ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ"

Transkript

1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemelere dayanak alınarak oluşturulmuştur. * Tarifede yer alan ücretler belediyemiz hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda tasniflenmiştir. Birim yöneticileri (harcama yetkilisi/müdür) gelirlerin tahakkuk ve tahsilatına ilişkin süreçlerin kontrol, denetim ve sonuçlarından birinci derece sorumludurlar. * Tarifede yer alan ücretlere ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmadığı durumlarda ücretlere KDV dahildir. 1. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. SES DÜZENİ ve IŞIKLANDIRMA a) Seçim Kanunundaki maddeler uyarınca yapılanlar hariç olmak üzere; Belediyemiz onayı alınmak süretiyle, Belediyemize terkli kamusal alanlardaki etkinlikler için bu ücret alınmaz b) Kamu yararına çalışan dernek ve okullardan ücret alınmaz c) Kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleri haricinde bulunan dernek, vakıf, kulüp vb oluşumlardan d) Kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleri haricinde bulunan dernek, vakıf, kulüp vb oluşumların "eğitim" amaçlı faaliyetleri için e) Resmi kurum talepleri (resmi ve dini bayramlar hariç) f) Meslek odaları ve temsilcilikleri g) Diğer talepler 75, 00 45, ,00 265,00 550, SEPETLİ ARAÇ TAHSİS ÜCRETİ Sepetli Araç Tahsis Ücreti (1 saat için) 2. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 200, HOPARLÖR YAYIN ÜCRETİ a) 30 kelimeye kadar günde iki defa b) 50 kelimeye kadar günde iki defa c) Reklam amaçlı ses kayıtlı yayınlar için (5 dk) d) C bendinde belirtilen özelliklerde 5 dk üzerinde her bir dakika için 120,00 170,00 220,00 40, 00 e) 15 dakika üzeri yayın yapılmaz. f) Kamu kurum ve kuruluşların yaptırdıkları ilanlardan bu ücretlerin %50 si alınır. g) Hafta sonları ve Resmi tatillerde ölüm ve kan anonsları dışında ilan yapılmaz. h) Ölüm ilanı ve kan anonslarından ücret alınmaz. 1

2 2.2. NİKAH KIYMA ÜCRETİ Dilekçeli talebe bağlı olarak, mesai saati içinde ve dışında, a) Hafta içi günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti b) Hafta sonu günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti c) Hafta içi günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti d) Hafta sonu günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti e) Mesai saatleri dışında, belediye nikah salonunda düzenlenen nikah törenlerinden 325,00 375,00 450,00 500,00 200, BELEDİYE NİKAH SALONU Belediye Nikah Salonunun, nikah töreni haricinde kullanılması durumunda alınacak kullanım bedeli 400,00 *Engelliler, sosyal hizmet kurumlarından yetişmiş kişiler, şehit çocukları ve gazilerden nikah kıyma ücreti alınmaz. *Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahlardan ücret alınmaz. 3. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.1. TİCARİ ARAÇ İLAN VE REKLAM İZİN ÜCRETLERİ a) Ticari araç reklam yetki belgesi ücreti (İşyerlerine) (YILLIK) * tarih, sayılı Resmi gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması hakkında Yönetmelik, * Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi yıllıktır, devredilemez ve kiralanamaz, belediye sınırları içinde geçerlidir ,00 b) Ticari araç reklam izin belgesi ücreti (araç başına) (* sayılı Resmi gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması hakkında Yönetmelik) 220, İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ * Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içinde kamuya terk edilen yol-kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması yıllık olarak belirlenir. Belediye Encümenince belirlenen bu ücret sınırları arasında "Yer Tahsis Ücreti" olarak alınır. * Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam asanlardan bu fıkrada belirtilen "maksimum sınırın 2 katı" kadar izinsiz kullanım cezası alınır , , YER TAHSİS ÜCRETLERİ a) Fuar ve tanıtım amaçlı yerler için yer tahsis ücretlerini, tahsis edilecek yerin konumunu ve ilgili alanların bakım, onarım, temizlik, düzen ve güvenlik gibi hizmetlerinin verilmesine göre alanların tarifede belirlenen sınırlarda ücret belirlenmesine Belediye Encümeni yetkilidir. b) Belediyemizce, düzenlenen festivalde satış ve tanıtım amaçlı stand yerlerinden festival süresi boyunca, yer tahsis ücreti olarak, yer tahsis talebinde bulunan esnaflardan tarifede belirlenen sınırlarda beher metrekare üzerinden c) Kent genelinde, ticari işletmelerin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı stand taleplerine karşın yerin uygunluğu, ebatları, süresi ve ücretinin (Meclisce belirtilen sınırlarda) belirlenmesine Belediye Encümeni yetkilidir. (stand başına) d) Kentimizi tanıtım amaçlı stand kuran turizm şirketlerinden 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında alınacak aylık yer tahsis ücreti 1.000, ,00 100,00 700, , ,00 150, ETKİNLİK ALANLARI ÜCRETLERİ 2

3 a) Kamu yararına dernek,okul,vakıf,kurum,eğitim ve öğretim kurumlarının kültürel amaçlı panel, konferans, semp ozyum, açık oturum ve kuruluşların getirdiği eğitici öğretici amaçlı tiyatro vb. faaliyetlerin tahsisi için Belediye Başkanının oluru ile tahsis ücreti alınmaz. b) Belediyeye ait taşınmazlarda ve kamuya ait açık alanlarda ticari amaçlı düzenlenen, kültür ve sosyal içerikli etkinliklere yönelik organizasyonlarda bu ücret sınırları içinde Encümence belirlenir. 4. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 750, , BİLGİ EDİNME 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununun 10.Maddesinde; "Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir" hükmü yer almış olup, bilgi ve belgeye erişim ücretinin tahsili Maliye Bakanlığınca tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan 1 sıra nolu Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği hükümlerince yapılacaktır. 3

4 5. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 5.1. BÜFE ve İŞYERİ DEVİR ÜCRETLERİ A) Belediyemize ait yerlerin kira devirlerinde bulunduğu yıl içindeki 12 aylık kira tutarı kadar "Devir Ücreti" alınır. B) Devir işlemi yapılan işyerlerinin kira bedelleri o yıla ait muammen bedel üzerinden Belediye Encümenince belirlenir. C) Büfelerde devir işlemi yapılamaz. (Bu tanımdan kiracının eşi ve birinci derece yakınları muaf tutulur.) 5.2. SABİT ve MOBİL HABERLEŞME ALTYAPI VEYA ŞEBEKELERİ GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİ tarih ve sayılı RG'de yayımlanan "Sabit ve Mobil Haberleşme altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında alınan ücretler: A) ALTYAPI KATILIM BEDELİ TL/Mt (Lisans süresince bir defalık) A1) Sabit ve Mobil Haberleşme Alt Yapı veya Şebeke Uzunluğu birim ücreti A2) Boş göz veya göz içinde tekgöz micro duct uzunluğu birim ücreti A3) İşletmecinin 3'lü göz çoklayıcı veya microduct çekmesi durumunda uzunluğu birim ücreti 75, 00 25, 00 22, 00 B) ARIZA BAKIM ONARIM BEDELİ(TL/Mt) B1) Güzergah arıza - bakım onarım bedeli (Yıllık) 0, 70 C) GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) C 1.) GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) (1 YILLIK) a) Çanakkale Belediyesinin Göz ihtiyacı olan yerler b) Mevcut Altyapı Kullanımı c) Durak,Terminal,Sahil Dolgu Alanı, Ana Arterler ÜCRETSİZ 3, 00 8, 00 C 2.) GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) (10 YILLIK) a) Çanakkale Belediyesinin Göz ihtiyacı olan yerler b) Mevcut Altyapı Kullanımı c) Durak,Terminal,Sahil Dolgu Alanı, Ana Arterler ÜCRETSİZ 21, 00 63, 00 C 3.) GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) (20 YILLIK) a) Çanakkale Belediyesinin Göz ihtiyacı olan yerler b) Mevcut Altyapı Kullanımı c) Durak,Terminal,Sahil Dolgu Alanı, Ana Arterler ÜCRETSİZ 31, 00 84, 00 4

5 D) SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) D 1) SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) (1 YILLIK) a) Saha dolabı, outdoor kabin b) Ankesör telefon c) Diğer yol vb üst yapılar 60, ,00 40, 00 D 2) SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) 10 YILLIK a) Saha dolabı, outdoor kabin b) Ankesör telefon c) Diğer yol vb üst yapılar 360,00 180,00 200,00 D 3) SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) 20 YILLIK a) Saha dolabı, outdoor kabin b) Ankesör telefon c) Diğer yol vb üst yapılar 600,00 300,00 350,00 1- Ücret Tarifesinin Hukuki Gerkeçesi Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile tarih ve sayılı Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır. 2- Altyapı Katılım ve Güzergah bakım bedelleri altyapı tesisini kuran işletmeci veya kuruma ödenmesi gereken ücr etlerdir. 3- Güzergah Arıza Bakım Onarım Bedelleri güzergahta oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içinde müdahale ve 24 sa at içerisinde gidilme şartıyla yapılacak müdahaleler için belirlenmiş ücret olup, kablo arızası ve deplase çalışmalarında oluşan bedeller hariçtir. Kablo arızası müdahalesi her işletmenin kendi yükümlülüğünde olup, deplaseler ise o güzergahta kablosu bulunan işletmesi sayısınca ayrıca he saplanarak karşılıklı mahsuplaşılacaktır. 4- Yeni altyapı tesisini yapacak olan işletmeci Çanankkale Belediyesi'nin göz ihtiyacı olması durumunda Geçiş Hakk ı Ücreti Tarife Pozundan ücretlendirilmeye tabii tutulacak olup, 1 nolu Geçiş Hakkı Protokolü imzalanacaktır. Çanakkale Belediyesi İşletmec isinden geçiş hakkı bedeli almayarak boş gözü kullanır. İşletmeci güzergahın bakım sorumluluğunu yerine getirmezse Çanakkale Belediyesi g üzergahın bakımını yaptırır ve bakım bedelini işletmeciden talep eder. 5- Mevcut altyapı tesislerini kullanacak olan işletmeci, altyapı katılım bedelinde belirtilen bedeli, altyapı tesisini ku ran işletmeciye veya kuruma (altyapı katılımı ve güzergah bakım protokolü imzalanacaktır. İlgili işletmecinin Çanakkale Belediyesinin bildirdiği h esap numarasına bedel ödendikten sonra makbuzun ibrazı ile veya muvafakatname getirilerek )ödenecek daha sonra ise geçiş hakkı ücret tarifesinden ücretlendirilmeye tabi tutularak 2 no'lu geçiş hakkı protokolü imzalanacaktır. Bakım bedeli Çanakkale Belediyesine ödenmediği takti rde 2 no'lu geçiş hakkı fesih edilir. 6- Yeni Elektronik Haberleşme Altyapı tesisini yapacak işletmeci, Çanakkale Belediyesinin göz ihtiyacı olmaması du rumunda Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi pozundan ücretlendirilmeye tabii tutulacak olup, 3 no'lu Geçiş Hakkı Protokolünü imzalayacaktır. 7. Vadesinde ödenmeyen tüm ücretlere 6183 sayılı Amme Alacakları Kanun hükümleri uygulanır. E) BELEDİYE ve MÜCAVİR ALAN İÇİNDEKİ ELEKTRİK TRAFOLARI, PANO VE ELEKTİRİK DİREKLERİNİN YER TAHSİS Ü CRETİ (YILLIK) 5

6 1) Elektirik aydınlatma direklerinin herbiri için 2) Yer altı Elektirik panolarının herbiri için 250,00 400,00 6

7 3) Trafo Yer tahsis ücreti TL/m2(Cadde,Meydan,Park ve otoparklar ) 4) Trafo Yer tahsis ücreti TL/m2 (Şehrin diğer bölgeleri ) 5) Güzergah Bakım ve Onarım Bedeli TL/m 2 200,00 100,00 0, 80 F) DOĞALGAZ REGÜLATÖR ALANLARININ YER TAHSİS ÜCRETLERİ (TL/m2) (YILLIK) 1) Regülatör yer tahsis Ücreti 500,00 G) P.T.T. MEKTUP TOPLAMA KUTULARI ÜCRETİ (YILLIK) 1) P.T.T Mektup Toplama Kutuları Ücreti her biri için 250,00 6. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6.1. İŞ MAKİNALARI TAHSİS ÜCRETLERİ Birim: Saat a)fe-28 Kepçe 400,00 b)953 Kepçe. 400,00 c)fr-15 (Fiat Allis) Loder 315,00 d)d8-k Dozer 500,00 e)105a-(fiat Allis) Greyder 650,00 f)120g (Caterpiller) Greyder 345,00 g)3cx JBC Kepçe Ekskavatör-Loder 315,00 h)kompresör 365,00 ı)tır 400,00 j)forklift / Silindir 345,00 k)kamyonlar (Şehir içi) 370,00 l) Küçük Süpürge Aracı 130,00 m) Büyük Süpürge aracı 200,00 Belediyemiz sınırları içinde yukarıda yazılı ücretler, mücavir alan içinde yapılacak çalışmalar için talep edilen aracı n 1 saatlik çalışma ücreti olarak karşısında yer alan ücretin birbuçuk katı alınır. Belediye ve mücavir alan sınırlarımız dışında ise (gidiş+geliş) mesafesinin 1/10 miktarı saat ücreti ile çarpılır. (Bel ediye ve Köy Muhtarlıklarından ücret alınmaz.) 6.2. YOL ve MEYDANLARDA ULAŞIM ÜST YAPI TESİSLERİ TAHRİBAT ÜCRETLERİ Su, kanal, elektrik, haberleşme ve iletişim, bilgi teknolojileri, doğalgaz vb firmalarının bağlamalarında, inşaat yıkı m ve yapımlarında oluşacak tahribatlardan: a) Asfalt yol tahribatı (m²) 200,00 b) Sathi yol tahribatı (m²) 200,00 c) Beton Kilit Parke yol tahribatı (m²) 125,00 d) Granit Küp Taş yol tahribatı (m²) 200,00 e) Beton kaldırım tahribatı (m²) 80, 00 f) Granit Plak Taş kaldırım tahribatı (m²) 250,00 g) Kilit Parke Taş kaldırım tahribatı (m²) 120,00 h) Karosimon kaldırım tahribatı (m²) 80, 00 ı) Granit Bordür tahribatı (metretül) 240,00 j) Beton Bordür tahribatı (metretül) 200,00 k) Yağmur oluğu tahribatı (granit ve beton) (metretül) 150,00 l) Granit Yol Sınır Elemanı (Baba) (adet) 200,00 m) Pik Döküm Yol Sınır Elemanı (Baba) (adet) 200,00 n) Galveniz Elektro statik boyalı elektrik direği ve armatür (adet) 2.500,00 o) Yol ve kaldırım üzerinde bulunan kanalizasyon kapağı (adet) ( kg) 420,00 p) Yol ve kaldırım üzerinde bulunan yağmur ızgarası (adet) (30-50 kg) 200,00 7

8 r) Yatay ve düşey trafik işaret ve işaretlemeleri tahribatı (adet) 150,00 s) Trafik ışıkları tahribatı (adet) 1.250,00 t) Belediye dışında alt ve üst yapı üretimi gerçekleştiren kurum, kuruluş ve özel firmaların belediye tarafından 1.250,00 Kent genelinde park, yeşil alan ya da kamuya açık alanlarda bulunan yukarıda tanımlanmayan kent mobilyalarına verilen zararlarda, zarar verilen malzemenin fatura bedelinin 2 katı bedel tahsil edilir CURUF VE MOLOZ DÖKME ÜCRETİ a) Kalorifer cürufu attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye ücreti olarak her bir sefer için ücret alınır. b) Moloz attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye ücreti olarak her bir sefer için 335,00 500,00 c) Yükleme işini de Belediyenin yapması halinde nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti İş Makinal arı Tahsis Ücretleri esas alınarak belirlenir. d) Yeni iskan alan dairelere yapım nedeniyle (kaldırıma ve yola) verilen hasar bedeli olarak yol ve meydanlarda u laşım üst yapı tesisleri tahribat ücretleri esas alınrak belirlenir TOPRAK HAFRİYAT DÖKÜM YERİ GÖSTERME ve YÜKLEME - TAŞIMA a) Hafriyat Döküm Yeri Gösterme Ücreti (1m3) ( m3/tl ) Şahısların veya Kurumların (TEDAŞ, TELEKOM, Doğalgaz vb.) Kent içinde, kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan hafriyatın belirli bir yerde toplanması amacı ile hafriyat belediyenin göstereceği bir alana dökülmesi ve bu yerlerin tesviyesi zorunludur. (KDV dahil değildir) b) Şahısların veya Kurumların (TEDAŞ, TELEKOM,Doğalgaz vb.) kent içinde kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan harfiyatın yüklemesi talepte bulunanlarca yapılması ve harfiyatın belediyenin göstereceği alana belediyece taşınması halinde "nakliye ücreti" her bir sefer için ( KDV dahil değildir ) 2, ,00 c) Kazıdan çıkan harfiyatın yükleme işinin belediyece yapılması durumunda. Nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik ke pçe çalışma ücreti alınır. ( KDV dahil değildir ) 7. HAL MÜDÜRLÜĞÜ 1. Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, her yılın ocak ayında belediye meclisince belirlenir ve te minatlar Ocak ayı sonuna kadar yeni miktara tamamlanır. 2. Hal Yönetmeliği' nin teminatları düzenleyen 31. maddesinin üçüncü fıkrasında; "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak kaydı ile meclis tarafından belirlenir." denilmektedir. Bu kapsamda teminatlar AYLIK KİRA BEDELİ X 12 X %10 şeklinde hesaplanır. 2.a) Banka Teminat mektubunun, Ülkede faaliyet gösteren bir bankadan alınması, vaz geçilmez olanaksız ve kesin olması gerekir. Ayrıca Banka teminat mektubu ile diğer teminatlarda asgari bir yıllık geçerlilik süresi aranır. 2.b) Teminatlar, Mali Hizmetler Müdürlüğünde ilgili hesaplarda muhafaza edilir. 2.c) Herhangi bir nedenle işyerindeki kiracılık veya mülkiyet hakkı sona erenlere, yerine getirmeleri gereken bir yü kümlülüklerinin bulunmadığı tespit edildikten sonra teminatları iade edilir. 2.d) Teminatlar her halükarda hakkın sona ermesinden itibaren altı ay geçmedikçe iade edilmez. *Teminatlarla ilgili diğer iş ve işlemlerde Hal Yönetmeliğinin 31 maddesinin hükümleri uygulanır. 2.e) Teminatlar amacı dışında kullanılamaz, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve haczedilemez 3. Toptancı halindeki işyerini başkasına devredenlerden alınacak devir ücreti 3.000,00 8. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR DURUM ÜCRETİ A. Şehir İmar planı sınırları ile Güzelyalı ve Dardonos mücavir alan sınırları içersinde 1. Normal imar parseli için, toplam inşaat alanının 100 m² kadar 8

9 220,00 2. Toplam İnşaat alanı 600 m2' ye kadar plan İmar persellerinde (600m2 dahil), Normal imar parseli için,toplam inşaat alanının 100 m² den üzerindeki her m² için sonrası 3. Toplam İnşaat alanı 601 m2' den büyük İmar persellerinde (601m2 dahil), Normal imar parseli için,toplam 0, 80 * Şehir İmar planı sınırları ile Güzelyalı ve Dardonos mücavir alan sınırları içersinde; Parselin cephe aldığı sokak Em lak Rayiç Bedelinin 400'e bölünmesi ile bulunan katsayı ile çarpılır. B. Kentsel Gelişme Alanı İmar Planı içerisinde 1. Normal İmar parseli için toplam inşaat alanının her m2 'si 2. İmar uygulaması görmemiş parsellerden 3. Mücavir alan sınırları ve planı olmayan alanlarda yapılan uygulamalarda yazılı imar durumu için 3, ,00 275, İMAR PLANI veya PLAN TADİLAT DOSYASI YERİNDE İNCELEME ve RAPOR ÜCRETİ a) İmar uygulaması için dosya kontrol ücreti b) İlave/mevzi imar tadilat imar planı dosyası için (1/5000-1/1000)* 220, ,00 * Aynı parsel için, aynı içerikli olarak hazırlanıp müracaatı yapılan değişiklik önerileri 1 yıl içinde ikinci kez gelmesi halinde dosya inceleme ve rapor ücreti 2 kat alınır TEKNİK BELGE KONTROL ÜCRETLERİ a) Yol kot tutanağı Onay Ücreti b) İmar adası nokta koordinatlarının verilmesi ücreti (Parsel başına) c 1) Temel Üstü Vizesi Kontrol Ücreti Parsel içindeki bir bina için c 2) Temel Üstü Vizesi Kontrol Ücreti Aynı parselde ilave her bir bina için d) Aplikasyon Projesi Kontrol Ücreti e )Tadilat Ruhsatı kontrol ve inceleme ücreti f) Kat mülkiyetine esas röperli krokisi, vaziyet planı, bağımsız bölüm planı onay ücreti 140,00 15, ,00 100,00 140,00 200,00 160, TEMEL HARFİRİYAT DÖKÜM YERİ GÖSTERME ÜCRETİ a) İnşaatlardan çıkan harfiyat ve molozların belirli bir yerde toplanması amacı ile belediyenin göstereceği bir alana mülk sahibi yada müteahhit kendi aracı ile harfiyat ve moloz nakli kendisine ait olmak üzere Ruhsat aşamasında, binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumsuz binalar için 1.5 mt.nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti inşaat alanının 100 m² den üzerindeki her m² için sonrası 1, 30 inşaat alanının 100 m² den üzerindeki her m² için sonrası 1, 30 1, 75 9

10 b) Ruhsat aşamasında, Binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumlu binalar için 3 m'nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti çarpılması sonucu çıkan miktar kadar temel hafriyat döküm yeri ücreti 1, TEMEL ATIK SU ÜCRETİ Belediyeye ait yağmur suyu kanallarının ve su kanallarının kullanılması, kamuya ait yolların kullanılması halinde te mel atık su ücreti alınır. Su tahliyesi gerekmemesi durumunda tutulan rapor ve tutanakla yapılan tespite göre bu ücretler alınmaz. a) Ruhsat aşamasında, binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumsuz binalar için 1.5 mt.nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti b) Ruhsat aşamasında, Binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumlu binalar için 3 m.nin çarpılması sonucu b) Ruhsat aşamasında, Binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumlu binalar için 3 m.nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti çarpılması sonucu çıkan miktar kadar temel hafriyat döküm yeri ücreti alınır VAZİYET PLANI, AVAN, RÖLÖVE PROJESİ KONTROL-TASTİK ÜCRETİ Bağımsız bölüm başına 1, 20 1, , ASANSÖR İŞLETME RUHSATI ÜCRETİ a) Yıllık Asansör Kontrol Ücreti b) Asansör Tescil Belgesi Tasdik Ücreti 200,00 120, GEOTEKNİK ETÜT KONTROL RAPORU ONAY ÜCRETİ a) İnşaat Alanı m2 ye kadar (1.000m2 dahil) b) İnşaat Alanı 1.000m m2 arasında (2.000m2 dahil ) c) İnşaat Alanı m2 den fazla 180,00 300,00 400, İMAR PLANI FOTOKOPİ ÜCRETİ ve FOTOKOPİ ÇEKİMİ Onaylı imar plan fotokopisi imar durumu yerine geçmez. (Bilgi Edinme Kanunu gereğince ilk 10 sayfadan ücret alın maz) a) Şeffaf küçük fotokopi (A-4) (adedi) b) Şeffaf büyük fotokopi (A-3) (adedi) c) Küçük fotokopi (A-4) (adedi) d) Büyük fotokopi (A-3) (adedi) 10, 00 10, 00 10, 00 10, BİLGİSAYAR ÇIKIŞLI İMAR PAFTA VE BELGE ÜCRETİ a) Ozalit kopya paftası için (adedi) b) Şeffaf ozalit (aydınger) paftası için (adedi) c) Şeffaf ozalit (polyester) paftası için (adedi) 20, 00 20, 00 20, 00 10

11 d) Şeffaf ozalit ve polyester getirilmesi durumunda yukarıda belirtilen ücretlerin %50 si alınır FEN ELEMANLARI (Mühendis,Mimar,Şehir Plancısı) KAYIT veya KAYIT YENİLEME ÜCRETİ a) Fen elemanları yeni kayıt belge ücreti b) Fen elemanları kayıt yenileme belge ücreti (yıllık) 240,00 160, MÜTEAHHİT ve SÜRVEYANLARIN YENİ KAYIT veya KAYIT YENİLEME ÜCRETİ a) Müteahhit yeni kayıt belge ücreti 1.000, TESCİLLİ ESKİ ESER İMAR ÜCRETLERİ : İçinde tescilli eski eser olduğu tapu kayıtlarında belirtilen ve tescil şerhi bulunan parsellerde belirtilen TESCİLLİ ESKİ ESER İMAR ÜCRETLERİ : İçinde tescilli eski eser olduğu tapu kayıtlarında belirtilen ve tescil şerhi bulunan parsellerde belirtilen ücretlerde %50 oranında indirim uygulanır. 11

12 b) Müteahhit kayıt yenileme belge ücreti c) Yapı denetim şirketi ilk kayıt ücreti d) Yapı denetim şirketi belge yenileme ücreti EXPERTİZ RAPOR DÜZENLEME ÜCRETİ 650, ,00 650,00 600, BELGE TASDİK ÜCRETİ a) Belge tasdik ücreti (İmar durumu onayı için) b)inşaat ruhsatı ve yapı Kullanma izni Tasidik ücreti (sayfa başına) c) Kat İrtifakı Onayı (daire başına) d) İş Bitirme Belgesi Onayı 90, 00 45, 00 50, , YAPI RUHSATINA ESAS İMAR OTOPARK ÜCRETLERİ a) 3194 sayılı İmar Kanunun Otopark Yönetmeliği gereğince tarih ve 220 ve tarih ve 162 sa yılı Belediye Meclis kararlarıyle kabul edilen Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin otopark bedellerinin tespiti ile ilgili 4.maddesi uyarınca yılı otopark bedeli olarak a.1-1.derece Bölgede otopark ücreti a.2-2.derece Bölgede otopark ücreti a.3-3.derece Bölgede otopark ücreti a.4-4.derece Bölgede otopark ücreti a.5-5.derece Bölgede otopark ücreti 2.400, , , , ,00 b) Otopark ücretleri, inşaat ruhsatı alımı esnasında, o yılın değerleri ile defaten (peşin) ödenir. c) İstek halinde Tarih ve sayılı RG de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4. maddesi f bendinde ki Ek 3. pragrafında belirtildiği üzere İnşaat Ruhsatı aşamasında %25'lik kısmı peşin, geri kalan %75'lik kısmı ise 90 gün içerisinde ödenir FİDAN - DİKİM VE BAKIM ÜCRETİ a) KONUT a1) Daire Başına (10 fidan için) 3, 50 b) İŞYERLERİ b1) 100m² üzerindeki her bir iş yeri için b2) 100m² den küçük olan her bir işyeri NUMARATAJ ÜCRETİ Her bağımsız bölüm başına 120,00 75, 00 15, 00 12

13 8.19. SOSYAL VE TEKNİK DONATI ALANLARI ÜCRETİ: Herhangi bir nedenle nüfus artışı ortaya çıkan parsellerden, artışa neden olan işlemin onayına kadar geçen süre içinde alınmak koşulu ile ayrılması gereken yeşil alan m² si, nüfus artışı dikkate alınarak idarece hesaplanır. Yapılan hesaplarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve aynı kanununmekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine ve aynı maddenin EK2 tablosuna göre işlem yapılır. (Kişi başına 10 m² yeşil alan ayrılmıştır.) Nüfus artışı meydana gelen parsel malikinden, parselin bulunduğu yolun emlak rayiç bedeli dikkate alınarak, aynı bölgede eş değer bir alanda yeşil alan ayırabilmek için yapılacak kamulaştırmalarda kullanılmak üzere yapılan hesabın %25 i oranında yeşil alan ücreti alınır. Yeşil Alan Ücreti: İlave nüfus (kişi sayısı) x cephe alınan yolun emlak rayiç bedeli x 1 kişi başına düşen yeşil alan (10 m²) x %25 olarak hesaplanır. Dosyanın askı süresi olan 1 ay içinde yeşil alan ücreti peşin alınır SIĞINAK KONTROL ÜCRETİ Her bağımsız bölüm başına ARŞİVDEN DOSYA ÇIKARMA ÜCRETİ Dosya başına 12, 00 25, YERİNDE TESPİT ÜCRETİ a) Arazi inceleme (emsal,temel vizesi v.b) b) Yapı kullanma izni için yerinde kontrol ücreti müstakil binalarda (Bağımsız bölüm başına) İSKELE KURMA ÜCRETİ (Boya, Badana, dış cephe tadilatı, iyileştirmesi, mantolama v.b. İçin kurulan her türlü malzemeden iskele için alınacaktır.) 35, 00 25, 00 60, BELGE VERİLMESİ ÜCRETİ a) Yanan - yıkılan yapılara izin ücreti b) Onarım Ön İzin Belgesi verilmesi ücreti c) Onarım Uygunluk Belgesi verilmesi ücreti d) Jeolojik ve jeoteknik raporların incelenmesi ücreti e) Kazı ve Zemin iyileştirme Ruhsatı Verilmesi Ücreti f) Zemin etüt rapor bedeli 35, 00 70, 00 70, 00 90, ,00 60, tarih ve 2010/23 sayılı meclis kararı ile tanımlaması yapılan "Yeşil Ekolojik Ev" olarak projelendirilen " y apıda yeşil-ekolojik eve ilişkin maddelerden en az ikisinin sağlanması durumunda tarifemizde belirtilen ruhsat aşamasında işgaliye ücretinin yarı sı alınır, daha fazla maddeyi sağlayanlardan işgaliye bedeli alınmaz. 9. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 9.1. İTFAİYE BELGE HİZMET ÜCRETLERİ a) Belediye sınırları içinde, İşyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Bakkal,Kahvehane,Berber,Lokanta ve benzeri) b) Mücavir alanda işyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Bakkal,Kahvehane,Berber,Lokanta ve benzeri) c) Belediye ve mücavir alan dışında işyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Bakkal,Kahvehane,Berber,Lokanta ve benzeri) 20, 00 30, 00 40, 00 13

14 d) Belediye sınırları içinde Fabrika, Maden ocakları,akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve benzeri kuruluşlara verilecek iş yeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli e) Mücavir alanda Fabrika, Maden ocakları,akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve benzeri kuruluşlara verilecek iş yeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli 750,00 f) Belediye ve Mücavir alan dışında Fabrika, Maden ocakları,akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve benzeri kuruluşlara verilecek iş yeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli 9.2. BACA TEMİZLEME ÜCRETLERİ 500, ,00 Kişi, kurum tarafından resmi olarak müracaat edilmesi durumunda İtfaiye Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek olan baca temizleme hizmetinin tahakkuku oluşturulur. Yapının özelliği ve kişilerce yapılmış önceki müdahalelerden kaynaklanan sorunlar nedeni i le açılamayan bacalar için geri ödeme yapılmaz. a) Müstakil Ev bacası (katı-sıvı yakıt) b) 1-10 arası daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt) c) 11 ve üzeri daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt) d) Toplu Konut ve Siteler (katı-sıvı yakıt) e) Otel, Motel, Özel Yurt Pansiyon (katı-sıvı yakıt) f) Kat kaloriferi (katı-sıvı yakıt) g) Lokanta,Fırın,Cafe,Bar,Fasd Food ve benzerleri işletmelere ait katı-sıvı yakıt bacalar h) Resmi dairelerin kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt) (Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardan (İlk öğretim,lise ) ücret alınmaz, özel okullardan alınır) I) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre kent içinde baca temizleme hizmeti veren kişi ve firmalara yılda bir defa olmak kaydı ile verilecek "Yetkinlik Belgesi" ücreti ( Yetkinlik Belgesi her yıl tekrar revize ettirilir ) 35, ,00 500,00 700,00 550,00 50, ,00 600,00 650,00 j) "Kontrol Bandrol Ücreti" Yetkili firmalardan baca temizleme ve denetim ücretlerinin toplamından KDV hariç %5 oranında alınır 9.3. İTFAİYE ARAÇLARININ ÇALIŞMA ÜCRETLERİ a) Şehir içi (1 saat) b) Mücavir alan (1 saat) c) Dalgıç su motoru ile çalışma (özel talep halinde) (1 saat) 350,00 500,00 40, 00 d) Yangın, doğal afet, ilk yardım, kurtarma vb. gibi durumlarda ücret alınmaz 9.4. YANGIN GÜVENLİK VE ARAMA KURTARMA EĞİTİMLERİ a) Kamu ve Özel işletme çalışanına yönelik yerinde yapılacak kişi başı 6 saatlik (1 gün) itfaiye Yangın ve Güvenlik eğitimi, (Teorik Eğitim salonu başvuru sahibi tarafından, pratik eğitim alanı belediyemiz tarafından sağlanır. Eğitim Programı isteğe göre Günlük,Haftalık ve aylık olarak uygulanır.kişi başı 6 saatlik (1 gün) üzerinden ücret alınır.) 50, 00 b) Özel Kurum Kuruluşlara ait iş yerlerinde, yerinde yapılacak yangın güvenlik,deprem ve tahliye tatbikatları 14

15 500, SU TAŞIMA ÜCRETLERİ a) Şehir İçi b) Mücavir Alan 250,00 350,00 c) Talep edilen arazöz su miktarı belirtilen adresteki yere götürülüp bekleme yapılmadan su miktarı teslim edilir. İ nşaat yıkımı ve benzeri olaylarda aracın beklemesi sözkonusu olduğunda ayrıca bekleme saati kadar itfaiye araçlarının çalışma ücreti alınır. 10. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SANAT KURS ve ATÖLYELERİ A. YAZAR SANATÇI EVİ a) Kurs katılım ücreti (Tam) b) Kurs katılım ücreti (Öğrenci -Öğrenci kimlik kartı ile) 20, 00 10, 00 B. ERKAN YAVUZ DENEYSEL SANAT ATÖLYESİ a) Tiyatro Çalışmaları (Haftalık) b) Panel- Toplantı (Günlük) c) Film Gösterimi (Günlük) 100,00 25, 00 25, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇ SATIŞ ve PEYZAJ DÜZENLEME ÜCRETLERİ Belediye sınırları içinde yeşil alan düzenlemeleri, refujlerde meydana gelen hasarların tazmini için; ( Belirlenen Tari feye KDV Dahil Değildir ) a) Yaprağını döken ağaçlardan (her yaş için) b) İğneli ağaçlar (her yaş için) c) Çim ve çiçek alanlarının düzenlenmesi (m²) 35, 00 45, 00 55, SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ ) Birinci Sınıf Mezar Yeri (Aile Mezarlığı) a) Aile Mezarlığı Bölgesinden Mezar Yeri Ücreti (2 kişilik) (1 Gömülü, 1 Boş) b) Definden önce mezar yeri almak isteyenlerden Aile Mezarlığı Bölgesinde (2 kişilik) (2 boş) 1.300, , ) İkinci Sınıf Mezar Yeri (Sıralı Mezarlık) 15

16 a) İkinci Sınıf Sıralı Mezarlıkta Tek kişilik Mezar Yeri (1,5x3 m²) (Gömülü) b) İkinci Sınıf Sıralı Mezarlıkta definden önce tek kişilik mezar yeri (3X1,5m2) (boş) 300,00 650, ) Kimsesizler ve bebekler için 3. Sınıf Mezarlıkta ücretsiz mezar yeri verilir ) Birinci Sınıf Aile Mezarlığında ve İkinci Sınıf Sıralı Mezarlıkta dört adet boş mezar yerinden fazla satış yapılmaz ) Gazi, şehit ve eşlerine ücretsiz yer tahsisi yapılır ) Belediyeye bağlı mezarlıklarda ticari amaçlı mezar inşa eden, bakım, ağaç dikimi veya peyzaj yapmak isteyen firma yada şahıslardan yılda bir defa olmak üzere yetki belgesi ücreti alınır. 13. SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 550, İÇMESUYU Konut Aboneliği a) İskan Ruhsatı Bulunan Konutlar b) Mücavir Alan 1,95 2, 95 2,95 3, İşyeri Aboneliği a) Lokanta(1.a*), kıraathane(1.b**), berber, kuaför, hamam, Çamaşırhane b) a bendinde yer alan işyerleri dışındakiler (Ticarethaneler) c) Mücavir Alan d) MEB Sertifikalı Öğrenci Yurtları e) Turistlik Otel f) Otel, Motel ve Pansiyon g) WC Sanayi Aboneleri a)sanayi Aboneleri(Şebeke kendine ait )(enaz 50 kişi istihdam eden.) 2,50 3, 15 4,00 5, 50 4,00 6, 60 2,00 2, 90 2,00 3, 00 2,50 3, 15 2,50 3, 15 3,50 4, 50 2, 00 b)organize sanayi bölgesi (Şebeke kendine ait) 1, İnşaat/ Şantiye Aboneleri 5,00 8, Resmi Aboneler a) Eğitim Birimleri(MEB na ait kurumlar) 16

17 b) Sağlık Birimleri c) Askeri ve Askeri Birimler d) Diğer (a,b ve c bendi haricinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu kurumları, resmi dinlenme tesisleri) e) Üniversite f) Ceza Evleri İskan Ruhsatı Bulunmayan Bağımsız Bölümler Sergi, fuar, sirk, panayır vb geçici seyyar yerler ve belediyece tahsise izin verilen yerler Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Abonelikler 2,80 3, 15 3,00 4, 70 4,50 5, 50 4,50 5, 50 3,00 4, 70 1,95 2, 95 3,50 5, 50 4,50 6, 00 2,00 3, Gemi 19, Güzelyalı Mücavir Alan (Şebekekendine ait ) 1, 80 * a.1.a) Lokanta tanımına giren iş kolları: Pide,Lahmacun,Kebab salonu,)(kahvaltı, Hamburger,Pizza salo nları, Çorba,köfte,Izgara salonları ) ** a.1.b) Kıraathane tanımına giren iş kolları: 1.sınıf,2.ci sınıf Kahveci,kafe ve Lokal İşletmeleri sayılı 5378 Sayılı 2022 sayılı Kanunlar ile Bakanlar Kurulunun 08/01/2002 Tarih ve 2002/3654 Sayılı kararı ile Özel hak sahibi olan Mesken Abonelerine Su bedelinin %50 si oranında indirim yapılır. -Birim fiyat m3'tür. Birim fiyatlara KDV dahil değildir. 1 m3 su tüketim bedeline Bakanlar Kurulu kararınca tespit edilen miktarda Çevre Temizlik Vergisi ayrıca uygulanır. Tarife gruplarının açıklamaları Çanakkale Belediyesi Su ve kanalizasyon hizmetlerinde uygulanacak usus ve esalara ilşkin Yönetmelikte bulunmaktadır. - Su kullanımına ilişkin cezai durumlar da bu yönetmelik esasları doğrultusunda uygulanır ATIK SU (m³) ( KDV Dahil Değildir ) tarih ve sayılı RG' de yayımlanan "Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar uygulanır. a) Taşıma suretiyle arıtma tesisine bırakılan atık su b) Konut c) Kamu d) Ticarethane e) Sanayi f) Organize sanayi Bölgesi 0, 60 0, 60 1, 50 1, 25 2, 50 2, 50 17

18 13.3. VİDANJÖR ve KANAL AÇICI ARAÇLARIN ÇALIŞMA ÜCRETLERİ a) Şehiriçi Vidanjör Bedeli (1 sefer için) b) Mücavir Alanlarda Vidanjör Bedeli (1 sefer için) c) Şehiriçi kanal temizleme Bedeli (1 sefer için) d) Mücavir Alanlarda Kanal Temizleme Bedeli (1 sefer için) 70, 00 75, 00 70, 00 75, İÇME SUYU ve KANALİZASYON HATTI HİZMET ÜCRETLERİ 1) Su ve Kanalizasyon durum belgesi bedeli (Kottutanağı ) 2) Sıhhi Tesisat Uygulama Projesi İnceleme ve Onay Belgesi (UPİB) (Tek bina km ) 3) İşletme uygulama Projesi inceleme ve onay belgesi (Siteler için blok başına ) 4) Ruhsat aşamasında özel arıtma,pompa ve deşarj tesisi uygulama projeleri inceleme ve onay belgesi 5) Su bağlantı Bedeli (Tüm abone guruplarından bir defaya mahsus yapı kullanım izini aşamasında ) 6) Şube yolu bakım bedeli (Yapı kullanım izini aşamasında ) 7) Tetkik ve Keşif bedeli (proje başına ) 8) Alt Yapı bağlantı bedeli (m) "6.2. YOL ve MEYDANLARDA ULAŞIM ÜST YAPI TESİSLERİ TAHRİBAT ÜCRETLERİ" nde belirtilen tarife doğrultusunda Bağlantı bedeline ilave olarak tahribat ücreti alınır. 9) Deşarj izin belgesi (DİB) (yıllık ) 10) Alt yapı üretimi yapan firmalara verilen iş bitirme belgesi 110,00 220,00 880,00 300,00 50, 00 75, 00 18, ,00 100,00 750, İÇME SUYU ARITMA TESİSİ Fiziksel (mekanik) a) Q 50 b) 50 < Q 250 c) 250 < Q 1000 d) Q > ,00 250,00 350,00 450,00 Fiziksel+ Biyolojik a) Q 50 18

19 400,00 b) 50 < Q 250 c) 250 < Q 1000 d) Q > ,00 800, ,00 Fiziksel + Kimyasal a) Q 50 b) 50 < Q ,00 600,00 c) 250 < Q 1000 c) 250 < Q ,00 d) Q > ,00 19

20 Fiziksel + Biyolojik+ Kimyasal a) Q 50 b) 50 < Q 250 c) 250 < Q 1000 d) Q > ,00 800, , , İÇME SUYU ve ATIK SU ANALİZ ÜCRETLERİ 1 Alkalinite 25, 00 2 Asidite 25, 00 3 Bulanıklılık 15, 00 4 Toplam Askıda Katı Madde 35, 00 5 Toplam Çözünmüş Madde 30, 00 6 K.O.İ 45, 00 7 P.H. 15, 00 8 Elektriksel İletkenlik 15, 00 9 Sıcaklık 15, Serbest Klor 35, Oksijen Doygunluğu (%) 20, Çözünmüş Oksijen 20, Toplam Sertlik 30, Tuzluluk 15, Florür (F) 50, Krom -VI(Cr) 50, Sülfat 50, Amanyum Azotu 45, Nitrat Azotu 50, Nitrit Azotu 50, Serbest Siyanür 50, Klorür 50, Aluminyum (Al) 55, Bakır (Cu) 55, Bor (B) 55, Demir (Fe) 55, Kadmiyum (Cd) 55, Kurşun (Pb) 55, Mangan (Mn) 55, Nikel (Ni) 55, Fekal Koliform 35, Toplam Koliform 65, Pseudomonas Eruginosa 50, Streptococcus Faecalis 50, TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇLAMA ÜCRETİ Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların mülklerini ilaçlatma amacı ile Belediyemize müracaat etmeleri halind e ilaç bedeli kendilerine ait olmak üzere: a m2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti 66, 00 b m2 199 m2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti c m2 (dahil) ve üzeri alanların ilaçlama ücreti her 1 m2 ilave için 77, 00 0, 45 20

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı YII TAFS 2013 Yılı elir Tarifesi 5393 sayılı Belediye anunu ve 2464 Sayılı Belediye elirleri anunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tarifede yer alan elirlerin "Tahakkuk" ve "takibinden"

Detaylı

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE 2011 YILI GELİR Sİ 2011 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti 65,00 ( 10 kişi üzerinde ) 1.2. Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti 120,00 1.3.

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4 ÇEŞİTLİ ÜCRETLER 4 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ 1 TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

YILI GELİR TARİFESİ. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü

YILI GELİR TARİFESİ. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü YILI GELİR TARİFESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü Türü Adı Madde 1 2464 s.k. - 97. md. Merdivenli itfaiye aracı kira ücreti Saat 270,00 2464 s.k. - 97. md. Çok maksatlı

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. A) 2014 MALİ YILI İÇMESU TARİFESİ Abone gruplarına göre

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ

ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 2 GELĠR ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 10 EMLAK ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 10 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 11 1.ZABITA ġube MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı