BULGARĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULGARĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ"

Transkript

1 BULGARĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ Ağustos 2011 GENEL BĠLGĠLER Resmi adı: Bulgaristan Yönetim şekli: Parlamenter Cumhuriyet Başkent: Sofya Ġdari yapı: 28 bölge (oblast) Devlet Başkanı: Georgi Parvanov Başbakan: Boyko Borisov Dil: Bulgarca Yüzölçümü: 111,101 km 2 (Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip 102. ülkesi) Para birimi: Leva (1 Ocak 1999 ta 1 AVRO = BGN olarak sabitlenmiştir) Nüfus: 7.8 milyon (Dünyanın en fazla nüfusa sahip 92. ülkesi) DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi

2 Siyasi Görünüm Soğuk SavaĢ boyunca Sovyetler Birliği nin güdümündeki VarĢova Paktı nın bir üyesi olan Bulgaristan, 1989 yılından itibaren demokratik bir değiģim sürecine girmiģtir. Todor Jivkov un CumhurbaĢkanı olduğu bir dönemde baģlayan bu süreçte 1990 yılında ülkenin Ġkinci Dünya SavaĢı ndan bu yana ilk çok partili seçimleri gerçekleģtirilmiģtir. Sosyalist Parti nin (eski Komünist Parti) kazandığı bu seçimlerden sonra ülke kısa süren bir istikrarsızlık dönemi yaģamıģ, ancak daha sonra anayasanın kabul edilmesi, 1991 de ülkenin gerçek anlamda ilk demokratik parlamento seçimlerinin, 1992 de ise CumhurbaĢkanlığı seçimlerinin yapılmasıyla ülkede demokrasi kök salmaya baģlamıģtır. GeçiĢ sürecinin sancıları döneminde patlak veren bir mali krizle belirginleģmiģ, ancak dönemin BaĢbakanı Ġvan Kostov un öncülüğünde gerçekleģtirilen reformlar sayesinde kısa bir süre içerisinde istikrar kazanılmıģtır. Temmuz 2001 de gerçekleģtirilen seçimlerden galip çıkan eski Bulgar Kralı Simeon Borisov Sakskoburggotski, Doğu Avrupa da komünizm sonrası BaĢbakanlık koltuğuna oturan ilk eski kral olmuģtur. Bu dönemde Avrupa ile yakınlaģmaya, demokratik reformlara ve pazar ekonomisine ağırlık verilmiģtir. 29 Mart 2004 tarihinde NATO üyesi olan Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) ile de 25 Nisan 2005 tarihinde üyelik anlaģmasını imzalamıģtır. Bulgaristan parlamentosu, Avrupa Birliği üyelik yolunun hızla ilerlemesine iliģkin anayasa değiģiklikleri dahil bir dizi kanunlar kabul etmiģ ve 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle Bulgaristan AB tam üyelik hakkını kazanmıģtır. Bulgaristan Hükümeti CumhurbaĢkanı: Georgi Purvanov (22 Ocak 2002 den beri) CumhurbaĢkanı Yardımcısı: Angel Marin (22 Ocak 2002 den beri) BaĢbakan: Boyko Borisov (27 Temmuz 2009 dan beri) BaĢbakan Yardımcısı: Tsvetan Tsvetanov (27 Temmuz 2009 dan beri) BaĢbakan Yardımcısı: Simeon Dyankov (27 Temmuz 2009 dan beri) DıĢiĢleri Bakanı: Nikolay Mladenov Maliye Bakanı: Simeon Dyankov Tarım ve Gıda Bak.: Miroslav Naydenov ĠçiĢleri Bakanı: Tsvetan Tsvetano Savunma Bakanı: Anyu Angelov Adalet Bakanı: Margarita Popova Kültür Bakanı: Vejdi RaĢidov Sağlık Bakanı: Stefan Konstantinov Ekonomi,Enerji ve Turizm Bak.: Trayço Traykov Fiziksel Eğitim ve Spor Bakanı: Svilen Neykov ÇalıĢma ve Sosyal Pol. Bak.: Totyu Mladenov Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bak.: Rosen Plevneliev UlaĢtırma,Bilgi Tek.ve HaberleĢme Bak.: Ivaylov Moskovski Eğitim,Gençlik ve Bilim Bakanı: Sergey Ġgnatov Çevre ve Su ĠĢleri Bakanı: Nona Karacova Avrupa ĠĢleri Bakanı: Tomislav Donçev Merkez Bankası Başkanı: İvan Gançov İskrov : Svilen Neykov BaĢbakan ve Bakanlar Kurulu, genel seçimlerin ardından Ulusal Meclis te çoğunluğa sahip parti/partiler arasından Ulusal Meclis tarafından seçilir ve CumhurbaĢkanı tarafından atanır. Bulgaristan da 5 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleģtirilen genel seçimlerde 117 milletvekili sandalyesi kazanan Bulgaristan ın Avrupai GeliĢimi için VatandaĢlar (GERB) partisi, 27 Temmuz 2009 tarihinde, parti BaĢkanı Boyko Borisov un baģkanlığında, 1 çekimser ve 77 red oyuna karģılık 162 oyla güvenoyu alarak azınlık hükümeti kurmuģtur. Ataka, DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 1

3 Mavi Koalisyon ve Parlamentoya girdikten bir süre sonra parlamenter grup oluģturacak milletvekili sayısının yetersiz kalması nedeniyle dağılan Düzen, Yasallık ve Adalet partisi Hükümetin kuruluģunu desteklemiģtir. Bulgaristan da CumhurbaĢkanı, 5 yıllık dönemler için seçilir ve en fazla iki dönem görev yapabilir. Milli Güvenlik Konseyi nin de baģkanlığını yapan CumhurbaĢkanı, kanun çıkartma yetkisine sahip değildir ancak Parlamento dan gelen kanun tasarılarını tekrar tartıģılmak üzere geri gönderebilir. Buna karģılık, parlamentonun CumhurbaĢkanı vetosunu çoğunluk oyuyla geri çevirme hakkı vardır. Halen görevde olan CumhurbaĢkanı Georgi Purvanov, Kasım 2001 deki CumhurbaĢkanlığı seçimlerden galip çıkarak Ocak 2002 de göreve baģlamıģtır. 23 Ekim 2011 tarihinde yapılacak CumhurbaĢkanlığı seçimlerinde Purvanov aday olmayacaktır. Bakanlar Kurulu na baģkanlık eden BaĢbakan, seçimleri takiben parlamentoda çoğunluğu oluģturmuģ olan grup tarafından aday gösterilir ve CumhurbaĢkanı tarafından ataması yapılır. Bulgar parlamentosu tek kademeli bir yapıya sahiptir. Narodno Sabranie adı verilen parlamento, 240 sandalyelidir ve vekiller 4 yıllık dönem için halk oyuyla seçilirler. Parlamentoya girebilmek için yüzde 4 lük bir baraj söz konusudur. Parlamento, kanunların yürürlüğe konması, bütçenin onaylanması, CumhurbaĢkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi, BaĢbakan ın atanması ve azledilmesi, savaģ ilanı, ülke dıģına asker gönderilmesi ve uluslararası anlaģmaların onaylanması gibi yetkilerle donatılmıģtır. Bulgaristan Ekonomisi Eski bir Doğu Bloğu ülkesi olan Bulgaristan, AB üyeliğine hazırlanma aģamasında ekonomisini pazar ekonomisi prensipleri çerçevesinde AB standartlarına getirmeye çalıģmıģtır. YaklaĢık 10 yıl önce ağır bir mali kriz yaģamıģ olan ülke, daha sonra ekonomik reformlara ağırlık vermiģ ve bu sayede makroekonomik istikrar ve yüksek büyüme oranlarına kavuģmuģtur. Krizden sonra Bulgar parası Leva nın Alman Markı na sabitlenmesi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan standby anlaģması istikrarı kuvvetlendirmiģtir. DüĢük enflasyon ve yapısal reformlarda katedilen mesafe sayesinde yatırım ortamı da iyileģmiģ ve ülkeye yabancı sermaye girmeye baģlamıģtır. Ancak 2011 yılının ilk dört aylık döneminde yabancı sermaye giriģi eksiye dönmüģ durumda (-62,5 Milyon Euro). Diğer bir deyiģle Bulgaristan dan yabancı sermaye kaçmaya baģlamıģ. Bunun da nedeni ülkedeki ekonomik durgunluk olarak açıklanabilinir. Bulgaristan, en kısa zamanda Avro para birimine geçmek için istemleri yerine getirmektedir. AB Ekonomik ve Mali ĠĢler Konseyi (EKOFĠN) in, AB üye ülkeler Maliye Bakanları nın katılımıyla Brüksel de gerçekleģen oturumunda, Bulgaristan ın 2009 yılına kadar ekonomik ve mali geliģim tahminlerini gösteren belge onaylanmıģtır. Katılma Ortaklığı ile uyumlu program olarak adlandırılan bu programın uygulanması, DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 2

4 Bulgaristan ı, Avrupa döviz Birliği ne girmesi için gerekli kriterlere ve Avro para birimine geçmesine bir adım daha yaklaģtırmaktadır. Makroekonomik Performans GÖSTERGELER a 2011 b GSYĠH (milyar Leva) 51,783 60,185 69,295 68,537 76,170 80,149 GSYĠH (büyüme, %) Ġhracat (milyon $) 15,101 18,575 22,604 16,409 20,863 22,451 Ġthalat (milyon $) 22,130 28,646 35,296 22,195 23,623 25,924 Döviz Kuru (ort., $:Leva) ,36 1,47 1,63 Kaynak: EIU (a) EIU tahmini (b) EIU öngörüsü 1989 yılında COMECON sisteminin çökmesi ve Bulgar ekonomisinin büyük ölçüde bağımlı olduğu Sovyet pazarının kaybedilmesi nedeniyle Bulgar ekonomisi ciddi bir küçülme yaģamıģ ve halkın refah seviyesi yaklaģık yüzde 40 oranında düģmüģtür. Ġlerleyen yıllarda Yugoslavya ile Irak a uygulanan BirleĢmiĢ Milletler ambargoları da bu ülkelerle ticari ve ekonomik iliģkileri olan Bulgaristan için olumsuz bir etki yaratmıģtır. Enflasyon, 1994 yılında yüzde 122 ye kadar çıkmıģ ve iki yıl sonra da yapılan ekonomik reformların yetersizliği ve bankacılık sisteminin istikrarsızlığı nedeniyle bir mali kriz yaģanmıģtır yılında baģlatılan reformlar ve para kurulu sisteminin ( currency board ) uygulanmaya baģlamasıyla ekonomi hızla toparlanmaya baģlamıģtır yılındaki hükümet değiģikliği, ekonomi politikaların da değiģmesi anlamına gelmemiģ, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve istihdam yaratmaya yönelik reformlara devam edilmiģtir. Bu devamlılığın sonucunda büyüme oranı, 2002 de yüzde 4.5, 2003 de yüzde 5, 2004 te yüzde 6.6 olarak gerçekleģmiģ ve Ekim 2002 de Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ın iģlevsel pazar ekonomisi statüsünü tanımıģtır. Son dönemlerde Bulgaristan hükümetinin ekonomi politikaları, vergi oranlarını düģürmeye ve ülkeye daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmeye yönelik olmuģtur. Diğer yandan dıģ borç yapılandırılması ve menkul kıymetler borsasının geliģtirilmesi yönünde çalıģmalar yapılmıģ ve özelleģtirmeye ağırlık verilmiģtir. Bu dönemde özel sektörün geliģimi ve ekonomi içerisindeki payını artırmıģ olması da dikkat çekicidir. Ocak 2007 de Avrupa Birliği üyeliğine geçmeden önce Bulgaristan ın siyasi ve ekonomik alanlarda gerekli uyum paketlerini uygulaması amacıyla verilen fonlar, ülke ekonomisinin geliģiminde önemli bir role sahip olmuģtur. AB nin PHARE, ISPA ve SAPARD fonlarının yanısıra Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası nın bir kuruluģu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından sağlanan finansman ülkeye aktarılmaktadır. Ülkedeki en büyük yatırımcı olan EBRD tarafından bugüne değin 46 proje için 848 milyon Avro luk kaynak sağlanmıģtır. DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 3

5 Bulgaristan ın AB ne katılmasının yarattığı iyimserlik ise yerini iģ çevrelerinin somut sorunlarına bırakmıģtır. Bulgaristan ekonomisinin rekabet gücü ve yenilikçi kapasitesi sorunu günümüzde güncel bir sorun olmuģtur. AB üyeliği Bulgaristan'dan Ģirketlere Avrupa piyasalarına açılma olanağı sağlamıģtır. Ancak aynı zamanda esneklik, uyum ve yenilikçilik ile ilgili bazı sorunlar gündeme getirmiģtir. T.C.Sofya Ticaret MüĢavirliği tarafından derlenen pratik bilgilerden notlar: Ücretler Bulgaristan da Asgari Ücret 1 Ocak 2009 den itibaren 240 levadır yılında asgari ücret değiģmemiģtir. Eylül 2010 da ortalama aylık ücret 649 Leva (yaklaģık 330 EUR) olmuģtur. Vergi ve Sigorta 2011 den itibaren sosyal güvenlik ve sağlık sigortası iģveren ve çalıģanın toplam payı aylık ücretin % 30,9 u kadardır. KDV oranı tüm ürünler için % 20 dir. Kurumlar vergisi oranı % 10 dur. Gelir vergisi oranı % 10 dur. Elektrik ve Su Bulgaristan çapında faaliyet gösteren üç elektrik dağıtım Ģirketinin uyguladığı fiyat tarifelerine aģağıda verilen linklerden ulaģılmaktadır: 1. Cez Bulgaria 2. E.ON Bulgaria 3. EVN Bulgaria Bulgaristan genelinde su fiyatları belediyelere göre değiģim göstermektedir. Sofya da sanayi kullanımı için suyun metre kübü, KDV dahil, 0,915 EUR 1,099 EUR arasında değiģmektedir. Kira ve Satış Sofya da ofis kiraları Ocak 2011 de metre kare baģına aylık 3 EUR - 14 EUR arasında değiģmektedir. Sofya da ofislerin satıģ fiyatı Ocak 2011 de metre kare baģına 600 EUR EUR arasında değiģmektedir. Bulgaristan da Yatırım Teşvikleri ĠĢsizlik oranı, Bulgaristan genelindeki iģsizlik oranının % 35 ini geçen belediyelerde kurulan imalat sanayi iģletmelerinde belli Ģartalar yerine getirildiği takdirde kurumlar vergisinden muafiyet söz konusu olabilmektedir. Bilgisayar ve yeni üretim ekipmanı amortisman oranları 2 yıl içinde sıfırlanmaktadır. En az 50 kiģiye istihdam sağlayacak 5 milyon nun üzerindeki yatırım projelerinde ithal edilecek makina/ekipman için 2 yıl boyunca KDV muafiyeti sağlanmaktadır. Temettü üzerinden % 5 vergi kesintisi yapılmaktadır. Kurumlar vergisi % 10 dur. Gelir vergisi % 10 dur. DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 4

6 10 milyon leva (yaklaģık 5,11 milyon ) ve üzerindeki yabancı yatırımlar belli koģullara uyduğu müddetçe Bulgaristan Yatırımlar Ajansı ndan destek alabilmektedir. Ancak belli sektörlerde söz konusu limit daha da düģük olabilmektedir. Başlıca Sektörler Tarım, gıda, şarapçılık ve tütüncülük: Ülkenin yüzde 38 i ekilebilir tarım arazisi niteliğindedir. Üretimi yapılan baģlıca tarım ürünleri buğday, arpa ve mısırdır. Ayrıca tütün, Ģeker kamıģı ve ayçiçeği üretimi de yapılmaktadır. Organik üretimi destekleyen AB nin son uygulamaları sonucu Bulgaristan Tarım Bakanlığı tarafından 16 Eylül 2003 de organik üretim yapan çiftçilere 5 yıllık sübvansiyon sağlanacağı, yağ üretenlere topraklarındaki her bir üretim birimi için 44 Leva, meyva ve sebzeler için ise 78 Leva verileceği bildirilmiģtir. Bu destekler, Bulgar çiftçisinin rekabet avantajını artırmasında önemli rol oynamıģtır yıllarında organik tarım yapan çiftçi sayısı ikiye katlanmıģ, üretimde önemli ölçüde artmıģtır. Bulgar Ģarapları, uluslararası pazarlarda kendilerine önemli bir yer edinmiģ durumdadır ve Tarım, gıda ve şarapçılık alanında başlıca yabancı yatırımlar INTERBREW (Belçika) DELTA TKM FRUIT AND JUICE (Yunanistan) DANONE (Fransa) NESTLE (Ġsviçre) BOYAR INTERNATIONAL (Ġngiltere) UNIBUL WINES (Ġngiltere) KRAFT FOODS (A.B.D) PENELOPE (A.B.D.) Bulgaristan dünyanın en büyük altıncı Ģarap üreticisidir. Hükümetin bu sektörde mevcut Ģarap üretim tesislerinin modernizasyonu ve yeni tesisler açılması yönünde projeleri 2006 yılında uygulamaya konmuģtur. Ancak Bulgar Ģaraplarının Avrupa da rekabet edebilmesi için gerek tesis modernizasyonu gerek ise pazarlama için devlet desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konuda Türk-Bulgar iģbirliğini yararlı olacağı düģünülmektedir. Sektörün önemli bir bölümünde faal Bulgar KOBĠlerinin finansman ihtiyacına karģın, AB için yeni ve doymamıģ bir Pazar olarak öne çıkmaktadır. Ġnşaat ve Ġnşaat Malzemeleri: Bulgaristan da inģaat sektörü, 1989 dan sonra ciddi bir oranda küçülmüģ, 1997 de tamamlanan projelerin sayısı 1989 dakinin ancak dörtte biri oranında gerçekleģmiģtir. Daha sonra tekrar bir çıkıģ trendi yakalanmıģtır. Sektörün yüzde 90 ı özel sektör firmalarından oluģmaktadır. Ġnşaat malzemeleri alanında başlıca yabancı yatırımlar Ülkede AB üyeliği sonrasında tamamlanması BRAMACK DACHSYSTEME (Avusturya) gereken altyapı projelerinin yanısıra konut inģaatı KNAUF (Avusturya) YTONG (Almanya) HEIDELBERGER ZEMENT DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi (Almanya) HOLDERBANK (Ġsviçre) 5

7 alanında merkezi ve yerel yönetimler tarafından projeler geliģtirilmiģtir. Diğer yandan emlak piyasasına yabancı yatırımcıların ilgi göstermesi sonucu inģaatlarda ve emlak fiyatlarında artıģ beklenmektedir. Hızlı konutlaģma ihtiyacına yönelik prefabrik sistemler, pvc kapı-pencere doğramalar, hazır mutfak, çimento, asma tavan, ısıtma-soğutma sistemleri alanları baģta olmak üzere inģaat malzemeleri alanında talep büyük ölçüde yabancı sermayeli firmaların üretimi ve ithalat yoluyla karģılanmaktadır. Ülkenin en büyük çimento fabrikası Devnya Cement, Ġtalyan Italcement tarafından IFC nin sağladığı 30 milyon dolarlık kredi kullanılarak özelleģtirme kapsamında satın alınmıģtır. Bir diğer çimento üreticisi olan Zlatna Panega da, Alman Heidelberger Zement tarafından satın alınmasının ardından modernize edilmektedir. Alt yapı projelerinde Gazprom (Rusya) nın arasında tamamlayacağı 26 milyar dolar tutarındaki Güney Hattı projesi ve Struma otoyolu Sofya metro ihaleleri dikkat çekmektedir. Tekstil: Tekstil sektörü, geçtiğimiz on yıl içerisinde ciddi sıkıntılar yaģamıģ, ancak ucuz ve kalifiye iģ gücüne ilave olarak üretim teknolojisine yapılan yatırımlarla sektör son dönemlerde tekrar canlanmaya baģlamıģtır. Hazır giyim üretiminde özellikle sözleģme üzerinden çalıģmayı tercih eden yabancı firmaların ağırlığı vardır. Konfeksiyon ihracatı son beģ yıl içinde büyük artıģ kaydetmiģtir. Diğer yandan Bulgaristan, yılda yaklaģık milyon dolar değerinde pamuk ithal etmektedir. Yunanistan ve Özbekistan baģlıca tedarikçi konumundadır. Tekstil alanında başlıca yabancı yatırımlar MIROGLIO SALVADORI (Ġtalya) MASER (Türkiye) SAFĠL (Ġtalya) COATS (Ġngiltere) STAMBOULI ENTERPRISES (Kıbrıs Rum Kesimi) Otomotiv: Küçük ölçekli üretim hatlarından oluģan otomobil, otobüs ve kamyon üretimi durma noktasında olduğu için piyasadaki talep ithalatla karģılanmaktadır. Bulgaristan da 2000 yılı sonrasında on yaģını doldurmamıģ ithal ikinci el piyasasına yönelim gözlenmektedir. Binek aracı kullanımında kaydedilen artıģ, beraberinde yan sanayi ihtiyacını da oluģturmaktadır. Özellikle hava ve yağ filtresi, motor parçaları, egzos sistemleri, araç alarmı gibi güvenlik sistemleri, direksiyon kilitleri gibi ekipmanlara ve ikinci el araçların bakımını yapmak üzere test cihazlarına pazarda ihtiyaç duyulmaktadır. Epiq Electronic Assembly (Belçika) elektronik modül üretimi, Druzhba piston üretimi, Grammer (Almanya) araç koltuğu üretimi, Alucom alüminyum parçaların üretimi, Remel taģıma üniteleri üretimi alanlarında faaliyet gösteren sektördeki baģlıca firmalardır yılında Toyota (%11), Peugot (%8.8), Volkwagen (%8.76), Opel (%8,52), Ford (%7.9) Pazar payı ile satıģlarda ilk beģte yer almaktadır. Enerji: Bulgaristan ın enerji sektörünün üç temel unsuru vardır: nükleer enerji, konvansiyonel termo-elektrik enerjisi ve hidroelektrik enerji. BaĢta Yunanistan, Türkiye ve Sırbistan-Karadağ a olmak üzere elektrik ihraç etmekte olan Bulgaristan, doğalgazı ise ithal etmektedir. AB üyeliği öncesinde enerji üretiminin en az yüzde 8 ini yenilenebilir enerjiden sağlaması gereken Bulgaristan ın rüzgar enerjisi, hidroelektrik ve jeotermal enerji konusunda potansiyeli olmasına karģın, gerekli teknolojisi olmadığı için bu alanlardaki potansiyelini yeterince değerlendirememiģdir. Ancak, Bulgaristan daki Biodizel pazarının önümüzdeki iki ile üç sene içerisinde yüzde 300 büyüme kaydetmesi DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 6

8 beklenmektedir yılında ülkedeki Biodizel üretimi 140,000 ton civarındadır. AB üyeliği sonrası dizel uygulamalarının güncellemesi için Lukoil yatırım taahhüt etmektedir. Bulgar Elektrik Kurumu (NEK), ülkede tekel konumundadır. NEK e bağlı yedi bölgesel dağıtım firmasının özelleģtirilmesi için satıģ koģulları oluģturulmuģtur ve 2006 da satıģın tamamlanması beklenmektedir. Sektördeki en büyük yatırımı, Amerikan AES ve ENTERGY firmaları 1.4 milyar dolarla enerji kompleksi MARITSA EAST e yapmıģtır. Sektörün kapasite kullanımını artırmak için modernizasyona ve yabancı stratejik ortaklara ihtiyaç duyulmaktadır. AB, 1990 larda imzalanan bir anlaģma çerçevesinde ülkenin toplam elektrik tüketiminin yüzde 40 ını üreten Kozloduy nükleer santralinin dört reaktörünün kapatılmasını talep etmektedir da varılan bir uzlaģma sonucu 2002 ve 2006 da ikiģer reaktörün kapatılması kararlaģtırılmıģtır. Enerji alanında başlıca Ġthal edilen doğal gaz ağırlıklı olarak sanayide yabancı yatırımlar kullanılmaktadır. Doğal gaz kurumu Bulgargaz yeniden yapılandırılmaya baģlanmıģ, dağıtım birimlerinin bağımsız ACCESS INT. (ABD) bölge Ģirketlerine dönüģtürülmesi planlanmıģtır. Enerji ENERGOPRO (Çek Cum.) sektöründe özelleģtirme sürecinde 22 küçük kapasiteli ENTERGY (ABD) MECAMIDI (Fransa) hidroelektrik santralinin satıģı tamamlanmıģtır. Sırada en büyüğü Stara Zagora daki 22.4 MW elektrik üreten santral olmak üzere 41 santralin satıģı bulunmaktadır. Hükümet ayrıca, elektrik enerjisi, doğal gaz, bölgesel ısıtma sistemi ve kömür madenciliği gibi önemli enerji alanlarında faaliyet gösteren kamu kuruluģlarını özelleģtirmeye çalıģmaktadır. Turizm: Turizm, Bulgaristan ekonomisinde öncelikli sektörlerin baģında yer almaktadır. Dağ turizmi ve kıģ turizminin yanısıra Karadeniz kıyılarında deniz turizmine imkan veren tesisler mevcuttur. Dağ ve kıģ turizmi açısından önemli bir bölge olan Pomporova da bulunan Bor, Snejanka, Rojen Prespa, Panorama, Orfey, Malina otelleri özelleģtirilmektedir. Diğer yandan Borovetz de 5-6 tatil köyü, iki adet 4/5 yıldızlı otel ve kayak pisti yapımının yanısıra Rila dağında 4/5 yıldızlı otel ve butik otel yapımının planlanmaktadır. Gabrova yerel yönetimi de Uzana da kayak tesisleri yapılması için yatırımcı arayıģında olduğunu belirtmektedir. Karadeniz kıyılarında otel, pansiyon ve villa inģaatının yanısıra kanalizasyon sistemi iyileģtirme projeleri ve turların charter uçuģlarına uygun havaalanı inģaatları devam etmektedir. Sözkonusu çalıģmalar özellikle Lozenets, Ahtopol, Sinemorets ve Tsarevo bölgelerinde gözlenmektedir. BaĢkent Sofya, reform süreciyle birlikte beģ yıldızlı oteller merkezi haline gelmiģtir. Sheraton, Daewoo Corporation, Rogner Group, Hilton, Radisson BLU gibi firmalar otel açmıģtır yılının sadece ilk dört ayında Sofya da 51 otelin inģaatı tamamlanmıģtır. Denetimsiz otel inģaatının Turizm alanında başlıca yabancı yatırımlar CSN TOURISTIC AG (Almanya) PRINCESS GROUP (Türkiye) HILTON INTERNATIONAL (ABD) DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 7

9 önümüzdeki dönem çevre ve turizm konularında olumsuz etkileri olması beklenmektedir yılı yaz döneminde bir önceki yıla göre %10 fazla turist tarafından ziyaret edilen Bulgaristan en çok Rus ve Alman turistler tarafından tercih edilmektedir. Telekomünikasyon: Ülkenin sabit telekomünikasyon sistemini kontrol eden Bulgar Telecom (BTC), 2003 yılı içinde özelleģtirilmiģtir. BTC, 2007 nin Mayıs ayında, milyar Leva ya American International Group, Inc. (AIG) tarafından yüzde 65 hissesi alınmıģtır. Yakın gelecekte AIG nin Bulgar Telecom un kalan hisselerinde yüzde 25 ini satın alması beklenmektedir. Telekomünikasyon alanında başlıca yabancı yatırımlar VIVA VENTURES (Avusturya) CABLE AND WIRELESS (Ġngiltere) INTRACOM (Yunanistan) MOBILTEL HOL. (Avusturya) OTE (Yunanistan) Bulgaristan da beklenen üçüncü nesil GSM lisansı ihaleleri gerçekleģmiģtir. Intracom Bulgaria ile Bulgar Telecom (BTC) üçüncü nesil GSM lisansı ihaleleri imzalamıģlardır. Intracom Bulgaria telekomünikasyon altyapı projesini ve tesisat servislerini gerçekleģtirecektir. SözleĢmelerin toplam değeri 13.6 milyon Avro olarak hesaplanmıģtır ve projelerin 2 sene içerisinde gerçekleģmesi beklenmektedir. 7 milyon nüfuslu ülkede 2010 yılı itibariyle 4,4 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. Elektrikli eşyalar alanında başlıca yabancı yatırımlar FESTO (Almanya) SIGMA DELTA (Belçika) PRAMET (Çek Cumhuriyeti) SCHNEIDER ELECTRIC (Fransa) SILWAY TECHNOLOGY (Fransa) ABB, LIEBHERR (Almanya) SIEMENS (Almanya) SPARKY TRADING (Almanya) VIDEOTON HOLDING (Macaristan) KOSTRA DEVELOPMENT (Ġsrail) HYUNDAI (Kore) ASEA BROWN BOVERI (Ġsviçre) MICHIGAN MAGNETICS (ABD) Elektrikli Eşyalar: Bu sektör, 1970 ve 80 lerde Doğu Bloku ülkeleri pazarına hitap etmektedir ve 1990 larda da aynı ülkelerdeki pazarlarını korumayı baģarmıģtır. Sektörün baģlıca 200 firması, elektrik motoru, transformatör, pil, kablo, bilgisayar, ofis ekipmanları, elektronikler, iletiģim ekipmanları, elektrikli ev eģyaları üretimektedir. Madencilik: Bulgar madencilik sektöründe kömür, bakır ve çinkonun ağırlığı vardır. En büyük maden yatakları Kırcali ve Pirdop çevresinde bulunmaktadır. Çelopeç bölgesinde ise altın rezervleri vardır. Sıcağa dayanıklı dolomit, kuvarzit, kaolin, mermer, ısıya dayanıklı kil ve alçıtaģı ülkede bulunan diğer 50 metal dıģı maden arasında yer almaktadır. Demir alaģımlı metal üretiminin yüzde 90 ı Kremikovtsi tesisi tarafından yürütülmektedir. Bakır endüstrisinde Belçikalı Union Miniere 1997 de Pirdop firmasına yatırım yapmıģ, ülkenin en büyük bakır üreticisi olan Asarel-Medet ise 1999 da özelleģtirilmiģtir. Ayrıca Yunan Viohalko ve Bulgar Metalsnab firmalarının ortak yatırımı ile kurulan alimünyum üreticisi Steelmet firması, 2000 den beri faaliyettedir. Kimyasal ürünler: Bu sektörün geliģimi, doğalgaz fiyatlarındaki artıģa paralel olarak dalgalanmalar göstermiģtir. Kimya sektöründe üretilen ürünlerin baģında organik ve inorganik kimyasallar, suni gübreler, plastikler, soda külü, PVC, plastikler, poliamid ve polyester lifler, boyalar ve vernikler, sentetik ürünler, parfümeri, kozmetik, ecza ve petrol ürünleri gelmektedir. Kimyasal ürünler alanında başlıca yabancı yatırımlar SOLVEY-ġĠġECAM ORTAKLIĞI (Belçika Türkiye) PLEVCEM (Kıbrıs Rum Kesimi) BIOLAND (Fransa) DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 8

10 1999 yılında Güneydoğu Avrupa Bölgesinin en büyük petrol rafinerisi Neftochim in Rus Lukoil tarafından alınmasının ardından tesiste modernizasyon projesi baģlatılmıģtır. Stiren köpük üreticisi olan Avusturyalı Avustrotherm Aitos daki ikinci fabrika inģaatı için 2 milyon Avro yatırmaktadır. Bulgaristan parlamentosu Burgaz-Vlora petrol boru hattının ve Burgaz- Alexandroupolis boru hatlarının inģaatını onaylamıģtır. Burgaz-Alexandroupolis boru hattının yüzde 51 lik ortağı Rusya, geri kalan yüzde 49 luk payının ise Yunanistan ve Bulgaristan arasında paylaģılması öngörülmektedir. Bulgargaz ın doğalgaz taģımacılığı kolu Bulgartransgaz taģıma haciminin yüzde 7.6 civarında artmasını beklemektedir. Ulaştırma: Ülkedeki karayollarının toplam uzunluğu 37,300 km dir. Karayollarının asfaltlanmıģ olan 3,000 km sinin sadece 324 km lik bölümü otoban olarak kullanılmaktadır. Bulgaristan da karayollarının islahı 1989 dan bu yana büyük ölçüde ihmal edilmektedir. Bulgaristan da modernize edilen Sofya, Burgaz ve Varna havaalanları olmak üzere toplam 3 uluslararası havaalanı bulunmaktadır. Sofya Havaalanı nın yenilenmesi kapsamında 1998 yılı Mart ayında Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanan 123 milyon Avro ya ilave olarak aynı yıl Ağustos ayında Kuveyt Kalkınma Fonu tarafından 40 milyon dolar ilave finans desteği sağlanmıģtır. Deniz taģımacılığının son yıllarda gerileme kaydettiği Bulgaristan da Tuna nehrinde Rusçuk ve Vidin de birer tane, Karadeniz de Varna ve Burgaz da da birer tane olmak üzere toplam dört liman bulunmaktadır. Japonya tarafından yaklaģık 120 milyon dolar değerinde finansman sağlanarak önümüzdeki yıllarda Burgaz Limanı nın yenilenmesi ve Varna Limanı na iki yeni terminal ilave edilmesi öngörülmektedir. Devlete ait deniz ve nehir taģımacılık iģletmelerinin özelleģtirilmesi için çalıģmalar sürdürülmektedir. Ġstikrar Paktı çerçevesinde gerçekleģtirilen altyapı çalıģmaları çerçevesinde Bulgaristan, Pan-Avrupa UlaĢım Koridorları ndan IV. Koridorun Romen Kalafat tan Yunan Promachin e ve Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Svilengrad a kadar olan bölümünde yer almaktadır. Ayrıca ülke VIII. Koridorun Bulgaristan-Makedonya sınırında bulunan GueĢevo dan Karadeniz sahil Ģeridinde Burgaz ve Varna ya kadar olan bölümünde ve Sırbistan-Karadağ sınırından Edirne ye uzanan X. Koridorun ve Tuna nehri üzerinde taģımacılığı da öngören VII. Koridorun üzerinde yer almaktadır. Dış Ticaret En önemli ticaret ortağı Avrupa Birliği olan Bulgaristan ın ticaret hacmi, özellikle Almanya, Ġtalya, Yunanistan ve son dönemlerde de Belçika ve Fransa ile artmaktadır. Ancak, AB ekonomisinde gözlemlenen yavaģlama, Bulgar ekonomisi için bir tehdit oluģturmaktadır senesinde Bulgaristan ın toplam ihracatı 15 milyar milyon Avro, ithalatı ise 25 milyar milyon Avro olarak gerçekleģmiģtir. Ġhracattaki artıģın özellikle gıda ve hazır giyim gibi tüketici ürünlerinde yoğunlaģtığı gözlenmektedir. Son yıllarda bu sektörlerin ihracattaki payı büyük ölçüde artmıģtır. Bulgaristan, Türkiye nin yanı sıra, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan-Karadağ ve Ġsrail ile DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 9

11 serbest ticaret anlaģması bulunmaktadır; Moldova ve Bosna Hersek ile ise serbest ticaret anlaģması müzakereleri sürmektedir yılında Ġzlanda, Liechtenstein, Norveç ve Ġsviçre den oluģan Avrupa Serbest Ticaret Örgütü (EFTA) ile de bir serbest ticaret anlaģması yapmıģ olan Bulgaristan, 1996 yılında Dünya Ticaret Örgütü ne (DTÖ) ve 1998 yılında da Orta Avrupa Serbest Ticaret AnlaĢması na dahil olmuģtur. BULGARĠSTAN IN ÜLKELER ĠLE TĠCARETĠ (2009/2010) Milyon Avro Ġhracat Ġthalat Ülke AB AB Avusturya Belçika Danimarka Finlandiya 19,5 27,5 19,5 27,3 Fransa Almanya Yunanistan Ġrlanda 8.0 8, ,6 Ġtalya Lüksemburg 12,6 20,4 12,6 20,4 Hollanda Portekiz Ġspanya Ġsveç Ġngiltere EU-Yeni üyeler Güney Kıbrıs Rum Kesimi Çek Cumh Estonya 4, , Macaristan Latvia 12,4 16,9 12,4 16,9 Litvanya 18,9 23,4 18,9 23,4 Malta 6,3 6,4 6,3 6,4 Polonya Romanya Slovakya Slovenya Avrupa Rusya Ġsviçre Ukrayna Balkanlar Arnavutluk Bosna Hersek Hırvatistan Türkiye Makedonya DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 10

12 Sırbistan Karadağ 10,4 13,4 10,4 13,4 Amerika Brezilya 12,8 25,1 12,8 25,1 Kanada , ,7 ABD Asya Çin Gürcistan Japonya 14,3 16,5 14,3 16,5 Diğer Ülkeler Toplam Kaynak: Bulgaristan Yatırım Ajansı - DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 12

13 Yabancı Yatırım Bulgaristan, son dönemde artan bir hızla uygulamaya koyduğu mevzuat değiģiklikleri ile yatırımın önündeki engelleri azaltarak, prosedürleri kolaylaģtırmayı ve yatırım sonrası elde edilen kazancın dağılımı konusunda yatırımcının beklentilerinin karģılanmasını hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda kurulan Yabancı Yatırım Ajansı, bürokrasiyi azaltmayı ve tüm yabancı yatırım iģlemlerinin tek bir kurumda birleģtirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanısıra, AB normlarına uyma zorunluluğu Bulgaristan ı yabancı yatırımcılar için daha istikrarlı bir pazar konumuna getirmektedir. Ülkenin üçte birinde uygulanmakta olan yatırım teģviği çerçevesinde sağlanan muafiyet sayesinde gelir vergisi alınmamakta, kurulma aģamasındaki sanayi bölgelerine önemli teģvikler sağlanmakta ve 5 milyon Avro üzerinde yapılan yatırımlar için girdi ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaktadır ile 2005 arasında Bulgaristan da kaydedilen yabancı yatırımların toplamı 8 milyar 530 milyon Avro dur. BULGARĠSTAN DA YABANCI YATIRIMIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI ( ) (milyon Avro) 1 Avusturya 5, Danimarka Hollanda 4, Malta Yunanistan 3, Ġsrail Ġngiltere 3, Slovenya Almanya 2, Adam Adası Kıbrıs Rum Kesimi 1, Letonya Belçika ve Luksemburg LihtenĢtayn ABD 1, Ġsveç Macaristan 1, Cayman Adaları Ġrlanda 1, Panama Ġtalya 1, Estonya Çek Cumhuriyeti 1, Polonya Rusya 1, Norveç Ġsviçre Japonya Ġspanya Litvanya Ġsviçre Güney Kore Cumhuriyeti Fransa Jersey BirleĢik Krallık Virgin Adaları Romanya Türkiye Ġzlanda 47.9 Kaynak: Bulgaristan Merkez Bankası DEİK/Türk-Bulgar İş Konseyi 2010 Yılı Bulgaristan a Yabancı Yatırımlar (Milyon Avro) Dönem 2010 Hollanda 1509,1 Belçika 193,3 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 164,2 Yunanistan 160,3 Almanya 147,5 Rusya 118,8

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.2011 O r t a K a r a d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı Sayfa 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. JAPONYA ÜLKE PROFİLİ...3 1.1 Genel Bilgiler.

Detaylı

T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 101 SORUDA BULGARİSTAN A TİCARET VE YATIRIM

T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 101 SORUDA BULGARİSTAN A TİCARET VE YATIRIM T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 101 SORUDA BULGARİSTAN A TİCARET VE YATIRIM ŞUBAT 2015 1. Bulgaristan a ilişkin genel bilgiler nedir? Devletin Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Başkenti : Sofya

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 ENERJĠ SEKTÖRÜ RAPORU ENERJĠ SEKTÖRÜ GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 II. Türkiye de Enerji... 7 III. Elektrik Enerjisi... 8 III.1 Elektrik Enerjisi Sektörünün Özellikleri... 11 III.2 Elektrik Sanayiinin Teknolojik

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi PROJESĠ FĠZĠBĠLĠTE RAPORU HAZIRLAYAN FĠRMA SERDEM Mak. ĠnĢ. Gıda. Turizim ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġti. Peyas Mh., Sellahattin Üyubi Blv., Azizoğlu Sitesi,

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠNGĠLTERE PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER AĞUSTOS 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel BakıĢ 5 2.1 Küresel Sektör 5 2.1.1

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır.

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere 1980 li larda yaygın olarak ülkemizde kullanımına baģlanılan doğal gaz, baģta elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer kullanımlarda etkinliğini giderek artırarak günümüzde

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

SUUDĠ ARABĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ

SUUDĠ ARABĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ SUUDĠ ARABĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ KASIM 2011 GENEL BĠLGĠ Resmi Adı : Suudi Arabistan Krallığı Yönetim Biçimi : Krallık BaĢkenti : Riyad Devlet BaĢkanı : Kral Abdullah bin Abdül-Aziz el-suud Nüfusu : 27.9 milyon

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2 MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER Resmi Adı Resmi Dil Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Makedonca Nüfus 2 046 209 Yüzölçümü 25 333 km 2 Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 25/02/2013 1

AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 25/02/2013 1 FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI HOLLANDA KRALLIĞI ÜLKE RAPORU AR-GE ve Uluslararası ĠliĢkiler / 25/02/2013 1 GĠRĠġ Hollanda ya da Hollanda Krallığı (Hollandaca: Koninkrijk der Nederlanden), çoğunluğu kuzeybatı

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU UKRAYNA ÜLKE RAPORU A. GENEL BAKIȘ 1. TEMEL BİLGİLER Ukrayna 1991 yılında Sovyetler Birliği nin dağılmasının ardından bağımsız bir ülke konumuna gelmiștir.

Detaylı

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1.1.Projenin Gerekçesi Bu fizibilite etüdü, Fethiye Girmeler Köyü bölgesinde yapılması düģünülen 4 yıldızlı

Detaylı

Türk - Türkmen İş Konseyi

Türk - Türkmen İş Konseyi Türk - Türkmen İş Konseyi TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Mart 2012 Türkmenistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bir Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.

Detaylı

KONYA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU (2008) ĠÇĠNDEKĠLER

KONYA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU (2008) ĠÇĠNDEKĠLER 1 2 KONYA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ.. 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı 3 1.2. Mevcut Durum. 5 1.2.1. Sektörün Dünyadaki

Detaylı

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 1 KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 2 (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı... 3 1.2. Sektörün Dünyadaki Durumu. 8 BÖLÜM 2 TÜRKĠYE DE

Detaylı