Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009

2 Đçindekiler listesi 3. Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bölümün tarihçesi Bölüm organizasyon şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Sonuç Kaynakça Ekler Performans Göstergeleri Tablo listesi Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Tablo 2Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo 3 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Kurulu üye listesi Tablo 4 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 5 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 6 Kurumsal nitelikler tablosu Tablo 7 Akademik personel leri Tablo 8 Bölüm 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları Tablo 9 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 10 Mezun öğrenci leri

3 Tablo 11 Bölüm programları Tablo 12 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları Tablo 13 Seminer I/II ders karnesi Tablo 14 Bahçe Bitkileri Programı ders içerikleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Tablo 15 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 16 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları Tablo 17 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 18 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 19 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 20 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu Tablo 21 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Tablo 22 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Tablo 23 Paydaşlar Tablo 24 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışması Performans Göstergeleri (sürüm no. 1.1)... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Şekil listesi Şekil 1 Bölüm organizasyon şeması

4 3. Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün 2008 yılı kurumsal değerlendirme raporu ve yılları stratejik planı belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmuştur. Bölümümüz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını mli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Fakülte ve Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup Bölümümüzün eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen bölüm kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Bilgilerinize arz olunur. Prof. Dr. Levent ARIN Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Tekirdağ, Ocak

5 4. Giriş 4.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün 2008 yılı kurumsal değerlendirme Raporunu sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktadır. Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2008/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Bölümümüz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda lmiştir. Birey Hedefleri: Bölümümüzün belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Bölümümüzde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Bölümümüzün hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Bölümümüzün hedefi gerçekleşmiş olur. Bölüm Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Bölümümüzün ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Bölüm hedefleri, kurumsal değerlendirmede Fakülteyi; Bölüm bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (programların) hedeflerini kapsamaktadır. Bölümümüz Öğrenci Konseyi: Bölümümüz öğrencilerin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Bölümümüz öğrenci birliğidir. Bölümümüz öğrenci konseyi Bölümümüzün akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Bölümümüz Yıllık Değerlendirme Raporu: Bölümümüzün, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Bölümümüz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Bölümümüzün stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Bölümümüz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Bölümümüzün stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. 5

6 Đyileştirme Eylem Planları: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Bölümümüzde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Bölümümüzün, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Bölümümüzün hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Bölümümüzde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Bölümümüzün YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Bölümümüzün kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Bölümümüz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Bu amaçla YÖDEK Göstergeleri esas alınmıştır. Performans: Bölümümüzün, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Bölümümüzün günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Bölümümüzün belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Bölümümüzün temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Bölümümüzün, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Bölümümüz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin lmesi, bölümün paydaşlarının belirlenmesi, planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, kurumsal varsayımlarının oluşturulması, değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar lmesi ve stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. 6

7 Stratejik Planlama: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Bölümümüzün kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin temel girdisidir. Uygulama Planı: Bölümümüzün, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur (ÜAK). 7

8 5. Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi (2008) Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Sürüm no. 1, Ocak 2009, 79 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). Bu kısımda Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü yılları stratejik planı belgede yer alan ana başlıklar altında yöneticiler için yeterli bilgilendirme yapmak amacı ile sunulmaktadır. I Giriş: o Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları o Bölümün tarihçesi o Bölüm organizasyon şeması II Kurumsal değerlendirme: Özdeğerlendirme çalışmaları o o o o o o o o o o Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme çalışmaları o Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi o o IV. Diğer o o Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Sonuç Kaynakça o Ekler o Performans göstergeleri tablosu 8

9 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Bölüm Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur: Bölüm öğrenci temsilcisi de öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Bölüm KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine lmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin ler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Bölüm stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. 9

10 Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı Deveci, Murat Yrd. Doç. Dr. Koordinatör Bahçe Bitkileri ABD Korkutal, Đlknur Yrd. Doç. Dr. Koordinatör Yardımcısı Bahçe Bitkileri ABD Kök, Demir Yrd. Doç. Dr. Koordinatör Yardımcısı Bahçe Bitkileri ABD Đnal, Onur FBE LÜ Öğrenci Temsilcisi FBE Öğrenci Temsilcisi Bahçe Bitkileri ABD Tablo 2Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 31 Mart Haziran 2008 Bölüm 2007 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Gelistirme Raporunun teslimi Bölüm yılları stratejik planı taslağının teslimi 3 30 Eylül 2008 Bölüm yılları stratejik planı taslağının teslimi 4 13 Ocak 2009 Bölüm 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 10

11 7. Bölümün tarihçesi Bahçe Bitkileri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin en eski bölümlerinden birisi olarak 1982 yılında 1776 sayılı Kanunun 41. Maddesi uyarınca kurulmuştur. Bölümümüz 1982 yılında Lisans Programını, 1986 yılında yüksek lisans programını ve 1990 yılında doktora programını açmıştır. Kuruluş yılında 30 öğrenci ve 3 Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Elemanı ile öğretime başlayan Bölümümüz 2008 yılı itibarı ile toplam 12 Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi ile 26 öğrencisine hizmet vermiştir. 11

12 8. Bölüm organizasyon şeması Örnek: Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Organizasyon Şeması Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2008 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde lmiştir yılı sonu itibarı ile Prof. Dr. Levent ARIN başkanlığındaki Bölümümüzde Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında faaliyet gösterilmiştir. Fakültemiz Ziraat Mühendisliği programına kayıt yaptıran öğrencilerden (6. Yarıyılın sonunda) not ortalamaları dikkate alınarak yerleştirme yapılarak öğrenci alınmaktadır. Bu şekilde lisans düzeyinde kayıtlı 26 adet öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüzde yüksek lisans (1) ve doktora düzeyinde (1) olmak üzere tek program ile hizmet lmiştir sayılı yasa gereğince kurulan Bölüm Kurulu 2008 yılında tüm öğretim elemanlarımızın katılımı ile 12 kez toplanmıştır. Bölüm Kurulunun tüm üyelerinin listesi 2008 yılı sonu itibarı ile aşağıdaki tabloda lmiştir. Tablo 3 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bölüm Kurulu üye listesi Đsim 1 Arın Levent, Prof. Dr 2 Çelik Salih, Prof. Dr. 3 Varış Servet, Prof. Dr. 4 Büyükyılmaz Mustafa, Prof.Dr. 5 Bahar Elman, Yrd. Doç.Dr 6 Deveci Murat, Yrd. Doç. Dr. 7 Altıntaş Süreyya, Yrd. Doç. Dr. 8. Korkutal Đlknur, Yrd. Doç. Dr. 9 Kök Demir, Yrd. Doç. Dr. 10 Bal Uğur, Yrd. Doç. Dr. 11 Polat Serdar, Yrd. Doç. Dr. 12 Makaracı Zafer, Yrd. Doç.Dr Anabilim dalı/program Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Đdari görev Bölüm Başkanı Senatör Senatör Bölüm dışı idari görev Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Akademik Kurulu Üyesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Şarköy Meslek Yüksek Okulu Müdürü Saray Meslek Yüksek Okulu Müdürü Fakülte Kurulu Yrd. Doç. Temsilcisi 12

13 Şekil 1 Bölüm organizasyon şeması Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent ARIN Meyve Yetiştirme ve Islahı Sebze Yetiştirme ve Islahı Bağ Yetiştirme ve Islahı Prof Dr. Mustafa BÜYÜKYILMAZ Prof.Dr. Servet VARIŞ Prof.Dr. Salih ÇELĐK Yrd. Doç.Dr. Zafer MAKARACI Prof.Dr. Levent ARIN Yrd. Doç.Dr. Elman BAHAR Yrd. Doç.Dr. Murat DEVECĐ Yrd. Doç.Dr. Đlknur KORKUTAL Yrd. Doç.Dr. Süreyya ALTINTAŞ Yrd. Doç.Dr. Demir KÖK Yrd. Doç.Dr. Uğur BAL Araş.Gör. Erdinç BAL Yrd. Doç. Dr. Serdar POLAT 13

14 9. Özdeğerlendirme YÖDEK beklenen düzey e dayalı beş ölçekli bir değerlendirme sistemi getirmiştir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan, Beklenen düzeyin altı : 2 puan, Beklenen düzey : 3 puan, Beklenen düzeyin üstü : 4 puan, Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Tablo 4 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3 Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 3 Mali kaynakların yeterliliği; 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 2 Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 2 Fiziksel olanakların yeterliliği; 2 Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 2 Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 1 Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 3 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 3 Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 3 Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 3 Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 4 Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 3 Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; 3 Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 5 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, 2 Uzman vb) ve yeterliliği; Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, 3 araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, 3 Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 3 Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 2 Kampus alanı; Toplam kapalı alan; Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 3 Sosyal ve diğer hizmet alanları; 2 14

15 Öğretim elemanlarının ortamla unvan ortalaması len formül kullanılarak hesaplanmıştır. Profesör sayısı=4 Yardımcı doçent sayısı=8 Diğer doktoralı öğretim elemanı sayısı=0 Araştırma görevlisi sayısı=1 Toplam öğretim elemanı sayısı=13 Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x 4) + (6 x 0) + (5 x 8) + (4 x 0) + (3 x 0) + (2 x 0) + (1 x 1)] / 13 =( )/13 =69/13 =5,30 Bölümdeki akademik personelin ortalama unvan düzeyi 5,30 dur. 15

16 Tablo 6 Kurumsal nitelikler tablosu sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı - Lisans öğrenci sayısı 26 Yüksek lisans öğrenci sayısı 26 Doktora öğrenci sayısı 2 Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı - Toplam öğrenci sayısı 54 II Öğretim elemanı sayıları Profesör 4 Doçent - Yardımcı doçent 8 Öğretim görevlisi - Okutman - Uzman - Doktoralı Araştırma görevlisi - Araştırma görevlisi 1 Toplam öğretim üyesi sayısı 12 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 12 Toplam öğretim elemanı sayısı 13 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 1 Sözleşmeli personel - Diğer personel - Toplam idari personel sayısı IV Çalışanların yaş ortalaması 16

17 Öğretim üyeleri 46,5 Diğer öğretim elemanları 32 Tüm öğretim elemanları 45,38 Đdari personel V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri 2 Diğer öğretim elemanları Tüm öğretim elemanları 2 Đdari personel VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 7 Tüm öğretim elemanları Đdari personel VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 5,30 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Ziraat ve Ormancılık- Bahçe Bitkileri IX Bölüm program/abd sayısı Program sayısı 0 YL ve Doktora ABD sayısı 2 Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı - Lise mezun sayısı 1 Lisans mezun sayısı - Yüksek lisans mezun sayısı - Doktoralı eleman sayısı - Öğrenci leri ay ve diğer ler leridir. 17

18 Tablo 7 Akademik personel leri Đsim Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Bölüm dışı idari görev 1 Arın Levent, Prof. Dr Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Bölüm Başkanı Fakülte Akademik Kurulu üyesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi 2 Çelik Salih, Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık 3 Varış Servet, Prof. Dr. 4 Büyükyılmaz Mustafa, Prof.Dr. 5 Bahar Elman, Yrd. Doç.Dr 6 Deveci Murat, Yrd. Doç. Dr. 7 Altıntaş Süreyya, Yrd. Doç. Dr. 8. Korkutal Đlknur, Yrd. Doç. Dr. 9 Kök Demir, Yrd. Doç. Dr. 10 Bal Uğur, Yrd. Doç. Dr. 11 Polat Serdar, Yrd. Doç. Dr. 12 Makaracı Zafer, Yrd. Doç.Dr 13 Bal, Erdinç, Araş.Gör. Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Müdür Müdür Şarköy Meslek Yüksek Okulu Müdürü Saray Meslek Yüksek Okulu Müdürü Fakülte Kurulu Yrd. Doç. Temsilcisi Veriler itibarı ile lmiştir. 18

19 Tablo 8 Bölüm 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 8 Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam

20 Eğitim ve öğretim süreçleri Tablo 9 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 4 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 3 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 3 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 3 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; - 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 3 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 3 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT 3 teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 3 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 2 Tablo 10 Mezun öğrenci leri 2008 I Mezun öğrenci sayıları Lisans mezun öğrenci sayısı 29 Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı 2 Doktora mezun öğrenci sayısı Toplam mezun öğrenci sayısı 31 Tablo 11 Bölüm programları Sıra no düzeyi Program adı Temel Hizmet Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2 Lisans Program 1: Bahçe Bitkileri ay 26 3 Yüksek lisans (tezli) Program 1: Bahçe Bitkileri ay 26 4 Doktora Bahçe Bitkileri ay 2 Toplam sayı Toplam sayı yılı öğrenci sayısı 20

21 Tablo 12 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları BBYL 501 Seminer (0+2) 2 BBYL 503 Bahçe Bitkilerinde Laboratuvar Teknikleri (3+0) 3 BBYL 504 Bahçe Bitkilerinde Üretimin Projelendirilmesi (3+0) 3 BBYL 505 Tez, Proje, Bilimsel Makale Ve Seminer Hazırlama Ve Sunum Teknikleri (3+0) 3 BBYL 506 Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği (3+0) 3 BBYL 507 Bahçe Bitkileri Đstatistiki Paket Programı Kullanımı (3+0) 3 BBYL 508 Bahçe Bitkileri Biyokimyası (3+0) 3 BBYL 509 Sebze Olarak Değerlendirilen Otsu Bitkiler (3+0) 3 BBYL 510 Sebzelerde Çoğaltma Yöntemleri (3+0) 3 BBYL 511 Karışık Sebze Yetiştiriciliği (3+0) 3 BBYL 512 Sebzelerde Mineral Beslenme (3+0) 3 BBYL 513 Sebzelerde Hasat Ve Kalite Kriterleri (3+0) 3 BBYL 514 Sebze Fidelerinin Güncel Üretimi (3+0) 3 BBYL 515 Sebzelerde Tohum Üretimi, Teknolojisi Ve Sertifikasyonu (3+0) 3 BBYL 516 Sebze Tohumlarında Kalite Kontrol Yöntemleri Ve Depolama Esasları (3+0) 3 BBYL 517 Bağcılıkta Bitki Büyüme Düzenleyicilerin Kullanılması (3+0) 3 BBYL 518 Sebzecilikte Đleri Organik Tarım (3+0) 3 BBYL 519 Bağcılıkta Đleri Organik Tarım (3+0) 3 BBYL 520 Serada Modern Sebze Yetiştirme (3+0) 3 BBYL 521 Serada Üretim Planlanması (3+0) 3 BBYL 522 Sera Sebzeciliğinde Üretim Ortamları (3+0) 3 BBYL 523 Sera Ürünlerinin Verim Ve Kalitesisinin Artırılmasında Yeni Yöntemler (3+0) 3 BBYL 524 Sera Đçi Atmosfer Koşullarının Düzenlenmesi Ve Kontrolü (3+0) 3 BBYL 525 Hidroponik Besin Çözeltilerinin Hazırlanma Đlkeleri (3+0) 3 BBYL 526 Đleri Meyve Yetiştirme Tekniği (3+0) 3 BBYL 527 Üzümsü Meyvelerin Morfolojisi (3+0) 3 BBYL 528 Asmada Terbiye Sistemleri Đle Verim Ve Kalite Arasındaki Đlişkiler (3+0) 3 BBYL 529 Üzümlerde Kalite Kriterleri (3+0) 3 BBYL 530 Asma Klimatolojisi (3+0) 3 BBYL 531 Şaraplık Üzüm Üretim Tekniği (3+0) 3 BBYL 532 Sofralık Ve Kurutmalık Üzüm Üretim Tekniği (3+0) 3 BBYL 533 Bağcılıkta Hidroponik Yöntemlerle Fidan Üretim Tekniği (3+0) 3 BBYL 534 Hasat Sonrası Fizyolojisi (3+0) 3 BBYL 535 Bahçe Ürünlerini Ve Üretim Materyalini Muhafaza Yöntemleri (3+0) 3 BBYL 536 Sebzelerde Önemli Fizyolojik Olaylar (3+0) 3 BBYL 537 Sebzelerde Fizyolojik Bozukluklar Ve Çözüm Yolları (3+0) 3 BBYL 538 Budama Tekniğinin Fizyolojik Esasları (3+0) 3 BBYL 539 Meyvecilikte Önemli Fizyolojik Olaylar (3+0) 3 BBYL 540 Sebze Türlerinde Stres Fizyolojisi (3+0) 3 BBYL 541 Meyve Türlerinde Stres Fizyolojisi (3+0) 3 BBYL 542 Meyve Biyolojisi Ve Ekolojisi (3+0) 3 BBYL 543 Meyve Ağaçlarını Çoğaltmanın Biyolojik Esasları (3+0) 3 BBYL 544 Asma Ekolojisi (3+0) 3 BBYL 545 Asma Biyolojisi (3+0) 3 21

22 BBYL 546 Asmanın Döllenme Biyolojisi (3+0) 3 BBYL 547 Meyvecilikte Anaç Seçimi Ve Üretimi (3+0) 3 BBYL 548 Bağda Kullanılan Anaçlar, Özellikleri Ve Üretimleri (3+0) 3 BBYL 549 Bağ Kurulmasında Kullanılan Yeni Sistemler (3+0) 3 BBYL 550 Sebzelerde Genetik Kaynaklar (3+0) 3 BBYL 551 Sebzelerde Çeşit Geliştirme I (3+0) 3 BBYL 552 Sebzelerde Çeşit Geliştirme Iı (3+0) 3 BBYL 553 Bağcılıkta Yeni Islah Yöntemleri (3+0) 3 BBYL 554 Sebze Islahında Sitoloji Ve Sitogenetik Teknikleri Ve Laboratuvar Analizleri (3+0) 3 BBYL 555 Sebze Islahında Doku Kültürü Teknikleri (3+0) 3 BBYL 556 Bahçe Bitkilerinde Moleküler Biyoloji (3+0) 3 BBYL 557 Bahçe Bitkileri Islahında Moleküler Biyoloji Yöntemleri (3+0) 3 BBYL 558 Kültür Bitkilerinde Türler Arası Melezleme (3+0) 3 BBYL 559 Bağcılıkta Virüslerden Arındırılmış Materyal Üretimi (3+0) 3 BBYL 502 Uzmanlık Alan Dersi (5+0) 5 Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders Đçerikleri BBYL 501 SEMĐNER (2+0) Konusu ve kapsamı ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanır. Seminer dersi Başarılı veya Başarısız olarak değerlendirilir BBYL 503 BAHÇE BĐTKĐLERĐNDE LABORATUVAR TEKNĐKLERĐ (3+0) Dersin işlenişinde bir laboratuarda gereken ekipmanlar (cam ve plastik malzemeler) tanıtılacak, bir laboratuarda bulunması gereken aletler ele alınacaktır. Bu kapsamda; programlanabilir inkübasyon dolabı, etüv, otoklav, mikrotom (kızaklı, rotary), mikroskop (stereo, flüoresans, binoküler), shaker, spektrofotometre işlenecektir. BBYL 504 BAHÇE BĐTKĐLERĐNDE ÜRETĐMĐN PROJELENDĐRĐLMESĐ (3+0) Mevcut toprak, iklim ve ekonomik koşullara göre belirli bir alan üzerinde yapılacak üretimin projelendirilmesi, en uygun bitki tür ve çeşitlerinin seçimi, arazinin parsellenmesi ve bitki desenine göre planlanması, üretime yardımcı en uygun girdilerin seçimi ve kullanımı, seçilen bitki türüne göre birim alandan en yüksek mi alma yöntemleri. BBYL 505 TEZ, PROJE, SEMĐNER VE BĐLĐMSEL MAKALE HAZ. VE SUNUM TEK. (3+0) Bilimsel araştırmaların yayına hazırlanması; kaynak araştırılması, gösterilmesi; tez, seminer ve benzeri bilimsel yayınların planlanması; bilimsel yayınların bölümlendirilmesi: giriş, kaynak bildirişleri, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin yazılmasında dikkat edilecek konular; seminerin sunulmasında dikkat edilecek konular. BBYL 506 BAHÇE BĐTKĐLERĐ DENEME TEKNĐĞĐ (3+0) Sebze ve meyve bahçeleriyle serada deneme kurulmasında dikkat edilecek noktalar, deneme desenleri, örnek denemelerin kurulması ve deneme sonuçlarının değerlendirilmesi ve yazılması. BBYL 507 BAHÇE BĐTKĐLERĐ ĐSTATĐSTĐKĐ PAKET PROGRAMI KULLANIMI (3+0) Bahçe Bitkilerinde araştırma ve denemeler sonunda elde edilen ham lerin bilgisayar kullanılarak lerden belirli bir düzen içinde istatistik paket programların yüklenmesi, SPSS, MSTAT, SPLUS gibi programların çalıştırılması ve sonuçların yorumlanabilmesi. BBYL 508 BAHÇE BĐTKĐLERĐ BĐYOKĐMYASI (3+0) Bahçe bitkilerinde enzimler ve biyokimyasal döngüler, solunum, fotosentez, azot metabolizması, lipit metabolizması ve ikincil ürünlerin oluşumu. 22

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu Çanakkale 2015 İçindekiler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarihçe ve Tanıtım..

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TAR 1O1 Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi I (2+0) 2 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılâp

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu İçindekiler Sunuş... 3 I Giriş... 1 1.1. Dokümanın amacı... 4 1.2. Dokümanın kapsamı... 4 1.3. Tanımlar ve kavramlar...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017)

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Kasım 11 1 ÖNSÖZ Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR TARIMSAL MEKANİZASYON KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ : 1-2

Detaylı