İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER Yatırımların Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları 14 a- Genel Yatırım Uygulama Durum 14 b- Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar YILI PROJE UYGULAMALARI Devam Eden Projeler Tamamlanan Projeler 16 I-EĞİTİM SEKTÖRÜ Etüd Proje İşleri 16 Muhtelif İşler (Büyük Onarım) 17 Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımları, Yayın-Taşıt Alımı Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Derslik ve Merkezi Birimler 29 Akçakoca İşletme Fakültesi 30 II-SPOR SEKTÖRÜ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Atletizm Pisti Futbol Sahası) 31 III-SAĞLIK SEKTÖRÜ Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Bina inşaatı 32 Makine Teçhizat Alımı 32 IV-DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK-3) YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK-4) 2-3

3 Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince hazırlanması gereken, Üniversitemizin 2013 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının, program ve revize ödeneklerin, harcamaların, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarının, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerimizin yer aldığı 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Üniversitemizin 2013 yılındaki yatırım projelerindeki ödenekler, 5018 sayılı Kanunun 20. ve 2013 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri ile 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Kalkınma Bakanlığı nın gerekli izinlerine istinaden ödenek eklenerek revize edilmiştir. Üniversitemizin ilgili birimlerince yatırım programı çerçevesinde yapılması gerekli ihaleler düzenlenmiş ve başarıyla sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanan işler, her aşamada kontrol edilerek sıkı denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen yerler müdahaleler sonucunda mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir. Altyapı faaliyetlerimiz 2013 yılında da devam etmiştir. Büyük Onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümlerinde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır. Üniversitemizin merkez kampüsünün su teminini sağlayan depoları ile ısınma ve elektrik ile ilgili ünitelerinde gerekli tadilatlar ve imalatlar yapılmıştır. Birimlerin makine ve teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarınca, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 2013 yılı bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır. Her geçen yıl hızla büyümekte olan Üniversitemiz, 2013 yılında da belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, özverili çalışmaları sonucu yatırım uygulamalarını başarıyla tamamlamıştır. Üniversitemizin kullandığı kaynakların tahsisinde ve mevcut hükümler çerçevesinde kamu yararına kullanımında emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla arz ederiz. Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Rektör 2

4 1. Genel Değerlendirme Üniversitemizin Stratejik Planındaki; MİSYONUMUZ Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir. VİZYONUMUZ Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak. 3

5 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK Hedef yılına kadar Ön lisans/lisans/lisansüstü eğitimindeki öğretim programı ve ders içeriklerini güncellemek. Hedef Her yıl derslerde kullanılan öğretim yöntemlerini sürekli olarak geliştirmek. Hedef Her yıl en az bir defa öğretim elemanlarının ve idari personelin mesleki gelişimlerini destekleyecek faaliyet düzenlemek Hedef yılına kadar öğretim elemanları için performansa dayalı değerlendirme sistemini başlatmak Hedef Üniversitemiz kütüphanesinin kaynak(kitap, dergi, belge, online veri tabanları vb.) kapasitesini %100 artırmak. Hedef Her yıl akademik danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak. Hedef Öğretim üyesi başına düşen haftalık ders saatini her yıl azaltmak. Hedef Lisansüstü tez jürilerine, tez konusu ile ilgili olarak kurum içinden ve kurum dışından katılan farklı üye sayısını arttırmak. AMAÇ 1.2. EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AVRUPA BİRLİĞİ YÜKSEK ÖĞRENİM NORMLARI İLE UYUMUNU SAĞLAMAK Hedef yılına kadar Üniversitede Ön lisans/lisans/lisansüstü düzeyde yürütülen tüm dersleri içerik ve kredi değerleri açısından Avrupa Birliği yüksek öğrenim normlarına uygun biçimde düzenlenmek. Hedef yılına kadar lisans ve lisansüstü düzeyde uluslar arası öğrenci hareketliliğini akademik yılındakinin beş katına çıkarmak. Hedef Her yıl uluslar arası öğretim üyesi hareketliliğini %20 artırmak. 4

6 AMAÇ 1.3. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI AÇMAK VE SAYILARINI ARTIRMAK Hedef yılına kadar Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu nda ve Orman Fakültesi nde yabancı dil hazırlık sınıfını açmak Hedef yılı sonuna kadar yabancı dil eğitimi süreçlerini daha güçlü bir temelde yürütebilecek kaynaklara sahip bir Yabancı Diller Yüksekokulu nu kurmak 2.BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 2.1. ULUSLAR ARASI ENDEKSLİ DERGİLERDE YAYIN SAYISINI ARTIRMAK Hedef Üniversitenin, uluslararası endeksli dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı sıralamasındaki yerini her yıl iyileştirmek. Hedef yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, DPT vb kurumların fonları ile üretilen proje sayısını %50 artırmak. Hedef AB, TÜBİTAK, DPT vb kurumların fonları ile yürütülen projelerden üretilen yayın sayısını artırmak Hedef Diğer üniversiteler ve araştırma kurumları ile ilişkileri artırmak ve uluslararası bilgi ağlarına üye olmak. Hedef yılına kadar Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının faydalanabileceği proje geliştirme ve yayın yapma desteği verecek olan Akademik Destek Birimi ni oluşturmak. Hedef yılı sonuna kadar Lisansüstü tezlere dayalı yayınları %50 artırmak. Hedef İkinci (ortak) danışmanlık sistemine işlerlik kazandırmak. Hedef yılına kadar Üniversite çapında lisansüstü tezlere yönelik ödül sistemi oluşturmak. 5

7 AMAÇ 2.2. DİSİPLİNLER ARASI PROJE SAYISINI ARTIRMAK Hedef yılı sonuna kadar disiplinler arası yürütülen proje sayısını %50 artırmak Hedef Her bahar ve güz döneminde farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve ortak proje olanaklarını tartıştıkları toplantılar düzenlemek. AMAÇ 2.3. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEK VE BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIMI DESTEKLEMEK Hedef yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin katıldığı ulusal düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak Hedef yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin katıldığı uluslararası düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak Hedef Her yıl Üniversitemiz önderliğinde ve/veya ortaklığında en az 1 adet ulusal /uluslararası kongre veya sempozyum düzenlemek. Hedef Her yıl lisansüstü öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeydeki toplantılara katılmasını teşvik etmek. 3.TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAYA YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 3.1. İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA KATKIDA BULUNMAK Hedef Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek Hedef Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek. 6

8 AMAÇ 3.2. İLİMİZ VE BÖLGEMİZ İNSANINA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK Hedef Her yıl İlimiz ve bölgemizdeki ilgili sağlık personelinin davet edildiği en az bir toplantı düzenlemek. Hedef Her yıl Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem çeşitliliğini artırmak. Hedef İl sağlık müdürlüğü ile acil, poliklinik ve diğer tedavi hizmetlerinin koordinasyonunda işbirliği yapmak Hedef Her yıl İlde çalışan aile hekimlerine yönelik en az bir kurs düzenlemek Hedef Bölge insanını sağlık alanında bilgilendirecek faaliyetler düzenlemek Hedef Her yıl İl ve/veya bölgede Üniversite önderliğinde en az bir sağlık projesi yürütmek. Hedef Üniversitemiz Hastanesi nden memnuniyet oranını 2012 yılı sonuna kadar ölçmek ve izlemek. Hedef yılına kadar hasta hakları birimini kurmak. Hedef Hastane çalışanlarına her yıl en az beş hizmet içi eğitim vermek. 4.KURUMSAL GELİŞMEYE YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 4.1. KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK Hedef Her yıl en az beş defa Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin Üniversiteye aidiyet duygusunu ve memnuniyetini artıracak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek. Hedef Üniversite birimlerinde çalışan akademik ve idari personelin görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlamak. Hedef yılına kadar mezunların istihdam durumunu izlemek, geliştirmek ve bu gelişimi kurumsal kimliğe yansıtmak üzere mezun iletişim ağı kurmak. Hedef Üniversitenin yasal ve idari süreçlerinde ve temel uygulamalarında şeffaflığı artırıcı bilgi akışı sistemini oluşturmak. 7

9 Hedef yılına kadar Üniversitemizde ISO 9001 kalite yönetim sistemine yönelik çalışmalara başlamak. Hedef Her yıl Üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunan yazılı, görsel ve işitsel etkinlikler düzenlemek. Hedef yılına kadar üniversitemiz bünyesinde Intranet kullanımını yaygınlaştırmak. Hedef yılı sonuna kadar üniversitenin stratejik yönetime geçmesinin sağlamak Hedef Her yıl (periyodik olarak) öğrenci memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek Hedef yılına kadar Üniversitemizde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimini oluşturmak. Hedef yılına kadar öğrencilerin ve Üniversite personelinin faydalanabileceği Kariyer Planlama ve Geliştirme Merkezi ni kurmak Hedef Personel ve öğrencilerin beslenme, barınma, temizlik, güvenlik ve kültürel faaliyetlerle ilgili temel yaşam koşullarını iyileştirmek. Hedef Üniversitemize bağlı tüm yerleşkelerin zorunlu giderlerinin(elektrik, ısınma vb) mali yönetimini etkili bir biçimde gerçekleştirmek Hedef Her yıl Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacını belirlemek ve personel sayısını %10 artırmak. AMAÇ 4.2. KAYNAK KULLANIM VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK Hedef e kadar ortak kullanılan derslik, atölye ve laboratuarların oranını artırmak Hedef yılına kadar üniversite bünyesinde evrak akış ve yazışmaların elektronik ortamda paylaşımını sağlayacak altyapıyı geliştirmek. Hedef Her yıl kaynak kullanım verimliliğinin sağlanabilmesi için personele düzenli bilgilendirme toplantıları düzenlemek. Hedef yılına kadar üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif kaynaklarının halka açılımını sağlamak. 8

10 AMAÇ 4.3. EĞİTİM ÖĞRETİM VE HİZMET BİNALARINI TAMAMLAMAK Hedef yılına kadar eğitim-öğretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi nin bina yapımlarına başlamak. Hedef yılına kadar yapımı süren derslik, atölye ve laboratuarların tamamlanmasını sağlamak Hedef yılına kadar sosyal, kültürel ve sportif gelişimi hızlandıracak yeni tesisleri tamamlamak. Hedef Araştırma ve uygulama hastanemizin 2014 yılına kadar makine-teçhizat ve iç donanımını tamamlamak. Hedef Üniversitemiz birimlerinin tüm demirbaş donanımlarını ve laboratuar ihtiyaçlarını karşılamak. AMAÇ 4.4. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK Hedef Derslikler, kütüphane ve diğer kapalı alanların teknolojik donanımını iyileştirmek. Hedef yılına kadar Üniversitemizin tüm birimlerinde IEEE 802.1X protokolünü aktif hale getirmek. Hedef yılı sonuna kadar web destekli eğitim programları (alıştırma, simülasyon vb.) uygulamasını başlatmak. Hedef yılına kadar kütüphanedeki elektronik veri kaynaklarının kullanımını %100 artırmak Hedef Üniversitemiz birim bazında ihtiyaç duyulan bilişim imkânlarını %50 arttırmak 9

11 AMAÇ 4.5. PAYDAŞLARLA SAĞLIKLI VE SÜREKLİ İLİŞKİLER KURMAK Hedef Her yıl iç ve dış paydaşların beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşmeleriyle ilgili aralıklı değerlendirmeler yapmak Hedef İç ve dış paydaşlarla iletişimi arttırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Halkla İlişkiler Ofisi ni kurmak. Hedef yılına kadar bilimsel ve/veya popüler yayın birimleri oluşturmak. Hedef yılı sonuna kadar İnsan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak. 10

12 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları Üniversitemiz Özel Bütçeli bir kurumdur. 1) Özel Bütçe Gelirleri a. Hazine yardımı b. Öz gelirler (Örgün öğretim, II. Öğretim, Doktora, Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Yaz Okulu harç gelirleri, Döner Sermaye gelirlerinden aktarılan Bilimsel Araştırma Proje Payları, Lojman Kira Gelirleri ile Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ) 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Kullanım Amacı Toplam Kullanım Açıklama Alanı (m 2 ) Orman Fakültesi Mevcut Teknik Eğitim Fakültesi Mevcut Tıp Fakültesi (Morfoloji Binası) Mevcut Konuralp Kampüsü (Sanat ve Tasarım Fak.) Mevcut Mühendislik Fakültesi (A ve C Blok) Mevcut Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Mevcut Fen Edebiyat Fakültesi Mevcut Merkezi Amfi ve Derslikler Mevcut Merkezi Araştırma Laboratuvarı Mevcut Rektörlük ve İdari Birimler Binası Mevcut Personel-Öğrenci Yemekhanesi ve Sosyal Tesis Mevcut Kafeterya 408 Mevcut Kütük ev 100 Mevcut Kreş 650 Mevcut Kapalı Spor Salonu Mevcut Açık Spor Alanı (Basketbol+Tenis Sahası) Mevcut Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Mevcut Teknopark Mevcut Isı merkezi Mevcut Tribünlü Futbol Sahası ve Atletizm Pisti Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi 150 Mevcut Lojmanlar (3 Blok-36 Daire) Mevcut Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Nükleer Tıp Dahil) Mevcut Düzce Meslek Yüksekokulu Mevcut Akçakoca Kampüsü Mevcut Gölyaka Kampüsü Mevcut Kaynaşlı Kampüsü Mevcut Gümüşova Kampüsü Mevcut Çilimli Kampusü Mevcut Cumayeri Kampusü Mevcut DAGEM (Yığılca) 185 Mevcut Toplam

13 Birim Adı Derslik Sayısı (Ad.) Lab. Atölye Sayısı (Ad.) Öğrenci Sayısı Yatak Sayısı Tıp Fakültesi Orman Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakltesi İşletme Fakültesi Teknoloji Fakültesi Eğitim Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Akçakoca Tur.İşl.Otel.Y.Ok Beden Eğitimi ve SporY.Ok. 40 Hakime Erciyas Y.Dil. Y.Ok Düzce Meslek Yüksekokulu Akçakoca Meslek Yüksekokulu Gümüşova Meslek Yüksekokulu Cumayeri Meslek Yüksekokulu Çilimli Meslek Yüksekokulu Gölyaka Meslek Yüksekokulu Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Y.Ok Sosyal Bilimler Meslek Yüksekok Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü Araştırma ve Uygulama Hastanesi Toplam Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Devam eden projeleri etkin bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak, Mevcut yapıların eksikliklerini belirleyip tadilatlarını düzenli olarak yapmak, Birimlerin makine ve teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçlarını karşılamak, Üniversitemizde bilimsel araştırma projelerinin etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilerek istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamak, Bilimsel çalışmaların ve yeniliklerin yakından izlenebilmesi amacıyla çeşitli yayın ve kitap alımlarını gerçekleştirmek, Üniversitemizin 2013 mali yılında; 5 adet Eğitim, 1adet Eğitim(Spor), 2 adet Sağlık ve 2 adet (DKH) Teknolojik Araştırma sektörü olmak üzere 10 adet proje ile fiziki mekan, araç, makine teçhizat ve çeşitli yayın ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina tadilatları ve bakım onarımları yapılarak hizmete sunulması ve çeşitli ünitelerin etüd projelerinin uygulamaya konulması hedeflenmiş olup, 12

14 Belirlenen hedefler çerçevesinde ödeneklerin % 46,11 lik kısmı kullanılarak; Merkezi Amfi Derslikler Binasının Projeleri tamamlanmıştır. BESYO Hizmet Binası ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Binasının proje ihalesi yapılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi tamamlanarak hizmete açılmıştır. Akçakoca İşletme Fakültesinin yer teslimi yapılarak yapımına başlanmıştır yılında yapımına başlanması planlanan Merkezi Amfi ve Derslikler Binası; Yerleşke içerisinden geçen BOTAŞ boru hattının her iki tarafından bırakılması gereken boşlukları 20 metreden 50 metreye çıkarması sebebi ile projenin yeri değiştirilmiştir. Bu yer değişikliğinden kaynaklı proje revize edilmiş ve YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'nin 5-b maddesinde yer alan "Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler ile ihalenin ivedi olarak yapılmasını gerektiren haller hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır." hükmü gereğince 2014 yılında ihalesinin yapılmasına karar verilmiştir. Kampus içerisinde ve Gümüşova Meslek Yüksekokulu, Çilimli Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Cumayeri Meslek Yüksekokulu ve Kaynaşlı Meslek Yüksekokullarında çatı ve diğer bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. Altyapı İkmal İnşaatı kapsamında; 1- İstinat duvarları (Geo Duvar) yapımı, 2- Trafo Binası ve m3 lük Su Deposu yapımı, 3- Mühendislik Fakültesini çevre düzenlemesi ve aydınlatma işlerinin yapımı 4- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulunun yolu ve kanalizasyon hatları yapımı, m2 çim ve çim sulama sistemi yapımı 6- Su isale hattının tamamlanması işi, Orman Fakültesi kavşağından Tıp Fakültesi Morfoloji binası önüne kadar yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Rektörlük kavşağından spor tesislerine yeni bir yol bağlantısı, Üniversitemiz kampus alanında yeni yapılanmaların yapılacağı kampüsün batı cepheli yamaçlarında yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatma işlerinin yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması, Yabancı Diller Yüksek Okulu binası önüne kadar olan yeni yol yapımı, yağmur suyu ve kanalizasyon bağlantıları yapılmasına ait işler tamamlanmış ve geçici kabul aşamasına gelmiştir. 13

15 Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin ihtiyaç duyduğu büro mefruşatı donanımları sağlanmıştır. Üniversitemizde yeni açılan birimler ile mevcut birimlerimizin derslik, kütüphane ve kapalı alanlarının teknolojik donanımları sağlanmıştır. Üniversitemiz kütüphanesinde elektronik veri kaynaklarına ulaşım sayısı arttırılmıştır. Üniversitemizin 2013 yılı bütçesinin (T) cetvelinde; 1 adet T-08 Pick-up (Merkezi Yönetim Bütçesi) 1 adet T-15 Ambulans (Merkezi Yönetim Bütçesi) 1 adet T-10 Midibüs (Merkezi Yönetim Bütçesi) Üniversitemize kazandırılmıştır Yılı Yatırım Uygulamaları a- Genel Yatırım Uygulama Durumu: Sektör Proje Sayısı 2013 Yılı Ödeneği (BİN TL) Eğitim Yılı Nakdi Gerçekleşme (BİN TL) 2013 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) ** %76,94 Sağlık ** 100*** 218 %1,72 Spor DKHS Tek.Arş * %100 TOPLAM %46,11 (*) Gelir Fazlası Ödenek Kaydı yapılmıştır. (**) 6363 sayılı Kanunun 6/6. maddesi gereğince Likit Karşılığı Ödenek Kaydı yapılmıştır. (***) Döner Sermaye bütçesinden Eğitim Sektörü : ,21 TL. - Likit Karşılığı Ödenek Kaydı : ,21 TL. Sağlık Sektörü : ,60 TL. - Likit Karşılığı Ödenek Kaydı : ,60 TL. DKH Teknolojik Araştırma : ,00 TL. - Gelir Fazlası Karşılığı Öd.Kaydı : ,00 TL Yılı Toplamı : ,81 TL. 14

16 Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programları başlangıç ödeneği; TL. olup, bu ödeneğe Likit Karşılığı Ödenek kaydı, Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek kaydı olarak eklenen ,81 TL ilave ödenek sağlanmış ve toplam ödenek ,81 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin % 46,11 lik kısmı harcanmıştır. Sektörel bazda nakdi gerçekleşme oranlarına bakıldığında; - Eğitim sektöründe nakdi gerçekleşme oranı, program ödeneğe göre % 77,93, revize ödeneğe göre ise % 76,94 olmuştur. Bu sektördeki diğer projelerde % 100 e yakın nakdi gerçekleşme sağlanırken, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında, Akçakoca İşletme Fakültesi proje ve ihale sürecinin uzaması nedeniyle bu projenin oranı düşük gerçekleşmiştir. - Sağlık sektöründe, program ödeneği TL olan Hastane Ek Bina Projesinin etüt projesi tamamlanmış olup program ödeneğine göre harcama oranı % 1,72 olarak gerçekleşmiştir. Program ödeneği, elde olmayan ve hukuk yoluyla çözüme kavuşacak sorunlar sebebiyle kullanılamamıştır. Yatırımın en kısa sürede hayata geçirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı dahil ilgili tüm kurumlarla çok sıkı işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. - DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe; 2013 yılında bilimsel araştırma proje özel hesaplarında; Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesinde 2013 yılı ödeneği TL olup, ödeneğin tamamı özel hesapta izlenmiştir. Rektörlük Bilimsel Araştırma projesinde tamamı özel hesapta izlenmekte olup, 2013 yılı ödeneği TL dir yılında TL gelir fazlası ödenek kaydı yapılmıştır. b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 1-Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik, tecrübe ve sayısındaki yetersizlik. 2- İhale mevzuatından dolayı ihale sürecinin uzun sürmesi Yılı Proje Uygulamaları: 2.1. Devam Eden Projeler Proje No Sektör Proje Adı Proje Sahibi 1993H Eğitim Kampüs Altyapısı Düzce Üniversitesi 2008H Eğitim Derslik ve Merkezi Birimleri Düzce Üniversitesi 1994H Eğitim(Spor) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Düzce Üniversitesi 2013H Eğitim Akçakoca İşletme Fakültesi Düzce Üniversitesi 2012I Sağlık Ek Bina İnşaatı Düzce Üniversitesi 15

17 2.2. Tamamlanan Projeler Proje No Sektör Proje Adı Proje Sahibi 2013H Eğitim Muhtelif İşler Düzce Üniversitesi 2013H Eğitim Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Düzce Üniversitesi 2013I Sağlık Muhtelif İşler Düzce Üniversitesi 2013K DKH Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. Düzce Üniversitesi 2010K DKH Teknolojik Araştırma Laboratuvarı Düzce Üniversitesi Devam eden ve Tamamlanan Projeler ile ilgili aşağıda ayrıntılı tablolarla 2013 yılında yapılan faaliyetler gösterilmektedir. I-EĞİTİM SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 2013H PROJE ADI: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ NUMARASI 2013H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Yüzdesi Dış 2013 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam yılı ödeneği ,00 TL olan Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşleri projesine Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden Rektörlük Olur u ile ,40 TL ödenek aktarılmış ve 2013 yılı revize ödeneği ,40 TL olarak gerçekleşmiş olup ödeneğin tamamı aşağıda belirtilen işlerin yapımı için harcamıştır. Bu ödenek ile; Akçakoca İşletme Fakültesinin Statik Projelerinin Hazırlanması 2013 Yılı Altyapı İkmal İnşaatı İçin Plankote Yapılması Konuralp Kampüs İmar Alanı İmar Planına Esas Hali Hazır Haritanın Güncellenmesi 140 Hektar Alan İçin Revize İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt İşi Merkezi Amfi ve Derslik Projesi için zemin etüdü yapılmıştır. Merkezi Amfi ve Dersliklerin Proje Hizmet Alım İşi yapılmıştır. Muhtelif yerlerde yapılan elektrik direk deplaseleri için projeler hazırlatılmıştır. 16

18 2-PROJE NO: 2013H PROJE ADI: MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MUHTELİF İŞLER NUMARASI 2013H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ BÜYÜK ONARIM, TADİLAT, MAKİNA TEÇHİZAT VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, YAYIN-TAŞIT ALIMI YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Yüzdesi Dış 2013 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam yılı ödeneği ,00 TL olan Muhtelif İşler projesine, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden ,00 TL aktarma ve Likit Karşılığı ödenek kaydı ile ,00 TL ekleme yapılarak muhtelif işler projesine toplam ,00 TL ödenek eklenmiş olup, yıl sonu revize ödenek miktarı ,00 TL dir. Harcanan toplam ödenek ,00 TL dir yılı 2013H Muhtelif İşler Proje Numaralı ödeneğin dağılımı ; BİRİM KBÖ Eklenen Toplam Düşülen Ödenek Yapı İşleri ve Teknik Daire Başk. (Büyük Onarım) ( ) Kütüphane ve Dok. Daire Başk.(Küt. Yayın) ( ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Mak. Teç.) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı(Mak.Teçhizat) (-6.000) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı(Biliş.Tekn) ( ) TOPLAM YAPILAN HARCAMA BİLGİLERİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilgileri Açık İhale Usulü İhale Usulü İle yapılan İhaleler; 1- Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Yapılacak Çatı ve Muhtelif Tadilat İşleri 2- Kapalı Spor Salonunda Yapılacak Tadilat İşleri 17

19 Doğruda Temin İle Yapılan Bakım-Onarım ve İşleri Mühendislik Fakültesi, Yemekhane ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binalarında Çeşitli Tadilat İşleri Yapılmıştır. Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonuna Yükseltilmiş Döşeme Yapılmıştır. Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Yolu İçin Stabilize Malzeme ve Üniversitemiz Yollarında Buzlanmayı Önlemek İçin Kum Alımı Yapılmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasındaki Elektron Mikroskobu Topraklama İşi Yapılmıştır. Su Deposunun Güvenliği İçin Tel Örgü Yapılmıştır. Ortak Yaşam Alanındaki Mevcut Fırının Yıkılarak Yeni Fırın Yapılmıştır. Hastane Yolu Üzerindeki Orta Gerilim Direğinin Deplase İşi Yapılmıştır. Merkezi Derslik Binasında Bulunan Kamera Sisteminin Onarılmıştır. Teknik Eğitim Fakültesi Kantin Düzenleme İşi Yapılmıştır. Rektörlük Makam Aracı İçin Garaj Kapalı Otopark Haline Dönüştürülmüştür. Rektörlük Binasındaki Trafo Odalarının İdari ve Mali İşler Deposunda Uygun Malzeme İle Ayrılmıştır. Dolu Yağışı Sebebi İle Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Çatısı ve Kreş Binasının Çatı Tadilat İşleri Yapılmıştır. Mühendislik Fakültesi A Blok İçin Hidrofor Alınmıştır. Merkezi Dersliklerin Kantin Bölünmesi İşi Yapılmıştır. Ortak Yaşam Alanı Orta Kafe Havalandırma İşi Yapılmıştır. Kesintisiz güç kaynaklarına koruyucu bakım işi yapılmıştır. Kampus içi yollarda kullanılmak üzere kompozit malzemeden rögar kapağı alınmıştır. Mühendislik Fakültesi A blok için hidrofor alınmıştır. Merkezi dersliklerin kantin bölünmesi işi yapılmıştır. Ortak yaşam alanı orta kafe havalandırma işi yapılmıştır. Yaşam alanındaki kırılan andezitlerin tadilatı için andezit taşı alınmıştır. Kampus dışında bulunan DSİ sulama kanalından mevcut sulama hattına su sağlamak için orta gerilim tesisi yapılmıştır. Akçakoca Meslek Yüksekokulu Binasına doğalgaz tesisatı çekilmiştir. Orman Fakültesinden ve Merkezi Derslik Binasında Tören Alanına geçiş için adım taşı yapılmıştır. Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Yapılacak Onarım İşi ihalesi yapılmış ve bu kapsamda Orman Fakültesi, Gölyaka Meslek Yüksekokulu ve Lojmanlarda mantolama ve boyama işleri yapılmıştır. Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Muhtelif Onarım İşleri ve Çatı Tadilat İşleri yapılmıştır. Kapalı Spor Salonunda tadilat işleri yapılmıştır. Kapalı Yüzme Havuzunda Skorboard imalatı için tadilat işleri yapılmıştır. Merkezi Dersliklerin Kantin Bölünmesi İşi yapılmıştır. Bakım Onarım Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat malzeme alımları yapılmıştır. 18

20 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilgileri İŞİN ADI TUTAR Uptudate veritabanı ödemesi EBSCO Discovery Service Ödemesi Wiley veritabanı ödemesi Emerald veritabanı ödemesi Springerlik EBSCO ACM Library Veritabanı ödemesi Ebrary Proquest Hospital collection Proquest Tez veritabanı İdeal Kültür yayınevi Basılı yayın alımı (355 kitap) Springer e-kitap paketleri( bilgisayar mühendisliği ve tıp paketleri toplam 1650 e-kitap) TL TL TL TL TL TL TL TL TL Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgileri ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER ALINAN MALZEMELER TUTARI Öğrenci Topluluğu Medya ödülleri için tabela alımı 1.180,00 TL Stadyum, Orman Fak., Daire Bşk.lığımız ve Tabela alımı ,00 TL Öğrenci Toplulukları Merkezi Derslikler Merkezi derslikler binası kantini 4.130,00 TL için havalandırma fanı alımı Tiyatro Topluluğu Dekor malzemesi alımı 9.569,80 TL Stadyum Polikarbon alüminyum çerçeve ,20 TL Daire Başkanlığımız Yönlendirme bariyeri 4.425,00 TL Öğrenci Toplulukları Afiş alımı ,20 TL Daire Başkanlığımız Masa tenisi masası 5.310,00 TL Yemekhaneler Tepsi taşıma arabası ,00 TL Anaokulu, stadyum ve sosyal tesisler ve Düzce Tabela alımı ,10 TL MYO Düzce MYO ve Daire Başkanlığımız Yemekhane malzemesi 4.012,00 TL Merkezi derslikler ve kapalı spor salonu Pano ve panel kapı ,20 TL Daire Başkanlığımız ve Sanat ve Tasarım Perde ve yolluk ,32 TL Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi ve sosyal tesisler Kantin masası ve sandalye ,00 TL Sosyal ve Spor tesisleri Tabela alımı ,00 TL Merkez kampüs yemekhanesi Masa ve sandalye ,00 TL Daire Başkanlığımız Bilgisayar ,60 TL Konferans salonu ve Gümüşova MYO Televizyon 2.640,84 TL Rock Topluluğu Müzik aletleri ,10 TL Cumayeri MYO, Anaokulu, Sosyal Tesisler ve Elektronik cihazlar ,00 TL yemekhane Konferans salonu Taşınabilir anfi ve kabin hoparlör 1.950,00 TL Sosyal tesisler Çamaşır makinası 4.000,00 TL Spor salonu, Misafirhane ve Beden Eğitimi ve Tabela alımı ,00 TL Spor Yüksekokulu Merkez kampüs yemekhanesi Yemekhane malzemesi ,30 TL 19

21 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgileri ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER ALINAN MALZEMELER TUTARI KDV DAHİL Üniversitemiz Tüm Birimleri DMO dan Bilgisayar ve Sunucuları alımları ,35 TL Üniversitemiz Ulaştırma Hizmetleri için Üniversitemiz Tüm Birimleri Üniversitemiz Birimleri DMO dan 1 adet 22 kişilik yolcu taşıma aracı, 1 adet pick-up arazi aracı alımı 128 Kalem Eğitim ve Laboratuvar Malzemesi alımı İKN 2013/ Konferans Sandalyeleri alımı ,56 TL ,66 TL ,80 TL Üniversitemiz Birimleri Anfi için Sıra alımları ,44 TL Fen Edebiyat Fakültesi Bilgisayarlar, sunucular, sunum araç gereçleri, büro mobilyaları v b alımlar ,93 TL Çilimli Meslek Yüksek Okulu Güvenlik Kameraları alımı 6.276,00 TL Düzce Üniversitesi BESYO 9 Kalem Spor malzemesi alımı ,99 TL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Malzeme alımları ,80 TL Teknoloji Fakültesi Halı alımı 2.133,00 TL Yabancı Diller Yüksek Okulu Ses Sistemleri alımı 7.438,72 TL Teknik Eğitim Fakültesi Laboratuvar Malzemeleri alımları 2.053,20 TL Düzce Meslek Yüksek Okulu Laboratuvar malzemesi 233,64 TL Arıcılık Araştırma geliştirme ve Büro Mobilyaları alımı ,00 TL Uygulama Merkezi Sanat Tasarım Fakültesi Dekanlığına Laboratuvar malzemesi 2.572,40 TL Teknoloji Fakültesi Elektrik Eğitim seti alımı ,60 TL Rektörlük (Genel Evrak Odasına) EBYS Sisteminde kurum dışı gelen evrakları taramak için Tarayıcı alımı 1.640,20 TL Arıcılık Araştırma geliştirme ve Arıcılık Malzemeleri alımı Uygulama Merkezi 6.938,40 TL Arıcılık Araştırma geliştirme ve STREOZOOM Mikroskop alımı Uygulama Merkezi ,00 TL Üniversitemiz (Özel Kalem) Renkli Fotokopi alımı ,00 TL Cumayeri Meslek Yüksek Okulu Güvenlik Kamera sistemi alımı ,66 TL Yabancı Diller Yüksek Okulu Güvenlik kamera sistemi alımı ,26 TL Tıp Fakültesi Gölyaka Meslek Yüksek Okulu Teknoloji Fakültesi Üniversitemiz Tüm Birimleri Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Kamera alımı Gravür Makinası alımı Dijital LCR metre alımı Üniversitemiz 40 Kalem malzeme alım ihalesi İKN:2013/64754 Laboratuvar malzemesi alımı ,48 TL ,00 TL ,00 TL ,24 TL 5.278,14 TL Tıp Fakültesi Ses Sistemleri alımı 2.041,40 TL Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Dolap alımı ,60 TL Orman Fakültesi Dekanlığı Laboratuvar malzemesi alımı ,00 TL Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Bilgisayar ve mikrofon alımı Merkezi 7.555,54 TL Arıcılık Araştırma geliştirme ve Konteyner alımı Uygulama Merkezi ,00 TL Yapı İşleri Daire Başkanlığı Yatay çok kademeli pompa alımı ,12 TL 20

22 Tıp Fakültesi Dekanlığı Yapı İşleri Daire Başkanlığı Orman Fakültesi Dekanlığı Sanat ve Tasarım Fakültesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu Düzce Üniversitesi Merkez Kampüsüne Düzce Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Düzce Üniversitesi Yerleşkeleri için Orman Fakültesi Dekanlığı Zincirli park bariyeri alımı Römork alımı Mikrofon cihazı alımı Kamera sistemi alımı Deney Tezgahı alımı Klima alımı Peyzaj çalışmaları için su tankeri alımı Çelik Kasa alımı Bisiklet parkı alımı Demirbaş malzeme alımı 2.106,30 TL ,00 TL ,40TL 3.829,10 TL 1.888,00 TL 1.028,96 TL 4.661,00 TL 826,00 TL ,00 TL ,00 TL Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Malzeme alımı ,00 TL Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kamera sistemi alımı Uygulama ve Geliştirme Merkezi ,30 TL Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görüntü Ekipmanları alımı 1.038,40 TL Teknoloji Fakültesi inşaat mühendisliği Bilgisayar Ağ malzemesi alımı Bölümüne 435,42 TL Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı Kütüphane rafı alımı ,60 TL Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Malzeme Dolabı alımı 2.183,00 TL Fen Edebiyat Fakültesi Mikroskop tezgahı alımı 2.690,40 TL Düzce Üniversitesi Konuralp yerleşkesi Hava perdesi alımı 1.687,40 TL Teknoloji Fakültesi Baskı Makinası alımı ,60 TL Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Tablet Bilgisayar alımı Koordinatörlüğü 1.522,20 TL Arıcılık Araştırma geliştirme ve Arıcılık malzemeleri alımı Uygulama Merkezi 1.003,00 TL Düzce Üniversitesi üst yönetimi için Telsiz telefon alımı 187,62 TL Hukuk Müşavirliği Doküman Tarayıcı alımı 3.292,20 TL Yapı İşleri Daire Başkanlığı Malzeme alımı 2.407,20 TL Rektörlük (Çay Ocağı) Su arıtma cihazı alımı 900,34 TL Rektörlük Senato Toplantı Odasına Monitör alımı 8.260,00 TL Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Büro malzemeleri alımı ,74 TL 21

23 3-PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Yüzdesi Dış 2013 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI :a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ,86 b)inelsan İnş. Elek. San. Tic. Ltd. Şti. Tekbudak İnş. Mim. Müh. Ltd. Şti. Arıkan İnş. Taah. Tic. A. Ş. İş Ortaklığı 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı 4- KEŞİF BEDELİ : ,19 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : 2010 yılı sonunda ihalesi yapılan Kampus Alt yapı İkmal İnşaatı projesine ihaleye yapılan itirazın süreci uzatması nedeniyle tarihinde başlanmıştır yılı ödeneği ,00 TL olan Proje kapsamında; 1- Futbol Sahasının istinat duvarı, Rektörlük ve İdari Birimler Binası İstinat Duvarları (Geo Duvar) yapılmıştır. 22

24 2- Trafo Binası ve 2000 m3 lük Su Deposu yapımı tamamlanmıştır. 3- Mühendislik Fakültesini çevre düzenlemesi ve aydınlatma işlerinin yapımı devam etmektedir. 4- Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulunun yolu ve kanalizasyon hatları yapılmıştır m2 çim ve çim Sulama Sistemi yapımı tamamlanmıştır. 6- Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı için galerilerin yapımı tamamlanmıştır. 7- Morfoloji binası önüne kadar Orman Fakültesi kavşağından yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Spor tesislerine Rektörlük kavşağından yeni bir yol bağlantısı, yeni yapılanmaların olacağı batı cepheli yamaçlarda yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatmalarının yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması işleri tamamlanmış ve geçici kabul aşamasına gelmiştir. 23

25 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Yüzdesi Dış 2013 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI :a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ,86 b)tekbudak İnş. Mim. Müh. Ltd. Şti - Doruk İnş. Taah. İth. ve İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU :Spor Alanları Yanı Yaşam Alanı Peyzaj Düzenlemesi, Rektörlük Binası Ek Otopark Yapım İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,70 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU :Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi kapsamında tarihinde ihalesi ve tarihinde yer teslimi yapılan iş kapsamında Spor Alanları Yanı Yaşam Alanı Peyzaj Düzenlemesi ve Rektörlük Binası Ek Otopark yapım işi tamamlanmış ve geçici kabul aşamasına gelinmiştir. 24

26 3-PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Yüzdesi Dış 2013 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) MRZ. MÜHENDİSLİK İNŞ. NAK. TURİZM. PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Kampus İçi Parke Yolların Onarımı İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,58 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU :Kampus Altyapı İkmal İnşaatı Projesi kapsamında tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında kampus içerisindeki parke yolların onarımı yapılmıştır. 25

27 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Yüzdesi Dış 2013 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) ERDAL ÖNCÜ 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Hakime Erciyas Yabancı Dilleri Yüksekokulu Ve Fen Edebiyat Fakültesi Yolunun Yapım İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,16 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi kapsamında tarihinde ihalesi ve tarihinde yer teslimi yapılan iş kapsamında Hakime Erciyas Yabancı Dilleri Yüksekokulu ve Fen Edebiyat Fakültesi yolu ve aydınlatma işleri yapılacaktır. 26

28 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Yüzdesi Dış 2013 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) ÖMER ALAN 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Fen Edebiyat Fakültesi Alçak Gerilim Kablolama İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,13 TL 5- İHALE BEDELİ : ,57 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi kapsamında tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında trafo binasından Fen Edebiyat Fakültesine kablolama işi yapılmıştır. 27

29 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Yüzdesi Dış 2013 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) PHİ YAPI İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Fen Edebiyat Fakültesi Arka Şev Alanı Koruyucu Çelik Ağ Yapılması İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,00 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi kapsamında tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi arkasında yer alan şev alan için koruyucu çelik ağ işi yapılmıştır. 28

30 4-PROJE NO: 2008H PROJE ADI: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ) İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ) İNŞAATI: NUMARASI 2008H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Yüzdesi Dış 2013 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam yılı ödeneği ,00 TL olan Derslik ve Merkezi Derslik projesine Akçakoca İşletme Fakültesi projesinden ,00 TL Rektörlük Olur u ile aktarma yapılarak toplam ,00 TL ödenek bu proje için harcama yapılmıştır. 1-İLGİLİ DAİRE 2-SÖZLEŞME TARAFLARI : Düzce Üniversitesi : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) GAYDA İNŞAAT NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. KEREM ÖZCAN İŞ ORTAKLIĞI : Derslik ve Merkezi Birimler (Fen Edebiyat 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU Fakültesi) İnşaatı 4-KEŞİF BEDELİ : ,17 TL 5-İHALE BEDELİ : ,00 TL 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 09/03/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 09/03/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 25/07/ İNŞAATIN DURUMU : Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapılan Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 29

31 5- PROJE NO: 2013H PROJE ADI: AKÇAKOCA İŞLETME FAKÜLTESİ İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI AKÇAKOCA İŞLETME FAKÜLTESİ İNŞAATI NUMARASI 2013H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Program Revize Gerçekleşme Tutarı Ödeneği Ödenek Yüzdesi Dış 2013 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam yılı ödeneği ,00 TL olan Akçakoca İşletme Fakültesi projesinden Rektörlük Olur u ,00 TL düşülerek Derslik ve Merkezi Birimler projesine aktarılmıştır. 1-İLGİLİ DAİRE 2-SÖZLEŞME TARAFLARI 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU 4-KEŞİF BEDELİ 5-İHALE BEDELİ : ,00 TL 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : : Düzce Üniversitesi : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) DEMİRKAYA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.A.Ş. SERCAN İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ TAH.V E TİC.A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI : Akçakoca İşletme Fakültesi İnşaatı : ,90 TL 10-İNŞAATIN DURUMU : Akçakoca İşletme Fakültesi Projesi kapsamında tarihinde ihalesi ve tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanan Akçakoca İşletme Fakültesi İnşaatının kaba inşaatı devam etmektedir. 30

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2012 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-9 YATIRIMLARIN FİNANSMAN

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 9 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 9 1.3. 2014 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 6 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 6 1.3. 2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL 26.03.2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Doğudan Yükselen Işık İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2013-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2010 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2010 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2010 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2011 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-9 YATIRIMLARIN FİNANSMAN

Detaylı

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME...1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları...1 1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen.. 3 1.3.1 Hedeflenen

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI AÇIK SPOR TESİSLERİ Yapımına 1999 yılında başlanan Açık Spor Tesisleri İnşaatında 2004 yılında açık alan spor tesisleri (tenis kortu, basketbol sahası) ile Tribün Binası kaba inşaatı tamamlanmıştır. Futbol

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2017 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2012 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU MART 2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı

1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 02 1. GENEL DEĞERLENDİRMELER 03 1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 03 1.2. İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ 1.2.1. Fiziksel Yapı 1.2.2. Yerleşkeler 1.2.3. Yerleşke

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ Genel Değerlendirme... 4 MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE FARKLILAŞMA ODAĞI Yılı Proje Uygulamaları...

YÖNETİCİ ÖZETİ Genel Değerlendirme... 4 MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE FARKLILAŞMA ODAĞI Yılı Proje Uygulamaları... 1 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1. Genel Değerlendirme... 4 MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE FARKLILAŞMA ODAĞI... 4 KURULUŞUN MİSYONU... 4 KURULUŞUN VİZYONU... 4 TEMEL DEĞERLER... 4 FARKLILAŞMA ODAĞI...

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 3 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2011 YATIRIM RAPORU Bilecik Üniversitesi Derslik Blokları Yapım İşi(19.000m²) Üniversitemiz derslik ihtiyaçlarını karşılamak üzere zemin ile birlikte 4 kattan oluşan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti. 1 2. Genel Değerlendirme. 2 2. Genel Değerlendirme.. 2 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 2.2.Üniversitemizin Vizyonu... 2 2.3.Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri...

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri EK-3 Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. Genel Değerlendirme... 2 1.1. Kuruluşun

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI. Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 Kl.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI. Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 Kl. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI Sıra No Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 1990- Proje - Personel ve Öğrenci Yemekhanesi, Mimari 2 1990-

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici. İlknur GÜNAYDIN

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici. İlknur GÜNAYDIN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici İlknur GÜNAYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Düzenleyen Oğuz ŞAHİNER Çevre Teknikeri İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı