Sonuçlandı VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı OF-020 Doç.Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr."

Transkript

1 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEKTÖRÜ : Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler ) PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SIR A PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BAŞLAMA DURUMU NO Metal (II) p- Dimetilaminobenzoatlarının Nikotinbamid ve N,N-Dietilnikotinamid FEF-01 Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri Sirotik Farelerde Üzüm ve Nar Meyvelerinin MDA FEF-04 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN ve GSH Üzerine Etkilerinin Araştırılması Peripartum Dönemdeki Koyunlarda Seruloplazmin Haptoglobin Fibrinojen Albumin ve Transferin VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN Düzeylerinin Araştırılması Gebe Kadınların Plasenta Dokusunda İnsülün Benzeri VF-08 Doç.Dr.Hakan KOCAMIŞ Büyüme Faktörü Köpeklerde GnRH Agonisti'in Progesteron 2007-VF-010 Yrd.Doç.Dr.Örsan GÜNGÖR Seviyesine Etkisinin Araştırılması Endometrisli İneklerde uterofertil Neu ve Lotagen Uygulamalarının kretain Kinaz Aspartat Aminotranferaz Aktivitesi ile Lipopol Parametreleri VF-011 Yrd.Doç.Dr.Cihan KAÇAR ile İlişkisinin Araştırılması Sağlıklı ve Diabet Oluşturulmuş Farelerin karaciğer Dokusunda Glutatyon Peroksidaz Enziminin İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu vert -PCR İle VF-14 Prof.Dr.Nurhayat GÜLMEZ Gen Ekapresyonu Kars ve Çevre Köylerde Yaşayan Annelerden ve İneklerden Alınan Süt Örneklerinde Aflatoksin M1'in Prevelansı ve Kan Lipit Peroksidasyonu Arasındaki FEF-015 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN İlişkinin Araştırılması In Vıvo Ortamda Aflatoksin Detoksifikasyonu 9 Amacıyla Kefir Kullanımının Karaciğer Enzimlerine 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN ve Gen Expresyonu Profillerine Etkisi Artvin Çoruh havzasında Doğal Olarak Yetişen Peyzaj Planlama çalışmalarında Kullanılan Bazı OF-020 Doç.Dr.Zafer ÖLMEZ Türlerin Fidan üretim tekniklerinin Belielenmesi TIP-024 Yrd.Doç.Dr.Recep ALP Kars İlinde Multiple Skleroz Prevelans çalışması Sığırlarda Abdominal Organ Hastalıklarının Tanısında Ultrasonografik ve Klinik Bulguların VF-025 Doç.Dr.Mete CİHAN Değerlendirilmesi

2 FEF-026 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY VF-01 Prof.Dr.Nurhayat GÜLMEZ Kars Çayının Suyunda Sedimentinde ve Buradan Avlanan Kefal Balıklarında Bazı Ağır Metallerin Derişim Düzeylerinin Araştırılması Recombinant Human IGF-1 Enfeksiyonunun Rat Böbreğinde Apopitozis Üzerine Etkisinin Terminal Deoxynucleotidy1 Transferase Mediated dutp- Biotin Nick End Labelling Yöntemi ile İncelenmesi FEF-02 Prof.Dr.Selçuk URAL Geçmişten Cumhuriyete Kars Tarihi Kars İli Merkezindeki Marketlerden Sağlanan Gıda Maddelerinde Çeşitli Ağır Metallerin Derişim FEF-03 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY Düzeylerinin Araştırılması FEF-04 Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK Kuşlarda Oriyantasyon (Yön) Kars Bölgesinde Yeni Doğmuş Buzağılarda retinal Anormalite İnsidensinin Fundokkobik Muayene İle VF-06 Prof.Dr.İsa ÖZAYDIN Belirlenmesi Kars Yöresinde Sığır ve Köpeklerde Neospora VF-07 Doç.Dr.Atila AKÇA Caninum Üzerine Epidemiyolojik Araştırmalar VF-08 Yrd.Doç.Dr.Özgür AKSOY VF-09 Doç.Dr.Murat GÜLMEZ Sığırlarda Açlık Çukurluğu Cerrahisinde Detomidine ve Ropivacaine Kombinasyonu ile Subaraknoid ( INTRATEKAL ) Anestezi Uygulaması Bazı Bitki Ekstralarının Kanatlı Etlerinin raf Ömrü Üzerine Etkisinin Araştırılması FEF-10 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN VF-11 Doç.Dr.Mithat ŞAHİN Hiperkolesterolemik Farelerde Kefir Statin İçeren İlaçların Kolesterol Üzerine Etkilerinin Araştırılması İnsanlarda Brucella Antikorlarının ELISA ve İmmunocapture Aglutinasyon Yöntemiyle Araştırılması FEF-12 Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK Kafkas Üniversitesi Kampus Kuşları Atlas Projesi Kars yöresinde atık yapan sığırların atık fötos süt ve vajinal sıvap örneklerinden listeria monoçytogenesin izolasyonu identifikasyonu ve moleküler VF-13 Doç.Dr.Mithat ŞAHİN tiplendirilmesi Kekik Esansiyel Yağının Subklinik Mastitislerin VF-14 Yrd.Doç.Dr.Hasan ORAL Tedavisinde Etkinliğinin Araştırılması Kars Bölgesindeki Su Kaynaklarından Arcobacter spp. İzolasyonu ve Multipleks PCR ile VF-15 Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÜNVER İdentifikasyonu

3 VF-16 Doç.Dr.Ali Haydar KIRMIZIGÜL VF-17 Yrd.Doç.Dr.Nebahat BİLGE ORAL FEF-18 Yrd.Doç.Dr.Gültekin GÖKÇE VF-19 Prof.Dr.Yunus GICIK VF-20 Yrd.Doç.Dr.Emine ATAKİŞİ FEF-21 Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK FEF-23 Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK FEF-24 Yrd.Doç.Dr.Adnan ALDEMİR VF-25 Doç.Dr.Mümtaz NAZLI VF-26 Yrd.Doç.Dr.Onur ATAKİŞİ VF-28 Doç.Dr.Hakan KOCAMIŞ VF-29 Arş.Gör.Berna DUMAN FEF-31 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN Sığır ve Koyun Venöz Kanlarının farklı Ortam ısılarında Bekletilmesinin Hemogram Değerleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Kekik Esansiyel Yağının Vakum Paketli Sığır Etlerinin Raf Ömrü ve Histamin Düzeyine Etkisinin Araştırılması Trifenilformazan ve Bazı Türevlerinin Asitlik Sabitlerinin Susuz Ortamlarda Potansiyometrik Olarak Tayini Kars ve Iğdır Civarındaki Köpeklerde Dirofilaria İmmiti'nin Prevelansı ve Potansiyel Vektör Sivrisinek Türleri Üzerine Araştırmalar Leptospirosisli Sığırlarda Plazma Nitrik Oksid (NO) ve Tümör Nekrozis Faktör-α (TNF-α) Düzeyleri ile Adenozin Deminaz ve Perifer Kan Lökositlerinde Alfa Naftil Asetat Esteraz (ANAE) Aktivitelerinin Belirlenmesi Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Anisoptera ( Insecta:Odonata) Türleri Üzerine Araştırmalar Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Zygoptera ( INSECTA: ODONATA) Türleri Üzerine Araştırmalar Kars ve Ardahan Civarında Ochlerotatus Cataphylla nın (Diptera: Culicidae) Biyo-Ekolojisi Üzerine Araştırmalar Preeklamptik Hastalar İle Normal Olarak Doğum Yapmış Kadınların Plasentalarında Leptin'in Dağılımının İmmunohistokimyasak Yolla İncelenmesi Subklinik Mastitisli İneklerden Alınan Süt Numunelerinde Nitrik Oksit (NO), Total Oksidan Kapasite (TOC) ve Antioksidan Kapasite (TAC) Düzeylerinin Araştırılması Gebe kadınların Plasenta Dokusunda Bazik Fibroblast Büyüme Faktörünün İmmunohistokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi Sığır Karkaslarının Laktik Asit ve Sıcak Su Uygulaması ile Dekontaminasyonu Fare Karaciğer Dokusunda Yeşil Çay ( Camellia Sinensisi) ve Maydonozun ( Petroselinum Crispum) GSH ve MDA Üzerine Etkilerinin Ara

4 VF-01 Yrd.Doç.Dr.Özgür AKSOY Kars çoban Köpeklerinde Retinanın Normal Varyasyonlarının Fundoskobik Muayene İle Belirlenmesi Yeni Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Makromonomerik Başlatıcıları ile Metil Metakrilat ve Stirenin Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonu ve Polimerizasyon FEF-02 Yrd.Doç.Dr.Temel ÖZTÜRK Kinetiğinin Araştırılması Bakteriyosinler ve Bakteriyosinojenik Laktik Asit Bakterilerinin Alfatoksit Detoksifikasyonunda VF-04 Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SEZER Kullanılabilirliğinin araştırılması Kars Yöresinde Çiğ Süt, Peynir ve Tereyağında Brucella Türlerinin İzolasyonu İdentifikasyonu ve VF-05 Yrd.Doç.Dr.Ufuk KAMBER Moleküler Tiplendirilmesi En Eski Çağlardan Günümüze Kadar Kars ve FEF-06 Yrd.Doç.Dr.Akın BİNGÖL Çevresinin Tarihi,Kültürel ve Turistik Mimarisi Üniversite Öğrencilerinde Kan Bağışı Bilincinin SYO-07 Yrd.Doç.Dr.Nihal BOSTANCI DAŞTAN Oluşturulması : Kars Sağlık Yüksekokulu Örneği Kars Yöresinde Sığır,koyun ve insanların Bazı iç organlarında ve dışkılarında Termofilik Camphylobacterleri İzolasyonu İdentifikasyonu ve VF-08 Doç.Dr.Ahmet ÜNVER moleküler tiplendirilmesi KARS Yöresinde Atık Yapan İneklerin Çeşitli Örneklerinden Brucella Etkenlerinin Kültürel Epidemiyolojik ve Moleküler Yöntemlerle VF-10 Prof.Dr.Mitat ŞAHİN Araştırılması VF-11 Prof.Dr.Nurhayat GÜLMEZ VF- 12 Yrd.Doç.Dr.Barış SARI FEF-13 Yrd.Doç.Dr.Fatma GÜNEŞ Meletonin Uygulanan Farelerin Karaciğer Dokusunda Glutatyon Peroksidaz Enziminin Gen Ekspresyonu Kars Yöresinde İshalli Kuzularda Giardia Türlerinin Prevelansı Kafkas Üniversitesi Kampus Florası ( KARS- TURKEY) Sıçan Karaciğer Dokusunda PDGF-C (Platet-Derived Growth Faktör -C) ve PDGFR-a (Platet VF-14 Yrd.Doç.Dr.Ebru KARADAĞ SARI DerivedGrowth Faktör Reseptör- Alfa) Dağılımının İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi Türkiyede Marka Dili ve Ürün Adlarının Dilbilimsel FEF-15 Yrd.Doç.Dr.Nesrin GÜLLÜDAĞ Açıdan İncelenmesi FEF-16 Doç.Dr.Jülide AKYÜZ Osmanlıdan Cumhuriyete Kafkas Muhacirleri

5 VF-17 Doç.Dr.Ahmet ÜNVER FEF-18 Doç.Dr.Selçuk URAL VF-19 Yrd.Doç.Dr.Dilek AKSU ELMALI VF-20 Yrd.Doç.Dr.Murat BAYEZİT SYO-21 Yrd.Doç.Dr.Gülnaz KARATAY SYO-22 Yrd.Doç.Dr.Gülnaz KARATAY Kars İli Çevresinde Yetiştirilen Çeşitli Evcil Hayvanlardan Acrobacter Türlerinin İzolasyonu ve Moleküler Tiplendirilmesi Kars Tabyalarının İnşası ve Kafkasyadaki Hakimiyet Mücadelesindeki Yeri Farklı Düzeylerde Malik Asit İçeren Konsantre Yemlerin Kuzularda Büyüme Performansı ve Rumel Metabolikleri Üzerine Etkisi Thymus Serpyllum'un Yara İyleştirmesi Üzerine Etkileri Kars sağlık Yüksekokulu 1.Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelikte Temel Uygulama Becerilerinin Geliştirilmesinde Beceri Laboratuarının Etkisinin İncelenmesi Meme kanseri Konusunda Verilen Küçük Grup Eğitiminin Kadınların Bilgi Düzeyine ve davranışlarına Etkisinin İncelenmesi Kars ve Yöresinde Geleneksel Yöntemler ile Üretilen VF-23 Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SEZER Yöresel Gıdaların Laktik Floralarının Belirlenmesi FEF-24 Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali KIRPIK Aras Kuş Halkalama Projesi FEF-25 Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali KIRPIK Kuyucuk Kuş Halkalama Projesi (Organum onites) Bitkisel Essensiyal Yağının İnsan Periferal lenfosit Kromozomlaına ve Hücre Bölünme FEF-26 Yrd.Doç.Dr.Süleyman GÜL indeksine Etkisinin Araştırılması Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Stresle Başa Çıkma Psikoeğitim Programının Öğrencilerin Stres Belirtileri ve Stresle Başa Çıkma Düzeylerine Etkisi: SYO-27 Yrd.Doç.Dr.Nihal BOSTANCI DAŞTAN Kars Sağlık Yüksekokulu Örneği Alzeımerli Hastalarda Kan Plazmasında Nitrik Oksit FEF-28 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN Düzeylerinin Belirlenmesi Alzeımerli Hastalarda MDA ve GSH Seviyelerinin FEF-29 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN Belirlenmesi FEF-01 Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali KIRPIK FEF-02 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY Pompilidae (Hymenoptera:İnsecta) Familyası Türlerinin Kutikula Tabakasının Scanning Elektro Mikroskobu (SEM) ve Işık Mikroskobunda Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Çıldır Gölünde Bulunan Midyelerde Çeşitli Metallerin Derişim Düzeylerinin Araştırılması

6 İİBF-03 Prof.Dr.Aysel ERCİŞ Bütünleyici Bir Marka Değeri Ölçüm Modelinin Türk Otomobil Sektöründe Uygulanması VF -04 Yrd.Doç.Dr.Erhan GÖKÇE Neonatal Sağlıklı Kuzularda Pasif İmmunitenin Değerlendirilmesinde Yeni Yaklaşımlar Laktofferin ve Antioksidant Kapasitenin Önemi VF-05 Prof.Dr.M.Özkan ASLAN TIP - 06 Yrd.Doç.Dr.İsmail TEMUR TIP - 07 Yrd.Doç.Dr.Barlas SÜLÜ VF - 08 Prof.Dr.Mümtaz NAZLI VF - 09 Doç.Dr.Cihan KAÇAR SYO -10 Doç.Dr.Meryem YAVUZ VF - 11 Doç.Dr.Cihan KAÇAR Kars Yöresindeki Buzağılarda Cryptosporidium Enfeksiyonları Prevalansının Asit Fast Boyama ve ELISA Yöntemleriyle Belirlenmesi Tavşanlar ve Ratlarda Heterolog ve Otolog Over Transplantasyonlarının Fonksiyonel Özelliklerinin ve Sürekliliğinin belirlenmesi Safra Kesesi Taşları İle Atopi Arasında İlişki. Safra Kesesi Taşı Oluşumunda Risk Faktörü Olarak Atopi Postnatal Döneminde Capsaicin Uygulanan Sıçanların Ovaryum Dokusunda Transforme Edici Gelişim Faktörü Alfanın Immunohistakimyasal Dağılımı ve Gen Ekspresyonu Presenkronizasyon Uygulanan İnek ve Düvelerde Cosynch Senkronizasyon Protokolündeki GnRH Uygulama Zamanının Değiştirilmesinin Gebelik Oranı Üzerine Etkileri Elastik Basınçlı Çorap Uzunluğunun Ameliyat Sonrası Derin Ven Trombozunu Önlemeye Etkisi Presenkronizasyon ile Östrosu Uyarılan İneklerde Seksüel Siklusun erken Luteal Döneminde Ovsynch Senkronizasyon Protokolündeki PGF2a ve GnRH Uygulama zamanının değiştirilmesinin Folliküler Dinamik Üzerine Etkisinin Araştırılması İptal Edildi.

7 FEF-12 Doç.Dr.Fikret AKDENİZ Laurocerasus Officinalis Roem. Bitkisinin Kurutulmuş Meyvelerinden Farklı Ekstraksiyon Teknikleriyle Elde Edilen Ekstrakların Antioksidan Aktivitelerinin Ölçülmesi ve Karşılaştırılması Üreme Mevsimi Dışındaki Tuj Koyunlarında Östros Senkronizasyonu Amacıyla GnRH ve hcg nin Flugeston Acetat İle Kombine Kullanımlarının Fertilite Üzerindeki Etkisinin VF - 13 Doç.Dr.Cihan KAÇAR Araştırılması Gastrit ve Mide Kanseri Hastalarında Kan 81 Malondialdehit (MDA) ve Redükte Glutatyon FEF -14 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN (GSH) Düzeylerinin Araştırılması FEF -15 Yrd.Doç.Dr.Nesrin GÜLLÜDAĞ Kars Yer Adları Sözlüğü FEF -16 Yrd.Doç.Dr.Temel ÖZTÜRK VF - 17 Prof.Dr.Gürbüz GÖKÇE FEF -18 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN VF - 19 Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN VF - 20 Doç.Dr.Muammer TİLKİ Yeni Geri Dönüşümlü Katılma/Bölünme Zincir Transfer (RAFT) Makromonomerik Başlatıcıları İle Vinil Piridin ve NIPAM ın Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonu ve Polimerizasyon Kinetiğinin İncelenmesi. Graft Kopolimerlerin ve Graft kopolimer-odun Unu Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Sığırlarda Enfeksiyöz Solunum Sistemi Hastalıkları Kompleksinde Klinik, Hemetoloji, Biyokimya, Oksidatif Stres, Akut Faz Proteinler Üzerinde araştırmalar Kars ve İlçelerinde Engelli Biçimlenmesi (Genetik, Sağlık, Kaza, Engelli Bilinci ve Eğitim) Envanterinin Çıkartılması Farklı Oranlarda Kullanılan Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri (DDGS) nin Büyüme Dönemi Kuzularda Besi Performansı, Sindirilebilirlik ve Rumen Parametreleri Üzerine Etkisi Japon Bıldırcını Yumurtalarının Kalite Özelliklerine Ait Genetik Paremetrelerin Tahmini

8 VF - 21 Prof.Dr.Mümtaz NAZLI VF - 22 Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY FEF-23 Yrd.Doç.Dr.Muhammet ŞAKİROĞLU SBSYO-24 Yrd.Doç.Dr.Selami YÜKSEK FEF - 25 Prof.Dr.Hacali NECEFOĞLU FEF - 26 Yrd.Doç.Dr.Ali ARSLANTAŞ FEF - 27 Doç.Dr.Süleyman GÜL ASHMYO- 28 Yrd.Doç.Dr.Sadık YAYLA ASHMYO - 29 Yrd.Doç.Dr.Sadık YAYLA VF - 30 Prof.Dr.Engin KILIÇ FEF - 31 Yrd.Doç.Dr.Yusuf ERSAN EF - 32 Yrd.Doç.Dr.Murat TAŞDAN Puberte Döneminde Capsaicin Uygulanan Rat Testislerinde Transforme Edici Gelişim Faktörü Alfa ve Transforme Edici Gelişim Faktörü Beta 2 nin Gen Ekspresyonu ve İmmunohistokimyasal Dağılımı Besi Süresinin Tuj Erkek Kuzularında Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi Nitelikli Araştırmacı Yetiştirme Kapsamında Deney Dizaynı ve Veri Analizleri Eğitimi Nitelikli Araştırmacı Yetiştirme Kapsamında Deney Dizaynı ve Veri Analizleri Eğitimi Metilbenzoik asit Komplekslerinin Sentezi ve özellikleri Metal Benzoatların Nikotinamid Komplekslerinin Ve Türevlerinin DNA ile Etkileşiminin İncelenmesi Capsaicinin İnsan Periferal Lenfosit Kromozomlarına ve Hücre Bölünme İndeksine Etkisinin Araştırılması Buzağılarda İntratekal Olarak Hiperbarik Bupivacaine ve Ropivacaine Kullanımının Klinik, Biyokimyasal ve Bazı Hemodinamik Etkileri İntratekal Ketamin HCI Uygulamasıyla Ovariohisterektomi Operasyonu Yapılan Köpeklerde Klinik, Hemodinamik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması İntratekal Ketamin Hcı Uygulamasının Buzağılarda Klinik ve Bazı Hemodinamik Etkilerinin Araştırılması Tetramethrin in Biyokimyasal, Histopotolojik ve Genetoksik Etkileri ile Buna Karşı Kafeik Asit Fenetil Ester in Koruyucu etkisi İlköğretim Okullarında Yönetim ve Yönetici Sorunları (Kars İli Örneği)

9 VF - 33 Yrd.Doç.Dr.Umut Çağın ARI VF - 34 Doç.Dr.Hasan ORAL Farklı L-Ergotiyonun Dozlarının Koç Spermasının Dondurulması Üzerine Etkileri Postpartum Sorunlu Sütçü İneklerde Üç Farklı Tedavi Girişiminin Kan Progesteron, Nitrik Oksit ve Gebe Kalma Oranı Etkisinin Araştırılması VF - 35 Yrd.Doç.Dr.Dinç EŞSİZ VF - 36 Yrd.Doç.Dr.Asım KART VF - 37 Prof.Dr.Engin KILIÇ VF - 38 Doç.Dr.Serpil ERGİNSOY İİBF- 39 Doç.Dr.Mehmet DİKKAYA VF - 39 Doç.Dr.Nadide NABİL KAMİLOĞLU VF - 40 Prof.Dr.Ebru BEYTUT Kars Yöresinde Üretilen Sütlerde Aflatoksin M1 Düzeylerinin ELISA yöntemi İle Araştırılması Deneysel Metotreksat İndüklü Gastrointestinal Hasara Karşı Silymarin in Koruyucu Rolünün Araştırılması Tavşanlarda Deneysel Olarak Diazifer Femur Kırığının Retrograf İntramedullar Kaz Radisu Kullanılarak Sağaltımı Atık Yapan Sığırlardan Alınan Vajinal Swap Örneklerinde Brucella Spp., Listeria Spp., Salmonella Spp., Leptospira Spp., ve Campylobacter Spp., Etkenlerinin Immunohistokimyasal ve Mikrobiyolojik Yöntemlerle İncelenmesi Güney Kafkasya Bölgesi de İktisadi Kalkınma Politikaları ve Türkiye nin Bölgesel İktisadi ve Politik Çıkarları Östrus Dönemindeki Tuj Koyunlarında Döl Verimi ve Antioksidan Sistem Üzerine Testesteron Antikoru ile Pasif İmmunizasyon ile E Vitamini ve ß-Karoten Enjeksiyonlarının Etkisi Mukavemet Kayakçılarının Egzersiz Performansları Esnasında Oluşan Kas Yorgunluğu ve Oksidatif Stres Üzerine Oral Koenzim Q10 nun Etkisi

10 Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalara ACE 109 İnhibitörü ile Birlikte L-Karnitin ve Co-Enzim Q 10 Verilmesinin Kalp Hızı ve Bazı Metabolik VF - 41 Doç.Dr.Nadide NABİL KAMİLOĞLU Parametreler Üzerine Etkileri Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) Uygulamasının Üreme Sistemine Ve VF - 42 Doç.Dr.Nadide NABİL KAMİLOĞLU Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi Bazı Bitki Yağlarının Vakum Paketlenmiş Alabalıkların Raf Ömrü Üzerine Etkilerinin VF - 43 Yrd.Doç.Dr.Berna DUMAN AYDIN Araştırılması Çalı Gölündeki Fitoplankton Türlerinin FEF-44 Doç.Dr.Hanife ÖZBAY Belirlenmesi Ardahan İlinde Üretilen Ballarda Antibiyotik VF - 45 Yrd.Doç.Dr.Oktay ÖZKAN Kalıntı Düzeylerinin Araştırılması FEF - 46 Yrd.Doç.Dr.Kürşat ÖNCÜL Kars İlinde Türkmenlerin Sosyo Kültürel Yapısı Akrilamidin İn Vivo ve İn Viltro Genotoksisitesi Üzerine Fenolik Bileşiklerden Pelorgonidin ve Gallik Asidin Antimutajenik VF - 47 Prof.Dr.Abdullah DOĞAN Etkilerinin Araştırılması Biberiye Yağının Antimikrobiyel Etkisinin VF - 48 Doç.Dr.Leyla VATANSEVER Araştırılması Merada Otlama Meraya Saplementasyon ve Konsantre Yemle Beslemenin Danalarda VF - 49 Prof.Dr.İsmail KAYA Performans ve Rumen Metebolitelerine Etkisi VF - 50 Prof.Dr.Enver BEYTUT FEF - 51 Yrd.Doç.Dr.Muhittin YILMAZ Fötal, Neonatal ve Erişkin Sığırlarda Normal Ve Pnömonik Akçiğerlede Surfaktan Proteinlerin İmmunohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik Olarak İncelenmesi Capoeta capoeta (Guldensttead 1773) ve Leuciscus cephalus (L.1758) üzerine Potasyum dikromat ın etkisinin Histopatolojik ve Elektroforetik Yöntemlerle araştırılması

11 VF - 52 Doç.Dr.Özgür AKSOY Buzağılarda Propofol İndüksiyonu ile Gerçekleştirilen İzofloran ve Sevofloran ile oluşturulan İnhalasyon Anestezisinin Fizyolojik Değerler, Bazı Kan Parametreleri ve EKG Bulguları Üzerine Etkileri Kars İlinde Faaliyet Gösteren Süt ve Süt İİBF - 53 Prof.Dr.Recai ÇINAR Ürünleri ve Pazarlama Sorunları VF - 54 Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN FEF -55 Yrd.Doç.Dr.Muhammet ŞAKİROĞLU VF - 56 Yrd.Doç.Dr.Berna DUMAN AYDIN Farklı Düzeylerde Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri ( DDGS ) İçeren Rasyonlarla Beslenmenin Broilerlerde Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Kan Paremetrelerine Etkisi M.Sativa Subsp. Varia Popülasyonlarının Ploidi Seviyesinin Flow Sitometry Metodu İle Belirlenmesi ve Bu Variyetelerin Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi Sığır Eti Preparatlarında lizozim,laktik asit,cetilpyrdinium cloridin ve nisinin listeria monocytogenes üzerine etkisi FEF - 57 Yrd.Doç.Dr.Kürşat ÖNCÜL Kars İli Folklor Ürünleri Dizisi ( Kars Masalları ), ( Kars Fıkraları ),( Kars Mani ve Bilmeceleri ), ( Kars İli Yaşayan Halk Hikayeleri ) Ahmet Rıfkı nın ( Derviş Ruhullah ın ) Bektaşi Nefesleri nde II.Meşrutiyet Dönemi FEF - 58 Yrd.Doç.Dr.Mitat DURMUŞ Alevi-Bektaşi Anlayışı Üzerine Bir Araştırma Kars Gravyer Peynirinin Kimyasal ve VF - 59 Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SEZER Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması Kars Müzesinde Bulunan Erken Demir Çağı Keramiklerinin Tarihsel Süreç ile Birlikte FEF -60 Yrd.Doç.Dr.Akın BİNGÖL Değerlendirilmesi Bazı Gruplardaki k-nacci Dizilerinin FEF - 61 Arş.Gör.Dr.Ömür DEVECİ İncelenmesi FEF - 62 Doç.Dr.Jülide AKYÜZ 19. Yüzyılda Çıldır Sancağının İdari Yapısı

12 FEF - 63 Yrd.Doç.Dr.Güventürk UĞURLU VF - 64 Yrd.Doç.Dr.Murat BEYAZIT Ab Inito Yöntemleri ile Teknoloji ve Yaşam Bilimlerinde Önemli Olan Moleküllerin Yapısal,Elektronik ve Doğrusal Olmayan Optik (NLO) Özelliklerinin İncelenmesi Karbontetraklorür Toksisitesine karşı Thymus Serpyllum un Vivo Hepatoprotektif Etkinliğinin Araştırılması VF - 65 Arş.Gör.Dr.Volkan YILMAZ Kars Yöresindeki Küçük Aile işletmelerindeki Sığırlarda Bluetongue Virus (BTV) Enfeksiyonunun Seroprevalansının Belirlenmesi Diabetik ve Nondiabetik Fare Modellerinde Doku Kayıplı Açık Yara Sağaltımında Lokal İnsülin Kullanımının Myofivrolast Aktivitesi VF - 66 Prof.Dr.İsa ÖZAYDIN Üzerine Etkisi FEF - 67 Yrd.Doç.Dr.Nebahat ARSLAN Kars Şehri Tarihi( ) FEF - 68 Yrd.Doç.Dr.Cem TÜYSÜZ VF - 69 Prof.Dr.Ebru BEYTUT FEF - 70 Yrd.Doç.Dr.Nebahat ARSLAN VF - 71 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN VF - 72 Yrd.Doç.Dr.Duygu KAYA TIP - 73 Yrd.Doç.Dr.Ülfettin HÜSEYİNOĞLU Bir Fütüvvet Eri, Ahi Lideri Ebü l-hasan El- Harakani ve Kars da Ahilik ve Ahilik Kültürü Strese Maruz Kalan Yaşlı Sıçanlarda Oral Olarak Verilen Ginseng ve Ginko Bloba Extraktlarının Öğrenme Üzerine Etkileri Yılları Arası Ardahan da Sosyo- Kültürel Ekonamik Hayat Sığır Eti Raf Ömrü Üzerine Karanfil Uçucu Yağının Antimikrobiyel Ve Antioksidan Etkisinin Araştırılması Prepubertal Dönemindeki Dişi Köpeklerde Uygulanan Deslorelin İmplantın (Suprelorin ) Farklı Dozlarının Serum Progesteron Değerleri Ve Epifizyal Büyüme Plakalarının Kapanma Süresi Üzerine Etkisinin Araştırılması Tavşanlarda Sevoflurane,Desflurane ve Bupivacaine HCI ile Oluşturulan Anestezilerin Yara bölgesinde Nötrofil,Makrofaj ve Myofibroblast Göçüne etkisi

13 TIP- 74 Yrd.Doç.Dr.Barlas SÜLÜ Akut Mezenterik İskeminin Erken Tanısında Plasminojenin Tanısal Değeri VF - 75 Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN FEF- 01 Yrd.Doç.Dr. Yusuf ERSAN VF- 02 Doç.Dr. Mahmut KARAPEHLİVAN VF-03 Yrd.Doç.Dr. Mehmet SARI Farklı Düzeylerde Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri (DDGS) İçeren Rasyonllarla Beslemenin Kazlarda Besi Performansı,Karkas Özellikleri ve Kan Parametrelerine etkisi Farede ( Mus musculus ) Kronik Flortoksikasyonuna Karşı C Vitamininin İyileştirici Etkilerinin Histopatolojik Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması Deneysel Kronik Florozis Oluşturulmuş Farelerde Ellagik Asitin Koruyucu Rolü,Ghrelin Hormonu,Paraoksonaz Enzimi,Totall-Lipit Bağlı Sialik Asit ve Bazı Aksidatif Stres Parametreleri Üzerindeki Değişikliklerin Araştırılması Pekin ve Yerli Ördeklerde Büyüme ve Kesim- Karkas Özellikleri Üzerine Farklı Yetiştirme Sistemi ve Besi Süresinin Etkisi

14 VF-04 Prof.Dr. Gürbüz GÖKÇE Kars Yöresindeki Sığırlarda Anaplazma Marginale,Akabane virus ve Efemeral Fever Enfeksiyonları Seroprevalanslarının Elısa Yöntemiyle Araştırılması FEF-05 Yrd.Doç.Dr. Yusuf ERSAN Fare (Mus musculus) nin Karaciğerve Böbrek dokulasrında Chlorpfrifos Toksisitesine Karşı B Vitamini Kompleksinin (B1,B6,B12) Koruyucu Etkisinin Histopotolojik ve Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması Metil-3-Sülfamidobezoik Asidin Bazı Metal FEF-06 Dr.Vedat ADIGÜZEL Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri Sintilatör Dedektörleri ile Müon Parçalarının FEF-07 Doç.Dr. Mithat KAYA Tespit Edilmesi FEF-08 Doç.Dr. Selçuk URAL Kars Belediyesi Tarihi ve Belediye Hizmetleri VF-09 Prof.Dr.Mitat ŞAHİN Abort Yapmış Koyun ve Sığır Sürülerinden Alınan Örneklerden Q Fever (CoxiellaBurnetii) Varlığının Araştırlması FEF-10 Yrd.Doç.Dr. Muhittin YILMAZ TIP-11 Prof.Dr. Erol TAŞDEMİROĞLU TIP-12 Yrd.Doç.Dr. Miktat KAYA VF-13 Prof.Dr. İsa ÖZAYDIN Azotlu Gübrenin Capoeta Capoeta Capoeta (guldenstead 1772) nın Karaciğer, bağırsak, Solungaç, Böbrek Histopotolojisi ve Serum Proteinleri Üzerine Etkisi Ratlarda Otolog Gref ile Onarım Uygulanan Siyatik Sinir Modelinde Silikon Tüp ve Silikon Tüp+Hyaluronik Asit Uygulamasının Adezyon Formasyonuna etkisi Deneysel Siyatik Sinir Eziği Oluşturulan Rat Modellerinde Silikon Tüp ve Silikon Tüp+Hyaluronik Asit Uygulamasının Adezyon Formasyonuna etkisi Deneysel Peri ve Epinöral Nörorafi Uygulanmış Rat Modellerinde Silikon Tüp ve Silikon Tüp+Hyaluronik Asit Uygulamasının Adezyon Formasyonuna etkisi

15 157 Çıldır Gölü nün Suyunda Sedimentinde Havuz Balık (Carassius Gibelio) ında ve Bazı Bitkilerde ağır Metal Derişim Düzeylerinin 2011-FEF-14 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY Araştırılması Farelerde Karbontetraklorür ile Karaciğer Hasarı Oluşturulması Üzerine Proanthocyanidinin Koruyucu Etkisinin VF-15 Doç.Dr. Dinç EŞSİZ Araştırılması Kars Yöresinde Periparturient Dönemindeki İneklerde Elmeria ve Cryptosporidium ların VF-16 Prof.Dr.M.Özkan ARSLAN Yaygınlığı Üzerine Araştırmalar Salmonella enteritidis ile kontamine edilmiş tavuk eti preparatlarında Trisodyum fosfat, Karanfil Hidrodistilatı,Asidifiye NaCI ve Laktik VF-17 Doç.Dr.Leyla VATANSEVER Asit in etkisi Gemfibrozil in Genotoksik ve sitotoksik 161 Etkilerinin İnsan Periferal Lenfosit Kültüründe 2011-FEF-18 Doç.Dr.Süleyman GÜL İncelenmesi FEF-19 Doç.Dr. Selçuk URAL Kars Basın Tarihi FEF-20 Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL Akyaka da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar Kars Müzesi nde Bulunan Hurri(Karaz) Dönemi Keramiklerinin Tarihsel Süreç ile Birlikte FEF-21 Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL Değerlendirilmesi Kars ve Yakın Bölgesinde Bulunan Urartu Yer FEF-22 Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL İsimlerinin Lokalizasyonu FEF-23 Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL Arpaçay da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar FEF-24 Yrd.Doç.Dr. Ş Cem TUYSUZ Kars ın Tarihi Çoğrafyası ve FEF-25 Yrd.Doç.Dr. Ş.Cem TÜYSÜZ Kars ve Çevresinde Ermeni Katliamları Gruplarda Bazı Özel Tamsayı Dizilerinin FEF-26 Arş.Gör.Dr.Ömür DEVECİ İncelenmesi VF-27 Doç.Dr.Nadide Nabil KAMİLOĞLU Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulmuş ve Metformin (glukofaj) ile Diyabet Tedavisi Gören Ratlarda, Oleuropeinin Hiperglisemi, Total Oksidan Düzeyi ve Total Antioksidan Düzeyi Üzerine Etkileri

16 VF-28 Yrd.Doç.Dr. Emine ATAKİŞİ VF-29 Doç.Dr. Dinç EŞSİZ VF-30 Prof.Dr. Abdullah DOĞAN FEF-31 Prof.Dr. Haydar YÜKSEK FEF-32 Prof.Dr. Haydar YÜKSEK VF-33 Doç.Dr. Onur ATAKİŞİ VF-34 Yrd.Doç.Dr. Turgay DEPREM FEF-35 Yrd.Doç.Dr. Muhittin YILMAZ VF-36 Prof.Dr. Cavit ARSLAN Lipopolisakkarit Kaynağı (E.coli type 0111:B4) Uygulanan Tavşanlarda Serum Nitrik Oksit (NO),Tümör Nekrosiz Faktür-α (TNF-α) ve Lipopolisakkarir Düzeylerinin Araştırılması Farelerde Karbontetraklorür ile Karaciğer Hasarı Oluşturulması Üzerine Vitamin E ve N- Asetilsisteinin Koruyucu etkisinin Araştırılması Malatiyon Veriln Farelerde Oksidasyon Parametreleri Üzerine Allium Czelghauricum (Liliaceae), Lathyrus Karsianus (Fabaceae) ve Onosma Nigricaule (Boraginaceae) den Elde edilen Ekstraktların Etkileri Bazı Yeni Heterohalkalı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4- Triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan ve Asitlik Özelliklerinin İncelenmesi Bazı 1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Tavşanlarda Deneysel Olarak oluşturulmuş Endotoksemide Redükte Glutatyonun Nitrik oksit, Total antioksidan ve Oksidan kapasite, Hsp-27 ve Plazma Lipopolisakkarit Düzeyleri Arasındaki ilişkilerin araştırılması Capsaicin Uygulanan Ergin Ratların Ovaryum Dokusunda büyüme Farklılaşması Faktörü-9 un İmmunohistokimyasal Dağılımı ve Gen Ekspresyonu Capoeta Capoeta Capoeta (Guldensteadt 1773) larda Kurşun (PbCl2) Toksititesine Karşı L-Karnitinin Koruyucu Etkileri Kaz Rasyonlarına Kitosan İlavesinin Besi Performansı,Karkas Özellikleri,Besin Madde Sindirilebilirlikleri,Plazma Lipidleri ve Göğüs Eti Yağ Asidi Profiline Etkileri

17 AHSYO-37 Dr. Seyit Ali BİNGÖL Kaz ve Tavuk Yumurta Kabuğunun Enbriyonik Gelişim Sırasında Taramalı Elektron Mikroskop ile Karşılaştırılması KMYO-38 Dr. Kadir ÖNK VF-39 Doç.Dr. Mahmut KARAPEHLİVAN FEF-40 Yrd.Doç.Dr. Temel ÖZTÜRK VF-41 Prof.Dr. Ayla ÖZCAN TIP-42 Yrd.Doç.Dr. Nergiz HÜSEYİNOĞLU Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlardan Elde edilen Yumurtalardan Çıkan Civcivlerin Büyüme, Yaşam Gücü,Kesim ve Karkas Özelliklerinin Belirlenmesi Klorprifos-Etil ile Deneysel Parkinson Oluşturulan Farelerin Serum Paraoksonaz 1 (Pon-1) Enzim Aktivitesi,Total Sialik ASİT Total Antioksidan /Total Oksidan Kapasite Üzerine Kafeik Asit Fenetil Esteril (Cape) nin Koruyucu Etkisinin Araştırılması Serbest radikal ve Geri dönüşümlü Katılmalı- Ayrışmalı Zincir transfar (RAFT) Polimerizasyonları ile yeni bir Makroperoksi Başlatıcıdan Blok Kopolimer Sentezi ve Karakterizasyonu Viscum Album Agglütinin (Mistletoe lectin-1) Farklı Dozlarının Tavşanlarda Nitrik Oksit (NO), Total Oksidan Kapasite (TOK) ve Antioksidan kapasite (TAK) Düzeylerine etkisinin araştırılması Obstrutif Uyku Apne Hastalarında İskemik İnme ve Koroner Arter Hastalık Belirteci Olan Lp- PLA2ve hs-crp Serum Düzeyleri Çiftleşme Sezonunda Yağlı Kuyruklu Koyunlarda ( Tuj Melezi Koyunlarda) Follikül Dinamiklerinin Doppler ve B Modu VF-43 Doç.Dr. Şükrü Metin PANCARCI Ultrasonografi ile Belirlenmesi Pasif İmmunitenin ilk 3 aylık Buzağı Sağlığı VF-44 Yrd.Doç.Dr. Erhan GÖKÇE Üzerine Etkisinin Araştırılması FEF-45 Yrd.Doç.Dr. Ş. Cem TUYSUZ Irak Oğuzları

18 VF-46 Doç.Dr. Özgür AKSOY FEF-47 Yrd.Doç.Dr. İlhami GÖK SABESYO-48 Yrd.Doç.Dr. Selami YÜKSEK FEF-01 Yrd.Doç.Dr. Akın BÖNGÖL Buzağılarda Kalça eklemi çıkıklarının Toggle pin tekniği ile sağaltımının klinik değerlendirilmesi Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Obstüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Sitokin Gen Polimorfizlerinin Araştırılması haftalık temel Basketbol Antrenmanlarının 8-12 Yaş grubu Erkek-bayan Çocuklarının fiziksel,fizyolojik ve temel Motorik Becerileri Üzerine etkileri Kars Selim de Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar Bazı 1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Teorik FEF-02 Prof.Dr. Haydar YÜKSEK NMR Değerlerinin hesaplanması FEF-03 Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kemal ALTUNOĞLU Kars ili atmosferindeki polenlerin belirlenmesi Kars Florası Çalışmaları ve Kars Bitkileri FEF-04 Yrd.Doç.Dr. Fatma Güneş KOÇYİĞİT Kitabının Oluşturulması FEF-05 Prof.Dr. Mevlüt KARABULUT FEF-06 Prof.Dr. Mevlüt KARABULUT İİBF-07 Yrd.Doç.Dr. Alpaslan YÜCE Bor Katkılı InSe (InSe<B>)Tek Kristallerin Bridgman Yöntemi ile Büyütülmesi ve Yapısal Morfolojik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi Cds,GaSe ve GaS İnce Filmlerinin Cam ve GaSe Tek Kristal Alt Tabanlar Üzerinde CBD Yöntemi ile Büyütülmesi,Yapısal, Morfolojik,Optik ve Elektriksel Özelliklerinin Araştırılması Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma VF-08 Prof.Dr. Mustafa ATASEVER VF-09 Doç.Dr. Vedat BARAN Kaşar Peynirinde Farklı Tuzlama ve Muhafaza Yöntemlerinin Peynirin Kalitesi Üzerine Etkisi Kars ve Iğdır Yöresi Koyunlarında Ayak Hastalıklarının İnsidensi ve Etkileyen Faktörlerin Klinik,Radyolojik ve Laboratuar Yönünden Değerlendirilmesi

19 VF-10 Doç.Dr. Vedat BARAN FEF-11 Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU FEF-12 Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU VF-13 Doç.Dr. Nadide Nabil KAMİLOĞLU KMYO-14 Öğr.Gör. Aksem AKSOY VF-15 Yrd.Doç.Dr. Erhan GÖKÇE VF-16 Prof.Dr.Sami ÖZCAN VF-17 Doç.Dr.Muammer TİLKİ KSYO-18 Öğr.Gör.Dr.Sevda ELİŞ YILDIZ TIP-19 Yrd.Doç.Dr.Tolga Sinan GÜVENÇ VF-20 Yrd.Doç.Dr. Turgay DEPREM VF-21 Yrd.Doç.Dr. Metin ÖĞÜN Tavşanlarda deneysel Tendo Rupturlarının Otogreft ile Onarılmasında Farklı Dikiş Yöntemlerinin Klinik, Biyomekenik ve Histopatolojik Olarak karşılaştırılması p-etilbenzoik Asidin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri Formilbenzoik Asit Türevlerinin ve Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri Dayanıklılık Artırıcı Antreman Yapan Boksörlere Quercetin verilmesinin Antioksidan Kapasite ve Egzersiz Performansı Üzerine Etkileri Kars İlinde satışa sunulan çiğ süt ve süt ürünlerinde Listeria monocytogenes in izolasyonu,identifikasyonu ve moleküler tekniklerle belirlenmesi Neonatal Hasta ve Septisemik Buzağılarda L- Karnitin Düzeyleri Yerli Merkeplerde (Equus Asinus) Crus ve Regio Pedis i Çevreleyen Kasların Fonksiyonel ve Yapısal Özellikleri Çıldır Gölü nde Avlanan Cyprinus Carpio, Capoeta Capoeta Capoeta, Leuciscus Cephalus Türlerinin Bazı Fenotipik Özellikleri Melatonin Uygulanan Sağlıklı ve Diabetik Sıçanların Böbrek Dokusunda Leptinin İmmunohistokimyasal Dağılımı Damar Yatağında Çeşitli Lokalizasyonlarda Var Olan Obstruktif Lezyonların Shear Stres ve Aterogeneze Etkisi Capsaicin Uygulanan Sağlıklı ve Diabetik Sıçanların Karaciğer Dokusunda GPx-1 in İmmunohistokimyasal Dağılımı Sodyum Arsenit uygulanan farelerde oluşturulan oksidatif strese karşı oleuropeinin koruyucu etkisinin araştırılması

20 VF-22 Doç.Dr. Emine ATAKİŞİ VF-23 Prof. Dr. Ayla ÖZCAN VF-24 Yrd.Doç.Dr. Oğuz MERHAN VF-25 Prof.Dr. Ebru BEYTUT VF-26 Yrd.Doç.Dr. Turgay DEPREM VF-27 Prof.Dr. Şahin ARSLAN VF-28 Prof.Dr. Ebru BEYTUT Karaciğer Kanserinin Erken Döneminde Ginko Biloba Eksraktının Önleyici Etkisinin Araştırılması Değişik Dozlarda Arsenik Uygulanan Farelerde Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz (enos) Aktivitesi ve enos mrna Değişiminin PCR la Gösterilmesi Dietilnitrozamin (DEN) Verilen Tavşanlarda Beta-Karotenin Akut Faz Yanıta Etkisinin Araştırılması Streptozotocin ile diabet oluşturulmuş ratların karaciğer dokularındaki oksidatif hasar üzerine Ganoderma Lucidum Polisakkaritlerinin Etkisi Melatonin uygulanan ratların testis dokyusunda süperoksit dismutaz, glutatyon, peroksidaz, ve katalaz enzimi nin immunohistokimyasal lokalizasyonu Melatonin uygulanan ratların karaciğer ve böbrek dokusunda ghrelin ve insülün benzeri büyüme faktörü- I (IGF-I) in immunohistokimyasal lokalizasyonu Streptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Oksidatif Stres ve Lipit Profili Üzerine Alfa Lipoik Asit ile C Vitamini İlavesinin Etkileri Medicago sativa-falcata Kompleksi İçerisinde Yer Alan Sistematik Birimlerin Moleküler Sınıflandırması, Genetik Çeşitlilik ve FEF-29 Yrd.Doç.Dr. Muhammet ŞAKİROĞLU Popülasyon Yapısının Anlaşılması Analitik Fonksiyonların Genelleştirilmiş FEF-30 Yrd.Doç.Dr. Erhan DENİZ İntegral Operatörleri ve Bazı Alt Sınıfları EF-31 Doç.Dr. Ali KAFKASYALI Oltu ve Yöresi Folkloru İİBF-32 Yrd.Doç.Dr.Sebahattin YILDIZ Kars İlinin markalaşması sağlayacak ürünlerinden Kaz ın piyasaya sunumunda yaşanan problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üzerine bir araştırma

PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ BAŞLAMA-

PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ BAŞLAMA- 2013 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEKTÖRÜ : Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler ) PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ SIR A NO 1 2007-FEF-04 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN 2 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN

Detaylı

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr.

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr. 2007-2014 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEKTÖRÜ : Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler ) PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SIR A PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BAŞLAMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA 1. Adı Soyadı : İnan KAYA 2. Doğum Tarihi : 01.10.1981 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI T. C. 1 Gıda analizleri mikrobiyolojik- 2 Gıda analizleri serolojik ve toksikolojik- 3 Danışmanlık hizmeti 1. Yapılacak analizleri ve ilgili mevzuatı

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI. Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI. Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1 Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1 Enstitümüz doktora programı öğrencilerine, yönelik Bilimsel Araştırma ve Metodolojisi entegre dersinin araştırma görevlisi

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

TÜBİTAK MAM GEN MÜHENDM HENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJB YOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (GMBE) TANITIMI IKEV Türkiye için Biyoteknoloji Toplantısı 8 Kasım m 2007 1 GMBE Personeli Araştırmacı 50 Toplam Personel 65 Teknisyen

Detaylı

KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI KİMYA ANABİLİM DALI 201-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI Dersin Dersin ADI H.S Öğretim Üyesi Yer Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Kodu UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I 4 Prof. Dr.

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II III T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II III. (SİNDİRİM SİSTEMİ) DERS KURULU (12 OCAK 2015 06 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp BİYOLOJİ BÖLÜMÜ http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp HAKKIMIZDA Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26.02.1993 tarihli yazısında belirtilen yürütme kurulunun 25.02.1992 tarihli

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Süt sığırı işletmelerindeki en önemli sorunlarda birtanesi periparturient

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin Prospektüs Betakin sarı renkli, berrak çözelti olup, her ml'si 5 mg Thiamin HC1 (Vit. B,), 2 mg Riboflavin (Vit. B 2 ), 2 mg Pridoksin HC1 (Vit. B 6 ), 4 mcg Siyanokobalamin (Vit B] 2 ), 20 mg Niasin,

Detaylı

Doç. Dr. Sena ÇENESİZ

Doç. Dr. Sena ÇENESİZ Doç. Dr. Sena ÇENESİZ Doktora Tezi Deneysel Kronik Florozis Oluşturulmuş Tuj Irkı Koyunlarada Eritrosit Süperoksit Dismutaz, Katalaz, Glutatyon Peroksidaz Aktivitelerinin Araştırılması. Bilimsel Yayınlar

Detaylı

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU 9 Şubat Nisan 0 Dekan : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem I Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları Prof.Dr. Serra KAMER Cevap Aranan Sorular Kemik Lezyonlarında Palyatif Radyoterapi Plazmositom tedavisinde küratif radyoterapi Kim ne zaman- tedavi sıralaması?

Detaylı

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti Prospektüs ; berrak sarı renkli çözelti olup her ml'si 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D 3 ve 50 mg Vitamin E içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ uygun farmasötik şekli, içerdiği A, D 3 ve E vitamin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

Prof. Dr. İbrahim ERKUL. Yrd. Doç. Dr. Ertan Bakoğlu Dr. Harun ALAZCIOĞLU

Prof. Dr. İbrahim ERKUL. Yrd. Doç. Dr. Ertan Bakoğlu Dr. Harun ALAZCIOĞLU T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I II. DERS KURULU 24 Kasım 2013 23 Ocak 2014 (9 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Dönem I Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

Çeşitli tohumların yağ bileşimi. USDA Nutrient Database. Tekli doymamış. Çoklu. Kanola Keten Mısır Fındık Zeytin Ayçiçeği Susam Soya Ceviz

Çeşitli tohumların yağ bileşimi. USDA Nutrient Database. Tekli doymamış. Çoklu. Kanola Keten Mısır Fındık Zeytin Ayçiçeği Susam Soya Ceviz LİPİTLER Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform gibi yağ çözücülerinde eriyen bölümlerine ham lipit denir. Organizmanın başlıca besin kaynağını oluştururlar, enerji verme ve depolama yönünden

Detaylı

Conjugated Linoleic Acid

Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid (CLA) GENEL BAKIŞ Konjuge linoleik l ik asit bir omega-6 esansiyel yağğ asidi olan linoleik asit (LA) in 28 geometrik ve pozisyonel izomerlerini kapsar.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem II Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN : Doç.

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

FENOLİK MADDELER (Resveratrol)

FENOLİK MADDELER (Resveratrol) FENOLİK MADDELER (Resveratrol) Fenolik madde nedir? Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası içeren maddelerdir. Fenollerin en basit bileşikleri bir adet

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

Mikotoksin nedir? En sık karşılaşılan mikotoksinler; Aspergillus Penicillium Fusarium Alternaria

Mikotoksin nedir? En sık karşılaşılan mikotoksinler; Aspergillus Penicillium Fusarium Alternaria Mikotoksin nedir? Aspergillus Penicillium Fusarium Alternaria belirli nem ve ısı koşullarında oluşturdukları fungal metabolitler En sık karşılaşılan mikotoksinler; o aflatoksinler, o okratoksin, o trikotesen,

Detaylı

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU Müdür: Doç. Dr. ġahin Ahmedov - sahmedov@neu.edu.tr Yüksek Lisans Programları Program Yürütücüsü Telefon e-mail Beden Eğitimi ve Spor Anabilim D. Doç. Dr. Cevdet Tınazcı

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

TARİH SAAT DERS DERSİN HOCASI DERSLİK

TARİH SAAT DERS DERSİN HOCASI DERSLİK BAHÇE BİTKİLERİ 1. SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI VİZE PROGRAMI 22 Mart 09:00-09:50 Botanik II Doç. Dr. Yusif ZEYNALOV Z1-Z2 23 Mart 09:00-09:50 Biyokimya Öğr. Gör. Fikret TÜRKAN Z1 24 Mart 09:00-09:50

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Tarifname OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON

Tarifname OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, obeziteyi önleyici ve tedavi edici glukopiranosit türevleri ihtiva eden bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Semra Yaşar Psikiyatri A.D. 08.01.2013 Hemşireler 4 60 Dk. 240 Dk.

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Semra Yaşar Psikiyatri A.D. 08.01.2013 Hemşireler 4 60 Dk. 240 Dk. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPORU FORMU Doküman Kodu EĞT-F-04 Yayın Tarihi 02.04.2012 Revizyon No 04 Rev.Tarihi 11.03.2013 Sayfa No 1/6 Eğitim Yılı: 2013 Ay: Ocak

Detaylı

Ders Kurulu Öğretim Üyeleri. Yrd. Doç. Dr. Türkan TOKA ÖZER Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ Yrd. Doç. Dr. Mahinur ULUSOY Öğr. Gör.

Ders Kurulu Öğretim Üyeleri. Yrd. Doç. Dr. Türkan TOKA ÖZER Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ Yrd. Doç. Dr. Mahinur ULUSOY Öğr. Gör. TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I III. DERS KURULU 9 ŞUBAT 2015-27 Mart 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ Dönem I Koordinatörü

Detaylı

Kimya Anabilim Dalı Ders Programı

Kimya Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Ders Programı 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi BİYOLOJİDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE ÖNCELİKLERİMİZ Dr. Aslı Tolun Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi KLONLAMA / KOPYALAMA Tanım Yöntem Amaç: Kopya birey yaratma Kök hücre oluşturma

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA LVS 2 III. 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

İlaçta Ar Ge Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi. Prof. Dr. Sedef Kır Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

İlaçta Ar Ge Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi. Prof. Dr. Sedef Kır Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaçta Ar Ge Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi Prof. Dr. Sedef Kır Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Misyonumuz Evrensel bilim ve teknolojiyi

Detaylı

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK Dünya nüfusundaki hızlı artış ile teknolojik gelişmeler insanları tarımsal

Detaylı

XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ

XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ TİP2 DİYABETİK RATLARDA Vitis vinifera L. EKSTRAKTININ PIK3R1 (phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit 1) GEN İFADESİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Emine Gülsün CAN 1 Emine

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ I- İÇME SUYU ANALİZİ A- Kimyasal Analiz FİYAT 1 ph 20.00 TL 2 Klorür (klorid) 30.00 TL 3 Serbest Klor 35.00 TL 4 Total Sertlik 40.00 TL

Detaylı

GENETİK LABORATUVARI

GENETİK LABORATUVARI GENETİK LABORATUVARI Laboratuvar sorumluları: Prof. Dr. Mehmet TOPAKTAŞ Prof. Dr. Hasan Basri İLA Temel Araştırma Alanımız: Genetik, Sitogenetik, Genotoksikoloji Genetik laboratuvarında günlük hayatta

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ PROF.DR.OĞUZ ÖZTÜRK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (DETAE) MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ) KURULU (17 KASIM 2014-09 OCAK 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE SON GÖREVİ

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE SON GÖREVİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve soyadı: Özcan EREL Doğum tarihi: 15 Ocak 1963 Doğum yeri: Kulu, Konya Medeni durumu: Evli, 3 çocuk babası. Yabancı dil: İngilizce Askerlik görevi: İstanbul Deniz Hastanesi,

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI. Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı

HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI. Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı Öğretim Üyesi : Prof. Dr. A. Emel ÖNAL Endokrin sistemin çalışmasını değiştiren, sağlıklı insanda veya çocuklarında sağlık

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

DÖNEM II (A Grubu) T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU

DÖNEM II (A Grubu) T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU (A Grubu) T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU V. DERS KURULU (6 HAFTA) (ÜROGENİTAL ve ENDOKRİN) (18 NİSAN - 27 MAYIS 2016) DEKAN Prof.Dr. Celalettin VATANSEV

Detaylı

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu sunu Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi kapsamında düzenlenen Eğitim Toplantıları için hazırlanmıştır.

Detaylı

MUHASEBE II İŞL1 B31 97 DOÇ.DR.BİROL YILDIZ MUHASEBE II İŞL1 B32

MUHASEBE II İŞL1 B31 97 DOÇ.DR.BİROL YILDIZ MUHASEBE II İŞL1 B32 3 EYLÜL 2012 PAZARTESİ TARİH SAAT DERSİN ADI BÖLÜM ÖĞR.SAY. DERSLİK SINAV SORUMLUSU 09.00 İKTİSAT II MLY1 14 A01 YRD.DOÇ.DR.FÜSUN YENİLMEZ İKTİSAT II-A MLY1(İÖ) 23 A01 DOÇ.DR.ERDAL GÜMÜŞ İKTİSAT II-B MLY1(İÖ)

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

ÜDS: 57,500 KPDS: 56,25 ALES:

ÜDS: 57,500 KPDS: 56,25 ALES: AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Dikilitaş Mah. Gök Sokak No:26 Kat:1 64100 UŞAK/MERKEZ TELF. 05075920465 E-posta: ozcelik_1983@yahoo.com, ozcelik_1983@hotmail.com Adı Soyadı: Kenan ÖZÇELİK Ünvan: Yüksek Lisans Mezunu-Embriyolog

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

2012 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2012 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 212 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Evrensel Düşünen, Yereli Gözeten SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Gıda maddelerinin kalite kriterleri Beslenmeyle ilgili genel bilgilerin verilmesi Gıda güvenliği Halk Sağlığı Zoonoz enfeksiyonlarla

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Ayfer Bayındır Şeyda Özcan İlhan Satman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Koç Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Silver Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 1000 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 50 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.65 mg 150 B2 Vitamini 2.1 mg 150 Niasinamid 24

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (29 EYLÜL- 14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı