YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ"

Transkript

1 Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. 2 Yemin Töreni Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih gelen evrak sayılı, Mahkemenin 2014/315 E. sayılı dosyasının tarihli celsesinde Av. N. H.'nin nezaket sınırlarını aşan tavrı hakkındaki tutanak ile gereğinin takdir ve ifası istemli yazısı. Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih gelen evrak sayılı, Mahkemenin 2014/315 E. sayılı dosyasının tarihli celsesinde Av. N. H.'nin nezaket sınırlarını aşan tavrı hakkındaki tutanak ile gereğinin takdir ve ifası istemli yazısı okundu. Cevaben 1136 sayılı Avukatlık Kanuna aykırı bir davranışı tespit edilemediğinden herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığınına karar verildiiğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 3 4 Av.S. (G.) Ş.'nin tarih gelen evrak sayılı, baroya kaydının devam edip etmediği, eğer sehven devam eden kaydı varsa kaydının ve varsa aidat ve vs. borç ve faizlerinin silinmesi ve kendisine bilgi verilmesi talepli dilekçesi. Av.S. (G.) Ş.'nin tarih gelen evrak sayılı, baroya kaydının devam edip etmediği, eğer sehven devam eden kaydı varsa kaydının ve varsa aidat ve vs. borç ve faizlerinin silinmesi ve kendisine bilgi verilmesi talepli dilekçesi okundu tarihleri arasında çalıştığı kurum, kadro, unvan durumunu gösterir belgenin talep edenden istenmesine, durumun daha sonra tekrar tetkik edilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın tarih ve gelen evrak sayılı Dış Paydaş Anketi hakkındaki yazısı. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın tarih ve gelen evrak sayılı Dış Paydaş Anketi hakkındaki yazısı okundu. Yerine getirmek üzere Yazı İşleri Birimine tevdiine, 5

2 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih ve gelen evrak sayılı, Bartın Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeliği tarafından hazırlanan tanıtım dosyasının gönderimine ilişkin yazısı. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih ve gelen evrak sayılı, Bartın Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeliği tarafından hazırlanan tanıtım dosyasının gönderimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı. 6 7 Av. E. Ö.'nün tarih ve gelen evrak sayılı, Av. M. B. aleyhine şikayette bulunulacağının bildirimine ilişkin yazısında Av. M. B. hakkında dilekçede belirtilen şekilde şirket temsilcisi olup olmadığının araştırılması hususunun görüşülmesi. Av. E. Ö.'nün tarih ve gelen evrak sayılı, Av. M. B. aleyhine şikayette bulunulacağının bildirimine ilişkin yazısında Av. M. B. hakkında dilekçede belirtilen şekilde şirket temsilcisi olup olmadığının araştırılması hususu görüşüldü. 1- Av.E. Ö.'nün yapmış olduğu bildirimin arşivlenmek üzere ilgili klasöre ve sicil dosyasına alınmasına, 2-Yapılan bildirim kapsamında Avukatlık Kanunu 72/a uyarınca işlem yapılması gerekeceğinden M.S.İ Otomotiv Elekt.İnş.Taah.Tur.San.Ltd.Şti'nin Ticaret Sicil Müdürlüğünden ortak ve yetkililerinin sorulmasına, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, Hatay Barosu'nun tarihli gelen evrak sayılı, Av.Ü. Ş. ve Av.M. Ş. hakkında açılmış davada Av.Ş. Y.'nin karşı taraf vekili olarak mahkemelere katılacağının bildirilmesine ilişkin dilekçelerin gönderimine ilişkin yazısı. Hatay Barosu'nun tarihli gelen evrak sayılı, Av.Ü. Ş. ve Av.M. Ş. hakkında açılmış davada Av.Ş. Y.'nin karşı taraf vekili olarak mahkemelere katılacağının bildirilmesine ilişkin dilekçelerin gönderimine ilişkin yazısı ve ekli bildirim dilekçeleri okundu. Ekte yer alan Av.Ş. Y. tarafından yapılan bildirimin Av.Ş. Y.'nin sicil dosyasına ve arşivlenmek üzere ilgili klasöre konulmasına, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 8 H. A.'nın tarih gelen evrak sayılı, "Nefret" adlı belgeselin gösteriminin İzmir Barosunda yapılması talebine ilişkin yazısı H. A.'nn tarih gelen evrak sayılı, "Nefret" adlı belgeselin gösteriminin İzmir Barosunda yapılması talebine ilişkin yazısı okundu. 26 Ekim 2014 tarihinden sonraki Yönetim Kurulu gündemine ele alınmasına, 9

3 Av. A. O.'nun tarih ve gelen evrak sayılı, İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/562 E. dosyasında görülmekte olan davada sanıklardan E. Ç. tarafından İzmir 14. Sulh Ceza Mahkemesi 2014/39 sorgu tutanağında kendisine yönelik isnatlarıyla ilgili yazısı Av. A. O.'nun tarih ve gelen evrak sayılı, İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/562 E. dosyasında görülmekte olan davada sanıklardan E. Ç. tarafından İzmir 14. Sulh Ceza Mahkemesi 2014/39 sorgu tutanağında kendisine yönelik isnatlarıyla ilgili yazısı okundu, bilgi alındı, herhangi bir talep bulunmadığından işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildi. 10 Stj. Av. Ö. Ç.'nin tarih gelen evrak sayılı, İzmir 2. İcra Müdürlüğü ile yaşadığı sıkıntıları bildirir dilekçesi. Stj. Av. Ö. Ç.'nin tarih gelen evrak sayılı, İzmir 2. İcra Müdürlüğü ile yaşadığı sıkıntıları bildirir dilekçesi okundu. Avukat Hakları Merkezinden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av.Ümit Görgülü'nün İzmir 2. İcra Müdürlüğü ile yaşanan sıkıntıları iletmek ve gidermek üzere görüşme yapmasına, ilgili evrakın ortamında Av.Ümit Görgülü'ye gönderilmesine, gereğinin Yönetim Kurulu Sekretaryasına yerine getirilmesine, 11 Selçuk Baro Temsilcisi Av. C. Ç.'nin gün gelen evrak sayılı, baro odasına personel tedariki ile personele masa vesair mefruşatının yerine getirilmesi ve yeterli sayıda cübbenin odaya verilmesi talebini içerir dilekçesi. Selçuk Baro Temsilcisi Av. C. Ç.'nin gün gelen evrak sayılı, baro odasına personel tedariki ile personele masa vesair mefruşatının yerine getirilmesi ve yeterli sayıda cübbenin odaya verilmesi talebini içerir dilekçesi okundu. Selçuk İlçesi Baro odasında istihdam edilmek üzere personel alınmasına, diğer ilçelerde izlenen prosedürün uygulanmasına, ilçe temsilcisine bu yönde yazı yazılmasına, personel alımını takiben talep edilen mefruşatların temin edilmesine, gereği için Yazı İşleri Müdürüne tevdiine, 12 Av.M. K.'nın tarih ve gelen evrak sayılı, "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Aile Konutu" ve "Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" adlı tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış olan çalışmalarının 2014 Baro seçimlerinde meslektaşların beğenisine sunma talebine ilişkin yazısı. Av.M. K.'nın tarih ve gelen evrak sayılı, "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Aile Konutu" ve "Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" adlı tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış olan çalışmalarının 2014 Baro seçimlerinde meslektaşların beğenisine sunma talebine ilişkin yazısı okundu yılı Ekim ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurulda yer alan stand ve yerler belirlenmiş olduğundan, bu aşamada değişiklik yapılamayacağının ilgili avukata bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 13

4 B. K.'nın gün gelen evrak sayılı, Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına yürüttüğü "Türkiye'de Boşanma Nedenleri Araştırması ve İleri İstatistik Analizi Araştırması" için Barodan boşanma konularında davalara bakan 2 avukat ile görüşme talebini içerir yazısı. B. K.'nın gün gelen evrak sayılı, Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına yürüttüğü "Türkiye'de Boşanma Nedenleri Araştırması ve İleri İstatistik Analizi Araştırması" için Barodan boşanma konularında davalara bakan 2 avukat ile görüşme talebini içerir yazısı okundu. Değerlendirilmek üzere Kadın Hakları Komisyonuna gönderilmesine, Av.K. B. B. ve Av. İ. C.'nin tarih ve gelen evrak sayılı, tarih ve 490/13172 sayılı yazımız ile bildirilen Reklam Yönetmeliğine Aykırılığın giderildiğinin bildirimine ilişkin yazısı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Barosunun tarih ve gelen evrak sayılı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2014/21584 sayılı bir hazırlık soruşturması ile ilgili olarak Baromuzca çalışma başlatılıp başlatılmadığının bildirilmesi hususundaki tekit yazısı. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih gelen evrak sayılı, 2014/84 Duyuru nolu, Avukatlık Kanunu'nun 56/4. maddesi uyarınca avukatların vekalet aldıkları işlerde ve gönderilecek belgenin adli kağıt ve belge niteliğinde olması ile sadece karşı tarafa tebligat yapabileceğine ilişkin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin günlü sayılı yazısının gönderimine ilişkin duyurusu. Av.K. B. B. ve Av. İ. C.'nin tarih ve gelen evrak sayılı, tarih ve 490/13172 sayılı yazımız ile bildirilen Reklam Yönetmeliğine Aykırılığın giderildiğinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Av.K. B. B. ve Av. İ. C. tarafından verilen dilekçe ile aykırılığın giderildiği anlaşıldığından yapılacak bir işlem olmadığına, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Barosunun tarih ve gelen evrak sayılı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2014/21584 sayılı bir hazırlık soruşturması ile ilgili olarak Baromuzca çalışma başlatılıp başlatılmadığının bildirilmesi hususundaki tekit yazısı okundu tarihli 27/15 sayılı yönetim kururulu kararı uyarınca sözkonusu şikayetle ilgili soruşturma numaralarının ilgili Savcılığa bildirilip bildirilmediğinin Hukuk İşleri Birimince tespit edilerek, gereğinin yerine getirilmesine, evrakın ivedilikle Hukuk İşleri Birimine tevdiine, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih gelen evrak sayılı, 2014/84 Duyuru nolu, Avukatlık Kanunu'nun 56/4. maddesi uyarınca avukatların vekalet aldıkları işlerde ve gönderilecek belgenin adli kağıt ve belge niteliğinde olması ile sadece karşı tarafa tebligat yapabileceğine ilişkin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin günlü sayılı yazısının gönderimine ilişkin duyurusu okundu. Web sitesinde duyurulmasına,

5 Av. Ö. B.'ın tarih ve gelen evrak sayılı, Av. F. E.'in mağdur/şikayetçi bulunduğu ve İzmir Barosu adına kendisi tarafından takip edilen Menderes Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/300 E. 2014/541 K. sayılı dosyasında İzmir Barosu Başkanlığı lehine vekalet ücretine hükmedilen ücretin takibi için kendisine yetki verilmesi talebini içerir dilekçesi. Av. Ö. B.'ın tarih ve gelen evrak sayılı, Av. F. E.'in mağdur/şikayetçi bulunduğu ve İzmir Barosu adına kendisi tarafından takip edilen Menderes Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/300 E. 2014/541 K. sayılı dosyasında İzmir Barosu Başkanlığı lehine vekalet ücretine hükmedilen ücretin takibi için kendisine yetki verilmesi talebini içerir dilekçesi okundu. Menderes Sulh Ceza Mhakemesinni 2013/300 E. 2014/541 K. sayılı dosyasında katılan İzmir Barosu Başkanlığı lehine hükmedilen vekalet ücretinin takibi için Av. Ö. B. yetki verilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 18 İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nın tarih ve gelen evrak sayılı, tarihli tutanağın Baro çalışanı Ö. M.'e imzalattırılarak mahkemeye gönderilmesi talebini içerir yazısı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nın tarih ve gelen evrak sayılı, tarihli tutanağın Baro çalışanı Ö. M.'e imzalattırılarak mahkemeye gönderilmesi talebini içerir yazısı okundu. Mahkemeniz Başkanlığının tarih ve 2014/100 Esas sayılı yazınız gereğince baromuz tarafından bugüne kadar taranmış olan tüm belgelerin talep eden müdafiilere teslim edildiği ile yazınızın Başkanlığımıza ulaştığı tarihi itibari ile ilgi yazının dikkate alınarak bundan sonrası için gerekli önlemlerin alındığının ve bu tarih itibari ile personelimize talimat verildiğinin bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 19 Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu İzmir Temsilciliği Minay ATAK'ın tarih ve gelen evrak sayılı, Av. T. K. mirasçısı ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğu C. B. K. için görevlendirme yapılması talebini içerir dilekçesi. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu İzmir Temsilciliği Minay ATAK'ın tarih ve gelen evrak sayılı, Av. T. K. mirasçısı ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğu C. B. K. için görevlendirme yapılması talebini içerir dilekçesi okundu. TBB SYDF Yönergesi gereğince Av. Ayşegül Altınbaş, Av.Anıl Güler ile Av. Bahri Erhan Merder'in ekli Yaşam Standardı Bilgi tutanağının doldurulacrak TBB'ne gönderilmesine, 20 Av. Ö. A.'nın tarih ve gelen evrak sayılı, İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu'nun yıllık ödemesi hakkındaki yazısı. Av. Ö. A.'nın tarih ve gelen evrak sayılı, İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu'nun yıllık ödemesi hakkındaki yazısı okundu. Şimdilik kaydıyla önceki uygulamanın devamına, 21

6 Av. B. O.'nun tarih ve gelen evrak sayılı, Av. E. Z. B.'den yakınmasını içerir dilekçesi. Av. B. O.'nun tarih ve gelen evrak sayılı, Av. E. Z. B.'den yakınmasını içerir dilekçesi okundu. Soruşturma gideri yatırıldığı takdirde soruşturm açılabileceğinin Av. B. O.'ya bildirilmesine, gereği için Yönetim Kurulu Sekreteryasına tevdiine, 22 Dikili Sulh Ceza Hakimliği'nin tarih ve gelen evrak sayılı, Av. K. G. hakkında gereğinin ifası istemli yazısı okundu. Dikili Sulh Ceza Hakimliği'nin tarih ve gelen evrak sayılı, Av. K. G. hakkında gereğinin ifası istemli yazısı. 1-Müdafii tarafından herhangi bir şikayette bulunmadığı, mübaşir vasıtasıyla telefonla tebligat gibi usulün bulunmadığı, tebligat yapılmadığı duruşma zaptından da anlaşılan Av. Kemal Gümüşkaşık hakıknda işlem yapılmasına yer olmadığına, karardan bir örneğin ilgili mahkemeye gönderilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 23 2-Av.H. Y. D.'nin vekaletnameli özel müdafii bulunan dosyada CMK gereğince görevlendirildiği ve görevi iade etmesi gerektiği halde, görevi iade etmediği duruşma zaptından anlaşıldığından Av. H. Y. D. ile ilgili gerekli incelemenin yapılması için evrakın CMK Yürütme Kuruluna tevdiine, İzmir Barosu Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın tarihli, Stj. Av. G. E.'nin staj süresinin 1 ay süre ile uzatılması talebine ilişkin yazısı. İzmir Barosu Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın tarihli, Stj. Av. G. E.'nin staj süresinin 1 ay süre ile uzatılması talebine ilişkin yazısı okundu. SEM Yürütme Kurulu önerisi doğrultusunda Stj. Av. G. E.'in stajının staj bitim tarihinden itibaren 1 ay süre ile uzatılmasına, gereği için Staj Eğitim Merkezine tevdiine, 24

7 25 26 SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1-EF Alarm ve Güvenlik Sistemleri tarih B nolu bina güvenlik servis ücreti 59,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,2-yeşim Hediyelik Eşya Gıda Turizm San.ve Tic.Ltd.Şti'nin tarih ve B nolu otomat bedeli 3.514,43TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,3-deytek Bilişim Müh.San.ve Tic.Ltd.Şti tarih A40327 nolu mobil uygulama ve yıllık bakım hizmet bedeli 2.124,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 4-Maradit İletişim A.Ş gün A toplu SMS kullanım ücreti 1.273,42TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 5-TURLES Bilişim Teknolojinin tarih A14466 nolu web hosting hizmet bedeli (3 aylık) 637,20TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 6-Teknolojik Bilgasayar Aliağa Adliyesi Bilgisayar Malzemesi alımı ve 12 ACM bedeli 718,76TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 7-Çağrı Karacaer'in tarih A nolu bina ilaçlama bedeli 450,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1-EF Alarm ve Güvenlik Sistemleri tarih B nolu bina güvenlik servis ücreti 59,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,2-yeşim Hediyelik Eşya Gıda Turizm San.ve Tic.Ltd.Şti'nin tarih ve B nolu otomat bedeli 3.514,43TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,3-deytek Bilişim Müh.San.ve Tic.Ltd.Şti tarih A40327 nolu mobil uygulama ve yıllık bakım hizmet bedeli 2.124,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 4-Maradit İletişim A.Ş gün A toplu SMS kullanım ücreti 1.273,42TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 5-TURLES Bilişim Teknolojinin tarih A14466 nolu web hosting hizmet bedeli (3 aylık) 637,20TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 6-Teknolojik Bilgasayar Aliağa Adliyesi Bilgisayar Malzemesi alımı ve 12 ACM bedeli 718,76TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 7-Çağrı Karacaer'in tarih A nolu bina ilaçlama bedeli 450,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 8-Analiz Dijital Baskı 11/09-30/ tarihleri arası İzmir Barosu Teslimatı 5.912,64TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 9-Litai Otel tarih A nolu konaklama bedeli 781,18TL'nin Baro bütçesine gider 8-Analiz Dijital Baskı 11/09-30/ tarihleri arası İzmir Barosu yazılması, 10-Kontrol P Dijital Baskı 09/09- Teslimatı 5.912,64TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 9-Litai 25/ tarihleri İzmir Barosu Otel tarih A nolu konaklama bedeli 781,18TL'nin Teslimatı 982,07TL'nin Baro bütçesine Baro bütçesine gider yazılmasına, 10-Kontrol P Dijital Baskı 09/09- gider yazılması, 11-Ultekege Ltd. Şti. 25/ tarihleri İzmir Barosu Teslimatı 982,07TL'nin Baro tarih A nolu servis bütçesine gider yazılmasına, 11-Ultekege Ltd. Şti tarih bedeli 118,00TL'nin Baro bütçesine gider A nolu servis bedeli 118,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 12-PTT 12/09-26/ yazılmasına, 12-PTT 12/09-26/ kargo gönderim bedeli kargo gönderim bedeli 188,80TL'nin Baro 188,80TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 13-Zeliha KÜÇÜK bütçesine gider yazılması, 13-Zeliha tarih nolu cüppe alım bedeli (102 adet) KÜÇÜK tarih nolu 3.300,80TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 14-Deniz Ceylan cüppe alım bedeli (102 adet) Gümüş ve ortağı 15/09-26/ tarihli cüppe ve masa örtesü 3.300,80TL'nin Baro bütçesine gider temizleme bedeli 1.456,42TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 15- yazılması, 14-Deniz Ceylan Gümüş ve Yurtiçi Kargo 15/09-22/ kargo bedeli 1.781,19TL'nin Baro ortağı 15/09-26/ tarihli cüppe ve bütçesine gider yazılmasına, 16-Akıntürk petrol tarih masa örtesü temizleme bedeli A nolu yakıt gideri 1.841,89TL'nin Baro bütçesine gider 1.456,42TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, yazılması, 15-Yurtiçi Kargo 15/09-22/ kargo bedeli 1.781,19TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 16-Akıntürk petrol tarih A nolu yakıt gideri 1.841,89TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,

8 27 17-Serkan SARAÇ tarih A1592 nolu adli yıl açılış kokteyli ses sistemi kurulumu 236,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,18-telekurye tarih C nolu bülten ve dergi dağıtım bedeli 4.783,73TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,19-teknomedya Bilişim Hizmetleri tarih A nolu panel hizmet bedeli 1.003,52TL'ninBaro bütçesine gider yazılması,20-hanife ÖZKAN temmuzeylül asansör bakım bedeli 390,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,21-kare Peyzaj tarih D nolu çiçek alım bedeli 2.220,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,22-izmirpalas Veysi Eşsiz konaklama bedeli 190,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,23-ab Temizlik Hizmetleri tariha nolu temizlik bedeli 3.990,76TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,24-yurtiçi Kargo gün P nolu kargo gönderim bedeli 37,05TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,25-yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 788,76TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 17-Serkan SARAÇ tarih A1592 nolu adli yıl açılış kokteyli ses sistemi kurulumu 236,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,18-telekurye tarih C nolu bülten ve dergi dağıtım bedeli 4.783,73TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,19-teknomedya Bilişim Hizmetleri tarih A nolu panel hizmet bedeli 1.003,52TL'ninBaro bütçesine gider yazılmasına,20-hanife ÖZKAN temmuzeylül asansör bakım bedeli 390,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,21-kare Peyzaj tarih D nolu çiçek alım bedeli 2.220,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,22-izmirpalas Veysi Eşsiz konaklama bedeli 190,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,23- AB Temizlik Hizmetleri tariha nolu temizlik bedeli 3.990,76TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,24-yurtiçi Kargo gün P nolu kargo gönderim bedeli 37,05TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,25-yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 788,76TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, Altınyol Unlu Mamulleri tarih D nolu ikram bedeli 1.220,55TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,27-yurtiçi Kargo tarihli O nolu kargo gönderim bedeli, 483,71TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,28-agc Yazılım Elektrik tarih BJ nolu yazılım geliştirme hizmet bedeli 295,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,29- Akıntürk Petrol tarih A nolu yakıt alım bedeli 1.528,80TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,30-yeşim Hediyelik Eşya tarih B otomat için bedeli 8.827,87TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,31-kontrol P Dijital tarih A nolu baskı bedeli 218,89TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,32-canan Evren Sigorta tarih 530,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,33-özcanlı Sigorta Ltd.Şti tarih 535,52TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,34-teknolojik Bilgisayar tarih A nolu teknik servis bedeli 900,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 26-Altınyol Unlu Mamulleri tarih D nolu ikram bedeli 1.220,55TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,27-yurtiçi Kargo tarihli O nolu kargo gönderim bedeli, 483,71TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,28-agc Yazılım Elektrik tarih BJ nolu yazılım geliştirme hizmet bedeli 295,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,29-akıntürk Petrol tarih A nolu yakıt alım bedeli 1.528,80TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,30-yeşim Hediyelik Eşya tarih B otomat için bedeli 8.827,87TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,31-kontrol P Dijital tarih A nolu baskı bedeli 218,89TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,32-canan Evren Sigorta tarih 530,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,33-özcanlı Sigorta Ltd.Şti tarih 535,52TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,34-teknolojik Bilgisayar tarih A nolu teknik servis bedeli 900,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,

9 35-Zülfikar Şimşek tarih 3085 nolu teknik servis hizmet bedeli 900,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,36-kontrol P Dijital Baskı tarih A nolu davetiye basım bedeli 215,70TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,37-özcanlı Sigorta Ltd.Şti'nin tarihli 709,55TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 35-Zülfikar Şimşek tarih 3085 nolu teknik servis hizmet bedeli 900,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 36-Kontrol P Dijital Baskı tarih A nolu davetiye basım bedeli 215,70TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 37-Özcanlı Sigorta Ltd.Şti'nin tarihli 709,55TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 29 SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1- Yurtiçi Kargo 15/09-08/09-22/ tarihli kargo bedeli 843,61TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılması,2-teknolojik Bilgisayar 19/09-20/ tarihli ön büro bilgisayar malzemesi alımı 248,40TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılması,3- Yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 47,41TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılması,4- Yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 7,22TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılması, SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1- Yurtiçi Kargo 15/09-08/09-22/ tarihli kargo bedeli 843,61TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılmasına,2-teknolojik Bilgisayar 19/09-20/ tarihli ön büro bilgisayar malzemesi alımı 248,40TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılmasına,3-yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 47,41TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılmasına,4-yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 7,22TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılmasına, 30 SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1-I-3S Bilgisayar Yazılım tarih A58511 nolu OCAS için ödenen ,20TL'nin CMK bütçesine gider yazılması,2-yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 3,61TL'nin CMK bütçesine gider yazılması, 3-Yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 3,61TL'nin CMK bütçesine gider yazılması, SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1-I-3S Bilgisayar Yazılım tarih A58511 nolu OCAS için ödenen ,20TL'nin CMK bütçesine gider yazılmasına,2-yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 3,61TL'nin CMK bütçesine gider yazılmasına, 3- Yurtiçi Kargo tarih O nolu kargo gönderim bedeli 3,61TL'nin CMK bütçesine gider yazılmasına, 31

10 İzmir Barosu müdürü Av.Utku KILINÇ'ın tarihli Av. J. K.'nin yeniden kayıt talebinin değerlendirilmesi hakkındaki yazısı. İzmir Barosu müdürü Av.Utku KILINÇ'ın tarihli Av.J. K.'nin yeniden kayıt talebinin değerlendirilmesi hakkındaki yazısı okundu. Avukatlık Kanunu 72. maddenin ek 1 fıkrası uyarınca koşulların yerine getirildiği anlaşıldığından Av. J. K.'nın baro levhasına yeniden yazılmasına, 32 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ: AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ: Av. N. G.'nin Aliağa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Z. T.'nin HSYK'ya şikayet edilmesi istemine ilişkin dilekçesinin değerlendirilmesi önerisi. Av. N. G.'nin Aliağa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Z. T.'nin HSYK'ya şikayet edilmesi istemine ilişkin dilekçesinin değerlendirilmesi önerisi görüşüldü. AHM önerisi doğrultusunda dilekçe hariç sadece tutanak eklenmek sureti ile HSYK'na şikayet edilmesine, şikayet dilekçesinin AHM sorumlu sekreteryası Av. Hümeyra Ertosun Paldumlar tarafından hazırlanmasına, hazırlanan şikayet dilekçesinin bir suretinin başvurucu avukata gönderilmesine, gereği için Avukat Hakları Merkezine tevdiine, 149

11 M. R. S.'nin tarih gelen evrak sayılı Avukatlıkla birleşmeyen işler hakkında şikayet dilekçesi. M. R. S.'nin tarih gelen evrak sayılı Avukatlıkla birleşmeyen işler hakkında şikayet dilekçesi okundu. Ticaret sicilden CNAS A.Ş.'nin şirket merkezinin hangi adreste bulunduğunun sorulmasına, gelen yazı cevabına göre yeniden değerlendirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, 150 Av. A. K.'nın tarihli Antalya Barosu 8.Avukat Spor Oyunları Atatürk Kupası ulaşım giderlerinin karşılanması hakkındaki dilekçesi. Av. A. K.'nın tarihli Antalya Barosu 8.Avukat Spor Oyunları Atatürk Kupası ulaşım giderlerinin karşılanması hakkındaki dilekçesi okundu. Değerlendirilmek ve gereken sarf miktarının belirlemek üzere Spor Komisyonundan sorumlu Türkan Karakoç'a gönderilmesine, 151 İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı adına Av. D. İ. tarafından verilen tarih ve sayılı dilekçesi. İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı adına Av. D. İ. tarafından verilen tarih ve sayılı dilekçesi okundu. Dilekçe içeriğinde Yönetim Kurulu üyesi Av. Erhan Merder ile ilgili birtakım beyanlarda bulunulduğunu beyan eden Av. Erhan Merder toplantıdan çekildi. 152 Av. Erhan Merder'in yokluğunda yapılan görüşmeler sonucunda diğer takımlara sağlanan olanaklar ölçüsünde katkıda bulunulacağının dilekçe sahibine bildirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. Erzurum Baro Başkanlığının tarih ve 11 sayılı yazısı. Erzurum Baro Başkanlığının tarih ve 11 sayılı yazısı okundu, bilgi alındı. 153

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ. Yemin törenine katılım gerçekleşti.

YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ. Yemin törenine katılım gerçekleşti. YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu 3180 bilgilendirmesi.

Karar No Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu 3180 bilgilendirmesi. Karar No Konu Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin Karar katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu 3180 bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 3181

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Konu Karar

Karar Tarihi Karar No Konu Karar Karar Tarihi Karar No Konu Karar 08.04.2014 2420 SAYMANLIK 1- Ayna Reklam 07.04.2014 tarihli 28069 no lu afis basimi 2.655 tl nin baro yazilmasi,2- Akintürk 15.03.2014 tarihli 107571 no lu yakit bedeli

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 16 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 16 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 16 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin Konu CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: Karar CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: 1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G.,Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi

Detaylı

YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 KASI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 KASI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 KASI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 12 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 12 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 12 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 09 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR YÖNETİM KURULU 09 NİSAN 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 EYLÜL 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 EYLÜL 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 EYLÜL 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda 2135 Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2136

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 14 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

kaldirildiginin bildirimine iliskin yazisi okundu.

kaldirildiginin bildirimine iliskin yazisi okundu. Karar No Konu Karar Av.O. S.'nin 17.02.2014 tarihli 5250 gelen evrak sayili,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 14.01.2014 tarihli 2/97 sayili kararina istinaden yazili beyanlarini sundugu anlasildi yazi okundu.

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

dogrultusunda; Stajyer I. K.'nin Staj Listesi'nin 10648 sayisindan Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katilimi gerçeklesti.

dogrultusunda; Stajyer I. K.'nin Staj Listesi'nin 10648 sayisindan Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katilimi gerçeklesti. Karar No Konu Karar 2462 AVUKATLIK KANUNUNUN 23.MD.DEGISIK 1.FIKRASI uyarinc yaptigi stajin iptali, adinin staj listesinden silinmesi talebi 2471 Yemin Töreni dogrultusunda; Stajyer I. K.'nin Staj Listesi'nin

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı okundu. 3510 Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.11.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi.

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 18.12.2012 2013 yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 2012 yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi incelendi, tavsiye edilen ücretlerde artış yapılmamasına ve belirli

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

YÖNETIM KURULU 20 AGUSTOS 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 20 AGUSTOS 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 20 AGUSTOS 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu Karar No Konu Karar 3310 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3311 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

YÖNETIM KURULU 19 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 19 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 19 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 04 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 04 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 04 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

YÖNETIM KURULU 07 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 07 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 07 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 NİSAN 2013 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 NİSAN 2013 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 02 NİSAN 2013 GÜNDEMİ GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4503 27/11/2012 4504 Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar'ın 21.11.2012 tarih 25621 gelen evrak sayılı, serbest çalışan avukatların gelirleriyle ilgili hazırlamak

Detaylı

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

YÖNETIM KURULU 02 OCAK 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 02 OCAK 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 02 OCAK 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014 Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim 2297 Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2298

Detaylı

YÖNETIM KURULU 17 EYLÜL 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 17 EYLÜL 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 17 EYLÜL 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 KASI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 KASI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 KASI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

müdahale edilmesi istemi degerlendirildi.

müdahale edilmesi istemi degerlendirildi. Karar No Konu Karar Esi tarafindan 28 yerinden biçaklanan D. A. ile ilgili Izmir 6.Agir Ceza Mahkemesinin 2014/17 E sayili dosyasina müdahale edilmesi istemi degerlendirildi. 2728 2730 Yemin Töreni 2731

Detaylı

CMK Yürütme Kurulu'na gönderilmesi ile web sitesinde duyurulmasına O.B.K.V.

CMK Yürütme Kurulu'na gönderilmesi ile web sitesinde duyurulmasına O.B.K.V. 19.11.2013 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 14.11.2013 tarihli 31402 gelen evrak sayılı,cmk görevlendirilmeleri hakkındaki düzenlemenin bildirimine Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 14.11.2013

Detaylı

Söz konusu dilekçenin ivedilikle Çocuk Haklari Komisyonuna gönderilmesine, O.B.K.V

Söz konusu dilekçenin ivedilikle Çocuk Haklari Komisyonuna gönderilmesine, O.B.K.V Karar No Konu Karar 2563 2566 I. Ö.'nin 21.04.2014 tarih 11736 gelen evrak sayili faks dilekçesi ile Izmir Fen Lisesi Demokrasi ve Insan Haklari Kulübü olarak 9. sinif (15 yas grubu) 90 ögrenciye çocuk

Detaylı

YÖNETIM KURULU 22 OCAK 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 22 OCAK 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 22 OCAK 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 15 OCAK 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 15 OCAK 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 15 OCAK 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 17.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K.

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K. 20/11/2012 4406 20/11/2012 4407 20/11/2012 4408 20/11/2012 4409 20/11/2012 4411 20/11/2012 4413 İzmir Barosu Dergisi ve Bülten için Yazı İşleri Müdürünün belirlenmesi. Yeminli Mali Müşavir Umman TÜMER'in

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 20 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

YÖNETIM KURULU 12 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 12 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 12 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 10 ARALI K 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 10 ARALI K 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 10 ARALI K 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 05.03.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 08 EKI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 08 EKI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 08 EKI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. Esas sayılı dosyalarına ulaşan Av.. hakkında verilen. Ceza Mahkemesi'nin. gün ve. Esas,. Karar sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

YÖNETIM KURULU 29 OCAK 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 29 OCAK 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 29 OCAK 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 19 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 19 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 19 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. 2. 3. 4. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, 31 Ekim 2011 günlü Yönetim Kurulu toplantısında "Davanın, müdahil olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından takip edilmesine, Hukuk İşleri Müdürlüğünce

Detaylı

YÖNETIM KURULU 22 EKI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 22 EKI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 22 EKI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 04.12.2012 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 26.03.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORUDUR

DENETLEME KURULU RAPORUDUR DENETLEME KURULU RAPORUDUR RAPOR TARİHİ : 01.07.2009 RAPOR NO : 2009/3 Denetleme Kurulumuz Ankara Barosu' nun mali işlerini denetlemek üzere 01.07.2009 tarihinde toplanarak Avukatlık Yasasının Yönetmeliğinin

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Yönetim Kurulu üyelerinin katilimiyla gerçeklestirildi.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Yönetim Kurulu üyelerinin katilimiyla gerçeklestirildi. Karar No Konu Karar 3098 3099 Yemin Töreni. 3100 Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Türkiye Barolar Birligi

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORUDUR

DENETLEME KURULU RAPORUDUR DENETLEME KURULU RAPORUDUR RAPOR TARİHİ : 02.11.2009 RAPOR NO : 2009/5 Denetleme Kurulumuz Ankara Barosu' nun mali işlerini denetlemek üzere 02.11.2009 tarihinde toplanarak Avukatlık Yasasının Yönetmeliğinin

Detaylı

ANKARA BAROSU 14.11.2011 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA 14.710,00

ANKARA BAROSU 14.11.2011 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA 14.710,00 BANKALAR 337.045,09 Cari Hesaplar 55.433,43 Vadeli Hesaplar 281.611,66 Aidat 3.500,00 BB dağıtım kargo hizmetleri Ltd.Şti. ne ödenen 5.000,00 İnterpres Medya Takip merkezine ödenen 472,00 Cem ofsete kitap

Detaylı

ANKARA BAROSU. 17.08.2009 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA 6.190,00 BANKALAR 246.071,28 Cari Hesaplar

ANKARA BAROSU. 17.08.2009 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA 6.190,00 BANKALAR 246.071,28 Cari Hesaplar Abaysa kiralara mahsuben yapılan ödemeler 40.000,00 Disiplin Kurulu için dosya bastırılması 536,90 Çayocağına 3 adet tüp alımı ANKARA BAROSU 17.08.2009 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 21445 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın,...yeniden baro levhasına yazılma talebinin reddi kararına karşı yapılan itirazın reddine

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından sivil toplum kuruluşları ile ülke gündemindeki yeni anayasa yapılması konusuna ilişkin yapılan ön görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 27/07/2016 Staj için Baromuza müracaat eden Kenan Can KURT ın Avukatlık Kanunu nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Kenan Can KURT nın stajyer levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare

Detaylı

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00 AİDAT GELİRLERİ EK-1 GİRİŞ AİDATI GELİRLERİ 11.840,00 Memur maaş taban aylığı katsayısı x 300: 296,00 5.920,00 Bina Katkı Payı (Giriş aidatı tutarında): 296,00 5.920,00 MAKTU YILLIK AİDAT GELİRLERİ 454.000,00

Detaylı

ANKARA BAROSU. 19.10.2015 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA 40.500,00 BANKALAR

ANKARA BAROSU. 19.10.2015 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA 40.500,00 BANKALAR Basın İlan Kurumuna ödenen ANKARA BAROSU 19.10.2015 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA 40.500,00 BANKALAR Aidat Gecikme Cezası Cari Hesaplar Pos ve Vadeli Hesaplar Ölüm Fonu Tahsilatları

Detaylı

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 13/07/2016 Baromuzun 2180 staj sicil numarasında kayıtlı Cemre Andaç ın 30.06.2016 tarihli dilekçesi ile staj kaydının silinmesini istediğinden, adı geçenin isteminin kabulüne, staj kaydının silinmesine,

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkanlık Divanınca yapılan tüm personele 2012 yılı 2. yarısında yapılacak ücret zamlarına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verildi. İki toplantı arasındaki

Detaylı

ANKARA BAROSU Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA ,00 BANKALAR , ,13

ANKARA BAROSU Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA ,00 BANKALAR , ,13 Eğitim Sertifika Gelirleri 300,00 5 Nisan Davetiye Satış Bedelleri 2.875,00 Stıcer Satışları 95,00 Dava Gelirleri 791,70 Rozet Satışları 35,00 Staj Başvuru Kaydiyesi 9.020,00 10.04.2017-01.05.2017 Tarihleri

Detaylı