BULGARĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULGARĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ"

Transkript

1 BULGARĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ Ağustos 2011 GENEL BĠLGĠLER Resmi adı: Bulgaristan Yönetim şekli: Parlamenter Cumhuriyet Başkent: Sofya Ġdari yapı: 28 bölge (oblast) Devlet Başkanı: Georgi Parvanov Başbakan: Boyko Borisov Dil: Bulgarca Yüzölçümü: 111,101 km 2 (Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip 102. ülkesi) Para birimi: Leva (1 Ocak 1999 ta 1 AVRO = BGN olarak sabitlenmiştir) Nüfus: 7.8 milyon (Dünyanın en fazla nüfusa sahip 92. ülkesi) DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi

2 Siyasi Görünüm Soğuk SavaĢ boyunca Sovyetler Birliği nin güdümündeki VarĢova Paktı nın bir üyesi olan Bulgaristan, 1989 yılından itibaren demokratik bir değiģim sürecine girmiģtir. Todor Jivkov un CumhurbaĢkanı olduğu bir dönemde baģlayan bu süreçte 1990 yılında ülkenin Ġkinci Dünya SavaĢı ndan bu yana ilk çok partili seçimleri gerçekleģtirilmiģtir. Sosyalist Parti nin (eski Komünist Parti) kazandığı bu seçimlerden sonra ülke kısa süren bir istikrarsızlık dönemi yaģamıģ, ancak daha sonra anayasanın kabul edilmesi, 1991 de ülkenin gerçek anlamda ilk demokratik parlamento seçimlerinin, 1992 de ise CumhurbaĢkanlığı seçimlerinin yapılmasıyla ülkede demokrasi kök salmaya baģlamıģtır. GeçiĢ sürecinin sancıları döneminde patlak veren bir mali krizle belirginleģmiģ, ancak dönemin BaĢbakanı Ġvan Kostov un öncülüğünde gerçekleģtirilen reformlar sayesinde kısa bir süre içerisinde istikrar kazanılmıģtır. Temmuz 2001 de gerçekleģtirilen seçimlerden galip çıkan eski Bulgar Kralı Simeon Borisov Sakskoburggotski, Doğu Avrupa da komünizm sonrası BaĢbakanlık koltuğuna oturan ilk eski kral olmuģtur. Bu dönemde Avrupa ile yakınlaģmaya, demokratik reformlara ve pazar ekonomisine ağırlık verilmiģtir. 29 Mart 2004 tarihinde NATO üyesi olan Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) ile de 25 Nisan 2005 tarihinde üyelik anlaģmasını imzalamıģtır. Bulgaristan parlamentosu, Avrupa Birliği üyelik yolunun hızla ilerlemesine iliģkin anayasa değiģiklikleri dahil bir dizi kanunlar kabul etmiģ ve 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle Bulgaristan AB tam üyelik hakkını kazanmıģtır. Bulgaristan Hükümeti CumhurbaĢkanı: Georgi Purvanov (22 Ocak 2002 den beri) CumhurbaĢkanı Yardımcısı: Angel Marin (22 Ocak 2002 den beri) BaĢbakan: Boyko Borisov (27 Temmuz 2009 dan beri) BaĢbakan Yardımcısı: Tsvetan Tsvetanov (27 Temmuz 2009 dan beri) BaĢbakan Yardımcısı: Simeon Dyankov (27 Temmuz 2009 dan beri) DıĢiĢleri Bakanı: Nikolay Mladenov Maliye Bakanı: Simeon Dyankov Tarım ve Gıda Bak.: Miroslav Naydenov ĠçiĢleri Bakanı: Tsvetan Tsvetano Savunma Bakanı: Anyu Angelov Adalet Bakanı: Margarita Popova Kültür Bakanı: Vejdi RaĢidov Sağlık Bakanı: Stefan Konstantinov Ekonomi,Enerji ve Turizm Bak.: Trayço Traykov Fiziksel Eğitim ve Spor Bakanı: Svilen Neykov ÇalıĢma ve Sosyal Pol. Bak.: Totyu Mladenov Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bak.: Rosen Plevneliev UlaĢtırma,Bilgi Tek.ve HaberleĢme Bak.: Ivaylov Moskovski Eğitim,Gençlik ve Bilim Bakanı: Sergey Ġgnatov Çevre ve Su ĠĢleri Bakanı: Nona Karacova Avrupa ĠĢleri Bakanı: Tomislav Donçev Merkez Bankası Başkanı: İvan Gançov İskrov : Svilen Neykov BaĢbakan ve Bakanlar Kurulu, genel seçimlerin ardından Ulusal Meclis te çoğunluğa sahip parti/partiler arasından Ulusal Meclis tarafından seçilir ve CumhurbaĢkanı tarafından atanır. Bulgaristan da 5 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleģtirilen genel seçimlerde 117 milletvekili sandalyesi kazanan Bulgaristan ın Avrupai GeliĢimi için VatandaĢlar (GERB) partisi, 27 Temmuz 2009 tarihinde, parti BaĢkanı Boyko Borisov un baģkanlığında, 1 çekimser ve 77 red oyuna karģılık 162 oyla güvenoyu alarak azınlık hükümeti kurmuģtur. Ataka, DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 1

3 Mavi Koalisyon ve Parlamentoya girdikten bir süre sonra parlamenter grup oluģturacak milletvekili sayısının yetersiz kalması nedeniyle dağılan Düzen, Yasallık ve Adalet partisi Hükümetin kuruluģunu desteklemiģtir. Bulgaristan da CumhurbaĢkanı, 5 yıllık dönemler için seçilir ve en fazla iki dönem görev yapabilir. Milli Güvenlik Konseyi nin de baģkanlığını yapan CumhurbaĢkanı, kanun çıkartma yetkisine sahip değildir ancak Parlamento dan gelen kanun tasarılarını tekrar tartıģılmak üzere geri gönderebilir. Buna karģılık, parlamentonun CumhurbaĢkanı vetosunu çoğunluk oyuyla geri çevirme hakkı vardır. Halen görevde olan CumhurbaĢkanı Georgi Purvanov, Kasım 2001 deki CumhurbaĢkanlığı seçimlerden galip çıkarak Ocak 2002 de göreve baģlamıģtır. 23 Ekim 2011 tarihinde yapılacak CumhurbaĢkanlığı seçimlerinde Purvanov aday olmayacaktır. Bakanlar Kurulu na baģkanlık eden BaĢbakan, seçimleri takiben parlamentoda çoğunluğu oluģturmuģ olan grup tarafından aday gösterilir ve CumhurbaĢkanı tarafından ataması yapılır. Bulgar parlamentosu tek kademeli bir yapıya sahiptir. Narodno Sabranie adı verilen parlamento, 240 sandalyelidir ve vekiller 4 yıllık dönem için halk oyuyla seçilirler. Parlamentoya girebilmek için yüzde 4 lük bir baraj söz konusudur. Parlamento, kanunların yürürlüğe konması, bütçenin onaylanması, CumhurbaĢkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi, BaĢbakan ın atanması ve azledilmesi, savaģ ilanı, ülke dıģına asker gönderilmesi ve uluslararası anlaģmaların onaylanması gibi yetkilerle donatılmıģtır. Bulgaristan Ekonomisi Eski bir Doğu Bloğu ülkesi olan Bulgaristan, AB üyeliğine hazırlanma aģamasında ekonomisini pazar ekonomisi prensipleri çerçevesinde AB standartlarına getirmeye çalıģmıģtır. YaklaĢık 10 yıl önce ağır bir mali kriz yaģamıģ olan ülke, daha sonra ekonomik reformlara ağırlık vermiģ ve bu sayede makroekonomik istikrar ve yüksek büyüme oranlarına kavuģmuģtur. Krizden sonra Bulgar parası Leva nın Alman Markı na sabitlenmesi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan standby anlaģması istikrarı kuvvetlendirmiģtir. DüĢük enflasyon ve yapısal reformlarda katedilen mesafe sayesinde yatırım ortamı da iyileģmiģ ve ülkeye yabancı sermaye girmeye baģlamıģtır. Ancak 2011 yılının ilk dört aylık döneminde yabancı sermaye giriģi eksiye dönmüģ durumda (-62,5 Milyon Euro). Diğer bir deyiģle Bulgaristan dan yabancı sermaye kaçmaya baģlamıģ. Bunun da nedeni ülkedeki ekonomik durgunluk olarak açıklanabilinir. Bulgaristan, en kısa zamanda Avro para birimine geçmek için istemleri yerine getirmektedir. AB Ekonomik ve Mali ĠĢler Konseyi (EKOFĠN) in, AB üye ülkeler Maliye Bakanları nın katılımıyla Brüksel de gerçekleģen oturumunda, Bulgaristan ın 2009 yılına kadar ekonomik ve mali geliģim tahminlerini gösteren belge onaylanmıģtır. Katılma Ortaklığı ile uyumlu program olarak adlandırılan bu programın uygulanması, DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 2

4 Bulgaristan ı, Avrupa döviz Birliği ne girmesi için gerekli kriterlere ve Avro para birimine geçmesine bir adım daha yaklaģtırmaktadır. Makroekonomik Performans GÖSTERGELER a 2011 b GSYĠH (milyar Leva) 51,783 60,185 69,295 68,537 76,170 80,149 GSYĠH (büyüme, %) Ġhracat (milyon $) 15,101 18,575 22,604 16,409 20,863 22,451 Ġthalat (milyon $) 22,130 28,646 35,296 22,195 23,623 25,924 Döviz Kuru (ort., $:Leva) ,36 1,47 1,63 Kaynak: EIU (a) EIU tahmini (b) EIU öngörüsü 1989 yılında COMECON sisteminin çökmesi ve Bulgar ekonomisinin büyük ölçüde bağımlı olduğu Sovyet pazarının kaybedilmesi nedeniyle Bulgar ekonomisi ciddi bir küçülme yaģamıģ ve halkın refah seviyesi yaklaģık yüzde 40 oranında düģmüģtür. Ġlerleyen yıllarda Yugoslavya ile Irak a uygulanan BirleĢmiĢ Milletler ambargoları da bu ülkelerle ticari ve ekonomik iliģkileri olan Bulgaristan için olumsuz bir etki yaratmıģtır. Enflasyon, 1994 yılında yüzde 122 ye kadar çıkmıģ ve iki yıl sonra da yapılan ekonomik reformların yetersizliği ve bankacılık sisteminin istikrarsızlığı nedeniyle bir mali kriz yaģanmıģtır yılında baģlatılan reformlar ve para kurulu sisteminin ( currency board ) uygulanmaya baģlamasıyla ekonomi hızla toparlanmaya baģlamıģtır yılındaki hükümet değiģikliği, ekonomi politikaların da değiģmesi anlamına gelmemiģ, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve istihdam yaratmaya yönelik reformlara devam edilmiģtir. Bu devamlılığın sonucunda büyüme oranı, 2002 de yüzde 4.5, 2003 de yüzde 5, 2004 te yüzde 6.6 olarak gerçekleģmiģ ve Ekim 2002 de Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ın iģlevsel pazar ekonomisi statüsünü tanımıģtır. Son dönemlerde Bulgaristan hükümetinin ekonomi politikaları, vergi oranlarını düģürmeye ve ülkeye daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmeye yönelik olmuģtur. Diğer yandan dıģ borç yapılandırılması ve menkul kıymetler borsasının geliģtirilmesi yönünde çalıģmalar yapılmıģ ve özelleģtirmeye ağırlık verilmiģtir. Bu dönemde özel sektörün geliģimi ve ekonomi içerisindeki payını artırmıģ olması da dikkat çekicidir. Ocak 2007 de Avrupa Birliği üyeliğine geçmeden önce Bulgaristan ın siyasi ve ekonomik alanlarda gerekli uyum paketlerini uygulaması amacıyla verilen fonlar, ülke ekonomisinin geliģiminde önemli bir role sahip olmuģtur. AB nin PHARE, ISPA ve SAPARD fonlarının yanısıra Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası nın bir kuruluģu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından sağlanan finansman ülkeye aktarılmaktadır. Ülkedeki en büyük yatırımcı olan EBRD tarafından bugüne değin 46 proje için 848 milyon Avro luk kaynak sağlanmıģtır. DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 3

5 Bulgaristan ın AB ne katılmasının yarattığı iyimserlik ise yerini iģ çevrelerinin somut sorunlarına bırakmıģtır. Bulgaristan ekonomisinin rekabet gücü ve yenilikçi kapasitesi sorunu günümüzde güncel bir sorun olmuģtur. AB üyeliği Bulgaristan'dan Ģirketlere Avrupa piyasalarına açılma olanağı sağlamıģtır. Ancak aynı zamanda esneklik, uyum ve yenilikçilik ile ilgili bazı sorunlar gündeme getirmiģtir. T.C.Sofya Ticaret MüĢavirliği tarafından derlenen pratik bilgilerden notlar: Ücretler Bulgaristan da Asgari Ücret 1 Ocak 2009 den itibaren 240 levadır yılında asgari ücret değiģmemiģtir. Eylül 2010 da ortalama aylık ücret 649 Leva (yaklaģık 330 EUR) olmuģtur. Vergi ve Sigorta 2011 den itibaren sosyal güvenlik ve sağlık sigortası iģveren ve çalıģanın toplam payı aylık ücretin % 30,9 u kadardır. KDV oranı tüm ürünler için % 20 dir. Kurumlar vergisi oranı % 10 dur. Gelir vergisi oranı % 10 dur. Elektrik ve Su Bulgaristan çapında faaliyet gösteren üç elektrik dağıtım Ģirketinin uyguladığı fiyat tarifelerine aģağıda verilen linklerden ulaģılmaktadır: 1. Cez Bulgaria 2. E.ON Bulgaria 3. EVN Bulgaria Bulgaristan genelinde su fiyatları belediyelere göre değiģim göstermektedir. Sofya da sanayi kullanımı için suyun metre kübü, KDV dahil, 0,915 EUR 1,099 EUR arasında değiģmektedir. Kira ve Satış Sofya da ofis kiraları Ocak 2011 de metre kare baģına aylık 3 EUR - 14 EUR arasında değiģmektedir. Sofya da ofislerin satıģ fiyatı Ocak 2011 de metre kare baģına 600 EUR EUR arasında değiģmektedir. Bulgaristan da Yatırım Teşvikleri ĠĢsizlik oranı, Bulgaristan genelindeki iģsizlik oranının % 35 ini geçen belediyelerde kurulan imalat sanayi iģletmelerinde belli Ģartalar yerine getirildiği takdirde kurumlar vergisinden muafiyet söz konusu olabilmektedir. Bilgisayar ve yeni üretim ekipmanı amortisman oranları 2 yıl içinde sıfırlanmaktadır. En az 50 kiģiye istihdam sağlayacak 5 milyon nun üzerindeki yatırım projelerinde ithal edilecek makina/ekipman için 2 yıl boyunca KDV muafiyeti sağlanmaktadır. Temettü üzerinden % 5 vergi kesintisi yapılmaktadır. Kurumlar vergisi % 10 dur. Gelir vergisi % 10 dur. DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 4

6 10 milyon leva (yaklaģık 5,11 milyon ) ve üzerindeki yabancı yatırımlar belli koģullara uyduğu müddetçe Bulgaristan Yatırımlar Ajansı ndan destek alabilmektedir. Ancak belli sektörlerde söz konusu limit daha da düģük olabilmektedir. Başlıca Sektörler Tarım, gıda, şarapçılık ve tütüncülük: Ülkenin yüzde 38 i ekilebilir tarım arazisi niteliğindedir. Üretimi yapılan baģlıca tarım ürünleri buğday, arpa ve mısırdır. Ayrıca tütün, Ģeker kamıģı ve ayçiçeği üretimi de yapılmaktadır. Organik üretimi destekleyen AB nin son uygulamaları sonucu Bulgaristan Tarım Bakanlığı tarafından 16 Eylül 2003 de organik üretim yapan çiftçilere 5 yıllık sübvansiyon sağlanacağı, yağ üretenlere topraklarındaki her bir üretim birimi için 44 Leva, meyva ve sebzeler için ise 78 Leva verileceği bildirilmiģtir. Bu destekler, Bulgar çiftçisinin rekabet avantajını artırmasında önemli rol oynamıģtır yıllarında organik tarım yapan çiftçi sayısı ikiye katlanmıģ, üretimde önemli ölçüde artmıģtır. Bulgar Ģarapları, uluslararası pazarlarda kendilerine önemli bir yer edinmiģ durumdadır ve Tarım, gıda ve şarapçılık alanında başlıca yabancı yatırımlar INTERBREW (Belçika) DELTA TKM FRUIT AND JUICE (Yunanistan) DANONE (Fransa) NESTLE (Ġsviçre) BOYAR INTERNATIONAL (Ġngiltere) UNIBUL WINES (Ġngiltere) KRAFT FOODS (A.B.D) PENELOPE (A.B.D.) Bulgaristan dünyanın en büyük altıncı Ģarap üreticisidir. Hükümetin bu sektörde mevcut Ģarap üretim tesislerinin modernizasyonu ve yeni tesisler açılması yönünde projeleri 2006 yılında uygulamaya konmuģtur. Ancak Bulgar Ģaraplarının Avrupa da rekabet edebilmesi için gerek tesis modernizasyonu gerek ise pazarlama için devlet desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konuda Türk-Bulgar iģbirliğini yararlı olacağı düģünülmektedir. Sektörün önemli bir bölümünde faal Bulgar KOBĠlerinin finansman ihtiyacına karģın, AB için yeni ve doymamıģ bir Pazar olarak öne çıkmaktadır. Ġnşaat ve Ġnşaat Malzemeleri: Bulgaristan da inģaat sektörü, 1989 dan sonra ciddi bir oranda küçülmüģ, 1997 de tamamlanan projelerin sayısı 1989 dakinin ancak dörtte biri oranında gerçekleģmiģtir. Daha sonra tekrar bir çıkıģ trendi yakalanmıģtır. Sektörün yüzde 90 ı özel sektör firmalarından oluģmaktadır. Ġnşaat malzemeleri alanında başlıca yabancı yatırımlar Ülkede AB üyeliği sonrasında tamamlanması BRAMACK DACHSYSTEME (Avusturya) gereken altyapı projelerinin yanısıra konut inģaatı KNAUF (Avusturya) YTONG (Almanya) HEIDELBERGER ZEMENT DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi (Almanya) HOLDERBANK (Ġsviçre) 5

7 alanında merkezi ve yerel yönetimler tarafından projeler geliģtirilmiģtir. Diğer yandan emlak piyasasına yabancı yatırımcıların ilgi göstermesi sonucu inģaatlarda ve emlak fiyatlarında artıģ beklenmektedir. Hızlı konutlaģma ihtiyacına yönelik prefabrik sistemler, pvc kapı-pencere doğramalar, hazır mutfak, çimento, asma tavan, ısıtma-soğutma sistemleri alanları baģta olmak üzere inģaat malzemeleri alanında talep büyük ölçüde yabancı sermayeli firmaların üretimi ve ithalat yoluyla karģılanmaktadır. Ülkenin en büyük çimento fabrikası Devnya Cement, Ġtalyan Italcement tarafından IFC nin sağladığı 30 milyon dolarlık kredi kullanılarak özelleģtirme kapsamında satın alınmıģtır. Bir diğer çimento üreticisi olan Zlatna Panega da, Alman Heidelberger Zement tarafından satın alınmasının ardından modernize edilmektedir. Alt yapı projelerinde Gazprom (Rusya) nın arasında tamamlayacağı 26 milyar dolar tutarındaki Güney Hattı projesi ve Struma otoyolu Sofya metro ihaleleri dikkat çekmektedir. Tekstil: Tekstil sektörü, geçtiğimiz on yıl içerisinde ciddi sıkıntılar yaģamıģ, ancak ucuz ve kalifiye iģ gücüne ilave olarak üretim teknolojisine yapılan yatırımlarla sektör son dönemlerde tekrar canlanmaya baģlamıģtır. Hazır giyim üretiminde özellikle sözleģme üzerinden çalıģmayı tercih eden yabancı firmaların ağırlığı vardır. Konfeksiyon ihracatı son beģ yıl içinde büyük artıģ kaydetmiģtir. Diğer yandan Bulgaristan, yılda yaklaģık milyon dolar değerinde pamuk ithal etmektedir. Yunanistan ve Özbekistan baģlıca tedarikçi konumundadır. Tekstil alanında başlıca yabancı yatırımlar MIROGLIO SALVADORI (Ġtalya) MASER (Türkiye) SAFĠL (Ġtalya) COATS (Ġngiltere) STAMBOULI ENTERPRISES (Kıbrıs Rum Kesimi) Otomotiv: Küçük ölçekli üretim hatlarından oluģan otomobil, otobüs ve kamyon üretimi durma noktasında olduğu için piyasadaki talep ithalatla karģılanmaktadır. Bulgaristan da 2000 yılı sonrasında on yaģını doldurmamıģ ithal ikinci el piyasasına yönelim gözlenmektedir. Binek aracı kullanımında kaydedilen artıģ, beraberinde yan sanayi ihtiyacını da oluģturmaktadır. Özellikle hava ve yağ filtresi, motor parçaları, egzos sistemleri, araç alarmı gibi güvenlik sistemleri, direksiyon kilitleri gibi ekipmanlara ve ikinci el araçların bakımını yapmak üzere test cihazlarına pazarda ihtiyaç duyulmaktadır. Epiq Electronic Assembly (Belçika) elektronik modül üretimi, Druzhba piston üretimi, Grammer (Almanya) araç koltuğu üretimi, Alucom alüminyum parçaların üretimi, Remel taģıma üniteleri üretimi alanlarında faaliyet gösteren sektördeki baģlıca firmalardır yılında Toyota (%11), Peugot (%8.8), Volkwagen (%8.76), Opel (%8,52), Ford (%7.9) Pazar payı ile satıģlarda ilk beģte yer almaktadır. Enerji: Bulgaristan ın enerji sektörünün üç temel unsuru vardır: nükleer enerji, konvansiyonel termo-elektrik enerjisi ve hidroelektrik enerji. BaĢta Yunanistan, Türkiye ve Sırbistan-Karadağ a olmak üzere elektrik ihraç etmekte olan Bulgaristan, doğalgazı ise ithal etmektedir. AB üyeliği öncesinde enerji üretiminin en az yüzde 8 ini yenilenebilir enerjiden sağlaması gereken Bulgaristan ın rüzgar enerjisi, hidroelektrik ve jeotermal enerji konusunda potansiyeli olmasına karģın, gerekli teknolojisi olmadığı için bu alanlardaki potansiyelini yeterince değerlendirememiģdir. Ancak, Bulgaristan daki Biodizel pazarının önümüzdeki iki ile üç sene içerisinde yüzde 300 büyüme kaydetmesi DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 6

8 beklenmektedir yılında ülkedeki Biodizel üretimi 140,000 ton civarındadır. AB üyeliği sonrası dizel uygulamalarının güncellemesi için Lukoil yatırım taahhüt etmektedir. Bulgar Elektrik Kurumu (NEK), ülkede tekel konumundadır. NEK e bağlı yedi bölgesel dağıtım firmasının özelleģtirilmesi için satıģ koģulları oluģturulmuģtur ve 2006 da satıģın tamamlanması beklenmektedir. Sektördeki en büyük yatırımı, Amerikan AES ve ENTERGY firmaları 1.4 milyar dolarla enerji kompleksi MARITSA EAST e yapmıģtır. Sektörün kapasite kullanımını artırmak için modernizasyona ve yabancı stratejik ortaklara ihtiyaç duyulmaktadır. AB, 1990 larda imzalanan bir anlaģma çerçevesinde ülkenin toplam elektrik tüketiminin yüzde 40 ını üreten Kozloduy nükleer santralinin dört reaktörünün kapatılmasını talep etmektedir da varılan bir uzlaģma sonucu 2002 ve 2006 da ikiģer reaktörün kapatılması kararlaģtırılmıģtır. Enerji alanında başlıca Ġthal edilen doğal gaz ağırlıklı olarak sanayide yabancı yatırımlar kullanılmaktadır. Doğal gaz kurumu Bulgargaz yeniden yapılandırılmaya baģlanmıģ, dağıtım birimlerinin bağımsız ACCESS INT. (ABD) bölge Ģirketlerine dönüģtürülmesi planlanmıģtır. Enerji ENERGOPRO (Çek Cum.) sektöründe özelleģtirme sürecinde 22 küçük kapasiteli ENTERGY (ABD) MECAMIDI (Fransa) hidroelektrik santralinin satıģı tamamlanmıģtır. Sırada en büyüğü Stara Zagora daki 22.4 MW elektrik üreten santral olmak üzere 41 santralin satıģı bulunmaktadır. Hükümet ayrıca, elektrik enerjisi, doğal gaz, bölgesel ısıtma sistemi ve kömür madenciliği gibi önemli enerji alanlarında faaliyet gösteren kamu kuruluģlarını özelleģtirmeye çalıģmaktadır. Turizm: Turizm, Bulgaristan ekonomisinde öncelikli sektörlerin baģında yer almaktadır. Dağ turizmi ve kıģ turizminin yanısıra Karadeniz kıyılarında deniz turizmine imkan veren tesisler mevcuttur. Dağ ve kıģ turizmi açısından önemli bir bölge olan Pomporova da bulunan Bor, Snejanka, Rojen Prespa, Panorama, Orfey, Malina otelleri özelleģtirilmektedir. Diğer yandan Borovetz de 5-6 tatil köyü, iki adet 4/5 yıldızlı otel ve kayak pisti yapımının yanısıra Rila dağında 4/5 yıldızlı otel ve butik otel yapımının planlanmaktadır. Gabrova yerel yönetimi de Uzana da kayak tesisleri yapılması için yatırımcı arayıģında olduğunu belirtmektedir. Karadeniz kıyılarında otel, pansiyon ve villa inģaatının yanısıra kanalizasyon sistemi iyileģtirme projeleri ve turların charter uçuģlarına uygun havaalanı inģaatları devam etmektedir. Sözkonusu çalıģmalar özellikle Lozenets, Ahtopol, Sinemorets ve Tsarevo bölgelerinde gözlenmektedir. BaĢkent Sofya, reform süreciyle birlikte beģ yıldızlı oteller merkezi haline gelmiģtir. Sheraton, Daewoo Corporation, Rogner Group, Hilton, Radisson BLU gibi firmalar otel açmıģtır yılının sadece ilk dört ayında Sofya da 51 otelin inģaatı tamamlanmıģtır. Denetimsiz otel inģaatının Turizm alanında başlıca yabancı yatırımlar CSN TOURISTIC AG (Almanya) PRINCESS GROUP (Türkiye) HILTON INTERNATIONAL (ABD) DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 7

9 önümüzdeki dönem çevre ve turizm konularında olumsuz etkileri olması beklenmektedir yılı yaz döneminde bir önceki yıla göre %10 fazla turist tarafından ziyaret edilen Bulgaristan en çok Rus ve Alman turistler tarafından tercih edilmektedir. Telekomünikasyon: Ülkenin sabit telekomünikasyon sistemini kontrol eden Bulgar Telecom (BTC), 2003 yılı içinde özelleģtirilmiģtir. BTC, 2007 nin Mayıs ayında, milyar Leva ya American International Group, Inc. (AIG) tarafından yüzde 65 hissesi alınmıģtır. Yakın gelecekte AIG nin Bulgar Telecom un kalan hisselerinde yüzde 25 ini satın alması beklenmektedir. Telekomünikasyon alanında başlıca yabancı yatırımlar VIVA VENTURES (Avusturya) CABLE AND WIRELESS (Ġngiltere) INTRACOM (Yunanistan) MOBILTEL HOL. (Avusturya) OTE (Yunanistan) Bulgaristan da beklenen üçüncü nesil GSM lisansı ihaleleri gerçekleģmiģtir. Intracom Bulgaria ile Bulgar Telecom (BTC) üçüncü nesil GSM lisansı ihaleleri imzalamıģlardır. Intracom Bulgaria telekomünikasyon altyapı projesini ve tesisat servislerini gerçekleģtirecektir. SözleĢmelerin toplam değeri 13.6 milyon Avro olarak hesaplanmıģtır ve projelerin 2 sene içerisinde gerçekleģmesi beklenmektedir. 7 milyon nüfuslu ülkede 2010 yılı itibariyle 4,4 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. Elektrikli eşyalar alanında başlıca yabancı yatırımlar FESTO (Almanya) SIGMA DELTA (Belçika) PRAMET (Çek Cumhuriyeti) SCHNEIDER ELECTRIC (Fransa) SILWAY TECHNOLOGY (Fransa) ABB, LIEBHERR (Almanya) SIEMENS (Almanya) SPARKY TRADING (Almanya) VIDEOTON HOLDING (Macaristan) KOSTRA DEVELOPMENT (Ġsrail) HYUNDAI (Kore) ASEA BROWN BOVERI (Ġsviçre) MICHIGAN MAGNETICS (ABD) Elektrikli Eşyalar: Bu sektör, 1970 ve 80 lerde Doğu Bloku ülkeleri pazarına hitap etmektedir ve 1990 larda da aynı ülkelerdeki pazarlarını korumayı baģarmıģtır. Sektörün baģlıca 200 firması, elektrik motoru, transformatör, pil, kablo, bilgisayar, ofis ekipmanları, elektronikler, iletiģim ekipmanları, elektrikli ev eģyaları üretimektedir. Madencilik: Bulgar madencilik sektöründe kömür, bakır ve çinkonun ağırlığı vardır. En büyük maden yatakları Kırcali ve Pirdop çevresinde bulunmaktadır. Çelopeç bölgesinde ise altın rezervleri vardır. Sıcağa dayanıklı dolomit, kuvarzit, kaolin, mermer, ısıya dayanıklı kil ve alçıtaģı ülkede bulunan diğer 50 metal dıģı maden arasında yer almaktadır. Demir alaģımlı metal üretiminin yüzde 90 ı Kremikovtsi tesisi tarafından yürütülmektedir. Bakır endüstrisinde Belçikalı Union Miniere 1997 de Pirdop firmasına yatırım yapmıģ, ülkenin en büyük bakır üreticisi olan Asarel-Medet ise 1999 da özelleģtirilmiģtir. Ayrıca Yunan Viohalko ve Bulgar Metalsnab firmalarının ortak yatırımı ile kurulan alimünyum üreticisi Steelmet firması, 2000 den beri faaliyettedir. Kimyasal ürünler: Bu sektörün geliģimi, doğalgaz fiyatlarındaki artıģa paralel olarak dalgalanmalar göstermiģtir. Kimya sektöründe üretilen ürünlerin baģında organik ve inorganik kimyasallar, suni gübreler, plastikler, soda külü, PVC, plastikler, poliamid ve polyester lifler, boyalar ve vernikler, sentetik ürünler, parfümeri, kozmetik, ecza ve petrol ürünleri gelmektedir. Kimyasal ürünler alanında başlıca yabancı yatırımlar SOLVEY-ġĠġECAM ORTAKLIĞI (Belçika Türkiye) PLEVCEM (Kıbrıs Rum Kesimi) BIOLAND (Fransa) DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 8

10 1999 yılında Güneydoğu Avrupa Bölgesinin en büyük petrol rafinerisi Neftochim in Rus Lukoil tarafından alınmasının ardından tesiste modernizasyon projesi baģlatılmıģtır. Stiren köpük üreticisi olan Avusturyalı Avustrotherm Aitos daki ikinci fabrika inģaatı için 2 milyon Avro yatırmaktadır. Bulgaristan parlamentosu Burgaz-Vlora petrol boru hattının ve Burgaz- Alexandroupolis boru hatlarının inģaatını onaylamıģtır. Burgaz-Alexandroupolis boru hattının yüzde 51 lik ortağı Rusya, geri kalan yüzde 49 luk payının ise Yunanistan ve Bulgaristan arasında paylaģılması öngörülmektedir. Bulgargaz ın doğalgaz taģımacılığı kolu Bulgartransgaz taģıma haciminin yüzde 7.6 civarında artmasını beklemektedir. Ulaştırma: Ülkedeki karayollarının toplam uzunluğu 37,300 km dir. Karayollarının asfaltlanmıģ olan 3,000 km sinin sadece 324 km lik bölümü otoban olarak kullanılmaktadır. Bulgaristan da karayollarının islahı 1989 dan bu yana büyük ölçüde ihmal edilmektedir. Bulgaristan da modernize edilen Sofya, Burgaz ve Varna havaalanları olmak üzere toplam 3 uluslararası havaalanı bulunmaktadır. Sofya Havaalanı nın yenilenmesi kapsamında 1998 yılı Mart ayında Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanan 123 milyon Avro ya ilave olarak aynı yıl Ağustos ayında Kuveyt Kalkınma Fonu tarafından 40 milyon dolar ilave finans desteği sağlanmıģtır. Deniz taģımacılığının son yıllarda gerileme kaydettiği Bulgaristan da Tuna nehrinde Rusçuk ve Vidin de birer tane, Karadeniz de Varna ve Burgaz da da birer tane olmak üzere toplam dört liman bulunmaktadır. Japonya tarafından yaklaģık 120 milyon dolar değerinde finansman sağlanarak önümüzdeki yıllarda Burgaz Limanı nın yenilenmesi ve Varna Limanı na iki yeni terminal ilave edilmesi öngörülmektedir. Devlete ait deniz ve nehir taģımacılık iģletmelerinin özelleģtirilmesi için çalıģmalar sürdürülmektedir. Ġstikrar Paktı çerçevesinde gerçekleģtirilen altyapı çalıģmaları çerçevesinde Bulgaristan, Pan-Avrupa UlaĢım Koridorları ndan IV. Koridorun Romen Kalafat tan Yunan Promachin e ve Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Svilengrad a kadar olan bölümünde yer almaktadır. Ayrıca ülke VIII. Koridorun Bulgaristan-Makedonya sınırında bulunan GueĢevo dan Karadeniz sahil Ģeridinde Burgaz ve Varna ya kadar olan bölümünde ve Sırbistan-Karadağ sınırından Edirne ye uzanan X. Koridorun ve Tuna nehri üzerinde taģımacılığı da öngören VII. Koridorun üzerinde yer almaktadır. Dış Ticaret En önemli ticaret ortağı Avrupa Birliği olan Bulgaristan ın ticaret hacmi, özellikle Almanya, Ġtalya, Yunanistan ve son dönemlerde de Belçika ve Fransa ile artmaktadır. Ancak, AB ekonomisinde gözlemlenen yavaģlama, Bulgar ekonomisi için bir tehdit oluģturmaktadır senesinde Bulgaristan ın toplam ihracatı 15 milyar milyon Avro, ithalatı ise 25 milyar milyon Avro olarak gerçekleģmiģtir. Ġhracattaki artıģın özellikle gıda ve hazır giyim gibi tüketici ürünlerinde yoğunlaģtığı gözlenmektedir. Son yıllarda bu sektörlerin ihracattaki payı büyük ölçüde artmıģtır. Bulgaristan, Türkiye nin yanı sıra, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan-Karadağ ve Ġsrail ile DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 9

11 serbest ticaret anlaģması bulunmaktadır; Moldova ve Bosna Hersek ile ise serbest ticaret anlaģması müzakereleri sürmektedir yılında Ġzlanda, Liechtenstein, Norveç ve Ġsviçre den oluģan Avrupa Serbest Ticaret Örgütü (EFTA) ile de bir serbest ticaret anlaģması yapmıģ olan Bulgaristan, 1996 yılında Dünya Ticaret Örgütü ne (DTÖ) ve 1998 yılında da Orta Avrupa Serbest Ticaret AnlaĢması na dahil olmuģtur. BULGARĠSTAN IN ÜLKELER ĠLE TĠCARETĠ (2009/2010) Milyon Avro Ġhracat Ġthalat Ülke AB AB Avusturya Belçika Danimarka Finlandiya 19,5 27,5 19,5 27,3 Fransa Almanya Yunanistan Ġrlanda 8.0 8, ,6 Ġtalya Lüksemburg 12,6 20,4 12,6 20,4 Hollanda Portekiz Ġspanya Ġsveç Ġngiltere EU-Yeni üyeler Güney Kıbrıs Rum Kesimi Çek Cumh Estonya 4, , Macaristan Latvia 12,4 16,9 12,4 16,9 Litvanya 18,9 23,4 18,9 23,4 Malta 6,3 6,4 6,3 6,4 Polonya Romanya Slovakya Slovenya Avrupa Rusya Ġsviçre Ukrayna Balkanlar Arnavutluk Bosna Hersek Hırvatistan Türkiye Makedonya DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 10

12 Sırbistan Karadağ 10,4 13,4 10,4 13,4 Amerika Brezilya 12,8 25,1 12,8 25,1 Kanada , ,7 ABD Asya Çin Gürcistan Japonya 14,3 16,5 14,3 16,5 Diğer Ülkeler Toplam Kaynak: Bulgaristan Yatırım Ajansı - DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 12

13 Yabancı Yatırım Bulgaristan, son dönemde artan bir hızla uygulamaya koyduğu mevzuat değiģiklikleri ile yatırımın önündeki engelleri azaltarak, prosedürleri kolaylaģtırmayı ve yatırım sonrası elde edilen kazancın dağılımı konusunda yatırımcının beklentilerinin karģılanmasını hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda kurulan Yabancı Yatırım Ajansı, bürokrasiyi azaltmayı ve tüm yabancı yatırım iģlemlerinin tek bir kurumda birleģtirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanısıra, AB normlarına uyma zorunluluğu Bulgaristan ı yabancı yatırımcılar için daha istikrarlı bir pazar konumuna getirmektedir. Ülkenin üçte birinde uygulanmakta olan yatırım teģviği çerçevesinde sağlanan muafiyet sayesinde gelir vergisi alınmamakta, kurulma aģamasındaki sanayi bölgelerine önemli teģvikler sağlanmakta ve 5 milyon Avro üzerinde yapılan yatırımlar için girdi ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaktadır ile 2005 arasında Bulgaristan da kaydedilen yabancı yatırımların toplamı 8 milyar 530 milyon Avro dur. BULGARĠSTAN DA YABANCI YATIRIMIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI ( ) (milyon Avro) 1 Avusturya 5, Danimarka Hollanda 4, Malta Yunanistan 3, Ġsrail Ġngiltere 3, Slovenya Almanya 2, Adam Adası Kıbrıs Rum Kesimi 1, Letonya Belçika ve Luksemburg LihtenĢtayn ABD 1, Ġsveç Macaristan 1, Cayman Adaları Ġrlanda 1, Panama Ġtalya 1, Estonya Çek Cumhuriyeti 1, Polonya Rusya 1, Norveç Ġsviçre Japonya Ġspanya Litvanya Ġsviçre Güney Kore Cumhuriyeti Fransa Jersey BirleĢik Krallık Virgin Adaları Romanya Türkiye Ġzlanda 47.9 Kaynak: Bulgaristan Merkez Bankası DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 2010 Yılı Bulgaristan a Yabancı Yatırımlar (Milyon Avro) Dönem 2010 Hollanda 1509,1 Belçika 193,3 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 164,2 Yunanistan 160,3 Almanya 147,5 Rusya 118,8

14 ABD 109,3 Macaristan 79,4 İspanya 57,1 İtalya 43,5 Virgin Adaları 36,1 Estonya 24,2 İsveç 20,9 G.Kore 18,2 Türkiye 17,7 Toplam 1638,6 Kaynak: Bulgaristan Merkez Bankası Yatırımcı Firma Ülke Bulgar Firma Faaliyet Alanı SOLVAY Belçika SODI DEVNYA Kimya sanayi AES ABD AES Maritza East 1 Elektrik Dağıtımı Aurubis Almanya Aurubis Bulgaria Bakır Italchementi Ġtalya Devnya Cement A Çimento Lufthansa Technik Gmbh. Almanya Lufthansa Technik Sofia OOD Havayolları bakım TELECOM AUSTRIA Avusturay MOBILTEL AD Telekom ENEL Ġtalya EK MARITZA EAST 3 Enerji SCHNEIDER ELECTRIC Almanya SCHNEIDER ELECTRIC Elektronik MONTUPET SA Fransa MONTUPET SA Otomotiv Yan Sanayi Yazaki Japonya Yazaki Bulgaria EOOD Otomotiv Yan Sanayi OTP Macaristan BANK DSK Finans CARLSBERG Danimarka PIRINSKO PIVO, SHUMENSKO PIVO Bira Witte Automotive Almanya Witte Automotive Otomotiv Yan Sanayi ABB Almanya ABB Bulgaria Otomosyon Melexis Belçika Melexis Bulgaria Mikroelektroniks INTERBREW Belçika KAMENITZA Bira Wienerberfer Avusturya Wienerberfer ĠnĢaat Malzemeleri ALPIQ Holding Group Ġsviçre Vetrocom EOOD Sofia Enerji NESTLE Ġsviçre NESTLE BULGARIA Gıda Sanayi ġiġe CAM Türkiye TRAKIA GLASS Cam Sanayi VIOHALCO Yunanistan SOFIAMED, STOMANA INDUSTRY Metal ve bakır ürünler Kaynak: Bulgaristan Yatırım Ajansı Özelleştirme Bulgaristan da Mart 2002 de yürürlüğe giren yasa ile özelleģtirme sürecinden ÖzelleĢtirme Ajansı; özelleģtirme sonrasındaki geliģmelerden ise Ekonomi Bakanlığı nda faaliyet gösteren bir departman sorumlu kılınmıģtır. - DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 13

15 1993 yılı ile 6 Ocak 2006 tarihi arasında ülkede toplam 9,161 kamu iģletmesinin özelleģtirilmesi tamamlanmıģ ve bu iģletmelerin satıģından 4.2 milyon dolar gelir sağlanmıģtır yılında 31 devlet iģletmesinin tamamı, 8 iģletmenin bazı departmanları ve 201 iģletmenin azınlık hisseleri özelleģtirilmiģtir yılında ise 57 devlet iģletmesinin tamamının, 10 hidroelektrik santralinin, 508 iģletmenin azınlık hisselerinin satıģı öngörülmüģtür. ÖzelleĢtirme ajansı, 2006 yılında 957 milyon leva (yaklaģık 650 milyon dolar) değerinde özelleģtirme iģlemleri yapıldığını açıklamıģtır. Türkiye-Bulgaristan Ticari ve Ekonomik Ġlişkileri Ticari ve Ekonomik Nitelikli Anlaşmalar Anlaşmanın Adı Ġmza Tarihi Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı AnlaĢması 1977 Ticaret ve Ekonomik, Sınai ve Teknik ĠĢbirliği AnlaĢması 1994 Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve Korunması AnlaĢması 1994 Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi AnlaĢması 1994 Turizm ĠĢbirliği AnlaĢması 1997 Serbest Ticaret Alanı AnlaĢması (Sona ermiģtir) 1998 Enerji ve Altyapı Alanlarında ĠĢbirliği AnlaĢması ve Protokolu 1998 Ġkili Hava UlaĢtırma AnlaĢması 2004 Deniz Ticareti TaĢımacılık AnlaĢması 2004 Bilimsel ve Teknolojik ĠĢbirliği AnlaĢması (Ġç onay prosedürleri devam 2004 etmektedir) Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi ve Metroloji Alanlarında DanıĢma ve ĠĢbiriliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Mutabakat Zaptı (Ġç onay prosedürleri devam etmektedir) Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Ticari Ġlişkiler Türkiye- Bulgaristan Dış Ticareti ( 000 dolar) YILLAR ĠHRACAT ĠTHALAT ĠHR/ĠHT DENGE HACĠM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,247 1, , , ,421 1, , , ,490 2, , , ,924 3, , ,949, ,865 4, , , ,795 3, , , ,581 2, DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 14

16 2010 1, , , /6 715, , ,129 1,513, /6 779,604 1,294, ,377 2,074,585 Kaynak: TÜİK 2010 yılı Bulgaristan'a ihracatımız artıģını sürdürerek, 2009 yılı aynı dönem ihracatı olan 1,4 milyar dolardan yüzde 7,4 lük bir artıģla 1,5 milyar dolara artmıģtır. Aynı dönemde Bulgaristan'dan ithalat yüzde 34,4 lük bir artıģ sergileyerek 1,1 milyar dolardan 1,7 milyar dolar seviyesine ulaģmıģtır. Toplam ticaret hacmi ise 2010 yılında 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleģmiģtir yılı ilk dört ayında Bulgaristan'a ihracatımız artıģını sürdürerek, 2009 yılı aynı dönem ihracatı olan milyon dolardan yüzde 9 luk bir artıģla 497,138 milyar dolara artmıģtır. Aynı dönemde Bulgaristan'dan ithalat yüzde 35 lik bir artıģ sergileyerek milyon dolardan 810,891 milyon dolar seviyesine ulaģmıģtır. Toplam ticaret hacmi ise 2011 yılı ilk dört ayında 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleģmiģtir. Bulgaristan dan Gelen Ziyaretçi Sayısı YILLAR DeğiĢim % MĠLLĠYET / /2009 BULGARĠSTAN Kaynak: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Firmalarının Yatırımları Bulgaristan da yaklaģık 1500 civarında Türk Ģirketinin faal olduğu tahmin edilmektedir yılında Türkiye nin Bulgaristan a yaptığı yatırımlarda 11,7 milyon Euro luk bir artıģ yaģanmıģtır. Mali kriz Bulgaristan da müteahhitlik sektörünü önemli ölçüde olumsuz etkilemiģ ve buna paralel olarak Türkiye nin Bulgaristan da gerçekleģtirdiği müteahhitlik hizmetlerinde bir durgunluk yaģanmıģtır. Türkiye nin, Bulgaristan a yaptığı toplam yatırım miktarı yaklaģık milyon Euro düzeyindedir. Müteahhitlik hizmeti de göz önüne alındığında 1 milyar Euro Türk know-how ve sermayesi Bulgaristan a yatırılmıģtır. Diğer taraftan kayıt altına alınamayan ticaret miktarı eklendiğinde Türkiye nin Bulgaristan daki varlığının Bulgaristan ekonomisindeki payının yaklaģık % 15 olduğu gözlenmektedir. Bulgaristan Yatırımlar Ajansı verilerine göre Türkiye döneminde kümülatif 392 milyon Euro doğrudan yatırım ile ülkedeki 19. yatırımcı konumundadır. Ancak anılan hesaplamaya üçüncü ülkeler üzerinden gelen Türk sermayesi (dolayısıyla örneğin, ġiģecam yatırımı) dahil edilmemiģtir. Bulgaristan'daki özelleģtirme programı bürokratik engeller nedeniyle aksamakla birlikte bu alanda önemli iģbirliği potansiyeli bulunmaktadır. Türk firmaları kağıt fabrikası, askeri sanayi tesisleri, makine imalat tesisleri, oteller gibi bazı tesislerin özelleģtirilmesine ilgi göstermektedir. ÖzelleĢtirme çerçevesinde ġiģe Cam, Bulgaristan da iki önemli tesisi satın almıģtır. Bulgaristan ın geneline yayılmıģ bulunan ve katma değer ile istihdam yaratma açısından Bulgaristan ın ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Türk yatırımlarının sektörel bazdaki çeģitliliği dikkat çekmektedir. Bu yatırımlar; turizm, bankacılık, tekstil ve hazırgiyim, ev aletleri, oto yedek parça, ulaģtırma, aluminyum, pvc, gıda, su ĢiĢeleme, - DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 15

17 odun iģleme sahalarına yayılmıģtır. Bulgaristan da yapılan Türk yatırımlarının çoğunluğu imalat sanayinde yerel istihdam yaratan alanlarda yapılmıģtır de ülkenin en büyük cam sanayii kuruluģlarından Sodi-Devnya'nın özelleģtirilmesinde kayıtlara Belçikalı Solvay grubunun yatırımı olarak geçen ancak Solvay ile ġiģe Cam'ın Doğu Bloku ülkeleri için yapmıģ oldukları ortak strateji çerçevesinde birlikte gerçekleģtirdikleri 35 milyon dolarlık bir yatırım söz konusudur. ġiģecam A.ġ., Bulgaristan ın TırgoviĢte kentinde baģlangıç sermayesi 160 milyon dolardan bilahare 220 milyon dolara çıkarılan, 200 bin ton kapasiteli bir düz cam, cam eģya, iģlenmiģ cam ve ayna üretim tesisi kurmuģtur. ġirket yetkilileri, bu tesisin Ģu ana kadar yapılan yatırım bedelinin 380 milyon doları bulduğunu ifade etmiģtir. Cam eģya fabrikası Temmuz 2005, düz cam fabrikası ġubat 2006 yılı baģında faaliyete geçmiģtir. ġirket yaklaģık 1500 kiģiye istihdam sağlamaktadır. Üretimin nerdeyse tamamı ihraç edilmektedir yılında 153 milyon Dolar ciro gerçekleģmiģtir. ġiģecam a, 4 Ekim 2005 tarihinde, Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından Birinci Sınıf Yatırımcı Sertifikası verilmiģtir. Sözkonusu yatırım Bulgaristan da yapılan en büyük sıfırdan yatırım lardan (green field investment) biri olmuģtur. BaĢbakan Erdoğan ın Mart 2008 de yaptığı Bulgaristan ziyareti çerçevesinde ġiģecam Grubu nun ilk faz yatırımına ilaveten 415 milyon Dolar değerinde II. Faz Yatırımın planladığını, ikinci yatırımda mevcut tesislere eklenecek II. Düz cam, Otomotiv camı, Kaplamalı cam ve Lamine cam tesislerinin yer alacağı duyurulmuģtur yılına kadar inģa edilmesi planlanan ġiģecam ın söz konusu yeni fabrika yatırımları ise uluslararası mali kriz gerekçesiyle ertelenmiģtir. Şubat 2011'de yeni tesisinin açılışına Başbakan Borissov da katıldı ġumen kentinde bulunan ve aluminyum mamülleri üreten Alcomet fabrikası bir diğer önemli Türk yatırımıdır yılında Bulgaristan ÖzelleĢtirme Ġdaresi nden satın alınan Ģirkette 790 un üzerinde personel çalıģmaktadır. ĠĢletmenin satıģ gelirleri 2008 yılında 112 milyon Euro, 2009 da ise 82 milyon Euro düzeyinde gerçekleģmiģtir. Türk sermayeli Dedeman firması 2008 yılı Mart ayında Sofya ve Plovdiv de 4 yıldızlı Princess otellerinin iģletmesini üstlenerek Bulgaristan pazarına girmiģtir. Dedeman her iki otelde de yenileme çalıģmaları yaparak onları 5 yıldızlı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Dedeman ın ayrıca biri kıģ turizmi merkezi Bansko da diğeri de SPA turizminin yaygın olduğu Velingrad da iki otelin daha iģletmesini üstlenmeyi öngördüğü iletilmektedir. Princess Grubu Bulgaristan a ilk olarak önceleri otel ve kumarhane iģletimiyle girmiģ fakat otel iģletmesini Dedeman a devrettikten sonra diğer alanda faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Kasım 2007 de Sofya da bir outlet center açmıģtır. Etap Adres Bulgaristan ın en büyük otobüs iģletmelerinden biridir. Sofya Otogarının iģletmecileri arasında yer almaktadır. Grup olarak su sektörüne de girmiģ bulunmaktadır. Santinelli Ġhracata yönelik olarak Filibe de tekstil/konfeksiyon alanında çalıģmakta olup, 360 civarında iģçi istihdam etmektedir. Süzer Holding, Tuna kıyısındaki "ZMK Nikopol" Karton fabrikasının yüzde 87.5 oranında hissesine sahiptir. Aksan Kalıp A.ġ. nin Botevgrad da Mikroak ünvanlı konnektör üretim tesisi; Faf Metal A.ġ. nin ġumen de Aluminyum ve metal iģleme tesisi mevcuttur. - DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 16

18 20 Temmuz 1998 tarihinde Kızanlık'ta 60 kiģinin çalıģtığı ve ayda ton parke üretecek bir fabrika Gabrovnitsa AD adlı Ģirket tarafından hizmete açılmıģtır. Türk iģadamlarının Hasköy civarındaki yatırımları hızla artmaktadır. Türk firması "Trikom" bu bölgede bir tekstil fabrikası satın almıģtır. Özellikle tekstil alanında Türk firmalarının Bulgaristan da üretim yapmaya yöneldiği ve bu alanda yatırımları olduğu bilinmektedir. Maser Holding, Ocak 2000'de Bulgaristan'da Sofya Havaalanı yakınında yünlü kumaģ ve iplik üretimi yapan Nitex firmasını Belediye özelleģtirmesinden almıģtır. Holding, Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan özelleģtirme yoluyla aldığı alıģveriģ merkezinin renovasyonunun devam ettiğini ve toptan satıģ yapılmasının öngörüldüğünü bildirmiģtir. Zorlu Linens ve Damat ın Sofya da, AltınbaĢ Kuyumculuk un Sofya, Dobric ve Burgaz da mağazaları bulunmaktadır. ġahinler Bulgaria OOD, 2001 yılı Temmuz ayında faaliyete baģlamıģtır. Firma Bulgaristan ın Kırcaali bölgesinde 5 bin 500 metrekarelik tesisinde, örgü kumaģtan bayan ve erkek modelleri üzerinde çalıģmaktadır. ġahinler-bulgaria 270 çalıģan ve 200 makina ile hizmet vermektedir. Elkabel AD adlı kablo ve elektronik ekipman üreten firmanın hissedarlarından olan Türk firması hisse artırımı yaparak Ģirketin yüzde 96 hissesine sahip olmuģtur. Diğer baģlıca Türk yatırımları ise Ģu Ģekilde sıralanabilir: temizlik ve hijyen ürünleri sektöründe yer alan Varna merkezli Hayat-Kimya, otomotiv yedek parça imalatı yapan Plovdiv merkezli Tekno-AktaĢ, Kazanlık taki Arcomat, ĢiĢelenmiĢ su üreten Kom, ağaç ürünleri imalatı yapan Kastamonu Entegre nin Gabrovnitsa firması, Santinelli nin Plovdiv deki tekstil fabrikası, otobüs iģletmesi Etap Adres, ilaç sektöründe Nobel- Pharma. Bulgaristan pazarında faaliyet gösteren diğer Türk markalarından bazılarını ise Taç, EczacıbaĢı Vitra, Eti, Ülker, Sarar, Ġstikbal, DoğtaĢ, Yağmur, Isuzu, BMC, Temsa, Polisan, Betek ve Beko olarak sıralamak mümkündür. Bulgaristan daki Türk Bankaları Ziraat Bankası'nın Sofya ġubesi, 11 Temmuz 1998 tarihinde dönemin BaĢbakanı Mesut Yılmaz'ın ziyareti sırasında törenle hizmete açılmıģtır. Filibe ve Kırcali de ofisleri bulunmaktadır. Demirbank ın Bulgaristan daki "Demirbank Bulgaria" ünvanlı bankası 22 Mart 1999 tarihinde dönemin CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel tarafından hizmete açılmıģtır. Fona devredilen Demirbank Türkiye için HSBC tarafından verilen teklifin kabul edilmesinin ardından BDDK, 11 Nisan 2002 de Demirbank Bulgaria nın yüzde 70 hisselerinin de sahibi olan Demir-Halkbank (Hollanda) için Doğan-Cıngıllıoğlu konsorsiyumu tarafından verilen teklifi kabul etmiģtir. Bankanın adı Demirbank Bulgaria iken D Bank olarak değiģtirilmiģtir. Banka Türk ve Bulgar Avrobond piyasalarında aktiftir ve Bulgaristan hazine bonosu piyasasında Primary Dealer lisansı ile iģlemler gerçekleģtirmektedir. Bulgaristan Menkul Kıymetler Borsasına üyeliği çerçevesinde danıģmanlık ve araģtırma hizmetlerinin yanı sıra bireysel bankacılık alanında da pazar payını artırmaktadır. 20 Ekim 2006 tarihi itibariye bankanın tüm hisseleri Fuat Güven tarafından alınmıģtır. Sofya merkezde, Varna, Burgaz ve Filibe Ģubesi bulunan bankanın Ģube sayısı 35 e çıkmıģ durumdadır. Banka sahibinin çeģitli alanlarda büyük yatırımları da mevcuttur. - DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 17

19 Bu arada T.C. ĠĢ Bankası Sofya da Ģube açmak üzeredir. (Temmuz 2011 de açılması bekleniyor.) Ancak Sofya ġubesi ni doğrudan T.C. ĠĢ Bankası olarak değil Bankanın Almanya da kurmuģ olduğu ĠĢ Bank GMBH Frankfurt üzerinden açacaktır. Dolayısıyla, Ģube Bulgaristan da Türk yatırımı olarak değil ancak Türk sermayeli Alman yatırımı olarak görülecektir. Türkiye deki Bulgar Yatırımları 2010 yılı itibariyle Türkiye de 334 adet Bulgaristan menģeli firma faaliyet göstermektedir. Diğer taraftan, 2003 Ekim de açılıģı yapılan Bulgar petrokimya Ģirketi Prista Oil in 15 milyon dolarlık sanayi ve motor yağı fabrikası yatırımı, ülkemize yapılmıģ ilk Bulgar yatırımı olma özelliğini taģımaktadır. Müteahhitlik Hizmetleri Türk müteahhitlik firmaları, Bulgar Hükümeti nin programında yer alan altyapı projelerine ilgi göstermektedir. Bu çerçevede, DoğuĢ-Eko Konsorsiyumu Mart 2003 de Trakya Otoyolu nun Karnobat-Burgaz arasındaki 36 km anayol ve 21 km yan yollardan oluģan bölümünün yapımını üstlenmiģ ve 2006 yılı Ekim ayı itibariyle tamamlamıģtır. AçılıĢı Sergei Stanishev tarafından 1 Ekim 2006 tarihinde Vetren Köyü'nde düzenlenen bir törenle gerçekleģtirilmiģtir. Törene, DoğuĢ-Eko Firması'nın davetine icabetle Bayındırlık ve Ġskan Bakanımız Sayın Faruk Nafiz Özak da iģtirak etmiģtir. Toplam proje tutarı 77 milyon dolar olarak iletilmektedir. Bulgaristan ı Yunanistan sınırına bağlayan Podkova-Makozo karayolu inģaatını ise Hazinedaroğlu ĠnĢaat üstlenmiģtir. Sofya-NiĢ Otoyolu nun Sırbistan bölümü, ENKA-Bechtel konsorsiyumuna verilmiģtir. Projenin bu bölümü ABD Eximbank tarafından finanse edilmektedir. Projenin Bulgaristan tarafında kalan 42 kilometrelik otoyolunun fizibilite çalıģmalarının yapılması görevi Japon Yatırım Bankası na verilmiģtir. MNG Holding, AB nin Güneydoğu Avrupa bölgesinin tarımsal kalkınması için sağladığı ISPA fonu tarafından finanse edilen Gorna Oriahovista, Dolna Oriahovista ve Liaskovets bölgesine yönelik atık su arıtma tesisi projesini üstlenmiģtir. Proje nin amacı Yantra Nehri nin kirlenmesini önlemektir. Ġki yılda tamamlanması öngörülen proje 8.9 milyon Avro değerindedir. Penta A.ġ., Grand Otel Sofya nın yeniden imar iģlerini üstlenmiģtir. 6 milyon dolar değerindeki bu proje 1 Kasım 2000 tarihinde otel sahibine teslim edilmiģ ve otel Aralık ayı içinde Radisson SAS Grand Hotel ismiyle faaliyete geçmiģtir. Er-Ba ĠnĢaat, 29 Mart 2005 tarihinde Bulgaristan da Holiday Inn Oteli inģaatına iliģkin 130 milyon dolar tutarındaki projeyi üstlenmiģ ve tamamlamıģtır. Kayı ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret A.ġ. toplam proje bedeli 130 milyon Avro olan Serdika Center Sofia AlıĢveriĢ ve Ofis Merkezi inģaatını üstlenmiģtir. AlıĢveriĢ Merkezinin açılıģı 15 Mart 2010 tarihinde yapılmıģ olup, Ofis Merkezinin inģaatı devam etmektedir. MAPA-Cengiz JV 20 kilometre uzunluğundaki Lulin otobanı projes, Mayıs 2011 de Başbakan Borissov'un katılımıyla açıldı. Tekfen-Gama ortaklığı ise ALSTOM Power Generation AG nin ana müteahhit firması olduğu Maritza-Iztok 1 termik santralinin inģaasında taģeron firma olarak görev almıģtır. - DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 18

20 DoğuĢ ĠnĢaat ın Ekim 2008'de Ġhalesini kazandığı, Bulgaristan ın baģkenti Sofya da gerçekleģtirilecek olan, Sofya Metrosu GeniĢletme Projesi Lot 1 Kesiminin, baģlayan, sinyalizasyon ve Elektromekanik iģleri dahil Projelendirme ve Yapım ĠĢleri devam etmektedir. Metropoliten EAD tarafından ihale edilen toplam 185,2 milyon Euro tutarındaki Nadejda KavĢağı (Km 4+140) Merkezi Tren Garı Svata Nedelia Meydanı Patriarh Evtimiy Bulvarı (km 7+910) arasındaki Metro ĠnĢaatı 3,8 km uzunlukta olup, 4 metro istasyonunu içermektedir. Avrupa Bölge Kalkınma Fonu ve Milli Bütçe den finanse edilecek olan iģin süresi, projelendirme dahil 45 ay olarak öngörülmektedir. Proje bedeli ,23 BGL dır (168,2 milyon EURO). 1 Aralık 2008 tarihinde baģlayan projenin 31 Ağustos 2012 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. Projenin finansmanı Avrupa Birliği Fonları ve Sofya Belediyesi bütçesinden karģılanmaktadır yılında kaydadeğer üstlenilen yeni projeler bağlamında 9,4 milyar Euro değerinde Lowech Atık su Toplama ve Temizleme projesinin Sistem Yapı ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ. tarafından üstlenilmesi bulunmaktadır. 7 milyon Dolar değerinde bir petrol ve doğalgaz sondaj servisi projesi, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret A.ġ. tarafından üstlenilmiģtir. Bulgaristan 29 Aralık 2006 tarihinde yürürlüğe girmiģ olan ĠnĢaat Odası Yasası hakkında Sofya Ticaret MüĢavirliğimizden temin edilen bilgiler yer almaktadır. 29 Aralık 2006 tarihinde Bulgaristan Resmi Gazetesinde ĠnĢaat Odası Yasası yayınlanmıģtır. Söz konusu Yasa ĠnĢaat Firmalarının ve bunların mesleki örgütünün uyması gereken Ģartları düzenlemektedir. ĠnĢaat Odası Yasasına Bulgaristan da inģaat faaliyetinde bulunan yerli ve yabancı firmalar uymak zorundadır. Yasa, Bölgesel Planlama Yasasının 137. maddesi 1. fıkrasında tanımlanmıģ 1. ila 5. kategorilerindeki inģaat ve montaj iģlerini yapan firmalara ĠnĢaat Firmalarının Merkezi Meslek Sicili ne kaydolma zorunluluğu öngörmektedir. Sicil kamoyuna açıktır ve Oda nın web sayfasında yayınlanmaktadır. Söz konusu Yasa ile Sofya merkezli bir tüzel kiģilik olarak ĠnĢaat Odası kurulmaktadır. Oda, Ġç Tüzüğüne uygun olarak il merkezlerinde Ģube açmaktadır. Ayrıca ĠnĢaat Firmalarının Merkezi Meslek Sicilini kurmakla ve tutmakla görevli kurulmuģtur. Oda Yönetim Kurulu üyeleri inģaat firması temsilcilerinden oluģmaktadır. Birinci kategoride sicile kayıt yaptırmıģ inģaat firmaları diğer kategorilerdeki inģaat iģlerini yapabilme yetkisine sahiptir. Ġkinci kategoride sicile kayıt yaptırmıģ inģaat firmaları ise birinci kategori iģler haricindeki kategorilerin iģlerini de yapabilmektedir. Üçüncü, dördüncü ve beģici kategoride bulunan firmalar ise sadece kendi kategorisine ait alt iģleri yapabilmektedir. ĠnĢaat Sicilini nin tutulması Oda nın Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve Ağustos 2007 tarihinden Resmi Gazete de yayınlanan Tüzük ile düzenlenmektedir. Sicile kaydı yapılacak firmaların uyması gereken koģullar Ģöyledir: Vergi ve zorunlu sigorta borçlarının ve bunlara iliģkin faiz borçlarının bulunmaması, Tasfiye halinde bulunmamaları, - DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 19

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ İZMİR TİCARET ODASI SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ Pınar Erdem Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı Şubat - 2007 Slovenya iki milyonluk

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLER SIRBĠSTAN DA YATIRIM OLANAKLARI

ASGARİ ÜCRETLER SIRBĠSTAN DA YATIRIM OLANAKLARI SIRBĠSTAN DA YATIRIM OLANAKLARI Sırbistan, Balkan ülkeleri arasında, Romanya ve Yunanistan dan sonra üçüncü en büyük nüfusa sahip; doğal kaynakları ve iş gücü ile Balkan ülkeleri arasında yatırım için

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1

LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1 LÜBNAN CUMHURĠYETĠ 1 1- GENEL BĠLGĠLER TABLOSU (2010) RESMĠ ADI Lübnan Cumhuriyeti BAġKENTĠ Beyrut RESMĠ DĠL Arapça (resmi dil), Fransızca, Ġngilizce, Ermenice BAĞIMSIZLIK TARĠHĠ 22 Kasım 1943 DEVLET BAġKANI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU YUNANĠSTAN YUNANĠSTAN ÜLKE PROFĠLĠ A. Genel Bilgiler (2015) Resmi Adı : Helen Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER

TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER Firma Sayısı : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER Plastik ambalaj sektöründe 1.152 firma mevcut olup, firmaların

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ. ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası

KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ. ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası KUVEYT 3,4 milyon nüfusu (1 milyon Kuveytli, Diğerleri göçmen), 115 milyar dolar GSYĠH

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.7 km² Nüfus 80,8 Milyon (20) Nüfus ve yaş grupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

Bosna Hersek. olmak üzere iki entiteden oluşur. vardır. bağımsız olmaları yatırımcılar için (hızlı karar çıkma anlamında) avantajdır.

Bosna Hersek. olmak üzere iki entiteden oluşur. vardır. bağımsız olmaları yatırımcılar için (hızlı karar çıkma anlamında) avantajdır. Bosna Hersek Bosna Hersek in toplam yüzölçümü ve nüfusu: Bursa, Kütahya, Bolu, Bilecik, Uşak ve Çanakkale illerinin toplamına eşittir. ( 50.000 km² - nüfus 4 milyon ) Bosna Hersek * Federasyon bölgesi

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 75.627.384 (2012) Yaş ortalaması 30,1 (2012) Nüfus yoğunluğu 98 /km²(2012) Nüfus büyüme hızı +1,2 (% bir öneki yıla göre değişim;

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi LPG SEKTÖRÜ 1 milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2020 Arz Talep 2 Dünya LPG Tüketiminin Dağılımı 2001 Asya 28% Avustralya

Detaylı

TÜRK PLASTĠK SEKTÖRÜ SEKTÖR ĠZLEME RAPORU ( 2010 Yılı 2 Aylık Dönem ) Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRK PLASTĠK SEKTÖRÜ SEKTÖR ĠZLEME RAPORU ( 2010 Yılı 2 Aylık Dönem ) Barbaros Demirci Genel Müdür 1 PLASTĠK HAMMADDE Plastik Hammadde Üretimi : TÜRK PLASTĠK SEKTÖRÜ SEKTÖR ĠZLEME RAPORU ( 2010 Yılı 2 Aylık Dönem ) Barbaros Demirci Genel Müdür 2010 yılının ilk 2 ayında plastik hammadde üretiminin 111.667

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri ĠSTANBUL ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ 10 Mayıs 2010 Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri Osman Z. Göksel BOTAġ BTC Proje Direktörü Nabucco

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ BAġVURU: Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen personelimizin 06 Kasım 2013 29 Kasım 2013 tarihleri arasında aģağıda

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI LİBYA ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI LİBYA ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI LİBYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Libya Devleti Yüzölçümü:

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVENYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Y.U. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler RUSYA FEDERASYONU A) Genel Bilgiler Resmi Adı : Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet Resmi Dili : Rusça Başkenti : Moskova Yüzölçümü : 17.75. km2 Nüfusu (23) : 145 Milyon Kişi Para Birimi

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

YUNANİSTAN EKONOMİ, DIŞ TİCARET VE TURİZM GÖSTERGELERİ RAPORU

YUNANİSTAN EKONOMİ, DIŞ TİCARET VE TURİZM GÖSTERGELERİ RAPORU YUNANİSTAN EKONOMİ, DIŞ TİCARET VE TURİZM GÖSTERGELERİ RAPORU Resmi Adı Yönetim Biçimi Başkenti Başlıca Kentleri Konuşulan Diller İdari Yapı Cumhurbaşkanı Başbakan T.C. Atina Büyükelçisi Yunanistan Cumhuriyeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015

SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Sırbistan a ihracat yapan 210 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı - TAYSAD Dünya da Otomotiv Sanayisi - Sıralama 1) ÇIN 2) JAPONYA 3) A.B.D. 4) ALMANYA 5) GÜNEY KORE 6) BREZILYA 7) HINDISTAN 8) ISPANYA 9) MEKSIKA 10) FRANSA 11) KANADA 12) TAYLAND 13) IRAN 14) BĠRLEġĠK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012)

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI Romanya Cumhuriyeti BAŞKENT Bükreş RESMİ DİL Romence DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) DİN Ortodoks

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015. [Type the document subtitle]

İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015. [Type the document subtitle] İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan İsrail e ihracat yapan 426 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi itibariyle

Detaylı

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük araçları, traktör, yol, inşaat ve kamu hizmet araçları

Detaylı

ULUSAL ŞİRKET SANAYİ BÖLGELER BULGARİSTAN DA YATIRMCILARIN STRATEJİK ORTAĞI

ULUSAL ŞİRKET SANAYİ BÖLGELER BULGARİSTAN DA YATIRMCILARIN STRATEJİK ORTAĞI ULUSAL ŞİRKET SANAYİ BÖLGELER BULGARİSTAN DA YATIRMCILARIN STRATEJİK ORTAĞI GENEL BAKIŞ Ulusal Şirket Sanayi Bölgeler Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı tek hissedarı olan devlet şirketi, alt konularda uzman:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 2010

PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 2010 PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 21 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI 21 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %69,3 artarak 154.734 adete, üretim %19,2 artarak 111.792 adete, ithalat %98,7 artarak

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı