KAZIKLI YAPILAR ETRAFINDAKİ AKIM ALANININ ARAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAZIKLI YAPILAR ETRAFINDAKİ AKIM ALANININ ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu KAZIKLI YAPILAR ETRAFINDAKİ AKIM ALANININ ARAŞTIRILMASI Yeşim ÇELİKOĞLU 1, Yalçın YÜKSEL 2, Eğmen ŞAHİN 3, Tuba BOSTAN 4 1 Doç. Dr., YTÜ, İstanbul, Türkiye, 2 Prof. Dr., İstanbul, Türkiye, 3 Yük. Müh., 4 Yard. Doç. Dr., İstanbul, Türkiye, ÖZET Bu çalışmada rijit tabana yerleştirilmiş silindirik kazık etrafında, gemi pervanelerinden çıkan su jetlerinden dolayı oluşan akım alanı incelenmiştir. Gemi pervanelerinden çıkan su jeti, dairesel kesitli duvar jeti olarak benzeştirilmiştir. Deneyler, laboratuar tankında oluşturulan yatay ve sabit bir taban üzerine yerleştirilmiş silindirik kazık dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Kazık ve su jetinin konumu sabit tutularak farklı jet debileri için, kazık etrafında ve jet ekseni boyunca kazığın menba ve mansabında jet çıkış çapının katları mesafelerde hız ile kayma gerilmesi dağılımları elde edilmiştir. Kanalın ve hız ölçerin sınır şartları dikkate alınarak yapılan deneylerde kullanılan debiler ve bunlara karşılık gelen yoğunluk Froude sayıları sırasıyla Q=40 lt/dk (Fr d =12.16), Q=45 lt/dk (Fr d =13.68) ve Q=50lt/dk (Fr d =15.21) dır. Anahtar Kelimeler : Kazık, Pervane jeti, Kayma gerilmesi, Yanaşma yeri, Akım alanı Investigation of flow area around the pile structures ABSTRACT In this study, flow area around the cylindirical pile placed in the rigid bottom which is exposed to ship propeller jet was investigated. Ship propeller jet was simulate as circular wall jet. The experiments were conducted in a laboratory tank by installing a cylindirical pile on horizontal and rigid bottom. The location of the pile and the water jet was kept constant but for the different discharges, velocity and shear stress distributions were obtained, around the pile and along the jet axis on upstream and downstream of pile jet exit diameter of the times distances. Experiments were carried out with three different discharges and densimetric Frode numbers Q=40 lt/min (Fr d =12.16), Q=45 lt/min (Fr d =13.68) and Q=50lt/min (Fr d =15.21) respectively. The flow discharges were selected by taking into consideration the boundary conditions of channel and the velocimeter. Key Words : Pile, Propeller jet, Shear stress, Wharf, Floz area GİRİŞ Deniz yapıları etrafındaki akımın yapısında, yapının geometrisinden dolayı süreksizlikler oluşmaktadır. Bu süreksizliklerden dolayı, yapı etrafında yerel oyulma meydana gelmektedir. Bu

2 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu tip taban hareketi yapıların stabilitelerinin bozulmasına neden olacağından belirlenmesi son derece önemlidir. Özellikle hidrolik yapıların mansap bölgelerinde, örneğin menfez çıkışlarında, kapak altlarında veya dolu savakların mansabında meydana gelen yerel oyulmalara bu bölgede oluşan su jetleri neden olmaktadır. Oyulmanın bu çeşidi gemi pervanelerinden çıkan su jetinin etkisi altında, rıhtım duvarları ve kazıklı yanaşma yapıları etrafında meydana gelen erozyon ile benzeşmektedir. Manevra yapan gemilerin pervane suyu, seyir kanallarında veya limanlarda ciddi erozyon ya da kumlanma problemlerine neden olmaktadır. Özellikle ro/ro ve feribot yanaşma yerlerinde, rıhtım boyunca taban malzemesi, gemi pervanesinden çıkan jetin etkisiyle harekete geçmektedir. Deniz tabanı ve seyir kanallarının şevleri, limanların şevli kıyıları, rıhtım duvarları ve kazıklı yapılar bu problemin meydana gelebileceği bazı bölgelerdir. Eğer gemiler manevralarını bu yapılardan uzakta yapıyorsa deniz tabanında ve kanalların şevlerinde meydana gelen erozyon liman yapılarının temellerinde etkili olmamasına karşın erozyona uğrayan bu malzeme limanların belli bölgelerinde yığılarak kanalın su kesiminin azalmasına neden olabilmekte ve böylece liman içi seyiri etkilemektedir. Sığ su koşullarında pervaneden kaynaklanan su jeti, erozyonun miktarını çoğaltmaktadır. Projelendirme sırasında erozyon problemlerinin yaratacağı elverişsiz şartların dikkate alınmadığı durumlarda liman yapılarının temellerinde oyulmalar oluşabilmektedir. Son yıllarda teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucunda makine güçlerinin artması ile gemiler yanaşma yapılarına römorkör yardımı olmaksızın yanaşabilmektedirler. Bu da, gemi pervanelerinin meydana getirdiği zararların daha sık meydana gelmesine neden olmaktadır. Dönen gemi pervanesi üç boyutlu türbülanslı bir jet akım alanı yaratmaktadır. Meydana gelen akım alanına bir kazık yerleştirildiğinde ise akım alanında önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Kazık etrafındaki akım oldukça karmaşıktır. Bu nedenlerden dolayı büyük gemilerin neden olduğu hız ve taban kayma gerilmesi alanlarının araştırılması mühendislik uygulamaları açısından önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Pervane jetlerinden dolayı akım alanında meydana gelen değişimlerle ilgili literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında daha çok kum tabana yerleştirilmiş bir kazık etrafındaki akım alanının ve tabanda meydana gelen oyulma olayının mekanizmasının incelendiği görülmüştür. Ayrıca bazı çalışmalar kanal akımlarını, bazıları ise jet akımlarını incelemişlerdir (Rajaratnam ve Berry (1977), Sümer ve diğ. (1993), Graf ve Yulistiyanto (1998), Ming ve diğ. (2001), Kurniawan ve diğ. (2001), Cheng ve diğ. (2003), Dey ve Barbhuiya (2005), Ali ve Karim (2005), Hill, D. F. ve Younkin, B. D. (2006), Roulund ve diğ. (2005), Yüksel ve diğ. (2005), Yüksel ve diğ. (2006), Ozan ve Yüksel (2010)) Ozan ve Yüksel (2010) yaptıkları çalışmada, batık üç boyutlu türbülans jet akımının bir kazık çevresindeki davranışını, rijid tabanda ve oyulmuş tabanda, deneysel ve sayısal olarak incelemişlerdir. Hız dağılımlarını elde etmek için ADV kullanılmıştır. Deneysel ve sayısal olarak elde ettikleri sonuçların karşılaştırmasını yapmışlardır. Ming ve diğ. (2001) yaptıkları çalışmada, durgun bir ortamda dairesel jetin davranışını deneysel olarak araştırmışlardır. Hız alanları, ADV ile belirlenmiştir. Durgun bir ortama tek bir jetin akışıyla oluşan akım alanının özelliklerini belirlemek için ADV sistemi yerleştirilmiştir. Çeşitli kesitlerde hız alanları ölçülmüştür. Hızın ortalama ve türbülans özellikleri, kesitlerdeki eksenel hızın dağılımı, jet ekseni boyunca maksimum hızın yayılma oranı ve değişimi, kesitlerdeki ve jet eksenindeki türbülans şiddeti, kesitteki kayma gerilmesi, akım yönündeki ani hız değişimleri elde edilmiştir. Ölçüm sonuçları var olan verilerle karşılaştırılmış ve uyumlu oldukları görülmüştür. Sümer ve diğ. (1993) yaptıkları çalışmada iki bileşenli hot-film prob kullanarak, bir dalga kanalında meydana gelen dalgalara maruz kalan düşey silindir yakınındaki taban kayma gerilmesini ölçmüşlerdir. Bu çalışmanın amacı, ters akımların mevcut olduğu kararsız akım durumunda, anlık taban kayma gerilmesi şiddeti ve yönünün ölçülebilmesine olanak sağlayan bir yöntem geliştirmektir. Yöntem, akım ve dalganın bir arada oluşturulduğu deneylerde başarıyla kullanılmıştır. Ayrıca yöntem, düşey silindir durumunda taban kayma gerilmesi ölçümlerinde de kullanılmıştır. Böylece limanlardaki rıhtım kazıklarının çevresindeki oyulma süreci de belirlenmiştir. Roulund ve diğ. (2005) kazık etrafındaki akım alanını modellemişlerdir. Kazık etrafında taban kayma gerilmesini ölçmüşler ve maksimum kayma gerilmesinin q=45-75 arasında değiştiğini belirlemişlerdir. Ali ve Karim (2005) de kazık etrafındaki akım alanını sayısal olarak incelemişlerdir. Maksimum kayma gerilmesini q=71-94 arasında elde etmişlerdir.

3 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Yapılan bu çalışmada ise, kazıklı rıhtımlarda gemi pervanelerinden çıkan su jetinin etkisiyle rijid tabanda, kazık etrafındaki akım alanının gelişimi incelenmiştir. Deneyler, temiz su oyulması koşulları altında, batık dairesel duvar jeti kullanılarak, bir su kanalında yapılmıştır. Deneylerde, rijit tabana yerleştirilmiş silindirik kazık etrafında akımın davranışı incelenmiştir. Düzlem taban dondurularak, kazık ekseni boyunca su jetinden kazığa ve kazıktan mansaba doğru farklı mesafelerde ve kazık etrafında hız dağılımı ile taban kayma gerilmeleri ölçülmüştür. YÖNTEM Deney Sistemi Deneysel çalışmalar, Yıldız Teknik Üniversitesi Hidrolik ve Kıyı-Liman Laboratuarında yer alan 0.62x3.00x1.00 m (enxboyxyükseklik) boyutlarında bir su kanalında yapılmıştır. Deney sisteminin yandan görünüşü şematik olarak Şekil 1 de verilmiştir. Kanala yerleştirilen dijital bir debimetre ile deneyler sırasında oluşan su jetine ait debi belirlenmiştir. Kanalın içine 48 mm çapa sahip bir kazık yerleştirilmiştir. Kanal tabanına 25 cm yüksekliğinde kum serilmiştir ve sabit taban oluşturmak için de kumun üzerine 1 cm kalınlığında cam yerleştirilmiştir. Pürüzlülüğü oluşturmak için camın üzerine vernik sıkılarak tekrar 1 cm kalınlığında kum serilmiştir. Bu işlemlerden sonra, 38 cm lik su yükü altında deneyler yapılmıştır. Deneylerde hız ölçümleri için, Nortek Vectrino Plus model Akustik Dopler Hızölçer, cidar kayma gerilmesi ölçümleri için ise CTA (Constant Temperature Anemometers) olarak adlandırılan flush-mounting hot-film prob (Dantec Dynamics Hot-film Anemometers) kullanılmıştır. Şekil 1 Deney sistemi Deney Koşulları Deneylerde kullanılan kazık çapı D=48 mm ve jet çapı d 0 =22 mm dir. Kullanılan debiler ve bunlara karşılık gelen yoğunluk Froude sayıları 40 lt/dk (Fr d =12.16), 45 lt/dk (Fr d =13.68) ve 50 lt/ dk (Fr d =15.21) dır. Sabit kazık etrafında meydana gelen akım alanını belirlemek amacıyla su jetinden membaya olan uzaklık ile kazıktan mansaba doğru olan uzaklık jet çapının (d 0 ) katları şeklinde seçilmiştir. Şekil 2 de hız için Şekil 3 de ise kayma gerilmesi için ölçüm şemaları verilmiştir. Şekillerde görülen x, kazığın membasında duvar jetinin çıkışından kazığa kadar olan mesafeyi, kazığın mansabında ise kazıktan itibaren mesafeyi göstermektedir. Şekil 2 Jet ekseni boyunca ADV ile yapılan deneyler için ölçüm şeması (hız ölçümü)

4 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Şekil 3 Jet ekseni boyunca hot-film prob ile yapılan deneyler için ölçüm şeması (taban kayma gerilmesi) Aynı zamanda, ADV ile kazık etrafındaki hız dağılımının belirlenebilmesi için kazık ekseniyle farklı açılarda ve eksen boyunca kazıktan farklı uzaklıklarda (x ) ölçümler yapılmıştır (Şekil 4). Kazık etrafında hot-film prob ile yapılan kayma gerilmesi ölçümleri ise yalnızca kazığın cidarında gerçekleştirilmiştir (Şekil 5). Şekil 4 Kazık etrafında ADV ile yapılan deneyler için ölçüm şeması Şekil 5 Kazık etrafında hot-film prob ile yapılan deneyler için ölçüm şeması Deneylerde kullanılan yoğunluk Froude sayısı (Fr d ) aşağıdaki ifadeden elde edilmiştir, Fr d gd 50 U 0 s (3.1) Burada U 0 jet çıkış hızı, d 50 taban malzemesinin medyan çapı, ρ suyun özgül kütlesi, ρ s taban malzemesinin özgül kütlesidir.

5 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Deney Sonuçları ve Değerlendirme Jet Ekseni Boyunca Yapılan Hız Ölçümleri Rijit taban oluşturulduktan sonra, jet çıkış ucu kazıktan 8d 0 mesafeye yerleştirilmiştir. Jet ekseninde yapılan ölçümlerde Vectrino Plus yan bakan prob kullanılmıştır. Yan bakan prob ile jet ekseni boyunca belirlenen noktalarda düşeyde 1 mm aralıkla yapılan ölçümlerle hızın maksimum olduğu nokta belirlenmiştir. Deneylerde, jet çıkış çapının katları dikkate alınarak jet çıkışından kazığa doğru x=d 0, 2d 0, 3d 0, 4d 0, 5d 0, 6d 0, 7d 0, kazıktan mansaba doğru x=d 0, 2d 0, 4d 0, 6d 0, 8d 0 noktalarında ölçümler yapılmıştır (Şekil 2). Şekil 6 da Fr d =13.68 için kazığın membasında akım doğrultusundaki düşey hız dağılımları verilmiştir. Bu grafikte, jetten uzaklık arttıkça hızın azaldığı görülmektedir. Diğer Froude sayıları için de aynı eğilim gözlenmiştir. En büyük hızlar bütün Frode sayıları için x=d 0 da meydana gelmektedir. Fr d =13.68 için en büyük hız 1.08U 0 dır ve tabandan 1.14d 0 yükseklikte meydana gelmektedir. Diğer Froude sayıları için elde edilen değerler Tablo 1 de özetlenmiştir. Şekil 6 Fr d =13.68 için kazığın membasında akım doğrultusundaki hız dağılımları Tablo 1 Kazığın membasındaki en büyük hızlar ile konumları Fr d En büyük hızlar (u m ) Jetten itibaren yatay mesafe (x) Tabandan itibaren düşey mesafe (z) U 0 d d U 0 d d U 0 d d 0 Şekil 7 de Fr d =13.68 için kazığın mansabında akım doğrultusundaki düşey hız dağılımları görülmektedir. Mansap bölgesinde hız değişimlerinin küçük olduğu gözlenmiştir. Ancak x=d 0 da hızlar, -0.21U 0 ile 0.046U 0 arasında değişmektedir. Bunun nedeni ise jetin etkisinin azalması ve kazık nedeniyle akımın dönmesidir. Bu durumun etkisi en çok x=d 0 noktasında görülmektedir. Ayrıca kazıktan uzaklaştıkça hızda azalma gözlenmektedir. Diğer Froude sayıları için de aynı eğilim gözlenmiştir. Fr d =13.68 için en büyük hız x=6d 0 dadır, değeri 0.13U 0 dır ve tabandan 1.27d 0 yükseklikte meydana gelmektedir. Bütün Froude sayıları için elde edilen değerler Tablo 2 de özetlenmiştir. Şekil 8 de Fr d =13.68 için z=2, 2.3, 2.6, 3, 3.4, 3.7 ve 4 cm yüksekliklerde eksen boyunca meydana gelen hız dağılımları verilmiştir. Kazığın membasında yatay hızın (u) şiddeti, jet eksenin-

6 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu den uzaklaşıp kazığa yaklaştıkça azalmaktadır. Jet ekseninden su yüzeyine doğru çıkıldıkça (z=3.4 cm), jet yakınındaki hız daha düşük değerlerde iken kazık yakınındaki hızda değişimler hemen hemen sabit kalmaktadır. z=3.7 cm ve z=4 cm konumlarında ise kazığın membasında jet yakınında hızın azaldığı ve kazığa yaklaştıkça arttığı görülmüştür. Kazığın mansabında ise hızların oldukça düşük ve hemen hemen sabit kaldığı belirlenmiştir. Diğer Froude sayıları için de aynı eğilim gözlenmiştir. Bu veriler Roulund vd. (2005) ve Yüksel (2007) ile uyum göstermektedir. Roulund vd. (2005) kanal akımı ile çalıştıkları için hızların şiddeti daha düşüktür. Ancak, pürüzlü tabanda yaptıkları deneysel çalışmada hızların dağılımları (z=4 cm ye kadar) bu çalışmayla uyumludur. Şekil 7 Fr d =13.68 için kazığın mansabında akım doğrultusundaki hız dağılımları Tablo 2 Kazığın mansabındaki en büyük hızlar ve konumları Fr d En büyük hızlar (u m ) Kazıktan itibaren yatay mesafe (x) Tabandan itibaren düşey mesafe (z) U 0 4d d U 0 6d d U 0 4d d 0 Şekil 8 Fr d =13.68 için tabandan farklı yüksekliklerde yatay hızın (u) dağılımı

7 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Kazık Etrafında Yapılan Hız Ölçümleri Kazık çevresinde yapılan ölçümlerde, ADV aşağı bakan prob kullanılmıştır. Bu ölçümler, kazığın çevresinde jet eksenine göre belli açılarda (θ) ve jet çıkış çapının (d 0 ) katları mesafelerde (x ) yapılmıştır. θ=30 o için x =2d 0, 3d 0, 4d 0, 5d 0 mesafelerde, θ=60 o için x =2d 0, 3d 0, 4d 0 mesafelerde, θ=90 o için x =3d 0 mesafede, θ=120 o için x =2d 0, 3d 0, 4d 0 mesafelerde, θ=150 o için x =2d 0, 3d 0, 4d 0, 5d 0 mesafelerde ölçümler alınmıştır (Şekil 4). Her açı için farklı mesafelerde ölçüm alınmasının nedeni kanal boyutları ve kazık etkisidir. Kanal boyutları ve ADV nin özelliklerinden dolayı θ=90 o de tek bir noktada ölçüm yapılmıştır. Şekil 9 Fr d =13.68 için, sırasıyla 30 o, 60 o, 90 o, 120 o ve 150 o lerde, x ekseni yönündeki boyutsuz (u/u 0 ) hız dağılımları

8 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Şekil 9 da Fr d =13.68 için kazık çevresindeki boyutsuz hız dağılımları görülmektedir. θ=30 o, 60 o ve 90 o lik konumlara sahip olan bölgelerin kazığın membasında, 120 o ve 150 o lik konumlara sahip olan bölgelerin kazığın mansabında kaldığı görülmektedir. 30 o, 60 o ve 90 o de hız, cidara yakın bölgede sıfıra yakın değerler almakta, yukarı doğru çıktıkça da türbülanstan dolayı oluşan çalkantıların etkileri her bir grafikte görülmektedir. 120 o ve 150 o de ise cidara yakın bölgede hız dağılımı, duvar jeti hız dağılımı ile benzeşmektedir. Aynı zamanda kazıktan uzaklaşıp kanal cidarına yaklaştıkça hızın arttığı görülmektedir. Diğer Froude sayıları için de aynı eğilim gözlenmiştir. Kazığın çevresindeki her bir ölçüm yerinde maksimum hızlar genelde kazıktan en uzak noktalarda meydana gelmektedir. θ=90 o de tek noktada ölçüm yapıldığı için kesin bir şey söylenememektedir. Jet Ekseni Boyunca Yapılan Kayma Gerilmesi Ölçümleri Hot-film prob kullanılarak tabanda yapılan kayma gerilmesi ölçümleri için ölçüm noktaları Şekil 2 de verilmiştir. Bu konumlara hot-film prob yerleştirilerek ölçümler alınmıştır. Şekil 10 da kazığın memba ve mansabında ölçülen kayma gerilmeleri jet çıkışında (x=d 0 ) ölçülen kayma gerilmesiyle boyutsuz hale getirilmiş olarak çizilmiştir. Membada kazığa yaklaştıkça taban kayma gerilmesinin arttığı görülmekte ve maksimum değere kazığın hemen menbasında d 0 mesafede ulaşılmaktadır. Mansapta ise cidar kayma gerilmesi maksimum değerine x=d 0 da ulaşmakta ve kazıktan uzaklaştıkça azalmaktadır. Şekil 10 Kazık memba ve mansabındaki boyutsuz taban kayma gerilmesi değişimleri Kazık Etrafında Yapılan Kayma Gerilmesi Ölçümleri Hot-film prob ile θ=0-180 için kazık cidarında ölçülen taban kayma gerilmeleri Şekil 11 de θ=0 deki kayma gerilmesi değerleri ile boyutsuzlaştırılmış olarak görülmektedir. Yapılan bu Şekil 11 Kazık çevresindeki boyutsuz taban kayma gerilmesi ölçümleri

9 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu ölçümlerde θ=75 ye kadar taban kayma gerilmesinin arttığı (bu kısım kazığın membasında kalmaktadır), θ=75 den sonra ise azaldığı (bu kısım kazığın mansabında kalmaktadır) görülmektedir. Aynı zamanda, debi değerlerinin artmasıyla da kayma gerilmesinin arttığı görülmüştür. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Yoğunluk Froude Sayısı (Fr d ) arttıkça, hız ve kayma gerilmesi değerlerinin arttığı görülmüştür. Jet ekseni boyunca yapılan ölçümlerden görüldüğü gibi düşeydeki hızlar kazığın membasında kazığa yaklaştıkça azalmakta, mansapta ise kazıktan uzaklaştıkça azalmaktadır. Kazığın membasında, jet ekseninden su yüzeyine doğru çıktıkça, jetten kazığa doğru hızda artış görülmüştür. Mansapta ise su yüzüne çıktıkça hızların oldukça küçük olduğu ve sabit kaldığı görülmüştür. Bu veriler Roulund vd. (2005) ve Yüksel (2007) ile uyum göstermektedir. Jet ekseni boyunca yapılan ölçümlerde kazığın membasında ve mansabında, kazığa yaklaştıkça taban kayma gerilmesi artmaktadır. Kazık çevresinde yapılan ölçümlerde düşeyde elde edilen hız dağılımlarına bakıldığında hızın en büyük değerinin genelde, kazıktan en uzak noktada olduğu görülmektedir. Kazık cidarında tabanda yapılan kayma gerilmesi ölçümlerinde ise en büyük taban kayma gerilmesi değerinin q=75 de olduğu görülmüştür. Graf ve Yulistiyantou (1998), silindir etrafındaki kanal akımını deneysel olarak araştırmışlardır. Taban kayma gerilmesini ölçmüşler ve en büyük değerine 45 o de ulaştığını bulmuşlardır. Ali ve Karim (2002), kazık çevresindeki kanal akımını sayısal olarak incelemişlerdir. Akım yönündeki maksimum kayma gerilmesinin 71 o ile 94 o arasında oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Roulund vd. (2005), bir dairesel kazık etrafındaki kanal akımını modellemişlerdir ve taban kayma gerilmesinin maksimum değerine 45 o ile 75 o arasında ulaştığını bulmuşlardır. Ali ve Karim (2002) ile Roulund vd. (2005) in elde ettikleri sonuçlar bu çalışmayla uyumludur. KAYNAKLAR Ali, K. H. M. ve Karim, O., (2002), Simulation of Flow Around Piers, Journal of Hydraulic Research 40(2), Cheng, N. S., Sümer, B. M. ve Fredsøe, J., (2003), Investigation of Bed Shear Stresses Subject to External Turbulence, International Journal of Heat and Fluid Flow 24: Dey, S. ve Barbhuiya, A. K., (2005), Velocity and Turbulence in a Scour Hole at a Vertical Wall Abutment, Flow Measurement and Instrumentation 17: Graf, W. H. ve Yulistiyantau, B., (1998), Experiments on Flow Around a Cylinder, The Velocity and Vorticity Fields. J. Hydraul Res. 36, Hill, D. F. ve Younkin, B. D., (2006), PIV Measurements of Flow in and Around Scour Holes, Experiments in Fluids 41: Kurniawan, A., Altınakar, M. S. ve Graf W. H., (2001), Flow Pattern of an Eroding Jet, XXIX IAHR Congress Procedings, Beijing, China. Ming, H., Hongwu, T. Ve Huimin, W., (2001), Applying ADV to a Round Jet Flow, In: Proceeding of the 29 th IAHR Congress. Rajaratnam, N. ve Berry, B., (1977), Erosion by Circular Turbulent Wall Jets, J. of. Hydr. Research, LAHR, Vol. 15, pp Roulund, A., Sümer, B. M., Fredsøe, J. ve Michelsen, J., (2005), Numerical and Experimental Investigation of Flow and Scour Around a Circular Pile, J. Fluid Mech. Vol. 534, pp Sümer, B. M. Arnskov, M. M., Christansen, N. ve Jørgensen, F. E., (1993), Two Component Hot-Film Probe for Measurements Wall Shear Stress, Exp. in Fluids 15: Yüksel, A., Çelikoğlu, Y., Yüksel, Y., (2006), An Experimental Investigation of Flow Pattern Around Vertical Pile Due To a Turbulent Jet, Procedings of the Sixteenth (2006), International Ofs-

10 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu hore and Polar Engineering Conference, San Francisco, California, USA, May 28-June 2, Yüksel, A., Çelikoğlu, Y., Çevik, E., Yüksel, Y., (2005), Jet Scoure Around Vertical Piles and Pile Groups, Ocean Eng., Vol. 32, Issues 3-4, March, pp Yüksel, A., (2007), Batık Duvar Jeti Etkisinde Kazık ve Taban Etkileşiinin Modellenmesi, Doktora Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Yüksel Ozan, A. ve Yüksel, Y., (2010), Simulation of a 3D Summerged Jet Flow Around a Pile, Ocean Engineering 37 (2010)

AÇIK TİPTEN RIHTIMLARDA ETKİLİ GEMİ PERVANE JETLERİNİN HİDRODİNAMİĞİ

AÇIK TİPTEN RIHTIMLARDA ETKİLİ GEMİ PERVANE JETLERİNİN HİDRODİNAMİĞİ - 107 - AÇIK TİPTEN RIHTIMLARDA ETKİLİ GEMİ PERVANE JETLERİNİN HİDRODİNAMİĞİ Yalçın YÜKSEL 1, Yeşim ÇELİKOĞLU 2, Selahattin KAYHAN 3, Kubilay CİHAN 4, Berna AYAT 5 1 Prof. Dr., YTÜ, İstanbul, Türkiye,

Detaylı

BATIK JET AKIMI ETKİSİNDE BİR KAZIK ETRAFINDAKİ AKIM ALANININ HİDRODİNAMİĞİ

BATIK JET AKIMI ETKİSİNDE BİR KAZIK ETRAFINDAKİ AKIM ALANININ HİDRODİNAMİĞİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BATIK JET AKIMI ETKİSİNDE BİR KAZIK ETRAFINDAKİ AKIM ALANININ HİDRODİNAMİĞİ Jeofizik Müh. Eğmen ŞAHİN F.B.E İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Kıyı ve

Detaylı

PERVANE JETİNİN SEVLERDE MEYDANA GETİRDİĞİ EROZYON

PERVANE JETİNİN SEVLERDE MEYDANA GETİRDİĞİ EROZYON 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 59 - PERVANE JETİNİN SEVLERDE MEYDANA GETİRDİĞİ EROZYON Ayse YUKSEL OZAN 1, Kubilay CIHAN 2, Yalcin YUKSEL 3 Insaat Muhendisligi Bolumu, Yildiz Teknik Universitesi, 34210,

Detaylı

SIĞ SUDA YAN YANA SIRALI İKİ SİLİNDİR ARKASINDA OLUŞAN AKIŞ YAPISININ PASİF YÖNTEMLE KONTROLÜ 1

SIĞ SUDA YAN YANA SIRALI İKİ SİLİNDİR ARKASINDA OLUŞAN AKIŞ YAPISININ PASİF YÖNTEMLE KONTROLÜ 1 SIĞ SUDA YAN YANA SIRALI İKİ SİLİNDİR ARKASINDA OLUŞAN AKIŞ YAPISININ PASİF YÖNTEMLE KONTROLÜ 1 Passive Vortex Control Behind Two Side by Side Cylinders in Shallow Waters Mustafa Atakan AKAR Makine Mühendisliği

Detaylı

Farklı geometrilerdeki köprü kenar ayakları etrafındaki hız dağılımının sayısal incelenmesi

Farklı geometrilerdeki köprü kenar ayakları etrafındaki hız dağılımının sayısal incelenmesi 161 Farklı geometrilerdeki köprü kenar ayakları etrafındaki hız dağılımının sayısal incelenmesi Mustafa DEMİRCİ, Selahattin KOCAMAN, Başak VARLİ Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Detaylı

ISSN : Hatay-Turkey

ISSN : Hatay-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 1A0176 BaĢak Varlı ENGINEERING SCIENCES Mustafa Demirci Received: November 2010 Selahattin Kocaman Accepted:

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

UVP ALGILAYICILARI KULLANILARAK SU ALTI BORUSU ALTINDAKİ OYULMALARIN ZAMANLA DEĞİŞİMLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

UVP ALGILAYICILARI KULLANILARAK SU ALTI BORUSU ALTINDAKİ OYULMALARIN ZAMANLA DEĞİŞİMLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 559 - UVP ALGILAYICILARI KULLANILARAK SU ALTI BORUSU ALTINDAKİ OYULMALARIN ZAMANLA DEĞİŞİMLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI M. Şükrü GÜNEY 1 Mustafa DOĞAN 2 Ayşegül Ö. AKSOY

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ

AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ I. Albayrak (1), S. Cokgor (2), (1) İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Hidrolik Ana Bilim Dalı, 34850, Avcılar,

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin AÇIK KANAL AKILARINDA HIZ DAĞILIININ ENTROPY YÖNTEİ İLE İNCELENESİ ehmet Ardıçlıoğl Yard. Doç. Dr., Erciyes Üniv. ühendislik Fak. İnşaat üh. Böl. Kayseri, Tel: 352 4378, Fax: 9 352 4375784 E-mail: mardic@erciyes.ed.tr

Detaylı

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU HİDROLİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Ders Hakkında Genel Bilgiler Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Hidrolik (Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER, Prof. Dr. İstemi ÜNSAL. ) 2-Akışkanlar Mekaniği

Detaylı

τ s =0.76 ρghj o τ cs = τ cb { 1 Sin

τ s =0.76 ρghj o τ cs = τ cb { 1 Sin : Taban eğimi J o =0.000 olan trapez kesitli bir sulama kanalı ince çakıl bir zemine sahip olup, bu malzeme için kritik kama gerilmesi τ cb =3.9 N/m dir. Bu kanaldan 35 m 3 /s lik debi iletilmesi halinde

Detaylı

Sigma 2006/1 Araştırma Makalesi / Research Article DETERMINATION OF SCOUR DEPTHS AROUND SIDE-WEIR ON AN ALLUVIAL RIVERS

Sigma 2006/1 Araştırma Makalesi / Research Article DETERMINATION OF SCOUR DEPTHS AROUND SIDE-WEIR ON AN ALLUVIAL RIVERS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 006/ Araştırma Makalesi / Research Article DETERMINATION OF SCOUR DEPTHS AROUND SIDE-WEIR ON AN ALLUVIAL RIVERS Fevzi

Detaylı

TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ

TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ T. Algül, B. Algül, Ö. M. Doğan, B. Z. Uysal Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi Reynolds Transport Teoremi (RTT) Temel korunma kanunları (kütle,enerji ve momentumun korunumu) doğrudan sistem yaklaşımı ile türetilmiştir. Ancak, birçok akışkanlar

Detaylı

FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES A-PRESSURE FORCES. Example

FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES A-PRESSURE FORCES. Example A-PRESSURE FORCES FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES Consider a duct as shown in figure. First identify the control volume on which to conduct a force balance. The inner passage is filled with

Detaylı

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Reynolds Sayısı ve Akış Türleri Deneyi 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen

Detaylı

Kıvrımlı Alluvial Kanallara Yerleştirilen Yan Savakların Etrafındaki Yerel Oyulmalar *

Kıvrımlı Alluvial Kanallara Yerleştirilen Yan Savakların Etrafındaki Yerel Oyulmalar * İMO Teknik Dergi, 2007 4035-4053, Yazı 267 Kıvrımlı Alluvial Kanallara Yerleştirilen Yan Savakların Etrafındaki Yerel Oyulmalar * Fevzi ÖNEN* Hayrullah AĞAÇCIOĞLU ** ÖZET Bu çalışmada, hareketli tabana

Detaylı

Geçirimsiz Bir Taban Yakınındaki Başlıklı Bir Boru Hattı Etrafındaki Akımın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Geçirimsiz Bir Taban Yakınındaki Başlıklı Bir Boru Hattı Etrafındaki Akımın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 1, 2016 (40-54) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 12, No: 1, 2016 (40-54) http://ulakbim.dergipark.gov.tr/yted www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

Ürkmez Barajı Çarpıtılmış Modelinde Ani Göçme Sonucu Oluşan Taşkın Dalgalarının Deneysel Araştırılması

Ürkmez Barajı Çarpıtılmış Modelinde Ani Göçme Sonucu Oluşan Taşkın Dalgalarının Deneysel Araştırılması Ürkmez Barajı Çarpıtılmış Modelinde Ani Göçme Sonucu Oluşan Taşkın Dalgalarının Deneysel Araştırılması M. Şükrü GÜNEY (1), Eser YAŞİN (2) 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, sukru.guney@deu.edu.tr 2 Dokuz Eylül

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMI. Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN

AÇIK KANAL AKIMI. Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN AÇIK KANAL AKIMI Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN AÇIK KANAL AKIMI (AKA) Açık kanal akımı serbest yüzeyli akımın olduğu bir akımdır. serbest yüzey hava ve su arasındaki ara yüzey @ serbest yüzeyli akımda

Detaylı

GENİŞ BAŞLIKLI SAVAK ETRAFINDAKİ AKIMIN İNCELENMESİ

GENİŞ BAŞLIKLI SAVAK ETRAFINDAKİ AKIMIN İNCELENMESİ ÖHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2564-6605 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (2017), 615-626 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 000 : 6 : 1 : 13-19

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün

Detaylı

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal İğne Açısının Diş Kök Kanalı İçindeki İrigasyon Sıvısının Akışına Etkisinin Sayısal Analizi A.

Detaylı

SİLİNDİR SAVAKLAR İÇİN SAVAK KATSAYISI

SİLİNDİR SAVAKLAR İÇİN SAVAK KATSAYISI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 8 : 1 : 85-9 SİLİNDİR SAVAKLAR

Detaylı

AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI

AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI Açık kanallarda akış, yerçekimi-eğim ortak bileşeni nedeniyle oluşur, bu nedenle kanal taban eğiminin sertliği (dikliği), kesinlikle akışın hızını

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ahmet Alper ÖNER DAİRESEL KESİTLİ YATAY ELEMANLAR ETRAFINDAKİ AKIMIN DENEYSEL İNCELENMESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 27 ÇUKUROVA

Detaylı

AKARSU KIVRIMLARINDA MEYDANA GELEN TABAN TOPOĞRAFYASI VE YEREL OYULMA İLE İLİŞKİSİ

AKARSU KIVRIMLARINDA MEYDANA GELEN TABAN TOPOĞRAFYASI VE YEREL OYULMA İLE İLİŞKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 1-6

Detaylı

BİR SOĞUK DEPOLAMA TANKI İÇERİSİNDEKİ SİLİNDİR POZİSYONLARININ BUZ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

BİR SOĞUK DEPOLAMA TANKI İÇERİSİNDEKİ SİLİNDİR POZİSYONLARININ BUZ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 169 BİR SOĞUK DEPOLAMA TANKI İÇERİSİNDEKİ SİLİNDİR POZİSYONLARININ BUZ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Ahmet FERTELLİ Ertan BUYRUK Gökhan GÜNHAN ÖZET Bu çalışmada, içerisinde su bulunan

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt Sayı 1 (01), 1-7 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. Issue 1 (01), 1-7 Bartın Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI

L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ L KESİTLİ KİRİŞTE KAYMA MERKEZİNİN ANSYS İLE VE DENEYSEL YOLLA BULUNMASI BİTİRME PROJESİ KADİR BOZDEMİR PROJEYİ YÖNETEN PROF.

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi mert:sablon 31.12.2009 14:25 Page 49 Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi Mert TÜKEL Araş. Gör. Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Öğr. Gör. Hasan KARABAY ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

Silindir Arkasındaki Akış Yapısının Delikli Silindirle Pasif Kontrolü

Silindir Arkasındaki Akış Yapısının Delikli Silindirle Pasif Kontrolü Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 1, 2013 (35-42) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 1, 2013 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

İÇ CİDARI ISLANMAZ MALZEME İLE KAPLI DAİRESEL BİR BORU İÇİNDEN GEÇEN SUYUN LAMİNER BÖLGEDEKİ BASINÇ DÜŞÜMÜNÜN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ

İÇ CİDARI ISLANMAZ MALZEME İLE KAPLI DAİRESEL BİR BORU İÇİNDEN GEÇEN SUYUN LAMİNER BÖLGEDEKİ BASINÇ DÜŞÜMÜNÜN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ IV. EGE ENERJİ SEMPOZYUMU 1--3 MAYIS 008 İZMİR İÇ CİDARI ISLANMAZ MALZEME İLE KAPLI DAİRESEL BİR BORU İÇİNDEN GEÇEN SUYUN LAMİNER BÖLGEDEKİ BASINÇ DÜŞÜMÜNÜN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ Ali Kibar*, K.

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

FARKLI TİPLERDEKİ YAPAY RESİFLERİN KIYI PROFİLİNE ETKİSİ

FARKLI TİPLERDEKİ YAPAY RESİFLERİN KIYI PROFİLİNE ETKİSİ FARKLI TİPLERDEKİ YAPAY RESİFLERİN KIYI PROFİLİNE ETKİSİ Emel İrtem (1) Mehmet Türker (2), Engin Bilyay (3) (1) Prof.Dr., Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, 10145

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SINIR TABAKA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMAN

Detaylı

Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri

Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri KÖPRÜLER Köprü yapımı ile; Akarsu tabanında oyulmalar Yatak değişmeleri Membada su kabarmaları meydana

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

SU ALTI BORUSU ALTINDAKİ OYULMALARIN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL ARAŞTIRILMASI

SU ALTI BORUSU ALTINDAKİ OYULMALARIN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL ARAŞTIRILMASI SU ALTI BORUSU ALTINDAKİ OYULMALARIN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL ARAŞTIRILMASI Mustafa DOĞAN 1 Vahid ABDİ 2 Birol KAYA 3 Yalçın ARISOY 4 1 Dr., D.E.Ü., Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü, mustafa.dogan@deu.edu.tr

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 1 Araştırma Makalesi / Research Article INVESTIGATION OF CIRCULAR JET FLOWS ADDED A CONICAL MATTER

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 1 Araştırma Makalesi / Research Article INVESTIGATION OF CIRCULAR JET FLOWS ADDED A CONICAL MATTER Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı Araştırma Makalesi / Research Article INVESTIGATION OF CIRCULAR JET FLOWS ADDED A CONICAL

Detaylı

Tabandan Isıtılan Kapalı bir Hacim İçerisine Yerleştirilen Açılı Plakanın Doğal Taşınım ısı Transferine Etkisi

Tabandan Isıtılan Kapalı bir Hacim İçerisine Yerleştirilen Açılı Plakanın Doğal Taşınım ısı Transferine Etkisi th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), -8 May, Elazığ, Turkey Tabandan Isıtılan Kapalı bir Hacim İçerisine Yerleştirilen Açılı Plakanın Doğal Taşınım ısı Transferine Etkisi Y. Varol,

Detaylı

KARE KESĠTLĠ KÖPRÜ ORTA AYAĞI ETRAFINDA ZAMANLA DEĞĠġEN AKIM NEDENĠYLE OLUġAN YEREL OYULMALAR

KARE KESĠTLĠ KÖPRÜ ORTA AYAĞI ETRAFINDA ZAMANLA DEĞĠġEN AKIM NEDENĠYLE OLUġAN YEREL OYULMALAR 5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 12-16 Eylül 2011 İSTANBUL KARE KESĠTLĠ KÖPRÜ ORTA AYAĞI ETRAFINDA ZAMANLA DEĞĠġEN AKIM NEDENĠYLE OLUġAN YEREL OYULMALAR M. ġükrü GÜNEY Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM Yavaş değişen akımların analizinde kullanılacak genel denklem bir kanal kesitindeki toplam enerji yüksekliği: H = V g + h + z x e göre türevi alınırsa: dh d V = dx dx

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Açık Kanal Savak Akımlarında Debinin Farklı Yöntemler ile Belirlenmesi

Açık Kanal Savak Akımlarında Debinin Farklı Yöntemler ile Belirlenmesi Açık Kanal Savak Akımlarında Debinin Farklı Yöntemler ile Belirlenmesi Mehmet Ardıçlıoğlu, Mücella İlkentapar Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Kayseri Tel: (352) 2076666

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

EŞİKLİ VE EŞİKSİZ BASAMAKLI TİP DOLUSAVAKLARIN ENERJİ SÖNÜMLENMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

EŞİKLİ VE EŞİKSİZ BASAMAKLI TİP DOLUSAVAKLARIN ENERJİ SÖNÜMLENMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI NWSA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 008, Volume: 3, Number: 3 Article Number: A0089 NATURAL AND APPLIED SCIENCES CIVIL ENGINEERING Received: February 008 Accepted: July 008 008

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 8 SERBEST YÜZEYLİ AKIMLAR

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 8 SERBEST YÜZEYLİ AKIMLAR SORU 1: Taban genişliği 8 m olan dikdörtgen kesitli bir kanaldan 24 m 3 /s debi geçerken su derinliği 2.0 m dir. Kanal genişliğinin 6 m ye düşürüldüğü kesitte; a) 0.20 m yüksekliğinde bir eşit yerleştirildiğinde

Detaylı

Akustik Temizleyici Seçimi. Tipik bir yaklaşım.

Akustik Temizleyici Seçimi. Tipik bir yaklaşım. Akustik Temizleyici Seçimi 00 0 00 0 0 0 00 0 0 00 0 Tipik bir yaklaşım. Önce tamamlanmış bir anket ve DWG çizimi alırsınız. 00 000 00 0 000 000 0 Ses basınç varyasyonlarının kökeni Dalga boyu( ) ve Sesin

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

AÇIK KANALLARDA DEBİ VE EŞİK YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞİMİNİN SU YÜZEYİ PROFİLLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AÇIK KANALLARDA DEBİ VE EŞİK YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞİMİNİN SU YÜZEYİ PROFİLLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ AÇIK KANALLARDA DEBİ VE EŞİK YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞİMİNİN SU YÜZEYİ PROFİLLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Cahit Yerdelen, Cansu Özyaman Ege Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr., İzmir, Ege Üniversitesi,

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

Bileşik Kesitlerde Enerji ve Momentum Düzeltme Katsayılarının Deneysel İrdelenmesi 1

Bileşik Kesitlerde Enerji ve Momentum Düzeltme Katsayılarının Deneysel İrdelenmesi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3323-3334, Yazı 223 Bileşik Kesitlerde Enerji ve Momentum Düzeltme Katsayılarının Deneysel İrdelenmesi 1 Galip SEÇKİ * Mehmet ARDIÇLIOĞLU ** eslihan SEÇKİ *** Serter ATABAY ****

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

Akım Gözlem İstasyonlarında Yatak Sürtünme Katsayısı ve Eğiminin Sayısal Yöntemle Bulunması *

Akım Gözlem İstasyonlarında Yatak Sürtünme Katsayısı ve Eğiminin Sayısal Yöntemle Bulunması * İMO Teknik Dergi, 203 6575-6580, Yazı 40, Teknik Not Akım Gözlem İstasyonlarında Yatak Sürtünme Katsayısı ve Eğiminin Sayısal Yöntemle Bulunması * Ender DEMİREL* Nuri ÇAYNAK** İsmail AYDIN*** ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı

Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı S. Altın Gazi

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

TOA45 ÇOK KADEMELİ TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ

TOA45 ÇOK KADEMELİ TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ TOA45 ÇOK KADEMELİ TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ B. Algül, T. Algül, Ö. M. Doğan, B. Z. Uysal Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HİDROLİK LABORATUVARI DALGA KANALI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HİDROLİK LABORATUVARI DALGA KANALI 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 509 - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HİDROLİK LABORATUVARI DALGA KANALI Mustafa DOĞAN 1, Yalçın ARISOY 2, Turhan ACATAY 3, Adnan AKYARLI 4 1 Araş. Gör. İnş. Y. Müh., Dokuz Eylül

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

SU YAPILARI. 2.Hafta. Genel Tanımlar

SU YAPILARI. 2.Hafta. Genel Tanımlar SU YAPILARI 2.Hafta Genel Tanımlar Havzalar-Genel özellikleri Akım nedir? ve Akım ölçümü Akım verilerinin değerlendirilmesi Akarsularda katı madde hareketi Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Numerical Modeling of Flow Over a Trapezoidal Broad Crested Weir with k- Based Turbulence Models

Numerical Modeling of Flow Over a Trapezoidal Broad Crested Weir with k- Based Turbulence Models Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(), ss. 47-58, Aralık 01 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 7(), pp. 47-58, December 01 Trapez Kesitli

Detaylı

Nevzat YILDIRIM, Musa ÇİÇEK -Irena j PLAN Colceksiz) a) ^nw///â#?'//a?//w/à'////^ A-ö KESİTİ İS^T- ' s/'. V//0^' drenaj kemi, efez 6. Betonarme, havuz deney düzeneği jet çok dağılım gösterir. Büyük hızlara

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HİDROLİK LABORATUVARI ÇALIŞMA EKİBİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HİDROLİK LABORATUVARI ÇALIŞMA EKİBİ ÇALIŞMA EKİBİ Prof. Dr. M. Şükrü GÜNEY Laboratuvar Sorumlusu sukru.guney@deu.edu.tr Em. Prof. Dr. S. Turhan ACATAY Laboratuvarın Kurucusu ve Onursal Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÖZGENÇ AKSOY aysegul.ozgenc@deu.edu.tr

Detaylı

FLOWING FLUIDS and PRESSURE VARIATION

FLOWING FLUIDS and PRESSURE VARIATION 4. FLOWING FLUIDS and PRESSURE VARIATION Akışkan Kinematiği Akışkan kinematiği, harekete neden olan kuvvet ve momentleri dikkate almaksızın, akışkan hareketinin tanımlanmasını konu alır. Yapı üzerindeki

Detaylı

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış

Detaylı

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ ULIBTK 3 4.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 3-5 Eylül 3,ISPARTA İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ Mehmet Emin ARICI Birol ŞAHİN

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Saı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Facult of Eskişehir Osmangazi Universit, Vol: XXII, No:3, 2009 Makalenin

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKNİK RAPOR

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKNİK RAPOR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKNİK RAPOR Rapor Tipi: Araştırma Geliştirme Çalışması Yazar(lar): Prof.Dr. Hakan AKYILDIZ

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ 1 3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ (Ref. e_makaleleri) Isı değiştiricilerin büyük bir kısmında ısı transferi, akışkanlarda faz değişikliği olmadan gerçekleşir. Örneğin, sıcak bir petrol

Detaylı

Mekân İçerisindeki Radyatörlerin Etrafındaki Engellere Göre Isıl Veriminin İncelenmesi

Mekân İçerisindeki Radyatörlerin Etrafındaki Engellere Göre Isıl Veriminin İncelenmesi 5-Ali Kibar:Sablon 29.08.2013 14:23 Page 5 Mekân İçerisindeki Radyatörlerin Etrafındaki Engellere Göre Isıl Veriminin İncelenmesi Ali KİBAR Ali Rıza VEZİROĞLU Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, panel radyatörün

Detaylı

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan).

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan). KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 014-015 GÜZ YARIYILI SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ I ARASINAV SORULARI Tarih: 16 Kasım 014 SORULAR VE CEVAPLAR Adı Soyadı: No: İmza:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

TÜPRAŞ KÖPRÜSÜ İÇİN NEHİR YATAĞI DÜZENLEMESİ

TÜPRAŞ KÖPRÜSÜ İÇİN NEHİR YATAĞI DÜZENLEMESİ TÜPRAŞ KÖPRÜSÜ İÇİN NEHİR YATAĞI DÜZENLEMESİ Prof. Dr. Ali GÜNYAKTI DAÜ, İnşaat Müh. Bölümü, Gazimağusa, KKTC ali.gunyakti@emu.edu.tr ÖZET Kırıkkale TÜPRAŞ Rafinerisi nin ana ulaşım yapısı olan Kızılırmak

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

HİDROLİK YÖN KONTROL VALFLERİNDE AKIŞ KAYBI

HİDROLİK YÖN KONTROL VALFLERİNDE AKIŞ KAYBI PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDÝSLÝK BÝLÝMLERÝ DERGÝSÝ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL : 1995 CÝLT : 1 SAYI : 1 SAYFA : 53-58 HİDROLİK YÖN

Detaylı

Esin Ö. ÇEVİK Prof. Dr. cevik@yildiz.edu.tr

Esin Ö. ÇEVİK Prof. Dr. cevik@yildiz.edu.tr İSTANBUL BOĞAZI NDA AKINTI İKLİMİ ÇALIŞMASI Yalçın, YÜKSEL Prof. Dr. yuksel@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Işıkhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı : Mehmet Ali KÖKPINAR : Doç. Dr. Doğum Tarihi : 17 Temmuz 1965 Eğitim: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Orta Doğu Teknik 1988 Üniversitesi

Detaylı

Kritik Üstü Açık Kanal Akımının Detached Eddy ve Large Eddy Simülasyon ile Sayısal Modellenmesi

Kritik Üstü Açık Kanal Akımının Detached Eddy ve Large Eddy Simülasyon ile Sayısal Modellenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part:C 4(4):13-4 (16) Kritik Üstü Açık Kanal Akımının Detached Eddy ve Large Eddy Simülasyon ile Sayısal Modellenmesi M. Sami

Detaylı

HİDROLİK KARARLI UNİFORM OLMAYAN AÇIK KANAL HİDROLİĞİ PROBLEMLER 3

HİDROLİK KARARLI UNİFORM OLMAYAN AÇIK KANAL HİDROLİĞİ PROBLEMLER 3 HİDROLİK KARARLI UNİFORM OLMAYAN AÇIK KANAL HİDROLİĞİ PROBLMLR.) Dikdörtgen kanal içerisindeki akıın biri debisi.5 /sn'dir. Bu akı için özgül enerji diagraını çizerek.5 değeri için ükün olabilecek su derinlikleri

Detaylı

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ Malzemelerde Elastisite ve Kayma Elastisite Modüllerinin Eğme ve Burulma Testleri ile Belirlenmesi 1/5 DENEY 4 MAZEMEERDE EASTĐSĐTE VE KAYMA EASTĐSĐTE MODÜERĐNĐN EĞME VE BURUMA TESTERĐ ĐE BEĐRENMESĐ 1.

Detaylı

Dış Ortam Sıcaklığının Değişimine Bağlı Olarak Isı Köprülerindeki Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Dış Ortam Sıcaklığının Değişimine Bağlı Olarak Isı Köprülerindeki Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 87-97, Aralık 211 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 87-97, December 211 Dış

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

GEMİLERİN MUKAVEMETİ. Dersi veren: Mustafa İNSEL Şebnem HELVACIOĞLU. Ekim 2010

GEMİLERİN MUKAVEMETİ. Dersi veren: Mustafa İNSEL Şebnem HELVACIOĞLU. Ekim 2010 GEMİLERİN MUKAVEMETİ VE YAPISAL BÜTÜNLÜĞÜ Hazırlayan: Yücel ODABAŞI Dersi veren: Mustafa İNSEL Şebnem HELVACIOĞLU Ekim 2010 8.1 GENEL MUKAVEMET KAVRAMI İç ve dış yükler altındaki bir yapının yapısal bütünlüğüne

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TC ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEBİ ÖLÇÜM DENEYİ Hazırlayan DoçDr Bahattin TOPALOĞLU SAMSUN DEBİ ÖLÇÜM DENEYİ DENEYİN AMACI Bu deneyin amacı dört farklı

Detaylı

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 -

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 - Pnömatik Sistem Hava Kompresörü Tesisteki tüm pnömatik kapak ve vanaların operasyonunda kuru ve temiz havayı temin edecektir. Tank basıncına göre otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Gerekli emniyet

Detaylı