ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY)"

Transkript

1 ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) Dr. Aydın Ece Dicle Ü, Tıp F 11/6/2013 1

2 11/6/2013 2

3 KBY GFR de geri dönüşümsüz azalma Çocuk popülasyonunda prevalans milyonda 18 Agresif nütrisyonel destek, rekombinan eritropoetin, rhugh nedeniyle son 40 yılda çocuk KBY prognozunda iyileşme olmuştur 11/6/2013 3

4 Çocuklarda KBY etyolojisi (KBY nin ilk saptandığı yaşa göre): 5 yaş altı: Konjenital anormallikler; Hipoplazi, displazi, obstrüksiyon, malformasyonlar 5 yaş üstü: Edinilmiş glomeruler hastalıklar; Glomerülonefritler, HÜS, Herediter hastalıklar (Alport, ailevi juvenil nefronofitizis) önde gelir. 11/6/2013 4

5 KBY etyolojisi Obstrüktif üropati: Reflü nefropatisi, obstrüksiyon sonucu gelişen renal displazi Renal hipoplazi/displazi Glomerulopati/GN (tüm formlar) Herediter hastalıklar: herediter nefrit veya renal kistik hastalık 11/6/2013 5

6 Tüm çocukluk çağında KBY nedeni olabilen hastalıklar Sistinozis ve hiperokzalüri gibi metabolik bozukluklar Polikistik böbrek gibi belirli kalıtsal hastalıklar 11/6/2013 6

7 PATOGENEZ Böbrekte hasar yapan neden ne olursa olsun bir kere kritik renal fonksiyon bozukluğu eşiği aşıldıktan sonra son dönem böbrek yetmezliğine gidiş kaçınılmazdır 11/6/2013 7

8 Böbrek fonksiyonlarında progresif bozulma nedenleri Devamlı proteinüri Sistemik ve Glomeruler Hipertansiyon glomeruler skleroz Hiperperfüzyon / Hiperfiltrasyon hasarı (başlangıçta böbrek fonksiyonlarını korur) Glomeruler hipertrofi ve hiperplazi (Doğumdan sonra yeni nefron oluşmaz) Artmış intraglomeruler basınç 11/6/2013 8

9 Deneysel model: yüksek protein diyeti afferent arteriyoler dilatasyon ve hiperperfüzyon hasarı Düşük protein diyeti fonksiyonel bozulma hızını yavaşlatır. GFR protein alımıyla orantılıdır 11/6/2013 9

10 Deneysel çalışma: Diyette fosfor kısıtlaması KBY de fonksiyonları korur. Mekanizması:kan damarlarına ve interstisyuma Ca-fosfat depolanmasının engellenmesi Hiperlipidemi: oksidan aracılı hasar yapar PTH potansiyel nefrotoksiktir 11/6/

11 11/6/

12 Böbrek disfonksiyonu derecesi Hafif Kronik Böbrek yetersizliği: GFR ml/dk/1.73 m 2 Orta Kronik Böbrek yetersizliği: GFR Kronik Böbrek yetmezliği: GFR Son dönem böbrek yetmezliği: GFR<10 11/6/

13 Klinik bulgular Değişken ve altta yatan hastalığa bağlı GN ve NS li + KBY geliştiren çocuklar: Ödemli, hipertansif, hematürik ve proteinürik Renal displazi ve obstrüktif üropati gibi konjenital bozukluklar yenidoğan döneminde gelişme geriliği, dehidratasyon, İYE veya belirgin KBY 11/6/

14 Klinik belirtiler Önce klinik bulguları ortaya çıkar. BY sinsi gelişebilir veya başağrısı, yorgunluk, letarji, iştahsızlık, kusma, polidipsi, poliüri, büyüme geriliği görülür. FM de fazla bulgu olmayabilir ancak hastaların çoğu soluk, halsiz ve hipertansiftirler. Büyüme geriliği, rikets (özellikle anatomik anomali olan BY de) 11/6/

15 Üremik sendrom: Letarji, uykuya eğilim, kaşıntı, bulantı, kusma ve paresteziler Bu belirtiler çıkmadan tanı konmalı ve tedaviye başlanmalı Büyümenin bozulması-kısa boy KBY nin ilk belirtisi olabilir 11/6/

16 KBY de erişkin ve çocuklarda görülen ortak semptomlar Hipertansiyon Ödem Noktüri, poliüri Letarji Kaşıntı Bulantı, Kusma Periferik nöröpati, Ensefalopati 11/6/

17 KBY li çocuklara özgü semptomlar Büyüme geriliği Kemik deformitesi Anormal diş gelişimi Açıklanamayan dehidratasyon Tuz açlığı 11/6/

18 11/6/

19 KBY nin patofizyolojisi Nitrojen yıkım ürünleri GFR de azalma Asidoz Azalmış bikarbonat geri emilimi Azalmış amonyak sentezi Azalmış net asit atılımı 11/6/

20 Sodyum kaybı Sodyum birikimi Solüt diürez Tübüler hasar Aşırı renin üretimi Anüri-Oligüri Aşırı tuz alımı Hiperkalemi İdrar konsantrasyon defekti Azalmış GFR Metabolik asidoz Aşırı K + alımı Solüt diürezi Tübüler hasar 11/6/

21 Renal osteodistrofi Büyüme geriliği Anemi Azalmış intestinal Ca ++ emilimi Böbrekte 1-25 dihidroksi vit D eksik yapımı Hipokalsemi ve Hiperfosfatemi Sekonder hiperparatiroidizm Protein-kalori eksikliği Renal osteodistrofi Metabolik asidoz Anemi GH direnci Azalmış eritropoetin üretimi Hafif hemoliz, Kanama Kısa eritrosit ömrü Demir, folik asit ve B12 eksikliği Eritropoez inhibitörleri 11/6/

22 Gasrointestinal semptomlar Hipertansiyon Hiperlipidemi Perikardit ve kardiyomiyopati Glukoz intoleransı Gastrik asit hipersekresyonu GÖR Azalmış mide motilitesi Sodyum ve su aşırı tutulumu Aşırı renin üretimi Azalmış plazma lipoprotein lipaz aktivitesi Üremik faktörler Sıvı aşırı yüklenmesi Hipertansiyon Doku insulin direnci 11/6/

23 Kanamaya eğilim Enfeksiyon Nörolojik (yorgunluk, dikkatini toplayamama, başağrısı, uykuya eğilim, hafıza kaybı, kas zayıflığı, konvülziyon, koma, periferik nöropati) Trombositopeni Defektif trombosit fonksiyonu Defektif granülosit fonksiyonu Bozuk hücresel immunite Kateterler Üremik faktörler Alüminyum toksisitesi Hipertansiyon 11/6/

24 Hb Laboratuar çalışmaları (anemi) (normokrom-normositer) Elektrolitler (hiponatremi, hiperpotasemi, asidoz) BUN ve kreatinin (BFT), ürik asit Ca, P, ALP (hipokalsemi, hiperfosfatemi) ipth ve kemik röntgeni (renal osteodistrofi) Serum kolesterol ve trigliserid genellikle artmış 11/6/

25 KBY de idrar bulguları GN e bağlı ise hematüri ve proteinüri Bilateral taş: Lökositüri, hematüri Konjenital anormallik (displazi): düşük idrar dansitesi 11/6/

26 Tele ve EKO (kardiak fonksiyonlar için) Nutrisyonel durum (serum albumin, Zn, transferrin, folik asit, demir) Hasta tıbbı, hemşirelik, sosyal servis ve nutrisyonel destek sağlayabilecek donanımlı bir merkez tarafından izlenmelidir 11/6/

27 KBY ile birlikte bulunan metabolik anormallikler Yüksek kan üre nitrojeni(bun) ve protein intoleransı fosfat atılımı Na atılımı Na u koruma yeteneği hidrojen iyon atılımı K atılımı 1,25(OH)2 vit D 3 yapımı eritropoetin yapımı 11/6/

28 Tedavide amaç Azalmış veya yok olmuş böbrek fonksiyonlarını yerine koymak Renal fonksiyon bozulmasının ilerlemesini yavaşlatmak 11/6/

29 KBY de sıvı-elektrolit tedavisi Renal displazi sonucu ise bol hacimli, Na supplementasyonlu diyet Hipertansif, ödemli ve kalp yetmezlikli hastada tuz kısıtlaması SDBY e kadar su kısıtlaması gerekmez Diyetle aşırı K alımı, ağır asidoz veya hiporeninemik hipoaldosteronizm de hiperkalemi gelişebilir 11/6/

30 KBY de asidoz Hastaların hemen hepsinde gelişir. Azalmış protein alımı ile hafifletilebilir Serum bikarbonat düzeyi 22 meq/l nin altına düşünce Shohl solüsyonu (sodyum sitrat+potasyum sitrat 1ml=1ml baz) veya sodyum bikarbonat tabletleri kullanılır. Sodyum sitrat veya NaHCO 3 (2-4 meq/kg/gün) 11/6/

31 Suda eriyen vitaminler (B ve C) eklenmeli Zn ve Fe eksikse yerine konmalı Yağda eriyen A, E ve K vitaminleri suplementasyonu gerekmez 11/6/

32 KBY de diyet KBY li çocukta GFR normalin %50 sinin altına düşünce büyüme yavaşlar. KBY de kalori alımı tavsiye edilen miktar veya daha üzerinde olmalı. Diyete hastanın karbonhidrat (şeker, reçel, bal, glikoz polimerleri) eklenmeli. 11/6/

33 BUN >80 mg/dl olunca bulantı, kusma ve iştahsızlık Protein kısıtlanması Büyüme için protein çok kısıtlanmaz. Protein 2,5 g/kg/gün ve biyolojik değeri yüksek olmalı (Nitrojen artıklarından ziyade, kullanılabilen aminoasitlere dönüşen proteinler) Biyolojik değeri en yüksek proteinler: Yumurta, süt, et, balık ve tavuk 11/6/

34 KBY de sıvı elektrolit tedavisi ESRD gelişinceye kadar sıvı kısıtlanması gerekmez (Normal susama merkezi etkisiyle) Çocukların çoğunda uygun Na alımı ile sodyum dengesi ayarlanır.anatomik bozukluk nedeniyle idrarda Na kaybeden çocuklarda diyete sodyum eklenmeli Ancak hipertansiyon, ödem ve konjestif kalp yetmezliği bulunan durumlarda tuz kısıtlanması gerekir. 11/6/

35 K dengesi diyalize kadar korunur Ancak aşırı K + alındığında orta derecede KBY de K + yüksektir.(ağır asidoz ve aldosteron eksikliğinde) Tedavi: diyette düşük K + alımı, Kayaxelate 11/6/

36 Büyüme GH-rezistan bir durum Artmış GH düzeyleri, azalmış IGF-I düzeyi rhugh (optimal tıbbi desteğe rağmen boy -2SD in altında ise) 11/6/

37 Renal osteodistrofi Sekonder hiperparatiroidizm-osteitis fibroza sistika Hiperfosfatemi, hipokalsemi, PTH ve serum alkalen fosfataz yüksekliği ile birliktedir. GFR normalin %30 unun altına düşünce serum fosforu artar. Hiperfosfatemi düşük fosfor diyeti ve kalsiyum karbonat, kalsiyum asetat ile kontrol altına alınır (Her yemekte ve yatmadan önce) 11/6/

38 11/6/

39 11/6/

40 11/6/

41 Renal Osteodistrofi Kliniği Kas güçsüzlüğü Kemik ağrıları Minör travmalarla kırık oluşumu Büyümekte olan çocukta raşitik değişiklikler, varus ve valgus deformitesi, kaymış femur başı epifizi Röntgen: Metafizde genişleme+subperiostal rezorpsiyon 11/6/

42 11/6/

43 Hipokalsemi=Hiperfosfatemi, diyetle yetersiz alım, aktif vitamin D eksikliği nedeniyle barsaktan yetersiz emilim.günde mg kalsiyum eklenebilir. Vit D:1a hidroksilasyon böbrekte olur. - P<6 mg/dl ve oral kalsiyum aldığı halde hipokalsemik -Osteodistrofi varsa (Alk pho,ipth,kemik röntgeni ise aktif vit D(Rocaltrol) veya dihidrotakisterol verilir. PTH üst sınırın 2-3 katında, Ca x P <55 te tutulmalı 11/6/

44 KBY de anemi Yetersiz eritropoetin yapımı Diyetle yetersiz demir ve folik asit ve B 12 alımı Eritrosit ömrü kısalmış. Kemik iliği baskılanması GİS ten kayıp *Hb genellikle 6-9 gr/dl arasında. Tedaviyle Hb g/dl de tutulmalı 11/6/

45 KBY anemisi Hb<6 gr/dl ise 10 ml/kg eritrosit süspansiyonu verilebilir. rheritropoetin subkutan (prediyaliz ve periton diyalizinde) ve intravenöz (hemodializde) verilir. Amaç Hb i g/dl de tutmak Eritropoetin, transfüzyonları önler, iştah, aktivite ve uykuyu düzenler. rhepo, Fe eksikliği, HT ve konvülziyon yapabilir. 11/6/

46 KBY de hipertansiyon Volüm aşırı yüklenmesi ve/veya hiperreninemiye bağlı Tuz kısıtlaması ACE inhibitörü (enalapril, lisinopril) Anjiyotensin 2 blokeri (Losartan) diabetik nefropatide Ca kanal blokeri (amlodipin, nifedipin), santral etkili (klonidin), beta-bloker (propranolol, atenolol) 11/6/

47 KBY de ilaç dozları Böbreklerden atılan ilaçlar için minimal toksik etki ve maksimal klinik etkinlik sağlamak için doz ayarı gerekir. GFR= ml/dk/1.73 m², doz ayarı değerlerine göre ya dozda azaltmaya, ya ilaç verilme intervallerinde uzatmaya ya da ikisine birden gidilir. 11/6/

48 KBY de aşılama Sağlıklı çocuklara yapılan tüm aşılar yapılmalı İmmunsupresif alanlarda canlı aşı yapılmamalı Böbrek transplantasyonundan önce MMR (measle-mumps-rubella), varisella gibi canlı aşılar mutlaka yapılmalı Yıllık influenza aşıları KBY li hastalar immunizasyona sub-optimal yanıt verir 11/6/

49 Hastalığın progresyonunu yavaşlatma Hipertansiyonun optimal kontrolü Proteinürik hastada ACE veya anjiyotensin II blokörü Serum P u normal sınırlarda tutulmalı Ca xp < 55 olmalı Enfeksiyon ve dehidratasyonun acil tedavisi Eritropoietin Sigaradan kaçınma NSAID kullanımını minimalize et Hiperlipidemiyi kontrol altına al 11/6/

50 11/6/

51 11/6/

52 Renal transplantasyon SDBY nin uzun süre diyalizle tedavisi sonucu yeterince gelişememe, sosyal uyumsuzluk, cinsel gelişmenin olmayışı kronik ensefalopati (çok küçük çocuklarda) gelişir. SDBY için optimal tedavi yaşayan akraba donorden alınan böbrekle yapılan erken renal transplantasyondur. 11/6/

53 ABD de yaş arası 20 yeni vaka/milyon SDBY gelişmektedir.abd de böbrek transplantasyonunun %37 si ebeveyn, %6 sı kardeş ve diğer yakınlardır.%55 ise kadavradandır. Ancak renal transplantasyonda kalıcı bir çözüm değildir.kontrol edilemeyen progresif rejeksiyon ciddi morbidite ve mortalite ile birliktedir ve diyalize geri dönüşü gerekli kılar. Toplumun organ bağışı konusunda yönlendirilmesi gerekir 11/6/

54 11/6/

55 11/6/

56 11/6/

57 Çocuklarda renal transplantasyon kriterleri KBY veya ESRD Erişkin böbreği alabilecek yaş ve ağırlıkta olmak İyi nutrisyonel durum Aşağıdaki durumlar alıcıda bulunmamalı: -Ağır enfeksiyon -Ağır mental retardasyon -Üriner sistemde tıkanıklık -GİS, KC, pankreas ve KVS hastalığı -Ciddi psikososyal ve davranış problemi -İlaç ve diyete uyumsuzluk -Alıcının duyarlanması -Ağır obezite 11/6/

58 11/6/

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

RENAL TÜBÜLER ASİDOZ TANISAL YAKLAŞIM

RENAL TÜBÜLER ASİDOZ TANISAL YAKLAŞIM RENAL TÜBÜLER ASİDOZ TANISAL YAKLAŞIM Dr. Özlem Aydoğ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları E.A.H. Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Kliniği RENAL TÜBÜLER ASİDOZ Renal tübüler asidoz (RTA),

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi SıvıElektrolit ve AsitBaz Dengesi 1 Dr. Tevfik ECDER, 2 Dr. Sezai VATANSEVER, Dr. Kerim GÜLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1 Nefroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU)

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum olmaksızın proksimal tübülüsün disfonksiyonudur. Bu sendromda genellikle

Detaylı

Malnutrisyon Tedavisi. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, İZMİR Mayıs 2008

Malnutrisyon Tedavisi. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, İZMİR Mayıs 2008 Malnutrisyon Tedavisi Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, İZMİR Mayıs 2008 Malnutrisyon tıbbi ve sosyal bir hastalık Kronik nutrisyonel

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ ALİ KAMAN Aralık 2013 ABY: Önceden normal olan renal fonksiyonların saatler veya günler içinde bozulmasıdır. Buna bağlı olarak toksik madde birikimi ile birlikte klinik ve biyokimyasal

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ORAL DOKULARDAKİ ETKİNLİĞİ

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

Potasyum Metabolizması Bozuklukları. Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012

Potasyum Metabolizması Bozuklukları. Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012 Potasyum Metabolizması Bozuklukları Int. Dr Burcin DİKMEN Ekim 2012 Potasyum insan vücudunda en fazla bulunan intraselluler katyon olup intraselluler enzim fonksiyonunu, nöromuskuler ve kardiyovasküler

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Prof. Dr. Aydın ECE 1 Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-haftalar içerisinde azalması sonucunda kanda nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi ile karakterize bir sendromdur.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ 2011-Düzce Hazırlayanlar: Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI Dr. M. Engin ÖZCAN ( Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI Doç. Dr. Mehmet A. OSMANAĞAOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Trabzon

Detaylı