Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý"

Transkript

1 Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ SAYFA 2 DE TEK GAZETESÝ Kandiliniz Kutlu olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. ÞATO Hayri&Onur ÞAMLI Merkez: Eðridere Çarþýsý No:13 Tel: (5 Hat) Çorum Þube : Nuri Osmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Gerçek ihtiyaç sahibi arýyorsanýz buradayýz demiþlerdi: Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Önder Þahan Hindistan'dan þifa aramak için Çorum'a geldi Çorum Özel Hastanesi'nde 140 kilograma ulaþan bir hastanýn midesine, 10 dakika süren müdahaleyle balon yerleþtirildi. Hindistan'da öðretmenlik yapan 31 yaþýndaki Önder Þahan simli hastanýn, bu yöntemle 6 ayda 35 kilo vermesi hedefleniyor. SAYFA 10 DA Yaðlý tohum üreticilerine prim müjdesi -Nadir Yücel Ölmeden önce eþi için Elektrikli sakat arabasý müracaatý için valiliðe gittiðini ve vali ile görüþtürülmediðini söyleyen Aysel Üzüm,'Kanser hastasý eþim için normal araba verelim demiþlerdi. Eþimin günleri sayýlý ölürse geri veririz dediðim elektrikli arabayý dahi bize çok gördüler' dedi. SAYFA 3 TE MHP 1.sýra adayý Vahit Kayrýcý: Ülke sürekli kan kaybediyor 7 Haziran Genel Seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Dodurga'da yapýlan miting ve ziyaretlerin ardýndan Sungurlu Ýlçesi'nde çalýþmalarýna devam eden MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Saka, Seçim Komitesi Baþkaný Mehmet Fatih Arslan'dan... SAYFA 4 TE AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, önümüzdeki hafta 4 bin 256 çiftçiye 6 milyon 12 bin TL yaðlý tohumlar destekleme primi ödeneceðini açýkladý. SAYFA 8 DE MHP Ýlçe Baþbakaný: Adnan Barak Ýktidar Sungurlu yu köye çevirdi Glutensiz ekmek üretimi projesinde sona gelindi MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, Ankara- Samsun otobanýn Sungurlu geçiþi hakkýnda yaptýðý açýklamada "Sözde siyasiler yolunuz yol deðil, kendinize gelin!" dedi. SAYFA 7 DE 7 "Beklentilerimizin üstünde bir terminale kavuþtuk" Çorum Belediyesi Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminali geçtiðimiz hafta sonu düzenlenen tören ile açýldý. Açýlýþ törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý... SAYFA 2 DE Eski Bakan Güldal Akþit Çorumlu kadýnlarla buluþacak "Hitit Üniversitesi'nin katettiði mesafe YÖK adýna memnuniyet verici" Necip Fazýl Kýsakürek'in doðumunun 111. yýlý dolayýsýyla düzenlenen etkinlik kapsamýnda söyleþi yapmak üzere Çorum'a gelen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. 3 3 Berat Kandili özel programý TRT'de canlý yayýnlanacak DE TE TE SAYFA 6 DA Kamil Furtun "Hekimlere yönelik þiddetin önüne geçilmesi için gerekli önlemler alýnmalý" Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Dr. Kamil Furtun'un Samsun' da görev yaptýðý hastanede silahlý saldýrýya uðrayýp hayatýný kaybetmesine tepki gösterdi. Mustafa Azak yaptýðý yazýlý açýklamada bu olayýn camiayý derin bir üzüntüye boðduðunu kaydetti. SAYFA 6 DA Berât Gecesi ve Önemi SAYFA 11 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:12 05:06 12:45 16:40 20:11 21: Hava Kuvvetleri Günü Hava kuvvetleri'nin kuruluþu (1911) Evinizi kiliseye benzetmeyin! Namaz ile ziynetlendirin. Hadis-i Þerif Günün Þiiri GEL DOSTA GÝDELÝM GÖNÜL Yoldaþ olalým ikimiz Haldaþ olalým ikimiz Gel gidelim can durmadan Suret terkini urmadan Araya düþman girmeden Gel gidelim kalma ýrak Dost için kalalým yarag Þeyh'in katýndadýr durak Terk edelim ili þarý Dost için kýlalým zarý Ele getirelim yâri Bu dünyaya kanmayalým Fanidir aldanmayalým Bir iken ayrýlmayalým Biz bu cihandan geçelim O dost iline uçalým Arzu hevadan geçelim YUNUS EMRE Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif,ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. Ýstanbulda baþlayan düðün, Cuma akþamý ikinci Bahar Lokantasýnda Recep Camcý, Hasan Kestek, Fikret Çýplak, Mustafa Gökmen, Gazi Hoþ ve Hamit Çýplak hocalar tarafýndan okunan mevlidi Þerif ve dualar ile devam etti. Düðünün ikinci gününde ise da gelin alma töreni gerçekleþtirildi. Düðün ayný gün Anitta otelde düzenlenen yemek ve eðlence ile son buldu. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6624 2,6640 EUR 2,9259 2,9283 STERLiN 4,0700 4,0768 2,1450 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Recep Camcý, Hasan Kestek, Fikret Çýplak, Mustafa Gökmen, Gazi Hoþ ve Hamit Çýplak hoca Mevlidi Þerif okudu "Beklentilerimizin üstünde bir terminale kavuþtuk" Satýlýk Faal Lokanta Sektör deðiþikliði nedeni ile - Aile salonu dahil olmak üzere 70 kiþilik kapasiteli - Parasý alýnmamýþ 30 Kadar Düðün yemeði rezervasyonlu - Paket ve daimi müþteri potansiyeli iyi olan - Kira bedeli oldukça uygun olan Lokantamýz Sektör deðiþikliði nedeni ile satýlacaktýr. Ýlgilenenlerin; no lu telefonu aramalarý rica olunur. Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN PAZARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Çorum Belediyesi Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminali geçtiðimiz hafta sonu düzenlenen tören ile açýldý. Açýlýþ törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir, Turhan Candan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Müftü Mehmet Aþýk, Ulaþým ve Acenteler Derneði Baþkaný Seyit Þahin, ilçe belediye baþkanlarý, muhtarlar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkanlarý, partililer ve çok sayýda davetli katýldý. Program mehteran gösterisiyle baþladý. Mehteran gösterisinin ardýndan programýn açýlýþ konuþmasýný Ulaþým ve Acenteler Derneði Baþkaný Seyit Þahin yaptý. Yýlmaz MERT ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Tüm Çorum Halkýnýn ve Ýslam Aleminin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Gerçek ihtiyaç sahibi arýyorsanýz buradayýz demiþlerdi: Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý -Nadir Yücel Gazetemizin 2 Mart 2015 Tarihli nüshasýnýn manþetinde yer alan ' Gerçek Ýhtiyaç sahibi arýyorsanýz Biz buradayýz' baþlýklý haber içerisinde yer alan ve 6 ay önce amansýz kanser hastalýðýna yakalanan 38 yaþýndaki Abdullah Üzüm vefat etti. En küçüðü 3 en büyüðü 17 olmak üzere 5 kýz evladý ile birlikte ev kredi borcunu da geride ailesine býrakan merhum Abdullah Üzüm'ün eþi Aysel Üzüm ise çaresizliðine çare arýyor. 1 yýl önce kira ödemek yerine Bodrum katý da olsa kendi evimizin kredisini ödeyelim düþüncesi ile ev aldýklarýný belirten Aysel Üzüm, merhum eþi Abdullah Üzümün kýsýtlý imkanlarýndan dolayý saðlýk ve yaþam sigortasý yaptýramadýðýný ve eþi vefat edince Evin kredi borcunun kendilerine devir kaldýðýný ifade etti. Çaresiz ailenin ya evi ellerinden gidecek, ya da Devlet veya hayýrseverler tarafýndan 45 bin TL. Borcun ödenmesi adýna yardýmcý olunacak. Çocuklarýný ne bahasýna olursa olsun yurda vermeyi düþünmediðini vurgulayan Aysel Üzüm, " Eþim Kanser olunca Fadime þahin dahil olmak üzere Dönemin Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a kadar mektup yazmýþtým hala cevap alamadým. Vali beye gittim vali beyle dahi görüþdürmediler. Özel kalemden beni uzaklaþtýrdýlar.5 çocuk ve kredi borcu ile ortada kaldýk. Hiç olmasa kredi ya da kira derdim olmasa iyi kötü geçiniriz. Aþ evinden yemek alýyoruz. Belediye ve Kimse Yok mu derneðinden yardýmlar yapýlmýþtý. Bunlar yaþam mücadelesi içindi. Çocuklarýmý yurda vermeyi düþünmüyorum. Kendim bakarým devlet yurtta yapacaðý masrafý bize versin biz o miktara çok daha iyi geçiniriz. En azýndan kardeþ ve anne sevgisi ile büyürler" þeklinde konuþtu. Eski Bakan Güldal Akþit Çorumlu kadýnlarla buluþacak Devlet eski Bakaný Güldal Akþit, 1 Haziran Pazartesi 12.30'da Alyans Düðün Salonu'nda Çorumlu bayanlarla bulaþmaya geliyor. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Çorum mitinginin ardýndan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Baþbakan Yardýmcýsý ve Adalet eski Bakaný Bekir Bozdað, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, Bayýndýrlýk ve Ýskan eski Bakaný Mustafa Demir'in daha önce Çorum' a geldiðini ifade ederek, "Þimdide Devlet eski Bakaný Saygýdeðer Gülþat Akþit Haným Çorum'a gelerek bizleri onurlandýrýyor. Güldal Akþit 1 Haziran Pazartesi 12.30'da Alyans Düðün Salonu'nda Çorumlu bayanlarla bulaþacak. Tüm bayanlarýmýz davetlidir" dedi. TEGV'den Vali Kara'ya teþekkür Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi sorumlusu Serpil Çetin Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ederek, Mayýs tarihleri arasýnda Çorum'da gerçekleþtirilen 'TEGV Gönüllü Kampý Çorum 2015' programýna yapmýþ olduðu katkýlardan dolayý Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý adýna teþekkür etti. Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn çalýþmalarýný önemsediðini ifade eden Vali Ahmet Kara, Valilik olarak Sivil Toplum Kuruluþlarýna destek vermeye devam edeceklerini belirterek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Berat Kandili özel programý TRT'de canlý yayýnlanacak Bugün idrak edilecek olan Berat Kandili Çorum'dan TRT tarafýndan canlý yayýnlanacak ve Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'de programa katýlacak. Berat gecesinde yatsý namazýndan önce Ulu Camiinde düzenlenecek olan Berat Kandili özel programý TRT tarafýndan canlý yayýnlanacak ve programa Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof.Dr. Mehmet Görmez, Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. H. Kamil Yýlmaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yaþar Yiðit, Cami Hizmetleri Daire Baþkaný Selahattin Çelebi'de katýlacak. Haber Servisi

4 HABER 4 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN BERAT KANDÝLÝNÝ EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." DR. CAHÝT BAÐCI ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ Tüm Çorum Halkýnýn ve Esnaflarýmýzýn Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim. Çesob Baþkaný Yalçýn Kýlýç Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan MHP Çorum adaylarý: Ýktidar Ülkeyi Uçuruma götürüyor MHP 1.sýra adayý Vahit Kayrýcý: Ülke sürekli kan kaybediyor 7 Haziran Genel Seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Dodurga'da yapýlan miting ve ziyaretlerin ardýndan Sungurlu Ýlçesi'nde çalýþmalarýna devam eden MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Saka, Seçim Komitesi Baþkaný Mehmet Fatih Arslan'dan oluþan heyet kurum ve kuruluþlarýn yaný sýra köylere ziyaretlerde bulundu. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ilk olarak, S.S 28 No'lu Sungurlu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi, Sungurlu Ticaret Borsasý, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ardýndan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý annesinin köyü olan Tatlý Köyü'nü ziyaret etti. Köy ziyaretleri daha sonra Kemallý, Fýndýklý, Kara Hocalý ve Kertme Köyleri'ni içine alan programla devam etti. Gittiði her yerde halkýn yoðun ilgisiyle karþýlaþan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, " 7 Haziran seçimleri Sungurlumuz için çok önemlidir. Ben sizin içinizden bir insaným. Sungurlu'ya hizmet benim için bir þereftir. Ýnþallah hizmet noktasýnda geç kalmayýz. Ýnanýyorum ki Sungurlu beni destekleyecek ve Sungurlu'da birinci parti olarak çýkacaðýz. Sungurlu öz evladýný baðrýna basacak. Eðer birlik olursak çok þey yaparýz" dedi.kayrýcý, " Ülke sürekli kan kaybediyor. Bu kan kaybýný önleyebilmemiz için milliyetçi dik duruþlu insanlara ihtiyacýmýz var. Bu olay parti meselesinden ziyade memleket meselesidir. Sungurlu'nun organize sanayisini harekete geçirip, sulu tarýma geçebilmenin yollarýný arayacaðýz. Sungurlu'da geliþen bir otoban konusu var. Bu proje üç sene önce yapýlmýþ bir projedir. Bu proje Sungurlu'nun bitiþi demektir. Onun için iyi düþünün seçildikten sonra bir daha uðramayanlardan ve Sungurlu'ya yatýrým yapmayanlardan hesap sorun " açýklamalarýnda bulundu. Vahit Kayrýcý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 7 Haziran Genel Seçimleri'ne sayýlý günler kala çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde devam ediyor. MHP Alaca Ýlçe Teþkilatý tarafýndan Su Deposu Battal Dede Parký'nda, Alaca mahalle ve köy muhtarlarý, sivil toplum kuruluþ temsilcileri ve sandýk görevlilerine yönelik bir program düzenlendi. Programa, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici, MHP Alaca Ýlçe Baþkaný Alim Okur, Alaca Ülkü Ocaklarý Baþkaný Gökhan Arslan, il ve ilçe teþkilatlarý yönetim kurulu üyeleri katýldý. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre burada bir konuþma yapan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, "Alacamýzda bizi temsil eden Alim Baþkan'a ve yönetimine 13 yýldýr tek baþýna iktidar olan bir partinin birinci sýra milletvekili adaylarýnýn Alacalý olmasýna karþý, her türlü zulmü yapmalarýna karþý Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç hilalli bayraðýný ayakta tuttuklarý için, onlara karþý dimdik ayakta kaldýklarý için çok teþekkür ederim. Allah kendilerinden razý olsun. Bu 13 yýllýk zulüm iktidarýnda ilçede birinci sýra milletvekillerine karþý durabilmek kolay deðildir. Eskiden partilerin hükümetleri vardý. Þimdi parti devleti haline getirdikleri için bütün güçleriyle saldýrýyorlar. Siyaseti artýk çileden çýkarttýlar insanlarý öteleyerek siyaset yapmaya baþladýlar" dedi. Ülkenin zor durumda olduðuiyi yönetselerdi biz þu an burada olamazdýk. Þu anda beþ buçuk kilo buðday sattýðýnýz zaman bir litre mazot alamýyorsunuz. Þu anda iç dýþ borcumuz 486 milyar dolara gelmiþ. Bir kilo ekmek 2002 yýlýnda bir liraydý þu anda iki lira. Pancarýn polarý alýndýktan sonraki fiyatý 100 kuruþtu, þu anda polarý alýnmadan 170 kuruþa pancar alýyorlar. Mazot 100 kuruþtu þuanda 4 liraya çýkmýþ. Dab gübresinin torbasý 2002 yýlýnda 15 TL idi þimdi þu anda 70 TL. 2002'de çiftçiye dönüm baþýna verilen destekle 18 liraydý 2015 yýlýnda 10 liraya düþmüþ. Bu da tek baþýna bir iktidarýn biz yaptýk biz ettik diyerek ülkeyi getirdikleri durumu gösteriyor. Türkiye'nin senelik et ihtiyacý 800 bin tondur. Seçimlerden önce beþ firmaya 1750 bin ton et ithalat izni verdiler. Türkiye'nin iki senelik et ihtiyacýný ithalatla karþýlayarak Türkiye'de hayvancýlýðý tamamen bitirecekler" açýklamalarýnda bulundu. Kayrýcý, Baþkanlýk Sistemi'nin ülkenin bölünmesine yönelik bir proje olduðunu ve devletin Güneydoðuda gücünü yitirdiðini belirterek,"önümüzde seçim var. Bu haksýzlýða, yolsuzluða, haksýz rekabete dur deyin. Ülkeyi uçuruma götürüyorlar. Çorumlulara ekmeden biçtiniz diyorlar. Ayný sözleri kendinize güveniyorsanýz doðuda söyleyin bakýn bakalým ne yapýyorlar. Çorumumuz'a bir þey yapýlsaydý, yatýrým yapýlsaydý nüfusumuz göç etmezdi. Vatanýný seven insanlarý destekleyin" açýklamalarýnda bulundu. Programdan sonra Alaca'da Sanayi Esnafý ziyaret edilerek MHP'nin esnafa yönelik politikalarý anlatýldý.

5 HABER 5 BERAT KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: CEP: Çevre Bakanlýðýndan 4 ilçeye hibe araç AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Boðazkale, Ortaköy, Uðurludað ve Ýskilip ilçelerine Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan hibe araç desteðinde bulunulacaðýný bildirdi. Uslu konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn yerel yönetimlere sunduðu "Çevre Destekleri" kapsamýnda Boðazkale, Ortaköy ve Uðurludað ilçelerine Arazöz, Ýskilip ilçesine de Vidanjör Aracý verileceðini belirtti.ýhtiyaç ve taleplere göre araç yardýmlarýnýn devam ettiðini vurgulayan Uslu, desteklemelerle ilgili þunlarý kaydetti: "Boðazkale, Ortaköy ve Uðurludað ilçelerimize Arazöz, Ýskilip ilçemize de Vidanjör Aracý onayýmýzý aldýk. Araçlar önümüzdeki günlerde teslim edilecek. Çevre ve Þehircilik Bakanýmýz Ýdris Güllüce'ye katký ve desteklerinden dolayý Çorum adýna teþekkür ediyorum" dedi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn 2010 yýlýndan bugüne kadarki süre içerisinde Çorum geneline 6,2 milyon TL'nin lira tutarýnda 39 araç temin edildiðinin altýný çizen Uslu, çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý ve iyileþtirilmesi amacýyla da 16,8 milyon liralýk yardýmda bulunulduðunu sözlerine ekledi. Rektör Alkan'dan "Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri" teþekkürü Hitit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi tarafýndan Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenen 4. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri'ne katkýda bulunan öðrencilere teþekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan verildi Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öðrenci odaklý yönetim anlayýþýyla hareket ettiklerini ve öðrencilerin kendilerini geliþtirmeleri adýna bu ve benzeri etkinliklerin büyük önem arz ettiðini belirterek bu yýl 4.'sü gerçekleþtirilen Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri'nin önümüzdeki yýllarda daha kapsamlý bir þekilde yapýlacaðýna inancýnýn tam olduðunu vurguladý. Üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklerin sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný ve Hitit Üniversitesi olarak bu tür faaliyetlere verilen desteklerin artarak devam edeceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, 4. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri'nin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen herkese teþekkür etti. Yard. Doç. Dr. Metin Uçar'ýn koordinasyonunda sivil toplum kuruluþlarý ve kamu kurumlarý iþbirliðinde öðrenci kongresi, kýsa film yarýþmasý, kariyer zirvesi, kariyer söyleþileri, mezunlarla buluþma, sergiler, kitap fuarý, münazara, proje, fotoðraf ve resim yarýþmalarýnýn yoðun bir katýlýmla düzenlendiði etkinlikte ayrýca lise öðrencilerine yönelik kariyer koçluðu programý da uygulandý.

6 HABER 6 ÝZMÝR LOKANTASI EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: 1 TEL: RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI ALO PAKET ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO:3 ÇORUM TEL: (ULU CAMÝÝ KARÞISI) Tüm Çorum Halkýnýn ve Kooperatif Üyelerimizin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim S.S. Çorum Hitit 19 Yapý Kooperatifi Adýna Baþkan Nurullah Müstet Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim ÇORUM ÞOFÖRLER VE NAKLÝYECÝLER ODASI BAÞKANI TAHSÝN ÞAHÝN "Hekimlere yönelik þiddetin önüne geçilmesi için gerekli önlemler alýnmalý" Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Dr. Kamil Furtun'un Samsun' da görev yaptýðý hastanede silahlý saldýrýya uðrayýp hayatýný kaybetmesine tepki gösterdi. Mustafa Azak yaptýðý yazýlý açýklamada bu olayýn camiayý derin bir üzüntüye boðduðunu kaydetti. "Her ne sebeple olursa olsun bir hekimin canýna kýyýlmasý kabul edilemez. Hekimlere yönelik tüm þiddet olaylarýný Kamil Furtun kýnýyor ve yapanlarý lanetliyoruz" diyen Azak, "Kendi saðlýðýný hiçe sayarak insanlarýn saðlýðý için çok zor þartlarda çalýþmalarýna devam eden tüm hekimlere uzanan ellerin en üst seviyeden cezalandýrýlmasýný ve hekime yönelik þiddetin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alýnmasýný bekliyoruz. Baþta Dr. Kamil Furtun'un kederli ailesi olmak üzere tüm camiamýzýn baþý saðolsun" diyerek açýklamasýný tamamladý. Necip Fazýl Kýsakürek'in doðumunun 111. yýlý dolayýsýyla düzenlenen etkinlik kapsamýnda söyleþi yapmak üzere Çorum'a gelen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Tekrar rektör olarak atanan Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý kutlamak ve üniversitedeki geliþmeleri yerinde görmek için ziyareti gerçekleþtirdiðini ifade eden YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay, 2 yýl önce ziyaret ettiði üniversitenin çok büyük mesafeler kat ettiðini belirterek baþarý ivmesinin YÖK "Hitit Üniversitesi'nin katettiði mesafe YÖK adýna memnuniyet verici" adýna memnuniyet verici olduðunu açýkladý. Üniversiteden ziyaret hakkýndan yapýlan açýklamaya göre üniversitenin büyük ölçüde fiziki yapýlanmasýný ve insani kaynak altyapýsýný tamamlamýþ olduðunu gördüðünü ifade eden Prof. Dr. Günay, "Anadolu'nun bozkýrýnda, insanlýðýn bilgi daðarcýðýna etki yapan ürünleri ortaya koyan üniversitelerimiz, hepimiz için çok önemli. Sayýn Rektörü ve Hitit Üniversitesi'nin tüm mensuplarýný yürekten kutluyor ve baþarýlar diliyorum" diye konuþtu. Büyük bir azimle çalýþmalarýný yürüten üniversitenin tüm paydaþlarýndan aldýðý destek ve kurduðu sinerji ile nitel ve nicel olarak geliþtiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, ziyaretlerinden ve saðladýðý desteklerden dolayý Prof. Dr. Günay'a teþekkür etti. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay'ýn ziyaretine, Tarým ve Köyiþleri eski Bakaný Prof. Dr. Sami Güçlü, Erciyes Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammet Þevki Aydýn ve Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de yer aldý. Karþýyaka Anaokulu'ndan "Okul Öncesi Eðitim Þenliði" Merkez Karþýyaka Anaokulu "Okul Öncesi Eðitim Þenliði" düzenledi. Hünkar Hacý Bektaþý Veli Parký'nda düzenlenen þenlik, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Milli Eðitim Þube Müdürleri Ahmet Ýnan, Arslan Arslan, çok sayýda Okul Müdürü, öðretmenler, anaokulu velileri ve semt halkýnýn katýlýmlarý ile gerçekleþtirildi. Anaokulu öðretmeni Sümeyya Kurt'un sunumunu yaptýðý þenlik, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.karþýyaka Anaokulu miniklerinin Öðretmenleri Pýnar Akbaþ ve Zehra Bulut önderliðinde hazýrlamýþ olduklarý Çorum yöresine ait halk oyunlarý ve Ege yöresine ait Harmandalý gösterisi büyük beðeni topladý.okul öncesi öðrencilerinin yoðun ilgi gösterdiði þenlikte çocuklar, kostüm oluþturma, baþlýk (taç) oluþturma, fen etkinlikleri, yüz boyama, el baskýsý standý gibi çeþitli stantlarda oluþturulan etkinliklere büyük ilgi gösterdiler. Çöp poþetlerinden palyaço kostümü oluþturup, palyaço baþlýklarý yapan çocuklar yüz boyama etkinlikleriyle neþelerine neþe kattýlar. Minik öðrencilerin dönem boyunca yaptýklarý etkinliklerden oluþturulan "Sanat Sokaðý" oldukça beðeni topladý.güzel Sanatlar Lisesi pop müzik grubu, öðretmenleri Devrim Þehitoðlu ekþiliðinde izleyicilere müzik ziyafeti verdi.

7 HABER 7 Tüm Çorum Halkýnýn ve Ýslam Aleminin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim MHP Çorum 2. Sýra Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý TÜM ÇORUM HALKININ VE ÝSLAM ALEMÝNÝN KANDÝLÝNÝ KUTLAR MEMLEKETÝMÝZE HAYIRLAR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝZ. Lezzet Pýnarý Yemek ve Kebap Salonu Adres: Azapahmet Sk. NO:19/A Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli Müþterilerimizin Mübarek Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz DEMER DERSHANESÝ Kavukçu Sk. NO:50 Çorum TEL: & Dalgýçlar Otel Bahçelievler Mh., Bahabey Cd 15, Çorum TEL: Faks: Protokolden esnaf ziyareti Vali Ahmet Kara, bir açýlýþ için gittiði Çöplü Mahallesinde uzun yýllardýr hizmet veren, Tomaklar Fýrýný ve Kýraathanesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaþlarla çay içen Vali Ahmet Kara, iþyeri sahibi Yusuf Çatal ve vatandaþlarla sohbet etti. Vali Kara'ya diðer protokol üyeleri de eþlik etti. MHP Ýlçe Baþbakaný: Adnan Barak Ýktidar Sungurlu yu köye çevirdi MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, Ankara-Samsun otobanýn Sungurlu geçiþi hakkýnda yaptýðý açýklamada "Sözde siyasiler yolunuz yol deðil, kendinize gelin!" dedi. Barak, yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti: "Ýktidar partisi vekillerinin Sungurlu'muza attýðý otoyol golünü 90. dakika da takýmýnýn gol atmasýna sevinen bir taraftar mantýðý ile sevinçle karþýlayan ve Sungurlu halkýnýn zekasý ile dalga geçmekten çekinmeyen bir zihniyet vekillerine bunun hesabýný sormak yerine otoyolun aslýnda kaç þeritli olduðunu anlatmasý bizleri derinden yaralamýþtýr. Her defasýnda 'Sungurlu bizim sevdamýz' diyen iktidar partisi vekillerinin bu anlamsýz ve Adnan Barak ihanet projesindeki amaçlarýný da anlamak pek mümkün deðildir. Hadi vekiller bir yerde ilçemizden deðiller Sungurlu'nun köye dönüþmesi onlarý vicdanen rahatsýz etmez. Her seçimde gelirler yalan vaat ve sözlerle ilçemizi kandýrýrlar. Ýktidar partisi Sunguru ilçe baþkanýn bu ihanet sürecinde Sungurlu'nun yanýnda deðil de vekillerin yalanlarýnda ve peþinde olmasý da çok manidardýr. Ýlçemizde faaliyet gösteren yol boyunda bulunun Ulusoy, Mavi Ocak ve Ocaklý tesislerimizde kaç tane insan çalýþýyor? Bu insanlar ne iþ yapacak? Yýllardýr ilçemize bir tek iþ sahasý yatýrým tesisi kazandýrmayan bir zihniyet göçün sebebinin ekonomik kaynaklý oluðunu bilmiyor mu? Bu insanlar da ilçemizi terk mi etsin? Sanayi esnafýmýz yetkili servislerin verdiði hizmetler yüzünden zaten zor zamanlar geçirirken.. Benzinlik, leblebici ve diðer esnaflarýmýz her gün daha çok küçülen ekonomi ve nüfus yüzünden zaten sýkýntý yaþarken en azýndan AKP ilçe baþkanýnýn Sungurlu'nun yanýn da olmasý gerekmez mi? Kemallý - Beþevler tarafýndan baðlantý noktasý olacakmýþ bununla mý avunalým. Çorum'dan gelen otoyolu Alaçahöyük'ten sonra Sungurlu'ya uðratmadan kocaman bir U çizdirip Alaca-Boðazkale-Salman köy kavþaðýna almanýz nasýl bir Sungurlu sevdanýz olduðunu anlatmakta çaresiz kalýyor. Ama nasýl bir Sungurlu düþmanlýðýnýz olduðunu net bir þekilde açýklýyor. Sungurlu'nun en çok birlik beraberliðe ihtiyacý olduðu þu günlerde kendi siyasi çýkarlarý için sýrtýný Sungurlu'ya dayamak yerine iktidar hýrsýna kapýlan sözde siyasiler yolunuz yol deðil. Bu otoyolda Sungurlu'muzun yolu olamaz kendinize gelin. Eðer bu otoyol projesi bu þekilde sonuçlanýrsa bu ilçemizin iflasý, yoksullaþmasý ve nüfusun azalmasý demektir. Tüm saðduyulu hemþehrilerimizi bu konuda birlik beraberlik içinde olmaya davet ediyorum." Glutensiz ekmek üretimi projesinde sona gelindi AK Parti Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Poyraz ve Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhan Öztekin, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, üniversitelerin ülkelerin geliþimindeki en önemli itici güçlerden birisi olduðunu, bu anlamda Hitit Üniversitesi'nin de Çorum'un ve bölgenin geliþiminde büyük katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný ifade etti. Oldukça genç olmasýna raðmen, kýsa sürede Hitit Üniversitesi'nde hýzlý geliþmeler kat edildiðini ifade eden Kurt, üniversiteye ellerinden geldiðince destek vermekten büyük bir mutluluk duyacaklarýný sözlerine ekledi. Ziyaretlerinden dolayý AK Parti Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'a teþekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi'nde kýsa sürede yaþanan geliþmelerin Çorum'un tüm paydaþlarý ile hep birlikte yapýlan çalýþmalar sonucunda ortaya çýktýðýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin ile Kurt'un birlikte yaptýðý ve kentte önemli bir eksiklik olan çölyak hastalarý için glutensiz ekmek üretimi projesinde sona gelindiðini belirterek böylesi önemli bir projedeki iþbirliðinden dolayý da teþekkür etti.

8 YAÞAM 8 YENÝ CÝÐERCÝ OSMAN ÝZGÝ Et ve Sakatat Ürünleri Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Mrk. Hamit Cami Yaný No: 45 Tel: Çorum Entegre K.S.S. 23 Cad. No: 115 Çorum Tel: Fax: Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim Çorum Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Necmettin Uzun AK Parti'den Gülabibey'e çýkarma AK Parti Gülabibey Mahalle teþkilatý tarafýndan düzenlenen toplantýda milletvekili adaylarý mahalle sakinleri ile bir araya gelerek 7 Haziran genel seçimlerinde AK Parti'ye oy istedi. Gülüm Düðün Salonu'nda yapýlan toplantýya AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez ilçe Baþkaný Yaþar Anaç ve partililer katýldý. AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yaptýðý konuþmada bir kýsým çevrelerin ülkeyi eski günlere götürmeye çalýþtýðýný belirterek, milletin buna izin vermeyerek 7 Haziran'da en güzel cevabý sandýkta vereceðini söyledi. Hazýrladýðý gazete kupürleri ile yakýn dönemde siyaset tarihinde yaþanan olaylarla ilgili açýklamalarda bulunan Uslu, bugün "mazot fiyatlarýnda indirim yapacaðýz" diyenlerin, dün mazot karneleri daðýttýðýný hatýrlattý. "Ülkeye demokrasi getireceðiz" diyenlerin geçmiþte faþizme selam gönderdiklerini anlatan Uslu, "Devleti soydunuz diyenler geçmiþte Milli Piyango büyük ikramiyesini alýyorlardý. O zaman milyon nüfusumuz var. Büyük ikramiye kime çýkýyor, Ýsmet Paþaya çýkýyordu. Salim Uslu Geçmiþteki Kemalistler þeflik döneminde faþist Ýtalya'ya selam gönderiyorlardý. Bugün ki kavganýn sebebini anlýyor musunuz? Faþist Ýtalya'ya selam gönderenler bugün demokrat geçiniyorlar" dedi. 7 Haziran sonunda ana muhalefetin seçimlerin isteyebileceðine dikkat çeken Uslu, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "En son seçimleri 1946 yýlýnda kazandýlar. Açýk oy gizli tasnif ile. Beðenmedikleri sonuç olursa seçimlerin iptalini istiyorlardý. Bugünde aynýsýný yapacaklar. Seçimlerin iptalini isteyecekler. Bunlar alýþtýlar kaybetmeye 1950'den beri 65 yýldýr bu millet onlara bir daha iktidar vermiyor. Ya faþist uygulamalar yapýyorlar ya da milletin ekmeðini ile oynuyorlar. Bu milletin aklý 7 Haziran'da bunlarý iktidar yapmayacak. Yakýn tarihe baktýðýmýzda emeklilere zam vereceðiz diyen SGK'nýn o zaman ki genel müdürü 'zammý veren kaynaðý da bulsun' diyor. 'Ben size zam veremem' diyor. Aradan zaman geçti bu millet balýk hafýzalý diye þimdi zam vereceðim diyor. Günaydýn. Buna seçim rüþveti derler. Ne diyorlardý son seçimleri hatýrlayýn. Erdoðan kaçacak diyorlardý. Bu cehaleti kim yapýyordu Kemal Kýlýçdaroðlu. Recep Tayyip Erdoðan þimdi Cumhurbaþkaný. En dirayetli cumhurbaþkaný. Kemal Kýlýçdaroðlu kaçaçacak diyor Pakistan cumhurbaþkanýmýzý 5 yýl istiyor. Bu ülkede baþarýlý olanlardan utananlar kaçacak diyorlar. Ülkedeki geliþimden gözleri kamaþanlar Tayyip beyi bize verin diyorlar. Baþbakanýmýzýn resmini bir öpen bir teyzemiz vardý. Geçmiþte baþbakanlarýn burnu kýrýlýyordu. Þimdi baþbakanýmýza dua ediliyor. Geçmiþte Tayyip Erdoðan'a siyasi hayatý bitti diyorlardý. Ayný insanlar hükümeti biz kurar biz yýkarýz diyorlardý. Bunlar koro halinde AK Partiye saldýrýyorlar. Kandil, MHP, CHP, HDP, PKK'sý hepsi AK Partiye saldýrýyor" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, muhalefeti ser bir dille eleþtirerek, "Bunlar hükümet olmak için deðil, hükümeti yýkmak için çalýþýyor. Bunlarýn vatan millet diye derdi yok. Bunlar kýrmak için bozmak için dökmek için uðraþýyor. Biz kýrmaya dökmeye deðil gönüller yapmaya, Yeni Türkiye'ye inþa etmeye, eserler yapmaya geldik" dedi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu ise, AK Parti iktidarý ile birlikte vites büyüten Türkiye'nin büyük bir deðiþim ve dönüþüm yaþadýðýný söyledi. Seçimlere sayýlý günler kaldýðýný anlatan Ceritoðlu, "2 aydýr hep birlikte yol yürüyoruz. Teþkilatlarýmýzýn, mahalle teþkilatlarýmýzýn tarama ekiplerimize bu süreçte gösterdikleri özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Çorumu marka kent yapan belediye baþkanýmýza ve Çorum'a hizmet getirmek için çalýþan milletvekillerimize teþekkür ediyorum. Tarama ekiplerimizi gece gündüz demeden çalýþýyor. Genel merkez teveccüh etti, Allah'ýn takdiri ile aday gösterildik. Amacým Çorum'a hizmet etmek. Çorum'da 4, Türkiye'de 400 milletvekili çýkarmak için yeni anayasa, yeni Türkiye ve baþkanlýk sistemine geçmek için gece gündüz demeden son bir hafta kala çalýþmaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Yaðlý tohum üreticilerine prim müjdesi AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, önümüzdeki hafta 4 bin 256 çiftçiye 6 milyon 12 bin TL yaðlý tohumlar destekleme primi ödeneceðini açýkladý. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve bir grup partilinin de hazýr bulunduðu ziyarette AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'la görüþerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Salim Uslu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorumlu üreticilere saðlanan destekler ve primler hakkýnda da bilgi veren milletvekili Uslu, ayrýca hububat prim desteklerinin de önümüzdeki günlerde ödeneceðini söyledi. Zaman zaman yük treni ile ilgili kamuoyunda çeþitli spekülasyonlarýn ortaya atýldýðýný dile getiren Uslu, "Çorum'un çift hatlý demiryoluna kavuþacak. Bunlardan birisi hýzlý tren diðeri yük treni. Kim yük treni yok diyorsa yalan söylüyor, iþkembeden atýyor. Þimdi bas bas baðýrýyorlar, bilbordlarý donatýyorlar otoban Sungurlu'dan geçmiyor. Bir baþka iþadamý da çýkýyor ben demiþtim zaten otoyol Sungurlu'nun içinden geçmeyecek diye açýklama yapýyor. Þehir içinden geçen otoyol gördünüz mü? Þehir içinden otoyol geçmez. Delice'den gelen otoyol Sungurlu'nun içerisinden geçmeyecek. Sungurlu'dan geçecek otoyol dýþarýdan geçecek. Ama 35 kilometre uzaklýktan da geçmeyecek. Sungurlu'ya 3,2 kilometre baðlantýsý olacak. 3 kilometre dediðiniz nedir. Dolaþtýðý yerler var. Ormanlýk alandan, tarým alanýndan otoyol geçiremezsiniz. Göletten geçiremezsiniz. Bazý arkadaþlarýn açýkladýklarý haritada Sungurlu'nun yeri fotoshopla deðiþtirilmiþ. Sungurlu otoyol baðlantýsý OSB'nin yakýnýnda, Kemallý köyünün de giriþinde. Bu kadar yakýn geçmesine raðmen yalan konuþuyorlar. Ayný adamlar TC.Çevre Bakanlýðý diye bir þey yayýnlamýþlar. Yolu Çeavre Bakanlýðý deðil, Ulaþtýrma Bakanlýðý yapar" dedi. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ da, çeltikte KDV oranýnýn yüzde 8'den yüzde 1'e düþürülmesinden dolayý milletvekili Salim Uslu'ya teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti de dile getiren Bektaþ, Uslu'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

9 Salim Uslu'dan kandil mesajý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Berat Kandili dolayýsýyla mesaj yayýmladý.uslu, mesajýnda tüm Ýslam alemi için önemli bir gün olduðunu belirttiði Berat gecesinde af ve baðýþ kapýlarýnýn sonuna kadar açýk olduðunu dile getirdi.uslu, "On bir ayýn sultaný mübarek Ramazan ayýný müjdeleyen Berat Kandili, günahlarýn affý için Allah'a sýðýnýldýðý mübarek gecelerden biridir. Mübarek üç aylar içinde yer alan bu gecenin, Yeni Türkiye'ye insanlýða sevgi, barýþ ve huzur getirmesini diler, tüm hemþerilerimizin ve milletimizin Berat Kandili'ni tebrik ederim" dedi. Bekiroðlu'dan kandil mesajý AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu Berat Kandili nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Rahmet, merhamet ve baðýþlanma kapýlarýnýn sonuna kadar açýldýðý,ramazan ayýnýn müjdecisi olan Mübarek idrak edecek olmanýn mutluluðu içerisindeyiz" diyerek baþlayan Bekiroðlu, "Yüce Allah'ýn biz kullarýna olan maddi ve manevi nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Berat Kandili de bu nimetlerden biridir. Berat kelimesinin berattan kurtulma, ceza ve sorumluluktan kurtulma, temize çýkýp aklanma gibi anlamlara gelir. Berat Kandili, Allah'ýn ekstra rahmet, lütuf ve maðfiretiyle tecelli ederek biz kullarýna baðýþlanma kapýlarýný sonuna kadar açtýðý, dualara icabet ettiði, günahlarý affettiði, ibadetleri normal zamanlardan fazlasýyla ödüllendirdiði bir zamandýr. Berat Gecesi beþer mukadderatýn programý çizilirken insanlara verilen bir fýrsattýr. Bu geceye Müminlerin günah yüklerinden kurtulup, ilahi baðýþa ermeleri umulduðu için de Berat Gecesi denmiþtir. Gönüllerimizin farklý bir coþku yaþadýðý bir mübarek geceyi fýrsat bilerek hata ve kusurlarýmýza tövbe etmeli Yüce Allah'tan baðýþlanma dilemeliyiz. Bütün insanlýðý hayýr dualarýnda bulunmalýyýz. Ýdrak edeceðimiz n bütün insanlýða barýþ, huzur ve mutluluk getirmesini dilerken hemþehrilerimizin ve tüm Ýslam aleminin bu anlamlý gecesini kutluyorum" dedi. HABER ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI DAHÝLÝNDE 5 ADET JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIKLARINA GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ YAPIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Dahilinde 5 adet Jandarma Karakol Komutanlýklarýna Güvenlik Kamera Sistemi Yapým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 5 adet kamera sistemi yapýmý iþi (Kamil- Karakaya-Hacýhamza- Emirbað- Cemilbey Karakollarý.) Ayrýntýlý bilgiye EKAP'tayer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Cemilbey, Osmancýk Kamil, Kargý Hacýhamza, Mecitözü Emir bað ve Sungurlu Karakaya Karakollarý. c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren Basýn: Resmi ilanlar de belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPÝM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN E IV.GRUP ÝÞLER KABUL EDÝLE- CEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 150 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halkbankasý Çorum Þb.TR ÝBAN nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ve adýna ihale dokümaný satýn alýnacak gerçek/tüzel kiþiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarasý bilgisi ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. 9 "Siyonist Ýsrail Filistin topraklarýndan defolana kadar mücadelemiz devam edecek" Mavi Marmara Aktivisti ve Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, Mavi Marmara'ya gerçekleþtirilen Siyonist saldýrýnýn yýl dönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "31 Mayýs 2010 günü, yani beþ yýl önce bu gün Mavi Marmara Gemisi ve yedeðindeki yük gemileri ile Gazze'deki maðdurlara, çocuklara Ýnsani Yardým ulaþtýrmaya çalýþýrken Siyonist Ýsrail askerleri tarafýndan vuruldu. Saldýrýda Mavi Marmara Gemisinde bulunan on gönüllü kardeþimizi þehit verdik. Bu saldýrý aslýnda tüm dünyaya gözdaðý vermek için yapýldý. Siyonist Askerler ne kadar zalim olduklarýný bir kere daha göstermiþ oldu." "Bu yolculukta þehitler verdik, yaralandýk, kaçýrýldýk, hapse atýldýk, iþkenceler gördük. Bunlarý en yakýndan yaþayanlardan birisiyim" diyen Özkabakçý baþýndan geçenleri þöyle açýkladý: "Ýsrail'de hapishaneden çýkartýlýp hava alanýna getirildiðim sýrada Siyonist askerlerin aðýr saldýrýsýna uðradým. Hýrsýný alamayan Ýsrail askerleri beni hava alanýndan alarak tekrar Tel Aviv'e kaçýrdý ve iþkence yaptýlar. Mavi Marmara Yolcusu kardeþlerimin hava alanýnda yaptýklarý eylemler sonucunda tekrar beni Türkiye'ye dönen uçaklara bindirdiler. Türkiye'ye geldikten sonra on günlük hastane sürecim oldu. Hala tedavilerim devam ediyor. Aldýðým darplar bende bazý sorunlar oluþturdu, gözümde kanama oldu, suratýma aldýðým darbelerden dolayý bir yýldan fazla çenem tam çalýþamadý ve hala sorunlu durumda. Çenemin tam çalýþmadýðýný ve bazý hasarlarý ancak altý ay sonra fark edebildim. Ýsrail'le kaçýrýldýðýmýzda yiyeceklerimize ve içeceklerimize ne karýþtýrýldýðýný bilmiyoruz, yýllar sonra bize ne tür hasarlar verecek bilmiyoruz. Mavi Marmara kanlý saldýrýsý olayýnda tüm ümmet bizim arkamýzda oldu, bizi destekledi. Ancak paralel terör örgütün lideri Ýsrail'in aðzýyla konuþarak otoriteden izin almamýz gerektiðini söyleyerek Mavi Marmara saldýrýsýnda Çocuk Katili Ýsrail'i haklý buldu. Mavi Marmara Þehitlerine dil uzatarak onlar þehit deðildir dedi, Mavi Marmara'ya kara Marmara diyecek kadar þirazeden çýktý. Aslýnda yaptýðý Selim Özkabakçý Ýsrail'e oluþan tepkiyi kýrmaktý. Paralel terör örgütüne baðlý olduðunu düþündüðüm gayet yetkili emniyetçi kiþiler yýllarca peþimi býrakmadý. Korkutmak amaçlý hem takip ettiler, hem telefonlarýmý dinlediler hem de aba altýndan sopa göstermekten çekinmediler. Çevremdeki insanlarý korkutmaya çalýþtýlar, gözdaðý verdiler, tehdit ettiler. Bize korku vermeye çalýþanlar Allah'a þükürler olsun ki þimdi kendi dertlerine düþtüler. Bizi terörle iliþkilendirmeye çalýþanlar Mit týrlarýna ÝHH'nýn týrý diyerek terör imajý oluþturmaya çalýþanlar þimdi kendileri terör listesine girdiler. Darbeci Paralellere Tayyip Erdoðan'da iyi bir Osmanlý tokadý attý. Onlarýn bir hesabý varsa Allah'ýn da bir hesabý vardý elbet. Allah bu zihniyettekilere fýrsat vermesin ki Mavi Marmaralar Özgür Kudüs'e doðru yoluna devam etsin. Paralel çeteye ve bize eziyet eden Ýsrail iþbirlikçilerine hakkýmý helal etmiyorum, mahþerde bu ahlak yoksunlarý ile elbette hesaplaþacaðýz. Bize sýkýntý verenler sadece onlar deðildi tabi, Çorum'da soðuk rüzgârlar esmeye devam etti ve hala esiyor. Resmi bir kuruma ait olan iki yüz kiþilik konferans salonunu Mavi Marmara'dan sonra bize vermediler. Salonu her talep ettiðimizde görevli kiþiler artýk bizden salon istemeyin size vermeyeceðiz dediler. ÝHH iftar Týrlarýmýzý, stantlarýmýzý engellemeye çalýþtýlar ve pankartlarýmýzý indirdiler. Mavi Marmara Gemisi Ýstanbul'dan kýrk kiþilik bir gurupla hareket etti. Paralel terör örgütü gemiye Ýstanbul'dan binen kýrk kiþinin listesini acilen Ýsrail'e bildirdi. Siyonist Ýsrail'de Mavi Marmara'ya Ýstanbul'dan ilk binen kýrk kiþilik bu gurubu terör listesine ekledi ve Mavi Marmara da düþtüðümüz durumdan bu kýrk kiþi sorumludur dedi. Allah'a þükürler olsun ki Ýstanbul'dan binenlerdenim. Ýsrail'in Türkiye'de ve Çorum'daki yandaþlarýnýn bu konuda ne tür çalýþmalar yaptýðýný da biliyoruz. Biz bunlarý yaþadýk halada yaþamaya devam ediyoruz. Gelinen süreçte ortada olan þudur ki Mavi Marmara Olayýnda Ýsrail ve Siyonizm çok büyük yara aldý. Gazze'li kardeþlerimiz Mavi Marmara'yý milat kabul ediyorlar. Mavi Marmara'dan öncesi ve Mavi Marmara'dan sonrasý var diyorlar. Amacýmýz Kudüs'ün özgürleþmesidir. Kudüs özgürleþene, Siyonist Ýsrail Filistin topraklarýndan defolana kadar mücadelemiz devam edecektir." "Otoyol açýklamasý yaparken herhalde sýfýrlarý karýþtýrmýþlar" Otoyolun Sungurlu'dan geçmediði yönündeki söylentilere deðinen Uslu, otoyolun Sungurlu'nun 35 kilometre dýþýndan geçtiði yönündeki iddialarý sert bir þekilde eleþtirdi. Söylenenlerin gerçekleri yansýtmadýðýna vurgu yapan Uslu, otoyolun Sungurlu'nun 3,2 kilometre dýþýndan geçtiðini ve eleþtirenlerin sýfýrlarý karýþtýrdýðýný belirtti. Arifegazili'de halka hitap eden AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, otoyol tartýþmalarýna açýklýk getirdi. "Bunun için yalan söylemenin bunun için çarpýtmanýn, kafa karýþtýrmanýn bunun için siyaseti yerlerde süründürmenin bir alemi ya da gereði yok" diyen Uslu, söylentilere cevap vererek þöyle devam etti: "Diyorlar ki otoyol Sungurlu'ya 35 kilometre, þimdi de vazgeçtiler 24 kilometre diyorlar. Daha düþecekler, daha düþecekler hakikati gördüklerinde. Onlar hakikati görmek istemiyorlar. Televizyon ve billboardlardaki ilanlardaki resimlerde Sungurlu'nun yeriyle oynamýþlar. Kemalli bölgesi Sungurlu'ya kaç kilometre 3 kilometre 200 metre. Bakýnýz Kemalli'yi söylemiyorum, Kemalli'deki kavþaðý söylüyorum. Buradan otoyol 3,2 kilometre, ayrýca Boðazkale ve Alaca'ya da ayrý bir kavþak daha veriyor. Orada da bir kavþak olacak. Yani Sungurlu ile OSB arasýnda bir kavþaðýmýz olacak. Peki, Sungurlu'ya 34 kilometre nere, 3,2 km nere. Sen oraya birkaç sýfýr ekledin ya da orada bir sýfýr hayal ettin. Sungurlu 3,2 km gidince çevre yolundan otoyola girmiþ olacak. Hakikati göreceksin. Yalancýnýn mumu biz gelinceye kadar ancak yanýyor. Vaatleri söndürmüyoruz. Vaatler fos çýkmýyor, fos çýkan senin kafandaki yalan. Sen Sungurlu'ya otoyol gelmesini çok görüyorsun, Sungurlu'ya otoyol geldiði için teþekkür etmen gerekirken Sungurlu'ya otoyol gelmiyor, yalan çýktý, fos çýktý demek sana yakýþmýyor. Her kim söylüyorsa sana yakýþmýyor." Sungurlu'dan çift hatlý demiryolunun geçeceði müjdesine de deðinen Uslu, 1925 yýlýnda Ýsmet Ýnönü 'den Çorumlularýn ümran yolu istediðini hatýrlatarak "90 yýllýk beklentiyi biz gerçekleþtireceðiz. Hýzlý treni yapmak bize nasip olacak. Sungurlu'dan geçen hem yük treni hem de hýzlý tren olacak" diye konuþtu.

10 2 30 MAYIS 2015 CUMARTESÝ HABER 10 TÜM ÇORUM HALKININ MÜBAREK Berat KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLAR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝM. Meþhur Tandýr Kebap Kadir Usta Adres: Hamit camii sok. No :45 Tel: (0364) Altýkardeþ Tic. TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN BERAT KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek BERAT KANDÝLÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Bahattin - Mahmut - Ömer Altýkardeþ Hindistan'dan þifa aramak için Çorum'a geldi Örnek kan baðýþçýlarýna teþekkür Hitit Üniversitesi Kýzýlay Kulübü ve Türk Kýzýlay'ý Çorum Kan Baðýþý Merkezi'nin iþ birliðinde toplam kan baðýþý sayýsý 10 ve üzerinde olan üniversite mensubu gönüllü kan baðýþçýlarý için madalya töreni düzenlendi.hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Kýzýlay tanýtým filminin gösterimi ile baþlayan etkinlik, Üniversite Kýzýlay Kulübü Baþkaný Muhammed Akgül, Türk Kýzýlay'ý Çorum Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer ve Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn konuþmalarý ile devam etti. Kýzýlay Kulübü Baþkaný Muhammed Akgül, Kýzýlay Kulübünün kuruluþ süreci ve faaliyetleri hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak Kýzýlay Kulübü'nün kan baðýþý, yardým kampanyalarý ve belirli gün ve haftalarla ilgili faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.türk Kýzýlay'ý Çorum Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, ülkemizdeki kan ihtiyacýna dikkat çekerek Türk Kýzýlay'ýnýn ülkemizdeki kan ihtiyacýný karþýlamakla görevlendirilmiþ tek kuruluþ olduðunu ifade etti. Kan baðýþ oranlarýna iliþkin bilgiler vererek kan baðýþýnýn bir toplum sorunu olduðunu söyleyen Dr. Biçer, üniversitenin kan baðýþý konusunda göstermiþ olduðu özen ve destekler için Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti.rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da güzel bir vesile ile bir arada olmaktan duyduðu memnuniyeti ifade ederek öðrenci kulüplerinin böylesi insanlýk için önemli faaliyetlerde baþarý ile yer almasýnýn gurur verici olduðunu belirtti. Kanýn sadece insandan üretilen bir madde olduðunu ifade ederek kan baðýþýnýn bir gönüllülük faaliyetinin ötesinde insan hayatý ve toplum açýsýndan önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, bu önemli durum karþýsýnda üniversitenin üzerine düþen görevi yerine getirmeye hazýr olduðunu belirterek bu sürece katký saðlayan tüm mensuplarýna, kurtarýlan hayatlar adýna, insanlara verilen ümitler adýna teþekkür etti. Açýlýþ konuþmalarý sonrasýnda toplam kan baðýþý sayýsý 10 ve üzerinde olan üniversite mensuplarýna madalyalarýnýn verildiði etkinlik, Kýzýlay Marþýnýn okunmasý ile sonlandý. Çorum Özel Hastanesi'nde 140 kilograma ulaþan bir hastanýn midesine, 10 dakika süren müdahaleyle balon yerleþtirildi. Hindistan'da öðretmenlik yapan 31 yaþýndaki Önder Þahan simli hastanýn, bu yöntemle 6 ayda 35 kilo vermesi hedefleniyor. Obezitenin günümüzün saðlýk sorunlarýnýn baþýnda yer aldýðýný belirten Genel Op. Dr. Murat Akbaba Önder Þahan Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Murat Akbaba, hastalarýn genelde günlük aktiviteleri, spor faaliyetlerini yerine getiremediðinden dolayý kalori dengesizliði ve sedanter yaþandýðý, kilo vermekte zorluk çektikleri için de böyle bir uygulamayý Çorum'da baþlattýklarýný söyledi. Cerrahi müdahale yapýlmadan aðrýsýz, hastanýn midesine 10 dakika içinde balon yerleþtirildiðini belirten Op. Dr. Murat Akbaba, "Çorum'a artýk çok yaygýnlaþacak bir hizmet getiriyoruz. Bu da,mideye balon yerleþtirilmesi, yani aðrýsýz ve ameliyatsýz 10 dakikada hafif uyutma anestezisi altýnda balon yerleþtirme sistemidir. 6 ay sonra yine hafif bir uyutma anestezisi altýnda bu balonu çýkarýyoruz.hastalarýmýz uygun diyetle yaklaþýk 15 ile 35 arasýnda kilo kaybýna uðruyor.þiþmanlýk ameliyatlarýna göre çok çok az riskleri olan bu uygulamanýn komplikasyonlarý, literatürde çok düþüktür. O konuda hastalarýmýz bize baþvurabilirler" dedi. Hindistan'da Fen Bilgisi öðretmenliði yapan Önder Þahan ise konuyla ilgili olarak, saðlýk konusunda çok ciddi adýmlar atan Çorum ilini ve Çorum Özel Hastanesini titizlikle araþtýrdýktan sonra Hindistan'dan, kalkýp geldiðini, bu uygulamanýn en güzel yönünün de,müdahale yapýldýktan 2 saat sonra normal yaþantýsýna devam ettiðini belirtti. Halk-Lis oyunun rengini açýkladý CHP Çorum Halk-Lis Baþkaný Fatih Þanal yaptýðý basýn açýklamasýnda ilk oylarýný CHP'ye verme kararý aldýklarýný söyledi. CHP Ýl Binasýnda düzenlenen Fatih toplantýya CHP Çorum Halk-Lis Baþkaný Fatih Þanal ve Yönetim Kurulu Þanal Üyeleri katýldý. Toplantýda konuþan Þanal, ilk oylarýný CHP'ye verme kararý aldýklarýný ve ilk kez oy kullanacak her genci CHP'ye oy vermeye davet etti. Þanal, "Bugün burada CHP Lise Komisyonu Halkçý Lisesiler olarak toplanmýþ bulunmaktayýz. 7 Haziran Genel Seçimlerinde ilk defa oy kullanacak genç arkadaþlarýmýza 'yaþanacak bir Türkiye için ilk oyumuz CHP'ye adý kapsamýnda hitap ediyoruz. Bizler halkçý liseliler olarak partimizin gençler için vaatlerini büyük genç kitlelerine duyurmaya devam ediyoruz. Ülkemizin eðitim sistemi iþgal edilmiþtir. Öðrenciler bu malum zihniyet yüzünden sürekli baský içerisindedirler. Bugün Türkiye'de üçbuçuk milyon yeni seçmen vardýr. Bizler sadece Çorum'da ki genç arkadaþlarýmýz deðil bizi duyan tüm arkadaþlarýmýza sesleniyor ve onlarý kucaklýyoruz. Ülkemizin üzerine sinsi karabulut gibi çöken bu sistemi deðiþtirmek için desteklerinizi bekliyoruz. Bizler halkçý liseliler olarak ilk oyumuz halkýn partisi yani Mustafa Kemal'in partisi Cumhuriyet Halk Partisidir diyor ve 7 Haziran'da diðer arkadaþlarýmýzý sandýk baþýna bekliyoruz" þeklinde açýklamalarda bulundu. Yýlmaz MERT

11 2 AÐUS- 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ HABER 11 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz KOÇAKLAR TARIM Akþemsettin Cad. No:20 Çorum TEL: Faks : Gsm : E-Posta : Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Celal Onay Zekeriya YURTTAÞ "Ülkeyi kaos ortamýna sürükleyenler þimdi bizi eleþtiriyor" AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, bazý MHP'li Milletvekili adaylarýnýn AK Parti'nin yaptýðý icraatlardan haberi olduðunu ve buna raðmen açýklamalar yaptýklarýný söyledi. Geçtiðimiz Cuma günü Gülüm Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen Gülabibey Mahallesi toplantýsýnda konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu 1999'da seçimlerle göreve gelen ve 5 yýl görev tevdi edilen Aansol-M hükümetinde koalisyon ortaklarýndan birisinin MHP olduðunu hatýrlatarak, "Çorum'a hangi çiviyi çaktý. Bir vali konaðý yaptý trilyonlarý harcadý ve memur maaþýný ödeyemeyip insanlarý inim inim inletip sonra dayanamayýp kaçmadýlar mý? 3,5 yýlda hükümet býrakmadýlar mý? Sosyal alanda yaptýðýmýz politikalardan haberi olmayan MHP Milletvekili adayý daðýtmýþ olduðu el broþürlerinde gaziler,þehit yakýnlarý,maluller, yaþlýlar,engelliler, emekliler, gibi yapacaklarý vaatleri belirtmiþler biz vaat yapmýyoruz, yapýlan hizmetleri anlatýyoruz bunlar vaat ederken bizler yaptýk. kadýn sýðýnma evleri, çocuk yaþam merkezleri, yaþlý bakým ve rehabilitasyon merkezleri, engelli yaþam merkezleri sosyal politikalarda yaptýðýmýz hizmetlerin bir kýsmýdýr. Bu hizmetler 13 yýldýr durmaksýzýn gerçekleþtirildi. Bilmiyorlarsa daðýtmýþ olduðumuz materyallerden alýp okusunlar ki AK Parti hükümeti 13 yýl içeriþinde neler yapmýþ görsünler. Yapacaklarýný hazinemizde bulunan 75 milyar dolar paraya gözünü dikerek gerçekleþtirecekler, 13 yýl öncesi hazinede para býrakmadýlar, IMF'ye köle ettiler. Memur maaþlarýný almak için IMF'nin kapýsýnda bekleyen bunlar deðil miydi? IMF'ye 25,6 milyar dolar borcu ödeyip þimdi IMF'ye borç veren bir ülkeyiz. Bunlar 13 yýllýk AK Parti Hükümeti zamanýnda yapýlanlardan bazýlarýdýr. "Doðum yardýmý" kapsamýnda Türk vatandaþý olan herkese, canlý doðan çocuk için doðum yardýmý ödemeleri fiilen baþladý. 15 Mayýs'tan sonra doðan çocuklar için devlet en az 300 lira ödeme yapacak.15 Mayýs 2015 tarihinden sonra doðan çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baþvuranlar, doðan bebeðin ailenin kaçýncý çocuðu olduðuna baðlý olarak birinci çocuðu için 300 TL, ikinci çocuðu için 400 TL ve üçüncü ve sonraki çocuklarý içinse 600 TL doðum yardýmý alacaklar. Doðum yardýmýna iliþkin yönetmelik,bakanlar Kurulu kararý ile yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Anasol-M hükümeti zamanýnda Ýmam Hatip Lisesi mezunlarýný maðdur etmek için katsayýyý getiren bunlar deðil miydi, ülkeyi kaos ortamýna sürükleyen bunlar deð ilmiydi. Biz hiçbir zaman laf yapmadýk halkýmýzýn refah seviyesini artýrmak için 13 yýldýr durmaksýzýn çalýþtýk. Laf üreten bir parti deðil icraat üreten bir partiyiz ve bu þekilde olmaya da devam edeceðiz" dedi. Ýskilip'e 300 milyon liralýk yatýrým yaptýk Vali Kara'dan Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun Vali Ahmet Kara, Ýl Emniyet Müdürü Vekili olarak Çorum'da ki görevine baþlayan Murat Kolcu'yu ziyaret etti. Vali Kara Emniyet Müdürlüðü binasýna geliþinde Murat Kolcu ve birim amirleri tarafýndan karþýlandý.vali Ahmet Kara ziyarette Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun Çorum için hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý seçim çalýþmalarý kapsamýnda beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Mahmut Öztemiz, Adem Oðuzhan Kaya ve Ýl yönetim kurulu üyesi Mesut Ceylan ile Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Selvi, Ýl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Ýskilip Küçük Sanayi esnafýný ziyaret etti. Tek tek bütün esnafý ziyaret ederek "Kolay gelsin bereketli olsun. Hayýrlý iþler" diyen Baðcý esnaflarla yaptýðý sohbetlerde "Esnafýmýzý ekonominin can damarý olarak görüyoruz esnafýmýzý ve sanatkarlarýmýzý yakýndan ilgilendiren iyileþtirmeler ve yasalar çýkardýk.krediye ulaþma yollarýný kolaylaþtýrdýk.iþyerini yenilemek isteyen,yeni makinalar almak isteyen iþyerini büyütmek isteyen esnafýmýza kolay kredi imkanlarý ve teþvikler saðladýk.türkiye 13 yýlda büyük mesafe aldý.toplumun tamamýnýn yaþamýný kolaylaþtýracak politikalar uyguladýk. 4. AK Parti iktidarýnda Türkiye'yi þaha kaldýracak politikalara uygulayacak, kararlar alacak ve yatýrýmlar yapacaðýz. Seçim beyannamemizde ve ekonomik dönüþüm programlarýmýzla yok haritamýzý belirledik. Türkiye ekonomisi önümüzdeki 4 yýlda 1 trilyon dolarlýk bir büyüklüðe ulaþacak milli gelirimiz artacaktýr" dedi. Baðcý ayrýca ihale edilen Kýzýlýrmak Týmarlý Sulama Projesinin önemine deðinerek "Bayat Uðurludað ve Ýskilip ilçelerimizin ekonomisi bu sulama projesi ile daha da canlanacak, tarým ve hayvancýlýk geliþecek, verim artacak, üreticinin geliri artacak ve ticaret canlanacaktýr" þeklinde kaydetti. Baðcý cezaevinin taþýnmasý ve Yeni Cezaevinin yapýlmasý ile ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini ve amaçlarýnýn 2015 yýlý içinde proje yapým ihalesine çýkýlmasýný saðlamak olduðunu söyledi. Turizm Projeleri hakkýnda bilgiler veren Baðcý "Hem Ýskilip de yaþam kalitesini artýrmak hem de Ýskilip'in ekonomisini daha iyi duruma getirmek için çalýþacaðýz. Ýskilip AK Parti'ye güvendi ve destek verdi. Bu seçimlerde hemþerilerimizin artan desteðini alacaðýmýza eminiz. Bütün ilçeleriyle Çorumu kalkýndýrmak için 13 yýldýr çalýþtýk çabaladýk. Sadece son bir yýlda Ýskilip ilçemizde yatýrým kararý alýnan ve ihale edilen projelerin toplamý 300 trilyonu aþmaktadýr. Bunlar Sulama Projesi,Çankýrý Yolu,Þehir Altyapýsý,TOKÝ,Fen Lisesi ve 24 Derslik Mesleki ve Teknik Eðitim Lisesidir" dedi. Milletvekili Baðcý, AK Parti il yönetimi Ýskilip belediye baþkaný ve ilçe yönetiminin ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getiren sanayi esnafý "Ýþlerimiz iyi ancak çalýþtýracak kalfa ve çýrak bulamýyoruz. Pek çok esnaf tek kiþi çalýþýyor. Gençler ve iþsizler iþ beðenmiyorlar" dediler. Berât Gecesi ve Önemi Bu gece Berât Kandilini idrak edeceðiz inþallah. Bu gece, bir sene içinde olacak iþlerin, rýzýklarýn, ecellerin, hastalýklarýn, zelzele ve buna benzer meydana gelecek þeylerin, listesi yetkili meleklere teslim edilir, onlar da günü gününe emir olunanlarý yerine getirirler. Kur'an-ý kerim de bu gece, Levh-i mahfuzdan bir bütün olarak dünya semasýna indirilmiþtir...berât Gecesine peygamberimiz çok deðer verir ve ibadet ederlerdi. Hazreti Aiþe validemiz anlatýyor: "Bir gece peygamberimiz yataðýndan kalktý, abdest aldý, namaza durdu. Uzunca bir namaz kýldý secdede o kadar çok kaldý ki, ben vefat etmiþ olabileceðini düþündüm! Elimi mübarek ayaðýna dokundurdum, hareket ettiklerini görünce sevindim. Namaz bitince sordum: 'Ne kadar çok secdede kaldýnýz? Hayatýnýzdan endiþe etmeye baþlamýþtým. Hayýrdýr, hiç sizi böyle görmemiþtim' dedim. Buyurdu ki: Ya Aiþe! Bu gecenin hangi gece olduðunu biliyor musun? Bu gece þaban ayýnýn 15. gecesi olan Berât Kandili gecesidir. Bu gece, ameller Yüce Rabbimize arz olunur. Gelecek sene içinde kimin rýzkýnýn ne kadar olduðunu açýklayan liste Mikail aleyhisselama verilir. Öleceklerin listesi Azrail aleyhisselama teslim edilir..." Bu geceye sað olarak kavuþtuysak, geçen senedeki listede adýmýz yoktu demektir. Ancak, her an ölüme hazýr olmalýyýz. Fýrsat elimizde iken, böyle manevi ticareti kaçýrmayalým. Nitekim, geçen kandilde beraber olduklarýmýzdan bazýlarý þu an aramýzda deðiller. Hadis-i þerifte buyuruldu ki: "Berât Kandili gecesini ihya ediniz, bir sonraki günü de oruçlu geçiriniz." Bu gece güneþ battýktan sonra Rabbimiz rahmeti ile dünya semasýna nüzul eder ve buyurur ki: "Maðfiret isteyen yok mu? Onu affedeyim, rýzýk isteyen yok mu? Onu rýzýklandýrayým. Hasta olan veya bir belaya uðrayan yok mu? Ona þifa ve afiyet vereyim. Þunu isteyen yok mu?.. Bunu isteyen yok mu?.. Kullarýmýn dilediklerini vereyim..." Bu ilahi nida fecre kadar devam eder. Ona açýlan eller (hele böyle gecelerde) boþ dönmez. Çok tövbe edelim, dua edelim... Dargýnlar barýþmalý, büyüklerimizin ve sevdiklerimizin kandillerini tebrik etmeliyiz ve dualarýný almalýyýz. Bu vesileyle mübarek Berât Kandilinizi tebrik eder, hepimize ve Ýslam âlemine hayýrlara vesile olmasýný cenâb-ý Hak'tan dilerim... M. Said ARVAS Sual: Berat Gecesi ne zamandýr, önemi nedir? CEVAP Berat Gecesi, Þaban ayýnýn 15. gecesidir Tefsirlerde Kur'an-ý kerimin, Levh-ilmahfuza bu gece indirildiði bildirilmektedir. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki: (Apaçýk olan Kitab'a andolsun ki, biz onu [Kur'aný] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanlarý uyarmaktayýz.) [Duhan 2,3] Her sene, Þaban ayýnýn on beþinci Berat gecesinde, o senede olacak þeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her þey Levh-i mahfuzda yazýlýr. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.

12 2.ve 3.Lig'e teþvik sistemi 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ TFF Yönetim Kurulu'nun dün Ýstanbul'da yaptýðý toplantýda sezonu ilan edilecek hususlar karara baðlandý. Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig'de genç futbolcu teþvik sisteminin getirildiði yeni uygulamada Spor Toto 2. Lig'de 1 milyon TL, Spor Toto 3. Lig'de ise 2 milyon TL'lik bir teþvik havuzu oluþturuldu. Genç futbolcu oynatan kulüpler, belirlenen sistem çerçevesinde ek gelir etme þansýna kavuþacak. Belediyespor Genel Kurul'a gidiyor Mustafa Özbayram Çorum Belediyespor yönetimi Olaðan Üstü Genel Kurul'a gidiyor. Geçtiðimiz sezon 2.Lig'i kýl payý kaçýran Çorum Belediyespor'da baþkan Zeki Gül Genel Kurul kararý alýrken genel kurul tarihinin bugün netlik kazanacaðý öðrenildi. Ligin bitiminin ardýndan genel kurul kararý aldýklarýný belirten Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, gerçekleþtirilecek olan genel kurulun tarihinin bugün netlik kazanacaðýný belirtti. Yönetim içerisinde deðiþikliklerin olmasýna kesin gözüyle bakýlan genel kurulun ardýndan Çorum Belediyespor yönetimi transfer harekatýna da baþlayacak. Geçtiðimiz sezonu da kýsa deðerlendiren Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram Play-Off'ta final oynamanýn ancak final maçýndan çýkamamanýn kendileri için üzücü olduðunu belirtti. Teknik Direktör deðiþikliðinin gelecek sezona olumlu yansýyacaðýný düþündüklerini belirten Özbayram Yavuz Ýncedal'a gelecek sezon görev alçaðý takýmda baþarý dileklerinde bulundu. Spor Servisi Süleyman Caner "Gelecek sezon 2.Lig'e çýkacaðýz" Ýstanbulsporlu futbolcular kupayý baþkanlarýna götürdü Spor- Toto üçüncü ligde mücadele eden Zonguldakspor'da yeni sezonla ilgili çalýþmalarýn önümüzdeki haftadan itibaren baþlayacaðý belirtildi. Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, yeni sezon öncesi ilk olarak kongre yapacaklarýný ve yeni bir yönetim oluþturacaklarýný ifade ederek þunlarý söyledi;" Profesyonel liglerde transfer sezonu 9 Haziran'da baþlýyor. Yeni sezon ise 23 Agustus'ta start alacak. Bizde bu tarihleri göz önüne alarak bir an önce yeni sezon hazýrlýklarýna baþlamalýyýz. Yeni sezon öncesi bir kongre yapmayý amaçlýyoruz. Bir yandan kongre hazýrlýklarýmýz sürerken, diðer yandan da yavaþ yavaþ transfer çalýþmalarýna baþladýk. Ancak tüm bu çalýþmalar önümüzdeki haftadan itibaren hýz kazanacak. Kýsa zaman içinde hocamýzý açýklayýp yeni sezon hazýrlýklarýna hýz vereceðiz. Þunu belirtmek isterim. Bizim olduðumuz yerde Zonguldakspor hiçbir zaman hedefsiz olmaz. Bunun için elimizden geleni yapýyoruz. Hazýrlýklarýmýzý ve çalýþmalarýmýzý bu doðrultuda yapacaðýz. Spor Servisi Üçüncü lig birinci grupta Play-off maçlarýnda Zonguldakspor'u eledikten sonra finalde sonra Çorum Belediyespor'u yenerek þampiyon olan ve Spor Toto 2. Lige yükselerek Ýstanbulsporlu oyuncular ve yönetim kurulu, geçtiðimiz günlerde geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden kulüp baþkanlarý Ömer Sarýalioðlu unutmadý. Spor Toto 3. Lig Play Off Ýlim Yayma Cemiyeti Buhara Yükseköðretim Öðrenci Yurdu'nun mart ayýnda baþlattýðý "bahar turnuvalarý" final karþýlaþmasý önceki gün gerçekleþti.eleme usulü düzenlenen turnuvaya 6 takým katýlmýþtý. Bu takýmlardan Abdülhamidin Torunlarý Spor þampiyon olurken Teknik Heyet Spor'da 2. oldu.yurt Müdür Faruk Özyýlmaz yaptýðý açýklama- Müsabakasý'nda Çorum Belediyespor'u 3-1 yenerek 2.lige yükselen Ýstanbulspor'lu oyuncular ve yönetim kurulu üyeleri geçtiðimiz günlerde geçirdiði kalp krizi sonucu vefa eden kulüp baþkanlarý Ömer Sarýalioðlu'un, Trabzon'un Of Ýlçesinde bulunan mezarýný elde ettikleri þampiyonluk kupasýyla ziyaret ederek dua okudalar. CHP Trabzon milletvekili adayý Avukat Haluk Pekþen de vefat eden Ýstanbulpor Kulüp Baþkaný Ömer Sarýalioðlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Futbolcularý da vefat eden baþkanlarýna verdikleri þampiyonluk sözünü yerine getirmelerinden dolayý kutlayan Pekþen, Ýstanbulsporlu yöneticileri ve futbolculara baþsaðlýðý dileklerini ilettikten sonra Sarýalioðlu'nun mezarý baþýnda dua okudu. Spor Servisi Ýlim Yayma þampiyonlar belli oldu da, gençlerin sosyal, kültürel, ve sportif yönlerden geliþmelerini artýrmak ve gençlerin saðlýklý bir yaþam sürmeleri bunun yasý sýra müsabakalarda sevgi ve kardeþliðin ön plana çýkarýlmasý amacýyla düzenlemiþ olduklarý futbol turnuvasý ve gerekse masa tenisi turnuvasýnýn final karþýlaþmalarýnýn yapýldýðýný ifade ederek "Sevgi, saygý içerisinde kýyasýya bir mücadelenin sonucunda bazý takýmlar elendi bazý takýmlar ise dereceye girmeye hak kazandýlar. Ben bu organizede yer alan öðrencilere ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. Spor Servisi Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda günün sonuçlarý Kalehisar Köyü: 2 Çorum Barou: 1 SAHA: 1 No'lu Dýþ saha. HAKEMLER: Yüksel Basar, Sedat serhat Tataroðlu, Hasan Sýnýrtaþ. KALEHÝSAR KÖYÜ: Ýskender, Ali, Savaþ, Mehmet Darýcýk, Metin, Levent, Mehmet Dalyan, Muammer, Sedat, Erol, Yahya, Atila, Ethem, Niyazi, Özcan, Emre, Bayram. ÇORUM BAROSU: Özkan, Öztürk, Ahmet, Muharrem, Hakan, Ceylan, Ekrem, Turgay, Ýsmail, Nurullah, Halil, Atalay, Vedat, Adem, Turan. GOLLER: Dk. 19 Sedat, Dk. 31 Muammer, (Kalehisar Köyü). Dk. 28 Halil (Penaltýdan) (Çorum Barosu). Osmancýk Kale Otel: 4 Anitta Otel: 3 SAHA: 2 No'lu Dýþ saha. HAKEMLER: Serhat Sarkandý, Abdullah Akkoyun, Arslan Iðnak. OSMANCIK KALE OTEL: Burak, Kerim, Ayhan, Arslan, Ýsmail, Tayfur, Özcan, Mustafa, Ramazan, Nadir, Barýþ, Muharrem, Selçuk, Tuncay, Sadýk. ANÝTTA OTEL: Bektaþ, Erkan, Ali Mýsýrlý, Soner, Gökhan, Adem, Mesut, Mehmet, Ali Kelam, Onur Kaçmaz, Onur Büyükçindil, Hakan, Orhan, Engin. G OLLER: Dk. 11 ve 26 Barýþ, Dk. 20 ve 60 Tayfur (Omancýk Kale Otel). Dk. 33, 38 ve 52 Onur Büyükçindil (Anitta Otel). KIRMIZI KART: Dk. 58 Mesut (Anitta Otel). Fen Ýþ Yolspor: 3 Öncü Ýnþaat: 0 SAHA: 2 No'lu Dýþ saha. HAKEMLER: Özkan Kaya, Mehmet Zeki sevim, Yunus Dursun. FEN ÝÞ YOLSPOR: Ferhat, Yasin, Murat Karabayýr, Fatih Özmen, Ömer, Ekrem, Murat Söðütçü, Fatih Özkaya,Hakký, Davut, Hamdi, Fatih Çalýþkan, Talat, Oktay. ÖNCÜ ÝNÞAAT: Engin, Hakan, Ömer, Osman, Okan, Cemal, Ýdris, Fatih, Tuncay, Þükrü, Erdal, Mehmet. GOLLER: Dk. 2 Ömer, Dk. 13 ve 16 Hamdi. Þellale Cafe- Efe Döþeme: 2 Hasanpaþa M.T.A.L.: 1 SAHA: 1 No'lu Dýþ saha. HAKEMLER:Burak Þahinkara, Emre Alagöz, Harun Tecimer. ÞELLALE CAFE-EFE DÖÞE- ME: Burak, Sedat, Nurullah, Murat, Halit, Hasan, Adem, Hanifi, Ramazan Daþcý, Tekin, Engin, Ramazan Aksoy, Fatih, Ayhan. HASANPAÞA MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ: Oðuzhan, Halil, Ýsa, Ömer, Özgür, Engin, Özcan, Levent, Volkan, Atakan, Erdal, Özgür Bayar. GOLLER: Dk. 4 Engin (Hasanpaþa). Dk. 9 Adem, Dk. 54 Sedat (Þellale Cafe). KIRMIZI KART: Dk. 56 Adem (Þellale Cafe). Spor Servisi

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

Bölgenin en iyi terminali

Bölgenin en iyi terminali Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. GAZETEMÝZÝ BULABÝLECEÐÝNÝZ BAYÝLER AVM Hankapý Mh. Belediye Altý No: 45 KARAPINAR GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE Hastane Karþýsý - KARAPINAR 20 Mayýs 2015 Sayý : 432 1.00 TL. (KDV. Dahil)

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı