FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI"

Transkript

1 FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak yaşam standartlarının yükseltilmesini hedeflemektedir. Tüketicinin korunması mevzuatı; tüketicinin ekonomik çıkarları ile tüketici güvenliğinin korunması amacıyla belirli standartlar getirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, AB üye devletlerinde oluşturulan tüketici ağ merkezleri ile tüketici sorunlarına daha kısa zamanda çözüm bulunması ve mevcut mevzuata bağlı kalarak, AB üye devletlerinde yaşayan herkes için güvenli ve kaliteli mal ve hizmet sunumu yoluyla tüketicilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Sağlığın korunması alanında ise, yetkilerin genel olarak üye devletlere ait olmasına rağmen AB nin sınır ötesi sağlık tehditleri, hastaların dolaşımı ve sağlıkta eşitsizliklerin azaltılması gibi üye devletin eylemlerini tamamlayıcı olan bazı eylemleri üstlenme zorunluluğu vardır. Ayrıca AB de sağlığı iyileştirmek için dört prensip ve üç stratejik tema üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Stratejinin prensipleri şunlardır; paylaşılan sağlık değerleri, sağlık en büyük zenginliktir, geliştirilecek tüm politikalarda sağlık, ve global sağlıkta AB nin sesinin güçlendirilmesi. Stratejik temalar ise; yaşlanmakta olan Avrupa da iyi sağlığı teşvik etmek, vatandaşları sağlık tehditlerinden korumak, dinamik sağlık sistemleri ile yeni teknolojileri içermektedir. Avrupa nın tümünde, birçok Birlik politikalarının ve eylemlerinin sağlık ve sağlık sistemleri üzerinde etkisi vardır. Bunlar, birçok kez değişik bir politik yaklaşımı ile geliştirilmişlerdir. Ancak karar verme mekanizmasında yer alanlar, genelde potansiyel sağlık etkilerinin farkında değildirler. Önemli sağlık belirleyicilerini yalnızca sağlık politikaları değil aynı zamanda çevre, sosyal veya ekonomi politikaları gibi diğer politika alanları da etkilediğinden koordineli eylemlere ihtiyaç vardır. 28.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı Tüketicinin Korunması: a. Tüketicileri Koruma Yasası 27 Ekim 2004 tarih ve (AT) 2006/2004 Konsey Tüzüğü, tüketicileri koruma mevzuatının uygulamasına yönelik yetkili makamalar arasında oluşturulan işbirliğini düzenlemektedir. 11 Mayıs 2005 tarih ve 2005/29/AT Konsey Direktifi, iç pazarda işletmeden tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalara ilişkin konuları düzenlemektedir. 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/114/AT Konsey Direktifi, yanıltıcı ve karşılaştırmalı reklamlara ilişkin konuları düzenlemektedir. 23 Nisan 2008 tarih ve 2008/48/AT Konsey Direktifi, tüketici kredi sözleşmeleri hakkındadır.

2 b. Genel Ürün Güvenliği 25 Haziran 1987 tarih ve 87/357/AET sayılı Konsey Direktifi, olduklarından farklı görünen ve tüketicilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atan mamullere ilişkin konuları düzenlemektedir. 3 Aralık 2001 tarih ve 2001/95/AT Konsey Direktifi, genel ürün güvenliğine ilişkin konuları düzenlemektedir. 9 Temmuz 2008 tarih ve 765/2008 sayılı Avrupa Parlementosu ve Konsey Tüzüğü, akreditasyon ve piyasa gözetimi ile ilgili ürünlerin pazarlanmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. 9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT sayılı Avrupa Parlementosu ve Konsey, ürünlerin pazarlanmasına ilişkin ortak çerçeveye ilişkin hususları düzenlemektedir. Sağlığın Korunması: a. Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Korunma 5 Haziran 2001 tarih ve 2001/37/AT Konsey Direktifi, üye devletlerin tütün ürünlerinin üretim, sunum ve satışları ile ilgili yasa, tüzük ve idari hükümlerinin yakınlaştırılmasına ilişkin konuları düzenlemektedir. 26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/33/AT Konsey Direktifi, tütün ürünlerinin reklamı ve sponsorluğuna ilişkin konuları düzenlemektedir. 11 Aralık 2007 tarih ve 2007/65/AT Konsey Direktifi, üye devletlerin televizyon yayıncılık etkinliklerinin izlenmesini düzenler. 16 Şubat 2012 tarih ve 2010/12/AB sayılı Konsey Direktifi, imal edilen tütün için tüketim vergisinin oran ve yapısı hakkındadır. 21 Haziran 2011 tarih ve 2011/64/AB sayılı Konsey Direktifi, imal edilen tütün için tüketim vergisinin oran ve yapısını düzenlemektedir. b. Bulaşıcı Hastalıkların Tarama ve Kontrolü 22 Aralık 1999 tarih ve 2000/57/AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemine ilişkin konuları düzenlemektedir. 22 Aralık 1999 tarih ve 2000/96/AT sayılı Komisyon, kurulan ağ tarafından giderek kapsanacak bulaşıcı hastalıklara ilişkin konuları düzenlemektedir. 19 Mart 2002 tarih ve 2002/253/AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların rapor edilmesi için vaka tanımlarının ortaya konulmasına ilişkin konuları düzenlemektedir. 17 Temmuz 2003 tarih ve 2003/542/AT sayılı Komisyon, tahsis edilmiş tarama ağının çalışması hakkındadır.

3 29 Eylül 2003 tarih ve (AT) 1882/2003 Konsey Tüzüğü, prosedüre konu olan enstrümanlarda yer alan uygulayıcı güçlerin çalışmalarına yardımcı olan düzenleyici komiteye ilişkin koşulları düzenlemektedir. 21 Nisan 2004 tarih ve (AT) 851/2004 Konsey Tüzüğü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi kurulmasına ilişkin konuları düzenlemektedir. 18 Aralık 2007 tarih ve 2007/875/AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların listelenmesine ilişkin konuları düzenlemektedir. 28 Nisan 2008 tarih ve 2008/351/AT sayılı Komisyon, erken uyarı ve cevap sistemi içinde bulaşıcı hastalıkların kontrol ve korunmasına ilişkin raporlanması gereken olayları düzenlemektedir. 28 Nisan 2008 tarih ve 2008/426/AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların Birlik ağına raporlanması için vaka tanımlarına ilişkin düzenleme getirmektedir. 2 Nisan 2009 tarih ve 2009/312/ AT Sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların listelenmesine ilişkin konuları düzenlemektedir 30 Nisan 2009 tarih ve 2009/363/AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların raporlanması için vaka tanımlarını düzenlemektedir. 10 Temmuz 2009 tarih ve 2009/539/ AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların listelenmesine ilişkin konuları düzenlemektedir. 10 Temmuz 2009 tarih ve 2009/540/AT sayılı Komisyon, bulaşıcı hastalıkların raporlanması için vaka tanımlarına ilişkin hususları düzenlemektedir. 3 Eylül 2012 tarih ve 2012/492/AB sayılı Komisyon, 2000/96/AT sayılı n eklerindeki bulaşıcı hastalıkların listesinin tadil edilmesini düzenlemektedir. 22 Ekim 2013 tarih ve 1082/2013/AB Konsey, sağlık açısından tehlike oluşturan sınır ötesi tehditlere ilişkin konuları düzenlemektedir. c. Kan ve Kan Bileşenleri 6 Kasım 2001 tarih ve 2001/83/AT Konsey Direktifi, insan kullanımına yönelik tıbbi ürünlere ilişkin Birlik kurallarını düzenlemektedir. 27 Ocak 2003 tarih ve 2002/98/AT Konsey Direktifi, insan kanı ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, depolanması ve dağıtımına ilişkin güvenlik ve kalite standartlarını düzenlemektedir. 22 Mart 2004 tarih ve 2004/33/AT sayılı Direktifi, 2002/98/AT Konsey Direktifi nde yer alan kan ve kan bileşenlerinin bazı teknik gerekliliklerinin uygulanmasını düzenlemektedir. 30 Eylül 2005 tarih ve 2005/61/AT sayılı Komisyon Direktifi, 2002/98/AT Konsey Direktifi nin izlenebilirlik gerekleri ve ciddi yan etkilerinin bildirimine ilişkin hükümlerin uygulanmasını düzenlemektedir.

4 30 Eylül 2005 tarih ve 2005/62/AT sayılı Komisyon Direktifi, 2002/98/AT Konsey Direktifinin, kan kuruluşları için bir kalite sistemi oluşturulmasına dair Birlik standartlarının ve spesifikasyonlarının uygulanmasını düzenlemektedir. d. Hücre, Doku ve Organ Nakli 31 Mart 2004 tarih ve 2004/23/AT Konsey Direktifi, insan hücre ve dokuların bağışlanmasına, elde edilmesine, test edilmesine, işlenmesine, korunmasına, saklanmasına ve dağıtımına ilişkin kalite ve güvenlik standartlarını düzenlemektedir. 8 Şubat 2006 tarih ve 2006/17/AT sayılı Komisyon Direktifi, insan doku ve hücrelerinin bağışlanması, elde edilmesi ve test edilmesine ilişkin belirli teknik şartlara dair 2004/23/AT sayılı Direktif in uygulanmasını düzenlemektedir. 24 Ekim 2006 tarih ve 2006/86/AT sayılı Komisyon Direktifi, insan hücre ve dokularının bağışlanması, elde edilmesi, test edilmesi, işlenmesi, korunması, saklanması ve dağıtımı için kalite ve güvenlik standartlarına ilişkin 31 Mart 2004 tarih ve 2004/23/AT Konsey Direktifinin uygulanmasını düzenlemektedir. 7 Temmuz 2010 tarih ve 2010/45/AT Konsey Direktifi, nakil amacı ile kullanılacak olan organların standart kalitesini ve güvenliğini düzenlemektedir.

5 28.A.2. Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli İdari Yapılanma Tüketicinin Korunması Tüketicinin korunması alanında kamu yönetimi bünyesinde yeterli düzeyde kurumsal yapılanmanın gerekliliği vurgulanmakta ve bu yapılanma içerisinde temel olarak kamu tüketici otoritelerinin yetkilendirilmesi hedeflenmektedir. Tüketicilerin haklarını mahkeme aracılığıyla arama imkanlarının yanı sıra alternatif çözüm yollarının üretilebilmesi için mahkeme dışı organların oluşturulmasının gerekliliği kurumsal yapılanma kapsamında ele alınmaktadır. Söz konusu mahkeme dışı organların ise diğer üye devletlerdeki benzer kuruluşlarla bağlantılı ve sınır ötesi sorunların çözümlenmesinde yardımcı olacak nitelikte olması gerekli görülmektedir. Kamu yönetimi bünyesinde gerekli görülen kurumsal yapılanma çerçevesinde, güvenlik önlemleri ile ilgili bir takım idari yapılanma ve uygulama gerekliliğine de değinilmektedir. Ürün güvenliğinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için üye devletlerde olması gereken ortak noktalara ise kurumsal yapılanma çerçevesinde değinilmektedir. Bu kapsamda dikkate alınması gereken hususlar şunlardır: - Gerekli görüldüğü durumlarda, etkili ve caydırıcı yöntemlerin uygulanması; - Tüketici korunmasına yönelik sistematik ve koordineli bir şekilde piyasa gözetiminin yapılması; - Piyasa gözetiminin şeffaf olması ve piyasa gözetimi kapsamında elde edilen sonuçlara tüketici ile diğer paydaşların erişiminin sağlanması; - Piyasa gözetimi sonuçları hakkında düzenli aralıklarla Avrupa Komisyonunun bilgilendirilmesi; - Uygulama otoriteleri arasında işbirliğinin oluşturulabilmesi için Avrupa Komisyonunun da katılımıyla bir çerçeve kurulması; - İlgili otoritelerin son bilimsel gelişmelerden haberdar olması ve söz konusu gelişmelerin uygulanması; - Tehlikeli tüketim mallarının üye olmayan ülkelere ihracatının yasaklanması; - Satışa sunulan tehlikeli tüketim mallarının toplatılması ve risk faktörleriyle ilgili olarak tüketicinin bilgilendirilmesi; - Belli ürünler için inceleme ve risk faktörleri ile ilgili değerlendirme tamamlanana kadar bu ürünlerin satışa sunumunun geçici süreliğine yasaklanması; - Önemli risklerin mevcut olduğu durumlarda, hızlı ve erken müdahale imkanının olması; - Hızlı Uyarı Sistemi aracılığıyla satışa sunulması engellenen ürünler ile kısıtlama getirilen ürünler hakkında Avrupa Komisyonunun bilgilendirilmesi. Birliğin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için bağımsız ve etkili piyasa gözetiminin yanı sıra uygulama mekanizmalarının oluşturulması bir diğer gereklilik olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda tüketicinin korunması ile ilgili ihlallerin tespit edilmesi ve tüketicinin güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunmasına yönelik yapılacak olan piyasa gözetimi, ilgili yerel otoriteler eliyle yürütülmelidir. Tüketici şikayetlerine cevap verebilecek nitelikte otoritelerin oluşturulması ve söz konusu otoritelerin tüketicinin korunmasına yönelik kuralların işleyişiyle birebir ilgili olması amaçlanmaktadır. Bu otoriteler kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütü niteliğini taşıyabilmeli, tüketici çıkarlarının ihlali ile ilgili diğer üye devletlerden sevk edilen konularla ilgilenmeli ve ayrıca gerekli görüldüğü takdirde uyarı yayınlayabilmelidir. Birlik müktesebatı çerçevesinde kesin bir gereklilik olarak belirtilmemesine rağmen, tüketici dernekleri tarafından, tüketiciyi koruyan menfaatlerin, tüketici derneklerinin uygulama ve yaptırımlarının gelişmekte olan politika içerisinde etkinliği sağlanmalıdır. Ayrıca tüketicinin bilgilendirilebilmesi ve söz konusu hakların kullanılabilmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak tüketici dernekleri tarafından tüketici hakları ile ilgili eğitimler verilmelidir.

6 Sağlığın Korunması Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve epidemiyolojik taraması için bir ağ oluşturulmasına ilişkin hükümleri içermekte ve bulaşıcı hastalıkların tarama ve kontrolüne ilişkin ulusal sistemlerin varlığını kabul etmektedir. Bu ağın iki elemanı vardır: epidemiyolojik tarama ve erken uyarı ve yanıt sistemi (EWRS). Üye devlet bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik taraması için ulusal seviyede bilgi toplamaktan ve bunları Birlik seviyesinde dağıtmaktan sorumlu olacak yetkili otoriteleri ve ayni zamanda kamu sağlığını korumak için gerekli olabilecek önlemleri belirlemekten sorumlu olacak yetkili kamu sağlığı otoritelerini belirler. Ulusal epidemiyolojik tarama sisteminin kapsamında olması gereken bulaşıcı hastalıkların listesi 2000/96/AT sayılı Karar içinde yer almaktadır. Bulaşıcı hastalıkların raporlanması için vaka tanımları 2002/253/AT sayılı Karar içinde tanımlanmıştır. 2000/57/AT sayılı Komisyon Direktifi nin uygulanması; üye devletlerden bulaşıcı hastalıklara ilişkin potansiyel sağlık tehdidi olan olaylarda hızlı bilgi değişimi amacıyla EWRS için günde yirmi dört saat ve haftada yedi gün çalışacak temas noktası organize etmeleri ve koruyucu önlemleri almadan önce gerekli danışmanın yapılacağını garanti etmeleri beklenmektedir. 2003/542/AT Komisyon na göre üye devletler; belirlenmiş kurumsal yapıları ve/veya otoriteleri aracılığı ile, her bir tarama ağı için bir temas noktası oluşturup, bunları bilgi ve veri temin edici ulusal temsilcisi olarak delege edeceklerdir. Bu kurumlardan ayrı olarak, hangi yapıyı kullanacağı kararı tamamen üye devletin kendisine aittir, ancak mevzuatın gerekliliklerinin uygulanması ile başarılacak etkinin temin edilmesi önemlidir. Uluslararası Sağlık Tüzükleri hastalıkların uluslararası yayılmasını önleme, yayılması halinde ondan korunmayı kontrol etme ve ona eşdeğer olabilecek ve halk sağlığı risklerini sınırlayacak oranda ve gereksiz uluslararası taşınmayı ve ticareti engelleyecek bir kamu sağlığı sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Uluslararası Sağlık Tüzükleri, sağlık olaylarını ve bulaşıcı, kimyasal, çapraz referans, radyo-nükleer ve bilinmeyen çıkış noktalı sağlık risklerini içermektedir. IHR ye bulaşıcı hastalıkları da kapsadığı için 2007/875/AT sayılı Karar a bu gibi olayların üye devlet tarafından Dünya Sağlık Örgütüne bildirimi ile ilgili eylemleri AB seviyesinde kontrol etmek için bir çapraz referans da yerleştirilmiştir. Uluslararası Sağlık Tüzükleri, ayni zamanda ulusal yapı ve kaynakların en az çekirdek kapasite gerekliliklerini uygulamak için farz olan koşulları da temin etmektedir. Kapasite oluşturma, ağa iletilen epidemiyolojik taramaya ve uygulanmış olan kontrol önlemlerine ilişkin bilginin anında üye devletlerin ve Komisyonun diğer katılımcı otoritelerine iletildiğini garanti etmek için yaşamsal bir elemandır. Jenerik planların yanı sıra evrensel veya diğer sağlık tehditlerine karşı hazırlıklı olma planlarının da oluşturulması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, uygun laboratuvar kapasitesinin belirtilmesi de gereklidir. Bunun yanında, üye devletler AB kamu sağlığı programlarını takip edebilecek ve gerektiğinde bu programlara katılabilecek uygun ve yeterli idari altyapıyı da oluşturmalıdırlar.

7 28.B. İç Hukuka Yansıtma Öncelikleri 28.B.1. Günümüze Kadar Kaydedilen İlerleme Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi bünyesinde yürütülmekte olan çalışmalar iki bölümden oluşmaktadır. Bu bağlamda sayılı Tüketicileri Koruma Yasası nın revize edilerek AB mevzuatına uyum sağlanmasına ilişkin bir çalışma yürütülmektedir. Bir diğer çalışma ise ürün güvenliğine yöneliktir. Söz konusu çalışmalar kapsamında Tüketicileri Koruma Yasası nda bazı değişiklikler yapılmış olup bu değişikliğe bağlı olarak bazı ikincil düzenlemeler hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu ikincil düzenlemeler; Devre Tatil Sözleşmelerine İlişkin Tüzük; Ticari Garantiler, Garanti Belgesi ve Kusurlu Malların Onarımına İlişkin Esaslar Tüzüğü; Paket Tur Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü; ve Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Koşullara İlişkin Tüzük olarak yasallaşmıştır. Bu mevzuat ile tüketici çıkarlarının korunması ve tüketicilerin daha iyi şartlarda hizmet alabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu fasıl bünyesinde yürütülen bir diğer çalışma ise ürün güvenliği alanındadır ve bu çalışma kapsamında yeni bir mevzuatın kaleme alınması ve piyasa gözetiminin nasıl daha etkin bir şekilde yapılabileceği ile ilgili konuların incelenmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda AB mevzuatına uyumlu olarak hazırlanmış olan Ürün Güvenliği Yasa tasarısı Ekim 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Meclis e sevk edilmiştir. Sağlığın korunması alanında ise, 44/2008 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası çerçevesinde ilgili Yasanın uygulamasının iyileştirilmesi için Yasa da AB mevzuatının öngördüğü şekilde değişikliklerin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Hücre, doku ve organ nakli konusunda başlatılan çalışmalar kapsamında ise İnsan Hücre, Doku ve Organlarının Bağışlanması, Tedarik Edilmesi, Korunması, Saklanması, Dağıtımına ve Gereğinde İmhasına İlişkin Güvenlik ve Kalite Standartlarının Belirlenmesi Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, bu Yasa tasarısı ile insanlarda kullanılacak insan hücre, doku ve organlarının kalite, etik ve güvenlik standartlarının düzenlenmesi ve insan sağlığının en üst düzeyde tedavisi ve korunmasının temin edilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak hem ülke genelinde kurulan veya kurulmakta olan hücre, doku ve organ merkezlerinin denetlenmesini ve izlenmesini sağlayacak bir kurulun oluşturulması için denetim mekanizmasının yapısı kurulmuştur. Söz konusu mevzuat Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Meclis e sevk edilmiştir ve Meclis Alt Komitede görüşülmeye başlanmıştır. Bulaşıcı hastalıklar konusu ile ilgili çalışmalara devam edilmekte olup bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Yasa taslağı ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca Uluslararası Sağlık Tüzüğü, 2013 yılında Uygun Bulma Yasası olarak Meclis tarafından onaylanmıştır. Kan ve kan bileşenleri konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa tasarısı kaleme alınmış olup, bu mevzuat Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp Meclis e sevk edilmiştir. Söz konusu mevzuat ile insanlarda kullanılacak kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartları düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, işlenmesi, depolanması ve dağıtımı, transfüzyonunun takibine ilişkin hemovijilans ve kalite sisteminin oluşturulmasını ve kan kuruluşlarının teftiş ve ruhsatlandırma işlemlerini düzenlenmektedir.

8 28.B.2. Öncelikler Listesi Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari yapıların oluşturulması Ana Unsur Tüketici mevzuatının AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi Ana Unsur Ürün güvenliği mevzuatının çıkarılması ve uygulanması Öncelik 28.2 Sağlığın korunması alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari yapıların oluşturulması Ana Unsur AB tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından korunması mevzuatına uyum sağlanması Ana Unsur AB bulaşıcı hastalıkların taranması ve kontrolü mevzuatına uyum sağlanması Ana Unsur AB kan ve kan ürünleri mevzuatına uyum sağlanması Ana Unsur AB doku, hücre ve organ nakli mevzuatına uyum sağlanması

9 28.B.2. Mevzuat Uyum Takvimi, İdari Düzenleme ve Finansman Tabloları Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari yapıların oluşturulması a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu 28.1-a Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Ana Unsur Tüketici mevzuatının AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi 1 Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı 2 Ticaret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı Haksız ticari uygulamalar, yanıltıcı reklamlar ve tüketici kredileri konularında yeni düzenlemelerin yapılması Tüketicilerin korunması, ürün güvenliği ve metroloji alanlarında hazırlanan yasal mevzuatın uygulanabilmesi amacıyla Ticaret Dairesi bünyesinde bir Tüketici Hakları Biriminin oluşturulması ve mevcut olan Piyasa Denetim Bölümünün geliştirilmesi Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı - 11 Mayıs 2005 tarih ve 2005/29/AT Konsey Direktifi - 12 Aralık 2006 tarihli ve 2006/114/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi - 23 Nisan 2008 tarih ve 2008/48/AT Konsey Direktifi AB Kurumsal Yapılanma Rehberi Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi yılının ikinci yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Ekonomi işlerinden Ekonomi işlerinden

10 28.1-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam 3 Haksız Ticari Uygulamalar Tüzüğü Tüketicilere yönelik ekonomik amaçlı haksız ticari uygulamaların tanımlanması ve bu alanda tüketici haklarının korunması amacıyla Tüketicileri Koruma Yasası altında yeni tüzük çıkarılması 4 Yanıltıcı Reklamların Önlenmesine İlişkin Tüzük Yanıltıcı reklamların tanımlanması ve tüketicilerin yanıltıcı reklamlar karşısında korunması amacıyla mevcut Ticari Reklam ve İlanlar Tüzüğü nün kaldırılarak yeni bir tüzük çıkarılması 5 Tüketici Kredileri Tüzüğü Tüketici kredileri verilirken uyulması gereken hususların düzenlenmesi ve bu alandaki tüketici haklarının korunması amacıyla Tüketicileri Koruma Yasası altında yeni tüzük çıkarılması Ana Unsur Ürün güvenliği mevzuatının çıkarılması ve uygulanması 1 Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük 2 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Yeterliliğine İlişkin Asgari Kriterlere İlişkin Tüzük Ürün güvenliği yasası çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetiminin en iyi şekilde yapılması amacıyla Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Avrupa Birliği mevzuatına uygun uygunluk değerlendirme kuruluşları kriterlerinin belirlenmesi amacıyla Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 11 Mayıs 2005 tarih ve 2005/29/AT Konsey Direktifi 12 Aralık 2006 tarihli ve 2006/114/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 23 Nisan 2008 tarih ve 2008/48/AT Konsey Direktifi -9 Temmuz 2008 tarih ve 765/2008 Konsey Tüzüğü -9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey -9 Temmuz 2008 tarih ve 765/2008 Konsey Tüzüğü -9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2015 yılının birinci 2015 yılının ikinci 2016 yılının birinci 2015 yılının birinci 2015 yılının birinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Ekonomi işlerinden Ekonomi işlerinden Ekonomi işlerinden Ekonomi işlerinden Ekonomi işlerinden

11 28.1-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 3 Riskleri Önlemeye Yönelik İşbirliğine İlişkin Tüzük Riskleri önlemeye yönelik yapılan işbirliği hususunda Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük -9 Temmuz 2008 tarih ve 765/2008 Konsey Tüzüğü -9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 2016 yılının ikinci Ekonomi işlerinden 4 Ciddi Risk Teşkil Eden Ürünlerde Alınacak Önlemlerle İlgili Kılavuz Kurallara İlişkin Tüzük Ciddi risk teşkil eden ürünlerde alınacak önlemlerle ilgili kılavuz kurallarına ilişkin Ürün Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük -9 Temmuz 2008 tarih ve 765/2008 Konsey Tüzüğü -9 Temmuz 2008 tarih ve 768/2008/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 2016 yılının ikinci Ekonomi işlerinden b) İdari Düzenleme Tablosu 28.1-b Yapılması Gerekenler Ana Unsur Tüketici mevzuatının AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi Ekonomi işlerinden Uygulama Tarihi 1 Tüketicinin korunması alanında AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Ticaret Dairesi bünyesinde tüketici hakları konusunda çalışan personelin sayısının artırılması ve personelin eğitilmesi Hakem Heyeti Üyelerine mevzuat çerçevesinde eğitim verilmesi Tüketici ve satıcıların yeni mevzuatların uygulanması ile ilgili bilgilendirme kampanyalarının düzenlenmesi -2015

12 28.1-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Ana Unsur Ürün güvenliği mevzuatının çıkarılması ve uygulanması Uygulama Tarihi Ekonomi işlerinden 1 Ürün güvenliği alanında AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Ürün güvenliği konusunda personel görevlendirilmesi İthalat ve ihracatlardaki izinlerin Ürün Güvenliği mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi Piyasaya ürün sunan satıcıların yeni mevzuat hakkında bilgilendirilmesi Piyasa Gözetleme ve Denetleme Kurulu ile Ürün Güvenliği Üst Kurulunun oluşturulması Öncelik 28.2 Sağlığın korunması alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli idari yapıların oluşturulması a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu 28.2-a Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Ana Unsur AB tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından korunması mevzuatına uyum sağlanması 1 Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu alanların, bar ve benzeri eğlence yerlerinde ayrı bir mekan olarak tahsis edilen kapalı tütün ve tütün ürünleri içme alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve tütün ve tütün ürünleri paketleri üzerindeki uyarıcı yazıların resmi dilde bulundurulması - 5 Haziran 2001 tarih ve 2001/37/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi - 26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/33/AT Konsey direktifi Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2015 yılının birinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar

13 28.2-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 2 Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı Tütün ve tütün ürünlerinin denetiminden sorumlu birimin oluşturulması - 5 Haziran 2001 tarih ve 2001/37/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi - 26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/33/AT Konsey Direktifi - 11 Aralık 2007 tarih ve 2007/65/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi - AB Kurumsal Yapılanma Rehberi 2016 yılının ikinci Ana Unsur AB bulaşıcı hastalıkların taranması ve kontrolü mevzuatına uyum sağlanması 1 Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması, esas bulaşıcı hastalıklar listesinin belirlenmesi, erken uyarı ve yanıt sistemi altında raporlanması gereken olayların belirlenmesi, vaka tanımlarının yapılması, salgın hastalıklara karşı müdahale, tarama ve kontrol mekanizmaları oluşturulması, ağ yapısının, ihbar ve bildirim sisteminin ve erken uyarı sisteminin oluşturulması 2 Bilgi Akış Sistemi, Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Listesi, Seçim Ölçütleri ve Vaka Tanımları Tüzüğü Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sisteminin yapısı, işleyişi ile ilgili usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - 22 Aralık 1999 tarih ve 2000/57/AT sayılı Komisyon - 22 Aralık 1999 tarih ve 2000/96/AT sayılı Komisyon -19 Mart 2002 tarih ve 2002/253/AT sayılı Komisyon - 29 Eylül 2003 tarih ve (AT) 1882/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü - 17 Temmuz 2003 tarih ve 2003/542/AT sayılı Komisyon - 21 Nisan 2004 tarih ve (AT) 851/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü - 18 Aralık 2007 tarih ve 2007/875/AT sayılı Komisyon - 28 Nisan 2008 tarih ve 2008/351/AT sayılı Komisyon yılının birinci yılının ikinci

14 - 28 Nisan 2008 tarih ve 2008/426/AT sayılı Komisyon - 2 Nisan 2009 tarih ve 2009/312/AT sayılı Komisyon - 10 Temmuz 2009 tarih ve 2009/539/AT sayılı Komisyon - 30 Nisan 2009 tarih ve 2009/363/AT sayılı Komisyon - 10 Temmuz 2009 tarih ve 2009/540/AT sayılı Komisyon -3 Eylül 2012 tarih ve 2012/492/AB sayılı Komisyon -22 Ekim 2013 tarih ve 1082/2013/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 3 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Tüzüğü 4 Bulaşıcı Hastalıklarda Sürveyans ve Kontrol Programları ve Erken Uyarı Sistemi Tüzüğü Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınması, konu ile ilgili sorunların tespit edilmesi, çözümüne yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teşkili ile bu komitenin çalışma şekline, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Ulusal ve uluslararası tehdit oluşturacak bulaşıcı hastalıkların vaktinde tespit edilmesi ve yayılma - 22 Aralık 1999 tarih ve 2000/57/AT sayılı Komisyon - 22 Aralık 1999 tarih ve 2000/96/AT sayılı Komisyon -19 Mart 2002 tarih ve 2002/253/AT sayılı Komisyon - 29 Eylül 2003 tarih ve (AT) 1882/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü - 17 Temmuz 2003 tarih ve 2003/542/AT sayılı Komisyon - 21 Nisan 2004 tarih ve (AT) 851/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü - 18 Aralık 2007 tarih ve 2007/875/AT sayılı Komisyon - 28 Nisan 2008 tarih ve yılının ikinci yılının ikinci

15 potansiyeli olan ve zamanında müdahale gerektiren hastalık tehditleri için sürveyans, erken uyarı ve yanıt sisteminin oluşturulması amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Ana Unsur AB kan ve kan ürünleri mevzuatına uyum sağlanması 1 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı 2 Kan Kuruluşlarının ve Hastane Kan bankalarının Yetkilendirilmesi veya Ruhsatlandırılması Esaslarını Düzenleyen Tüzük Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi bünyesinde bir Ulusal Kan Hizmetleri Merkezinin oluşturulması Kan kuruluşlarının ve kan bankalarının faaliyete geçmeden önce teftiş edilmesi, personelinin ruhsatlandırılması veya sertifikalandırılmasına ilişkin esasların belirlenmesi için Kan ve Kan Bileşenleri Kalite ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 2008/351/AT sayılı Komisyon - 28 Nisan 2008 tarih ve 2008/426/AT sayılı Komisyon - 2 Nisan 2009 tarih ve 2009/312/AT sayılı Komisyon - 10 Temmuz 2009 tarih ve 2009/539/AT sayılı Komisyon - 30 Nisan 2009 tarih ve 2009/363/AT sayılı Komisyon - 10 Temmuz 2009 tarih ve 2009/540/AT sayılı Komisyon -3 Eylül 2012 tarih ve 2012/492/AB sayılı Komisyon -22 Ekim 2013 tarih ve 1082/2013/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey AB Kurumsal Yapılanma Rehberi 27 Ocak 2003 tarih ve 2002/98/AT Konsey Direktifi yılının birinci yılının ikinci

16 28.2-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı 3 Donörlerin Uygunluğu, Kan ve Kan Bileşenleri ve Kalite Kontrol Esasları İçin Teknik Gereklilikler Tüzüğü 4 Kan Kuruluşları ve Hastane Kan Bankalarında Kalite Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanması Esasları Tüzüğü 5 İzlenebilirlik Gereklilikleri ve Hemovijilans Esaslarını Düzenleyen Tüzük 6 Kan Hizmetleri Teftiş Kurulunun Oluşturulması ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Tüzük Amaç / Kapsam Kan kuruluşlarına ve kan bankalarına kan bağışlayacak olan donörlerin uygunluk kriterlerinin belirlenmesi için Kan ve Kan Bileşenleri Kalite ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Kan kuruluşlarında ve kan bankalarında uygulanacak olan standart operasyon prosedürlerinin oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi amacıyla Kan ve Kan Bileşenleri Kalite ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük İstenmeyen ciddi olay veya etkinin meydana gelmesi durumunda Kan ve kan bileşenlerinin donasyondan transfüzyona kadar olan tüm aşamalarının izlenmesine olanak sağlayan bir sistemin oluşturulması amacıyla Kan ve Kan Bileşenleri Kalite ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Kan Hizmetleri Teftiş Kurulunun oluşturulması ve çalışma esaslarını düzenlenmesi amacıyla Kan ve Kan Bileşenleri Kalite ve Güvenliği Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 22 Mart 2004 tarih ve 2004/33/AT sayılı Direktifi 30 Eylül 2005 tarih ve 2005/62/AT sayılı Komisyon Direktifi - 27 Ocak 2003 tarih ve 2002/98/AT Konsey Direktifi - 30 Eylül 2005 tarih ve 2005/61/AT sayılı Komisyon Direktifi - 30 Eylül 2005 tarih ve 2005/62/AT sayılı Komisyon Direktifi -30 Eylül 2005 tarih ve 2005/62/AT sayılı Komisyon Direktifi Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi yılının ikinci yılının ikinci yılının ikinci yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar

17 28.2-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Ana Unsur AB doku, hücre ve organ nakli mevzuatına uyum sağlanması 1 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri ve Yöntemleri Tüzüğü 2 Organ Naklinin İşleyişine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Tüzük 3 Hücre ve Doku Nakli Esaslarının İşleyişine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Tüzük Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin kuruluşu, işleyişi, yumurta ve spermin nasıl sağlanacağı ve nasıl muhafaza edileceği hususlarının düzenlenmesi amacıyla Hücre, Doku ve Organ Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Tedavi amacıyla organ bağışlanması, ve tedarik edilmesine ilişkin hususların düzenlenmesi ve organ nakil merkezlerinin ruhsatlandırılması amacıyla Hücre, Doku ve Organ Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Tedavi amacıyla hücre ve dokuların bağışlanması, tedarik edilmesine ilişkin hususların düzenlenmesi ve doku kuruluşlarının, hücre nakil merkezinin ve doku nakil merkezlerinin ruhsatlandırılması amacıyla Hücre, Doku ve Organ Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı - 8 Şubat 2006 tarih ve 2006/17/AT sayılı Komisyon Direktifi - 24 Ekim 2006 tarih ve 2006/86/AT sayılı Komisyon Direktifi - 31 Mart 2004 tarih ve 2004/23/AT Konsey Direktifi - 7 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/45/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi - 8 Şubat 2006 tarih ve 2006/17/AT sayılı Komisyon Direktifi - 24 Ekim 2006 tarih ve 2006/86/AT sayılı Komisyon Direktifi - 31 Mart 2004 tarih ve 2004/23/AT Konsey Direktifi Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi yılının ikinci yılının ikinci 2015 yılının birinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar

18 b) İdari Düzenleme Tablosu 28.2-b Yapılması Gerekenler Ana Unsur AB tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından korunması mevzuatına uyum sağlanması Uygulama Tarihi 1 Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından korunması alanında AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası nın daha iyi uygulanabilmesi için denetleme yetkisi olan müfettişlere yönelik eğitim verilmesi 3 Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası nın 2001/37/AT Direktifine göre Boşluk Analizi Tablosu hazırlanarak revize edilmesi 4 Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası nın uygulamasının güçlendirilmesi amacıyla sivil toplum örgütlerinin sürece katılımlarının sağlanması ve bu yönde onlar nezdinde gerekli (seminer, broşür gibi) bilinç uyandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 5 Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası nın insanlar üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkisinin araştırılması amacıyla anket çalışmaları yapılması 6 Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası nın daha iyi uygulanması amacıyla sorumlu bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde bir birimin oluşturulması ve gerekli olan bina, personel v.b. ihtiyaçların karşılanması Ana Unsur AB bulaşıcı hastalıkların taranması ve kontrolü mevzuatına uyum sağlanması 1 Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı ve yasa altında çıkarılacak tüzüklere yönelik orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Bulaşıcı hastalıkların taranması ve önlemlerin alınabilmesi için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesine yer alan mikrobiyoloji laboratuarının kapasitesinin artırılması 3 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası nın yürürlüğe girmesini müteakip Ulusal Odak ktası olarak görev yapacak personele AB üye devletinde yerinde uygulamalı eğitim verilmesi 4 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası nın yürürlüğe girmesini müteakip sağlık işlerinden sorumlu bakanlık personelinden bir ekibin Sürveyans, Erken Uyarı ve Yanıt Sisteminde çalışmak üzere oluşturulması 5 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası nın yürürlüğe girmesini müteakip Salgın Yönetimi konusunda görev yapmak üzere sağlık işlerinden sorumlu bakanlığa epidemiyoloji konusunda eğitimli 6 uzman personelin istihdam edilmesi

19 28.2-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi 6 Sürveyans, Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi ekibine AB üye devletinde yerinde uygulamalı eğitim verilmesi Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı ve yasa altında çıkarılacak tüzüklere yönelik orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Bulaşıcı hastalıkların taranması ve önlemlerin alınabilmesi için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesine yer alan mikrobiyoloji laboratuarının kapasitesinin artırılması 9 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası nın yürürlüğe girmesini müteakip Ulusal Odak ktası olarak görev yapacak personele AB üye devletinde yerinde uygulamalı eğitim verilmesi 10 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası nın yürürlüğe girmesini müteakip sağlık işlerinden sorumlu bakanlık personelinden bir ekibin Sürveyans, Erken Uyarı ve Yanıt Sisteminde çalışmak üzere oluşturulması Ana Unsur AB kan ve kan ürünleri mevzuatına uyum sağlanması Kan ve Kan Bileşenleri Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı altında çıkarılacak tüzükler ve kalite sisteminin oluşturulması için orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması 2 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi bünyesinde bir Ulusal Kan Hizmetleri Merkezinin oluşturulması ve 2 doktor, 1 sekreter ve en az 3 hemşirenin istihdam edilmesi 3 Kan kuruluşlarının ve Hastane Kan Bankalarının denetlenebilmesi için sağlık işlerinden sorumlu bakanlık bünyesinde koordinasyon kurulu ve kan hizmetleri teftiş kurulunun (yetkili makamın) oluşturulması 4 Kan ve kan bileşenleri ve gereği halinde diğer insan orijinli maddelerin bağışlanmasını teşvik etmek amacı ile bir kamu bilinçlendirme programının başlatılması 5 Kan çalışma grubuna kan kuruluşlarının ve hastane kan bankalarının teftişi ile ilgili bir AB üye devletinde yerinde uygulamalı eğitim verilmesi 6 Ulusal Kan Hizmetleri Merkezinin kendi arasında ve şu anda oluşturulma aşamasında olan Ulusal Sağlık Sistemi veritabanı arasında bilgi akışını kolaylaştıracak olan bilgisayar destekli bir sistemin kurulması 7 Kan Kuruluşları ve Hastane Kan Bankalarında çalışan personelin nitelik ve eğitimlerinin, kullanılan cihaz, araç gereç, donanımın ve binanın uygunluğu gibi alt yapı gereklilikleri konusunda bir rehber niteliği taşıyacak olan bir el kitabının hazırlanması -2016

20 28.2-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Ana Unsur AB doku, hücre ve organ nakli mevzuatına uyum sağlanması Sağlık İşlerinden Sorumlu Bakanlık 1 İnsan Hücre, Doku ve Organlarının Bağışlanması, Nakil, Tedarik Edilmesi, Test Edilmesi, İşlenmesi, Korunması, Saklanması, Dağıtımına ve Gereğinde İmhasına İlişkin Güvenlik ve Kalite Standartlarının Belirlenmesi Yasası altında çıkarılacak tüzüklere yönelik orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Uygulama Tarihi Doku ve organ nakli için tam teşekküllü bir ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi oluşturulması Doku ve organ bağışlanmasını teşvik etmek amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyası yapılması; hücre (özellikle yardımlı üreme), doku ve organ nakli uygulamaları konusunda rehberler hazırlanması Yardımlı Üreme Merkezlerini denetleyecek komitenin Ulusal Hücre, Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulması Organ nakli için kontrol ve denetleme otoritesinin ve beyin ölümü teşhis ekibinin Ulusal Hücre, Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulması Organ nakli denetleme otoritesi ve beyin ölümü ekibine AB üye devletinde yerinde uygulamalı eğitim verilmesi Yardımlı Üreme Merkezlerini denetleyecek komite üyelerine AB üye devletinde yerinde uygulamalı eğitim verilmesi Sağlık Hizmetlerinin otomasyon projesinin parçası olarak, insan hücre, doku ve organlarının bağışına ve kullanımına ilişkin verilerin kayıt altına alınabilmesi amacıyla bir kayıt sisteminin geliştirilmesi 9 Diğer ülkelerde gerçekleştirilen doku ve organ nakilleri sonrasındaki izlemelere ilişkin bilgilerin toplanmasına ve nakil için beklemede olan hastalara ait bekleme listesinin tutulmasına olanak verecek bir kayıt sisteminin oluşturulması

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER FASIL 9: MALİ HİZMETLER 9.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB de ekonominin işlemesi yönünde mali pazarların çok büyük önemi bulunmaktadır. Bu çerçevede mali pazarlar ne kadar bütünleştirilmiş

Detaylı

28-TÜKETĐCĐNĐN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

28-TÜKETĐCĐNĐN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI A- TÜKETĐCĐNĐN KORUNMASI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal

Detaylı

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi İş kurma ve hizmet sunumu serbestisi, Avrupa Birliği nin dört temel serbestisinden (malların,

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537 BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; a)

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Denetim Komitesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

FASIL 19: SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM

FASIL 19: SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM FASIL 19: SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM 19.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB istihdam ve sosyal politikasının amacı, aktif, katılımcı ve sağlıklı bir topluma ulaşmak amacıyla yaşam

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Sera Gazı Envanter Sistemi nin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye de UES

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i: 14.09.2012 SÜRVEYANS TALİMATI Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.2, 2.3, 2.6-2.5 KAPSAM: Tüm birimler Hazırlayan Güler DEMİRCİ Canan SERÇELİK

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa

Detaylı

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI 14.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB ulaştırma politikası, güvenli, verimli ve çevre bakımından sağlam ve kullanıcı dostu ulaştırma hizmetlerini teşvik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i: 27.11.2012 TRANSFÜZYON MERKEZİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Transfüzyon Merkezi Hazırlayanlar: Duygu SIDDIKOĞLU

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110001 Konu : BulaĢıcı Hastalıkların Bildirimi Sistemi Yönergesi 24.02.2004 / 1534 BAKANLIK MAKAMINA Ülkemizde, sağlık ile ilgili

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 28 HAZİRAN 1995 TARİH VE 22327 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME kapsamında denetimler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Aralık 2013 1 2

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HAFTA 7. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NDA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER

HAFTA 7. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NDA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NDA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ HEDEFLER Bu konunun sonunda, Yükseköğretim mevzuatı kapsamında üniversite hastanelerinin yapı ve işleyişini öğrenebileceksiniz. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] 14.08.2012 16:16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Göztepe Mah. Kartopu Cad. B226 B No:34 Kavacık-Beykoz Istanbul Telefon ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kabul Tarihi: 26.03.2014 Yürürlük Tarihi: 26.03.2014 Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: Kurumsal Yönetim

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SUNUM PLANI 1. Tanımlar, kavramlar 2. PGD nin Aşamaları 3. PGD nin Yasal ve İdari Altyapısı 4. PGD nin Koordinasyonu 5. PGD Neden Önemlidir? 6. PGD de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı