Belediyenin İmar Planının Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası'' konulu tezle yüksek lisansımı 1993 yılında bitirdim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediyenin İmar Planının Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası'' konulu tezle yüksek lisansımı 1993 yılında bitirdim."

Transkript

1 Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR İdare Hukuku Anabilim Dalı İ L E T İ Ş İ M : Yazışma Adresi : D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dokuzçeşmeler Kampusü- Buca İzmir/TÜRKİYE Tel : (90) (232) Faks : (90) (232) E-Posta : Akademik Özgeçmiş 1968 Yozgat doğumluyum. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni 1989 yılında Haziran dönem birincisi olarak tamamladım. Mart 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Belediyenin İmar Planının Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası'' konulu tezle yüksek lisansımı 1993 yılında bitirdim. Ekim 1997-Temmuz 1998 tarihleri arasında Westfälische Wilhelms Universität, Münter-Almanya da dil kursuna devam ettim ve kaynak araştırması yaptım tarihinde Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi konulu doktora tezimi tamamladım. Ekim 1999-Temmuz 2000 yılında, Alman Akademik Değişim Kurumu nun (DAAD) bursunu kazanarak Almanya da Kamusal Yükümlülüklerin Özelleştirilmesi ve Kamusal Sular konusunda literatür topladım ve çalışma yaptım. DEÜ Hukuk Fakültesinde İdare Hukuku ve İdari Yargı dersleri, İstanbul Kültür Üniversitesi nde İdare Hukuku ve İdari Yargı dersleri verdim. Aralık 2002-Aralık 2003 döneminde T.C. Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı, Strateji Şube de proje subayı olarak vatani görevimi tamamladım. Sayın hocalarım Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER, Prof.Dr. İl Han ÖZAY, Prof.Dr. Metin GÜNDAY, Prof.Dr. Yıldız Han YAYLA, Prof.Dr. Yıldırım ULER, Prof.Dr. Turan YILDIRIM ve Prof.Dr. Zehreddin ASLAN ın yer aldığı Doçentlik Eser ve Kollogyumun aşamalarında oybirliği ile başarılı olarak tarihinde İdare Hukuku Doçenti unvanını aldım.

2 tarihinde oybirliği ile Profesörlüğe yükseltilerek atandım. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında; İmar Hukuku, Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku, Memur Hukuku, Su Hukuku, Disiplin Hukuku alanlarında lisansüstü dersler verdim. İstanbul Kültür Üniversitesinde, İmar Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk İdare Hukukuna Etkileri konulu doktora dersleri verdim. İzmir 1 No lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği, İzmir İnsan Hakları İl Kurulu üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) yönetim kurulu üyeliği ve DEÜ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı, İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı görevlerinde bulundum. DEÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Komisyon Üyeliği, DEÜ Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği, DEÜ Hukuk Fakültesi nde Doçent Temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyeliği, Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı, DEÜHFD yayın kurulu üyeliği, Profesör temsilcisi olarak Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. T.C. Adalet Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü bünyesinde İdari Yargı Kanun Komisyon üyeliği görevinde bulundum. TBMM İdari Yargı Çalıştay Üyeliği ve Moderatörlüğü yaptım. Türk İdare Dergisi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) Danışma Kurulu Üyeliği, İzmir Barosu Dergisi gibi bilimsel/mesleki dergilerde danışma/yayın kurulu, hakem heyeti üyeliği yapmaktayım. Yabancı dilim Almanca ve Fransızca dır. Temel Çalışma Alanları İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, İmar Hukuku, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Disiplin Hukuku, Memur Hukuku, Sular Hukuku, Ekonomik Kamu Hukuku. Başlıca Çalışmaları A. Kitaplar /Tezler İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 4.b., Ank İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, 3.b., Ank 2013.

3 Belediyenin İmar Planını Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası, Ank (Yüksek Lisans Tezi). Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku, 2.b., Ank Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi, Ank 2001 (Doktora Tezi). Kamusal Sulardan Yararlanma, (Yetkin Yayınevi) Ank (Doçentlik İçin Özgün Çalışma). Memur Hukuku, Anadolu Üniversitesi, 2.b., Ank Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye nin İnsan Hakları Sorunu, Ankara 2004 (Seçkin Basımevi, 2.bası) (Prof.Dr.D. Tezcan/Yrd.Doç.Dr. M. R. Erdem ile Ortak Çalışma). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, (T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayını) Ankara 2004 (Prof.Dr. D. Tezcan/Yrd.Doç.Dr. M. R. Erdem ile Ortak Çalışma). İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı (M. Özelçi, N. Bilgin, E. Çalışkan ile birlikte), Ank İdare Hukuku Mevzuatı, Cilt: I, İdarî Yargıyla İlgili Kanunlar, 2. bası, DEÜ Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayın No: 93, İzmir 1998 (Prof.Dr. D. Tezcan/Yrd.Doç.Dr. M. Kutlu Gürsel/ Yrd.Doç.Dr. M. Öğütçü ile Ortak Çalışma). İdare Hukuku Mevzuatı, Cilt: II, İdare Hukuku Mevzuatı, 2. bası, DEÜ Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayın No: 90, İzmir 1998 (Prof.Dr. D. Tezcan/Yrd.Doç.Dr. M. Kutlu Gürsel/ Yrd.Doç.Dr. M. Öğütçü ile Ortak Çalışma). İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı, DEÜ Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayın No: 72, İzmir 2001, 2. bası (Prof.Dr. D. Tezcan/Yrd.Doç.Dr. M. Kutlu Gürsel/ Yrd.Doç.Dr. M. Öğütçü ile Ortak Çalışma). İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının

4 Korunması ve Yargısal Denetimi (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım), (Seçkin Yayınevi), Ank 2010 (Profesörlük Takdim Çalışması). İnsan Hakları El Kitabı, (Prof.Dr. D. Tezcan/Doç.Dr. M. R. Erdem/Yrd.Doç.Dr.R. M. Önok ile Ortak Çalışma) 5.b., Ank B. Diğer Çalışmalardan Bazıları (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ) I. Makaleler "İdari Yargılama Usulünde İvedi Yargılama ve Grup Davaları", Danıştay ın 146. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Etkinlikleri Sempozyumunda Sunulan Bildiridir (12 Mayıs 2014). Allgemeine Betrachtungen über die Auswirkungen der Urteile vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf das türkische Verwaltungsrecht, Leipziger Juristische Vorträge, Helmut Goerlich, Felix Böllmann (Hg.), Leipziger Universitätverlag 2003, (sh ) (Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri). İdari Yargıda İstinaf Sistemi Üzerine Düşünceler, Danıştay ın 144. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Etkinlikleri Sempozyumunda Sunulan Bildiridir (11 Mayıs 2012). Die Nichtumsetzung Der Entscheidungen Der Verwaltungsgerichtsbarkeit Über Die Allgemeine Gesundheit Sowie Den Umweltschutz und Die Entscheidung Des Europäischen Gerichtshofs Für Menschenrechte Über Das Yatağan-Kohlenkraftwerk Als Die Verletzung Des Artikels 6 Der Europäischen Menschenrechtkonvention, Prof.Dr.Ünal Narmanlıoğlu na Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, Özel Sayı, 2007, İzmir 2009, sh (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Sistemimize Göre Konumu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İdari Yargıcın Vereceği Kararlara Etkisi", Danıştay ve İdari Yargı Günü, Ank (139. Yıl), sh Deprem Zararlarının Azaltılmasında Mülkiyet Hakkını İlgilendiren Olası Dönüşümler, İmar ve İdare Hukuku Yönüyle Değerlendirmeler, İstanbul Kültür Üniversitesi CEHAMER, Fasikül, S.28, 2012, sh AİHM Kararlarının Türk İdare Hukukuna Etkileri Konusunda Genel

5 Gözlemler, Amme İdaresi Dergisi, C.38, S.1, , sh (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). İdari Cezaların Yaptırımlar Teorisindeki Yeri ve Türk Hukukundaki Anayasal Temelleri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İDARİ CEZA HUKUKU SEMPOZYUMU, sh (Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri). İmar Hukukunda Yüksek Yapı Kavramı ve Yüksek Yapıların (Gökdelenler Dahil) Yıkımında Karşılaşılabilen Bazı Hukukî Sorunlar İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010 (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). Alman İdare Hukukunda Kamusal Yükümlülüklerin Özelleştirilmesinin Sınırları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.2, 2004, (sh ) (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). Özelleştirmenin Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayırımına Etkileri ve Bu Bağlamda Güncel Özelleştirme Tartışmalarındaki Başlıca Görüşler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S.1, İzmir 2006, sh (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). İdare Hukuku Yönüyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Kısa Bir Değerlendirmesi, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 34, Sayı:4, Aralık 2001 (sh ) (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). İdari Yargıda Tek Dilekçe İle Dava Açma (Karşılaştırmalı Hukukî Analiz), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, S.2, İzmir 2007, sh (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). Bütçe Uygulama Talimatları İle Tedavi Giderlerinin Sınırlandırılması Sorunu ve Diş Tedavisi Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.1, 2004, (sh ) (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). Die Entscheidung Öneryıldız Gegen Türkei Des Europäıschen Gerichtshofs für Menschenrechte im Zusammenhang Der Finanziellen Verantwortung Der Verwaltung und Die Rechtswissenschaftliche Würdigung, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.10, S.3, 2008, sh (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). Memurun Hizmet Dışı İlişkilerinin Disiplin Hukukuna Etkisi,

6 Prof.Dr. Yıldızhan YAYLA ya ARMAĞAN, Galatasaray Üniversitesi Yayınları Armağan Serisi No:4, İstanbul 2003, sh Doğal Sit Alanlarındaki Derecelendirmeler ve Başlıca Kullanım Kararları, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (basım aşamasındadır). Kamusal Su Koruma Havzalarında İdarî Kolluk Yetkilerinin Yarışması-Çatışması Sorunu ve Çözüm Perspektifleri, Prof.Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL e ARMAĞAN, İzmir 2001, sh Die Anwendung Des Küstenstreifens und Die Entscheidung Doğrusöz und Aslan/Türkei des Europäisches Gerichtshofs für Menschenrechte im Zusammenhang des Eigentumsrechts, Fasikül, CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Basımevi, 2009 Özel Sayı, sh.66 vd. Mahkûmiyetin Devlet Memuriyetine Etkisi, İzmir Barosu Dergisi, Sayı 1, Ocak 1999, sh Basın Özgürlüğü İle İlgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Hakkında Verdiği Kararlar (Die Türkeiurteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Pressefreiheit), Medya ve Kişilik Hakları (Medien und Persönlichkeitsrechte) (Uluslar arası Sempozyum), , DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), DEÜ, Goethe Institut (basım aşamasında). İdare Hukuku Bakımından Yerel Yönetim-Gençlik İlişkileri, Prof.Dr. Turhan Tufan YÜCE ARMAĞANI, İzmir İdare Hukukuna Özgü Tazmin Nedenlerinin Bulunmaması Kavramı, Manisa Barosu Dergisi, Nisan 1999, sh Çocuk Hakları, İrenbe Dergisi (Sağlık Dal Merkezi), S.12, Ağustos Yükseköğretim Kamu Hizmeti Olarak Dikey Geçiş Süreci ve Sonrasında Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunlarının (Lisans Öğreniminde) Karşılaştıkları Bazı Güçlükler ve Çözüm Önerileri 1. Türkiye Adalet Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Ank 2007 (TC. Adalet Bakanlığı tarafından basım aşamasındadır). Türk İdari Teşkilâtlanmasında Denizcilik Örgütlenmesi ve Denizcilik Bakanlığı Kurulması Üzerine Düşünceler- Karşılaştırmalı Hukuktan

7 Örnekler, (Dokuz Eylül Üniversitesi İZİSYÖM ve Deniz Ticaret Odası İşbirliği ile yapılan 15. Kıyı ve Deniz Alanları Yönetimi Farkındalık Toplantısında sunulan bildiri), İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010 (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). Alman Federal Disiplin Kanunu ve İdari Disiplin Soruşturmalarının Temel Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010 (Arş.Gör. İ. Tepe ile ortak makale), (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). Alman Hukukunda Kültür Varlığı (Kulturdenkmal) Kavramı ve Başlıca Koruma İlkeleri, Prof.Dr. Bilge UMAR a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı (Arş.Gör. İ. Tepe ile ortak çalışma), İzmir 2010 (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). İdari Faaliyetlerin Denetimindeki Hukuka Aykırılıklara Bağlı Hukuki Sonuçlar, Alexander von Humboldt Vakfı ve İstanbul Kültür Üniversitesi Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Uluslar arası Sempozyumunda sunulan bildiri, İst 2010 (Uluslararası sempozyumda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri). Güncel Olgular Işığında Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıbbi Malpraktis Olgularının Tıbbi ve Hukuki Değerlendirilmesi konulu Ulusal Sempozyumda sunulan Tıp İdare Hukuku Bağlamında Sağlık Hizmetlerinden Dolayı İdarenin ve Sağlık Personelinin Mâli Sorumluluğuna Genel Bakış konulu bildiri (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası, DEHAMER, DEÜHF Adalet Meslek Yüksek Okulu) İzmir Sendikal Haklar ve Toplantı Özgürlüğünün Kullanılması Nedeniyle Verilen Uyarma Cezası, AİHM nin Karaçay/Türkiye Kararı ve Değerlendirmeler (Danıştay ve İdari Yargı, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (İstanbul Kültür Üniversitesi/CEHAMER), S.18, 2011, sh.31 vd. İmar Plânlamasında Gürültüden Korunma Garantisine İlişkin Alman Federal Mahkemesinin Bir Kararı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S.1, 2003, sh İdarenin Sorumluluğunun Belirlenmesi Konusunda Bir Danıştay Kararının Düşündürdükleri, Manisa Barosu Dergisi, Ekim-Aralık 1998, S.67, sh Kamu Malı ve Kamu Hizmeti Yönüyle Suların Fiyatlandırılması, Fasikül, CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Basımevi, 2010.

8 "Kamu Hizmetleri ve İnsan Haklarındaki Gelişmeler Işığında Mültecilerin/Sığınmacıların Hukukî Durumu ve Başlıca Sorunları Üzerine Gözlemler" (E.A. Çalışkan ile Ortak Çalışma) (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale). (Danıştay ve İdari Yargı, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (İstanbul Kültür Üniversitesi/CEHAMER), S.18, 2011, sh Sulardan Bedel Alınması ve Su Satışı Üzerine Düşünceler, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (İstanbul Kültür Üniversitesi/CEHAMER), S.9, 2010, sh.6 vd. Die Wegen Der Nutzung Der Gewerkschaftlichen Rechte Und Versammlungsfreiheit Erteilte Verwarnung, Die Entscheidung Karaçay/Türkei Des Europäischen Gerichtshofs Für Menschenrechte Und Die Rechtwissenschaftliche Würdigung, (Danıştay ve İdari Yargı, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (İstanbul Kültür Üniversitesi/CEHAMER),S.18, 2011, sh.28 vd. Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında AİHM'nin 2010 Yılında Türkiye İle İlgili Verdiği Başlıca Kararlar Ve Değerlendirilmesi, CHD Aralık AİHM NİN Basın Özgürlüğü Konusundaki Yaklaşımı ve Türkiye Hakkında Verdiği Kararlardan Örnekler, Symposium Medien und Persönlichkeitsrechte, Medya ve Kişilik Hakları, (Uluslar arası Sempozyumda Sunulan Bildiridir) (DAAD, Goethe Institut, DEÜ Hukuk Fakültesi ve DEHAMER işbirliği ile düzenlenmiştir, ). Valilerin Belediye Meclis Kararlarına Karşı Yargı Yoluna Gitmesini Düzenleyen Hükmün Anayasa Mahkemesi nce İptalinin İrdelenmesi (S. Çınarlı ile), (Celal Bayar Üniversitesi Dergisi, Ocak 2013). II. Tebliğler ve Bilimsel Faaliyetlerden Bazıları TBMM İdari Yargı Çalıştayı, İdari Yargıda Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara Danıştay'ın 139. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Sunulan Tebliğ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Sistemimize Göre Konumu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İdari Yargıcın Vereceği Kararlara Etkisi, Danıştay ve İdari Yargı Günü, Ank Die Nichtumsetzung Der Entscheidungen Der Verwaltungsgerichtsbarkeit Über Die Allgemeine Gesundheit Sowie Den Umweltschutz und Die Entscheidung Des Europäischen Gerichtshofs Für Menschenrechte Über Das

9 Yatağan-Kohlenkraftwerk Als Die Verletzung Des Artikels 6 Der Europäischen Menschenrechtkonvention (yayım aşamasındadır). (Trier Hukuk Fakültesi-İstanbul Kültür Üniversitesi-Leipzig ve Osnabrück Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 7. Türk-Alman Yaz Akademisinde sunulan tebliğ). I. Kamu İhale Kongresi, "Kamu İhalelerinde Yürütmenin Durdurulması Kararı ve Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar", İstanbul, Mart Sit Alanları ve Tescilli Eski Eserlere İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar ve Güncel Gelişmeler, (Konferans), 12 Aralık 2011, (İKÜ Amfi IV), İstanbul. İçişleri Bakanlığı, "Polislerin Çalışma Koşulları ve Sürelerinin Anayasada ve Uluslararası Belgelerde Garanti Edilen Hakların İhlaline Yol Açıp Açmadığı" Hakkında Rapor, (Prof. Dr. Bahri Öztürk ile birlikte), , İzmir. Medya ve Kişilik Hakları (Medien und Persönlichkeitsrechte) (Uluslar arası Sempozyum), , Basın Özgürlüğü İle İlgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Hakkında Verdiği Kararlar (Die Türkeiurteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Pressefreiheit), DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), DEÜ, Goethe Institut. Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü (AİHS md.9), İfade Özgürlüğü (AİHS md.10) ve Bilgi Edinme Hakkı, İzmir Karşıyaka Hakim Evi, Olağanüstü Koşullarda İnsan Hakları: Güvenlik mi, Özgürlük mü?, İZMİR BAROSU, Allgemeine Betrachtungen über die Auswirkungen der Urteile vom EGMR auf das türkische Verwaltungsrecht, UNIVERSITÄT LEIPZIG, İdare Hukuku-İnsan Hakları, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Kulübü, Haziran T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR VALİLİĞİ, AB Uyum Yasaları, PVSK ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa İlişkin Değişiklikler, Dokuz Eylül Üniversitesi İZİSYÖM İzmir İli Stratejik Planlama

10 Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Su Kıtlığı ve Kamusal Sulardan Yararlanma konulu tebliğ (İzmir-2007). Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı Paneli, TMMOB-Elektrik Mühendisleri Odası, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi nce Düzenlenen Hukuk Bilinç Toplantıları-1 konferansında sunulan İnsan Hakları-İdare Hukuku konulu tebliğ. Temel İnsan Hakları ve AİHS Uygulaması, İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kamu Hizmeti Olarak Dikey Geçiş Süreci ve Sonrasında Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunlarının (Lisans Öğreniminde) Karşılaştıkları Bazı Güçlükler ve Çözüm Önerileri 1. Türkiye Adalet Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Ank 2007 (TC. Adalet Bakanlığı tarafından basım aşamasındadır). İdari Cezaların Yaptırımlar Teorisindeki Yeri ve Türk Hukukundaki Anayasal Temelleri. (İstanbul Kültür Üniversitesinin 10. Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Düzenlenen Sempozyumda sunulan tebliğ, İstanbul 2007). Güncel Olgular Işığında Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıbbi Malpraktis Olgularının Tıbbi ve Hukuki Değerlendirilmesi konulu Ulusal Sempozyumda sunulan Tıp İdare Hukuku Bağlamında Sağlık Hizmetlerinden Dolayı İdarenin ve Sağlık Personelinin Mâli Sorumluluğuna Genel Bakış konulu bildiri (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası, DEHAMER, DEÜHF Adalet Meslek Yüksek Okulu) İzmir Şifa Üniversitesi, "Sağlık Hukukunda İdari Sorumluluk", , Şifa Üniversitesi İzmir. Katip Çelebi Üniversitesi, "Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan İdare Hukuku Sorumluluğu", , İzmir. İdari Faaliyetlerin Denetimindeki Hukuka Aykırılıklara Bağlı Hukuki Sonuçlar, Alexander von Humboldt Vakfı ve İstanbul Kültür Üniversitesi Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Uluslararası Sempozyumunda sunulan bildiri.

11 Türk İdari Teşkilâtlanmasında Denizcilik Örgütlenmesi ve Denizcilik Bakanlığı Kurulması Üzerine Düşünceler-Karşılaştırmalı Hukuktan Örnekler, (Dokuz Eylül Üniversitesi İZİSYÖM ve Deniz Ticaret Odası İşbirliği ile yapılan 15. Kıyı ve Deniz Alanları Yönetimi Farkındalık Toplantısında sunulan bildiri). Bilgi Edinme Hakkı konulu konferans (DEÜ Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulunda sunulmuştur) ( ). İZİSYÖM Bünyesinde Katıldığı Faaliyetlerden Bazıları (Bütünleşik Tehlikeli Atık Yönetimi, Suyun Kullanımında Kriz Yönetimi, Kıyı ve Deniz Alanları Yönetimi Farkındalık Toplantısı, İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Olgusu, İzmir de Doğal Gaz ve Kent Güvenliği, Estetik Değerlerimizi Koruyarak Yaşamak: Sürdürülebilir İzmir, Gıda Konusunda Çocuklar ve Gençlere Yönelik Yanıltıcı Reklamlar Farkındalık Toplantısı, Afet Tiplerine Göre Uygulanması Gereken Stratejiler, Trafikte Güvenli Geçitlerden Güvenli Geçişler Çalıştayı) Konak Belediyesi İmar Planlama Personeline İmar Hukuku Eğitimi (Kasım 2011) İzmir Barosu nca Düzenlenen İdari Yargı Çalıştay ında sunulan İmar Uyuşmazlıkları Işığında Kanun Yolları ve AİHM Başvuru Yolu konulu tebliğ (22 Mart 2009). "Sığınmacı ve Mültecilerin Çok Yönlü Sorunları ve Dış Göç Yönetimi" (İZİSYÖM, ) AB Perspektifinden Türk-Alman İdari ve Anayasal Yargı Sistemleri Karşılaştırması konulu panelde sunulan tebliğ (DEÜ Hukuk Fakültesi, DEÜ Hukuk Araştırmaları Merkezi ve Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmiştir) ( ). İzmir İl Özel İdaresi Mimar ve Şehir Plancılarına İmar Hukuku Eğitimi (Mart 2012). Gediz Üniversitesi Sağlık Hukuku Sertifika Programı (2011). DEÜ Aday Hizmet İçi Eğitim Programı (2012). Türk İdare Teşkilâtı ve Memur Hukuku (Görevde Yükselme Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

12 Sivil Toplum Kuruluşlarının Hukuki Boyutu (Ocak 2013, Sivil Toplum Akademisi, İzmir). Yeni Büyükşehir Belediye Yasasının Getirdikleri, (Bergama/İzmir, Ocak- 2013). İmar Hukuku ve Gecekondu Mevzuatı (Konak Belediyesi, Aralık 2012) Kentsel Dönüşümde Kültür Varlıklarının Korunması (Düzenleyen: Türkiye Belediyeler Birliği-Ege Belediyeler Birliği nce Düzenlenen Konferans), Kuşadası Aralık Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu, Kentsel Dönüşüm Paneli, (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği-TÜMSİAD), İzmir Adliyesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi, İmar Hukuku Yönüyle Kentsel Dönüşüm, Sempozyum Bildirisi, 2013, İzmir. İzmir Mimarlar Odası, "Kentsel Dönüşüm", , İzmir. III. YÜKSEK MAHKEMELERCE YAPILAN ATIFLARDAN ÖRNEKLER ANAYASA MAHKEMESİ - Anayasa Mahkemesi, Esas Sayısı: 2013/44, Karar Sayısı: 2013/59, T Anayasa Mahkemesi, Esas Sayısı: 2007/1, Karar Sayısı: 2009/4, T Anayasa Mahkemesi, Esas Sayısı: 2006/144, Karar Sayısı: 2009/87, T ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ - AYİM 3.D., T , Esas No: 2004/1642, Karar No: 2005/ AYİM 3.D., T , Esas No: 2005/671, Karar No: 2005/1394.

13 - AYİM 3.D., T , Esas No: 2003/72, Karar No: 2004/ AYİM 3.D., T , Esas No: 2003/151, Karar No: 2004/ AYİM 3.D., T , Karar No: E. 2008/539, Karar No: K. 2008/1022. YARGITAY - Yargıtay C.G.K., Esas No: 2004/8-201, Karar No: 2005/30. - Yargıtay C.G.K., Esas No: 2004/8-130, Karar No: 2004/206. IV. Yönetilen Tezler(den Bazıları) İ. Büke, Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırma Sürecinin Personel Rejimine Etkileri, B. Ş. İspartalı, Askeri İdari Eylemden Doğan Mâli Sorumluluk, L. Kütük, İdarenin Parasal Yaptırımları, A. Khalilov, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Karabağ Sorunu, M. Tanrıseven, Petrol Piyasasındaki Düzenlemelerin İdare Hukukundaki Yeri, E. Koç, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun da Öngörülen İdari Para Yaptırımları, 2008 S. Çınarlı, Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Engelli Hakları, M. Öz, Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma Işığında AB'de Güvenlik, B. Uraz, Avrupa Birliği Güvenliği Bağlamında Kriz Yönetimi Faaliyetleri ve NATO İle İlişkisi, 2007.

14 A. Coşkun, İdari Yargıda Görev ve Yetki, Y. Katipoğlu, Kamu Hukukunda Ecrimisil, C. Pehlivan, Kamulaştırma işlemi, B. Semerci, Silah Ticareti (AB-ABD Ekseninde Karşılaştırmalı Analiz), F. Çalışkan Güney, İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Sorumluluk, Ş. Coşkun, İdari Yargıda Ehliyet, E. Yılmaz, İdari Yargıda Dava Açma Süreleri, N. Kula Değirmenci, Deniz Kirliliğini Önleme ve Kirlilik Sonucu Oluşan Zararları Tazmin Çalışmalarının Türk İdari Makamlarınca Yürütülmesi, Ö. Ordu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özgürlüklerin Sınırlanma Nedeni Olarak Avrupa Kamu Düzeni, C. Kaygısız, Kıyıların Doldurulmasının Hukuki Rejimi, M. Sarıkurt, İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi, M. Çeken, İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesi Sorunu, C. Şaşmaz, İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Kavramı ve Denetimi, H. Görür, İdari Yargıda Adil Yargılanma, M. Tokgöz, İdari Yargıda Temyiz, Halen Verdiği Dersler

15 A. Lisans Dersleri İDARE HUKUKU İDARİ YARGI İMAR HUKUKU B. Lisans Üstü (Yüksek Lisans - Doktora) İMAR HUKUKU (YÜKSEK LİSANS) AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (YÜKSEK LİSANS) MEMUR HUKUKU (YÜKSEK LİSANS) KAMUSAL SULARDAN YARARLANMA (DOKTORA) DİSİPLİN HUKUKU (DOKTORA) TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI (DOKTORA)

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Havutçu 2. Doğum Tarihi : 10.02.1960 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan te Yıl Lisans Hukuk Dokuz Eylül tesi 1979-1983 Y. Lisans Özel Hukuk Ankara tesi 1984-1986

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI İDARÎ YARGI 30 Mayıs 02 Haziran 2013 / İstanbul BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ 1. 4483 Sayılı Kanunun Uygulanmasından Kaynaklanan 2. İlk ve Orta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : :

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şaban Cankat TAŞKIN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Web : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA : (0224) 256 66 33 : sctaskin@gmail.com : http://cankattaskin.av.tr/

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selma ÇETİNER ŞEKERCİ 2. Doğum Tarihi : 3 Kasım 1958 3. Unvan : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980 Yüksek Lisans

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR. Açıklamalı Şematik Bilgiler Pratik Çalışmalar Yargı Kararları Sınav Soru Örnekleri Test Soruları Mesleki Sınavlara Hazırlık

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR. Açıklamalı Şematik Bilgiler Pratik Çalışmalar Yargı Kararları Sınav Soru Örnekleri Test Soruları Mesleki Sınavlara Hazırlık İdare Hukuku Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR İDARE HUKUKU (PRATİK ÇALIŞMA KİTABI) Açıklamalı Şematik Bilgiler Pratik Çalışmalar Yargı Kararları Sınav Soru Örnekleri Test Soruları Mesleki Sınavlara Hazırlık Ankara

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya RAMAZAN YILDIRIM ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015 Adres : Karatay Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya Telefon : 3322217203-7202 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran 1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yavuz Kaplan Doğum Yeri ve Tarihi: Almanya-1968 Öğrenim Durumu ve Alanı: Prof. Dr. (Milletlerarası Özel Hukuk/Devletler Özel Hukuku) Kurumu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

SAAT/YERİ. Öğretim Üyesi Odası. Öğretim Üyesi Odası SOE5903 SOE6904. Öğretim Üyesi Odası KHU5001 Seminer. Öğretim Üyesi Odası. 08:30/11:20 Derslik 10

SAAT/YERİ. Öğretim Üyesi Odası. Öğretim Üyesi Odası SOE5903 SOE6904. Öğretim Üyesi Odası KHU5001 Seminer. Öğretim Üyesi Odası. 08:30/11:20 Derslik 10 Sayfa1 YÜKSEK LİSANS BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PRGORAMI DERSİ VEREN ÖĞRETİM PAZARTESİ Yüksek Lisans Alan ÖĞRETİM Danışman Yüksek Lisans Danışman KHU5001 Seminer KHU5009 Anayasa Mahkemesi ve Siyasi Partiler

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY

DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY Doğum Yeri ve Yılı : İzmir-1973 Ünvanı : Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Yerel Yönetimler, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Avrupa Birliği Mail Adresi : uluc.cagatay@cbu.edu.tr

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. EVRİM ERİŞİR. Doğum Tarihi 19 Temmuz 1979. evrim.erisir@bilgi.edu.tr evrimerisir@yahoo.de

Yrd. Doç. Dr. EVRİM ERİŞİR. Doğum Tarihi 19 Temmuz 1979. evrim.erisir@bilgi.edu.tr evrimerisir@yahoo.de KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. EVRİM ERİŞİR Doğum Tarihi 19 Temmuz 1979 E-Mail evrim.erisir@bilgi.edu.tr evrimerisir@yahoo.de EĞİTİM Doktora Eylül 2003 Şubat 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Kadir Berk Kapancı İletişim Bilgileri: Tel: 0090 212 395 36 00 Faks: 0090 212 395 36 92 E-mail: kapancib@mef.edu.tr / berk.kapanci@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 1983 3. Unvanı: Yrd.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞİM. Kişisel Bilgiler. Öğrenim Bilgileri Katılınan (Bazı) Kurslar

ÖZGEÇMİŞİM. Kişisel Bilgiler. Öğrenim Bilgileri Katılınan (Bazı) Kurslar ÖZGEÇMİŞİM Adı, Soyadı Akademik Unvan: Doğum Yeri, Tarihi: Uyruğu Kişisel Bilgiler Murat ATALI Profesör Dr. Sürmene, 08.02.1970 T.C. Eylül 1986 Haziran 1990 Eylül 1990 Haziran 1991 Şubat 1991 Mayıs 1993

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI GENEL BİLGİ Anabilim dalımızın amacı; uluslararası hukuka uygun olarak, bilimsel veriler ışığında,

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı :Pervin Somer 2. Doğum Tarihi : 12.10.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

:İLHAMİ AKTAŞ İÇ İŞLERİ MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANI

:İLHAMİ AKTAŞ İÇ İŞLERİ MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANI 2013/1. EĞİTİM :6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR YASASI :İLHAMİ AKTAŞ İÇ İŞLERİ MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANI :TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ :PORTO BELLO OTEL /ANTALYA :BELEDİYEMİZDEN 15 KİŞİ EĞİTİMİN

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

FİDECON. Regülasyon ve Rekabet Danışmanlığı

FİDECON. Regülasyon ve Rekabet Danışmanlığı FİDECON Regülasyon ve Rekabet Danışmanlığı FİDECON, karmaşık sorunlara açık ve net çözümler üretmek üzere kurulmuştur. Çalışma alanı, başta elektronik haberleşme, enerji ve finansal piyasalar olmak üzere,

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları XXI Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları A. Monografiler 1) Genel İş Koşulları, İstanbul, 1987. 2) İş Mücadelesinde İşverenin Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu, İzmir, 1988. 3) Toplu Sözleşme Hukukunda

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU 1. YABANCI DİLLER Fransızca, İngilizce, İtalyanca 2. AKADEMİK YAYINLAR 2.1. Doktora Tezi Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık. 2001. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2009, c.i. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) III. MEVZUAT DĐZĐNĐ PLÂN: A. Alman Mevzuat B. Fransız Mevzuatı C. Türk Mevzuatı 1. Anayasalar 2. Kanunlar 3. Kanun

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi,

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ VERGİ HUKUKU TOPLANTISI ÖZEL SAYISI C.17 S.3-4 Y.2011 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Hayatın kıyısında bir yerde vergi hukuku

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan 2. Doğum Tarihi: 2.04.1949. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971 Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara. Üniversitesi, 1997.

Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Üniversitesi, 1990. : Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Marmara. Üniversitesi, 1997. ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Sibel İnceoğlu e-posta: sibel.inceoglu@bilgi.edu.tr Öğrenim Durumu Ortaöğrenim ve Lise : İtalyan Lisesi, 1983. Lisans : Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1987. Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC

Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER. Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Yrd. Doç. Dr. Arzu ALİBABA I. ŞAHSİ BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi : Lefkoşa (KKTC) - 10 Aralık 1976 Adres (İş) : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Gazimagosa, KKTC Telefon (İş) : +90 392 630

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-34 Karar Sayısı : 15-34/525-166 Karar Tarihi : 01.09.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer TORLAK :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

ĐDARE HUKUKU FĐNAL SINAVI. 1- Aşağıdakilerden hangisi idarî sözleşme kabul edilmemektedir?

ĐDARE HUKUKU FĐNAL SINAVI. 1- Aşağıdakilerden hangisi idarî sözleşme kabul edilmemektedir? ĐDARE HUKUKU FĐNAL SINAVI 1- Aşağıdakilerden hangisi idarî sözleşme kabul edilmemektedir? a) Đmtiyaz sözleşmeleri b) Đdari hizmet sözleşmeleri c) Mali iltizam sözleşmeleri d) Yer altı ve yerüstü servetlerin

Detaylı

Doç. Dr. Serdar AYBEK

Doç. Dr. Serdar AYBEK Doç. Dr. Serdar AYBEK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi 996 Y. Lisans Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasin Poyraz AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. Yasin Poyraz AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Yasin Poyraz AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Kişisel Bilgiler Ki şis Adres Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz Yerleşkesi, Ayvalı Mahallesi

Detaylı

CURRICULUM VITAE (ÖZGEÇMİŞ)

CURRICULUM VITAE (ÖZGEÇMİŞ) CURRICULUM VITAE (ÖZGEÇMİŞ) ADI-SOYADI (Name-Surname) : Can Azer DOĞUM TARİHİ ve YERİ (Date of birth, place) : 1979, Trablus ADRES (Address) : Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gazimağusa-KKTC.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlileri Görüşme Gün ve Saatleri Çarşamba:14:00-16:00 Doç. Dr. Rauf KARASU Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Uzmanlık Alanları Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.1. Ad - Soyadı : Zafer ZEYTİN 1.2. Doğum Yeri Tarihi : Gölcük 07.05.1968 1.3. Medeni Hali : Evli, İki çocuk. 1.4.

ÖZGEÇMİŞ. 1.1. Ad - Soyadı : Zafer ZEYTİN 1.2. Doğum Yeri Tarihi : Gölcük 07.05.1968 1.3. Medeni Hali : Evli, İki çocuk. 1.4. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Ad - Soyadı : Zafer ZEYTİN 1.2. Doğum Yeri Tarihi : Gölcük 07.05.1968 1.3. Medeni Hali : Evli, İki çocuk 1.4. Eğitim 1989 1993 : Ankara Üniversitesi 1995 1996 : Hukuk Master (LL.M.) Heidelberg

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları: İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih

Detaylı

2014 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2014 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2014 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV I AİHS VE EKİ PROTOKOLLERDE DÜZENLENEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV I AİHS VE EKİ PROTOKOLLERDE DÜZENLENEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV I AİHS VE EKİ PROTOKOLLERDE DÜZENLENEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...1 2 YAŞAM HAKKI (AİHS M.2)...5 A. MADDE METNİ...5 B. MADDE HAKKINDA AÇIKLAMA...6

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı