YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ"

Transkript

1 Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. 2 Yemin Töreni Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih gelen evrak sayılı, Mahkemenin 2014/315 E. sayılı dosyasının tarihli celsesinde Av. N. H.'nin nezaket sınırlarını aşan tavrı hakkındaki tutanak ile gereğinin takdir ve ifası istemli yazısı. Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih gelen evrak sayılı, Mahkemenin 2014/315 E. sayılı dosyasının tarihli celsesinde Av. N. H.'nin nezaket sınırlarını aşan tavrı hakkındaki tutanak ile gereğinin takdir ve ifası istemli yazısı okundu. Cevaben 1136 sayılı Avukatlık Kanuna aykırı bir davranışı tespit edilemediğinden herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığınına karar verildiiğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 3 4 Av.S. (G.) Ş.'nin tarih gelen evrak sayılı, baroya kaydının devam edip etmediği, eğer sehven devam eden kaydı varsa kaydının ve varsa aidat ve vs. borç ve faizlerinin silinmesi ve kendisine bilgi verilmesi talepli dilekçesi. Av.S. (G.) Ş.'nin tarih gelen evrak sayılı, baroya kaydının devam edip etmediği, eğer sehven devam eden kaydı varsa kaydının ve varsa aidat ve vs. borç ve faizlerinin silinmesi ve kendisine bilgi verilmesi talepli dilekçesi okundu tarihleri arasında çalıştığı kurum, kadro, unvan durumunu gösterir belgenin talep edenden istenmesine, durumun daha sonra tekrar tetkik edilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın tarih ve gelen evrak sayılı Dış Paydaş Anketi hakkındaki yazısı. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın tarih ve gelen evrak sayılı Dış Paydaş Anketi hakkındaki yazısı okundu. Yerine getirmek üzere Yazı İşleri Birimine tevdiine, 5

2 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih ve gelen evrak sayılı, Bartın Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeliği tarafından hazırlanan tanıtım dosyasının gönderimine ilişkin yazısı. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih ve gelen evrak sayılı, Bartın Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeliği tarafından hazırlanan tanıtım dosyasının gönderimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı. 6 7 Av. E. Ö.'nün tarih ve gelen evrak sayılı, Av. M. B. aleyhine şikayette bulunulacağının bildirimine ilişkin yazısında Av. M. B. hakkında dilekçede belirtilen şekilde şirket temsilcisi olup olmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi. Av. E. Ö.'nün tarih ve gelen evrak sayılı, Av. M. B. aleyhine şikayette bulunulacağının bildirimine ilişkin yazısında Av. M. B. hakkında dilekçede belirtilen şekilde şirket temsilcisi olup olmadığının araştırılması hususu görüşüldü. 1- Av.E. Ö.'nün yapmış olduğu bildirimin arşivlenmek üzere ilgili klasöre ve sicil dosyasına alınmasına, 2-Yapılan bildirim kapsamında Avukatlık Kanunu 72/a uyarınca işlem yapılması gerekeceğinden M.S.İ Otomotiv Elekt.İnş.Taah.Tur.San.Ltd.Şti'nin Ticaret Sicil Müdürlüğünden ortak ve yetkililerinin sorulmasına, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, Hatay Barosu'nun tarihli gelen evrak sayılı, Av.Ü. Ş. ve Av.M. Ş. hakkında açılmış davada Av.Ş. Y.'nin karşı taraf vekili olarak mahkemelere katılacağının bildirilmesine ilişkin dilekçelerin gönderimine ilişkin yazısı. Hatay Barosu'nun tarihli gelen evrak sayılı, Av.Ü. Ş. ve Av.M. Ş. hakkında açılmış davada Av.Ş. Y.'nin karşı taraf vekili olarak mahkemelere katılacağının bildirilmesine ilişkin dilekçelerin gönderimine ilişkin yazısı ve ekli bildirim dilekçeleri okundu. Ekte yer alan Av.Ş. Y. tarafından yapılan bildirimin Av.Ş. Y.'nin sicil dosyasına ve arşivlenmek üzere ilgili klasöre konulmasına, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 8 H. A.'nın tarih gelen evrak sayılı, "Nefret" adlı belgeselin gösteriminin İzmir Barosunda yapılması talebine ilişkin yazısı H. A.'nn tarih gelen evrak sayılı, "Nefret" adlı belgeselin gösteriminin İzmir Barosunda yapılması talebine ilişkin yazısı okundu. 26 Ekim 2014 tarihinden sonraki Yönetim Kurulu gündemine ele alınmasına, 9

3 Av. A. O.'nun tarih ve gelen evrak sayılı, İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/562 E. dosyasında görülmekte olan davada sanıklardan E. Ç. tarafından İzmir 14. Sulh Ceza Mahkemesi 2014/39 sorgu tutanağında kendisine yönelik isnatlarıyla ilgili yazısı Av. A. O.'nun tarih ve gelen evrak sayılı, İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/562 E. dosyasında görülmekte olan davada sanıklardan E. Ç. tarafından İzmir 14. Sulh Ceza Mahkemesi 2014/39 sorgu tutanağında kendisine yönelik isnatlarıyla ilgili yazısı okundu, bilgi alındı, herhangi bir talep bulunmadığından işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildi. 10 Stj. Av. Ö. Ç.'nin tarih gelen evrak sayılı, İzmir 2. İcra Müdürlüğü ile yaşadığı sıkıntıları bildirir dilekçesi. Stj. Av. Ö. Ç.'nin tarih gelen evrak sayılı, İzmir 2. İcra Müdürlüğü ile yaşadığı sıkıntıları bildirir dilekçesi okundu. Avukat Hakları Merkezinden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av.Ümit Görgülü'nün İzmir 2. İcra Müdürlüğü ile yaşanan sıkıntıları iletmek ve gidermek üzere görüşme yapmasına, ilgili evrakın ortamında Av.Ümit Görgülü'ye gönderilmesine, gereğinin Yönetim Kurulu Sekretaryasına yerine getirilmesine, 11 Selçuk Baro Temsilcisi Av. C. Ç.'nin gün gelen evrak sayılı, baro odasına personel tedariki ile personele masa vesair mefruşatının yerine getirilmesi ve yeterli sayıda cübbenin odaya verilmesi talebini içerir dilekçesi. Selçuk Baro Temsilcisi Av. C. Ç.'nin gün gelen evrak sayılı, baro odasına personel tedariki ile personele masa vesair mefruşatının yerine getirilmesi ve yeterli sayıda cübbenin odaya verilmesi talebini içerir dilekçesi okundu. Selçuk İlçesi Baro odasında istihdam edilmek üzere personel alınmasına, diğer ilçelerde izlenen prosedürün uygulanmasına, ilçe temsilcisine bu yönde yazı yazılmasına, personel alımını takiben talep edilen mefruşatların temin edilmesine, gereği için Yazı İşleri Müdürüne tevdiine, 12 Av.M. K.'nın tarih ve gelen evrak sayılı, "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Aile Konutu" ve "Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" adlı tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış olan çalışmalarının 2014 Baro seçimlerinde meslektaşların beğenisine sunma talebine ilişkin yazısı. Av.M. K.'nın tarih ve gelen evrak sayılı, "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Aile Konutu" ve "Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" adlı tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış olan çalışmalarının 2014 Baro seçimlerinde meslektaşların beğenisine sunma talebine ilişkin yazısı okundu yılı Ekim ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurulda yer alan stand ve yerler belirlenmiş olduğundan, bu aşamada değişiklik yapılamayacağının ilgili avukata bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 13

4 B. K.'nın gün gelen evrak sayılı, Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına yürüttüğü "Türkiye'de Boşanma Nedenleri Araştırması ve İleri İstatistik Analizi Araştırması" için Barodan boşanma konularında davalara bakan 2 avukat ile görüşme talebini içerir yazısı. B. K.'nın gün gelen evrak sayılı, Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına yürüttüğü "Türkiye'de Boşanma Nedenleri Araştırması ve İleri İstatistik Analizi Araştırması" için Barodan boşanma konularında davalara bakan 2 avukat ile görüşme talebini içerir yazısı okundu. Değerlendirilmek üzere Kadın Hakları Komisyonuna gönderilmesine, Av.K. B. B. ve Av. İ. C.'nin tarih ve gelen evrak sayılı, tarih ve 490/13172 sayılı yazımız ile bildirilen Reklam Yönetmeliğine Aykırılığın giderildiğinin bildirimine ilişkin yazısı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Barosunun tarih ve gelen evrak sayılı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2014/21584 sayılı bir hazırlık soruşturması ile ilgili olarak Baromuzca çalışma başlatılıp başlatılmadığının bildirilmesi hususundaki tekit yazısı. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih gelen evrak sayılı, 2014/84 Duyuru nolu, Avukatlık Kanunu'nun 56/4. maddesi uyarınca avukatların vekalet aldıkları işlerde ve gönderilecek belgenin adli kağıt ve belge niteliğinde olması ile sadece karşı tarafa tebligat yapabileceğine ilişkin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin günlü sayılı yazısının gönderimine ilişkin duyurusu. Av.K. B. B. ve Av. İ. C.'nin tarih ve gelen evrak sayılı, tarih ve 490/13172 sayılı yazımız ile bildirilen Reklam Yönetmeliğine Aykırılığın giderildiğinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Av.K. B. B. ve Av. İ. C. tarafından verilen dilekçe ile aykırılığın giderildiği anlaşıldığından yapılacak bir işlem olmadığına, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Barosunun tarih ve gelen evrak sayılı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2014/21584 sayılı bir hazırlık soruşturması ile ilgili olarak Baromuzca çalışma başlatılıp başlatılmadığının bildirilmesi hususundaki tekit yazısı okundu tarihli 27/15 sayılı yönetim kururulu kararı uyarınca sözkonusu şikayetle ilgili soruşturma numaralarının ilgili Savcılığa bildirilip bildirilmediğinin Hukuk İşleri Birimince tespit edilerek, gereğinin yerine getirilmesine, evrakın ivedilikle Hukuk İşleri Birimine tevdiine, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih gelen evrak sayılı, 2014/84 Duyuru nolu, Avukatlık Kanunu'nun 56/4. maddesi uyarınca avukatların vekalet aldıkları işlerde ve gönderilecek belgenin adli kağıt ve belge niteliğinde olması ile sadece karşı tarafa tebligat yapabileceğine ilişkin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin günlü sayılı yazısının gönderimine ilişkin duyurusu okundu. Web sitesinde duyurulmasına,

5 Av. Ö. B.'ın tarih ve gelen evrak sayılı, Av. F. E.'in mağdur/şikayetçi bulunduğu ve İzmir Barosu adına kendisi tarafından takip edilen Menderes Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/300 E. 2014/541 K. sayılı dosyasında İzmir Barosu Başkanlığı lehine vekalet ücretine hükmedilen ücretin takibi için kendisine yetki verilmesi talebini içerir dilekçesi. Av. Ö. B.'ın tarih ve gelen evrak sayılı, Av. F. E.'in mağdur/şikayetçi bulunduğu ve İzmir Barosu adına kendisi tarafından takip edilen Menderes Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/300 E. 2014/541 K. sayılı dosyasında İzmir Barosu Başkanlığı lehine vekalet ücretine hükmedilen ücretin takibi için kendisine yetki verilmesi talebini içerir dilekçesi okundu. Menderes Sulh Ceza Mhakemesinni 2013/300 E. 2014/541 K. sayılı dosyasında katılan İzmir Barosu Başkanlığı lehine hükmedilen vekalet ücretinin takibi için Av. Ö. B. yetki verilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 18 İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nın tarih ve gelen evrak sayılı, tarihli tutanağın Baro çalışanı Ö. M.'e imzalattırılarak mahkemeye gönderilmesi talebini içerir yazısı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nın tarih ve gelen evrak sayılı, tarihli tutanağın Baro çalışanı Ö. M.'e imzalattırılarak mahkemeye gönderilmesi talebini içerir yazısı okundu. Mahkemeniz Başkanlığının tarih ve 2014/100 Esas sayılı yazınız gereğince baromuz tarafından bugüne kadar taranmış olan tüm belgelerin talep eden müdafiilere teslim edildiği ile yazınızın Başkanlığımıza ulaştığı tarihi itibari ile ilgi yazının dikkate alınarak bundan sonrası için gerekli önlemlerin alındığının ve bu tarih itibari ile personelimize talimat verildiğinin bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 19 Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu İzmir Temsilciliği Minay ATAK'ın tarih ve gelen evrak sayılı, Av. T. K. mirasçısı ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğu C. B. K. için görevlendirme yapılması talebini içerir dilekçesi. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu İzmir Temsilciliği Minay ATAK'ın tarih ve gelen evrak sayılı, Av. T. K. mirasçısı ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğu C. B. K. için görevlendirme yapılması talebini içerir dilekçesi okundu. TBB SYDF Yönergesi gereğince Av. Ayşegül Altınbaş, Av.Anıl Güler ile Av. Bahri Erhan Merder'in ekli Yaşam Standardı Bilgi tutanağının doldurulacrak TBB'ne gönderilmesine, 20 Av. Ö. A.'nın tarih ve gelen evrak sayılı, İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu'nun yıllık ödemesi hakkındaki yazısı. Av. Ö. A.'nın tarih ve gelen evrak sayılı, İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu'nun yıllık ödemesi hakkındaki yazısı okundu. Şimdilik kaydıyla önceki uygulamanın devamına, 21

6 Av. B. O.'nun tarih ve gelen evrak sayılı, Av. E. Z. B.'den yakınmasını içerir dilekçesi. Av. B. O.'nun tarih ve gelen evrak sayılı, Av. E. Z. B.'den yakınmasını içerir dilekçesi okundu. Soruşturma gideri yatırıldığı takdirde soruşturm açılabileceğinin Av. B. O.'ya bildirilmesine, gereği için Yönetim Kurulu Sekreteryasına tevdiine, 22 Dikili Sulh Ceza Hakimliği'nin tarih ve gelen evrak sayılı, Av. K. G. hakkında gereğinin ifası istemli yazısı okundu. Dikili Sulh Ceza Hakimliği'nin tarih ve gelen evrak sayılı, Av. K. G. hakkında gereğinin ifası istemli yazısı. 1-Müdafii tarafından herhangi bir şikayette bulunmadığı, mübaşir vasıtasıyla telefonla tebligat gibi usulün bulunmadığı, tebligat yapılmadığı duruşma zaptından da anlaşılan Av. Kemal Gümüşkaşık hakıknda işlem yapılmasına yer olmadığına, karardan bir örneğin ilgili mahkemeye gönderilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 23 2-Av.H. Y. D.'nin vekaletnameli özel müdafii bulunan dosyada CMK gereğince görevlendirildiği ve görevi iade etmesi gerektiği halde, görevi iade etmediği duruşma zaptından anlaşıldığından Av. H. Y. D. ile ilgili gerekli incelemenin yapılması için evrakın CMK Yürütme Kuruluna tevdiine, İzmir Barosu Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın tarihli, Stj. Av. G. E.'nin staj süresinin 1 ay süre ile uzatılması talebine ilişkin yazısı. İzmir Barosu Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın tarihli, Stj. Av. G. E.'nin staj süresinin 1 ay süre ile uzatılması talebine ilişkin yazısı okundu. SEM Yürütme Kurulu önerisi doğrultusunda Stj. Av. G. E.'in stajının staj bitim tarihinden itibaren 1 ay süre ile uzatılmasına, gereği için Staj Eğitim Merkezine tevdiine, 24

7 25 26 SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1-EF Alarm ve Güvenlik Sistemleri tarih B nolu bina güvenlik servis ücreti 59,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,2-yeşim Hediyelik Eşya Gıda Turizm San.ve Tic.Ltd.Şti'nin tarih ve B nolu otomat bedeli 3.514,43TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,3-deytek Bilişim Müh.San.ve Tic.Ltd.Şti tarih A40327 nolu mobil uygulama ve yıllık bakım hizmet bedeli 2.124,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 4-Maradit İletişim A.Ş gün A toplu SMS kullanım ücreti 1.273,42TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 5-TURLES Bilişim Teknolojinin tarih A14466 nolu web hosting hizmet bedeli (3 aylık) 637,20TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 6-Teknolojik Bilgasayar Aliağa Adliyesi Bilgisayar Malzemesi alımı ve 12 ACM bedeli 718,76TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 7-Çağrı Karacaer'in tarih A nolu bina ilaçlama bedeli 450,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1-EF Alarm ve Güvenlik Sistemleri tarih B nolu bina güvenlik servis ücreti 59,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,2-yeşim Hediyelik Eşya Gıda Turizm San.ve Tic.Ltd.Şti'nin tarih ve B nolu otomat bedeli 3.514,43TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,3-deytek Bilişim Müh.San.ve Tic.Ltd.Şti tarih A40327 nolu mobil uygulama ve yıllık bakım hizmet bedeli 2.124,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 4-Maradit İletişim A.Ş gün A toplu SMS kullanım ücreti 1.273,42TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 5-TURLES Bilişim Teknolojinin tarih A14466 nolu web hosting hizmet bedeli (3 aylık) 637,20TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 6-Teknolojik Bilgasayar Aliağa Adliyesi Bilgisayar Malzemesi alımı ve 12 ACM bedeli 718,76TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 7-Çağrı Karacaer'in tarih A nolu bina ilaçlama bedeli 450,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 8-Analiz Dijital Baskı 11/09-30/ tarihleri arası İzmir Barosu Teslimatı 5.912,64TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 9-Litai Otel tarih A nolu konaklama bedeli 781,18TL'nin Baro bütçesine gider 8-Analiz Dijital Baskı 11/09-30/ tarihleri arası İzmir Barosu yazılması, 10-Kontrol P Dijital Baskı 09/09- Teslimatı 5.912,64TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 9-Litai 25/ tarihleri İzmir Barosu Otel tarih A nolu konaklama bedeli 781,18TL'nin Teslimatı 982,07TL'nin Baro bütçesine Baro bütçesine gider yazılmasına, 10-Kontrol P Dijital Baskı 09/09- gider yazılması, 11-Ultekege Ltd. Şti. 25/ tarihleri İzmir Barosu Teslimatı 982,07TL'nin Baro tarih A nolu servis bütçesine gider yazılmasına, 11-Ultekege Ltd. Şti tarih bedeli 118,00TL'nin Baro bütçesine gider A nolu servis bedeli 118,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 12-PTT 12/09-26/ yazılmasına, 12-PTT 12/09-26/ kargo gönderim bedeli kargo gönderim bedeli 188,80TL'nin Baro 188,80TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 13-Zeliha KÜÇÜK bütçesine gider yazılması, 13-Zeliha tarih nolu cüppe alım bedeli (102 adet) KÜÇÜK tarih nolu 3.300,80TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 14-Deniz Ceylan cüppe alım bedeli (102 adet) Gümüş ve ortağı 15/09-26/ tarihli cüppe ve masa örtesü 3.300,80TL'nin Baro bütçesine gider temizleme bedeli 1.456,42TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 15- yazılması, 14-Deniz Ceylan Gümüş ve Yurtiçi Kargo 15/09-22/ kargo bedeli 1.781,19TL'nin Baro ortağı 15/09-26/ tarihli cüppe ve bütçesine gider yazılmasına, 16-Akıntürk petrol tarih masa örtesü temizleme bedeli A nolu yakıt gideri 1.841,89TL'nin Baro bütçesine gider 1.456,42TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, yazılması, 15-Yurtiçi Kargo 15/09-22/ kargo bedeli 1.781,19TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 16-Akıntürk petrol tarih A nolu yakıt gideri 1.841,89TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,

8 27 17-Serkan SARAÇ tarih A1592 nolu adli yıl açılış kokteyli ses sistemi kurulumu 236,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,18-telekurye tarih C nolu bülten ve dergi dağıtım bedeli 4.783,73TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,19-teknomedya Bilişim Hizmetleri tarih A nolu panel hizmet bedeli 1.003,52TL'ninBaro bütçesine gider yazılması,20-hanife ÖZKAN temmuzeylül asansör bakım bedeli 390,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,21-kare Peyzaj tarih D nolu çiçek alım bedeli 2.220,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,22-izmirpalas Veysi Eşsiz konaklama bedeli 190,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,23-ab Temizlik Hizmetleri tariha nolu temizlik bedeli 3.990,76TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,24-yurtiçi Kargo gün P nolu kargo gönderim bedeli 37,05TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,25-yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 788,76TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 17-Serkan SARAÇ tarih A1592 nolu adli yıl açılış kokteyli ses sistemi kurulumu 236,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,18-telekurye tarih C nolu bülten ve dergi dağıtım bedeli 4.783,73TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,19-teknomedya Bilişim Hizmetleri tarih A nolu panel hizmet bedeli 1.003,52TL'ninBaro bütçesine gider yazılmasına,20-hanife ÖZKAN temmuzeylül asansör bakım bedeli 390,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,21-kare Peyzaj tarih D nolu çiçek alım bedeli 2.220,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,22-izmirpalas Veysi Eşsiz konaklama bedeli 190,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,23- AB Temizlik Hizmetleri tariha nolu temizlik bedeli 3.990,76TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,24-yurtiçi Kargo gün P nolu kargo gönderim bedeli 37,05TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,25-yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 788,76TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, Altınyol Unlu Mamulleri tarih D nolu ikram bedeli 1.220,55TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,27-yurtiçi Kargo tarihli O nolu kargo gönderim bedeli, 483,71TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,28-agc Yazılım Elektrik tarih BJ nolu yazılım geliştirme hizmet bedeli 295,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,29- Akıntürk Petrol tarih A nolu yakıt alım bedeli 1.528,80TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,30-yeşim Hediyelik Eşya tarih B otomat için bedeli 8.827,87TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,31-kontrol P Dijital tarih A nolu baskı bedeli 218,89TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,32-canan Evren Sigorta tarih 530,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,33-özcanlı Sigorta Ltd.Şti tarih 535,52TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,34-teknolojik Bilgisayar tarih A nolu teknik servis bedeli 900,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 26-Altınyol Unlu Mamulleri tarih D nolu ikram bedeli 1.220,55TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,27-yurtiçi Kargo tarihli O nolu kargo gönderim bedeli, 483,71TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,28-agc Yazılım Elektrik tarih BJ nolu yazılım geliştirme hizmet bedeli 295,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,29-akıntürk Petrol tarih A nolu yakıt alım bedeli 1.528,80TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,30-yeşim Hediyelik Eşya tarih B otomat için bedeli 8.827,87TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,31-kontrol P Dijital tarih A nolu baskı bedeli 218,89TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,32-canan Evren Sigorta tarih 530,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,33-özcanlı Sigorta Ltd.Şti tarih 535,52TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,34-teknolojik Bilgisayar tarih A nolu teknik servis bedeli 900,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,

9 35-Zülfikar Şimşek tarih 3085 nolu teknik servis hizmet bedeli 900,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,36-kontrol P Dijital Baskı tarih A nolu davetiye basım bedeli 215,70TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,37-özcanlı Sigorta Ltd.Şti'nin tarihli 709,55TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 35-Zülfikar Şimşek tarih 3085 nolu teknik servis hizmet bedeli 900,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 36-Kontrol P Dijital Baskı tarih A nolu davetiye basım bedeli 215,70TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 37-Özcanlı Sigorta Ltd.Şti'nin tarihli 709,55TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 29 SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1- Yurtiçi Kargo 15/09-08/09-22/ tarihli kargo bedeli 843,61TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılması,2-teknolojik Bilgisayar 19/09-20/ tarihli ön büro bilgisayar malzemesi alımı 248,40TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılması,3- Yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 47,41TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılması,4- Yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 7,22TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılması, SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1- Yurtiçi Kargo 15/09-08/09-22/ tarihli kargo bedeli 843,61TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılmasına,2-teknolojik Bilgisayar 19/09-20/ tarihli ön büro bilgisayar malzemesi alımı 248,40TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılmasına,3-yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 47,41TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılmasına,4-yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 7,22TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılmasına, 30 SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1-I-3S Bilgisayar Yazılım tarih A58511 nolu OCAS için ödenen ,20TL'nin CMK bütçesine gider yazılması,2-yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 3,61TL'nin CMK bütçesine gider yazılması, 3-Yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 3,61TL'nin CMK bütçesine gider yazılması, SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1-I-3S Bilgisayar Yazılım tarih A58511 nolu OCAS için ödenen ,20TL'nin CMK bütçesine gider yazılmasına,2-yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 3,61TL'nin CMK bütçesine gider yazılmasına, 3- Yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 3,61TL'nin CMK bütçesine gider yazılmasına, 31

10 İzmir Barosu müdürü Av.Utku KILINÇ'ın tarihli Av. J. K.'nin yeniden kayıt talebinin değerlendirilmesi hakkındaki yazısı. İzmir Barosu müdürü Av.Utku KILINÇ'ın tarihli Av.J. K.'nin yeniden kayıt talebinin değerlendirilmesi hakkındaki yazısı okundu. Avukatlık Kanunu 72. maddenin ek 1 fıkrası uyarınca koşulların yerine getirildiği anlaşıldığından Av. J. K.'nın baro levhasına yeniden yazılmasına, 32 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ: AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ: Av. N. G.'nin Aliağa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Z. T.'nin HSYK'ya şikayet edilmesi istemine ilişkin dilekçesinin değerlendirilmesi önerisi. Av. N. G.'nin Aliağa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Z. T.'nin HSYK'ya şikayet edilmesi istemine ilişkin dilekçesinin değerlendirilmesi önerisi görüşüldü. AHM önerisi doğrultusunda dilekçe hariç sadece tutanak eklenmek sureti ile HSYK'na şikayet edilmesine, şikayet dilekçesinin AHM sorumlu sekreteryası Av. Hümeyra Ertosun Paldumlar tarafından hazırlanmasına, hazırlanan şikayet dilekçesinin bir suretinin başvurucu avukata gönderilmesine, gereği için Avukat Hakları Merkezine tevdiine, 149

11 M. R. S.'nin tarih gelen evrak sayılı Avukatlıkla birleşmeyen işler hakkında şikayet dilekçesi. M. R. S.'nin tarih gelen evrak sayılı Avukatlıkla birleşmeyen işler hakkında şikayet dilekçesi okundu. Ticaret sicilden CNAS A.Ş.'nin şirket merkezinin hangi adreste bulunduğunun sorulmasına, gelen yazı cevabına göre yeniden değerlendirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 150 Av. A. K.'nın tarihli Antalya Barosu 8.Avukat Spor Oyunları Atatürk Kupası ulaşım giderlerinin karşılanması hakkındaki dilekçesi. Av. A. K.'nın tarihli Antalya Barosu 8.Avukat Spor Oyunları Atatürk Kupası ulaşım giderlerinin karşılanması hakkındaki dilekçesi okundu. Değerlendirilmek ve gereken sarf miktarının belirlemek üzere Spor Komisyonundan sorumlu Türkan Karakoç'a gönderilmesine, 151 İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı adına Av. D. İ. tarafından verilen tarih ve sayılı dilekçesi. İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı adına Av. D. İ. tarafından verilen tarih ve sayılı dilekçesi okundu. Dilekçe içeriğinde Yönetim Kurulu üyesi Av. Erhan Merder ile ilgili birtakım beyanlarda bulunulduğunu beyan eden Av. Erhan Merder toplantıdan çekildi. 152 Av. Erhan Merder'in yokluğunda yapılan görüşmeler sonucunda diğer takımlara sağlanan olanaklar ölçüsünde katkıda bulunulacağının dilekçe sahibine bildirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. Erzurum Baro Başkanlığının tarih ve 11 sayılı yazısı. Erzurum Baro Başkanlığının tarih ve 11 sayılı yazısı okundu, bilgi alındı. 153

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu Karar No Konu Karar 3310 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3311 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda 2135 Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2136

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi Ankara Barosu Başkanlığı ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhıye/ANKARA

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE Fethi ŞİMŞEK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ocak 2014 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 Yıl: 1 Sayı: 2 İ Z M İ R B A R O S U E-BÜLTEN Aidat Borcu Nedeniyle Adli Yardım Listesinden Silinen Meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzun Kararıyla Tekrar Listeye Dahil Edilmişlerdir 2011 Yılı

Detaylı

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI STAJYER AVUKATIN EL KİTABI İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Av. Mustafa ÇETİN Başkan Yardımcısı Av. A. Şakir UZUN Genel Sekreter İZMİR BAROSU YAYINLARI 1 STAJYER AVUKATIN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme engelli öğrenci bulunduğu halde işitme engelli çocuklarını

Detaylı

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5987 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2012 No : 2012/4096 Dayandığı K.H.K. nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar MUĞLA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar 1 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı