PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NÜN GELİŞİM SÜRECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NÜN GELİŞİM SÜRECİ"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NÜN GELİŞİM SÜRECİ Hizmet için Başlanan İşler İbâdet Aşkıyla Sürdürülürse Sonuca Ulaşır Bu Milletimizin Özel Karakteridir Halka hizmet Hak ka hizmettir Geçmişini unutan geleceğine yön veremez. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ Giriş Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde her kurum ve kuruluş, hemen ilk başta dört başı mâmur bir şekilde kurulmuş değildir. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün kuruluş ve gelişmesinde de bu süreç işlemiştir. Bu süreçte Bölüm ün kuruluşundan sonra karşılaşılan engelleme sebeplerinin başında şu tez işleniyordu: Üniversite de ve Üniversite dışında etkin olabilecek her yetkili ile karşılaşıldığında ilk defâ dile getirilen konuşma konusu, Yeterli öğretim üyesi, laboratuar vb. gibi hazırlıklar olmadan Bölüm açılmıştır. şeklinde olmaktaydı. Bu konuda söz dinlemeyen ilk sorumlular olarak da Prof. Dr. Yusuf Hüsnü Gökalp ve Doç Dr. Mustafa Temiz gösteriliyordu. Hattâ Bölüm ün Eğitim Programı, bir gün Bölüm ün kuruluşuna karşı olan çevrelere ilişkin Bu Doküman yılları arasını kapsar. Tandoğan, S., Gönül Sohbetleri - Cilt VI, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi:

2 2 Mühendislik Fakültesi ndeki bir üst görevli tarafından Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün Bölüm Başkanı olarak yüzüme karşı bile fırlatılmıştı. Bölüm ün kuruluşuna karşı olan çevrelerce oluşturulan bu karşıtlıklarla etki altına alınan üst idâreciler nezdinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün geliştirilmesi için Bölüm Başkanı nın Rektörlük nezdinde yaptığı taleplerin ne derece karşılanacağını tahmin edebilirsiniz. Bu nedenlerledir ki, Dekanımız Prof. Dr. Yusuf Hüsnü Gökalp in de bilhassâ milletvekili olarak ayrılışından sonra 2004 yılına kadar gerek içteki etkin idâcilerimiz ve gerekse Denizli nin etkin eşrâfı, hep Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün uzun bir süre kapanıp gideceği hesâbıyla uğraşmışlardır. Dolayısıyla bir sunî solunumla rölantiye alınan Bölüm ün ihtiyaçları için harcanan masraf, 2004 yılında Morfoloji binâsına taşınana kadar yaklaşık 500 TL yi bulmamıştır. Çünkü içte yuvalanmış bir muhalefet odağı, gerek üst idâciler nezdinde gerekse öğrenciler nezdinde Bölüm ün kapanması için ellerinden gelen her fırsatı gazaya bırakmamışlardır. Bunların içinde Bölüm Başkanı Mustafa Temiz in her beyaz dediğine karşı siyah demeye ayarlanmış öğretim üyeleri başı çekiyordu. Örneğin, bu odağın mârifetlerinden olmak üzere bir örnek de vermek mümkündür. Bölüm ün kuruluşundan sonra Ankara dan Üniversitemiz e farklı zamanlarda iki adet Rektör yardımcısı atanmıştır. Bölüm olarak onlara hoş geldiniz ziyâreti yapıldığında daha ilk karşılaşmada onlardan dinlenilen ilk sözler: Burada çok plânsız işler yapılmış, yeterli öğretim üyesi ve laboratuarlar olmadan bölümler açılmış cümleleri ile başlıyordu. Bu cümlelerine iki suçlu kişi olarak Prof. Dr. Yusuf Hüsnü Gökalp ve Doç Dr. Mustafa Temiz in isimlerini zikretmeyerek gösterdikleri nezâketleri (!) de burada anarak bu üst düzey yetkililerin haklarını da teslim etmek gerekiyor. Yinelemek gerekirse, bir şeyi ilk başta dört başı mâmur bir şekilde elde etmek çok nâdirdir. Hizmet için başlanan işler genel olarak ibâdet aşkıyla sürdürürse sonuca ulaşmaktadır. Bu tür gayretler, Milletimizin özel karakterlerindendir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nün Kuruluşu Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün kuruluşunda Dekan Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TEMİZ etkin çalışmalar yapmışlardır. Bu odak bir taraftan da öğrencileri ümitsizliğe düşürerek problem çıkarıyorlardı: Meselâ bir gün bunların etkisi altında kalan birinci sınıftaki bir öğrenci sınıfta Bölüm Başkanı Mustafa Temiz i şöyle tenkit etmişti. Anadolu da her yerde hazırlıksız bölümler açılıyor. Siz de hoca yokken bölüm açmışsınız. Öğrenci bu tenkitleri ile Biz burada muhakkak eksik olarak yetişeceğiz demek istiyordu. Çocuk, yapılan menfi karalamalarla kendisini haklı görüyordu. Çünkü üzerindeki kara propaganda ile çocuğun büyük bir ümitsizlik içinde olduğu belliydi. Onu dinledikten sonra Bölüm Başkanı olarak Mustafa Temiz in ona cevâbı şu olmuştu. Seni karamsarlığa düşürenleri ben biliyorum... Bölüm Başkanı şöyle devam etti: Sen buraya girmek için kaç puan aldın? dedi. Öğrenci aldığı puanı söyleyince ona Sen şimdi hazırlıksız bölüm açılışından dolayı Anadolu daki açılan bölümleri ve bu arada bizi de tenkit ediyorsun. Eğer bu bölümler açılmamış olsaydı sen bu puanla mevcut üniversitelerin kapılarından bile giremeyecek, belki de bir simitçi olacaktın!... Sen bu kafayı bırak da aldığın bu puanla büyük bir fırsat yakaladığını düşünerek bize teşekkür et!.. Şimdi senin önün her tarafa açık Çalışırsan istediğin noktalara gelebilirsin!.. dedi. Bu ve bunun gibiler, her fırsatta hep böyle kışkırtılmışlar, Bölüm ün kapanması için gayret sarf etmişledir.

3 3 Bölüm ün kurulduğu sırada ancak bir kadrolu öğretim üyesi olarak Doç. Dr. Mustafa TEMİZ varken, bugün Bölüm de 2012 yılı Ekim ayı îtibârıyla 16 öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi, 1 ÖYP doktora öğrencisi, 1 uzman, 1 öğrenci asistanı olmak üzere, idârî ve teknik personel de dâhil, toplam 30 kişi vardır li yıllarda Denizli Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlıydı. O zaman Akademi Başkanlığı na Prof. Dr. İhsan Uluer vekâlet ediyordu. O târihlerde Prof. Dr. İhsan Uluer, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nü kurmak için öğretim üyesi aramaktadır. O sırada İ.T.Ü. de yeni doktorasını bitirmiş olan Dr. Mustafa TEMİZ, Ankara Gazi Üniversitesi ne yardımcı doçent olmak için mürâcaat etmiştir. 6 ay süren bir soruşturmadan sonra tâyini kesinleşir. Yardımcı doçent olarak 15 gün içinde Gazi Üniversitesi nde iş başı yapması istenmesine rağmen Dr. Mustafa TEMİZ, havasının çok fazla kirliliği nedeniyle, Ankara ya gitmekten vazgeçer. Prof. Dr. İhsan Uluer, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nü açmak üzere, Dr. Mustafa TEMİZ i Denizli ye dâvet eder. Dâveti kabul eden Dr. Mustafa TEMİZ, 12 Eylül 1985 târihinde Akademi de işbaşı yapar. Bu nedenle Pamukkale Üniversitesi nin Târihçesi ndeki ilk Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ olmuştur. Bir zaman sonra Prof. Dr. İhsan Uluer in yerine Dokuz Eylül Üniversitesi den Prof. Dr. Mustafa Demirsoy atanır; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün açılması uzun bir süre gündeme gelmez. Prof. Dr. İhsan Uluer zamânında T. S. adında bir Akademi Sekreteri vardır. Prof. Dr. Mustafa Demirsoy, İzmir den gidip geliyor haftanın ancak birkaç günü Akademi de kalıyordu. Onun döneminde de Akademi Sekreterliğine T. S. bakmaktadır. O sıralarda Akademi de sâdece İnşaat Bölümü ile Makine Bölümü bulunmaktadır. Her iki bölümdeki Elektroteknik derslerini Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ yürütmektedir. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ, Prof. Dr. Mustafa Demirsoy un o döneminde, kurumda bâzı keyfi davranışların sergilendiği konusunda, başından geçen ilginç bir olayı hiç unutamadığından sık sık bahseder: 1990 lı yıllardır. Akademi henüz üniversiteye dönüşmemiştir. İnşaat Bölümü bugünkü Kampus taki yerine yeni taşınmıştır. Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Makine Bölümü nün bulunduğu Kınıklı daki eski yerindedir. Bugün orada Meslek Yüksek Okulu buluyor. Prof. Dr. Mustafa Demirsoy un Akademi de bulunmadığı günlerde Akademi, T. S. dan sorulmaktadır. Böyle günlerde T.S, iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. Borusu her tarafa ötmektedir. O sıralarda gerek Makine Bölümü ne ve gerekse İnşaat Bölümü ne orta öğretimden gelip ders veren lise hocaları vardır. Onlar, Makine ve gerekse İnşaat bölümlerine Akademi Sekreteri T. S. nın emriyle Dekanlığın arabası ile getirilip götürülmektedirler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, odasının bulunduğu Kınıklı daki binâdan İnşaat Bölümü ndeki dersine, arabası olmadığı için, normal durumlarda çoğunlukla ya yürüyerek ya da dolmuşla gidip gelmektedir.

4 4 Bir gün Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ in İnşaat Bölümü nde dersinin başlamak üzere olduğu saatte şiddetli bir yağmur başlar. Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ in bu durumda İnşaat Bölümü ndeki dersine vaktinde gidebilmesi mümkün değildir. Hemen Sekreter e durumu anlatır ve kendisinin İnşaat Bölümü ne Dekanlık arabası ile götürülmesine müsaade edilmesini ricâ eder. Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, bu talebinin yüzde yüz yerine getirileceğinden emindir. Çünkü dışarıdan gelip giden bütün hocalar için Dekanlık Arabası kullanılmaktadır. Aksi halde Elektroteknik dersi boş geçecektir. Ama çok geçmeden aldığı yanıt, Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ i müthiş şekilde şaşırtır. Dekanlık Sekreteri T.S. nın verdiği cevap aynen şöyledir: Deka nın izni olmadan araba veremem!.. Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Memleketimizin kaynaklarının keyfî ve nefsî kullanılışına her örnek vermek istediğinde çoğu kere kendisini oldukça şaşırtan bu olaydan sık sık bahseder. Aradan yaklaşık 9 sene geçer. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik ve Mimarlık Akademi nin geliştirilerek 1992 yılında Pamukkale Üniversitesi nin kurulmasıyla Prof. Dr. Arif Akşit Üniversite nin kurucu rektörü olarak gelir. Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp atanır. Bu arada Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ doçent olur. Bir gün Dekan Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Doç. Dr. Mustafa TEMİZ e Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü nü açalım mı? diye sordu. Kendisi Gıda Bölümü nü açacaktı. Çünkü Mühendislik Fakültesi nde Doç. Dr. Mustafa TEMİZ den başka hoca yoktu. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ o sırada Elektronik ten doçentti. Zâten Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nde daha çok Elektronik ve Elektrik ten dersler bulunuyordu. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ o anda içinden kısa bir süre içinde şöyle düşünür: Ben açılırsa Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nü 3. sınıfa kadar yalnız başıma götürürüm. Ondan sonra gerisi kolay Bu kısa düşüncenin ardından Doç. Dr. Mustafa TEMİZ Açalım hocam!.. deyince, Dekan Bey, O zaman bir teklif hazırla!.. demiştir. Bu sûretle, Denizli de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü aşağı yukarı 10 yıl gecikme ile açılma yoluna girmiştir târihinde Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Elektronik Anabilim Dalı nda boş bulunan 1. dereceli kadroya doçent olarak atanır Öğretim yılında Yüksek Lisans programı ile öğretime başlayan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, böylece ders yılında 25 normal öğretim öğrencisi ve 25 ikinci öğretim öğrencisi ile Lisans Öğretimi ne de kavuşmuş olur. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü açıldıktan sonra Üniversite nin diğer bölümlerindeki derslerini bırakarak kendini Bölüm ün gelişmesine verir.

5 5 Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği nin ilk dönemlerinde kadrolu tek öğretim üyesi olarak, öğretim üyesi eksikliğinden dolayı, çeşitli anabilim dallarının çoğuna ilişkin çok çeşitli dersleri vermiş ve yürütmüştür. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı nda verdiği dersler arasında, özellikle, Elektromanyetik Alan Teorisi I, Elektromanyetik Alan Teorisi II, Elektromanyetik Dalga Teorisi, Yüksek Frekans Tekniği I, Yüksek Frekans Tekniği II, Anten ve Yayılma, Optik Dalgalar adlı dersler yer almaktadır. Yarıiletkenler, Lojik Devreler, Elektronik I, Elektronik II; Yüksek Lisans ta ise Lazer Elektroniğine Giriş I, Lazer Elektroniğine Giriş II, İleri Dijital Sistemler I ve İleri Dijital Sistemler II adlı dersler ise Dr. Mustafa TEMİZ in Elektronik Anabilim Dalı nda yürüttüğü derslerdendir. Bölüm açılmıştır ama birçok noksanlıklar vardır. Sandalye ve masalardan tutunuz da bunlara benzer her türlü ihtiyâcın yanında sınıf eksikliği de bulunmaktadır. Ayrıca, kurulacak olan laboratuarlar için fizikî mekânlar ve üniversite olmadan önce Elektrik Bölümü için rezerv kadroya alınmış olan asistanlar için de odalar lâzımdır. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ Bölüm Başkanı Oluyor İlk kurulduğu sıralarda 3-5 ay gibi bir süre içinde Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp vekâlet etmiştir. Elbette bu vekâletin devamlı olamayacağı açıktır. Nitekim bir gün Dekan Bey, Doç. Dr. Mustafa TEMİZ e Senin Bölüm Başkanı olmanı istiyorum der. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nün açılması için büyük gayret sarf etmiş olmasına rağmen, Bölüm Başkanlığına pek istekli olmaz. Çünkü daha önce ortaya çıkan bâzı hâdiseler hevesini yok etmiştir. Bu nedenle, huzursuz durumların tekrar başlayacağı inancındadır. Dolayısıyla bu düşünceler içinde Doç. Dr. Mustafa TEMİZ in Ben olmak istemiyorum!.. demesine rağmen, Dekan Bey Başka adamım yok!.. diyerek bir emri vâki yapar. Böylece Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, târihinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı olur târihinde ise Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği nin 16. maddesine göre, bâzı Anabilim Dalları nda da görevlendirilir. Dr. Mustafa TEMİZ, Elektrik-Elektronik Bölümü nde Elektronik Anabilim Dalı Başkanlığı na asâleten ve Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Haberleşme, Devreler ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim dalları başkanlıklarına vekâleten atanır. Bölüm e Destek Verenler Yok Denecek Kadar Azdır Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa TEMİZ in oturduğu üçüncü katta seçilen bir başka oda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı odası olmuştur. Bölüm ün ilk kurulduğu sırada oldukça geniş olan Bölüm Başkanlığı odasında Bölüm Başkanı nın oturduğu eski bir masa, koltuk ve bir-iki sandalye ile birlikte bir de dolap vardır. Dekan Bey, canla-başla çalışmaktadır. Bölüm Başkanı ile Dekan Bey, ne zaman boş kalsalar berâberce söz ve nazlarının geçtiği sanâyici ve iş adamlarını sık sık ziyâret ederek ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Bunlar arasında yâkinen bilinenlerin arasında Fâtih Profil,

6 6 Demsu ve MÜSİAD vardır. O sıralarda Fâtih Profil in sâhibi Ali Filiz Bey, aynı zamanda MÜSİAD ın da başkanıdır. Ali Bey le Demsu nun sâhibi Ali Alaybeyoğlu nun şahsî olarak yaptıkları yardımlarla MÜSİAD ın yardımları unutulamaz. Bölüm ün ilk açıldığı sıralarda Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, Bölüm e sâhip çıkılması açısından alınacak araştırma görevlilerinin özellikle Denizlili olmasını istemektedir. Bu yüzden, ilk alınan araştırma görevlileri arasında Serdar İplikçi ve Türker Aktekin Denizlili dir. Ayrıca, Uğur Kalay da vardı ama o çok geçmeden ayrılmıştır. 14 Nisan 1995 te Hakan Acer, Aydın Kızılkaya, Mahmut Kuyumcu, Kürşat Tanrıöven ve Erkan Yüce den oluşan Arş. Görevlilerinin iş başı yapmaları, Bölüm ün kadrosunu biraz daha artırmıştır. Bu târihlerde Bölüm Teknik kadrosunda Doç. Dr. Mustafa TEMİZ den başka Serdar İplikçi, Uğur Kalay, Murat Aydos Elektronik Anabilim Dalında; Türker Aktekin ve Kürşat Tanrıöven Elektrik Makineleri Anabilim Dalında; Erkan Yüce Telekominikasyon Anabilim Dalında; Abdullah Tahsin Tola, Aydın Kızılkaya ve İbrahim Avcı Devre ve Sistemler Anabilim Dalında; Hakan Acer Elektrik Tesisleri Anabilim Dalında; Tamer Coşkun Elektromanyetik ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalında olmak üzere, 11 Arş görevlisi vardır. Ayrıca bu târihlerde Ramazan Gümüştaş, Bayram Çetişli, Aydın Kızılkaya, Erkan Yüce, Adem Cengiz, Serdar İplikçi, Hakan Acer, Türker Aktekin ve M. Serhat Keserlioğlu Fen Bilimleri Enstitüsü nde Doç. Dr. Mustafa TEMİZ in danışmanlığında Yüksek Lisans yapmaktadırlar. Daha sonra Yüksek Lisans ta Serdar İplikçi, 35. madde kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ne gönderilmiş, yüksek lisansı müteakip doktorasını orada tamamlamıştır yılında 6 Öğr. Üyesi, 17 araştırma görevlisi, 300 civârındaki öğrencinin eğitimi ve öğretimi için canla-başla çalışmaktaydılar. O sırada 17 araştırma görevlisinin 9 tânesi Yüksek Lisans çalışmalarını bitirmiş, 6 tânesi 35. madde kapsamında Doktora çalışmalarını sürdürmektedir. O ana kadar, çoğu araştırma görevlisi olan yüksek lisans öğrencilerinden başarısız olarak ayrılanların dışında, açılan Yüksek Lisans programında 12 tânesinin danışmanlığını bizzat Doç. Dr. Mustafa TEMİZ yapmıştır. Doktora için 35. madde kapsamında Aydın Kızılkaya İ.T.Ü. ye ve Erkan Yüce Boğaziçi Üniversitesi ne gönderilmiştir. MÜSİAD El Uzattı Dekan Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Elektrik Bölümü ne âit fizikî imkânlar meydana getirmek için kantinin üstünü değerlendirmek istemektedir. Bunun için sayıları 3 veyâ 5 i bulmayan birkaç kişiden başka yardım edecek kimse yoktur. Bu münâsebetle Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, bir gün sanâyici Ali Filiz Bey i Dekanlığa dâvet ederek Dekan Bey le tanıştırır. Dekan Bey, anlatacaklarını ve taleplerini Ali Bey e anlatmaya çalışır. Burada asıl vurgulanacak husûsu izâh etmek gerekiyor. Bu ise, Ali Bey in örnek ve asîl bir davranış sergilemesidir. Ali Bey in sergilediği bu davranış, Milletimizin kaybolmuş ya da küllenmiş asîl karakterini aksettirmektedir: Dekan Beyin:

7 7 Kireci şuradan, demiri falancadan şeklinde, şunu şuradan, bunu buradan almak ve şunu şöyle, bunu böyle yapmak istiyorum... gibi uzayıp giden konuşmasından sonra Ali Bey: Hocam!.. diye söze başlar: Ben bir bilim adamının zamânını böyle işlerle hebâ etmesinden utanıyorum. Müsâade ediniz!.. Ben size yapacaklarınızı anahtar teslimi hazır edeceğim!.. Dekan Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, Ali Bey in sergilediği bu söz ve davranışa çok sevinmiş ve rahatlamıştır. Nitekim Ali Bey, kısa zamanda kantinin üstüne öğretim üyelerinin oturacağı üç oda ile birlikte Elektronik Laboratuarı ve Yüksek Frekans Tekniği laboratuarlarının odalarını en kaliteli malzemelerle yaptırmış ve anahtarlarını törenle teslim etmiştir. Ayrıca, ana binâdan kantinin üstüne geçmek için bir de tüp köprü yaptırmıştır. Ali Bey in sunduğu bu imkân, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün fizikî mekân ihtiyâcını büyük ölçüde karşılamış ve Bölüm, 2004 yılında Yerleşke ye (Kampusa) taşınana kadar sorunsuz olarak buralardan istifâde etmiştir. Bugün bu yerleri Meslek Yüksek Okulu kullanmaktadır. Bölüm ün açılması, kâğıt üzerinde kolay olmuştur ama Doç. Dr. Mustafa TEMİZ den başka öğretim üyesinin olmaması Dekan Bey i derin derin düşündürmekte, Dr. Mustafa TEMİZ i de yormaktadır. Çünkü hem Lisans hem de Yüksek Lisans dersleri epeyce yük getirmektedir. İkinci veyâ üçüncü yılda Hüsnü Bey, Rafig Samedov u öğretim üyesi olarak Niğde den getirmeye çalışmış ama bunu kolay başaramamıştır. Azerbeycan lı olan Rafig Bey, o sırada Niğde Üniversitesi nde öğretim üyesidir. Rafig Bey, bir yaz günü Dekanlığa gelir. Dekan Bey in teklifi üzerine Denizli ye gelmeyi kabul eder. Dekan Bey in karşısına birçok bürokratik engeller çıktığı için, onun Bölüm e gelmesi, kolay olmamıştır. Tabiî ki, onun gelişi, Doç. Dr. Mustafa TEMİZ in yükünü bir parça hafifletmiştir. Ne Sıkıntılarla Karşılaşıldı!.. Geçmişin berraklığı geleceğin ışığı ve teminâtıdır. O sıralarda bütün meslek derslerine Doç. Dr. Mustafa TEMİZ girmektedir. Rafig Bey gelince, Lojik Devreler, Bilgisayar Programlama gibi bâzı dersler ona verilir. Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özek ten faydalanılmıştır. Ahmet Bey, Kayseri de Erciyes Üniversitesi nde araştırma görevlisi iken Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, 1997 de doktora jürisinde bulunmuş, onu bu münâsebetle tanımıştır. Doktora sonrasında Dr. Mustafa TEMİZ, onu Denizli ye dâvet etmiştir. Dekan Bey de bu

8 8 durumu uygun görünce, o dönem iki ayrı yardımcı doçentlik için rektörlükten kadro ilânı istenir. Daha doğrusu Dekanlık, rektörlükten iki kadro talep eder. Talep edilen kadroların yüzde yüz ilân edileceği beklenirken, sonuç beklendiği gibi olmamıştır. Bir gün Doç. Dr. Mustafa TEMİZ odasında oturduğu bir sırada Dekan Bey anîden odaya gelir ve: Mustafa Bey!.. Aldığım habere göre Rektör Bey bizim talep ettiğimiz kadroları îlana çıkmayacakmış Sen hemen benden habersizmiş gibi davranarak, Rektör Bey den bir randevu alarak, Bölüm ün bu îlanlara ihtiyâcı olduğunu, herhangi bir şanssızlığa uğramamak adına, Bölüm için gerekli olan bu îlanların önemini vurgulamayı hatırlatma ihtiyâcı duyduğunu bildir ki, ihtiyâcımız olan bu îlanlar çıksın der. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, hemen acele olarak hazırlanıp Rektör Bey den randevu alır, gider. Talebini şöyle iletir: Hocam!.. Biliyorsunuz, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nü açtık Hocaya ihtiyâcımız olduğu da açık Daha önce vermiş olduğunuz Yrd. Doçentlik îlanlarına kimse müracaat etmedi. Bu sırada ben bir aday buldum, Yrd. Doçent olarak gelmeyi kabul etti. Aman Hocam!.. İstemiş olduğumuz kadroların ilâna verilmesi husûsunda bir şansızlık olmaması için bendeniz durumun önemini hatırlatmak üzere sizi rahatsız etmiş bulunuyorum. Rektör Bey: Biz Dekanlık ne istediyse onların hepsini ilâna çıktık. der ve devam eder: Ama ilân edilmemiş olsa bile o arkadaşı geçici olarak uzman kadrosuna alırız. Rektör Bey in konuşmasından anlaşılmaktadır ki, talep edilen kadrolar için gerçekten ilâna çıkılmamıştır. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ biraz hayret ederek: Hocam!.. Ben Yrd. Doç olacak olan bir kimseye nasıl uzman kadrosunu teklif edebilirim ki der. Tam bu sırada Rektörün sağ kolu durumunda olan Hasan Erçelebi Bey: İlân edildiğini zannediyorum ama yine de ben bir bakayım, ilân edilip edilmediğini size bildireyim. şeklinde bir ekleme yapar. Yapılacak başka bir şey yoktur, artık... Doç. Dr. Mustafa TEMİZ i yemeğe götürmek isterler ama O müsaade alır, ayrılır. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, öğleden sonra telefon ettiğinde Hasan Erçelebi Bey şöyle demektedir: Hoc a a m!.. Maalesef ilân edilmemiş!.. Elektrik-Elektronik Bölümü için ne yapıp yapıp hoca bulmak zorunluluğu vardır. Dolayısıyla, Ahmet Bey in peşi bırakılmamıştır. Talep edilen yardımcı doçentlik ilânları çıkmamıştı ama Meslek Yüksek Okulu nda Elektrik Programı için bir ilân verilmişti. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ in kendisi doğrudan doğruya, yardımcı doçentlik ilânı bekleyen Ahmet

9 9 Bey e, bir şey söylememiştir. Ama Erciyes Üniversitesi ndeki doktora hocası Prof. Dr. Kenan Danışman Bey e, kadro ilânı konusundaki uğraşma ve imkânsız durumları aktarılmış, sonra Ahmet Bey in Meslek Yüksek Okulu nda Elektrik Programı na mürâcaat etmesi ve bu münâsebetle Denizli ye gelmesi hâlinde, oradan görevlendirme ile derslere çağırabileceği anlatılmıştır. Bu konuda Prof. Dr. Kenan Danışman Bey e Ahmet Bey i iknâ etmesi husûsunda ricâ edilmiştir. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ in bu teşebbüsü işe yaramıştır. Memleketine de yakın olduğu için Ahmet Bey, Meslek Yüksek Okulu nda Elektrik Programı na mürâcaat ederek 1998 yılında Denizli ye gelmiş, Meslek Yüksek Okulu nda Yrd. Doç. olmuştur. Bölüm ün bâzı derslerini vermesi husûsunda derhal yeni rektör Prof. Hasan KAZDAĞLI Bey nezdinde teşebbüs edilerek, Ahmet Bey in Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nde de görevlendirilmesi sağlanıp Dr. Mustafa TEMİZ in üzerindeki bir kısım dersler O na devredilmiştir. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ birâz daha rahatlamıştır. Böylece, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bey, Meslek Yüksek Okulu ndan gelerek Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ndeki derslerde yardımcı olmuştur. Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bey in, Bölüm de çıkan bir ilâna mürâccat etmesi sağlanır. Yabancı dil sınavı yapılır ama tâyin olacağı sırada Ahmet Bey askere gitmek zorunda kalır. Ona verilmiş olan dersler Doç. Dr. Mustafa TEMİZ e tekrar geri gelir. Bir sene kadar bir vakit daha geçer. Daha önce Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü için rezerv kadroya alınmış olan Abdullah Tahsin Tola ve Tamer Coşkun beyler yurt dışında doktoralarını yapıp geri dönerler. Bu arkadaşlar, hemen acele olarak yardımcı doçent kadrolarına atanırlar. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ in üzerindeki derslerin bir kısmı Yrd. Doç. Dr. Tamer Bey e, bâzı dersler de Yrd. Doç. Dr. Abdullah Bey e devredilir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm nün açılışından 6 yıl geçmiş, Bölüm ilk mezunlarını vermiş, işler biraz daha normal seyrine girmiştir. Artık bundan sonra Denizli deki sanâyi kuruluşlarına ziyâretler yaparak Bölüm ün tanıtılmaya başlanması mümkün hâle gelmiştir. İlk Ziyâret Denizli Elektrik Mühendisleri Odası na Yapılmıştır Gerçi o zamana kadar Dekan Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp Bey le Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, sık sık sanâyicileri ziyâret etmişlerdir ama çoğu kere Bölüm ün tanıtılması, Dekan ın kendi programındaki işlerin gölgesinde kalmaktadır. Abdullah Tahsin Tola ve Tamer Coşkun beylerin yurda dönmeleri üzerine biraz daha vakit kazanıldığı için, bizzat Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak işin ele alınmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Nitekim bu nedenle ilk defâ târihinde Bölüm olarak Denizli Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ziyâret edilmiştir. EMO, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ne en yakın kuruluştur. EMO hayırlı olsun ziyâreti yapmak için 1995 yılında kurulan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ne ilk defâ yılında gelmiştir. Bu nedenle ilk ziyâretin onlara yapılması uygundu ve ayrıca bu ziyâret Bölüm ün sanâyiye açılışını ve meslekî faaliyetlerin bütünleşmesini kolaylaştırabilirdi. Elektrik Mühendisleri Odası nın ziyâret edilmesi kısmen faydalı olmuştur. Onlarla bir protokol imzalanmış, buna göre o yıl EMO ile Bilgisayar Haftası nın kutlanması müşterek

10 10 olarak plânlanmıştır. Aynı protokol çerçevesinde Doç. Dr. Mustafa TEMİZ, bir öğrenciye vermiş olduğu bir Diploma Çalışması ile EMO nun WEB sayfasını yaptırmıştır. Aslında EMO nun imkânları, işbirliğine çok uygun idi. Tâ baştan beri Bölüm tarafından Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nün elemanlarının Elektrik Mühendisleri Odası nın çıkardıkları dergide meslekî yazı yazmaları isteniyordu. Bu husus, birkaç kere onlardan ricâ edilmişti ama bu istek mazeret bulunup kabul edilmemişti. Ancak dergilerinde, Bölümü tanıtmak üzere, bir defâya mahsus, Doç. Dr. Mustafa TEMİZ ile yapılan bir röportaj imkânı sağlanmıştır 1. Elemanlar biraz çoğaldığı için öğrencilerle de Pamukkale Kablo, de Tan Tekstil, de Küçüker Tekstil e birer teknik gezi yapılmıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nün Kadrosu Genişliyor Bir kurumun geçmişinin berraklığı, çalışanlarına o kurumun geleceği için mânevî fakat gizli olan bir enerji üretir. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ EMO nun ilk ziyâret edilmesinden bir sene sonra Yrd. Doç. Dr. Tamer Coşkun Bey ayrılmış, bu arada Doç. Dr. Mustafa TEMİZ in yurt dışı danışmanlığını yaptığı Murat Aydos Bey, Amerika dan dönmüştür. Yine Bölüm ün ilk açıldığı sıralarda alınan araştırma görevlilerinden Serdar İplikçi Bey de doktorasını Boğaziçi Üniversitesi nde tamamlamıştır. Murat Aydos Bey ile Serdar Bey, kısa zamanda yardımcı doçentlik kadrolarına atanarak öğretim üyesi yapılmışlardır. Ancak, Murat Aydos Bey, Bilgisayar Bölümü nün açılışının kolaylaşmasını sağlamak için o Bölüm ün kadrosunda gösterilmiştir. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ in danışmanlığını yaptığı yurt dışı doktora öğrencilerinden doktorasını bitirerek yurda dönen ve Üüniversitemiz de ilk defâ iş başı yapan Teknik Eğitim kadrosunda bulunan Bekir Sami Sazak Bey dir. Sami Bey in döndüğü sıralar, Bölüm de en çok hocaya ihtiyaç duyulan yıllar olmuştur. Sami Bey in o sıradaki Rektörlük idârecilerinden Bölüm de görevlendirmesinin istenmesine rağmen, bunu başarmak mümkün olmamıştır. Bu idâreciler, Sami Bey i Köseoğlu binâsında bir seneden fazla boşu boşuna oturtmuşlar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ne derse göndermemişlerdir. Bununla berâber, daha sonra yeni Rektör Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI, Doç. Dr. Mustafa TEMİZ in âcil talebi üzerine, Sami Bey i Teknik Eğitim Fakültesi nin fiîlen açılışına kadar Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nde görevlendirmiştir. Daha sonra Sami Bey Teknik Eğitim Fakültesi açılınca Bölüm den ayrılmıştır. Bu sıralarda (2004 yılları), Teknik Eğitim Fakültesi, Sami Bey in omuzlarındadır. Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü nde, gerek araştırma görevlilerinin bir kısmının yüksek lisanslarında ve gerek bâzı ders ve öğrencilerin projelerinde Sami Bey den verimli olarak faydalanılmıştır. Bugün Yrd. Doç.lerimizden 4-5 kadarının Yüksek Lisans larını o sıralarda Sami Bey yaptırmıştır. Ayrıca Teknik Eğitim Fakültesi kadrosunda Elektrik-Elektronik 1 Bir Söyleşi (Pamukkale Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü EYLÜL 2001),

11 11 Mühendisliği Bölümü nden mezun 3 öğretim elemanı vardır. Şaziye ve Halil doktora yapmaktadırlar. Sevilay ise doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi nde 35. madde kapsamında yapıp dönmüş, Yrd. Doç. olmuştur. Yıl 2007 yılı Sami Bey doçent olmuş, Teknik Eğitim Fakültesi nde kadroya geçmiştir. Doç. Dr. Mustafa TEMİZ de Teknik Eğitim Fakültesi nin Fakülte ve Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. Bugün aynı fakültede bâzı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu öğrenciler de Arş. Görevlisi olup Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktora Programı nda doktora yapmaktadırlar yılında Aydın KIZILKAYA da 35. madde kapsamında İ.T.Ü de doktorasını yaparak dönmüştür yılında yüksek lisanslarını Doç. Dr. Mustafa TEMİZ de yapıp 35. madde ile Erkan YÜCE ve Ali KIRÇAY da, sırasıyla, Boğaziçi ve Eğe Üniversiteleri nde doktoralarını tamamlayarak Bölüm e dönmüşler, aynı yıl içinde Aydın KIZILKAYA, Erkan YÜCE yardımcı doçent olmuşlardır. Bu yılın sonlarında Almanya da öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. İsmail KAŞIKÇI Bey de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nde misâfir öğretim üyesi olmuştur. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ, İsmail Bey le Bölüm ün ilk kuruluşundan beri tanışmaktadırlar. Prof. Dr. İsmail KAŞIKÇI Bey, Bölüm ilk kurulduğu sırada Denizlili olarak Bölüm e gelip mânevî destek veren ilk Denizlilidir. Prof. Dr. İsmail KAŞIKÇI Bey, o günden beri Bölüm ile ilişkisini, maddî ve mânevî desteğini sürdürmektedir. Uğur Kalay, Kürşat Tanrıöven, Mahmut Kuyumcu Yüksek Lisans yapmadan, Türker Aktekin, Hakan Acer Yüksek Lisans yaptıktan sonra Yrd. Doç. Dr. Tamer Coşkun, Yrd. Doç. olduktan yaklaşık bir yıl sonra, Ali Kırçay 2 yıl sonra; Murat Aydos 3-4 yıl sonra ayrılıp başka kurumlara geçmişlerdir yılında Yrd. Doç. Dr. Serdar İplikçi doçentlik sınavını kazanmıştır. Sonuç olarak: 2008 yılının başları îtibârıyla Bölüm de kadrolu olarak 1 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 doktoralı araştırma görevlileri ve diğer araştırma görevlileri bulunmaktadır. Araştırma görevlilerinin 6 tânesi 35. madde kapsamında, 4 tânesi gayrı resmi doktora yapma pozisyonunda olup bir tânesi yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir yılının sonlarına doğru Doktora Programı na da sâhip olan Bölüm de 2009 yılının Mart ayı îtibârıyla 14 doktora öğrencisi olmuştur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nün elemanlarından Doç. Dr. Serdar İplikçi, Best Paper Award in CASYS 99 (Computing Anticipatory Systems), Liége, Belgium ve Doktora Tez Ödülü nü, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Ödülü nü; Doç. Dr. Aydın Kızılkaya, Werner Von Siemens Excellence Award, Doktora Tez Ödülü nü; Doç. Dr. Erkan Yüce, Doktora Tez Ödülü nü, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Ödülü nü ve Yrd. Doç. Dr. Engin Çetin, Türk Eğitim Vakfı Yükseköğrenim Başarı Ödülü nü kazanmışlardır yılının Ekim ayında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi nde yapılan Üretkenlik Ödülü konulu yarışmada Mühendislik Fakültesi nin bölümleri arasında birinci olmuş ve Birincilik Ödülü almıştır yılının Ekim ayındaki Üretkenlik Ödülü konulu yarışmada ise Bölüm önce birinci olmuş ama sonra dere geçilirken

12 12 at değiştirilerek (yarı yolda kural değişikliği yapılarak) ikinciliğe düşürülmüştür. Bölüm Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ceyhun KARPUZ, 2005 yılı TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) Ödülü nü ve Prof. Dr. Dr. Mustafa TEMİZ, T.C. Kültür Bakanlığı 1990 Bilgi Yılı nda, Bilgi Toplumu Konulu Eser Yarışması Mansiyon Ödülü nü kazanmışlardır yılının başları îtibârıyla Bölüm de kadrolu olarak 1 profesör, 2 doçent, 6 yardımcı doçent, 1 doktoralı araştırma görevlisi, yüksek lisanslarını bitirmiş ve bir kısmı 35. madde kapsamında doktora yapan 11 araştırma görevlisi ve 2 uzman olmak üzere 23 teknik personel bulunmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nün kurulduğu sırada yalnız 1 öğretim üyesi (Doç. Dr. Mustafa TEMİZ) varken, 2012 yılı Ekim ayı itibârıyla Bölüm de kadrolu olarak 2 profesör, 6 doçent, 8 yardımcı doçent vardır. Ayrıca Bölüm de PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü nde doktora yapan 1 adet araştırma görevlisi, İzmir Teknoloji Enstitüsü nde doktoraya devam eden 1 adet uzman, 35. madde kapsamında 3 adet ve ÖYP kapsamında doktora yapan 4 adet, 50-d kadrosunda çalışan 1 adet araştırma görevlisi vardır. Ayrıca dışarıdan Bölüm de 35. madde ve ÖYP kapsamında Doktora yapan 2 eleman bulunmaktadır. Öğrenci asistanı ve Bölüm sekreteri ile toplam personel 30 dur. Hâlen Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Mustafa TEMİZ görevini sürdürmekte ve Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Bölüm Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa TEMİZ in ilk asistanlarından ve ilk yüksek lisans öğrencilerinden olan Doç. Dr. Aydın KIZILKAYA ve Bölüm ün ilk mezunlarında olan Yrd. Doç. Dr. Engin Çetin dir. Geçmişini unutanın geleceğe tırmanmak için dayanacağı noktalar belirsiz ya da kaygan olur. Tablo I: Prof. Dr. Mustafa TEMİZ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM ÇALIŞANLARI A) Anabilim Dalına Göre Öğretim Elemanları I. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Bilim Dalı: A) Prof. Dr. Mustafa TEMİZ B) Doç. Dr. Ceyhun KARPUZ a) Arş. Gör. Mehmet ÜNAL (35. Madde) II. Haberleşme Anabilim Dalı: A) Doç. Dr. Aydın KIZILKAYA a) Arş. Gör. Adem ÜKTE (PAÜ Fen Bilimleri) b) Arş. Gör. Mustafa Alper AKKAŞ (ÖYP ) Kural değişikliği resmen delilli olarak ortaya çıkarılmıştır.

13 13 III. Kontrol ve Kumanda Anabilim Dalı: A) Doç. Dr. Serdar İPLİKÇİ c) Yrd. Doç. Dr. Selami BEYHAN a) Arş. Gör. H.Hilal EZERCAN KAYIR (35. Madde) b) Arş. Gör. Mustafa Seçkin DURMUŞ (35. Madde) c) Arş. Gör. Deniz SEVİŞ (ÖYP) IV. Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı: A) Prof. Dr. Bekir Sami SAZAK B) Yrd. Doç. Dr. Selim KÖROĞLU C) Yrd. Doç. Dr. Dr. Engin ÇETİN a) Uzman. Özgür Önder KARAKILINÇ (doktora) V. Elektronik Anabilim Dalı: A) Doç. Dr. Erkan YÜCE B) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZEK C) Yrd. Doç. Dr. Remzi ARSLANALP a) Arş. Gör. Serdar TEZ (ÖYP) VI. Devre ve Sistemler Anabilim Dalı: A)Doç.Dr. Abdullah Tahsin TOLA B) Yrd. Doç. Dr. Serhat KESERLİOĞLU VII. Elektrik Makineleri Anabilim Dalı: A) Doç. Dr. Yusuf ÖNER B) Yrd. Doç. Dr. Sinan KIVRAK C) Yrd. Doç. Dr. Selami KESLER VIII. 35.Madde (Doktora): Ali Kürşad GÖRÜR ÖYP (Doktora): Araş. Gör. Pınar ÖZTÜRK 50-D: Arş. Gör. Mehmet Doğan ELBİ Öğrenci Arş. Gör.: Erman AKGÜL 1) Prof. Dr. Mustafa TEMİZ (Bölüm Başkanı) TOPLU HALDE ÖĞRETİM KADROSU

14 14 2) Prof. Dr. Bekir Sami SAZAK 3) Doç. Dr. Serdar İPLİKÇİ 4) Doç. Dr. Ceyhun KARPUZ 5) Doç. Dr. Abdullah Tahsin TOLA 6) Doç. Dr. Aydın KIZILKAYA 7) Doç. Dr. Erkan YÜCE 8) Doç. Dr. Yusuf ÖNER 9) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZEK 10) Yrd. Doç. Dr. Selim KÖROĞLU 11) Yrd. Doç. Dr. Engin ÇETİN 12) Yrd. Doç. Dr. Remzi ARSLANALP 13) Yrd. Doç. Dr. M. Serhat KESERLİOĞLU 14) Yrd. Doç. Dr. Selami KESLER 15) Yrd. Doç. Dr. Sinan KIVRAK 16) Yrd. Do. Dr. Selami BEYHAN Üretgenlik Ödülleri: Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü 2008 Üretkenlik Ödülü konulu Plaket Töreni Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

15 15 Rektör ve Dereceye Giren Bölümlerin Bölüm Başkanları Uluslararası yarışta Mühendislik Fakültesi nde üretkenlikte birincilik kazanan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, bundan sonra Yrd. Doç. Dr. Sinan KIVRAK ın çalışmalarında görüldüğü gibi bilimsel faaliyetlerin yurtiçi sanayi çalışmalarına, patent üretimine kaydırılmasını hedeflemelidir. Öğretim elemanlarından 6 sı aynı Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olup bunlardan, biri Bölüm Başkan Yardımcısı olmak üzere, 2 tânesi Yrd. Doç. olup 6 tânesi doktora ve 1 tânesi yüksek lisans yapmaktadır. Teknik Eğitim Fakültesi nde de 3 tâne Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu bulunmaktadır. Bölüm Öğretim Üyeleri, Erasmus kapsamında ve diğer imkânlarla yeteri kadar yurtdışı tecrübeyi elde etmiş bulunmaktadırlar. Bölüm Öğretim üyelerinde Doç. Dr. Abdullah Tola, Pamukkale Üniversitesi Bilgi İşlem Dâire Başkan Vekilliği görevine ek olarak Rektörlüğün çeşitli komisyonlarında da görevlidir. Doç. Dr. Serdar İplikçi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı yapmış olup hâlen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Baş Editörlüğünü yürütmektedir. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TEMİZ ayrıca Pamukkale Üniversitesi Etik Kurulu üyesidir. Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TEMİZ hâlen görevini sürdürmektedir (Yukarıki resimde 2008 Üretkenlik Ödülü konulu Plâket Töreni görülmektedir).

16 Mezûniyet Töreninde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm ü Geçit Töreninde 2010 Mezûniyet Töreninde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm ü Geçit Töreninde

17 Mezûniyet Töreninde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm ü Geçit Töreninde 2010 Mezûniyet Töreninde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm ü Geçit Töreninde

18 Mezûniyet Töreninde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm ü Geçit Töreninde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TEMİZ, 2000 li yıllarda bir öğrencinin Kurban Bayramı nı kutlamak amacıyla kendisine göndermiş olduğu e- mail iletisinden, mezun olan öğrencilerin yetişme kalitesi konusunda bir fikir sâhibi olduğunu dile getirmektedir. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ, öğrencinin kutlama cümlelerinden sonra kendi ağzından şöyle yazdığını dile getiriyor: Hocam ben şu anda Çanakkale Radar Üssü nde askerliğimi yapıyorum. Biz iki kişiyiz, buraya sınavı kazanarak girdik. Ben ikinci oldum. Birinci olan arkadaş ise, Bilkent Üniversitesi nden Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm ünden mezun olan öğrencilerden zaman zaman böyle alınan olumlu geri dönüşüm değerlendirmelerinden bâzıları aşağıdadır:

19 19 From: Ömer Haybat Save Address Headers To: CC: Date: Mon, 18 Oct :22: Subject: Merhaba Hocam... *********************** Your mail has been scanned by InterScan VirusWall. ***********-*********** Hocam nasilsiniz? Ben 2000 Elektronik mezunlarindan numarali Ömer Haybat. Mezun olduktan sonra egitime Almayada devam etmeye basladim. Önce Almanca ögrendim ve simdi de Stuttgart üniversitesinde Bilgisayar Programlama alaninda hem master yapiyorum hem de calisiyorum. Allah'a sükür hersey yolunda. Bu sene nasip olursa masteri bitirip doktora calismalarina baslicam. Eger üniversite ögrencilerinden master amaciyla Almanyaya gelmek isteyen olursa elimden gelen her türlü yardimi yaparim. Ayrica sizin de Almanyadaki egitim sistemleri ve ders notlari konularinda herhangi bir ihtiyaciniz olursa lütfen cekinmeden bana bir mail yazin. Burdaki egitim süresince sizin ve diger hocalarimin ismini defalarca andim. Gercekten cok sey ögrenmisiz. insan karsilastirma yapinca ancak farkina varabiliyor. Bu son sömestirim ve buradaki ismi Regelungstechnik olan bir dersim var. Ancak ben bu dersi cok daha detayli bir sekilde Sayin Rafig Samedov hocamdan Otomatik Kontrol 1-2 olarak ögrenmistim. Burdaki ders bizim Pamukkale Üniversitesine nazaran cok daha yüzeysel isleniyor. Buradaki profesör ile sözkonusu dersin taninmasi hakkinda görüstüm. Eger bir adet imzali ve mühürlü ders icerik listesi gönderebilirseniz dersi yeniden almak zorunda kalmayacagim. Böylece bilgisayar programlama konularinda daha fazla yogunlasabilmek icin daha fazla vaktim olucak. Ben Pamukkale üniversitesinde gördügümüz dersin icerigini hazirladim. Ekte gönderdigim dosyanin eger sizde uygun görürseniz sadece imzalanip mühürlenmesi gerekiyor. Daha sonra Nazim Girgin adinda bir arkadasim gelip sizden alip bana göndericek. Saygilarimi sunarim. Ömer Haybat Go Back Prev Next Reply Reply All Forward Delete Go Back Prev Next Reply Reply All Forward Delete Message: 4 of 7 Printable Version From: "Omer Haybat" Save Address Headers To: CC: Date: Mon, 08 Nov :30: Subject: Merhaba hocam *********************** Your mail has been scanned by InterScan VirusWall. ***********-*********** Sayin Hocam, Inanin mesaj yazdiginiza cok sevindim. 5 senemi gecirdigim üniversiteden sadece 4-5 arkadasim ve 2-3 hocamla kontagim kaldi. Eger Denizli'de olsaydim elbetteki böyle olmazdi. Ama ne yapayim kaderde egitime devam etmekte varmis. Yani ben hep ilerde ticaretle ugrasirim diye düsünüyordum. Buradaki profesörle tekrar görüstüm. Tekrar ayni yazilari imzalatip getirtmenize gerek yok, profesörünüzün adresini verin, cok gerekli olursa ben kendisi ile araciligi ile kontak kurarim. dedi. Size bir mail yazacagini hic sanmiyorum. Dün bana kücük capli bir sözlü ve yazili yapti. Cözümlerimden cok memnun kaldi ve dersi kabul etti. Yani tekrar bisiler yazip imzalatip getirmeme gerek kalmadi. Bu dersin yerine simdi Digitale Regelsysteme adinda bir ders vericekler. Hocam burda dikkatimi cok ceken bir husus var, belirtmeden gecmek

20 20 istemedim: Mühendislik fakültelerinin hepsinde Makine, Elektronik, Bilgisayar, Uzay, Insaat MATLAB i cok asiri derecede fazla kullaniyorlar. Hocalarin sürekli kullandiklari cümle MATLAB bir mühendisin hesap makinesidir. Elektronik ve Bilgisayar bölümlerinde MATLAB ve Matlab in bir Toolbox u olan Simulink cok fazla kullaniliyor. Sinavlarda dahil nasil bir soru sorarlarsa sorsunlar illaki sorunun bi yerinde birseyleri ya Matlab ile hesaplamamizi yada elde edilen sonuclari grafik halinde matlab ta uygulamamizi istiyorlar. Allah a cok sükür, sizin de ileri görüslülügünüz sayesinde Pamukkale Üniversitesindeyken MATLAB dersi almistim (Nümerik Analiz). Burdan Türkiye"deki ve Pamukkale üniversitesindeki gelismeleri takip etmek cok zor. Dularim sizlerle. Eger Üniversite ögrencilerinden egitim amaciyla Almanyaya gelmek isteyen varsa yardimci olmaya calisirim. iyi calismalar ve basarilar dilerim. Ömer Haybat Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE! Konu Ä Ã in Tarih Kime Hocam, Teşekkür Saffet OZYURT Cuma, Temmuz 28, :08 Ã s Ben 1997 yılında başladığım Pamukkale Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2001 yılında mezun oldum. Sizden aldığım kaliteli eğitim ve 4 yıl süren desteğiniz sayesinde önce Schneider Electric'te 2 yıl çalıştım ve şimdi Siemens San. Tic. A.Ş. de Eskişehir Bölge Sorumlusu olarak çalışıyorum. Üniversitemizin ve bölümümüzün sitesini incelerken mail adresinizi gördüm ve size nacizane bir teşekkür i göndermeden geçemedim hocam. Bende ve dönem arkadaşlarımız da emeğiniz çok büyük. Herşey için öncelikle size ve sonra ekibinize çok teşekkür ederim. İnşallah hayat tekrar bizlere görüşme fırsatı verir. Saygılarımla, Saffet ÖZYURT SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eskişehir Büro İş Geliştirme Yöneticisi Adres : Arifiye Mahallesi Başan Sokak Atılgan İşmerkezi No:1/605 ESKİŞEHİR Tel : Faks : GSM : This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean. "kagan koray ayten" Add to Address Book Add Mobile Alert To:

Ali Şakir Efendi ile söyleşi

Ali Şakir Efendi ile söyleşi Cıtatıon Bedir, Ahmet. Ali Şakir Ergin Efendi ile söyleşi, Journal of Faculy of Theology of Bozok University. 2,2 (2012/2), ss. 1-19. Ali Şakir Efendi ile söyleşi Ahmet Bedir Prof. Dr. Bozok Üniversitesi

Detaylı

Intel ile eğitim protokolu

Intel ile eğitim protokolu Dünyanın üçüncü büyük üniversitesiyiz Rektör Prof. Dr. Davut Aydın, Köln de düzenlediği basın toplantısında üniversitemizin çalışmaları konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Aydın, Batı Avrupa daki faaliyetlerin

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SANÂYİ İŞBİRLİĞİ ve ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ÜNİVERSİTE VE SANÂYİ İŞBİRLİĞİ ve ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE VE SANÂYİ İŞBİRLİĞİ ve ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Prof. Dr. Mustafa TEMİZ Giriş Türkiye mizde üniversitelerimizin gelişmesi husûsundaki ilgisizlik son zamanlarda doruğa ulaşmış bulunuyor.

Detaylı

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ Görüşülen Kişi : Ruhi Kafescioğlu Doğum Yılı :1920 Görüşme Tarihinde Yaşı : 87 Doğum Yeri : KAYSERİ Mesleği : Yüksek Mühendis-Mimar,

Detaylı

17 İNCİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALARI. Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi

17 İNCİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALARI. Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 17 İNCİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALARI Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2009 İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu üyeleri (2008-2009) Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R N E Ğ İ D E R G İ S İ O C A K - Ş U B A T - M A R T 2 0 1 0 S A Y I : 1 9 Üniversite Sanayi İşbirliği GOSB'de yüksek lisans eğitimi DERGİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ 20-21 MART 2012 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:40/2014-3 Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok Yavru Vatan;

Detaylı

i n d e k s 14-22 N D E S indeks Konuk Yazar K6Portre Gülseren Kariyer Tufan Alatan 82 Hakan Bezginli 78 Budayıcıoğlu 65 KolejIN Bizim Dünyamız

i n d e k s 14-22 N D E S indeks Konuk Yazar K6Portre Gülseren Kariyer Tufan Alatan 82 Hakan Bezginli 78 Budayıcıoğlu 65 KolejIN Bizim Dünyamız indeks 2 N D E S I 8 Konuk Yazar K6Portre Gülseren Hakan Bezginli 78 Budayıcıoğlu 65 12 KolejIN 26 Sağlık Prof. Dr. Meral Or 72 32 Panoramik Bakış Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı 67 28 Mesaj Kutusu Ataç İmamoğlu

Detaylı

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI KOÇ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TARİHİ 3 4 5 Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa, netice almak zordur Vehbi KOÇ V E D İ

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ bilimname IV, 2004/1, 143-160 PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ Yrd.Doç.Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. mgurkan@erciyes.edu.tr Sayın hocam, siz Türkiye de daha çok bir akademisyen, kelam bilgini olarak tanınmaktasınız.

Detaylı

Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani. Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş

Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani. Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:9, Sayı:36/2013-3 Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Değerli GAÜNDEM okurları;

Değerli GAÜNDEM okurları; GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Marifet, REKTÖR DEN iltifata tabidir Değerli GAÜNDEM okurları; Koşuyoruz Nefes nefese koşuyoruz dediğimiz ilk sayımızın sizlerle buluşmasının üzerinden yaklaşık üç ay geçti. Bu sürede

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

İKÜMED Kuruldu. İKÜMED 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı. Nisan 2014 / Sayı: 1

İKÜMED Kuruldu. İKÜMED 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı. Nisan 2014 / Sayı: 1 Nisan 2014 / Sayı: 1 İKÜMED Kuruldu 8 Ağustos 2012 tarihinde, İstanbul Dernekler Odası na, İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği, yedi kurucusu adına Ali Kaplanoğlu eliyle dernek

Detaylı

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu ÇALIŞIYOR

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu ÇALIŞIYOR Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu ÇALIŞIYOR Sevgili Arkadaşlar, Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu 2011-2012 yılı çalışmalarına hızla devam etmektedir. Topluluk faaliyetlerinde etkinliği düzenlemekten

Detaylı

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK 29.03.2011 tarihinde Vehbi Esgel Etensel in gerçekleştirdiği Diplomatlık Mesleği ve Tercümanlık konulu konferans metnidir. Konuşmacı: Vehbi Esgel Etensel (Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

EKİM - KASIM - ARALIK 2012

EKİM - KASIM - ARALIK 2012 EKİM - KASIM - ARALIK 2012 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E.

Detaylı

Başarı Öyküsü / Asım ALTUNBAŞ

Başarı Öyküsü / Asım ALTUNBAŞ Başarı Öyküsü / Asım ALTUNBAŞ Bu sayımızda, öğrencileri ve meslektaşları tarafından Türkiye de mikroelektroniğin babası olarak adlandırılan Prof. Dr. Sayın Duran Leblebici ile keyifli bir sohbet yaptık.

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu HİTİT HABER BAŞLARKEN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu yeni sayısında, değerli Hitit Üniversitesi Ailesi ni sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üstlendiği vizyon ve

Detaylı

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa)

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) İTÜ NÜN ÇINARLARI [İkinci Kuşak] ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Detaylı

Türkiye nin Enerji Verimliliği Süreci. Çekmeköy İlçesi Toplu Konut Bölgeleri İçin Kojenerasyon Sistemlerinin Analizi

Türkiye nin Enerji Verimliliği Süreci. Çekmeköy İlçesi Toplu Konut Bölgeleri İçin Kojenerasyon Sistemlerinin Analizi Türkiye nin Enerji Verimliliği Süreci Çekmeköy İlçesi Toplu Konut Bölgeleri İçin Kojenerasyon Sistemlerinin Analizi Sayı - Number 79 Mayıs - Haziran / May - June 2012 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI : Sezai ONARAL :

Detaylı

PROF. DR. SADIK KIRBAŞ A ARMAĞAN KİTAP

PROF. DR. SADIK KIRBAŞ A ARMAĞAN KİTAP T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. SADIK KIRBAŞ A ARMAĞAN KİTAP Editörler Prof. Dr. Mustafa KOÇAK Prof. Dr. Suat TEKER Eylül 2011 i OKAN ÜNİVERSİTESİ-Eylül 2011 Adres: Okan Üniversitesi, Akfırat Kampusü

Detaylı

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Cumhurba kan Gül iftardan önce e i Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Hasbahçe nin giri inde kar layarak, tek tek ellerini s kt. Gül 56 ilden 261 ehit yak n ve gaziye Dolmabahçe Saray nda iftar yeme

Detaylı

Merhaba, Prof. Dr. Mete Çamdereli İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Mete Çamdereli

Merhaba, Prof. Dr. Mete Çamdereli İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Mete Çamdereli 1 Merhaba, İtalik in yeni sayısı ve yeni haberleriyle yeniden buluşuyoruz. Üç güzel haber de üniversitemizden ve fakültemizden var. İlki uzun yıllardır çıkan Gazetem yayın hayatına son verdi ve yeni bir

Detaylı

Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen. Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil. Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum

Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen. Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil. Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:41/2014-4 Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum

Detaylı