Solid Organ Nakil Tarihçesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Solid Organ Nakil Tarihçesi"

Transkript

1 Alper Gözübüyük Giriş Yitik ya da hasarlı organların yerine yenilerinin konulması tarih öncesinden bu yana tüm insanlığın hayali olup sürekli güncelliğini korumaktadır. Tahmini olarak MÖ 950 yıllarında kullanıldığı bildirilen ayak başparmağı protezinden gerçekleşmiş ancak hayaller henüz bitmemiştir. Ayrıca bazı doku ve organların transplantasyonunda olduğu gibi, örneğin akciğer transplantasyonu ülkemizde yapılabilmesine karşın henüz emekleme aşamasındadır. Yüzbinlerce yıllık insanlık tarihinde organ nakli hayali insanlık tarihi kadar eski olmalıdır. Yazılı kaynaklardaki şimdiye kadar en eski veri, milattan önce 500 lü yıllarda bir Çinli doktor olan Pien Ch ioa nun iki askerin kalbini karşılıklı olarak değiştirme girişimi ve yine bir Çinli doktor olan Hua-Tu onun hasta organları sağlam organlarla değiştirdiğine ait kayıtlardır (1). İnsan hayatının idamesinde çok önemli yeri olan kan, insandan insana nakli konusunda ilk ve en yoğun olarak düşünülen dokudur. Birçok acı veren girişimden sonra, ilk olarak 1818 yılında bir İngiliz doğum uzmanı olan James Blundell tarafından doğum sonrası kanamalı bir anneye kocasından alınan kan başarılı bir şekilde nakledilmiş ve tıp tarihinde insandan insana ilk başarılı doku nakli olarak kayıtlara geçmiştir (2) de Alman Landsteiner tarafından kan grupları tarif edilmiş, kan nakli karşısındaki engellerin birçoğu kaldırılmıştır tarihinde ise ilk başarılı kornea nakli yapılmıştır. Böbrek nakli hayvandan ya da insandan insana denenmesine rağmen rejeksiyon nedeni ile uzun yıllar başarılı olamamıştır yılında doku rejeksiyon olayı anlaşılmış ve tanımlanmıştır yılında tek yumurta ikizleri arasında olmak üzere dünyanın ilk başarılı böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirilmiştir (3). Akciğer transpantasyonunda ilk deneysel çalışmalar 1930 lu yıllarda başlar. ABD de Dr wiliam Elias Adams, köpekler üzerinde ilk akciğer transplantasyonu çalışmaları ile akciğer naklinde öncü araştırmacılardandır (4). Bir Rus fizyoloğu olan Demikhov 1947 de köpeklerde ilk başarılı akciğer transplantasyonunu gerçekleştirmiş, ancak Batı dünyası bu çalışmadan çevirisi ve dağıtımının yapıldığı 1962 yılına kadar 1

2 habersiz kalmıştır (5) lı yıllardan önce kalp ve akciğer transplantasyonu deneysel çalışmaları bir çoğu o zamanlar henüz üzerinde deney yapılması yasak olmayan köpekler üzerinde yapılmakta idi. Bu araştırmaların bir çoğunda transplantasyon sonrasında karşılaşılan sorun, pulmoner denervasyon sonucu Hering-Breuer refleksinin kaybı nedenli olduğu düşünülen köpeklerde yavaş soluma, uzun apne dönemleri, yüksek tidal volüm ile karakterize şiddetli ventilasyonda bozukluğu idi. Ancak primatlar üzerinde gerçekleştirilen deneylerde pulmoner denervasyonun ve Hering-Breuer refleksinin solunumu devam ettirmede şart olmadığı görülmüş ve insanlar üzerindeki denemeler için cesaret verici olmuşlardır (6). Akciğer transplantasyonunda diğer organ transplantasyonlarına göre tüm dünyada daha yavaş bir ilerleme sağlanmaktadır. Bunun nedenleri akciğerlere özel bir takım sorunlara bağlanmaktadır. Birincisi; akciğer transplantasyonlarında ameliyat süresini çok uzatması nedeni ile bronşial arterlerin reanastomozu yapılamamaktadır. Sistemik dolaşımı olmayan bronşial anastomoz iskemi ve nekroz riski ile karşı karşıya kalmaktadır. İkincisi akciğerler dışarıdan ve üst solunum yollarından kaynaklanan mikoorganizma dolu nonsteril bir hava ile sürekli bombardıman halindedir. Üçüncüsü; transplante edilen akciğerde denervasyon nedeni ile bronş irritasyonu sonucu açığa çıkması gereken öksürük refleksi kaybolmaktadır ayrıca transplante edilen akciğerlerde göğüs boşluğu içinde göğüs duvarı ve diyafram ile uyumlu çalışabilmesi için transplante akciğerin ölçüleri de büyük önem taşımaktadır yılında Amerika birleşik devletlerinde Dr James Hardy insanlarda ilk başarılı akciğer naklini gerçekleştirmiştir. Hardy nin hastası müebbet hapsi olan, kilo kaybı, yüksek ateşli, hemopitizili, genel durumu oldukça bozuk, yassı epitel hücreli akciğer kanseri olan bir hükümlü idi. Sol ana bronşu tamamen tıkayan tümör dokusu ve sağ akciğerdeki belirgin amfizem ve istirahat dispnesi ve renal yetmezlik bulguları ile pnömonektomi için pek uygun bir aday değildi. Hardy hastasına, myokard infarktüsü nedeni ile hayatını kaybetmiş bir hastadan aldığı akciğer ile bir sol akciğer nakli gerçekleştirdi. Hasta postoperatif 19. Günde renal yetmezlik ve malnutrisyon nedeni ile kaybedildi (7). Bu girişim başarısız olmasına rağmen akciğer transplantasyonunun en azından teknik olarak gerçekleştirmenin mümkün olabileceğini göstermiştir. Bu girişimi takiben 1980 li yıllara kadar kırk kadar deneme olmasına rağmen 1971 yılında Belçikalı cerrah Derom ve arkadaşlarının genç silikozisli bir hastaya yapılan transplantasyon hariç gerçek bir başarı görülememiştir. Hasta sekiz aylık hospitalizasyon süresinden sonra taburcu edilebilmiş ancak iki ay sonra sepsis nedeni ile kısa sürede kaybedilmiş hasta toplam on ay hayatta kalabilmiştir. Bu döneme kadar transplantasyon yapılan diğer olgular hastaneden taburcu olma şansını dahi bulamamışlardır. Olguların çoğu rejeksiyon, bronş anastomoz hattında ayrılma ve enfeksiyon nedeni ile kısa sürede ölmüşlerdir (8) yılından önce immünsupresyon esas olarak prednizon ve azotihioprine ile sağlanmakta idi. Bu yıldan önce yapılan transplantasyon uygulamalarında hastaların bir çoğunda bronş stür hattında ayrılma ve nekroz yada stenoz en sık karşılaşılan sorundu (9,10,11). Bu tip komplikasyonları önlemek amacı ile birçok bronşial anastomoz tekniği geliştirilmiş ancak gerçek bir başarı sağlanamamıştır yılında steroidlerin bronş anastomoz hattında iyileşmeyi geciktirdiği ve o günlerde henüz deneysel olarak siklosporinin yara iyileşmesi üzerine negatif etkisinin çok az olduğu bulundu (9) yılında siklosporin FDA (US Food and Drug Administration) tarafın- 2

3 3 Solid Organ Nakil Tarihçesi dan onaylanmasından sonra birçok organ naklinde olduğu gibi akciğer transplantasyonu da deneysel alandan rutin uygulama alanına hızla kaymıştır (10). İmmunsupresyon sağlamak için siklosporinin kullanılmaya başlanması ile organ transplantasyonlarının önündeki büyük engeller hemen hemen yıkılmış, akciğer transplantasyonlarının da önü açılmıştı. Tek akciğer transplantasyonunda ilk başarı 1983 yılında Dr. Joel Cooper tarafından Toronto Üniversitesinde Toronto akciğer transplantasyonu grubu tarafından idiopatik pulmoner fibrozisli bir hastada yapıldı. Siklosporin kullanılması ile steroidlerin yara iyileşmesi üzerindeki negatif etkilerinden sakınılmış, bronş anastomoz hattı omentum flebi ile desteklenmiştir (11). İlk başarılı çift akciğer transplantasyonu 1986 yılında aynı grup tarafından KOAH lı bir hastaya uygulanmıştır (12). Siklosporinin 1983 yılında kullanıma açılmasından 1985 yılına kadar iki yıllık süre içinde Toronto akciğer nakli grubu, beşi başarılı yedi akciğer transplantasyonu bildirmiştir (13) Bu başarı tüm dünyada yeni girişimleri tetikleyici bir etki göstermiş ve transplantasyon sayısı tüm dünyada artmaya başlamıştır. Türkiyede Akciğer Nakli Tarihçesi Ülkemizde organ nakli çalışmaları batı dünyasına göre gecikmeli de olsa devam etmektedir. Her ne kadar yurtdışında yaşayan ya da eğitim amacı ile bulunan hekimlerimizin dünyaca ünlü organ nakli merkezlerinde birçok çalışmaları mevcut ise de (14,15,16,17) ülkemiz bu konuda batı dünyasını yaklaşık yirmi yıl geriden takip etmektedir. Transplantasyon süreci sadece tıbbi ya da teknik bir konu değildir. Organ nakillerinde başarı sadece o ülkenin tıp alanındaki gelişmişliği ile değil ayrıca hukuki, etik, teknolojik alt yapısı ve dini ve sosyal faktörler ile bağlantılıdır (18). Dr Bernard ın 1967 yılında tüm dünyada ilgi uyandıran ilk başarılı kalp naklini gerçekleştirmesinden sadece üç yıl sonra 1969 yılında ülkemizde iki kalp nakli girişimi olmuş ancak başarıya ulaşılamamıştır (18,19). Türkiyede organ nakli tarihinden söz açıldığında şüphesiz ki bu alanda öncü bilim adamlarımız Dr. Mehmet HABERAL ve ekibi büyük farkla öne çıkmaktadır. Haberal 70 li yıllardaki hayvan deneyleri çalışmalarından sonra ülkemizde ilk organ naklini, 3 Kasım 1975 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Hastanesi nde bir anneden 12 yaşındaki oğluna böbrek naklini yaparak gerçekleştirmiştir. Aynı ekip 1990 yılında canlı donörden karaciğer naklini gerçekleştirmiştir (20). Ülkemizde yapılan bu başarılı ilk organ naklinden sonra tarihinde yürürlüğe giren 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun ile ülkemizde organ naklinin hukuki altyapısı da hazırlanmış oldu tarihinde İzmir Dokuz Eylül Tıp fakültesinde Dr. Öztekin OTO ve arkadaşları tarafından büyük damar transpozisyonlu restriktif ventriküler septal defekti olan ve pulmoner hipertansiyon gelişmiş 9 yaşındaki bir kız çocuğuna, ateşli silah yaralanması nedeni ile beyin ölümü gerçekleşmiş beş yaşında bir kız çocuğundan alınan organlar ile ülkemizde ilk defa kalp-akciğer transplantasyonu gerçekleştirilmiştir. Hasta postoperatif ikinci ayında taburcu edilmiş ve dokuz ay yaşamıştır. Bu girişim ve takip eden yaklaşık on yıllık süre içinde beşi kalp akciğer transplantasyonu olmak üzere dokuz akciğer nakil girişimi daha olmuş ancak tam bir başarı elde edilememiştir (21) yılı Mart ayında istanbulda Sürreyapaşa Akciğer transplantasyonu Çalışma grubu tarafından 34 yaşında silikozis nedeni ile terminal evrede olan bir erkek hastaya ilk defa tek (sol taraf) akciğer nakli yapıldı. Ameliyat sonrası dönemi komplikasyonsuz geçen hasta 2011 yılında halen hayatta olduğu bildirilmiş olup ülkemizin ilk

4 Solid Organ Nakil Tarihçesi başarılı tek akciğer nakil olgusu olarak kabul edilmektedir (22). Ülkemizde ilk kalp naklinin denendiği 1969 yılından bu güne kadar geçen yaklaşık 40 yıllık bir dönem içinde böbrek, karaciğer, kalp nakilleri başarılı bir şekilde yapılmakta, artık rutin uygulama düzeyine inmiş bulunmaktadır. Türkiye istatistik kurumunun Tablo. Ülkemizde yıllara göre akciğer ve kalp akciğer transplantasyon sayıları* YILLAR TOPLAM Akciğer Kalp-akciğer Toplam Açıklama: TÜİK 2011 istatistik yıllığı, Sağlık Bakanlığı sağlık istatistikleri yıllığı 2011 ve mevcut olgu raporları araştırılarak derlenmiştir istatistik yıllığında (23) sadece 2010 yılında ülkemizde 2495 böbrek, 697 karaciğer, 87 kalp nakli olmak üzere toplam 3336 organ naklinin gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Ancak aynı yıl içinde akciğer nakli girişimi sayısı yalnızca üçtür. Maalesef akciğer naklindeki gelişmeler diğer organ transplantasyonundaki gelişmelere göre oldukça geriden gelmektedir yılı toplam verilere bakıldığında 2 bin 849 böbrek nakil yapıldı, 18 bin 128 kişi sıra bekliyor. Bin 707 kişi karaciğer nakli için sırada bekliyor ve 892 kişiye nakil gerçekleştirildi. 262 kişi kalp için sırada ve 93 kişiye nakil yapıldı. Akciğer nakli için 8 kişi sırada bulunuyor ve 6 kişiye nakil yapıldı. Toplam 206 kişi pankreas için sıra bekliyor ve 24 kişiye nakil gerçekleştirildi. Toplam 3 kişi kalp kapakçığı ve bir kişi ince bağırsak için sıra beklerken, geçtiğimiz yıl birer kişiye bu nakiller yapıldı. Kaynaklar 1. Pien Ch iao, the legendary exchange of hearts, traditional Chinese medicine, and the modern era of cyclosporine. Kahan BD Transplant Proc Apr;20(2 Suppl 2): The history of blood transfusion prior to the 20th century--part 2. Learoyd P. Transfus Med Dec;22(6): Successful homotransplantation of the human kidney between identical twins. J Am Med Assoc Jan 28;160(4): Merrıll JP, Murray JE, Harrison JH, Guild WR 4. Alterations in cardiopulmonary physiology following autotransplantation of the lung. Nigro SL, Reimann AF, Fry WA, Mock lf, Adams WE. Surg Forum. 1961;12: Vladimir P. Demikhov, a pioneer of organ transplantation. Langer RM. Transplant Proc May;43(4): The History Of Lung-heart Transplantatıon, Dr.Kaan KIRALİ, Dr.Cevat YAKUT Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007, 3(12): lung homotransplantatıon in man. Jama dec 21;186: Hardy JD, Webb WR, Dalton ML JR, Walker GR JR 8. X Reitz BA; Wallwork JL; Hunt SA; Pennock JL; Billingham ME; Oyer PE; Stinson EB; Shumway NE. Heart-lung transplantation: successful therapy for patients with pulmonary vascular disease. N Engl J Med 1982 Mar 11;306(10): Effects of methylprednisolone and azathioprine on bronchial healing following lung autotransplantation. Lima 0, Cooper JD, Peters WJ, et al. J Thorax Cardiouasc Surg. 1981;82: Cyclosporine: a new immunosuppressive agent for organ transplantation. Cohen DJ, Loertscher R, Rubin MF, Tilney NL, Carpenter CB, Strom TB. Ann Intern Med Nov;101(5): Unilateral lung transplantation for pulmonary fibrosis. Toronto Lung Transplant Group. N Engl J Med 1986 May 1;314(18): Double-lung transplant for advanced chronic obstructive lung disease. Cooper JD; Patterson GA; Grossman R; Maurer J. Am Rev Respir Dis 1989;139: Transplantation in humans. Cooper JD, Pearson FG, Patterson GA, et al. Techniques for successful lung.j Thorac Cardiovasc Surg. 1987;93: Experimental lung transplantation. Technical, physiological and immunologic problems]. Alican F, Hardy JD. Turk Tip Cemiy Mecm Jun;33(6): Differential division of hilar tissue: effects upon lung function in the dog. Eraslan S, Hardy JD. Dis Chest Nov;50(5): Transplantation of the lung. Hardy JD, Eraslan S, Webb WR. Ann Surg Sep;160:

5 17. Lung reimplantation. Effect on respiratory pattern and function. Alican F, Hardy JD. JAMA Mar 9;183: The history and activities of transplantation in Turkey. Karakayali H, Haberal M. Transplant Proc Sep;37(7): Dünyada ve Türkiye de Kalp Cerrahisi Aydın Aytaç Kasım 1991, Cilt 1, Sayı 1, Haberal M, Bilgin N, Sanac Y, et al: Köpekte baypas kullanılmadan yapilan ortotopik karaciger homotransplantasyonu. HacettepeTip Cerrahi Bülteni 5:462, Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, ve ark. Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu: Ülkemizde ilk uygulama. Türk Kardiyol Dern Arş 1998; 26: Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli:türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu Süreyyapaşa Akciğer Transplantasyonu Çalışma Grubu (SATÇAG ) Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19(3): Türkiye istatistik kurumunun 2011 istatistik yıllığı, 5

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu A single

Detaylı

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net Önce Sağlık Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI w w w.gophastanesi.com.tr www.bobreknakliturkiye.net BÖBREK NAKİL MERKEZİ VERİCİLERİN ve ALICILARIN NAKİL HAZIRLIK TETKİKLERİNDEN

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

AFYON ĠLĠNDE HALKIN VE AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SAĞLIK ÇALIġANLARININ ORGAN BAĞIġI KONUSUNA ĠLGĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

AFYON ĠLĠNDE HALKIN VE AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SAĞLIK ÇALIġANLARININ ORGAN BAĞIġI KONUSUNA ĠLGĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ AFYON ĠLĠNDE HALKIN VE AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SAĞLIK ÇALIġANLARININ ORGAN BAĞIġI KONUSUNA ĠLGĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sevda EFİL 1, Şengül ŞİŞE 2, Hanife ÜZEL 3, Olcay ESER 4 ÖZET

Detaylı

Koçak A Aktaş E Ö Şenol E Kaya A Bilgin U E Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet

Koçak A Aktaş E Ö Şenol E Kaya A Bilgin U E Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 49(3): 153-16, 21 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı hakkındaki bilgi düzeyi Ege University

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3)

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3) EVDE MEKANİK VENTİLASYON Dr. Tülay Yarkın Giriş: Kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde evde uzun süreli mekanik ventilasyon (USMV), önemli ve başarılı bir teknik olarak özellikle göğüs duvarı ve nöromüsküler

Detaylı

Gürkan SERT a, Tolga GÜVEN b, Şefik GÖRKEY c. Özgün Makale/Original Articlec

Gürkan SERT a, Tolga GÜVEN b, Şefik GÖRKEY c. Özgün Makale/Original Articlec Özgün Makale/Original Articlec Türkiye deki organ aktarımı merkezlerine ait internet sitelerinde yer alan bilgilerin tıp etiği açısından değerlendirilmesi: Niteliksel bir çalışma Evaluation of the information

Detaylı

30 Temmuz, 2008 TÜRKİYE DE TRAVMA VE ACİL CERRAHİNİN GÜNCEL DURUMU

30 Temmuz, 2008 TÜRKİYE DE TRAVMA VE ACİL CERRAHİNİN GÜNCEL DURUMU 30 Temmuz, 2008 TÜRKİYE DE TRAVMA VE ACİL CERRAHİNİN GÜNCEL DURUMU Ülkemizin gerek çarpık kentleşme ve endüstrileşmesi gerekse de aşırı nüfus artışı ile birlikte trafik, iş ve ev kazaları ile şiddet olaylarının

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 3 Yıl:, Sayı: -3, Temmuz - Ocak Ayla San Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk ve başarılarla

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

Kornea Nakli. Kornea Nakli ve Göz Bankası Tarihçesi. Kornea Nakli ve Göz Bankasının Türkiyedeki Tarihçesi ve Yasal Düzenlemesi.

Kornea Nakli. Kornea Nakli ve Göz Bankası Tarihçesi. Kornea Nakli ve Göz Bankasının Türkiyedeki Tarihçesi ve Yasal Düzenlemesi. Kornea Nakli Nilüfer ALPARSLAN İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ve İstanbul Tıp Fakültesi Lions Göz Bankası, İstanbul Kornea Nakli ve Göz Bankası Tarihçesi

Detaylı

bağışlayın! YAŞATMAK İÇİN Her Yönüyle Organ Nakli ve Bağışı > 14 Deniz Uğur:

bağışlayın! YAŞATMAK İÇİN Her Yönüyle Organ Nakli ve Bağışı > 14 Deniz Uğur: Sayı : 4 / Nisan 2012 YAŞATMAK İÇİN bağışlayın! Her Yönüyle Organ Nakli ve Bağışı > 14 Deniz Uğur: > 46 İhtiyacınız Olan Gücün Kendi İçinizde Olduğunu Aklınızdan Hiç Çıkarmayın Günümüz ve Geleceğimizin

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Verem Hala Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu 5-12 Ocak 2014 Verem Savaşı ve Pro paganda Haftası nedeniyle, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada veremle savaşın sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

LABORATUVARI AKREDİTE OLDU

LABORATUVARI AKREDİTE OLDU 9. sayı sayfa 1:Layout 3 14.12.2012 16:03 Sayfa 1 Kalp ritim bozukluğuna dondurarak tedavi rciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri nde kalp ritim bozuklukları cryo ablasyon (soğutma yöntemi) ile

Detaylı

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR hakemli makaleler Şafak PARLAK ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Şafak PARLAK 1. Organ Nakli, Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Tarihi Gelişim I. Genel Olarak Hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

artıyor! Türk Tıbbının 'Köklü Çınar'ı 70'inci yaşını kutluyor

artıyor! Türk Tıbbının 'Köklü Çınar'ı 70'inci yaşını kutluyor Ocak/ Şubat / Mart 2015 Yıl 9 / Sayı 39 www. medicine.ankara.edu.tr - www.ankaratip.com.tr e-posta: tipbasin@medicine.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Resmi Yayın Organı Türk Tıbbının 'Köklü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN HASTALARA MÜDAHALELERİNİN HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ BAKIM YETİŞKİN

Detaylı

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL Merhaba! İletişimin başlangıcı merhaba ise, günümüzdeki son noktası da İNTERNET tir. 1960 lı

Detaylı

Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği nin deneyimi

Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği nin deneyimi 580 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37(8):580-590 Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği nin deneyimi Current

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI. Kalp Sağlığı Dosyası

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI. Kalp Sağlığı Dosyası Eylül / Ekim / Kasım 2011 Yıl:7 / Sayı 67 MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI Kalp Sağlığı Dosyası Memorial Şişli Kemik İliği Nakli Merkezi Açıldı Dünyada Bir İlk: Göz Ameliyatlarında Dikişsiz Kök Hücre

Detaylı

OSAS ta en önemli risk faktörü obezite

OSAS ta en önemli risk faktörü obezite www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. Ekzantem tedavisi Dünyada ilk kez Akut kalp yetersizliği Uludağ Üniversitesi Fakültesi nce gerçekleştirilen 4. İç Hastalıkları Kış Kongresi

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı