Yard. Doç. Dr. SEVTAP METİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BİYO-TIP ETİĞİ VE HUKUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yard. Doç. Dr. SEVTAP METİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BİYO-TIP ETİĞİ VE HUKUK"

Transkript

1 Yard. Doç. Dr. SEVTAP METİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BİYO-TIP ETİĞİ VE HUKUK

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER...ix GİRİŞ...1 A. Temel Kavramlar: Biyo-Etik, Biyo-Tıp Etiği Biyo-Tıp Etiğine Duyulan Gereksinim Biyo-tıp Etiği ve Tıbbi Deontoloji İlişkisi Biyo-tıp Etiğinin Tarihi Gelişimi...7 Birinci Bölüm BİYO-TIBBIN SOSYO-KÜLTÜREL VE AHLAKİ TEMELLENDİRİLMESİ A. Biyo-tıp etiği ve Din İslam Dininde Hayatın Başlangıç Anı Semavi Dinler ve Kürtaj Yeni Üreme Teknolojilerine Kutsal Metinlerin Bakışı...31 a. Yumurta/ Sperm Dondurulması ve Bağışı...34 b. Cinsiyet Tayini Organ Nakli ve Ölüm Kriteri Ötenazi...39

3 x 6. Kök Hücre ve Tedavi Amaçlı Kullanımı Genetik Müdahale ve İnsan Kopyalama B. Biyo-Tıp Alanında Ahlak Teorileri Yararcı/Utiliteryan Etik Anlayış...53 a. Biyo-tıp Etiği nde Yararcılık Uygulaması...56 b. Yararcılığın Eleştirisi Kant ın Etik Anlayışı ve Biyo-tıp Etiği Alanında Yansıması...60 a. Kant ve Biyo-tıp Etiği...63 b. Organ Nakli ve Kant...64 c. Kant Etiğinin Eleştirel Değerlendirmesi Komüniteryanizm/Cemaatçilik...72 a. Cemaatçilik ve Biyo-tıp Etiği...72 b. Komüniteryan Etiğin Eleştirel Bir Değerlendirmesi Erdem Etiği...78 a. Erdem Etiğinin Biyo-tıp Etiği ne Yaklaşımı...80 b. Erdem Etiğinin Eleştirisi Bakım Etiği...84 a. Bakım Etiği nin Biyo-tıp Etiği nde Yeri...85 b. Bakım Etiğinin Eleştirel Değerlendirmesi...86 C. Biyo-tıp Teknolojilerine Eleştirel Bakışlar/ Karşı Cevaplar Modern Tıp Bir Aldatmaca mı? Bilimin İdeolojiye Dönüşme Kaygısı Biyo-teknoloji Eli İle İnsan Doğasının Dönüştürülmesi Biyoteknolojilerin Doğanın Dengesine Olumsuz Etkileri D. Kültürel Farklılıkların Biyo-etikte Yansımaları...109

4 E. Biyo-tıp Etiğinin Dört Temel İlkesi: İlkecilik (Principalism) Özerkliğe Saygı İlkesi a. Otonomi/ Özerklik Kavramı b. Otonomi İlkesinin Çok Kültürlü Toplumlarda Uygulanabilirlik ve Kapsam Sorunu c. Otonominin Meşru Sınırlandırmaları (1) Yehova Şahitleri (2) Ashley Vak ası (3) Mahkûmların Üreme Özgürlüklerine Dair Mahkeme Kararları d. Biyo-tıp ta Özerkliğe Saygı İlkesinin İçeriği (1) Aydınlatılmış Onam (2) Tıpta Paternalizm, Aydınlatılmış Onama Karşı (3) Aydınlatılmış Onamın Unsurları i. Aydınlatma Yükümünün Kapsamı ii. Aydınlatma Yükümünün Kalktığı veya Daraldığı Haller Yararlılık ilkesi Zarar vermeme ilkesi Adalet ilkesi İlkeciliğe Yönelik Eleştiriler xi

5 xii İkinci Bölüm BİYO-TIP ETİĞİNİN KAPSAMA ALANINDAKİ HAYATIN BAŞLANGIÇ VE SONUNA İLİŞKİN TEMEL KONULAR A. Hayatın Başlangıcı İle İlgili Meseleler Kişi Kimdir? Kişilik Nedir? a. Kişiliğin Elde Edilme Anını Açıklamaya Yönelik Ölçütler (1) Türcülük Kriteri (2) Katı Potansiyellik Kriteri (3) Düzeltilmiş ya da Tedrici Potansiyellik Kriteri (4) Aktüelleşmiş (Mevcut) Sahiplik Kriteri b. Embriyo Üzerinde Deneyler c. Embriyo Dondurulmasından Doğan Hukuki İhtilaflar Kürtaj a. Kişiliğin Oluşum Anı ile İlgili Potansiyellik Görüşünün Kürtaj Tartışmalarına Yansımaları b. Cenin ve Kadının Haklarının Çatışması c. Mülkiyet Modeli Üzerinden Kürtajın Doğrulanması d. İsteyerek Düşük Tartışmalarında Sonuçsalcı Yaklaşım e. Kürtaja Ahlaken İzin Verilebilir Koşullar Klonlama a. Klonlama Yöntemleri b. Klonlamanın Vaat Ettikleri c. Klonlamaya Yönelik İtirazlar...190

6 xiii (1) Psikolojik Zarar Tezi (2) Genetik Çeşitliliği Azalttığı Tezi (3) Güvenli Olmadığı Tezi (4) Klonlamanın İnsan Doğası ve Onuruna Aykırılığı Tezi d. Genel Değerlendirme Gen Analizleri a. Gen Analizlerinin Yararları ve Sakıncaları b. Cinsiyet Taraması ve Seçici Kürtaj (1) Seçici Kürtajın Hukuken Yasaklanmasının Yerindeliği Meselesi (2) Doğacak Çocuğun Cinsiyetini Belirleyebilmenin Etik Yerindeliği (3) Doğacak Çocukların Irk ve Cinsel Yönelimlerinin Seçiminde Gen Teknolojilerinin Kullanımı c. Genetik Müdahale Türleri (1) Somatik Gen Tedavisi-Germline Gen Tedavisi (2) Genetik Terapi ve Genetik Yükseltme i. Genetik Ayıklamanın Genetik Yükseltmeye Tercih Edilebilirliği ii. En İyi Çocuğu Seçmek Ahlaki Görev midir? d. Genetik Mühendislik Amacına Ulaşamaz İtirazı e. Genetik Testler Ayrımcılığa Kapı Açar f. Gen Teknolojilerinin Yarattığı Öjenik Tehdit g. Genetik Testler Yasaklanmalı mı? Patentlenen Yaşam a. Patentin Amaçları ve Niteliği

7 xiv b. Patent Hakkının Felsefi Temellendirilmesi c. Gen Patentleri Aleyhindeki Tezler d. Gen Patentleri Lehindeki Tezler e. Konuya ilişkin değerlendirici düşünceler B. Hayatın Sonu Ağırlıklı Biyo-Tıp Etiği Sorunları Ölüm Anının Belirlenmesi: Beyin Ölümü a. Beyin Ölümünün Muhalifleri Ne Diyor? Neden Diyor? Beyin Ölümüne Muhalefet ve Gerekçeleri Organ Nakli a. Organ Nakillerine Karşı Kültürel Tutum ve Dirençler b. Organ Havuzunu Arttırmaya Yönelik Çözüm Önerileri (1) Organ Bağışına Zorlayıcı Model (2) Talimatlandırılmış Bağış (3) Organ Pazarı Bir Çözüm Olabilir mi? i. Etik bir organ pazarının işleyişi (4) Varsayımsal Rızaya Dayalı Rutin Organ Alımı/İtiraz Modeli c. Organ Nakillerinde Geleceğe Dönük Hedeflenen Gelişmeler Ötenazi a. Ölme Hakkı: Hayatın Değerini Kim Belirler? (1) Ötenaziyi Olumlamayan Felsefi Düşüceler i. Yaşamın Kutsallığı ii. Yaşamın Dokunulmazlığı...314

8 xv (2) Ötenaziyi Olumlayan Felsefi Düşünceler: Hayatın Değerini Ben Belirler i. Mülkiyetten Hareket Eden Görüş ii. Nitelikli Yaşam Tezi b. Yaşam Hakkının Uzantısı Ölme Hakkı c. Ötenazi Türleri (1) Aktif ve Pasif i. Pasif Ötenazi/Tedavinin Reddi ii. Aktif/Pasif Ötenazi Ayrımı aa. Öldürmek/Ölmeye İzin Vermek bb. Çifte Etki Doktrini /Pasif Ötenazide Öldürme Niyeti Yoktur (2) İstemli/İstemsiz Ötenazi (3) Dolaylı/Dolaysız Ötenazi d. Ötenaziye Muhalif Tezler e. Tıp Profesyonelleri ve Kamuoyundan Ötenaziye Bakış f. Genel Değerlendirme Ölüm, Kaçınılmaz Son Olmaktan Çıkacak Mı? a. Hibernasyon: Kış Uykusu b. Hibernasyon un Tanımı ve Gelişimi (1) Doğal Hibernasyon (2) Yapay Kış Uykusu c. Hibernasyon ve Geleceğin Tıp Etiği Tartışmalarındaki Yeri...352

9 xvi Üçüncü Bölüm BİYO-TIP MESELELERİNİN ADALET VE HUKUK BOYUTU A. Tıbbi Kaynakların Dağıtımında Hak ve Adalet Sağlık Hakkı Tartışmaları Tıbbi Kaynakların Makro ve Mikro Dağıtımında Adalet Sorunu İnsan Hayatının Bir Fiyatı Var mı?/ Sağlık Kaynaklarının Dağıtımında Adalet Modellemeleri a. Sağlık Kaynaklarının John Rawls un Adalet Teorisi ne Göre Dağıtımı b. Ronald Dworkin in Kaynakların Eşit Dağılımı Modeli c. Quality-Adjusted Life Years: Kalite Faktörü ile Düzeltilmiş Yaşam Süresi d. Triaj: Kaynakların Dağıtımına Yönelik Tıbbi Acil Yardım Modeli e. Faydacı Dağıtım Modeli ve Bu Modelin John Harris Üzerinden Eleştirisi f. John Harris in Arzuya Dayalı Fırsat Eşitliği Temelinde Dağıtım Modeli g. Arzuya Dayalı Eşitlikçi ve Sonuçsalcı Dağıtımın Karşılaşması i. Kaynak Dağıtımında Yaş Unsurunun Değerlendirilmesi h. Kaynakların Dağıtımı ve Tıbbi Tedaviye Kabulde İyi-Kötü Hasta Ayrımı: Ahlaki Sorumluluk Ölçütü i. Genetik Yükseltme Tekniklerine Kaynak Aktarımı...396

10 xvii 4. Küresel Bir Yeniden Dağıtım Modeli Önerisi B. Etik Kurullar Etik Kurulların İşlevi İnsan Üzerinde Tıbbi Deneylerin Tarihçesi Etik Kurulların Tarihsel Gelişimi Türkiye de Etik Kurulların Tarihi Gelişimi Etik Kurulların Kuruluş Yapısı a. Yerel Etik Kurulların Oluşumu ve Görevleri Merkezi Etik Kurulun Oluşumu ve Görevleri Tıp Etik Kurulları Neden Sadece Doktorlardan Oluşmamalıdır? C. Biyo-teknolojinin Hukuken Düzenlenmesi Zorunluluğu Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: a. İnsan Hakları ve Biyo-tıp Sözleşmesi nin Niteliği ve Yapılış Süreci b. Türkiye Açısından Durum c. Sözleşmenin Özellikleri (1) Bağlayıcı Oluşu (2) Biyoetiğe Kapsayıcı Yaklaşması (3) Çerçeve Sözleşme Oluşu (4) Ulusal Mahkemelerce Yargısal/ hukuki Koruma (5) Sınırlanması Mümkün Olmayan Haklar d. Sözleşmenin İçeriği e. Sözleşmenin Değerlendirilmesi...439

11 xviii 2. Avrupa İnsan Hakları ve Biyo-tıp Sözleşmesinin İnsan Klonlanmasının Yasaklanmasına Dair Ek Protokolü Ötenazinin Hukuki Görünümü a. Ötenazinin Suç Teşkil Edip Etmediği Meselesi (1) Ötenazinin Suç Sayılmaması (2) Ötenazinin Ayrı ve Bağımsız Bir Suç Olduğu Görüşü (3) Ötenazinin Kasten Adam Öldürme Suçunu Oluşturduğu Görüşü b. Türk Hukukunda Ötenazi c. Konuyla İlgili Değerlendirme Gen Patentlerinin Hukuki Esasları a. Gen Patentleri Verilmesinin Hukuki Koşulları b. Gen Patentlerinin Kapsamı İnsan Üzerinde Deney Suçu a. İnsan Üzerinde Deneyin Koşulları b. İnsan Üzerinde Denemenin Koşulları Türk Hukuku nda Üremeye Yardımcı Yapay Döllenme Teknikleri ve Embriyo Hakkında Yasal Düzenleneme a. Üremeye Yardımcı Yapay Döllenme Teknikleri Hakkında Yasal Düzenleneme b. Türk Hukukunda Embriyo Hakkındaki Düzenlemeler c. Yardımcı Üreme Tekniklerinin Yol Açtığı Soybağı Problemleri ve Çözümleri (1) Döllendirilen üreme hücrelerinin evlilik birliği içinde olanlara ait olması..487 (2) Evlilik Dışı (Heterolog) Yapay Döllenme i. Üçüncü Kişiye Ait Sperm...489

12 xix ii. Üçüncü Kişiye Ait Yumurta İle Döllenme/Yumurta Bağış Rahim Tahliyesi ve Hukuki Değerlendirmesi a. Türk Ceza Kanunu nda Konuyla İlgili Düzenlenen Suçlar (1) Çocuk Düşürtme Suçu i. Rıza Olmadan Çocuk Düşürtme Suçu ii. Rıza ile Çocuk Düşürtme Suçu (2) Çocuk Düşürme Suçu b. Çoğul Gebeliklerin Kısmi Sonlandırılması ve Ceza Hukukundaki Yeri Türk Hukukunda Organ Aktarımlarının Ele Alınışı a. Canlıdan Organ Aktarımı b. Ölü Vericiden Organ Alımı c. Türk Ceza Kanunu nda Organ Nakline İlişkin Suç Düzenlemeleri SONUÇ KAYNAKÇA...541

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

KLONLAMA VE BİYOETİK UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU BİYOETİK İHTİSAS KOMİTESİ KLONLAMA ÇALIŞMA ALT GRUBU UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU

KLONLAMA VE BİYOETİK UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU BİYOETİK İHTİSAS KOMİTESİ KLONLAMA ÇALIŞMA ALT GRUBU UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU KLONLAMA VE BİYOETİK BİYOETİK İHTİSAS KOMİTESİ KLONLAMA ÇALIŞMA ALT GRUBU RAPORU İÇERİK UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU BİYOETİK İHTİSAS KOMİTESİ KLONLAMA ÇALIŞMA ALT GRUBU

Detaylı

Yaklaşımı., HPD Hukuki Yorum ve Haber Dergisi, 2004, sy: 2, sh: 172. 6 Belirtelim ki, doktrinde, bu Sözleşme nin de münferid bireyin

Yaklaşımı., HPD Hukuki Yorum ve Haber Dergisi, 2004, sy: 2, sh: 172. 6 Belirtelim ki, doktrinde, bu Sözleşme nin de münferid bireyin AVRUPA BİYO-HUKUK SÖZLEŞMESİ NİN TÜRK HUKUKU NA ETKİLERİ 1 DOÇ. DR. YENER ÜNVER 2 GİRİŞ Bilindiği üzere, AY nın kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı başlıklı 17. maddesi ilk fıkrasında herkesin

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER. İlhan GÜLEL 1

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER. İlhan GÜLEL 1 TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 1 ÖZET Tıbbi müdahale, insanın maddi ve manevi bütünlüğü üzerinde gerçekleştirilen teşhis, tedavi, önleme, koruma, nüfus planlaması gibi çeşitli amaçları

Detaylı

TÜRKİYE DE İNSAN EMBRİYOSU ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPMANIN HUKUKİ SORUNLARI

TÜRKİYE DE İNSAN EMBRİYOSU ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPMANIN HUKUKİ SORUNLARI TÜRKİYE DE İNSAN EMBRİYOSU ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPMANIN HUKUKİ SORUNLARI Aykut ÇOBAN Embriyolar, hastalıkların tanı ve tedavisi gerekçe gösterilerek dünyanın çeşitli yerlerinde genetik çalışmalarda, kök

Detaylı

YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI (Beginning of Life Within the Context of Right to Life)

YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI (Beginning of Life Within the Context of Right to Life) HAKEMLİ YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI (Beginning of Life Within the Context of Right to Life) Değerli Hocam Prof. Dr. Nur Centel e sonsuz sevgi ve saygılarımla... ÖZET Hamide TACİR *1 Yaşama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİYOETİK KONULARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ HANDAN AKIN

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİYOETİK KONULARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ HANDAN AKIN T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEONTOLOJİ ve TIP TARİHİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ve EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİYOETİK KONULARI HAKKINDAKİ

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi DOI: 10.5961/jhes.2013.069 Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi The Investigation of the Opinions of Teacher Candidates about Current

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 3 51 EK 3 Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları,

Detaylı

KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ

KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ Nesrin ÇOBANOĞLU İnsanlar üzerinde yapılan araştırmaların en önemli boyutlarından birisi de tıbbi etik

Detaylı

Yardımcı Üreme Teknikleri Raporu

Yardımcı Üreme Teknikleri Raporu Yardımcı Üreme Teknikleri Raporu GĐRĐŞ Canset YILDIZ-Dilşah Büşra KARTAL-Beyza TĐRYAKĐ G ünümüzde, toplumsal değişimin ve gelişimin hızlı olması normatif sorunların çeşitliliğini arttırmakta ve yoğunlaştırmaktadır.

Detaylı

TIBBİ ETİK: TEMEL KAVRAMLAR VE MESLEK SORUNLARIMIZ*

TIBBİ ETİK: TEMEL KAVRAMLAR VE MESLEK SORUNLARIMIZ* TIBBİ ETİK: TEMEL KAVRAMLAR VE MESLEK SORUNLARIMIZ* Prof. Dr. Berna Arda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji- Tıbbi Etik Anabilim Dalı Burada "etik" kavramını tanıtmak; onun konusunu, yöntemini,

Detaylı

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 Bu kitabın hazırlanması İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı nın İsveç Başkonsolosluğu ndan aldığı destekle gerçekleşmiştir. HAZIRLAYAN İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Detaylı

BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ

BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ European Treaty Series - No. 164 BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ Oviedo, 4.4.1997 {Resmî çeviri metni}

Detaylı

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORLARI Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

PRE - İMPLANTASYON GENETİK TANI VE BİYOETİK TARTIŞMALAR " Melike Belkıs Aydın ""

PRE - İMPLANTASYON GENETİK TANI VE BİYOETİK TARTIŞMALAR  Melike Belkıs Aydın Melike Belkıs Aydın, Pre-İmplantasyon Genetik Tanı ve Biyoetik Tartışmalar, Hukuk Kuramı, C. 2, S. 1, Ocak-Şubat 2015, ss. 14-19. PRE - İMPLANTASYON GENETİK TANI VE BİYOETİK TARTIŞMALAR " Melike Belkıs

Detaylı

DEONTOLOJİDEN BİYOETİĞE TIP ETİĞİNİN EVRİMİ

DEONTOLOJİDEN BİYOETİĞE TIP ETİĞİNİN EVRİMİ Tıp fakültelerinde Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dallarının isimleri 2009 da Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı olarak değiştirildi. Bu değişikliğin yapılma sebebi, Tıpta Uzmanlık Sınavı alanlarında

Detaylı

Dinlerin Gen Teknolojisi, Ötenazi ve Organ Nakline Karfl Tutumlar

Dinlerin Gen Teknolojisi, Ötenazi ve Organ Nakline Karfl Tutumlar Dinlerin Gen Teknolojisi, Ötenazi ve Organ Nakline Karfl Tutumlar Dr. Heike Baranzke Almanya Federal Cumhuriyeti nde biyoetik f rsatlar ve zorluklar karfl s nda H ristiyanl k dini Hıristiyan dininin, biyoetik

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU ANAHTAR SÖZCÜKLER Av. Tülay KİTAPÇIOĞLU * Çocuk düşürtme, kürtaj, gebe kadın, anne, gebelik süresi, cenin, rıza, tıbbi zorunluluk, tıbbi müdahale. ÖZET 5237 Sayılı

Detaylı

1. Kavram Olarak Kişilik

1. Kavram Olarak Kişilik 1. Kavram Olarak Kişilik Kişilik, kişi kavramına nazaran daha üst bir kavram olarak kabul edilmektedir. Kişi denilince, hak ve borç edinilebilen varlıklar anlaşılırken, kişilik denildiğinde, kişi kavramını

Detaylı

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR hakemli makaleler Şafak PARLAK ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Şafak PARLAK 1. Organ Nakli, Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Tarihi Gelişim I. Genel Olarak Hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden

Detaylı

TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI

TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI TCK da Çocuk Düşürtme Suçu 99 TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Burcu DÖNMEZ * GĐRĐŞ Bu çalışma kapsamında amacımız

Detaylı

Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz

Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz Avrupa Konseyi Fransızca Baskı: Guide sur le processus

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili

Detaylı

V. SAĞLIK HUKUKU KURULTAYI

V. SAĞLIK HUKUKU KURULTAYI V. SAĞLIK HUKUKU KURULTAYI 1-2 KASIM 2013 ANKARA Editörler Avukat Cahid DOĞAN Avukat Pınar AKSOY GÜLASLAN Ankara - 2014 ISBN: 978-605-9050-07-4 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Bülten BİYOMEDİKAL KLAVUZ BİYOMEDİKAL ETİK. Zeynep DERELİ KORKUT *

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Bülten BİYOMEDİKAL KLAVUZ BİYOMEDİKAL ETİK. Zeynep DERELİ KORKUT * BİYOMEDİKAL ETİK Zeynep DERELİ KORKUT * * Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Biyofotonik Laboratuvarı,Bebek,İstanbul Biyomedikal Etik Kavramının Tanımı: Doğru nedir, yanlış nedir?

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı