fotoğraf söze geldi RENGÂHENK 2012 Bahar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fotoğraf söze geldi RENGÂHENK 2012 Bahar"

Transkript

1 RENGÂHENK 2012 Bahar fotoğraf söze geldi

2 fotoğraf söze geldi Adem BÖLÜKBAŞI 2 RENGÂHENK 2012 Kış

3 RENGÂHENK 2012 Bahar 3 fotoğraf söze geldi

4 makale Esra GÜLTEKİN O nun Ailesi Allah Resulü nde sizin için, her hususta en güzel örnek vardır (Ahzab, 21) Kavurucu güneşin ve uçsuz bucaksız çöllerin hâkim olduğu diyarları Yüce Yaratıcı, evreni halkediş sebebi aziz Peygamber i ile lütuflandırmıştır. Sebebi Kainat Efendisi nin ruhani azameti karşısında küçüldükçe yok olan, zerrecik haline gelen bir göz O nun nurundan kendi zerrecikliği kadar da olsa feyzalabilmek için O nu ve yakınlarını nefes gibi takip etmekteydi. Zira Âlemlere Rahmet Efendi, zannedildiğinin aksine günlük hayatında o kadar mütevazı ve diğer insanlar gibiydi ki sanki her haliyle bütün zamanlara benim gibi olabilirsiniz, hayatınızın her alanına Muhammedi rayihalar saçabilmek için her hareketimde bir hikmet ve sizler için güzel ahlak olabilecek bir örnek arayın diye sesleniyordu. İşte bu zerrecik de kendi iç dünyasında O nun bu çağrıyı yaptığına inanıyor ve Efendiler Efendisi ne ve muhterem ailelerine, bütün zaman ve mekânlara rahmet ve ibret olsun diye, şahitlik ediyordu: Yüce Peygamber in getirdiği ilahi buyruklar gösteriyordu ki Din- İslam belli günlerde ve yerlerde icra edilecek bir din değildi. Bir Müslüman onu toplumsal hayat içinde anbean yaşamalıydı. Aile de toplumun çekirdeği olması münasebetiyle dinin yaşanmasında her şeyden daha ziyade ehemmiyet kazanıyordu. Fahri Kâinat Efendisi de bu ehemmiyeti hem aile kurmak suretiyle yaşantısıyla hem de müminleri daima aile konusunda uyarmakla sözleriyle bütün inananlara idrak ettirmeye çalışıyordu. Varlığını büyük davalara adayan eşhas, daha fazla hizmet edebilmek için evlenmekten ve çocuk sahibi olmaktan kaçınırken Yüce Resul imkân bulanınız evlensin, çünkü gözü ve iffeti en iyi koruyan evliliktir. buyuruyor ve kendisi de aile hayatıyla, evlilikleriyle bu birliktelikten maksadın ne olduğunu hal diliyle anlatmaya çalışıyordu. Cenabı-ı Allah, Ahzab Suresi nde O nun eşleri müminlerin anneleridir buyuruyordu. Bir aile olan müminlerin ilk annesi, Ümmül müminin- Evvelil müslimin Haticetül Kübra Hazretleri ydi. Hz. Hatice, Yüce Nebi ye henüz peygamberlik verilmeden evvel O nun güzel ahlaklı, faziletli halleri dolayısıyla kendisi evlenme teklifinde bulunarak evlenmişti. Valide hazretlerinin vefatına kadar sürecek olan 25 yıllık bu evlilik, Kıyamet e kadar yaşanacak bütün evliliklere bir örnek kabilinden hizmet edecekti. Zira bu evliliğin mayasında sonsuz sevgi, fedakârlık, sebat, hemdertlik, güven vardı. Hz. Peygamber, Hz Hatice nin Ahiret e intikalinden sonra başka evlilikler de yapmış, ondan daha genç, güzel kadınlarla da hayatını birleştirmişti. Ancak Evvelil müminin e olan sevgisini ne onunla yaşarken ne de onun vefatından sonra kaybetmişti. Hz. Hatice nin vefatından sonra Fahri Kâinat Efendisi ni ziyarete Hz. Hatice nin kardeşi Hale gelmişti. Onun 4 RENGÂHENK 2012 Kış

5 sesini duyan Hz. Peygamber, sesi merhum hanımının sesine benzediği için heyecanlanmış ve gelenin Hale olduğunu anlamıştı. Bunun üzerine Hz. Hatice nin vefatından sonra Habibi Kibriya ile evlenen Hz. Hümeyra Aişe üzülmüş ve ölen bir kadının böylesine hatırlamanın ne manası var? Allah sana daha iyi zevceler verdi demişti. Resulullah ise Hayır, gerçek senin dediğin gibi değil! Herkes bana inanmazken bana inanan o idi. Herkes Allah a ortak koşarken o Müslümanlığı kabul etmişti. Benim hiçbir yardımcım yokken o bana yardım ediyordu. Evvelil müminin Hz. Hatice, zengin ve itibarlı bir kadınken kimsesiz ve fakir olan Âlemlerin Efendisi ile evlenmiş ve vahyi karşılarken de O nun en büyük destekçisi olmuştur. Bu kutsal ve ağır yük karşısında tedirgin olan Allah ın Elçisi ne sürekli telkinlerde bulunarak ona destek verip vazifesini üstlenmesine yardımcı oluyordu. Hz. Peygamber Hira Dağı nda inzivaya çekildiği sıralarda ilerlemiş yaşına aldırış etmeksizin Efendisine yemek götürebilmek için kilometrelerce yol kat edip dağa tırmanıyordu. Aynı kabilden ona muhabbet besleyen aziz Peygamber de zevcesi yorulmasın diye koşarak elinden yükünü alıyordu. Ümmül mümininin evinde kurduğu saadet halkasıyla Efendisi ne hizmet ettiği gibi O nun davasının ve vazifesinin büyüklüğünü de idrak ederek sadakat ve sükûnetle sebat ediyordu. Onların birbirlerine bu muhabbeti evliliklerinin en başından sonuna kadar her safhasını kapladığından dışarıdan bakanlar acaba bu hissiyat gerçeği yansıtıyor mu diye merak ediyordu. Evliliklerinin ilk zamanlarında bu durumdan emin olamayan Hz. Peygamber in amcası ve O nu büyüten Ebu Talip cariyesi Neba yı Resulullah ın gizlice arkasından gönderip ilişkilerinin aslını öğrenmek istemişti. Onların konuşmalarını gizlice dinleyen Neba nın aralarındaki sevgiye şahitlik etmesi Ebu Talip in yüreğini rahatlatıyordu. Zira yeğeni yetim doğmuş, küçük yaşta öksüzlüğü tatmıştı. Yeğeni, Hz. Haticetül Kübra ve çocukları sayesinde mutlu bir ailenin hazzını yaşıyordu. Kadın dört özelliğinden dolayı seçilir: malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Evlilikten hayır görmen için eşin dindarını seç diye ümmetine ikazda bulunan Habibullah, ilk dört Müslüman dan biri olan Hz. Hatice yi sevdiği kadar onun sözüne rağbet de ederdi. Bütün zevceleriyle istişare etme alışkanlığı bulunan Resulullah, kızı Zeyneb i Ebul As a vermek için hanımı Hz. Hatice ye de danıştığını ifade ederek Resulullah Hz. Hatice ye muhalefet etmezdi demiştir. Gerek cahiliye devrinde gerekse ahir zamanda bir meta gibi görülüp, fikrine danışmak bir yana insan olarak bile görülmeyen kadınlara kaşı tutumun ne olması gerektiğini gösteriyordu. Yine aynı şekilde sizin hayırlınız, kadınları hakkında hayırlı olanınızdır, kadınlarınıza eziyet etmeyin. Onla Yüce Allah ın size emanetleridir. Onlara yumuşak olun, onlara iyilik edin sözleriyle de kendi aile hayatında uyguladığı ilahi emirleri ümmetine de telkin ediyordu. Hz. Nebi, bu kadar çok sevdiği ve kaybedince de hüzün yılı yaşadığı ifade edilen Hz. Hatice nin son nefeslerinde zenginliği terk ederek O nunla bu çetin yolu seçip daima yokluk ve sıkıntıları göğüsleyen hanımına üzüntü ve minnet duygularını bildiriyordu. Hz. Hatice nin vefatından sora onu iyiliklerle yâd etmek isteyen Resullullah, onun yakınlarına ve arkadaşlarına yokluğunda da iltifat ve ihsanlarda bulunuyor, dostluğa vefa imandandır diyerek Hz. Hatice nin dostlarına her koyun kestikçe pay gönderiyordu. Hz. Peygamber in soyu, Hz. Hatice nin çocukları üzerinden devam etmiştir. Resulullah ın Zeyneb, Rukiye, Ümmügülsüm, Fatma isimli dört kızı ve Kasım isimli bir oğlunun anneleri Hz. Hatice iken; diğer oğlu Hz. İbrahim in annesi Hz. Maria idi. Ancak bu evlatlarından yalnız Hz. Fatma babasından sonra vefat edecekti. Yani Hz. Peygamber, dünyadaki en büyük acıları göğüslediği gibi defalarca da evlat acısıyla sarsılmıştı. Oğlu İbrahim in ölümü üzerine mübarek gözlerinden yaşlar süzülmüş ve Ey İbrahim ölümünden dolayı çok üzgünüm diyerek bir baba olarak acısını dillendirmişti. Allah kimlere çocukları sevdirir, onlar da hakkıyla severse ateşten kurtulurlar hadisleriyle dinimizce günahsız melekler kabul edilen çocuklar ve aileleri üzerindeki etkilerine işaret etmekteydi kutlu Nebi. Kendi çocuklarından başka bütün çocuklara da şefkat ve merhametle yaklaşan Kâinatın Övünç Vesilesi, ensar kızlarına soruyordu: Beni sever misiniz?, hepsi birden Evet diye bağırınca Ben de sizi, hepinizi seviyorum diyerek mukabele ediyordu. Çocuklar, Cennet kapısının önünde toplanır topluca ana babalarını isterler müjdesiyle çocukların anne babanın kurtuluşuna vesile olabileceğinin altını çizen Habibullah, bir yandan da çocuk eğitimine dikkat çekiyordu: hiçbir ana baba çocuklarına güzel bir terbiyeden daha değerli miras bırakamaz sözleriyle çocukların ebeveynleri üzerindeki haklarını hatırlatıyordu. Babalıktan sonra dedeliği de yaşayan Hz. Peygamber, Hz. Fatımatüzzehra nın oğulları Hasan ve Hüseyin ile RENGÂHENK 2012 Bahar 5 makale

6 MAKALE oyunlar oynayıp onları sürekli sevgi ile sararken Hz. Zeyneb den olma torunu Ümame de namazda başına oturunca onu düşmesin diye tutarak namazın geri kalanının onunla tamamlayacak kadar da çocuklara merhametliydi. Habibi Kibriya, çocuklarıyla küçükken ilgilendiği gibi onlarla büyüdükten, evlendikten sonra da kayınpeder sıfatıyla ilgileniyordu: Hz. Osman ile evlenen kızına Kızım Osman a iyi hizmet et diyerek mutlu bir aile olmaları için ona öğütler veriyordu. Biricik kızı Ftımatüzzehra yı yine evladı gibi büyüttüğü Evvelil müslimin den ilmin kapısı Hz. Ali ile evlendirirken Hz. Nebi, kızına çeyiz olarak ancak bir yatak, bir çarşaf, iki elde değirmeni ve bir su tulumu verebiliyordu. Hz. Ali ise mehir olarak verebilecek hiçbir şey bulamadığından Hz. Resül un ona verdiği zırhı getirmişti. Kâinat ın Efendisi nin soyunu devam ettirecek bu iki kutlu insan, dünyalık olarak yoksul ama aile saadeti ve ilahi lütuf olarak dünyanın gelmiş geçmiş en zengin ailelerindendi. Zaten Yüce Peygamber, Kadının en iyisi mehri az, güzel huyları çok olandır buyuruyorlardı. Bu mutlu ailede olur da bir kırgınlık gerçekleşirse Babaları gelir onları barıştırır, bunun mutluluğuyla dönerken de mutluluğunun sebebini soranlara En çok sevdiğim iki kişiyi barıştırdım cevabını veridi. Yine böyle bir hadisede aralarında kırgınlık olunca öğle uykusuna evinde değil de mescitte uyuyan ve bu sebeple üstüne toprak bulaşan Hz. Ali yi bulan Resulü Kibriya Kalk Ebu Türab ( toprak babası), kalk diyerek onu alıp evine götürmüş ve barıştırmıştır. Kendi çocuklarına yaptığı bu arabuluculuk vazifesi ümmetine de tavsiye eden Fahri Kâinat Efendisi, aile bağlarının çocuklarla evlendikten sonra da kopmayacağına ve ana babaların vazifesinin bitmediğine işaret ediyordu. Hz. Peygamber dünyada en çok sevdiğim iki kişi diye bahsettiği Hz. Fatma ve Hz. Ali nin yokluk yüzünden bütün işlerini kendileri yapmaları, elleri ve göğüslerinin yara olması üzerine çekinerek de olsa babalarına gider savaş esirlerinden birini hizmetçi olarak isterler. Ancak Resulullah Suffe ehli ve diğer yoksullar sizden daha muhtaç, size veremem diyerek onları evlerine göndermiştir. Daha sonra evine giden Resulullah onlara istediğinizden daha hayırlı bir bilgi getirdim: yatacağınız zaman 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahuekber diyin şeklinde öğretmiştir. Böylece bir baba olarak onların Ahiret lerini kurtaracak bir hediyeyi dünyadaki zorluklarını hafifletecek bir ihsana tercih etmiştir. Aynı 6 RENGÂHENK 2012 Kış durum Hz. Fatma ya kocası altın bir gerdanlık aldığında yaşamışlar Peygamber in kızının boynunda alevden bir halka gördük demelerini kabul eder misin? ikazı üzerine Hz. Fatma onu hemen sattırmış ve bu şekilde babası onu Ahiret teki bir yükten daha kurtarmıştı. Ahzab Suresinde bahsi geçen müminlerin ananeleri Hz. Hatice den sonra, Hz. Sevde, Hz. Ayşe, Hz. Hafsa, Hz. Ümmüseleme, Hz. Ümmühabibe, Hz. Zeyneb Binti Cahş, Hz. Zeybeb Binti Huzeyme, Hz. Safiyye, Hz. Meymune, Hz. Cevriye, Hz. Maria dır. Çeşitli sebeplerle kendileriyle evlenen Habibullah, Kur an-ı Kerim deki birden çok hanımın olması halinde mutlaka adaletin tesis edilmesi gerektiği ikazını kendine şiar edinmiş ve bu konuda çok hassas davranmıştır. Bu adaleti şakalaşmalarda bile gözeten Resulullah, Hz. Ayşe Hz. Sevde ye şaka olarak bulamaç sürünce bu duruma gülmüş ve Hz. Sevde ye Ne duruyorsun, sen de onun yüzüne sür demiş, sürünce ona da gülmüş, böylece en ufak meselelerde bile adil olmuştur. Bütün hanımlarına ihtimam gösteren Hz. Peygamber, Hz. Safiye ile bindikleri devenin ayağı kayıp ikisi birden yere düşünce yardımlarına koşan Ebu Talha ya Kadına bakın, onunla ilgilenin diyerek kendinden çok onun sağlığına önem vermiştir. Yine hanımlarına gösterdiği saygının ve onlara verdiği değerin bir emaresi olarak onlarla meşveret eder, fikirlerine de riayet ederdi. Hudeybiye Anlaşması ndan sonra umre yapılmaması konusunda mutabakata varılınca Resulullah ın ihramdan çıkma emrini müminler dinlemek istememişler. Bu duruma üzülen Resulullah a Ümmüseleme Ya Resulullah, sen kalk kurbanlığını kes, onlar sana uyacaklar ve kurbanlarını kesecekler der. Resulullah hanımının fikrine uyar ve kurbanını keser, gerçekten ashab onu takip eder. Fahri Kâinat Efendisi herkesi üzmekten kaçınığı gibi hanımlarını da üzmekten kaçınırdı. Hz. Sevde ile evlendikten sonra Hz. Ayşe ile evleneceği zaman, henüz bu konu ile ilgili ayet gelmediğinden, Hz. Sevde ye boşanmayı teklif etmiştir. Fakat Ahiret te Resulullah ın zevcesi olarak haşrolamk isteyen Sevde annemiz ağlayıp itiraz edince onu üzmek istemeyen Habibullah, bu fikrinden vazgeçmiştir. Hatemül Enbiya Hazretleri nin hanımlarının çoğu zengin ve varlıklı ailelerden gelmelerine rağmen vasat Müslümanların da altında bir refah seviyesinde yaşıyorlardı. Durumlarını biraz da olsa iyileştirmek için

7 elde edilen bolca ganimetten pay isteyen müminlerin annelerine Habibi Kibriya Ya ben yahut dünya zevkleri ve ziynetleri demiştir. Bunun üzerine bütün hanımları yine yokluğu, birer kat elbiseyi, üstü hurma yapraklarıyla örtülü tek göz kerpiç evlerini, yarı aç yarı tok hayatlarını tercih etmişler ve Ahzab Suresi nin Ayetlerinin inmesine vesile olmuşlardır. Hz. Hatice den sonra Sebebi Kâinat Efendisi nin en sevdiği hanımı zeki, içtihat kafasına sahip, en büyük hadis ravilerinden olan Hz. Ayşe idi. Kendisi Hz. Peygamber in bakire olarak evlendiği tek eşiydi ve Efendisi ne sevgisi de bu oranda kıskançlığı da fazlaydı. Öyle ki bu kıskançlık bazen onun Habibullah a sert çıkışlar yapmasına neden oluyordu. Böyle bir ana rastlayan Hz. Ayşe nin babası Hz. Ebubekir, kızını azarlamak istemiş ancak Hz. Peygamber izin vermeyince kalkıp gitmiştir. Sonra tekrar geldiğinde barıştıklarını ve muhabbet ettiklerini görünce Demin kavganıza katıldık, şimdi de barışınıza katılalım diye mukabele etmiştir. Hz. Peygamber, Hz. Ayşe ile koşu yarışları yaparak, bayramlarda Habeşilerin eğlencelerini izlemesine müsaade ve yardım ederek gönlünü hoş tutmaya çalışırdı. Kendinden su istediğinde önce suyu getiren Hz. Ayşe ye sunar, onun içtiği yerden içerek Resulullah sevgisini ifade etmeye çalışırdı. Evliliklerinin ilk yıllarında Hz. Ayşe, Resulullah a Beni seviyor musun? diye sorar. Olumlu yanıt alınca da Nasıl? sorusuna Habibullah Kördüğüm gibi cevabını verir. Kördüğüm gibi açılmaz, dağılmaz bir sevgisi olduğunu söyleyen Nebi ye yıllar geçtikçe Hz. Ayşe ara sır tekrar sorar Kördüğüm ne âlemde? İlk günkü gibi cevabını alınca çok mutlu olur. Hanımlarına onları sevdiğini söyleme, faziletlerini bildirme, aynı bineğe binme gibi fiillerle sevgisini ifade eden Hz. Peygamber, ev işlerinde de onlara hep yardım etmiş, kendi işlerini daima kendisi yapmıştır. Hz. Ayşe ye Resulullah ın evde hangi işleri yaptığı sorulunca evde erkeklerin yaptığı her işi yaptığını, ayakkabı tamir ettiğini, elbise yamadığını, dikiş diktiğini, elbise yıkadığını, koyun sağdığını, evi süpürdüğünü bildirmiştir. Bu tavırlarıyla ev içinde iş bölümü konusunda örnek olan Âlemlerin Efendisi, erkeklerin ailenin nafakasını kazanma noktasında evin dışında çalışırken de azimli olmalarını öğütlemiş ve Cebrail den öğrendim ki başkalarına muhtaç olmamak için bizzat çalışan ve evinin geçimini sağlayan kişi Allah yolunda çalışmış sayılır. Hanımlarına güzel yaklaşmasıyla örnek olan Habibullah, Kadın eğe kemiğinden yaratılmıştır. Onu düzeltmeye kalkışırsanız kırarsınız diyerek kadınlara erkeklerin kendi arzu ve düşüncelerine göre şekil vermeye çalışması halinde bunun fıtrata aykırı olarak onları bozacağına işaret etmiştir. Ömrü boyunca hanımlarından hiçbirine değil bir fiske vurmak hakaret dahi etmemiş olan Âlemlerin Efendisi Akşam aynı yatağa yatacağınız eşlerinizi nasıl döversiniz?, Kadınları döven kimselerde hayır yoktur meallerindeki hadisleriyle Müslüman erkeklere bir istikamet çizmiştir. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden mesuldür. Yönetici çobandır. Aile reisi erkek ailenin çobanıdır. Kadın evin ve çocuğun çobanıdır. sözleriyle aile kurumunu bir mesuliyet bilinci çerçevesinde ayakta tutmaya çalışmıştır Hz. Peygamber. Gerek Fahri Kâinat Efendisi nin hayatındaki sayısız örnekle gerekse aktardıkları hadislerle Müslüman toplumun kaynağının Allah ve Resulü nün bildirdiği ve gösterdiği aile yapısında olduğu aşikârdır. Bu örneklere tutunan ümmet, ailesi vesilesiyle hem dünyada hem Ahiret te mutluluğu tadacaktır. Sonsuz salât ve selam bu altın astı yaşayan, yaşatan, ümmete örnek bırakan Hz. Peygamber ve O nun bütün âl ve ashabına olsun. Faydalanılan Kaynaklar: - Hayreddin Karaman, Aile İlmihali, Timaş - S. Ahmet Arvasi, İlm-i Hâl, Bilgeoğuz - Reşit Haylamaz, Efendimiz 1, Işık - Kâinatın Efendisine Kutlu Doğum, Rehber - Ömer Tuğrul İnançer Sohbetleri RENGÂHENK 2012 Bahar 7 makale

8 kalemişi Ümran AY Karacaoğlan dan yiğitlik, Yunus tan dervişlik, Mevlânâ dan insan-ı kâmil olmanın sırrını öğrenmiştin de onları şarkı diye yediden yetmiş yediye yutturmuştun hap gibi Sen var ya sen.. Sahi sen kimdin Barış Abi? Eh Barış Abi Aşk Olsun! Ali yazar Veli bozar Küp suyunu çeker azar azar Edebî eserlerin iki kapak arasından, sarı sayfalardan alınıp sinemaya, tiyatroya, müziğe taşınması lazım geldiği âşikâr Amacı mesaj, nasihat, eğlence, şamata, vs. her ne olursa bizi biz yapan değerlerin yeni formlarla ve konseptlerle çağın açtığı iletişim kanallarından yine ve yeniden sunulması derdinden doğan başarılı örnekleri hafızamızın uzak köşelerinde değildir. Seksen gün Muhsin Ertuğrul Sahnesinde kapalı gişe oynayan Leyla ile Mecnun oyununu seyredenlerin sayısı, seksen yıldır Türkiye Cumhuriyeti nde bu destanı kelli felli okuyanlardan az değildir diye düşünüyorum. Karacaoğlan dan yiğitlik, Yunus tan dervişlik, Mevlânâ dan insan-ı kâmil olmanın sırrını öğrenmiştin de onları şarkı diye yediden yetmiş yediye yutturmuştun hap gibi Sen var ya sen.. Sahi sen kimdin Barış Abi? Alfabeyi mi öğretmedin, cümbür cemaat a-y-ı demeyi mi Aktardaki nane limon kabuğunun, Müslüman-Türk sokaklarının domaates biiber patlıcaancıların ne işi vardı canım şarkılarda Galiba sen bazı âlim, bazı Dede Korkut, bazı Nâbî ydin de adın öyle değildi. Bize fısıldadıkların şarkılardan çok daha öte bir şeydi. Doğru sen şarkı söylemeyi çok seviyordun; ama kaptırmayın kimseye kanadınızı kolunuzu, güle güle oğlum, yaz dostum, hele destur, Ahmet beyin ceketi, en büyük Mehmet bizim Mehmet, bugün bayram, dört kapı, dut ağacı, Osman bunlar şarkıdan öte şarkıdan ziyade şeyler Barış abi. Uzun yakasız gömleklerinle bir derviş, hatemli yüzüklerinle Sultan Süleyman, kaytan bıyıklarınla Bağdat ın kapısında Genç Osman, şefkat, merhamet, sevgi iksiriyle çorak dünyamızı yeşerten bahçıvan. Sahi kimdin sen öyle geçip gittin?... Gözünde yaş görseler erkek ağlar mı derler Gökler ağlıyor dostlar ben ağlamışım çok mu? Rahmet yağıyor gökten ben ıslanmışım çok mu? Şiirlerini Barış Divanında hayal ettim önce. Sonra divanın her bir kasidesinde, gazelinde, Türk- İslam, Selçuklu, Osmanlı serhaddini dolaştım, buyurun dostlar buyurun, sesleri arasında: Halep, Şam, Kağızman, Bağdat, Diyarbakır, Erzurum, Tuna boyları, otuz iki sancak, Estergon Kalesi Bu beldelerin dereleri-tepeleri, yaylaları-düzleri, köyleri-evleri: nohut oda bakla sofa, iki göz kulübe, dört kapı, gül bahçesi, taş mektep, karlı dağlar, bakla tarlası, baba ocağı, kuyu başı.. Küheylana bindim, dolandım çayırları çimenleri. Az gittim uz gittim, dere tepe düz gittim, vardım çıkrıksız bir kuyu başına. Bir hendek kazmış köylüler, imtihan ediyorlardı köyün mangal yürek delikanlısını. İşte hendek işte deve, ya atarsın ya düşersin deyu. Kızı almak zordu ama yiğitlikte caymak da var mıydı öyle! Herkes ordaydı: dayı, emmi, dede, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Kul Mehmet, Rıza Amca, Osman, Süleyman, Düriye, Şerife, Kezban, Nazo Gelin ve Zey- 8 RENGÂHENK 2012 Kış

9 nep. Oncağızın yüreği kuş gibi çırpınmakta. Söğüdün altında biraz soluklandıktan sonra gele gele geldik Mahir Beyle Sakız Hanım ın konağına. Dut ağacının altına küheylanı bağladık, destur alıp girdik konağa. Kocaman avluda bir yanda kazanlar kaynıyor bir yanda sinilerin biri gidiyor biri geliyordu. Bir oda da Acem kızları, Çeçen kızları şarkı söylemekte, def çalmakta idiler. Sarı sarı bilezikleri, aynalı gümüş kemerleri, şam ipeğinden şalları, ibrişim kuşakları, kınalı mendilleriyle seyirlerine doyum olmazdı doğrusu. Başka bir odada delikanlılar, yiğitler askerlikten, koca topçudan bahis açmışlardı. Nasıl yüklenmişti öyle topu sırtında..iki bıyık bükümü sağa, evlek ileri, bir gülle tıkıla, sıkıla, yıkıla, mesafe, Hak getire rast getire, Allah Allah amaaan eyledikde gömmüştü topu düşmanın ciğerine Bir gün dönsem sözümden, düşerim dost gözünden Dünya dönüyor dostlar, ben dönmüşüm çok mu? Tavanları işlemeli başka bir odada birbirlerine hocam diye hitap ediyorlardı şaşırdım, hocanın camide olması gerekmiyor muydu!.. Hem de ne güzel bir sohbetin ortasına düşmüştük böyle: Diyeceğim o ki kişi yetinmeli, yaşam dediğin bir kısacık çizgi; namus, şeref, onur hepsi güzel ama en önemlisi helal alın teri. Komşunun tavuğu komşuya kaz gelir desen, kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen, bu kafayla bir baltaya sap olamazsın sen ama gün gelir sapın ucuna olursun kazma Kazma olmaya özenmeyin dostlar, alın teriyle kazanan en mutlu kişi. Hatırladın mı sevgili dostum Akif de böyle söylerdi rahmetli: Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası /Dostunun yüz karası düşmanının maskarası. Böylece ruhumuz doyduktan sonra tarhana aşının kokusuyla başka bir odada bulduk kendimizi. Çok önlerden giden atlılar Halil İbrahim Sofrasında diz bükmüştü: Pir Sultan Abdal, Mevlana, Hızır Paşa, Nuh, İdris, Genç Osman, Adem Baba, Havva Ana, Mimar Sinan, Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem. Halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirip haram nedir bilmeyenleri, alnı açık gözü tokları baş köşeye konak eylediler. Kula kulluk edenler ömür boyu taş döşeye, deyip çaldılar kaşığı bir tas çorbaya Amacı mesaj, nasihat, eğlence, şamata, vs. her ne olursa bizi biz yapan değerlerin yeni formlarla ve konseptlerle çağın açtığı iletişim kanallarından yine ve yeniden sunulması derdinden doğan başarılı örnekleri hafızamızın uzak köşelerinde değildir. Seksen gün Muhsin Ertuğrul Sahnesinde kapalı gişe oynayan Leyla ile Mecnun oyununu seyredenlerin sayısı, seksen yıldır Türkiye Cumhuriyeti nde bu destanı kelli felli okuyanlardan az değildir diye düşünüyorum. Barış yolun sonunda yürü demek boşuna Hayat duruyor dostlar ben durmuşum çok mu? Yaşam duruyor dostlar ben durmuşum çok mu? Bir şubat başında gökte rahmet bulutları, yerde yetim gözyaşları suladı toprağını. AKM nin önündeki kalabalıkta solcusu sağcısı, açığı kapalısı, saçlısı sakallısıyla bütün çocuklarını bir araya getirdin, müsadenizle çocuklar deyip helallik aldın evlatlarından. Bir baba gibi Güle güle dedik başımız öne eğik bir suçlu gibi Ruhun şad, mekanın cennet olsun RENGÂHENK 2012 Bahar 9 kalemişi

10 deneme Sümeyye ÜNAL Toplumdaki Mıknatıs: Aile Aile, toplumu bir arada tutan unsurların başında gelir. Aile yapısı, bir toplumun karakterini anlamamıza yardımcı olurken; aile içerisindeki ilişkiler, yine o toplumun geleceği ile alakalı bilgiler verir. Aile, birbiriyle çıkar gözetmeksizin ilişki kuran bireylerden oluşur. Bir annenin, hasta olan yavrusunun başında sabahlara kadar beklemesini hiçbir rasyonalite açıklayamaz. O annenin yavrusuna bakışındaki şefkat kadar tesir edemez hiçbir ilaç. Canı yanan insan, yaşı kaç olursa olsun anam! diye inler. Cenneti anaların ayakları altına seren bir Peygamber in (as) ümmeti olarak bize düşen, annelerin kıymetini hakkıyla bilmektir. Elbette baba da önemlidir; lakin anne her zaman şefkat abidesi olmuştur. Aile deyince yalnızca anne, baba ve evlatlar gelmemeli aklımıza. Çekirdek aile denilen bu kavram, A.Comte un deyişiyle: Batı nın romantik sevgi ideallerinin daha önceden bunların bilinmediği toplumlara yayılması. dır. Özellikle günümüzde artış gösteren, nine dede gibi büyüklerimizin evlerimizden tasfiyesi, vefasızlığımızı gösteren önemli bir olaydır. Oysa büyüklerimiz geçmişle yarın arasında bir köprüdür. Dedesinden, ninesinden masallar dinleyerek büyüyen çocuğun, düne ait fikirleri, geleceğe dair bunlardan hız aldığı hayalleri olur. Şimdi ise bugününden habersiz bir nesil yetişiyor. Yazar Bülent Akyürek, çocukların odasına girmenin, başka bir ülkeye girmekten daha zor olmasından yakınıyor. Hele çocuk odalarının kapılarına asılan girme, yasak gibi yazılar Kişisel alan diye yüceltilen bu yaşayış, kişisel yalnızlığa dönüşüyor maalesef. Balıkesir de 80 yaşındaki bir nine, yalnız yaşadığı evde yere düşmüş ve sesini kimseye duyuramadığı için, kış günü beton zemin üzerinde 3 gün çaresizce beklemiş. En sonunda ev sahibi, kadını merak etmiş ve kadın bu şekilde kurtulmuş. Sanmayın ki bu olay çok büyük apartmanlar arasında geçiyor; bu olayın gerçekleştiği yer, eskiden kalma bir mahalle. Evler sırt sırta durmuş, yollar dar Her şey eskisi gibi yani. Fakat değişen şey başka Zihinler hızlı değişiyor vesselam, ne çabuk bürünmüşüz yabancılığa, ne çabuk uzaklaşmışız birbirimizden. Sesini kimseye duyuramamış kadıncağızın varlığı bu yüzden. Sırt sırta duran evlerin sakinleri, sırt dönmüşler birbirlerine, dar yollardan tek sıra geçer olmuşlar. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. diye uyarılmıştık halbuki yüzyıllar önce. Komşu kavramı 10 RENGÂHENK 2012 Kış

11 Balıkesir de 80 yaşındaki bir nine, yalnız yaşadığı evde yere düşmüş ve sesini kimseye duyuramadığı için, kış günü beton zemin üzerinde 3 gün çaresizce beklemiş. En sonunda ev sahibi, kadını merak etmiş ve kadın bu şekilde kurtulmuş. Sanmayın ki bu olay çok büyük apartmanlar arasında geçiyor; bu olayın gerçekleştiği yer, eskiden kalma bir mahalle. Evler sırt sırta durmuş, yollar dar Her şey eskisi gibi yani. Fakat değişen şey başka unutulmuş, nine-dedeler evdeki önemini yitirmiş, vefa duygusu tahammülsüzlüğe bırakmış yerini. Bu sebeple İslam dini sıla-i rahime önem vermiş, akraba ziyaretlerini hoş göstermiştir. Evladın anne-babaya olan davranışlarına net sınırlar çizmiştir. En am Suresi 15. ayette Rabbimiz bize şöyle buyuruyor: Gelin size Rabb in haram kıldığı şeyleri anlatayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya iyi davranın. Yoksulluktan korkarak çocuklarınızı öldürmeyin -sizin ve onların rızkını biz veriyoruz- kötülüğün gizlisine de açığına da yanaşmayın. Allah ın haram kıldığı cana haksız yere- kıymayın. Düşünün ki Allah (cc) size öğüt vermektedir. Allah (cc) her zaman anne-babamıza itaat etmeyi emretmiş; anne-baba evladına ancak Rabb e karşı şirk koşmayı emrederse, onların sözüne itaat edilmemesi gerektiğini buyurmuştur. (Lokman/15) Hz. Cebrail, Peygamberimize (as) komşu hakkından öyle çok bahsetmiştir ki, Peygamberimiz (as), komşunun komşusu üzerinde mirasçı kılınacağını zannetmiştir. İslam dini, birey, aile ve toplum hayatında meşru olanla olmayan arasındaki sınırı böylece belirlemiştir. Bu esaslara hakkıyla uyarak yaşamımız düzenlenirse, aile içinde mutluluk huzur artacağı gibi, toplumun da huzuru ve refahı sağlanmış olur. Çünkü aile, toplumun mıknatısıdır; bireyin toplumda tutunmasını sağladığı gibi, o toplumlun devamlılığını sağlayan unsur da yine ailedir. Nurettin Yıldız: Devlet varsa evler için vardır. Evlerin ihtiva ettiği mahremiyetleri korumak için büyük ordular kurulur. Çünkü insan, ev çocuğudur. sözleriyle, ailenin insan hayatı için ehemmiyetini özetlemiş oluyor aslında. Fransız generallerinden Comtemde Bonneval, 18.yüzyılda yayınladığı kitabında Türklerin dürüstlüğüne hayran kaldığını şu sözlerle dile getirmiştir: Haksızlık, tekelcilik, hırsızlık gibi suçlar Türkler arasında adeta yok gibidir. Kısacası ister vicdani bir akideden, ister ceza korkusundan mütevellit olsun, o kadar dürüstlük gösterirler ki insan çok defa Türklerin doğruluğuna hayran kalır. Ne güzel söylemiş değil mi? Fakat farklı dünyadaki birilerinden bahsediyor gibi. Yalan, riya, çıkar, bencillik, hoşgörüsüzlük Geçen zamanda ne çabuk sarmış zihinlerimizi. Eskiden olduğu gibi komşu teyzelerin, hacı dedelerin, vefalı komşulukların, kalabalık geçen bayramların, düğünlerin, cenazelerin Mütemadiyen gülen insanların bulunduğu bir toplumun, yeniden yeşermesi duası ile RENGÂHENK 2012 Bahar 11 deneme

12 defteri kadim Özlem ÖZDEMİR Türk Kültür Tarihinde Türk Ailesi Sosyal bir varlık olarak insan kendi kişiliğini önce içinde doğduğu ailesi ve sonra da çevresi ile inşa eder. İnsan güven duygusunu, sevgiyi, şefkati ilk kez ailesinde tadar. Yaradılışının gayesini, anlatısını yani kendini ifade tarzını aile içinde bulur. Eşya ile ilişki kurarken takındığı tavırda, düşüncesinde ailesinin geçirmiş olduğu tecrübelerden beslenir. İnsan, aile ve millet, birbirine sıkıca bağlı olup birbirlerini etkileyerek yine birbirlerini var eden, şekillendiren unsurlardır. Coğrafi ve iktisadi koşulların da etkisiyle dünyanın her yerinde farklı kültürler oluşturmuş milletler, yaradılışın farklı renklerini temsil etmişlerdir. Ancak 16. yy.dan başlayarak Batı dünyasında neşv ü nemâ bulmuş olan Modernizmin etkileri doğu dünyasına da nüfuz etmiş, dünyanın farklı renkleri silikleşmiş ve dünya giderek tekilleşmiştir. Bu oluşum, mutluluğu ve iyiyi arayan insanın yaradılışı hilafına bir yönde gelişim göstermek suretiyle, parmaklıkları sözde özgürlüklerden oluşan büyük bir dünya hapishanesine dönüşmüştür. Hikmeti kendinden menkul, bu hapishanenin mahkûmu olan insanların müracaat edebileceği bir üst mevkii de yoktur. Bu hapishaneden kurtulmak ve kendimizle barışmak için yapılması mühim ve elzem olan şey ise köklerimizi araştırıp yeniden, süreklilik ifade eden kadimi anlamak ve bugünki hayatımız içine katmaktır. Bu kısa çalışmada Türk ailesinin, bugünkü modern ailenin ve toplumsal hayat tarzının çok üstünde özellikler taşıdığı örneklerle gösterilmeye çalışılacaktır. Aile yapısı, tarihi içerisinde değişik coğrafyalarda ve zamanlarda farklılıklar kazanmıştır. Klan tipi, pederşahi ve pederi aile tiplerinden sonra günümüzde de devam eden yuva tipi aile ortaya çıkmıştır. Türk aile yapısı da bu süreç içinde, bulunduğu iklime ve zamana göre değişiklikler geçirmiştir. Fransız etnograf Grenard ın 19. yy.ın sonlarında Doğu Türkistan daki araştırmalarda erkeğin evlenme sırasında kız tarafına kalın yani kız babasına verilen başlık parası yerine toyluk adı verilen hediye verildiğini ve bu hediyenin verilmesinin mecburî olmadığını ortaya çıkarmıştır. Yine kadın her alanda hayat eşinin arkadaşı ve yardımcısıdır. Kadın ve erkek arasında mal ayrılığı esastır. Kadın kendine ait olan malı istediği gibi tasarruf edebilir RENGÂHENK 2012 Kış

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim (Hadis-i Şerif) AFYONKARAHİSAR-2012 İçindekiler Önsöz... 3

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

TATİL KÜLTÜRÜ. düğünümüz var ama nasıl? eleştirme - eleştirilme aynaların sırrı ayşe hümeyra ökten ile söyleşi

TATİL KÜLTÜRÜ. düğünümüz var ama nasıl? eleştirme - eleştirilme aynaların sırrı ayşe hümeyra ökten ile söyleşi DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR TEMMUZ 2015 TATİL KÜLTÜRÜ düğünümüz var ama nasıl? eleştirme - eleştirilme aynaların sırrı ayşe hümeyra ökten ile söyleşi O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hasan Tomuk / Sohbet Odası İbrahim Akkurt / Sohbet Odası Gül Baksu/ İçimizden Biri Şehremaneti 3 Nisan 1930

Detaylı

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır.

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır. BÖLÜM 1 1. MİTOLOJİ 1.1. Tanımı Yunanca; mitologia (µυθολογία), mithos (µυθος) yani söylenen ya da duyulan söz ve logos (λογος) yani konuşma kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Eski Yunan da geçmişte

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 1, 2010 s. 43-67 Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler Adem Apak Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi. Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri

TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi. Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri Yayın No: 486 Sempozyum ve Paneller Serisi : 46 ISBN 978-975-389-650-1 10.06.Y.0005.486 Yayıncı Sertifi ka No : 15402 Bütün

Detaylı

NİRAN ÜNSAL SİNAN ÖZEN. Fedakar Anne. Çekmeköy Belediyesi Aylık Kültür Sanat Dergisi. ŞUBAT 2015 Sayı:3. Yaşlandıkça Gençleşen Adam RÖPORTAJ

NİRAN ÜNSAL SİNAN ÖZEN. Fedakar Anne. Çekmeköy Belediyesi Aylık Kültür Sanat Dergisi. ŞUBAT 2015 Sayı:3. Yaşlandıkça Gençleşen Adam RÖPORTAJ RÖPORTAJ Çekmeköy Belediyesi Aylık Kültür Sanat Dergisi ŞUBAT 2015 Sayı:3 Fedakar Anne NİRAN ÜNSAL Yaşlandıkça Gençleşen Adam SİNAN ÖZEN Çekmeköy2023-1 hoşgeldin bebek Çekmeköy Belediyesi Aylık Kültür

Detaylı

TÜRK DESTANLARINDAKİ AİLE ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Halil İbrahim Şahin *

TÜRK DESTANLARINDAKİ AİLE ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Halil İbrahim Şahin * TÜRK DESTANLARINDAKİ AİLE ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Halil İbrahim Şahin * Özet Türk destanlarında kahramanlar, çoğunlukla aile bireylerini korumak veya yeni bir aile kurabilmek için mücadele ederler.

Detaylı

Onlar, "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" diyenlerdir.

Onlar, Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Onlar, "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" diyenlerdir. Furkan Suresi, 74. Editörden Dinimizde yaptığımız ibadetlerin

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

SOHBET. Ne zaman bir yol hazırlığı yapsam, BİR DOSTLA

SOHBET. Ne zaman bir yol hazırlığı yapsam, BİR DOSTLA Edebiyat Bilal KEMİKLİ BİR DOSTLA SOHBET Benim can dostum diyor ki: Eğer, bir erin izinde gitmiyorsan, bu dünyaya geldim veya gelmedim deme. Dünyaya gelmek, hayatı ve varlığı anlamak ve anlamlandırmak

Detaylı

Yetimler Kimin Yetimi? Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş: Ergenlik. Zaman Yolculuğunun Bereketli Durakları. Barışı Olmayan Savaş

Yetimler Kimin Yetimi? Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş: Ergenlik. Zaman Yolculuğunun Bereketli Durakları. Barışı Olmayan Savaş Yetimler Kimin Yetimi? 04 Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş: Ergenlik 12 Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir Mayıs 2013 Sayı 269 Zaman Yolculuğunun Bereketli Durakları 20 Barışı Olmayan Savaş 30 Sana

Detaylı

çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Editörler

çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Editörler çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Stres 19 19 20 Tükenmek 26 27 28 38 39 Editörler 1 İlkin Doç. Dr. Adem EFE AKSU Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Müdürü Şu an

Detaylı

DİLDESTE. Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ. Fatsa Anadolu Lisesi Adına. Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ. Zekiye ŞAHİN.

DİLDESTE. Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ. Fatsa Anadolu Lisesi Adına. Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ. Zekiye ŞAHİN. DİLDESTE Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ Fatsa Anadolu Lisesi Adına Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ Zekiye ŞAHİN Leyla ERİŞ YAYIN KURULU Zekiye ŞAHİN, Leyla ERİŞ, Betil İrem TEMİZ,

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1043 İLMİ ESERLER: 166

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1043 İLMİ ESERLER: 166 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1043 İLMİ ESERLER: 166 Tashih: Sedat MEMİŞ Hacı Duran NAMLI Grafik & Tasarım: Abdullah PAÇACI Baskı: Kalkan Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. (0312) 341 92 34 1. Baskı

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

BAŞLARKEN. Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Ağulu ekmeği aşı Bal ile yağ ede bir söz

BAŞLARKEN. Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Ağulu ekmeği aşı Bal ile yağ ede bir söz BAŞLARKEN Gemiler limanlara sığınır, kuşlar yuvalarına, herkes bir yere, ben kelimelere sığınırım çoğu zaman. Dillerin sustuğu yerde kalemler ve kâğıtlar değil midir nice dertlinin derdini hiç itirazsız

Detaylı

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97)

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) TÜRKIYE DIYANET VAKFI YAYlNLARI /287 (TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) I ANKARA 1998 Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ TASAVVUF* Ayşe SUCU (TDV Kadın Kolları Başkanı) - Sayın Hocam, değerli misafirler,

Detaylı

ISSN : 1306-6897 SAYI 10 BAĞIMLILIK ÖZEL SAYISI M A Y I S 2 0 1 1. www.ispartaegd.org e-mail:ispartaegd@hotmail.com

ISSN : 1306-6897 SAYI 10 BAĞIMLILIK ÖZEL SAYISI M A Y I S 2 0 1 1. www.ispartaegd.org e-mail:ispartaegd@hotmail.com ISSN : 1306-6897 BAĞIMLILIK ÖZEL SAYISI SAYI 10 M A Y I S 2 0 1 1 1 3 0 6 6 8 9 7 www.ispartaegd.org e-mail:ispartaegd@hotmail.com HASBIHAL... İMTİYAZ SAHİBİ Isparta Eğitim Gönüllüleri Derneği Adına İbrahim

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı