Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN"

Transkript

1 Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

2 Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına bağlı olarak belirlenen yapı güvenliği durumudur.

3 3/41 Bilgi Toplanması Bina Geometrisinin Belirlenmesi Mimari ve Statik Rölöve Alınması Temelde İnceleme Çukuru Açılması Binanın mevcut durumunun saptanması

4 4/41 Bilgi Toplanması Eleman Donatı Detaylarının Belirlenmesi Boyuna Donatı Miktarı (Sayı ve Çap) Boyuna Donatıda Kenetlenme Boyu ve Kanca Detayı Boyuna Donatıda bindirmeli eklerin durumu (bindirme bölgesinin yeri ve bindirme boyu) Enine Donatı Miktarı (Aralık ve Çap) Enine donatının ve deprem etriyesinin kanca özelliği (90 veya 135 derece kıvrımlı) Beton örtüsünün kalınlığı (paspayı) Donatılardaki Korozyon Etkisi

5 5/41 Bilgi Toplanması Ferroscan cihazı ile betonarme duvar yüzeyinde tarama yapılması ve tarama sonucu

6 6/41 Bilgi Toplanması Paspayı sıyrılarak belirlenen kiriş ve kolon donatısı ve detayları

7 7/41 Bilgi Toplanması Beton Özelliklerinin Belirlenmesi Tahribatsız Yöntemler: Darbe Çekici Tahribatlı Yöntemler: Karot Deneyleri Schmidt darbe çekici ile yüzey sertliğinin okunması Karot Alma Cihazı ile kolondan silindir beton örneği alınması

8 8/41 Mevcut Örnek Yapının Özellikleri Taşıyıcı Sistem Özellikleri: İlköğretim pansiyon binası 4 katlı betonarme çerçeve X ve Y yönünde simetrik Kat yüksekliği 3 m, döşemeler 15 cm, hareketli yükler 0.35 t/m 2 Binanın Projesi (Var/Yok) Bilgi Düzeyi Var Kapsamlı Bilgi Düzeyi Katsayısı 1 Donatı Gerçekleşme Katsayısı 1 Mevcut Beton Dayanımı (Ortalama - Standart Sapma) E c (Mevcut Beton Elastisite Modülü) Mevcut Çelik Dayanımı (Ortalama - Standart Sapma) 10 MPa MPa 220 MPa Hareketli Yük Katılım Katsayısı (n) 0.6 Deprem Bölgesi 1 Zemin Tipi Z3

9 9/41 Mevcut Yapı Özellikleri Mevcut Yapı Tipik Kat Planı

10 10/41 Mevcut Yapı Özellikleri Mevcut Yapı 3-Boyutlu Görünüm

11 11/41 Mevcut Yapı Özellikleri Kolon/Kiriş Kesitleri Kolonlar: 30x60 cm ve 30x30 cm Kirişler: 30x70 (Y yönü), 30x50 (X yönü) Beton Basınç Dayanımı: 10 MPa Mevcut Donatı: Kolonlardaki donatı oranı: (Proje üzerinden modelde tanımlı) Kiriş Üst Mesnet Donatı Oranı: Kiriş Alt Mesnet Donatı Oranı: Donatı Akma Dayanımı: 220 MPa

12 12/41 Analiz ve Değerlendirme Yöntemleri Doğrusal Elastik Bina Değerlendirme Yöntemi Eşdeğer Deprem Yükü ile Mod Birleştirme ile Doğrusal Elastik Olmayan Bina Değerlendirme Yöntemleri Statik Artımsal İtme (Static Pushover) Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi (IRSA) Zaman-Tanım Alanında Hesap

13 13/41 Doğrusal Elastik Bina Değerlendirme Yöntemleri Eşdeğer Statik Analiz (bu yöntem kullanılmıştır) Kat Sayısı = 4 < 8 H N =12 < 25 m R a = 1 alınacaktır. I = 1 alınacaktır. Ek dışmerkezlik alınmayacaktır. Çatlamış Kesitler kullanılacaktır. Değerlendirme Analizinden sonra burulma düzensizliği katsayısı 1.4 ten büyük ise mod birleştirme yöntemi kullanılmalıdır. (Analizden sonra bakılacaktır.) V t = λ W A(T 1 ) ; ( λ=1.0 veya 0.85 ) Mod Birleştirme Analizi (istenirse uygulanabilir) Kısıtlama Yok.

14 14/41 Yapı Elemanlarında Hasar Sınırları ve Hasar Bölgeleri Elemanların Kırılma Türleri Sünek (Eğilme) Kesit Şekil değiştirme Kontrolü Gevrek İç kuvvet kontrolü Elastik Elastik Ötesi Minimum Hasar Sınırı Güvenlik Sınırı Göçme Sınırı MN GV GÇ İç Kuvvet MN GV GÇ Min. Hasar Belirgin Hasar İleri Hasar Göçme Bölgesi Şekil Değiştirme

15 İç Kuvvet Bina Deprem Performansının Belirlenmesi MN GV GÇ 15/41 Binanın her katındaki hasarlı elemanların hasar dereceleri, sayıları ve dağılımları gözönüne alınarak binanın deprem performansı belirlenir. Minimum Hasar Bölgesi Belirgin Hasar Bölgesi İleri Hasar Bölgesi Göçme Bölgesi Hemen Kullanım: Binaların gözönüne alınan depreme maruz kalması halinde depremden hemen sonra kullanılabilecek durumda olduğu kabul edilir. Can Güvenliği: Bu performans düzeyinde yapı elemanları belirgin şekilde hasar görecektir. Ancak bu hasarlar bina içinde bulunanların can güvenliğini tehlikeye atmamalıdır. Göçme Öncesi: Elemanlar ağırlıklı olarak ileri hasar derecesindedir ancak binada topyekün göçme oluşmamaktadır Göçme Durumu: Şekil Değiştirme Göçme öncesi performans düzeyi de sağlanamıyorsa bina göçme durumunda kabul edilir.

16 16/41 Mevcut Yapı Hedeflenen Performans Binanın Kullanım Amacı ve Türü Deprem Sonrası Kullanımı Gereken Binalar: Hastaneler, sağlık tesisleri, itfaiye binaları, haberleşme ve enerji tesisleri, ulaşım istasyonları, vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, afet yönetim merkezleri, vb. İnsanların Uzun Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar: Okullar, yatakhaneler, yurtlar, pansiyonlar, askeri kışlalar, cezaevleri, müzeler, vb. Depremin Aşılma Olasılığı 50 yılda % yılda % yılda % 2 - HK CG - HK CG İnsanların Kısa Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar: Sinema, tiyatro, konser salonları, kültür merkezleri, spor tesisleri HK CG - Tehlikeli Madde İçeren Binalar: Toksik, parlayıcı ve patlayıcı özellikleri olan maddelerin bulunduğu ve depolandığı binalar - HK GÖ Diğer Binalar: Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar (konutlar, işyerleri, oteller, turistik tesisler, endüstri yapıları, vb.) - CG -

17 Mevcut Yapı Hedeflenen Performans 17/41

18 18/41 Doğrusal Elastik Bina Değerlendirme Yöntemi Bina Geometrisinin ve Mevcut Malzemelerin Belirlenmesi Kiriş kapasite düzeltmesi Kolon eksenel yüklerini kiriş kapasite kesme kuvvetlerinden hesapla Kolon Eksenel yüklerini grafiksel yöntemle hesapla Yapının mevcut malzeme, geometri ve yüklerle birlikte modellenmesi Zayıf Kolon mu? (Oran < 1?) Her düğümde Kuvvetli Kolon-Zayıf Kiriş Kontrolü (KKO) G+nQ analizi yapılması Güçlü Kolon mu? (Oran > 1?) Kolon Moment Kapasitelerini Hesapla Çatlamış Kesitlerin Hesaplanması Doğrusal Elastik Deprem Hesabı (R=1, I=1, e=0) Eleman Kırılma Türlerini Sınıflandır (Sünek/Gevrek) Mevcut Donatılar kullanılarak kiriş artık kapasitelerinin hesaplanması Tek tek eleman Performans Değerlendirilmesi ( r ) Genel Bina Performans Değerlendirmesi

19 19/41 Doğrusal Elastik Bina Değerlendirme Yöntemleri Eşdeğer Statik Analiz (bu yöntem kullanılmıştır) Kat Sayısı = 4 < 8 H N =12 < 25 m R = 1 alındı. I = 1 alındı. Ek dışmerkezlik alınmadı. Burulma Düzensizliği Katsayısı = 1.0 < 1.4 (ek dışmerkezlik alınmadan) X Yönü Periyod = 0.88 s, Kütle Katılım Oranı = %86 Y Yönü Periyod = 0.59 s, Kütle Katılım Oranı = %84 Çatlamış Kesitler kullanıldı. V t = λ W A(T 1 ) ; ( λ=1.0 veya 0.85 ) Mod Birleştirme Analizi (Gerek olmadığı görüldü) Kısıtlama Yok.

20 20/41 Kiriş Eğilme ve Kesme Kapasitelerinin Hesaplanması Kirişlerin kapasiteleri, kesitteki tüm donatılar dikkate alınarak taşıma gücü formülleriyle hesaplanır. M k = SA si.f yk.d i M d = G+nQ analizinden hesaplanan kiriş uç momenti M e = Artık Moment Kapasitesi = M k M d Kiriş Kesme Kapasiteleri TS500 formülü ile hesaplanır. V r = V c + V w V r f ctm b w d A s sw f ywm d

21 21/41 Kolon/Perde Eğilme Kapasitelerinin Hesaplanması Kolon ve perdelere etki edecek olan eksenel kuvvetlerin üst sınırı kirişlerin kapasite kesmelerinin aktarılmasıyla hesaplanır. N K V E : Deprem yükünden kaynaklanan eksenel yükler : Kirişlerden aktarılan kesme kuvveti V E = (ΔM E, i + ΔM E, j ) / l n

22 22/41 Kolon/Perde Kesme Kapasitelerinin Hesaplanması Kolonların kesme kapasitesi TS500 e göre hesaplanır. V r 0.52 f ctm b w d 1 N A c A sw s f ywm d Perdelerin kesme kapasitesi V r = A ch ( 0.65 f ctd + r sh f ywd ) r sh = Enine donatı hacimsel oranı (başlık bölgesi etriyeleri dikkate alınmadan)

23 23/41 Birleşim Bölgeleri Kesme Kontrolü Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinde Kesme Güvenliği Kontrolü gerçekleştirilir. V e As 1 As Vkol 1.25 f ym 2 V r = 0.60 b j h f cm (kuşatılmış birleşim bölgesi) V r = 0.45 b j h f cm (kuşatılmamış birleşim bölgesi) b w2 b w3 V a A s1 1.25A s1 f yk C A s2 f yk C 2 A s2 V ü V kol = min (V a, V ü ) b w1 b 1 b 2 b w4 b h Deprem doğrultusu

24 24/41 Betonarme Elemanların Performans Özellikleri Sarılma Koşullarına Göre Kırılma Türüne Göre Sargılanmış Sargılanmamış Sünek Gevrek Eğilme Kırılması Kesme Kırılması, Yüksek Eksenel Basınç Kırılması

25 25/41 Etki/Kapasite Oranı Sünek Eleman Kesitleri Gevrek Eleman Kesitleri r = Deprem Momenti Artık Moment Kapasitesi r = Kesme Kuvveti Kesme Kapasitesi Artık Moment Kapasitesi: Kesit Moment Kapasitesi Düşey Yük Momenti Kesme Kapasitesi: TS500

26 26/41 Yapı Elemanlarında Hasar Sınırları ve Hasar Bölgeleri İç Kuvvet F e r = F e F y F y MN GV GÇ Minimum Hasar Bölgesi Belirgin Hasar Bölgesi İleri Hasar Bölgesi Göçme Bölgesi Şekil Değiştirme

27 İç Kuvvet Bina Deprem Performansının MN GV GÇ 27/41 Belirlenmesi Minimum Hasar Bölgesi Belirgin Hasar Bölgesi İleri Hasar Bölgesi Göçme Bölgesi Şekil Değiştirme Hemen Kullanım Can Güvenliği Göçme Öncesi Göçme Durumu Yapısal elemanlarda Hasar Yok Bir kısmında görülebilir. Önemli bir kısmı hasarlıdır. Düşey elemanların bir kısmı göçmüştür. Yapısal olmayan elemanlarda hasar Az miktarda olabilir. Hasarlı olabilir. Dolgu duvarlar yıkılmamıştır. Hasarlıdır. Dolgu duvarların bir kısmı yıkılmıştır. Büyük çoğunluğu göçmüştür. Kalıcı ötelenmeler Yok Az miktarda olabilir. Oluşmuştur. Belirgin düzeyde Kolonlar ve Perdeler Tümü hasarsızlık bölgesindedir. ( < MN ) Tümü hasarsızlık veya belirgin hasar bölgesindedir. ( <GV ) Tümü < GÇ Kirişler MN < (En Fazla %10 u) < GV GV < (En Fazla %30 u) < GÇ En Fazla %20 si > GÇ Bina Güçlendirilmelidir. İleri hasara geçen kolonların, tüm kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetine oranı V t oranı (ileri hasar) GV < (En fazla %20) < GÇ En üst katta %40 V t oranı < %20 (Göçme bölgesine kolonların kesme oranı)

28 28/41 Bina Deprem Performansının Belirlenmesi Hemen Kullanım Can Güvenliği Göçme Öncesi Göreli Kat Ötelenmesi Oranı d ji / h ji

29 Güçlendirilmiş Yapı 29/41

30 30/41 Güçlendirilmiş Yapı Mevcut Yapı Can Güvenliği ve Hemen Kullanım performans kriterlerini sağlamamaktadır. Yapıyı güçlendirmek amacıyla: Yerinde dökme betonarme perdeler ile sistem iyileştirmesi yapılmış, Eksenel basınç dayanımı yetersiz olan ya da göçme bölgesindeki kolonlara betonarme manto uygulanmış, Eklenen güçlendirme peredelerinin altına yeni temel yapılmış, ya da mevcut temel güçlendirilmiştir.

31 Güçlendirilmiş Yapı 31/41

32 Güçlendirilmiş Yapı 32/41

33 33/41 Güçlendirilmiş Yapı Binanın Projesi (Var/Yok) Bilgi Düzeyi Var Kapsamlı Bilgi Düzeyi Katsayısı 1 Donatı Gerçekleşme Katsayısı 1 Mevcut Beton Dayanımı (Ortalama - Standart Sapma) Güçlendirme Elemanları Beton Dayanımı E c (Mevcut Beton Elastisite Modülü) Mevcut Çelik Dayanımı (Ortalama - Standart Sapma) Güçlendirme Elemanları Çelik Dayanımı 10 MPa 25 MPa MPa 220 MPa 420 MPa Hareketli Yük Katılım Katsayısı (n) 0.6 Deprem Bölgesi 1 Zemin Tipi Z3

34 34/41 Güçlendirme Elemanları Tasarımı Yeni güçlendirme elemanları olan betonarme perdeler ve mantolar için: R=4 analizi yapılarak Probina ya ön donatılar seçtirilmiştir. Yeni elemanların tasarımları performans raporunun sonuçlarına göre değiştirilerek güncellenebilir. Tüm perdelerde başlık bölgesi oluşturulmuş ve yapı yüksekliği boyunca kritik perde koşulları kullanılmıştır. (L u = 0.2L w ) Perde ve manto tasarımlarında yönetmeliğin 3. bölümündeki koşullar uygulanmıştır. Dolayısıyla performans değerlendirmesinde yüksek sünek perdeler sargılanmış olarak alınabilir.

35 35/41 Güçlendirme Perdesi Tasarımı Çerçeve düzleminin içine eklenen güçlendirme perdelerinin iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulmuştur. Deprem sırasında perde uçlarında oluşacak çekme ve basınç kuvvetlerinin, beton dayanımı düşük olan mevcut kolonlar yerine, perde uç bölgeleri tarafından taşınması hedeflenmiştir. Minimum ankraj miktarını sağlayacak şekilde ø20/400 mm kolon ankrajı kullanılmıştır. Kat seviyesinde perdeleri kat kirişlerine bağlayacak ankraj için tasarım kesme kuvveti, birbirini takip eden iki kattaki perde kesme kuvvetlerinin farkıdır. Ankraj çubuklarının tasarımında TS500 deki sürtünme kesmesi esasları kullanılmıştır. Mevcut kolon ve kiriş yüzeyleri pürüzlendirildiğinden kesme sürtünme katsayısı μ=1 olarak alınmıştır.

36 36/41 Perdelerde Gevrek Kırılma Kontrolü Perde kesme istemi V e, R a =1 alınarak yapılan yatay yük analizinden gelen kesme kuvvetinin, perde tabanındaki moment kapasitesi ile yatay yük analizinden gelen perde tabanındaki momente oranı ile çarpılmasıyla bulunur. Burada kesme kuvveti dinamik büyütme katsayısı β v =1 olarak alınır. V e v M M r e, R 1 V e ( R a 1) H w /L w oranı 2 den küçük olan perdeler gevrek olarak hasar gören eleman olarak sınıflandırılır ve kesme kapasitesine bakılır.

37 Güçlendirme Perdesi Tasarımı 37/41

38 38/41 Güçlendirme Perdesi Temel Tasarımı Güçlendirme perdesi ile mevcut temel kirişinin birlikte çalışacağı kabul edilmiştir. Temel hesabına esas olacak perde alt ucu moment değeri, yatay yük hesabında eksenel kuvvet etkisi altında hesaplanan moment kapasitesi ile R a =1 alınarak yapılan yatay yük hesabı sonucunda perde alt ucunda oluşan moment değerinin küçük olanıdır. Ankraj çubuklarının tasarımında TS500 deki sürtünme kesmesi esasları kullanılmıştır. Mevcut kolon ve kiriş yüzeyleri pürüzlendirildiğinden kesme sürtünme katsayısı μ=1 olarak alınmıştır.

39 39/41 Güçlendirme Perdesi Temel Tasarımı Güçlendirme perdesi temel kirişi ve ankraj detayı

40 40/41 Güçlendirme Perdesi Temel Tasarımı Temel Kalıp Planı ve büyütülmüş temel kirişleri

41 41/41 Betonarme Manto Tasarımı Betonarme manto mevcut kolonun eksenel yük (ve moment kapasitesini? ) artırmak amacıyla kullanılmıştır. Manto tasarımı Bölüm 3 kurallarına göre yapılmış, R=4 analizi sonuçları kullanılmıştır.

42

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler *

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * Ömer Güzel omer.guzel@ym.com.tr Dr. Ersin Arıoğlu ersin@ym.com.tr Özet Sudan ın başkenti Hartum da Nil üzerindeki iki önemli köprü El Mek Nimir

Detaylı

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ Nihal ARIOĞLU (1), Dilek Dilhan HATİPOĞLU (2) (1) Doç. Dr. Mim., İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Malzemesi Birimi, Taşkışla, Taksim,

Detaylı

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Genleşme Isı alan cisimlerin moleküllerinin hareketi artar. Bu da moleküller arası uzaklığın artmasına neden olur. Bunun

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Ramazan LİVAOĞLU Adem DOĞANGÜN Özet - Bu çalışmanın amacı, farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı