FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI"

Transkript

1 FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak yaşam standartlarının yükseltilmesini hedeflemektedir. Tüketicinin korunması mevzuatı; tüketicinin ekonomik çıkarları ile tüketici güvenliğinin korunması amacıyla belirli standartlar getirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, AB üye devletlerinde oluşturulan tüketici ağ merkezleri ile tüketici sorunlarına daha kısa zamanda çözüm bulunması ve mevcut mevzuata bağlı kalarak, AB üye devletlerinde yaşayan herkes için güvenli ve kaliteli mal ve hizmet sunumu yoluyla tüketicilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Sağlığın korunması alanında ise, yetkilerin genel olarak üye devletlere ait olmasına rağmen AB nin sınır ötesi sağlık tehditleri, hastaların dolaşımı ve sağlıkta eşitsizliklerin azaltılması gibi üye devletin eylemlerini tamamlayıcı olan bazı eylemleri üstlenme zorunluluğu vardır. Ayrıca AB de sağlığı iyileştirmek için dört prensip ve üç stratejik tema üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Stratejinin prensipleri şunlardır; paylaşılan sağlık değerleri, sağlık en büyük zenginliktir, geliştirilecek tüm politikalarda sağlık, ve global sağlıkta AB nin sesinin güçlendirilmesi. Stratejik temalar ise; yaşlanmakta olan Avrupa da iyi sağlığı teşvik etmek, vatandaşları sağlık tehditlerinden korumak, dinamik sağlık sistemleri ile yeni teknolojileri içermektedir. Avrupa nın tümünde, birçok Birlik politikalarının ve eylemlerinin sağlık ve sağlık sistemleri üzerinde etkisi vardır. Bunlar, birçok kez değişik bir politik yaklaşımı ile geliştirilmişlerdir. Ancak karar verme mekanizmasında yer alanlar, genelde potansiyel sağlık etkilerinin farkında değildirler. Önemli sağlık belirleyicilerini yalnızca sağlık politikaları değil aynı zamanda çevre, sosyal veya ekonomi politikaları gibi diğer politika alanları da etkilediğinden koordineli eylemlere ihtiyaç vardır. 28.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı Tüketicinin Korunması: a. Tüketicileri Koruma Yasası 27 Ekim 2004 tarih ve (AT) 2006/2004 Konsey Tüzüğü, tüketicileri koruma mevzuatının uygulamasına yönelik yetkili makamalar arasında oluşturulan işbirliğini düzenlemektedir. 11 Mayıs 2005 tarih ve 2005/29/AT Konsey Direktifi, iç pazarda işletmeden tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalara ilişkin konuları düzenlemektedir. 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/114/AT Konsey Direktifi, yanıltıcı ve karşılaştırmalı reklamlara ilişkin konuları düzenlemektedir. 23 Nisan 2008 tarih ve 2008/48/AT Konsey Direktifi, tüketici kredi sözleşmeleri hakkındadır.

2 b. Genel Ürün Güvenliği 25 Haziran 1987 tarih ve 87/357/AET sayılı Konsey Direktifi, olduklarından farklı görünen ve tüketicilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atan mamullere ilişkin konuları düzenlemektedir. 3 Aralık 2001 tarih ve 2001/95/AT Konsey Direktifi, genel ürün güvenliğine ilişkin konuları düzenlemektedir. 9 Temmuz 2008 tarih ve 765/2008 sayılı Avrupa Parlementosu ve Konsey Tüzüğü, akreditasyon ve piyasa gözetimi ile ilgili ürünlerin pazarlanmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. 9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT sayılı Avrupa Parlementosu ve Konsey, ürünlerin pazarlanmasına ilişkin ortak çerçeveye ilişkin hususları düzenlemektedir. Sağlığın Korunması: a. Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Korunma 5 Haziran 2001 tarih ve 2001/37/AT Konsey Direktifi, üye devletlerin tütün ürünlerinin üretim, sunum ve satışları ile ilgili yasa, tüzük ve idari hükümlerinin yakınlaştırılmasına ilişkin konuları düzenlemektedir. 26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/33/AT Konsey Direktifi, tütün ürünlerinin reklamı ve sponsorluğuna ilişkin konuları düzenlemektedir. 11 Aralık 2007 tarih ve 2007/65/AT Konsey Direktifi, üye devletlerin televizyon yayıncılık etkinliklerinin izlenmesini düzenler. 16 Şubat 2012 tarih ve 2010/12/AB sayılı Konsey Direktifi, imal edilen tütün için tüketim vergisinin oran ve yapısı hakkındadır. 21 Haziran 2011 tarih ve 2011/64/AB sayılı Konsey Direktifi, imal edilen tütün için tüketim vergisinin oran ve yapısını düzenlemektedir. b. Bulaşıcı Hastalıkların Tarama ve Kontrolü 22 Aralık 1999 tarih ve 2000/57/AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemine ilişkin konuları düzenlemektedir. 22 Aralık 1999 tarih ve 2000/96/AT sayılı Komisyon, kurulan ağ tarafından giderek kapsanacak bulaşıcı hastalıklara ilişkin konuları düzenlemektedir. 19 Mart 2002 tarih ve 2002/253/AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların rapor edilmesi için vaka tanımlarının ortaya konulmasına ilişkin konuları düzenlemektedir. 17 Temmuz 2003 tarih ve 2003/542/AT sayılı Komisyon, tahsis edilmiş tarama ağının çalışması hakkındadır.

3 29 Eylül 2003 tarih ve (AT) 1882/2003 Konsey Tüzüğü, prosedüre konu olan enstrümanlarda yer alan uygulayıcı güçlerin çalışmalarına yardımcı olan düzenleyici komiteye ilişkin koşulları düzenlemektedir. 21 Nisan 2004 tarih ve (AT) 851/2004 Konsey Tüzüğü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi kurulmasına ilişkin konuları düzenlemektedir. 18 Aralık 2007 tarih ve 2007/875/AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların listelenmesine ilişkin konuları düzenlemektedir. 28 Nisan 2008 tarih ve 2008/351/AT sayılı Komisyon, erken uyarı ve cevap sistemi içinde bulaşıcı hastalıkların kontrol ve korunmasına ilişkin raporlanması gereken olayları düzenlemektedir. 28 Nisan 2008 tarih ve 2008/426/AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların Birlik ağına raporlanması için vaka tanımlarına ilişkin düzenleme getirmektedir. 2 Nisan 2009 tarih ve 2009/312/ AT Sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların listelenmesine ilişkin konuları düzenlemektedir 30 Nisan 2009 tarih ve 2009/363/AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların raporlanması için vaka tanımlarını düzenlemektedir. 10 Temmuz 2009 tarih ve 2009/539/ AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların listelenmesine ilişkin konuları düzenlemektedir. 10 Temmuz 2009 tarih ve 2009/540/AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların raporlanması için vaka tanımlarına ilişkin hususları düzenlemektedir. 3 Eylül 2012 tarih ve 2012/492/AB sayılı Komisyon, 2000/96/AT sayılı n eklerindeki bulaşıcı hastalıkların listesinin tadil edilmesini düzenlemektedir. 22 Ekim 2013 tarih ve 1082/2013/AB Konsey, sağlık açısından tehlike oluşturan sınır ötesi tehditlere ilişkin konuları düzenlemektedir. c. Kan ve Kan Bileşenleri 6 Kasım 2001 tarih ve 2001/83/AT Konsey Direktifi, insan kullanımına yönelik tıbbi ürünlere ilişkin Birlik kurallarını düzenlemektedir. 27 Ocak 2003 tarih ve 2002/98/AT Konsey Direktifi, insan kanı ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, depolanması ve dağıtımına ilişkin güvenlik ve kalite standartlarını düzenlemektedir. 22 Mart 2004 tarih ve 2004/33/AT sayılı Direktifi, 2002/98/AT Konsey Direktifi nde yer alan kan ve kan bileşenlerinin bazı teknik gerekliliklerinin uygulanmasını düzenlemektedir. 30 Eylül 2005 tarih ve 2005/61/AT sayılı Komisyon Direktifi, 2002/98/AT Konsey Direktifi nin izlenebilirlik gerekleri ve ciddi yan etkilerinin bildirimine ilişkin hükümlerin uygulanmasını düzenlemektedir.

4 30 Eylül 2005 tarih ve 2005/62/AT sayılı Komisyon Direktifi, 2002/98/AT Konsey Direktifinin, kan kuruluşları için bir kalite sistemi oluşturulmasına dair Birlik standartlarının ve spesifikasyonlarının uygulanmasını düzenlemektedir. d. Hücre, Doku ve Organ Nakli 31 Mart 2004 tarih ve 2004/23/AT Konsey Direktifi, insan hücre ve dokuların bağışlanmasına, elde edilmesine, test edilmesine, işlenmesine, korunmasına, saklanmasına ve dağıtımına ilişkin kalite ve güvenlik standartlarını düzenlemektedir. 8 Şubat 2006 tarih ve 2006/17/AT sayılı Komisyon Direktifi, insan doku ve hücrelerinin bağışlanması, elde edilmesi ve test edilmesine ilişkin belirli teknik şartlara dair 2004/23/AT sayılı Direktif in uygulanmasını düzenlemektedir. 24 Ekim 2006 tarih ve 2006/86/AT sayılı Komisyon Direktifi, insan hücre ve dokularının bağışlanması, elde edilmesi, test edilmesi, işlenmesi, korunması, saklanması ve dağıtımı için kalite ve güvenlik standartlarına ilişkin 31 Mart 2004 tarih ve 2004/23/AT Konsey Direktifinin uygulanmasını düzenlemektedir. 7 Temmuz 2010 tarih ve 2010/45/AT Konsey Direktifi, nakil amacı ile kullanılacak olan organların standart kalitesini ve güvenliğini düzenlemektedir.

5 28.A.2. Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli İdari Yapılanma Tüketicinin Korunması Tüketicinin korunması alanında kamu yönetimi bünyesinde yeterli düzeyde kurumsal yapılanmanın gerekliliği vurgulanmakta ve bu yapılanma içerisinde temel olarak kamu tüketici otoritelerinin yetkilendirilmesi hedeflenmektedir. Tüketicilerin haklarını mahkeme aracılığıyla arama imkanlarının yanı sıra alternatif çözüm yollarının üretilebilmesi için mahkeme dışı organların oluşturulmasının gerekliliği kurumsal yapılanma kapsamında ele alınmaktadır. Söz konusu mahkeme dışı organların ise diğer üye devletlerdeki benzer kuruluşlarla bağlantılı ve sınır ötesi sorunların çözümlenmesinde yardımcı olacak nitelikte olması gerekli görülmektedir. Kamu yönetimi bünyesinde gerekli görülen kurumsal yapılanma çerçevesinde, güvenlik önlemleri ile ilgili bir takım idari yapılanma ve uygulama gerekliliğine de değinilmektedir. Ürün güvenliğinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için üye devletlerde olması gereken ortak noktalara ise kurumsal yapılanma çerçevesinde değinilmektedir. Bu kapsamda dikkate alınması gereken hususlar şunlardır: - Gerekli görüldüğü durumlarda, etkili ve caydırıcı yöntemlerin uygulanması; - Tüketici korunmasına yönelik sistematik ve koordineli bir şekilde piyasa gözetiminin yapılması; - Piyasa gözetiminin şeffaf olması ve piyasa gözetimi kapsamında elde edilen sonuçlara tüketici ile diğer paydaşların erişiminin sağlanması; - Piyasa gözetimi sonuçları hakkında düzenli aralıklarla Avrupa Komisyonunun bilgilendirilmesi; - Uygulama otoriteleri arasında işbirliğinin oluşturulabilmesi için Avrupa Komisyonunun da katılımıyla bir çerçeve kurulması; - İlgili otoritelerin son bilimsel gelişmelerden haberdar olması ve söz konusu gelişmelerin uygulanması; - Tehlikeli tüketim mallarının üye olmayan ülkelere ihracatının yasaklanması; - Satışa sunulan tehlikeli tüketim mallarının toplatılması ve risk faktörleriyle ilgili olarak tüketicinin bilgilendirilmesi; - Belli ürünler için inceleme ve risk faktörleri ile ilgili değerlendirme tamamlanana kadar bu ürünlerin satışa sunumunun geçici süreliğine yasaklanması; - Önemli risklerin mevcut olduğu durumlarda, hızlı ve erken müdahale imkanının olması; - Hızlı Uyarı Sistemi aracılığıyla satışa sunulması engellenen ürünler ile kısıtlama getirilen ürünler hakkında Avrupa Komisyonunun bilgilendirilmesi. Birliğin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için bağımsız ve etkili piyasa gözetiminin yanı sıra uygulama mekanizmalarının oluşturulması bir diğer gereklilik olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda tüketicinin korunması ile ilgili ihlallerin tespit edilmesi ve tüketicinin güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunmasına yönelik yapılacak olan piyasa gözetimi, ilgili yerel otoriteler eliyle yürütülmelidir. Tüketici şikayetlerine cevap verebilecek nitelikte otoritelerin oluşturulması ve söz konusu otoritelerin tüketicinin korunmasına yönelik kuralların işleyişiyle birebir ilgili olması amaçlanmaktadır. Bu otoriteler kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütü niteliğini taşıyabilmeli, tüketici çıkarlarının ihlali ile ilgili diğer üye devletlerden sevk edilen konularla ilgilenmeli ve ayrıca gerekli görüldüğü takdirde uyarı yayınlayabilmelidir. Birlik müktesebatı çerçevesinde kesin bir gereklilik olarak belirtilmemesine rağmen, tüketici dernekleri tarafından, tüketiciyi koruyan menfaatlerin, tüketici derneklerinin uygulama ve yaptırımlarının gelişmekte olan politika içerisinde etkinliği sağlanmalıdır. Ayrıca tüketicinin bilgilendirilebilmesi ve söz konusu hakların kullanılabilmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak tüketici dernekleri tarafından tüketici hakları ile ilgili eğitimler verilmelidir.

6 Sağlığın Korunması Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve epidemiyolojik taraması için bir ağ oluşturulmasına ilişkin hükümleri içermekte ve bulaşıcı hastalıkların tarama ve kontrolüne ilişkin ulusal sistemlerin varlığını kabul etmektedir. Bu ağın iki elemanı vardır: epidemiyolojik tarama ve erken uyarı ve yanıt sistemi (EWRS). Üye devlet bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik taraması için ulusal seviyede bilgi toplamaktan ve bunları Birlik seviyesinde dağıtmaktan sorumlu olacak yetkili otoriteleri ve ayni zamanda kamu sağlığını korumak için gerekli olabilecek önlemleri belirlemekten sorumlu olacak yetkili kamu sağlığı otoritelerini belirler. Ulusal epidemiyolojik tarama sisteminin kapsamında olması gereken bulaşıcı hastalıkların listesi 2000/96/AT sayılı Karar içinde yer almaktadır. Bulaşıcı hastalıkların raporlanması için vaka tanımları 2002/253/AT sayılı Karar içinde tanımlanmıştır. 2000/57/AT sayılı Komisyon Direktifi nin uygulanması; üye devletlerden bulaşıcı hastalıklara ilişkin potansiyel sağlık tehdidi olan olaylarda hızlı bilgi değişimi amacıyla EWRS için günde yirmi dört saat ve haftada yedi gün çalışacak temas noktası organize etmeleri ve koruyucu önlemleri almadan önce gerekli danışmanın yapılacağını garanti etmeleri beklenmektedir. 2003/542/AT Komisyon na göre üye devletler; belirlenmiş kurumsal yapıları ve/veya otoriteleri aracılığı ile, her bir tarama ağı için bir temas noktası oluşturup, bunları bilgi ve veri temin edici ulusal temsilcisi olarak delege edeceklerdir. Bu kurumlardan ayrı olarak, hangi yapıyı kullanacağı kararı tamamen üye devletin kendisine aittir, ancak mevzuatın gerekliliklerinin uygulanması ile başarılacak etkinin temin edilmesi önemlidir. Uluslararası Sağlık Tüzükleri hastalıkların uluslararası yayılmasını önleme, yayılması halinde ondan korunmayı kontrol etme ve ona eşdeğer olabilecek ve halk sağlığı risklerini sınırlayacak oranda ve gereksiz uluslararası taşınmayı ve ticareti engelleyecek bir kamu sağlığı sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Uluslararası Sağlık Tüzükleri, sağlık olaylarını ve bulaşıcı, kimyasal, çapraz referans, radyo-nükleer ve bilinmeyen çıkış noktalı sağlık risklerini içermektedir. IHR ye bulaşıcı hastalıkları da kapsadığı için 2007/875/AT sayılı Karar a bu gibi olayların üye devlet tarafından Dünya Sağlık Örgütüne bildirimi ile ilgili eylemleri AB seviyesinde kontrol etmek için bir çapraz referans da yerleştirilmiştir. Uluslararası Sağlık Tüzükleri, ayni zamanda ulusal yapı ve kaynakların en az çekirdek kapasite gerekliliklerini uygulamak için farz olan koşulları da temin etmektedir. Kapasite oluşturma, ağa iletilen epidemiyolojik taramaya ve uygulanmış olan kontrol önlemlerine ilişkin bilginin anında üye devletlerin ve Komisyonun diğer katılımcı otoritelerine iletildiğini garanti etmek için yaşamsal bir elemandır. Jenerik planların yanı sıra evrensel veya diğer sağlık tehditlerine karşı hazırlıklı olma planlarının da oluşturulması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, uygun laboratuvar kapasitesinin belirtilmesi de gereklidir. Bunun yanında, üye devletler AB kamu sağlığı programlarını takip edebilecek ve gerektiğinde bu programlara katılabilecek uygun ve yeterli idari altyapıyı da oluşturmalıdırlar.

7 28.B. İç Hukuka Yansıtma Öncelikleri 28.B.1. Günümüze Kadar Kaydedilen İlerleme Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi bünyesinde yürütülmekte olan çalışmalar iki bölümden oluşmaktadır. Bu bağlamda sayılı Tüketicileri Koruma Yasası nın revize edilerek AB mevzuatına uyum sağlanmasına ilişkin bir çalışma yürütülmektedir. Bir diğer çalışma ise ürün güvenliğine yöneliktir. Söz konusu çalışmalar kapsamında Tüketicileri Koruma Yasası nda bazı değişiklikler yapılmış olup bu değişikliğe bağlı olarak bazı ikincil düzenlemeler hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu ikincil düzenlemeler; Devre Tatil Sözleşmelerine İlişkin Tüzük; Ticari Garantiler, Garanti Belgesi ve Kusurlu Malların Onarımına İlişkin Esaslar Tüzüğü; Paket Tur Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü; ve Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Koşullara İlişkin Tüzük olarak yasallaşmıştır. Bu mevzuat ile tüketici çıkarlarının korunması ve tüketicilerin daha iyi şartlarda hizmet alabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu fasıl bünyesinde yürütülen bir diğer çalışma ise ürün güvenliği alanındadır ve bu çalışma kapsamında yeni bir mevzuatın kaleme alınması ve piyasa gözetiminin nasıl daha etkin bir şekilde yapılabileceği ile ilgili konuların incelenmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda AB mevzuatına uyumlu olarak hazırlanmış olan Ürün Güvenliği Yasa tasarısı Ekim 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Meclis e sevk edilmiştir. Sağlığın korunması alanında ise, 44/2008 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası çerçevesinde ilgili Yasanın uygulamasının iyileştirilmesi için Yasa da AB mevzuatının öngördüğü şekilde değişikliklerin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Hücre, doku ve organ nakli konusunda başlatılan çalışmalar kapsamında ise İnsan Hücre, Doku ve Organlarının Bağışlanması, Tedarik Edilmesi, Korunması, Saklanması, Dağıtımına ve Gereğinde İmhasına İlişkin Güvenlik ve Kalite Standartlarının Belirlenmesi Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, bu Yasa tasarısı ile insanlarda kullanılacak insan hücre, doku ve organlarının kalite, etik ve güvenlik standartlarının düzenlenmesi ve insan sağlığının en üst düzeyde tedavisi ve korunmasının temin edilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak hem ülke genelinde kurulan veya kurulmakta olan hücre, doku ve organ merkezlerinin denetlenmesini ve izlenmesini sağlayacak bir kurulun oluşturulması için denetim mekanizmasının yapısı kurulmuştur. Söz konusu mevzuat Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Meclis e sevk edilmiştir ve Meclis Alt Komitede görüşülmeye başlanmıştır. Bulaşıcı hastalıklar konusu ile ilgili çalışmalara devam edilmekte olup bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Yasa taslağı ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca Uluslararası Sağlık Tüzüğü, 2013 yılında Uygun Bulma Yasası olarak Meclis tarafından onaylanmıştır. Kan ve kan bileşenleri konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa tasarısı kaleme alınmış olup, bu mevzuat Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp Meclis e sevk edilmiştir. Söz konusu mevzuat ile insanlarda kullanılacak kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartları düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, depolanması ve dağıtımı, transfüzyonunun takibine ilişkin hemovijilans ve kalite sisteminin oluşturulmasını ve kan kuruluşlarının teftiş ve ruhsatlandırma işlemlerini düzenlenmektedir.

8 28.B.2. Öncelikler Listesi Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari yapıların oluşturulması Ana Unsur Tüketici mevzuatının AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi Ana Unsur Ürün güvenliği mevzuatının çıkarılması ve uygulanması Öncelik 28.2 Sağlığın korunması alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari yapıların oluşturulması Ana Unsur AB tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından korunması mevzuatına uyum sağlanması Ana Unsur AB bulaşıcı hastalıkların taranması ve kontrolü mevzuatına uyum sağlanması Ana Unsur AB kan ve kan ürünleri mevzuatına uyum sağlanması Ana Unsur AB doku, hücre ve organ nakli mevzuatına uyum sağlanması

9 28.B.2. Mevzuat Uyum Takvimi, İdari Düzenleme ve Finansman Tabloları Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari yapıların oluşturulması a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu 28.1-a Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Ana Unsur Tüketici mevzuatının AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi 1 Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı 2 Ticaret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı Haksız ticari uygulamalar, yanıltıcı reklamlar ve tüketici kredileri konularında yeni düzenlemelerin yapılması Tüketicilerin korunması, ürün güvenliği ve metroloji alanlarında hazırlanan yasal mevzuatın uygulanabilmesi amacıyla Ticaret Dairesi bünyesinde bir Tüketici Hakları Biriminin oluşturulması ve mevcut olan Piyasa Denetim Bölümünün geliştirilmesi Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı - 11 Mayıs 2005 tarih ve 2005/29/AT Konsey Direktifi - 12 Aralık 2006 tarihli ve 2006/114/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi - 23 Nisan 2008 tarih ve 2008/48/AT Konsey Direktifi AB Kurumsal Yapılanma Rehberi Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi yılının ikinci yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Ekonomi işlerinden Ekonomi işlerinden

10 28.1-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam 3 Haksız Ticari Uygulamalar Tüzüğü Tüketicilere yönelik ekonomik amaçlı haksız ticari uygulamaların tanımlanması ve bu alanda tüketici haklarının korunması amacıyla Tüketicileri Koruma Yasası altında yeni tüzük çıkarılması 4 Yanıltıcı Reklamların Önlenmesine İlişkin Tüzük Yanıltıcı reklamların tanımlanması ve tüketicilerin yanıltıcı reklamlar karşısında korunması amacıyla mevcut Ticari Reklam ve İlanlar Tüzüğü nün kaldırılarak yeni bir tüzük çıkarılması 5 Tüketici Kredileri Tüzüğü Tüketici kredileri verilirken uyulması gereken hususların düzenlenmesi ve bu alandaki tüketici haklarının korunması amacıyla Tüketicileri Koruma Yasası altında yeni tüzük çıkarılması Ana Unsur Ürün güvenliği mevzuatının çıkarılması ve uygulanması 1 Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük 2 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Yeterliliğine İlişkin Asgari Kriterlere İlişkin Tüzük Ürün güvenliği yasası çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetiminin en iyi şekilde yapılması amacıyla Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Avrupa Birliği mevzuatına uygun uygunluk değerlendirme kuruluşları kriterlerinin belirlenmesi amacıyla Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 11 Mayıs 2005 tarih ve 2005/29/AT Konsey Direktifi 12 Aralık 2006 tarihli ve 2006/114/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 23 Nisan 2008 tarih ve 2008/48/AT Konsey Direktifi -9 Temmuz 2008 tarih ve 765/2008 Konsey Tüzüğü -9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey -9 Temmuz 2008 tarih ve 765/2008 Konsey Tüzüğü -9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2015 yılının birinci 2015 yılının ikinci 2016 yılının birinci 2015 yılının birinci 2015 yılının birinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Ekonomi işlerinden Ekonomi işlerinden Ekonomi işlerinden Ekonomi işlerinden Ekonomi işlerinden

11 28.1-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 3 Riskleri Önlemeye Yönelik İşbirliğine İlişkin Tüzük Riskleri önlemeye yönelik yapılan işbirliği hususunda Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük -9 Temmuz 2008 tarih ve 765/2008 Konsey Tüzüğü -9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 2016 yılının ikinci Ekonomi işlerinden 4 Ciddi Risk Teşkil Eden Ürünlerde Alınacak Önlemlerle İlgili Kılavuz Kurallara İlişkin Tüzük Ciddi risk teşkil eden ürünlerde alınacak önlemlerle ilgili kılavuz kurallarına ilişkin Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük -9 Temmuz 2008 tarih ve 765/2008 Konsey Tüzüğü -9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 2016 yılının ikinci Ekonomi işlerinden b) İdari Düzenleme Tablosu 28.1-b Yapılması Gerekenler Ana Unsur Tüketici mevzuatının AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi Ekonomi işlerinden Uygulama Tarihi 1 Tüketicinin korunması alanında AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Ticaret Dairesi bünyesinde tüketici hakları konusunda çalışan personelin sayısının artırılması ve personelin eğitilmesi Hakem Heyeti Üyelerine mevzuat çerçevesinde eğitim verilmesi Tüketici ve satıcıların yeni mevzuatların uygulanması ile ilgili bilgilendirme kampanyalarının düzenlenmesi -2015

12 28.1-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Ana Unsur Ürün güvenliği mevzuatının çıkarılması ve uygulanması Uygulama Tarihi Ekonomi işlerinden 1 Ürün güvenliği alanında AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Ürün güvenliği konusunda personel görevlendirilmesi İthalat ve ihracatlardaki izinlerin Ürün Güvenliği mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi Piyasaya ürün sunan satıcıların yeni mevzuat hakkında bilgilendirilmesi Piyasa Gözetleme ve Denetleme Kurulu ile Ürün Güvenliği Üst Kurulunun oluşturulması Öncelik 28.2 Sağlığın korunması alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari yapıların oluşturulması a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu 28.2-a Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Ana Unsur AB tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından korunması mevzuatına uyum sağlanması 1 Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu alanların, bar ve benzeri eğlence yerlerinde ayrı bir mekan olarak tahsis edilen kapalı tütün ve tütün ürünleri içme alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve tütün ve tütün ürünleri paketleri üzerindeki uyarıcı yazıların resmi dilde bulundurulması - 5 Haziran 2001 tarih ve 2001/37/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi - 26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/33/AT Konsey direktifi Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2015 yılının birinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar

13 28.2-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 2 Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı Tütün ve tütün ürünlerinin denetiminden sorumlu birimin oluşturulması - 5 Haziran 2001 tarih ve 2001/37/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi - 26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/33/AT Konsey Direktifi - 11 Aralık 2007 tarih ve 2007/65/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi - AB Kurumsal Yapılanma Rehberi 2016 yılının ikinci Ana Unsur AB bulaşıcı hastalıkların taranması ve kontrolü mevzuatına uyum sağlanması 1 Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması, esas bulaşıcı hastalıklar listesinin belirlenmesi, erken uyarı ve yanıt sistemi altında raporlanması gereken olayların belirlenmesi, vaka tanımlarının yapılması, salgın hastalıklara karşı müdahale, tarama ve kontrol mekanizmaları oluşturulması, ağ yapısının, ihbar ve bildirim sisteminin ve erken uyarı sisteminin oluşturulması 2 Bilgi Akış Sistemi, Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Listesi, Seçim Ölçütleri ve Vaka Tanımları Tüzüğü Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sisteminin yapısı, işleyişi ile ilgili usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - 22 Aralık 1999 tarih ve 2000/57/AT sayılı Komisyon - 22 Aralık 1999 tarih ve 2000/96/AT sayılı Komisyon -19 Mart 2002 tarih ve 2002/253/AT sayılı Komisyon - 29 Eylül 2003 tarih ve (AT) 1882/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü - 17 Temmuz 2003 tarih ve 2003/542/AT sayılı Komisyon - 21 Nisan 2004 tarih ve (AT) 851/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü - 18 Aralık 2007 tarih ve 2007/875/AT sayılı Komisyon - 28 Nisan 2008 tarih ve 2008/351/AT sayılı Komisyon yılının birinci yılının ikinci

14 - 28 Nisan 2008 tarih ve 2008/426/AT sayılı Komisyon - 2 Nisan 2009 tarih ve 2009/312/AT sayılı Komisyon - 10 Temmuz 2009 tarih ve 2009/539/AT sayılı Komisyon - 30 Nisan 2009 tarih ve 2009/363/AT sayılı Komisyon - 10 Temmuz 2009 tarih ve 2009/540/AT sayılı Komisyon -3 Eylül 2012 tarih ve 2012/492/AB sayılı Komisyon -22 Ekim 2013 tarih ve 1082/2013/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 3 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Tüzüğü 4 Bulaşıcı Hastalıklarda Sürveyans ve Kontrol Programları ve Erken Uyarı Sistemi Tüzüğü Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınması, konu ile ilgili sorunların tespit edilmesi, çözümüne yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teşkili ile bu komitenin çalışma şekline, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Ulusal ve uluslararası tehdit oluşturacak bulaşıcı hastalıkların vaktinde tespit edilmesi ve yayılma - 22 Aralık 1999 tarih ve 2000/57/AT sayılı Komisyon - 22 Aralık 1999 tarih ve 2000/96/AT sayılı Komisyon -19 Mart 2002 tarih ve 2002/253/AT sayılı Komisyon - 29 Eylül 2003 tarih ve (AT) 1882/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü - 17 Temmuz 2003 tarih ve 2003/542/AT sayılı Komisyon - 21 Nisan 2004 tarih ve (AT) 851/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü - 18 Aralık 2007 tarih ve 2007/875/AT sayılı Komisyon - 28 Nisan 2008 tarih ve yılının ikinci yılının ikinci

15 potansiyeli olan ve zamanında müdahale gerektiren hastalık tehditleri için sürveyans, erken uyarı ve yanıt sisteminin oluşturulması amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Ana Unsur AB kan ve kan ürünleri mevzuatına uyum sağlanması 1 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı 2 Kan Kuruluşlarının ve Hastane Kan bankalarının Yetkilendirilmesi veya Ruhsatlandırılması Esaslarını Düzenleyen Tüzük Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi bünyesinde bir Ulusal Kan Hizmetleri Merkezinin oluşturulması Kan kuruluşlarının ve kan bankalarının faaliyete geçmeden önce teftiş edilmesi, personelinin ruhsatlandırılması veya sertifikalandırılmasına ilişkin esasların belirlenmesi için Kan ve Kan Bileşenleri Kalite ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 2008/351/AT sayılı Komisyon - 28 Nisan 2008 tarih ve 2008/426/AT sayılı Komisyon - 2 Nisan 2009 tarih ve 2009/312/AT sayılı Komisyon - 10 Temmuz 2009 tarih ve 2009/539/AT sayılı Komisyon - 30 Nisan 2009 tarih ve 2009/363/AT sayılı Komisyon - 10 Temmuz 2009 tarih ve 2009/540/AT sayılı Komisyon -3 Eylül 2012 tarih ve 2012/492/AB sayılı Komisyon -22 Ekim 2013 tarih ve 1082/2013/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey AB Kurumsal Yapılanma Rehberi 27 Ocak 2003 tarih ve 2002/98/AT Konsey Direktifi yılının birinci yılının ikinci

16 28.2-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı 3 Donörlerin Uygunluğu, Kan ve Kan Bileşenleri ve Kalite Kontrol Esasları İçin Teknik Gereklilikler Tüzüğü 4 Kan Kuruluşları ve Hastane Kan Bankalarında Kalite Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanması Esasları Tüzüğü 5 İzlenebilirlik Gereklilikleri ve Hemovijilans Esaslarını Düzenleyen Tüzük 6 Kan Hizmetleri Teftiş Kurulunun Oluşturulması ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Tüzük Amaç / Kapsam Kan kuruluşlarına ve kan bankalarına kan bağışlayacak olan donörlerin uygunluk kriterlerinin belirlenmesi için Kan ve Kan Bileşenleri Kalite ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Kan kuruluşlarında ve kan bankalarında uygulanacak olan standart operasyon prosedürlerinin oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi amacıyla Kan ve Kan Bileşenleri Kalite ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük İstenmeyen ciddi olay veya etkinin meydana gelmesi durumunda Kan ve kan bileşenlerinin donasyondan transfüzyona kadar olan tüm aşamalarının izlenmesine olanak sağlayan bir sistemin oluşturulması amacıyla Kan ve Kan Bileşenleri Kalite ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Kan Hizmetleri Teftiş Kurulunun oluşturulması ve çalışma esaslarını düzenlenmesi amacıyla Kan ve Kan Bileşenleri Kalite ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 22 Mart 2004 tarih ve 2004/33/AT sayılı Direktifi 30 Eylül 2005 tarih ve 2005/62/AT sayılı Komisyon Direktifi - 27 Ocak 2003 tarih ve 2002/98/AT Konsey Direktifi - 30 Eylül 2005 tarih ve 2005/61/AT sayılı Komisyon Direktifi - 30 Eylül 2005 tarih ve 2005/62/AT sayılı Komisyon Direktifi -30 Eylül 2005 tarih ve 2005/62/AT sayılı Komisyon Direktifi Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi yılının ikinci yılının ikinci yılının ikinci yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar

17 28.2-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Ana Unsur AB doku, hücre ve organ nakli mevzuatına uyum sağlanması 1 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri ve Yöntemleri Tüzüğü 2 Organ Naklinin İşleyişine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Tüzük 3 Hücre ve Doku Nakli Esaslarının İşleyişine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Tüzük Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin kuruluşu, işleyişi, yumurta ve spermin nasıl sağlanacağı ve nasıl muhafaza edileceği hususlarının düzenlenmesi amacıyla Hücre, Doku ve Organ Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Tedavi amacıyla organ bağışlanması, ve tedarik edilmesine ilişkin hususların düzenlenmesi ve organ nakil merkezlerinin ruhsatlandırılması amacıyla Hücre, Doku ve Organ Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Tedavi amacıyla hücre ve dokuların bağışlanması, tedarik edilmesine ilişkin hususların düzenlenmesi ve doku kuruluşlarının, hücre nakil merkezinin ve doku nakil merkezlerinin ruhsatlandırılması amacıyla Hücre, Doku ve Organ Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı - 8 Şubat 2006 tarih ve 2006/17/AT sayılı Komisyon Direktifi - 24 Ekim 2006 tarih ve 2006/86/AT sayılı Komisyon Direktifi - 31 Mart 2004 tarih ve 2004/23/AT Konsey Direktifi - 7 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/45/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi - 8 Şubat 2006 tarih ve 2006/17/AT sayılı Komisyon Direktifi - 24 Ekim 2006 tarih ve 2006/86/AT sayılı Komisyon Direktifi - 31 Mart 2004 tarih ve 2004/23/AT Konsey Direktifi Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi yılının ikinci yılının ikinci 2015 yılının birinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar

18 b) İdari Düzenleme Tablosu 28.2-b Yapılması Gerekenler Ana Unsur AB tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından korunması mevzuatına uyum sağlanması Uygulama Tarihi 1 Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından korunması alanında AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası nın daha iyi uygulanabilmesi için denetleme yetkisi olan müfettişlere yönelik eğitim verilmesi 3 Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası nın 2001/37/AT Direktifine göre Boşluk Analizi Tablosu hazırlanarak revize edilmesi 4 Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası nın uygulamasının güçlendirilmesi amacıyla sivil toplum örgütlerinin sürece katılımlarının sağlanması ve bu yönde onlar nezdinde gerekli (seminer, broşür gibi) bilinç uyandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 5 Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası nın insanlar üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkisinin araştırılması amacıyla anket çalışmaları yapılması 6 Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası nın daha iyi uygulanması amacıyla sorumlu bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde bir birimin oluşturulması ve gerekli olan bina, personel v.b. ihtiyaçların karşılanması Ana Unsur AB bulaşıcı hastalıkların taranması ve kontrolü mevzuatına uyum sağlanması 1 Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı ve yasa altında çıkarılacak tüzüklere yönelik orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Bulaşıcı hastalıkların taranması ve önlemlerin alınabilmesi için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesine yer alan mikrobiyoloji laboratuarının kapasitesinin artırılması 3 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası nın yürürlüğe girmesini müteakip Ulusal Odak ktası olarak görev yapacak personele AB üye devletinde yerinde uygulamalı eğitim verilmesi 4 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası nın yürürlüğe girmesini müteakip sağlık işlerinden sorumlu bakanlık personelinden bir ekibin Sürveyans, Erken Uyarı ve Yanıt Sisteminde çalışmak üzere oluşturulması 5 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası nın yürürlüğe girmesini müteakip Salgın Yönetimi konusunda görev yapmak üzere sağlık işlerinden sorumlu bakanlığa epidemiyoloji konusunda eğitimli 6 uzman personelin istihdam edilmesi

19 28.2-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi 6 Sürveyans, Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi ekibine AB üye devletinde yerinde uygulamalı eğitim verilmesi Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı ve yasa altında çıkarılacak tüzüklere yönelik orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Bulaşıcı hastalıkların taranması ve önlemlerin alınabilmesi için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesine yer alan mikrobiyoloji laboratuarının kapasitesinin artırılması 9 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası nın yürürlüğe girmesini müteakip Ulusal Odak ktası olarak görev yapacak personele AB üye devletinde yerinde uygulamalı eğitim verilmesi 10 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası nın yürürlüğe girmesini müteakip sağlık işlerinden sorumlu bakanlık personelinden bir ekibin Sürveyans, Erken Uyarı ve Yanıt Sisteminde çalışmak üzere oluşturulması Ana Unsur AB kan ve kan ürünleri mevzuatına uyum sağlanması Kan ve Kan Bileşenleri Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı altında çıkarılacak tüzükler ve kalite sisteminin oluşturulması için orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması 2 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi bünyesinde bir Ulusal Kan Hizmetleri Merkezinin oluşturulması ve 2 doktor, 1 sekreter ve en az 3 hemşirenin istihdam edilmesi 3 Kan kuruluşlarının ve Hastane Kan Bankalarının denetlenebilmesi için sağlık işlerinden sorumlu bakanlık bünyesinde koordinasyon kurulu ve kan hizmetleri teftiş kurulunun (yetkili makamın) oluşturulması 4 Kan ve kan bileşenleri ve gereği halinde diğer insan orijinli maddelerin bağışlanmasını teşvik etmek amacı ile bir kamu bilinçlendirme programının başlatılması 5 Kan çalışma grubuna kan kuruluşlarının ve hastane kan bankalarının teftişi ile ilgili bir AB üye devletinde yerinde uygulamalı eğitim verilmesi 6 Ulusal Kan Hizmetleri Merkezinin kendi arasında ve şu anda oluşturulma aşamasında olan Ulusal Sağlık Sistemi veritabanı arasında bilgi akışını kolaylaştıracak olan bilgisayar destekli bir sistemin kurulması 7 Kan Kuruluşları ve Hastane Kan Bankalarında çalışan personelin nitelik ve eğitimlerinin, kullanılan cihaz, araç gereç, donanımın ve binanın uygunluğu gibi alt yapı gereklilikleri konusunda bir rehber niteliği taşıyacak olan bir el kitabının hazırlanması -2016

20 28.2-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Ana Unsur AB doku, hücre ve organ nakli mevzuatına uyum sağlanması Sağlık İşlerinden Sorumlu Bakanlık 1 İnsan Hücre, Doku ve Organlarının Bağışlanması, Nakil, Tedarik Edilmesi, Test Edilmesi, İşlenmesi, Korunması, Saklanması, Dağıtımına ve Gereğinde İmhasına İlişkin Güvenlik ve Kalite Standartlarının Belirlenmesi Yasası altında çıkarılacak tüzüklere yönelik orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Uygulama Tarihi Doku ve organ nakli için tam teşekküllü bir ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi oluşturulması Doku ve organ bağışlanmasını teşvik etmek amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyası yapılması; hücre (özellikle yardımlı üreme), doku ve organ nakli uygulamaları konusunda rehberler hazırlanması Yardımlı Üreme Merkezlerini denetleyecek komitenin Ulusal Hücre, Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulması Organ nakli için kontrol ve denetleme otoritesinin ve beyin ölümü teşhis ekibinin Ulusal Hücre, Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulması Organ nakli denetleme otoritesi ve beyin ölümü ekibine AB üye devletinde yerinde uygulamalı eğitim verilmesi Yardımlı Üreme Merkezlerini denetleyecek komite üyelerine AB üye devletinde yerinde uygulamalı eğitim verilmesi Sağlık Hizmetlerinin otomasyon projesinin parçası olarak, insan hücre, doku ve organlarının bağışına ve kullanımına ilişkin verilerin kayıt altına alınabilmesi amacıyla bir kayıt sisteminin geliştirilmesi 9 Diğer ülkelerde gerçekleştirilen doku ve organ nakilleri sonrasındaki izlemelere ilişkin bilgilerin toplanmasına ve nakil için beklemede olan hastalara ait bekleme listesinin tutulmasına olanak verecek bir kayıt sisteminin oluşturulması

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483 ÖZET Gıda mevzuatı; gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir. Gıda mevzuatının hazırlanmasındaki temel amaç, gıda güvenliğinin sağlanarak

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE. Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK)

EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE. Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK) EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK) REITOX ANKARA 2007 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha)

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı