ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ. Çankaya Belediyesi klı Kent Proje Koordinatörü. Çengel Cafe Proje Sorumlusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ. Çankaya Belediyesi klı Kent Proje Koordinatörü. Çengel Cafe Proje Sorumlusu"

Transkript

1 ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ Dr. Ethem TORUNOĞLU Çankaya Belediyesi Sağlıkl klı Kent Proje Koordinatörü Nilay OĞULTÜRK Çankaya Belediyesi Çengel Cafe Proje Sorumlusu

2 SAĞLIKLI KENT KAVRAMI NASIL OLUŞTU? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1978 Herkes İçin Sağlık ilkesi 1992, BM-Çevre ve Kalkınma Konferansı Yerel Gündem 21 programı hedefleri - Sürdürülebilir Kalkınma nma programları. Programların n ana temaları: hakkaniyet, sürds rdürülebilirlik, halkın n katılımı ve sektörler arası çalışma ilkeleri 21. YüzyY zyılda Herkes İçin Sağlık hedeflerinden Hedef 13: Sağlıklı Çevreler hedefi; yılına y kadar kentlerdeki değişik ik gruplar; evde, okulda, işyerlerinde i ve yerel toplulukta, sağlıkl klı bir fiziksel ve sosyal çevrede yaşamak amak için i in daha fazla olanağa a sahip olmalıdır. r. Bu hedefe ulaşmada öncelikli strateji ise; kentsel yönetimlerin y ve toplulukların n en az %50 sinin, sağlıkl klı kent yada sağlıkl klı topluluk ağıa ğının n aktif üyeleri olmalarıdır. r.

3 SAĞLIKLI KENTİN N AMAÇLARI Yerel politikacılar lar arasında Herkes İçin Sağlık programına desteği i güçg üçlendirmek, Sağlıkl klı toplum politikasına yeni modeller geliştirmeyi teşvik etmek, Bu modellerin uygulanmasını bölge çapında yaymak.

4 SAĞLIKLI KENT NEDİR? Belli bir sağlık k statüsüne ulaşmakta olan kenttir. Sağlık k bilincine sahip ve bunları geliştirmek için i in çaba gösteren g bir kenttir. Sürekli olarak fiziksel ve sosyal çevrenin oluşmas ması ve gelişmesi, toplumsal kaynaklarını hayatın n tüm t m aşamalara amalarında, karşı şılıklı olarak birbirini geliştirme yönünde y nde kullanmasıdır.

5 SAĞLIKLI BİR B R KENTİN NİTELİKLERİ Temiz, güvenilir g bir fiziksel çevre (konut kalitesi dahil) Kalıcı olan ve uzun vadede devam edebilecek bir ekolojik sistem Güçlü dayanış ışma içinde i inde sömürülmeyen bir toplum Halkın; kendi hayat, sağlık k ve gönencini g etkileyen kararlarda katılımı ve bu süres reçleri kontrolü Kentte yaşayanlar ayanların n temel ihtiyaçlar larının (yiyecek, su, barınak, gelir, güvenlik, g iş) i karşı şılanması

6 Katılım m ve kitle iletişimi imi yoluyla çeşitli deneyimlere ve kaynaklara ulaşı şım Geniş kapsamlı, özgün n ve yenilikçi i bir kent ekonomisi Geçmi mişe, kentte yaşayanlar ayanların n kültk ltürel ve tarihsel mirasına toplumdaki değişik ik kesimlerin birbirleri ile olan iletişimlerinin imlerinin desteklenmesine Önceki özelliklere uyumlu ve geliştiren bir yapı Herkes ulaşabilen abilen toplum sağlığı ve hastalık bakım m servisleri Yüksek sağlık k seviyesi (yüksek düzeyde d önleyici sağlık k hizmetleri ve düşük d k düzeyde d hastalık)

7 SAĞLIKLI KENTLER PROJESİ NİN N GELİŞİ İŞİMİ I. Dönem D yıllary lları arasında sürms rmüş ve 35 kentin Sağlıkl klı Kentler AğıA ğına dahil olmasıyla sonuçlanm lanmıştır. Bu dönemde d ana tema; sağlıkl klı bir kent için i in değişikli ikliği i yaratacak bir yapılanmaya gitmektir. II. Dönem D ise; yıllary lları arasında 13 ü birinci döneme dahil olmayan 39 kentin katılımıyla sonuçlanm lanmıştır. Bu noktada ana tema; sağlıkl klı halk politikaları ve kapsamlı kent sağlık k politikaları oluşturulmas turulmasıdır. r. III. Dönem D yıllary lları IV. Dönem D yıllary lları

8 DSÖ NÜN N SAĞLIKLI KENT SEÇİMİ KRİTERLER TERLERİ VE AŞAMALARIA AMALARI Uygunluk Başvurusu 1. Taahhüt t Belgesi Belediye Başkan kanı tarafından hazırlan rlanır. r. 2. Kent Sağlık k Planı Yerel sağlık k gereksinimleri belirlenir. 3. Yapı Şeması oluşturulur ve Proje Ofisi tesis edilir. Seçilme Başvurusu 1. Kent için i in politik onayın n belirtilmesi. 2. Dönem D teklifinin hazırlanmas rlanması. 3. Sa Sağlıklı Kentler GöstergeleriG stergeleri nin bildirilmesi.

9 ÇANKAYA NIN NIN SAĞLIKLI KENT TARİHSEL SÜRECS RECİ Belediye Meclis Kararı 2000 Danimarka nın Horsens kentinde düzenlenen d Sağlıklı Kentler toplantısı Şubat 2002 Sağlıkl klı Kentler Proje Ofisi nin kurulması Ağustos 2002 Çankaya Sağlıkl klı Kent Göstergeleri G ve Kent Sağlık k Profili, Kent Sağlık k Gelişim im Planı Eylül l 2002 Hırvatistan ın Rijeka kentinde düzenlenen d Sağlıklı Kentler toplantısı Türkiye Sağlıkl klı Kentler Birliği

10 Çankaya Belediyesi, Sağlıkl klı Kentler Projesi ile ilgili çalışmalara ilk olarak 1994 yılında başlam lamıştır.bu projeye dahil olmanın n temelinde Herkes İçin Sağlık ilkelerinin benimsenmesi ve bu ilkelerin Çankaya Belediyesi içerisinde i uygulanması vardır. r yılındaki y Belediye Meclis Kararı ile Çankaya Belediyesi nin Sağlıkl klı Kentler Projesi ne katılım m süreci s yasallaşmış ıştır..

11 Bu sürecin s başlamas lamasından itibaren, Çankaya Belediyesi sağlık, k,çevre, engelliler, yaşlılar, lar, eğitim, e kültk ltür r ve spor gibi çeşitli başlıklar altında projeler üretmiş ve bu projelerin birçoğu u hayata geçirilmi irilmiştir

12 ÇANKAYA SAĞLIKLI KENTLER PROJESİ ÖRGÜTLENME ANA ŞEMASI

13 ÇANKAYA KENT KONSEYİ BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YRD. ÇANKAYA SAĞLIKLI KENTLER PROJE OFİSİ PROJE YÜRÜTME KURULU PROJE ORTAKLARI İLGİLİ KAMU KURUMLARI GÖNÜLLÜLER ÜNİVERSİTELER MESLEK ODALARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DERNEKLER, VAKIFLAR, KOOPERATİFLER

14 ÇANKAYA SAĞLIKLI KENT PROJE OFİSİ BEDİA A SÖYLEMEZ S BA BAŞKAN YARDIMCISI ÇANKAYA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ KAHRAMAN EFE ÇANKAYA BELED DR. ETHEM TORUNOĞLU TEZCAN KARAKUŞ CANDAN MİMARMAR YASEMİN N ASİL ŞEH ANKAYA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAĞLIK KOMİSYONU BAŞKANI VE KENT KONSEYİ BAŞKAN VEKİLİ LU PROJE KOORDİNAT NATÖRÜ NİLAY OĞULTO ULTÜRK HAKKI BAŞKAN ERGÜL L YURT MEMUR EHİR R PLANCISI RK SOSYAL HİZMET H UZMANI KAN SOSYOLOG

15 Çankaya Belediyesi, Sağlıkl klı Kentler Projesi kapsamında Herkes İçin Sağlık felsefesini yerel düzeyde hayata geçirmek amacı ile bir dizi yapılanma ve düzenleme d içerisine i girmiştir. Çankaya Belediye Meclisi nin aldığı karar çerçevesinde evesinde oluşturulan Sağlıklı Kentler Proje Ofisi nce, Çankaya Sağlıkl klı Kent Göstergeleri G ve Kent Sağlık k Profili ve ardından bu bilgilerin ışığında yıllary llarını kapsayacak olan Kent Sağlık k Gelişim im Planı hazırlanm rlanmıştır.

16 Her iki belge Ağustos A 2002 de Dünya D Sağlık Örgütü Avrupa Bölge B Ofisi ne iletilmiş ve bu dokümanlar DSÖ tarafından uygun bulunmuştur.

17 ÇANKAYA KENT SAĞLIK GELİŞİ İŞİM M PLANI ÇANKAYA KENT SAĞLIK PROFİLİ VE SAĞLIKLI KENTLER GÖSTERGELERG STERGELERİ

18 Çankaya Belediyesi, Avrupa Sağlıkl klı Kentler Birliği ne üyelik sürecini s tamamlama yolunda önemli bir adım atarak Eylül l 2002 tarihlerinde Hırvatistan ın Rijeka kentinde yapılan yılly llık zirve toplantısına na katılm lmış ve bu toplantıda yapılan değerlendirmeler erlendirmeler sonucunda, Çankaya Belediyesi Avrupa Sağlıkl klı Kentler AğıA ğı na üye olarak kabul edilmiştir.

19 DSÖ SAĞLIKLI KENTLER AĞI A I 3. VE 4. FAZ BELGELERİ

20 HEDEFLER

21 HERKES İÇİN N SAĞLIK HER ANLAMDA SAĞLIK.

22 TEMEL HEDEF Sağlıkl klı bir çevrede bireylerin; tüm t süreçlere etkin katılabildi labildiği,kültürel ve doğal mirasın n korunduğu,kentte u,kentte yaşayanlar ayanların; n; eşitlik, e özgürlük, barış ve güven ortamı içerisinde bütün b n kamusal ve kentsel hizmetlerden ayrıms msız yararlandığı ığı,, bütün b n karar süres reçlerine doğrudan katılabilece labileceği i bir kent demokrasisi içerisinde i bireyin toplumsallaşmas masını sağlamak.

23 KISA VADELİ HEDEFLER Çankaya ilçesinde yaşayan ayan toplumun değişik ik kesimleri arasında kent sağlık bilincinin yaratılmas lması,, sağlıkl klı bir kent yaratma sürecinde s tarafların n katılımının n ve ortaklığı ığının n sağlanmas lanması, çalışmaların sürekliliğini ini sağlayacak organizasyonlar oluşturulmas turulması,, bu anlayış ıştan hareketle, oluşturulan organizasyonların n dayanış ışma içerisinde harekete geçirilmesi planlanmaktadır.

24 UZUN VADELİ HEDEFLER Dünya Sağlık Örgütü ü nün n benimsediği Herkes İçin Sağlık k 21 ve 21.Yüzyılda 21 Hedef sloganlarıyla, Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu nda nda belirlenen kriterleri rehber alarak, 2020 yılıy itibariyle Çankaya da yaşayanlar ayanların, n, kentte fiziksel ve sosyal açıdan a daha fazla olanaklara sahip olması ve oluşturulan kent sağlık gelişim im planının öncelikli konularında nda % 30 verim elde edilmesi hedeflenmektedir.

25 UYGULAMADA ÖNCELİKLİ ADIMLAR 1. Bilgilendirme: Belirlenen tüm t m konularda öncelikle tanıtım, kampanyalar, eğitim e programları yapmak. 2. Altyapı Oluşturma: Teknik yapı,, insan gücü, g, yeterlilik. 3. Ulaşı şılabilirlik: Bilgiye erişimde, imde, bilginin paylaşı şılmasında ve temel hizmetlerin alınmas nmasında nda eşitlik, şeffaflık k ve adalet içinde i inde ulaşı şılabilirlik. 4. İşbirli birliği: i: Belediyeler, kurumlar, bölgeler b, kültk ltürler ve uluslar arası ilişkilerin oluşturulmas turulması. 5. Devamlılık: Tüm m konularda, izleme, araştırma, rma, geliştirme, değerlendirme erlendirme ve yeniden üretme.

26 2008 HEDEFLERİ Çankaya Kent Sağlık k Gelişim im Planı çerçevesinde evesinde programlanan ve yaşama ama geçirilen çalışmaların n hedefler ve yapılabilenler açısından a değerlendirilmesinin erlendirilmesinin ve ölçümlerinin yapılarak, yeni profil ve yeni planın oluşturulmas turulması sürecini tasarlamak. Yerel yönetimler y alanındaki ndaki yeni yasal düzenlemeler d ışığında, kent ve sağlık k politikalarının n yeniden planlanması,, bu bağlamda Çankaya Belediyesi Stratejik Yönetim Planı nda nda öngörülen temel politikalarla kent sağlık k gelişim im planı arasındaki ndaki bağı ğın n kurulabilmesi yönünde nde çalışmalar yürütmek. y

27 ÇANKAYA DA SAĞLIKLI BİR B DÖNÜŞÜM M VE DEĞİŞİ ĞİŞİM Çankaya Sağlıkl klı Kent Proje Ofisi,Çankaya ilçesinde yaşayan ayan insanlar ve toplumun değişik ik kesimleri arasında ; kent sağlık k bilincinin yaratılmas lması,, sağlıkl klı bir kent yaratma sürecinde s tarafların n katılımını ve ortaklığı ığını sağlamak yolunda programatik çalışmalar yürütmy tmüştür. Bu noktada, çalışmaların n süreklilis rekliliğini ini sağlayacak organizasyonlar oluşturulmas turulması,, bu anlayış ıştan hareketle, oluşturulan organizasyonları dayanış ışma içerisinde i harekete geçirmek temel öncelik olmuştur.

28 Çankaya Sağlıkl klı Kent Proje Ofisi nin temel görev g ve sorumluluk alanı, Çankaya Kent Sağlık k Gelişim im Planı nın n hayata geçirilmesi yönünde y nde temel ilke ve önceliklerin ilgili Belediye birimlerince uygulamasını sağlamak olmuştur.

29 Çankaya Kent Sağlık k Gelişim im Planı,, Dünya D Sağlık Örgütünün n temel aldığı Çankaya Kent Profili ve Sağlıkl klı Kentler Göstergeleri çerçevesinde evesinde değerlendirilerek erlendirilerek öncelikli konuların n ve sorunların n belirlenmesi için i in hazırlanm rlanmış bir kılavuz plandır.bu plan, bir anlamda hizmet ve proje önceliklerini ortaya koymaktadır.

30 Çankaya Belediyesi Stratejik Planı Sağlık k hizmetlerinin yaygınla nlaştırılması TODAM sosyal program ve projeleri Engelliler Hizmet Birimi Eşgüdümünde E Yapılan Çalışmalar Çevre, İmar, Park ve Bahçeler Alanlarında nda Herkes İçin Sağlık Öncelikli Tasarım m ve Uygulamalar

31 Çankaya Belediyesi sorumluluk alanı içinde, inde, sağlıkl klı bir kent oluşumu umu için i in koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmalar yapan Belediyemizin ilgili birimleri, Çankaya Kent Sağlık k Gelişim im Planı kapsamında hizmetlerin kalitesinin artırılmas lmasına özen göstermig stermişlerdir. Belediyemizin sağlıkl klı kent gelişim im planı ve strateji ana planında nda ön n görülen g çalışmalar, ilgili müdürlükler tarafından hayata geçirilen değişik ik projeler, DSÖ Avrupa Bölge B Ofisi ne rapor edilmiş,, bu noktada Belediyemizin Sağlıklı Kent Çankaya hedefine yönelik y çalışmaları bir bütün b olarak ele alınm nmıştır.

32 Kent Sağlığı Hizmetleri MüdürlM rlüğü Kültür r ve Sosyal İşler MüdürlM rlüğü- Engelliler Hizmet Birimi Fen İşleri MüdürlM rlüğü -Park ve Bahçeler Birimi, İmar ve Şehircilik MüdürlM rlüğü Çevre MüdürlM rlüğü ile Eşgüdüm m içinde i inde yapılan faaliyetlerin Kent Sağlık Gelişim im Planı hedefleri ile uyumu sağlanm lanmıştır.

33 KENT SAĞLI LIĞI I HİZMETLERH ZMETLERİ

34 SAĞLIKLI BİR B ÇANKAYA İÇİN BÜYÜK K YATIRIM... Çankaya Belediyesi kurduğu u 25 semt polikliniği ile Çankayalılara lara tüm t m gün g n hizmet vermeye devam ediyor.ayrıca,belediyemiz 2006 yılında y alanındaki ndaki en ileri teknolojiler kullanılarak, larak, uluslararası kalite kurallarına göre g işletilen i gezici ve sabit laboratuarları faaliyete geçirmi irmiştir.gezici laboratuarların n kurulmasını takiben okul ve mahallelerde yapılmakta olan sağlık k taramaları tıbbi tahlillerle de desteklenmiştir. tir.

35 Tüm m tıbbi t tahlillerin yapılabildi labildiği i gezici ve sabit radyoloji ve mikrobiyoloji laboratuarlarında yurttaşlar ların n ayağı ğına kadar sağlık k hizmetlerini götüren g Kent Sağlığı Hizmetleri MüdürlM rlüğü yalnızca 2007 yılında y 192 bin 320 kişiye iye hizmet sunarak büyük b k bir başar arıya imza atmış ıştır.

36 ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SEMTLERDE SAĞLIK TARAMALARI YAPIYOR Çankaya Belediyesi, okullar ve semtlerde ücretsiz tam teşekk ekküllü sağlık k taramalarını hayata geçirmektedir. Çankaya Belediyesi Kent Sağlığı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından okullarda başlat latılan lan ücretsiz sağlık k taramaları,, zaman içerisinde i semtlere ve işbirlii birliği çerçevesinde evesinde esnaf gruplarına yaygınla nlaştırılırken rken bu hizmetten yararlananların n sayısı 60 bini öğrenci olmak üzere 200 bin sınırına s na dayanmış ıştır.

37 Sağlık k hizmetlerinde devrim olarak nitelenen proje ve uygulamaları ile kaliteyi ön n plana çıkarırken rken hizmet ağıa ğını da genişleten Belediyemiz, önemli bir artış kaydederek 8 den 8 24 e çıkarılan semt polikliniklerinde de üç yılda 600 bin kişiye iye sağlık k hizmeti taşı şımıştır.

38 Çankaya'daki tüm t m taksi ve dolmuş esnafı,mahaller ile ilköğretim okullarında genel sağlık k ve diş sağlığı taraması yapan Kent Sağlığı Hizmetleri MüdürlM rlüğü doktor ve diğer sağlık k meslek elemanları ile 2008 yılında y da çalışmalarını aralıks ksız sürdürmektedir. rmektedir.

39

40

41

42

43

44 SAĞLIKLI YAŞLANMA Hayat Paylaşı şılarak Kolaylaşı şır projesi kapsamında, Çankaya Belediyesi sınırlars rları içinde inde ikamet eden 65 yaş üzerindeki yaşlılar,hangi lar,hangi yaş grubunda olursa olsun engelliler ve sağlık güvencesi olmayan hamile kadınlara yönelik y Evde Sağlık k ve Bakım m Hizmetleri programına başlanm lanmıştır. Çankaya da yaşlı nüfus oranı,, TürkiyeT rkiye nin yaklaşı şık k iki katıdır. ( Türkiye T ortalaması % 4.2, Çankaya İlçesi ortalaması % 7.6 dır.) d

45 Yaşlılar larımıza yönelik y koruyucu ve tedavi edici sağlık k hizmetlerinin, DSÖ nün n belirlediği Sağlıklı Yaşlanma lanma temel felsefesine uygun bir şekilde hayata geçirilmesine çalışılmaktadır. Bu kapsamda, oluşturulan sağlık k ekibimiz, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus N CüzdanC zdanı taşı şıyan ve Vatandaşlık k Numarası bulunan, Belediyemizin projesine dahil olmuş yaşlılara, lara, evde sağlık hizmetini kaliteli ve ücretsiz olarak sunmaktadır.

46

47

48 İLK YARDIM ELEMANI EĞİE ĞİTİMLERİ Sağlık k Bakanlığı ığının n yayınlad nladığı ve tüm t m kamu kurum ve kuruluşlar larına yeni bazı yükümlülükler getiren İlk Yardım m YönetmeliY netmeliği gereğince Çankaya Belediyesi Personeli nin nin ilk yardım eğitiminden geçirilmesi ile ilgili tüm t yükümlülükler tamamlanmış ıştır.doğal afet,trafik kazası,ev ve işyeri i kazaları konusunda üst düzey teorik ve pratik bilgi ile donatılan 230 belediye personeli İlk Yardım m Elemanı Sertifikası almış ıştır

49 ESNAFA İLK YARDIM SETİ DAĞITIMI ITIMI Çankaya Belediyesi, kaza ve hastalıklarda ilk yardımın n büyük b önem taşı şıması nedeni ile bölgemizdeki b esnaf için i in İlk Yardım m Setini ücretsiz olarak dağı ğıtmaktadır.

50 Belediyemiz Kent Sağlığı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilk Yardım m Seti nde, steril hidrofil pamuk,sargı bezi,tıbbi bbi bez flaster,, yara bandı,oksijenli su, yara ve yarık k kremi,müdahale eldiveni ve makas bulunuyor.

51

52

53 EVLİLİK ÖNCESİ TAHLİLLER LLER Tüm m geliri LÖSEV e bırakılmak üzere Vedat Dalokay Evlendirme Dairesinde açılan laboratuarda evlenmek üzere başvuran çiftler kolaylıkla kla ve güvenilir g bir şekilde tahlillerini yaptırırlarken rlarken,tamamen bağış ğışlarla hizmetlerini yürütmekte y olan LÖSEV e e düzenli d bir gelir akışı sağlanm lanmıştır.

54 OKUL,İŞ İŞYERİ VE KONUTLARA ÜCRETSİZ İLAÇLAMALAMA Kent Sağlığı Hizmetleri MüdürlM rlüğü tarafından denetlenen işyerlerinden i haşere sorunu bulunanlara ya da talep olması halinde okul ve konutlara ücretsiz,insan sağlığı ığına hiçbir zararı olmayan biyolojik ilaçlama lama yöntemi y ile ilaçlama lama yapılmaktad lmaktadır

55 ZARARLILARA KARŞI I BİYOLOJB YOLOJİK SAVAŞ Çankaya Belediyesi, kentsel alanda kene, haşere ve kemirgenlere karşı ücretsiz ilaçlama lama mücadelesini m başar arı ile sürdürüyor. Kent yaşam amı içinde inde çok önemli sağlık k sorunlarına na neden olan ve bireylerin yaşamlar amlarını olumsuz bir biçimde imde etkileyen zararlılara lara karşı ücretsiz ilaçlama lama mücadelesi m başlatt lattı.. Kene, uçan u haşere (larva ve uçkun), yürüyen y yen haşere (karafatma, hamam böceb ceği, kalorifer böceb ceği) ve kemirgenlere karşı başlat latılan lan biyolojik mücadelede m Dünya D Sağlık Örgütü ü nün önerdiği i ve ISO 9001 Kalite Belgeli ilaçlar lar kullanılmaktad lmaktadır. Bu ilaçlar lar başta insan sağlığı olmak üzere çevreye hiçbir olumsuz etkide bulunmamakta ve olumsuz herhangi bir duruma yol açmamaktada mamaktadırlar.

56

57 Ücretsiz Su Deposu Dezenfeksiyonu Çankaya Belediyesi zararlılara lara karşı mücadelesinin yanı sıra su depolarını da ücretsiz dezenfekte ediyor. Bugüne kadar 5000 i i aşkın a n ev, okul, ve işyerlerine i ait su depoları temizlenerek dezenfekte edildi.

58

59 KADIN SIĞINMA INMA EVİ Aile içi i i fiziksel,cinsel ve ruhsal yönden y şiddete ve istismara uğramu ramış baskı altında olan kadın n nüfusa n ve varsa çocuklarını güvenli bir ortamda barınma olanağı sağlanm lanmıştır.kadınların çocukları için in kreş hizmeti de bulunan sığıs ığınma evinde nihai amaç kadınlar nların sorunlarının n profesyonel elemanlar tarafından çözümlenmesine ve ailesine dönme d olasılıklar klarını tespit etmek bunun mümkm mkün n olmadığı durumlarda ise kadına çeşitli mesleki beceriler kazandırarak istihdam edilmelerine destek olmak.kadını güçlendirerek tek başı şına yaşayacak ayacak koşullar ulları oluşturmak.

60

61 SİGARASIZ ÇANKAYA Tütün n Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik iklik Yapılmas lması Hakkında Kanun, 19 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanm nlanmıştır.bu kanun ile birlikte, resmi kurumlarda, işyerlerinde, özel sektör çalışma alanlarında,lokanta, nda,lokanta, kafe,, bar gibi yerlerde belirlenen uyum süreci sonunda içi ortamlarda sigara içilmesi i ilmesi tamamen yasaklanmış ıştır. Söz z konusu Kanun, 19 Mayıs 2008 tarihi itibari ile uygulamaya alınacakt nacaktır.

62 Çankaya Belediyesi, sigara ve sigaranın sağlık k etkileri konusunda toplumun değişik ik kesimleri arasında farkındal ndalık yaratmak,yurttaşlar ların n ve ilgili sivil toplum kuruluşlar larının n konuyla ilgili yapabilecekleri ortak çalışmaları koordine etmek amacı ile SİGARASIZ ÇANKAYA projesini gündemine almış ıştır.

63 Sigarasız Çankaya Projesi ile, toplumda sigara tüketiminin t azaltılmas lmasına ve sigaranın n zararlarının n halkın n değişik ik kesimlerine anlatılmas lmasına çalışılacaktır.bu anlamda, projede eğitim e çalışmalarını temel alan bir yaklaşı şım öne çıkacaktır.

64

65 İşyerleri dahil çeşitli alanlarda sigara içilmesine ilmesine yasak getiren düzenlemenin d uygulamaya girmesine 1 ay kala, Türkiye'de her gün g n ortalama 15 milyon paket sigara içildii ildiği i belirlendi.

66 Son 10 yılda y ülkemizde 1 trilyon 224 milyar 100 milyon adet sigara üretildi yılında y 123 milyar adet olan yıllık k sigara üretimi, 2007 yılında y milyar adete ulaştı. Buna karşı şılık, döneminde d ülkede 1 trilyon 95 milyar 700 milyon adet sigara tüketildi. t Devletin resmi verileri, ekonomik kriz yıllary llarında sigara tüketiminde belirgin bir artış meydana geldiğini ini ortaya koydu yılında y milyar adet olan yılly llık k sigara tüketimi, Türkiye'nin T ekonomik krize girdiği i 1999 yılında y milyar adete yükseldi. y

67 Türkiye'de her gün g n 15 milyon paket sigara tüketiliyort

68

69

70 DÜNYA YALNIZ BİZİM B DEĞİ ĞİL

71 EVCİL L HAYVAN KAYIT SİSTEMS STEMİ Sahipli her evcil hayvanın, n, sahipleri tarafından, bağlı bulundukları belediyeye kayıtlar tlarının n yaptırılmas lması gerekmektedir. Bu uygulama ile 17 Nisan 2004 tarihinden bu yana Belediyemizce, 451 evcil hayvan kayıt t altına alınm nmıştır.

72

73 SAHİPS PSİZ Z HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ 100.Yıl l Sahipsiz Hayvan Barına nağı mızda Ankara nın çeşitli yerlerinden toplanan ve bugün n sayısı 7050 e e ulaşmış bulunan sahipsiz köpek k barınd ndırılmaktadır. Ayrıca Haziran 2004 tarihinden bu yana 2600 köpek sahiplendirilerek rahat bir yaşam am ortamına kavuşmalar maları sağlanm lanmıştır sokak köpek peği i ile 94 sokak kedisi de veteriner hekimlerimizce kısırlak rlaştırılmıştır..

74 Son iki yıl y l içerisinde i sokaklardan 5544 sahipsiz köpek k toplanarak başı şıboş hayvanlarla mücadelede m önemli bir aşama a ama kaydedilmiştir. Yaşam am haklarına dahi sahip olamayan sokak hayvanlarına na 100.Yıl Sahipsiz Hayvan Barına nağı ında modern, çağdaş,, güvenli g ve hijyenik bir ortam hazırlanarak, gerek çevre sağlığı ığını tehdit etmeleri önlenmekte, gerekse rehabilitasyonları sağlanmaktad lanmaktadır.

75

76 GEZİCİ VETERİNER KLİNİĞİ İĞİ Eylül l 2005 tarihinde hizmete başlayan Gezici Veteriner Kliniği nde nde kısırlak rlaştırılan lan sahipsiz köpek ve kedi sayısı 2007 yılıy sonunda 2011 dir. Gezici Veteriner Kliniği miz miz, Çankaya Belediyesi sınırlars rları dahilinde çeşitli bölgelere b giderek sokaklarda yaşayan ayan hayvanlara yerinde müdahale etmeye başlam lamıştır.gerçekleştirilen kısırlaştırma rma işlemleriyle i hem sokak hayvanlarının n rehabilitasyonuna, hem de çevre sağlığı ığına yönelik y hizmette bulunmaktadır.

77

78 KÜLTÜR R VE SOSYAL İŞLER

79 ENGELSİZ ÇANKAYA

80 Türkiye engelli yurttaşlar ları konusunda son yıllarda y önemli bir bilinç sıçraması yaşam amışsa da henüz istenilen düzeye d gelmemiştir. Evine kapatılan, toplumdan dışd ışlanan, sokak, cadde ve kaldırımlar mları engellileri düşünmeden d yapılan bir ülke olarak şimdi daha fazla duyarlı olmak ve bugüne kadarki eksikliklerimizi gidermek için i in yeniden düşünme d zamanıdır. Ancak, bu yeniden düşünme sürecinde, s engellilerle birlikte, onların fikirlerini, istek ve ihtiyaçlar larını göz önünde nde tutarak kararlar alma gereği i de açıkta ktır.

81 ÇENGEL CAFE : ENGELLERİN SEVGİ İLE AŞILDIA ILDIĞI I BİR B R ORTAM Belediyelerin, sağlıkl klı kent ortamını oluşturmada, engellilerin normal toplumsal yaşama ama katılmalar lmalarını sağlayacak, fazla maliyeti olmayan ve engellilere yaşam amı paylaşmalar malarına fırsat f verecek düzenlemelere d yer vermeleri Dünya Sağlık Örgütü nün n de politika olarak destek verdiği i bir yaklaşı şımdır. (DSÖ,, ilk olarak 1976 yılında engelliler alanında nda Toplum Temelli Rehabilitasyon (TTR) Programı na başlam lamıştır.)

82 Zihinsel engelli bireylerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonlarının n sağland landığı Çankaya Belediyesi Çengel Cafe Projesi Engelliler Hizmet MüdürlM rlüğü tarafından tarihinde hayata geçirilmi irilmiştir.

83 Çankaya Belediyesi Çengel Cafe nin en belirgin özelliği, i, zihinsel engelli gençlerimizin tanımlanm mlanmış hizmetleri en sorunsuz biçimde imde yapabilmelerini sağlayacak şekilde, kabiliyet ve yapabilirlikleri üzerine bir işi bölümünün n yapılm lmış olmasıdır. Bu düzenleme d ise renkler aracılığı ığı ile yapılm lmıştır.gençlerimizin giysileri hangi renk ise o renkteki masalardan sorumludur.

84

85

86

87

88 Çengel Cafe uygulamasında 16 genç yer aldı. Gençlerden 5 i 5 Çankaya Belediyesi nde, 1 i i ise özel bir işletmede i işe i e yerleştirildi.

89 Zihinsel engelli gençlerimiz Cafedeki servis görevlerinin yanı sıra, kendileri için i in hazırlanan; becerilerini geliştirmek,yeteneklerini ortaya çıkarmak için i in düzenlenen d (latin( latin-modern dans,drama-tiyatro,halk dansı,foto,fotoğrafçılık k gibi ) çalışmalara katılmaktad lmaktadırlar..tiyatro-sinema gösterileri izlenmesi,çevre evre gezilerine gidilmesi, spor çalışmaları,yüzme, birlikte tatil yapmak diğer grup faaliyetleridir. Amaç onların n toplumla kaynaşı şıp p mümkm mkün n olduğu u kadar toplumsal yaşam am içinde i inde yer almalarını sağlamakt lamaktır.

90

91

92

93

94 ÇENGEL GALOŞ ATÖLYES LYESİ Çankaya Belediyesi Engelliler Hizmet Birimi ve Uluslararası Engelliler Vakfı İşbirli birliği i ile eğitilebilir-öğretilebilir retilebilir düzeyde d zihinsel engelli gençlerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonlarını gerçekle ekleştirmek amacı ile tarihinde faaliyete geçirilen Çengel Galoş Atölyesi lyesi nde 13 genç,hem galoş üretirken hem de sosyal becerilerini geliştirmek ve sosyal yaşama ama uyumlarını kolaylaştırmak üzere planlanmış olan sosyal aktiviteler içinde i inde yer almaktadırlar.

95

96 GÖRME ENGELLİ ÇOCUK VE GENÇLER LERİN N BAĞIMSIZ YAŞAM AM EĞİE ĞİTİMİ ÇALIŞMASI Görme engelli çocuk ve gençlerin toplumla bütünleşmesi ve gelişmesini sağlamak için, i in,çankaya Belediyesi Engelliler Hizmet Birimi ile Gören Kalpler Derneği uygulamalı bağı ğımsız z yaşam am eğitimi e çalışmasını başlatm latmıştır.bu çalışma ile yaşlar ları arasında 24 görme engelli çocuk ve gençlerin bağı ğımsız z hareket kabiliyetini geliştirerek kendi kendine yetebilir,meslek edinebilir hale gelmesi,toplumun bir parças ası olarak tüketici olmaktan çıkıp p aynı zamanda üretici hale gelmeleri amaçlanmaktad lanmaktadır.

97 Çengel Çoklu Atölye Çalışması Çengel Çoklu Atölye uygulaması ;eğitimlerini tamamlayarak, ileri eğitimlerde başar arı gösteremeyen zihinsel engelli ve öğrenme güçg üçlüğü çeken 16 yaşı şın üzerindeki gençlere yönelik y olarak açılan a mesleki (ahşap,mum,sabun ap,mum,sabun ve seramik üretimi eğitimi e ile; ev-büro,kurum ro,kurum temizliği eğitimi ve turistik kuruluşlarda larda oda temizliği i eğitimi) e ve sosyal rehabilitasyon çalışmalarını kapsamaktadır.. Uygulama ile zihinsel engelli gençler ve ailelerine iki tür t r hizmet verilmektedir. Birinci hizmet; zihinsel engelli gençlerin mesleki rehabilitasyonlarının n yapıld ldığı iş atölyelerindeki çalışmalarıdır. r. İkinci hizmet ise; zihinsel engelli gençlerin ve ailelerinin sosyal rehabilitasyonlarının sağland landığı çalışmalardır. r. Bu çalışmalarda zihinsel engelli genç ve ailelerinin yaşad adığı psiko-sosyal sosyal sorunlar üzerinde durulmakta ve çözüm m yolları gösterilmektedir. Ayrıca gençlerin atölye çalışmalarına uygunluğu üzerinde durulmakta, çalışma sırass rasında ortaya çıkan sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır. Proje Mart 2008 tarihinden itibaren Çankaya Belediyesi Engelliler Hizmet Birimi ve Sosyal Yaşam amı Güçlendirme Derneği ile birlikte yürütülmeye y başlanm lanmıştır.

98

99

100

101 ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇLER İÇİN TEMEL BİLGB LGİSAYAR EĞİE ĞİTİM KURSLARI Eğitilebilir öğretilebilir düzeyde d zihinsel engelli olup, asgari düzeyde d okuma-yazma becerisine sahip olan gençlere dönük d temel bilgisayar eğitimi e çalışmaları 3 aylık periyotlar halinde devam etmektedir.

102

103 İŞARET DİLİD EĞİTİMİ Meslek elemanları (üniversite öğretim görevlileri,avukatlar) için i in işaret i dili eğitimi e çalışması başlat latılmış ve periyodik olarak gruplar oluşturularak devam etmektedir.

104

105 BİNLERCE TEKERLEKLİ SANDALYE İHTİYAÇ SAHİPLER PLERİNİ BULDU

106

107

108 ENGELLİLER LER SPOR KULÜBÜ Engelli Spor Kulübü nün n kuruluş amacı engelli gençlerin kuralları belirlenip,koşullar ulları oluşturuldu turulduğunda unda her alanda olduğu u gibi sportif etkinliklerde de başar arılı olabildiklerini topluma göstermektir. g Engellilere yönelik y bu tür t r sportif çalışmalar,bedensel engellinin yaşam am kalitesini yükseltme y açısından a öneminin yanı sıra,onların n beden ve ruh sağlığı ığını korumak, güçlendirmek açısından a da önem taşı şımaktadır.

109 TEKERLEKLİ SANDALYE BASKET TAKIMI Çankaya Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı sezonunda 1.ligde mücadelesini m sürds rdürmektedir. rmektedir.

110

111

112 GOALBALL TAKIMI Goalball takımımız z 2007 yılında y düzenlenen 6 Türkiye T Şampiyonası nın 4 ünde şampiyonluk,bir ikincilik,bir de üçünc ncülük k kazanmış ıştır.

113

114

115 HALTER 28 Temmuz-08.A 08.Ağustos 2007 tarihleri arasında Brezilya da düzenlenen d Dünya D Görme G Engelliler Spor Oyunlarına na Türk T milli takımı adına katılan Kulübümüzden 4 sporcumuz bayanlarda farklı kilolarda dünya d rekorlarını kırarak dünya d şampiyonu olmuşlard lardır.erkeklerde r.erkeklerde ise bir dünya d ikinciliği,iki i,iki dünya d üçünc ncülüğü elde edilmiştir.kul tir.kulübümüz z sporcularının n bu başar arıları milli takımımıza yansımış ış olup bayan halter milli takımımızın n dünya d şampiyonu olmalarını sağlam lamıştır.

116 ATLETİZM 28 Temmuz-08.A 08.Ağustos 2007 tarihleri arasında Brezilya da düzenlenen d Dünya D Görme Engelliler Spor Oyunlarında nda Kulübümüzden 2 oyuncumuz milli takım forması giymiştir. Ayrıca Samsunda yapılan Türkiye T Görme G Engelliler Atletizm Şampiyonasında nda Kulübümüz z erkeklerde Türkiye T Şampiyonu bayanlarda Türkiye T ikincisi olmuştur.

117 SATRANÇ Kasım m 2007 tarihleri arasında Osmaniye de gerçekle ekleşen en Türkiye T Görme G Engelliler Satranç Şampiyonası nda nda Kulübümüz z oyuncularından ndan biri ferdi dalda Türkiye şampiyonu olurken,kulübümüz takım m halinde Türkiye T ikincisi olmuştur.

118

119 DEVİNİMLER YAŞAMA AMA-YAŞAMA SEVİNC NCİ TEKERLEKLİ SANDALYE DANS GRUBU Bedensel engellilerin ve sağlıkl klı insanların n sanatsal bir amaç doğrultusunda yan yana gelerek oluşturdu turduğu u bir gruptur.amaç bedensel engellilerin sanatsal yaşam am içinde i inde yer alabileceklerini topluma göstermektir.bu g çalışmanın n da bedensel engellilerin yaşam am kalitesini artırmak rmak yanı sıra,sağlıkl klı ve engelli dayanış ışmasını içeren de bir boyutu bulunmaktadır.b r.böylece engelsiz olanlar çalışma ve gösterilerde engelli birinin yaşam amını daha yakından gözlemleyerek g ve empati yaparak,diğer engellilere bu empatisini genelleyebilecektir. Dans grubu çalışmlarını Gülüm m Pekcan Dans Okulu nun gönüllg llü desteği i ile sürds rdürmektedir. rmektedir.

120

121

122 ÇOCUK GAZETESİ İlköğretim yaş aralığı ığında bulunan,çocuk, muhabir olma konusunda istekli olan çocuklara,konu ile ilgili temel bir eğitim verilmiştir.sonras tir.sonrasında nda Çankaya Çocuk adı ile aylık k yayınlanan derginin içerii eriğinde inde yer alan her şeyi(resimler,fotoğraflar,yazılar) lar) çocuk muhabirler ve çocuk yazarlar oluşturmaktad turmaktadır.akademisyen r.akademisyen ve yazarlardan oluşan bir Danış ışma Kurulu da bulunmaktadır. r.çocuk Muhabirler gazete oluşturman turmanın yanı sıra çeşitli branşlarda sosyal beceri kurslarına da katılmaktad lmaktadırlar.(resim,halk dansı,sportif etkinlikler vb)ayrıca okul dersleri için i in yardımda bulunulmakta; yaşad adıkları davranış ve dönemsel d sorunlarının çözümlenmesi konusunda psikolojik destek verilmektedir.

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

SUNUŞ. Meclisi'mizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Balçovalılar;

SUNUŞ. Meclisi'mizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Balçovalılar; 4 SUNUŞ Meclisi'mizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Balçovalılar; 52 yıllık belediye tarihi olan Balçova'da, Yönetim Anlayışı olarak 11. yılımızı geride bıraktık. Öncelikle, bizim faaliyetlerimizi onaylayarak

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU 2006 ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU Değerli Antalyalılar, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çağdaş gelişmelere uygun

Detaylı

YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER

YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER Özgür Can CANER Gökhan GÖZÜN Asem HİLWAH

Detaylı

Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 594 KASIM 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI

Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 594 KASIM 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 594 KASIM 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

MAVİYE DEĞER VERİYORUZ

MAVİYE DEĞER VERİYORUZ 8 40 2013 www.canakkale.bel.tr YEŞİLE MAVİYE DEĞER VERİYORUZ Daha iyi bir gelecek için... Doğaya Karşı Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz Ambalaj Atıklarımızı Ayrıştırıyoruz Tıbbi Atıkların Konturolünde Çanakkale

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ 1 2 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: İdarenin Organizasyon Şeması... 18 GRAFİK LİSTESİ Grafik 1: Personel Durum Grafiği... 24. Grafik 2: İstihdam Grafiği... 25. Grafik 3: Yıllara Göre Personel Durum Grafiği... 26.

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR. A-MİSYON VE VİZYON MİSYON Kadıköy Belediyesi Misyon ve ilkeleri doğrultusunda sağlıklı kent ve sağlıklı toplum kriterlerine ulaşmak amacıyla, Kadıköy İlçesi

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mayıs 2006-Turhal 1 TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU...

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İ GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ BAŞKANIN ÖNSÖZÜ... İX GİRİŞ... Xİ 1. KALİTE POLİTİKAMIZ... 2 1.1.VİZYONUMUZ... 2 1.2.MİSYONUMUZ... 2 1.3.İLKE VE DEĞERLERİMİZ... 2 2.STRATEJİK

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER III TABLOLAR V SUNUŞ VII I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk

Detaylı

2015 Performans Programı 1

2015 Performans Programı 1 05 Performans Programı 05 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü () 88 75 76 - Dahili : 89 strateji@sislibelediyesi.com www.sislibelediyesi.com Şişli

Detaylı

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ MARTI ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ - ISSN: 1303-0272 Mart 2015 YIL: 5 SAYI: 13 İHRACAT PAZARLAMA İSTİHDAM TOPLUM KÜLTÜR EĞİTİM AR-GE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İŞGÜCÜ DESTEK BAŞARI 2015 Yılı Proje Teklİf

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

İçindekiler Önsöz 7 Misyon Bildirimi 9 Vizyon Bildirimi 9 Temel Değerler 9 Beylikdüzü Hakkında Genel Bilgiler 10 1.1. Coğrafya ve İklim 11 1.2. Tarih 12 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Stratejik Plan Hazırlama

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı