ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ"

Transkript

1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemelere dayanak alınarak oluşturulmuştur. * Tarifede yer alan ücretler belediyemiz hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda tasniflenmiştir. Birim yöneticileri (harcama yetkilisi/müdür) gelirlerin tahakkuk ve tahsilatına ilişkin süreçlerin kontrol, denetim ve sonuçlarından birinci derece sorumludurlar. * Tarifede yer alan ücretlere ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmadığı durumlarda ücretlere KDV dahildir. 1. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. SES DÜZENİ ve IŞIKLANDIRMA a) Seçim Kanunundaki maddeler uyarınca yapılanlar hariç olmak üzere; Belediyemiz onayı alınmak süretiyle, Belediyemize terkli kamusal alanlardaki etkinlikler için bu ücret alınmaz b) Kamu yararına çalışan dernek ve okullardan ücret alınmaz c) Kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleri haricinde bulunan dernek, vakıf, kulüp vb oluşumlardan d) Kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleri haricinde bulunan dernek, vakıf, kulüp vb oluşumların "eğitim" amaçlı faaliyetleri için e) Resmi kurum talepleri (resmi ve dini bayramlar hariç) f) Meslek odaları ve temsilcilikleri g) Diğer talepler 75, 00 45, ,00 265,00 550, SEPETLİ ARAÇ TAHSİS ÜCRETİ Sepetli Araç Tahsis Ücreti (1 saat için) 2. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 200, HOPARLÖR YAYIN ÜCRETİ a) 30 kelimeye kadar günde iki defa b) 50 kelimeye kadar günde iki defa c) Reklam amaçlı ses kayıtlı yayınlar için (5 dk) d) C bendinde belirtilen özelliklerde 5 dk üzerinde her bir dakika için 120,00 170,00 220,00 40, 00 e) 15 dakika üzeri yayın yapılmaz. f) Kamu kurum ve kuruluşların yaptırdıkları ilanlardan bu ücretlerin %50 si alınır. g) Hafta sonları ve Resmi tatillerde ölüm ve kan anonsları dışında ilan yapılmaz. h) Ölüm ilanı ve kan anonslarından ücret alınmaz. 1

2 2.2. NİKAH KIYMA ÜCRETİ Dilekçeli talebe bağlı olarak, mesai saati içinde ve dışında, a) Hafta içi günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti b) Hafta sonu günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti c) Hafta içi günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti d) Hafta sonu günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti e) Mesai saatleri dışında, belediye nikah salonunda düzenlenen nikah törenlerinden 325,00 375,00 450,00 500,00 200, BELEDİYE NİKAH SALONU Belediye Nikah Salonunun, nikah töreni haricinde kullanılması durumunda alınacak kullanım bedeli 400,00 *Engelliler, sosyal hizmet kurumlarından yetişmiş kişiler, şehit çocukları ve gazilerden nikah kıyma ücreti alınmaz. *Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahlardan ücret alınmaz. 3. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.1. TİCARİ ARAÇ İLAN VE REKLAM İZİN ÜCRETLERİ a) Ticari araç reklam yetki belgesi ücreti (İşyerlerine) (YILLIK) * tarih, sayılı Resmi gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması hakkında Yönetmelik, * Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi yıllıktır, devredilemez ve kiralanamaz, belediye sınırları içinde geçerlidir ,00 b) Ticari araç reklam izin belgesi ücreti (araç başına) (* sayılı Resmi gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması hakkında Yönetmelik) 220, İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ * Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içinde kamuya terk edilen yol-kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması yıllık olarak belirlenir. Belediye Encümenince belirlenen bu ücret sınırları arasında "Yer Tahsis Ücreti" olarak alınır. * Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam asanlardan bu fıkrada belirtilen "maksimum sınırın 2 katı" kadar izinsiz kullanım cezası alınır , , YER TAHSİS ÜCRETLERİ a) Fuar ve tanıtım amaçlı yerler için yer tahsis ücretlerini, tahsis edilecek yerin konumunu ve ilgili alanların bakım, onarım, temizlik, düzen ve güvenlik gibi hizmetlerinin verilmesine göre alanların tarifede belirlenen sınırlarda ücret belirlenmesine Belediye Encümeni yetkilidir. b) Belediyemizce, düzenlenen festivalde satış ve tanıtım amaçlı stand yerlerinden festival süresi boyunca, yer tahsis ücreti olarak, yer tahsis talebinde bulunan esnaflardan tarifede belirlenen sınırlarda beher metrekare üzerinden c) Kent genelinde, ticari işletmelerin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı stand taleplerine karşın yerin uygunluğu, ebatları, süresi ve ücretinin (Meclisce belirtilen sınırlarda) belirlenmesine Belediye Encümeni yetkilidir. (stand başına) d) Kentimizi tanıtım amaçlı stand kuran turizm şirketlerinden 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında alınacak aylık yer tahsis ücreti 1.000, ,00 100,00 700, , ,00 150, ETKİNLİK ALANLARI ÜCRETLERİ 2

3 a) Kamu yararına dernek,okul,vakıf,kurum,eğitim ve öğretim kurumlarının kültürel amaçlı panel, konferans, semp ozyum, açık oturum ve kuruluşların getirdiği eğitici öğretici amaçlı tiyatro vb. faaliyetlerin tahsisi için Belediye Başkanının oluru ile tahsis ücreti alınmaz. b) Belediyeye ait taşınmazlarda ve kamuya ait açık alanlarda ticari amaçlı düzenlenen, kültür ve sosyal içerikli etkinliklere yönelik organizasyonlarda bu ücret sınırları içinde Encümence belirlenir. 4. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 750, , BİLGİ EDİNME 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununun 10.Maddesinde; "Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir" hükmü yer almış olup, bilgi ve belgeye erişim ücretinin tahsili Maliye Bakanlığınca tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan 1 sıra nolu Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği hükümlerince yapılacaktır. 3

4 5. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 5.1. BÜFE ve İŞYERİ DEVİR ÜCRETLERİ A) Belediyemize ait yerlerin kira devirlerinde bulunduğu yıl içindeki 12 aylık kira tutarı kadar "Devir Ücreti" alınır. B) Devir işlemi yapılan işyerlerinin kira bedelleri o yıla ait muammen bedel üzerinden Belediye Encümenince belirlenir. C) Büfelerde devir işlemi yapılamaz. (Bu tanımdan kiracının eşi ve birinci derece yakınları muaf tutulur.) 5.2. SABİT ve MOBİL HABERLEŞME ALTYAPI VEYA ŞEBEKELERİ GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİ tarih ve sayılı RG'de yayımlanan "Sabit ve Mobil Haberleşme altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında alınan ücretler: A) ALTYAPI KATILIM BEDELİ TL/Mt (Lisans süresince bir defalık) A1) Sabit ve Mobil Haberleşme Alt Yapı veya Şebeke Uzunluğu birim ücreti A2) Boş göz veya göz içinde tekgöz micro duct uzunluğu birim ücreti A3) İşletmecinin 3'lü göz çoklayıcı veya microduct çekmesi durumunda uzunluğu birim ücreti 75, 00 25, 00 22, 00 B) ARIZA BAKIM ONARIM BEDELİ(TL/Mt) B1) Güzergah arıza - bakım onarım bedeli (Yıllık) 0, 70 C) GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) C 1.) GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) (1 YILLIK) a) Çanakkale Belediyesinin Göz ihtiyacı olan yerler b) Mevcut Altyapı Kullanımı c) Durak,Terminal,Sahil Dolgu Alanı, Ana Arterler ÜCRETSİZ 3, 00 8, 00 C 2.) GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) (10 YILLIK) a) Çanakkale Belediyesinin Göz ihtiyacı olan yerler b) Mevcut Altyapı Kullanımı c) Durak,Terminal,Sahil Dolgu Alanı, Ana Arterler ÜCRETSİZ 21, 00 63, 00 C 3.) GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) (20 YILLIK) a) Çanakkale Belediyesinin Göz ihtiyacı olan yerler b) Mevcut Altyapı Kullanımı c) Durak,Terminal,Sahil Dolgu Alanı, Ana Arterler ÜCRETSİZ 31, 00 84, 00 4

5 D) SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) D 1) SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) (1 YILLIK) a) Saha dolabı, outdoor kabin b) Ankesör telefon c) Diğer yol vb üst yapılar 60, ,00 40, 00 D 2) SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) 10 YILLIK a) Saha dolabı, outdoor kabin b) Ankesör telefon c) Diğer yol vb üst yapılar 360,00 180,00 200,00 D 3) SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) 20 YILLIK a) Saha dolabı, outdoor kabin b) Ankesör telefon c) Diğer yol vb üst yapılar 600,00 300,00 350,00 1- Ücret Tarifesinin Hukuki Gerkeçesi Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile tarih ve sayılı Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır. 2- Altyapı Katılım ve Güzergah bakım bedelleri altyapı tesisini kuran işletmeci veya kuruma ödenmesi gereken ücr etlerdir. 3- Güzergah Arıza Bakım Onarım Bedelleri güzergahta oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içinde müdahale ve 24 sa at içerisinde gidilme şartıyla yapılacak müdahaleler için belirlenmiş ücret olup, kablo arızası ve deplase çalışmalarında oluşan bedeller hariçtir. Kablo arızası müdahalesi her işletmenin kendi yükümlülüğünde olup, deplaseler ise o güzergahta kablosu bulunan işletmesi sayısınca ayrıca he saplanarak karşılıklı mahsuplaşılacaktır. 4- Yeni altyapı tesisini yapacak olan işletmeci Çanankkale Belediyesi'nin göz ihtiyacı olması durumunda Geçiş Hakk ı Ücreti Tarife Pozundan ücretlendirilmeye tabii tutulacak olup, 1 nolu Geçiş Hakkı Protokolü imzalanacaktır. Çanakkale Belediyesi İşletmec isinden geçiş hakkı bedeli almayarak boş gözü kullanır. İşletmeci güzergahın bakım sorumluluğunu yerine getirmezse Çanakkale Belediyesi g üzergahın bakımını yaptırır ve bakım bedelini işletmeciden talep eder. 5- Mevcut altyapı tesislerini kullanacak olan işletmeci, altyapı katılım bedelinde belirtilen bedeli, altyapı tesisini ku ran işletmeciye veya kuruma (altyapı katılımı ve güzergah bakım protokolü imzalanacaktır. İlgili işletmecinin Çanakkale Belediyesinin bildirdiği h esap numarasına bedel ödendikten sonra makbuzun ibrazı ile veya muvafakatname getirilerek )ödenecek daha sonra ise geçiş hakkı ücret tarifesinden ücretlendirilmeye tabi tutularak 2 no'lu geçiş hakkı protokolü imzalanacaktır. Bakım bedeli Çanakkale Belediyesine ödenmediği takti rde 2 no'lu geçiş hakkı fesih edilir. 6- Yeni Elektronik Haberleşme Altyapı tesisini yapacak işletmeci, Çanakkale Belediyesinin göz ihtiyacı olmaması du rumunda Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi pozundan ücretlendirilmeye tabii tutulacak olup, 3 no'lu Geçiş Hakkı Protokolünü imzalayacaktır. 7. Vadesinde ödenmeyen tüm ücretlere 6183 sayılı Amme Alacakları Kanun hükümleri uygulanır. E) BELEDİYE ve MÜCAVİR ALAN İÇİNDEKİ ELEKTRİK TRAFOLARI, PANO VE ELEKTİRİK DİREKLERİNİN YER TAHSİS Ü CRETİ (YILLIK) 5

6 1) Elektirik aydınlatma direklerinin herbiri için 2) Yer altı Elektirik panolarının herbiri için 250,00 400,00 6

7 3) Trafo Yer tahsis ücreti TL/m2(Cadde,Meydan,Park ve otoparklar ) 4) Trafo Yer tahsis ücreti TL/m2 (Şehrin diğer bölgeleri ) 5) Güzergah Bakım ve Onarım Bedeli TL/m 2 200,00 100,00 0, 80 F) DOĞALGAZ REGÜLATÖR ALANLARININ YER TAHSİS ÜCRETLERİ (TL/m2) (YILLIK) 1) Regülatör yer tahsis Ücreti 500,00 G) P.T.T. MEKTUP TOPLAMA KUTULARI ÜCRETİ (YILLIK) 1) P.T.T Mektup Toplama Kutuları Ücreti her biri için 250,00 6. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6.1. İŞ MAKİNALARI TAHSİS ÜCRETLERİ Birim: Saat a)fe-28 Kepçe 400,00 b)953 Kepçe. 400,00 c)fr-15 (Fiat Allis) Loder 315,00 d)d8-k Dozer 500,00 e)105a-(fiat Allis) Greyder 650,00 f)120g (Caterpiller) Greyder 345,00 g)3cx JBC Kepçe Ekskavatör-Loder 315,00 h)kompresör 365,00 ı)tır 400,00 j)forklift / Silindir 345,00 k)kamyonlar (Şehir içi) 370,00 l) Küçük Süpürge Aracı 130,00 m) Büyük Süpürge aracı 200,00 Belediyemiz sınırları içinde yukarıda yazılı ücretler, mücavir alan içinde yapılacak çalışmalar için talep edilen aracı n 1 saatlik çalışma ücreti olarak karşısında yer alan ücretin birbuçuk katı alınır. Belediye ve mücavir alan sınırlarımız dışında ise (gidiş+geliş) mesafesinin 1/10 miktarı saat ücreti ile çarpılır. (Bel ediye ve Köy Muhtarlıklarından ücret alınmaz.) 6.2. YOL ve MEYDANLARDA ULAŞIM ÜST YAPI TESİSLERİ TAHRİBAT ÜCRETLERİ Su, kanal, elektrik, haberleşme ve iletişim, bilgi teknolojileri, doğalgaz vb firmalarının bağlamalarında, inşaat yıkı m ve yapımlarında oluşacak tahribatlardan: a) Asfalt yol tahribatı (m²) 200,00 b) Sathi yol tahribatı (m²) 200,00 c) Beton Kilit Parke yol tahribatı (m²) 125,00 d) Granit Küp Taş yol tahribatı (m²) 200,00 e) Beton kaldırım tahribatı (m²) 80, 00 f) Granit Plak Taş kaldırım tahribatı (m²) 250,00 g) Kilit Parke Taş kaldırım tahribatı (m²) 120,00 h) Karosimon kaldırım tahribatı (m²) 80, 00 ı) Granit Bordür tahribatı (metretül) 240,00 j) Beton Bordür tahribatı (metretül) 200,00 k) Yağmur oluğu tahribatı (granit ve beton) (metretül) 150,00 l) Granit Yol Sınır Elemanı (Baba) (adet) 200,00 m) Pik Döküm Yol Sınır Elemanı (Baba) (adet) 200,00 n) Galveniz Elektro statik boyalı elektrik direği ve armatür (adet) 2.500,00 o) Yol ve kaldırım üzerinde bulunan kanalizasyon kapağı (adet) ( kg) 420,00 p) Yol ve kaldırım üzerinde bulunan yağmur ızgarası (adet) (30-50 kg) 200,00 7

8 r) Yatay ve düşey trafik işaret ve işaretlemeleri tahribatı (adet) 150,00 s) Trafik ışıkları tahribatı (adet) 1.250,00 t) Belediye dışında alt ve üst yapı üretimi gerçekleştiren kurum, kuruluş ve özel firmaların belediye tarafından 1.250,00 Kent genelinde park, yeşil alan ya da kamuya açık alanlarda bulunan yukarıda tanımlanmayan kent mobilyalarına verilen zararlarda, zarar verilen malzemenin fatura bedelinin 2 katı bedel tahsil edilir CURUF VE MOLOZ DÖKME ÜCRETİ a) Kalorifer cürufu attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye ücreti olarak her bir sefer için ücret alınır. b) Moloz attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye ücreti olarak her bir sefer için 335,00 500,00 c) Yükleme işini de Belediyenin yapması halinde nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti İş Makinal arı Tahsis Ücretleri esas alınarak belirlenir. d) Yeni iskan alan dairelere yapım nedeniyle (kaldırıma ve yola) verilen hasar bedeli olarak yol ve meydanlarda u laşım üst yapı tesisleri tahribat ücretleri esas alınrak belirlenir TOPRAK HAFRİYAT DÖKÜM YERİ GÖSTERME ve YÜKLEME - TAŞIMA a) Hafriyat Döküm Yeri Gösterme Ücreti (1m3) ( m3/tl ) Şahısların veya Kurumların (TEDAŞ, TELEKOM, Doğalgaz vb.) Kent içinde, kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan hafriyatın belirli bir yerde toplanması amacı ile hafriyat belediyenin göstereceği bir alana dökülmesi ve bu yerlerin tesviyesi zorunludur. (KDV dahil değildir) b) Şahısların veya Kurumların (TEDAŞ, TELEKOM,Doğalgaz vb.) kent içinde kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan harfiyatın yüklemesi talepte bulunanlarca yapılması ve harfiyatın belediyenin göstereceği alana belediyece taşınması halinde "nakliye ücreti" her bir sefer için ( KDV dahil değildir ) 2, ,00 c) Kazıdan çıkan harfiyatın yükleme işinin belediyece yapılması durumunda. Nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik ke pçe çalışma ücreti alınır. ( KDV dahil değildir ) 7. HAL MÜDÜRLÜĞÜ 1. Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, her yılın ocak ayında belediye meclisince belirlenir ve te minatlar Ocak ayı sonuna kadar yeni miktara tamamlanır. 2. Hal Yönetmeliği' nin teminatları düzenleyen 31. maddesinin üçüncü fıkrasında; "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak kaydı ile meclis tarafından belirlenir." denilmektedir. Bu kapsamda teminatlar AYLIK KİRA BEDELİ X 12 X %10 şeklinde hesaplanır. 2.a) Banka Teminat mektubunun, Ülkede faaliyet gösteren bir bankadan alınması, vaz geçilmez olanaksız ve kesin olması gerekir. Ayrıca Banka teminat mektubu ile diğer teminatlarda asgari bir yıllık geçerlilik süresi aranır. 2.b) Teminatlar, Mali Hizmetler Müdürlüğünde ilgili hesaplarda muhafaza edilir. 2.c) Herhangi bir nedenle işyerindeki kiracılık veya mülkiyet hakkı sona erenlere, yerine getirmeleri gereken bir yü kümlülüklerinin bulunmadığı tespit edildikten sonra teminatları iade edilir. 2.d) Teminatlar her halükarda hakkın sona ermesinden itibaren altı ay geçmedikçe iade edilmez. *Teminatlarla ilgili diğer iş ve işlemlerde Hal Yönetmeliğinin 31 maddesinin hükümleri uygulanır. 2.e) Teminatlar amacı dışında kullanılamaz, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve haczedilemez 3. Toptancı halindeki işyerini başkasına devredenlerden alınacak devir ücreti 3.000,00 8. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR DURUM ÜCRETİ A. Şehir İmar planı sınırları ile Güzelyalı ve Dardonos mücavir alan sınırları içersinde 1. Normal imar parseli için, toplam inşaat alanının 100 m² kadar 8

9 220,00 2. Toplam İnşaat alanı 600 m2' ye kadar plan İmar persellerinde (600m2 dahil), Normal imar parseli için,toplam inşaat alanının 100 m² den üzerindeki her m² için sonrası 3. Toplam İnşaat alanı 601 m2' den büyük İmar persellerinde (601m2 dahil), Normal imar parseli için,toplam 0, 80 * Şehir İmar planı sınırları ile Güzelyalı ve Dardonos mücavir alan sınırları içersinde; Parselin cephe aldığı sokak Em lak Rayiç Bedelinin 400'e bölünmesi ile bulunan katsayı ile çarpılır. B. Kentsel Gelişme Alanı İmar Planı içerisinde 1. Normal İmar parseli için toplam inşaat alanının her m2 'si 2. İmar uygulaması görmemiş parsellerden 3. Mücavir alan sınırları ve planı olmayan alanlarda yapılan uygulamalarda yazılı imar durumu için 3, ,00 275, İMAR PLANI veya PLAN TADİLAT DOSYASI YERİNDE İNCELEME ve RAPOR ÜCRETİ a) İmar uygulaması için dosya kontrol ücreti b) İlave/mevzi imar tadilat imar planı dosyası için (1/5000-1/1000)* 220, ,00 * Aynı parsel için, aynı içerikli olarak hazırlanıp müracaatı yapılan değişiklik önerileri 1 yıl içinde ikinci kez gelmesi halinde dosya inceleme ve rapor ücreti 2 kat alınır TEKNİK BELGE KONTROL ÜCRETLERİ a) Yol kot tutanağı Onay Ücreti b) İmar adası nokta koordinatlarının verilmesi ücreti (Parsel başına) c 1) Temel Üstü Vizesi Kontrol Ücreti Parsel içindeki bir bina için c 2) Temel Üstü Vizesi Kontrol Ücreti Aynı parselde ilave her bir bina için d) Aplikasyon Projesi Kontrol Ücreti e )Tadilat Ruhsatı kontrol ve inceleme ücreti f) Kat mülkiyetine esas röperli krokisi, vaziyet planı, bağımsız bölüm planı onay ücreti 140,00 15, ,00 100,00 140,00 200,00 160, TEMEL HARFİRİYAT DÖKÜM YERİ GÖSTERME ÜCRETİ a) İnşaatlardan çıkan harfiyat ve molozların belirli bir yerde toplanması amacı ile belediyenin göstereceği bir alana mülk sahibi yada müteahhit kendi aracı ile harfiyat ve moloz nakli kendisine ait olmak üzere Ruhsat aşamasında, binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumsuz binalar için 1.5 mt.nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti inşaat alanının 100 m² den üzerindeki her m² için sonrası 1, 30 inşaat alanının 100 m² den üzerindeki her m² için sonrası 1, 30 1, 75 9

10 b) Ruhsat aşamasında, Binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumlu binalar için 3 m'nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti çarpılması sonucu çıkan miktar kadar temel hafriyat döküm yeri ücreti 1, TEMEL ATIK SU ÜCRETİ Belediyeye ait yağmur suyu kanallarının ve su kanallarının kullanılması, kamuya ait yolların kullanılması halinde te mel atık su ücreti alınır. Su tahliyesi gerekmemesi durumunda tutulan rapor ve tutanakla yapılan tespite göre bu ücretler alınmaz. a) Ruhsat aşamasında, binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumsuz binalar için 1.5 mt.nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti b) Ruhsat aşamasında, Binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumlu binalar için 3 m.nin çarpılması sonucu b) Ruhsat aşamasında, Binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumlu binalar için 3 m.nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti çarpılması sonucu çıkan miktar kadar temel hafriyat döküm yeri ücreti alınır VAZİYET PLANI, AVAN, RÖLÖVE PROJESİ KONTROL-TASTİK ÜCRETİ Bağımsız bölüm başına 1, 20 1, , ASANSÖR İŞLETME RUHSATI ÜCRETİ a) Yıllık Asansör Kontrol Ücreti b) Asansör Tescil Belgesi Tasdik Ücreti 200,00 120, GEOTEKNİK ETÜT KONTROL RAPORU ONAY ÜCRETİ a) İnşaat Alanı m2 ye kadar (1.000m2 dahil) b) İnşaat Alanı 1.000m m2 arasında (2.000m2 dahil ) c) İnşaat Alanı m2 den fazla 180,00 300,00 400, İMAR PLANI FOTOKOPİ ÜCRETİ ve FOTOKOPİ ÇEKİMİ Onaylı imar plan fotokopisi imar durumu yerine geçmez. (Bilgi Edinme Kanunu gereğince ilk 10 sayfadan ücret alın maz) a) Şeffaf küçük fotokopi (A-4) (adedi) b) Şeffaf büyük fotokopi (A-3) (adedi) c) Küçük fotokopi (A-4) (adedi) d) Büyük fotokopi (A-3) (adedi) 10, 00 10, 00 10, 00 10, BİLGİSAYAR ÇIKIŞLI İMAR PAFTA VE BELGE ÜCRETİ a) Ozalit kopya paftası için (adedi) b) Şeffaf ozalit (aydınger) paftası için (adedi) c) Şeffaf ozalit (polyester) paftası için (adedi) 20, 00 20, 00 20, 00 10

11 d) Şeffaf ozalit ve polyester getirilmesi durumunda yukarıda belirtilen ücretlerin %50 si alınır FEN ELEMANLARI (Mühendis,Mimar,Şehir Plancısı) KAYIT veya KAYIT YENİLEME ÜCRETİ a) Fen elemanları yeni kayıt belge ücreti b) Fen elemanları kayıt yenileme belge ücreti (yıllık) 240,00 160, MÜTEAHHİT ve SÜRVEYANLARIN YENİ KAYIT veya KAYIT YENİLEME ÜCRETİ a) Müteahhit yeni kayıt belge ücreti 1.000, TESCİLLİ ESKİ ESER İMAR ÜCRETLERİ : İçinde tescilli eski eser olduğu tapu kayıtlarında belirtilen ve tescil şerhi bulunan parsellerde belirtilen TESCİLLİ ESKİ ESER İMAR ÜCRETLERİ : İçinde tescilli eski eser olduğu tapu kayıtlarında belirtilen ve tescil şerhi bulunan parsellerde belirtilen ücretlerde %50 oranında indirim uygulanır. 11

12 b) Müteahhit kayıt yenileme belge ücreti c) Yapı denetim şirketi ilk kayıt ücreti d) Yapı denetim şirketi belge yenileme ücreti EXPERTİZ RAPOR DÜZENLEME ÜCRETİ 650, ,00 650,00 600, BELGE TASDİK ÜCRETİ a) Belge tasdik ücreti (İmar durumu onayı için) b)inşaat ruhsatı ve yapı Kullanma izni Tasidik ücreti (sayfa başına) c) Kat İrtifakı Onayı (daire başına) d) İş Bitirme Belgesi Onayı 90, 00 45, 00 50, , YAPI RUHSATINA ESAS İMAR OTOPARK ÜCRETLERİ a) 3194 sayılı İmar Kanunun Otopark Yönetmeliği gereğince tarih ve 220 ve tarih ve 162 sa yılı Belediye Meclis kararlarıyle kabul edilen Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin otopark bedellerinin tespiti ile ilgili 4.maddesi uyarınca yılı otopark bedeli olarak a.1-1.derece Bölgede otopark ücreti a.2-2.derece Bölgede otopark ücreti a.3-3.derece Bölgede otopark ücreti a.4-4.derece Bölgede otopark ücreti a.5-5.derece Bölgede otopark ücreti 2.400, , , , ,00 b) Otopark ücretleri, inşaat ruhsatı alımı esnasında, o yılın değerleri ile defaten (peşin) ödenir. c) İstek halinde Tarih ve sayılı RG de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4. maddesi f bendinde ki Ek 3. pragrafında belirtildiği üzere İnşaat Ruhsatı aşamasında %25'lik kısmı peşin, geri kalan %75'lik kısmı ise 90 gün içerisinde ödenir FİDAN - DİKİM VE BAKIM ÜCRETİ a) KONUT a1) Daire Başına (10 fidan için) 3, 50 b) İŞYERLERİ b1) 100m² üzerindeki her bir iş yeri için b2) 100m² den küçük olan her bir işyeri NUMARATAJ ÜCRETİ Her bağımsız bölüm başına 120,00 75, 00 15, 00 12

13 8.19. SOSYAL VE TEKNİK DONATI ALANLARI ÜCRETİ: Herhangi bir nedenle nüfus artışı ortaya çıkan parsellerden, artışa neden olan işlemin onayına kadar geçen süre içinde alınmak koşulu ile ayrılması gereken yeşil alan m² si, nüfus artışı dikkate alınarak idarece hesaplanır. Yapılan hesaplarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve aynı kanununmekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine ve aynı maddenin EK2 tablosuna göre işlem yapılır. (Kişi başına 10 m² yeşil alan ayrılmıştır.) Nüfus artışı meydana gelen parsel malikinden, parselin bulunduğu yolun emlak rayiç bedeli dikkate alınarak, aynı bölgede eş değer bir alanda yeşil alan ayırabilmek için yapılacak kamulaştırmalarda kullanılmak üzere yapılan hesabın %25 i oranında yeşil alan ücreti alınır. Yeşil Alan Ücreti: İlave nüfus (kişi sayısı) x cephe alınan yolun emlak rayiç bedeli x 1 kişi başına düşen yeşil alan (10 m²) x %25 olarak hesaplanır. Dosyanın askı süresi olan 1 ay içinde yeşil alan ücreti peşin alınır SIĞINAK KONTROL ÜCRETİ Her bağımsız bölüm başına ARŞİVDEN DOSYA ÇIKARMA ÜCRETİ Dosya başına 12, 00 25, YERİNDE TESPİT ÜCRETİ a) Arazi inceleme (emsal,temel vizesi v.b) b) Yapı kullanma izni için yerinde kontrol ücreti müstakil binalarda (Bağımsız bölüm başına) İSKELE KURMA ÜCRETİ (Boya, Badana, dış cephe tadilatı, iyileştirmesi, mantolama v.b. İçin kurulan her türlü malzemeden iskele için alınacaktır.) 35, 00 25, 00 60, BELGE VERİLMESİ ÜCRETİ a) Yanan - yıkılan yapılara izin ücreti b) Onarım Ön İzin Belgesi verilmesi ücreti c) Onarım Uygunluk Belgesi verilmesi ücreti d) Jeolojik ve jeoteknik raporların incelenmesi ücreti e) Kazı ve Zemin iyileştirme Ruhsatı Verilmesi Ücreti f) Zemin etüt rapor bedeli 35, 00 70, 00 70, 00 90, ,00 60, tarih ve 2010/23 sayılı meclis kararı ile tanımlaması yapılan "Yeşil Ekolojik Ev" olarak projelendirilen " y apıda yeşil-ekolojik eve ilişkin maddelerden en az ikisinin sağlanması durumunda tarifemizde belirtilen ruhsat aşamasında işgaliye ücretinin yarı sı alınır, daha fazla maddeyi sağlayanlardan işgaliye bedeli alınmaz. 9. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 9.1. İTFAİYE BELGE HİZMET ÜCRETLERİ a) Belediye sınırları içinde, İşyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Bakkal,Kahvehane,Berber,Lokanta ve benzeri) b) Mücavir alanda işyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Bakkal,Kahvehane,Berber,Lokanta ve benzeri) c) Belediye ve mücavir alan dışında işyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Bakkal,Kahvehane,Berber,Lokanta ve benzeri) 20, 00 30, 00 40, 00 13

14 d) Belediye sınırları içinde Fabrika, Maden ocakları,akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve benzeri kuruluşlara verilecek iş yeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli e) Mücavir alanda Fabrika, Maden ocakları,akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve benzeri kuruluşlara verilecek iş yeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli 750,00 f) Belediye ve Mücavir alan dışında Fabrika, Maden ocakları,akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve benzeri kuruluşlara verilecek iş yeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli 9.2. BACA TEMİZLEME ÜCRETLERİ 500, ,00 Kişi, kurum tarafından resmi olarak müracaat edilmesi durumunda İtfaiye Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek olan baca temizleme hizmetinin tahakkuku oluşturulur. Yapının özelliği ve kişilerce yapılmış önceki müdahalelerden kaynaklanan sorunlar nedeni i le açılamayan bacalar için geri ödeme yapılmaz. a) Müstakil Ev bacası (katı-sıvı yakıt) b) 1-10 arası daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt) c) 11 ve üzeri daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt) d) Toplu Konut ve Siteler (katı-sıvı yakıt) e) Otel, Motel, Özel Yurt Pansiyon (katı-sıvı yakıt) f) Kat kaloriferi (katı-sıvı yakıt) g) Lokanta,Fırın,Cafe,Bar,Fasd Food ve benzerleri işletmelere ait katı-sıvı yakıt bacalar h) Resmi dairelerin kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt) (Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardan (İlk öğretim,lise ) ücret alınmaz, özel okullardan alınır) I) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre kent içinde baca temizleme hizmeti veren kişi ve firmalara yılda bir defa olmak kaydı ile verilecek "Yetkinlik Belgesi" ücreti ( Yetkinlik Belgesi her yıl tekrar revize ettirilir ) 35, ,00 500,00 700,00 550,00 50, ,00 600,00 650,00 j) "Kontrol Bandrol Ücreti" Yetkili firmalardan baca temizleme ve denetim ücretlerinin toplamından KDV hariç %5 oranında alınır 9.3. İTFAİYE ARAÇLARININ ÇALIŞMA ÜCRETLERİ a) Şehir içi (1 saat) b) Mücavir alan (1 saat) c) Dalgıç su motoru ile çalışma (özel talep halinde) (1 saat) 350,00 500,00 40, 00 d) Yangın, doğal afet, ilk yardım, kurtarma vb. gibi durumlarda ücret alınmaz 9.4. YANGIN GÜVENLİK VE ARAMA KURTARMA EĞİTİMLERİ a) Kamu ve Özel işletme çalışanına yönelik yerinde yapılacak kişi başı 6 saatlik (1 gün) itfaiye Yangın ve Güvenlik eğitimi, (Teorik Eğitim salonu başvuru sahibi tarafından, pratik eğitim alanı belediyemiz tarafından sağlanır. Eğitim Programı isteğe göre Günlük,Haftalık ve aylık olarak uygulanır.kişi başı 6 saatlik (1 gün) üzerinden ücret alınır.) 50, 00 b) Özel Kurum Kuruluşlara ait iş yerlerinde, yerinde yapılacak yangın güvenlik,deprem ve tahliye tatbikatları 14

15 500, SU TAŞIMA ÜCRETLERİ a) Şehir İçi b) Mücavir Alan 250,00 350,00 c) Talep edilen arazöz su miktarı belirtilen adresteki yere götürülüp bekleme yapılmadan su miktarı teslim edilir. İ nşaat yıkımı ve benzeri olaylarda aracın beklemesi sözkonusu olduğunda ayrıca bekleme saati kadar itfaiye araçlarının çalışma ücreti alınır. 10. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SANAT KURS ve ATÖLYELERİ A. YAZAR SANATÇI EVİ a) Kurs katılım ücreti (Tam) b) Kurs katılım ücreti (Öğrenci -Öğrenci kimlik kartı ile) 20, 00 10, 00 B. ERKAN YAVUZ DENEYSEL SANAT ATÖLYESİ a) Tiyatro Çalışmaları (Haftalık) b) Panel- Toplantı (Günlük) c) Film Gösterimi (Günlük) 100,00 25, 00 25, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇ SATIŞ ve PEYZAJ DÜZENLEME ÜCRETLERİ Belediye sınırları içinde yeşil alan düzenlemeleri, refujlerde meydana gelen hasarların tazmini için; ( Belirlenen Tari feye KDV Dahil Değildir ) a) Yaprağını döken ağaçlardan (her yaş için) b) İğneli ağaçlar (her yaş için) c) Çim ve çiçek alanlarının düzenlenmesi (m²) 35, 00 45, 00 55, SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ ) Birinci Sınıf Mezar Yeri (Aile Mezarlığı) a) Aile Mezarlığı Bölgesinden Mezar Yeri Ücreti (2 kişilik) (1 Gömülü, 1 Boş) b) Definden önce mezar yeri almak isteyenlerden Aile Mezarlığı Bölgesinde (2 kişilik) (2 boş) 1.300, , ) İkinci Sınıf Mezar Yeri (Sıralı Mezarlık) 15

16 a) İkinci Sınıf Sıralı Mezarlıkta Tek kişilik Mezar Yeri (1,5x3 m²) (Gömülü) b) İkinci Sınıf Sıralı Mezarlıkta definden önce tek kişilik mezar yeri (3X1,5m2) (boş) 300,00 650, ) Kimsesizler ve bebekler için 3. Sınıf Mezarlıkta ücretsiz mezar yeri verilir ) Birinci Sınıf Aile Mezarlığında ve İkinci Sınıf Sıralı Mezarlıkta dört adet boş mezar yerinden fazla satış yapılmaz ) Gazi, şehit ve eşlerine ücretsiz yer tahsisi yapılır ) Belediyeye bağlı mezarlıklarda ticari amaçlı mezar inşa eden, bakım, ağaç dikimi veya peyzaj yapmak isteyen firma yada şahıslardan yılda bir defa olmak üzere yetki belgesi ücreti alınır. 13. SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 550, İÇMESUYU Konut Aboneliği a) İskan Ruhsatı Bulunan Konutlar b) Mücavir Alan 1,95 2, 95 2,95 3, İşyeri Aboneliği a) Lokanta(1.a*), kıraathane(1.b**), berber, kuaför, hamam, Çamaşırhane b) a bendinde yer alan işyerleri dışındakiler (Ticarethaneler) c) Mücavir Alan d) MEB Sertifikalı Öğrenci Yurtları e) Turistlik Otel f) Otel, Motel ve Pansiyon g) WC Sanayi Aboneleri a)sanayi Aboneleri(Şebeke kendine ait )(enaz 50 kişi istihdam eden.) 2,50 3, 15 4,00 5, 50 4,00 6, 60 2,00 2, 90 2,00 3, 00 2,50 3, 15 2,50 3, 15 3,50 4, 50 2, 00 b)organize sanayi bölgesi (Şebeke kendine ait) 1, İnşaat/ Şantiye Aboneleri 5,00 8, Resmi Aboneler a) Eğitim Birimleri(MEB na ait kurumlar) 16

17 b) Sağlık Birimleri c) Askeri ve Askeri Birimler d) Diğer (a,b ve c bendi haricinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu kurumları, resmi dinlenme tesisleri) e) Üniversite f) Ceza Evleri İskan Ruhsatı Bulunmayan Bağımsız Bölümler Sergi, fuar, sirk, panayır vb geçici seyyar yerler ve belediyece tahsise izin verilen yerler Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Abonelikler 2,80 3, 15 3,00 4, 70 4,50 5, 50 4,50 5, 50 3,00 4, 70 1,95 2, 95 3,50 5, 50 4,50 6, 00 2,00 3, Gemi 19, Güzelyalı Mücavir Alan (Şebekekendine ait ) 1, 80 * a.1.a) Lokanta tanımına giren iş kolları: Pide,Lahmacun,Kebab salonu,)(kahvaltı, Hamburger,Pizza salo nları, Çorba,köfte,Izgara salonları ) ** a.1.b) Kıraathane tanımına giren iş kolları: 1.sınıf,2.ci sınıf Kahveci,kafe ve Lokal İşletmeleri sayılı 5378 Sayılı 2022 sayılı Kanunlar ile Bakanlar Kurulunun 08/01/2002 Tarih ve 2002/3654 Sayılı kararı ile Özel hak sahibi olan Mesken Abonelerine Su bedelinin %50 si oranında indirim yapılır. -Birim fiyat m3'tür. Birim fiyatlara KDV dahil değildir. 1 m3 su tüketim bedeline Bakanlar Kurulu kararınca tespit edilen miktarda Çevre Temizlik Vergisi ayrıca uygulanır. Tarife gruplarının açıklamaları Çanakkale Belediyesi Su ve kanalizasyon hizmetlerinde uygulanacak usus ve esalara ilşkin Yönetmelikte bulunmaktadır. - Su kullanımına ilişkin cezai durumlar da bu yönetmelik esasları doğrultusunda uygulanır ATIK SU (m³) ( KDV Dahil Değildir ) tarih ve sayılı RG' de yayımlanan "Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar uygulanır. a) Taşıma suretiyle arıtma tesisine bırakılan atık su b) Konut c) Kamu d) Ticarethane e) Sanayi f) Organize sanayi Bölgesi 0, 60 0, 60 1, 50 1, 25 2, 50 2, 50 17

18 13.3. VİDANJÖR ve KANAL AÇICI ARAÇLARIN ÇALIŞMA ÜCRETLERİ a) Şehiriçi Vidanjör Bedeli (1 sefer için) b) Mücavir Alanlarda Vidanjör Bedeli (1 sefer için) c) Şehiriçi kanal temizleme Bedeli (1 sefer için) d) Mücavir Alanlarda Kanal Temizleme Bedeli (1 sefer için) 70, 00 75, 00 70, 00 75, İÇME SUYU ve KANALİZASYON HATTI HİZMET ÜCRETLERİ 1) Su ve Kanalizasyon durum belgesi bedeli (Kottutanağı ) 2) Sıhhi Tesisat Uygulama Projesi İnceleme ve Onay Belgesi (UPİB) (Tek bina km ) 3) İşletme uygulama Projesi inceleme ve onay belgesi (Siteler için blok başına ) 4) Ruhsat aşamasında özel arıtma,pompa ve deşarj tesisi uygulama projeleri inceleme ve onay belgesi 5) Su bağlantı Bedeli (Tüm abone guruplarından bir defaya mahsus yapı kullanım izini aşamasında ) 6) Şube yolu bakım bedeli (Yapı kullanım izini aşamasında ) 7) Tetkik ve Keşif bedeli (proje başına ) 8) Alt Yapı bağlantı bedeli (m) "6.2. YOL ve MEYDANLARDA ULAŞIM ÜST YAPI TESİSLERİ TAHRİBAT ÜCRETLERİ" nde belirtilen tarife doğrultusunda Bağlantı bedeline ilave olarak tahribat ücreti alınır. 9) Deşarj izin belgesi (DİB) (yıllık ) 10) Alt yapı üretimi yapan firmalara verilen iş bitirme belgesi 110,00 220,00 880,00 300,00 50, 00 75, 00 18, ,00 100,00 750, İÇME SUYU ARITMA TESİSİ Fiziksel (mekanik) a) Q 50 b) 50 < Q 250 c) 250 < Q 1000 d) Q > ,00 250,00 350,00 450,00 Fiziksel+ Biyolojik a) Q 50 18

19 400,00 b) 50 < Q 250 c) 250 < Q 1000 d) Q > ,00 800, ,00 Fiziksel + Kimyasal a) Q 50 b) 50 < Q ,00 600,00 c) 250 < Q 1000 c) 250 < Q ,00 d) Q > ,00 19

20 Fiziksel + Biyolojik+ Kimyasal a) Q 50 b) 50 < Q 250 c) 250 < Q 1000 d) Q > ,00 800, , , İÇME SUYU ve ATIK SU ANALİZ ÜCRETLERİ 1 Alkalinite 25, 00 2 Asidite 25, 00 3 Bulanıklılık 15, 00 4 Toplam Askıda Katı Madde 35, 00 5 Toplam Çözünmüş Madde 30, 00 6 K.O.İ 45, 00 7 P.H. 15, 00 8 Elektriksel İletkenlik 15, 00 9 Sıcaklık 15, Serbest Klor 35, Oksijen Doygunluğu (%) 20, Çözünmüş Oksijen 20, Toplam Sertlik 30, Tuzluluk 15, Florür (F) 50, Krom -VI(Cr) 50, Sülfat 50, Amanyum Azotu 45, Nitrat Azotu 50, Nitrit Azotu 50, Serbest Siyanür 50, Klorür 50, Aluminyum (Al) 55, Bakır (Cu) 55, Bor (B) 55, Demir (Fe) 55, Kadmiyum (Cd) 55, Kurşun (Pb) 55, Mangan (Mn) 55, Nikel (Ni) 55, Fekal Koliform 35, Toplam Koliform 65, Pseudomonas Eruginosa 50, Streptococcus Faecalis 50, TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇLAMA ÜCRETİ Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların mülklerini ilaçlatma amacı ile Belediyemize müracaat etmeleri halind e ilaç bedeli kendilerine ait olmak üzere: a m2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti 66, 00 b m2 199 m2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti c m2 (dahil) ve üzeri alanların ilaçlama ücreti her 1 m2 ilave için 77, 00 0, 45 20

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemelere dayanak alınarak oluşturulmuştur. *

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI GELİR TARİFESİ 2013 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tahakkuk ve takibinden ilgili Müdürlükler

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemeler dayanak alınarak oluşturulmuştur.

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ 2017 * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemeler dayanak alınarak oluşturulmuştur.

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU 2015 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 11. maddesi Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Birimi(Adet,saat, m2, m3, ton, gün vb.)

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Birimi(Adet,saat, m2, m3, ton, gün vb.) Gelirin Türü(Vergi, resim, harç, ücret) Gelirin Dayanağı T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gelirin Adı Birimi(Adet,saat, m2, m3, ton, gün vb.) GEÇİCİ ÇALIŞMA

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 6 TL.2 Konut,

Detaylı

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE 2011 YILI GELİR Sİ 2011 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-65)

SİRKÜLER RAPOR (2010-65) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık)

b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) YILI GELİR Sİ * Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. *Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler ile

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

T. C. YUNUSEMRE BELEDİYESİ

T. C. YUNUSEMRE BELEDİYESİ T. C. YUNUSEMRE BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ YUNUSEMRE BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü ATIKSUALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 1. Dilekçe 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre 15 gün

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2017/2-1 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2017 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

Dalaman Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin Belirlenmesi

Dalaman Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin Belirlenmesi Dalaman Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin Belirlenmesi Büyükşehir Belediye Meclisince 09/12/2014 günü yapılan toplantıda komisyonunuza havale edilen Dalaman Belediyesi Evsel Katı Katı Atık Tarifesi

Detaylı

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 05.01.2010 / 13-1 2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2010 yılında uygulanacak Belediye Gelirleri Kanununda yer alan had ve tarifelerin belirlendiği 38 seri No lu Belediye

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BETON VE ZEMİN LABORATUARI BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

2.2.1 Yolcu Sayısı Kriteri İstasyon tesislerini kullanan yolcu sayısına göre sınıflandırmaya esas puanlama şu şekilde yapılmıştır.

2.2.1 Yolcu Sayısı Kriteri İstasyon tesislerini kullanan yolcu sayısına göre sınıflandırmaya esas puanlama şu şekilde yapılmıştır. Ek-6.3.2 Hizmet Tesislerinden Yararlanma Tarifesi 1 Genel Bilgi Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği Ek-2.2 de belirtilen ve kendisinin kullanımında olan hizmet tesislerindeki hizmetler,

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

Ataşehir Belediye Başkanlığı. İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Katı Atık Tarife Raporu

Ataşehir Belediye Başkanlığı. İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Katı Atık Tarife Raporu İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Katı Atık Tarife Raporu İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KATI ATIK TARİFE RAPORU EK-1: Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz iii EK-2:

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ: SIRA NO ABONE TÜRÜ LER m 3 / AY BİRİM FİYAT / m 3 ATIKSU BEDELİ (Birim Fiyatın %45 i / m 3 A B C MESKEN İŞYERİ

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-3 KONU : 49 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları Maliye

Detaylı

GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016

GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016 GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI 2016 GOSB HİZMET BEDELLERİ KİTAPÇIĞI Doküman No : DT.02 Yayın Tarihi : 07.02.2008 Revizyon Tarihi: 03.02.2016 Revizyon No : 18 GOSB, 4562 sayılı OSB Kanunu na istinaden,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI SÜRESİ (EN GEÇ) 1 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 2- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ (A Grubu Plancı İmzalı) 3- TAPU 4- NOTER VEKÂLETİ (gerektiğinde) 5- MUVAFAKATNAME (gerektiğinde) 6 AY 2 RESMİ İMAR DURUMU 3- ÇAP (gerektiğinde)

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :473 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 55- Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi c) Dalaman Belediyesi nin 2016 yılı Evsel Katı Atık

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı