Sonuçlandı VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı OF-020 Doç.Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr."

Transkript

1 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEKTÖRÜ : Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler ) PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SIR A PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BAŞLAMA DURUMU NO Metal (II) p- Dimetilaminobenzoatlarının Nikotinbamid ve N,N-Dietilnikotinamid FEF-01 Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri Sirotik Farelerde Üzüm ve Nar Meyvelerinin MDA FEF-04 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN ve GSH Üzerine Etkilerinin Araştırılması Peripartum Dönemdeki Koyunlarda Seruloplazmin Haptoglobin Fibrinojen Albumin ve Transferin VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN Düzeylerinin Araştırılması Gebe Kadınların Plasenta Dokusunda İnsülün Benzeri VF-08 Doç.Dr.Hakan KOCAMIŞ Büyüme Faktörü Köpeklerde GnRH Agonisti'in Progesteron 2007-VF-010 Yrd.Doç.Dr.Örsan GÜNGÖR Seviyesine Etkisinin Araştırılması Endometrisli İneklerde uterofertil Neu ve Lotagen Uygulamalarının kretain Kinaz Aspartat Aminotranferaz Aktivitesi ile Lipopol Parametreleri VF-011 Yrd.Doç.Dr.Cihan KAÇAR ile İlişkisinin Araştırılması Sağlıklı ve Diabet Oluşturulmuş Farelerin karaciğer Dokusunda Glutatyon Peroksidaz Enziminin İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu vert -PCR İle VF-14 Prof.Dr.Nurhayat GÜLMEZ Gen Ekapresyonu Kars ve Çevre Köylerde Yaşayan Annelerden ve İneklerden Alınan Süt Örneklerinde Aflatoksin M1'in Prevelansı ve Kan Lipit Peroksidasyonu Arasındaki FEF-015 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN İlişkinin Araştırılması In Vıvo Ortamda Aflatoksin Detoksifikasyonu 9 Amacıyla Kefir Kullanımının Karaciğer Enzimlerine 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN ve Gen Expresyonu Profillerine Etkisi Artvin Çoruh havzasında Doğal Olarak Yetişen Peyzaj Planlama çalışmalarında Kullanılan Bazı OF-020 Doç.Dr.Zafer ÖLMEZ Türlerin Fidan üretim tekniklerinin Belielenmesi TIP-024 Yrd.Doç.Dr.Recep ALP Kars İlinde Multiple Skleroz Prevelans çalışması Sığırlarda Abdominal Organ Hastalıklarının Tanısında Ultrasonografik ve Klinik Bulguların VF-025 Doç.Dr.Mete CİHAN Değerlendirilmesi

2 FEF-026 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY VF-01 Prof.Dr.Nurhayat GÜLMEZ Kars Çayının Suyunda Sedimentinde ve Buradan Avlanan Kefal Balıklarında Bazı Ağır Metallerin Derişim Düzeylerinin Araştırılması Recombinant Human IGF-1 Enfeksiyonunun Rat Böbreğinde Apopitozis Üzerine Etkisinin Terminal Deoxynucleotidy1 Transferase Mediated dutp- Biotin Nick End Labelling Yöntemi ile İncelenmesi FEF-02 Prof.Dr.Selçuk URAL Geçmişten Cumhuriyete Kars Tarihi Kars İli Merkezindeki Marketlerden Sağlanan Gıda Maddelerinde Çeşitli Ağır Metallerin Derişim FEF-03 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY Düzeylerinin Araştırılması FEF-04 Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK Kuşlarda Oriyantasyon (Yön) Kars Bölgesinde Yeni Doğmuş Buzağılarda retinal Anormalite İnsidensinin Fundokkobik Muayene İle VF-06 Prof.Dr.İsa ÖZAYDIN Belirlenmesi Kars Yöresinde Sığır ve Köpeklerde Neospora VF-07 Doç.Dr.Atila AKÇA Caninum Üzerine Epidemiyolojik Araştırmalar VF-08 Yrd.Doç.Dr.Özgür AKSOY VF-09 Doç.Dr.Murat GÜLMEZ Sığırlarda Açlık Çukurluğu Cerrahisinde Detomidine ve Ropivacaine Kombinasyonu ile Subaraknoid ( INTRATEKAL ) Anestezi Uygulaması Bazı Bitki Ekstralarının Kanatlı Etlerinin raf Ömrü Üzerine Etkisinin Araştırılması FEF-10 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN VF-11 Doç.Dr.Mithat ŞAHİN Hiperkolesterolemik Farelerde Kefir Statin İçeren İlaçların Kolesterol Üzerine Etkilerinin Araştırılması İnsanlarda Brucella Antikorlarının ELISA ve İmmunocapture Aglutinasyon Yöntemiyle Araştırılması FEF-12 Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK Kafkas Üniversitesi Kampus Kuşları Atlas Projesi Kars yöresinde atık yapan sığırların atık fötos süt ve vajinal sıvap örneklerinden listeria monoçytogenesin izolasyonu identifikasyonu ve moleküler VF-13 Doç.Dr.Mithat ŞAHİN tiplendirilmesi Kekik Esansiyel Yağının Subklinik Mastitislerin VF-14 Yrd.Doç.Dr.Hasan ORAL Tedavisinde Etkinliğinin Araştırılması Kars Bölgesindeki Su Kaynaklarından Arcobacter spp. İzolasyonu ve Multipleks PCR ile VF-15 Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÜNVER İdentifikasyonu

3 VF-16 Doç.Dr.Ali Haydar KIRMIZIGÜL VF-17 Yrd.Doç.Dr.Nebahat BİLGE ORAL FEF-18 Yrd.Doç.Dr.Gültekin GÖKÇE VF-19 Prof.Dr.Yunus GICIK VF-20 Yrd.Doç.Dr.Emine ATAKİŞİ FEF-21 Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK FEF-23 Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK FEF-24 Yrd.Doç.Dr.Adnan ALDEMİR VF-25 Doç.Dr.Mümtaz NAZLI VF-26 Yrd.Doç.Dr.Onur ATAKİŞİ VF-28 Doç.Dr.Hakan KOCAMIŞ VF-29 Arş.Gör.Berna DUMAN FEF-31 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN Sığır ve Koyun Venöz Kanlarının farklı Ortam ısılarında Bekletilmesinin Hemogram Değerleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Kekik Esansiyel Yağının Vakum Paketli Sığır Etlerinin Raf Ömrü ve Histamin Düzeyine Etkisinin Araştırılması Trifenilformazan ve Bazı Türevlerinin Asitlik Sabitlerinin Susuz Ortamlarda Potansiyometrik Olarak Tayini Kars ve Iğdır Civarındaki Köpeklerde Dirofilaria İmmiti'nin Prevelansı ve Potansiyel Vektör Sivrisinek Türleri Üzerine Araştırmalar Leptospirosisli Sığırlarda Plazma Nitrik Oksid (NO) ve Tümör Nekrozis Faktör-α (TNF-α) Düzeyleri ile Adenozin Deminaz ve Perifer Kan Lökositlerinde Alfa Naftil Asetat Esteraz (ANAE) Aktivitelerinin Belirlenmesi Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Anisoptera ( Insecta:Odonata) Türleri Üzerine Araştırmalar Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Zygoptera ( INSECTA: ODONATA) Türleri Üzerine Araştırmalar Kars ve Ardahan Civarında Ochlerotatus Cataphylla nın (Diptera: Culicidae) Biyo-Ekolojisi Üzerine Araştırmalar Preeklamptik Hastalar İle Normal Olarak Doğum Yapmış Kadınların Plasentalarında Leptin'in Dağılımının İmmunohistokimyasak Yolla İncelenmesi Subklinik Mastitisli İneklerden Alınan Süt Numunelerinde Nitrik Oksit (NO), Total Oksidan Kapasite (TOC) ve Antioksidan Kapasite (TAC) Düzeylerinin Araştırılması Gebe kadınların Plasenta Dokusunda Bazik Fibroblast Büyüme Faktörünün İmmunohistokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi Sığır Karkaslarının Laktik Asit ve Sıcak Su Uygulaması ile Dekontaminasyonu Fare Karaciğer Dokusunda Yeşil Çay ( Camellia Sinensisi) ve Maydonozun ( Petroselinum Crispum) GSH ve MDA Üzerine Etkilerinin Ara

4 VF-01 Yrd.Doç.Dr.Özgür AKSOY Kars çoban Köpeklerinde Retinanın Normal Varyasyonlarının Fundoskobik Muayene İle Belirlenmesi Yeni Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Makromonomerik Başlatıcıları ile Metil Metakrilat ve Stirenin Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonu ve Polimerizasyon FEF-02 Yrd.Doç.Dr.Temel ÖZTÜRK Kinetiğinin Araştırılması Bakteriyosinler ve Bakteriyosinojenik Laktik Asit Bakterilerinin Alfatoksit Detoksifikasyonunda VF-04 Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SEZER Kullanılabilirliğinin araştırılması Kars Yöresinde Çiğ Süt, Peynir ve Tereyağında Brucella Türlerinin İzolasyonu İdentifikasyonu ve VF-05 Yrd.Doç.Dr.Ufuk KAMBER Moleküler Tiplendirilmesi En Eski Çağlardan Günümüze Kadar Kars ve FEF-06 Yrd.Doç.Dr.Akın BİNGÖL Çevresinin Tarihi,Kültürel ve Turistik Mimarisi Üniversite Öğrencilerinde Kan Bağışı Bilincinin SYO-07 Yrd.Doç.Dr.Nihal BOSTANCI DAŞTAN Oluşturulması : Kars Sağlık Yüksekokulu Örneği Kars Yöresinde Sığır,koyun ve insanların Bazı iç organlarında ve dışkılarında Termofilik Camphylobacterleri İzolasyonu İdentifikasyonu ve VF-08 Doç.Dr.Ahmet ÜNVER moleküler tiplendirilmesi KARS Yöresinde Atık Yapan İneklerin Çeşitli Örneklerinden Brucella Etkenlerinin Kültürel Epidemiyolojik ve Moleküler Yöntemlerle VF-10 Prof.Dr.Mitat ŞAHİN Araştırılması VF-11 Prof.Dr.Nurhayat GÜLMEZ VF- 12 Yrd.Doç.Dr.Barış SARI FEF-13 Yrd.Doç.Dr.Fatma GÜNEŞ Meletonin Uygulanan Farelerin Karaciğer Dokusunda Glutatyon Peroksidaz Enziminin Gen Ekspresyonu Kars Yöresinde İshalli Kuzularda Giardia Türlerinin Prevelansı Kafkas Üniversitesi Kampus Florası ( KARS- TURKEY) Sıçan Karaciğer Dokusunda PDGF-C (Platet-Derived Growth Faktör -C) ve PDGFR-a (Platet VF-14 Yrd.Doç.Dr.Ebru KARADAĞ SARI DerivedGrowth Faktör Reseptör- Alfa) Dağılımının İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi Türkiyede Marka Dili ve Ürün Adlarının Dilbilimsel FEF-15 Yrd.Doç.Dr.Nesrin GÜLLÜDAĞ Açıdan İncelenmesi FEF-16 Doç.Dr.Jülide AKYÜZ Osmanlıdan Cumhuriyete Kafkas Muhacirleri

5 VF-17 Doç.Dr.Ahmet ÜNVER FEF-18 Doç.Dr.Selçuk URAL VF-19 Yrd.Doç.Dr.Dilek AKSU ELMALI VF-20 Yrd.Doç.Dr.Murat BAYEZİT SYO-21 Yrd.Doç.Dr.Gülnaz KARATAY SYO-22 Yrd.Doç.Dr.Gülnaz KARATAY Kars İli Çevresinde Yetiştirilen Çeşitli Evcil Hayvanlardan Acrobacter Türlerinin İzolasyonu ve Moleküler Tiplendirilmesi Kars Tabyalarının İnşası ve Kafkasyadaki Hakimiyet Mücadelesindeki Yeri Farklı Düzeylerde Malik Asit İçeren Konsantre Yemlerin Kuzularda Büyüme Performansı ve Rumel Metabolikleri Üzerine Etkisi Thymus Serpyllum'un Yara İyleştirmesi Üzerine Etkileri Kars sağlık Yüksekokulu 1.Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelikte Temel Uygulama Becerilerinin Geliştirilmesinde Beceri Laboratuarının Etkisinin İncelenmesi Meme kanseri Konusunda Verilen Küçük Grup Eğitiminin Kadınların Bilgi Düzeyine ve davranışlarına Etkisinin İncelenmesi Kars ve Yöresinde Geleneksel Yöntemler ile Üretilen VF-23 Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SEZER Yöresel Gıdaların Laktik Floralarının Belirlenmesi FEF-24 Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali KIRPIK Aras Kuş Halkalama Projesi FEF-25 Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali KIRPIK Kuyucuk Kuş Halkalama Projesi (Organum onites) Bitkisel Essensiyal Yağının İnsan Periferal lenfosit Kromozomlaına ve Hücre Bölünme FEF-26 Yrd.Doç.Dr.Süleyman GÜL indeksine Etkisinin Araştırılması Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Stresle Başa Çıkma Psikoeğitim Programının Öğrencilerin Stres Belirtileri ve Stresle Başa Çıkma Düzeylerine Etkisi: SYO-27 Yrd.Doç.Dr.Nihal BOSTANCI DAŞTAN Kars Sağlık Yüksekokulu Örneği Alzeımerli Hastalarda Kan Plazmasında Nitrik Oksit FEF-28 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN Düzeylerinin Belirlenmesi Alzeımerli Hastalarda MDA ve GSH Seviyelerinin FEF-29 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN Belirlenmesi FEF-01 Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali KIRPIK FEF-02 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY Pompilidae (Hymenoptera:İnsecta) Familyası Türlerinin Kutikula Tabakasının Scanning Elektro Mikroskobu (SEM) ve Işık Mikroskobunda Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Çıldır Gölünde Bulunan Midyelerde Çeşitli Metallerin Derişim Düzeylerinin Araştırılması

6 İİBF-03 Prof.Dr.Aysel ERCİŞ Bütünleyici Bir Marka Değeri Ölçüm Modelinin Türk Otomobil Sektöründe Uygulanması VF -04 Yrd.Doç.Dr.Erhan GÖKÇE Neonatal Sağlıklı Kuzularda Pasif İmmunitenin Değerlendirilmesinde Yeni Yaklaşımlar Laktofferin ve Antioksidant Kapasitenin Önemi VF-05 Prof.Dr.M.Özkan ASLAN TIP - 06 Yrd.Doç.Dr.İsmail TEMUR TIP - 07 Yrd.Doç.Dr.Barlas SÜLÜ VF - 08 Prof.Dr.Mümtaz NAZLI VF - 09 Doç.Dr.Cihan KAÇAR SYO -10 Doç.Dr.Meryem YAVUZ VF - 11 Doç.Dr.Cihan KAÇAR Kars Yöresindeki Buzağılarda Cryptosporidium Enfeksiyonları Prevalansının Asit Fast Boyama ve ELISA Yöntemleriyle Belirlenmesi Tavşanlar ve Ratlarda Heterolog ve Otolog Over Transplantasyonlarının Fonksiyonel Özelliklerinin ve Sürekliliğinin belirlenmesi Safra Kesesi Taşları İle Atopi Arasında İlişki. Safra Kesesi Taşı Oluşumunda Risk Faktörü Olarak Atopi Postnatal Döneminde Capsaicin Uygulanan Sıçanların Ovaryum Dokusunda Transforme Edici Gelişim Faktörü Alfanın Immunohistakimyasal Dağılımı ve Gen Ekspresyonu Presenkronizasyon Uygulanan İnek ve Düvelerde Cosynch Senkronizasyon Protokolündeki GnRH Uygulama Zamanının Değiştirilmesinin Gebelik Oranı Üzerine Etkileri Elastik Basınçlı Çorap Uzunluğunun Ameliyat Sonrası Derin Ven Trombozunu Önlemeye Etkisi Presenkronizasyon ile Östrosu Uyarılan İneklerde Seksüel Siklusun erken Luteal Döneminde Ovsynch Senkronizasyon Protokolündeki PGF2a ve GnRH Uygulama zamanının değiştirilmesinin Folliküler Dinamik Üzerine Etkisinin Araştırılması İptal Edildi.

7 FEF-12 Doç.Dr.Fikret AKDENİZ Laurocerasus Officinalis Roem. Bitkisinin Kurutulmuş Meyvelerinden Farklı Ekstraksiyon Teknikleriyle Elde Edilen Ekstrakların Antioksidan Aktivitelerinin Ölçülmesi ve Karşılaştırılması Üreme Mevsimi Dışındaki Tuj Koyunlarında Östros Senkronizasyonu Amacıyla GnRH ve hcg nin Flugeston Acetat İle Kombine Kullanımlarının Fertilite Üzerindeki Etkisinin VF - 13 Doç.Dr.Cihan KAÇAR Araştırılması Gastrit ve Mide Kanseri Hastalarında Kan 81 Malondialdehit (MDA) ve Redükte Glutatyon FEF -14 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN (GSH) Düzeylerinin Araştırılması FEF -15 Yrd.Doç.Dr.Nesrin GÜLLÜDAĞ Kars Yer Adları Sözlüğü FEF -16 Yrd.Doç.Dr.Temel ÖZTÜRK VF - 17 Prof.Dr.Gürbüz GÖKÇE FEF -18 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN VF - 19 Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN VF - 20 Doç.Dr.Muammer TİLKİ Yeni Geri Dönüşümlü Katılma/Bölünme Zincir Transfer (RAFT) Makromonomerik Başlatıcıları İle Vinil Piridin ve NIPAM ın Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonu ve Polimerizasyon Kinetiğinin İncelenmesi. Graft Kopolimerlerin ve Graft kopolimer-odun Unu Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Sığırlarda Enfeksiyöz Solunum Sistemi Hastalıkları Kompleksinde Klinik, Hemetoloji, Biyokimya, Oksidatif Stres, Akut Faz Proteinler Üzerinde araştırmalar Kars ve İlçelerinde Engelli Biçimlenmesi (Genetik, Sağlık, Kaza, Engelli Bilinci ve Eğitim) Envanterinin Çıkartılması Farklı Oranlarda Kullanılan Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri (DDGS) nin Büyüme Dönemi Kuzularda Besi Performansı, Sindirilebilirlik ve Rumen Parametreleri Üzerine Etkisi Japon Bıldırcını Yumurtalarının Kalite Özelliklerine Ait Genetik Paremetrelerin Tahmini

8 VF - 21 Prof.Dr.Mümtaz NAZLI VF - 22 Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY FEF-23 Yrd.Doç.Dr.Muhammet ŞAKİROĞLU SBSYO-24 Yrd.Doç.Dr.Selami YÜKSEK FEF - 25 Prof.Dr.Hacali NECEFOĞLU FEF - 26 Yrd.Doç.Dr.Ali ARSLANTAŞ FEF - 27 Doç.Dr.Süleyman GÜL ASHMYO- 28 Yrd.Doç.Dr.Sadık YAYLA ASHMYO - 29 Yrd.Doç.Dr.Sadık YAYLA VF - 30 Prof.Dr.Engin KILIÇ FEF - 31 Yrd.Doç.Dr.Yusuf ERSAN EF - 32 Yrd.Doç.Dr.Murat TAŞDAN Puberte Döneminde Capsaicin Uygulanan Rat Testislerinde Transforme Edici Gelişim Faktörü Alfa ve Transforme Edici Gelişim Faktörü Beta 2 nin Gen Ekspresyonu ve İmmunohistokimyasal Dağılımı Besi Süresinin Tuj Erkek Kuzularında Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi Nitelikli Araştırmacı Yetiştirme Kapsamında Deney Dizaynı ve Veri Analizleri Eğitimi Nitelikli Araştırmacı Yetiştirme Kapsamında Deney Dizaynı ve Veri Analizleri Eğitimi Metilbenzoik asit Komplekslerinin Sentezi ve özellikleri Metal Benzoatların Nikotinamid Komplekslerinin Ve Türevlerinin DNA ile Etkileşiminin İncelenmesi Capsaicinin İnsan Periferal Lenfosit Kromozomlarına ve Hücre Bölünme İndeksine Etkisinin Araştırılması Buzağılarda İntratekal Olarak Hiperbarik Bupivacaine ve Ropivacaine Kullanımının Klinik, Biyokimyasal ve Bazı Hemodinamik Etkileri İntratekal Ketamin HCI Uygulamasıyla Ovariohisterektomi Operasyonu Yapılan Köpeklerde Klinik, Hemodinamik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması İntratekal Ketamin Hcı Uygulamasının Buzağılarda Klinik ve Bazı Hemodinamik Etkilerinin Araştırılması Tetramethrin in Biyokimyasal, Histopotolojik ve Genetoksik Etkileri ile Buna Karşı Kafeik Asit Fenetil Ester in Koruyucu etkisi İlköğretim Okullarında Yönetim ve Yönetici Sorunları (Kars İli Örneği)

9 VF - 33 Yrd.Doç.Dr.Umut Çağın ARI VF - 34 Doç.Dr.Hasan ORAL Farklı L-Ergotiyonun Dozlarının Koç Spermasının Dondurulması Üzerine Etkileri Postpartum Sorunlu Sütçü İneklerde Üç Farklı Tedavi Girişiminin Kan Progesteron, Nitrik Oksit ve Gebe Kalma Oranı Etkisinin Araştırılması VF - 35 Yrd.Doç.Dr.Dinç EŞSİZ VF - 36 Yrd.Doç.Dr.Asım KART VF - 37 Prof.Dr.Engin KILIÇ VF - 38 Doç.Dr.Serpil ERGİNSOY İİBF- 39 Doç.Dr.Mehmet DİKKAYA VF - 39 Doç.Dr.Nadide NABİL KAMİLOĞLU VF - 40 Prof.Dr.Ebru BEYTUT Kars Yöresinde Üretilen Sütlerde Aflatoksin M1 Düzeylerinin ELISA yöntemi İle Araştırılması Deneysel Metotreksat İndüklü Gastrointestinal Hasara Karşı Silymarin in Koruyucu Rolünün Araştırılması Tavşanlarda Deneysel Olarak Diazifer Femur Kırığının Retrograf İntramedullar Kaz Radisu Kullanılarak Sağaltımı Atık Yapan Sığırlardan Alınan Vajinal Swap Örneklerinde Brucella Spp., Listeria Spp., Salmonella Spp., Leptospira Spp., ve Campylobacter Spp., Etkenlerinin Immunohistokimyasal ve Mikrobiyolojik Yöntemlerle İncelenmesi Güney Kafkasya Bölgesi de İktisadi Kalkınma Politikaları ve Türkiye nin Bölgesel İktisadi ve Politik Çıkarları Östrus Dönemindeki Tuj Koyunlarında Döl Verimi ve Antioksidan Sistem Üzerine Testesteron Antikoru ile Pasif İmmunizasyon ile E Vitamini ve ß-Karoten Enjeksiyonlarının Etkisi Mukavemet Kayakçılarının Egzersiz Performansları Esnasında Oluşan Kas Yorgunluğu ve Oksidatif Stres Üzerine Oral Koenzim Q10 nun Etkisi

10 Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalara ACE 109 İnhibitörü ile Birlikte L-Karnitin ve Co-Enzim Q 10 Verilmesinin Kalp Hızı ve Bazı Metabolik VF - 41 Doç.Dr.Nadide NABİL KAMİLOĞLU Parametreler Üzerine Etkileri Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) Uygulamasının Üreme Sistemine Ve VF - 42 Doç.Dr.Nadide NABİL KAMİLOĞLU Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi Bazı Bitki Yağlarının Vakum Paketlenmiş Alabalıkların Raf Ömrü Üzerine Etkilerinin VF - 43 Yrd.Doç.Dr.Berna DUMAN AYDIN Araştırılması Çalı Gölündeki Fitoplankton Türlerinin FEF-44 Doç.Dr.Hanife ÖZBAY Belirlenmesi Ardahan İlinde Üretilen Ballarda Antibiyotik VF - 45 Yrd.Doç.Dr.Oktay ÖZKAN Kalıntı Düzeylerinin Araştırılması FEF - 46 Yrd.Doç.Dr.Kürşat ÖNCÜL Kars İlinde Türkmenlerin Sosyo Kültürel Yapısı Akrilamidin İn Vivo ve İn Viltro Genotoksisitesi Üzerine Fenolik Bileşiklerden Pelorgonidin ve Gallik Asidin Antimutajenik VF - 47 Prof.Dr.Abdullah DOĞAN Etkilerinin Araştırılması Biberiye Yağının Antimikrobiyel Etkisinin VF - 48 Doç.Dr.Leyla VATANSEVER Araştırılması Merada Otlama Meraya Saplementasyon ve Konsantre Yemle Beslemenin Danalarda VF - 49 Prof.Dr.İsmail KAYA Performans ve Rumen Metebolitelerine Etkisi VF - 50 Prof.Dr.Enver BEYTUT FEF - 51 Yrd.Doç.Dr.Muhittin YILMAZ Fötal, Neonatal ve Erişkin Sığırlarda Normal Ve Pnömonik Akçiğerlede Surfaktan Proteinlerin İmmunohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik Olarak İncelenmesi Capoeta capoeta (Guldensttead 1773) ve Leuciscus cephalus (L.1758) üzerine Potasyum dikromat ın etkisinin Histopatolojik ve Elektroforetik Yöntemlerle araştırılması

11 VF - 52 Doç.Dr.Özgür AKSOY Buzağılarda Propofol İndüksiyonu ile Gerçekleştirilen İzofloran ve Sevofloran ile oluşturulan İnhalasyon Anestezisinin Fizyolojik Değerler, Bazı Kan Parametreleri ve EKG Bulguları Üzerine Etkileri Kars İlinde Faaliyet Gösteren Süt ve Süt İİBF - 53 Prof.Dr.Recai ÇINAR Ürünleri ve Pazarlama Sorunları VF - 54 Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN FEF -55 Yrd.Doç.Dr.Muhammet ŞAKİROĞLU VF - 56 Yrd.Doç.Dr.Berna DUMAN AYDIN Farklı Düzeylerde Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri ( DDGS ) İçeren Rasyonlarla Beslenmenin Broilerlerde Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Kan Paremetrelerine Etkisi M.Sativa Subsp. Varia Popülasyonlarının Ploidi Seviyesinin Flow Sitometry Metodu İle Belirlenmesi ve Bu Variyetelerin Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi Sığır Eti Preparatlarında lizozim,laktik asit,cetilpyrdinium cloridin ve nisinin listeria monocytogenes üzerine etkisi FEF - 57 Yrd.Doç.Dr.Kürşat ÖNCÜL Kars İli Folklor Ürünleri Dizisi ( Kars Masalları ), ( Kars Fıkraları ),( Kars Mani ve Bilmeceleri ), ( Kars İli Yaşayan Halk Hikayeleri ) Ahmet Rıfkı nın ( Derviş Ruhullah ın ) Bektaşi Nefesleri nde II.Meşrutiyet Dönemi FEF - 58 Yrd.Doç.Dr.Mitat DURMUŞ Alevi-Bektaşi Anlayışı Üzerine Bir Araştırma Kars Gravyer Peynirinin Kimyasal ve VF - 59 Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SEZER Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması Kars Müzesinde Bulunan Erken Demir Çağı Keramiklerinin Tarihsel Süreç ile Birlikte FEF -60 Yrd.Doç.Dr.Akın BİNGÖL Değerlendirilmesi Bazı Gruplardaki k-nacci Dizilerinin FEF - 61 Arş.Gör.Dr.Ömür DEVECİ İncelenmesi FEF - 62 Doç.Dr.Jülide AKYÜZ 19. Yüzyılda Çıldır Sancağının İdari Yapısı

12 FEF - 63 Yrd.Doç.Dr.Güventürk UĞURLU VF - 64 Yrd.Doç.Dr.Murat BEYAZIT Ab Inito Yöntemleri ile Teknoloji ve Yaşam Bilimlerinde Önemli Olan Moleküllerin Yapısal,Elektronik ve Doğrusal Olmayan Optik (NLO) Özelliklerinin İncelenmesi Karbontetraklorür Toksisitesine karşı Thymus Serpyllum un Vivo Hepatoprotektif Etkinliğinin Araştırılması VF - 65 Arş.Gör.Dr.Volkan YILMAZ Kars Yöresindeki Küçük Aile işletmelerindeki Sığırlarda Bluetongue Virus (BTV) Enfeksiyonunun Seroprevalansının Belirlenmesi Diabetik ve Nondiabetik Fare Modellerinde Doku Kayıplı Açık Yara Sağaltımında Lokal İnsülin Kullanımının Myofivrolast Aktivitesi VF - 66 Prof.Dr.İsa ÖZAYDIN Üzerine Etkisi FEF - 67 Yrd.Doç.Dr.Nebahat ARSLAN Kars Şehri Tarihi( ) FEF - 68 Yrd.Doç.Dr.Cem TÜYSÜZ VF - 69 Prof.Dr.Ebru BEYTUT FEF - 70 Yrd.Doç.Dr.Nebahat ARSLAN VF - 71 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN VF - 72 Yrd.Doç.Dr.Duygu KAYA TIP - 73 Yrd.Doç.Dr.Ülfettin HÜSEYİNOĞLU Bir Fütüvvet Eri, Ahi Lideri Ebü l-hasan El- Harakani ve Kars da Ahilik ve Ahilik Kültürü Strese Maruz Kalan Yaşlı Sıçanlarda Oral Olarak Verilen Ginseng ve Ginko Bloba Extraktlarının Öğrenme Üzerine Etkileri Yılları Arası Ardahan da Sosyo- Kültürel Ekonamik Hayat Sığır Eti Raf Ömrü Üzerine Karanfil Uçucu Yağının Antimikrobiyel Ve Antioksidan Etkisinin Araştırılması Prepubertal Dönemindeki Dişi Köpeklerde Uygulanan Deslorelin İmplantın (Suprelorin ) Farklı Dozlarının Serum Progesteron Değerleri Ve Epifizyal Büyüme Plakalarının Kapanma Süresi Üzerine Etkisinin Araştırılması Tavşanlarda Sevoflurane,Desflurane ve Bupivacaine HCI ile Oluşturulan Anestezilerin Yara bölgesinde Nötrofil,Makrofaj ve Myofibroblast Göçüne etkisi

13 TIP- 74 Yrd.Doç.Dr.Barlas SÜLÜ Akut Mezenterik İskeminin Erken Tanısında Plasminojenin Tanısal Değeri VF - 75 Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN FEF- 01 Yrd.Doç.Dr. Yusuf ERSAN VF- 02 Doç.Dr. Mahmut KARAPEHLİVAN VF-03 Yrd.Doç.Dr. Mehmet SARI Farklı Düzeylerde Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri (DDGS) İçeren Rasyonllarla Beslemenin Kazlarda Besi Performansı,Karkas Özellikleri ve Kan Parametrelerine etkisi Farede ( Mus musculus ) Kronik Flortoksikasyonuna Karşı C Vitamininin İyileştirici Etkilerinin Histopatolojik Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması Deneysel Kronik Florozis Oluşturulmuş Farelerde Ellagik Asitin Koruyucu Rolü,Ghrelin Hormonu,Paraoksonaz Enzimi,Totall-Lipit Bağlı Sialik Asit ve Bazı Aksidatif Stres Parametreleri Üzerindeki Değişikliklerin Araştırılması Pekin ve Yerli Ördeklerde Büyüme ve Kesim- Karkas Özellikleri Üzerine Farklı Yetiştirme Sistemi ve Besi Süresinin Etkisi

14 VF-04 Prof.Dr. Gürbüz GÖKÇE Kars Yöresindeki Sığırlarda Anaplazma Marginale,Akabane virus ve Efemeral Fever Enfeksiyonları Seroprevalanslarının Elısa Yöntemiyle Araştırılması FEF-05 Yrd.Doç.Dr. Yusuf ERSAN Fare (Mus musculus) nin Karaciğerve Böbrek dokulasrında Chlorpfrifos Toksisitesine Karşı B Vitamini Kompleksinin (B1,B6,B12) Koruyucu Etkisinin Histopotolojik ve Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması Metil-3-Sülfamidobezoik Asidin Bazı Metal FEF-06 Dr.Vedat ADIGÜZEL Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri Sintilatör Dedektörleri ile Müon Parçalarının FEF-07 Doç.Dr. Mithat KAYA Tespit Edilmesi FEF-08 Doç.Dr. Selçuk URAL Kars Belediyesi Tarihi ve Belediye Hizmetleri VF-09 Prof.Dr.Mitat ŞAHİN Abort Yapmış Koyun ve Sığır Sürülerinden Alınan Örneklerden Q Fever (CoxiellaBurnetii) Varlığının Araştırlması FEF-10 Yrd.Doç.Dr. Muhittin YILMAZ TIP-11 Prof.Dr. Erol TAŞDEMİROĞLU TIP-12 Yrd.Doç.Dr. Miktat KAYA VF-13 Prof.Dr. İsa ÖZAYDIN Azotlu Gübrenin Capoeta Capoeta Capoeta (guldenstead 1772) nın Karaciğer, bağırsak, Solungaç, Böbrek Histopotolojisi ve Serum Proteinleri Üzerine Etkisi Ratlarda Otolog Gref ile Onarım Uygulanan Siyatik Sinir Modelinde Silikon Tüp ve Silikon Tüp+Hyaluronik Asit Uygulamasının Adezyon Formasyonuna etkisi Deneysel Siyatik Sinir Eziği Oluşturulan Rat Modellerinde Silikon Tüp ve Silikon Tüp+Hyaluronik Asit Uygulamasının Adezyon Formasyonuna etkisi Deneysel Peri ve Epinöral Nörorafi Uygulanmış Rat Modellerinde Silikon Tüp ve Silikon Tüp+Hyaluronik Asit Uygulamasının Adezyon Formasyonuna etkisi

15 157 Çıldır Gölü nün Suyunda Sedimentinde Havuz Balık (Carassius Gibelio) ında ve Bazı Bitkilerde ağır Metal Derişim Düzeylerinin 2011-FEF-14 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY Araştırılması Farelerde Karbontetraklorür ile Karaciğer Hasarı Oluşturulması Üzerine Proanthocyanidinin Koruyucu Etkisinin VF-15 Doç.Dr. Dinç EŞSİZ Araştırılması Kars Yöresinde Periparturient Dönemindeki İneklerde Elmeria ve Cryptosporidium ların VF-16 Prof.Dr.M.Özkan ARSLAN Yaygınlığı Üzerine Araştırmalar Salmonella enteritidis ile kontamine edilmiş tavuk eti preparatlarında Trisodyum fosfat, Karanfil Hidrodistilatı,Asidifiye NaCI ve Laktik VF-17 Doç.Dr.Leyla VATANSEVER Asit in etkisi Gemfibrozil in Genotoksik ve sitotoksik 161 Etkilerinin İnsan Periferal Lenfosit Kültüründe 2011-FEF-18 Doç.Dr.Süleyman GÜL İncelenmesi FEF-19 Doç.Dr. Selçuk URAL Kars Basın Tarihi FEF-20 Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL Akyaka da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar Kars Müzesi nde Bulunan Hurri(Karaz) Dönemi Keramiklerinin Tarihsel Süreç ile Birlikte FEF-21 Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL Değerlendirilmesi Kars ve Yakın Bölgesinde Bulunan Urartu Yer FEF-22 Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL İsimlerinin Lokalizasyonu FEF-23 Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL Arpaçay da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar FEF-24 Yrd.Doç.Dr. Ş Cem TUYSUZ Kars ın Tarihi Çoğrafyası ve FEF-25 Yrd.Doç.Dr. Ş.Cem TÜYSÜZ Kars ve Çevresinde Ermeni Katliamları Gruplarda Bazı Özel Tamsayı Dizilerinin FEF-26 Arş.Gör.Dr.Ömür DEVECİ İncelenmesi VF-27 Doç.Dr.Nadide Nabil KAMİLOĞLU Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulmuş ve Metformin (glukofaj) ile Diyabet Tedavisi Gören Ratlarda, Oleuropeinin Hiperglisemi, Total Oksidan Düzeyi ve Total Antioksidan Düzeyi Üzerine Etkileri

16 VF-28 Yrd.Doç.Dr. Emine ATAKİŞİ VF-29 Doç.Dr. Dinç EŞSİZ VF-30 Prof.Dr. Abdullah DOĞAN FEF-31 Prof.Dr. Haydar YÜKSEK FEF-32 Prof.Dr. Haydar YÜKSEK VF-33 Doç.Dr. Onur ATAKİŞİ VF-34 Yrd.Doç.Dr. Turgay DEPREM FEF-35 Yrd.Doç.Dr. Muhittin YILMAZ VF-36 Prof.Dr. Cavit ARSLAN Lipopolisakkarit Kaynağı (E.coli type 0111:B4) Uygulanan Tavşanlarda Serum Nitrik Oksit (NO),Tümör Nekrosiz Faktür-α (TNF-α) ve Lipopolisakkarir Düzeylerinin Araştırılması Farelerde Karbontetraklorür ile Karaciğer Hasarı Oluşturulması Üzerine Vitamin E ve N- Asetilsisteinin Koruyucu etkisinin Araştırılması Malatiyon Veriln Farelerde Oksidasyon Parametreleri Üzerine Allium Czelghauricum (Liliaceae), Lathyrus Karsianus (Fabaceae) ve Onosma Nigricaule (Boraginaceae) den Elde edilen Ekstraktların Etkileri Bazı Yeni Heterohalkalı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4- Triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan ve Asitlik Özelliklerinin İncelenmesi Bazı 1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Tavşanlarda Deneysel Olarak oluşturulmuş Endotoksemide Redükte Glutatyonun Nitrik oksit, Total antioksidan ve Oksidan kapasite, Hsp-27 ve Plazma Lipopolisakkarit Düzeyleri Arasındaki ilişkilerin araştırılması Capsaicin Uygulanan Ergin Ratların Ovaryum Dokusunda büyüme Farklılaşması Faktörü-9 un İmmunohistokimyasal Dağılımı ve Gen Ekspresyonu Capoeta Capoeta Capoeta (Guldensteadt 1773) larda Kurşun (PbCl2) Toksititesine Karşı L-Karnitinin Koruyucu Etkileri Kaz Rasyonlarına Kitosan İlavesinin Besi Performansı,Karkas Özellikleri,Besin Madde Sindirilebilirlikleri,Plazma Lipidleri ve Göğüs Eti Yağ Asidi Profiline Etkileri

17 AHSYO-37 Dr. Seyit Ali BİNGÖL Kaz ve Tavuk Yumurta Kabuğunun Enbriyonik Gelişim Sırasında Taramalı Elektron Mikroskop ile Karşılaştırılması KMYO-38 Dr. Kadir ÖNK VF-39 Doç.Dr. Mahmut KARAPEHLİVAN FEF-40 Yrd.Doç.Dr. Temel ÖZTÜRK VF-41 Prof.Dr. Ayla ÖZCAN TIP-42 Yrd.Doç.Dr. Nergiz HÜSEYİNOĞLU Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlardan Elde edilen Yumurtalardan Çıkan Civcivlerin Büyüme, Yaşam Gücü,Kesim ve Karkas Özelliklerinin Belirlenmesi Klorprifos-Etil ile Deneysel Parkinson Oluşturulan Farelerin Serum Paraoksonaz 1 (Pon-1) Enzim Aktivitesi,Total Sialik ASİT Total Antioksidan /Total Oksidan Kapasite Üzerine Kafeik Asit Fenetil Esteril (Cape) nin Koruyucu Etkisinin Araştırılması Serbest radikal ve Geri dönüşümlü Katılmalı- Ayrışmalı Zincir transfar (RAFT) Polimerizasyonları ile yeni bir Makroperoksi Başlatıcıdan Blok Kopolimer Sentezi ve Karakterizasyonu Viscum Album Agglütinin (Mistletoe lectin-1) Farklı Dozlarının Tavşanlarda Nitrik Oksit (NO), Total Oksidan Kapasite (TOK) ve Antioksidan kapasite (TAK) Düzeylerine etkisinin araştırılması Obstrutif Uyku Apne Hastalarında İskemik İnme ve Koroner Arter Hastalık Belirteci Olan Lp- PLA2ve hs-crp Serum Düzeyleri Çiftleşme Sezonunda Yağlı Kuyruklu Koyunlarda ( Tuj Melezi Koyunlarda) Follikül Dinamiklerinin Doppler ve B Modu VF-43 Doç.Dr. Şükrü Metin PANCARCI Ultrasonografi ile Belirlenmesi Pasif İmmunitenin ilk 3 aylık Buzağı Sağlığı VF-44 Yrd.Doç.Dr. Erhan GÖKÇE Üzerine Etkisinin Araştırılması FEF-45 Yrd.Doç.Dr. Ş. Cem TUYSUZ Irak Oğuzları

18 VF-46 Doç.Dr. Özgür AKSOY FEF-47 Yrd.Doç.Dr. İlhami GÖK SABESYO-48 Yrd.Doç.Dr. Selami YÜKSEK FEF-01 Yrd.Doç.Dr. Akın BÖNGÖL Buzağılarda Kalça eklemi çıkıklarının Toggle pin tekniği ile sağaltımının klinik değerlendirilmesi Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Obstüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Sitokin Gen Polimorfizlerinin Araştırılması haftalık temel Basketbol Antrenmanlarının 8-12 Yaş grubu Erkek-bayan Çocuklarının fiziksel,fizyolojik ve temel Motorik Becerileri Üzerine etkileri Kars Selim de Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar Bazı 1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Teorik FEF-02 Prof.Dr. Haydar YÜKSEK NMR Değerlerinin hesaplanması FEF-03 Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kemal ALTUNOĞLU Kars ili atmosferindeki polenlerin belirlenmesi Kars Florası Çalışmaları ve Kars Bitkileri FEF-04 Yrd.Doç.Dr. Fatma Güneş KOÇYİĞİT Kitabının Oluşturulması FEF-05 Prof.Dr. Mevlüt KARABULUT FEF-06 Prof.Dr. Mevlüt KARABULUT İİBF-07 Yrd.Doç.Dr. Alpaslan YÜCE Bor Katkılı InSe (InSe<B>)Tek Kristallerin Bridgman Yöntemi ile Büyütülmesi ve Yapısal Morfolojik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi Cds,GaSe ve GaS İnce Filmlerinin Cam ve GaSe Tek Kristal Alt Tabanlar Üzerinde CBD Yöntemi ile Büyütülmesi,Yapısal, Morfolojik,Optik ve Elektriksel Özelliklerinin Araştırılması Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma VF-08 Prof.Dr. Mustafa ATASEVER VF-09 Doç.Dr. Vedat BARAN Kaşar Peynirinde Farklı Tuzlama ve Muhafaza Yöntemlerinin Peynirin Kalitesi Üzerine Etkisi Kars ve Iğdır Yöresi Koyunlarında Ayak Hastalıklarının İnsidensi ve Etkileyen Faktörlerin Klinik,Radyolojik ve Laboratuar Yönünden Değerlendirilmesi

19 VF-10 Doç.Dr. Vedat BARAN FEF-11 Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU FEF-12 Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU VF-13 Doç.Dr. Nadide Nabil KAMİLOĞLU KMYO-14 Öğr.Gör. Aksem AKSOY VF-15 Yrd.Doç.Dr. Erhan GÖKÇE VF-16 Prof.Dr.Sami ÖZCAN VF-17 Doç.Dr.Muammer TİLKİ KSYO-18 Öğr.Gör.Dr.Sevda ELİŞ YILDIZ TIP-19 Yrd.Doç.Dr.Tolga Sinan GÜVENÇ VF-20 Yrd.Doç.Dr. Turgay DEPREM VF-21 Yrd.Doç.Dr. Metin ÖĞÜN Tavşanlarda deneysel Tendo Rupturlarının Otogreft ile Onarılmasında Farklı Dikiş Yöntemlerinin Klinik, Biyomekenik ve Histopatolojik Olarak karşılaştırılması p-etilbenzoik Asidin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri Formilbenzoik Asit Türevlerinin ve Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri Dayanıklılık Artırıcı Antreman Yapan Boksörlere Quercetin verilmesinin Antioksidan Kapasite ve Egzersiz Performansı Üzerine Etkileri Kars İlinde satışa sunulan çiğ süt ve süt ürünlerinde Listeria monocytogenes in izolasyonu,identifikasyonu ve moleküler tekniklerle belirlenmesi Neonatal Hasta ve Septisemik Buzağılarda L- Karnitin Düzeyleri Yerli Merkeplerde (Equus Asinus) Crus ve Regio Pedis i Çevreleyen Kasların Fonksiyonel ve Yapısal Özellikleri Çıldır Gölü nde Avlanan Cyprinus Carpio, Capoeta Capoeta Capoeta, Leuciscus Cephalus Türlerinin Bazı Fenotipik Özellikleri Melatonin Uygulanan Sağlıklı ve Diabetik Sıçanların Böbrek Dokusunda Leptinin İmmunohistokimyasal Dağılımı Damar Yatağında Çeşitli Lokalizasyonlarda Var Olan Obstruktif Lezyonların Shear Stres ve Aterogeneze Etkisi Capsaicin Uygulanan Sağlıklı ve Diabetik Sıçanların Karaciğer Dokusunda GPx-1 in İmmunohistokimyasal Dağılımı Sodyum Arsenit uygulanan farelerde oluşturulan oksidatif strese karşı oleuropeinin koruyucu etkisinin araştırılması

20 VF-22 Doç.Dr. Emine ATAKİŞİ VF-23 Prof. Dr. Ayla ÖZCAN VF-24 Yrd.Doç.Dr. Oğuz MERHAN VF-25 Prof.Dr. Ebru BEYTUT VF-26 Yrd.Doç.Dr. Turgay DEPREM VF-27 Prof.Dr. Şahin ARSLAN VF-28 Prof.Dr. Ebru BEYTUT Karaciğer Kanserinin Erken Döneminde Ginko Biloba Eksraktının Önleyici Etkisinin Araştırılması Değişik Dozlarda Arsenik Uygulanan Farelerde Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz (enos) Aktivitesi ve enos mrna Değişiminin PCR la Gösterilmesi Dietilnitrozamin (DEN) Verilen Tavşanlarda Beta-Karotenin Akut Faz Yanıta Etkisinin Araştırılması Streptozotocin ile diabet oluşturulmuş ratların karaciğer dokularındaki oksidatif hasar üzerine Ganoderma Lucidum Polisakkaritlerinin Etkisi Melatonin uygulanan ratların testis dokyusunda süperoksit dismutaz, glutatyon, peroksidaz, ve katalaz enzimi nin immunohistokimyasal lokalizasyonu Melatonin uygulanan ratların karaciğer ve böbrek dokusunda ghrelin ve insülün benzeri büyüme faktörü- I (IGF-I) in immunohistokimyasal lokalizasyonu Streptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Oksidatif Stres ve Lipit Profili Üzerine Alfa Lipoik Asit ile C Vitamini İlavesinin Etkileri Medicago sativa-falcata Kompleksi İçerisinde Yer Alan Sistematik Birimlerin Moleküler Sınıflandırması, Genetik Çeşitlilik ve FEF-29 Yrd.Doç.Dr. Muhammet ŞAKİROĞLU Popülasyon Yapısının Anlaşılması Analitik Fonksiyonların Genelleştirilmiş FEF-30 Yrd.Doç.Dr. Erhan DENİZ İntegral Operatörleri ve Bazı Alt Sınıfları EF-31 Doç.Dr. Ali KAFKASYALI Oltu ve Yöresi Folkloru İİBF-32 Yrd.Doç.Dr.Sebahattin YILDIZ Kars İlinin markalaşması sağlayacak ürünlerinden Kaz ın piyasaya sunumunda yaşanan problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üzerine bir araştırma

PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ BAŞLAMA-

PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ BAŞLAMA- 2013 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEKTÖRÜ : Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler ) PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ SIR A NO 1 2007-FEF-04 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN 2 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN

Detaylı

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr.

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr. 2007-2014 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEKTÖRÜ : Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler ) PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SIR A PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BAŞLAMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA 1. Adı Soyadı : İnan KAYA 2. Doğum Tarihi : 01.10.1981 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Ek-1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DİĞER(ÖZEL SEKTÖR İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE

Ek-1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DİĞER(ÖZEL SEKTÖR İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE Ek1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO 1 2 KURUM KODU. STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI Klinik Muayene Klinik Bilimler nün Hasta muayenesini Radyografik Muayene Röntgen çekimini

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ)

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) TC MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ PROJE SONUÇ RAPORU Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) 2009-6 Belirli Oranlarda Nükleotid Katkılı Yemlerle Beslenen Alabalıklarda (Onchorynchus mykiss

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI T. C. 1 Gıda analizleri mikrobiyolojik- 2 Gıda analizleri serolojik ve toksikolojik- 3 Danışmanlık hizmeti 1. Yapılacak analizleri ve ilgili mevzuatı

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü 18.Eyl.17 09.00-09.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi 10.00-10.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 11.00-11.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 13.00-13.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 14.00-14.50

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı İÇERİĞİ Kanatlı hayvancılık sektörü genetik calışmalar, yem teknolojisi ve beslenme rejimlerindeki bilimsel ilerlemelerle sürekli gelişmektedir. Dünyada artan kaliteli

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI. Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI. Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1 Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1 Enstitümüz doktora programı öğrencilerine, yönelik Bilimsel Araştırma ve Metodolojisi entegre dersinin araştırma görevlisi

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ DERS KODU SM6002 SM6003 SM6006 SM6007 SM6008 SM6010 SM6011 SM6012 SM6013 SM6014 SM6015 SM6016 SM6017 SM6018 SM6019 SM6021 SM6023 SM6024 SM6025 SM6026

Detaylı

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX Karaciğer koruyucu DAHA İYİ Karaciğer fonksiyonu Antioksidan aktivite Protein sentezi Anti-fibrotik aktivite Süt Verimi Süt Proteini Metabolik Sağlık Performans Bağışıklık Karlılık DAHA SAĞLIKLI, DAHA

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu

KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu Dersin Adı H.S Ders Sorumlusu Yer P.Tesi Salı Çarş. Perş. Cuma KMY 5302 Atomik Spektroskopi 3 Prof. Dr. Oktay TORUL ÖÜO 14-17 UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ADI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Prof. Dr. Salih Fizikokimyasal Denge Koşulları (Özel 08.30-15.50 YILDIZ

Detaylı

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır.

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır. Alfalino Omega 3 nedir? Omega 3 yağ asitleri vücut için gerekli olan ama vücudun üretemediği yağ asitleridir. Besinlerle alınamadığı durumlarda gıda takviyeleri ile alınmaları gerekmektedir. Temel Omega-3

Detaylı

KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI KİMYA ANABİLİM DALI 201-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI Dersin Dersin ADI H.S Öğretim Üyesi Yer Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Kodu UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I 4 Prof. Dr.

Detaylı

MOLEKÜLER EKOTOKSİKOLOJİ LABORATUARI

MOLEKÜLER EKOTOKSİKOLOJİ LABORATUARI MOLEKÜLER EKOTOKSİKOLOJİ LABORATUARI Laboratuvar Sorumlusu: Prof.Dr. Mustafa CANLI İletişim : Tel: 2559, Eposta: mcanli@cu.edu.tr Temel Araştırma Alanımız: Ağır metallerin sucul organizmalara olan toksik

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma)

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III KURUL SORUMLUSU: DOÇ. DR. A.YEŞİM GÖÇMEN KURUL SORUMLUSU YARDIMCISI: YRD. DOÇ. DR. TEKİN YILDIRIM TIP103 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III I. HAFTA 06.02.2017 (Pazartesi)

Detaylı

TÜBİTAK MAM GEN MÜHENDM HENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJB YOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (GMBE) TANITIMI IKEV Türkiye için Biyoteknoloji Toplantısı 8 Kasım m 2007 1 GMBE Personeli Araştırmacı 50 Toplam Personel 65 Teknisyen

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU ( 2. ) DERS KURULU (04 KASIM 2013-27 ARALIK 2013) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

6. ULUSAL VETERİNER BİYOKİMYA ve KLİNİK BİYOKİMYA KONGRE PROGRAMI

6. ULUSAL VETERİNER BİYOKİMYA ve KLİNİK BİYOKİMYA KONGRE PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 6. ULUSAL VETERİNER BİYOKİMYA ve KLİNİK BİYOKİMYA KONGRE PROGRAMI 25-27 HAZİRAN 2013 - KARS BU KONGRE TUBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENMİŞTİR

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Süt sığırı işletmelerindeki en önemli sorunlarda birtanesi periparturient

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır!

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! KONU Yağ Asidi Profillerinin Hayvan Beslemedeki Önemi ve Analizleri İLGİ ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini,

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (03 KASIM 2014-12 ARALIK 2014) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2.1.3. FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI : Bursa Bölgesindeki Holstein İneklerde Kuru Dönem ve Laktasyonun Çeşitli Evrelerinin Bazı Kan Parametrelerine Etkisi : - İşbirliği Yapan Kuruluş(lar) : - : Nurten GALİP*,

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II III T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II III. (SİNDİRİM SİSTEMİ) DERS KURULU (12 OCAK 2015 06 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

T.C. Tarih: :08:28 Sayfa:1/5 GÜN KARAHAN KARAHAN. Pazartesi GÜN. 07:55-08: Fizik II Prof.Dr. Lütfi ÖKSÜZ AKOCAK AKOCAK GÜN

T.C. Tarih: :08:28 Sayfa:1/5 GÜN KARAHAN KARAHAN. Pazartesi GÜN. 07:55-08: Fizik II Prof.Dr. Lütfi ÖKSÜZ AKOCAK AKOCAK GÜN Sayfa:1/5 08:45-09:30 1956 Teknik Resim Yrd.Doç.Dr. Yakup UMUCU 1995 Reaksiyon Kinetiği Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR 1 Gıda Zehirlenmeleri ve Enfeksiyonları Prof.Dr. Aynur Gül KARAHAN 09:35-10:20 1956 Teknik

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp BİYOLOJİ BÖLÜMÜ http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp HAKKIMIZDA Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26.02.1993 tarihli yazısında belirtilen yürütme kurulunun 25.02.1992 tarihli

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ DERS PROGRAMI

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ DERS PROGRAMI T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (21 ARALIK 2016 20 OCAK 2017) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

Doç. Dr. Sena ÇENESİZ

Doç. Dr. Sena ÇENESİZ Doç. Dr. Sena ÇENESİZ Doktora Tezi Deneysel Kronik Florozis Oluşturulmuş Tuj Irkı Koyunlarada Eritrosit Süperoksit Dismutaz, Katalaz, Glutatyon Peroksidaz Aktivitelerinin Araştırılması. Bilimsel Yayınlar

Detaylı

(İmza) Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI Komisyon Başkanı. Prof. Dr. Murat KOCA Üye. Doç. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK Üye. Yrd. Doç. Dr. Abdulcelil BUĞUTEKİN Üye

(İmza) Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI Komisyon Başkanı. Prof. Dr. Murat KOCA Üye. Doç. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK Üye. Yrd. Doç. Dr. Abdulcelil BUĞUTEKİN Üye 12 2013/12 1 KARAR NO: 2013/12-1: Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine sunulan Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknikleri Bölümü Öğretim si Yrd. Doç. Dr. Vahdettin KOÇ un proje yürütücüsü

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM MED ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM MED ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 AKADEMİK YILI FAZ II KOMİTE II GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA KOMİTESİ (TIP 203) 9 HAFTALIK PROGRAM (30.10.2017 28.12.2017) KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK

Detaylı

http://cocukuniversitesi.inonu.edu.tr KIŞ DÖNEMİ ETKİNLİĞİ, 29 Ocak- 5 Şubat 2011 29 Ocak 09.00-10.00 KAYIT 10.00-12.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sayın Prof. Dr. Cemil Çelik (İnönü Üniversitesi Rektörü) Sayın

Detaylı

DERS PROGRAMI. Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN

DERS PROGRAMI. Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (09 KASIM 2015-16 ARALIK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU 9 Şubat Nisan 0 Dekan : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem I Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin Prospektüs Betakin sarı renkli, berrak çözelti olup, her ml'si 5 mg Thiamin HC1 (Vit. B,), 2 mg Riboflavin (Vit. B 2 ), 2 mg Pridoksin HC1 (Vit. B 6 ), 4 mcg Siyanokobalamin (Vit B] 2 ), 20 mg Niasin,

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI B GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (21 KASIM - 30 ARALIK 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (21 KASIM - 30 ARALIK 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -2- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -2- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar Mikro Besinler Vitaminler ve Mineraller Makro besin maddelerine oranla çok daha az miktarlarda ihtiyaç duyulmaları nedeniyle vitamin ve mineraller mikro besin maddeleri olarak adlandırılır. Bununla birlikte,

Detaylı

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Kimyasal bileşiminin anne sütüne benzerlik göstermesi Temel besin ögeleri açısından zengin

Detaylı

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları Prof.Dr. Serra KAMER Cevap Aranan Sorular Kemik Lezyonlarında Palyatif Radyoterapi Plazmositom tedavisinde küratif radyoterapi Kim ne zaman- tedavi sıralaması?

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (2 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 DÖNEM

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri

Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Kardiyovasküler Hastalıklarda Çekirdekli Kırmızı Kan Hücrelerinin Tanısal Değeri Doç. Dr. Meral Yüksel Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı meralyuksel@gmail.com

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

FENOLİK MADDELER (Resveratrol)

FENOLİK MADDELER (Resveratrol) FENOLİK MADDELER (Resveratrol) Fenolik madde nedir? Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası içeren maddelerdir. Fenollerin en basit bileşikleri bir adet

Detaylı

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti Prospektüs ; berrak sarı renkli çözelti olup her ml'si 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D 3 ve 50 mg Vitamin E içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ uygun farmasötik şekli, içerdiği A, D 3 ve E vitamin

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN

BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN BESİN MADDELERİ Hayvan ve yemlerin yapısında bulunan ve hayvan organizmasında çeşitli fizyolojik fonksiyonlara katılan organik ve inorganik

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA) 1901206 HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU-I DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

Conjugated Linoleic Acid

Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid (CLA) GENEL BAKIŞ Konjuge linoleik l ik asit bir omega-6 esansiyel yağğ asidi olan linoleik asit (LA) in 28 geometrik ve pozisyonel izomerlerini kapsar.

Detaylı

AKADEMİK YILI LLP/ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİK FAALİYETİ SONUÇ LİSTESİ

AKADEMİK YILI LLP/ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİK FAALİYETİ SONUÇ LİSTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI LLP/ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİK FAALİYETİ LİSTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI Dil 1 Turgay HAN İNGİLİZCE 95,00 EVET 02.06.2014 10.06.2014 5 95,00

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 09.01.2017-03.03.2017 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 26 5x2 31 EMBRİYOLOJİ 12 4x2 16 FİZYOLOJİ 18 1X2 19 BİYOFİZİK

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI B GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (20 KASIM - 29 ARALIK 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 DERS YILI A GRUBU II. DERS KURULU (6 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (20 KASIM - 29 ARALIK 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

U Y G U N D U R ONAY Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

U Y G U N D U R ONAY Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 1 2013/1 1 KARAR NO: 2013/1-1: Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 2013 Yılı Proje Destek Üst Limitlerinin ve 2013 Yılı Proje Takviminin ekte belirtilen şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. ADYÜBAP

Detaylı

08 Mayıs Haziran 2017

08 Mayıs Haziran 2017 SINIF KURUL HAFTA 08 Mayıs 2017 16 Haziran 2017 TARİH 08.05.2017 09.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 09: 15 GEÇEN DERS KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS KURULUNUN TANITIMI Hipertansiyon Ölüm

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (07 EYLÜL 2015-16 EKİM 2015) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (3 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 (%15); 16.06.2017 (%15) DÖNEM SONU SINAVI 23.06.2017 ARA

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ PROF.DR.OĞUZ ÖZTÜRK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (DETAE) MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu

Detaylı

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Gülay Bulut 1, Yıldıray Başbuğan 2, Elif Arı 3 Hamit Hakan Alp 4, İrfan Bayram 1 Yüzüncü

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı