Sonuçlandı VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı OF-020 Doç.Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr."

Transkript

1 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEKTÖRÜ : Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler ) PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SIR A PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BAŞLAMA DURUMU NO Metal (II) p- Dimetilaminobenzoatlarının Nikotinbamid ve N,N-Dietilnikotinamid FEF-01 Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri Sirotik Farelerde Üzüm ve Nar Meyvelerinin MDA FEF-04 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN ve GSH Üzerine Etkilerinin Araştırılması Peripartum Dönemdeki Koyunlarda Seruloplazmin Haptoglobin Fibrinojen Albumin ve Transferin VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN Düzeylerinin Araştırılması Gebe Kadınların Plasenta Dokusunda İnsülün Benzeri VF-08 Doç.Dr.Hakan KOCAMIŞ Büyüme Faktörü Köpeklerde GnRH Agonisti'in Progesteron 2007-VF-010 Yrd.Doç.Dr.Örsan GÜNGÖR Seviyesine Etkisinin Araştırılması Endometrisli İneklerde uterofertil Neu ve Lotagen Uygulamalarının kretain Kinaz Aspartat Aminotranferaz Aktivitesi ile Lipopol Parametreleri VF-011 Yrd.Doç.Dr.Cihan KAÇAR ile İlişkisinin Araştırılması Sağlıklı ve Diabet Oluşturulmuş Farelerin karaciğer Dokusunda Glutatyon Peroksidaz Enziminin İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu vert -PCR İle VF-14 Prof.Dr.Nurhayat GÜLMEZ Gen Ekapresyonu Kars ve Çevre Köylerde Yaşayan Annelerden ve İneklerden Alınan Süt Örneklerinde Aflatoksin M1'in Prevelansı ve Kan Lipit Peroksidasyonu Arasındaki FEF-015 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN İlişkinin Araştırılması In Vıvo Ortamda Aflatoksin Detoksifikasyonu 9 Amacıyla Kefir Kullanımının Karaciğer Enzimlerine 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN ve Gen Expresyonu Profillerine Etkisi Artvin Çoruh havzasında Doğal Olarak Yetişen Peyzaj Planlama çalışmalarında Kullanılan Bazı OF-020 Doç.Dr.Zafer ÖLMEZ Türlerin Fidan üretim tekniklerinin Belielenmesi TIP-024 Yrd.Doç.Dr.Recep ALP Kars İlinde Multiple Skleroz Prevelans çalışması Sığırlarda Abdominal Organ Hastalıklarının Tanısında Ultrasonografik ve Klinik Bulguların VF-025 Doç.Dr.Mete CİHAN Değerlendirilmesi

2 FEF-026 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY VF-01 Prof.Dr.Nurhayat GÜLMEZ Kars Çayının Suyunda Sedimentinde ve Buradan Avlanan Kefal Balıklarında Bazı Ağır Metallerin Derişim Düzeylerinin Araştırılması Recombinant Human IGF-1 Enfeksiyonunun Rat Böbreğinde Apopitozis Üzerine Etkisinin Terminal Deoxynucleotidy1 Transferase Mediated dutp- Biotin Nick End Labelling Yöntemi ile İncelenmesi FEF-02 Prof.Dr.Selçuk URAL Geçmişten Cumhuriyete Kars Tarihi Kars İli Merkezindeki Marketlerden Sağlanan Gıda Maddelerinde Çeşitli Ağır Metallerin Derişim FEF-03 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY Düzeylerinin Araştırılması FEF-04 Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK Kuşlarda Oriyantasyon (Yön) Kars Bölgesinde Yeni Doğmuş Buzağılarda retinal Anormalite İnsidensinin Fundokkobik Muayene İle VF-06 Prof.Dr.İsa ÖZAYDIN Belirlenmesi Kars Yöresinde Sığır ve Köpeklerde Neospora VF-07 Doç.Dr.Atila AKÇA Caninum Üzerine Epidemiyolojik Araştırmalar VF-08 Yrd.Doç.Dr.Özgür AKSOY VF-09 Doç.Dr.Murat GÜLMEZ Sığırlarda Açlık Çukurluğu Cerrahisinde Detomidine ve Ropivacaine Kombinasyonu ile Subaraknoid ( INTRATEKAL ) Anestezi Uygulaması Bazı Bitki Ekstralarının Kanatlı Etlerinin raf Ömrü Üzerine Etkisinin Araştırılması FEF-10 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN VF-11 Doç.Dr.Mithat ŞAHİN Hiperkolesterolemik Farelerde Kefir Statin İçeren İlaçların Kolesterol Üzerine Etkilerinin Araştırılması İnsanlarda Brucella Antikorlarının ELISA ve İmmunocapture Aglutinasyon Yöntemiyle Araştırılması FEF-12 Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK Kafkas Üniversitesi Kampus Kuşları Atlas Projesi Kars yöresinde atık yapan sığırların atık fötos süt ve vajinal sıvap örneklerinden listeria monoçytogenesin izolasyonu identifikasyonu ve moleküler VF-13 Doç.Dr.Mithat ŞAHİN tiplendirilmesi Kekik Esansiyel Yağının Subklinik Mastitislerin VF-14 Yrd.Doç.Dr.Hasan ORAL Tedavisinde Etkinliğinin Araştırılması Kars Bölgesindeki Su Kaynaklarından Arcobacter spp. İzolasyonu ve Multipleks PCR ile VF-15 Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÜNVER İdentifikasyonu

3 VF-16 Doç.Dr.Ali Haydar KIRMIZIGÜL VF-17 Yrd.Doç.Dr.Nebahat BİLGE ORAL FEF-18 Yrd.Doç.Dr.Gültekin GÖKÇE VF-19 Prof.Dr.Yunus GICIK VF-20 Yrd.Doç.Dr.Emine ATAKİŞİ FEF-21 Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK FEF-23 Yrd.Doç.Dr.M.Ali KIRPIK FEF-24 Yrd.Doç.Dr.Adnan ALDEMİR VF-25 Doç.Dr.Mümtaz NAZLI VF-26 Yrd.Doç.Dr.Onur ATAKİŞİ VF-28 Doç.Dr.Hakan KOCAMIŞ VF-29 Arş.Gör.Berna DUMAN FEF-31 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN Sığır ve Koyun Venöz Kanlarının farklı Ortam ısılarında Bekletilmesinin Hemogram Değerleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Kekik Esansiyel Yağının Vakum Paketli Sığır Etlerinin Raf Ömrü ve Histamin Düzeyine Etkisinin Araştırılması Trifenilformazan ve Bazı Türevlerinin Asitlik Sabitlerinin Susuz Ortamlarda Potansiyometrik Olarak Tayini Kars ve Iğdır Civarındaki Köpeklerde Dirofilaria İmmiti'nin Prevelansı ve Potansiyel Vektör Sivrisinek Türleri Üzerine Araştırmalar Leptospirosisli Sığırlarda Plazma Nitrik Oksid (NO) ve Tümör Nekrozis Faktör-α (TNF-α) Düzeyleri ile Adenozin Deminaz ve Perifer Kan Lökositlerinde Alfa Naftil Asetat Esteraz (ANAE) Aktivitelerinin Belirlenmesi Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Anisoptera ( Insecta:Odonata) Türleri Üzerine Araştırmalar Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Zygoptera ( INSECTA: ODONATA) Türleri Üzerine Araştırmalar Kars ve Ardahan Civarında Ochlerotatus Cataphylla nın (Diptera: Culicidae) Biyo-Ekolojisi Üzerine Araştırmalar Preeklamptik Hastalar İle Normal Olarak Doğum Yapmış Kadınların Plasentalarında Leptin'in Dağılımının İmmunohistokimyasak Yolla İncelenmesi Subklinik Mastitisli İneklerden Alınan Süt Numunelerinde Nitrik Oksit (NO), Total Oksidan Kapasite (TOC) ve Antioksidan Kapasite (TAC) Düzeylerinin Araştırılması Gebe kadınların Plasenta Dokusunda Bazik Fibroblast Büyüme Faktörünün İmmunohistokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi Sığır Karkaslarının Laktik Asit ve Sıcak Su Uygulaması ile Dekontaminasyonu Fare Karaciğer Dokusunda Yeşil Çay ( Camellia Sinensisi) ve Maydonozun ( Petroselinum Crispum) GSH ve MDA Üzerine Etkilerinin Ara

4 VF-01 Yrd.Doç.Dr.Özgür AKSOY Kars çoban Köpeklerinde Retinanın Normal Varyasyonlarının Fundoskobik Muayene İle Belirlenmesi Yeni Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Makromonomerik Başlatıcıları ile Metil Metakrilat ve Stirenin Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonu ve Polimerizasyon FEF-02 Yrd.Doç.Dr.Temel ÖZTÜRK Kinetiğinin Araştırılması Bakteriyosinler ve Bakteriyosinojenik Laktik Asit Bakterilerinin Alfatoksit Detoksifikasyonunda VF-04 Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SEZER Kullanılabilirliğinin araştırılması Kars Yöresinde Çiğ Süt, Peynir ve Tereyağında Brucella Türlerinin İzolasyonu İdentifikasyonu ve VF-05 Yrd.Doç.Dr.Ufuk KAMBER Moleküler Tiplendirilmesi En Eski Çağlardan Günümüze Kadar Kars ve FEF-06 Yrd.Doç.Dr.Akın BİNGÖL Çevresinin Tarihi,Kültürel ve Turistik Mimarisi Üniversite Öğrencilerinde Kan Bağışı Bilincinin SYO-07 Yrd.Doç.Dr.Nihal BOSTANCI DAŞTAN Oluşturulması : Kars Sağlık Yüksekokulu Örneği Kars Yöresinde Sığır,koyun ve insanların Bazı iç organlarında ve dışkılarında Termofilik Camphylobacterleri İzolasyonu İdentifikasyonu ve VF-08 Doç.Dr.Ahmet ÜNVER moleküler tiplendirilmesi KARS Yöresinde Atık Yapan İneklerin Çeşitli Örneklerinden Brucella Etkenlerinin Kültürel Epidemiyolojik ve Moleküler Yöntemlerle VF-10 Prof.Dr.Mitat ŞAHİN Araştırılması VF-11 Prof.Dr.Nurhayat GÜLMEZ VF- 12 Yrd.Doç.Dr.Barış SARI FEF-13 Yrd.Doç.Dr.Fatma GÜNEŞ Meletonin Uygulanan Farelerin Karaciğer Dokusunda Glutatyon Peroksidaz Enziminin Gen Ekspresyonu Kars Yöresinde İshalli Kuzularda Giardia Türlerinin Prevelansı Kafkas Üniversitesi Kampus Florası ( KARS- TURKEY) Sıçan Karaciğer Dokusunda PDGF-C (Platet-Derived Growth Faktör -C) ve PDGFR-a (Platet VF-14 Yrd.Doç.Dr.Ebru KARADAĞ SARI DerivedGrowth Faktör Reseptör- Alfa) Dağılımının İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi Türkiyede Marka Dili ve Ürün Adlarının Dilbilimsel FEF-15 Yrd.Doç.Dr.Nesrin GÜLLÜDAĞ Açıdan İncelenmesi FEF-16 Doç.Dr.Jülide AKYÜZ Osmanlıdan Cumhuriyete Kafkas Muhacirleri

5 VF-17 Doç.Dr.Ahmet ÜNVER FEF-18 Doç.Dr.Selçuk URAL VF-19 Yrd.Doç.Dr.Dilek AKSU ELMALI VF-20 Yrd.Doç.Dr.Murat BAYEZİT SYO-21 Yrd.Doç.Dr.Gülnaz KARATAY SYO-22 Yrd.Doç.Dr.Gülnaz KARATAY Kars İli Çevresinde Yetiştirilen Çeşitli Evcil Hayvanlardan Acrobacter Türlerinin İzolasyonu ve Moleküler Tiplendirilmesi Kars Tabyalarının İnşası ve Kafkasyadaki Hakimiyet Mücadelesindeki Yeri Farklı Düzeylerde Malik Asit İçeren Konsantre Yemlerin Kuzularda Büyüme Performansı ve Rumel Metabolikleri Üzerine Etkisi Thymus Serpyllum'un Yara İyleştirmesi Üzerine Etkileri Kars sağlık Yüksekokulu 1.Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelikte Temel Uygulama Becerilerinin Geliştirilmesinde Beceri Laboratuarının Etkisinin İncelenmesi Meme kanseri Konusunda Verilen Küçük Grup Eğitiminin Kadınların Bilgi Düzeyine ve davranışlarına Etkisinin İncelenmesi Kars ve Yöresinde Geleneksel Yöntemler ile Üretilen VF-23 Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SEZER Yöresel Gıdaların Laktik Floralarının Belirlenmesi FEF-24 Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali KIRPIK Aras Kuş Halkalama Projesi FEF-25 Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali KIRPIK Kuyucuk Kuş Halkalama Projesi (Organum onites) Bitkisel Essensiyal Yağının İnsan Periferal lenfosit Kromozomlaına ve Hücre Bölünme FEF-26 Yrd.Doç.Dr.Süleyman GÜL indeksine Etkisinin Araştırılması Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Stresle Başa Çıkma Psikoeğitim Programının Öğrencilerin Stres Belirtileri ve Stresle Başa Çıkma Düzeylerine Etkisi: SYO-27 Yrd.Doç.Dr.Nihal BOSTANCI DAŞTAN Kars Sağlık Yüksekokulu Örneği Alzeımerli Hastalarda Kan Plazmasında Nitrik Oksit FEF-28 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN Düzeylerinin Belirlenmesi Alzeımerli Hastalarda MDA ve GSH Seviyelerinin FEF-29 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN Belirlenmesi FEF-01 Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali KIRPIK FEF-02 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY Pompilidae (Hymenoptera:İnsecta) Familyası Türlerinin Kutikula Tabakasının Scanning Elektro Mikroskobu (SEM) ve Işık Mikroskobunda Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Çıldır Gölünde Bulunan Midyelerde Çeşitli Metallerin Derişim Düzeylerinin Araştırılması

6 İİBF-03 Prof.Dr.Aysel ERCİŞ Bütünleyici Bir Marka Değeri Ölçüm Modelinin Türk Otomobil Sektöründe Uygulanması VF -04 Yrd.Doç.Dr.Erhan GÖKÇE Neonatal Sağlıklı Kuzularda Pasif İmmunitenin Değerlendirilmesinde Yeni Yaklaşımlar Laktofferin ve Antioksidant Kapasitenin Önemi VF-05 Prof.Dr.M.Özkan ASLAN TIP - 06 Yrd.Doç.Dr.İsmail TEMUR TIP - 07 Yrd.Doç.Dr.Barlas SÜLÜ VF - 08 Prof.Dr.Mümtaz NAZLI VF - 09 Doç.Dr.Cihan KAÇAR SYO -10 Doç.Dr.Meryem YAVUZ VF - 11 Doç.Dr.Cihan KAÇAR Kars Yöresindeki Buzağılarda Cryptosporidium Enfeksiyonları Prevalansının Asit Fast Boyama ve ELISA Yöntemleriyle Belirlenmesi Tavşanlar ve Ratlarda Heterolog ve Otolog Over Transplantasyonlarının Fonksiyonel Özelliklerinin ve Sürekliliğinin belirlenmesi Safra Kesesi Taşları İle Atopi Arasında İlişki. Safra Kesesi Taşı Oluşumunda Risk Faktörü Olarak Atopi Postnatal Döneminde Capsaicin Uygulanan Sıçanların Ovaryum Dokusunda Transforme Edici Gelişim Faktörü Alfanın Immunohistakimyasal Dağılımı ve Gen Ekspresyonu Presenkronizasyon Uygulanan İnek ve Düvelerde Cosynch Senkronizasyon Protokolündeki GnRH Uygulama Zamanının Değiştirilmesinin Gebelik Oranı Üzerine Etkileri Elastik Basınçlı Çorap Uzunluğunun Ameliyat Sonrası Derin Ven Trombozunu Önlemeye Etkisi Presenkronizasyon ile Östrosu Uyarılan İneklerde Seksüel Siklusun erken Luteal Döneminde Ovsynch Senkronizasyon Protokolündeki PGF2a ve GnRH Uygulama zamanının değiştirilmesinin Folliküler Dinamik Üzerine Etkisinin Araştırılması İptal Edildi.

7 FEF-12 Doç.Dr.Fikret AKDENİZ Laurocerasus Officinalis Roem. Bitkisinin Kurutulmuş Meyvelerinden Farklı Ekstraksiyon Teknikleriyle Elde Edilen Ekstrakların Antioksidan Aktivitelerinin Ölçülmesi ve Karşılaştırılması Üreme Mevsimi Dışındaki Tuj Koyunlarında Östros Senkronizasyonu Amacıyla GnRH ve hcg nin Flugeston Acetat İle Kombine Kullanımlarının Fertilite Üzerindeki Etkisinin VF - 13 Doç.Dr.Cihan KAÇAR Araştırılması Gastrit ve Mide Kanseri Hastalarında Kan 81 Malondialdehit (MDA) ve Redükte Glutatyon FEF -14 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN (GSH) Düzeylerinin Araştırılması FEF -15 Yrd.Doç.Dr.Nesrin GÜLLÜDAĞ Kars Yer Adları Sözlüğü FEF -16 Yrd.Doç.Dr.Temel ÖZTÜRK VF - 17 Prof.Dr.Gürbüz GÖKÇE FEF -18 Yrd.Doç.Dr.Aysel GÜVEN VF - 19 Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN VF - 20 Doç.Dr.Muammer TİLKİ Yeni Geri Dönüşümlü Katılma/Bölünme Zincir Transfer (RAFT) Makromonomerik Başlatıcıları İle Vinil Piridin ve NIPAM ın Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonu ve Polimerizasyon Kinetiğinin İncelenmesi. Graft Kopolimerlerin ve Graft kopolimer-odun Unu Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Sığırlarda Enfeksiyöz Solunum Sistemi Hastalıkları Kompleksinde Klinik, Hemetoloji, Biyokimya, Oksidatif Stres, Akut Faz Proteinler Üzerinde araştırmalar Kars ve İlçelerinde Engelli Biçimlenmesi (Genetik, Sağlık, Kaza, Engelli Bilinci ve Eğitim) Envanterinin Çıkartılması Farklı Oranlarda Kullanılan Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri (DDGS) nin Büyüme Dönemi Kuzularda Besi Performansı, Sindirilebilirlik ve Rumen Parametreleri Üzerine Etkisi Japon Bıldırcını Yumurtalarının Kalite Özelliklerine Ait Genetik Paremetrelerin Tahmini

8 VF - 21 Prof.Dr.Mümtaz NAZLI VF - 22 Prof.Dr.Ali Rıza AKSOY FEF-23 Yrd.Doç.Dr.Muhammet ŞAKİROĞLU SBSYO-24 Yrd.Doç.Dr.Selami YÜKSEK FEF - 25 Prof.Dr.Hacali NECEFOĞLU FEF - 26 Yrd.Doç.Dr.Ali ARSLANTAŞ FEF - 27 Doç.Dr.Süleyman GÜL ASHMYO- 28 Yrd.Doç.Dr.Sadık YAYLA ASHMYO - 29 Yrd.Doç.Dr.Sadık YAYLA VF - 30 Prof.Dr.Engin KILIÇ FEF - 31 Yrd.Doç.Dr.Yusuf ERSAN EF - 32 Yrd.Doç.Dr.Murat TAŞDAN Puberte Döneminde Capsaicin Uygulanan Rat Testislerinde Transforme Edici Gelişim Faktörü Alfa ve Transforme Edici Gelişim Faktörü Beta 2 nin Gen Ekspresyonu ve İmmunohistokimyasal Dağılımı Besi Süresinin Tuj Erkek Kuzularında Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi Nitelikli Araştırmacı Yetiştirme Kapsamında Deney Dizaynı ve Veri Analizleri Eğitimi Nitelikli Araştırmacı Yetiştirme Kapsamında Deney Dizaynı ve Veri Analizleri Eğitimi Metilbenzoik asit Komplekslerinin Sentezi ve özellikleri Metal Benzoatların Nikotinamid Komplekslerinin Ve Türevlerinin DNA ile Etkileşiminin İncelenmesi Capsaicinin İnsan Periferal Lenfosit Kromozomlarına ve Hücre Bölünme İndeksine Etkisinin Araştırılması Buzağılarda İntratekal Olarak Hiperbarik Bupivacaine ve Ropivacaine Kullanımının Klinik, Biyokimyasal ve Bazı Hemodinamik Etkileri İntratekal Ketamin HCI Uygulamasıyla Ovariohisterektomi Operasyonu Yapılan Köpeklerde Klinik, Hemodinamik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması İntratekal Ketamin Hcı Uygulamasının Buzağılarda Klinik ve Bazı Hemodinamik Etkilerinin Araştırılması Tetramethrin in Biyokimyasal, Histopotolojik ve Genetoksik Etkileri ile Buna Karşı Kafeik Asit Fenetil Ester in Koruyucu etkisi İlköğretim Okullarında Yönetim ve Yönetici Sorunları (Kars İli Örneği)

9 VF - 33 Yrd.Doç.Dr.Umut Çağın ARI VF - 34 Doç.Dr.Hasan ORAL Farklı L-Ergotiyonun Dozlarının Koç Spermasının Dondurulması Üzerine Etkileri Postpartum Sorunlu Sütçü İneklerde Üç Farklı Tedavi Girişiminin Kan Progesteron, Nitrik Oksit ve Gebe Kalma Oranı Etkisinin Araştırılması VF - 35 Yrd.Doç.Dr.Dinç EŞSİZ VF - 36 Yrd.Doç.Dr.Asım KART VF - 37 Prof.Dr.Engin KILIÇ VF - 38 Doç.Dr.Serpil ERGİNSOY İİBF- 39 Doç.Dr.Mehmet DİKKAYA VF - 39 Doç.Dr.Nadide NABİL KAMİLOĞLU VF - 40 Prof.Dr.Ebru BEYTUT Kars Yöresinde Üretilen Sütlerde Aflatoksin M1 Düzeylerinin ELISA yöntemi İle Araştırılması Deneysel Metotreksat İndüklü Gastrointestinal Hasara Karşı Silymarin in Koruyucu Rolünün Araştırılması Tavşanlarda Deneysel Olarak Diazifer Femur Kırığının Retrograf İntramedullar Kaz Radisu Kullanılarak Sağaltımı Atık Yapan Sığırlardan Alınan Vajinal Swap Örneklerinde Brucella Spp., Listeria Spp., Salmonella Spp., Leptospira Spp., ve Campylobacter Spp., Etkenlerinin Immunohistokimyasal ve Mikrobiyolojik Yöntemlerle İncelenmesi Güney Kafkasya Bölgesi de İktisadi Kalkınma Politikaları ve Türkiye nin Bölgesel İktisadi ve Politik Çıkarları Östrus Dönemindeki Tuj Koyunlarında Döl Verimi ve Antioksidan Sistem Üzerine Testesteron Antikoru ile Pasif İmmunizasyon ile E Vitamini ve ß-Karoten Enjeksiyonlarının Etkisi Mukavemet Kayakçılarının Egzersiz Performansları Esnasında Oluşan Kas Yorgunluğu ve Oksidatif Stres Üzerine Oral Koenzim Q10 nun Etkisi

10 Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalara ACE 109 İnhibitörü ile Birlikte L-Karnitin ve Co-Enzim Q 10 Verilmesinin Kalp Hızı ve Bazı Metabolik VF - 41 Doç.Dr.Nadide NABİL KAMİLOĞLU Parametreler Üzerine Etkileri Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) Uygulamasının Üreme Sistemine Ve VF - 42 Doç.Dr.Nadide NABİL KAMİLOĞLU Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi Bazı Bitki Yağlarının Vakum Paketlenmiş Alabalıkların Raf Ömrü Üzerine Etkilerinin VF - 43 Yrd.Doç.Dr.Berna DUMAN AYDIN Araştırılması Çalı Gölündeki Fitoplankton Türlerinin FEF-44 Doç.Dr.Hanife ÖZBAY Belirlenmesi Ardahan İlinde Üretilen Ballarda Antibiyotik VF - 45 Yrd.Doç.Dr.Oktay ÖZKAN Kalıntı Düzeylerinin Araştırılması FEF - 46 Yrd.Doç.Dr.Kürşat ÖNCÜL Kars İlinde Türkmenlerin Sosyo Kültürel Yapısı Akrilamidin İn Vivo ve İn Viltro Genotoksisitesi Üzerine Fenolik Bileşiklerden Pelorgonidin ve Gallik Asidin Antimutajenik VF - 47 Prof.Dr.Abdullah DOĞAN Etkilerinin Araştırılması Biberiye Yağının Antimikrobiyel Etkisinin VF - 48 Doç.Dr.Leyla VATANSEVER Araştırılması Merada Otlama Meraya Saplementasyon ve Konsantre Yemle Beslemenin Danalarda VF - 49 Prof.Dr.İsmail KAYA Performans ve Rumen Metebolitelerine Etkisi VF - 50 Prof.Dr.Enver BEYTUT FEF - 51 Yrd.Doç.Dr.Muhittin YILMAZ Fötal, Neonatal ve Erişkin Sığırlarda Normal Ve Pnömonik Akçiğerlede Surfaktan Proteinlerin İmmunohistokimyasal ve Elektron Mikroskobik Olarak İncelenmesi Capoeta capoeta (Guldensttead 1773) ve Leuciscus cephalus (L.1758) üzerine Potasyum dikromat ın etkisinin Histopatolojik ve Elektroforetik Yöntemlerle araştırılması

11 VF - 52 Doç.Dr.Özgür AKSOY Buzağılarda Propofol İndüksiyonu ile Gerçekleştirilen İzofloran ve Sevofloran ile oluşturulan İnhalasyon Anestezisinin Fizyolojik Değerler, Bazı Kan Parametreleri ve EKG Bulguları Üzerine Etkileri Kars İlinde Faaliyet Gösteren Süt ve Süt İİBF - 53 Prof.Dr.Recai ÇINAR Ürünleri ve Pazarlama Sorunları VF - 54 Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN FEF -55 Yrd.Doç.Dr.Muhammet ŞAKİROĞLU VF - 56 Yrd.Doç.Dr.Berna DUMAN AYDIN Farklı Düzeylerde Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri ( DDGS ) İçeren Rasyonlarla Beslenmenin Broilerlerde Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Kan Paremetrelerine Etkisi M.Sativa Subsp. Varia Popülasyonlarının Ploidi Seviyesinin Flow Sitometry Metodu İle Belirlenmesi ve Bu Variyetelerin Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi Sığır Eti Preparatlarında lizozim,laktik asit,cetilpyrdinium cloridin ve nisinin listeria monocytogenes üzerine etkisi FEF - 57 Yrd.Doç.Dr.Kürşat ÖNCÜL Kars İli Folklor Ürünleri Dizisi ( Kars Masalları ), ( Kars Fıkraları ),( Kars Mani ve Bilmeceleri ), ( Kars İli Yaşayan Halk Hikayeleri ) Ahmet Rıfkı nın ( Derviş Ruhullah ın ) Bektaşi Nefesleri nde II.Meşrutiyet Dönemi FEF - 58 Yrd.Doç.Dr.Mitat DURMUŞ Alevi-Bektaşi Anlayışı Üzerine Bir Araştırma Kars Gravyer Peynirinin Kimyasal ve VF - 59 Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SEZER Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması Kars Müzesinde Bulunan Erken Demir Çağı Keramiklerinin Tarihsel Süreç ile Birlikte FEF -60 Yrd.Doç.Dr.Akın BİNGÖL Değerlendirilmesi Bazı Gruplardaki k-nacci Dizilerinin FEF - 61 Arş.Gör.Dr.Ömür DEVECİ İncelenmesi FEF - 62 Doç.Dr.Jülide AKYÜZ 19. Yüzyılda Çıldır Sancağının İdari Yapısı

12 FEF - 63 Yrd.Doç.Dr.Güventürk UĞURLU VF - 64 Yrd.Doç.Dr.Murat BEYAZIT Ab Inito Yöntemleri ile Teknoloji ve Yaşam Bilimlerinde Önemli Olan Moleküllerin Yapısal,Elektronik ve Doğrusal Olmayan Optik (NLO) Özelliklerinin İncelenmesi Karbontetraklorür Toksisitesine karşı Thymus Serpyllum un Vivo Hepatoprotektif Etkinliğinin Araştırılması VF - 65 Arş.Gör.Dr.Volkan YILMAZ Kars Yöresindeki Küçük Aile işletmelerindeki Sığırlarda Bluetongue Virus (BTV) Enfeksiyonunun Seroprevalansının Belirlenmesi Diabetik ve Nondiabetik Fare Modellerinde Doku Kayıplı Açık Yara Sağaltımında Lokal İnsülin Kullanımının Myofivrolast Aktivitesi VF - 66 Prof.Dr.İsa ÖZAYDIN Üzerine Etkisi FEF - 67 Yrd.Doç.Dr.Nebahat ARSLAN Kars Şehri Tarihi( ) FEF - 68 Yrd.Doç.Dr.Cem TÜYSÜZ VF - 69 Prof.Dr.Ebru BEYTUT FEF - 70 Yrd.Doç.Dr.Nebahat ARSLAN VF - 71 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN VF - 72 Yrd.Doç.Dr.Duygu KAYA TIP - 73 Yrd.Doç.Dr.Ülfettin HÜSEYİNOĞLU Bir Fütüvvet Eri, Ahi Lideri Ebü l-hasan El- Harakani ve Kars da Ahilik ve Ahilik Kültürü Strese Maruz Kalan Yaşlı Sıçanlarda Oral Olarak Verilen Ginseng ve Ginko Bloba Extraktlarının Öğrenme Üzerine Etkileri Yılları Arası Ardahan da Sosyo- Kültürel Ekonamik Hayat Sığır Eti Raf Ömrü Üzerine Karanfil Uçucu Yağının Antimikrobiyel Ve Antioksidan Etkisinin Araştırılması Prepubertal Dönemindeki Dişi Köpeklerde Uygulanan Deslorelin İmplantın (Suprelorin ) Farklı Dozlarının Serum Progesteron Değerleri Ve Epifizyal Büyüme Plakalarının Kapanma Süresi Üzerine Etkisinin Araştırılması Tavşanlarda Sevoflurane,Desflurane ve Bupivacaine HCI ile Oluşturulan Anestezilerin Yara bölgesinde Nötrofil,Makrofaj ve Myofibroblast Göçüne etkisi

13 TIP- 74 Yrd.Doç.Dr.Barlas SÜLÜ Akut Mezenterik İskeminin Erken Tanısında Plasminojenin Tanısal Değeri VF - 75 Doç.Dr.Tarkan ŞAHİN FEF- 01 Yrd.Doç.Dr. Yusuf ERSAN VF- 02 Doç.Dr. Mahmut KARAPEHLİVAN VF-03 Yrd.Doç.Dr. Mehmet SARI Farklı Düzeylerde Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri (DDGS) İçeren Rasyonllarla Beslemenin Kazlarda Besi Performansı,Karkas Özellikleri ve Kan Parametrelerine etkisi Farede ( Mus musculus ) Kronik Flortoksikasyonuna Karşı C Vitamininin İyileştirici Etkilerinin Histopatolojik Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması Deneysel Kronik Florozis Oluşturulmuş Farelerde Ellagik Asitin Koruyucu Rolü,Ghrelin Hormonu,Paraoksonaz Enzimi,Totall-Lipit Bağlı Sialik Asit ve Bazı Aksidatif Stres Parametreleri Üzerindeki Değişikliklerin Araştırılması Pekin ve Yerli Ördeklerde Büyüme ve Kesim- Karkas Özellikleri Üzerine Farklı Yetiştirme Sistemi ve Besi Süresinin Etkisi

14 VF-04 Prof.Dr. Gürbüz GÖKÇE Kars Yöresindeki Sığırlarda Anaplazma Marginale,Akabane virus ve Efemeral Fever Enfeksiyonları Seroprevalanslarının Elısa Yöntemiyle Araştırılması FEF-05 Yrd.Doç.Dr. Yusuf ERSAN Fare (Mus musculus) nin Karaciğerve Böbrek dokulasrında Chlorpfrifos Toksisitesine Karşı B Vitamini Kompleksinin (B1,B6,B12) Koruyucu Etkisinin Histopotolojik ve Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması Metil-3-Sülfamidobezoik Asidin Bazı Metal FEF-06 Dr.Vedat ADIGÜZEL Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri Sintilatör Dedektörleri ile Müon Parçalarının FEF-07 Doç.Dr. Mithat KAYA Tespit Edilmesi FEF-08 Doç.Dr. Selçuk URAL Kars Belediyesi Tarihi ve Belediye Hizmetleri VF-09 Prof.Dr.Mitat ŞAHİN Abort Yapmış Koyun ve Sığır Sürülerinden Alınan Örneklerden Q Fever (CoxiellaBurnetii) Varlığının Araştırlması FEF-10 Yrd.Doç.Dr. Muhittin YILMAZ TIP-11 Prof.Dr. Erol TAŞDEMİROĞLU TIP-12 Yrd.Doç.Dr. Miktat KAYA VF-13 Prof.Dr. İsa ÖZAYDIN Azotlu Gübrenin Capoeta Capoeta Capoeta (guldenstead 1772) nın Karaciğer, bağırsak, Solungaç, Böbrek Histopotolojisi ve Serum Proteinleri Üzerine Etkisi Ratlarda Otolog Gref ile Onarım Uygulanan Siyatik Sinir Modelinde Silikon Tüp ve Silikon Tüp+Hyaluronik Asit Uygulamasının Adezyon Formasyonuna etkisi Deneysel Siyatik Sinir Eziği Oluşturulan Rat Modellerinde Silikon Tüp ve Silikon Tüp+Hyaluronik Asit Uygulamasının Adezyon Formasyonuna etkisi Deneysel Peri ve Epinöral Nörorafi Uygulanmış Rat Modellerinde Silikon Tüp ve Silikon Tüp+Hyaluronik Asit Uygulamasının Adezyon Formasyonuna etkisi

15 157 Çıldır Gölü nün Suyunda Sedimentinde Havuz Balık (Carassius Gibelio) ında ve Bazı Bitkilerde ağır Metal Derişim Düzeylerinin 2011-FEF-14 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GEY Araştırılması Farelerde Karbontetraklorür ile Karaciğer Hasarı Oluşturulması Üzerine Proanthocyanidinin Koruyucu Etkisinin VF-15 Doç.Dr. Dinç EŞSİZ Araştırılması Kars Yöresinde Periparturient Dönemindeki İneklerde Elmeria ve Cryptosporidium ların VF-16 Prof.Dr.M.Özkan ARSLAN Yaygınlığı Üzerine Araştırmalar Salmonella enteritidis ile kontamine edilmiş tavuk eti preparatlarında Trisodyum fosfat, Karanfil Hidrodistilatı,Asidifiye NaCI ve Laktik VF-17 Doç.Dr.Leyla VATANSEVER Asit in etkisi Gemfibrozil in Genotoksik ve sitotoksik 161 Etkilerinin İnsan Periferal Lenfosit Kültüründe 2011-FEF-18 Doç.Dr.Süleyman GÜL İncelenmesi FEF-19 Doç.Dr. Selçuk URAL Kars Basın Tarihi FEF-20 Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL Akyaka da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar Kars Müzesi nde Bulunan Hurri(Karaz) Dönemi Keramiklerinin Tarihsel Süreç ile Birlikte FEF-21 Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL Değerlendirilmesi Kars ve Yakın Bölgesinde Bulunan Urartu Yer FEF-22 Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL İsimlerinin Lokalizasyonu FEF-23 Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL Arpaçay da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar FEF-24 Yrd.Doç.Dr. Ş Cem TUYSUZ Kars ın Tarihi Çoğrafyası ve FEF-25 Yrd.Doç.Dr. Ş.Cem TÜYSÜZ Kars ve Çevresinde Ermeni Katliamları Gruplarda Bazı Özel Tamsayı Dizilerinin FEF-26 Arş.Gör.Dr.Ömür DEVECİ İncelenmesi VF-27 Doç.Dr.Nadide Nabil KAMİLOĞLU Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulmuş ve Metformin (glukofaj) ile Diyabet Tedavisi Gören Ratlarda, Oleuropeinin Hiperglisemi, Total Oksidan Düzeyi ve Total Antioksidan Düzeyi Üzerine Etkileri

16 VF-28 Yrd.Doç.Dr. Emine ATAKİŞİ VF-29 Doç.Dr. Dinç EŞSİZ VF-30 Prof.Dr. Abdullah DOĞAN FEF-31 Prof.Dr. Haydar YÜKSEK FEF-32 Prof.Dr. Haydar YÜKSEK VF-33 Doç.Dr. Onur ATAKİŞİ VF-34 Yrd.Doç.Dr. Turgay DEPREM FEF-35 Yrd.Doç.Dr. Muhittin YILMAZ VF-36 Prof.Dr. Cavit ARSLAN Lipopolisakkarit Kaynağı (E.coli type 0111:B4) Uygulanan Tavşanlarda Serum Nitrik Oksit (NO),Tümör Nekrosiz Faktür-α (TNF-α) ve Lipopolisakkarir Düzeylerinin Araştırılması Farelerde Karbontetraklorür ile Karaciğer Hasarı Oluşturulması Üzerine Vitamin E ve N- Asetilsisteinin Koruyucu etkisinin Araştırılması Malatiyon Veriln Farelerde Oksidasyon Parametreleri Üzerine Allium Czelghauricum (Liliaceae), Lathyrus Karsianus (Fabaceae) ve Onosma Nigricaule (Boraginaceae) den Elde edilen Ekstraktların Etkileri Bazı Yeni Heterohalkalı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4- Triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan ve Asitlik Özelliklerinin İncelenmesi Bazı 1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Tavşanlarda Deneysel Olarak oluşturulmuş Endotoksemide Redükte Glutatyonun Nitrik oksit, Total antioksidan ve Oksidan kapasite, Hsp-27 ve Plazma Lipopolisakkarit Düzeyleri Arasındaki ilişkilerin araştırılması Capsaicin Uygulanan Ergin Ratların Ovaryum Dokusunda büyüme Farklılaşması Faktörü-9 un İmmunohistokimyasal Dağılımı ve Gen Ekspresyonu Capoeta Capoeta Capoeta (Guldensteadt 1773) larda Kurşun (PbCl2) Toksititesine Karşı L-Karnitinin Koruyucu Etkileri Kaz Rasyonlarına Kitosan İlavesinin Besi Performansı,Karkas Özellikleri,Besin Madde Sindirilebilirlikleri,Plazma Lipidleri ve Göğüs Eti Yağ Asidi Profiline Etkileri

17 AHSYO-37 Dr. Seyit Ali BİNGÖL Kaz ve Tavuk Yumurta Kabuğunun Enbriyonik Gelişim Sırasında Taramalı Elektron Mikroskop ile Karşılaştırılması KMYO-38 Dr. Kadir ÖNK VF-39 Doç.Dr. Mahmut KARAPEHLİVAN FEF-40 Yrd.Doç.Dr. Temel ÖZTÜRK VF-41 Prof.Dr. Ayla ÖZCAN TIP-42 Yrd.Doç.Dr. Nergiz HÜSEYİNOĞLU Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlardan Elde edilen Yumurtalardan Çıkan Civcivlerin Büyüme, Yaşam Gücü,Kesim ve Karkas Özelliklerinin Belirlenmesi Klorprifos-Etil ile Deneysel Parkinson Oluşturulan Farelerin Serum Paraoksonaz 1 (Pon-1) Enzim Aktivitesi,Total Sialik ASİT Total Antioksidan /Total Oksidan Kapasite Üzerine Kafeik Asit Fenetil Esteril (Cape) nin Koruyucu Etkisinin Araştırılması Serbest radikal ve Geri dönüşümlü Katılmalı- Ayrışmalı Zincir transfar (RAFT) Polimerizasyonları ile yeni bir Makroperoksi Başlatıcıdan Blok Kopolimer Sentezi ve Karakterizasyonu Viscum Album Agglütinin (Mistletoe lectin-1) Farklı Dozlarının Tavşanlarda Nitrik Oksit (NO), Total Oksidan Kapasite (TOK) ve Antioksidan kapasite (TAK) Düzeylerine etkisinin araştırılması Obstrutif Uyku Apne Hastalarında İskemik İnme ve Koroner Arter Hastalık Belirteci Olan Lp- PLA2ve hs-crp Serum Düzeyleri Çiftleşme Sezonunda Yağlı Kuyruklu Koyunlarda ( Tuj Melezi Koyunlarda) Follikül Dinamiklerinin Doppler ve B Modu VF-43 Doç.Dr. Şükrü Metin PANCARCI Ultrasonografi ile Belirlenmesi Pasif İmmunitenin ilk 3 aylık Buzağı Sağlığı VF-44 Yrd.Doç.Dr. Erhan GÖKÇE Üzerine Etkisinin Araştırılması FEF-45 Yrd.Doç.Dr. Ş. Cem TUYSUZ Irak Oğuzları

18 VF-46 Doç.Dr. Özgür AKSOY FEF-47 Yrd.Doç.Dr. İlhami GÖK SABESYO-48 Yrd.Doç.Dr. Selami YÜKSEK FEF-01 Yrd.Doç.Dr. Akın BÖNGÖL Buzağılarda Kalça eklemi çıkıklarının Toggle pin tekniği ile sağaltımının klinik değerlendirilmesi Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Obstüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Sitokin Gen Polimorfizlerinin Araştırılması haftalık temel Basketbol Antrenmanlarının 8-12 Yaş grubu Erkek-bayan Çocuklarının fiziksel,fizyolojik ve temel Motorik Becerileri Üzerine etkileri Kars Selim de Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar Bazı 1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Teorik FEF-02 Prof.Dr. Haydar YÜKSEK NMR Değerlerinin hesaplanması FEF-03 Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kemal ALTUNOĞLU Kars ili atmosferindeki polenlerin belirlenmesi Kars Florası Çalışmaları ve Kars Bitkileri FEF-04 Yrd.Doç.Dr. Fatma Güneş KOÇYİĞİT Kitabının Oluşturulması FEF-05 Prof.Dr. Mevlüt KARABULUT FEF-06 Prof.Dr. Mevlüt KARABULUT İİBF-07 Yrd.Doç.Dr. Alpaslan YÜCE Bor Katkılı InSe (InSe<B>)Tek Kristallerin Bridgman Yöntemi ile Büyütülmesi ve Yapısal Morfolojik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi Cds,GaSe ve GaS İnce Filmlerinin Cam ve GaSe Tek Kristal Alt Tabanlar Üzerinde CBD Yöntemi ile Büyütülmesi,Yapısal, Morfolojik,Optik ve Elektriksel Özelliklerinin Araştırılması Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma VF-08 Prof.Dr. Mustafa ATASEVER VF-09 Doç.Dr. Vedat BARAN Kaşar Peynirinde Farklı Tuzlama ve Muhafaza Yöntemlerinin Peynirin Kalitesi Üzerine Etkisi Kars ve Iğdır Yöresi Koyunlarında Ayak Hastalıklarının İnsidensi ve Etkileyen Faktörlerin Klinik,Radyolojik ve Laboratuar Yönünden Değerlendirilmesi

19 VF-10 Doç.Dr. Vedat BARAN FEF-11 Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU FEF-12 Prof.Dr. Hacali NECEFOĞLU VF-13 Doç.Dr. Nadide Nabil KAMİLOĞLU KMYO-14 Öğr.Gör. Aksem AKSOY VF-15 Yrd.Doç.Dr. Erhan GÖKÇE VF-16 Prof.Dr.Sami ÖZCAN VF-17 Doç.Dr.Muammer TİLKİ KSYO-18 Öğr.Gör.Dr.Sevda ELİŞ YILDIZ TIP-19 Yrd.Doç.Dr.Tolga Sinan GÜVENÇ VF-20 Yrd.Doç.Dr. Turgay DEPREM VF-21 Yrd.Doç.Dr. Metin ÖĞÜN Tavşanlarda deneysel Tendo Rupturlarının Otogreft ile Onarılmasında Farklı Dikiş Yöntemlerinin Klinik, Biyomekenik ve Histopatolojik Olarak karşılaştırılması p-etilbenzoik Asidin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri Formilbenzoik Asit Türevlerinin ve Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri Dayanıklılık Artırıcı Antreman Yapan Boksörlere Quercetin verilmesinin Antioksidan Kapasite ve Egzersiz Performansı Üzerine Etkileri Kars İlinde satışa sunulan çiğ süt ve süt ürünlerinde Listeria monocytogenes in izolasyonu,identifikasyonu ve moleküler tekniklerle belirlenmesi Neonatal Hasta ve Septisemik Buzağılarda L- Karnitin Düzeyleri Yerli Merkeplerde (Equus Asinus) Crus ve Regio Pedis i Çevreleyen Kasların Fonksiyonel ve Yapısal Özellikleri Çıldır Gölü nde Avlanan Cyprinus Carpio, Capoeta Capoeta Capoeta, Leuciscus Cephalus Türlerinin Bazı Fenotipik Özellikleri Melatonin Uygulanan Sağlıklı ve Diabetik Sıçanların Böbrek Dokusunda Leptinin İmmunohistokimyasal Dağılımı Damar Yatağında Çeşitli Lokalizasyonlarda Var Olan Obstruktif Lezyonların Shear Stres ve Aterogeneze Etkisi Capsaicin Uygulanan Sağlıklı ve Diabetik Sıçanların Karaciğer Dokusunda GPx-1 in İmmunohistokimyasal Dağılımı Sodyum Arsenit uygulanan farelerde oluşturulan oksidatif strese karşı oleuropeinin koruyucu etkisinin araştırılması

20 VF-22 Doç.Dr. Emine ATAKİŞİ VF-23 Prof. Dr. Ayla ÖZCAN VF-24 Yrd.Doç.Dr. Oğuz MERHAN VF-25 Prof.Dr. Ebru BEYTUT VF-26 Yrd.Doç.Dr. Turgay DEPREM VF-27 Prof.Dr. Şahin ARSLAN VF-28 Prof.Dr. Ebru BEYTUT Karaciğer Kanserinin Erken Döneminde Ginko Biloba Eksraktının Önleyici Etkisinin Araştırılması Değişik Dozlarda Arsenik Uygulanan Farelerde Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz (enos) Aktivitesi ve enos mrna Değişiminin PCR la Gösterilmesi Dietilnitrozamin (DEN) Verilen Tavşanlarda Beta-Karotenin Akut Faz Yanıta Etkisinin Araştırılması Streptozotocin ile diabet oluşturulmuş ratların karaciğer dokularındaki oksidatif hasar üzerine Ganoderma Lucidum Polisakkaritlerinin Etkisi Melatonin uygulanan ratların testis dokyusunda süperoksit dismutaz, glutatyon, peroksidaz, ve katalaz enzimi nin immunohistokimyasal lokalizasyonu Melatonin uygulanan ratların karaciğer ve böbrek dokusunda ghrelin ve insülün benzeri büyüme faktörü- I (IGF-I) in immunohistokimyasal lokalizasyonu Streptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Oksidatif Stres ve Lipit Profili Üzerine Alfa Lipoik Asit ile C Vitamini İlavesinin Etkileri Medicago sativa-falcata Kompleksi İçerisinde Yer Alan Sistematik Birimlerin Moleküler Sınıflandırması, Genetik Çeşitlilik ve FEF-29 Yrd.Doç.Dr. Muhammet ŞAKİROĞLU Popülasyon Yapısının Anlaşılması Analitik Fonksiyonların Genelleştirilmiş FEF-30 Yrd.Doç.Dr. Erhan DENİZ İntegral Operatörleri ve Bazı Alt Sınıfları EF-31 Doç.Dr. Ali KAFKASYALI Oltu ve Yöresi Folkloru İİBF-32 Yrd.Doç.Dr.Sebahattin YILDIZ Kars İlinin markalaşması sağlayacak ürünlerinden Kaz ın piyasaya sunumunda yaşanan problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üzerine bir araştırma

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri İlk olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 19-20 şubat 1972 de Ankara da düzenlenen Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 1. Ulusal Fizyoloji Kongresi nden günümüze

Detaylı

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu. Caucasian and Middle East Symposium on Parasitic Diseases

Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu. Caucasian and Middle East Symposium on Parasitic Diseases 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu 17 th National Parasitology Congress and Caucasian and Middle East Symposium on Parasitic Diseases 4 10 Eylül 2011

Detaylı

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ 22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ MAKALE BAŞLIĞI Kinetin ve 6-benzilaminopürinin Orchis sancta nın In vitro Gelişimine Etkileri Maleae (Rosaceae) Oymağında Kloroplast (psba-trnh,

Detaylı

Afyon K ocatepe Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi

Afyon K ocatepe Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0061926 Özel okullar ve eğitimde kalite LC 49/.O94

Detaylı

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 24 26 KASIM 2011 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ ANKARA Kitaplar Serisi: 26 Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 1.Baskı - 750 adet ISBN 978-605-01-0212-3

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURU LİSTESİ

2013 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURU LİSTESİ 2013 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURU LİSTESİ PROJENİN'ADI OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ANİMASYON DESTEKLİ SPOR EĞİTİMİ 360 DERECE OKULUM 3D OKUL 3D PAKETLEME 3G TEKNOLOJİSİNİN

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 Sinop Üniversitesi 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI DAVETLİ KONUŞMACILAR 06 Mayıs 2015 10: 30-11: 10 Dr. Alexander BOLTACHEV

Detaylı

2011 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURU LİSTESİ

2011 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURU LİSTESİ 2011 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURU LİSTESİ PROJENİN ADI 3D UZAYDA HEDEF BOMBALAMA VE GÜZERGÂH TESPİTİ ADRES KODLAMA AKILLI ALIŞVERİŞ AKILLI BATARYA AKILLI KART

Detaylı

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI VDJ YL- 2013-003 SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 1 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 YILI PROJELERİ BİLGİSAYAR (VOCABULARY TRAİNER) İNGİLİZCE KELİME ÇALIŞMA PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 YILI PROJELERİ BİLGİSAYAR (VOCABULARY TRAİNER) İNGİLİZCE KELİME ÇALIŞMA PROGRAMI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 YILI PROJELERİ PROJENİN ADI DALI (VOCABULARY TRAİNER) İNGİLİZCE KELİME ÇALIŞMA PROGRAMI 3D CAM CONSOLE 4 İŞLEMİ KOLAY ÖGRENME YOLU ACİL DURUMLARDA

Detaylı

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA 24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA Değerli Katılımcılar; Yeterli ve güvenli gıda arzı; son yıllarda gerek dünyada, gerekse ülkemizde gündemde yer işgal eden konuların başında gelmektedir. Gıda

Detaylı

4.1.1. BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI

4.1.1. BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI 4.1.1. BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI Program : Süt Sığırı Yetiştiriciliği Büyükbaş hayvancılık alanında yapılan en önemli araştırma projelerinin başında Anadolu Alacası ve Anadolu

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Abstract:0039 P001 TEDAVİ ALMIŞ KANSERLİ ÇOCUKLARDA BAZAL VE İNDÜKLENMİŞ DNA ZİNCİR KIRIKLARI SIKLIĞI, DNA ONARIM

Detaylı

AYLIK HAYVAN SAĞLIĞI SEKTÖRÜ DERGİSİ MAYIS 2015

AYLIK HAYVAN SAĞLIĞI SEKTÖRÜ DERGİSİ MAYIS 2015 AYLIK HAYVAN SAĞLIĞI SEKTÖRÜ DERGİSİ MAYIS 2015 137 Yumurtacılık endüstrisinin son 50 yılı Uluslararası Yumurta Komisyonu bu yıl, 50. yıldönümünü kutladı ve bu yıldönümü, küresel yumurtacılığın tarihini

Detaylı

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ 25-29 MART 2013 Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fenin

Detaylı

Önsöz. Sevgi ve saygılarımla, Prof. Dr. A. Kadir Halkman Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı

Önsöz. Sevgi ve saygılarımla, Prof. Dr. A. Kadir Halkman Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı Önsöz Gıda Teknolojisi Derneği yayın organı olan GIDA, 1976 yılında yayımlanmaya başlamış ve hiç kesintisiz olarak bugüne geldi. 2004 Temmuz ayında derneğin web sayfasının açılması ile birlikte ilk sayıdan

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık, ilaç ve farmasötik hammaddeler ile ilgili hemen her yönü kapsayan interdisipliner bir bilim alanıdır. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ PROF.DR.OĞUZ ÖZTÜRK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (DETAE) MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu

Detaylı

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 8. KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ / ANKARA Kitaplar Serisi: 30 I Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu yayın

Detaylı

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU HATAY'IN ÇEVRE HATAY 28-30 Mayıs 2015 Editörler Yrd.Doç.Dr. Mustafa YİPEL Doç.Dr. Alpaslan KAYA Arş.Gör. İbrahim Ozan TEKELİ ISBN : 978-605-65131-3-8 Basım Yeri ARI Baskı Merkezi-Antakya Tel: 0326 216

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2005 YILI PROJE BAŞVURULARI

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2005 YILI PROJE BAŞVURULARI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2005 YILI PROJE BAŞVURULARI PROJENİN ADI DALI (PASCAL, DELPHİ DİLLERİ) STOK TAKİBİ AĞ YÖNETİMİ CEP TELEFONLARININ ÖĞRENCİ YAŞAMINDAKİ YERİ CEZA

Detaylı

ULUSAL. Bildiriler Kitabı 24 26 Haziran 2010. Editör Doç. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU

ULUSAL. Bildiriler Kitabı 24 26 Haziran 2010. Editör Doç. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ 2010 Bildiriler Kitabı 24 26 Haziran 2010 Editör Doç. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ÇANAKKALE TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir

Detaylı

XX. Ulusal Biyofizik Kongresi Bilimsel ve Sosyal Programı

XX. Ulusal Biyofizik Kongresi Bilimsel ve Sosyal Programı XX. Ulusal Biyofizik Kongresi Bilimsel ve Sosyal Programı 22 EKİM 2008 Çarşamba 17 00 18 45 Kayıt Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi 19 00 Açılış Kokteyli Kır Kahvesi 23 EKİM 2008 Perşembe

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM 1. TANIM Biyomedikal teknoloji, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme,

Detaylı

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongre Programı

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongre Programı 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongre Programı 21 MART 2014 Cuma 08.00-10.00 KAYIT 9:40-11.00 AÇILIŞ KUŞMALARI VE PLAKET TÖREİ (SULTA SAL) 9:40-9:45 Ramazan ALTUDAŞ Kongre Başkanı

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı