BEYAZ YAKA SUÇLARI. Siyasetçi-Bürokrat-İş Adamı Üçgeninde Büyük Rüşvet ve Yolsuzluklar. Prof. Dr. İbrahim Cerrah

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYAZ YAKA SUÇLARI. Siyasetçi-Bürokrat-İş Adamı Üçgeninde Büyük Rüşvet ve Yolsuzluklar. Prof. Dr. İbrahim Cerrah"

Transkript

1 BEYAZ YAKA SUÇLARI Siyasetçi-Bürokrat-İş Adamı Üçgeninde Büyük Rüşvet ve Yolsuzluklar Prof. Dr. İbrahim Cerrah

2 İbrahim Cerrah, Prof. Dr. Tavsiye edilen referans şekli: Cerrah, İbrahim (2015). : Siyasetçi-Bürokrat-İş Adamı Üçgeninde Büyük Rüşvet ve Yolsuzluklar, Ankara: HESA. Copyright Nisan 2015 Tüm hakları saklıdır. (HESA) Derneği nin izni olmadan bu yayının hiçbir kısmı elektronik ya da mekanik (fotokopi, kayıtların ya da bilgilerin arşivlenmesi, vs.) yollarla çoğaltılamaz. HUKUK ETİK SİYASET ARAŞTIRMALARI (HESA) Center for Legal, Ethical and Political Studies Ehlibeyt Mahallesi, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Bayraktar Center E Blok No:2 Balgat / Çankaya / Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) hesa.org.tr

3 HUKUK ETİK SİYASET ARAŞTIRMALARI BEYAZ YAKA SUÇLARI Siyasetçi-Bürokrat-İş Adamı Üçgeninde Büyük Rüşvet ve Yolsuzluklar Prof. Dr. İbrahim Cerrah Nisan 2015

4

5 İÇİNDEKİLER Özet...I Giriş... III BİRİNCİ BÖLÜM Toplumsal Tabakalaşma ve Suç İlişkisi Üst Sınıf Orta Sınıf Alt Sınıf Sınıf-Altı... 4 İKİNCİ BÖLÜM Bir Ekonomik Suç Türü Olarak Adi Hırsızlar ve Asil Yolsuzlar Toplumsal Sınıf Yapısına Göre Suçların Sınıflandırılması... 9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AKP İktidarında Kamu İhale Yolsuzlukları İmar ve İskân Yolsuzlukları Vergi Yolsuzlukları İlan ve Reklamlarda Yapılan Usulsüzlükler...18 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM nın Örnekler Üzerinden Açıklanması Mükellef Ali ve Mükellef Binali Örneği Üzerinden Vergi Affının Sonuçları Reza Zarrab için Vergi Affı BMC Firmasının Ethem Sancak a Devredilmesi Çökme ve Finansal İtibarsızlaştırma Bank Asya ya Yönelik Finansal İtibarsızlaştırma ve Çökme Milli İstihbarat Teşkilatı nın Aralık Sürecindeki Rolü...32 BEŞİNCİ BÖLÜM Siyasal Yozlaşma ve Güvenlik Tehdit Algılaması İlişkisi Toplumsal Sınıflar ve Devlete Yönelik Tehdit Algılaması ile Mücadelenin Zorlukları...38 Sonuç...41

6 EKİLER Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. Operasyon AKP hükümetinin dört bakan (Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler) ve bazı bakan çocukları hakkında büyük rüşvet ve yolsuzluk iddiaları içermekteydi.

7 ÖZET 12 yıllık AKP iktidarı Güç yozlaştırır mutlak güç mutlaka yozlaştırır sosyal gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. AKP nin iktidarda kaldığı süre içinde yaşadığı yozlaşma üç ana başlık altında ele alınabilir. İlk olarak, AKP demokratik değerleri savunarak yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele etmeyi parti politikası olarak ilan etmişti. Ancak, AKP iktidara gelmeden önce savunduğu demokratik değerlerden uzaklaşarak yasakçı ve otoriter bir siyasi partiye dönüştü. 12 yıllık iktidarının sonunda AKP devleti ve iktidarı çok sevdi. AKP kendisini devlet ile o kadar özdeşleştirmiştir ki artık AKP devlet demektir ve ona yönelik her türlü muhalefet de devlete ihanet sayılmaktadır. En son çıkartılmaya çalışılan ve kamuoyunda İç Güvenlik Yasası olarak bilinen antidemokratik düzenlemelerle, AKP kendi iktidarını korumak için yasakçı bir zihniyet sergilemektedir. Devletin kendi vatandaşlarına yönelik şiddet kullanma yetkileri artırılarak, devlet demokratik yapısından uzaklaştırılmakta, otoriter ve baskıcı bir polis devletine dönüştürülmektedir. İkinci olarak, yolsuzlukla mücadele vaatleriyle iktidara gelen AKP nin iktidarın cazibesine kapılarak büyük rüşvet ve yolsuzluklara bulaştığı görülmektedir. AKP kendisine destek veren küçük bir azınlığı devlet imkânlarıyla zenginleştirerek yeni bir ekonomik elit sınıf oluşturma çabası içindedir. Öte yandan, AKP ye destek veren toplumsal tabanın büyük bir kesimi ise bir yandan daha fazla fakirleştirilirken öte yandan da varlığını sürdürebilmek için AKP iktidarına bağımlı hale getirilmiştir. AKP kendi ekonomik elitini oluşturmak üzere içinden çıktığı toplumsal alt ve orta sınıfları istismar ederek sömürmektedir. I Aralık sürecinde ortaya atılan yolsuzluk şaibelerine karşı siyasi iktidarın takındığı tutum onu daha fazla şaibe altında bırakmıştır. AKP Aralık sonrasında rüşvet ve yolsuzluk şaibesi altında adeta ezilmiştir. Siyasi iktidar yolsuzluk ithamları karşısında yargıda aklanmak yerine, hukuk dışı yöntemlerle polis ve yargı camiasında profesyonelliğe aykırı tasfiyeler yaparak kendisini aklayacak bir yargı sistemi kurmuştur. Siyasiler kendi haklarındaki rüşvet ve yolsuzluk davalarına müdahale ederek Hiç kimse kendi davasının hâkimi olamaz. evrensel ilkesini ihlal etmişlerdir. Anayasanın yargı bağımsızlığı, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü gibi en temel ilkeleri açıkça ihlal edilmektedir. Kısacası AKP iktidara gelirken savunduğu demokratik değerleri ve hukuku rafa kaldırarak fabrika ayarlarından uzaklaşmıştır.

8 Beyaz yaka suçları siyasetçi, bürokrat ve işadamları gibi üst toplumsal sınıflara mensup bireyler tarafından işlenebilen büyük ekonomik suçları içermektedir. Bu raporda AKP iktidarında siyasal ve ekonomik gücü elinde bulunduran üst sınıflar tarafından işlenen rüşvet ve yolsuzluk gibi büyük ekonomik suçlar ele alınmaktadır. Üçüncü olarak, AKP nin savunduğu İslami değerleri de istismar ettiği görülmektedir. Halka hizmet hakka hizmettir! ve Biz Allah için siyaset yapacağız! gibi söylemlerle iktidara gelen bazı siyasilerin iktidarı mal ve servet edinme aracı olarak kullandıkları gün yüzüne çıkmıştır. Bu süreçte AKP li devlet adamları ve/veya yakınları, kaynağını açıklayamayacakları kadar büyük servetler edinmişlerdir. Halkın kendilerine duyduğu güveni istismar ederek büyük menfaatler elde etmişlerdir. Beyaz yaka suçları siyasetçi, bürokrat ve işadamları gibi üst toplumsal sınıflara mensup bireyler tarafından işlenebilen büyük ekonomik suçları içermektedir. Bu raporda AKP iktidarında siyasal ve ekonomik gücü elinde bulunduran üst sınıflar tarafından işlenen rüşvet ve yolsuzluk gibi büyük ekonomik suçlar ele alınmaktadır. Rapor, AKP iktidarının kendi ekonomik elitini oluştururken içinden çıktığı orta ve alt toplumsal sınıfları istismar ettiğini ileri sürmektedir. Rapor, aynı zamanda adaletle kalkınma vaatleriyle iktidara gelen AKP nin kendi ekonomik elitini oluştururken içinden çıktığı toplumsal tabanını hukuki ve İslami değerleri çiğnemek pahasına nasıl istismar edip sömürdüğünü göstermektedir. II Sonuç olarak bu rapor alt sınıflara mensup adi suçluların yapmış oldukları küçük hırsızlıklardan dolayı şiddetle cezalandırılması karşısında, işgal ettikleri makamların yetki ve nüfuzunu kullanarak attıkları imzalar ile milletin cebinden milyarlarca lira çalarak beyaz yaka suçları işleyen siyasetçi, bürokrat ve işadamı-müteahhitlerin cezalandırılmadığı gerçeğine dikkatleri çekmektedir.

9 GİRİŞ Anatole France, Şahane bir eşitlik anlayışı ile kanunlar, köprü altında yatmayı, ekmek çalmayı ve sokaklarda dilenmeyi zengin ve fakir ayrımı yapmaksızın yasaklar sözüyle aslında fakirlerin işlediği suçları tek tek sıralayan kanunların her nedense zenginlerin işlediği büyük suçları aynı açıklıkta sıralamadığı gerçeğini ironik bir anlatımla dile getirir. Döner-dürüm, baklava-börek ve yumurta gibi küçük değerdeki şeyleri çalanlar kanunlarda açıkça hırsız olarak tanımlanır ve adalet sistemi tarafından da damgalanarak cezalandırılır. Ancak aynı kanunlar milyarlarca dolarlık rüşvet ve yolsuzluk yapan siyasetçiler ve işadamları gibi saygın! kişileri korur, kollar ve bir türlü kıyıp cezalandıramaz. Oysa kimileri tabancayla, kimileri de dolmakalemle veya klavyeyle yapmış olsalar da hırsızlık hırsızlıktır ve yolsuzluk da yolsuzluktur. En genel anlamda haksız kazanç olarak tanımlanan rüşvet ve yolsuzluk gibi suçlar, bunu yapan kişi hangi toplumsal sınıfa mensup olursa olsun, bir tür hırsızlıktır. Hırsızlık ise onu yapan kim olursa olsun hem suç, hem ayıp hem de günahtır. Kimileri tabancayla, kimileri de dolmakalemle veya klavyeyle yapmış olsalar da hırsızlık hırsızlıktır ve yolsuzluk da yolsuzluktur. Hırsızlık ve soygun gibi ekonomik suçlar sadece toplumun alt sınıflarına mensup fakirler tarafından işlenmez. Toplumun üst sınıflarına mensup zengin ve saygın kişiler de kendi sınıf ve statüleriyle orantılı olan ekonomik suçlar işleyebilirler. Hırsızlık ve soygun gibi ekonomik suçlar sadece toplumun alt sınıflarına mensup fakirler tarafından işlenmez. Toplumun üst sınıflarına mensup zengin ve saygın kişiler de kendi sınıf ve statüleriyle orantılı olan ekonomik suçlar işleyebilirler. Ancak, ceza adalet sistemi genelde baklava-börek ve döner-dürüm çalmak gibi alt sınıflara mensup fakirlerin işledikleri küçük hırsızlıkları cezalandırır. III Aralık soruşturmaları üst sınıflara mensup kişiler tarafından işlenmiş rüşvet ve yolsuzluk suçlarıyla mücadele etmeye yönelik teşebbüste kalmış legal bir devlet refleksi idi. Ne var ki Türk toplumunun Cumhuriyet tarihinde belki de ilk kez eline geçen büyük rüşvet ve yolsuzluğa bulaşanları açığa çıkarma ve yargılama fırsatı şimdilik heba edilmiş gibi görünmektedir. Bu soruşturmaları engelleyenler sadece bazı yolsuzluk iddialarının üzerini örtmekle kalmamış, aynı zamanda toplumun siyasete olan güveni ve dürüst siyaset yapılabileceğine olan inancını da yıkarak geleceğe yönelik ümitlerini büsbütün yok etmiştir. Bu rapor, Prof. Dr. İbrahim Cerrah ın yılları arasında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü nde verdiği Sosyal Kontrol ve Polis başlıklı doktora dersine ilişkin hazırlanan notların geliştirilmiş ve rapora dönüştürülmüş şeklidir. Yazar o tarihlerde, iktidarda olan AKP nin özellikle de parti üst yönetiminin, büyük rüşvet ve yolsuzluklara kesinlikle bulaşmadığına inanmaktaydı. Yazar, doktora düzeyinde verdiği derslerde bu konuları işleyerek henüz yolsuzluğa bulaşmadığı ve dürüst kaldığına inandığı bir siyasi iktidarın dikkatini rüşvet ve yolsuzluk sorununa çekme çabası içinde olmuştu.

10 Yazara göre AKP ilk iki döneminde gerek başka sorunların öncelikli olması ve gerekse üst sınıflara mensup güçlü kişilerin işlemiş oldukları rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele etmenin kolay olmamasından dolayı bu mücadeleye girişememişti. Yine yazara göre, AKP ilk fırsatta bu sosyal soruna el atacak ve Türkiye de yıllardan beri devam edegelen ve toplumun bütününü mağdur eden ancak bir türlü üzerine gidilemeyen rüşvet ve yolsuzlukların üzerine gidecekti. 12 Eylül 2010 Anayasa referandumundan sonra AKP bu fırsatı yakalamıştı. Siyasi iktidar artık beyaz yaka suçlarıyla yani büyük rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele edecek kadar güçlü ve donanımlıydı. Ancak, büyük rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele sadece siyasilerin dürüst ve kararlı olmalarıyla başarılabilecek bir iş değildi. Başta ülkeyi yöneten siyasiler olmak üzere üst düzey bürokratlar, iş adamları ve medya patronları gibi toplumda üst sınıflara mensup kişilerin organize olarak işledikleri büyük rüşvet ve yolsuzlukların üzerine başarıyla gidilebilmesi polis, yargı, istihbarat ve maliye gibi kurumların ortak mücadelesini gerektirmekteydi. Bu süreçte yazılı ve görsel medya aktörlerinin rolü de elbette çok önemliydi. Ancak en önemlisi ülkeyi yöneten siyasi iktidarın bu konudaki kararlılığıydı. Kendileri hem gerçekten dürüst hem de rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda kararlı olan siyasi iktidarlar bu yolsuzlukların ucu kendilerine dokunsa bile bu mücadeleye destek vereceklerdi. IV 2010 Anayasa referandumundan sonra hem siyasi iktidar hem de polis, yargı, istihbarat ve maliye gibi devlet kurumları büyük rüşvet ve yolsuzluk içeren suçlarla mücadele edebilecek kadar güçlü ve donanımlıydı. Bu ölçüdeki rüşvet ve yolsuzluk suçlarına karşı verilecek mücadelenin başarıyla yürütülebilmesi için en önemli görev artık siyasi iktidara düşmekteydi Aralık 2013 tarihlerinde gün yüzüne çıkan soruşturmalar, siyasi iktidar için rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede dürüstlüğünü ve kararlılığını ortaya koyma konusunda büyük bir fırsat sunmaktaydı. Bu fırsat genelde Türk siyasetine özelde ise iktidar partisi olan AKP ye hem kendini hem de siyaset kurumunu aklama ve temizleme yolunu açacaktı. Ne var ki Aralık sürecinde ve sonrasında AKP yolsuzlukları inkâr ederek, ustaca manevralarla örterek; rüşvet ve yolsuzluk soruşturması yapanları hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddialarla suçlayarak kendini aklamaya çalıştı. Aklanmaya çalıştıkça hem kendi seçmeninin hem de toplumun diğer kesimlerinin gözünde daha fazla itibar kaybetti. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumun ardından halkın verdiği açık desteğe dayanarak oluşturulan yargı sistemi, bazı bakanlar hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarından sonra iktidarın kapıldığı korku, panik ve telaş atmosferinde darmadağın edildi. Bakanlar hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk ithamlarına karşı hukukun önünde aklanma yolu kesilerek sandıkta alınan oy ve milli irade söylemlerine sığınıldı.

11 Erdemliler Hareketi olarak siyasete adım atan ve topluma 3 Y (Yolsuzluk, Yoksulluk, Yasaklar) ile savaşma sözü veren AKP, 100 milyar dolarları bulduğu tahmin edilen Cumhuriyet tarihinin en büyük, en organize, en sistemik, en mafyatik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması olan Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturmalarına sahip çıkıp desteklememiştir. Yolsuzluk şebekesinin satın alamadığı cesur ve dürüst savcıları ve polisleri korumamış ve ödüllendirmemiştir. Aksine, İtalya yı Mafya dan temizleyen De Pietro kadar cesur savcıları ve polisleri davadan uzaklaştırıp onları itibarsızlaştırma yoluna girmiştir. Daha da ileri giderek yetkili mahkeme kararı ile suçüstü yakalanan çete üyelerini serbest bırakıp, polisleri kelepçeleme gibi akıl dışı ve hukuk dışı bir yol izlemiştir. İktidar, izlemiş olduğu yol ve yöntemle, mevcut muhalefet boşluğundan yararlanarak iktidarda kalabilmeyi başarsa bile erdemlilik gücünü kaybetmiş, kendisine duyulan iç ve dış güveni, itibarı, kredibiliteyi tüketmiştir. Diğer bir ifade ile AKP, Aralık sonrası girdiği her muharebeyi kazanıyor gibi görünse de 3 Y ile erdemli savaşı kaybetme yolunda hızla ilerlemektedir. İktidarın yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek yerine savcı ve polislerle mücadele etmeyi tercih etmesinin faturası nettir: Yolsuzluk, rüşvet ve suç çeteleri bu süreçten güçlenerek çıkarken siyaset, devlet, toplum ve ekonomi büyük bir yara almıştır. AKP iktidarı, Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturmasına sahip çıkmayarak, hem kendi parti bünyesini, hem de devletin, siyasetin, ekonominin ve toplumun bünyesini içten içe çürüten beyaz yaka suçlarından ve yolsuzluk-rüşvet virüsünden temizleme fırsatını kaçırmıştır. İktidarın yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek yerine savcı ve polislerle mücadele etmeyi tercih etmesinin faturası nettir: Yolsuzluk, rüşvet ve suç çeteleri bu süreçten güçlenerek çıkarken siyaset, devlet, toplum ve ekonomi büyük bir yara almıştır. V Korunan ve semiren suç çetelerinin, sistemik hale gelen beyaz yaka suçlarının, giderek kabaran yolsuzluk ve rüşvet havuzlarının Türk Milletine ekonomik faturası şudur: Borçla ve milletin tasarrufuyla sağlanan kaynaklar verimli yatırım ve üretim yerine verimsiz rant havuzlarına, gösteriş saraylarına, uçaklarına, makam araçlarına aktığı için Türkiye ekonomisinin büyüme hızı yüzde 5 lerden yüzde 1.7 ye düşmüştür. Türkiye ekonomisinin turbo motorları olan ihracat ve sanayi çökmüştür Şubat ayı itibarıyla ihracat %13 küçülürken, sanayi %2,2 küçülmüştür. Kişi başına milli gelir düzeyi doların altına inmiştir. Türk halkı orta gelir tuzağına saplanmış ve düşük gelirli ülkeler kümesine düşmüştür. Enflasyon oranı %5 lerden %10 a çıkmıştır. Ekonomimizin GSYH büyüklüğü 820 Milyar Dolardan 700 milyar dolara düşmüştür. Türkiye ekonomisi dünyanın 17. büyük ekonomisi iken 2 kademe düşerek 19. sıraya gerilemiştir. Tek haneli enflasyon ve işsizlik çift haneli enflasyon ve işsizliğe dönüşmüştür yılına kadar toplumun bütün katmanlarının el birliği ve güçbirliği yaparak kollektif liderlikle gerçekleştirdiği demokratik ve özgürlükçü reformlarla iç barışını sağlamış, dünyanın yükselen yıldızı olan, Çin den sonra dünyanın en hızlı büyüyen 2. ülkesi konumuna yükselen, yumuşak ve erdemli gücü her gün artan, güven ve istikrar içinde hızla büyüyen bir Türkiye vardı.

12 2015 itibarıyla ise yolsuzluk ve rüşvet havuzlarıyla ekonomik kaynakları boşaltılmış, makul şüphe düzenlemeleriyle ve vergi cezası silahlarıyla yatırım ortamı zehirlenmiş, yerli-yabancı sermayenin kaçtığı, dünyada ve bölgesinde yalnızlaşmış, bölgesel ve küresel denklemlerden soyutlanmış, içine kapanmış, iç barışını kaybetmiş, bölünme travması yaşayan, yükselen ekonomiler liginden kırılgan ekonomiler ligine düşmüş, ifade ve basın özgürlüğünde, girişimcilik özgürlüğünde çağdışı konuma itilmiş bir Türkiye manzarası söz konusudur. Türkiye nin beyaz yaka suçlarıyla, yolsuzluk ve rüşvet çeteleriyle etkin ve topyekûn mücadele etmeden hukuk, demokrasi, özgürlük, güven, istikrar, büyüme, kalkınma yolunda ilerlemesi, gelişmiş, itibarlı, lider ülke konumuna yükselmesi mümkün değildir. Hukuk devleti, özgürlükçü demokrasi, temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz toplum, Türkiye nin en öncelikli gündemi olmalı ve yerlerde süründürülen Devletin meşruiyeti yeniden tesis edilmelidir. Prof. Dr. İbrahim CERRAH HESA Başkanı, Mart 2015 VI

13 1.BÖLÜM TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE SUÇ İLİŞKİSİ Bireylerin gündelik yaşamlarını devam ettirmek için gerekli olan basit araç gereçlerden başka bir şeye sahip olmadıkları ilk(el) toplumlarda başlayan tabakalaşma bugüne kadar birçok aşamadan geçmiştir. Geçmişten günümüze farklı coğrafyalarda kast, feodalite, kölelik ve sınıf gibi farklı tabakalaşma modelleri görülmektedir. Ancak, toplumsal tabakalaşmayı ikili yapıya indirgeyen tanımlamalar günümüzde yetersiz kalmaktadır. Modern ve post modern çağın sosyal bilimcileri, toplumsal yapının iki sınıfa indirgenemeyecek kadar karmaşık olduğunu ile sürmektedir (Giddens, 1999). Toplumu proletarya ve burjuva olarak iki sınıfa indirgeyen Marksist sınıflandırmanın aksine son yıllarda toplumsal tabakalaşma modeli olarak genel anlamda üst sınıf, orta sınıf ve alt sınıf kavramlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak gelişmiş toplumların tabakalaşması yakından incelendiğinde bu üç sınıfın da kendi içinde birden fazla alt sınıf ve gruplara ayrıldığı görülmektedir. Toplumsal tabakalaşma ile suç arasındaki ilişkiye dair ilk tespitlere suçu bir sınıf çatışması aracı olarak değerlendiren Marksist düşüncede rastlanır. Bu geleneğe göre özellikle düşük değerdeki malları çalan hırsızlar aslında zenginlerin malı içindeki haklarını geri alma cesaretini gösteren ve sınıf bilincine sahip bireyler olarak algılanır. Oysa yine başka bazı Marksist araştırmacılar tarafından 1970 ve 1980 li yıllarda yapılan alan araştırmaları gerçeğin hiç de öyle olmadığını, suçun bir sınıflar arası (inter-class) çatışma aracı olmadığı gibi tam aksine sınıf içi (intra-class) sorun olduğunu göstermiştir (Platt ve Takagi, 1981). Bu araştırmacılara göre, işçi sınıfından bir hırsız büyük bir ihtimalle yine kendisi gibi işçi sınıfından veya ortanın alt sınıfından birinin malını çalabilmektedir. Üst sınıflar sahip oldukları güvenlik önlemleri aracılığı ile canlarını ve mallarını fakirlere göre daha iyi korumaktadır. Üst sınıfların yaşadığı bölgelerde alınan güvenlik önlemleri ile suçlular o bölgede caydırılarak suç başka bölgelere kaydırılmış (displacement) olmaktadır. Bu durumda zenginlerin malını çalamayan alt sınıflara mensup suçlular, yine kendileri gibi alt sınıflara mensup kişilerin mallarını çalmaktadır. Yasalar, çok yüce bir adalet anlayışı ile zengin ve fakir ayrımı yapmaksızın köprü altında uyumayı, sokaklarda dilenmeyi ve ekmek çalmayı yasaklar. 1 Anatole France 1 Bu kavramsallaştırmalar hırsızlık gibi suçların genelde orta ve alt sınıflara mensup bireyler tarafından işlenen bir sapma davranışı olduğu öngörü ve yanılgısına dayanmaktadır (Strader, 2002). Bu çalışmada da görüleceği gibi en genel ve basit anlamda hırsızlık olarak tanımlanan ekonomik suçlar sadece orta ve alt sınıflara mensup bireyler 1 The law in its majestic equality, forbids the rich as well as the poor, to sleep under bridges, to beg in the streets, and to steal bread. Anatole France, (1894), Le Lys Rouge (The Red Lily), Chapter 7, cited in Benyon and Bourn, 1989:15; Reiner, 1992:3) Toplumsal Tabakalaşma ve Suç İlişkisi

14 Toplumsal tabakalaşma piramidinin üst kısmında yer alan bireylerin işlemiş oldukları sapma davranışlarının suç sayılmadığı, suç olarak sayılsa bile bu suçları işleyenlerin gücü elinde bulunduranlar tarafından farklı şekilde korunup-kollanarak cezalandırılmadığı görülmektedir. tarafından işlenmemektedir. Tam aksine üst sınıflara mensup bireyler de hırsızlık yapabilmektedir. Hırsızlık sadece toplumsal alt sınıflar ile sınırlı olmayıp siyasetçi, bürokrat, işadamı gibi üst sınıflara mensup kişiler tarafından işlenen ve kriminoloji literatüründe beyaz yaka suçları olarak tanımlanan büyük ekonomik suçlar da bulunmaktadır. Tabakalaşma ve sınıf kavramı arasında bazı farklılıklar olsa da toplumsal sınıf ile toplumsal tabakalaşma iç içe geçmiş kavramlardır. Örneğin tabakalaşma kavramı, eşitsizliği gerçeklik olarak kabul eden bir anlayışı yansıtırken, sınıf kavramı eşitsizliğin kaldırılabileceği inancının bir tezahürü olarak kullanılmaktadır. Tabakalaşma tümel iken, sınıf tikel bir kavramdır. Tabakalaşma genel ve soyut bir kavramdır. Aynı zamanda kast, zümre ve sınıf tabakalaşmanın özel görünümleridir. Kısacası, tabakalaşma kavramı bu farklı görünümlere genel, soyut bir çerçeve çizer (Güçer, 2005:18-19). 2 Bir toplumda benzer yaşam tarzına sahip insanların oluşturduğu yapılar sosyolojide toplumsal tabaka olarak adlandırılır. En genel anlamda toplumsal özellikleri birbirine yakın bireylerin oluşturduğu gruplara toplumsal sınıf denir. Toplumsal sınıfı oluşturan bireyler meslek, gelir düzeyi, tüketim biçimi, sosyal statü, sınıf bilinci bakımından ortak özellik gösterirler. Bu açıdan toplumsal tabakalar en genel anlamda üst, orta ve alt olarak kategorize edilmektedir. Toplumsal tabakalar içindeki sınıfları toplumsal tabakalaşma piramidi ile gösterebiliriz. Aşağıda verilen toplumsal tabakalaşma piramidinde günümüz Türkiye sinde var olan toplumsal sınıflar gösterilmiştir. Bu sınıflandırma yapılırken bireylerin sahip oldukları siyasal, bürokratik ve ekonomik statülerden kaynaklanan güç esas alınmıştır. Çalışmanın ileriki bölümlerinde ise suç tanımlaması ve ceza uygulamalarının bu sınıflandırmaya göre farklılık gösterdiği ileri sürülecektir. Özellikle toplumsal tabakalaşma piramidinin üst kısmında yer alan bireylerin işlemiş oldukları sapma davranışlarının suç sayılmadığı, suç sayılsa bile bu suçları işleyenlerin gücü elinde bulunduranlar tarafından farklı şekilde korunup-kollanarak cezalandırılmadığı gözler önüne serilecektir. Yasalar karşısında herkesin eşit olduğu ve herhangi bir ayrım yapılmadan yasaların herkese eşit uygulandığı sürekli olarak dile getirilen bir söylemdir. Ancak, bu söylemin aksine toplumsal üst sınıflara mensup bireyler ile alt sınıflara mensup bireyler tarafından işlenen suçlara karşı takınılan tutum konusunda çok açık bir ayrımcılık yapıldığı da gözlemlenmektedir. Hangi eylemlerin kimler tarafından yapıldığında suç olacağı ve bu eylemlere nasıl ceza verileceği, sanıldığı gibi objektif kriterlere göre belirlenmez. Hangi davranışın suç olduğunun formüle edilerek yasalaşacağı ve nasıl uygulanacağı/ cezalandırılacağı konusu toplumsal tabakalara göre farklılık gösterir. Farklı toplumsal sınıflara mensup bireyler tarafından işlenen benzer suçların, faillerin içinde yer aldıkları toplumsal sınıfa göre farklı şekilde tanımlanabildiği ve uygulamada farklı şekilde cezalandırıldığı veya haklarında hiçbir işlem yapılmadığı da görülebilmektedir.

15 Bu çalışmada toplumsal sınıf ile suç arasındaki ilişki ele alınmadan önce çağdaş toplumların sınıf yapısına kısaca değinilecektir. Aşağıda açıklandığı üzere toplumsal tabakalaşma kendi içinde alt dilimleri de olan üç genel kategoriye ayrılmıştır. Ancak son zamanlarda büyüyen ve toplumsal tabakalaşma piramidi içinde ayrı bir sınıf sayılabilecek kadar hızla genişleyen ve sınıf-altı (under-class) olarak kavramsallaştırılan bir toplumsal dilimin varlığı da söz konusudur. Bu sınıflandırmada Marksist ideolojide olduğu gibi üretim araçlarına sahip olma kriteri yerine bireyin sosyal statüsü ve geliri ölçüt alınmıştır. Üst sınıflar arasında zaman zaman rekabet ve çıkar çatışmaları görülse de kendi üst sınıf çıkarlarını koruma konusunda alt sınıflara karşı her zaman açık veya gizli bir ittifak içinde oldukları da görülebilmektedir. 3 Türkiye de mevcut toplumsal yapıyı gösteren toplumsal tabakalaşma piramidi 1.1. Üst Sınıf (upper class): Yönetici Sınıflar / Yönetici Blok Bazı sosyologlara göre yönetici sınıflar (ruling classes) veya yönetici blok (ruling block) olarak da tanımlanan üst sınıf birden fazla iç-sınıf tarafından oluşturulmaktadır. Bu üst sınıflar arasında zaman zaman rekabet ve çıkar çatışmaları görülse de kendi üst sınıf çıkarlarını koruma konusunda alt sınıflara karşı her zaman açık veya gizli bir ittifak içinde oldukları da görülebilmektedir. Marksist teoriye göre toplumsal sınıfın belirlenmesinde en önemli kriter üretim araçlarına sahip olma yani mülkiyet olmasına rağmen gelişmiş toplumların sınıf yapısında statü de önemli bir etkendir. Ancak her şeye rağmen üst sınıfın belkemiğini sayıları oldukça az olan sermaye sahipleri oluşturur. Bunlar çoğu zaman öne çıkmaz ve görülmezler. Üst sınıfta yer alan zenginlerin çıkarları, bu sınıfın iç sınıfları olan aşağıdaki gruplar tarafından savunulur. Üst sınıfı oluşturan kurumların Toplumsal Tabakalaşma ve Suç İlişkisi

16 başında siyaset ve iş dünyası gelmekle beraber bürokrasi, medya, yargı, aydınlar ve yükseköğretim camiası da yönetici blok (ruling block) içinde yer alır. Batılı ülkelerde güçlü bir kurumsal yapılanması olan kiliseyi veya genel anlamda bütün toplumlarda bulunan üst düzey din adamlarını-görevlilerini de üst sınıfı oluşturan bloğun içinde düşünmek mümkündür. Her ne kadar üst sınıf, genelde ekonomik gücü elinde bulunduran sınıf olarak bilinse de toplumsal sınıf yapısında görülen çeşitlenme üst sınıfta birçok sınıf-içi alt grubun ortaya çıktığını göstermektedir. Elbette üst sınıfı oluşturan iş dünyasındaki sınırlı sayıdaki ailelerin üyelerinin ülkenin tamamına hâkim olması mümkün değildir. Ekonomik gücü elinde bulunduran sınırlı sayıdaki aileler bazı durumlarda yasama üzerindeki etkilerini kullanarak kendi çıkarlarını koruyan hatta kendilerine haksız kazanç sağlayacak yasalar çıkartmada başarılı olsalar da bu her zaman yeterli değildir.toplumsal üst sınıf yasama, yürütme ve yargı erkleri içinde de dost ve müttefiklere ihtiyaç duyabilmektedir. Yönetici bloğun en değişken aktörü siyasi iktidardır. Toplumsal tabakalaşma piramidinin üst sıralarında sermaye, ordu, yargı, sivil bürokrasideki dostlar yer alır. Yönetici sınıflar veya yönetici blok olarak da adlandırılan bu sınıfların sahip oldukları yasal statünün gücü ile sermayeyi elinde bulunduran sınıfa yönelik tehditleri bertaraf etme konusunda yoğun çaba sarf edebildikleri görülmektedir Orta Sınıf (middle class): Üst-Orta Sınıf, Orta-Orta Sınıf, Alt-Orta Sınıf Yukarıda da kısaca değinildiği gibi bazı sosyologların öngörülerinin aksine toplumda ikili bir sınıf yapısı oluşmamıştır. Tam aksine orta sınıf içinde bile genel anlamda birden fazla iç-sınıf yapısı ortaya çıkmıştır. Gelişmiş toplumlarda sınıflar çoğalmış ve özellikle orta sınıf hem hacim olarak hem de kategori olarak büyümüştür. Orta sınıf kendi içinde genel hatlarıyla burjuvaya yakın ve komşu olan üst-orta sınıf (upper-middle class) ve orta sınıfın ortalarında yer alan orta-orta sınıf (middle-middle class) ile işçi sınıfının hemen üstünde yer alan alt-orta sınıf (lower-middle class) olmak üzere en az üç kategoriye ayrılmıştır.

17 1.3. Alt Sınıf (lower class): İşçi Sınıfı (working class) Alt sınıflar (lower classes) da kendi içinde genel hatlarıyla üç kategoriye ayrılabilir. Bunlar üstün el becerisine sahip usta veya ustabaşı statüsündeki vasıflı işçiler (skilled labour) ile onların hemen altında yer alan düz işçi (labour) ve herhangi bir el becerisine sahip olmayan vasıfsız işçiler (unskilled labour) olarak tanımlanır Sınıf-Altı (under class) Gelişmiş toplumların tabakalaşma piramidinde bir sınıfa yerleştirilemediği için toplumsal tabaka dışında kalan gruplar ya da diğer bir deyişle sınıf-altı (under class) olarak kavramsallaştırılan farklı bir sınıfın varlığından da söz edilmektedir. Gelirleri ve dolayısıyla da yaşam standartları işçi sınıfına göre çok daha düşük olan bu sosyal sınıfa mensup birçok kişiyi halen çalışır bir durumda olmadıkları için çalışan yani işçi sınıfı kategorisine yerleştirmek mümkün değildir. Özellikle günümüzde taşeron işçi olarak çalışanları da gerek gelirlerinin düşüklüğü ve gerekse sosyal statüleri açısından toplumsal tabakalaşmada işçi sınıfından daha çok sınıf-altı kategorisinde değerlendirmek daha uygundur. Çok ağır şartlar altında çok düşük ücret karşılığında çalıştırılan ve düşük yaşam standartlarında yaşayan maden işçileri de sınıfaltı kategorisine doğru itilmektedir. Eğitimli olsalar bile herhangi bir mesleği olmayan işsizler, sokaklarda yaşayan evsizler, sayıları 2 milyona yaklaşmış olan Suriyeli mülteciler ve yasadışı göçmenler, sokaklarda kâğıt ve çöp toplayarak geçimlerini sağlayan insanlar sınıf-altı (underclass) olarak tanımlanan yeni bir alt sınıf oluşturmaktadırlar. Eşlerinden ayrılmış, çalışamayan ve sosyal yardım ile hayata tutunmaya çalışan tek-ebeveynli aileler (single-parent family) de yine sınıf altı kategorisinde değerlendirilen sosyal yapılardır. Özellikle günümüzde taşeron işçi olarak çalışanları da gerek gelirlerinin düşüklüğü ve gerekse sosyal statüleri açısından toplumsal tabakalaşmada işçi sınıfından daha çok sınıf-altı kategorisinde değerlendirmek daha uygundur. Son olarak çok ağır şartlar altında çok düşük ücret karşılığında çalıştırılan ve düşük yaşam standartlarında yaşayan maden işçileri de sınıf-altı kategorisine doğru itilmektedir. 5 Modern toplumsal yapıda bireyin hangi sınıfa ait olduğunu belirleyen faktör sadece üretim araçlarına sahip olmaya indirgenmemektedir. Bireyin mensup olduğu sınıfı belirlemede modern toplumsal tabakalaşmada önemli bir yükselme aracı olan eğitim ve buna paralel elde edilen makam ve statü de önemli bir faktördür. İşçi sınıfına veya orta sınıfa mensup bireyler toplumsal yapıda eğitim yoluyla yükselerek bürokrasinin üst pozisyonlarına çıkabilirler. Ancak, bu yükselmelerde üst sınıfların sıkı bir elemesinden geçilir. Alt sınıftan bireylerin üst sınıflara yükselmesindeki tek ölçüt başarı ve liyakat olmayabilir. Üst sınıfa yükselecek bireylerin inanç ve düşünceleri, yaşam tarzları, kılık-kıyafetleri önemli bir eleme kriteri olabilir. Toplumsal Tabakalaşma ve Suç İlişkisi

18 6 Bir yandan, Aralık tarihinde siyasilere yönelik büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapan görevliler devlete karşı suç işlemekle itham edilirken, öte yandan devletten çalmanın devleti tehdit etmediği ileri sürülmektedir.

19 2.BÖLÜM BİR EKONOMİK SUÇ TÜRÜ OLARAK BEYAZ YAKA SUÇLARI Toplumsal düzenin biçimsel kurumlarından biri olan Ceza Adalet Sisteminin (CAS) suçları tanımlaması ve bu suçlara yasal olarak verilen tepkiler toplumsal sınıf yapısından çok etkilenmiştir. Toplumsal sınıf ve suç arasındaki ilişkiyi toplumsal tabakalaşma piramidi üzerinden açıklamak mümkündür. Hangi eylemin suç olup hangi davranışın suç olmadığı ve bu eylemlere ne tür cezalar verileceği ve bu cezaların nasıl uygulanacağı objektif kriterlerden daha çok eylemin failinin içinde bulunduğu sosyal sınıfın gücüyle de ilişkilidir. Örneğin, en genel anlamda haksız kazanç elde etme olarak tanımlanabilecek olan hukuk dışı çıkar elde etme, yani ekonomik suçlar bu suçu işleyen bireyin içinde bulunduğu sosyal sınıfın gücüne göre çok farklı kavram ve adlarda tanımlandığı görülür. Ekonomik suçlar hırsızlık, gasp ve soygun gibi alt sınıflara mensup adi suçlular tarafından işlenen adi suçlardan başlayarak yolsuzluk, çökme ve finansal Üst sınıflara mensup suçlular sayısal anlamda az olsalar da yapmış oldukları yolsuzlukların topluma maliyeti, binlerce adi hırsızın topluma verdiği ekonomik zarardan çok daha fazladır. Diğer bir ifade ile yüksek sınıflara mensup bireylerin işlemiş oldukları ve beyaz yaka suçu olarak tanımlanan suçlar bunu işleyen suçluların sayısı açısından değerlendirildiğinde cirmi küçük cürmü büyük olarak tanımlanabilir. 7 Farklı toplumsal sınıflara mensup suçlular tarafından işlenen ekonomik suçlar (sapma davranışları), farklı adlarla tanımlanmakta ve üst sınıflara doğru çıktıkça daha az kınama içeren kavramların kullanıldığı görülmektedir. Bir Ekonomik Suç Türü Olarak Beyaz Yaka Suçlar

20 itibarsızlaştırma (financial defamation) gibi ancak üst sınıflara mensup güçlü kişiler tarafından işlenebilecek olan büyük suçlara kadar uzanmaktadır. Bu raporun en genel amacı toplumsal sınıflar ve suç arasında var olan ilişkiyi ortaya koyarak, üst sınıflara mensup bireylerin işlemiş oldukları ekonomik suçların boyutu ve topluma verdiği zararın büyüklüğü konusunda toplumsal farkındalık uyarmaktır Milyarlarca dolarlık yolsuzluk yapanların serbest bırakıldığı Türkiye de 2 poğaça çalana 12.5 yıl hapis cezası verilmektedir. 8 Aralık sonrası siyasi iktidar yürütme erkine ilave olarak yasama ve yargı erklerini de kontrol altına almıştır. Bu çalışma yasama, yürütme ve yargı erklerine demokratik sistemlerin meşru kabul etmediği bir şekilde müdahale edildiğini ortaya koymaktadır. Böylece yasalarda mevcut olan suçların gerek polis sorgusu, savcı soruşturması ve mahkeme kovuşturması esnasında gerekse söz konusu suça verilen cezanın infazı esnasında Ceza Adalet Sisteminin kurum ve aktörleri devre dışı bıraktırılarak üst sınıfların lehine çok belirgin bir ayrımcılık yapıldığını ortaya koymaktadır. Farklı toplumsal sınıflara mensup bireyler tarafından gerçekleştirilen benzer hatta aynı sapma davranışı (suç) şekillerinin bu eylemleri işleyen bireylerin mensup oldukları toplumsal sınıfa göre suç olarak bile tanımlanmayarak cezalandırılmadığı örneklere sık sık rastlanmaktadır Adi Hırsızlar ve Asil Yolsuzlar Yukarıda belirtildiği gibi hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk gibi ekonomik suçların tanımlanması ve cezasının belirlenmesinde de benzer bir ayrımcılık ve çifte standart görülür. Burada da toplumsal sınıflar açısından tam bir çifte standart ve ayrımcılık yapıldığı görülmektedir. Orta ve alt toplumsal sınıflara mensup bireyler tarafından işlenmesi muhtemel yumurta-ekmek ve baklava-börek gibi şeyleri çalmanın suç olduğu yasalarda açıkça belirtilir. Küçük değerdeki şeyleri çalmanın suç olduğunu açıkça belirten yasalar bunu yapanları da adi hırsız olarak tanımlar. Ancak, aynı yasalar üst sınıflara mensup siyasiler ve işadamları tarafından beraberce işlenen milyonlarca liralık rüşvet ve yolsuzlukları aynı açıklıkta tanımlamazlar. Bütün bu var olan yasal korumalara rağmen, Aralık sonrası görüldüğü gibi siyasiler ve iş dünyasının beraberce işlemiş

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır.

Detaylı

Siyaset ve Ahlak. 1. Giriş. Ünal Akyüz *

Siyaset ve Ahlak. 1. Giriş. Ünal Akyüz * Siyaset ve Ahlak Ünal Akyüz * 1. Giriş Bütün toplumlarda olduğu gibi Türk kültüründe de devletin yapısı ve yönetimi hususunda konuşmak, eleştiri yapmak ve sorunlara çareler üretmek olağandır. İnsanların,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN GÜNÜMÜZE SİYASAL İKTİDAR-BÜROKRASİ İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Fahrettin

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK MESLEK ETİĞİ

ÖZEL GÜVENLİK MESLEK ETİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2848 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1805 ÖZEL GÜVENLİK MESLEK ETİĞİ Yazar Prof.Dr. İbrahim CERRAH (Ünite 1-8) Editör Doç.Dr. Esra YAKUT ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i Bu

Detaylı

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK : NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK : NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK : NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* RAPORUN YAZIMINDA GÖREV ALAN UZMANLAR R. Bülent TARHAN Başbakanlık Başmüfettişi Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Bilkent Üniversitesi

Detaylı

YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU

YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU Yazarlar ve Katkıda Bulunanlar: Zerrin Cengiz Pelin Yenigün Dilek Ezgican Özdemir Hande Özhabeş Ayşe Üstünel Yırcalı Ceren Zeytinoglu Sayfa

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 26 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 34 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 37 1.5.

Detaylı

YOLSUZLUK NEDİR? YOLSUZLUK ÇEŞİTLERİ VE ÜLKELER ARASI YOLSUZLUK ALGILAMASI

YOLSUZLUK NEDİR? YOLSUZLUK ÇEŞİTLERİ VE ÜLKELER ARASI YOLSUZLUK ALGILAMASI YOLSUZLUK NEDİR? YOLSUZLUK ÇEŞİTLERİ VE ÜLKELER ARASI YOLSUZLUK ALGILAMASI WHAT IS CORRUPTION? TYPES OF CORRUPTION AND INDEX OF CORRUPTION ON COUNTRİES Mehmet Fatih GÜR 44 * ÖZ Yolsuzluk globalleşen dünyada

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

İçindekiler. 1. Sunuş 5. 2. İleri Demokrasi 17. 3. İnsani Kalkınma 49. 4. Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre 81. 5. Güçlü Ekonomi 101. 6.

İçindekiler. 1. Sunuş 5. 2. İleri Demokrasi 17. 3. İnsani Kalkınma 49. 4. Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre 81. 5. Güçlü Ekonomi 101. 6. İçindekiler 1. Sunuş 5 2. İleri Demokrasi 17 3. İnsani Kalkınma 49 4. Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre 81 5. Güçlü Ekonomi 101 6. Öncü Ülke 163 7. Sonuç 185 1 Sunuş 1 Sunuş Sayın Başkan, değerli milletvekilleri

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİ MAĞDURU TESPİT SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİ MAĞDURU TESPİT SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE İNSAN TİCARETİ MAĞDURU TESPİT SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Murat Sever Doç.Dr. Oğuzhan Ömer Demir Dr. Yavuz Kahya Ekim 2012 IOM Uluslararası Göç Örgütü İçindekiler Giriş...5 Bölüm

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1 12 EYLÜL DEN 12 HAZİRAN A SİYASİ PARTİLER ADALET VE KALKINMA

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu kitap, Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 30 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 38 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 41 1.5.

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR?

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? Hikmet USTA Gürpınar C. Savcısı Genel olarak Yargı, hakkını arayanın, haksızlığa uğrayanın, başvuracağı, nihaî merci dir. 19 uncu Yüzyılda Alman İmparatorunun, kanunlara

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

Türkiye deki Mültecilik Olgusu ve Festus Okey Vakası

Türkiye deki Mültecilik Olgusu ve Festus Okey Vakası KRONİK Türkiye deki Mültecilik Olgusu ve Festus Okey Vakası Günsu Usanmaz, A.Ü. S.B.F. Uluslararası İlişkiler Doktora Öğrencisi Seda Güven, A.Ü. S.B.F. Afrika Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi Giriş

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 Dr. Naci ÖNSAL TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Bartu ya TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No.

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ

TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ Bekir Berat Özipek TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ Editör Bekir Berat Özipek 1 Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti Editör: Bekir Berat Özipek Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Mayıs 2009 Türk Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması Ömer Faruk Gençkaya Muhammet

Detaylı

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın!

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D... Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın! TBMM Kütüphanesi Yer Yıl cm Ksm Kop Dmbş 2002-2429 2002 4»200304063* m. AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ hersey Türkiye ıcın! SUNUŞ I. İLKELİ SİYASET II. III. IV. TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER DEMOKRASİ

Detaylı