GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI 1

2 Ülkemizde kuruluşlarının temel amacı, hastalık etmenleri, zararlı ve yabancı otların sebep olduğu ürün kayıplarını, Entegre Mücadele kavramı çerçevesinde doğal denge ve çevreyi koruyucu önlemler alarak en aza indirmektir. Ayrıca dış pazarların istediği nitelikte kaliteli ürün üretimine yardımcı olmaktır. Enstitümüz, Merkez Mücadele Enstitüsü adıyla 1934 yılında Fitopatoloji Bölümü olarak kurulmuştur. Ülkenin merkezinde bulunması ve iyi bir altyapıya sahip olması nedeniyle, Tarımsal Araştırma Master Planı çerçevesinde 1998 yılında Enstitüsü ne dönüştürülmüştür. Enstitümüz kurulduğu yıldan itibaren gerek altyapı, gerekse araştırmacılar açısından kendini geliştirerek zirai mücadele ile ilgili hizmetleri, büyük bir özveri ile aralıksız olarak yürütmektedir. Enstitüsü olmamız ile sorumluluğumuzun daha da arttığının bilinci içinde, hem Orta Anadolu Bölgesi, hem de ülke çapında zirai mücadele sorunlarına çözüm getirebilmek için daha büyük şevk ve özveriyle araştırma faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Enstitümüzde bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı organizmaların biyolojisi, ekolojisi, epidemiyolojisi belirlenerek, kültürel, mekanik, fiziksel, biyoteknik ve biyolojik mücadelesi; tarım ilaçlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri, kalıntı durumları, toksikolojisi ve ekotoksikolojisi; mücadelede uygun teknik ve doğru ekipmanların kullanılması; tarımsal ekosistemlerdeki fauna, flora ve mikrofloranın tespiti, taksonomisi ve biyolojisine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yürütülmektedir. Kuruluşundan günümüze kadar yürütülen çalışmaların gerçekleşmesinde emekleri geçen yönetici, teknik ve yardımcı elemanları kutlar, hayatta olmayanları rahmetle anarım. Enstitümüzün ülke tarımına uzun yıllar başarılı hizmetler sunmasını diler, bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Dr. Ali TAMER Müdür V. 2

3 TARİHÇE Cumhuriyetimizin kuruluşunu izleyen yıllarda Atatürk ün önderliğinde her alanda başlatılan hızlı gelişme ve yeniden yapılanma, alanında da kendini göstermiş olup, Enstitü, o sırada Tarım Bakanlığı nın uzmanı olarak Türkiye'de bulunan Prof. Dr. G. GASSNER'in Müdürlüğünde Merkez Mücadele Enstitüsü adıyla 1934 yılında (Kalaba)'da Fitopatoloji Bölümü olarak kurulmuştur. Prof. Dr. F.S. BODENHEIMER'in 1938'de yurda getirtilmesiyle Entomoloji Bölümü açılmıştır. Alman fitopatolog Dr. Hans BREMER'in 1949 yılında Enstitü de göreve başlamasıyla hastalıklar üzerindeki çalışmalar daha da hız kazanmıştır. Enstitü nün kuruluş öyküsü böyle başlamakla birlikte, o sırada Almanya'da doktora yaparak yurda dönen ve Yüksek Ziraat Enstitüsü'ne atanan Dr. Selahattin KUNTAY (Fitopatolog) ile Dr. Bekir ALKAN (Entomolog)'ın yukarıda adı geçen bilim adamlarıyla birlikte yarı zamanlı olarak Merkez Mücadele Enstitüsü nde görev almasıyla Ülkemiz araştırmacıları da bu çalışmalara katılmıştır. Sonraki yıllarda, Türk araştırmacı ziraat mühendislerinden oluşan bir ekiple Enstitü yapısı güçlendirilmiştir yılında Fitopatoloji Bölümü nde, Hububat Hastalıkları, Meyve ve Bağ Hastalıkları, Sebze Hastalıkları Laboratuvarları; Entomoloji Bölümü nde de yine aynı konuların ilgili laboratuvarları kurulmuş ve böylece alt disiplinlerde uzmanlaşmaya gidilmiştir yılında Yabancı Ot Laboratuvarı ve ilaç kullanımının artmasıyla da İlaç Tahlil Laboratuvarı açılmıştır yılında Enstitü ismi, Bölge Araştırma Enstitüsü olarak değiştirilmiştir yılında Ambar Zararlıları ile Bitki Koruma Müzesi ve Survey Servisi, 1962 yılında Akaroloji, 1964 yılında Viroloji, 1972 yılında Nematoloji ve 1982 yılında da Bakteriyoloji Laboratuvarları faaliyete geçirilmiştir. İlaç Tahlil Laboratuvarı, 1958 yılında Enstitü bünyesinden ayrılıp Aletleri ve Biyoassay Laboratuvarları ile birleştirilerek İlaç ve Aletleri Tahlil ve Deneme Laboratuvarı kurulmuş ve bu laboratuvar da, 1959 yılında İlaç ve Aletleri Araştırma Enstitüsü adını almıştır. Bu Enstitü, 1987 yılında Bakanlığımızın araştırma kuruluşları ve organizasyon çalışmaları çerçevesinde iki kısma ayrılmış ve ilaçlarla ilgili olan bölümleri Bölge Araştırma Enstitüsü'ne bağlanarak bugünkü yapı oluşturulmuştur. Bu birleşmeyle Enstitü 53 yıl hizmet sunduğu Kalaba yerleşkesinde birleştirildiği kuruluşun bulunduğu Yenimahalle deki binalar yerleşkeye taşınmıştır. 3

4 Bölge Araştırma Enstitüsü, 1988 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan bir reorganizasyon ile Araştırma Enstitüsü ismini almıştır. Enstitü Tarımsal Araştırma Master Planı çerçevesinde, 1998 yılında Merkez Araştırma Enstitüsü ne dönüştürülmüştür yılında Bakanlığımızda yapılan reorganizasyon çalışmaları sonucu Enstitüsü adını alan Enstitü de kuruluşundan bugüne kadar 18 idareci görev almıştır. ENSTİTÜDE BUGÜNE KADAR YÜRÜTÜLEN BAZI FAALİYETLER Entegre Mücadele ve Organik Tarım Çalışmaları 1970 li yıllardan itibaren tüm Dünyada olduğu gibi, Ülkemizde de önemi artan entegre mücadeleye yönelik çalışmalara öncelik verilmiş olup; alt yapısı oluşturulan konularda 1995 yılında doğrudan üreticinin bilinçlendirilmesine yönelik olarak Enstitümüz Koordinatörlüğü (buğday, patates, elma) ve Bölge sorumluluğunda (kiraz, nohut, mercimek, bağ, fındık ve örtüaltı) 9 konuda entegre mücadele projeleri yürütülmüştür. Bu projelerden uygulamaya aktarılabilir önemli sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin, elma bahçelerinde tahmin-uyarı ile ilgili uzun yıllara dayanan çalışmalar sonucu, oluşan altyapı ile Entegre Mücadele projesi çerçevesinde; bugün Isparta da lokal olarak bilgisayarlı network kurulmuştur. Bu çalışmalar ışığı altında, elmanın önemli bir hastalığı olan karalekeye karşı 17 olan ilaçlama sayısı 9 a, önemli bir zararlısı olan Elma içkurduna karşı ise ilaçlama sayısı 6-7 den 3-4 e düşürülmüş ve hatta böylece bazı yer ve yıllarda hiç ilaçlama yapılmaması sağlanmıştır. Hububatta önemli bir zararlı olan Süne ye karşı Enstitümüz uzmanlarının teknik koordinatörlüğünde Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi mücadelesi uygulanarak ülke çapında 2009 yılında ,485 TL, 2010 yılında ,800 TL, 2011 yılında TL ve 2012 yılında da ,000 TL milli ekonomiye katkı sağlanmıştır. Entegre mücadele araştırma projeleri, değişik zararlı organizmalar üzerinde devam etmekte olup, bu kapsamda Enstitü-uygulamacı işbirliği ile teknik elemanlara eğitimler de verilmektedir. Enstitü de organik tarıma yönelik araştırmalar da yürütülmekte ve teknik eleman eğitimleri verilmektedir. 4

5 Analiz İç ve dış karantina amaçlı, Bitki Zararlıları Bölümü (nematoloji birimi) nde yılda yaklaşık 400 ün üzerinde, Bitki Hastalıkları Bölümü (bakteriyoloji, viroloji, mikoloji birimleri) nde ise 500 ün üzerinde üretim materyalinde analiz ve bunların yanı sıra patates sertifikasyon kontrollerine yönelik olarak; Nematoloji ve Mikoloji birimlerince yılda yaklaşık 3000 adet toprak ve Bakteriyoloji birimince ise yaklaşık 1000 adet patates yumru örneğinin analizi yapılmaktadır. Ayrıca, İlaçları Bölümü nde, her yıl piyasa denetlemesi ile alınan ve bozukluğundan şüphe edilen yaklaşık 100 ilaç örneğinin fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Ziray Dr. Ayten GÜVENER tarafından 1984 yılında geliştirilerek, Ülkemiz tarımına sunulmuş olan ZİRAY adlı cezbedici, zeytin plantasyonlarında Zeytin sineği [Bacterocera oleae (Gmel.)] ve Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata (Wiedemann)] ne karşı başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu cezbedici, Enstitü tarafından Balıkesir (Gömeç)'de her yıl yaklaşık 400 ton üretilerek Balıkesir, Manisa, İzmir ve Çanakkale illerinde yaklaşık zeytin ağacı, ULV bait-spray tekniği ile ilaçlanmak suretiyle %98.8 oranında etki sağlamakta ve %30'a varabilen ürün kayıpları önlenebilmektedir. Bitki Koruma Bülteni Bitki Koruma Bülteni, 1952 yılından beri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üç ayda bir olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır. Bültende, Ülkemizde bitki ve bitkisel ürünlerdeki hastalık, zararlı ve yabancı ot konularında yapılan taksonomik, biyolojik, ekolojik, fizyolojik ve epidemiyolojik çalışmalar ile mücadele yöntemlerine yönelik araştırmaların yanı sıra, zirai mücadele ilaçlarının kalıntısı, toksikolojisi ve formülasyonlarına ait çalışmalar yer almaktadır. Yurt içinde 800 kamu kuruluşu ve üniversiteye ücretsiz olarak, yurt dışında da 250 kuruluşa değişim karşılığı gönderilmektedir. Ayrıca bültendeki makalelere Enstitünün resmi web sitesinden de ulaşılabilmektedir. Araştırma Yıllığı Enstitü çalışmalarının İngilizce ve Türkçe özetlerinin yer aldığı Araştırma Yıllığı, yılları arasında yayımlanmış ve ücretsiz olarak bakanlık kuruluşları ile fakültelere dağıtımı yapılmıştır. Bu yıllıkların tamamına, Enstitünün resmi web sitesinden ulaşılabilmektedir. 5

6 Teknik Talimatları Kültür bitkilerinde ekonomik kayba yol açan zararlı organizmalarla yapılan araştırma sonuçlarına dayanarak, Bakanlığın ilgili Enstitülerinin uzmanları tarafından Teknik Talimatları hazırlanmaktadır yılından itibaren yapılan çalışmalarla revize edilerek, teknik talimat sayısı 418 den 506 ya çıkartılmış ve İlaç Tavsiyeleri dışındaki kısımları 6 cilt halinde, takım olarak 2008 yılında Enstitüsü tarafından basılmıştır. ALTYAPI Enstitü, Yenimahalle'de yaklaşık 28 da arazi üzerinde kurulu iki bloktan oluşmaktadır. 16 laboratuvar, yedi dekar deneme arazisi ve bir kontrollü bir de örtüaltı serada araştırmalar yürütülmektedir. Hizmet binalarının, hem laboratuvar hem de alet-ekipman açısından iyileştirilerek modernize edilme çalışmaları devam etmektedir. Buna paralel olarak viroloji, bakteriyoloji, nematoloji ve mikoloji laboratuvarlarının TS EN ISO/IEC (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar) kapsamında akreditasyonu için eğitim ve gerekli alt yapının oluşturulması çalışmaları, Kalite Yönetim Birimi Sorumluları tarafından tarihinden itibaren yürütülmektedir. PERSONEL DURUMU Enstitü de, Bitki Zararlıları, Bitki Hastalıkları, Yabancı Ot, Tarımsal Fauna ve Mikroflora, Biyolojik Mücadele, İlaçları, Fizyoloji ve Toksikoloji, Makinaları olmak üzere sekiz teknik bölüm başkanlığı bulunmaktadır. Ayrıca, Eğitim-Yayım, Program ve Proje Değerlendirme, Üretme ve İşletme, İnsan Kaynakları, Mali İşler, Destek Hizmetleri ve Bakım Onarım Hizmetleri olmak üzere de yedi birim mevcuttur. Bölümlerde, 1 doçent, 26 doktor, 36 uzman ve 9 u lisans olmak üzere toplam 72 teknik personel (mühendis, kimyager, biyolog) bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, Enstitü de 16 laborant, 1 tekniker, 3 teknisyen, 11 idari personel ve 30 işçi ile toplam 133 personel görev almaktadır. BÖLÜM VE BİRİMLER BİTKİ ZARARLILARI BÖLÜMÜ Alman araştırıcı Prof. Dr. F.S. BODENHEIMER tarafından 1938 yılında laboratuvar olarak kurulmuştur yılında; Hububat Zararlıları, Meyve ve Bağ Zararlıları, Sebze Zararlıları, 1961 yılında Ambar Zararlıları, 1962 yılında Akaroloji, 1972 yılında Nematoloji Laboratuvarları faaliyete 6

7 geçirilmiştir. Bu laboratuvarlar, 1988 yılında Entomoloji Şubesi altında toplanmıştır yılında Enstitünün Enstitüsü olması ile Bitki Zararlıları Bölümü adını almıştır. Görevleri Kültür bitkilerinde ve depolarda sorun olan zararlıları (böcek, akar, nematod, kemirgen, kuş) ve faydalılarını tespit etmek, önemli zararlı türlerin yayılışlarını, yoğunluk ve zarar seviyelerini belirlemek, biyo-ekolojilerini, epidemiyolojilerini ve neden oldukları ürün kayıplarını inceleyerek etkili ve ekonomik mücadele yöntemlerini ortaya koymaktır. BİTKİ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ Prof. Dr. G. GASSNER' in Müdürlüğünde Merkez Mücadele Enstitüsü adı altında 1934 yılında Fitopatoloji Bölümü olarak kurulmuştur yılında, Hububat Hastalıkları, Meyve ve Bağ Hastalıkları ve Sebze Hastalıkları Laboratuvarları; 1964 yılında Viroloji, 1982 yılında da Bakteriyoloji Laboratuvarları faaliyete geçmiştir. Bu laboratuvarlar, 1988 yılında Fitopatoloji Şubesi adı altında toplanmıştır yılında Enstitünün Enstitüsü olması ile Bitki Hastalıkları Bölümü adını almıştır. Görevleri Bitki koruma alanında fungus, bakteri, fitoplazma, virüs ve virüs benzeri hastalıkları tespit etmek ve tanılamak, yayılış oranlarını saptamak, ekonomik zarar düzeylerini belirlemek, mücadele yöntemlerini geliştirmek, bu hastalıkların biyolojileri ve epidemiyolojileri ile sebep oldukları ürün kayıplarını belirlemek, bunlara karşı, en etkin ve en ekonomik mücadele metotlarını ortaya koymaktır. YABANCI OT BÖLÜMÜ Yabancı ot konusundaki çalışmalar ilk kez 1951 yılında Fitopatoloji Bölümü içerisinde başlamıştır yılında Yabancı Ot Laboratuvarı kurulmuştur yılında Fitapatoloji Bölümünden ayrılarak Herboloji Bölümü haline getirilmiş ve hububat yabancı otları, sanayi ve yem bitkileri yabancı otları, bağ-bahçe bitkileri yabancı otları alt birimleri kurulmuştur. Ancak 1967 yılında tekrar Fitopatoloji Bölümü içinde bir laboratuvar olarak çalışmalara devam edilmiştir yılında Herboloji Şubesi, 1998 yılında Enstitünün Enstitüsü olması ile Yabancı Ot Bölümü adını almıştır. 7

8 Görevleri Hububatta, meyve ve bağlarda, sebze ve yem bitkilerinde, endüstri ve süs bitkilerinde, çim alanlarında, havaalanı, demiryolları ve endüstriyel alanlarda yabancı otların ve yüksek parazitik bitkilerin teşhislerini yaparak, biyolojileri, ekolojileri ve kontrol mekanizmaları ile ilgili çalışmalar yürütmektir. ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI BÖLÜMÜ İlaç Analiz Laboratuvarı, Merkez Mücadele Enstitüsü bünyesinde 1955 yılında kurulmuştur yılında kuruluş bünyesinden alınarak Kimyasal Analiz, Fiziksel Analiz, Bakiye Analiz, Toksikoloji, Biyoassay, Alet ve Makina Laboratuvarları ile birlikte İlaç ve Aletleri Araştırma Enstitüsü haline getirilmiştir yılında Bakanlığın Araştırma Kuruluşları ve Organizasyon çalışmaları çerçevesinde iki kısma ayrılmış, ilaçlarla ilgili olan bölümleri Araştırma Enstitüsü ne bağlanmıştır yılında Enstitünün Enstitüsü olması ile İlaçları Bölümü adını almıştır. Görevleri Pestisitlerin, bitkilerde ve bitkisel ürünlerde, sularda, toprakta kalıntılarını tespit etmek ve bunların toleranslara uygunluğu ile formülasyonları üzerinde araştırmalar yürütmek; Ülkemizde ruhsatlı ve yeni ruhsatlandırılacak pestisitlerin ruhsata esas ve denetim amaçlı kalite kontrol analizlerini yapmaktır. BİYOLOJİK MÜCADELE BÖLÜMÜ Biyolojik Mücadele Şubesi olarak 1988 yılında kurulmuş, 1998 yılında Enstitünün Enstitüsü olması ile Biyolojik Mücadele Bölümü adını almıştır. Görevleri Kültür bitkilerinde zararlı olan böceklerin, akarların, fungusların, nematodların, yabancıotların doğal düşmanlarını saptamak, bunların korunmasına yönelik stratejiler geliştirmek, etkinlikleri belirlemek, kitle üretim ve salım çalışmaları yapmaktır. FİZYOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ BÖLÜMÜ İlaç ve Aletleri Tahlil ve Deneme Laboratuvarı ile Biyoassay Laboratuvarı olarak 1958 yılında kurulmuştur yılında her iki laboratuvar İlaç ve Aletleri Enstitüsü adı altında birleştirilmiştir. Aynı yıl Toksikoloji Laboratuvarı da kurulmuştur. Biyoassay Laboratuvarı, 1963 yılında İnsektisit Deneme Laboratuvarı, Toksikoloji Laboratuvarı ise Böcek Toksikolojisi Laboratuvarı olarak isim değiştirmiştir yılında tüm laboratuvarlar, Böcek Toksikolojisi 8

9 Laboratuvarı çatısı altında birleştirilmiştir. Bakanlığın Araştırma Kuruluşları ve Organizasyon çalışmaları çerçevesinde İlaç ve Aletleri Araştırma Enstitüsü iki kısma ayrılmış ve 1987 yılında laboratuvar, Araştırma Enstitüsü'ne bağlanmıştır yılında Fizyoloji ve Toksikoloji Şubesi kurulmuştur yılında Enstitünün Enstitüsü olması ile Fizyoloji ve Toksikoloji Bölümü adını almıştır. Görevleri Ülkemizde tarımsal alanlarda zararlı böcek, akar, fungus ve yabancı ot türlerinin pestisitlere karşı direnç durumlarını belirlemek, böcek, fungus ve bakterilerin fizyolojisi ve toksikolojisi ile ilgili araştırmalar yapmak, böceklerde biyoassay çalışmaları yürütmek, pestisitlerin bal arısı ve ipekböceği üzerindeki yan etkilerini araştırmaktır. TARIMSAL FAUNA VE MİKROFLORA BÖLÜMÜ Bölge Araştırma Enstitüsü bünyesinde Sürvey Teşkilatı ve Milli Müze adı altında bir servis olarak 1961 yılında kurulmuştur yılında ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü ne nakledilen bu servis, 1965 yılında Nebat Koruma Müzesi ve Sürvey Servisi olarak ikiye ayrılmıştır yılında Bölge Araştırma Enstitüsü ne bağlanarak Merkez Bitki Koruma Müzesi ve Taksonomi Laboratuvarı ismini almıştır yılında Entomoloji Şubesinde aynı isim altında birim haline getirilmiş, 1998 yılında Enstitünün Enstitüsü olması ile Taksonomi ve Bitki Koruma Müzesi Bölümü adını almıştır yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yapılan bir reorganizasyon ile ismi Tarımsal Fauna ve Mikroflora Bölümü olarak değiştirilmiştir. Görevleri Entomoloji, akaroloji, nematoloji, mikoloji, bakteriyoloji, viroloji ve botanik dallarında faunistik, floristik, mikrofloristik ve taksonomik çalışmalar yürütmek, faydalı ve zararlı böceklerin yayılışlarını saptayan araştırmalar yapmaktır. ZİRAİ MÜCADELE MAKİNALARI BÖLÜMÜ İlaç ve Aletleri Tahlil ve Deneme Laboratuvarı ile Biyoassay Laboratuvarı olarak 1958 yılında kurulmuştur yılında her iki laboratuvar İlaç ve Aletleri Enstitüsü adı altında birleştirilmiştir yılında Bakanlığın Araştırma Kuruluşları ve Organizasyon çalışmaları çerçevesinde iki kısma ayrılmış, makine ile ilgili olan bölüm Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi 9

10 Müdürlüğü ne bağlanmıştır yılında Enstitünün Enstitüsü olması ile bölüm enstitü bünyesinde kurulmuş, ancak 2002 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Görevleri Kültür bitkilerindeki zararlı, hastalık ve yabancı ot türlerine karşı yapılacak olan tüm ilaçlamalarda hem bitki hem ilaç için uygun ekipmanın ve uygulama tekniğinin seçilmesi, performans ve etkinlik değerlerinin belirlenmesi, yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi-adaptasyonu konularında araştırmalar yürütmektir. PROGRAM VE PROJE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Enstitünün Enstitüsü olması ile 1998 yılında Program ve Proje Değerlendirme Bölümü olarak kurulmuş, ancak 2003 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Görevleri Enstitüde yürütülen araştırma projelerinin program ve hedeflerinin izlenmesinin yanı sıra, projelerin Tarımsal Araştırma Master Planı hedefleri doğrultusunda planlanarak hazırlanmasını takip etmek ve projelerin istatistiki değerlendirmelerini yapmaktır. ÜRETME VE İŞLETME BİRİMİ Enstitünün Enstitüsü olması ile 1998 yılında Üretim ve İşletme Bölümü olarak kurulmuş, ancak 2003 yılında faaliyete geçmiştir. Görevleri Enstitü araştırmacıları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkartılan bitki koruma ürünlerini üretmek ve kullanımını sağlamaktır. EĞİTİM VE YAYIM BİRİMİ Enstitünün Enstitüsü olması ile tarih ve KDD/K-43 sayılı makam olurlarıyla Eğitim ve Yayım Bölümü olarak kurulmuş, ancak 1999 yılında faaliyete geçmiştir. Görevleri Araştırmacı-yayımcı eğitimi ile bilimsel toplantıların organizasyonu, araştırma sonuçlarının kullanıcılara ulaştırılması, basım ve yayım, kütüphane ile ilgili hizmetleri yürütmektir. 10

11 Etkinliğin adı ve yeri Tarımsal Yayım ve Bitki Koruma Bülteni Paneli Avrupa Bitki Sağlığı Araştırmalarının Koordinasyonu Projesi Çalıştayı Örtüaltı Entegre Eğitimi Buğdayda Entegre Mücadele ve Yabancı Ot Mücadelesi Süne Mücadelesi Nohutta Entegre Mücadele, Sebze ve Baklagil Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Eğitimi Patateste Karantina Etmeni Zararlı Organizmaların Tanıtımı ve Sürveyi, Patateste Entegre Mücadele Eğitimi 2012 YILI ETKİNLİKLERİ Enstitü/ İstasyon adı Tarihi Ulusal/ Uluslar arası Ulusal Ulusal Ulusal Ulusal 10 Katılı mcı sayısı Ulusal Ulusal Ulusal 10 11

12 Sert Çekirdekli Meyvelerde Şarka Hastalığının Tanıtımı ve Sürveyi Elma Bahçelerinde Entegre Mücadele Hizmetiçi Sertifikalı Eğitimi (Uygulamalı ve Teorik) Kirazda Entegre Mücadele Eğitimi Böcek Örneklerinin Toplanması, Muhafazası ve Teşhise Hazırlanması Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Tanıtımı Bağda Entegre Mücadele PSTVd nin RT-PCR testi kullanılarak tespit edilmesi (Karantina Müdürlükleri ne Laboratuvar Uygulamalı Eğitim) Eğitimi Ulusal Ulusal Ulusal Ulusal Ulusal Ulusal Ulusal 2012 YILINDA YAPILAN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI YAYIN LİSTESİ 12

13 ULUSAL YAYINLAR 1. Büyük O. ve Özer N Batı Karadeniz bölgesi mısır ekiliş alanlarında koçan çürüklüğü etmeni Fusarium verticilloides'in zearalenone oluşturma durumu üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 52: Çakır E Sonbahar Sebzelerinde Görülen Başlıca Hastalıklar ve Mücadelesi. Tarım Türk, 37: Cönger E., P. Aksu, N. Yigit, S. Dokumacı, Z. Baloğlu, A.A. Burçak, Bazı Pestisitlerin Sebzelerdeki Kalıntı Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Çalışmalar, Bitki Koruma Bülteni, 52 (3): Güler Y., Sultandağı (Afyonkarahisar) Kiraz Bahçelerinde Osmia (Hymenoptera: Megachilidae) Türlerine Yönelik Yürütülen Yapay Yuva Çalışmaları. Bitki Koruma Bülteni, 52 (4), Kahyaoğlu M., Bitki Koruma İlaçları. Çiftçi Eğitim Serisi 63, Yayın Dairesi Başkanlığı. ANKARA. 6. Kurbetli İ. ve Değirmenci K Orta Anadolu bölgesinde bademlerde kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan Phytophthora türleri. Bitki Koruma Bülteni, 52: Özdemir M., Özdemir I. Güler Y. ve Atay T Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi nin Biyolojik Çeşitlilik Envanterinin Çıkarılması Yönündeki Katkıları. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Mayıs 2012,. 8. Tanıker Ü Aflatoksinler. Samtim, Temmuz 2012, Sayı: Satar S., Sangün O., Özdemir I Develeopment of integrated pest managment strategies against lettuce aphid (Hem.: Aphididae). Munis Entomology Zoology, 7 (1): Ulusoy M. R., Karut K., Özdemir I. Ülgentürk S. Kaydan M. B., Bartın ve Kastamonu İlleri Aleyrodidae Türleri Üzerinde Faunistik Çalışmalar Türkiye Entomoloji Dergisi, 084 (36-3). 11. Ugurlu Karaagac, S. ve M. Konuş, Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) nın hassas populasyonu üzerinde topikal biyoanaliz yöntemiyle on iki insektisit için lethal doz (LD 50 ) değerlerinin belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 52 (3): Ugurlu Karaagac S Bitki Koruma Ürünlerinin Çevresel Risk Değerlendirmesi. 8.Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi Kasım 2012, Kemer Antalya. 13

14 13. Yılmaz A., Deplarda Fare ve Sıçanlarla (Rattus rattus L., R.norvegicus Berk., Mus musculus L. (Rodentia: Muridae) Mücadele Yöntemleri, Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, Yıl:1, Say:2, s Yılmaz A., 2012.Tarla Fareleri (Microtus spp.) ve Tarla Fareleriyle Mücadele Yöntemleri, Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, Yıl:1, Say:2, s Yigit N., A.B. Öktem, G. Yentür Bazı meyve ve sebzelerde pestisit kalıntılarının analizinde yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile çoklu kalıntı analiz metodunun geliştirilmesi, Bitki Koruma Bülteni, 52(4): ULUSLARARASI YAYINLAR 1. Akbas B., Özdemir I., Degirmenci K. and Başaran M.S., Movement and Dispersal of Plum Pox Virus in Turkey. VIII. International Conference on Integrated Fruit Production, Ekim, Kuşadası/Aydın. 2. Çakir E. and Demirci F First Report of Phytophthora cryptogea on Potato Tubers in Turkey. Plant Disease, 96: Güler Y., Dikmen F., Töre D., Aytekin A. M. The Diversity of the Megachilidae (Apoidea: Hymenoptera) Fauna in the Mediterranean Region of Southern Turkey. Journal of Insect Science (In press). 4. Güner Ü., H.M. Sipahioğlu, M. Usta, Incidence and genetic stability of Potato spindle tuber pospiviroid in potato in Turkey. Turk J. Agric and For. 36, Koçak, E., Özdemir M Biyolojik ve faunistik yeni kayıtlarla Heracleum platytaenium Boiss. (Apiaceae) üzerindeki böceklerden elde edilen parazitoitler. Turk. J. Zool., 36: Ozan S., Kurbetli İ., Değirmenci K. and Tülek S First report of leaf blight of arborvitae (Thuja orientalis) caused by Pestalotiopsis sp. in Turkey. New Disease Reports, 25: Özben S., Demirci F., Değirmenci K. and Uzunok S First Report of Cylindrocarpon macrodidymum Associated with Black Foot Diseases of Grapevine in Turkey. Plant disease, Volume 96: Özben S., Değirmenci K., Demirci F. and Uzunok S First Report of Phaeoacremonium scolyti Associated with Esca and Petri Diseases of Grapevine in Turkey. Plant disease, 96: Özdemir M., Özdem A Türkiye faunası için yeni bir cins ve tür: Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794) (Lep.: Tortricidae). Turk. J. Zool., 36: Seven Çalışkan S., Özdemir M Lepidopterlerde gynandromorfizm ile ilgili bir araştırma. First International Biology Congress in Kyrgyzstan, September 2012, 14

15 Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Faculty of Science, Biology Department, Bishkek, Kyrgyzstan. 11. Tarla G., Ş. Tarla, M. İslamoğlu and M. Kodan Parasitism of Wheat Stinkbug, Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) with the Entomopathogenic Nematode, Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) Egyptian Journal of Biological Pest Control, 22b(2), 2012, Tarla G., Tarla Ş., İslamoğlu M. and Kodan M Parasitism of wheat stink bug, Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) with Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) 31st International Symposium of The European Society of Nematologists Adana, TURKEY September 23-27, Turgay E.B. and Ünal F Detection of Seed Borne Mycoflora of Sorghum in Turkey. The Journal of Turkish Phytopathology 14. Ugurlu Karaagac S., The current status of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechidae) in Turkey and baseline toxicity of some inseticides. EPPO Bulletin, 42(2): Ünal F. and Dolar F.S First Report of Rhizoctonia AG 8 on wheat in Turkey. Journal of Phytopathology. 160: Yılmaz A., H. Yesilöz ve A. Demircioğlu Control programs of the Simulium species in the Center Kızılırmak Basin of Turkey, 1 ST National Symposium on Vectors and Vector-Borne Diseases With International Participation, Abstracts, September 9-10, 2012, Cappadocia, Nevşehir/Turkey YILLARINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YURTDIŞINDA YAPILAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ BİLGİLER 15

16 YURTDIŞINDA YAPILAN EĞİTİMLER Yıl Eğitim Yapılan Ülke Adı 2012 Türkmenistan Eğitim Konusu Süne ile mücadele konusunda incelemelerde bulunmak ve bilgi vermek Eğitim Vermek İçin Giden Kişinin Adı Soyadı Dr. E.Numan BABAROĞLU Uzm. Ergün CÖNGER Eğitim Verilen Kişi Sayısı YILINDA ULUSLARARASI DÜZEYDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TÜRKİYE'DE YAPILAN EĞİTİMLERLE İLGİLİ BİLGİLER Yıl 2012 Mısır 2012 YILINDA TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER Eğitime Katılan Ülke Adı Eğitim Konusu Bitki Sağlığında Entegre Mücadele (TİKA Eğitimi) Eğitime Gelen Toplam Kişi Sayısı 24 Eğitimi Veren Kişilerin Adı Soyadı Dr. Cem ERDOĞAN Dr. Yasemin SABAHOĞLU Dr. Ergün CÖNGER Uzm. İlker KURBETLİ SONUÇLANAN VE DEVAM EDEN PROJELERİMİZ 16

17 Bitki Zararlıları Bitki Zararlıları Devam Eden Projeler 1. Orta Anadolu Bölgesi Elma bahçelerinde zararlı Elma Pas Akarı [Aculus schlechtendali Nalepa, 1892 (Acarina: Eriophyidae)] nın yayılışı, biyolojisi ve doğal düşmanlarının belirlenmesi 2. Yoncada Zararlı 24 Noktalı gelin böceği [Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus 1758) (Coleoptera: Coccinellidae)] nin, Konya, Zonguldak ve Bartın İllerinde Yayılışı, Popülasyon Takibi ve Biyolojisi 3. ve Çankırı İlleri Meyve Bahçelerinde Kırmızı Duvarcı Arısı [Osmia bicornis (L., 1758) (Hym.: Megachilidae)] nın Yoğunluğunun Belirlenmesi ve Yuvalanma Biyolojisi Üzerine Araştırmalar 4. Kiraz Siyah Yaprakbiti [Myzus cerasi (Fabricus, 1775) (Hemiptera: Aphididae)] nin Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterler İle Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Farklı Popülasyonlarındaki Varyasyonun Moleküler Filogenetik Analizi (Doktora) 5. ve Kastamonu İli Soğan ve Sarımsak Ekiliş Alanlarındaki Hastalık, Zararlı ve Faydalı Türlerin Tespiti ile Önemli Böcek Türünün Popülaston Gelişimi Üzerinde Araştırmalar 6. Orta Anadolu Bölgesi Kimyon (Cuminum cyminum L.) Ekiliş Alanlarındaki Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi ve Kök-ur Nematodları (Meloidogyne spp. Goeldi, 1892) na Karşı Mücadelede Bitki Ekstraktlarının Kullanılma Olanaklarının Araştırılması 7. Kayseri İlinde Lepidoptera Takımının Parazitoiti Olan Tachinidae (Diptera) Türlerinin Belirlenmesi 8. ve Konya İlleri Havuç (Daucus carota L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi ve Kök-ur Nematodlarının (Meloidogyne spp. Goeldi, 1892) Moleküler Teşhisi ile Çeşit Reaksiyon Çalışmaları 9. Orta Anadolu Bölgesi nde Avrupa Sünesi [(Eurygaster maura L.) Hemiptera: Scutelleridae] mücadelesinde tahmin uyarı modelinin geliştirilmesi 10. Orta Anadolu Bölgesi nde Domateslerde zararlı Olan Domates güvesi [Tuta absoluta (Lep.:Gelechidae) ] nin Mücadelesine Esas biyolojik Kriterlerin Belirlenmesi ve Biyoteknik Mücadele Olanaklarının Araştırılması 17

18 11. İlinde Bazı Sebze Alanlarında Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türlerinin Predatör ve Parazitoidlerin Tespiti ile Etkili Doğal Düşman Türünün Konukçu Üzerindeki Biyolojisinin Belirlenmesi 12. Bazı Bitki Ekstraktlarının Formulasyonlarının Hazırlanması ve Sebzelerde Zararlı Tetranycus urticae Koch.(Arachnida: Tetranychidae) ile Myzus persicae Sulz. (Hemiptera:Aphididae) e Karşı Etkisinin Araştırılması 13. Orta Anadolu Bölgesi Buğday Tarlalarında Zararlı Olan Yabancı Otlarda Bulunan Eriophyoid (Acarina: Eriophyoidea) Akarların Belirlenmesi (Doktora) 14. İli Buğday Depolarında Bulunan Zararlı Böcek Türlerinin Tespiti ve Mücadelede Trans Anethole+CO 2 nin Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar 15. ili Armut Bahçelerinde Zararlı Cacopsylla pyri (L) (Hemiptera: Psyllidae) nin Alternatif Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (Doktora) 16. İli Ayçiçeği Ekiliş Alanlarında Zararlı Avrupa Ayçiçeği Güvesi [Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff)(Lepidoptera: Pyralidae)] nin Biyolojisi ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Mücadele Olanakları Üzerine Araştırmalar (Doktora) 17. Niğde İli Patates Ekiliş Alanlarındaki Meloidogyne chitwoodi Golden, O Bannon, Santos & Finley (Nemata: Tylenchida) Irklarının Tespiti ve Yaygın Olarak Üretilen Bazı Patates Çeşitlerinin Bu Irklara Reaksiyonlarının Belirlenmesi (Doktora) 18. Farklı diyatom toprağı formülasyonlarının depolanmış çeltikte zararlı böceklere etkinliği üzerinde araştırmalar (Doktora) 19. Elma içkurdu [Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera:Tortricidae)] nun Kiraz Meyvesine Yapay Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması 20. Çankırı İli Kiraz Bahçelerinde Zarar Yapan Archips (Lep.: Tortricidae) Türleri ile Mücadelede Yumurta Parazitoidi Trichogaramma türünün (Hym.: Trichogrammatidae) Kullanım Olanaklarının Araştırılması 21. Batı Karadeniz Bölgesinin Doğal ve Tarım Alanlarında Geometridae ve Tortricidae (Lepidoptera) Biyoçeşitliliği 22. Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.) na Karşı Altaernatif Mücadele Olanaklarının Araştırılması 18

19 23. Bazı bitki ekstraktlarının Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata SAY) (Col: Chrysomelidae) üzerindeki kontakt ve davranışsal etkileri (Doktora) 24. Kök-ur Nematodları ile Mücadelede Çevresel Yaklaşımlar: Lahanagiller ve Biyopreparatların Etki Potansiyelleri (Doktora) 25. Orta Anadolu Bölgesi nde Tuta absoluta (Lep.:Gelechidae) nın Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması Bitki Zararlıları Sonuçlanan Projeler 1. Bartın ve Kastamonu İlleri Sternorrhyncha (Hemiptera) Biyoçeşitliliği, Doğal Düşmanları ve Bölge Ekolojisinin Türlerin Yayılışına Etkisinin Modellenmesi Üzerine Araştırmalar 2. Orta Kızılırmak Havzasında Simulium spp. (Diptera: Simuliidae) nin Biyolojisi ve Mücadelesinde Bacillus thuringiensis israelensis Kullanımının Araştırılması 3. Orta Anadolu Bölgesi Domates Yetiştiriciliğinde Zararlı Olan Domates Güvesi (Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae)) nin ve Doğal Düşmanlarının Sürveyi İle Populasyon Takibi Bitki Hastalıkları Bitki Hastalıkları Devam Eden Projeler 1. Orta Anadolu Bağ Fitoplazma Hastalıkları Ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi 2. Patates Siğil Hastalığı [(Synchytrium endobioticum) Schilb. Perc.] Mücadelesinde Bor Kullanım Olanaklarının Araştırılması 3. Orta Anadolu Bölgesinde Arpa Ekiliş Alanlarında Arpa Yaprak Leke Hastalığı Rhynchosporium secalis [Oudem (J.J. Davis)] in Patotiplerinin Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması 4. Orta Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi 19

20 5., Eskişehir ve Konya İlleri Buğday Üretim Alanlarında Göçerten Hastalığı Etmeninin (Gaeumannomyces graminis [Sacc.] Arx & Oliver var. tritici [J.Walker]) Yaygınlığı ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi 6. Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Ağaçlarında Kurumalara Neden Olan Cytospora spp nin Tespiti, Yaygınlığı ve Hipovirülent Irklarının Varlığının Belirlenmesi 7. Orta Anadolu Bölgesinde Çilek Ekiliş Alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar İle Bitki Paraziti Nematodların Tespiti, Yaygınlık Oranları Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi 8. Orta Anadolu Bölgesi Patates Ekiliş Alanlarında Stolbur Hastalığının (Candidatus Phytoplasma solani) Durumu, Yumruya geçiş oranının ve Olası Vektör Böceklerinin Belirlenmesi 9. Batı Karadeniz Bölgesinde Örtü Altında Yetiştirilen Fasülyelerde Köşeli Yaprak Lekesi Etmeni (Pseudocercospora griseola (Sacc.) Crous & Braun) nin Moleküler Yöntemler Kullanılarak Gruplarının Tespiti, İnokulum Kaynaklarının ve Bazı Fasülye Çeşitlerinin Bu Etmene Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi (Doktora) 10. İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin, Anastomosis Gruplarının Klasik-Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonları ile Potansiyel Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Belirlenmesi 11. Batı Karadeniz Mısır Ekiliş Alanlarında Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi ve Bazı Hatların Maize dwarf mosaic potyvirus (MDMV) ile Sugarcane mosaic potyvirus (SCMV) e Karşı Dayanıklılıklarının Moleküler Yöntemler Kullanılarak Tespit Edilmesi (Doktora) 12. Plum Pox Virüs bulaşıcı cdna klon vektörlerinin geliştirilmesi 13. Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına Neden Olan Fusarium moniliforme ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 14. İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin, Anastomosis Gruplarının ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi (Doktora) 15. Batı Karadeniz Bölgesinde Örtü Altında Fasulyelerde Köşeli Yaprak Lekesi Hastalığının (Phaeoisariopsis griseola) Yaygınlığı ve Mücadele Olanakları Üzerinde Araştırmalar 16. Ayçiçeği Mildiyösü (Plasmapora halstedii (farl) Berl& de Toni) nün Patojenik ve Genetik Farklılıkları ile Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi ve Moleküler Tespit Yöntemlerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması (Doktora) 20

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ www.ziraimucadele.gov.tr www.zmmae.gov.tr ÖNSÖZ Ülkemizde

Detaylı

TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU

TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU Dr. Suat KAYMAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı Dünya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİHİ: 13.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 02.04.1978-Viranşehir/ ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: Narlıkuyu Mah. 1049. Sok.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİİ: 25.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM YERİ: Viranşehir / ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: arran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Detaylı

BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI

BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI 31 OCAK 2014 Ahmet Yasin GÖKÇE Koordinatör TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Türkiye de Bitki

Detaylı

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7 D. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Tarihçesi D. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 1995 yılında açılmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlanmıştır. Bölümden şimdiye

Detaylı

BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI

BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI Sadettin KOCABUĞA Koordinatör Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı Görevler, Projeler ve Mevcut Durum Yürütülmekte Olan Önemli Çalışmalar Toplantı

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Selin ŞEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ II. TARIMSAL AR-GE PROJELERİ DESTEK SÜRESİ VE TUTARI III. DESTEKLENEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülcan TARLA Doğum Tarihi : 10.04.1970 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çukurova Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Mustafa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

06-PHYLIB-EUPHRESCO PROJE SONUÇ TOPLANTISI. 01-02 Ekim 2014. Edinburgh, İskoçya

06-PHYLIB-EUPHRESCO PROJE SONUÇ TOPLANTISI. 01-02 Ekim 2014. Edinburgh, İskoçya 06-PHYLIB-EUPHRESCO PROJE SONUÇ TOPLANTISI 01-02 Ekim 2014 Edinburgh, İskoçya Dr. Aynur KARAHAN Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara Sunu planı 06-PHYLIB-EUPHRESCO projesi ve amacı

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir?

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir? 1) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağlardaki ana hastalıktır? a) Kav b) Kurşuni küf c) Ölü kol d)külleme 2) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel hormon değildir? a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ Dr. İlhan KURAL SUNUŞ DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın

Detaylı

ZF 101 S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Zooloji

ZF 101 S/G Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Zooloji ZF 101 08-09 Zooloji 09-10 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) 10-11 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) 11-12 Tarımsal Yapılar ve Sulama TT (ZF 101) Gıda Mevzuatı AŞ (ZF 101) Gıda Mevzuatı Gıda

Detaylı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Hava sıcaklığı Nem Rüzgar hızı ve yönü Güneş şiddeti Yağmur miktarı Toprak nemi sıcaklığı Yaprak ıslaklığı Zamanında doğru ilaçlama Ürün ve çevrenin korunması Gereksiz ilaçlamalar

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ SUNUŞ PESTİSİTLERE KARŞI GELİŞİMİ VE Dr. İlhan KURAL Nisan 2002 1 DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın yönetimi Yasal dayanaklar,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ rtesi Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler Beden

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 8:30-9:45 Genel Sebzecilik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Mesleki Uygulama II Toprak Bilgisi Bitki Koruma Mikrobiyoloji Hayvan Yetiştirme Tar. Meteoroloji ve Ekoloji Genetik Ekonomi 10:00-11:15

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİHİ: 05.10. ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM YERİ: Viranşehir / ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Detaylı

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2010) - SINAV SORULARI

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2010) - SINAV SORULARI Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2010) - SINAV SORULARI S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri perakende satışının yapılacağı yerlerde aranmaz? A) Yabancı ot ilaçları mutlaka

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI İngilizce- BB ZF 206, 306, Genel Sebzecilik. Meteoroloji ve Ekoloji (, 206), Hayvan Yetiştirme Genetik (ZF 302,

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

ENTEGRE VE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ PROJELERİ 2015 UYGULAMALARI

ENTEGRE VE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ PROJELERİ 2015 UYGULAMALARI ENTEGRE VE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ PROJELERİ 2015 UYGULAMALARI 1-2015 yılında Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projeleri Ek-2 belirtilen programlar kapsamında yürütülecektir. 2-EKÜY projeleri uygulanacak

Detaylı

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ HAZIRLAYANLAR: SEMRA DİKİLİ GÜLİZAR YILDIRIM Organik tarımda, tarımsal savaş, işletmede zararlıların yoğunluğunu azaltıcı veya bulaşmasını önleyici yada rekabet

Detaylı

PESTİSİT KULLANIM ORANLARI DİĞER 13% FUNGİSİT 16% İNSEKTİSİT 47% HERBİSİT 24% Karbamat aktif maddeli insektisitler 15% İNSEKTİSİTKULLANIMORANLARI Diğer insektisitler 24% Piretroid aktif maddeli insektisitler

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar Yabancı Otların Zararları

Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar Yabancı Otların Zararları Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar Tarım arazilerinde ürünün verim ve kalitesini azaltan, tarım arazisi dışında ise bulunduğu ortamda yapılan faaliyetlere zararlı olan ve bu ortamlarda yetişmesi istenmeyen

Detaylı

ZF-301 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

ZF-301 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ZF-301 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Sert Çek. Meyveler Örtüaltı Yetiştiriciliği Bitki Biyotek. Genel Meyvecilik Genetik Sert Çek. Meyveler Örtüaltı Yetiştiriciliği Bitki Biyotek. Genel Meyvecilik

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM BÜGEM 2015 1 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM MAKRO GÖSTERGELER Türkiye 2002 2014 TARIM Tarımın Payı (%) Türkiye TARIM Tarımın Payı (%) Nüfus (Milyon) 66,3 22,4 33,8 77,7 - - İstihdam (Milyon) 21,3 7,6 34,9

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI rtesi I. SINIF Matematik II Ölçme Bilgisi Mikrobiyoloji ZBB-102 Tar. Meteoroloji ve Ekoloji ZF301 Tarım Ekonomisi SPE Toprak Bilgisi

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta ÖNEMLİ ZARARLILARI Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) Ergin 20 mm yumurta Larva 35-40 mm ÖNEMLİ ZARARLILARI ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella tritici) Küçük sigara şeklinde 1,3 mm uzunluğunda, genelde sarı renkli

Detaylı

DÖNEM ATAMASI 2016 MÜHENDİS. Yüksek Lisans

DÖNEM ATAMASI 2016 MÜHENDİS. Yüksek Lisans DÖNEM ATAMASI 2016 MÜHENDİS ENSTİTÜ/İSTASYON ADI BÖLÜMÜ ENSTİTÜ/İSTASYON ADI UNVANI BÖLÜMÜ EĞİTİM Y. DİL ANKARA TARLA BİTKİLERİ MERKEZ 1 Yüksek Lisans Çayır Mera İslahı ve Yem Bitkileri Alanı ve Baklagil

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

2015 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI

2015 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI İL ADI KURULUŞ KODU2 KURULUS_ADI KURULUŞ KODU SAYISI ÜNVANI BÖLÜMÜ(Zir.Müh.) Lisans-Yük.Lis.-Doktora(Uzmanlık Konusu) YDS/KPDS/ÜDS sırano 1 ADANA A40132 ADANA BIYOLOJIK MÜCADELE ARASTIRMA ISTASYONU MÜDÜRLÜGÜ

Detaylı

YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 BOTANİK I BOTANİK

Detaylı

GENEL. Zaman Konu Eğitimci(ler)

GENEL. Zaman Konu Eğitimci(ler) GENEL Zaman Konu Eğitimci(ler) 6.02.2017 9:30-10:00 Kayıt/AÇILIŞ 10:00-10:45 Tarla Bitkileri Islahında Güncel Durum ve Gelecek Hedefleri Doç. Dr. Taner AKAR 1 11:00-11:45 Sebze Islahında Güncel Durum ve

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ FİTOPATOLOJİ ORM 215 III 2+0 2 3

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ FİTOPATOLOJİ ORM 215 III 2+0 2 3 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİTOPATOLOJİ ORM 215 III 2+0 2 3 Ön KoĢul Dersleri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Bornova

Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Bornova T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Bornova TANITIM KİTAPÇIĞI Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern,

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler Şubat 2017 SUNUM PLANI 1. Konya Tarımının Yapısı 2. Desteklemeler Kaynak: TÜİK, 2015-2016 Tarla Bitkileri Ürün adı Konya Tarımının Yapısı (Öne Çıkan İlk 5 Ürün) Ekilen alan (da) 2015 2016 Üretim (ton)

Detaylı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı 2016-2017 Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapan Öğrenciler İçin Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı I.YARIYIL II. YARIYIL TBD 101 Botanik-I 2 2 3 5 1 TBD 102 Botanik-II 2 2 3 5 TBD

Detaylı

2012 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI

2012 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI 1 ADANA Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Adana Gıda Kontrol Laboratuvar 1 Su Ürün.Müh. Su Ürünleri Müh. 2 AFYON KARAHİSAR Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar 3 AMASYA Amasya Gıda Kontrol

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTAKİ ZARARLILARI ÖRNEKLEME ZAMANI, ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, EZE ve MÜCADELE ZAMANLARI Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR KONU BAŞLIKLARI Tanımlar Başarılı

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 8:30-9:45 Genetik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Mesleki Uygulama II Bitki Koruma Hayvan Yetiştirme Tar. Meteoroloji ve Ekoloji Genel Sebzecilik Ekonomi Minör Meyveler Sıcak İklim Sebzeleri

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler ZF 302-306

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapmış Öğrenciler İçin. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı

Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapmış Öğrenciler İçin. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılında Fakülteye Giriş Yapmış Öğrenciler İçin Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Müfredatı I. YARIYIL II. YARIYIL TBD 101 Botanik-I 1 TBD 102 Botanik-II

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik (ZF 301) Matematik Matematik (ZF 301) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak

Detaylı

Ziraat Mühendisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2004. Tarım Ekonomisi - 1999

Ziraat Mühendisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2004. Tarım Ekonomisi - 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Erdinç Uysal Unvan Ziraat Mühendisi Telefon 226 8142520 (1267) E-mail euysal@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.05.1974 - Merzifon Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

BİSAB-BİTKİ ISLAHI KURSU 2013 YILI TEORİK EĞİTİM PROGRAMI (11 ŞUBAT- 17 ŞUBAT) (GENEL)

BİSAB-BİTKİ ISLAHI KURSU 2013 YILI TEORİK EĞİTİM PROGRAMI (11 ŞUBAT- 17 ŞUBAT) (GENEL) BİSAB-BİTKİ ISLAHI KURSU 2013 YILI TEORİK EĞİTİM PROGRAMI (11 ŞUBAT- 17 ŞUBAT) (GENEL) Zaman Konu Eğitimci(ler) 1.Gün-11 Şubat 10:00-11:00 Açılış Doç. Dr. Ahmet Bağcı 11:00-11:15 Ara 11:15-12:00 Bitki

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

soner.yuksel@gthb.gov.tr

soner.yuksel@gthb.gov.tr KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Soner YÜKSEL Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0505 2226678 E-mail Doğum Tarihi - Yeri soner.yuksel@gthb.gov.tr 04.04.1973 - ESKİŞEHİR EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

Doç. Dr. Birol AKBAŞ Daire Başkanı. bakbas @tagem.gov.tr 1966-Kırşehir. Bitki Koruma Ana Bilim Dalı/1998. Bitki Koruma Ana Bilim Dalı/1992

Doç. Dr. Birol AKBAŞ Daire Başkanı. bakbas @tagem.gov.tr 1966-Kırşehir. Bitki Koruma Ana Bilim Dalı/1998. Bitki Koruma Ana Bilim Dalı/1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Doç. Dr. Birol AKBAŞ Daire Başkanı Telefon 3271793 E-mail Doğum Tarihi - Yeri bakbas @tagem.gov.tr 1966-Kırşehir EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik (ZF 301) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Fizik

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK: Yönetmelik metni uzun olduğundan adresinden ulaşılabilir. güncel yönetmelik hükümlerine Bakanlığımızın aşağıda veb Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi (ZF 301) Matematik (ZF 301) Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Fizik (ZF

Detaylı

TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ

TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ Dr. Aydan Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2011) - SINAV SORULARI

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2011) - SINAV SORULARI Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2011) - SINAV SORULARI S1 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin etiket renkleri hangi mevzuata göre düzenlenmektedir? A) Bitki Koruma Ürünlerinin

Detaylı

Dr. Yasemin GÜLER. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gayret Mah., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No:66, 06172 Yenimahalle- Ankara

Dr. Yasemin GÜLER. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gayret Mah., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No:66, 06172 Yenimahalle- Ankara Dr. Yasemin GÜLER Uzmanlık Alanları: Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) Sistematiği, Biyolojik Çeşitlilik, Yuvalanma Biyolojisi Telefon: 312 3445993-96/1110 Faks: 312 3151531 E-posta: Yasemin.guler@gthb.gov.tr

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Prof.Dr. Enver Durmuşoğlu E. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Prof.Dr. Enver Durmuşoğlu E. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü TARIMSAL ZARARLILARLA SAVAŞ YÖNTEMLERİ Prof.Dr. Enver Durmuşoğlu E. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü İnsanlar, tarihin ilk dönemlerinden beri doğrudan ve dolaylı zararları nedeniyle tarımsal zararlılarla

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

Kimyasal savaş nedir?

Kimyasal savaş nedir? KİMYASAL SAVAŞ Kimyasal savaş nedir? Tarımsal savaş; zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı tarımsal savaş yönetimidir. Tarihçesi M.Ö 12.

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ ZBB-102 Tar. Meteoroloji ve Ekoloji ZF301 ZBB-306 Örtüaltı Yetiştiriciliği ZİRAAT FAKÜLTESİ 2016-2017 BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI ZBB-318 Mesleki Uygulama II ZBB-106 Hayvan Yetiştirme

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. TAGEM, DAİRE BAŞKANLIKLARI ve ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREVLERİ

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. TAGEM, DAİRE BAŞKANLIKLARI ve ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREVLERİ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAGEM, DAİRE BAŞKANLIKLARI ve ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREVLERİ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLITIKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

Üzüm Çeşit Bilimi HBE Topraksız Tarım AU 11:00 Sıcak İklim Sebzeleri EE Özel Bağcılık HBE Minör Meyveler MFB

Üzüm Çeşit Bilimi HBE Topraksız Tarım AU 11:00 Sıcak İklim Sebzeleri EE Özel Bağcılık HBE Minör Meyveler MFB BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Tar.Meteoroloji ve Ekoloji SZB Ekonomi SPE Toprak Bilgisi FT 10:00 Tar.Meteoroloji ve Ekoloji SZB Ekonomi SPE Toprak

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM İLACI TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIM İLACI TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIM İLACI TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Nafiz DELEN Ege Üniv. Ziraat Fak. Bitki Kor. Bölümü Em. Öğrt. Üyesi nafiz.delen@ege.edu.tr nafiz.delen@gmail.com Bitkisel besinlerde gıda

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Unvanı Görev Yeri Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Giresun Üniversitesi 2000-

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Unvanı Görev Yeri Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Giresun Üniversitesi 2000- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 03 Temmuz 1979 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 19 Mayıs

Detaylı