00 103,95% HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER , ,30 89,64% YAYIN GELİRLERİ , ,50 104,82% SMM GELİRLERİ , ,29 110,48% DİĞER GELİRLER , ,01 60,63% TMS GELİRLERİ , ,44 104,95% TOPLAM , ,54 102,84% GİDERLER 2008 YILI 2008 YILI 2008 YILI TAHMİNİ BÜTÇE REVİZE BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN YÖNETİM GİDERLERİ , , ,16 87,16% PERSONEL GİDERLERİ , , ,62 96,42% İŞLETME GİDERLERİ , , ,46 92,20% DİĞER GİDERLER , , ,92 93,03% HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER , , ,09 87,71% YAYIN GİDERLERİ , , ,00 80,11% TMS GİDERLERİ , , ,25 95,85% MERKEZ PAYI , , ,17 102,84% TOPLAM , , ,67 93,50% 2008 yılı içinde merkeze gönderilen ,00 Merkez bina tadilat mahsubu (önceki dönemden) ,00 Merkez payı ,17 Merkez fazla ödenen fark ,83 Merkez adına ödenenler ,53 Merkezden toplam alacak ,36 12/72

13 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İL VE İLÇE TEMSİLCİLİK GELİR GİDERLERİNİN KENDİ İÇİNDE DAĞILIMI ( 01 OCAK ARALIK 2008 TARİHLERİ ARASI ) 2008 YILI 2008 YILI GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN GELİR ORAN % GİDER ORAN % AYDIN ,06 15,78% ,89 32,53% NAZİLLİ 8.803,35 1,64% 1.349,63 0,69% SÖKE ,89 2,61% 713,21 0,36% K.ADASI ,10 2,38% 18,00 0,01% DİDİM ,75 2,71% 69,50 0,04% ALİAĞA ,60 3,41% 5.792,56 2,95% BERGAMA ,60 3,42% 301,62 0,15% ÖDEMİŞ ,25 2,39% 1.061,08 0,54% TİRE 6.754,00 1,26% 0,00 0,00% MANİSA ,67 36,77% ,72 53,74% AKHİSAR ,45 10,00% 8.210,69 4,18% ALAŞEHİR ,00 3,32% 3.855,88 1,96% SALİHLİ ,44 7,53% 2.429,94 1,24% TURGUTLU ,28 6,77% 3.165,53 1,61% TOPLAM ,44 100,00% ,25 100,00% 13/72

14 1.4. Komisyon Çalışmaları Üyelerin Oda çalışmalarına katılım sağlayabileceği, bilgi ve mesleki birikimleri ile kendilerini ifade edebileceği ve bu çalışmalardan Oda nın mesleki yarar sağlayabileceği mekanizmaların başında gelen komisyonlardan bu dönem çok sayıda ve farklı konularda oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Dönem çalışmalarında Yönetim Kuruluna yardımcı olunması, uzmanlıklara ilişkin görüş oluşturulması amacıyla kurulan komisyonlar aşağıda belirtilmiştir. Yeni dönemde kurulan komisyonlarda görev alan üyeler ile Yönetim Kurulu arasında üretkenliğin ve koordinasyonun artırılması amaçlı koordinasyon toplantıları düzenlenmektedir. Komisyon toplantı periyotları, gündem yoğunluğu ve meslek alanlarımızdaki gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. 27. Dönem Komisyonlarımızın çalışmalarını daha verimli kılabilmek amacıyla toplantı yönetiminin içeren komisyonlar iç eğitimi Şubemiz tarafından 15 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Komisyon temsilcilerinin katıldığı eğitimde toplantı tanımı, türleri, toplantıya işlerlik kazandıracak bilgiler, oturma düzeni, katılımcılar, katılımcıların görevleri gibi konular Mevlüt Ülgen tarafından aktarılmıştır. 41. Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereği yapılmasına karar verilen Tüzük ve Yönetmelikler Genel Kurulu Kasım 2008 tarihlerinde düzenlenmiş olup mevcut tüzük ve yönetmeliklere ilişkin çalışmalar Şubeler ve/veya ilgili merkezi komisyonların sekretaryalarında başlatılmıştır. Konuya ilişkin Şubemize YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği ve Asansörlere ait Mühendislik Hizmetleri Uygulama Esasları Yönetmeliği'ne ait çalışmaları düzenlemek üzere sekretaryalık görevi verilmiştir. Tüzük ve Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu'na yönelik çalışmaların sonuçlandırılması amacı ile görevlendirilen komisyonlar yürütmüş oldukları çalışmaların tartışılması ve ortaklaştırılması amacı ile ortak toplantılar gerçekleştirmişlerdir. Bu bağlamda YG İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği'ne ilişkin çalışmaların sekretaryasını üstlenen Şubemiz adına konuya ilişkin görevlendirilen SMM, Enerji ve Eğitim Komisyonları 10 Eylül 2008 tarihinde; EEBM Hizmetleri En Az Ücret Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma yürütmek üzere görevlendirilen Elektronik MDK, Bilgisayar MDK ve SMM Komisyonları 18 Eylül 2008 tarihinde; Asansörlere ait Mühendislik Hizmetleri Uygulama Esasları Yönetmeliği'ne ait çalışmaları düzenlemek üzere sekretaryalık üstlenen Şubemiz adına konuya ilişkin görevlendirilen Asansör, SMM ve Eğitim Komisyonları ise 19 Eylül2008 tarihinde Şubemizde bir araya gelerek çalışmalarını ortaklaştırmışlardır. Bilgisayar MDK Dönem içerisinde yapılan komisyon toplantılarında bilişim alanındaki örgütlenme, meslek alanlarının düzenlenmesi, bültene yazı desteği, eğitim alanındaki talep ve çalışmalar, BM MEDAK çalışmaları, önümüzdeki dönemde yapılacak etkinlik, örgütlenme çalışmaları, eylemlilikler konusunda bir çalışma programının ve politikaların oluşturulması konuları gündeme alınmıştır. Komisyon desteğiyle üyeler ve EMO Genç üyelerine yönelik İzmir, Aydın ve Manisa'da çeşitli seminerler ve eğitimler gerçekleştirilmiştir. Şube Bültenine yayınlanmak üzere yazılar hazırlanmıştır. Ayrıca üniversitelerde düzenlenen EMO EMO Genç tanıtım etkinliklerine aktif katılım sağlanmıştır. Bilgisayar Mühendisliği Üye Toplantısı ile Bilişim Alanının Değerlendirilmesi ve Bilişim Alanında Örgütlenme başlıklı panel gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki süreçte MEDAK düzeyinde UYMS'e katkı konulması, EMO Genç'e yönelik eğitimler ve çalışmalar, meslek alanlarının düzenlenmesi çalışmasının BM MEDAK düzeyine taşınması ve toplantılar, seminerler vb. çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Elektronik MDK Meslek Dalı Komisyonumuzu tanıtan el broşürleri hazırlanarak Eylül 2008 ayı şube bülteniyle dağıtımı yapılmıştır. Dönem içerisinde Elektronik Mühendisleri Genel Üye Toplantısı, Türk Telekom üye toplantısı Türk Telekom da yeni göreve başlayan mühendisler ile üye toplantısı düzenlenmiş ve çeşitli 14/72

15 eğitim seminerlerinin planlanmasında aktif rol üstlenilmiştir. Kasım ayında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Meslek alanımızın belirlenmesi ve düzenlenmesi konusunda: MEDAK, MİSEM ve SMM yönetmelikleri üzerinde çalışmalar yapılarak Şubemize iletilmiştir. Şubemiz adına İzmir Kent Sempozyumunda sunulan üç bildiriden biri olarak Kentin İletişim Altyapısı konulu bildiri hazırlanıp sempozyumda sunumu yapılmış, Aydın Kent Sempozyumu için aynı konuda bildiri hazırlanmış olup, sunumu planlanmaktadır. Ayrıca Şube bültenimizde yayınlanmak üzere Elektronik MDK adına yazılar hazırlanarak yayın komisyonuna gönderilmektedir. Bu dönemde de üç üyemiz üzerinden düzenli olarak Elektronik Meslek Dalı Ana Komisyonuna (MEDAK) katılım sağlanmıştır. Enerji Komisyonu Komisyon dönem içerisinde borun enerji perspektifi yönünde incelenmesi, hidrojen kaynaklı enerji üretimindeki gelişmeler, 40. Dönem Enerji Komisyonu Raporu, Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 4. Ege Enerji Sempozyumu, ulusal sistemin incelenmesi, Aliağa bölgesi yeni enerji yatırımlarının çok yönlü incelenmesi, elektrik satış tarifelerinin 2008 yılı usul ve esasları, TEDAŞ özelleştirmelerine yönelik veri toplanması, puant değerler ile ilgi veri temini ve değerlendirilmesi, trafo merkezlerindeki tüketimin takibi için analizör ile izlenmesi projesi, güneş enerjisinden elektrik üretiminin son durumunun incelenmesi, enerji tasarrufu ile ilgili tasarruflu lambaların faydaları ve zararlarının incelenmesi, elektrik tarifelerinin 2007 yılı ve 2008 yılı için mukayese edilmesi, Aliağada kurulması planlanan ithal kömürle çalışan termik santralin ve mevcut durumun incelenmesi, TEDAŞ verilerinin incelenerek yorumlanması, Bültende yayınlanmak üzere hidrojen enerji konusunun incelenmesi konularını gündemine almıştır. Bunun yanı sıra İzmir İli Kent Sempozyumunda sunulmak üzere bildiri hazırlanmış, Olağanüstü Genel Kurula yönelik YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği taslağı üzerine görüş oluşturulmuş, komisyonu çalışması merkezi Enerji Çalışma Grubu toplantılarına katılım sağlanmıştır. Eğitim Komisyonu Eğitim Komisyonu çalışmalarını üyelerin tamamına yönelik olarak şekilde kurgulamış ve bu yönde çalışmalar sürdürmüştür. Bu bağlamda; 3'er aylık dönemler için eğitim programı düzenleyerek, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar alanlarının tümünde diğer komisyonlarla da iletişime geçerek eğitimler düzenlenmiştir. Her ay Elektrik, Elektronik, Bilgisayar alanlarında en az birer seminer yapılmıştır. Manisa ve Aydın il temsilciliklerinde de en az bir seminer düzenlenmiş bu seminerlerin ilçe temsilciliklerinde de yapılması için çalışma başlatılmıştır. EMO Genç üyelerimize yönelikte 10 seminerden oluşan ve 3 tanesi düzenlenen Elektrik Mühendisliğine Hazırlık seminerleri başlatılmış, Elektronik alanı için de benzeri için planlama yapılmıştır. SMM Komisyonu 27. Dönem Yönetim Kurulunca görevlendirilen SMM Komisyonu dönem içerisinde; proje kalitesinin artırılması, yetkisiz kişilerce yapılan tesisler, fen adamlarının yetkilerinin artırılmasına yönelik girişimleri, Olağanüstü Genel Kurula yönelik çalışmalar kapsamında ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi, SMM hizmetlerinin sınırlandırılması, EMO birimleri arasında görülen uygulama farklılıkları, SMM takibi, rapor formatlarının gözden geçirilmesi, SMM iç eğitimleri vb. konuların ele alınmasını hedef olarak seçmiştir. Ayrıca gerek duyulduğunda SMM üye toplantıları, diğer komisyonlarla ortak toplantılar düzenlenmesine karar verilmiştir. Dönem içerisinde komisyon ve Şube çalışmaları hakkında bilgilendirme ve SMM üyelerin yaşadıkları sorunların derlenmesi amacıyla 4 Eylül 2008 ve 9 Ekim 2008 tarihlerinde SMM üye toplantıları yapılmıştır. Ayrıca merkezi olarak toplanan SMM Daimi Komisyonu Toplantılarına görüş oluşturma ve kararların değerlendirilmesi aşamalarında destek olunmaktadır. Kamu Çalışanları Komisyonu Komisyon çalışmalarında kamuda görev alan meslektaşlarımızın özlük hakları ve görevlendirilmeleri ile ilgili sorunlar tartışılmıştır. Özelleştirmeden dolayı başka kurumlara atanan personelin akademik 15/72

16 unvanlarının dikkate alınmaması nedeni ile yaşanan sorunların TMMOB kanalı ile Özelleştirme İdaresi ve Devlet Personel Başkanlığına iletilmesi sağlanmıştır. Kamu Çalışanları Daimi Komisyonu toplantısına katılım sağlanmış, yaşanan küresel ekonomik krizin mühendislerin üzerindeki olumsuz etkileri tartışılmıştır. Ayrıca TMMOB bünyesinde bulunan Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Grubu Program Taslağı genel hatlarıyla tartışılarak Kamu Çalışanları Komisyonunun Ücretli Çalışan Mühendisler Komisyonuna dönüştürülmesinin alt yapı çalışmalarına başlanılması benimsenmiştir. Yapı Denetim Komisyonu Dönem içerisinde proje denetimi, yapı denetimi formları ve yeni yönetmelik hakkında üye toplantıları eğitim düzenlenmiştir. Son değişiklikleri de içeren proje kontrol formu hazırlanmıştır. Projelerdeki kısa devre hesaplarının uygulanması ile ilgili Komisyonumuzca ve SMM Komisyonu ile birlikte çalışma yapılmıştır. EMO proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi, kontrol elemanı elektrik mühendisi en az ücret yönetmeliği taslağı hazırlanarak Şube Yönetim Kurulu na sunulmuştur. Asansör Komisyonu Dönem içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği'ne ilişkin görüş oluşturulmuştur. Olağanüstü Genel Kurul sürecinde Şubemizin Asansörlere ait Mühendislik Hizmetleri Uygulama Esasları Yönetmeliğinin etüd ve sekreteryası konusunda görevlendirilmesi üzerine yönetmeliğin hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür. Ankara'da gerçekleştirilen Asansör Daimi Komisyonu toplantılarına katılım sağlanmıştır. Asansör periyodik ve ruhsat denetim çalışmalarına destek verilmiş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine yönelik dava sürecine destek olunmuştur. 40. Yıl Etkinlikleri Komisyonu Komisyon Şubemizin kuruluşunun 40. yılı nedeni ile gerçekleştirilen etkinlerin planlanma sürecinde görev almıştır. Komisyonda 40. yıl etkinlikleri kapsamında Daha iyi bir dünya için mühendislik ana teması altında logo belirlenmiş, bahar balosu, kuruluş yıldönümü etkinliği, geleneksel gece, futbol turnuvası, öğrencilere yönelik proje yarışması, özel tiyatro gösterimi düzenlenmiş, çeşitli anı eşyaları yaptırılmıştır. 40. yıl kitap CD ve hatıra ormanı oluşturulmasına yönelik planların süreç içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yayın Komisyonu 40. yıl dolayısıyla başlatılan 40 sayfalık bülten çıkarma sürecine 2009 yılında da devam edilmektedir. Her sayıda farklı alanlardan yazıların yer aldığı bültende yaklaşık olarak otuz farklı kişinin özgün, güncel ve teknik yazılarına yer verilmiştir. Bülten içerisinde sürekli olarak Anılarda Kalanlar ve EMO Genç köşeleri iki sayfa olarak yer almakta,ayrıca Mühendis ve Tarih başlıklı bir sayfalık bir köşede önemli mühendislerin tanıtımı yapılmaktadır. Üyelerden adı verilen bir köşede ise üyelerden gelen özgün yazılar paylaşılmıştır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2009 masa takvimi çalışması gerçekleştirilmiştir. Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu Üyelerin birbirleriyle tanışmalarının sağlanması ve ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla; söyleşiler, dinletiler, geziler, sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklerle ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Bu doğrultuda çeşitli etkinliklere toplu bilet alınmak suretiyle üyelerin katılımı özendirilmiştir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Komisyonu Dönem içerisinde çeşitli etkinlik ve toplantılara katılım sağlanmıştır. İzmir Kent Sempozyumu'nda sunulmak üzere bildiri hazırlanmış, Yerel Gündem içerisindeki Yenilenebilir Enerji Kaynakları komisyonunu canlandırmak için girişimlerde bulunulmuştur. Çeşitli konularda görüş oluşturularak Yönetim Kurulu'na iletilmiş, Şube Bülteninde yer almak üzere çeşitli yazılar hazırlanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulması düşünülen Su Kurulu na Şubemizden de bir temsilci 16/72

17 bulunması yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Enerji Verimliliği Komisyonu Komisyon dönem içerisinde Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Yönetmelik ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği taslakları üzerine görüş oluşturmuş, tüketicilere yönelik Enerji Verimliliği Rehberi hazırlanmasına yönelik çalışma yürütmüştür. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında 13 Ocak 2009 tarihinde basın açıklaması yapılmasına yönelik metin hazırlanmıştır. Gelen talepler üzerine ilköğretim okullarında enerji verimliliği bilinçlendirme sunumları yapılmıştır. Güvenlik,Yangın Algılama ve Uyarma Komisyonu Komisyon dönem içerisinde TS CEN standardının Türkçe tercümesinin yayınlanması, Elektronik SMM Hizmetlerine ilişkin taslak hazırlanması konularını gündemine almıştır. Şube bünyesinde düzenlenen seminer vb. etkinliklere katkı sağlanmış, ayrıca Güvenlik,Yangın Algılama ve Uyarma Daimi Komisyonu çalışmalarına katkı sağlanmıştır. EMO Genç Komisyonun çalışmaları ilgili bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır Teknik Çalışmalar Test, Ölçüm ve Bilirkişilik Çalışmaları Gelen talepler doğrultusunda MİSEM eğitimlerine katılarak yetki belgesi almış üyelerimize görev verilmektedir. Bu taleplerin karşılanmasında işsiz üyelerimize öncelik verilmesi gözetilmekte olup, söz konusu hizmetler Şubemiz profesyonellerince üretilmemektedir yılı içerisinde Şube merkezinde gerçekleştirilen test, ölçüm ve bilirkişilik sayıları aşağıya çıkartılmıştır. Ayrıca EMOP Otomasyon Programı içerisinde geliştirilmekte olan Test Ölçüm Bilirkişilik Modülü çalışmalarına destek verilmektedir TOPRAKLAMA YAĞ TESTİ BİLİRKİŞİLİK DİĞER Teknik Geziler CEBIT Bilişim Eurasia Fuarı 11 Ekim 2008 Şubemiz tarafından 11 Ekim 2008 tarihinde 45 üyemizin katılımıyla CEBIT Bilişim Eurasia fuarına teknik gezi düzenlenmiştir. İş Dünyası, Dijital Yaşam, Telekomünikasyon ve Ev Elektroniği gibi bölümlerinin yer aldığı fuarda en son çıkan teknolojik ürünlere ilgi büyük olurken mikroişlemci tasarım yarışması gibi tasarım ve üretime yönelik ürünlere olan ilgisizlik ise dikkat çekmiştir. 17/72

18 Asansör Yıllık Kontrolleri ASANSÖR YILLIK KONTROLLERİ BELEDİYE ADI PROTOKOL TARİHİ 1.KONTROL SAYISI KIRMIZI ETİKET MAVİ ETİKET YEŞİL ETİKET 2.KONTROL SAYISI KIRMIZI ETİKET MAVİ ETİKET YEŞİL ETİKET GAZİEMİR BUCA BORNOVA KONAK TOPLAM ASANSÖR RUHSAT ÇALIŞMALARI ALİAĞA BELEDİYESİ BERGAMA BELEDİYESİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ KONAK BELEDİYESİ KOYUNDERE BELEDİYESİ ULUKENT BELEDİYESİ SELÇUK BELEDİYESİ RUHSAT SAYISI GENEL TOPLAM ASANSÖR BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞMALARI BİLİRKİŞİLİK SAYISI GENEL TOPLAM KARŞIYAKA KONAK BORNOVA BALÇOVA ÇİĞLİ BUCA ULUKENT VE DİĞER 18/72

19 1.6. Eğitim Çalışmaları Eğitim Komisyonu birlikteliği ile üyelerin, personelin, EMO Genç üyelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin eğitim gereksinimleri ile eğitmenler, eğitim araç ve gereçleri, ders dokümanları, sunular vb. her türlü eğitim elemanı bu birim tarafından karşılanarak. MİSEM ile koordineli çalışması sağlanmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleştirilen eğitimler: Elektromanyetik Alanların İnsan ve Doğa Üzerine Etkileri 27 Mayıs 2008 Şubemiz tarafından düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü nden Prof. Dr. Selim Şeker in konuşmacı olarak katıldığı Elektromanyetik Alanların İnsan ve Doğa Üzerine Etkileri başlıklı söyleşi 27 Mayıs 2008 tarihinde Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi nde gerçekleştirilmiştir. Şube Yazman Üyesi Özcan Uğurlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Prof. Dr. Selim Şeker; elektromanyetik dalga kirliliği ile ilgili temel kavramlar, elektromanyetik dalga kirliliğine neden olan cihazlar ve bu cihazların sağlığımız üzerine etkileri, elektromanyetik dalga kirliliğine karşı alınabilecek önlemleri katılımcılara aktarmıştır. Bilgisayar Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Röleleri ve Şebeke Analizörleri 10 Haziran Haziran 2008 tarihinde Şubemiz ve Entes A.Ş. firmasının birlikte düzenlediği Bilgisayar Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Röleleri ve Şebeke Analizörleri konulu seminere 150 üyemiz katılmıştır. Entes A.Ş. Yönetim Kurulu II. Başkanı A. Tarık Uzunkaya ve Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Sedat Gülşen'in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte; bilgisayar haberleşmeli şebeke analizörleri, haberleşme yazılımı ve haberleşme uygulamaları, reaktif güç kompanzasyonunun bilgisayarda izlenmesi ve değerlendirilmesi, 2008'de uygulanan reaktif enerji oranlarına uygun çözüm önerileri başlıklarında konular katılımcılara aktarılmıştır. Soru ve yanıtların ardından düzenlenen kokteyl ile de katılımcılar konuları tartışma olanağı bulmuştur. Yeni Yangın Yönetmeliğinin ve TS CEN/TS 54 14'ün Yangın Algılama Sistemi Tasarım ve Uygulamasına Getirdiği Yenilikler 11 Haziran 2008 Şubemiz ve EEC firması birlikteliğiyle Yeni Yangın Yönetmeliğinin ve TS CEN/TS 54 14'ün Yangın Algılama Sistemi Tasarım ve Uygulamasına Getirdiği Yenilikler başlıklı seminer 11 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. EEC Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yanık ın yenilenen Yangın Yönetmeliği nde yangın alarm sistemlerine ilişkin değişikliklerin ve iki bölüm halinde yeni Türk Standardı TS CEN/TS ile yangın algılama sistemleri tasarım uygulama gereksinimlerini aktardığı seminere 42 üyemiz katılmıştır. Seminer soru ve yanıtların ardından kokteyl ile son bulmuştur. Endüstride Otomatik Kontrol ve Ölçme Teknikleri 11 Haziran Haziran 2008 tarihinde Şubemiz ve Elimko firmasının birlikte düzenlediği Endüstride Otomatik Kontrol ve Ölçme Teknikleri konulu seminere 30 üyemiz katılmıştır. Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu nda gerçekleştirilen seminerde; endüstride otomatik kontrol ve uygulamaları, proses kavramı, otomatik kontrol formları, PID parametrelerinin ayarlanması, endüstride sıcaklık ölçme termokupllar, termokupl ve resiztans termometreler, ISO 9000 kalibrasyon yöntemleri ve ekipmanları, tarayıcı cihazlar (Data Logger cihazları) konuları Kamil Gürsel tarafından katılımcılara aktarılmıştır. Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım 24 Eylül Eylül 2008 tarihinde Bilg. Y. Müh. Tahir Emre Kalaycı tarafından Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonunda "Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım" semineri 34 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Seminerde Tahir Emre Kalaycı; özgür yazılım, açık kaynak kodlu yazılım, yazılım lisansları, açık standartlar ve özgür yazılımın toplumsal boyutlarına değinmiştir. Özellikle özgür yazılım kavramının ve neden özgür yazılım kullanılması gerektiği üzerinde durularak birlikte çalışabilirlik vb. özelliklerle birlikte "Özgür yazılım paylaşımcı ve sınıfsız/sömürüsüz bir ekonominin olasılığını somutlukla sergilemiştir." sözü ile toplumsal yanına da vurgu yapılmıştır. EMO nun da özgür ve açık kaynak kodlu yazılımı desteklediği ve şubelerde özgür yazılıma geçiş sürecinin yaşandığı bilgisi aktarılmıştır. 19/72

20 IP TV 8 Ekim Ekim 2008 tarihinde Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu'nda Yüksek Mühendis Seyhan Coşkun tarafından düzenlenen IP TV seminerine 36 üyemiz katılmıştır. Seminer, IP TV Teknolojisi, dünyadaki ve Türkiyedeki durum ve gelecek için beklentiler konuları üzerine bilgi verilmesinin ardından katılımcıların sorularının yanıtlanması ile son bulmuştur. GNU/Linux 15 Ekim Ekim 2008 tarihinde Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonunda Tahir Emre Kalaycı nın sunduğu "GNU/Linux" seminerine 34 kişi katılmıştır. Seminerde Tahir Emre Kalaycı, GNU projesinden ve Linux çekirdeğinden bahsettikten sonra bu iki projenin birleşmesiyle ortaya çıkan GNU/Linux işletim sisteminden bahsetmiştir. GNU/Linux işletim sisteminin içeriğini oluşturan bileşenlerden ve bu bileşenlerin farklı birleştirilmeleriyle ortaya çıkan dağıtım kavramını, farklı dağıtım örneklerini katılımcılara aktarmıştır. Kompanzasyon ve Harmonikler 31 Ekim 2008 İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Belgin Türkay'ın sunduğu Kompanzasyon ve Harmonikler semineri 31 Ekim 2008 tarihinde Karacan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. 60 üyemizin katıldığı seminerde; güç kalitesi kavramları, harmonik tanımı, şekil katsayısı, ilgili IEC ve IEEE standartları, harmonikli ortamlarda kompanzasyon, güç faktörü ile cos ø arasındaki farklar, pasif aktif filtreler ve K transformatörler konusunda katılımcılara bilgi aktarılmıştır. 3G Dünü, Bugünü, Yarını 19 Kasım 2008 Elo. Müh. Seyhan Coşkun'un sunduğu 3G Dünü, Bugünü, Yarını semineri 19 Kasım 2008 tarihinde Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonunda gerçekleştirilmiştir. Seminerde Elo. Müh. Seyhan Coşkun, 3G teknolojisinin dünyada ve Türkiyede geldiği nokta, ihale süreçleri, dünyadaki uygulamalar, teknik altyapısı gibi konularda bilgi vermiştir. Seminer katılımcıların 3G üzerine; teknoloji çöplüğü olma, baz istasyonları yolu ile sağlığa zararları, sadece tüketim amaçlı olması konularında soru ve yorumları ile sona ermiştir. ATEX 94/9 Patlayıcı Ortamlar ve Ex proof Ekipmanlar 3 Aralık 2008 Elk. Müh. Murat Yapıcı nın sunduğu seminer 3 Aralık 2008 tarihinde Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu nda gerçekleştirilmiştir. Seminerde Elk. Müh. Murat Yapıcı, patlayıcı ortamlar, exproof ekipmanları, patlayıcı ortamlarda bölge sınıflandırmaları, yönetmelikler konularında bilgi vermiştir. Seminer katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona ermiştir. Alarm Güvenlik Sistemleri 17 Aralık 2008 Elektrik Elektronik Mühendisi Yavuz Alkan'ın sunduğu "Alarm Güvenlik Sistemleri" semineri 17 Aralık 2008 tarihinde 22 üyemizin katılımıyla Şubemizde gerçekleştirilmiştir. Güvenlik Sistemleri genel tanımı, kapsamı, güvenlik sistemlerinin yapısı, güvenlik sistemini oluşturan malzemeler, güvenlik sistemlerinin kullanımı, işletimi, diğer sistemlerle bağlantıları, ev otomasyon sistemleri konularının aktarıldığı seminer katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona ermiştir. Özgür Yazılım ve Pardus Nedir 24 Aralık 2008 Pardus geliştiricileri "Özgürlük İçin" ekibinden Akın Ömeroğlu ve KDE çeviri sorumlusu Serdar Soytetir tarafından Şubemiz Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu'nda 24 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilen "Pardus Nedir?" etkinliği 43 kişi tarafından ilgiyle izlenmiştir. Etkinlikte Pardus İşletim Sisteminin ne olduğu, Pardus işletim sisteminde çekirdek olarak kullanılan Linux çekirdeği ile bazı temel uygulamalar (Kaptan, Pisi, ÇOMAR, YALI, Paket Yöneticisi) anlatılmıştır. Özellikle "Bilişim Okuryazarlığı"na sahip son kullanıcılara yönelik olarak ve tamamen Türkçe olarak geliştirilen Pardus İşletim Sisteminin özgür, 20/72

21 güvenli, ücretsiz, kolay ve Türkçe desteğe sahip olması nedeniyle kullanılması gerektiğinin vurgulandığı seminer katılımcıların sorularıyla ve sonrasında devam eden konuşmalarla tamamlanmıştır. Elektromanyetik Uyumlulukta Topraklama ve Ekranlama 26 Aralık 2008 Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özen in sunduğu Elektromanyetik Uyumlulukta Topraklama ve Ekranlama Semineri 26 Aralık 2008 tarihinde 41 üyemizin katılımıyla EMO İzmir Şubesi Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonunda gerçekleştirilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özen seminerde elektromanyetik alanın oluşumu,etkileri, elektromanyetik kuplaj, EMG'de mod tanımlarını aktardıktan sonra ekranlamada genel yaklaşımlar ve kablo ekranlaması konularına değinmiştir. Seminerin ikinci bölümünde ise topraklama çeşitleri, hesapları ve son olarak da baskı devrelerde pratik EMG kontrol yöntemleri konularını aktarmıştır. Seminer katılımcıların konu üzerine sorularının yanıtlanması ile sona ermiştir. Özel Anahtar Projelerinde Kısa Devre Hesapları 14 Ocak 2008 Odamız Teknik Görevlisi Elk.Elo.Müh. Muhammet Demir tarafından Özel Anahtar Projelerinde Kısa Devre Hesapları Semineri 14 Ocak 2008 tarihinde Şube Lokalinde 68 üyemizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Seminerde Özel Anahtar Projelerinde Kısa Devre hesabında dikkat edilecek hususlar, kısa devre akımın hesaplanması, kısa devre hesabında kullanılan teoremler ve çözümlü örnekler anlatılmıştır. Seminer üyelerimizin sorularına verilen cevaplarla son bulmuştur. MİSEM Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitimler YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi Mayıs 1 Haziran 2008 (Aydın) Elektrik SMM Eğitimi Haziran 2008 Elektrik SMM Eğitimi Eylül 2008 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eğitimi Ekim 2008 YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi Ekim 1 Kasım Sosyal Etkinlikler 40. Yıl Etkinlikleri: 40. Yıl Futbol Turnuvası 6 Ekim Kasım 2008 Şubemizin 40.yıl etkinlikleri kapsamında üyelerimize yönelik düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu 1 Kasım 2008 tarihinde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. sahasında oynanan maçlar sonrasında EMO Genç üyelerinin oluşturduğu Enternasyonal takımı olmuştur. Toplam 8 takımın katıldığı bu etkinlikte üyelerimizin kendi aralarında oluşturduğu ve en fazla 9 kişiden oluşan takımlar yer almıştır. Ege, Elsis, Enerji, Enternasyonal, Gedikliler, SMM, Telekomcuyuz ve Şubemizin Yönetim Kurulu ve teknik görevlilerinden oluşan Şube takımları fikstür çekimi ile belirlenen 2 grupta dörder takım olarak mücadele etmiştir. EMO Geleneksel Gecesi 20 Aralık 2008 Şubemizin Geleneksel Oda Gecesi ile kuruluşunun 40. yılı kutlamaları 20 Aralık 2008 tarihinde Balçova Termal Tesisleri'nde 350'yi aşkın üyemizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Gecede konuşan EMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat GÜLŞEN, krizin faturasının oda üyelerine de çıkarmak istendiğini belirterek, hükümete faturayı başka yerlerde arama çağrısı yapmıştır. EMO Yönetim Kurulu Başkam Musa ÇEÇEN de Odamızın ülkenin demokratikleşmesi ve gelişmesine önemli katkılar sağladığını, bunu yaparken de hep iktidarların saldırısına uğradığını kaydetmiştir. Meslekte 25, 40 ve 50. yıllarını dolduran üyelerimize plaketlerinin verildiği geceye Suavi de şarkıları ile katılmıştır. Film Gösterimleri Şubemiz tarafından her Pazartesi saat da Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu nda ücretsiz film gösterimleri gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde Uluslararası İşçi Filmleri Festivali İzmir Gösterim 21/72

22 Programında yer alan filmler arasından yapılan seçki üzerinden gösterimi gerçekleştirilenler aşağıya çıkartılmıştır. 13 Ekim 2008: Kerkenez 20 Ekim 2008: Che: Devrimin Adımları 27 Ekim 2008: Saccho Vanzetti 3 Kasım 2008: Kibritçi Kız 17 Kasım 2008: Koro Toplu Bilet Alınan Gösteriler: Deliler Boşandı Ankara Ekin Tiyatrosu 29 Kasım 2008 Yangın Yeri Maraş Ankara Canlar Tiyatrosu 28 Aralık 2008 Perşembe Söyleşileri Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme 8 Mayıs Mayıs 2008 tarihli Perşembe Söyleşisinin konusu Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme başlığında gerçekleştirildi. Şube Lokalimizde 45 üyemizin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte TMMOB Danışmanı Orhan Örücü konuk konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide üyelerimiz; belgelendirme, akreditasyon, yetkili mühendislik, MİSEM çalışmalarının gerekliliği konularını değerlendirme olanağı buldu. Oda üye iletişiminin arttırılmasına yönelik olarak düzenlenmeye başlanan Perşembe Söyleşilerine yaz döneminde verilen aranın ardından Eylül ayından itibaren yeniden düzenlenme sürecine geçilmiştir. 12 Eylül 1980 Darbesi 11 Eylül 2008 Yaz döneminde ara verilen Perşembe Söyleşilerinin 7. si 11 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 12 Eylül darbesinin tartışıldığı söyleşiye 40 üyemizin yanısıra Ege 78'liler Derneği yöneticileri de katılmıştır. 12 Eylül öncesini anlatan EMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen'in 12 Eylül'ü doğuran şartlar ve 12 Eylül sonrası Türkiye ve TMMOB değerlendirmesinden sonra, Ege 78'liler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Timur Taşdemir ve Yönetim Kurulu üyesi Bilgehan Oğuz sıra ile söz alarak 12 Eylül öncesi ve sonrası Türkiye değerlendirmesi yapmış, söyleşi üyelerimizin de görüşlerini bildirmesi ile son bulmuştur. Hasan Balıkçı ve Etik 25 Eylül Eylül 2008 tarihinde sekizincisi düzenlenen Perşembe söyleşisinin konusu ise Hasan Balıkçı'nın yaşamı ve öldürülmesi sonrası dava süreci olmuştur. Kaçak elektrik mücadelesinin örnek ismi olan Hasan Balıkçı'nın katledilmesine ilişkin sürdürülen davanın ödenek yokluğu gerekçesiyle sürekli ertelenmesi, buna ilişkin Odamızın girişimleri, Balıkçı'nın özverili, dürüst kişiliği katılımcılar tarafından belirtilerek mücadelenin süreceği ifade edilmiştir. Kapitalizm Çöküyor (mu)? 23 Ekim 2008 Perşembe Söyleşilerinin dokuzuncusu 23 Ekim 2008 tarihinde Şube Lokalimizde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Oğuz Esen'in konuk konuşmacı olarak katıldığı Kapitalizm Çöküyor (mu)? Başlıklı söyleşide yaşanan küresel krizin nedenleri, etkileri tartışıldı. TMMOB ve EMO Örgütlülüğü 6 Kasım 2008 TMMOB ve EMO Örgütlülüğü başlığında 6 Kasım 2008 tarihinde Perşembe Söyleşisinin 10.su gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu üyesi Meltem Yıldırım dünü ve bugünü değerlendirerek, geleceğe dair örgütlülük açısından neler yapılabileceğinin sorgulanmasını bu söyleşi ile hedeflediklerini vurguladı ve meslek disiplinine göre, ücretli, işsiz mühendis üye sayıları, temsilcilik sayıları gibi istatistiksel verileri aktardı. Ardından katılımcıların görüşleri alındı dönemindeki örgütlülük ve öncesi, oda üye ilişkileri süreci, örgütlenmede amaç, birlik anlayışı ve TMMOB ilkeleri üzerinde duruldu. 22/72

23 Tüketici Masası 27 Ocak 2008 tarihinde göreve gelen Şube Yönetim Kurulumuz toplumda tüketici bilincinin gelişmesi ve uygulamada uzmanlık alanımızla ilgili konularda tüketicilerin aydınlatılması amacıyla "Tüketici Masası" oluşturmayı kararlaştırmış ve buna yönelik olarak nolu telefon hattı ücretsiz olarak tahsis edilmiştir. Masa ile amacımız bir yandan topluma hizmet verirken diğer yandan sektörümüzde ürün ve hizmet kalitesinin arttırılmasıdır. Ülkemizde, elektrik, elektronik, haberleşme ve bilişim ile ilgili yasa, yönetmelik ve yönergeler oldukça karışık olup, tüketici tarafından tam olarak bilinmemekte ve çoğu zaman tüketicinin hak kaybı ile sonuçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan "Tüketici Masası"na başvuran tüketicilerle Şubemizde 16 Nisan 2008 tarihinde Şube Hukuk Danışmanımız Av. Zeki İşlekel ve Teknik Görevlimiz Ali Fuat Aydın'ın da katıldığı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş, baz istasyonlarına ilişkin şikayette bulunanlar ise ayrıca Şubemiz tarafından düzenlenen ve 27 Mayıs 2008 tarihinde Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi nde gerçekleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü nden Prof. Dr. Selim Şeker in konuşmacı olarak katıldığı Elektromanyetik Alanların İnsan ve Doğa Üzerine Etkileri başlıklı söyleşiye davet edilmişlerdir. Tüketicilerin karşılaştıkları olumsuzlukların giderilmesi ve doğru kaynaktan bilgilendirilmeleri amacıyla oluşturulan "Tüketici Masası"na yapılan başvurular değerlendirilmeye alınarak başvuru sahipleri tüketici bilincinin oluşturulması açısından uzmanlık alanlarımıza ilişkin bilgilendirilmektedir Üye İlişkileri SMM/ÜYE ÜYE SAYISI SMM SAYISI ORANI ÜYE ORANI SMM ORANI İZMİR ,86 81,29 65,29 ALİAĞA ,26 2,89 1,38 BERGAMA ,43 0,43 0,83 ÖDEMİŞ ,77 0,39 1,10 TİRE ,58 0,58 1,65 TOPLAM ,05 85,57 70,25 AYDIN ,81 3,61 5,51 KUŞADASI ,71 0,85 2,75 DİDİM ,67 0,46 1,93 SÖKE ,73 0,67 1,38 NAZİLLİ ,33 0,64 1,93 TOPLAM ,90 6,23 13,50 MANİSA ,14 6,62 9,09 AKHİSAR ,33 0,46 2,20 ALAŞEHİR ,00 0,15 1,10 SALİHLİ ,00 0,61 2,20 TURGUTLU ,00 0,36 1,65 TOPLAM ,85 8,20 16,25 GENEL TOPLAM ,03 100,00 100,00 23/72

24 ERKEK ,37 KADIN 284 8,63 TOPLAM ,00 YENİ ÜYE SAYISI 186 NAKİL GELEN 45 NAKİL GİDEN 37 VEFAT 7 İSTİFA 1 ULAŞILAMAYAN 360 PASİF EMEKLİ 165 SMM ÜYE yılı içerisinde tahsil edilen ödentiler 2003 yılı 5.082,00 YTL 2004 yılı 6.726,00 YTL 2005 yılı 9.808,00 YTL 2006 yılı ,00 YTL 2007 yılı ,00 YTL 2008 yılı ,00 YTL TOPLAM ,00 YTL Ödenti Toplama Oranı Toplam Üye (Ulaşılamayan üye + Pasif Emekli üye) = 2767 Üye 2767 Üye x 72,00 YTL = ,00 YTL ,00 / ,00 = %43, yılı SMM Ödentilerinin 2008 yılında tahsil edilen 2008 yılı ödentilerine oranı: ,00 / ,00 = %30, yılı SMM Ödentilerinin 2008 yılı ödenti toplama oranı içindeki payı: ,00 / ,00 = %13, Internet ve Elektronik İletişim İnternet Sayfası Şube web sayfamızda Şube tarihçesi, Şube Yönetim Kurulu, Şube çalışanları, komisyonlar, temsilciler, çalışma raporu, çalışma programı, çeşitli haberler, duyurular, raporlar, yayın satış listesi bulunmaktadır. Şube bültenlerimiz yayın onayı verildikten sonra web sayfasına aktarılmaktadır. Yapılacak etkinliklere ilişkin bilgiler ve iş ilanları sayfamızdan verilmektedir. Şubemiz tarafından yapılan basın açıklamaları web sayfamızda yer almaktadır. Elektronik posta ile etkinlik duyuruları yapılmaktadır E Posta Tüm üyelere uzantılı e posta adresi verilmiştir Delege Toplantıları Delege Toplantısı 13 Kasım Kasım 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Tüzük Yönetmelik Genel Kurulu öncesi Şube Delege Toplantısı 13 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 36 delegenin katıldığı toplantıda Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen'in tüzük ve yönetmeliklere yönelik Şubeler ve Merkezi yönetmelik komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktarmasının ardından delegeler tüzük ve yönetmelik değişikliklerine ilişkin görüşlerini dile getirmiştir. 24/72

25 Delege Toplantısı 18 Aralık Kasım 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağanüstü Tüzük Yönetmelik Genel Kurulu sonrasında genel bir değerlendirmenin yapıldığı Şube Delege Toplantısı 18 Aralık 2008 tarihinde Şubemizde gerçekleştirilmiştir Temsilcilikler İl temsilciliklerin bulundukları illerdeki İKK çalışmalarına katılım ve temsilleri özendirilerek takip edilmektedir. Temsilciliklere yapılan ziyaret ve etkinlikler kısaca aşağıda açıklanmıştır. Akhisar İlçe Temsilciliğinde mesleki denetim işlemleri Manisa İl Temsilciliği Teknik Görevlisinin katkıları ile gerçekleştirilmektedir. Tire İlçe Temsilciliğinde ise İlçe Temsilcisinin istifası kabul edilmiş olup temsilciliğin aktif hale getirilmesi yönünde çalışmalar sürmektedir. Aydın ve Manisa illerine bağlı ilçelerde mesleki denetim işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla birer teknik görevli kadrosu oluşturulması Oda Yönetim Kurulu'ndan talep edilmiş ve kadro olurları gelmiştir. Temsilcilik Ziyaretleri İl temsilciliklerin bulundukları illerdeki İKK çalışmalarına katılım ve temsilleri özendirilerek takip edilmektedir. Temsilciliklere yapılan ziyaret ve temsilciliklerde düzenlenen etkinlikler kısaca aşağıda açıklanmıştır. Manisa İl İlçe Temsilcilikleri Toplantısı 22 Temmuz Temmuz 2008 tarihinde mesleki denetim uygulamaları, SMM sorunları vb. konularda Manisa il ve ilçelerinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Manisa il ve ilçe temsilcileri bir araya gelmiştir. Manisa İl Temsilciliği nde gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen, Yönetim Kurulu ve dönem çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi aktardığı giriş konuşmasında özellikle kente bakış olgusunun altının çizilmesinin gerektiğini, etkinliklerin temsilciliklerde de düzenlenmesinin hedeflendiğini, temsilcilerimizin etkinlik taleplerini başlıkları hakkında Şubeye iletmelerini önemsediklerini, Şube Bültenine temsilciliklerden katkı sağlanmasının ve temsilciliklerin mesleki denetim bürosu hüviyetinin yanı sıra Odayı temsil anlamında zenginleştirilmelerinin hedeflendiğini dile getirmiştir. Şube çalışmaları arasında üye ilişkileri geliştirme kapsamında bu dönem tekrar hayata geçirilen Perşembe söyleşilerinin içerik ve konu başlığı olarak hem günceli tartışmak hem de gelişmeleri üyelerle birlikte sorgulamak anlamında olumlu geçtiğini, toplumda tüketici bilincinin gelişmesi ve uygulamada uzmanlık alanımızla ilgili konularda tüketicilerin aydınlatılması amacıyla tüketici masası oluşturulduğunu, Şube kuruluşunun 40. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerin yıl sonuna dek sürdürülmesinin hedeflendiğini ifade eden Gülşen ayrıca Kasım 2008 ayında düzenlenecek Tüzük ve yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu, güncel konular olan fen adamlarının yetkileri hk yönetmelik taslağı, teknoloji mühendisliği fakülteleri oluşturulması, özelleştirme karşıtı platform çalışmaları, mali durum ve tasarruf tedbirleri hakkında bilgi vermiştir. Daha sonra katılımcılar, temsilcilik uygulamalarının aynılaştırılması noktasında mesleki denetim yönünden engel teşkil eden fatura denetimi, asgari ücret uygulamaları, TUS uygulamaları konuları üzerine görüşlerini dile getirmiştir. 25/72

26 Akhisar İlçe Temsilciliği SMM Üye Toplantısı 18 Eylül 2008 Akhisar ve çevre ilçelerde faaliyetlerini yürüten SMM üyelerimizin sorunlarının tespit edilerek çözüm önerilerinin tartışılmasının hedeflendiği ve 18 Eylül 2008 tarihinde EMO Akhisar İlçe Temsilciliği'nde gerçekleştirilen toplantı EMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı N.Sedat Gülşen in Şube dönem çalışmaları hakkında bilgi verdiği konuşması ile başlamıştır. Gülşen, konuşmasında, toplantıdan beklentilerinin katılımcılarının sorunlarını ve önerilerini aktarmaları olduğunu, yüz yüze görüşmelerin bu anlamda daha yararlı olduğunu belirterek, SMM faaliyetlerinin kar amaçlı yürütülmesinden çok bu yönde toplumsal bakış açısının kazanılmasının gerekliliğini vurgulamış; ve Odanın içerisinde bulunduğu genel duruma ilişkin bilgi verdikten sonra katılımcılardan çevrelerinde olanların farkında olmalarını, faaliyetlerini ülke, meslek ve meslektaş haklarına yönelik yürütmelerini talep ederek Odanın bu yönlü çalışmalara ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Daha sonra katılımcılar faaliyetleri esnasında karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve beklentilerine dair görüşlerini aktarmıştır. Bu bölümde fatura denetimi, fen adamlarının yetkileri üzerinde proje üretmeleri, fen adamlarınca üretilen dış tesis projeleri, işletme sorumluluğu hizmetlerinin yaygınlaştırılması, temsilcilik mesleki denetim günleri gibi konular üzerinde sıkıntılar dile getirilerek çözüm önerileri tartışıldı ve aktarılan sorunların çözümüne yönelik Şube Yönetim Kurulu nun girişimlerde bulunması ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi talep edilmiştir. Temsilciliklerde Gerçekleştirilen Etkinlikler: Manisa Endüstride Otomatik Kontrol ve Ölçme Teknikleri 12 Haziran Haziran 2008 tarihinde Şubemizde Elimko firmasıyla düzenlenen seminer 12 Haziran 2008 tarihinde Manisa'da gerçekleştirilmiştir. Manisa OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere 29 üyemiz katılmıştır. Sayalar Rüzgar Elektrik Santralı Teknik Gezisi 9 Temmuz Temmuz 2008 tarihinde Akhisar İlçe Temsilciliğinde faaliyetlerini yürüten SMM üyelerimiz Akhisar Gelenbe'de kurulu bulunan Sayalar Rüzgar Elektrik Santralına teknik gezi düzenlenmiştir. Santral yetkilisi üyemiz Şevket ADIGÜZEL nezaretinde santral sahası gezilerek bilgi edinilmiştir. Alarm, Yangın Algılama ve Güvenlik Semineri 31 Ekim 2008 EMO Manisa İl Temsilciliği'nde 31 Ekim 2008 tarihinde Elk. Müh. Serdar Ergintürk'ün sunduğu seminerde yangın algılama, güvenlik sistemleri konusunda bilgilendirmede bulunulmuştur. ATEX 94/9 Patlayıcı Ortamlar ve Ex proof Ekipmanlar 18 Kasım 2008 Elk. Müh. Murat Yapıcı'nın sunduğu ATEX 94/9 PATLAYICI ORTAMLAR VE EXPROOF EKİPMANLAR semineri 18 Kasım 2008 tarihinde Manisa Gediz Eğitim Salonunda gerçekleştirilmiştir. 30 üyemizin katıldığı Seminerde Elk. Müh. Murat Yapıcı, patlayıcı ortamlar, exproof ekipmanları, patlayıcı ortamlarda bölge sınıflandırmaları, yönetmelikler konularında bilgi vermiştir. Seminer katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona ermiştir. Güvenli İnternet ve Bilgisayar Kullanımı 30 Aralık 2008 Bilg. Müh. Berhan Soylu'nun sunduğu Güvenli Bilgisayar Kullanımı semineri 30 Aralık 2008 tarihinde Manisa İl Temsilciliğimizde gerçekleştirilmiştir. Seminerde; internette güvenli alış veriş, bilgisayar ve internet kullanımında dikkat edilecek hususlar, internet kullanımının sağladığı kolaylıklar konuları hakkında bilgi verilmiştir. Seminer üyelerimizin sorularına verilen cevaplarla son bulmuştur. 26/72

27 Aydın Jeneratörlerin Projelendirilmesi Semineri 3 Mayıs 2008 Elektrik Mühendisi Halis Kaya'nın sunduğu Jeneratörlerin Projelendirilmesi Semineri 3 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 30 üyemizin katıldığı seminerde jeneratör projelerinin hazırlanması için gerekli koşullar, gerekli belgeler ve proje dosyasının oluşturulması hakkında bilgi verilmiştir. Proje örneklerinin de sunulduğu seminer soru ve cevaplar ile son bulmuştur. İzmir Yapı Fuarı 2008 Teknik Gezisi 25 Ekim Ekim 2008 tarihleri arasında Kültürpark Fuar Alanı'nda gerçekleşen Yapı Fuarı 2008'e Aydın İl Temsilciliği tarafından gezi düzenlenmiştir. Fuara katılan üyelerimiz yapı, inşaat sektörüne yönelik gelişmeleri inceleme olanağı bulmuştur. Alarm, Yangın Algılama ve Güvenlik Semineri 30 Ekim 2008 EMO Aydın İl Temsilciliği'nde 30 Ekim 2008 tarihinde Elo. Müh. Selçuk Özdere'nin sunduğu seminerde yangın algılama, güvenlik sistemleri konusunda bilgilendirmede bulunulmuştur. Güvenli İnternet ve Bilgisayar Kullanımı 19 Kasım 2008 Bilg.Müh.Berhan Soylu'nun sunduğu EMO Aydın İl Temsilciliğinde düzenlenen "Güvenli Bilgisayar ve İnternet Kullanımı" semineri üyelerimizin katılımlarıyla 19 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Seminerde; internette güvenli alış veriş, bilgisayar ve internet kullanımında dikkat edilecek hususlar, internet kullanımının sağladığı kolaylıklar konuları hakkında bilgi verilmiştir. Seminer üyelerimizin sorularına verilen cevaplarla son bulmuştur. MİSEM kapsamında temsilciliklerde gerçekleştirilen eğitimler: YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi Mayıs 1 Haziran Mayıs 1 Haziran 2008 tarihlerinde Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. Eğitim Salonunda gerçekleştirilen YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi 12 üyemizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İşyeri Temsilciliği Ziyaretleri İşyeri temsilcilikleri düzenli olarak ziyaret edilerek, temsilciliklerin daha etkin kılınması yönünde çalışma yapılmaktadır. İşyeri Temsilciler Koordinasyonu toplantıları ile sorunların hızlı ve doğru çözümü hedeflenmektedir. Bayındırlık İl Müdürlüğü Temsilcilik Ziyareti 4 Aralık 2008 Yönetim Kurulu Yazman Üye Özcan Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yapıcı ve Şube Müdürü Ertan Beyazıt, Bayındırlık İl Müdürlüğü nde çalışan üyelerimizi 4 Aralık 2008 tarihinde ziyaret etmiştir. Üyelerimiz Ümit Altuğ, Atakan Adak, Celal Göral, Halil Uyar, Hasan Fehmi Yücesoy, Cahit Eminoğlu, Ali Demir, Fatih İlhan ın katıldığı görüşmede, eğitim talepleri etkinlikler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıya katılan üyelerimizin eğilimleri doğrultusunda İşyeri Temsilcisi Cahit Eminoğlu, Temsilci Yardımcılığını Hasan Fehmi Yücesoy un yürütmesinin Şube Yönetim Kuruluna önerilmesine karar verilmiştir. Diğer Ziyaretler: ESM Tes İş ve Şube Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı 24 Haziran 2008 TEDAŞ elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi sürecine karşı ortak mücadele programı ve tavır geliştirmek üzere ESM İzmir Şubesi, TES İş ve Şube Yönetim Kurulumuz 24 Haziran 2008 tarihinde ortak toplantı düzenlemiştir. Toplantıda Özelleştirme Karşıtı Platform'a katılım konusunda demokratik kitle örgütleri, sendikalara ulaşılması, 1 Temmuz'da otomatik fiyatlandırmaya karşı Konak TEDAŞ önünde basın açıklaması düzenlenmesi ve Temmuz ayı içerisinde geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 27/72

28 DİSK Ege Bölge Temsilciliği 7 Temmuz 2008 DİSK Ege Bölge Temsilcisi Azad Fazla, Lastik İş İzmir Şube Başkanı Zedin Yumli, Sosyal İş İzmir Şube Başkanı Müfit Ereş, 5 Nolu Şube Sekreteri Erdal Güven Şubemizi ziyaret etmiştir. Görüşmede Türkiye toplumsal gündemi hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. TEİAŞ III. İletim Tesis Şebeke Grup Müdürlüğü, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü, TEİAŞ Yük Tevzii İşletme Müdürlüğü 18 Eylül 2008 Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi hazırlık çalışmaları kapsamında TEİAŞ III. İletim Tesis Şebeke Grup Müdürlüğü, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü, TEİAŞ Yük Tevzii İşletme Müdürlüğü ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. TEİAŞ III. İletim Tesis Şebeke Grup Müdürü Ajlan Kural a Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamında gerçekleştirilecek Yüksek Gerilim Çalıştayı hakkında bilgi verilirken Ajlan Kural da konu ile ilgili her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirmiştir. Ardından Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir Müessese Müdür Metin Demirdağ ziyaret edilerek kongre hakkında bilgilendirme bulunulmuştur. Torbalı SMM Üye Toplantısı ve Gediz EDAŞ Ziyareti 14 Ocak Ocak 2009 tarihinde Torbalı ilçesinde faaliyetlerini yürüten SMM üyelerimizin karşılaştıkları sorunların derlenmesi ve Torbalı İlçe Temsilciliği'nin yeniden oluşturulmasına yönelik bir toplantı düzenlenmiştir. Torbalı Ticaret Odası Salonu'nda düzenlenen toplantıya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen, Şube Müdürü Ertan Beyazıt, Teknik Görevli Ali Fuat Aydın, SMM üyeler Hüsamettin Güner, Adnan Yancı ve Mehmet Karagülle katılmıştır. Toplantıdan sonra Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Torbalı İşletme Müdürü Ali Becet ziyaret edilmiştir EMO Genç Etkinlikleri Örgütlülüğün temellerinin üniversitelerden başlamasına yönelik olarak EMO Genç öğrenci örgütlenmesi bu konuda önemli işlev taşımakta ve verimli çalışmalar üretmektedir. Üniversitelerin Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendislikleri bölümünde okuyan öğrencilerimizin Oda ile bütünleşmelerini sağlayacak, öğrenim süreçleri boyunca karşılaşabilecekleri sorunların aşılmasına yardımcı olmak ve ileride meslektaşımız olarak aramızda yer alacak EMO Genç kurumsal yapısının güçlendirilerek genişletilmesi sürdürülmektedir. EMO Genç üyelerine Oda politikaları ve mesleki etik değerlerin aktarılması için çalışmalarımız sürdürülmekte mezun olduklarında Odaya üyelikte daha istekli ve etkin davranmaları sağlanması hedeflenmektedir. Şubemiz başta olmak bir çok ilde Odamızın irtibata geçeceği firmaları tespit edilmekte, staj geçiştirilmemesi gereken önemli bir meslek öncesi deneyim olduğundan, EMO Genç Staj Komisyonu'nun öncülüğünde staj örgütlenmelerinin resmi, ciddi ve planlı bir şekilde, Odamız aracılığıyla yapılması sağlanmaktadır. EMO Genç her hafta Çarşamba günleri düzenli olarak toplanmaktadır. 14 Ekim 2008 tarihinde Şubemizde gerçekleştirilen dönemin ilk toplantısında geçen yılki çalışmaların değerlendirilmesinin ardından bu yıl bölümlerden iletişim sorumlusu olmak isteyen öğrenciler belirlenmiş, iletişim sorumlularının belirlenmesinin ardından bu yılki çalışmalar üzerine konuşularak çalışmaların yürütülmesini sağlayacak alt komisyonlar arasında Eğitim Komisyonu, Staj Komisyonu, Sosyal Etkinlikler Kültür Sanat Komisyonu, Proje Bilim Komisyonu ve Yayın Komisyonlarının oluşturulması benimsenmiştir. 28/72

29 Dönem İçerisinde Gerçekleştirilen Etkinlikler: Mezunları Aktif Eğitimi Değerlendiriyor Etkinliği 14 Mayıs kişinin katıldığı, Mezunları Aktif Eğitimi Değerlendiriyor etkinliği 14 Mayıs 2008 tarihinde Şubemiz Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu nda gerçekleştirilmiştir. Mezunları aktif eğitimi değerlendirirken; Türkiye de neredeyse hiçbir üniversitenin aktif eğitime, gerek öğretim üyesi gerekse de teknik alt yapı anlamında yeterli olamayacağını belirtmiştir. Mühendislik temel bilimleri derslerinin yeterince verilmediği ve eksik kaldığı ama genel kavramlar, proje üretimi ve ekip çalışması anlamında aktif eğitimin artıları olduğu ifade edilmiştir. Öğrenciler ise sorularında ve değerlendirmelerinde modüllerdeki konulara yeterince zaman ayırmadan geçildiği ve bu nedenle kavramların tam şekillenmediği, aktif eğitimin her ders için uygun olmadığını belirtmiştir. Gençlik Buluşması Yaz Kampı Ağustos 2008 Evrensel Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması" yaz kampına, Yönetim Kurulu üyelerimiz Ulaş Birgör, Meltem Yıldırım, Şebnem Seçkin, EMO İzmir Şubesi Eğitim Sorumlusu Ömer Karakul, EMO Genç üyelerimiz Seda Çelebi, Münir Yenigül ve Ferhat Gür katılmıştır Ağustos 2008 tarihlerinde kampta bulunan temsilcilerimiz 17 Ağustos 2008 Pazar günü EMO İzmir Şubesi olarak kampta stand açarak katılımcılara EMO'nun politikaları, EMO Genç'in çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Aynı gün EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen de "Türkiyede Enerji Politikaları" konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılmıştır. Konuşmasına TMMOB ve EMO hakkında bilgiler vererek başlayan Musa Çeçen; enerji politikalarının sermaye tarafından ve sermayeye hizmet etmek için yapıldığını belirttiği konuşmasında özelleştirme ile birlikte ülke kaynaklarının peşkeş çekildiğini ve özelleştirmenin faturasının halka çıkarıldığını, EMO'nun bu durumu engellemek için Özelleştirme Karşıtı Platform ile yaptığı çalışmaları anlatmıştır. EMO Genç Kayıt Masaları eğitim dönemi için kayıt yaptıran öğrencilere EMO Genç'i tanıtarak üye olmalarını sağlamak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde kayıt masaları kurulmuştur. Kayıt masasında Elektrik Elektronik, Elektronik Haberleşme ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerini kazanarak kayıt için gelen öğrencilere EMO ve EMO Genç politikalarını anlamalarına yönelik dergi ve broşür dağıtılmış ayrıca meslek alanları üzerine bilgi verilmiştir. Karaburun Bilim Kongresi 4 7 Eylül Eylül 2008 tarihleri arasında yapılan Karaburun Bilim Kongresine EMO Genç üyelerimiz Murat Naroğlu, Necati Duran, Seda Çelebi, Münir Yenigül katılmıştır. HKMO Yaz Kampı 25 Ağustos 3 Eylül 2008 Harita Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Yaz Kampı na EMO Genç üyeleri Diyar Saraçoğlu, Seda Çelebi, Münir Yenigül katılmıştır. 25 Ağustos 3 Eylül 2008 tarihleri arasında Foça'da gerçekleşen ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Meltem Yıldırım ve Tahir Emre Kalaycı nın da ziyaret ettiği kampta sosyal ve teknik konular üzerine paneller düzenlenmiş, atölye çalışmaları yapılmıştır. C/C++ Programlama Dili Eğitimi 4 Kasım 2008 EMO Genç Eğitim Komisyonu bu dönemki çalışmalarına C/C++ programlama dili eğitimiyle başlamıştır. Bilg. Y. Müh. Kasım Sinan Yıldırım'ın verdiği eğitime EMO Genç üyesi 30 öğrenci katılmıştır. 4 Kasım 2008'de başlayan eğitim etkinliği 5 hafta boyunca Salı günleri devam etmiştir. 29/72

30 Nükleer Enerji ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 5 Kasım Kasım 2008 tarihli EMO Genç toplantısının ardından Nükleer Enerji ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda sohbet gerçekleştirilmiştir. Ege Üniversitesi Çevre Topluluğu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden öğrencilerin de katılım sağladığı sohbette yapılan sunumların ardından karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. EMO Genç Kitap Kampanyası 9 Kasım 2008 EMO Genç üyeleri Ece Yelkencioğlu, Münir Yenigül, Murat Naroğlu, Necati Duran ve Diyar Saraçoğlu nun katılımıyla, Denizli nin Çardak ilçesinin Söğüt Köyü İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gökhan Tamer Günsan'ın yoğun çabası neticesinde kurulan kütüphaneye kitap bağışı yapılmıştır. EMO Genç Elektrik Mühendisliğine Hazırlık Seminerleri Mezun olduktan sonra Elektrik alanında çalışacak (3. ve 4.sınıf) EMO Genç Üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencilerine yönelik Elektrik Mühendisliğine Hazırlık Seminerlerinin ilki 27 Aralık 2008 tarihinde EMO İzmir Şubesi Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonunda gerçekleştirilmiştir. 25 EMO Genç üyesinin katıldığı seminerin ilk bölümünde, Mühendislik ve Hukuki Sorumluluklar konusunda EMO İzmir Şubesi Hukuk Danışmanı Av. Zeki İşlekel tarafından öğrenci üyelerimizin sorularına yanıt verilmiştir. Seminerin ikinci bölümde ise EMO İzmir Şubesi Y.K. üyesi ve Eğitim Komisyonu üyesi Elk. Müh. Murat Yapıcı tarafından TMMOB, EMO, Meslek Etiği konuları hakkında bilgi vererek elektrik mühendisliğinin çalışma alanlarını aktarmış, seminer üyelerin sorularının yanıtlanması ile son bulmuştur. Seminerler * Enerji Üretim, İletim, Dağıtım * Transformatörler * Gerilim Düşümü ve Kısa Devre Hesapları * Topraklama * Elektrik İç Tesisat Projelendirme * Temel Röle Eğitimi, Ölçme * Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri * Yıldırım ve Aşırı Gerilimden Koruma * PLC Otomasyon konularında Cumartesi günleri 11:00 13:00 arasında Şubemiz Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonunda yapılmaya devam edecektir. EMO Genç üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencilerine yönelik Elektrik Mühendisliğine Hazırlık Seminerlerinin ikincisi "Enerji Üretim, İletim, Dağıtım" konusu ile 10 Ocak 2009 tarihinde EMO İzmir Şubesi Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. 25 EMO Genç üyesinin katıldığı seminerde Elk.Y.Müh. Kubilay Erkaya tarafından elektrik enerjisinin üretimi iletimi ve dağıtımı konuları öğrencilerin de aktif katılımı ile aktarılmıştır. EMO Genç üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencilerine yönelik Elektrik Mühendisliğine Hazırlık Seminerlerinin üçüncüsü ise Elk.Müh. İrfan Arabacı tarafından aktarılan "Transformatörler" konusu ile 17 Ocak 2009 tarihinde EMO İzmir Şubesi Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. 30/72

31 EMO, EMO Genç Tanıtım Etkinlikleri Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 25 Eylül 2008 DEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencileri için EMO ve EMO Genç'i tanıtım etkinliği 25 Eylül 2008 tarihinde bölümün Tınaztepe Kampüsü'ndeki yeni binasında gerçekleştirilmiştir. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Araş. Gör. Şebnem Seçkin, DEÜ EMO Genç üyeleriyle 1. sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, Sedat Gülşen TMMOB ve EMO'nun nasıl bir gereksinimle oluşturulduğunu, EMO İzmir Şubesi'nin kuruluşunu ve o dönemle beraber TMMOB ve EMO'da yaşanan değişim rüzgarlarını ve günümüzdeki yönetsel durumunu açıklamış, Şebnem Seçkin ise öğrencilere Elektronik Meslek Dalı Komisyonu hakkında bilgi verirken bölümün EMO Genç üyelerinden Fatih Yüce ve Yakup Berk, EMO Genç çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 15 Ekim 2008 Ege Üniversitesi EMO, EMO Genç tanıtımları kapsamında Elektrik Elektronik Müh. Bölümü Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş dersine EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen, Eğitim Sorumlusu Ömer Karakul ve EMO Genç adına Münir Yenigül katılmıştır. 55 öğrencinin katıldığı tanıtımda Sedat Gülşen, TMMOB ve EMO'nun örgütlenme yapısı, amaçları gibi konularda bilgi verdi. Münir Yenigül de EMO Genç yapısı, etkinlikleri, üye olma koşulları hakkında vererek öğrencileri EMO Genç e üye olmaya çağırmıştır. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 15 Ekim 2008 Ege Üniversitesi EMO, EMO Genç tanıtımları kapsamında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliğine Giriş dersine EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen, Bilgisayar MDK adına Tahir Emre Kalaycı, Şube Eğitim Sorumlusu Ömer Karakul ve EMO Genç adına Diyar Saraçoğlu katılmıştır. 15 Ekim 2008 tarihinde gerçekleşen ve 120 öğrencinin katıldığı tanıtımda Sedat Gülşen, TMMOB ve EMO nun örgütlenme yapısı, amaçları gibi konularda bilgi vererek Bilgisayar Mühendislerinin meslek alanlarının belirlenmesi için yapılan çalışmaları aktarmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 6 Kasım 2008 Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği EMO, EMO Genç tanıtım etkinliği EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen, Bilgisayar MDK üyesi İlker Kalaycı ve EMO Genç üyesi Diyar Saraçoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 100 öğrencinin yer aldığı etkinlikte Sedat Gülşen, TMMOB ve EMO'nun örgütlenme yapısı, amaçları, Şubemizin çalışma anlayışı konularında bilgi vererek meslek odası örgütlülüğü üzerinde durarak Sistem Mühendisliği kurslarının, EMO'nun mücadelesi sonucu iptal edildiğini belirtmiştir. Bilgisayar MDK üyesi İlker Kalaycı bilgisayar mühendislerinin neden EMO 'da olması gerektiğinden ve komisyon çalışmalarından bahsederek bilişim alanındaki örgütlenme çalışmalarına değinmiştir Özel Etkinlikler Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi Çalışmaları Odamız ülke, toplum, meslek ve meslektaş yararını gözeterek üyelerinin meslek alanlarına yönelik her dönem yirmiye yakın kongre, sempozyum, kurultay vb. etkinlik düzenlemektedir. Oda Yönetim Kurulu, farklı birimlerce düzenlenen bu etkinliklerden Aydınlatma Sempozyumu, Otomasyon Sempozyumu, Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu, Yüksek Gerilim Çalıştayı ve SMM Forumu nun Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi görevini EMO İzmir Şubesine vermiştir. Kongre 7 10 Mayıs 2009 tarihlerinde İzmir Fuar Alanı nda EBİTO 09 Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma ve Makina Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Kongre, dört gün boyunca İzmir Fuar Alanı 1/A ve 1/B salonlarında paralel oturumlar halinde düzenlenecektir. Gerektiği hallerde 1/A Salonunun üstünde bulunan 100 kişilik 1 no'lu Salon kullanılabilecektir. 31/72

32 Etkinlikler için planlanan günler; V.Ulusal Aydınlatma Sempozyumu V.Otomasyon Sempozyumu Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu Yüksek Gerilim Çalıştayı SMM Forumu 2 gün 1 gün 2 gün 1 gün + yarım günlük eğitim veya gezi 1 gün Kongre Hazırlık Çalışmaları 1. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'nun Şubemizi görevlenmesi 2. Kongre sekreterinin belirlenmesi 3. Kongre düzenleme kurulunun oluşturulması 4. Her etkinliğin ayrı ayrı yürütme ve danışma kurullarının oluşturulması. 5. Her etkinliğin ve kongrenin broşür ve afiş tasarımlarının oluşturulması. 6. Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ve alt etkinliklerin web sayfalarının oluşturulması. 7. İlgili sektörel dergilerde kongre duyurularının yayınlanması. 8. Tanıtım ve ziyaretler (ATMK, Ulusal Hidrolik Kongresi, WEM fuarı, İTÜ Otomatik Kontrol Toplantısı, Aydınlatma Kongresi, Güvenlik Fuarı, ELECO vb.) 9. Kongre Duyuruları a) Tüm üniversitelerin bilgisayar, elektrik ve/veya elektronik vb. mühendislik bölümlerine b) Tüm üniversitelerin mimarlık bölümlerine (Aydınlatma Sempozyumu için) c) Oda bünyesindeki tüm birimlere d) TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, EİEİ, EPDK,DSİ, KOSGEB, TUBİTAK UME, TÜBİTAK MAM vs. e) İlgili bakanlıklar ve bağlı birimlerine (Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vs.) f) Sektörel derneklere (TÜYAK, AGİD, GESİDER, ENOSAD, HESİAD, RESSİAD, ETMD, İnşaat Müteahhitleri Derneği vs.) h) Tüm il belediye ve büyükşehirlere bağlı ilçe belediyelere ı) Tüm organize sanayi ve serbest bölge müdürlüklerine i) 1000 adet sektörel firmaya. 10. Kongre ve fuar tanıtım toplantıları Schneider, Tümkar, Viko, Vemkar, Siteco, Litpa, Luxwelt, EEC, Artı Mühendislik vb. firmalarının üst düzey yetkililerinin yanısıra ATMK ve EMO İstanbul Şubesi'nin katıldığı bu toplantı İstanbul'da Tunajans tarafından organize edilmiştir. 11. E posta duyuruları 12. Kongre için gelen bildiri özetleri Etkinlik Adı Bildiri sayısı Etkinlik Adı Bildiri Sayısı V.Ulusal Aydınlatma Sempozyumu 26 adet bildiri özeti 4 adet bildiri özeti (beklenen) 2 adet çağrılı bildiri Toplam 32 bildiri V. Otomasyon Sempozyumu 14 adet bildiri özeti 8 adet bildiri özeti (beklenen) Toplam 22 bildiri Etkinlik Adı Bildiri sayısı Etkinlik Adı Bildiri Sayısı Yüksek Gerilim Çalıştayı 12 adet bildiri özeti 9 adet bildiri özeti (beklenen) 5 adet çağrılı bildiri Toplam 26 bildiri Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu 12 adet bildiri özeti 11 adet bildiri özeti (beklenen) Toplam 23 bildiri 32/72

33 Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ile eş zamanlı düzenlenecek EBİTO'09 fuarının organizasyonunu üstlenen Tunajans ile kongre bütçesinde yer alan bazı kalemler konusunda destek alınmıştır. Bu desteklerden bazıları belli sayıda konaklama, salonların kiralanması, ses düzeni ve sahne yerleşimleri, belli sayıda öğle yemekleri vb. giderleri içermektedir. Danışma Kurulu Toplantıları: Yüksek Gerilim Çalıştayı Danışma Kurulu Toplantısı 10 Ocak 2009 tarihinde Şubemizde yapılan toplantıya Odamızdan ve Ankara, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Mersin, İstanbul Gaziantep ve Şubemizden 18 kişilik katılım sağlanmış ve aşağıdaki eğilim kararlarına varılmıştır. Yüksek Gerilim Çalıştayı'nın gelen bildiri ve yoğun talep değerlendirildiğinde bir sonraki etkinliğin sempozyum şeklinde gerçekleştirilmesinin daha sağlıklı olacağı, Türkiye Elektrik Kurumu'ndan bugüne değin gelen durumu sorgulayan, 130 değişik ve dağınık yapıyı gerek siyasi gerekse teknik yönden bu yapıyı eleştiren bir bildirinin EMO tarafından sunulması ve gerekirse ek rapor olarak bildiri kitabında yer alması, bu çalışmanın Necati İpek, Olgun Sakarya, Orhan Örücü, Turan Pazarlı koordinasyonunda organize edilmesi, ayrı ya da bu raporun içerisinde yer alacak şekilde trafo yerlerinin seçimi, kamulaştırma, YG planlaması yapılırken oluşan rant ve yer altı kabloları planlaması konularınında yer alması, Çalıştayın 1 gün olarak planlanması ancak sonraki gün planlanan teknik gezinin Alaçatı Rüzgar Enerji Santraline yapılması, Enerji dağıtım şebekelerinde voltaj kademelerinin irdelenmesi, TÜBİTAK'ın çalıştaya destek vermesinin sağlanması ve buradaki iletişimden hareketle MİSEM eğitimlerinde laboratuvarlarından destek alınmasının sağlanması, Akademik yerine pratiğe dönük bildirilerin çalıştayda yer alması. SMM Forumu Danışma Kurulu Toplantısı 10 Ocak 2009 tarihinde Şubemizde Odamızdan ve Ankara, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, İstanbul Gaziantep ve Şubemizden 17 kişilik katılım sağlanmış ve aşağıdaki eğilim kararlarına varılmıştır. SMM hizmetlerine yönelik şimdiye kadar gerçekleştirilen sempozyumların yerine forum yapılması, serbest kürsüde katılımcıların görüşlerini dile getirmesinin sağlanması, görüşlerin kitap haline getirilerek Oda birimlerine dağıtılması, Etkinliğin bir gün içinde planlanmasının uygunluğu, Bu etkinliğin içselleştirilmesi, konuların ana hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefler üzerinden tartışılması, sonuçlarının uygulanabilir olması, Yetkin mühendislik kurultayında mesleki yeterlilik konusu ayrıca değerlendirileceğinden forum kapsamı dışına alınması, Forumun kapsamında yer alacak konular için tartışma metinlerinin hazırlanması, bu metinlerin hazırlanması aşamasında anket formlarından yararlanılması, bu anket formlarının 2 hafta içerisinde amamlanması ve danışma kurulu ve Oda ve tüm Şubelere gönderilmesi ayrıca süreç içinde gerekirse SMM lere yönelik memnuniyet anketi yapılması, Her Şubenin öncesinde kendi içinde tartışarak foruma bu şekilde gelmesi, İşletme sorumluluğu ve mesleki denetim uygulama esasları konularında tartışmalar yapılması, tartışılan konulardan çıkacak sonuçların mevzuatlarımızı şekillendirmesinin hedeflenmesi. Önümüzdeki günlerde yapılacak Danışma Kurulu Toplantılarının programı V.Otomasyon Sempozyumu : 23 Ocak 2009 Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu : 30 Ocak /72

34 EMO Genç Yaz Kampı Çalışmaları EMO Genç örgütlülüğünü güçlendirme temelinde birlik anlayışı ve ilkelerinin meslektaş adayları tarafından benimsenmesi, birlikte üretmeye, toplumcu bakış açısına, kamu yararına, emeğin değerine, ülke ve dünya gündemine yönelik farkındalık yaratılması ve geleceğe dair EMO Genç çalışmalarının tartışılması hedefiyle yola çıkılan Emo genç yaz kampı çalışmaları komisyonun kurulmasının ardından başlamıştır. Yaz döneminde yapılan yaz kamplarına EMO Genç üyelerinden ve komisyondan katılım sağlanarak kamp çalışmaları gözlemlenmiş, kamp deneyimi olan HKMO İzmir Şubesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile toplantı yapılarak; kamp deneyimleri ve çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır. Kamp çalışmalarının temelini oluşturması ve genel çerçevenin çizilebilmesi için genel bir kamp çalışma raporu komisyon tarafından hazırlanmıştır. Kampın ilk duyurularının yapılmasını sağlamak üzere bir afiş çalışması gerçekleştirilmiştir. Kamp amacı çercevesinde sosyal, politik, kültürel, fiziksel etkinlikleri içerecek ve diğer Şubelerin Emo Genç üyeleri önerileri dikkate alınarak kamp programı komisyon yürütücülüğünde gerçekleştirilecektir. Şubat ayı içerisinde toplanması hedeflenen EMO Genç Yaz Kampı Düzenleme Kurulu için Şubelerden isimler istenmiştir. Düzenleme Kurulu toplantısının ardından ilgili görevlendirmelerle kamp çalışma raporlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Kamp alanının ve tarihin kesinleşmesinin ardından, konaklama, ulaşım, vb. konuların detaylı olarak yer aldığı maliyet raporu hazırlanarak Oda Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Panel: Bilişim Alanının Değerlendirilmesi ve Bilişim Alanında Örgütlenme 10 Ocak 2009 Bilişim alanının durumunun ortaya konulmasının hedeflendiği "Bilişim Alanının Değerlendirilmesi ve Bilişim Alanında Örgütlenme" etkinliği 10 Ocak 2009 tarihinde İzmir'de Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde yaklaşık 70 kişinin katılımıyla panel forum şeklinde gerçekleştirilmiştir. EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Meltem Yıldırım ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen panele Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nden Prof. Fuat Ercan, EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Kurtuluş Kaya, IBM eski çalışanı Nedim Kaya konuşmacı olarak katılmıştır. Prof. Dr. Fuat Ercan ın bilişim sektörü, hizmet sektörü, ekonomik kriz ve etkileri konularındaki konuşmasıyla başlamıştır. EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Kurtuluş Kaya nın bilişim sektörüne yönelik somut durumu, sorunları ve olguları ortaya koyarak, mühendislerin sektördeki durumundan ve örgütlenme için neler yapılabileceğine ilişkin görüşlerini aktarmasının ardından, Nedim Akay ın IBM deki hak arama mücadelesi sürecinden bilgi vermiştir. Soru, yanıt ve katılımcıların görüş aktarma bölümü EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen in panel konuşmacılarının söylediklerine ek olarak yeni açılımlar getirmesiyle başlamış ve katılımcıların soruları ve konuşmacıların yanıtlarıyla devam etmiştir. Salonun kapanma saatinin gelmesi nedeniyle var olan yoğun ilgiye rağmen tüm söz almak isteyenlerin söz alamadığı etkinlik sonrasında görüşlerini ve sorularını aktarmak isteyen katılımcılarla şube lokalinde de bir saat kadar sohbet şeklinde panel devam etmiştir. 34/72

35 Üye Toplantıları SMM Üye Toplantısı 4 Eylül Nisan 2008 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen 41. Olağan Genel Kurul'da alınan karar gereği yapılması planlanan Tüzük ve Yönetmelikler Genel Kurulu'na yönelik yürütülmekte olan çalışmaların SMM üyelerle paylaşılmasının, mevzuata ilişkin daha çok karşılaştıkları sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerin tartışılmasının hedeflendiği SMM üye toplantısı 4 Eylül 2008 tarihinde Şubemiz Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. M.Emin Özger tarafından yönetilen toplantı, Olağan Genel Kurul da alınan karar gereği yapılacak Olağanüstü Genel Kurul un iyi değerlendirilip hedefine ulaşması açısından yönetmeliklerin elden geçirilerek önerilerin paylaşılması gerektiğini vurguladığı açış konuşmasının ardından Şube Yönetim Kurulu Başkanı N. Sedat Gülşen in Tüzük ve Yönetmelikler Genel Kurulu na yönelik süreci aktarmasıyla devam etmiştir. Gülşen, konuşmasında 2009 yılı içerisinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurulun değişikliklerin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulanabilmesini sağlamak amacıyla Kasım 2008 tarihlerinde Antalya da yapılacağını, SMM Üye Toplantısının 9 Ekim 2008 tarihinde yapılacak ve Olağanüstü Genel Kurula yönelik yapılan çalışmaların tartışılmasının hedeflendiği toplantıdan önce bir ön eğilim belirleme amacıyla yapıldığını vurgulayarak toplantıda SMM üyelerin günlük hayatta kendilerine zorluk yaşatan ana konuları ve bu zorlukların giderilmesine yönelik değişiklik ve düzenleme önerilerini dile getirmelerini talep etmiştir. Gülşen, daha sonra Olağanüstü Genel Kurulda değerlendirilecek yönetmeliklere yönelik çalışmaların koordinasyonu amacıyla Oda Yönetim Kurulu nca belirlenen Şube ve Daimi Komisyonlar; ayrıca anılan çalışmaların yürütülmesine yönelik Şubemizde yapılan görevlendirmelere ve Olağanüstü Genel Kurula yönelik oluşturulan takvime ilişkin katılımcılara bilgi aktararak yapılan çalışmaların 12 Ekim 2008 tarihine kadar Oda Yönetim Kurulu na aktarılacağını, Ekim 2008 tarihlerinde Ankara da düzenlenecek çalıştayın ardından Kasım 2008 tarihlerinde Antalya da Olağanüstü Genel Kurulun gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. Daha sonra söz alan Şube SMM Komisyonu Başkanı Ahmet Becerik, Olağanüstü Genel Kurul da tartışmaya açılacak SMM mevzuatında mevcut durumda sıkıntıya sebep olan konuların yanı sıra dönem içerisinde komisyonda ele alınan konular ve bu konulara ilişkin alınan kararlar hakkında katılımcılara bilgi vermiştir. Olağanüstü Genel Kurulda SMM lerin gerçek kişi şirket olup olmaması, Asansör SMM lerin durumu, mali denetimler açısından En Az Ücret Tanımları ve fatura denetimi, YG işletme sorumluluğu hizmetlerine ilişkin İl Şube sınırlaması, Kamu İhale Kanunu gereği anahtar teknik personel istihdamı konularının ele alınacağını, bunun yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olan kısa devre hesaplarının projelerde aranmasına önceden belirlenecek süreçler içerisinde geçilmesinin gerekliliği konusunda katılımcıların görüşlerini dile getirmelerini isteyen Becerik ayrıca EMO SMM Hizmetleri Yönetmeliği nin çerçeve TMMOB SMM Hizmetleri Yönetmeliği ile uyumlu olması hakkında uyarıda bulunmuştur. Daha sonra katılımcılar YG İşletme Sorumluluğu hizmetlerinin denetimi, en az ücret tanımları ve fatura denetimi, Kamu İhale Kanunu gereği anahtar teknik personel istihdamı konuları üzerine görüşlerini dile getirmiştir. SMM üyelerin görüşlerinde YG işletme sorumluluğu hizmetlerine ilişkin hizmetin yerinde denetlenmesi gerektiğini, fatura ve kontrol formlarının denetlenmesinin yeterli olmayacağını, Şube sınırı uygulamasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini; en az ücret tanımlarının kendilerini mali denetimlerde sıkıntıya soktuğunu; en az ücretlerin tahsil edilebilen ücretler seviyesine indirilmesi gerektiğini, fatura denetiminin tek başına yeterli olamadığından ek tedbirler alınması gerektiğini, SMM üyelerin başka firmalarda anahtar teknik personel olarak gösterilmesinin bugünkü mevzuat gereği mümkün olamayacağını vurgulanmıştır. 35/72

36 Akademisyen Üye Toplantısı 17 Eylül 2008 Akademisyenlerimizin ve üniversitelerimizin sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek için 17 Eylül 2008 tarihinde İzmir'de bulunan üniversitelerin elektrik elektronik, elektronik haberleşme ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde görev yapan akademisyen üyelerimizin katılımına yönelik bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen, toplantının sonuçlarının üniversiteye bir dönüşünün olması gerektiğini, sadece Genel Kurul öncesi değil, yeni eğitim öğretim dönemi başında da bir araya gelip sorunları tartışıp, çözüm önerileri oluşturmamız gerektiğini dile getirmiştir. Toplantıyı yöneten Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Öztura konuşmasında Yönetim Kurulu nda görev yapan asil ve yedek toplam dört akademisyen üye ile, üniversitelerin ve akademisyenlerin sorunlarına yabancı bir ekip olmadıklarının altını çizmiştir. Toplantıda üniversitede görev yapan akademisyenlerin en önemli sorununun özlük sorunları olduğu belirtilmiş, çalışanların ücretlerinin çok komik rakamlar olması nedeniyle akademisyenliğin çekiciliğini yitirdiği ve üniversitelerde kalitenin düştüğü ve bunun üniversitelerin ve toplumun geleceğini çok etkileyecek bir durum olduğu ifade edilmiştir. Bu sorunun çözümünün ise sendikalaşmadan geçtiğinin altı çizilmiştir. Bunların dışında teknoloji mühendisliği, teknoloji bölgeleri ve üniversite öğrencilerinin staj problemleri ile üniversite sanayi işbirliği noktasında yaşanan sıkıntıların tartışıldığı toplantıda Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gülşen "Mühendislere paraya para katan insan gözüyle bakmak yanlış. Bunun yerine toplumun gereksinimlerine ne kadar yanıt verebildiğimiz sorgulanmalı. Meslektaşlarımızın toplumsal bakış açılarının farklı bir yerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada EMO ve üniversitenin beraber yapabilecekleri tartışılmalı" demiştir. SMM Üye Toplantısı 9 Ekim 2008 Olağan Genel Kurul'da alınan karar gereği Kasım 2008 tarihlerinde düzenlenecek olan Tüzük ve Yönetmelikler Genel Kurulu'nda ele alınacak yönetmeliklere ilişkin yürütülmekte olan çalışmalarda gelinen son durumun katılımcılara aktarılmasının hedeflendiği SMM Üye Toplantılarının ikincisi 9 Ekim 2008 tarihinde Şubemizde gerçekleştirilmiştir. 26 üyemizin katıldığı toplantıda Şube Yönetim Kurulu Başkanı N. Sedat Gülşen, 7 10 Mayıs 2009 tarihlerinde Şubemiz tarafından İzmir de gerçekleştirilecek Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi ne yönelik çalışmalar ve bölgemizdeki özelleştirme hareketleri hakkında bilgilendirmede bulunurken, SMM Komisyonu Başkanı Ahmet Becerik, dönem içerisinde gerçekleştirilen komisyon çalışmalarına, Şubemiz adına SMM Daimi Komisyonu toplantılarına katılan Teknik Görevli Ali Fuat Aydın ise SMM Daimi KomiSyonu nda ele alınan konulara değinmiştir. Taner İriz in elektrik projelerinde kısa devre hesaplarına ilişkin açıklamalarda bulunmasının ardından SMM lerin özellikle Gediz EDAŞ vd. işlemlerde karşılaştıkları sorunlar derlenerek Şube Yönetim Kurulu na iletilmiştir. Elektronik Mühendisleri Üye Toplantısı 16 Ekim 2008 Şubemiz Elektronik Meslek Dalı Komisyonu tarafından düzenlenen Elektronik Mühendisleri Genel Üye Toplantısı 16 Ekim 2008 tarihinde Şubemiz Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonunda gerçekleşmiştir. Etkinliğe konuk olarak EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık Öden ve EMO Elektronik MEDAK Başkanı Tuncay Atman ın yanı sıra Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Ulaş Birgör, Şebnem Seçkin, Yüksel Arslan katılmıştır. 36/72

37 Şube Sayman Üyesi ve Elektronik Meslek Dalı Komisyonu üyesi Ulaş Birgör ün açılış konuşmasından sonra söz alan Tarık Öden; EMO nun elektronik sanayi ve telekomünikasyon alanında yaşanan gelişmelere yönelik geliştirdiği politikalar, elektronik mühendislerinin Oda içerisinde daha aktif rol alması için yapılması gereken çalışmalar, EMO Yönetim Kurulu nun bu dönemki bakış açısının tüm meslek alanlarını oda içerisinde etkin roller almalarının sağlanması, Oda içerisinde unvanlarına göre meslektaşlarının dağılımı konularında katılımcılara bilgi vermiştir. Daha sonra söz alan EMO Elektronik Meslek Dalı Ana Komisyonu Elektronik MEDAK Başkanı Tuncay Atman, EMO içerisinde MEDAK ın çalışmalarını, belirlenen meslek alanları ve dallarının uygulanabilirliğinin sağlanması, mesleki dayanışmanın Oda bünyesindeki önemi, MİSEM, SMM gibi konulardaki MEDAK görüşlerini katılımcılara aktarmıştır. Şube Elektronik Meslek Dalı Komisyonu Başkanı Hasan Şahin de konuşmasında, Şube olarak meslek alanlarının tanımlanması, Elektronik Mühendislerinin Şubede gösterdiği çalışmaların arttırılması, Şube bülteninde Elektronik alanı ile ilgili son zamanlarda artan yayın zenginliği, komisyon tarafından çalışmaları yürütülen seminer, panel vs. gibi etkinliklerin içerikleri vb. konulardan bahsederek tüm katılımcıları Meslek Dalı Komisyonu çalışmalarına katılım göstermeye çağırmıştır. Çeşitli sektörlerden elektronik, haberleşme, otomasyon vb. alanlarda mesleğini icra eden üyelerimizin bir araya geldiği toplantı daha sonra Şube Lokalinde gerçekleştirilen kokteyl ile son bulmuştur. Bilgisayar Mühendisleri Üye Toplantısı 30 Ekim 2008 Mesleğimiz, Meslektaşlarımız ve Sorunlarımız başlığında 30 Ekim 2008 tarihinde bilgisayar mühendisleri üye toplantısı Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu yürütücülüğünde 20 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı bilgisayar mühendisleri örgütlenmesi ve EMO, sorunlarımız ve iş hukuku, kriz ve yarın olarak belirlenen üç başlık çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu üyesi Meltem Yıldırım tarafından bilgisayar mühendisleri örgütlenmesi, EMO, komisyon ilkeleri ve çalışmaları, meslek alanı, meslektaş sorunlarına, bilişim alanındaki örgütlenme çalışmalarına dair bilgilendirmeyi içeren bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumun ardından belirlenen başlıklar çerçevesinde katılımcılardan sorular, görüş ve öneriler alınmış, Oda hukuk danışmanı Av. Zeki İşlekel de hukuksal açıdan Oda mevzuatı, üyelik, iş hukuku ve katılımcılardan gelen sorular çerçevesinde bilgilendirmelerde bulunmuştur. Kokteyl sırasında da katılımcıların katkı ve görüşleri paylaşılmıştır. Türk Telekom Üye Toplantısı 12 Kasım Kasım 2008 tarihinde Şubemiz Eyüp Sabri Aksüt Eğitim salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Türk Telekom çalışanı veya önceden bu kurumda çalışıp da şu anda kamuda görevine devam eden üyelerimiz katılmıştır. Toplantı başlangıcında Şubemiz Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ulaş Birgör; TMMOB yasası çerçevesinde Meslek Odası olmanın gereği ile, üyelerimiz ile sektörel buluşmalara devam edildiğini, son yıllarda mesleki yaşantılarımızda olan olumlu olumsuz gelişmeleri değerlendirmeyi amaçladıklarını belirterek sözü, toplantıya konuk konuşmacı olarak katılan Oda Hukuk Müşaviri Av. Hayati Küçük ve Şubemiz Hukuk danışmanı Av. Zeki İşlekel e bırakmıştır. Av. Hayati Küçük konuşmasında Elektrik Mühendisleri Odasının kamu yararına özellikle Türk Telekom un özelleştirme sürecine nasıl taraf olduklarını ve bu konuda her türlü yasal girişimde bulunduklarından bahsetmiş, EMO nun Türk Telekom un özelleştirme ihalesinin iptali yönünde açtığı davanın hala sürdüğüne vurgu yapan Küçük, Türk Telekom da çalışan personelin sözleşme şartlarının iyileştirilmesi, kamuya geçen meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bununla birlikte 37/72

38 daha birçok konuda EMO olarak geçmişte ve bugün de milletvekillerine mektup yazılması, basın açıklamaları, DPB na ve ilgili bakanlıklara yazışmaların ve taleplerin iletilmesi gibi gerekli gördüğü tüm girişimlerde bulunulduğunun altını çizmiştir. Av. Zeki İşlekel in özelleştirme süreci, iş kanunu mevzuatı ve kamuya geçiş durumunun ayrıntıları hakkında bilgi aktarmasından sonra üyelerimizin soru ve görüşleri doğrultusunda Hukuk Danışmanlarımız ile üyelerimiz arasında fikir alış verişinde bulunulmuştur. Etkinlik, toplantı sonrası EMO İzmir Şube Lokalinde düzenlenen bir kokteyl ile son bulmuştur. Türk Telekom Yeni Göreve Başlayan Üye Toplantısı 26 Kasım 2008 Türk Telekom A.Ş. personeli olan meslektaşlarımız için gerçekleştirilen etkinliklerin ikincisinde 26 Kasım 2008 tarihinde yıllarında göreve başlayan genç mühendis arkadaşımızın katılımı ile bir toplantı düzenlenmiştir. Şubemiz Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu ndaki toplantı açılışında Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ulaş Birgör tarafından; mühendisliğin genel tanımı, mühendislik ve etik, Elektrik Mühendisleri Odası na kayıtlı mühendis profili, TMMOB ve Odaların kuruluş amaçları ve meslek odası olmanın gereğince yapılan çalışmalar hakkında kısa bir sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantıda daha sonra genç meslektaşlarımızın işe uyum sürecinde üyeliğin "zorunluluk" kelimesi ile tanımlanmadığı bir meslek odası üye ilişkisinin yürütülmesi için yapılması gerekenler üzerinde konuşularak Türk Telekom A.Ş. ndeki değişim süreci ve çalışma koşulları, mühendis kavramının Türk Telekom daki statüsü, birimler arası bilgi alışverişinin sağlanmasının yöntemleri gibi konular üzerinde görüş alış verişlerinde bulunulmuştur. EMO İzmir Şubesi nde düzenlenen eğitim seminer kurs faaliyetleri, üyelerin kültürel ve sosyal açıdan katılabilecekleri etkinlikler, Şube bünyesinde belli alanlara yönelik çalışma yapılması için kurulmuş komisyonlar hakkında bilgilenmelerin ardından etkinlik, Şube lokalinde yapılan kokteyl ile son bulmuştur Hukuksal Etkinlikler Elektrik mühendislerinden kayıt ücreti alınmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada, davalı Çeşme Belediyesi tarafından cevap verilmiş, İdare Mahkemesi dosyanın Vergi Mahkemesine gönderilmesine karar vermiş olup, dosya 3. Vergi Mahkemesi 2008/793 dosyasında devam etmektedir. Baz istasyonlarının elektrik direklerine tesis edilmesine karşı açılan davada, Turkcell A.Ş. ve Gediz A.Ş. cevaplarına karşı cevaplar verilmiş ve mahkeme tarafından mahallinde tarihinde keşif yapılarak, baz istasyonunun ilgili ölçümlerinin yapılmasına ve duruşmanın tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. Öte yandan elektrikle ilgili fen adamlarının yetkileri üzerinde hizmet üretmeleri, TUS üstlenmeleri, işletme sorumluluğu üstlenmeleri vb. yasal dayanağı olmayan, mevzuatla çelişen uygulamalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmuş, sonuç alınamayanlar hakkında hukuksal yollara başvurulmuştur. Fen adamlarının proje üreterek haksız rekabet yaratmaları karşısında bir SMM üyemiz üzerinden dava açılmıştır. Ayrıca, kaçak yapılara elektrik verilmesine olanak tanıyan kanun değişikliğinin Anayasa'ya aykırılığı üzerine EMO Yönetim Kurulu tarafından hukuksal girişimde bulunma görevi Şubemize verilmiştir. 38/72

39 Yetkisi olmadığı halde Elk.Müh.Ünal Şen üzerinden işletme sorumluluğu hizmeti üstlenen Uslu Grup Müh. Ltd. Şti.ne karşı İzmir Cumhuriyet Savcılığından şirket yetkililerinin, 3458 sayılı Yasanın 8. maddesi gereğince haklarında gerekli kovuşturma başlatılarak cezalandırılmaları talep edilmiştir. Yapılan duruşmada, Davalıların TTK 57/3 maddesi uyarınca haksız rekabetlerinin bulunup bulunmadığını seçilen bilirkişiler Yrd.Doç.Dr.Hasan PETEK, Prof.Dr. Haldun KARACA ve Halil PEHLİVAN dan teşkil olunacak bilirkişiler kurulu tarafından tespitine, duruşmanın tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Fen adamı olan davacının TUS olarak imzaladığı projesinin kabul edilmemesine dair davalı işleminin iptaline ilişkin davaya Elektrik Mühendisleri Odası olarak davacı yanında müdahale talebinde bulunulmuş, davalı yanında ise Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu davacı yanında müdahil olarak katılmışlardır. Davada her iki müdahale talebinin kabulüne karar verilmiş olup, yargılama halen devam etmektedir. Didim Belediye Başkanlığına karşı Aydın 1. İdare Mahkemesinde TUS görevi fen adamınca üstlenilen ruhsatın iptali istemiyle açılan davada davalı belediyenin cevabından sonra yürütmeyi durdurma istemi hakkında karar verilecek, dosyada belediyenin savunmaları bekleniyor. Didim Belediye Başkanlığına karşı Aydın 1. İdare Mahkemesinde fen adamının yetkisinin kurulu güce değil, bağlantı gücüne göre belirlenmesi nedeni ile ruhsat iptali istemiyle açılan davada davalı Belediyenin savunmaları bekleniyor. İşletme sorumluluğu üstlenen Azim Elektrik Halil Armağan aleyhinde İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde işletme sorumluluğu görevi üstlenen davalının haksız rekabetinin önlenmesi ve kaldırılmasına istemiyle açılan davada duruşma günü bekleniyor. Selçuk, Karaburun, Torbalı Cumhuriyet Savcılıklarına Mühendislik yetkisi kullanarak TUS görevi üstlenen fen adamları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Selçuk, Mordoğan, Torbalı, Urla Belediyelerine yazı yazılarak Fen Adamlarının TUS görevi üstlendiği ruhsatlarda, ruhsatların, söz konusu yapıların TUS nun elektrik mühendisi tarafından üstleninceye kadar iptaline karar verilmesi istenmiştir. Belediyeler tarafından bu süreç içerisinde olumsuz cevap verildiği veya cevap verilmediği takdirde dava açılması yoluna gidilecektir. Odadan topraklama testleri istediği halde raporu almayan firmalara karşı 7 adet icra takibi açılmıştır. Oda tarafından para cezası verilen üyenin para cezasını ödememesi nedeni ile aleyhine icra takibi açılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına yönelik dava açılmıştır Mesleki Denetim Teknik hizmetin kalitesinin yükseltilmesi, yapı ve tesis üretiminin sağlam, kullanışlı, güvenilir ve ekonomik bir biçimde yürütülmesine katkıda bulunacak önlemlerin alınması, yapı ve tesis üretimini denetim ve ilgili projeleri onay ile görevli kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yardımcı olunması, yapı ve tesis üretimi içinde görev alan mühendislerin yaptıkları teknik hizmetin karşılığı olan ücretleri eksiksiz ve düzenli almalarının sağlanması, mühendislerin kendi aralarında haksız rekabete yol açan dolayısıyla yapı ve tesis üretiminin sağlığını tehlikeye sokan tutumların engellenmesi, yapı ve tesis üretiminde mühendis ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, Oda üyelerinin yasal haklarının korunması amacıyla Odamız tarafından mesleki denetim yürütülmektedir. Bu bölümde Şubemizde yapılan mesleki denetime ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 39/72

40 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Şube Merkezinde, 1 Haziran 2008 tarihinden itibaren de İl Temsilciliklerinde proje ve sözleşme kayıtlarının EMOP otomasyon programı üzerinden girilmesine başlanmıştır yılı SMM sayıları 1 kv ALTI VE 1 kv ÜSTÜ TESİSLER 1 kv ALTI TESİSLER ASANSÖR SMMHB TOPLAM İZMİR AYDIN MANİSA TOPLAM /72

41 2008 YILI MESLEKİ DENETİM ÇİZELGESİ AYLAR UYG. RÖL. YG/AG ASA. JEN. TOPLAM SÖZ. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM YILI MESLEKİ DENETİM ÇİZELGESİ AYLAR UYG. RÖL. YG/AG ASA. JEN. TOPLAM SÖZ. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM /72

42 Son 10 yılın mesleki denetim sayıları UYG RÖL Y.G ASA GEN TOPLAM SÖZ İstatistiksel Bilgiler Yönetim Kurulu toplantı sayısı : 42 Yönetim Kurulu karar sayısı : 571 Toplam Üye Sayısı : 3292 Yeni üye sayısı : 186 Gelen Evrak : 4302 Giden Evrak : /72

43 2. BASIN, YAYIN, İLETİŞİM 2.1. Basın Açıklamaları : Can ve Mal Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Hazırlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Yeni Haliyle Birçok Binayı Yangına Karşı Korumasız Bırakacaktır Demiştik! :Ülkemiz Teknoloji Çöplüğü Olmasın! Telekomünikasyon Alanındaki Özelleştirmelere, Öz Değerlerimizin Peşkeş Çekilmesine Dur Diyoruz! : Asansör Sempozyumu 2008 Sektörle Buluşuyor : Liseler Arası Asansör Poster Yarışması Ödülleri Verildi : Asansör Sempozyumu'nda İlköğretim Öğrencileri Güvenli Kullanıcı Olmayı Öğrendi : EMO İzmir Şubesi 40. Yıl Proje Yarışması Sonuçlandı : TEDAŞ Haksız Kazanç Sağlıyor : Elektrik Zammı Yakıyor : 15. Yılında Sivas Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız : Hayat TV Ekranının Karartılması Basın Özgürlüğüne Yönelik Saldırıdır : Bilişim Emekçilerinin Sendikal Mücadelesini Destekliyoruz : Balıkçı Davası 6 Yıldır Bekliyor : Hasan Balıkçı nın Davası Artık Sonuçlanmalı, Katilleri Mahkum Edilmelidir : Facialar Yazgı Değil İhmalkarlıktır : Enerji, Verimli Kullanarak Çoğalır : Gaz Zehirlenmeleri ve Yangınlar Devam Ediyor. Binalarda Can Güvenliği için Alınacak Tedbirlere Bir Kez Daha Vurgu Yapmak İstiyoruz. Facialar Yazgı Değil İhmalkarlıktır 2.2. Faks (Belgegeçer) Bülten Şubemiz tarafından düzenli olarak her ay bülten çıkartılması nedeni ile ayrıca faks bülten çalışması yoktur Elektronik Ortam E posta ile etkinlik ve toplantı duyuruları yapılmaktadır. Ayrıca Şube ve Merkezi olarak yapılan basın açıklamaları üyelerimize bu kanalla aktarılmaktadır. Üyelerimizin etkinliklere katılımlarını daha yoğun sağlayabilmek amacıyla e posta ve cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmektedir Bülten Şube Bültenimiz her ay düzenli yayınlanarak Ocak 2009 sayısı ile 224. sayısına ulaşmıştır Basında EMO Haber Ekspres Yuvada Yangın Alarmı Çalışmıyordu Vatan Yakılacak Yönetmelik Yenigün Elektrik Tesisatı Eskimiş Yangın Alarmı Çalışmıyor Cumhuriyet Telekomünikasyonda Buruk Kutlama Milliyet Ege Baz İstasyonları İçin Bizi Arayın Birgün Baz İstasyonları Hepimizi Öldürecek Haber Ekspres Inelex Asansör Fuarı İzmir'de Yenigün Asansörcüler Kolları Sıvadı Yeni Asır Inelex Asansör Fuarı Cuma Günü Açılıyor Gazetem Ege Asansör Fuarı Gün Sayıyor Haber Ekspres Inelex, 102 Firmayla Açıldı Yenigün Denetim Sıkıntısı Yeni Asır Asansörlerin Yüzde 55'i Kullanılamaz Durumda Yenigün Asansör Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalı Gazetem Ege Poster Yarışması Ödülleri Verildi 43/72

44 Hürriyet Ege Çocuklar Asansör Kullanmayı Öğrendi Birgün EMO İzmir Şubesi 40 Yaşında Cumhuriyet Kesintiler Yaşamı Karartıyor Gazetem Ege TEDAŞ Haksız Kazanç Sağlıyor Hürriyet Ege Soygun İhbarı Birgün Bozuk Program Halka Zarar TEDAŞ'a Kar Getirdi Ege Telgraf Yanlış Enerji Politikasının Bedelini Halk Ödememeli Evrensel Elektrik Zammına Tepkiler Sürüyor Cumhuriyet Elektrik Zammına Tepkiler Artıyor Haber Ekspres Narlıdere'de Asansörler Daha Güvenli Yeni Asır Asansörlerin Hepsi Güvence Altında Posta Ege Halka Elektrik Şoku Milliyet Ege Elektrik Fena Çarptı Hürriyet Ege Her Bölgede Baz Tepkisi Yeni Asya Enerji Tasarrufu Yaşam Biçimimiz Haline Gelmeli Son Söz Gülşen : Elektriği Ucuz Saatlerde Kullanmak Zorlama Bir Çözüm Bizim GazeteKonutlarda Enerji Verimliliği Önemli Dokuz Sütun Konutta Enerji Verimliliği Önemli Evrensel Hasan Balıkçı Anıldı Cumhuriyet Balıkçı Etkinlikle Anıldı Birgün Balıkçı'nın Davası Sonuçlanmalı Birgün Baz Alzheimer Nedeni Cumhuriyet EMO da 40 Yıl Sevinci Yenigün 40 Yıl Gururu Birgün Ege EMO İzmir Şubesi 40. Yılını Kutladı Evrensel Enerji Verimli Kullanarak Çoğalır Milliyet Ege EMO dan Elektrik Tasarrufu Çağrısı Posta Ege EMO dan Elektrik Tasarrufu Çağrısı Birgün Facialar Yazgı Değil, İhmal Sonucudur Görsel Basın Yeni Asır TV Ekonomi Elektrik Zamları hk. Konuk : Sedat Gülşen TRT 1 Ana Haber Elektrikli Isıtıcılar hk. bilgi (A. Fuat Aydın) TRT 2 Haber Enerji Tasarrufu hk. röportaj (Sedat Gülşen) SKY TV Bilişim Alanında Örgütlenme Paneli 44/72

45 3. EKLER BASIN Mayıs 2008 ÜLKEMİZ TEKNOLOJİ ÇÖPLÜĞÜ OLMASIN TELEKOMÜNİKASYON ALANINDAKİ ÖZELLEŞTİRMELERE, ÖZ DEĞERLERİMİZİN PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE DUR DİYORUZ! İletişim çağını yaşadığımız günümüz dünyasında, iletişim teknolojileri yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu teknolojiler sosyal ilişkilerimizde, çalışma alanlarımızda ve tüketimlerimizde etkin olarak yer almaktadır. Günlük hayatımızda yoğun yer alması nedeniyle geçen yıllara göre daha da önem kazanmış olan Dünya Telekomünikasyon Günü nün anımsanması ve üzerinde düşünülmesi zorunlu olmaktadır. İletişim teknolojilerinin insan yaşamındaki vazgeçilmezliği, telekomünikasyonu büyük küresel bir ticari meta haline getirmiştir. Bu sektörü elinde bulunduran küresel sermayenin; gelecek yüzyılların kültürünü, üretim tüketim biçimlerini ve ülke güvenliğini, hatta ülkelerin bağımsızlıklarına kadar belirleyici olacağı ve geleceği şekillendireceği kaçınılmazdır. Bu anlayışla bakıldığında telekomünikasyon hizmetlerinin kamu çıkarı gözetilerek gerçekleştirilmesi gerektiği daha iyi anlaşılmaktadır. Günümüzde pek çok iletişim ürün ve hizmetleri kamu yararını temel alan düşünceler yerine ticari kaygılarla şekillendirilmektedir. Bu konudaki pazarın tamamına yakını, iletişimin çeşitliliğini ve bağımsızlığını tehlikeye düşürerek az sayıda küresel dev şirket tarafından yönetilip denetlenmektedir. Bu bakış ışığında ülkemiz açısından konuyu değerlendirdiğimizde; telekomünikasyon faaliyetlerini yürütmekte olan Türk Telekom un hızlı ve haksız bir özelleştirme sürecinden geçirilerek %55 hissesinin özelleştirildiği görülmektedir. Özelleştirme sonrası Türk Telekom da yaşanan grev sürecinde Haber Sen, EMO ve MMO un birlikte hazırladığı ve greve ilişkin yasal süreci anımsatan bildirinin dağıtılmasına dahi tahammül edilememiş, bildiriyi dağıtanlar gözaltına alınmış, grev kırıcılığına göz yumulmuş, hükümetin el altından verdiği destekle grev söndürülmeye çalışılmıştır. 10 Aralık 2007 tarih, sayılı Resmi Gazete de Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Telekom un %15 oranındaki hissesinin Halka Arz Yöntemi ile özelleştirilmesi çalışmaları sonuçlanmaktadır. Halka arz adı altında %15 payın %65 i yabancılara satılıp özelleştirmenin başka bir yöntemi hayata geçirilmiş olurken, belirlenen hisse tavan fiyatının dünya piyasalarına göre düşüklüğü ve OGER in satmış olduğu hisse değerleri göz önüne alındığında kamunun payı yine küresel sermayeye peşkeş çekilmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası, Telekom un özelleştirilmesi sonrasında yaşanan kamu yararına aykırı uygulamaları takip edecek, dünyanın hiçbir ülkesinde eşi benzeri görülmeyecek kadar pervasızca, perde arkası oyunlarla yapılan bu özelleştirmelerin karşısında durmaya devam edecektir. Kentimizde GEDİZ Elektrik AŞ nin kullanımında olan aydınlatma direklerine, camilere, bina çatılarına vb. yoğun yerleşim bölgelerine GSM baz istasyonlarının monte edildiği gözlenmektedir. Elektromanyetik alana uzun süreli maruz kalma nedeniyle sağlık sorunları yaşanabileceği uzmanlar tarafından belirlenmiştir. Kamu hizmetinin verilmekte olduğu düşüncesiyle sağlığı etkileyecek baz istasyonu faaliyetlerinin devam ettirilmesi halka yapılan büyük bir haksızlıktır. Hiç bir hizmet, insanın ruh ve fizik sağılığı ile yaşamı kadar öncelik ve önem taşımamaktadır. Ancak GSM şirketleri ve GEDAŞ Yüksek Yargıtay ın içtihatlarında da üzerinde önemle durduğu bu ilkeyi kazanç gayesi ile göz ardı etmekte uygulamalara devam etmektedir.türk Telekomünikasyon kurumu Yargıtay ın içtihatları ile yerleşmiş olan hukuki konumu dikkate almamakta ve baz istasyonlarına izin verme aşamasında içtihatlarla öne çıkan esasları uygulamamaktadır 45/72

46 İnsan yaşamında tehlike yaratan bir hizmetin yaşamın önüne geçirilmesi ve hizmete üstünlük tanınması doğru bir yaklaşım olarak görülemez, bu nedenlerle baz istasyonları tarafından insanların sürekli manyetik alana maruz bırakılması kabul edilmesi düşünülemez. Yaşadığımız bu olağanüstü dönemde gizli kapaklı olarak yürütülmekte olan bir diğer önemli konuda; TRT nin yeniden yapılandırılması çalışmalarıdır. TRT çalışanları ve kamuoyundan gizli hazırlanan yeni TRT Yasa tasarısı ile "TRT nin İmha Planı" başlatılarak, halkın ve çalışanların TRT si yerine tarikatlerin ve cemaatlerin TRT si yönünde siyasi kadrolaşma çalışmaları sürdürülmektedir. Odamız üyelerinin de yoğun olarak görev yaptığı TRT de yaşananlara karşı KESK Haber Sen öncülüğünde yapılan karşı duruşa EMO İzmir Şubesi olarak desteğimizin süreceğini bir kez daha hatırlatırız. Son dönemde ortaya çıkan ve özünde toplumsal gelişmeyi sağlaması umut edilen tüm iletişim teknolojileri gibi 3G (Üçüncü nesil cep telefonları) de şirketlerin kar mantığı içerisinde bir oyun ve eğlence platformu olarak ele alınmaktadır. Bu da teknolojik gelişmenin toplumsal gelişmeyi motive etmesini, toplumsal yararın açığa çıkmasını olanaksız hale getiren bir ortam yaratmaktadır. Diğer bir sorun ise herkesin bu teknolojiyi kullanmak için yeni telefon almaya zorunlu olmasıdır. Türkiye`de planlanan yapı gereği diğer ülkelerin aksine telefon numaralarının da değiştirilmesi gerekecektir. Ağırlıklı olarak eğlence amacıyla kullanılması planlanan ve pek çok ülkede kullanılıp verim alınamayan bir teknoloji, altyapı sağlayıcıları ile GSM şirketlerinin çıkarları için ülkemize sokulmaya, ülkemizde yaratılan katma değerin uluslararası sermayeye aktarılmasına çalışılmaktadır. İletişim alanında birikimli üyeleri bulunan bir meslek örgütünün birimi olan Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi; eğitim, sağlık, hukuk, enerji, ulaşım gibi hizmetlerin yanı sıra iletişim hizmetlerinden de eşit olarak yararlanmanın temel insan hakkı olduğunu savunmaktadır. Bu yönde yapılacak tüm uygulamaların toplumun ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda düzenlenmesi gerektiğini vurgular, bu kavramların piyasalaştırılarak, "temel insani haklarından insanın parası kadar faydalanması" mantığına karşı toplumdan yana bir duruş sergilemektedir. Bu görüşler ışığında Dünya Telekomünikasyon Günü nün 39.sunu kutladığımız bu günde, TRT, Türk Telekom, Telekomünikasyon Kurumu, Ulaştırma Bakanlığı ve GSM operatörleri gibi tüm kurum ve kuruluşlar ile AKP uygulamalarının takipçisi olacağımızı belirtir, olumsuzluklar karşısında kamu yararına gerekli tüm girişimlerde bulunacağımızı vurgularız. EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 46/72

47 1991 yılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak Aydın Denizli Muğla elektrik dağıtım bölgesinin işletme hakkı AYDEM A.Ş ye devredilmeye çalışılıyor... EMO DAN DAĞITIM ÖZELLEŞTİRMESİNE DAVA Elektrik Mühendisleri Odası(EMO), 1991 yılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak, Aydın Denizli Muğla illerini kapsayan elektrik dağıtım bölgesinin işletme hakkının AYDEM Güney Batı Anadolu Enerji San. ve Tic. A.Ş ye verilmesine yönelik Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı, Uygulama Sözleşmesi ile Tadil Sözleşmesi nin iptalini istedi. Yürütmeyi durdurmanın da istendiği Danıştay a açılan davada, ÖYK kararına dayanılarak imzalanan sözleşmelerin hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu belirtildi. KESK e bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası da Aydın Denizli ve Muğla illeri elektrik dağıtımının devredilmesine karşı açılan davaya müdahil olmak üzere başvurma kararı aldı. 9 Ekim 1991 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, Türkiye Elektrik Kurumu (elektrik üretim, iletim ve dağıtımını sağlayan kamu tekeli TEK) dışında özel sektörün elektrik hizmeti yapmasına olanak tanıyan 3096 sayılı Yasa kapsamında Aydın Denizli ve Muğla da elektrik dağıtımı yapmak üzere AYDEM şirketi görevlendirilmişti. Herhangi bir ihale olmaksızın imtiyazlı şirket olarak yapılan bu görevlendirme 13 Kasım 1996 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilmişti. Şirketin Danıştay a açtığı dava üzerine görevlendirmeyi iptal eden Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmişti. Enerji Bakanlığı ile şirket arasında 20 Eylül 2000 tarihinde imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştı. Yürürlüğe konulmayan bu imtiyaz sözleşmesinin, Enerji Bakanlığı nın şirket ile yeniden masaya oturması üzerine 8 Temmuz 2007 tarihinde tadil edildiği ve Resmi Gazete de yayımlanmayan 18 Ocak 2008 tarihli ÖYK kararıyla da TEDAŞ a işletme hakkı devir sözleşmesinin tadil edilmesi için yetki verildiği, şirketin EPDK ya 8 Nisan 2008 tarihinde lisans başvurusunda bulunması üzerine ortaya çıktı. ÖYK Yetkisiz Dava dilekçesinde 18 Ocak 2008 tarihli Aydın Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmetini yürüten kamu şirketi Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş yi özelleştirme kapsam ve programından çıkaran kararında ÖYK nın yetkisi olmayan konularda da karar aldığına dikkat çekildi. ÖYK nın "yetki devrinden, sözleşme feshi ve tadilatına uzanan" kararları şöyle aktarıldı: "TEDAŞ ile AYDEM A.Ş. arasında imzalanmış olan mevcut işletme hakkı devir sözleşmesinin tadil edilmesi ve dağıtım bölgesinin fiili devrinin gerçekleşmesi ile ilgili iş ve işlemler hususunda TEDAŞ a yetki verilmesine, AYDEM A.Ş. ile mevcut işletme hakkı devir sözleşmesinin tadil edilmesi ve söz konusu şirkete fiili devrin gerçekleşmesinden sonra Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. ile TEDAŞ arasında tarihinde imzalanmış olan işletme hakkı devir sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi." Şirkete görev verilmesine dayanak oluşturan 3096 sayılı Yasa ya göre ÖYK nın yetkisi bulunmadığı, Bakanlar Kurulu kararıyla işlem yapılmasının öngörüldüğü ayrıntılarıyla anlatılan dilekçede, konuyla ilgili başka yasa hükümlerinde de ÖYK ya "3096 sayılı Yasa ile görevlendirilen şirketlerle ilgili görev verilmediğine" dikkat çekildi. Bu çerçevede dilekçede; ÖYK nın görevli şirkete yönelik kararının, "yetki yönünden açıkça hukuka ayrı bulunduğundan iptali" istendi. İmtiyaz Sözleşmesi Yok Dilekçede, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi nin 3096 sayılı Yasa çerçevesinde yapılan görevlendirmelerin kamu hizmeti imtiyazı olduğu ve ancak imtiyaz sözleşmesiyle bu hizmetlerin devredilebileceğine ilişkin kararları anımsatıldı. AYDEM A.Ş ile Enerji Bakanlığı arasında 20 Eylül 2000 tarihinde imzalanan imtiyaz sözleşmesinin 8 Temmuz 2007 tarihli tadil sözleşmesiyle imtiyaz olmaktan çıkarılarak "uygulama sözleşmesi" yapıldığına dikkat çekildi sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nda dahi mevcut sözleşmeler tanımı içerisinde 3096 sayılı Yasa kapsamında yapılan sözleşmelerin "imtiyaz sözleşmesi" kabul edildiği vurgulanan dilekçede, imtiyazın uygulama adı altında özel hukuk sözleşmesi 47/72

48 olarak düzenlenmesinin başta Anayasa olmak üzere 3096 sayılı Yasa ve 4628 sayılı Yasa nın hükümlerine uygun olmadığı anlatıldı. ÖYK kararıyla da bu durumun onaylanmasının açıkça hukuka aykırı olduğu, bu nedenle söz konusu uygulama ve tadil sözleşmelerinin iptalinin gerektiği kaydedildi. İhalesiz Özelleştirme Dava dilekçesinde yapılan görevlendirmenin herhangi bir ihaleye dayanmadığı, görevlendirme sırasında rekabet ortamının oluşturulmadığı, ilgili şirket tarafından yapılan fizibilitenin de 1991 yılı koşullarını yansıttığı gibi "serbest piyasa" kurallarına bile uymayan koşullarda gerçekleştirildiği anlatıldı. "Hangi kriterlere dayalı olarak belirlendiği bilinmeyen bir işletme hakkı devir bedeli tespit edilmiştir ve bu bedel de, ilgili dağıtım şebekesi üzerinde kamu tarafından yıllardır yapılan yatırımlar göz önüne alınarak güncellenmemiştir" denilen dilekçede, söz konusu devir bedelinin tarifeye yansıtılarak kamu üzerinden finansman sağlanacağına dikkat çekildi. Dilekçede, "Yasayla belirlenmiş olan tarife yapısına yönelik ilkelere ve tüketicinin korunmasına yönelik mevzuat hükümlerine aykırı olarak, işletme hakkı devir bedelinin finansman maliyetiyle birlikte tarifelere yansıtılacak olması açıkça hukuka ve kamu yararına aykırılık taşımaktadır" denildi. EMO Aydın İl Tms. Yrd. Orhan Arslan ESM Aydın Şube Bşk. Celaleddin Çakmak 48/72

49 BASIN Haziran 2008 TEDAŞ HAKSIZ KAZANÇ SAĞLIYOR TEDAŞ Ticarethane abonesi olan müşterilerinden bilgisayar yazılımından kaynaklanan hata nedeni ile kapasitif reaktif enerji bedeli adı altında Eylül 2007 tarihinden bu yana yönetmeliklere rağmen haksız kazanç sağlıyor. EMO İzmir Şubesi Tüketici Masasına gelen şikayetleri değerlendiren Şube Yönetim Kurulu konu ile ilgili aşağıdaki açıklamayı kamuoyuna sunmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Elektrik Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesine İlişkin Tebliğe göre kurulu gücü 50 kva nın altında olan Alçak Gerilim abonelerinin kompanzasyon tesisi yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan ve tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 284/2 sayılı Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esasları na ilişkin kararın Kapasitif Reaktif Enerji Tarifesi ne ilişkin bölümünde ETKB Tebliğine atıf yapılarak dağıtım şirketince gerekli görülmesi halinde, kompanzasyon tesisi yapma zorunluluğu bulunan abonelerine kapasitif enerjiyi ölçmek için sayaç takılması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca dağıtım şirketi tarafından talep edilmesine karşın kapasitif reaktif enerji sayacı takmayan abonelerden ise o dönemde çektiği aktif enerjinin 0,90 (%90) katı reaktif enerji bedelinin alınacağı vurgulanmaktadır. Mevzuattan da anlaşılacağı gibi 50 kva nın altında kurulu gücü bulunan Alçak Gerilim abonelerinin kompanzasyon tesisi yapmaları zorunlu olmadığından kapasitif reaktif elektrik sayacı taktırmaları da zorunlu değildir. Bu şart kurulu gücü 50 kva ve üzerindeki aboneler için geçerli olup bu gurup kapasitif sayacı bulunmayan abonelerden aktif enerjinin 0,90 katı bedeli ceza olarak tahsil edilebilmektedir. Ülkemizdeki yaklaşık 3,5 milyon ticarethane, resmi daire, yazıhane, şantiye abonesinin bir kısmı 50 kva nın altında kurulu güce sahip olduğundan yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına girmektedir ve kapasitif sayacı bulunmamaktadır. ETKB tarafından yayınlanan tebliğ gereği de kapasitif sayacın bulunması zorunlu olmamaktadır. Buna karşın TEDAŞ ve bağlı ortakları Eylül 2007 tarihinden itibaren benzeri abonelerine aktif enerjinin 0,90 katını ayrı bir tarifeden kapasitif enerji bedeli olarak faturalara yansıtmaktadır. Ancak bu durumu fark eden aboneler TEDAŞ ilgili birimlerine başvurarak faturalarını düzelttirmektedir. Bilgisayar programından kaynaklandığı söylenen uygulama uyarılara karşın 10 aydır sürdürülmekte ve böylece binlerce aboneden her ay fatura değerinin yaklaşık % 22 sini oluşturan bedel kadar haksız kazanç sağlanmaktadır. Kurulu gücü 50 kva nın altında bulunan ve elektrik faturalarının KAPASİTİF sütununda %90 ibaresi olan başta ticarethane, resmi daire, yazıhane, şantiye vb. alçak gerilim aboneleri elektrik faturalarını kontrol ederek gasp edilen paralarının iadesini talep etmelidir. TEDAŞ ve benzeri şirketler bilgisayar programını düzeltmeli ve geçmişe yönelik olarak yaptıkları hatalı tahsilatlarını abonelere devretmelidir. Vatandaşlarımızın enerji, baz istasyonları vb konulardaki şikayetlerini nolu EMO İzmir Şubesi Tüketici Masası na bildirmeleri halinde haklarının korunması için gerekli çalışmalar ve yönlendirmeler Şubemizce yerine getirilmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası konunun takipçisi olacak, haksız kazancın sonlanmaması halinde ilgili kurumlar hakkında gerekli idari ve hukuki girişimleri ayrıca gerçekleştirecektir. EMO İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU 49/72

50 ELEKTRİK ZAMMI YAKIYOR 1 Temmuz 2008 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), TEDAŞ tarafından uygulanacak elektrik bedellerine yansıtılacak zamları 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren konutlarda %21, sanayide %22 olarak onayladı. Yılbaşında yapılan ve konutlarda %19,7 sanayide %14,2, ticarethanelerde %18,8 olarak yansıyan zamla birlikte elektrikteki artış % 45 lere ulaşacaktır. Bu zamla birlikte her türlü fosil kaynakla alım garantili elektrik üretmek isteyen şirketlerin iştahı bir kez daha kabaracaktır. Anımsanacağı gibi EPDK 6 Haziran 2008 tarihinde de, toptan elektrik ticaret şirketi olan Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş nin (TETAŞ) satış fiyatlarına % 12,7 oranında zam yapılmasını onaylamıştı sayılı Elektrik Piyasası Yasası ile artık merkezi planlama ve kamu tarafından düzenlenen bir elektrik piyasası yapısından vazgeçilip, piyasa kurallarının geçerli olduğu, serbest elektrik piyasası yapısına dönülmekte ve piyasa katılımcılarına dayalı, dağınık bir yönetim anlayışı öngörülmektedir. Bu anlayışla birlikte, rekabetçi elektrik piyasası oluşacağı, rekabet ortamında, güvenilir ve ucuz elektrik elde edileceği kamuoyuna açıklanmıştı. Bunun aldatmaca olduğu son zamlarla bir kez daha halkımız tarafından anlaşılmıştır. Özel şirketlerin güvenilir ve ucuz enerji sağlamadığı, devletten daha fazla fırsat ve olanak talep ettikleri, 1 Temmuz 2006 tarihinde 13 ilimizin 7 saat karanlıkta kalmasıyla ortaya çıkan gerçekle de görülmüştür. Tarife değişikliği gerekçesiyle, fahiş fiyatla elektrik satmayı hedefleyen elektrik üreticileri, o akşam santrallarını devre dışı bırakıp, arz güvenliğini tehlikeye atarak kendi çıkarları için bir gecede kamu kaynaklarını kendi kasalarına aktarıp dağıtım şirketlerini borçlandırmışlardır. 3 Kasım 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan "Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği" (DUY) ile elektrik piyasasında oluşturulan "sanal piyasa" 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemi denilen karaborsa ile 2007 yılında ortalama elektrik enerjisi fiyatı 19 Ykr yi aşmıştır. Yüksek Planlama Kurulu nun (YPK) 14 Şubat 2008 tarihli kararıyla maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması ile elektrik zammını otomatiğe bağlayarak elektrik fiyatlarının, 1 Temmuz, 1 Ekim, 1 Ocak, 1 Nisan tarihlerinde yılda 4 kez ayarlanacağı açıklanmıştı. Bu sistem sonucunda, en önemli maliyet girdisi olarak belirtilen petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişin otomatik olarak elektrik fiyatlarına yansıyacağı görülmektedir. Şimdiye dek hükümetlerce yapılan yanlış politikalarla ulusal kaynaklarımıza dayalı enerji üretiminden vazgeçilmiş, dışa bağımlı doğalgaz santralleri ile elektrik üretimi tercih edilmiştir. Bu tercihi yapan halk değildir yılı sonu itibariyle ülkemizde üretilen elektriğin %47 si doğalgaz ile üretilmiştir. Doğalgaz rezervine sahip ülkelerde bile bu oranda bir bağımlılık bulunmamaktadır. İzlenen yanlış politikaların bedelini halk ödememelidir. AKP Hükümeti döneminde kamuya enerji alanında yatırım yaptırılmazken, serbest piyasa mantığı içinde açıklanamayacak olan şirketlerin kar garantili elektrik üretme dayatmasına teslim olunmuştur. Otomatik fiyatlandırma kararıyla, yatırım yapmayarak elektrik fiyatlarının fahiş düzeylere çıkmasına neden olan şirketler lehine kararlar alınmıştır. Alım garantili ayrıcalıklı elektrik santralarının (Yap İşlet, Yap İşlet Devret, İşletme Hakkı Devir) üretimdeki payı 2007 sonu itibarıyla %32,06 ya çıkmıştır. AKP Hükümeti nin "yeni yıl armağanı" olarak elektriğe yaptığı yüzde 20 düzeyindeki zam bile yapılan uygulamalarla kısa sürede yetersiz hale gelmiştir. Ancak otomatik fiyatlandırmaya geçişin ardındaki temel neden kamunun bu yükü kaldıramaz hale gelmesi değil, dağıtım özelleştirilmelerinin yapılacak olmasıdır. Bunun en açık örneği Sakarya, Menderes, Başkent gibi en düşük kayıp kaçak oranı bulunan müesseselere özelleştirmede öncelik verilmesidir. 50/72

51 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapılan özelleştirme ihale ilanları ile dağıtım bölgelerinin özelleştirme ihaleleri hızlandırılmıştır. Yapılan zamlar halen kamu elindeki dağıtım şirketlerinin borçlarının özelleştirmeden önce temizlenme niyetiyle sınırlı değildir. Dağıtım özelleştirmeleri için öngörülen 5 yıllık geçiş süreci boyunca halkın cebinden şirketlere kar garantisi sağlanmaktadır. Kararla birlikte EÜAŞ ve TETAŞ için de otomatik fiyatlandırma öngörülmesi, kamunun DUY daki fahiş fiyatlara müdahalesinin de ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. AKP Hükümeti nin "Enerji Planı", 28 Nisan 2008 tarihli Niyet Mektubu ile IMF ye sunulmuş, IMF İcra Direktörleri Kurulu nca onaylanmıştır. Söz konusu plan gereği; Son kullanıcı elektrik tarifelerinin ayarlanması, Girdi maliyetlerindeki değişimlerin fiyatlara otomatik olarak yansımasını temin edecek bir fiyatlandırma mekanizmasının uygulanması, Belediyelerin gecikmiş borçlarının çözümlenmesi, Sektöre ilişkin özelleştirme stratejisinin hızlı bir şekilde yeniden hayata geçirilmesi, karar olarak alınmıştır. Her insan için gerekli olan enerji, öncelikle yaşam hakkı, insan hakkıdır. Kamusal alanların tasfiyesi, özelleştirmeler yoluyla sermayeye kaynak aktarılması halka ihanettir. Enerji alanındaki açmazdan yalnızca konutlar değil tarım, ulaşım, ticaret ve sanayi de büyük ölçüde etkilenecektir. Yaşanmakta olan krizlerle birlikte düşünüldüğünde bu zammın Türkiye ekonomisi açısından ağır sonuçlar yaratacağı açıktır. Bunun olumsuz yansıması da elbette halkımıza olacak, asıl yükü çeken halkımız olacaktır. Dönemler halinde elektriğe yapılacak her zam enflasyonu yükseltecek, enflasyondaki artış ise tekrar elektrik bedellerine zam olarak geri dönerek IMF politikaları ile ülkemiz girdabın içerisine bilinçli olarak çekilecektir. Çalışanların ücretleri esas alındığında ülkemiz artık dünyanın en pahalı elektrik enerjisi kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Gelişmiş bir çok Avrupa ve Amerika ülkesi bile hem konutlarda hem de endüstride ülkemizden daha düşük bedel ile elektrik tüketmektedir. Zam oranları çalışanların ücretlerine yansıtılmaması halinde açıkça halk usulsüz elektrik kullanmaya teşvik edilecektir. Devlet Bakanı zam gerekçesinin bir ölçüde halkın tasarruf etmesine yönelik olduğunu belirterek adeta halkla alay etmektedir. Enerji verimliliği politikaları ve tasarruf hükümetin uygulamalarında yer almazken halkın yıllardır yapmak zorunda olduğu tasarrufu yeni bir olguymuş gibi kamu oyuna sunabilmektedir. AKP Hükümeti nin aracı olduğu IMF ve Dünya Bankası uygulamalarına, küreselleşmeye, emperyalizme karşı, tüm sektörlerde olduğu gibi enerji sektöründeki talana karşı duracağız. Kamunun çıkarlarının korunması, halkın yararına politikaların hayata geçirilmesi için meşru mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyor, halkımızı da bu tür uygulamalara karşı durmaya, tepki koymaya çağırıyoruz. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi KESK Enerji Sanayi Maden ve Kamu Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi TÜRK İŞ Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası 1 ve 2 nolu Şube 51/72

52 BASIN Temmuz YILINDA SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ! 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas ta gerçekleştirilen kıyımın üzerinden geçen 15 yıla rağmen hala o günün sıcaklığını yaşıyoruz. Ülkemizde düzenlenecek anma etkinliklerinde kaybedilenlerin unutulmadığını, bu katliamının neden yapıldığını, niçin buna izin verildiğini ve bu vahşetin yer bulamayacağı bir dünya yaratmanın mümkün olduğunu bir kez daha ve yüksek sesle haykıracağız. Çağdaş, demokratik bir yaşama anlayışına karşı gericiliği, halklara karşı ırkçılığı, şovenizmi öne çıkaranlar on beş yıl önce 33 canı, 33 insanı diri diri yaktılar ve yakılmalarına seyirci kaldılar. Şair, ozan, yazar, kendi kültürlerinin temsilcileri ateşlerde kavrularak, dumanlarda boğularak katledildiler. Onlar, toplumun aydınlık yüzüydüler. Yüzyıllar önce de dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün halk kesimlerinin tepkilerini dile getiren, kardeşçe bir düzen için mücadele veren nice değerlerimiz dönemin egemenleri tarafından katledilmiştir. Bu egemenler kendi kirli iktidarları için halkları daima birbirine kırdırmaya çalışmışlardır. 1 Mayıs ta İstanbul da yaşananlar, Hrant Dink Cinayeti, on beş yıl önce 33 aydınımızı yitirdiğimiz gerici ırkçı saldırı, Çorum Maraş olayları ve diğerleri... Unutmadık... Unutturmayacağız... Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, Madımak Oteli nde ırkçı gerici güçlerce katledilen tüm Aydınlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor ve demokrasi mücadelesinde göstermiş oldukları kararlılığı, türkülerinde, şiirlerinde dile getirdikleri toplumsal dayanışma ruhunu yaşatacağımızı bildiriyor, 2 Temmuz katliamının asla unutulmaması ve verilen mücadelenin gelecek kuşaklara aktarılması için Madımak Otelinin müze olarak düzenlenmesini talep ediyoruz. EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 52/72

53 BASIN Temmuz 2008 HAYAT TV EKRANININ KARARTILMASI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK SALDIRIDIR Sahibinin sesi olmak yerine halkın sesi olma yolunda çaba sarfeden ve yayın faaliyetine başladığı günden bu yana, ekranını toplumsal muhalefetin sesini duyurma talebine açık tutan HAYAT TELEVİZYONU'nun kapatıllması kararını "susturma girişimi" olarak değerlendiriyoruz. Yayın politikasını neo liberal kapitalist saldırıya karşı düzleme oturtan Hayat TV, ekranını toplumsal muhalefetin özgürce kullanabildiği ve kamuoyunun tarafsız ve özgür habercilikle buluştuğu bir ortam olarak değerlendirmekte, özgür ve tarafsız ama bir o kadarda halktan ve emekten yana taraf olarak ülkemizde uygulanan yeni liberal politikalara karşı duruşunu yüksek sesle dile getiren HAYAT TV ekranının karartılması kabul edilemez. Türksat 1 C uydusu üzerinden yayın yapan Hayat Televizyonu yayın frekansının iptal edilme gerekçesi olarak "bölücü içerikli yayın" açıklaması herhangi bir hukuki sürecin sonucu değildir. Bu açıklama mahkeme kararına dayanmadiği gibi öne sürülen "bölücü içerikli yayın" suçlaması subjektif bir değerlendirme olarak hukuksal temelden yoksun olması bir yana, demokratik teamüllere ve basın özgürlüğüne aykırıdır. Hayat Televizyonuna uygulanan ekran karartma uygulaması demokrasi havarisi kesilen AKP iktidarının turnusolu olmuştur. Elektrik Mühendisleri Odası; yeni liberal politikaların taşeronluğunu büyük bir başarı ile uygulayarak küresel kapitalizmin halkımızı yoksulluk ve yoksunluğa mahkum eden politikalarının son ve en önemli savunucusu AKP iktidarının uygulamalarına karşı; halktan, emekten, demokratik hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve örgütlenme özgürlüğünden yana taraf olmaya devam edecektir. Siyasi iktidarı uyarıyor; Hayat TV 'ye uygulanan hukuksal dayanaktan uzak kapatma kararına yönelik yanlış ve yanlı kararlarını düzeltmeye davet ediyoruz. TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. Dönem Yönetim Kurulu 53/72

54 BASIN Temmuz 2008 BİLİŞİM EMEKÇİLERİNİN SENDİKAL MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ Bilişim sektörünün, günümüzde enerji sektörü ile birlikte en stratejik ve ekonomiye en fazla getiri sağlayan sektör olduğu tartışmasız kabul edilmektedir. Ancak artan bu önemine karşın bilişim sektörü; altyapı üzerinden sunulan hizmetleri ön plana çıkartan stratejilerin yokluğu, bilinçli teknoloji kullanımının olmayışı, yeni teknolojiler üretilmemesi, teknolojik gelişmelerin toplumsal faydaya dönüştürülmemesi, meslek alan tariflerindeki eksiklikler, çalışma koşullarında var olan olumsuzluklar ile bir sorunlar yumağına dönüşmüştür. Bu sorunlar yumağının ise en önemli dinamiği, bu alana ilişkin standartların belirlenmemesi, alana ilişkin politikaların ve denetim mekanizmalarının yetersizliği, mevcut belirlemelerin ise bu alanın asli unsurlarının iradesi dışında yapılıyor olması olarak nitelendirilebilir. Bu durumun en büyük nedeni ise, başta bu alanda çalışanların özellikle teknik kadrolar olan mühendislerin örgütsüzlüğüdür. Bu olgular, bilişim emekçilerinin, bilişim devrimi yalanıyla birlikte sömürülmelerini artırmış, sorunlarını çoğalmıştır. Özellikle; Ücret dağılımındaki adaletsizlikler, emeğinin karşılığını alamama Zaten yeterince olmayan haklarının her geçen gün tırpanlanması, Kapitalist tekelci şirketlerin ucuz işgücü amacıyla ve sömürmek üzere Türkiye de şubeler açıp istihdam bahanesiyle Hindistan benzeri bilişim sömürgesi yaratma girişimleri, Bilişim politikaları oluşturulurken; öncelikli üzerinde durulması gerekenin kamu ve halk yararını, emeği ve mesleği, emek ve mesleğin sahibini gözetmek olması gerekirken sermaye sözcülüğü yapan STK ve siyasal iktidarlar tarafından sermayeyi ve piyasayı korumaya yönelik politikaların üretilmesi, Bilişim sektörü sorunlarına yönelik olarak sadece sömürüyü arttıracak çözümler üretilmesi ve emekçilerin sorunlarının görmezden gelinmesi, Fazla mesai gibi nedenlerle olması gerekenden fazla çalıştırılan emekçilerin sosyal, kültürel ve özel hayatlarının kalmayışı vs. sorunlarıyla karşı karşıya bulunan bilişim emekçilerinin örgütlenmesi bu sorunların çözülmesi açısından oldukça önemlidir yılı içinde IBM Türk bünyesinde çalışan bilişim emekçilerinin giriştiği sendikal örgütlenme bu sorunların gün ışığına çıkmasını sağlaması ve bir kısmına ilk elden çözüm araması açılarından büyük önem taşımaktadır. IBM Türk de ne oldu? 5 senedir maaşlarına zam alamayan 400 e yakın IBM Türk bilişim çalışanı, bu sorunu gidermek için IBM Türk yönetimiyle görüşerek hak arayışına girişti. %50 sinin mühendis, %25 inin de elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisi olan ayrıca Tez Koop İş sendikasına üye IBM Türk çalışanları toplu sözleşme haklarını savunmak üzere sendikalarıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na yetki başvurusunda bulundular. Çalışma Bakanlığı 209 IBM Türk çalışanının (26 Mart 2008 tarihindeki üye sayısı) noter kanalı ile yapmış olduğu üyelik başvuru bilgilerini doğruladı, onayladı ve 11 Haziran 2008 tarihinde IBM Türk ü bilgilendirdi. (Şu anda sendikalı çalışan sayısı 300 e yaklaşmış olup bu sayı kapsam dışı personel dışında 3/4 lük bir oranı aşmıştır.) Ancak IBM Türk yönetimi Toplu Sözleşme ve Grev haklarını geciktirmek için 17 Haziran 2008 tarihinde yeterli üye çoğunluğuna erişilmemesi ve sendikanın yer aldığı işkolunun uygun olmaması gibi "Gerçek dışı ve zorlama" gerekçelerle itirazda bulundu. Tez Koop İş sendikası Bakanlık tan yetkiyi almış 54/72

55 olmasına karşın IBM Türk yönetiminin itirazı üzerine şu an mahkeme süreci başlatılmış olup ilk duruşma 30 Temmuz 2008 Çarşamba günü gerçekleşecektir. Türkiye deki emek hareketlerinin, iktidarın tüm yok etme çabalarına karşın yeniden hareketlendiği günümüzde, sermayenin ve kapitalist tekelci şirketlerin etkisinin ciddi anlamda hissedildiği bir alan olan bilişim sektöründe; böyle bir örgütlenmenin tüm sektöre yayılması emekçilerin bilinçlenmesinde önemli bir başarı sağlayacaktır. Bilindiği üzere emekçilerin haklarını edinmelerinin tek yolu örgütlenmeleri ve örgütlü bir şekilde bağımsızlık ve demokrasi mücadelelerini sürdürmelerinden geçmektedir. Bu örgütlü mücadelede Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, Bilişim emekçilerine yol gösterecek nitelikteki IBM Türk emekçilerinin sendikal hareketlerini destekliyor ve emek mücadelesinde yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Şube Yönetim Kurulumuzun, IBM yöneticilerinin toplu sözleşme yetkisine itirazıyla 30 Temmuz 2008 Çarşamba günü, başlayacak dava sürecinin takipçisi olacağını ve birçoğu Oda üyesi olan bilişim emekçilerinin güvenli bir gelecek için başlattıkları sendika mücadelesinde yanında yer alacağımızı bir kez daha vurgular, bütün emek mücadelecilerini de bu örgütlenme çalışmasına ve hak arama mücadelesine destek vermeye çağırırız. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 27. Dönem Yönetim Kurulu 55/72

56 BASIN Eylül 2008 BALIKÇI DAVASI 6 YILDIR BEKLİYOR Kaçak elektrik mücadelesinde alçak bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Hasan Balıkçı davası ödenek yokluğuna takıldı. EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu Adalet Bakanı na bugün bir mektup göndererek ödenek yokluğu sorununun ivedilikle çözülerek, sanıkların 17 Eylül 2008 tarihli duruşmada hazır bulundurmalarını talep etti. Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede alçak bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi ve TEDAŞ Çalışanı Hasan Balıkçı nın öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Ancak çeşitli usul gerekçeleriyle yerel mahkemenin verdiği kararların bozulması sonucu uzayan dava, hukuk ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmayacak gerekçeler nedeniyle bir türlü tamamlanamıyor. Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi nde görülen son duruşma da ödenek yokluğu gerekçesiyle tutuklu sanıkların mahkemeye getirilmemesi nedeniyle ertelendi. Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Yönetim Kurulu tarafından Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin e bugün gönderilen mektupta, hukuk devleti ciddiyeti ile bağdaşmayan ödenek yokluğu sorununun ivedilikle çözülerek, sanıkların 17 Eylül 2008 tarihli duruşmada hazır bulundurulmaları talep edildi. Mektupta Balıkçı davasında yaşanan 6 yıllık süreç şöyle anlatıldı: Hasan Balıkçı nın 18 Ekim 2002 tarihinde katledilmesinin ardından kısa bir süre sonra katiller ve azmettiricinin yakalanmasının üzerinden 6 yıl geçmiştir. Ülkemizde kaçak elektrik kullanımının ardındaki derin ilişkilerin sorgulanması talebimiz bir yana, Balıkçı cinayetinin sorumlularının cezalandırılmasına yönelik dava sürecinin dahi tamamlanmamış olması kamuoyu vicdanını derinden yaralamaktadır. Balıkçı cinayeti davasında ilk karar Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11 Haziran 2004 tarihli duruşmada verildi. Balıkçı nın katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına (6 ayı hücre cezası olmak üzere), azmettirici ile yardım ve yataklık yapan sanıklar müebbet hapis cezasına, katil zanlısına silahları temin eden sanık ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Ekim 2005 te sanıklar hakkında verilen cezaların, dava dosyasına yeni bir delil ve yeni tanıklar eklenmeksizin, yeni Türk Ceza Kanunu ve yeni Ceza Muhakemesi Kanunu na göre yeniden görüşülmesine karar verdi. Balıkçı davasında ikinci yargılama süreci 2005 yılı sonunda başladı. Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Nisan 2006 tarihinde sanıklar hakkında yeniden cezalandırma kararları verdi. Ancak bu karar da Yargıtay tarafından, yargılamanın bir celse tutanağının mahkeme başkanı tarafından imzalanmasının unutulması şeklindeki tamamen usulü bir nedenle bozuldu. Balıkçı davasında üçüncü yargılama süreci Aralık 2007 tarihinde başladı. Bu kez de sanıkların mahkemeye çeşitli nedenlerle getirilmemesi nedeniyle dava duruşmaları sürekli ertelenmektedir. Tutanaktaki imza eksikliğinin giderilmesi için tamamen şekli olarak verilen bozma kararından bu yana yaklaşık 1 yıl geçmiştir ve sanıklar bulundukları cezaevlerinden ödenek yokluğu nedeniyle getirilemediği için karar verilememektedir. Mektupta, EMO Yönetim Kurulu nun şu değerlendirmesi ve talebine yer verildi: Davanın sürüncemede kalmasında; yasa değişikliği, yargının ağır iş yükü gibi anlaşılabilir nedenlerin yanında, yargılamanın son celselerinde gündeme gelen ödenek yokluğu gibi kabul edilemez gerekçelerle karşılaşılmaktadır. Yılın daha neredeyse yarısında ödeneği bittiği için adalet dağıtamayan bir yargı sistemi iflas etmiş demektir. Sanıkların mahkemeye getirilmesinde ihmal olup olmadığına ilişkin kuşkular nedeniyle Balıkçı nın ailesinin avukatı aracılığı ile Adalet Bakanlığı na yapılan başvuruya Ceyhan Savcılığı tarafından ödenek yokluğu nedeniyle sanığın gönderilemediği yanıtı verilmiş ve Bakanlık tan yapılan ödenek taleplerine ilişkin belgelerin örnekleri sunulmuştur. 56/72

57 Bu durum Anayasa da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Ülkemizin dünyada ayıplı bir ülke olarak anılmasına ve damgalanmasına neden olacak bu sorunun ivedilikle çözülmesini, 17 Eylül 2008 tarihinde Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi nde yapılacak olan duruşmada tüm sanıkların hazır bulundurulmalarını talep ediyoruz. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 27. Dönem Yönetim Kurulu 57/72

58 BASIN Ekim 2008 HASAN BALIKÇI NIN DAVASI ARTIK SONUÇLANMALI KATİLLERİ MAHKUM EDİLMELİDİR Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede alçak bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Elektrik Mühendisleri Odası üyesi ve TEDAŞ çalışanı Hasan Balıkçı nın öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Ancak, yolsuzluk ve rüşvetle mücadelenin örnek ismi olan ve kaçak elektrik kullanımına karşı yürüttüğü mücadelede yaşamını kaybeden Balıkçı nın öldürülmesine ilişkin dava süreci hala sonuçlanmadı, sonuçlandırılmadı. Bugün 18 Ekim 2008, bundan tam altı yıl önce 18 Ekim 2002 tarihinde Hasan Balıkçı katledildi. Hasan Balıkçı, kamunun haklarını savunduğu için, "kaçak elektriğe karşı mücadele veriyoruz" diyerek sadece gecekondulardaki halkı işaret edenlere aldırmadığı için, en büyük kaçağın olduğu büyük tesisleri denetlediği için, ve kaçağı tespit edip üzerine gittiği için öldürüldü. Hasan Balıkçı, görevini layıkıyla yerine getirdiği TEDAŞ Adana Müessese Müdürlüğü ndeyken güya "geçici görevle" gönderildiği Şanlıurfa daki görevinin bitmesine az bir süre kala Urfa da kaçak elektrik çetesi tarafından katledildi. Ölüm emrini verenler ve yerine getirenler, henüz 42 yaşındaki Hasan Balıkçı yı eşi ve iki küçük kızından ayırmak için gözlerini bile kırpmadılar. Öldürülmesinin ardından cinayeti işleyenler ve azmettirenler kısa bir sürede yakalanmasına ve mahkeme tarafından katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis, azmettirici ile yardım ve yataklık yapanlara müebbet hapis, katil zanlısına silah temin edene ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş olmasına karşın dava 6 yıldır farklı gerekçelerle sürdürülmektedir. Son duruşmada, yüzlerine kararın okunması amacı ile 4 sanık ödenek yetersizliği gerekçe gösterilerek mahkemeye gene aynı anda getirilememiştir. 17 Ekim 2008 tarihinde yapılan duruşmaya Malatya cezaevinde bulunan ve silah temin etmek suçundan cezalandırılacak olan sanığın mahkemeye getirtilmemesi nedeni ile bir kez daha duruşma 28 Kasım 2008 tarihine ertelenmiştir. Artık bu dava sonuçlanmalı, katiller cezasını bulmalıdır. Davanın sürüncemede kalmasına neden olanlar hakkında ise yasal işlem yapılmalıdır. Hasan Balıkçı; TEDAŞ ta yürüttüğü yolsuzluk mücadelesinin yanı sıra Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi 7. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, 8. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyeliği, KESK Adana Enerji Yapı Yol Sen Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevlerini de başarıyla yürütmüştü. Balıkçı nın yolsuzluk ve rüşvet mücadelesini sürdüren Elektrik Mühendisleri Odası, olayın ayrıntılı bir şekilde soruşturulması ve olaya ilişkin varsa kurum içerisindeki uzantılarının ortaya çıkartılması yönünde, TEDAŞ Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı girişimler şimdiye kadar yanıtsız kalmıştır. Kaçak elektrik konusunda rüşvet havuzundan beslenen, azmettiricileri koruyanlar hala soruşturulmamıştır. Enerji sektöründe yaşanan yolsuzluk iddiaların gündeme gelmesine de katkı sağlayan ve Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından dünya çapında sadece 5 kişiye verilen 2004 Dürüstlük Ödülü ne de layık görülen üyemiz, arkadaşımız Hasan Balıkçı nın davasının takipcisi olmaya devam edeceğimizi ve mücadelesini sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 58/72

59 BASIN Ocak 2009 YİTİRİLEN YEDİ GENÇ İNSANIMIZIN ARDINDAN MESLEKİ AÇIDAN BİNALARDA CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLERE BİR KEZ DAHA VURGU YAPMAK İSTİYORUZ FACİALAR YAZGI DEĞİL İHMALKARLIKTIR 31 Aralık 2008 Çarşamba yılbaşı gecesi Ankara Çankaya Birlik Mahallesi 409 Sokakta bir apartman dairesinde doğalgaz ile ısınmanın sağlandığı evde yedi üniversite öğrencisi genç insanımız zehirleyici gazlardan etkilenerek yaşamını yitirdi. İnceleme yapan yetkililer atık gazların evin içine sızması sonucu bu üzücü olayın oluştuğunu açıkladılar. Aynı apartmanda benzer durumla karşılaşan başka daire sakinleri de hastaneye kaldırılarak kurtarılabildi. Geçmişte yaptığımız basın açıklamaları ve gaz dağıtım şirketlerine yazılı ve sözlü uyarılarımızda binalarda olası yanıcı ve zehirleyici gaz birikimleri ve yangın tehlikesine vurgular yapmış, bu gibi üzücü durumların yaşanabileceğini, insanların can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasının ve bu önlemlerin sürekli kılınmasının önemini vurgulamıştık. Ülkemizde doğal gaz kullanılan binalarda alınacak önlemler "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve Gaz Dağıtım Şirketlerinin kendi teknik şartnamelerine göre belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Ancak gerek "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ve gerekse Gaz Dağıtım şirketlerinin teknik şartnamelerinde konutlarda olası zehirleyici gazların birikmesi durumunu ve yangınları erken tespit edip, gerekli uyarıları ve kontrolleri yapacak düzeneklerin yapılması yer almamaktadır. Ülkemizde aralarında İzmir Gaz ın da yer aldığı 51 adet gaz dağıtım şirketi ve her şirketin kendine ait teknik şartnamesi bulunmaktadır. Bu şartnamelerde temel olarak tesisatın nasıl yapılacağı tariflenmesine karşın gerekli güvenlik sistemlerini yeterince içermemektedir. Topraklama sistemlerinden tutun da atık gazın veya doğal gazın tespit edilerek uyarılması, yangınların erken tespiti ve gerekli uyarıların yapılması şartnamelerde söz konusu dahi edilmemektedir. Gaz dağıtım şirketlerine ait şartnameler ortaklaştırılmalı can ve mal güvenliğine ilişkin eksiklikleri ivedi giderilmelidir. "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" sözde geliştirilerek ve revize edilerek 19 Aralık 2007 tarih Sayı ile Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Yönetmeliğin hazırlanması sürecinde kendi meslek alanı açısından taslakları incelemiş, ilgili komisyonlarında yönetmelik uygulamalarını tartışmış, yönetmelikte kamunun can güvenliğini tehlikeye atan maddeler tespit etmiş ve bu tespitlerini ilgili kurumlara yazılı ve sözlü olarak iletmiştir. Tüm bu uyarıları dikkate almadan yayınlanan yönetmelik, bilime ve tekniğe uygun olmayan, kamu güvenliği ve sağlığı açısından oluşacak tehlikeleri önlemekten yoksun olan kısımları için dava edilmiştir. EMO her zaman olduğu gibi bu konuda da, kamu çıkarlarını ve insanların can ve mal güvenliğini koruma görevini üstlenmiştir. Yapılan yanlışların kamuoyuna duyurulması ve doğru yöntemlerin açıklanması ve uygulatılmaya çalışılması EMO nun görevidir. Binaların yüksekliği ya da yüzölçümlerine bakılmaksızın olası zehirleyici gazların birikmesi durumunu ve yangınları erken tespit edip, gerekli uyarıları ve kontrolleri yapacak düzeneklerin yapılması zorunluluk haline getirilmeli, ölümlere son verilmeli, facialar yazgı olmaktan çıkartılmalıdır. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM YÖNETİM KURULU 59/72

60 BASIN Ocak 2009 ENERJİ, VERİMLİ KULLANARAK ÇOĞALIR Ülkemiz ekonomisinin hızla büyümesi ve teknolojinin gelişmesi için yıllık enerji tüketimi ortalama % 4 5, elektrik enerjisi tüketimi ise % 7 8 oranlarında artmak zorundadır. Bu oranlar dünya ortalamasının yaklaşık iki katıdır. Ancak yaşanan krizler ve artan enerji fiyatları göz önüne alındığında, birincil enerji kaynaklarının yaklaşık % 70 inde dışa bağımlı olan Türkiye, enerjide kaynak çeşitliliği yaratarak kendi kaynaklarını oluşturmak ve aynı zamanda enerji verimliliği kavramını yaşamın tüm aşamalarında uygulamak zorundadır. Kyoto protokolünü ilk olarak Fiji Eylül 1998 de, son ve 180. ülke olarak Doğu Timor Ekim 2008 de imzalamıştır. Türkiye de ise ancak Haziran 2008 de Kyoto Protokolü nün onaylanması ile ilgili yasa tasarısı Meclis e sunulmuş ve 6 Ocak 2009 tarihinde görüşülmeye başlanabilmiştir. Yıllık ortalama % 5,5 lik sera gazı salımı artışına sahip olan Türkiye, Kyoto protokolünün Meclis ten onay alması ile önümüzdeki dönemde sera gazı emisyonunu azaltmak ve daha yaşanabilir bir çevre sağlanmasına katkı koymak zorundadır. Dünyada enerji verimliliği, genelde "enerji yoğunluğu" ile değerlendirilmektedir. Uluslararası literatürde enerji yoğunluğu 1000 dolar hasıla üretmek için tüketilen TEP (ton eşdeğer petrol) cinsinden enerji miktarı olarak geçmektedir. Ülkelerin rekabetçi koşulları yakalayabilmeleri ve sonucunda ekonomik gelişmelerini sağlayabilmeleri için, o ülkenin düşük enerji yoğunluğuna sahip olması gerekmektedir. Yani daha az enerji tüketerek daha çok üretim yapılması gerekmektedir. Maalesef Türkiye de kişi başına enerji tüketimi OECD ülkelerinin yaklaşık beşte biri iken, enerji yoğunluğu ortalaması OECD ülkelerinin yaklaşık iki, AB ülkelerinin ise yaklaşık iki buçuk katıdır. Bu rakamlar ülkemizde enerjinin ne kadar verimsiz kullanıldığını ortaya koymaktadır. Tüm bu geride kalmışlığa karşın Enerji Verimliliği Kanunu Meclisimizde çok sonraları benimsenmiş, kanun 2 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanunu uygulamaya sokabilmek adına gerekli yönetmeliklerden Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 25 Ekim 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ise 5 Aralık 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanabilmiştir. Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), Türkiye deki enerjinin verimli kullanımı ile sağlanacak tasarruf potansiyelinin yaklaşık olarak sanayide %20, bina ve hizmet sektöründe %30, ulaşımda ise %15 civarında olduğunu ifade etmektedir yılı içerisinde ülkemizde 192 milyar kwh elektrik enerjisi üretilmiş, % 4,3 ü iç tüketimde kullanılmış, % 2,5 i iletim hatlarında kaybedilmiş, % 14,8 i ise dağıtım hatlarında kayıp/kaçak olarak kaybedildikten sonra yaklaşık 150 milyar kwh elektrik enerjisi kullanılmıştır. Kullanıma sunulan elektrik enerjisinin yaklaşık % 28,6 sı konutlarda, % 37,5 i sanayide, % 17 si ise ticarethanelerde tüketilmiştir. EİE nin enerji tasarruf potansiyeli değerlendirildiğinde elektrik enerjisi açısından hükümetin ülke gündemine getirdiği, teknolojisi, atıkları ve dışa bağımlılığı ile yaşamsal sorunları bulunan nükleer elektrik santralinin enerji çoğaltılmasında ilk hedef olamayacağı, öncelikle verimli enerji tüketimin amaç olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Enerji tasarrufu ile enerji verimliliği kavramları karıştırılsa da özünde tamamen farklı kavramlardır. Enerji tasarrufu kullanıcılar tarafından uygulanan önlemlerle harcanan enerji miktarında sağlanan azalmadır. Tasarruf uygulamalarında güvenlik ve konfor açısından gerekli koşulların sağlanamaması tehlikesi vardır. Enerji verimliliği ise ısı, gaz, buhar, basınçlı hava, elektrik gibi çok değişik formlarda olabilen enerji kayıpları ile her çeşit atığın değerlendirilmesi veya geri kazanılması ve yeni teknoloji kullanma ve/veya mevcut tasarımların iyileştirilmesi yoluyla üretimi, kaliteyi ve performansı düşürmeden, sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılmasıdır. 60/72

61 Ülkemizde üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık % 55 i doğal gaz ile üretilmektedir. İthal kömür santrallerinin yakıtları değerlendirmeye alındığında elektrik enerjisi üretiminde dışa bağımlı bir politika izlendiği açıktır. Türkiye, artan enerji gereksinimine yanıt verecek, enerjide dışa bağımlılığını kontrol altına alabilecek ve aynı zamanda da çevre dostu enerji politikaları geliştirmek zorundadır. Ulusal enerji politikaları üretmede, Türkiye nin önünde duran en önemli yollardan biri de enerjiyi daha verimli kullanmaktır. Enerji verimliliği en önemli enerji kaynaklarından biridir. Türkiye Enerji Verimliliği Stratejisi nin genel hedefi nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji verimliliğini iyileştirmektir. Bu stratejide sanayi, bina, ulaşım ve hizmet sektörlerinde enerji verimliliğinin artırılması ve yerli kaynakların optimum kullanımı hedeflenmelidir. Enerji faturalarımızı düşürmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerji verimli kullanılmalıdır yılından beri hafta olarak kutlanılan enerji tasarrufu sadece bir haftanın gündemi olan bir konu olmaktan çıkarılmalı, yaşamın tüm alanlarında sürekli bir olguya dönüşmeli, devlet politikası yapılmalı, bu anlamda bir kültür oluşturulmalıdır. EMO İzmir Şubesi 27. Dönem Yönetim Kurulu 61/72

62 BASIN Ocak 2009 GAZ ZEHİRLENMELERİ VE YANGINLAR DEVAM EDİYOR BİNALARDA CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLERE BİR KEZ DAHA VURGU YAPMAK İSTİYORUZ FACİALAR YAZGI DEĞİL İHMALKARLIKTIR Yılbaşı gecesi Ankara bir apartman dairesinde doğalgaz ile ısınmanın sağlandığı evde yedi üniversite öğrencisi genç insanımız zehirleyici gazlardan etkilenerek yaşamını yitirmişti. İnceleme yapan yetkililer atık gazların evin içine sızması sonucu bu üzücü olayın oluştuğunu açıkladılar. Bu olaydan sonra görsel ve yazılı basında benzer haberler yer almaya devam etti. Gerekli önlemler alınmadığı sürece gaz zehirlenmeleri ve yangınlarla ilgili bu haberlerin ardı arkası kesilmeyecektir. Geçmişte yaptığımız basın açıklamaları ve gaz dağıtım şirketlerine yazılı ve sözlü uyarılarımızda binalarda olası yanıcı ve zehirleyici gaz birikimleri ve yangın tehlikesine vurgular yapmış, bu gibi üzücü durumların yaşanabileceğini, insanların can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasının ve bu önlemlerin sürekli kılınmasının önemini dile getirmiştik. Ülkemizde doğal gaz kullanılan binalarda alınacak önlemler "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve Gaz Dağıtım Şirketlerinin kendi teknik şartnamelerine göre belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Ancak gerek "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ve gerekse Gaz Dağıtım şirketlerinin teknik şartnamelerinde konutlarda olası zehirleyici gazların birikmesi durumunu ve yangınları erken tespit edip, gerekli uyarıları ve kontrolleri yapacak düzeneklerin yapılması yer almamaktadır. Ülkemizde aralarında İzmir Gaz ın da yer aldığı 51 adet gaz dağıtım şirketi ve her şirketin kendine ait teknik şartnamesi bulunmaktadır. Bu şartnamelerde temel olarak tesisatın nasıl yapılacağı tariflenmesine karşın gerekli güvenlik sistemlerini yeterince içermemektedir. Topraklama sistemlerinden tutun da atık gazın veya doğal gazın tespit edilerek uyarılması, yangınların erken tespiti ve gerekli uyarıların yapılması şartnamelerde söz konusu dahi edilmemektedir. Gaz dağıtım şirketlerine ait şartnameler ortaklaştırılmalı can ve mal güvenliğine ilişkin eksiklikleri ivedi giderilmelidir. İnsan hayatı gaz dağıtım şirketlerinin insafına bırakılmamalı, teknik gerekliliklerin şartnamelerde de olmamasına neden olan "ben o zaman gaz satamam" anlayışına son verilmelidir. "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" sözde geliştirilerek ve revize edilerek 19 Aralık 2007 tarih Sayı ile Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Yönetmeliğin hazırlanması sürecinde kendi meslek alanı açısından taslakları incelemiş, ilgili komisyonlarında yönetmelik uygulamalarını tartışmış, yönetmelikte kamunun can güvenliğini tehlikeye atan maddeler tespit etmiş ve bu tespitlerini ilgili kurumlara yazılı ve sözlü olarak iletmiştir. Tüm bu uyarıları dikkate almadan yayınlanan yönetmelik, bilime ve tekniğe uygun olmayan, kamu güvenliği ve sağlığı açısından oluşacak tehlikeleri önlemekten yoksun olan kısımları için dava edilmiştir. EMO her zaman olduğu gibi bu konuda da, kamu çıkarlarını ve insanların can ve mal güvenliğini koruma görevini üstlenmiştir. Yapılan yanlışların kamuoyuna duyurulması ve doğru yöntemlerin açıklanması ve uygulatılmaya çalışılması EMO nun görevidir. Binaların yüksekliği ya da yüzölçümlerine bakılmaksızın olası zehirleyici gazların birikmesi durumunu ve yangınları erken tespit edip, gerekli uyarıları ve kontrolleri yapacak düzeneklerin yapılması zorunluluk haline getirilmeli, ölümlere son verilmeli, facialar yazgı olmaktan çıkartılmalıdır. EMO İzmir Şubesi 27. Dönem Yönetim Kurulu 62/72

63 63/72

64 64/72

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI emo izmir şubesi 45 28. dönem çalışma raporu 28. Dönem Yönetim Kurulumuz; Çalışma Programı çerçevesinde, üyelerimizle birlikte kamu yararı, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda,

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI emo izmir şubesi 87 I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 30. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı;

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

EMO İzmir Şubesi 31. Dönem I. Altı Aylık Çalışma Raporu Özeti Ocak-Haziran 2016

EMO İzmir Şubesi 31. Dönem I. Altı Aylık Çalışma Raporu Özeti Ocak-Haziran 2016 EMO İzmir Şubesi 31. Dönem I. Altı Aylık Çalışma Raporu Özeti Ocak-Haziran 2016 31. Dönem Yönetim Kurulumuz; dönem başında hazırlamış olduğu çalışma programı çerçevesinde katılımcı bir anlayışla, üyelerimizle

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Enerji Verimliliği Etkinlikleri

27. dönem çalışma raporu Enerji Verimliliği Etkinlikleri Enerji Verimliliği Etkinlikleri EMO İzmir Şubesi 215 ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETKİNLİKLERİ Şubemiz tarafından son dönemde Enerji Verimliliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlan tüm

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Asansör Denetimleri

27. dönem çalışma raporu Asansör Denetimleri Asansör Denetimleri EMO İzmir Şubesi 125 Şubemiz ile Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi birlikteliğiyle yürütülen asansör periyodik denetim çalışmaları 27.dönemde de sürdürülmüştür. 2008-2009 yılları

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER

TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER 67 4. TEKNİK-MESLEKİ ETKİNLİKLER 4.1 Mesleki Denetim Faaliyetleri ve Proje Denetleme-Onay Faaliyetleri Çalışma döneminde mesleki denetim hizmetlerinde belirgin bir artış sağlanmıştır.

Detaylı

EMO İzmir Şubesi 30. Dönem Çalışma Raporu Özeti

EMO İzmir Şubesi 30. Dönem Çalışma Raporu Özeti EMO İzmir Şubesi 30. Dönem Çalışma Raporu Özeti Şubemiz üyelerinden aldığı güçle her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de önemli etkinlikler gerçekleştirmiş, bu etkinliklerde mühendislik alanında

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

Please purchase 'e-pdf Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Please purchase 'e-pdf Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message. TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 40. DÖNEM/3. KOORDİNASYON ÇALIŞMA RAPORU 20-21/01/2007 ANKARA İÇİNDEKİLER 1- GÜNDEM... 2 2- DÖNEM ÇALIŞMALARI... 3 2.1.GENEL...3 2.2.YÖNETSELDURUM...3 2.2.1.TMMOB,İKK

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 01 Mayıs 2010 tarihinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konuk evinin önünde tüm emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasına Şube Yönetim Kurulumuz tarafından katılım sağlandı.

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Temsilcilik Çalışmaları

27. dönem çalışma raporu Temsilcilik Çalışmaları Temsilcilik Çalışmaları EMO İzmir Şubesi 89 Aydın İl Koordinasyon Toplantısı 15 Mart 2008 Şube Yönetim Kurulu Aydın da Aydın İl Temsilciliği, Nazilli ve Söke ilçe temsilcilikleri ile ortak toplantı gerçekleştirdi.

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 27 Şubat 2008 Üyemiz H. Mehmet Mısırlı ya Meslekte 50. Yıl Plaketi verildi. 04 Mart 2008 Bilgisayar Mühendisi üyelerimizle toplantı 13 Mart 2008 Şereflikoçhisar İlçe Temsilciliği

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni Kayıt : Vefat Eden : SMM Üye sayısı :11 Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : YAZIŞMA

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL 2010 Y E K S M E M VI.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Şubemiz tarafından düzenlenecektir. 2011 YEKSEM Odamız,

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 2. DÖNEM III. ALTI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU ÖZETİ (1 Şubat-31 Temmuz 2009) Genel 2. Dönem Şube Yönetim Kurulumuz; Çalışma Dönemi başında katılımcı bir anlayışla

Detaylı

TEKNİK HİZMETLER. emo izmir şubesi 131. 28. dönem çalışma raporu

TEKNİK HİZMETLER. emo izmir şubesi 131. 28. dönem çalışma raporu TEKNİK HİZMETLER emo izmir şubesi 131 28. dönem çalışma raporu Test, Ölçüm, Bilirkişilik Hizmetleri Gelen talepler doğrultusunda yetki belgesi almış üyelerimize görev verilmekte, taleplerin karşılanmasında

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI 153 Odamızın meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmalarını, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları yazılı belge haline

Detaylı

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 61 3. EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 22 Mart 2008 tarihinde Şubemiz EMO Genç Komisyonu tarafından Dicle Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi

Detaylı

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104 EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI 104 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 7. Dönemi boyunca, EMO-Genç çalışmalarına oldukça önem vermiş oda ile bağlarının gelişmesi yönünde çalışmalar yürütmüştür. Teknik geziler, tanışma toplantıları,

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. MĠSEM EĞĠTĠM ve SEMĠNERLER

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. MĠSEM EĞĠTĠM ve SEMĠNERLER MĠSEM EĞĠTĠM ve SEMĠNERLER MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (MİSEM) ÇALIŞMALARIMIZ Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarındaki hızlı gelişim, üretim süreçlerinde varolan bileşenlerin

Detaylı

Üye Ziyaretleri. şubeden haberler. nisan 2015 emo izmir şubesi 9

Üye Ziyaretleri. şubeden haberler. nisan 2015 emo izmir şubesi 9 > şubeden haberler Üye Ziyaretleri Gediz EDAŞ Manisa İl Müdürü Yakup Önder ve Sistem İşletme Müdürü Bülent Çamur 20 Mart 2015 tarihinde Manisa İl Temsilcileri Demirhan Gözaçan, Melih Cem Kara ve Örgütlenme

Detaylı

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni kayıt üye sayısı : Vefat eden üye sayısı : Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : İstifa

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 29. Dönem II. Altı Aylık Çalışma Raporu Özeti

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 29. Dönem II. Altı Aylık Çalışma Raporu Özeti TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi. Dönem II. Altı Aylık Çalışma Raporu Özeti ( Temmuz- Aralık 0) Dönem içerisinde Aralık 0 tarihinde Şube II.Danışma Kurulu Toplantısı, Aralık 0 tarihinde ise

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI 27. DÖNEM ÇALIġMA PROGRAMI (2010 2011) ANKARA MAYIS-2010 GĠRĠġ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER

TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER 4 TEKNİK - MESLEKİ ETKİNLİKLER 4. TEKNİK-MESLEKİ ETKİNLİKLER 4.1 Mesleki Denetim Faaliyetleri Siyasal iktidar tarafından 2012 2013 yıllarında meslek alanlarımızla ilgili yönetmelik, yasa, kanun gibi ulusal

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA RAPORU 1-ÖRGÜTLENME KURUMSALLAŞMA 1.1. Yönetim Kurulu, dönem çalışmalarını tüm etkinlik alanını kapsayacak şekilde

Detaylı

EMO İzmir Şubesi 27. Dönem Çalışma Raporu Özeti

EMO İzmir Şubesi 27. Dönem Çalışma Raporu Özeti EMO İzmir Şubesi 27. Dönem Çalışma Raporu Özeti Genel 27. Dönem Yönetim Kurulumuz; katılımcı bir anlayışla dönem başında hazırlamış olduğu çalışma programı çerçevesinde, üyelerimizle birlikte kamu yararı,

Detaylı

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 05 Nisan 2014tarihindeGenel Merkezde düzenlenen, Başkanlar kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz katıldı. ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 17

Detaylı

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz 16. bölüm demokrasi mücadelesinde şubemiz BÖLÜM 16: DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ 16.1. TMMOB Mitingi 15 MAYIS 2011 Ankara TMMOB Mitingi hazırlık çalışmaları kapsamında; TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

27. dönem çalışma raporu TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu

27. dönem çalışma raporu TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu EMO İzmir Şubesi 309 TMMOB İl Koordinasyon Kurulu sekretaryası Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülmektedir. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 72 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU EMO Ankara Şubesi 20. Dönem Örgütlenme Çalışmaları EMO Ankara Şubesi 20. Döneminde Örgütlenme çalışmaları

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 18 Ekim 2004 tarihinde Şube Lokalinde EMO Genç toplantısı gerçekleştirildi. 19 öğrencinin katıldığı ve tanışma ortamında geçen toplantıda EMO ve EMO Genç çalışmaları, Odanın mesleki

Detaylı

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 267 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB, TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU ETKİNLİKLERİ 07 Ocak 2010 Tekel İşçileri ziyaret

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Şube Güncesi

27. dönem çalışma raporu Şube Güncesi Şube Güncesi EMO İzmir Şubesi 53 Şubat 2008 5 Şubat Elektromekanik Sanayi 6 Şubat Güneş Enerjisi Enstitüsü nün Şube Ziyareti 7 Şubat Asansör Sempozyumu 2008 Yürütme Kurulu 9 Şubat Asansör Sempozyumu 2008

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 38

7. dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 38 ŞUBE ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 38 ŞUBE ÇALIŞMALARI 7. Dönem Yönetim Kurulumuz birlikte yönetme ve birlikte üretme felsefesiyle dönem başında hazırlamış olduğu çalışma programı çerçevesinde bağımsız

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Temsilciliklerde SMM Üye Toplantıları Yapıldı

Temsilciliklerde SMM Üye Toplantıları Yapıldı Temsilciliklerde SMM Üye Toplantıları Yapıldı Yeni yılda yürürlüğe giren 2014 yılı En Az Ücret Tanımlarına yönelik olarak SMM üyelerin bilgilendirilmesi amacıyla 12 Aralık 2013 tarihinde Alaşehir, Salihli

Detaylı

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU 9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU 1- O. MURAT ATAMAN 2- TÜLAY ERTOZAN 3- İLHAN İNCELER 4- İBRAHİM KAYGUSUZ 5- HASAN BEKİS 6- BURHANETTİN SİNAN 7- SERKAN ATALAY 8-

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR bölüm 6 etkinlikler Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin dışında, örgütsel

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Mali Rapor

27. dönem çalışma raporu Mali Rapor Mali Rapor EMO İzmir Şubesi 339 AKTİF 1.KASA HESABI Şube Kasası TMS Kasaları ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31.12.2008 TARİHLİ BİLANÇO 26.914,79 1. SATICILAR HESABI 7.319,43 19.595,36 2. PERSONELE

Detaylı

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 06 Ocak Ankara da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ŞAHĐN 08 Ocak Oda Yönetim Kurulu toplandı.

Detaylı

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ (ABKO) BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMA TAKVİMİ No İŞ TANIMI TARİH 1 Bologna Süreci (BS) Kurum Koordinatörü görevlendirilmesi 08 Aralık 2010 2 BS Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

- 21 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

- 21 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 23-25 Mart 2012 EMO 43. Dönem Olağan Genel Kurul ve Seçimlerine 4 Nisan 2012 EMO Eskişehir Şubesi 2. Dönem 7. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Nisan 2012 EMO-Genç Yürütme Kurulu toplantısına

Detaylı

istatistikler TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

istatistikler TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ 01 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER BÜTÇE VERİLERİ GELİR TAHMİNİ GELİR (TL) GERÇEKLEŞEN (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) ÜYE KAYIT 152.320,00 105.948,00 70% HİZMET KARŞILIĞI 100.000,00

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Üye Toplantıları

27. dönem çalışma raporu Üye Toplantıları Üye Toplantıları EMO İzmir Şubesi 77 SMM Üye Toplantısı 4 Eylül 2008 Tüzük ve Yönetmelikler Genel Kurulu na yönelik yürütülmekte olan çalışmaların SMM üyelerle paylaşılmasının, mevzuata ilişkin karşılaştıkları

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

Üye kartları odamızın yeni logosu ile tekrardan düzenlenmiş ve tüm yeni üyelerimize üye kartları teslim edilmiştir.

Üye kartları odamızın yeni logosu ile tekrardan düzenlenmiş ve tüm yeni üyelerimize üye kartları teslim edilmiştir. KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLERĐ ODASI (KTMMOB-BMO) 2008 2010 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Değerli Üyeler, 22 Mart 2008 tarihinde göreve gelen yönetimimiz, kurumsallaşmanın

Detaylı

Otomatik Transfer Sistemleri Uygulamaları, Tasarımı ve Dikkat Edilecek Hususlar Semineri

Otomatik Transfer Sistemleri Uygulamaları, Tasarımı ve Dikkat Edilecek Hususlar Semineri > şubeden haberler Otomatik Transfer Sistemleri Uygulamaları, Tasarımı ve Dikkat Edilecek Hususlar Semineri Elk. Müh. Zafer Deniz tarafından sunulan ATS (Otomatik Transfer Sistemleri) Uygulamaları, Tasarımı

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017

E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017 E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 HABERLER 4 EĞİTİM 9 YENİ ÜYELERİMİZ 10 TMMOB DEN HABERLER 11 İLETİŞİM 12 Mithatpaşa Cad., No:44/16 Kızılay/ANKARA Tel:0 312 431 5542, Fax:0 312

Detaylı

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği nde 27 Mayıs 2014 tarihinde Kömür Madenlerinde Jeoloji Mühendisinin Yeri ve Soma Faciası konulu

Detaylı

İZMİR ŞUBESİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM / 3. KOORDİNASYON ÇALIŞMA RAPORU 30 MAYIS 2009 İZMİR

İZMİR ŞUBESİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM / 3. KOORDİNASYON ÇALIŞMA RAPORU 30 MAYIS 2009 İZMİR TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM / 3. KOORDİNASYON ÇALIŞMA RAPORU 30 MAYIS 2009 İZMİR 1/56 İÇİNDEKİLER TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI...3 1.1.

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU

EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU 18-19-20 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen EMO 44. Dönem Olağan Genel Kurulu nda EMO 44. Dönem Denetleme Kurulu üyeliklerine Gıyasi Güngör, Musa Taş, Serdar Çiftcan,

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ NEDİR? Açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 ADANA İNŞAAT 2014 8. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı ADANA IHS 2014 Adana 8. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi,

Detaylı

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine,

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Mimarlık ortamında nesnel haberleşme olanağı sağlayan ve doğruları savunmak özbakışıyla önemli bir görevi üstlenen kuruluşunuzun internet sitesinde

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

KOMİSYON ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu

KOMİSYON ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu KOMİSYON ÇALIŞMALARI emo izmir şubesi 105 Üyelerin Oda çalışmalarına katılım sağlayabileceği, bilgi ve mesleki birikimleri ile kendilerini ifade edebileceği ve bu çalışmalardan Oda nın mesleki yarar sağlayabileceği

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

AYDEM Mesleki Uygulama Protokolü Çalışma Grubu Toplantısı. III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi Çalışmaları Sürüyor

AYDEM Mesleki Uygulama Protokolü Çalışma Grubu Toplantısı. III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi Çalışmaları Sürüyor AYDEM Mesleki Uygulama Protokolü Çalışma Grubu Toplantısı Şubemiz ile AYDEM EDAŞ arasında Aydın ilini kapsayan Mesleki Uygulama Protokolü çerçevesinde yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirme amaçlı

Detaylı

tmmob mmo bursa şubesi

tmmob mmo bursa şubesi 21.1 BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ 1. SEMİNERLER, KONFERANS VE PANELLER TARİHİ KONUSU KONUŞMACI KİŞİ 1 12.05.2010 TUBİTAK AR-GE Günleri Etkinliği 5 Kişi 128 2 11-12.11.2010 TİMAK 2010 KONGRESİ 2. ÜYELERE YÖNELİK

Detaylı