ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ. Çankaya Belediyesi klı Kent Proje Koordinatörü. Çengel Cafe Proje Sorumlusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ. Çankaya Belediyesi klı Kent Proje Koordinatörü. Çengel Cafe Proje Sorumlusu"

Transkript

1 ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ Dr. Ethem TORUNOĞLU Çankaya Belediyesi Sağlıkl klı Kent Proje Koordinatörü Nilay OĞULTÜRK Çankaya Belediyesi Çengel Cafe Proje Sorumlusu

2 SAĞLIKLI KENT KAVRAMI NASIL OLUŞTU? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1978 Herkes İçin Sağlık ilkesi 1992, BM-Çevre ve Kalkınma Konferansı Yerel Gündem 21 programı hedefleri - Sürdürülebilir Kalkınma nma programları. Programların n ana temaları: hakkaniyet, sürds rdürülebilirlik, halkın n katılımı ve sektörler arası çalışma ilkeleri 21. YüzyY zyılda Herkes İçin Sağlık hedeflerinden Hedef 13: Sağlıklı Çevreler hedefi; yılına y kadar kentlerdeki değişik ik gruplar; evde, okulda, işyerlerinde i ve yerel toplulukta, sağlıkl klı bir fiziksel ve sosyal çevrede yaşamak amak için i in daha fazla olanağa a sahip olmalıdır. r. Bu hedefe ulaşmada öncelikli strateji ise; kentsel yönetimlerin y ve toplulukların n en az %50 sinin, sağlıkl klı kent yada sağlıkl klı topluluk ağıa ğının n aktif üyeleri olmalarıdır. r.

3 SAĞLIKLI KENTİN N AMAÇLARI Yerel politikacılar lar arasında Herkes İçin Sağlık programına desteği i güçg üçlendirmek, Sağlıkl klı toplum politikasına yeni modeller geliştirmeyi teşvik etmek, Bu modellerin uygulanmasını bölge çapında yaymak.

4 SAĞLIKLI KENT NEDİR? Belli bir sağlık k statüsüne ulaşmakta olan kenttir. Sağlık k bilincine sahip ve bunları geliştirmek için i in çaba gösteren g bir kenttir. Sürekli olarak fiziksel ve sosyal çevrenin oluşmas ması ve gelişmesi, toplumsal kaynaklarını hayatın n tüm t m aşamalara amalarında, karşı şılıklı olarak birbirini geliştirme yönünde y nde kullanmasıdır.

5 SAĞLIKLI BİR B R KENTİN NİTELİKLERİ Temiz, güvenilir g bir fiziksel çevre (konut kalitesi dahil) Kalıcı olan ve uzun vadede devam edebilecek bir ekolojik sistem Güçlü dayanış ışma içinde i inde sömürülmeyen bir toplum Halkın; kendi hayat, sağlık k ve gönencini g etkileyen kararlarda katılımı ve bu süres reçleri kontrolü Kentte yaşayanlar ayanların n temel ihtiyaçlar larının (yiyecek, su, barınak, gelir, güvenlik, g iş) i karşı şılanması

6 Katılım m ve kitle iletişimi imi yoluyla çeşitli deneyimlere ve kaynaklara ulaşı şım Geniş kapsamlı, özgün n ve yenilikçi i bir kent ekonomisi Geçmi mişe, kentte yaşayanlar ayanların n kültk ltürel ve tarihsel mirasına toplumdaki değişik ik kesimlerin birbirleri ile olan iletişimlerinin imlerinin desteklenmesine Önceki özelliklere uyumlu ve geliştiren bir yapı Herkes ulaşabilen abilen toplum sağlığı ve hastalık bakım m servisleri Yüksek sağlık k seviyesi (yüksek düzeyde d önleyici sağlık k hizmetleri ve düşük d k düzeyde d hastalık)

7 SAĞLIKLI KENTLER PROJESİ NİN N GELİŞİ İŞİMİ I. Dönem D yıllary lları arasında sürms rmüş ve 35 kentin Sağlıkl klı Kentler AğıA ğına dahil olmasıyla sonuçlanm lanmıştır. Bu dönemde d ana tema; sağlıkl klı bir kent için i in değişikli ikliği i yaratacak bir yapılanmaya gitmektir. II. Dönem D ise; yıllary lları arasında 13 ü birinci döneme dahil olmayan 39 kentin katılımıyla sonuçlanm lanmıştır. Bu noktada ana tema; sağlıkl klı halk politikaları ve kapsamlı kent sağlık k politikaları oluşturulmas turulmasıdır. r. III. Dönem D yıllary lları IV. Dönem D yıllary lları

8 DSÖ NÜN N SAĞLIKLI KENT SEÇİMİ KRİTERLER TERLERİ VE AŞAMALARIA AMALARI Uygunluk Başvurusu 1. Taahhüt t Belgesi Belediye Başkan kanı tarafından hazırlan rlanır. r. 2. Kent Sağlık k Planı Yerel sağlık k gereksinimleri belirlenir. 3. Yapı Şeması oluşturulur ve Proje Ofisi tesis edilir. Seçilme Başvurusu 1. Kent için i in politik onayın n belirtilmesi. 2. Dönem D teklifinin hazırlanmas rlanması. 3. Sa Sağlıklı Kentler GöstergeleriG stergeleri nin bildirilmesi.

9 ÇANKAYA NIN NIN SAĞLIKLI KENT TARİHSEL SÜRECS RECİ Belediye Meclis Kararı 2000 Danimarka nın Horsens kentinde düzenlenen d Sağlıklı Kentler toplantısı Şubat 2002 Sağlıkl klı Kentler Proje Ofisi nin kurulması Ağustos 2002 Çankaya Sağlıkl klı Kent Göstergeleri G ve Kent Sağlık k Profili, Kent Sağlık k Gelişim im Planı Eylül l 2002 Hırvatistan ın Rijeka kentinde düzenlenen d Sağlıklı Kentler toplantısı Türkiye Sağlıkl klı Kentler Birliği

10 Çankaya Belediyesi, Sağlıkl klı Kentler Projesi ile ilgili çalışmalara ilk olarak 1994 yılında başlam lamıştır.bu projeye dahil olmanın n temelinde Herkes İçin Sağlık ilkelerinin benimsenmesi ve bu ilkelerin Çankaya Belediyesi içerisinde i uygulanması vardır. r yılındaki y Belediye Meclis Kararı ile Çankaya Belediyesi nin Sağlıkl klı Kentler Projesi ne katılım m süreci s yasallaşmış ıştır..

11 Bu sürecin s başlamas lamasından itibaren, Çankaya Belediyesi sağlık, k,çevre, engelliler, yaşlılar, lar, eğitim, e kültk ltür r ve spor gibi çeşitli başlıklar altında projeler üretmiş ve bu projelerin birçoğu u hayata geçirilmi irilmiştir

12 ÇANKAYA SAĞLIKLI KENTLER PROJESİ ÖRGÜTLENME ANA ŞEMASI

13 ÇANKAYA KENT KONSEYİ BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YRD. ÇANKAYA SAĞLIKLI KENTLER PROJE OFİSİ PROJE YÜRÜTME KURULU PROJE ORTAKLARI İLGİLİ KAMU KURUMLARI GÖNÜLLÜLER ÜNİVERSİTELER MESLEK ODALARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DERNEKLER, VAKIFLAR, KOOPERATİFLER

14 ÇANKAYA SAĞLIKLI KENT PROJE OFİSİ BEDİA A SÖYLEMEZ S BA BAŞKAN YARDIMCISI ÇANKAYA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ KAHRAMAN EFE ÇANKAYA BELED DR. ETHEM TORUNOĞLU TEZCAN KARAKUŞ CANDAN MİMARMAR YASEMİN N ASİL ŞEH ANKAYA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAĞLIK KOMİSYONU BAŞKANI VE KENT KONSEYİ BAŞKAN VEKİLİ LU PROJE KOORDİNAT NATÖRÜ NİLAY OĞULTO ULTÜRK HAKKI BAŞKAN ERGÜL L YURT MEMUR EHİR R PLANCISI RK SOSYAL HİZMET H UZMANI KAN SOSYOLOG

15 Çankaya Belediyesi, Sağlıkl klı Kentler Projesi kapsamında Herkes İçin Sağlık felsefesini yerel düzeyde hayata geçirmek amacı ile bir dizi yapılanma ve düzenleme d içerisine i girmiştir. Çankaya Belediye Meclisi nin aldığı karar çerçevesinde evesinde oluşturulan Sağlıklı Kentler Proje Ofisi nce, Çankaya Sağlıkl klı Kent Göstergeleri G ve Kent Sağlık k Profili ve ardından bu bilgilerin ışığında yıllary llarını kapsayacak olan Kent Sağlık k Gelişim im Planı hazırlanm rlanmıştır.

16 Her iki belge Ağustos A 2002 de Dünya D Sağlık Örgütü Avrupa Bölge B Ofisi ne iletilmiş ve bu dokümanlar DSÖ tarafından uygun bulunmuştur.

17 ÇANKAYA KENT SAĞLIK GELİŞİ İŞİM M PLANI ÇANKAYA KENT SAĞLIK PROFİLİ VE SAĞLIKLI KENTLER GÖSTERGELERG STERGELERİ

18 Çankaya Belediyesi, Avrupa Sağlıkl klı Kentler Birliği ne üyelik sürecini s tamamlama yolunda önemli bir adım atarak Eylül l 2002 tarihlerinde Hırvatistan ın Rijeka kentinde yapılan yılly llık zirve toplantısına na katılm lmış ve bu toplantıda yapılan değerlendirmeler erlendirmeler sonucunda, Çankaya Belediyesi Avrupa Sağlıkl klı Kentler AğıA ğı na üye olarak kabul edilmiştir.

19 DSÖ SAĞLIKLI KENTLER AĞI A I 3. VE 4. FAZ BELGELERİ

20 HEDEFLER

21 HERKES İÇİN N SAĞLIK HER ANLAMDA SAĞLIK.

22 TEMEL HEDEF Sağlıkl klı bir çevrede bireylerin; tüm t süreçlere etkin katılabildi labildiği,kültürel ve doğal mirasın n korunduğu,kentte u,kentte yaşayanlar ayanların; n; eşitlik, e özgürlük, barış ve güven ortamı içerisinde bütün b n kamusal ve kentsel hizmetlerden ayrıms msız yararlandığı ığı,, bütün b n karar süres reçlerine doğrudan katılabilece labileceği i bir kent demokrasisi içerisinde i bireyin toplumsallaşmas masını sağlamak.

23 KISA VADELİ HEDEFLER Çankaya ilçesinde yaşayan ayan toplumun değişik ik kesimleri arasında kent sağlık bilincinin yaratılmas lması,, sağlıkl klı bir kent yaratma sürecinde s tarafların n katılımının n ve ortaklığı ığının n sağlanmas lanması, çalışmaların sürekliliğini ini sağlayacak organizasyonlar oluşturulmas turulması,, bu anlayış ıştan hareketle, oluşturulan organizasyonların n dayanış ışma içerisinde harekete geçirilmesi planlanmaktadır.

24 UZUN VADELİ HEDEFLER Dünya Sağlık Örgütü ü nün n benimsediği Herkes İçin Sağlık k 21 ve 21.Yüzyılda 21 Hedef sloganlarıyla, Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu nda nda belirlenen kriterleri rehber alarak, 2020 yılıy itibariyle Çankaya da yaşayanlar ayanların, n, kentte fiziksel ve sosyal açıdan a daha fazla olanaklara sahip olması ve oluşturulan kent sağlık gelişim im planının öncelikli konularında nda % 30 verim elde edilmesi hedeflenmektedir.

25 UYGULAMADA ÖNCELİKLİ ADIMLAR 1. Bilgilendirme: Belirlenen tüm t m konularda öncelikle tanıtım, kampanyalar, eğitim e programları yapmak. 2. Altyapı Oluşturma: Teknik yapı,, insan gücü, g, yeterlilik. 3. Ulaşı şılabilirlik: Bilgiye erişimde, imde, bilginin paylaşı şılmasında ve temel hizmetlerin alınmas nmasında nda eşitlik, şeffaflık k ve adalet içinde i inde ulaşı şılabilirlik. 4. İşbirli birliği: i: Belediyeler, kurumlar, bölgeler b, kültk ltürler ve uluslar arası ilişkilerin oluşturulmas turulması. 5. Devamlılık: Tüm m konularda, izleme, araştırma, rma, geliştirme, değerlendirme erlendirme ve yeniden üretme.

26 2008 HEDEFLERİ Çankaya Kent Sağlık k Gelişim im Planı çerçevesinde evesinde programlanan ve yaşama ama geçirilen çalışmaların n hedefler ve yapılabilenler açısından a değerlendirilmesinin erlendirilmesinin ve ölçümlerinin yapılarak, yeni profil ve yeni planın oluşturulmas turulması sürecini tasarlamak. Yerel yönetimler y alanındaki ndaki yeni yasal düzenlemeler d ışığında, kent ve sağlık k politikalarının n yeniden planlanması,, bu bağlamda Çankaya Belediyesi Stratejik Yönetim Planı nda nda öngörülen temel politikalarla kent sağlık k gelişim im planı arasındaki ndaki bağı ğın n kurulabilmesi yönünde nde çalışmalar yürütmek. y

27 ÇANKAYA DA SAĞLIKLI BİR B DÖNÜŞÜM M VE DEĞİŞİ ĞİŞİM Çankaya Sağlıkl klı Kent Proje Ofisi,Çankaya ilçesinde yaşayan ayan insanlar ve toplumun değişik ik kesimleri arasında ; kent sağlık k bilincinin yaratılmas lması,, sağlıkl klı bir kent yaratma sürecinde s tarafların n katılımını ve ortaklığı ığını sağlamak yolunda programatik çalışmalar yürütmy tmüştür. Bu noktada, çalışmaların n süreklilis rekliliğini ini sağlayacak organizasyonlar oluşturulmas turulması,, bu anlayış ıştan hareketle, oluşturulan organizasyonları dayanış ışma içerisinde i harekete geçirmek temel öncelik olmuştur.

28 Çankaya Sağlıkl klı Kent Proje Ofisi nin temel görev g ve sorumluluk alanı, Çankaya Kent Sağlık k Gelişim im Planı nın n hayata geçirilmesi yönünde y nde temel ilke ve önceliklerin ilgili Belediye birimlerince uygulamasını sağlamak olmuştur.

29 Çankaya Kent Sağlık k Gelişim im Planı,, Dünya D Sağlık Örgütünün n temel aldığı Çankaya Kent Profili ve Sağlıkl klı Kentler Göstergeleri çerçevesinde evesinde değerlendirilerek erlendirilerek öncelikli konuların n ve sorunların n belirlenmesi için i in hazırlanm rlanmış bir kılavuz plandır.bu plan, bir anlamda hizmet ve proje önceliklerini ortaya koymaktadır.

30 Çankaya Belediyesi Stratejik Planı Sağlık k hizmetlerinin yaygınla nlaştırılması TODAM sosyal program ve projeleri Engelliler Hizmet Birimi Eşgüdümünde E Yapılan Çalışmalar Çevre, İmar, Park ve Bahçeler Alanlarında nda Herkes İçin Sağlık Öncelikli Tasarım m ve Uygulamalar

31 Çankaya Belediyesi sorumluluk alanı içinde, inde, sağlıkl klı bir kent oluşumu umu için i in koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmalar yapan Belediyemizin ilgili birimleri, Çankaya Kent Sağlık k Gelişim im Planı kapsamında hizmetlerin kalitesinin artırılmas lmasına özen göstermig stermişlerdir. Belediyemizin sağlıkl klı kent gelişim im planı ve strateji ana planında nda ön n görülen g çalışmalar, ilgili müdürlükler tarafından hayata geçirilen değişik ik projeler, DSÖ Avrupa Bölge B Ofisi ne rapor edilmiş,, bu noktada Belediyemizin Sağlıklı Kent Çankaya hedefine yönelik y çalışmaları bir bütün b olarak ele alınm nmıştır.

32 Kent Sağlığı Hizmetleri MüdürlM rlüğü Kültür r ve Sosyal İşler MüdürlM rlüğü- Engelliler Hizmet Birimi Fen İşleri MüdürlM rlüğü -Park ve Bahçeler Birimi, İmar ve Şehircilik MüdürlM rlüğü Çevre MüdürlM rlüğü ile Eşgüdüm m içinde i inde yapılan faaliyetlerin Kent Sağlık Gelişim im Planı hedefleri ile uyumu sağlanm lanmıştır.

33 KENT SAĞLI LIĞI I HİZMETLERH ZMETLERİ

34 SAĞLIKLI BİR B ÇANKAYA İÇİN BÜYÜK K YATIRIM... Çankaya Belediyesi kurduğu u 25 semt polikliniği ile Çankayalılara lara tüm t m gün g n hizmet vermeye devam ediyor.ayrıca,belediyemiz 2006 yılında y alanındaki ndaki en ileri teknolojiler kullanılarak, larak, uluslararası kalite kurallarına göre g işletilen i gezici ve sabit laboratuarları faaliyete geçirmi irmiştir.gezici laboratuarların n kurulmasını takiben okul ve mahallelerde yapılmakta olan sağlık k taramaları tıbbi tahlillerle de desteklenmiştir. tir.

35 Tüm m tıbbi t tahlillerin yapılabildi labildiği i gezici ve sabit radyoloji ve mikrobiyoloji laboratuarlarında yurttaşlar ların n ayağı ğına kadar sağlık k hizmetlerini götüren g Kent Sağlığı Hizmetleri MüdürlM rlüğü yalnızca 2007 yılında y 192 bin 320 kişiye iye hizmet sunarak büyük b k bir başar arıya imza atmış ıştır.

36 ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SEMTLERDE SAĞLIK TARAMALARI YAPIYOR Çankaya Belediyesi, okullar ve semtlerde ücretsiz tam teşekk ekküllü sağlık k taramalarını hayata geçirmektedir. Çankaya Belediyesi Kent Sağlığı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından okullarda başlat latılan lan ücretsiz sağlık k taramaları,, zaman içerisinde i semtlere ve işbirlii birliği çerçevesinde evesinde esnaf gruplarına yaygınla nlaştırılırken rken bu hizmetten yararlananların n sayısı 60 bini öğrenci olmak üzere 200 bin sınırına s na dayanmış ıştır.

37 Sağlık k hizmetlerinde devrim olarak nitelenen proje ve uygulamaları ile kaliteyi ön n plana çıkarırken rken hizmet ağıa ğını da genişleten Belediyemiz, önemli bir artış kaydederek 8 den 8 24 e çıkarılan semt polikliniklerinde de üç yılda 600 bin kişiye iye sağlık k hizmeti taşı şımıştır.

38 Çankaya'daki tüm t m taksi ve dolmuş esnafı,mahaller ile ilköğretim okullarında genel sağlık k ve diş sağlığı taraması yapan Kent Sağlığı Hizmetleri MüdürlM rlüğü doktor ve diğer sağlık k meslek elemanları ile 2008 yılında y da çalışmalarını aralıks ksız sürdürmektedir. rmektedir.

39

40

41

42

43

44 SAĞLIKLI YAŞLANMA Hayat Paylaşı şılarak Kolaylaşı şır projesi kapsamında, Çankaya Belediyesi sınırlars rları içinde inde ikamet eden 65 yaş üzerindeki yaşlılar,hangi lar,hangi yaş grubunda olursa olsun engelliler ve sağlık güvencesi olmayan hamile kadınlara yönelik y Evde Sağlık k ve Bakım m Hizmetleri programına başlanm lanmıştır. Çankaya da yaşlı nüfus oranı,, TürkiyeT rkiye nin yaklaşı şık k iki katıdır. ( Türkiye T ortalaması % 4.2, Çankaya İlçesi ortalaması % 7.6 dır.) d

45 Yaşlılar larımıza yönelik y koruyucu ve tedavi edici sağlık k hizmetlerinin, DSÖ nün n belirlediği Sağlıklı Yaşlanma lanma temel felsefesine uygun bir şekilde hayata geçirilmesine çalışılmaktadır. Bu kapsamda, oluşturulan sağlık k ekibimiz, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus N CüzdanC zdanı taşı şıyan ve Vatandaşlık k Numarası bulunan, Belediyemizin projesine dahil olmuş yaşlılara, lara, evde sağlık hizmetini kaliteli ve ücretsiz olarak sunmaktadır.

46

47

48 İLK YARDIM ELEMANI EĞİE ĞİTİMLERİ Sağlık k Bakanlığı ığının n yayınlad nladığı ve tüm t m kamu kurum ve kuruluşlar larına yeni bazı yükümlülükler getiren İlk Yardım m YönetmeliY netmeliği gereğince Çankaya Belediyesi Personeli nin nin ilk yardım eğitiminden geçirilmesi ile ilgili tüm t yükümlülükler tamamlanmış ıştır.doğal afet,trafik kazası,ev ve işyeri i kazaları konusunda üst düzey teorik ve pratik bilgi ile donatılan 230 belediye personeli İlk Yardım m Elemanı Sertifikası almış ıştır

49 ESNAFA İLK YARDIM SETİ DAĞITIMI ITIMI Çankaya Belediyesi, kaza ve hastalıklarda ilk yardımın n büyük b önem taşı şıması nedeni ile bölgemizdeki b esnaf için i in İlk Yardım m Setini ücretsiz olarak dağı ğıtmaktadır.

50 Belediyemiz Kent Sağlığı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilk Yardım m Seti nde, steril hidrofil pamuk,sargı bezi,tıbbi bbi bez flaster,, yara bandı,oksijenli su, yara ve yarık k kremi,müdahale eldiveni ve makas bulunuyor.

51

52

53 EVLİLİK ÖNCESİ TAHLİLLER LLER Tüm m geliri LÖSEV e bırakılmak üzere Vedat Dalokay Evlendirme Dairesinde açılan laboratuarda evlenmek üzere başvuran çiftler kolaylıkla kla ve güvenilir g bir şekilde tahlillerini yaptırırlarken rlarken,tamamen bağış ğışlarla hizmetlerini yürütmekte y olan LÖSEV e e düzenli d bir gelir akışı sağlanm lanmıştır.

54 OKUL,İŞ İŞYERİ VE KONUTLARA ÜCRETSİZ İLAÇLAMALAMA Kent Sağlığı Hizmetleri MüdürlM rlüğü tarafından denetlenen işyerlerinden i haşere sorunu bulunanlara ya da talep olması halinde okul ve konutlara ücretsiz,insan sağlığı ığına hiçbir zararı olmayan biyolojik ilaçlama lama yöntemi y ile ilaçlama lama yapılmaktad lmaktadır

55 ZARARLILARA KARŞI I BİYOLOJB YOLOJİK SAVAŞ Çankaya Belediyesi, kentsel alanda kene, haşere ve kemirgenlere karşı ücretsiz ilaçlama lama mücadelesini m başar arı ile sürdürüyor. Kent yaşam amı içinde inde çok önemli sağlık k sorunlarına na neden olan ve bireylerin yaşamlar amlarını olumsuz bir biçimde imde etkileyen zararlılara lara karşı ücretsiz ilaçlama lama mücadelesi m başlatt lattı.. Kene, uçan u haşere (larva ve uçkun), yürüyen y yen haşere (karafatma, hamam böceb ceği, kalorifer böceb ceği) ve kemirgenlere karşı başlat latılan lan biyolojik mücadelede m Dünya D Sağlık Örgütü ü nün önerdiği i ve ISO 9001 Kalite Belgeli ilaçlar lar kullanılmaktad lmaktadır. Bu ilaçlar lar başta insan sağlığı olmak üzere çevreye hiçbir olumsuz etkide bulunmamakta ve olumsuz herhangi bir duruma yol açmamaktada mamaktadırlar.

56

57 Ücretsiz Su Deposu Dezenfeksiyonu Çankaya Belediyesi zararlılara lara karşı mücadelesinin yanı sıra su depolarını da ücretsiz dezenfekte ediyor. Bugüne kadar 5000 i i aşkın a n ev, okul, ve işyerlerine i ait su depoları temizlenerek dezenfekte edildi.

58

59 KADIN SIĞINMA INMA EVİ Aile içi i i fiziksel,cinsel ve ruhsal yönden y şiddete ve istismara uğramu ramış baskı altında olan kadın n nüfusa n ve varsa çocuklarını güvenli bir ortamda barınma olanağı sağlanm lanmıştır.kadınların çocukları için in kreş hizmeti de bulunan sığıs ığınma evinde nihai amaç kadınlar nların sorunlarının n profesyonel elemanlar tarafından çözümlenmesine ve ailesine dönme d olasılıklar klarını tespit etmek bunun mümkm mkün n olmadığı durumlarda ise kadına çeşitli mesleki beceriler kazandırarak istihdam edilmelerine destek olmak.kadını güçlendirerek tek başı şına yaşayacak ayacak koşullar ulları oluşturmak.

60

61 SİGARASIZ ÇANKAYA Tütün n Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik iklik Yapılmas lması Hakkında Kanun, 19 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanm nlanmıştır.bu kanun ile birlikte, resmi kurumlarda, işyerlerinde, özel sektör çalışma alanlarında,lokanta, nda,lokanta, kafe,, bar gibi yerlerde belirlenen uyum süreci sonunda içi ortamlarda sigara içilmesi i ilmesi tamamen yasaklanmış ıştır. Söz z konusu Kanun, 19 Mayıs 2008 tarihi itibari ile uygulamaya alınacakt nacaktır.

62 Çankaya Belediyesi, sigara ve sigaranın sağlık k etkileri konusunda toplumun değişik ik kesimleri arasında farkındal ndalık yaratmak,yurttaşlar ların n ve ilgili sivil toplum kuruluşlar larının n konuyla ilgili yapabilecekleri ortak çalışmaları koordine etmek amacı ile SİGARASIZ ÇANKAYA projesini gündemine almış ıştır.

63 Sigarasız Çankaya Projesi ile, toplumda sigara tüketiminin t azaltılmas lmasına ve sigaranın n zararlarının n halkın n değişik ik kesimlerine anlatılmas lmasına çalışılacaktır.bu anlamda, projede eğitim e çalışmalarını temel alan bir yaklaşı şım öne çıkacaktır.

64

65 İşyerleri dahil çeşitli alanlarda sigara içilmesine ilmesine yasak getiren düzenlemenin d uygulamaya girmesine 1 ay kala, Türkiye'de her gün g n ortalama 15 milyon paket sigara içildii ildiği i belirlendi.

66 Son 10 yılda y ülkemizde 1 trilyon 224 milyar 100 milyon adet sigara üretildi yılında y 123 milyar adet olan yıllık k sigara üretimi, 2007 yılında y milyar adete ulaştı. Buna karşı şılık, döneminde d ülkede 1 trilyon 95 milyar 700 milyon adet sigara tüketildi. t Devletin resmi verileri, ekonomik kriz yıllary llarında sigara tüketiminde belirgin bir artış meydana geldiğini ini ortaya koydu yılında y milyar adet olan yılly llık k sigara tüketimi, Türkiye'nin T ekonomik krize girdiği i 1999 yılında y milyar adete yükseldi. y

67 Türkiye'de her gün g n 15 milyon paket sigara tüketiliyort

68

69

70 DÜNYA YALNIZ BİZİM B DEĞİ ĞİL

71 EVCİL L HAYVAN KAYIT SİSTEMS STEMİ Sahipli her evcil hayvanın, n, sahipleri tarafından, bağlı bulundukları belediyeye kayıtlar tlarının n yaptırılmas lması gerekmektedir. Bu uygulama ile 17 Nisan 2004 tarihinden bu yana Belediyemizce, 451 evcil hayvan kayıt t altına alınm nmıştır.

72

73 SAHİPS PSİZ Z HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ 100.Yıl l Sahipsiz Hayvan Barına nağı mızda Ankara nın çeşitli yerlerinden toplanan ve bugün n sayısı 7050 e e ulaşmış bulunan sahipsiz köpek k barınd ndırılmaktadır. Ayrıca Haziran 2004 tarihinden bu yana 2600 köpek sahiplendirilerek rahat bir yaşam am ortamına kavuşmalar maları sağlanm lanmıştır sokak köpek peği i ile 94 sokak kedisi de veteriner hekimlerimizce kısırlak rlaştırılmıştır..

74 Son iki yıl y l içerisinde i sokaklardan 5544 sahipsiz köpek k toplanarak başı şıboş hayvanlarla mücadelede m önemli bir aşama a ama kaydedilmiştir. Yaşam am haklarına dahi sahip olamayan sokak hayvanlarına na 100.Yıl Sahipsiz Hayvan Barına nağı ında modern, çağdaş,, güvenli g ve hijyenik bir ortam hazırlanarak, gerek çevre sağlığı ığını tehdit etmeleri önlenmekte, gerekse rehabilitasyonları sağlanmaktad lanmaktadır.

75

76 GEZİCİ VETERİNER KLİNİĞİ İĞİ Eylül l 2005 tarihinde hizmete başlayan Gezici Veteriner Kliniği nde nde kısırlak rlaştırılan lan sahipsiz köpek ve kedi sayısı 2007 yılıy sonunda 2011 dir. Gezici Veteriner Kliniği miz miz, Çankaya Belediyesi sınırlars rları dahilinde çeşitli bölgelere b giderek sokaklarda yaşayan ayan hayvanlara yerinde müdahale etmeye başlam lamıştır.gerçekleştirilen kısırlaştırma rma işlemleriyle i hem sokak hayvanlarının n rehabilitasyonuna, hem de çevre sağlığı ığına yönelik y hizmette bulunmaktadır.

77

78 KÜLTÜR R VE SOSYAL İŞLER

79 ENGELSİZ ÇANKAYA

80 Türkiye engelli yurttaşlar ları konusunda son yıllarda y önemli bir bilinç sıçraması yaşam amışsa da henüz istenilen düzeye d gelmemiştir. Evine kapatılan, toplumdan dışd ışlanan, sokak, cadde ve kaldırımlar mları engellileri düşünmeden d yapılan bir ülke olarak şimdi daha fazla duyarlı olmak ve bugüne kadarki eksikliklerimizi gidermek için i in yeniden düşünme d zamanıdır. Ancak, bu yeniden düşünme sürecinde, s engellilerle birlikte, onların fikirlerini, istek ve ihtiyaçlar larını göz önünde nde tutarak kararlar alma gereği i de açıkta ktır.

81 ÇENGEL CAFE : ENGELLERİN SEVGİ İLE AŞILDIA ILDIĞI I BİR B R ORTAM Belediyelerin, sağlıkl klı kent ortamını oluşturmada, engellilerin normal toplumsal yaşama ama katılmalar lmalarını sağlayacak, fazla maliyeti olmayan ve engellilere yaşam amı paylaşmalar malarına fırsat f verecek düzenlemelere d yer vermeleri Dünya Sağlık Örgütü nün n de politika olarak destek verdiği i bir yaklaşı şımdır. (DSÖ,, ilk olarak 1976 yılında engelliler alanında nda Toplum Temelli Rehabilitasyon (TTR) Programı na başlam lamıştır.)

82 Zihinsel engelli bireylerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonlarının n sağland landığı Çankaya Belediyesi Çengel Cafe Projesi Engelliler Hizmet MüdürlM rlüğü tarafından tarihinde hayata geçirilmi irilmiştir.

83 Çankaya Belediyesi Çengel Cafe nin en belirgin özelliği, i, zihinsel engelli gençlerimizin tanımlanm mlanmış hizmetleri en sorunsuz biçimde imde yapabilmelerini sağlayacak şekilde, kabiliyet ve yapabilirlikleri üzerine bir işi bölümünün n yapılm lmış olmasıdır. Bu düzenleme d ise renkler aracılığı ığı ile yapılm lmıştır.gençlerimizin giysileri hangi renk ise o renkteki masalardan sorumludur.

84

85

86

87

88 Çengel Cafe uygulamasında 16 genç yer aldı. Gençlerden 5 i 5 Çankaya Belediyesi nde, 1 i i ise özel bir işletmede i işe i e yerleştirildi.

89 Zihinsel engelli gençlerimiz Cafedeki servis görevlerinin yanı sıra, kendileri için i in hazırlanan; becerilerini geliştirmek,yeteneklerini ortaya çıkarmak için i in düzenlenen d (latin( latin-modern dans,drama-tiyatro,halk dansı,foto,fotoğrafçılık k gibi ) çalışmalara katılmaktad lmaktadırlar..tiyatro-sinema gösterileri izlenmesi,çevre evre gezilerine gidilmesi, spor çalışmaları,yüzme, birlikte tatil yapmak diğer grup faaliyetleridir. Amaç onların n toplumla kaynaşı şıp p mümkm mkün n olduğu u kadar toplumsal yaşam am içinde i inde yer almalarını sağlamakt lamaktır.

90

91

92

93

94 ÇENGEL GALOŞ ATÖLYES LYESİ Çankaya Belediyesi Engelliler Hizmet Birimi ve Uluslararası Engelliler Vakfı İşbirli birliği i ile eğitilebilir-öğretilebilir retilebilir düzeyde d zihinsel engelli gençlerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonlarını gerçekle ekleştirmek amacı ile tarihinde faaliyete geçirilen Çengel Galoş Atölyesi lyesi nde 13 genç,hem galoş üretirken hem de sosyal becerilerini geliştirmek ve sosyal yaşama ama uyumlarını kolaylaştırmak üzere planlanmış olan sosyal aktiviteler içinde i inde yer almaktadırlar.

95

96 GÖRME ENGELLİ ÇOCUK VE GENÇLER LERİN N BAĞIMSIZ YAŞAM AM EĞİE ĞİTİMİ ÇALIŞMASI Görme engelli çocuk ve gençlerin toplumla bütünleşmesi ve gelişmesini sağlamak için, i in,çankaya Belediyesi Engelliler Hizmet Birimi ile Gören Kalpler Derneği uygulamalı bağı ğımsız z yaşam am eğitimi e çalışmasını başlatm latmıştır.bu çalışma ile yaşlar ları arasında 24 görme engelli çocuk ve gençlerin bağı ğımsız z hareket kabiliyetini geliştirerek kendi kendine yetebilir,meslek edinebilir hale gelmesi,toplumun bir parças ası olarak tüketici olmaktan çıkıp p aynı zamanda üretici hale gelmeleri amaçlanmaktad lanmaktadır.

97 Çengel Çoklu Atölye Çalışması Çengel Çoklu Atölye uygulaması ;eğitimlerini tamamlayarak, ileri eğitimlerde başar arı gösteremeyen zihinsel engelli ve öğrenme güçg üçlüğü çeken 16 yaşı şın üzerindeki gençlere yönelik y olarak açılan a mesleki (ahşap,mum,sabun ap,mum,sabun ve seramik üretimi eğitimi e ile; ev-büro,kurum ro,kurum temizliği eğitimi ve turistik kuruluşlarda larda oda temizliği i eğitimi) e ve sosyal rehabilitasyon çalışmalarını kapsamaktadır.. Uygulama ile zihinsel engelli gençler ve ailelerine iki tür t r hizmet verilmektedir. Birinci hizmet; zihinsel engelli gençlerin mesleki rehabilitasyonlarının n yapıld ldığı iş atölyelerindeki çalışmalarıdır. r. İkinci hizmet ise; zihinsel engelli gençlerin ve ailelerinin sosyal rehabilitasyonlarının sağland landığı çalışmalardır. r. Bu çalışmalarda zihinsel engelli genç ve ailelerinin yaşad adığı psiko-sosyal sosyal sorunlar üzerinde durulmakta ve çözüm m yolları gösterilmektedir. Ayrıca gençlerin atölye çalışmalarına uygunluğu üzerinde durulmakta, çalışma sırass rasında ortaya çıkan sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır. Proje Mart 2008 tarihinden itibaren Çankaya Belediyesi Engelliler Hizmet Birimi ve Sosyal Yaşam amı Güçlendirme Derneği ile birlikte yürütülmeye y başlanm lanmıştır.

98

99

100

101 ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇLER İÇİN TEMEL BİLGB LGİSAYAR EĞİE ĞİTİM KURSLARI Eğitilebilir öğretilebilir düzeyde d zihinsel engelli olup, asgari düzeyde d okuma-yazma becerisine sahip olan gençlere dönük d temel bilgisayar eğitimi e çalışmaları 3 aylık periyotlar halinde devam etmektedir.

102

103 İŞARET DİLİD EĞİTİMİ Meslek elemanları (üniversite öğretim görevlileri,avukatlar) için i in işaret i dili eğitimi e çalışması başlat latılmış ve periyodik olarak gruplar oluşturularak devam etmektedir.

104

105 BİNLERCE TEKERLEKLİ SANDALYE İHTİYAÇ SAHİPLER PLERİNİ BULDU

106

107

108 ENGELLİLER LER SPOR KULÜBÜ Engelli Spor Kulübü nün n kuruluş amacı engelli gençlerin kuralları belirlenip,koşullar ulları oluşturuldu turulduğunda unda her alanda olduğu u gibi sportif etkinliklerde de başar arılı olabildiklerini topluma göstermektir. g Engellilere yönelik y bu tür t r sportif çalışmalar,bedensel engellinin yaşam am kalitesini yükseltme y açısından a öneminin yanı sıra,onların n beden ve ruh sağlığı ığını korumak, güçlendirmek açısından a da önem taşı şımaktadır.

109 TEKERLEKLİ SANDALYE BASKET TAKIMI Çankaya Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı sezonunda 1.ligde mücadelesini m sürds rdürmektedir. rmektedir.

110

111

112 GOALBALL TAKIMI Goalball takımımız z 2007 yılında y düzenlenen 6 Türkiye T Şampiyonası nın 4 ünde şampiyonluk,bir ikincilik,bir de üçünc ncülük k kazanmış ıştır.

113

114

115 HALTER 28 Temmuz-08.A 08.Ağustos 2007 tarihleri arasında Brezilya da düzenlenen d Dünya D Görme G Engelliler Spor Oyunlarına na Türk T milli takımı adına katılan Kulübümüzden 4 sporcumuz bayanlarda farklı kilolarda dünya d rekorlarını kırarak dünya d şampiyonu olmuşlard lardır.erkeklerde r.erkeklerde ise bir dünya d ikinciliği,iki i,iki dünya d üçünc ncülüğü elde edilmiştir.kul tir.kulübümüz z sporcularının n bu başar arıları milli takımımıza yansımış ış olup bayan halter milli takımımızın n dünya d şampiyonu olmalarını sağlam lamıştır.

116 ATLETİZM 28 Temmuz-08.A 08.Ağustos 2007 tarihleri arasında Brezilya da düzenlenen d Dünya D Görme Engelliler Spor Oyunlarında nda Kulübümüzden 2 oyuncumuz milli takım forması giymiştir. Ayrıca Samsunda yapılan Türkiye T Görme G Engelliler Atletizm Şampiyonasında nda Kulübümüz z erkeklerde Türkiye T Şampiyonu bayanlarda Türkiye T ikincisi olmuştur.

117 SATRANÇ Kasım m 2007 tarihleri arasında Osmaniye de gerçekle ekleşen en Türkiye T Görme G Engelliler Satranç Şampiyonası nda nda Kulübümüz z oyuncularından ndan biri ferdi dalda Türkiye şampiyonu olurken,kulübümüz takım m halinde Türkiye T ikincisi olmuştur.

118

119 DEVİNİMLER YAŞAMA AMA-YAŞAMA SEVİNC NCİ TEKERLEKLİ SANDALYE DANS GRUBU Bedensel engellilerin ve sağlıkl klı insanların n sanatsal bir amaç doğrultusunda yan yana gelerek oluşturdu turduğu u bir gruptur.amaç bedensel engellilerin sanatsal yaşam am içinde i inde yer alabileceklerini topluma göstermektir.bu g çalışmanın n da bedensel engellilerin yaşam am kalitesini artırmak rmak yanı sıra,sağlıkl klı ve engelli dayanış ışmasını içeren de bir boyutu bulunmaktadır.b r.böylece engelsiz olanlar çalışma ve gösterilerde engelli birinin yaşam amını daha yakından gözlemleyerek g ve empati yaparak,diğer engellilere bu empatisini genelleyebilecektir. Dans grubu çalışmlarını Gülüm m Pekcan Dans Okulu nun gönüllg llü desteği i ile sürds rdürmektedir. rmektedir.

120

121

122 ÇOCUK GAZETESİ İlköğretim yaş aralığı ığında bulunan,çocuk, muhabir olma konusunda istekli olan çocuklara,konu ile ilgili temel bir eğitim verilmiştir.sonras tir.sonrasında nda Çankaya Çocuk adı ile aylık k yayınlanan derginin içerii eriğinde inde yer alan her şeyi(resimler,fotoğraflar,yazılar) lar) çocuk muhabirler ve çocuk yazarlar oluşturmaktad turmaktadır.akademisyen r.akademisyen ve yazarlardan oluşan bir Danış ışma Kurulu da bulunmaktadır. r.çocuk Muhabirler gazete oluşturman turmanın yanı sıra çeşitli branşlarda sosyal beceri kurslarına da katılmaktad lmaktadırlar.(resim,halk dansı,sportif etkinlikler vb)ayrıca okul dersleri için i in yardımda bulunulmakta; yaşad adıkları davranış ve dönemsel d sorunlarının çözümlenmesi konusunda psikolojik destek verilmektedir.

ÇANKAYA BELEDİYES KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇANKAYA BELEDİYES KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKAYA BELEDİYES YESİ KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİLER LER HİZMET H BİRİMİB ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN MESLEKİ VE SOSYAL REHABİLİTASYONUNDA YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUKLARI ÇENGEL CAFE UYGULAMASI

Detaylı

Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi AVRUPA BİRLB RLİĞİ NE KATILIM SÜRECS

Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi AVRUPA BİRLB RLİĞİ NE KATILIM SÜRECS Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi Köprüleri Programı AVRUPA BİRLB RLİĞİ NE KATILIM SÜRECS RECİNDE TÜRK T İNŞAAT SEKTÖRÜ PROJESİ Projenin Konusu Projemiz, Avrupa Birliği ne tam üyelik sürecinde yol alan

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması.

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. 10.BELEDİYE TABİPLİĞİ A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. A1.H1: Belediye tabipliği tarafından engelli bireyler için ücretsiz fizyoterapi hizmetinin verilmesi; böylece

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

GAZİ İÇ DENETİM M UYGULAMALARI

GAZİ İÇ DENETİM M UYGULAMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE İÇ DENETİM M UYGULAMALARI Sunum Başlıklar kları İç Denetimle İlgili Mevzuat İç Denetim Hakkında Genel Bilgi Gazi Üniversitesi İç Denetim Biriminin faaliyetleri İç Denetim Uygulamaları

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

Yerel Yönetimde Yeni Değerler. erler. Mehtap Birgili Gürcan Banger

Yerel Yönetimde Yeni Değerler. erler. Mehtap Birgili Gürcan Banger Yerel Yönetimde Y Yeni Değerler erler Mehtap Birgili Gürcan Banger Meşruiyet Sorunu Geleneksel siyasetin ve temsilî demokrasinin beşer erî ve sosyal ihtiyaçlar ları tam olarak karşı şılamadığı anlaşı şıldı.

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL VE KOORDİNASYON: RLİĞİ

REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL VE KOORDİNASYON: RLİĞİ BANKA ÇÖZÜMLEME SÜRES REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL RLİĞİ VE KOORDİNASYON: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Hicabi ERSOY Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TürkiyeT Sunum

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

AÇIK SPOR TESİSLER SLERİ. açık a k alan spor tesisleri (tenis. tamamlanmış. lanmış. ıştır. Atletizm pisti IAAF, Futbol sahası ise FIFA onaylıdır.

AÇIK SPOR TESİSLER SLERİ. açık a k alan spor tesisleri (tenis. tamamlanmış. lanmış. ıştır. Atletizm pisti IAAF, Futbol sahası ise FIFA onaylıdır. AÇIK SPOR TESİSLER SLERİ Yapımına 1999 yılında y an Açık A k Spor Tesisleri İnşaatında 2004 yılında y açık a k alan spor tesisleri (tenis kortu, basketbol sahası) ) ile Tribün n Binası kaba inşaat aatı

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ 2013 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ ÖDÜLÜN AMACI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa da devam eden

Detaylı

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 TARİHÇE:Ergene nin köylerindendir. Tipik Trakya köy yerleşimi özellikleri göstermektedir. 19. Yy sonu 20. Yy başından itibaren

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜNDE YENİ BİR MODEL

TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜNDE YENİ BİR MODEL TÜRKİYE SÜT SEKTÖRÜNDE YENİ BİR MODEL Dr. Nurullah ÖZCAN Ziraat Yük.Mühendisi Tarım Ekonomisti SÜT T SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Piyasada çok sayıdaki üretici, az sayıdaki alıcı var. Dolayısıyla yla alıcılar

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:13.10.2016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/55 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

Eskişehir Ticaretinin Geleceği STRATEJİK GELECEK TASARIMI

Eskişehir Ticaretinin Geleceği STRATEJİK GELECEK TASARIMI STRATEJİK GELECEK TASARIMI Strateji nedir? Strateji, bir doğrultu ve rota belirleme süreci s demektir. Bulunulan ortamın n saptanmasından ndan sonra gelecekte hedeflenen konum belirlenir. Gelecekteki hedef

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

D.E. E.V. İLERİ YAŞAM MERKEZİ ISTANBUL - TÜRKİYE

D.E. E.V. İLERİ YAŞAM MERKEZİ ISTANBUL - TÜRKİYE D.E. E.V. İLERİ YAŞAM MERKEZİ ISTANBUL - TÜRKİYE DÜNYA HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ Ü SAĞLIKLI İLERİ YAŞAM İÇİN :1 SAĞLIKLI İLERİ YAŞAM AM İÇİN N : Dünyamızda süratle s gelişen en teknoloji sayesinde insanlar, her

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği. Tanıtım Dosyası ÇAYED

Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği. Tanıtım Dosyası ÇAYED Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği Tanıtım Dosyası ÇAYED 4. Cadde, 1326 Sokak No: 7/A Öveçler, Çankaya - ANKARA tel: (0312) 472 42 94-474 00 10 Çankaya Dayanışma ve Ekonomik Dayanışma Derneği

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P -

İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P - İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P - NEDİR R? İhracata İlk Adım m Programı (İİAP), TOBB ve Avrupa Odalar Birliği i (Eurochambres( Eurochambres) tarafından geçti tiğimiz

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

KATILIMCI SÜRES BURSA KENT KONSEYİ VE BURSA YEREL GÜNDEM G

KATILIMCI SÜRES BURSA KENT KONSEYİ VE BURSA YEREL GÜNDEM G KATILIMCI SÜRES REÇTE BURSA KENT KONSEYİ VE İN N ROLÜ 3. YOLSUZLUKLA MÜCADELE M KONFERANSI YERELLEŞME VE YOLSUZLUK Tahsin BULUT 5 6 Aralık k 2007 Ankara ERGUVAN BURSALIDIR İÇERİK YEREL GÜNDEM G SÜRECS

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı YÖNETİMİ Sağlık n Destek Sağlık n Veteriner Halk Sağlığı n Acil Sağlık ve Cankurtarma n Sağlıklı Gıda n İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 011 FAALİYET RAPORU Sağlık Yönetimi 14 YÖNETİMİ Stratejik Amaç 4

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ AMAÇ HEDEF GRUP Çocuklar ve gençlerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirerek, kültür ve sanat alanında gelişimine katkıda bulunmak ve onları kültür

Detaylı

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r :

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r : ICEM TÜRKT RKİYE ULUSAL KONFERANSI ÖRG RGÜTLENME VE SOSYAL DİYALOG Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları ve Örgütlenme Olanakları 15 Haziran 2009 Ankara, Türkiye Kemal Özkan, ICEM Kimya

Detaylı

MLİLİĞİİĞİ KANUNUNDA NDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI. Murat BAYRAM Mak.Y netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi

MLİLİĞİİĞİ KANUNUNDA NDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI. Murat BAYRAM Mak.Y netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNUNDA NDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Murat BAYRAM Mak.Y.Yük.Müh. B.İ.B..B. BEP YönetmeliY netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU Kabul Tarihi

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YULAFLI MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı HÜSAMETTİN BİNNAZ. Cadde Sayısı: 7 Sokak Sayısı35 Nüfus: 630

YULAFLI MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı HÜSAMETTİN BİNNAZ. Cadde Sayısı: 7 Sokak Sayısı35 Nüfus: 630 Mahalle Muhtarı HÜSAMETTİN BİNNAZ Cadde Sayısı: 7 Sokak Sayısı35 Nüfus: 630 TARİHÇE: 20. Yy da iskan görmüş bir mahalledir. 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı kanun

Detaylı

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Umut AŞKIN Raportör: Nalan Kangal Kırsalda Yaşayanlar

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ?

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? 19 Aralık 2012, Ankara Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları Engelleri Kaldıralım Ülkemizde kentsel yaşam çevreleri fiziksel yaşam düzenlemelerin yetersizliği ve çeşitli engeller nedeniyle engelliler tarafından yeterince kullanılamamaktadır. Engellilerin toplum

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

T.C. İŞ KURUMU. Yücel KARAKOYUN İstihdam ve Meslek Uzmanı

T.C. İŞ KURUMU. Yücel KARAKOYUN İstihdam ve Meslek Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLG VENLİK K BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM M KURULLARI Yücel KARAKOYUN İstihdam ve Meslek Uzmanı 1 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim E Kurulları İl İstihdam

Detaylı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012 Veteriner İşleri Müdürlüğü, 1 müdür 1 veteriner hekim(sözleşmeli) 3 daimi işçi, hizmet alımı kapsamında 1 veteriner sağlık teknikeri 1 yakalama görevlisi 5 bakıcı dan

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Üniversitenin Kurucu Vakfı olan Gevher Sultan Eğitim, Araştırma, Kültür ve Sağlık Vakfı (GESAV) nın 2007 yılında kurulması ile birlikte kuruluş çalışmaları başlayan Mevlana Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Güz YY Bölüm Koordinatörü: Prof.Dr. Nurşen SAKLAKOĞLU DERSİN AMACI; Öğrencilerin bilgi, birikim, araştırma becerileri ve yaratıcılıklarını

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ SİVİL TOPLUM DİYALOĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ YAPISAL ÇELİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK KÜLTÜREL PAYLAŞIM PROJESİ

AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ SİVİL TOPLUM DİYALOĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ YAPISAL ÇELİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK KÜLTÜREL PAYLAŞIM PROJESİ AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ SİVİL TOPLUM DİYALOĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ YAPISAL ÇELİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK KÜLTÜREL PAYLAŞIM PROJESİ Bu proje AB tarafından fonlanmaktadır Proje Yürütücüsü: Türk Yapısal Çelik Derneği

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması Yerel YönetimlerinY Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas lanması - Hazine MüsteM steşarlığının n Rolü Hazine MüsteM steşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürlM rlüğü İzzet YERDEŞ Şube MüdürüM

Detaylı

Yönetimin Fonksiyonları. İşletmeye Giriş. neltme. Yönetimin Fonksiyonları. Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı. vturker@marmara

Yönetimin Fonksiyonları. İşletmeye Giriş. neltme. Yönetimin Fonksiyonları. Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı. vturker@marmara İşletme BölümüB İşletmeye Giriş Ders Notu - 9 Yönetimin Fonksiyonları vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr 1 2 Yönetimin Fonksiyonları İşletme BölümüB Planlama

Detaylı

PINARBAŞI MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı FİKRİ GÖKDUMAN. Sokak Sayısı: 11 Nüfus: 836

PINARBAŞI MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı FİKRİ GÖKDUMAN. Sokak Sayısı: 11 Nüfus: 836 Mahalle Muhtarı FİKRİ GÖKDUMAN Sokak Sayısı: 11 Nüfus: 836 TARİHÇE: PINARBAŞI MAHALLESİ Pınarbaşı Köyünü Kırcaali ve Harmanlı yöresinden göç eden aileler kurmuştur. Burası daha önce çiftlik arazisidir.

Detaylı

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Konutta Altın Çağı YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Çağıl İnşaat / Altınbaşak Konutları Çağıl İnşaat 1994 yılında kurulan; çok katlı yapıların tasarımı ve yapımı, yol, sanat yapıları ve köprü yapımında uzmanlaşmış

Detaylı

Ev parası için hayatınızı harcamayın, hayatınızın evinde yaşayın...

Ev parası için hayatınızı harcamayın, hayatınızın evinde yaşayın... Ev parası için hayatınızı harcamayın, hayatınızın evinde yaşayın... İstanbul un tadını daha kaliteli ve ayrıcalıklı çıkarmak isterseniz, yeni ve ekonomik bir seçenek size iyi gelecek! İlkeler İnsan odaklı,

Detaylı

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 5. Faz Ana Konuları 5. FAZ Dünya Sağlık

Detaylı

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 TARİHÇE: Bakırca Mahallemiz 18. Yy.dan günümüze değin iskan gören ve tipik Trakya Köy özelliklerini BAKIRÇA MAHALLESİ bünyesinde

Detaylı

HAKKIMIZDA. Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen sürede birçok konut yapımı ile benzeri yapım işlerini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız.

HAKKIMIZDA. Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen sürede birçok konut yapımı ile benzeri yapım işlerini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. HAKKIMIZDA yılından itibaren ülkemizin farklı bölgelerinde birçok konut ve işyeri projesini başarıyla gerçekleştiren Kavşut ailesinden ayrılıp, yeni bir anlayış ile bilgi ve tecrübeyi birleştirerek 00

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 2009-2010 YILLARI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 2009-2010 YILLARI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 2009-2010 YILLARI FAALİYET RAPORU Türkiye Golf Federasyonu nun 2009-10 yılları faaliyet raporu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. ULUSAL SPORTİF FAALİYETLER 2009 Yılı Faaliyetleri

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

BASEL II. Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara

BASEL II. Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara BASEL II TTGV Yönetim Y Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara Sunum Planı Genel Olarak Basel Basel I-Basel II Yeni Standartların n Temel Çerçevesievesi Uygulamaya Geçiş Standart YöntemY Basel

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu

T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu DENİZKÖY İLKÖĞRETİM OKULU, SİZİNLE HAYAT BULUYOR Denizköy İlköğretim Okulu 2012 1 1- ALT PROJENİN ADI VE KONUSU: Denizköy

Detaylı

Gelecek Nesillere Bırakacağımız Alanya İçin Sorumlu Turizm Sorunsuz Gelecek

Gelecek Nesillere Bırakacağımız Alanya İçin Sorumlu Turizm Sorunsuz Gelecek Gelecek Nesillere Bırakacağımız Alanya İçin Sorumlu Turizm Sorunsuz Gelecek PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI 29.08.2012 Saat: 11.00 / Alanya Proje Sahibi Hibe Kaynağı Destek Programı Projenin Öncelik Alanı Alanya

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER Biz Alman Yapı olarak hem bugün hemde gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı atmaktan

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Biz Kocaman bir Aileyiz...

Biz Kocaman bir Aileyiz... Biz Kocaman bir Aileyiz... Kurumsal Yapımız? Konya da çok kısa zamanda birçok başarılı projeye imzasını atmış Abdullah Koca İnşaat, Yön.Kurulu Başkanı Abdullah Koca ve deneyimli kadrosu ile profesyonel,

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır.

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır. KONU BAŞLIKLARIMIZ GADEM Açılış Misyonumuz Hedef kitlemiz İşleyişimiz İşbirliği yaptığımız kurumlar Mobil Ekip Uygulamamız Bütünşehir Sistemi Etkinliklerimiz Ödül Sistemimiz Danışan İstatistiklerimiz GADEM

Detaylı

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC- 96/61/EC) YönergesiY. BAT ve BREF. A. Teoman SANALAN

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC- 96/61/EC) YönergesiY. BAT ve BREF. A. Teoman SANALAN T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC- 96/61/EC) YönergesiY BAT ve BREF A. Teoman SANALAN Çevre MühendisiM Mevcut En iyi Teknikler

Detaylı

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal, toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanabilir. Kaçak yapılaşmanın

Detaylı

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı