Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKARNA SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa Tosun Kd.Uzman SA ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2001 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN TANIMI SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE MEVCUT YAPISI SEKTÖRÜN GELİŞİMİ SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMU ÜRETİM ÜRETİM YÖNTEMİ TÜRKİYE'DE MAKARNA ÜRETİMİ TALEP DIŞ TİCARET İHRACAT İTHALAT DÜNYA MAKARNA TİCARETİ SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA i

3 TABLOLAR LİSTESİ SAYFA NO TABLO 1 : TİPLERİNE GÖRE MAKARNALARIN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ... 3 TABLO 2 : MAKARNA SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİNİN ULUSAL ÜRÜN VE FAALİYET SINIFLANDIRMASI... 4 TABLO 3 : MAKARNA SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİNE AİT GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYON NUMARALARI... 4 TABLO 4 : MAKARNA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN KAPASİTELERİ (TON/YIL)... 7 TABLO 5 : MAKARNA SEKTÖRÜNDE FİRMALARIN PAZAR PAYLARI (%)... 8 TABLO 6 : MAKARNA ÜRETİM MİKTARLARI VE ÜRETİM ARTIŞ ORANLARI TABLO 7 : SEKTÖRDE İRMİK/MAKARNA MALİYET KOMBİNASYONU (%) TABLO 8 : YILLAR İTİBARİYLE MAKARNA YURTİÇİ TÜKETİM MİKTARLARI (TON) TABLO 9 : ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİNİN BESİN DEĞERLERİ TABLO 10 : MAKARNA SEKTÖRÜNDE SATIŞLARIN BÖLGESEL DAĞILIMI TABLO 11 : YILLAR İTİBARİYLE MAKARNA İHRACAT MİKTARLARI TABLO 12 : YILLAR İTİBARİYLE MAKARNA İTHALAT MİKTARLARI TABLO 13 : DÜNYA MAKARNA ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ ÜLKELER TABLO 14 : ÜLKELER İTİBARİYLE KİŞİ BAŞINA MAKARNA TÜKETİMİ 27 TABLO 15 : DÜNYA MAKARNA TİCARETİNDE ÖNEMLİ İHRACATÇI ÜLKELER TABLO 16 : DÜNYA MAKARNA TİCARETİNDE ÖNEMLİ İTHALATÇI ÜLKELER ii

4 GİRİŞ Dünyada yaşanan hızlı ekonomik gelişme; şehirleşme oranında artış, çekirdek aile yapısının gelişmesi, çalışan kadın sayısındaki artış, tüketim mallarında çeşitlilik, kalite arayışı ve zamanı daha iyi kullanabilme çabası gibi sosyal yapıda da birtakım değişikliklere yol açmıştır. Tüm bu değişikliklerin tüketim ve beslenme alışkanlıklarında yarattığı gelişmeler, raf ömrü uzun, belli standartlara sahip, daha çabuk ve kolay hazırlanabilen ürünlere doğru bir geçişi beraberinde getirmiştir. Sözkonusu gelişmeler, iktisadi ve sosyal yapının büyük ölçüde tarımsal kaynak potansiyeline bağlı olduğu Türkiye'de, sanayileşme sürecinin temel taşlarından olan gıda sanayiinin kompozisyonunda bir takım değişikliklere sebep olmuştur. Türk insanının beslenmesinde önemli bir yer tutan tahılın tüketim şeklinde, yukarıda sıralanan faktörlerin etkisi ile ekmek gibi geleneksel ürünlerden, alternatif mamullere doğru bir geçişin yaşanmakta olduğu görülmektedir. Sözkonusu alternatif ürünlerin başında gelen makarnanın yurtiçi tüketiminde, bu gelişmelerin yanı sıra nüfus artışının da etkisi ile var olan canlılık; özellikle 90'lı yılların başlarında artan ihracat imkanları ile de birleşince, sektördeki yatırım çabalarında bir hareketlenme yaşanmıştır. Ancak ihracatta yaşanan artışların tek bir pazara bağımlı kalınarak gerçekleştirilmesi nedeni ile son yıllarda makarna sektörünün, ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Sektörün gelişme süreci, mevcut durumu ve sorunlarının ele alındığı bu çalışma ile Bankamızda bu konuda yapılacak yapılabilirlik etüdü ve proje değerlendirme raporlarına bir temel teşkil etmesi; yöresel uygun yatırım alanları araştırmalarına ise önerilecek yatırım konuları ile ilgili olarak bir fikir vermesi amaçlanmıştır. 1

5 1. SEKTÖRÜN ve ÜRÜNÜN TANIMI Makarna, makarnalık sert buğday (durum buğdayı) irmiğinin, tekniğine uygun olarak su ile yoğrularak elde edilen hamurun sade, katkılı veya zenginleştirilerek biçimlendirilip kurutulması suretiyle elde edilen bir mamuldur. İçeriğine göre makarnalar üç grupta toplanabilir: 1) Sade Makarna: Makarna hamuruna herhangi bir katkı maddesi ilave edilmeksizin üretilen makarnadır. 2) Katkılı Makarna: Makarna hamuruna yumurta, sebze, baklagil unu vb. maddelerin ilavesi ile elde edilen makarnadır. 3) Zenginleştirilmiş Makarna: Makarna hamuruna mevzuata uygun olarak vitamin ve mineral madde ilavesiyle elde edilen makarnadır. Makarnaları biçimlerine göre de üç grupta toplamak mümkündür. 1) Uzun Makarna: Çubuk, spagetti, spagettini, yassı spagetti, lazanya vb. 2) Kesme Makarna: Tırtıl, burgu, kabuk, boncuk, erişte, fiyonk, kuskus, kalem, mantı vb. 3) Şehriye: Tel şehriye, arpa şehriye, yıldız şehriye vb. Makarnanın sahip olması gereken genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. - Kendine has renk, koku ve tatta olmalı, yabancı koku ve tadı olmamalı, içinde yabancı madde ve boya bulunmamalıdır. - Kirlenmiş, gözle görünür küflü, canlı-cansız kurtlu, böcekli veya bunlara ait izler olmamalıdır. - Tuz konulmamalıdır. (Domates katkılıda en çok %1.5) - Kaynar damıtık suya atılıp kaynatıldığında en çok 20 dakikada pişmelidir. - Piştiği anda kaygan, parlak görünümde olmalı, dağılmamalıdır. - Kuru madde esasına göre suya madde miktarı en çok %10 olmalıdır. - Makarna kırıldığında, kesit homojen görünüşte ve lekesiz olmalıdır. 2

6 Aşağıdaki tabloda tiplerine göre makarnaların muhtevasına ilişkin çeşitli özellikleri verilmektedir. TABLO 1: TİPLERİNE GÖRE MAKARNALARIN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLER SADE KATKILI ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ Rutubet (%) en çok Kül (%, katı maddede) en çok Protein (%, katı maddede) en az Tiyamin (vitamin B1) mg/100 gr Aranmaz Aranmaz Riboflavin (vitamin B2) mg/100 gr Aranmaz Aranmaz Niasin (nikotinit Asit) mg/100 gr Aranmaz Aranmaz Demir mg/100 gr Aranmaz Aranmaz Kaynak: Mardin Makarna Üretim Tesisi Fizibilite Raporu, T. Kalkınma Bankası A.Ş. Makarna yapısında bulunan kompleks karbonhidratların hızlı bir şekilde parçalanıp enerjiye dönüşebilmesi, mineral ve vitamin açısından oldukça zengin olması sebebi ile önemli bir besin maddesi olarak tanımlanmaktadır. Makarna üretiminde kullanılan hammaddeler irmik, su, yumurta ve diğer katkı maddeleri olarak sıralanabilir. Makarna endüstrisinde temel girdi, makarnalık durum buğdayından elde edilen irmiktir. Durum buğdayı sert ve boynuzumsu bir yapıya sahip olup irmik üretimi için oldukça elverişlidir. Makarna yapımında bazen sert buğdaylara yumuşak buğdaylar da ilave edilmektedir. Ancak yumuşak buğday oranı yükseldikçe makarnanın kalitesi azalmaktadır. ABD ve bazı AB ülkelerinde Triticum Vulgare (ekmeklik buğday) çeşidinin sert taneli olanlarından üretilen irmik, belirli oranlarda kullanılabilmesine rağmen Türkiye'de makarna üretiminde sadece Triticum Durum buğdayı irmiğinin kullanılmasına izin verilmektedir. Son dönemlerde özellikle Avrupa ülkelerinde, soya unu ve pirinç, mısır vb. tahıl unlarının da makarna yapımında kullanıldığı görülmektedir. Makarna üretimi, DPT sektör sınıflandırmasına göre İmalat Sanayi alt sektörlerinden Gıda Sanayii sektörü içerisinde, Un ve Unlu Mamuller alt başlığında yer almaktadır. 3

7 Makarna ürünleri, "Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Dayalı İmalat Sanayii Madde Sınıflaması" Revize III'e göre İmalat Sanayi Kategorisi içerisinde Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı ana grubunun Makarna, Şehriye, Kuskus vb. Unlu Mamullerin İmalatı Sınıfında yer almakta olup Tablo 2'de alt ayrımı ile verilmektedir. TABLO 2: MAKARNA SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİNİN ULUSAL ÜRÜN VE FAALİYET SINIFLANDIRMASI ISIC KODU ÜRÜN GRUBU Makarna Kuskus Erişte Şehriye Makarna sektörü ile ilgili Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon Numaraları (GTİP) ise Tablo 3'te verilmiştir. TABLO 3: MAKARNA SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİNE AİT GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYON NUMARALARI GTİP NO ÜRÜN GRUBU Makarnalar (pişirilmemiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) Pişirilmemiş makarna (doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmamış) Yumurta içerenler Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum buğdayı) unu ve irmiği içerenler Diğerleri Diğerleri Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler Diğerleri Sebzeli olanlar Sade olanlar Diğerleri Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) Ağırlık itibariyle %20'den fazla balık, yumuşakça kabuklu hayvan ve diğer su omurgasızları içerenler Ağırlık itibariyle %20'den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil) Et ve sakatat içerenler Diğerleri Pişirilmiş Diğerleri Diğer makarnalar Kurutulmuş Diğerleri Kuskus Hazırlanmamış kuskus Diğerleri 4

8 Makarna çeşitleri, Uluslararası Ticaret Sınıflandırması 2'ye (SITC Revision/ II) göre CO1; 3'e (SITC Revision/ III) göre ise pozisyonlarında yer almaktadır. Türkiye'de makarna üretimi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS 1620 nolu standart esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. TS 1620 / Kasım 1989 makarna standardı, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmasını takiben mecburi uygulamaya konulmuştur. Sonraki yıllarda bu standart Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 20 Nisan 1992 tarih sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 11 Ağustos 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1992/26 nolu tebliğleri ile tadil edilmiştir. Makarna sektörü, Türk gıda sanayiinde kalite bilincinin ilk olarak yerleştiği sektörlerden birisi olmuştur. Sektörde kalite güvence belgesi alan firma sayısı 1999 yılı itibariyle sekize ulaşmış olup birçok firmanın da bu yöndeki faaliyetleri devam etmektedir. Diğer taraftan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından "Gıdaların Üretimi, Tüketimi, ve Denetlenmesine dair 560 sayılı KHK" kapsamında, gıda maddelerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere hazırlanan ve tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" içerisinde irmik ve makarna tebliğleri de hazırlanmış olup yayımlanma aşamasına gelmiştir. 2. SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE MEVCUT YAPISI 2.1. Sektörün Gelişimi İrmik ve makarna tesisleri Türkiye'de ilk kurulan gıda sanayi dallarındandır. Önceleri erişte şeklinde evlerde yapılan makarnanın, sanayi olarak Türkiye'ye giriş tarihi 1922'dir. Ülkemizdeki ilk makarna tesisi, İzmir-Bayraklı'da kurulmuş olup sektörde üretim, 1950'lere kadar küçük kapasiteli tesislerde gerçekleştirilmiştir. Sektördeki kurulu kapasitedeki artışların esas olarak 1970'li 5

9 yıllarda büyük tesislerin devreye girmesi ile ortaya çıktığı görülmektedir. 1980'li yıllarda ise yeni fabrikaların kurulmasının yanı sıra mevcut tesislerin de tevsii yatırımları sonucunda kapasitelerini arttırmaları ile sektörün üretim kapasitesindeki artış yeni bir ivme kazanmıştır. Son yıllarda ise ihracatta görülen hızlı artışların sektördeki yatırım eğilimlerini tekrar canlandırdığı görülmektedir. Bu gelişmeler sonucunda 1970 yılında 100 bin ton/yıl olan sektör kapasitesi, 1993 yılında 530 bin ton/yıl, 2001 yılı itibariyle de ton/yıl düzeyine ulaşmıştır. Sektörün kurulu kapasitesinde bu gelişmeler yaşanırken, dış pazar imkanlarının çoğalması ve iç tüketimin artmasına paralel olarak Türkiye makarna üretimi de son bir-iki yıl haricinde sürekli yükselme trendi içinde bulunmuştur. Bunun sonucu olarak da Türkiye, makarna üretiminde İtalya, ABD, Brezilya ve Rusya Federasyonu'ndan sonra beşinci sıraya kadar yükselmiştir Sektörün Mevcut Durumu Günümüzde makarna sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 27'dir. Sektörde faaliyet gösteren tesislerin coğrafi olarak dağılımına bakıldığında, makarna üretiminin ana girdisi olan durum buğdayının yurdumuzdaki yetişme alanları olan Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu bölgesinin öne çıktığı görülmektedir. Makarna üretiminde söz sahibi illerin başında ise Gaziantep gelmektedir. Sektörde ton/yıl düzeyinde olan kurulu kapasitenin yaklaşık %35'i bu ilde bulunmaktadır. Aşağıdaki grafikte sektör kurulu kapasitesinin coğrafi bölgeler itibariyle dağılımı verilmektedir. 6

10 Grafik 1: Sektör Kapasitesinin Bölgesel Dağılımı Ege %23 G.Doğu Anadolu %38 Orta Anadolu %39 Kurulu kapasite bakımında sektörün önde gelen firmaları ise Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş., Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Filiz Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Maktaş Makarnacılık ve Ticaret A.Ş. ve Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak sıralanabilir. Bu beş firmanın toplam kapasitesi, sektör kapasitenin yaklaşık %50'sini oluşturmaktadır. TABLO 4: MAKARNA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN KAPASİTELERİ (TON/YIL) FİRMALAR KAPASİTE KURULUŞ YERİ TİCARİ MARKA Nuh Ticaret ve San. A.Ş Ankara Nuh'un Ank. Mak. Oba Gıda San. Ticaret A.Ş Gaziantep Oba Filiz Gıda San. Ticaret A.Ş Bolu Filiz / Barilla Maktaş Makarnacılık ve Ticaret A.Ş İzmir Piyale Pastavilla Makarnacılık San. Ticaret A.Ş İzmir Kartal / Pastavilla Beslen Makarna Gıda San. Ticaret A.Ş Gaziantep Beslen Selva San. A.Ş Konya Selva Diğer //////////////////////////// //////////////////////////// TOPLAM //////////////////////////// //////////////////////////// Kaynak: Makarna Sanayicileri Derneği Sektörün kurulu kapasite bakımından büyükleri olarak sıralanan firmaların ortalama kapasite kullanım oranları %60 düzeyindedir. Ancak sektörün diğer firmalarının kapasite kullanım oranları ise ortalama olarak %30 seviyesinde bulunmaktadır. Yoğun bir rekabetin yaşandığı sektörde küçük firmalar, fiyatlarını kırarak pazardan pay alma yoluna gitmektedirler. Buna karşılık tüketici nezdinde oluşturdukları marka imajını korumak isteyen bazı büyük firmaların ise değişik 7

11 markalarla pazara girdikleri ve bu markalar için farklı fiyat politikaları uygulayarak pazar paylarını korumaya çalıştıkları görülmektedir. Aşağıdaki tabloda sektördeki firmaların yıllar itibariyle sahip oldukları yurtiçi pazar payları verilmektedir. TABLO 5: MAKARNA SEKTÖRÜNDE FİRMALARIN PAZAR PAYLARI (%) Firmalar * Nuh'un Ankara Filiz Piyale Pastavilla Oba Beslen Diğer Kaynak: AC Nielsen Zet (*): İlk üç ayın ortalaması Yurtiçi piyasadaki pazar payları bakımından Nuh'un Ankara, Filiz ve Piyale'nin sektörde ilk üç sırada yer aldıkları görülmektedir. Firmaların pazar payları bakımından dikkat çeken önemli bir nokta son yıllarda "diğer" başlığı altında yer alan üreticilerin oranlarında görülen artıştır. Bu durum, son dönemlerde yaşanan ekonomik krizlerin etkisi ile diğer bir çok tüketim malında da görüldüğü gibi tüketicilerin, ucuz markaları tercih etme yönünde gösterdikleri eğilimin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Makarna sektöründeki fabrikaların büyük bir çoğunluğu, yüksek teknolojiye sahip makinalarla üretim yapmaktadır. Yüksek teknolojiye sahip tesislerde yüksek ısılı kurutma sistemlerinde üretim yapılmaktadır. Sektörde yüksek ısılı tesislerin yanı sıra normal ve düşük ısılı makinalarla üretim yapan tesisler de mevcuttur. Bu durumdaki küçük kapasiteli tesisler ise yeni teknoloji ürünü makinalarla üretim yapabilmek için kendilerini modernize etme gayretleri içindedirler. Diğer taraftan özellikle dış pazarlarda pay sahibi olan üreticilerin, son teknolojiye uygun ve bilgisayar destekli entegre tesislere sahip oldukları görülmektedir. 8

12 3. ÜRETİM 3.1. Üretim Yöntemi Makarna önceleri evlerde yapılmakta iken 19. yüzyıl başlarında İtalyanlar tarafından makarna imali için basit makineler geliştirilmiştir. 1930'lu yılların başlarında ise önce İtalyanlar, sonraları da Fransızlar makarna imali için otomatik makineler yapmaya muvaffak oldular yılında Mario ve Guisseppe Braibanti şirketi tarafından geliştirilen otomatik kontini makarna tesisleri, makarna imalatında önemli bir kilometre taşı olarak gösterilmektedir. İkinci dünya harbinden sonra ise İsviçre'nin, makarna üretiminde teknikler geliştirdiği görülür. Günümüzde de İsviçre'nin Bühler firması tarafından üretilen makinalar, modern teknolojiye sahip ve tüm dünyada kabul gören ürünlerin başında gelmektedir. Buğdayın insan gıdası olarak kullanımında makarna, ekmekten sonra ikinci sırada yer almaktadır. Yaklaşık 550 milyon ton olan dünya buğday üretiminin 25 milyon tonunu makarnalık durum buğdayı teşkil etmektedir. Makarnalık buğdaylar, dünyada belirli bölgelerde yetiştirilen ve ekmeklik buğdaya göre daha yüksek fiyatla alıcı bulan değerli buğdaylardır. Dünya durum buğdayı üretiminin %20'si Türkiye'nin de içinde yer aldığı Yakın Doğu Asya ülkeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Makarnalık buğdaydan elde edilen hamurun ekmeklik buğdaya oranla mukavemeti daha fazla ve makarnası daha iyi pişme özelliğine sahiptir. Ayrıca, renginin sarı olması da değirmenciler tarafından tercih edilen bir özelliktir. Makarna kalitesini etkileyen faktörlerin başında, irmiğin üretildiği durum buğdayının kalitesi gelmektedir. Durum buğdayının makarnalık kalitesini ise tanenin fiziksel özellikleri, endosperm yapısı, protein miktarı, enzim aktivitesi ve pigment içeriği gibi birçok özelliği belirlemektedir. İrmik parçacık büyüklüğü de makarna kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. En iyi kalitede makarna üretimi için un içermeyen, irilik bakımından homojen olan, orta boyutta, kaliteli irmikler tercih edilmektedir. 9

13 Kaliteli makarnanın yüzeyi parlak, pürüzsüz, homojen, kırıldığında kesiti temiz, parlak ve şeffaftır. Makarnanın üzerindeki çatlaklar üretim hatasından veya uygun teknoloji kullanılmamasından ileri gelmektedir Teknolojik olarak üretim şekline göre iki tip makarna bulunmaktadır. Birinci gruba giren makarnalar, silindirler arasında açılan hamurun kesilmesi suretiyle üretilen makarnalardır. Şehriyeler ve fiyonk makarnalar bu yöntem ile üretilmektedir. Diğer üretim biçiminde ise makarna hamuru, bronz, paslanmaz çelik veya teflon şekil kalıplarda sıkılmak suretiyle şekillendirilmektedir. Bu yöntemle üretilen makarnalar da kendi aralarında ikiye ayrılmaktadırlar. i- Preste şekillendirilenler: Çubuk şeklinde ürünler olup hamurun basınç altında çeşitli çap ve şekildeki deliklerden geçirilmesi suretiyle elde edilen ürünlerdir. Spagetti ve noodle bu teknikle üretilen belli başlı makarna çeşitleridir. ii- Preste şekillendirilip boru şeklinde üretilenler: Boru şeklinde ürünler olup dış çapı 4-5 mm veya 10 mm arasında değişen makarna ürünleridir. Çubuk makarnalar bu teknikle üretilen en önemli makarna türüdür. Bu ürünler, uzun çubuk şeklinde ve içi boş olup bu açıdan daha ince ve içi dolu olan spagetti türünden ayrılmaktadır. Makarna yapımında kullanılacak olan buğday irmiğe dönüştürülmeden önce buğday tanesinin fiziksel yapısı öğütülmeye uygun duruma getirilmektedir. Tavlama olarak isimlendirilen bu işlem, belli bir sıcaklık derecesinde, belli bir sürede taneye rutubet verilmesi veya uzaklaştırılmasıdır. Tavlama sonucunda tane içindeki rutubetin dağılımı ve miktarı değişikliğe uğramaktadır. Günümüz teknolojisi ile makarna üretim yöntemi şöyle özetlenebilir: Dozajlama ünitesi olarak adlandırılan bölümde irmik ve suyun istenilen oranlarda ön miksere verilmesi sağlanır. Ön mikserde irmik ve suyun yüksek hızla karışımı gerçekleştirilir ve oluşan hamur ana karıştırma teknesine getirilir. Burada artık hamur vakum altındadır ve havası emilerek oksidatif reaksiyonların gerçekleşmesi engellenir. Bu şekilde irmikteki renk maddelerinin hava ile 10

14 bozulması engellenerek parlak sarı rengin korunması sağlanır. Ana karıştırma teknesinde iyice karışan ve havası alınan hamur, sıkıştırma vidası yardımı ile şekillendirilmek üzere kafa denilen kısma gider. Sıkıştırma vidası, şekillendirme kafasına yüksek basınç ile hamuru verir ve burada biçimlendirilen hamur kurutma tünellerine alınır. Tünellerde ısı ve nemi otomatik olarak ayarlayan hassas kurutucu vasıtası ile kurutulan hamur, makarna halini alır. Kurutma tünellerinden çıkan makarna, elevatör vasıtasıyla otomatik paketleme makinesine taşınır. Burada makarnalar esas olarak 0.5 kg ve 5 kg'lık paketler halinde Dpp-IPE lamine malzeme ile ambalajlanır. Kaliteli makarna, yüksek ısılı kurutma sistemlerinde üretilen makarnadır. Yüksek ısılı sistemlerde kurutma kabinlerinin ısısı 92 o C'ye kadar yükselebilmektedir. Normal ısılı makinaları kullanan tesislerin üretim hatlarındaki kurutma kabinlerinin ısısı ise o C arasındadır Türkiye'de Makarna Üretimi Türkiye'de makarna üretimi, yıllar itibariyle artış göstermekle birlikte özellikle son yıllarda iç ve dış talepte görülen dalgalanmalar sonucu inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. Makarna üretimini etkileyen diğer faktör ise durum buğdayının rekoltesidir. Durum buğdayı rekoltesinin düşük olduğu yıllarda makarna üretiminin bundan etkilendiği görülmektedir. Sektörde özellikle üretim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ithal durum buğdayı da kullanılmakla birlikte bunun miktarının yıllık 10 bin ton düzeyinde kaldığı ifade edilmektedir. Yıllar itibariyle makarna üretim miktarları ile üretim artış oranları Tablo 6'da yer almaktadır. 11

15 TABLO 6: MAKARNA ÜRETİM MİKTARLARI VE ÜRETİM ARTIŞ ORANLARI Yıllar Üretim (Ton/yıl) Üretim Artışı (%) * Kaynak: Yıllık Programları Destek Çalışmaları, DPT (*): Tahmin 1986 yılında ton olan makarna üretiminin, 2000 yılında ton düzeyine çıktığı görülmektedir. Tablodaki yıllar içerisinde makarna üretiminin yıllık ortalama artış oranı %5.3 seviyesindedir. 1990'lı yılların başlarından itibaren ihracatta görülen hızlı artışların sonucunda makarna üretiminin bir ivme kazandığı görülmektedir. Ancak 1998 yılından itibaren ihracatta görülen sıkıntıların etkisi ile makarna üretiminde de bir gerileme yaşanmıştır. 1990'lı yıllarda sektörün üretiminde, ihracatın belirleyici rolünün arttığı görülmektedir. Türkiye'deki tüm makarna fabrikaları, üretim için gerekli olan irmiği kendileri üretir. Avrupa ve Amerika'daki üreticilerde yaygın olmayan bu sistem, Türk 12

16 üreticisine başta düşük maliyet olmak üzere standardizasyon ve yüksek kalite gibi çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Aşağıdaki tabloda sektörün maliyet yapısı, irmik ve makarna üretimi için verilmektedir. TABLO 7: SEKTÖRDE İRMİK / MAKARNA MALİYET KOMBİNASYONU (%) GİRDİLER İRMİK MAKARNA Buğday İşçilik 2 5 Elektrik 3 3 Amortisman 3 -- Yardımcı Servis 4 4 İrmik Isıtma -- 1 Ambalaj -- 5 Amortisman -- 8 Satış Giderleri -- 8 Finansman -- 4 TOPLAM Kaynak: Makarna Sanayicileri Derneği Makarna üretiminde irmiğin toplam maliyetler içerisindeki payının %62 düzeyinde bulunduğu dikkate alındığında, Türkiye'deki makarna fabrikalarının, üretim için gerekli olan irmiği kendilerinin üretmesinin maliyetler üzerindeki önemi ortaya çıkmaktadır. 4. TALEP Makarna, tahıl ürünleri içerisinde çok eskiden beri bilinen ve dünyada en yaygın olarak tüketilen gıda ürünlerinden birisidir. Günümüzde buğdaydan üretilen sanayi ürünleri içerisinde makarna, gerek tüketim miktarı gerekse de beslenmedeki önemi bakımından ekmekten sonra gelmektedir. Diğer taraftan son yıllarda dünyada buğdayın makarna şeklinde tüketimi, ekmek şeklinde tüketimine göre daha yüksek oranlarda artış göstermektedir. Makarnanın bu 13

17 kadar yaygın olarak tüketilmesinin nedeni olarak uzun süre muhafaza edilebilmesi, çok değişik tariflerle ve kolayca hazırlanabilmesi, lezzeti, besleyici ve ekonomik bir gıda maddesi olması gibi faktörler sıralanabilir. Makarna tüketimi, ülkemizde de dünyadaki gelişmeleri takip eden bir seyir göstermektedir. Türkiye'de makarna tüketimini etkileyen faktörler, sosyoekonomik faktörler ile teknik gelişme ve ürün özellikleri olmak üzere iki grup altında incelenebilir. Ülkemizde hızlı kentleşme, endüstrileşme, batı kültürüne açılma, ev dışında çalışan kadın sayısının artması, boş zamanın dolayısıyla yemek hazırlamaya ayrılan zamanın azalması, çekirdek aile yapısının gelişmesi, yaşam tarzının ve özellikle gençlerin damak zevkinin değişmesi vb. etmenlerle makarna talebinin özellikle son yıllarda artış trendinde olduğu gözlenmektedir. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle yurtiçi makarna talebinin gelişimi verilmektedir. TABLO 8: YILLAR İTİBARİYLE MAKARNA YURTİÇİ TÜKETİM MİKTARLARI (TON) Yıllar Yurtiçi Tüketim Yurtiçi Tük. Artışı (%) * Kaynak: Yıllık Programları Destek Çalışmaları, DPT (*): Tahmin 14

18 Yukarıdaki tablodan görülebileceği gibi 1988 yılında ton olan yurtiçi makarna tüketimi, 2000 yılında ton düzeyine yükselmiştir. Tablodaki yıllar içerisinde yurtiçi makarna tüketimi, yıllık ortalama %4.67 oranında artış göstermiştir yılı itibariyle makarna toplam talebinin %94.2'sini, yurtiçi tüketimin oluşturduğu düşünüldüğünde, son bir-iki yıldır iç pazarın sektör için tekrar önem kazandığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye'de insanların beslenmesinde un ve unlu mamullerin önemli bir ağırlığı bulunduğu ve yıllık kişi başına ekmek tüketiminin 130 kg. olduğu göz önüne alındığında, yıllık kişi başına 6 kg. civarındaki makarna tüketiminin oldukça düşük bir seviye olduğu söylenebilir. Türkiye'de kişi başına makarna tüketimi, henüz arzu edilen seviyelere ulaşmamakla birlikte, yukarıda belirtilen faktörlerin etkisi ile yıllardır bir artış trendi içinde bulunmaktadır. Türkiye'de kişi başına ortalama makarna tüketimi 1962 yılında 1.2 kg iken, 1978 yılında 3.9 kg, 1985 yılında 4.3 kg ve 1990'lı yıllarda 5 kg düzeyine yükselmiştir. Bu değer kentlerde 7.5 kg, kırsal kesimlerde ise 2.6 kg'dır. Ülkemizde kişi başına makarna tüketiminde artış trendinin devam etmesi ve özellikle makarna üretiminde söz sahibi ülkelerin bu açıdan ulaştığı seviye göz önüne alındığında, Türkiye'de yurtiçi tüketimin önemli sayılabilecek bir yükselme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Türkiye'de makarna tüketiminin henüz arzu edilen seviyelere ulaşamamasının nedenleri ise şöyle sıralanabilir: Türkiye'de makarna tüketiminin düşük olmasının en önemli nedenlerinden birisi toplumdaki makarna şişmanlatır görüşünün yaygın olmasıdır. Oysa makarna üzerine konulan sosların kalori değerlerinin yüksek olduğu ve bunların insanları şişmanlattığı ifade edilmektedir. Aşağıdaki tabloda sade ve soslu makarna ile bazı gıda maddelerinin besin değerleri karşılaştırmalı olarak verilmektedir. 15

19 TABLO 9: ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİNİN BESİN DEĞERLERİ Su Yağ Protein K.hidrat Kalori Sade Makarna Makarna+Yağ+Peynir(10 gr.) Makarna+Sos+Peynir Makarna+Kıyma+Peynir Pirinç Ekmek Kuru Fasulye Et Kaynak: Dünya Gazetesi, Un ve Unlu Mamuller Sektör Eki, Şubat 1996 Diğer taraftan Türk mutfağında sos kültürünün yerleşik olmaması, makarna tüketimini sınırlayan başka bir faktör olarak gösterilmektedir. Oysa Türk mutfağının aksine çeşitli ülke mutfaklarında çeşitli soslar kullanılmak suretiyle değişik lezzette makarna hazırlanabilmektedir. Örneğin Japonya'da makarna balıktan yapılan her çeşit sos ile pişirilmektedir. Meksikalılar ise kendi damak zevklerine uygun olarak makarnayı sos chilly (kırmızı biber sosu) ile hazırlamaktadırlar. Bu durum yemek kültürümüzde makarnanın ikinci-üçüncü yemek olarak görülmesine neden olmakta ve Türk halkı tarafından sıkça tüketilmesini engellemektedir. Makarnanın besleyici değerinin Türk halkı tarafından yeterince bilinmemesi ve ekmeğin temel gıda olma özelliğinin günümüzde de devam etmesi makarna tüketiminin gelişimi önünde duran diğer nedenler olarak sıralanabilir. Makarna sektöründe satışların bölgesel dağılımına bakıldığında ise Marmara bölgesinin öne çıktığı görülmektedir. Bunun en önemli nedeni olarak diğer bölgelere göre kişi başına düşen gelirin ve kentleşme oranının yüksekliği gösterilebilir. Aşağıdaki tabloda sektördeki satışların coğrafi bölgeler itibariyle dağılımı verilmektedir. 16

20 TABLO 10: MAKARNA SEKTÖRÜNDE SATIŞLARIN BÖLGESEL DAĞILIMI Toplam Satışlar BÖLGELER İçindeki Payı (%) Marmara 35 Ege 19 İç Anadolu 20 Akdeniz 13 Karadeniz 8 Doğu ve Güneydoğu Anadolu 5 Kaynak: AC Nielsen Zet 5. DIŞ TİCARET 5.1. İhracat Türkiye'nin ilk makarna ihracatı, makarna sanayinin üretime geçtiği 1922 yılından 48 yıl sonra, 1970 yılında gerçekleştirilmiştir. Sektörün ilk ihracatı 1970 yılında 13 ton olarak gerçekleşmiş iken 1980'li yılların başında makarna ihraç eden ülkelerin arasında kendine bir yer edinen Türkiye, döneminde yıllık bin ton arasında bir ihracat düzeyini yakalamıştır. Ancak Türkiye'nin makarna ihracatında esas gelişmeler, 1987 yılında ABD pazarına ve bilahare de Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri pazarlarına girilmesi sonucunda kaydedilmiştir. Makarna ihracatının yıllar itibariyle gelişimi Tablo 11'de verilmektedir. TABLO 11: YILLAR İTİBARİYLE MAKARNA İHRACAT MİKTARLARI Yıllar Makarna İhracatı (Ton) Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı EBİM Kayıtları 17

21 1980'li yılların sonlarında Türkiye'nin yıllık makarna ihracatı 15 bin ton civarında seyrederken, 1991 yılında ihracat bir önceki yıla göre %269 oranında artış göstererek 48 bin ton düzeyine ulaşmıştır. Bunu takip eden yıllarda ise ihracatın sürekli artış göstererek 1997 yılı itibariyle 136 bin ton düzeyine ulaştığı görülmektedir. Bu artışlar sonucunda Türkiye 1997 yılında, İtalya ve Çin'den sonra dünyanın en fazla makarna ihraç eden üçüncü ülkesi konumuna gelmiştir. Makarna ihracatında yaşanan artışlarda pazar imkanlarının gelişmesinin yanı sıra Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracatçılara son yıllarda dünya fiyatları üzerinden makarnalık buğday alımı imkanının sağlanması gibi dış pazarlardaki rekabet gücümüzün arttırılmasına yönelik tedbirlerin de önemli bir rolü olmuştur. Ayrıca sektörde yüksek teknolojiye sahip işletmelerin çoğalması ve bu firmaların ürettikleri kaliteli ürünlerin dış pazarlarda kabul görmesi de makarna ihracatında sağlanan artışların diğer bir sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörün ihracatında bu artışlar yaşanırken aynı dönemlerde çeşitli baskı gruplarının da etkisi ile Türkiye'nin makarna ihracatını engellemek üzere bazı girişimlerin başlatıldığı görülmektedir. Bu girişimlerin ilk adımı olarak 1995 yılının Ekim ayında ABD tarafından Türk makarnasına karşı anti damping soruşturması açılmış ve soruşturma sonucunda %17.92 ve %21.25 oranlarında anti damping ve telafi edici vergi uygulaması başlatılmıştır. ABD Tarım Bakanlığı, tarihli bir talimatla da telafi edici vergi oranları %3.87- %15.82, damping marjları da %48.26-%63.29 olarak belirlemiştir. Bu gelişmeler sonucu makarna ihracatında ABD pazarı kaybedilmiştir yılında ABD'ne ton makarna ihracatı yapılmış iken, ihracat 1996 yılında bir önceki yıla göre %90 oranında azalma göstererek ton, 1997 yılında da seviyesine kadar gerilemiştir. Diğer taraftan 1996 yılı başında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliği çerçevesinde, işlenmiş tarım ürünleri arasında makarna da Gümrük Birliği anlaşması kapsamına dahil edilmiştir. Bu anlaşmaya 18

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR BİTKİSEL SIVI YAĞLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa TOSUN GA/03-1-2 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2003 Ankara İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

Beyaz Eşya Sektör Raporu

Beyaz Eşya Sektör Raporu Beyaz Eşya Sektör Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I 1.GİRİŞ 1. Sektörün Tanımı ve Ürün Çeşitleri 1.1. Sektörün Tanımı 1.2. Ürün Çeşitleri 2. Sektörün Gelişimi ve Potansiyeli 2.1. Dünyada Beyaz Eşya Sektörü 2.2.

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ŞARAP SEKTÖR ARAŞTIRMASI SA-05-04-15 Mustafa TOSUN Kd.Uzman ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2005 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No: GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN ve ÜRÜNÜN TANIMI... 3 2. SEKTÖRÜN

Detaylı

ISBN 978 975 19 4068-1 (basılı nüsha)

ISBN 978 975 19 4068-1 (basılı nüsha) ISBN 978 975 19 4068-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü. Samsun da Kanatlı Eti Sektörü

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü. Samsun da Kanatlı Eti Sektörü T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü Samsun da Kanatlı Eti Sektörü Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi Samsun / 2010 Dizgi/Baskı Refik YILMAZ Çiftçi Eğitimi ve Yayım

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TOBB-ETÜ Yerleşkesi, TEPAV Binası Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü Ankara Telefon: +90 (312) 292 5500 Faks: +90 (312) 292 5555 www.tepav.org.tr tepav@tepav.org.tr

Detaylı

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER I. İSPANYA HAKKINDA GENEL

Detaylı