Kemoterapi sonrası artık kitlelerin tedavisi. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Universitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kemoterapi sonrası artık kitlelerin tedavisi. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Universitesi"

Transkript

1 Kemoterapi sonrası artık kitlelerin tedavisi Dr. Haluk Özen, Hacettepe Universitesi

2 Testis Tümörleri: Tedavi edilebilen kanser modeli DüĢük evre Kür oranı %100 e yakındır Ġleri evre %85-90 uzun süreli kür oarnları Bütün bu geliģmeler kemoterapi ile cerrahinin optimal kombinasyonu ile gerçekleģmektedir.

3 Testis tümörlerinde mortalite sebebleri Platin direnci RP nun yetersiz kontrolu Demek ki % 50 si önlenebilir.

4 Testis tümörlerinde geç relaps DüĢük evre NSGHT Yetersiz 1 0 RPLND (+/- chemo) BEPx2 Kemo Ġleri evre NSGHT Postkemo RPLND yapılmadan izlemek Yetersiz postkemo RPLND RP nun yetersiz Kontrolu Geç Relaps

5 Kemoterapi sonrası kalan kitlelerde histolojik olarak ne bulunuyor?

6 PK RPLND Histoloji Yazar, yıl no. nekroz teratom kanser Donohue, (44%) 33 (41%) 12 (15%) Toner, (47%) 48 (38%) 17 (14%) Aass, (49%) 50 (29%) 38 (22%) Fossa, (65%) 22 (28%) 5 (7%) Steyerberg, (45%) 236 (42%) 70 (13%) Oldenberg, (67%) 23 (26%) 6 (7%) Sheinfeld, (50%) 183 (43%) 31 (7%) TOPLAM ( 49%) 595 (39%) 178 (12%)

7 RP da artık kitlelerin histolojisi Ġlk kemo Kurtarma kemosu Nekroz Canlı Ca Teratom Nekroz Canlı Ca Teratom %32-60 %9-15 %31-60 %15-65 %36-55 %13-36 Carver et al. J Clin Oncol 2007; Toner et al. J Clin Oncol 1990; Steyerberg et al. J Clin Oncol 1998; Fox et al. J Clin Oncol 1993; Patel et al. AUA 2003; Eggener et al. Cancer 2007; Nguyen et al. AUA 2008

8 HASTALARIN %50 SĠ NEKROZ ÇIKTIĞI ĠÇĠN BU HASTALARI BOġUNA AMELĠYAT ETMEMENĠN YOLU VAR MI? YANĠ; HĠSTOLOJĠYĠ ÖNGÖRMEK MÜMKÜN MÜ?

9 Teratom Benign Kemoya dirençli Biyolojik tavrı değiģken: Growing teratoma sendromu Malign transformasyon Geç relaps DüĢük evre NSTT lerinde RP da %20-30 Testiste yoksa RP da da yoktur Cerrahinin tam olması prognozda çok önemlidir.

10 Teratom: Testiste yoksa RP da da yok demek mümkün değildir MSKCC 1 MSKCC 2 Indiana 3 Testiste yok olduğu durumlarda RPLND spesmeninde teratom 33% 40% 48% Residüyel kitle < 1.5 cm, > %90 küçülme, teratom-negatif testis: 18% 1. Toner et al. J Clin Oncol 1990; 2. Carver et al. J Clin Oncol 2007; 3. Beck et al. J Urol 2002

11 PK RPLND; RP da Teratom Testiste Teratom VAR no. RP de Teratom Beck, (86%) Carver, (67%) Testiste Teratom YOK Toner, (33%) Beck, 2004 Pohar, 2001 ( saf EC) (48%) 12 (24%) Carver, (28%) < 1 cm RP nodül (16%) 1-2 cm RP nodül (21%)

12 KĠTLEDE KÜÇÜLME ORANI ÖNGÖRMEDE YARARLI MI?

13 Testiste teratom, küçülme oranı ve RP kitle histolojisi Kemoya bağlı küçülme Testiste teratom YOK RPLND- Negatif RPLND- Teratom RPLND-Ca >90% %-90% % Büyüme Total (Donohue et al, J Urol 1987)

14 KĠTLENĠN BÜYÜKLÜĞÜ ÖNGÖRÜDE YARARLI MI?

15 Histoloji nasıl öngörülebilir? IVC AORTA IVC AORTA Tümör yok! Tümör RPLND Patoloji: Matür Teratom Genellikle lenf nodu ne kadar küçük ise tartışma o kadar fazladır.

16 Görünen kitlenin olmaması veya çok küçük kitlelerde PK-RPLND Pre-kemo Post-kemo Bu tür kitlelerin izlenmesi mümkün mü?

17 Küçük Post-Kemo RP kitlelerin histolojisi Boyut Canlı Ca Teratom Patel et al. AUA 2003 < 2 cm 3% 21% Patel et al. AUA 2003 None 0 17% Nguyen et al. AUA 2008 < 2 cm 0 50% Toner et al. JCO 1990 < 1 cm 8% 13% Steyerberg et al. JCO 1998 < 1 cm 5% 24% Oldenberg et al. JCO 2003 < 2 cm 7% 26%

18 TÜMÖRÜN KEMO ÖNCESĠ PROGNOSTĠK SINIFI PK- RPLND HĠSTOLOJĠSĠNĠ ÖNGÖREBĠLĠR MĠ?

19 Ġyi riskli hastalarda EPx4 sonu Post-kemo histolojisi 116 hasta, CS IIA-B NSST EPx4 ve hepsine post-kemo RPLND 36 hasta (%31) 5 mm kitle %8 %6 Canlı Ca %39 %26 teratom Stephenson et al. J Clin Oncol 2007

20 Tüm parametreleri bir arada düģünerek öngörü? Nekrozu tahmin yeteneği: Testiste teratom yokluğu AFP HCG LDH Kitlenin büyüklüğü Kemo ile küçülme oranları Yalancı negatif %20-%30 Demek ki tek baģlarına da bir arada da NEKROZ güvenli biçimde öngörülmüyor Steyerberg et al. J Clin Oncol 1998

21 Predicted Probability of Necrosis Ameliyatı olacaklarla olmayacakları model ayırabilir mi? Ġdeal durum % Teratom ve kanser Nekroz Vergouwe et al. J Urol 2001 %25 Yanılma payı ile tedavi kararı verilemez

22 Öngörmenin olamamasının kanıtı A: CR, testiste teratom (-), PK- RPLND yapılmadı C: Residüyel kitle (+) testiste teratom(+), PK-RPLND (+) D: Residüyel kitle (+) testiste teratom(-), PK-RPLND (+) E: 90% küçülme, testiste teratom (-), PK-RPLND yapılmadı B: Inop En kötüsü kitle çok küçüldü, testiste teratom yok diye PK_RPLND yapılmayanlar. Debono et al. J Clin Oncol 1997

23 Nasıl yapalım? Bilat RPLND Modifiye template

24 Modifiye template lerin mantığı nedir? Antegrad Ejakülasyon Tam, bilateral < %20 Modifiye template lar 51-85% Bilateral sinir koruyucu 95%+

25 RPLND Template leri Tam bilateral Modifiye sağ

26 RPLND Template leri Tam bilateral Modifiye sol

27

28 MSKCC: Bilateral PK- RPLND ve modifiye RPLND Sağ Sol Toplam Hasta Template dışında 52 (%37) 34 (%27) 86 (%32) teratom 40 (%77) 27 (%79) 67 (%78) Canlı ca 12 (%23) 7 (%21) 19 (%22) Carver BS, et al, J Clin Oncol 2007; 25:

29 PK-RPLND patolojisi (n=269) Histoloji Template içi Template dışı Mat/Immat Teratom 131 (72%) 62 (72%) TMT 12 (7%) 5 (6%) Teratom +/- Canlı Ca 156 (85%) 79 (92%) Canlı Ca 40 (22%) 19 (22%) Template içi ve dışı histolojiler eşit: Bilateral PK-RPLND kesin gerekli.

30 BİRDEN FAZLA YERDE KİTLE VARSA NE YAPALIM? LOKASYONLAR ARASI HĠSTOLOJĠK FARKLILIK >%30 TÜM KITLELER ÇIKACAK

31

32 Akciğerde kalan kemo sonrası kitlelerde ne yapmalıyız? 102 PK- Cerrahisi uygulananlar arasında 19 hastanın kalan kitlesi göğüs boşluğunda Çoğunlukla sınırlı cerrahi uygulandı. 8 hasta hem RPLND hem de Akciğer cerrahisi geçirdi. Her iki alanda aynı histoloji sadece %25 hastada bulundu. Eskicorapçı et al; Int. J Urology (2004)

33 Torakal post-kemo cerrahisi Hastalıksız sağkalım ortalama 28 aylık takip ile %73 Göğüsteki artık kitlelerin hepsi çıkarılmalı. RP daki patolojiye güvenip izlemek mantıklı değil

34 Cerrahi sonrası ek tedavi Yaygın ögreti tam olarak rezeke edilen ve patolojide canlı kanser tanısı alanlara ek 2 kür kemoterapi vermek idi. Ancak Fizazi ve arkadaşları tam rezeke edilen, IGCCCG iyi riski gruptan ve canlı CA <%10 hastalarda hemen kemo verilmesine gerek olmadığını göstermiştir. Carver BS : Current Opinion in Oncology 2011 Fizazi K: J Clin Oncol 2001

35 Post-kemo cerrahi sonucu Canlı kanser çıkanların prognozunda etkili faktörler Prognostik grup Kemoterapiye verilen yanıt Cerrahinin tam olması Fizazi K: J Clin Oncol, 2001

36 SEMĠNOM ve PK-Cerrahi <3cm kitlelerin izlenmesi konusunda konsensüs vardır. >3cm vakalarda PET Scan yapılmalıdır. PET Scan özgüllüğü %100 duyarlılığı %80 dir. Bu nedenle >3 cm kitlelerde sınırlar belli ve PET (+) ise PK RPLND yapılmalıdır. De Santis M; J Clin Onc 2004; 22:

37 KOMPLİKASYONLAR Heindenreich et al. Eur Urol 53 (2008)

38 IV C böbre k METASTATİK TESTİS TÜMÖRÜ TEDAVİSİ ürete r aort

39 HO/01

40

41 Post Kemo Cerrahi Eğer yılda 1-2 defa yapıyorsanız ve yapmayın KV Cerrah, Karaciğer transplantını bilen bir cerrah, deneyimli bir anestezist gerekli Perop ve postop takibini bilen deneyimli hekim hemşire ekibi gerekli

İleri Evre Testis Tümörleri Kemoterapi Sonrası Cerrahi. Dr. Cemil Uygur

İleri Evre Testis Tümörleri Kemoterapi Sonrası Cerrahi. Dr. Cemil Uygur İleri Evre Testis Tümörleri Kemoterapi Sonrası Cerrahi Dr. Cemil Uygur TEDAVİ KONSEPTİ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER: DİFERANSİASYON BOZUKLUĞU GERM HÜCRELİ TÜMÖR KLASİFİKASYONU GERM CELL (STEM) ITGCN EC/YS totipotentir.

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 149-160 Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR?

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? Doç. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Over kanseri Dünyada; 7. en sık kadın kanseri 240.000

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr.

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr. Konu Yazarı Prof. Dr. Tufan Bilgin Yazışma adresi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BURSA ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Retinoblastom (Kısa Bilgiler)

Retinoblastom (Kısa Bilgiler) www.kinderkrebsinfo.de Retinoblastom (Kısa Bilgiler) Copyright 2013 Competence Network Paediatric Oncology and haematology yazar: Maria Yiallouros, üzerinde oluşturulan 2011/07/19, editör: Dr. med. Ebrus

Detaylı

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya, Mart 2014 Aksitinib: İkinci nesil TKI Aksitinib, VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 ün potent ve selektif

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER

ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER N LGÜN YARIfi* EP DEM YOLOJ - ET YOLOJ -GENET K Germ hücreli tümörler (GHT) çocukluk ça tümörlerinin %2-3 ünü oluflturmaktad r. En s k üç yafl alt ve 12 yafl üstünde

Detaylı

Endometrial kanser nedir?

Endometrial kanser nedir? Endometrial kanser nedir? Endometrial kanser gelişimindeki risk faktörleri nelerdir? Endometrial kanser önlenebilir mi, bunun için neler yapılabilir? Endometrial kanser erken yakalanabilir mi, bulgular

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER ÜROONKOLOJİ/Urooncology MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER Yusuf KİBAR*, Yaşar ÖZGÖK*, Serdar GÖKTAŞ*, Okan KUZHAN**, Lütfü TAHMAZ*, A.Fuat PEKER* * Gülhane Askeri

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

MALĠGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA SAĞKALIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

MALĠGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA SAĞKALIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĠ KIRDAR KARTAL EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ RADYASYON ONKOLOJĠSĠ KLĠNĠĞĠ KLĠNĠK ġefġ: DR.ALPASLAN MAYADAĞLI MALĠGN PLEVRAL MEZOTELYOMADA SAĞKALIMI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER (UZMANLIK

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir.

Detaylı