MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI"

Transkript

1 MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu KASIM inceler. Gerçek durumla tahminini karşılaştırır.) Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.) Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.) Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, büyüklüğünü, dokusunu, kullanım amaçlarını söyler.) Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına, sesine göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne, varlıkları gösterir.) Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, kullanım amaçlarına göre gruplar.) Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.) Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır.) Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.) Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. (Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.) Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. (Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar.) Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.) Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Göstergeleri: Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.) Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener.) Kazanım 21. Atatürk ü tanır. (Göstergeleri: Atatürk ün hayatı ile ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk ün kişisel özelliklerini söyler.) Kazanım 22. Atatürk ün Türk toplumu için önemini açıklar. (Göstergeleri: Atatürk ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.) DİL GELİŞİMİ Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Verilen sese benzer sesler çıkartır.) Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)

2 Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, birleşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.) Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Göstergeleri: Cümle kurarken isim, sıfat, çoğul ifadeler, isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.) Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır.) Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.) Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.) Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.) Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.) Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.) MOTOR GELİŞİM Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.) Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. (Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Başlama, durma ile ilgili denge hareketleri yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.) Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.) Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri toplar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizer. Nesneleri kopartır, yırtar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.) Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri art arda yapar.) ÖZ BAKIM BECERİLERİ Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.) Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.) Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.) Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar. (Göstergeleri: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.) Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç gereçleri kullanır. (Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. Çevre temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.) SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)

3 Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.) Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.) Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. (Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.) Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Kuralların gerekli olduğunu söyler.) Kazanım 15. Kendine güvenir. (Göstergeleri: Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.) Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.) DEĞERLENDİRME: KAVRAMLAR RENK: Kırmızı, Mavi, Sarı GEOMETRİK ŞEKİL: Kenar, Köşe, Daire, Üçgen, Kare BOYUT: Büyük-Küçük, Zayıf-Şişman, İnce-Kalın, Uzun-Kısa, Orta MİKTAR: Az-Çok YÖN/MEKÂNDA KONUM: Sağ-Sol, Ortasında, Üstünde, Altında, Yukarısında, Aşağısında SAYI/SAYMA: 3 (Üç), 4 (Dört) DUYU: DUYGU: Mutlu-Mutsuz, Üzgün ZIT: Canlı-Cansız, Temiz-Kirli, Eski-Yeni, Aynı, Benzer, Farklı ZAMAN: Sonbahar, Mevsim, Gün, Ay, Yıl, Gece-Gündüz AYIN DEĞERİ: Sorumluluk BELİRLİ GÜN VE ALAN GEZİLERİ AİLE KATILIMI HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gezi yapılır. Evde ailece fotoğraf inceleme ve beraber seçilen bir fotoğrafın okula gönderilmesi istenir. Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Okul civarında bulunan iş yerlerini (market, manav, Babalarla evde (çalıştıkları için ev etkinliği) proje hazırlanır (Yaşadığım Şehir). Öğretmenler Günü eczane, postane vb.) Anne ile yaprak toplanır. (24 Kasım) tanımaya çalışılır. Hayvan barınağı ziyaret edilir. Uygun olan bir veliye ev ziyareti yapılır.

4

5 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu (Ay): Öğretmen Adı: Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Neden Yapılmış? isimli bütünleştirilmiş fen küçük grup etkinliği Yapraklarını Döken ve Dökmeyen Ağaçlar isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat büyük ve küçük grup etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş Genel Değerlendirme:

6 NEDEN YAPILMIŞ? ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN (Küçük Grup Etkinliği) YAŞ GRUBU: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını yapıldığı malzemeyi söyler.) Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar.) Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi karşılaştırır.) MATERYALLER: Plastik, tahta ve metalden eşyalar ve kaşıklar, yapıştırıcı, atık materyal. SÖZCÜK: Plastik, tahta, metal KAVRAMLAR: UYARLAMA: ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen, fen köşesini plastik, tahta ve metalden yapılmış eşyalarla düzenler. Bunları belli bir düzene göre dizmemiştir. Çocuklardan incelemelerini ve neden yapıldıkların ne işe yaradıklarını düşünmelerini ister. Daha sonra çocuklardan eşyaları yapıldıkları malzemelere göre gruplamalarını ister. Sınıfı da kura ile 3 gruba ayırır. 3 grup da kukla yapacaktır. Birinci gruba plastik kaşıklar, 2. gruba tahta kaşıklar, 3. gruba da metal kaşıklar verir. Çocuklar kaşıkların yemek yenilen kısmını (içine ya da dışına) yüz olacak şekilde sapını da gövde olacak şekilde atık materyallerle tamamlarlar. (Kullanılan malzemelerin yapım aşamalarını gösteren bir slayt izlenebilir. Metaller ve mıknatısla ilgili interaktif etkinlikler yapılabilir.) AİLE KATILIMI: Evdeki eşyalardan metal, plastik ve tahta olanlar bulunabilir. DEĞERLENDİRME: Evinizde plastikten, tahtadan, metalden yapılan neler var? Üç türden malzemeyle de kukla yapabildik, sizce hangi türden yapılan daha sağlam oldu? Neden?

7 YAPRAKLARINI DÖKEN VE DÖKMEYEN AĞAÇLAR ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE VE SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği) YAŞ GRUBU: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ ÖZ BAKIM BECERİLERİ Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Göstergeleri: Giysilerini çıkarır, giyer. Düğme açar, kapar.) DİL GELİŞİMİ Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, birleşik cümle kurar.) MOTOR GELİŞİMİ Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür.) BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.) MATERYALLER: Fotoğraflar, ağaç resmi çizilmiş kâğıtlar, DVD, boya kalemi, sonbahar yaprakları, sulu boya, A4 kâğıdı. SÖZCÜK: Rüzgâr KAVRAMLAR: Zaman: Sonbahar (Mevsim) UYARLAMA ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen sınıfın panosuna yapraklarını döken ağaçların, yapraklarını dökmeden önceki ve döktükten sonraki fotoğraflarını asar. Çocukların dikkatlerini bu fotoğraflara çeker. Onlara, Bu ağaçlarla tanışmak ister misiniz? diye sorar. Çocuklara ağaçların isimlerini söyledikten sonra ağaçların önce yapraklı fotoğrafını incelemeleri için fırsat verir. Sonra her ağacın yaprakları dökülmüş fotoğrafını incelemelerini ister. Fotoğraf incelemeleri bittikten sonra Bu ağaçlara ne olmuş? diye sorar. Yapraklarını döken ağaçların hangi mevsimde yapraklarını döktüğü hakkında konuşulur. Öğretmen, Sonbahar mevsiminde nasıl giyiniriz?, Sadece sonbahar mevsiminde yiyebileceğimiz meyveleri biliyor musunuz?, Sonbahar mevsiminde neler yapabiliriz? gibi sorular sorar. DVD den Sonbahar şarkısı dinlenir. SONBAHAR Sonbahar gelince, Sararınca yapraklar, Yağdı çisil yağmurlar, Çıplak kaldı ağaçlar Hırkaları giyelim, Yürüyüşe gidelim, Aman dikkat edelim, Sonra üşütmeyelim. (Sonbahar konulu şarkı tekrar dinlenilebilir. Hep beraber şiir okunabilir ya da şarkı şeklinde söylenebilir. Sonbahar ile ilgili interaktif etkinlikler yapılabilir.) AİLE KATILIMI: Ağaçlar hakkında sohbet edilebilir. DEĞERLENDİRME: Etrafınızda yapraklarını dökmeyen ağaç gördünüz mü? Yaprak toplamak hoşunuza gitti mi?

8

9 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu (ay): Öğretmen Adı: Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Kızılay ı Tanıyalım isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat, drama, büyük grup ve bireysel etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş Genel Değerlendirme:

10 KIZILAY I TANIYALIM ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT-TÜRKÇE-DRAMA (Büyük grup, Bireysel) YAŞ GRUBU: ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ MOTOR GELİŞİM Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.) SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.) BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. (Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.) MATERYALLER: Kızılay ile ilgili görseller, A4 kâğıtlarına hazırlanmış çadır kalıpları, makas, yapıştırıcı, çarşaf. SÖZCÜK: Kızılay, yardım, afet KAVRAMLAR: UYARLAMA: ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen, öğrencilerle birlikte sohbet düzeninde oturur. Öğrencilere Bugün sizlerle birlikte Kızılay ı tanıyacağız. Kızılay nedir, ne yapar birlikte öğreneceğiz. Kızılay hakkında bilgisi olan var mı acaba? diye sorarak öğrencilerin fikirleri alınır. Kızılay hakkında bilgi sahibi olmak için kurumun kendi resmi sitesinden (multimedya bölümünden) çocuklar için hazırlanan videolar öğrencilerle birlikte izlenir. Sonra deprem, yangın, sel gibi olayların yarattığı zararlardan etkilenen insanlara Kızılay ın yiyecek, giyecek, çadır... gibi yardımlarda bulunduğu, Kızılay ın sadece ülkemizdeki insanlara değil başka ülkelerde yardıma ihtiyaç duyan tüm insanlara yardım ettiği, Kızılay a bizlerin de yiyecek, giyecek, kan bağışı ya da para yardımı yapabileceğimiz konuları hakkında sohbet edilir. Kızılay ı temsil eden bayrak tanıtılır. Beyaz renkli bir çarşafla çadır yapılır. Çadırın üst kısmına Kızılay ı temsil eden kırmızı bir ay yapıştırılır. Bir deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyan insanlara Kızılay ın yardım etmesi canlandırılır. Öğrenciler iki gruba ayrılır. Kızılay görevlileri ve yardıma ihtiyaç duyanlar arasında rol dağılımı yapılır. Canlandırma sonunda rol değişimi yapılabilir. Canlandırma etkinliği sonunda masalara geçilerek A4 kâğıtlarıyla katlama-kesme tekniği ile Kızılay Çadırı etkinliği yapılır. Biten etkinlikler panoda sergilenir. (Sanat etkinliğinde yapılan faaliyetler 3 boyutlu çalışılabilir. Oyun hamurları ile insanlar çalışılarak mukavva üzerinde Kızılay heykelcikleri yapılabilir.) AİLE KATILIMI: Kızılay merkezine gitmeleri önerilir. DEĞERLENDİRME: Yardımlaşmak neden önemlidir? Yardım etmek sizde ne hissettirir? Kızılay hakkında neler hatırlıyorsunuz? Kızılay görevlisi olsaydınız kimlere yardım ederdiniz?

11 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu (Ay): Öğretmen Adı: Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Sorumluluk Nedir? konulu Türkçe bireysel etkinliği Benim Sorumluluğumda Türkçe, sanat bireysel etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş Genel Değerlendirme:

12 SORUMLULUK NEDİR? ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT (Bireysel Etkinlik) YAŞ GRUBU: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 17. Neden sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.) DİL GELİŞİMİ Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.) SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.) ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen sorumluluk üzerine sohbet eder: Sorumluluk nedir çocuklar? Bir süre düşünelim bakalım. Bildiklerinizi ve tahmin ettiklerinizi benimle paylaşırsanız çok sevineceğim. Ben de sizlerle paylaşacağım. Hımm, örneğin ben bir öğretmenim. Benim öğretmen olarak sorumluluklarım var. Öğretmenler ne yapar? Herkesin bazı sorumlulukları vardır. Peki, sizin sınıfta ne gibi sorumluluklarınız var? Düşünün bakalım. Sınıfınızı temiz tutmak sizin sorumluluğunuzdur. Oynadığınız oyuncakları toplamak, yerlerine kaldırmak sizin sorumluluğunuzdur. Sandalyeleri düzgünce bırakmak, çalıştığınız malzemeleri yerlerine koymak sizin sorumluluğunuzdur. Şimdi hepinizin söylediklerini tek tek not edelim ve sınıfımıza ait bir "Sorumluluk Panosu" oluşturalım. Panomuza bakınca sorumluluklarımızı hatırlayalım. Peki, sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizde neler hissedersiniz? (Çocuklara küçük sorumluluklar verilebilir.) MATERYALLER: SÖZCÜK: Sorumluluklarımız KAVRAMLAR: UYARLAMA: AİLE KATILIMI: Evdeki sorumluluklar hakkında sohbet edilebilir. DEĞERLENDİRME: Evdeki sorumluluklarınız neler? Okuldaki sorumluluklarınız neler?

13 BENİM SORUMLULUĞUMDA ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT (Bireysel Etkinlik) YAŞ GRUBU: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 17. Neden sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.) DİL GELİŞİMİ Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.) SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.) ÖĞRENME SÜRECİ Sınıfta bulunan her öğrenciye bir sorumluluk verilir ya da sorumluluğunu kendisinin belirlemesi istenir (Plastik Legoları toplama, tahta blokları toplama, boya kalemlerini dağıtma-toplama, sabah sınıfı havalandırmayı hatırlatma, temizlik saatinde peçete verme vb....). Renkli fon kartonlarına taç kalıpları çizilir ve öğrenciler kesme işlemini yaptıktan sonra tacın üzerine sorumlu olduğu davranış yazılır/temsili resim yapıştırılır. Daha sonra öğrenciler taçlarını sim ve pullarla süslerler. Panoya her öğrencinin adı ve sorumlu olduğu davranış yazılarak yerine getirilen her sorumluluk için bir yıldız çizilir/yapıştırılır. Öğretmen, gün boyu davranışları gözlemler. Öğretmen Çocuklar gün boyu yapmamız gereken birçok iş var. Yapmak zorunda olduklarımız bizim sorumluluklarımızdır. Yatağımızı toplamak, yemek yemek, ödevleri yapmak, sınıf kurallarına uymak... gibi. Bu sorumluluklar hayatımızı kolaylaştırır ve daha bilgili, saygılı ve güvenli kişiler olmamıza yardım eder. Acaba annelerimiz babalarımız ve bizler sorumluluklarımı yerine getirmesek nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk? diye sorularak öğrencilerin düşünmesine ve bu konu hakkında düşüncelerini söylemelerine fırsat verilir. Sohbet sonunda öğrencilere resim kâğıtları verilerek sohbet edilen konularla ilgili resim yapmaları istenir. (Bir sorumluluk tablosu hazırlanır ve günlük olarak işaretlenir.) MATERYALLER: Oyuncaklar, taç resmi çizilmiş fon kartonları, makas, yapıştırıcı, pul, sim. SÖZCÜK: Sorumluluklarımız KAVRAMLAR: UYARLAMA: AİLE KATILIMI: Bugün okuldaki sorumluklarımı yaptım. konulu haber mektubu ile velilere öğrenci hakkında sorumluluğunu tamamlaması anlatılır. DEĞERLENDİRME:

14

15 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu (Ay): Öğretmen Adı: Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Kendime ve Çevreme Karşı Sorumluluklarım isimli bütünleştirilmiş Türkçe, alan gezisi bireysel etkinlik Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş Genel Değerlendirme:

16 KENDİME VE ÇEVREME KARŞI SORUMLULUKLARIM ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-ALAN GEZİSİ (Bireysel Etkinlik) YAŞ GRUBU: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.) Kazanım 13. Estetik değerleri korur. (Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevresindeki güzelliklere değer verir.) DİL GELİŞİMİ Kazanım 7. Dinlediklerinin izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini açıklar.) MATERYALLER: Çöp torbası, eldiven, ağızlık vb. SÖZCÜK: Sorumluluklarımız, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımız KAVRAMLAR: Zıt: Temiz-kirli UYARLAMA: ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen, çocuklarla birlikte okulun bahçesine çıkar ve bahçede yerlere atılmış çöp olup olmadığını kontrol eder. Daha sonra okulun etrafı boyunca gezilir ve okul çevresinde atılmış çöplerin olup olmadığı incelenir. Sınıfa girildiğinde sohbet düzeninde oturulur ve okul bahçesinde ve çevresinde görülen çöpler hakkında sohbet edilir. Bu çöplerin aslında nerede olması gerektiği sorulur. Çevremizi temiz tutmanın önemi hakkında sohbet edilerek çevreye karşı olan sorumluluklarımıza dikkat çekilir. İnsanların hem kendilerine hem de çevreye karşı yapması gereken davranışlar olduğu, bu davranışların yapılmadığı takdirde düzenli ve sağlıklı bir hayatın olmayacağı hakkında konuşulur. Kendimize ait sorumluluklarımızın neler olduğu sorulur. (Yatağı toplamak, ders çalışmak, kişisel temizliğimizi gerçekleştirmek, okula gitmek vb.) Çevremize karşı yapmak zorunda olduğumuz davranışların / sorumlulukların neler olduğu hakkında sohbet edilir (Çöpleri çöp kutusuna atmak, ağaç dikmek, gürültü yapmamak, diğer insanlara karşı saygılı davranmak vb.). İnsanların kendilerine ve çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediğinde olabileceklerin neler olduğu sorulur. Tekrar okul bahçesine çıkılarak çöpe atılması gereken şeyler hep birlikte çöpe atılarak çevre temizliği yapılır ve sınıfa girmeden önce el temizliği için lavabolara gidilir. (Kişisel sorumluluklarla ilgili afiş çalışması yapılabilir.) AİLE KATILIMI: Yapılan etkinlik hakkında aileye bilgilendirme yazısı gönderilir. Bu konu hakkında sohbet edilmesi istenir. DEĞERLENDİRME: Kendimize karşı sorumluluklarımız nelerdir? Çevremize karşı sorumluluklarımız nelerdir? Bu sorumlulukları yerine getirmezsek ne olabilir? Çevremizi korumak için nasıl davranmalıyız?

17 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu (Ay): Öğretmen Adı: Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı 4 (Dört) isimli matematik bireysel küçük grup etkinliği Kare isimli bütünleştirilmiş matematik büyük grup etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş Genel Değerlendirme:

18 4 (DÖRT) ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MATEMATİK (Bireysel ve Küçük Grup Etkinliği) YAŞ GRUBU: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.) MOTOR GELİŞİM Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.) SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.) MATERYALLER: DVD. SÖZCÜK: KAVRAMLAR: Sayı: 4 UYARLAMA: ÖĞRENME SÜRECİ Dört sayısını anlatan pandomim izlenir. Çocuklardan pandomimde ne anlatıldığı ile ilgili tahminler alınır. DVD den 4 sayısı ile şiir dinlenir. Birkaç defa dinletilerek ezberletilmeye çalışılır. 4 SAYISI Bizim ailemiz 4 kişi Çok severiz birbirimizi Her işi birlikte yaparız Çünkü dördümüz çalışkanız. Kedimin adı piko, Yanakları şişko, şişko Acıkınca miyav der, Günde 4 kez mama yer. Sınıfta dört köşe oluşturulur. Öğrencilerden beş öğrenci seçilir. Beş öğrenciden biri ebe seçilir. Diğer dört öğrenci birer köşeye geçer. Sınıftaki diğer öğrencilerle birlikte 4 sayısı tekerlemesi eşliğinde oyun başlar. Öğrenciler kendi köşelerinden diğer köşelere (yerlerini ebenin kapmasına izin vermeden) değiştirmeye çalışırlar. Köşe değiştirme sırasında ebe herhangi bir çocuğun köşesini kaparsa öğrenci oyundan çıkar ve başka bir öğrenci oyuna ebe olarak girer. Oyun böylece sürer. (4 ile ilgili interaktif etkinlikler yapılabilir. Animasyon seyredilebilir.) AİLE KATILIMI: DEĞERLENDİRME: Oyunu beğendiniz mi? Sınıfta nerelerde 4 rakamını görüyorsunuz? Bir elimizde kaç parmağımız var? Bir tanesini saklayınca kaç parmağımız kalıyor?

19 KARE ETKİNLİKÇEŞİDİ: MATEMATİK, OYUN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği) YAŞGRUBU: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.) Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.) Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın şeklini söyler.) MOTOR GELİŞİM Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri art arda yapar.) MATERYALLER: Kare şeklinde kesilmiş fon kartonları, DVD. SÖZCÜK: KAVRAMLAR: Şekil: Kare UYARLAMA: ÖĞRENME SÜRECİ Çocuklar u biçiminde otururlar. Öğretmen tahtaya büyük bir kare çizer. Çocuklara çizdiği şeklin ne olduğunu sorar. Çizilen şeklin kare olduğu belirlendikten sonra havada işaret parmağı ile kare çizilir. Öğretmen renkli fon kartonlarından çeşitli büyüklüklerde kareler hazırlamıştır. Karelerin kenar ve köşeleri sayılarak dört kenarı ve dört köşesi olduğu vurgulanır. Ardından öğretmen kareleri sınıfın çeşitli yerlerine saklar. Sınıfta çeşitli yerlere saklanan kareleri müzik süresince çocuklardan bulup getirmelerini ister. Müzik durduğunda her çocuğun bulduğu kareler sayılır. Kareler toplandıktan sonra öğretmen çocuklara müziğin başlangıcıyla elindeki kareleri havaya atacağını yere düşerken veya düştükten sonra müzik durana kadar en çok kareyi toplayan çocuğun kare şampiyonu seçileceğini söyler. Böylece oyun başlar. Müzik durduğunda her çocuğun getirdiği kareler sayılır. En çok kareyi getiren çocuk o gün için sınıfın kare şampiyonu ilan edilir ve yakasına bir kare takılır. Kare ile ilgili interaktif etkinlikler yapılır. (Giysilerdeki kareleri bul ve göster, etkinliği yapılabilir. DVD den kare ile ilgili şiir dinlenebilir. Kare ile ilgili pandomim izlenebilir.) AİLE KATILIMI: Evdeki kare eşyaları bulmaca oynanabilir. DEĞERLENDİRME: Çevremizde kare şeklinde olan neler var? Oyundan hoşlandınız mı?

20

21 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı: Tarih: Yaş Grubu (Ay): Öğretmen Adı: Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Eski-Yeni isimli Türkçe, fen büyük grup etkinliği 10 Kasım isimli bütünleştirilmiş Türkçe, müzik bireysel etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş Genel Değerlendirme:

22 ESKİ-YENİ ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-FEN (Büyük Grup Etkinliği) YAŞ GRUBU: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.) Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Gerçek durumla tahminini karşılaştırır.) Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.) MATERYALLER: Eski-yeni objeler, DVD. SÖZCÜK: KAVRAMLAR: Zıt: Eski-yeni UYARLAMA: Sınıfta iki masa etkinlik için ayrılır. Bir masaya eski boyalar/oyuncaklar, diğer masaya yeni boyalar/oyuncaklar yerleştirilir. Her masa teker teker incelenir ve masadaki eşyalar hakkında sohbet edilir. Masaların incelenmesi ve sohbet sonunda masalardaki eşyalar gruplanır. Eski eşyaların neden, nasıl eskimiş olduğu sorulur. Sohbet sonunda öğretmen eski ve yeni ayakkabılarını öğrencilere göstererek Çocuklar acaba benim ayakkabılarımdan hangileri eski? diye sorar. Cevap alındıktan sonra eski ayakkabılarını tüm öğrencilerin görebileceği bir yere bırakarak Bunlar temiz ve yeni ayakkabılarım. Bir zamanlar bu eski ayakkabılarım da tıpkı bu ayakkabılarım gibiydi. Acaba ayakkabılarım nasıl eskidi, bir fikriniz var mı? diye sorar. Öğrencilerin verdikleri cevaplar not edilir ve Ayakkabılarım nasıl eskidi? isimli bir öykü oluşturur. Öğretmen alınan her fikirden sonra olayı baştan anlatır (Söylenen fikirleri tekrar eder.) ve öykü oluşturulur. (Konuyla ilgili objeler ile bir eski-yeni müzesi yapılabilir. Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir. Kavramlarla ilgili pandomim izlenebilir.) AİLE KATILIMI: Kavramlar hakkında bilgilendirici yazı gönderilir ve evde bunlar hakkında örnek bulmaları istenir. DEĞERLENDİRME: Etkinliğimizde hangi eşyaları kullandık? Eski eşyaları bulmaktan hoşlandın mı? Ayakkabılarım neden eskimişti? Çevrende gördüğün eski ve yeni olan neler hatırlıyorsun?

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYLAR ARALIK OKUL ADI: TARİH: Aralık YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR ŞUBAT KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Detaylı

Kasım 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Kasım 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Güne Başlama Zamanı Kasım 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Çocuklar güler yüzle karşılanır. Hangi öğrenme merkezlerine geçecekleri sorulup çocuklara rehberlik

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM eğiten kitap 11 Eylül 2013 26 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 1 Ekim 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Oyun

Detaylı

EKĠM AYI. TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI ETKĠNLĠK PLANLARI

EKĠM AYI. TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI ETKĠNLĠK PLANLARI EKĠM AYI TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI VE ETKĠNLĠK PLANLARI TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI Okul adı: Tarih: /10/2015 YaĢ grubu (Ay): Öğretmen Adı: Güne BaĢlama Zamanı Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun Kahvaltı,

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR MART MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: MART YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI 2013 ETKİNLİK

Detaylı

Aralık 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Aralık 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Aralık 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Kahvaltı - Temizlik "Çiçeğim" isimli bütünleştirilmiş müzik ve sanat etkinliği Öğle Yemeği - Temizlik

Detaylı

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 2 Aralık 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Dans Et isimli bütünleştirilmiş okuma-yazmaya hazırlık, oyun etkinliği Öğle

Detaylı

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Güne başlama zamanımız olan oyun etkinliklerine ilk önce yoklama yaparak, sınıfta kaç kişi olduğumuzu sayarak

Detaylı

HAZIRLAYANLAR KADRİYE ÖRER KADRİYE MUTLU ULVİYE TÜZÜ EROĞLU EDİTÖR ÜLKÜ UZUN IŞIKLI GÜNLER KASIM, 2014

HAZIRLAYANLAR KADRİYE ÖRER KADRİYE MUTLU ULVİYE TÜZÜ EROĞLU EDİTÖR ÜLKÜ UZUN IŞIKLI GÜNLER KASIM, 2014 HAZIRLAYANLAR KADRİYE ÖRER KADRİYE MUTLU ULVİYE TÜZÜ EROĞLU EDİTÖR ÜLKÜ UZUN IŞIKLI GÜNLER KASIM, 2014 İÇİNDEKİLER 1. KASIM AYI ÖZEL GÜN VE KUTLAMALARI 2. KASIM AYI KAZANIM ve GÖSTERGELERİ 3. KASIM AYI

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 1 YIL: 2014 EKİM Güne oyun etkinliği ile başlamak bizi çok mutlu etti. Pazartesi günü oyuncak günümüz olduğu için evden getirdiğimiz

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Seçtiğimiz merkezlerde oyun oynayarak geçirdiğimiz bu etkinlik saatinde yeni beceriler kazanamaya başladık.

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-168.GÜN. Okul Adı : Tarih

GÜNLÜK PLAN-168.GÜN. Okul Adı : Tarih GÜNLÜK PLAN-168.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM ALAN PMA A2:K7,10 SDA A6:K10,11 DA A5:K1,2 BA

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI:2 YIL: 2013 KASIM Her zaman güne oyun etkinliğimizle başladık. Oyun etkinliğimize başlamadan önce, hangi merkezlerde oynamak istediğimizi

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

DENIZTEMIZ/TURMEPA Turkish Marine Environment Protection Association

DENIZTEMIZ/TURMEPA Turkish Marine Environment Protection Association DENIZTEMIZ/TURMEPA Turkish Marine Environment Protection Association DENİZTEMİZ / TURMEPA, denizcilik ve sanayi camiasından denize gönül veren bir grup tarafından deniz ve sahillerin kirlenmesini önlemek,

Detaylı

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ANASINIFI. Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul. Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ANASINIFI. Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul. Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06 ANASINIFI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ Eğitim Paketi Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06 http//www.rmk-museum.or.tr ebayam@rmk-museum.org.tr

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0 36 AY ÖZBAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0 36 AY ÖZBAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0 36 AY ÖZBAKIM ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ERGENLERİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALİK KAZANDIRMA EĞİTİM PROGRAMI

ERGENLERİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALİK KAZANDIRMA EĞİTİM PROGRAMI Ergenieri Biigiiendirrne ve Farkındaiık Kazandırma Eğitim Programı ERGENLERİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALİK KAZANDIRMA EĞİTİM PROGRAMI Bu eğitim programının amacı; Gençlere ergenlik döneminde yaşadıkları

Detaylı

T.C. MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ĐLKÖĞRETĐM VE ORTAÖĞRETĐM KURUMLARI SINIF REHBERLĐK PROGRAMI ĐLKÖĞRETĐM ETKĐNLĐK ÖRNEKLERĐ ANKARA, 2007 T.C. MĐLLĐ

Detaylı

ÇOCUKLARA ORYANTİRİNG EĞİTİMİ. Ekrem DENİZ Gülsen KARAMAN Fatih BEKTAŞ Oğuzhan YONCALIK Veysel GÜLER Ali KILINÇ Adem ATEŞ

ÇOCUKLARA ORYANTİRİNG EĞİTİMİ. Ekrem DENİZ Gülsen KARAMAN Fatih BEKTAŞ Oğuzhan YONCALIK Veysel GÜLER Ali KILINÇ Adem ATEŞ ÇOCUKLARA ORYANTİRİNG EĞİTİMİ Ekrem DENİZ Gülsen KARAMAN Fatih BEKTAŞ Oğuzhan YONCALIK Veysel GÜLER Ali KILINÇ Adem ATEŞ Ankara 2011 Kültür Ajans Yayınları No: 125 ISBN: 978 605 4432 37 0 Kültür Ajans

Detaylı

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM SINIF 3 KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI Yazı ve Araştırma Kurulu: Seyide Akgünlü Duygu Server Zülal Düzgün Ayşegül Bükük Bu kitap;

Detaylı