T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 1

2 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. KAPSAM MADDE 2: Bu yönetmelik Karşıyaka Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nün görevleri ile Müdür, Gerçekleştirme Memuru ve diğer personelin görev yetki ve sorumluluklarını kapsar. DAYANAK MADDE 3: Bu yönetmelik, tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR MADDE 4: Bu Yönetmelikte geçen; (1) Belediye Başkanlığı: Karşıyaka Belediye Başkanlığı nı (2) Başkan: Karşıyaka Belediye Başkanı nı (3) Müdür: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü nü (4) Müdürlük: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nü (5) Şef: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nde görevli şef (6) Memur: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nde görevli memur personeli (7) Büro Personeli: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nde görevli büro personelini ifade eder. TEŞKİLAT VE BAĞLILIK MADDE 5: (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Müdür, Müdür Yardımcısı, Şef, Gerçekleştirme Memuru, Büro Personeli nden oluşur. (2) Müdürlük Başkan a bağlı olarak çalışır. (3) Müdürlük; Basın Yayın Birimi, Protokol Birimi, Tanıtım Birimi ve Halkla İlişkiler Birimi nden oluşur. Sayfa 2

3 MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ İKİNCİ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR MADDE 6: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nün görevi, Belediyenin her türden yazılı, sözlü, görsel Basın Kurumları ve halk ile ilişkilerle ilgili kanunlar ve iş bu yönetmeliğin kendisine verdiği vazife ve sorumluluklar sayesinde yürütülmesini sağlar. BASIN YAYIN BİRİMİ (1) Belediyemiz ile basın kuruluşları arasında haber akışını sağlayan birimimiz, her gün düzenli olarak ulusal ve yerel gazetelerde, internet haber sitelerinde ve televizyonlarda belediyemiz ve belediye başkanımız ile ilgili çıkan haberleri, takip edip gazete kupürlerini çoğaltarak Başkan ve Başkan Yardımcılarına ulaştırıp arşivini tutar. Bunun dışında; (2) Radyo ve TV kanallarında Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeler ile ilgili konuların takip edilmesi, (3) Belediye ile ilgili tüm organizasyonları takip ederek fotoğraf görüntülerinin ve video kayıtlarının arşivlenmesi, (4) Belediyemiz ile ilgili çalışmalara basın mensuplarının davet edilmesi ve halkın bilgilendirilmesi için basın bültenlerinin hazırlanması, basın kuruluşlarına faks çekilmesi ve e- posta gönderilmesi, (5) Basında çıkan hatalı ve eksik haberlerin tespit edilerek tekziplerin iletilmesi, (6) Radyo ve TV kanallarında Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerle ilgili tüm konuların takip edilerek kayıt edilmesi ve arşivlenmesi, (7) Yerel ve ulusal TV Kanallarını aracı kurum vasıtasıyla takip ederek haber taramasının yapılması, (8) Basın bültenlerinin hazırlanmasıyla belediyemizin ulusal ve yerel medyada yer almasının sağlanması, (9) Aylık etkinlik programının hazırlanması (10) Halkla İlişkiler hizmetlerinde bütünlük, etkili ve verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, belediyelerden yana kamuoyu oluşturmak, halkın belediyeye ve belediyenin halka karşı hak ve görevlerinin korunması, yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirme yapılması, (11) Düzenlenecek çeşitli organizasyonların duyurulabilmesi amacıyla diğer birimler ile koordineli olarak çalışmaların yapılması, (12) İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum, sergi vb. etkinlikler hazırlamak, (13) Medyaya servis edilen tüm haber bültenlerinin ve video görüntülerinin denetiminin yapılması, (14) Belediyemiz ile ilgili tüm organizasyonların takip edilerek fotoğraf ve kamera ile görüntülenmesi ve arşivlendirilmesi. Sayfa 3

4 TANITIM BİRİMİ (1) Karşıyaka Belediyesi ile ilgili gerekli görülen kitap, dergi, kaset ve CD lerin basımı ve yayımlanması, (2) Belediyemiz faaliyetlerinin duyurulabilmesi için tüm tanıtım ve iletişim çalışmalarının yapılması, böylelikle yazılı ve görsel medyada farkındalık yaratmak, (3) Tanıtıma yönelik plan ve uygulamalarda bulunarak billboard, afiş, davetiye çalışmalarının ve tanıtım filmlerinin hazırlanmasını sağlamak PROTOKOL BİRİMİ (1) Başkanlık Makamı nın tüm Protokol işlerini yürüten birimdir; Belediye tarafından hizmete sunulan tesis açılışları ve diğer etkinliklerinin organizasyonunu yapar. (2) İlçe Kutlama ve Anma Komitesi toplantılarına katılır. (3) Mülki Erkan'la ve çeşitli kuruluşlarla olan ilişkileri programlı bir şekilde düzenleyerek yürütür. (4) Belediye Başkanımızın davetlisi olarak yurt içi ve yurt dışından gelen konukların, ilçemizde bulundukları süre içerisinde ağırlanmalarını sağlar, ilçemizi ziyaret eden protokol erkanını karşılama ve uğurlama törenlerinde Başkan ın yerini almasını sağlar, (5) Başkanlıktan aldığı talimat doğrultusunda Bayram kutlamaları ve anma törenleri için yapılan ön çalışmaları yürütür, belediyemizin tüm etkinliklerinin duyurusunu yapar, (6) Vatandaşları belediyenin etkinliklerinden haberdar etmek için SMS yoluyla bilgilendirir ve katılımı sağlar, düzenlenecek olan etkinliklerin davetiyelerini hazırlar ve elden teslim edilmesini sağlar, (7) Düzenlenecek olan toplantıları, ilgili kişi ve birimlere bildirir, belediye ile ilgili tüm birimlerin etkinliklerinde protokol erkanını karşılar, (8) Tüm Protokol kayıtlarını tutar ve güncelleştirmelerini uygular, (9) Başkan ın adına gerekli olan tüm yazışmaları yapar. HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ Genel olarak vatandaşların bizzat başvurusu, telefon ve mail yoluyla gelen istek ve şikayetlere çözüm getirmeyi amaçlayan Halkla İlişkiler Birimi; Mavi Masa, Bilgi Edinme Birimi, Danışma ve BİMER(Başbakanlık İletişim Merkezi) nden oluşmaktadır. Birimin hizmetleri arasında refakat hizmeti, telefonla arama hizmeti ve cevap hizmeti yer almaktadır. (1) Birimlerin işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak, belediyemize gelen vatandaşların yanında eşlik ederek ilgili birimlere en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak, (2) Vatandaşların birimlere göre olan ziyaret dağılımıyla ilgili veri tabanı oluşturmak, (3) Belediye ile ilgili konularda vatandaşları bilgilendirme ve yanlış anlamaları düzeltmeyi amaçlamak, bölgelere göre memnuniyet düzeylerini belirlemek ve gelen şikayetleri kayda almak, (4) Karşıyaka halkının belediye hizmetleri konusunda nabzını tutmak, (5) İlçemizi ve belediye tesislerimizi, tanıtıcı geziler düzenleyerek yerinde tanıtmak, (6) Vatandaşlarımızdan gelen sözlü ve yazılı istekleri ilgili Müdürlüklere ileterek cevaplandırılmalarını sağlamak, (7) Halkla İlişkiler Birimi nin görevleri arasındadır. Sayfa 4

5 A.MAVİ MASA Vatandaşlardan gelen isteklere çözüm bularak takibinin yapılmasını sağlar, vatandaşlara belediyenin yürüttüğü kurs programları ile sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili konularda bilgi verir ve danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirir. Kurum içi iletişimi düzenlemek, her türlü kaydı tutarak rapor hazırlamak ve hedefe odaklanarak Karşıyaka halkına en iyi şekilde hizmet vermek, Mavi Masa nın görevleri arasındadır. B.BİLGİ EDİNME BİRİMİ 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında vatandaşların belediyemiz hakkında demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak bilgi sahibi olmalarını sağlayan birimdir. Bilgi verme yükümlülüğü gereği bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idare ve teknik tedbirleri alarak vatandaşa hizmet eder. C.BİMER (BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ): Vatandaşlar tarafından yapılan yazılı ve sözlü başvuruların gereğinin yapılması amacıyla süratle ilgili kamu kuruluşu veya birimine ulaştırılması, mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesi, gecikme halinde ilgili birimlerin uyarılması, bütün bu işlemlerin bir otomasyon sistemi içinde yürütülmesi, istatistiksel raporların alınması ve merkezden denetlenebilmesini sağlamayı amaçlar. MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ MADDE 7: Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı belediye kanununa dayanarak Belediye Başkanınca verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU MADDE 8: Bu yönetmelik uyarınca verilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU MADDE 9: (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nün görev ve sorumluluk alanına giren konuların Belediye Başkanı ndan gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personel ile ilgili gerekli görevlendirmeleri yapar. (2) Müdürlük yönetiminden tam yetkilidir. (3) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. (4) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar. (5) Müdürlüğün stratejik plan ve performans programını hazırlar. (6) Müdür; görev ve çalışmalar yönünden Belediye Başkanı na karşı sorumludur. (7) Müdürlüğün harcama yetkilisidir. (8) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasındaki Sayfa 5

6 koordinasyonu sağlar. (9) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamı nca uygun görülen program doğrultusunda yürütülmesini sağlar. (10) Başkanlık makamına görüş bildirir. (11) Müdürlük için gerekli personel ve diğer ihtiyaçlara ilişkin talepte bulunur. (12) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde müdürlüğün tüm görevlerinin yerine getirilmesinden, Belediye Başkanına bağlı bulunduğu Başkan Yrd. ve mevzuat ile belirlenmiş makamlara karşı sorumludur. PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU MADDE 10: BASIN YAYIN VE TANITIM BİRİMİ (1) Basın Yayın ve Tanıtım Sorumlusu: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ne karşı sorumludur. Basın ve Tanıtım birimlerinin işleyişinden sorumludur. Her türlü görüntü ve basın bültenlerinin denetimini yapar. Belediyemiz ile ilgili kitap, cd, ve dergilerin basımı ve yayını ile ilgilenir. Basında çıkan yanlış ve eksik haberlerin tespitini yapar ve tekziplerini iletir. Belediyemiz ile Basın kuruluşları arasındaki iletişimi sağlar. (2) Şef (Memur): Gerçekleştirme görevlisidir. Basın birimi ile ilgili tüm ödemeleri yapar. (3) Fotoğrafçı: Belediyemiz ve Başkanımız ile ilgili tüm organizasyonları takip ederek fotoğraflarını çeker ve arşivini tutar. (4) Kameraman: Belediyemiz ve Başkanımız ile ilgili tüm organizasyonları takip ederek kamera görüntülerini çeker ve arşivini tutar. (5) Grafiker: Tanıtım ve duyuru amaçlı tüm planları uygulayarak billboard, afiş, davetiye çalışmalarını yürütür. (6) Kurgu: Belediyemizin açılış ve organizasyonlarıyla ve Başkanımız ile ilgili çekilen görüntüleri kurgulayarak Basın Kuruluşlarına gönderir. (7) Büro Personeli: Belediyemiz ile ilgili çalışmalara basın mensuplarının davet edilmesi, basın bültenlerinin hazırlanması, haber taraması yapılması, aylık etkinlik programının hazırlanması personelin görevleri arasındadır. PROTOKOL (1) Protokol Sorumlusu: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürüne karşı sorumludur. Gerçekleştirme görevlisidir. Büro işlerinin düzenli yürütülmesinden sorumludur. Açılış ve organizasyonların alt yapısını oluşturur. Açılış ve organizasyonlarda düzen alınmasını sağlar. Resmi törenlerin hazırlıklarını yapar. Etkinlik ve organizasyonlarda protokol erkanını karşılar ve uğurlar. (2) Gerçekleştirme Memuru: Özel Kalem e ait tüm ödemeleri yapar. Arşivini tutar. (3) Taşınır Kayıt Kontrol Memuru: Demirbaş kayıtlarını tutar. Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirir. (4) Sunucu: Belediyemiz ile ilgili tüm açılış ve organizasyonlarda sunum yapar. (5) Büro Personeli: Kurum içi kurum dışı tüm yazışmaları yapar, faks ve telgrafları çeker. Protokol listelerini tutar. Vatandaşa duyuru amaçlı SMS gönderimi yapar. Anons aracı ile anons yapar. Protokol Erkanı na telefonla bilgi verir. Tanıtım standında yer alır. Gerektiğinde çeşitli dağıtım organizasyonlarında görev alır. Sayfa 6

7 HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ (1) Halkla İlişkiler Sorumlusu: Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürü ne karşı sorumludur. Halkla ilişkiler personelinden sorumludur ve işin akışını takip eder. (2) Büro Personeli: Gelen istek ve şikayetleri değerlendirerek müdürlüklere bildirir, halkın nabzını tutar, vatandaşları bilgilendirir. Birim ile ilgili tüm işlerin yürütülmesinde görev alır. (3) Bimer Görevlisi: Vatandaşlar tarafından gelen yazılı ve sözlü başvuruların gereğini yerine getirir ve kayıtlarını tutar. İstatistiksel raporların alınması ve merkezden denetlenebilmesini sağlar. (4) Mavi Masa Görevlisi: Vatandaşlardan gelen isteklere çözüm bularak takibinin yapılmasını sağlar. Kurum içi iletişimi düzenler. Sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirir. Her türlü kaydı tutar. (5) Danışma Görevlisi: Belediyemize gelen vatandaşları karşılar, kimliklerini alarak giriş çıkışlarını denetler. (6) Bilgi Edinme Görevlisi: Bilgi verme yükümlülüğü gereği istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgeyi vatandaşların yararlanması için sunar. Başvuruları değerlendirerek vatandaşa hizmet eder. (7) Tanıtım ve Stant Görevlisi: Belediyemiz ile ilgili tüm etkinlik ve organizasyonların duyurulması için stantta görev yapar. (8) Gezi Görevlisi: İlçemizi ve belediye tesislerimizi tanıtıcı geziler düzenleyerek yerinde tanıtır. (9) Santral Görevlisi: Vatandaşlardan gelen tüm telefonlardan sorumludur. En iyi hizmeti verebilmek için gelen istekleri müdürlüklere bildirir ve telefonları bağlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON BİRİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ MADDE 11: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ne bağlı birimler arasındaki işbirliği Müdür tarafından sağlanır. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. Müdür gereği için evrakları personele dağıtır. Lüzum halinde halkın sorunlarını çözmek için diğer müdürlüklerle koordineli çalışma yapar. DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON MADDE 12: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nün Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve diğer Kamu Kuruluşları ile yapacağı yazışmalar müdür ve Belediye Başkanı nın imzası ile yürütülür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER MADDE 13: (1) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri, Sayfa 7

8 zimmeti altında bulunan eşyaların bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. (2) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA MADDE 14: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren önceki, İzmir Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. YÜRÜRLÜK: MADDE 15: Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Karşıyaka Belediye Meclisi nde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2 inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME: MADDE 16: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. Sayfa 8

9 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmelik, Karşıyaka Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanmıştır. KAPSAM Madde 2: Bu yönetmelik, Bilgi İşlem Müdürlüğü ndeki personelin görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar. DAYANAK Madde 3: Bu yönetmelik tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4: Bu yönetmelikte geçen; Belediye Başkanlığı: Karşıyaka Belediye Başkanlığı nı, Başkan: Karşıyaka Belediye Başkanı nı, Başkan Yardımcısı: Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı nı, Müdür: Bilgi İşlem Müdürü nü Müdürlük: Bilgi İşlem Müdürlüğü nü Personel: Bilgi İşlem Müdürlüğü Personelini tanımlar. TEŞKİLAT VE BAĞLILIK Madde 5: 1. Bilgi İşlem Müdürlüğü; müdür, bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcısı, büro personelinden oluşur. 2. Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediye Başkanı na ve yetki vereceği Başkan Yardımcısı na bağlı olarak görev yapar. MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ Madde 6: İKİNCİ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Belediyenin, tüm bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, koordine etmek, donanım, yazılım ve benzeri bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak, 2. Belediyenin hizmet ve işlemlerinin genel belediye mevzuatı çerçevesinde, verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde, bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak çalışmaları yapmak, Sayfa 9

10 3. Belediyenin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem yazılımlarını yapmak veya yaptırmak, uygulama programlarını geliştirerek test etmek, bilgi işlem sistemlerinin donanım, yazılım, bakım, onarım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak, 4. Mevcut yazılım ve sistemlerin güncelleştirilmesini sağlamak ve bu sistemleri lisanslandırmak, 5. Belediye bilgi işlemlerinin kamu kurum ve kuruluşlarının donanım, yazılım, veri tabanı ve sistemlerinin ortak kullanımına yönelik çalışmalar yapmak, 6. Belediyenin tanıtımı ve diğer işler ile ilgili web sayfası yapmak veya yaptırmak, yayınlamak veya yayınlatmak, 7. Belediye bilgi işlem sistemi için gerekli olan ağ yapılandırmalarını kurmak veya kurdurmak, 8. Başkan tarafından verilen benzer görevleri yapmak. FAALİYET AMAÇLARI Madde 7: Bilgi İşlem Müdürlüğü nün yapacağı faaliyetlerin amaçları: 1. Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, 2. İş verimini arttırmak ve zaman kaybını azaltmak, 3. Daha hızlı ve daha etkin planlama yapılmasını sağlamak, 4. Gelişen bilişim teknolojisini takip ederek Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli ve daha hızlı yapılmasını sağlamaktır. FAALİYET ALANLARI Madde 8: Müdürlüğün faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır: 1. Belediyemizin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili çalışma yapmak ve teknik destekte bulunmak, 2. Merkezi bilgisayar, sunucu, kişisel bilgisayar, terminal, yazıcılar, kesintisiz güç kaynakları ile donanım cihazlarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak. 3. Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak ve/veya yaptırmak, 4. Belediyemiz tüm müdürlükleri ile diğer ilgili kurumlar arasında bilişim ağı kurarak bilgi paylaşımı ve alışverişini sağlamak, 5. Belediyede müdürlükler arası veri paylaşımını ve alışverişini sağlamak üzere bilişim ağı oluşturmak, 6. İnternet ve web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, 7. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, 8. Müdürlüğün, Belediyenin diğer müdürlükleri, resmi ve özel kuruluşlarla yazışmalarını yapmak, 9. Müdürlüğün ayniyat işlerini düzenlemek, Sayfa 10

11 10. Belediyenin bilgisayar sistemi için, bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımlarının bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanımsal olan bilgisayar parçaları, terminal, yazıcı, modem, router vb. ihtiyaçlarının belirlenmesine, satın alınmasına, kurulması ile devreye alınmasını sağlamak ve destekte bulunmak, 11. Donanım ve yazılımların bakımları yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptırmak, 12. Belediye personeli ile müdürlük personelinin gelişimi için eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek, 13. Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, 14. Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak, 15. Belediyede kurulu olan bilgisayar sisteminde kullanılmakta olan sarf malzemelerinden olan baskılı veya baskısız bilgisayar formu, şerit, kartuş, toner, vb. malzemelerin ikmal ve stok kontrolünü yapmak, kullanımını denetlemek ve teminini sağlamak. 16. Belediyede kurulu olan bilgisayar siteminde çalışmakta olan sunucu bilgisayarların, kişisel bilgisayarların, terminallerin, yazıcılar ve donanım malzemeleri ile ilgili ihtiyaçları belirlemek ve ilgili müdürlüğe bildirmek, 17. Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak, 18. Veri güvenliğini sağlamak ve düzenli zayıflık analizleri yaptırmak, MÜDÜRLÜK YETKİSİ Madde 9: Bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından kendisine verilen tüm görevleri hazırlamak ve yönetmelikler uyarınca yapmak. MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU Madde 10: Bu yönetmelik uyarınca verilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUĞU Madde 11: 1. İdari olarak Bilgi İşlem Müdürlüğü nü temsil eder ve Müdürlüğün her türlü işlerinden birinci derece sorumludur. Müdürlüğün hizmetlerinin düzenli ve iyi bir şekilde yürütülmesine nezaret etmek ve bu konuda yasalar ile yönetmelik hükümleri doğrultusunda tedbirleri almakla yükümlüdür. 2. Müdürlük yönetiminden tam yetkilidir. 3. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. 4. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar. 5. Müdürlüğün stratejik plan ve performans programını hazırlar. 6. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkan Yardımcısı na ve Belediye Başkanı na sorumludur. 7. Müdürlüğün harcama yetkilisidir. 8. Müdürlükte yapılacak fiziksel ve sanal yatırım projelerinin gerçekleşmesinde yetkilidir. Sayfa 11

12 PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUĞU Madde 12: A. Bilgisayar Mühendisi Belediyemiz Bilgi İşleminde kullanılan teknik cihazlarla ilgili gelişmeleri takip etmek, bilgisayar sisteminin teknolojik olarak gelişmesini sağlamak, bilgisayar sistemindeki cihazların doğru kullanımları ile bakım ve işletilmesini sağlamaktır. B. Bilgisayar Programcısı Programların hazırlanmasını, analizini, bakımını ve işletilmesini sağlamak. Bilgisayar sisteminde çalışan cihazların bakımının yapmasını, arızaların giderilmesini ve gerekli ise teknik servislere gönderilmesini sağlamaktır. C. Evrak Kayıt Personeli: Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda ve evrak kayıtların standartların oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgelerin zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlamak, Gelen evrağın kaydedilmesini, işleme konulmasını veya ilgili merciine ulaştırılmasını sağlamak. D. Taşınır Kayıt Kontrol Personeli Taşınır kayıt kontrol yetkilisi, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirir. E. Gerçekleştirme Personeli Gerçekleştirme memuru, müdürlüğün satın alma işlemleri, ödemeler ve avans işlemlerinin yerine getirilmesini sağlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON BİRİM ARASI İŞBİRLİĞİ Madde 13: Müdürlük bünyesindeki personel arasındaki işbirliği Müdür sağlar. Müdürlüğe gelen tüm evraklar müdüre iletilir. Müdür, gereği için evrakları personele dağıtır. DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON Madde 14: Bilgi İşlem Müdürlüğünün Bakanlık, Valilik ve Kamu Kuruluşları ile yapacağı yazışmalar Şef, Müdür, Belediye Başkan Yardımcısı nın parafı ve Belediye Başkanı nın imzası ile; kurumlar, kurum içi ve şahıslar ile yapacağı yazışmalar Şef, Müdür parafı ve Belediye Başkanı nın yetki verdiği Başkan Yardımcısı nın imzası ile yürütülür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Madde 15: Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslim Sayfa 12

13 yapmaları zorunludur. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA Madde 16: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren önceki İzmir Karşıyaka Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. YÜRÜRLÜK Madde 17: Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Karşıyaka Belediye Meclisi nde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 18: Bu yönetmelik Belediye Başkanı tarafından yürütülür. Sayfa 13

14 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu Yönetmelik, Karşıyaka Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü nün hizmet türü ve işleyişiyle ilgili esasları, personelin görev, yetki ve çalışma sorumluluklarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. KAPSAM Madde 2: Bu yönetmelik Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ndeki; Müdür, Birim Sorumlusu, Memur ve diğer personelin görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. DAYANAK Madde 3: Bu yönetmelik tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4: Bu yönetmelikte geçen; Başkanlık Makamı: Karşıyaka Belediye Başkanı nı, Başkan Yardımcısı: Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı nı, Müdürlük: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü nü, Birim: Müdürlük alt birimlerini Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü tanımlar. TEŞKİLAT VE BAĞLILIK Madde 5: 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Karşıyaka Belediye Başkanı na ve yetki vereceği Başkan Yardımcısı na bağlı olarak çalışır. 2. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Müdür, Mühendis, Biyolog ve Memurlardan oluşur. İKİNCİ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ Madde 6: 1. Kanunlar çerçevesinde çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek kuruluşlar olarak tanımlanan gayrisıhhî müesseselerin 2. ve 3. sınıflarının, ruhsat komisyonunda görev alarak, gereğini yerine getirmek; 2. Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, Sayfa 14

15 değerlendirmek, gereğini yerine getirmek; 3. Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak; 4. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek; 5. Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek; 6. Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ilgi yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikâyetleri değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak; 7. Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek; 8. Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp yürütmek, gerektiğinde bilgilendirme amaçlı afiş, broşür hazırlamak; 9. Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek; 10. Gıda ile ilgili işyerlerini, hijyen açısından ilgili birimlerle birlikte denetlemek; 11. Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.)belediyeyi temsil etmek 12. Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak; 13. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği esas olmak üzere ısıtma sistemlerinin bakım, onarım, baca temizleme uygulamalarını şikayet üzerine kontrol etmek; 14. Çevresel gürültüye maruz kalmanın etkilerinin minimum düzeye indirilmesi, gürültü ile ilgili şikayetleri değerlendirmek; 15. Atık pillerin bertaraf edilmesi ve geri kazanım amacıyla toplanması çalışmalarını yürütmek; 16. Bitkisel atık yağ üreten tüm işletmelerin atık yağlarının lisanslı firmalara verilmesini sağlamak; 17. Konutlardan kaynaklanan bitkisel atık yağların toplanması çalışmalarını yürütmek; 18. Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödülleri Yarışmalarını düzenlemek, kampanyalar, etkinlikler v.b. çalışmalar yapmak; 19. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek; 20. Hurda araçlarla ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun 41.maddesine istinaden işlem yapılmasını sağlamak. 21. İlçe sınırlarımız içerisinde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının toplanmasını sağlamak; 22. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde sivrisinek-karasinek, fare mücadelesi yapmak, şikayetleri değerlendirmek; 23. Çöp ev vasfında olan yerler ile, Başkanlık-Başkan Yardımcılığı Makamı ndan havale Sayfa 15

16 edilen yerler ile şikayete konu olan yerlere gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetlerini vermek; 24. Salgınlara yol açabilecek her türlü haşere v.b. ile uygun yöntemlerle mücadele etmek; 25. Karşıyaka Belediye Meclisi nce alınan Tarih ve 81 sayılı karar gereği kapalı alanlarda (konut, işyeri v.b.) ücreti karşılığında haşerelere karşı ilaçlama hizmeti vermektir. MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ Madde 7: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, İl Turizm Koordinasyon Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak. MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU Madde 8: Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam için; 1. Gürültü, hava, su kirlilikleri gibi, kentimizde yaşayanları birinci derecede etkileyen çevresel faktörlerin olumsuz etkilerini gidererek, modern kent anlayışı bilincinin ilçemizde yerleşmesinin sağlanması; 2. İlçemizde geri dönüşüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, eğitim çalışmalarıyla toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilmesidir. MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 9: Müdürlüğün yönetiminden ve personelin bu yönetmelikte yazılı esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumludur. Başkanına ve Başkan Yardımcısı na bağlı olarak yürürlükteki yasaların ve ilgili yönetmeliklerin yetki ve sorumlulukları kapsamında, bu yönetmelikte belirtilen görevlere ve ilgili mevzuatların belediyelere verdiği görevleri ifa eder. Görevleri: 1. Karşıyaka Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil etmek. 2. Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare etmek. 3. İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirmek. 4. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapmak ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlamak. 5. Birimler arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirleri almak ve yapılan işleri denetlemek. 6. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir. 7. Yapılacak işleri planlamak ve buna uygun iş akış programı hazırlatmak, programa uyumu denetlemek. 8. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir. 9. Müdürlük emrinde görev yapan büro sorumluları ve diğer görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek. 10. Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman) tespit ve tedarik etmek, denetimini sağlamak. Sayfa 16

17 11. Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan hazırlayıp ilgili birime sunmak. Stratejik plan, bütçe, iş yatırım programları ve yasalar uyarınca harcama yapılmasını sağlamak. 12. Müdürlüğün Yatırım Programlarını hazırlayarak ilgili birime sunmak. 13. Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirecek, teşvik edecek afiş, kitap, broşür vb. basmak ve/veya bastırmak. 14. Müdürlüğün işlevlerine ve yürütülmesine ilişkin ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamı na öneride bulunma yetkisine sahiptir. 15. Kurumun mevzuatı, yasalar ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı na karşı sorumludur. 16. Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlemlerinin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak. 17. Mal, hizmet, malzeme alımlarında harcama yetkilisidir. PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 10: A. Birim Sorumlularının Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Müdürlükçe kendilerine verilen işleri, yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve bu yönetmelik esaslarına göre yapmak veya maiyetindeki personel vasıtasıyla süresinde bitirilmesini sağlamak. 2. Görevleri ile ilgili olarak her türlü yasal mevzuatı takip etmek, maiyetindeki personeli de bu doğrultuda bilgilendirmek. 3. Birime gelen dilekçe ve evrakı maiyetindeki personele iş dağıtımı yaparak havale etmek, onlara görev vermek ve sonuçlarını izlemek. 4. Personelin iş ve mesai gibi devamlılık durumunu kontrol etmek ve denetlemek. 5. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamı nca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisine sahiptir. 6. Sorumlusu olduğu birimce yürütülen faaliyetler hakkında her an bilgi ve görüş bildirecek şekilde işlere hakim olmak. 7. Maiyetindeki personelin gerek birbirleriyle ve gerekse vatandaşlar ile olan ilişkilerde hoşgörü ve iş ahlakına uygun olarak hareket etmelerini sağlamak. 8. Sorumlu oldukları birimin çalışma alanına giren konular ile ilgili olarak Müdürün vereceği görevleri yapar veya yaptırır, birimdeki tüm işlerden Müdüre karşı sorumluluk taşır. 9. Personelin araç-gereç ihtiyaçlarını, broşür, kitapçık gibi doküman ihtiyacını zamanında tespit ederek, bağlı olduğu Müdüre bildirmek. 10. Plan ve programa bağlı olarak özellikli ve süreli yazışma işlemlerinin zamanında ve usule uygun olarak yapılmasını sağlamak ve sonuçlandırmak. 11. Görevi gereği sorumluluğuna verilen malzeme, araç, gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, görevinden ayrılması halinde devir ve teslim işlemlerini eksiksiz olarak yerine getirmek. 12. Personelin meslek ve yetenekleri doğrultusunda görev dağılımını yapmak. 13. Birim çalışanları ile üst amirlikler arasında koordinasyon sağlamak. 14. Yönetim tarafından kendisine verilen işlerin ihale süreçlerini takip etmek, teknik şartnamelerini hazırlamak, işlerin şartnameye uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Bunun Sayfa 17

18 yanı sıra hak ediş raporlarını zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlamak. 15. Sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlarına altlık olacak verileri hazırlamak ve/ veya hazırlatmak, bunları amirine bildirmek. 16. Görevi ile alakalı mevzuat, yönetmelik ile kendisine verilen görevlerde gereğinin yerine getirilmesinde, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasında bağlı bulunduğu Müdüre karşı sorumlu olmak. B. Çevre Denetim Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Çevre ile ilgili şikâyetleri (Duman, Atıksu, Gürültü, Haşere, Çevresel Kirlilik) değerlendirmek. 2. Çevre mevzuatı ve yönetmeliklere göre ilgili yükümlülükleri yerine getirmek. 3. İlgili yönetmelik doğrultusunda gürültü şikâyetlerini değerlendirmek, gürültü ölçümlerini yapmak. 4. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde belirlenen yerlere gerekli takibi yapmak. 5. Değerlendirilen gürültü şikâyetleriyle ilgili, şikâyet sahiplerine cevap ve bilgilendirme yazılarını yazmak. 6. Atık pillerin bertaraf edilmesi ve geri kazanım amacıyla toplanması çalışmalarını yürütmek. 7. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek. 8. Bitkisel atık yağ üreten tüm işletmelerin atık yağlarını lisanslı firmalara verilmesini sağlamak, konutlardan kaynaklanan bitkisel atık yağların toplanması çalışmalarını yürütmek. 9. İlçe sınırlarımız içerisinde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının toplanmasını sağlamak. 10. Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödülleri Yarışmalarını düzenlemek, kampanyalar, etkinlikler v.b. çalışmaları yapmak. 11. İlgili birim ve kurum-kuruluşlarla yapılan ortak denetimlere katılım sağlamak. 12. Çevre bilincinin arttırılması için eğitim faaliyetleri düzenlemek, 13. Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev almak. C. Haşere İle Mücadele Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde sivrisinek-karasinek,fare mücadelesi yapmak, şikayetleri değerlendirmek. 2. Çöp ev vasfında olan yerler ile, Başkanlık-Başkan Yardımcılığı Makamı ndan havale edilen yerler ve şikayete konu olan yerlere gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetlerini vermek. 3. Salgınlara yol açabilecek her türlü haşere v.b. zararlılar ile uygun yöntemlerle mücadele etmek. 4. Karşıyaka Belediye Meclisi nce alınan Tarih ve 81 sayılı karar gereği kapalı alanlarda (konut,işyeri v.b.) ücreti karşılığında haşerelere karşı ilaçlama hizmeti vermek. 5. İlaçlama araçlarını yönlendirmek. 6. Şikayetleri değerlendirerek şikayet sahibine bilgi vermek. 7. Gerekli yazışma ve raporlamaları yapmak. D. Çevre Zabıtası Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Sayfa 18

19 1. Çevre zabıtası görevlerini yerine getirebilmek için sahip olduğu hakları ve yetkileri kullanmak. 2. Çevre kirlenmesine neden olacak herhangi bir faaliyette gerçek veya tüzel kişilere ihtar verip, gerektiğinde ceza yazmak. 3. İlgili birim ve kurum-kuruluşlarla ortak denetimlere katılmak. E. Evrak Kayıt Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Müdürlüğün tüm büro işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlamak. 2. Gelen giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek, gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını yapmak. 3. Müdürlük kalemindeki, kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterleri düzenlemek ve işlenmesi işlemlerini yürütmek. 4. Müdürlüğe gelen telefonları cevaplamak ve ilgili departmana yönlendirmek. 5. Müdürlüğe gelenleri güler yüzle karşılamak ve müdürlük içinde yönlendirmek 6. Görevin sürekliliği için birimlerce ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemelerin temini için gerekli yazışmaları hazırlamak ve çalışmaların takibini yapmak. F. Taşınır Mal, Kayıt Kontrol ve Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları: 1. Taşınır malların alınmasını sağlamak, alınan bu malzemelerin kaydını yaparak dağıtmak. 2. Demirbaşla ilgili kayıtları tutmak. 3. Her mali yıl sonunda müdürlüğe bağlı ünitelerde demirbaş sayımı, kontrolü ve imha işlemlerini yapmak, verilen yeni demirbaşların tespit ve tanzimini yapmak. 4. Teslim almaya ilişkin işlemleri yapmak, belgelendirmek, kayıt altına almak. 5. Birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur. G. Gerçekleştirme Görevlisinin Yetki ve Sorumlulukları: 1. Ödeme emirlerini imzalar. 2. Müdüre karşı sorumludur. H. Memurların Görev Yetki ve Sorumlulukları: 1. İlgili memur kendisine havale edilen evrak veya konu ile ilgili yazışma ve takipleri yapar. 2. Amirlerine netice ile ilgili bilgi verir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON BİRİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON Madde 11: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ne bağlı birimler arasında işbirliği, Müdür tarafından sağlanır. DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON Madde 12: 1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. 2. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü nün Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla yaptığı yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısı nın parafı, Belediye Başkanı nın veya yetki verdiği Başkan Sayfa 19

20 Yardımcısı nın imzası ile yürütülür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Madde 13: 1. Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri, zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslim yapmaları zorunludur. 2. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA Madde 14: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren önceki, İzmir Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. YÜRÜRLÜK Madde 15: Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Karşıyaka Belediye Meclisi nde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2. Maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 16: Bu yönetmelik hükümlerini Karşıyaka Belediye Başkanı yürütür. Sayfa 20

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 200 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: AMAÇ a) Belediye hizmet binalarının genel temizliğini, bakımını, onarımını, tesisat işlerini, araç havuzunu, birimler

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 06.8.2014 Kabul Sayısı: 104 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Avcılar Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik Başakşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı