! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1"

Transkript

1 ! "##$

2 %%! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1

3 ! "# $%&&'(!)*+(,, "-, % %

4 . / " 1 -- "" --,, " 3"1--- "" 1, ",,,,, 4,,,,, - ",,,,, 5 "4 ", 6-5-,-, ", ,,-2 4-,-,, 0 2, ", 0"10, - 2 8, 9 #7 2! 5 1, *,:-! -;" ", 5 10 " / 1",- ", 1 "4---28,*,42 " 0, ", - 7 " -, -- 1,,, *,8, <.= 2*, - <>? ;, 1 " <>? ;, - ",, 9, 8, 2 -, " 4 2 ", -, 4, %, 5,, 2,5,, -28, ,9 2 #7 5 C-- - D,, "- 2 C- 4 D , %! ; C D, "7 *,, *,%! ; --;2 21 ;1" 0-,E #72!51,-28, 1,*, 0"1 2"01,,,!7 7:-! - 01 "01, 1,,,, :-! -; , 4,,, 0 *,,, 7"-- 7,---,," , " " 2 ", "-, -- 10, --!# 8, 1-0 2! #7-1, "- 0 1, "1,,

5 @ F G5757 "-"-" 5-" 7 5 " # GG G "G 7- G5757-7G F55- G557H G " HI- " " G G * *1!2"G*-, 8 I 5 7I G5 5-5! ;7 *-, 77 G / I5 244 "-G55 47"*-, G, G G- 1 7 G- " 7 57"15- ;7 <.= G 77-"G 8 I *-, 5 <>?;7 G 77- "G *-,- 5 <>?; "7 7 2 /G2 8 I G 1"G G " 7 *,17 57"- 5 G H7 5 H1G 4 52*54 8 IG *1 2 G JG 5 1J 7 7 G5 5 *5 1 ; *-, G G 5 G "- 2 *-, *5 1; ; 7;4 21 ;7-5G 4"5 *54-G5 8 I-45 *1! *-, G557-51*5-5! ;75" 7 G " 7G" *-,G G " * I-*5G 4" 7I-G G5G 5 4" 5 G 8 I G *1 2 7G 1" G51

6 = ( 27 5 " ", 511 0,,,,, # 2 0, E - -, -,, ", -- -,- 1 --, 11,# 5,, 2 2,,--, "--,, " " 17, 2 2 7, 1" 10, - " "-,- 1, 1 --, 7," ",*,-28, 9 #7 2! 5,, -, 7 -, -- *,, 2 4,,,,-, *, 2 1, 0 1 2, 217,, 7 "- - 1, ", 5,, 1 ##(,,,, "-- ##/ E7 2!" ##K 1,,, - ",, L

7 ? 3LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!" 7LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 30LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL2 (,LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL2 M1 2 N,LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLH :(O(NLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL L :LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. # (5 LLLLLLLLLLLLLL. # --3LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. # -&--, 7 (5 LLLLLLLLLLLLL? / (;,!,-(5 LLLLLLLLLLLLL?!#(,,!,-(5 LLLLLLLLLLLL <,, (:-!,(5 LLLLLLLLLLL A.'5& (:!, P-5-

8 >!,(5 (:!, P-5-!,(5 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL = 7 (2,!,(5 Q: "7,2R) 1 ;SLLLLLLLLLLLLLLLLL?E! ---LLLLLLLLLLLLLLLLLL E (5 LLLLLLLLLLLLLLL = E -(--3LLLLLLLLLLLLLLLL = 01-&--, 7 (5 LLLLLLLLLLLLLLA ))5/ 2 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL A %QN S)5/ 2 LLLLLLLLLLLLLLLL ' )5/ 2 2#7)5/ 2 LLLLLLLLLLLLLL=.-LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL? :LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL< *,(--3LLLLLLLLLLLLLLLLLLL< 9 #72!)5/,, :1LLLLLLLL 9 )5LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL #7)5LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!)5LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.:-! -;Q:!;SLLLLLLLLLLLLLL..:-! -;* -;/ LLLLLLLLLLLL?

9 <.:!;( $;LLLLLLLLLLLLLLLL<. ;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL< =-LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL> 23 - $ N,:06- &- - &- (, : N,, E 10LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL>? -, 1, #, Q!"- * 21SLL>? -, Q# S, #, Q!"- * 81SLLLLLLL>< 3&- %#,LLLLLLLLLLLLLLLL<.!Q/,, 61-S&- #,LLLLLLLLLL<. 6- /-,-,! - &- (, $ 4 M -LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAA

10 A :LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLA 6- /-,-, :09 2#7)5#---LLLLLA %,& #-, LLLLLLLLLLLA. * )5&, 2*,/ LLLLLLL @ = M03LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL = =%! ; LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL = = --;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL > = 21 ;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL? 4 :LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL> *,#;, 201%,LLLLLLLLLLLL> *,,%,,LLLLLLLLLLLLLL= -LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.A

11 E)6M K #TO')#(OLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. &, LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.?,,!U-(<>?( U - ( (! - ", & #$,-, LLLLLLLLLLLLA. *7,+8,56 9 )5%,&, 2*,/ %,9 )5&, 2*,/ LLLA= *7,+8,5" #7)5%,&, 2*,/ LLLA?,*+59 %,#7)5&, 2*,/ LLLA? *7,+8,59 9 #72!)5/ 2 LLLLLLLLLLLL.

12 -,, " " "01 5 " , 07,,, , E - "01 -,, 4 5, - 4 2,-,-- 7,,!, 5 2, 0, 2 1, 4,,- 10"",10,",1,, , , , "01, ",,,,,,, -- 10, &, *, 9 2 #7-,- 8,20,- 0/ 1",- ",1-- - "01, ",,,,, 9 2#7-,- 1-8,2*, :-! - ; ", ,!#AA 8,1 5!2-4,,"!2!R*,, *,, ",,-7-, "-,- --0,0, " , 17, *, 1, "1, " 7

13 M 2 E -, -,, 1, 2, " " - 8, 2 *,, 9 #72!5,, -,-----,! "0 -, 7"0 C:D"0-4,7 "0 2 ",, -- 0,""0102/ R 1!#R,,,, R:- '5& R:!, P-5-G R:!, P-5-, --5 2E! 2M 17, 1"7, 5 7!7 1,-, "01 " E "01, --5 "01 5 )%' 2! 5" 7%7"0 *,, 54 --,- " - 4 7, -- *,029 #72!50,--, :-! - ; 5 5, 4 4 " , ", *,,, 22",7!"0 *, - 2 8, 9 #7 2! 5,, <.= 2 <>? ;,, 2 #07 "0 - -,- 1 5-,-, 1 -,-, 1,, 10 -, 1,#, -, Q#,S #, 3 &- % #,! Q/,, 61-S &- #, "-1, -- 5-,-, -,-, " ,-, # *, - 2 8,, " -,, 5,, 2,5 0,,, 7"-" *,00 %! ; --; 21 ;1"" ----!7"0 --*, 4, 2"01,,"

14 . 0, "01,,, 1 1 ",,""2*,! 4,, 4 - ", 24,, " " ", 2, "- *,,,, 0, -, 0 *, 2,, 2 7 $7 " , 7, 2*," 1, ---- & 7 9 #7 2! 5-8, 2 *, ,-, " ", - " 2, "-,-,--,, 0, *, 2,,, *,-28,,--- 1,, "17 2 ", "1 5, 2 1,-!7,-- 5 7", - *%(*!&, # ## E7 25,-!"- 5 1, 4

15 @ 6%*!*: ( " " 1-0, 2,, 1,, 12,, 0 " --- (, 5 --, -- " ,, -20"1----&-,,5 -,, 1" - 2, -,, 1--1"17,"01,,, ", 2 5 7,-"0 20,E --,, , "%;< = :+/A B(*+ C+! "%6%;< = ><>,?* & C 7,, 2 " 2 5 "-- 5, ",, 5 Q/ ES - -,,,-- D, " 1", -,,,, 2,-,, -,, 1,, 2,, 1 7 5, --,- 101" -- -, 5 -, 2 1, ", 0,,! - 2 1",,,-,, 2 -,, 17, " " , -1 " " "01 -,, *A(*' *!,!'>DD,!,4,0,P=8 "-$

16 = 2, -,- -, 1, -, ', ,,,""0, ,,,, -, 2 1, 1,"12"-, 4,, "01 1,, , #,4 1 0, 2, 5, 2 0,!7,,, AAAAA,,4,--.AAAA,,45210-, -, 7, <AAA,,4,, 2,,,,- " -- <<A,4 -,.A,,4, 1, -, =>A,,4 - QVS R,- QVS,0,- AAA , A= 7 #, " -, --- >A,,,, =>,,4 7 10, = -,-",,A, ,,",,,?AAA,4B -, 1, -, 1 4- ",, " -, 9, --, 10,,!&- C# --- :,DQS!&- ;< = > (,E*+,!*!,!2,!,$ AA> W O"><>''?*5F'+*(*.*!, %4 $ AAA. &- C# --- K *,->'!>>+>D+!! *-5 & "2<<< =!&- C# --- :,D>

17 ? 2 2, 2 4,,- 54 "01, ", , ""010,? # -2&-!, "01, -,, V "-"01"--,!,,, -2 -2VA-, :0 "--, >, 7,5 M2 07 -,, - 9,,,, " , " AAAAAA,4 -,-, " AAA,4 5 -, -,, < & " -, 1, (," P"-"-,,4B A C-,,1,,,, 4,,, - 2 2,- 5,-1 " =, -, <, E - 2 M" "01-, C# --- V.A,-, 1 - " D - &- 4 " -7- A, " ,, 5 ",, &- E!,. :!, =? % 3$ 3$#,95 *, *, C-! 9 R#7/ 2 D*+ :,-!, * 52,2:,- #, $,AA. U> $U? > *,->'!>>+>D+!! < &- 4; -,->F'+*(* D/( "- $ AAA. A 5* " ;< ='.>,!-,.*!, : & "2<<>< ; -,->F'+*(* D/. &- C# --- :,D=

18 >!.A!2-4.>," 7 0<5 4 <?, ". #,"4 A, ,,,,, ,,,," -- 2,,, " 1-- " -- 7, #,,,,- --- "",,- ",, 2"-04,,- "7," - -,,,,2,,,,,,0"-,,,,!,,,,,- "7, " ", " , # -, 2 11, 1, " " -- --,,- 1 " = # 5, 5 1,, -, C ,- 1,AA AAA -, D? M, -,, 0 -,17,0,12, "%"%;< = >'>D>= * :+/A B(*+ C+! "%"%6%*=*D( *+,F *D(! D/= *>B(*+ C/ : )5 M /, P-5-, )4 2 / 1, / R 1 >,, " "0 --, 1,,, ", 0,, / : )5 9,, 4 4 ;,, 11 ;, 0,--" 4E,-,- 4 ", ,--,, , / "- 0, "- <=. - &!& /! &-22&- $ )U<<<>< = /E7 C;7E 5-45 *1F DQS( >!*DB'!,*8 F'+*A<F'D('+=H!! 6!GF,;AA.?<? *,->'!>>+>D+!!

19 < 4 " " <?A <? 1 ", 10/ 1 4 " 1, 5-5,-- 17 ", 5, 4 2, ", 7" 5 4 > & <??,, 4 " /,-, 2 : - V= 1 2, "- -- "- 1 4,, 5 4- )5 : : -,-- 1 4,,",,, 7,, "-,2, -4,2 5,, : )5 2 5,,, 10 1, " < / 7 1 9,, " 4,, 7 " ",------,, 4 1, " A!7 / <=>,-:&--- 15, V<A-4 V<< , "----- "- : )5 -- ", -, C)4 ;D : )5 1)4 4, 4 7," ",, -, 1, 0 7 / : -,-- / R 1 5 / *, 9 R#7,--, " 4,, 5,,-,"0"7, > & & /! < *,->'!>>+>D+!! A 52C# #01$ 7 -(5 DQS! &- ;< = (,E*+,!*!,!2,!, $ AA<? *,->'!>>+>D+!! 2C# #01$ 7 -(5 D<?

20 A / ;,, " --, (- )5 1 <.?R<=A, -,,,,-- "-- / -,, 1 10 " " <=A (--! 10(-)5- V>A/ VA;, ", "%"%"%*+,,D*! D/= *>B(*+ C/ O: ---,,, &0 0,, ) A.,!#,,, O : )5 1 5 < - $-, O :!# - 7 " 2 4,,,-, -, ", )5,, -- 07!#, " ,,, - 0 "-, 7!# #,!# " W- / 5!# "-- "0"-,5,," ,-,- 5-4,--!# 55 1 ",, 1,, -, 2 17 "!# 27 "- 10 -,--,/ #, 5 " ,,1,!#,, <A= CO : - -!! N, #! D - 10!#*,,?.AAAAAA,4 --,, ", 55 = N-" <.. P +>D+!! +? -+!+ <= +? /!, 9$ <?AR.. & & /! = *,->'!>>+>D+!!

21 4,, 1 O : P 2 *- 5,, ", - 5, "-!#O: )5,.?AAA, ?!# "5 P )5,,,><> " -, " "-,, 5, --, -- P )5 < 4 " 0? 4,,, 10 7,<.. 0" > CP 2*- )5 O : 9 X- Q*, S,, &0 & E &- &- (,! D!,,#2 5-4,, 54 -, ", <!#,, "- 5, - 2 ",, " ",,,, 5 ---P 5 1,,, <=2<? -,, ---, 2,, 1, 4 "- 2, 155 1" 4 A "%"%9%,D* *+,> (,? +! D/= *B(*+ C+!,, : : 2 5,,!,,,, "- 5 -,,,,-- "-- :- 5-4,-- " 0, <<A, -- " # 5 44 " 40,C,, " 4 " D 10 ",,," 4 """1, 2 " -,,,, ", 1? +>D+!! +? -+!+ <= +? > *,->'!>>+>D+!! < 3!( *!K$ AAA A *,->'!>>+>D+!! 2C# #01$ 7 -(5 D<<

22 5,, 5, "7 ",:0, "%"%I%,D'(B'! ++/./*+,;,<C!* >?B>!*<,(*! D/= *B(*+ C '5 & :!, P-5-, I-BE )5-5,--,<>= ", ,,:!, P-5-", -, 1,, --- ",,,, 7, :!, P-5-5 7, - '5- I-BE 5,, - " 1"- 17, 7,!7,,,--, :!, P-5- -, -,,,--,'5& " QO ; S 0, "-!, 4 7, - 7,14 "%"%J%K 7*+ =*+,;,<C!* >?B>!*<,(*! D/= *B(*+ C C:!, P-5-G & )5-, " 0 4,, & )5 G, " ,D '5R:!, P-5-2 G R:!, P-5-, --,,-- --, ", ",, :!, P ,, '5 2 G "-,,, ",, "7,- 24"2C, D-1- $-,,,,--, '5 2 G , 5, :!, P "7,. & & /! & & /! 2C# #01$ 7 -(5 DAARA

23 "%"%$% A!*D( <! D/= *B(*+ C& 8<?!'D F!'E,D*1!2-4 ",,7, -- *- )5 >=A, ,-, 4, 7 22, 5.,, "0 --, - 5 1,7, : "7,2R) 1 ; 1 10 " 2<?. 5, ;,,,, --, 2, - 7, - -1-, 57 2*- )5,5,*-,,-, ; 1," *- )5, 4, 2, 2 7 4,, 7, 5, 07, <?? : "7,2R) 1 ( 2 E,! 40" <>< " 4,,, --,, -7-7 < << <??!,, 5, / <<,,--6-! #2 7 4*- )5 7 "---7- "012,, 2, "!7 4, ,- 1 1, , 7,,<??! ,1,6-! 7 <??! <><,, 57,, , 1, : *,->'!>>+>D+!!

24 " ,,2 7, 2 = "%"%L%!( D< M= >'!>>!- # 2 # )5 E! - 5, 5!- # * 7,, 5! 1 R 3", "-7,, *, 4, 1,, 3", 1,! :0 0,, E! -- 5 # &1, * 7, 23", 1,&,! :00,, 6---,?! :0 07",--10, ==A " 4 -,, 2 5,, " " "-, >! :0 2 E!,,,, M" 5 -- ", <! 10 --,, " " 1, 10,-2 "--- "7,.A! 5 2. &, &1 * 7, *, 2 3", "--, -, 7 &,!- # 2 7*, #,.! :00?AA",, 2! / 2 3", * 7, 2 &, 1R", &1 E 2 ) "01 *, # 5 2- "01, <<=! = *,->'!>>+>D+!! (" 5& C! / 2! #/-,-, M "3DQS!&- ;< = (,E*+,!*!,!2,!,$ AA > - 7 -CE! &#!U- 5-2 YDQS! &- ;< = (,E*+,!*!,!2,!, $ AA<=R<? < O"><>,''?*5)'+*(*.*...A 7 -CE! &#!U- 5-2 YD<=R<?. / 2, , "01 "--,. & C! / 2! #/-,-, M2261- " 3D

25 @ 5 2.? --AA,,=A-"- 7 5,. 3", 2*, "011 54,, 27- -,, " " -, ,, "0"--- * 7, 2 &1-0 " 5 1, ,, 2, 5,, ", "0 1,,, 2 5 ",",- /,, 4,, - -, 1, 5,, ---, 0,! 2 -,,, &1 2* 7,,, &, 3", 2 *, " -, -5 10,.= / 1, -7-, 2, "01,--,,! / 2 -,- 1, -- " E! P-5- > N-" << 4! 5 2 -,- 2 5, 2,, , *,-,, 7, 2 2 -,- --,7,, 7, - 5 2, , " 7 C- $0& -%,! &-D,----= << ,,-- ---, ,, 41 7 C! #%,! &D,----.?. 7 -CE! &#!U- 5-2 YDAARA.. 7 -CE! &#!U- 5-2 & C! / 2! #/-,-, M2261- " 3D.= 7 -CE! &#!U- 5-2 YDA?.? & C! / 2! #/-,-, M2261- " 3D=R?

26 =!- AA &, " ", & *, 2! "01,, 0, " 4! " "0, 7,- E!, ,-,--, 0 2 &, 4 -"-"1,AAA.> &1 2 * 7, -- "01,- 0, 3", 2 &, 2,,,,,-, 3", 2 &1-2 1,,-- -- &, 3", <<? ) )5 *,1-,,- 5, - 2 &, 7 - ", 1, &, 2 3", <<? &1 &, AA,G,, &1 =>",02A ",27, 7 &1? "7-- -, 07,* 7, 4,, -- 5" --, 3",,- -7,3", 2 &, , *, &,- 0 *," , 9, "- 10-7, -- * 7, 2! 1 1,-,,!-# 5 7, 4","7,.< # --- V " M, -,, 7 V? 54 7, ,-,0 2 -,, -7-1-, 4",,, 7 5,M-,112, --, 9,, - 1, 2.> 7 -CE! &#!U- 5-2 YDA?.< 7 -CE! &#!U- 5-2 YDA<R

27 ?, /1Q!-S)5' 7 1Q,1S52 $ -1 1"Q 5 4- S1"5M,-, 2 "7,5& M"--, * / )4 K 2& " 1":!,5 2 MC1-,- 4 D 4"-,2, - 00, %!( ='.>M= :+/A B(*+ C+! 9%6%!( ='.>-*><>,?* E - $ 6,! 4, 5 & &-2 --! " 8, - '" ( 9 *, 2 (, 4, 24 >A??<,," E -, 1,-, " , - -, " ) % 9 2 #7 8, - *, ( % '" 9 '" 2 -,, "01, - ---, 01 7 *, 2 '" -,,, 1072" 10, 10-,"4 10E ,2,-- 7,5 2, -,, 0"01511, 01, , 1, , --, "-,, 2,, )- /,CM2! ---DQS!&- ;< = > P +5C:8 E - -DQ$ / S!!5"-O74!55 / #-$ 5, *++,(+,!! D/4 O'C,! D/P56#A "##I*+=*!*+,!( "-*!*!K$ -&, ; &-- $ 7 - DQS!&- ;< = (,E*+,!*!,!2,!,$ E5 *,//! : ='.>M= >'!>>( "-/ 4!, &- $

28 >,,,- "-" , 5 720" ,, -,, 4 <=,4 $ -,,.,4 E - 2 &-!, <=A, " -, AAA,4,-,,,,1,2" ,,,-7-1V=A, "-, W5 P 10 E - 2 &-!,,,, " ", 121, - "!"01,! 4, -5 V=? 5V.,, 2 --,, - E -,,, -,-'",' )5 "01,"5 -,-- --! " 1"55, 01 -,, ",,- ----,,, " - 5,,- 1, 01 AAA " > -- AA.AA,7 5, # E -- -,, 7, V 54 2"015 - " "1" 2,,, " , 5 ", 7 "- - "7 10,!7 9 #7% 2) 5"01", 2,- -- "----- E ,,1"0"7,U E -- "----,-, 2,-, "01 -,,10"-----"011 12, -12 &- NC# -&, ; &-- $ 7 - D< *,//! : *,//! : ='.>M= &- NC# -&, ; &-- $ 7 - D.

29 < E - - ", $" -,, 2, " A,4?AAA,4,, ", 1" 4 (,,, 2, 2 -,,, " "01 0, - 4, --, 54 -, "-,, -, 1 "-7,,A, -,, 7,5 1-,, " 2 2,,,,, ""," ,ARA 5,0"7, -,,,012,,, "- 5 5,,, ",0,,, "01 -,,,- 11, 01, -,,, 5, " -, 5,,, -, ",, -,, -7- ", -, 4,,!, -,- - V.AR=A1, -, 4,!7, -,, -7- "01 4,, - 2 -, 0"-5 1 & -, -,, -, , -,,5, "01 15 =A -0,", E - -,1,"-,,, 1! 4 2,0 ", ", 0, - -,, 12 0 = (, 5, -1,, # ) ) , 01.AAA, 5, 4,, - 2 4,,, A 2 E - 1, =! =A * " ;< ='.>,!-,.*!, : & "2<<><>R<< = &- NC# -&, ; &-- $ 7 - = (" 5 C---E -2*,U01! DQ#S(5 ## ;!/:F'+*(* & "2<<>=

30 A --, "4, 0"--- ", " , " --,,, =!" C-,--- " " " 2 "7 " -- ", -,,57,5,,D =. E7 "- E - " 2 7,, "",,, 7 -- "0 "-- " 5 "7,"--,,- "7" &, *, 9 2#7-00,- 8, 2-, -- == F / 9 2#751-8,2*,, - 4" E -, -,, 1, - 2 5, ",, 2, 4 - "9 )5-4,---", =? E - 107,"-,, 54,, 2" ,,-- "-,,, ", 2*,"01,",,-22 "4 => # 2 0, E - -,- 1, 5 2, 0, 2 1, 4,,- "", 10, :,, , 5 102,10 57 = E7 C; *1F D.AA =. 5,-!" , *%(*!&, # ##E7 5, >& == ( C8 "85 5O2 O 5;&&DQS( >!*DB'!,*8F'+*A<F'D('+=H!! =? F / ;!/:F'+*(* D/6LLI5"###8 "-!,2 $ AA. => &- NC# -&, ; &-- $ 7 - D.>

31 9%"%G+8,=,>'>D>= * :+/A B(*+ C+! 9%"%6% D/ # -- 5 ) ) ) ) O- + * & - <!,, 4, ))55 2 <,,, ", 4, 2 "-!, VA--, 4, =< ) 5 5 2, 4 0 2" >>-/ 2 ", - " 4, 54, / 2 - <? ))5 1 --!- - 0,4--!,,,!7 & $,-,,, AA " 5,, - 7, " 4 5,?A CR-,,, >.,4, ),-1,#,5,,,4-24, 5",,, D? ))5,-,-- -,,7--,<.,2 << (12 "! 10,10,.>,4 -.,4-5? ), --, )) 5, - 0 2, 7, 5" 1 " !7 " !- ", -, =< 3!( &- NC# -&, ; &-- $ 7 *,->'!>>+>D+!! *,//! : ='.>M= >'!>>?A

32 5-5",, "--, 2 7!-,A,4,-, ", - -, 10>.,4,V== V - 2 :, - "-5, ", 2 - ", 2 4 7, " " " 07 "-,, ----,,,, 7, 7, -, - 1 ",, 2, 5 "7,? << 4-7 5,,, " 4 ) )5 0 "01,, "7,? ,, ",, ) )5 0 "---, )5 1 ", " ,, 2,,,,--, 4 4 1, 4 ) )5 1, ,,,7 5",, 4 7 " C-, Q# S, #,,, C-, 1, #,D 2-, 25,,,, 1" 2, " ( , 2) )5!, 0,, "-7 4 7, " -, : - 2, & 7 ) )5 "01,, 5?= CE - -,,, ---"----, 2,,,7,,-? &- NC# -&, ; &-- $ 7 *,//! : ='.>M= >'!>>??= &- NC# -&, ; &-- $ 7 -

33 , D V<<-- )-,,,?? -,0 " 2 5, 7 4 1, -, 5 2,,, 2 7 0"7, 9%"%"%!=;&,!* D/ 6---.A, % )5 N 01 1,, -2'" / " 2( "-- #, -, *, %)5,,,,--, %2- -- $ -,-%4,,,, 5 1, )5,- *" ", 2 /- :0 1, *" 10,, - 10,, 1'-10Q0S0,,( $-, *" ",, 2 /- 10,--, "-5, 4 $-, N, <.>,! 4R( 2 <.<, 5 " "01,-- 2 "-"01,?> )5>.A,,,-4?=,,,"0 % -?,, '" >.,, N <=? 07,( 4, "--,?< N -,- <, E (4 -- 9,, - -- : "01 -,,, ; >A " A ,--"- ",""0"01 -, "-4-1- % ",, "--?? *,//! : ='.>M= &- NC# -&, ; &-- $ 7 - >A 35 6-?+ <?+ < Q!( ='.>M>>'!>>!, *,(, &$ <<>.<

34 . 4, <.>,-- ( 2! 4,7 2N,5, 5",,11 "-5, , " 7,-- >!#, 5,,% )5,- 5, 4 "" W5 ", " 5 10, CW5 ; D, " ; - '" ( 2 %,, "-- 5,7 > C; " 010,( 5( 5! 4 D > ( <== - - *":0" 1%)5,-- " ! 4, ( -- % ) , (, -,-, --! 4 N,, 0 "" <=? 2 1, ( 0( %)5,, ", 0,, -(-/ %)5- :,, %:, -- 1-$ -,,--" >., -,-, ( N )5 =.A,4%A-?A,4-,- ", 3,% 5"----- >= > :&-CE *,DQS/ -,%!( ;!*<,*$ 8 "-!,<<A? > &- NC# -&, ; &-- $ 7 - >!( >. ",, C",D5,,"-- -,,,-- "--,,, &- NC# -&, ; &-- $ 7 >= *,->'!>>+>D+!!

35 @ <<<,-,, 0,( 2% 11 5" >? ( %2 55-, 2 % 5 2,,,,, 10, ( " , 2 2,-, % 5 -- % 2 ( -,,---- 1"", " 2-- "-,, % 2 9 1",,, ", >> F 51 << 5 &," 10 2( 9 0 " 3, 0, C;4 #, -D 9 *4, 2 - (,- 2 "- 0, 2 ---,, ", ,!7 "-," N 2: -,,,-, , >< :-! -; R#75 2 1,,,- 51,N , E , -,, - 2 8, 0 "01, 2 2,, <A P +5 --!!, 2( E -"01 4, 7---;Z), Q& <<S1 "04 C*,"01,,,--21-,, 54--"",0, *, 1--- "7 1" "01, ", "7D 0, - ( "" ---" >? #""555 1", ,,, >> &- NC# -&, ; &-- $ 7 >< +5C:8 E - -DAA <A 32C-! 9 R#7/ 2 D

36 = -, 17, E - "7 7 1 " - 5 1"7, < 9%"%9%*( D/ ' )5"01,-4,0,, 5 '",, ----, ' )5 4?AA,4 -, '" ,, 1" ' )5 "01, 0,( "-5 2 ( 2 9 4, - '" ' )5,",CX G D 4( ",, ' )5 % )5 ", % ", < C'G, < ' % 5 " 4,, --- V.A%)5",- / ", 0D < C'" 4-2 '" - 10 AA,4( <,4D <. ( <> :'" 1 : 41" ' " -,,, : 4 -, ( 4 - "V.A,, ( AAA >AA,4- --2' )5( - 5, "- 1"7 (,, 4 - "! / 5 2 -, ,--,, :7, 7, -2,-,, ", 17,-," "( '" 2- < +5C:8 E - -D>= < &- NC# -&, ; &-- $ 7 - <!( <. *,->'!>>+>D+!!

37 ?,--, 7" 71, 7 5, +!/! )5 '" "--, 2, "- - / Q/ S :0 1,*,R-, !)5,, AA, *, 4,,,!, ", / 10 AAAA5,,/ R/--- 2?AAAA5,,, 4 :5 4 -! 5, 4 O 2 5 5"!)54,, 5-7, )5,, " 27-- <= -2'"!)51,<? " 42"- '" 5 >A, !7,"- " 1 <? '" 2- << '" R-,, 4.A,4! )5 - >A,4 '".A,4 -",- '".A,4-- 7, V<-- '" 5 '", -- ", 4, --!7 4, <>,--,*,,-- "1,7 & ,-,,- 5 << *,-28, 9 2#7, , <>? ;, -- "-,, ",, -!5,,,-- "-- *,5 &- NC# -&, ; &-- $ 7 - D= <=!( <? +5C:8 E - -D< <> 4,"52 ", "50,"--,,-- "--, <<!(

38 > 10 0 "---, 2 "- 5 1, *, 10 7 ",,, AA - 4,, 9,-- 7! 4, *,,- "7, 2! / *, ---,, "- 7 1! 1 " " 7 A -8,2*, 9 #7 2! )5,, -, "0,77, E - " 7 2!,, #2 W 4 & 2! 4 2 1"01, -, 4, 7 & 07 2 C- &, M 1-"-D 4 (,4 << K 4-1-"--7--<<.!, <<=, = 4 *, " ,, *4 10,- - U E -01-, "7,, 2 2 " , 0 0, " ,, 0", -,,, 2 4 4,-- " 4--- A *,-1", E --,, "","-4 027,,, - 4,,, I%'>- # 2 0, E - -,,, 2, 11, ",,,"-,,,, -,, 1 AA!( A :&-CE *,D A +5C:8 E - -D>>

39 < 2 4, 0, " " # 51,/ R 1!#R,,,, R:- '5 & R:!, P-5-G R:!, P-5-7 R2, 5 E! M 1" "01 5-5E - )%'!9 #751,8,-*,( %'" 9'" - 1",,,"01,----, -,- 1, 5 2,0,21, 4,,- "", 10, :,,---1, 5 102, , 5 "4,, ", " , "--,,, # 20, 1,-, "01 E -, 2 12, 2,, - 1,- " ,- "7, " 5 "7, 0 " , 2 "01 1 -, -,,, 5,,", 2" 2,,, "-- 0"--,10* -,,,-,--, " 0 -,, -,,,-,, 1" 1, 10 0 " , ", "- -,,,,-,1,"

40 .A 6%*!*: *,,- -28, 9 #72!5",,- ", "0 *,, 2,, - 4 2,- " - 4, " -, - 1,,, *, 9 2#7 5*, 0:-! -;",- 2 :-! - ;,,, *, - 2 8, :-! - ;" 5 10"5 --1" 4 2 0, , 2 "- 2, 10 <.=2<>?;,2"- 4,- "%;!*<,-*><>,?* C*,,,-, -- ", 10,,,,,- -,,2-,,1", "01,, 10,D A %, 2"0110,5, *, 2 " V 5 --, 1, -, 1, A. $, 4 7 V?, - A * " ;< ='.>,!-,.*> A. *,->'!>>+>D+!!

41 . --, 1, V=,, "-5 1", 1,%,,4 -- "--, 07*, 24-4 <?, , 9, - 41,, 2,,,, - ",4 2,0"7,, A, ,-, 1, 0", 1, >.,4-5,-,,4, --- ", *, <?,4-4 2 A,4 72,- " - 2 "--, $ <?,4-4 2 =A 54 -,, 1 "," AAAA, ,, "-, $, " AAABAAA,4-,-," AAA,4 -,-,, A= *, A,4,- "-2," >A,4 " ,, 4 ",,-, " "01,- " 1, -, "",----C-,,DQG HS10",-1 "," AAA,4-54 1, 4 *, ,- "-2,", ", -1,-, 1 A? ---- >A ",- " -, AA,4 7 * " ;< ='.>,!-,.*.AR. A= ; -,->F'+*(* D/. A? * " ;< ='.>,!-,.*.AR.

42 . 0"7, A> # -: - O 4- *, -,, 7, ",-,AAA,4 7A.A - 2 8, 1" ---,,7,, A< *, -,, 1" 1 ", 4, 1,0,,17,-- ",,-- *, 17,, , ",,,,, -7- R,,-- - "17,-,,, 7,:7,*,-,-- ",, 2 -,, 1,,-,1," A 9%/! /=,,+*+8*+,! 9%6%/! (,B!* 9 5-2& -, "-, -----?A,[*, E,- ".AAA,4B - " AA,4B $, -, 9 [ QV>>?S *,[.,4 QVS -[,,, 8,"-5,, "--, 9 A,, 8,[ #7 "4 N R! 4 ( Q S &0 [ 0,,,,,, ),,, A> +!/>++ D'?*D<'> )'!>,7$, &, ;!, $ A< C-C:2,D--D54UBBGGGO, A 3;!*<,M*>F'( D*<,+*>++ /+? D/8 "-/ 4!, &- $ AA?> #,!( ='.>M= >'!>>.+?/= (!,,! 2&$

43 , - ",,,-, ", :-! - ; 9 [ -, "- ", 2,-,,,,, ; ", 9 1 ", 7, 9, 2-.,4,, 4, 4 5, ", 0 1 7, 2,,V>A[, 7, 9 )5[,,,-, 0 AA,4B [,,, 2?AAA,4B[,,, " 4 "- ", 0,,. 07<><R<<,-, " -28,9 5""- 8,, " 0 " -, :!; " 5 2 -, 2 5 2, ",, 7,, *, 7 :!; 01, ", "01,,7 7 2"--,--,, "-- 7, = 9%"%*A+,,B!* *,[,7",, -- #7 8-2: 1" ",, " -, <AA, *, E,- " =AAA,4B - ".A,4B, -,.>?,4 QV.>S 8,[,,, - "- 5,, "--, K *,-C*,#;, ---D( QS"6%;7</+= ;!/: F'+*(* D/!, )"$ E7,AA.?< *,-C*,#;, ---D?<>. )!, C----9,- D)!, /; 7/ &0!( ='.>+,+,!*=,>'!>>!, * 2$ 7, 4 C!, - #729! 4&-, )E,!" DQ$ / S " 5 N>'!>> ='.>8 "- $ = ; -,->F'+*(* D/.?

44 .. #7,, A, *,R- --, # 5 8,[,,+ 42&,+ 4[,19 ",AA, ( &0 [0,,? #7)5[9 )51",2 2,,, ",10,$,,<? <=< V[, >,08,,- #7[*,:!; ", 5 "7,!7 :!; #7[ - 1,-", 2,-,, 01, :!;, 4 9 / 2 &" &,!,& 5 27, #7 5 2 #7R&, 2 & : 8-2P 4"--, < 9%9%D*,B!*! " 5 1" '",, - /Q/ S :0[,, :0,, / R/-- 2 :5 4-1,!5*,-,--, *, 4,,, AA,,,!,[ 0,, A C)5, '".A, - A, *, >>,D 7.?A,4B--,$ --",4,,*,"-, 7,V[.,4 ", *, 9 2 # , 4 10! )5,,, 9, - / [ *,[ 1? #,!( ='.>M= >'!>>.+?/= (= H (,! A!A*(< =,A>!*(<'A,!D(B,*==+, D(6! " *5 P 17- O 75<<>? > *,-C*,#;, ---D?<. < / M,C$ @ A/+/,!8*D* $UAA U>=> A *,-C*,#;, ---D?<. M,C$ E ----2*,D= *,-C*,#;,

45 "-, - 2! 4, 5 5 /,,- 10,/ "01,*,R -C D07, -![, "5, 210,, / U9 #72!)5/ 2. > G+ ; 7! R!S RS G+ ;!?*<,G+ ; $ D = # G+ ; & " '! & ()) $% F $! I%;,<='.> ='+>F!'E,D*&F1 :!; 9 2 # , 4 2! # ", : 4 & N - N,, <, 4 7 "01 "01, 1,, "01 5, 1 2 5,,,,,, 2 2 5,,,, " 2,, " "01,, 5:0"C<>R<<A#0*,<>A$,#;, #D5:0"2+ <+!+ ;!=/:F'+*(* D/&6P6P56PP#1!, & "2<<=<. & & /!

46 .= ;" <5,, 2?5, , 4,--- 17?.?= G 4?,2 010, = C; AA -,,,, = =?. " $*' 5 7 4D? ; 4!# :!;[ 7 7,," "01,! 4 1 2,, 2,-,, 1 5 2" " 15, > C<><,-- :!; 01 &, ( *, "01,, 4, 0, 2, -, 102;1, D < I%6%;,<='.> ='+>F!'E,D*T*!*B-,D* :!; <?[ --, *,[- A[:!; 01[, :-! - 01 *,[ " #7) , --, A 9 2 #7 -,,,!, 2 <=,,( (, <> P +5!( ='.>M= :+!/ ( "--K, $ = 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15? ",, $ 2 :;!*<,"##I!, *, / "! AA.AA > :!;)Y54UBBGGG1 412B1 4454Y W59& F!75B,>)B! =(B,'>(B, D( < ",, $ 2 :;!*<,"##IAARA A :-! -;* 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1 575

47 .? 1,9 1,#724 *, = 5 2, #( : [7 2 4 " <= # ",[,-- 9 ;! <=. 9 / 2 [ "J9 / 2 (, O 4-J2<== J! 9 (, O 4-J- 5 #( # ", 01 #7 / 2 4<??,5 2 4J:-! - ;J, <>= :-! - 01[,, #2 ; *, 2 <>< :-! - ; 01 &, ( *,,---- :!; 01,, 2 1, , "01 5,,, 1, ",-- 2,---,, :!;( ",!, [ "01N - [ :!; ; 2,---,, " ","01,, 2, 2,,, 4,,,-24,,, 1",2 " "-,, 2, " ", 2 5 " ; J01 1,,, 1,,J, "01[ J 5 7 J5 1 <>< 5 :!; ; "- 1 "01, 2 E -, 8, " 1-0 1" 5 1 4,, 1,, , * "-12"01,, 5 :!;01&, ; [" 5 112",, 7,1", 2 04,; "1,",,, -,, -,, 2 4

48 .>,- 5,, 1 2( 1 5, I%"%;,<='.> ='+>F!'E,D*M*,=,C+,!* :!;1,, 5,, 41,:!;01[, 1,, 2"07:!; 01 2 "01, 1,,,, 2 2 5,,:!; 01[,",, -, 4, "01,,,,- -, ",, ", , 1" --,, "--, :!;,, 5 2 2, -, "01, 1,, 1, 5,,, -- 10,5 ",, "--,,, 5 " :!; 01[,,,, 7 " 1, B0 2,, 1 4 7,:!;01[ 4-525,2 -- 1,,, 1 5, 1, "01,1,, "--,(5 7 2, ,--,--,, "--, :!;" , 7,, " 5, 1 4, 2 ",,,,,, " ", * 1", 1,,,,, "01 5,, " 17, 0 " "- 0"-- 7 " 4, (,, 2 4-,--- <<R<<. "01R,, 4,2 " ", ", 7 ;,<='.> 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1 575 FM/,=,C+,!*:-! -;* 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15 5 FM/,=,C+,!*:-! -;* 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15 5

49 .< ", 4 <<. :!; ; 5. :!; ; J, :!; 2 2,, , 4,, - " 7, 2,, 2 7, 0, -210,--- " 4,, Q R1,, "1 2"S, :!; ; [ 0104, 5 - U :, 01,, 1, ,--,, "01[, 2 --, -- " 7,,,--,, - 7 " 4 --,,, 7,100, ",,,,,1, * 5, ,--- ", -,, & --, 102 "-, , 2,, 4,,, --,,, 2, -, *,,- -1-, "1 - ",, 01[, ,, 4 2 5,,,, 1, 01[, ",, 4, "- ",,-,, 7 0, M 2 1",,-,- - 0, 01[,,,, 01[ ", 5"2, 17 "01[, 0, & , 25, 0-0, 01[ ,, 2 0, $ 5 7, 2 201,, 01[, 2, 1, , 0, *, 2, 2,, 5,22"- 100,. 01[0,,7--2, 5,7 0,, -- ", 1, 01[,- R 2,- *,,, $ ,"---, 1,01[ ,,- 07. FM/'D< +G;:-! -;* 54UBBGGG1 412B1 4454Y 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15 5

50 @A , ) -- ", " , 2 2,,,7, 2,, , 01[ 1 2,, 2, ", 2 7-, 0-1,,, 7 0, &--7-, 5 1, 2 5, "- 5 - ", 01[ - 1, "7,, ,00,", = &, 5-5, 1,, ",,, -1- " - 4,, ) - 5,"01[4-2,, ,, 01,,, " " 1," --,,0 2 ",,,,- 7,070,? *4-2,,1"-7-, 102 R104--,, 1, 4,7, -- 4-, 2,,,,,10, = I%9%F=!,D**;!;((;.;F!'E,+,! I%9%6%'D< +F!'E,+,! :-! - ;, 4 -, 0 " 54 01,, " ," - :!; ( "-,0, -,-- 2, ,--- ", :!; ( AA. 2,4! 2-&;:!;01 / 2 7 : ; Q:!; /, S :!; 01 - &,--O1-2(-* *,;*! ;- #! /,:#! ; 2:!; - (,2$0; = 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15 5

51 @ :!; 01 2 *,, K 2, "7 ", 54 01,,, 5, "--,?!7 "01 - ", ",,0, 2, ", " 10,, 54 :!; ( C! 2 & ;D,-- E, K, 2 *! " :!; 01,,, ,,, 0 " 10, 7,, ", 4, ",,-,- 5 2" 2 <<< " ", 2 2, 1,<<<RAA04 >A,,=>. 5, > 011"01,, " 2, 1, 0 2, " 5 2 7,,0 7 2 "- -, 4, 2 4,,- 1, 7:!;( * 2&0, 21 K,, " N, 2 C:!; 01 / 2 7 : ;D 2 4, < 01,," "2,, 4 " J:!; /, J, 0 " 5 2 7, 1!7, 4 " :!;(,-- " J$, J, "01 1? 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5 > *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA. < *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA.

52 @,.A ; <<>RAA 0 N, :!;( -1- "", 4- --, 4 -,, 2 2, - -- ", 42 5, 10, 4,,- "01,4, ", 2,, " " 7 J:!; 01 - &, -- O1-2(-* *, ;J -1-,-- <<< " 2 4 #( 2 &0 / :, ", ; - / E2-1- ; - 1 2,. :!;4,2-,, 21-7,?5,, ", ,- 7 2 :!;( #(:",C:!; - (,2$0;DQ:!;R($S2. AA " 42,:!; ( 1 5 / E2 J* 2 &0 : ;J * 2 &0, &0 / 2 #( :,,, !7 :!; 01 1R,,,- -1-", 4 7 #;* Q#2 ; *, S 0 M-,-2 %2 " :!; (,--.A 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5. *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA.. *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA.. *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA... 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5

53 @ 2 4,, 2 0",, / 2#7%2,, 4 1 J*! :!;01-- 2,-- "7,,,,,24, ,-- 2,---, 7 <<< " 4 / 22#72+,*%(*!&28P!O#! Q&-,! 6- *!,S " 2,.= :!; ( ,,5, 1,7, - 5 7,-- :!; 01, E - E! 2!2-4, 4 4 "01, "- 4,,,,",45 J,# 2 ; J J:!; 01 & (5 J 2 C*, D ", 4.? ; :!; ,,,?5, - 7,:, 5,,-- 4 7,----, - " "1,, 7,-,,,,, 2 2 5,, "7,:!;( 1K,* 2&0, [(, ", 4, 2 4, ,, 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5.= *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA..? 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5

54 @.,,, - 1 "012,,,, , , C- #! /, : #! ;D24? - M 2 2, 2" ",,2,5 2,,! 1" "- 7 1 ", 1 1" 4 ".>!7 4 7, -,, , 0, ,.< :!;( 44 -! 2 - & $*' :!; 01 / 2 7 : ; AAA $*' :!; 01 - &, -- O1-2(-* *, =AAA $*' :!; - (, 2 $0 ; =>AAA$*'*! ;>>AAA$*'- #! /,:#! 01,, 5 :!; ;,""22 "-, 4 :!; ; [", 2,-- 2:!; 01", ,,,, R,, , 0,, M,! *4-,.> *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA..< *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* FM/'D< 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5

55 QM!*ES,-- " < > "- M!*E 41 N-" AA. " ---,, > M!*E,-,- 07 "1 " 2, 41,, ,, 5 1", 41,, ",- " , 17,7 41,, 2,41 7 "-,, 52", 5-, 741,;AA. :!; ,,, ",,2,,,C ; D 1, 4-,,, 5 1, 7 <<< [ C: :7 : ;D " # 5 "-4 5 1AA "01, 4 7,C:, :;D-1-1 / " 2$::,#-1-4:!; 1,,, , "7, ;, 4 # ", N - 2!,-- 1, 2, 2 2 5, "1, 5,, 2 5, -,-,M0, 4W 4 R& # Q=R AAS, 4 - $, >?A 1 $ -.AAAAA!# # C; " 17!, AA ",, $ *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* FM/'D< 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5 *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

İNTER MOTOR 63-132 İD 63-3 B3 26 ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI 63-132 MOTOR BOYUTLARI 160-3 160-200 22-3 İNTER MOTOR ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI İD 63-3 B KUTUP AC AD AG MOTOR BOYUTLARI D DH E EB ED F G

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14)

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14) KURUM DOSYA PLANI Liste I ListeII Liste III 1. Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP- - - NET) (A) 2. Aracı Kuruluşlar (B) 1. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumlar (B1) 2. Yetki

Detaylı

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ş İ ğ ğ ç İ ç İ ç ş ğ ş ş ğ ö Ç ç ş ğ ç ö Şİ ş Ş ç İ ç İ İş ç ö Ç İ İ İ ö çi İ İş ç Ü Ç Ç Ü ÇÖ İ İ İ İ İ İ İ Ü İ İĞ Ü Ç İ İ İ ş Ü İ İ ö Ç ç Ş ş ç ç ş ö İ Ö Ş İ ğ ğ ö ş Ş İ İ ç Ş Ü İ İç ş Ş» Ş Ş ş

Detaylı

( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B

( %  ) * $* + 62!%2*7289 ) * 62!%2*,728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/*6;*A..0@..) 0B ! "#$%%& ' (!"#$"%"& ' ( % """ ) * $*" +,- / %" 1","1*%2%*1"34""%* "1" ( (""" * ""5 ""3"-& 62!%2*7289" ) 62!%2*-&" ) 62!%2*1%" + ( :&33&;,"65%< * 62!%2*,""728 62!2*%2""728 *24 ' %3 =3%>3# ;%>;# ;%?@1 ;%?@65%6/"*6;*A

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

Hemen Teklif İsteyin. info@ankamuh.com ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K:2 NO:11-12 ȘİȘLİ/İSTANBUL

Hemen Teklif İsteyin. info@ankamuh.com ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K:2 NO:11-12 ȘİȘLİ/İSTANBUL Hemen Teklif İsteyin 08503044668 ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K:2 NO:11-12 ȘİȘLİ/İSTANBUL info@ankamuh.com ÜRÜN GRUBU STOK KODU STOK ADI Ekim 15 BİRİM (ADET/METRE) EKİM 2015

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

ÜRÜN GRUBU STOK KODU STOK ADI Ekim 15 BİRİM (ADET/METRE) EKİM 2015 BİRİM FİYATI PARA BİRİMİ PCB KLEMENS 0.0.0.0.90117 BDK 1 0,4600 1 0,4600 TL PCB

ÜRÜN GRUBU STOK KODU STOK ADI Ekim 15 BİRİM (ADET/METRE) EKİM 2015 BİRİM FİYATI PARA BİRİMİ PCB KLEMENS 0.0.0.0.90117 BDK 1 0,4600 1 0,4600 TL PCB ÜRÜN GRUBU STOK KODU STOK ADI Ekim 15 BİRİM (ADET/METRE) EKİM 2015 BİRİM FİYATI PARA BİRİMİ PCB KLEMENS 0.0.0.0.90117 BDK 1 0,4600 1 0,4600 TL PCB KLEMENS 0.0.0.0.90127 BDK 1/2 1,1700 1 1,1700 TL PCB KLEMENS

Detaylı

!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.&*/0&*12& !"#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler

!#$%&'()(&*($+,-(&.&*/0&*12& !#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler !"#$%"'(")(*($+,-(.*/0*12!"#$!%$ '($)$ *+*!,+$-.+/.$!.!012.$!"#$%"'(")(*($+,-((",7%89"-%:($+,0,0+,-,";%1"?-",8@,%A9:"%0-9B >#"#0-%:+%@98C'#>(")(",8,)18,D!"#$%"'(")(*($+,-(>(",B,0",8(0(0EF/"(+(:%"%8DG,:0/"/H(D

Detaylı

REVOL DEBRİYAJ SİSTEMLERİ MERCEDES BENZ

REVOL DEBRİYAJ SİSTEMLERİ MERCEDES BENZ Kamyon - Çekici Grubu MERCEDES BENZ AXOR 1835-1840 - 2640-3240 - 3340-4140 OM457LA G211 PP3 030 032 CD8 006 165 RB0 002 255 MK0 000 001 Rulman Montajlı 45x50-18 Diş Montaj Kiti ile Rulmanlı Baskı PP3 030

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

Working Paper Sürdürülebilir Dış Denge ve Kalkınma Açısından Tekstil ve Giyim Sektörü

Working Paper Sürdürülebilir Dış Denge ve Kalkınma Açısından Tekstil ve Giyim Sektörü econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-nformationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz nformation Centre for Economics Turkan, Ercan

Detaylı

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu İçindekiler PVC-U Grubu 9 PP-R Grubu 25 PE-X Grubu 41 Altyapı Grubu 7 45 Metal Grubu 47 Isıtma Grubu 57 PVC-U Grubu PVC-U Boru ve Ek Parçaları PVC-U BORULARI 3.2 TS 275 EN 1329 (B TİPİ) 1110.A.015 50-150

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 2008-2015

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 2008-2015 T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 28-215 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı, 1., 2, ve 3. Sınıf

Detaylı

! " # $ % $ &'() % *! ) +

!  # $ % $ &'() % *! ) + ! "# $% $&'() % *! ) + !" #$%& '% ( ')))'% ( *+,* -, -./001 2#. / *012/,*3, 422500-6+(078 9 50078 : ; ,?2-@2 2 : 7+A0-A2, @/ 6+(0,78 A 7B C =2 78,,7-52%7,, D 422E4F20, 422A2,,,2B 4-C00

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

A İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER

A İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER EK 2: SINIFLANDIRMA SİSTEMİNE GÖRE BAŞVURU SAYI VE YÜZDELERİ A İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER A001 İNSAN İLAÇLARI VE DİĞER ÜRÜNLER (ATC SINIFLAMASINA GÖRE) A Sindirim sistemi ve metobolizma 10.550

Detaylı

EKİM 2013 FIYAT LISTESI. Sipariş kod Açıklama EKİM 2013

EKİM 2013 FIYAT LISTESI. Sipariş kod Açıklama EKİM 2013 EKİM 2013 FIYAT LISTESI Sipariş kod Açıklama EKİM 2013 KLEMENS 304120 AVK 2.5 GRİ 1,080 KLEMENS 304121 AVK 2.5 MAVİ 1,080 KLEMENS 304122 AVK 2.5 YEŞİL 1,080 KLEMENS 304123 AVK 2.5 SARI 1,080 KLEMENS 304124

Detaylı

MIGUEL ILLESCAS: PRATİK OYUN SONLARI OYUN SONUNDA MERKEZ HAKİMİYETİ VE TAŞ KOORDİNASYONU

MIGUEL ILLESCAS: PRATİK OYUN SONLARI OYUN SONUNDA MERKEZ HAKİMİYETİ VE TAŞ KOORDİNASYONU MIGUEL ILLESCAS: PRATİK OYUN SONLARI OYUN SONUNDA MERKEZ HAKİMİYETİ VE TAŞ KOORDİNASYONU Hassas oyun: Bazen tek bir hata kaybetmek için yeterlidir! Andersson,Ulf - Illescas Cordoba,Miguel Pamplona 1998

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

02-33 34-51 52-55 56-69 70-80 81-82 83-97 98-108 SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA KUPALAR FİGİRLÜ KUPALAR KUPA FİGÜRLERİ MADALYALAR

02-33 34-51 52-55 56-69 70-80 81-82 83-97 98-108 SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA KUPALAR FİGİRLÜ KUPALAR KUPA FİGÜRLERİ MADALYALAR SAYFA 02-33 KUPALAR SAYFA 34-51 FİGİRLÜ KUPALAR SAYFA 52-55 KUPA FİGÜRLERİ SAYFA 56-69 MADALYALAR SAYFA 70-80 PLAKETLER SAYFA 81-82 MASA İSİMLİKLERİ SAYFA 83-97 KRİSTALLER SAYFA 98-108 PROMOSYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

Saha ayarları tablosu

Saha ayarları tablosu /8 [6.8.2] =... ID432/462 İlgili iç üniteler *HYHBHAAV3 *HYHBH8AAV3 *HYHBX8AAV3 Notlar - 4P3373-D - 2.2 2/8 Kullanıcı ayarları Ön ayar değerleri Oda sıcaklığı 7.4.. Konfor (ısıtma) R/W [3-7]~[3-6], kademe:

Detaylı

1234567789AB45A78C6D6 4

1234567789AB45A78C6D6 4 ABACD ABACD 1. GÜVENLK 1 2. NTELKLER 1 3. ÖZELLKLER 2 4. HIZLI BALANGIÇ 3 AÇMA 3 SIFIR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DARA GRME 4 DARA ÇIKI 5 SABTLEME 5 KAPAMA 5 5. KULLANIM BLGLER 6 TU TAKIMI 6 KUMANDA

Detaylı

81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E

81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E 101 102 103 104 105 106 107 1B- 2E-3D-4C- 5E-6D -7B- 8B - 9E-10E-11B -12E-13C-14B -15C -16D 1C- 2E-3E-4B- 5A-6D -7B- 8C- 9D-10D-11B -12D 1D-2C-3A-4E-5A-6A -7C-8E- 9D -10C-11E-12B -13A-14D -15A -16E -17C

Detaylı

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR İÇİHÛEKİLER ÖNSÖZ 5 II. ÖNSÖZ 1 SİMGELER VE KISALTMALAR 9 TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ 10 İÇİNDEKİLER 11 GİRİŞ 1 7 BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI,

Detaylı

ee eeee eeeee eeeeeee eeeeeeeeeee eeee eeeee eeeeee eeeeee eeeeeeee

ee eeee eeeee eeeeeee eeeeeeeeeee eeee eeeee eeeeee eeeeee eeeeeeee e Sesini Öğrenelim e E Adlarını söyle, adında e sesi olan varlıkları işaretle. deve Kalın uçlu boya kaleminle ok yönünde yaz. HARFİ SUNAN BİR KAHRAMAN ilk harfi e olan ee eeee eeeee eeeeeee eeeeeeeeeee

Detaylı

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri...

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... 15.06.2015 3 İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... Berke Plastik PVC-U, PP-R, PE-X, Metal, Altyapı ve Isıtma ürün gruplarında, yapmış olduğu yatırımları ve yüksek teknoloji standartlarına

Detaylı

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri...

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... 15.09.2014 3 İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... Berke Plastik PVC-U, PP-R, PE-X, Metal, Altyapı ve Isıtma ürün guruplarında, yapmış olduğu yatırımları ve yüksek teknoloji standartlarına

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler FÝYAT LÝSTESÝ Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler ÝÇÝNDEKÝLER YAPI ALÇILARI alçý levhalar Dýþ cephe levhalarý Dýþ cephe levhalarý

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları Sınıf Ortalamaları ve AGNO Dağılımı 2008-2015 AGNO Dağılımı Analizi 2008-2015; Güncellenme tarihi: 10.11.2015; Sayfa

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

www.aygunaydinlatma.com.tr

www.aygunaydinlatma.com.tr www.aygunaydinlatma.com.tr AYGÜN, elektrik ve aydınlatma ürünleri sektöründe, 1993 yılında pazarlama amaçlı olarak yerini almıştır. Firmamız pazar şartlarına uyum göstermiş olup, hızla gelişmeye, ithalat

Detaylı

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT P notu DV U notu YZ EX notu MU I notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü. Adnan

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER 1- LS 1294 2- LS 1295 3- LS 1296 4- LS 1297 5- HI 1285 6- Varios(MA

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİM VE VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ...

Detaylı

ALLEV aksesuar 25 Ocak 2012

ALLEV aksesuar 25 Ocak 2012 aksesuar Ürün Kodu Uzunluk klips 210.KL.000.500 7,5 cm 500 adet / kutu 42, 00 TL / kutu aský maþasý T 210.MT.000.500 11,5 cm 500 adet / kutu 181, 00 TL / kutu ekleme parçasý 210.EP.000.500 9,0 cm 500 adet

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı Yükseköğretime Geçiş Sınavı naliz Karnesi dı KTILIM N ŞVŞT FEM Sınav dı SINVI 4 Okul dı 40 28 6 6 26,0 32 24 4 4 23,00 8 4 0 4 4,00 1 8 4 3 7,00 12 4 4 4 3,00 8 3 2 3 2,0 0 0 0,00 13 1 0 12 1,00 lar Türü

Detaylı

TEMEL CONTA SAN. VE TİC.A.Ş. 2011-OCAK BRÜT FİYAT SİRKÜLERİ

TEMEL CONTA SAN. VE TİC.A.Ş. 2011-OCAK BRÜT FİYAT SİRKÜLERİ -OCAK SİRKÜLERİ 13-FORD 255 CARGO SERIES 2711E (4162cc) 4 CYL. (1969-) 10-007101-12 683F 6051 AA 703F 6051 AA (1,20mm) 11,20 20-007100-00 703F 6008 AA 60,16 06-007102-60 2701E 6584 6,94 00-007108-16-2PC

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK Gv H L(T A P,(Mv W-P) f) 1999 ç 1986, M v p p. C P p. M B v ç ç. v : Bç Uç C ç ç S Bv(L,, v. B H p), K ç f D 1689, L ç. A ç. v,. A. S B M(G ) v.. B v v W, p C,. D B, S R f.. A ç. v A, K. H B Tp p. G B

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ 0- YGS KDS - 5 Türkçe 40 21 10 18,50 % 46,25 Tarih 15 6 2 5,50 % 36,67 Coğrafya 12 0 0 0,00 % 0,00 Felsefe 8 1 2 0,50 % 6,25 Felsefe (Dev) 5 1 0 1,00 % 20,00 Matematik 32 5 0 5,00 % 15,63 Fizik 14 1 0

Detaylı

!" #$ %&'() * +,-".%/01%, 2 ""'$ 3445

! #$ %&'() * +,-.%/01%, 2 '$ 3445 !" $%'()*+,-".%/01%,2 ""'$3445 6 89!"!!$ % % "!'() " * +,' - $ * ' -. /0,123 /4 51/4 1 1, )3 16 7' 8' 19 5 ' /3 8' - +2 89 : / -!!$ "!'() 9 -!!$ "!'() 89:6 ;<

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

C N M G 12 04 08 (R) 52

C N M G 12 04 08 (R) 52 TORNA UÇ KOD SSTEM 1. Geometri 2. Boşluk Açısı 3. Tolerans 4. Tip 6. Kalınlık 75 R E 55 S D 55 K 35 T V 80 80 C W 0 5 7 11 N B C M sınıfı Tolerans (mm) IC m ± d ± 6.35 ± 0.08 ± 0.05 9.52 ± 0.08 ± 0.05

Detaylı

MANN-FILTER Fiyat Euro General Fiyat TL Fil Filtre Fiyat TL Fleetguard Fiyat USD Not

MANN-FILTER Fiyat Euro General Fiyat TL Fil Filtre Fiyat TL Fleetguard Fiyat USD Not Hava Filtreleri N-FILTER Fiat Euro General Fiat TL Fil Filtre Fiat TL Fleetguard Fiat USD Not C 27 1320/3 71,63 TGH 5391 89,92 HP2611 112,25 AF26242 145,33 C 64 1500/1 149,91 TGH 6406 150,00 HP5073 184,19

Detaylı

KLP GORSEL SPR İLKOKUL 1-A. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi İlkokulu ve Ortaokulu 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Haftalık Ders Planı

KLP GORSEL SPR İLKOKUL 1-A. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi İlkokulu ve Ortaokulu 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Haftalık Ders Planı İLKOKUL 1-A ŞÖ / GZ / AİY / CM / TÇ / AKG / SA / / GH / BÖ / HA GH GH GH SÇ / GH GH PB tranç HA GH AKG E. Aybars ŞİRTAY İLKOKUL 1-B D DŞÖ / GZ / AİY / CM / TÇ / AKG / SA / / GH / BÖ / HA D D LL D D D D

Detaylı

ş Ğ» ş Ğ ş Ü ğ Ö ğ ğ ğ ç ğ ş ğ ç ç ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ğ ş Ö Ö ç ö ş ç ş ö ş ğ ğ ğ ş ö ç ş ç ğ ğ ğ ç ş ç ö ş ş ç ğ Ö ğ ç ş ş ç ş ö ç ş ç ş ş ö ğ ş ş ö ö ş ö ş ç ş ğ ç ş ç ş ğ ç ç ö ş ö ö ş ö ğ ç ç ö ş ğ ö

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

ğ İ Ü Ü İĞ Ğİ İ İ Ü Ü Ü Ü ğ ğ öğ ğ ö Ö ğ ç ğ ş ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ş ğ ğ ç ö ş ö ş ş ğ İ ş ğ ğ ç Ö ö ö ş ş ğ ğ ğ ğ ö ş ö ş ğ ğ ğ ğ Ü ğ ç Ş ç Ü ğ ş ş ç ş ş ö ö ş ç ş ş ğ ş ş ğ ğ İ ş ğ ç ğ ç ç ö öğ Ü ğ ç ş ğ

Detaylı

Sayfa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Servo Motorlar & Opsiyonları. Rev. 01.10.2011 Servo Motorlar & Opsiyonları

Sayfa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Servo Motorlar & Opsiyonları. Rev. 01.10.2011 Servo Motorlar & Opsiyonları Servo Motorlar & Opsiyonları Ürün Unimotor FM Seçim Tablosu Unimotor FM Unimotor FM 250 Seçim Tablosu Unimotor FM 250 Unimotor HD Seçim Tablosu Unimotor HD Unimotor (Klasik) Seçim Tablosu Unimotor (Klasik)

Detaylı

www.canoto.net Can Oto Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. Sayfa : 1

www.canoto.net Can Oto Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. Sayfa : 1 KAPO.100055020 Klima Kondanseri Universal 165,00 USD KAPO.1062380 Klima Kondanseri 1062380 Ford 80,00 USD KAPO.1234248 Klima Kondanseri 1234248 Ford 85,00 USD KAPO.13267648 Klima Kondanseri 1850219 Chevrolet

Detaylı

sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi

sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi Boy S00 Direk yol verme Sağ - sol çalışma Montaj kiti bara montajı için 0 mm: RA9 -C 0 mm: RA9 -D aşağıdakileri içermektedir: kablolama kiti bara

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2016-1

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2016-1 2016-1 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 119 117 99 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 119 117 99 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 122 119 101 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

R-2R LADDER SWITCHES 8-BIT DAC SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER 3-STATE BUFFERS

R-2R LADDER SWITCHES 8-BIT DAC SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER 3-STATE BUFFERS MİKROİŞLEMCİ UYUMLU A/D VE D/A ÇEVİRİCİLER A/D ve D/A çeviricilerin pratikte sıkça kullanılan türlerinden biri de mikroişlemci uyumlu olanlarıdır. Şekil.'de ZN8 D/A çeviricinin çalışma prensip şeması verilmiştir.

Detaylı

mühendislik plastikleri Otomotiv için Akılcı Çözümler

mühendislik plastikleri Otomotiv için Akılcı Çözümler mühendislik plastikleri Otomotiv için Akılcı Çözümler YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE MÜŞTERİ İHTİYACINA ÖZEL HİZMETLER Metal yerine geçen yenilikçi ürünler Deneyimli ve dinamik ekipten teknik destek İleri teknoloji

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3 Ö.S.S. 000 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ., 0,, + Đşleminin sonucu kaçtır? 0, A) B) C) D) E) Çözüm, 0,, + 0, 0 + 0 +. + : Đşleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm + : ( ) +. ( - ).. -. b a. a - ve

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

Iilil"lğI,IğUj h EGE IP_Ij :bejtsempo&umu ivgnsirrsi su nnleri pn

Detaylı

www.alanaydinlatma.com

www.alanaydinlatma.com LED DÜNYASI www.alanaydinlatma.com LED DÜNYASI (Alüm. Panel) Panel ALP-A/36(60x60) ALP-A/60(60x60) ALP-A/36(30x120) ALP-A/60(30x120) IP54 36-60 // G-600(W) x D-600(D) x Y-30(H) mm 36-60 // G-1200(W) x

Detaylı

Debug Komutları C:\>DEBUG - Çizgi işareti artık debug programının komut kabul etmeye hazır olduğunu belirtmektedir.

Debug Komutları C:\>DEBUG - Çizgi işareti artık debug programının komut kabul etmeye hazır olduğunu belirtmektedir. Debug Komutları Assembly komutlarının nasıl çalıştıklarını deneyerek görmek ve yazılan programların amacına uygun çalışıp çalışmadığını anlamak varsa hatalarını düzeltmek için DOS'un DEBUG.COM isimli programı

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç Ç ç Ö ç Ç ç ç ö ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ç ç Ç ç Ş ö Ğ ç ç ö Ğ ç ç ç ç ç ö Ş ç ç ç ç Ç ç ç Ç ç Ç Ş ö ç Ş Ç Ş ö ö ç Ş ç ç Ç Ş Ç ç ç ç Ç ç Ç ç çğ ç ö ç Ç ç ç ç Ç ç ç» ç Ç Ş ç Ö ç ç ç Ç ç Ş ö ö ç Ş

Detaylı

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1 HİDROİK BOR HİDROİĞİ PROBEMER.) Kineatik viskoitesi ν0 - /s olan bir sıvı çapı 0. olan cidarları yeterince cilalı olan boruda akıtılaktadır. Borunun 00 sinde basınç yükü farkı olduğuna göre akıın ortalaa

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-9

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-9 2015-9 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 97 114 117 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 97 114 117 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 99 117 119 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

!"!#$"%&$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.%

!!#$%&$'!%()*)#$+$,%$-$,.% !"#$%"'%(#)*"+*$%,%-./"%-01'.2!34567!"!#$"%$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.% /%0%!"!#$"%$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.%1$'!02345% ; -*=C> +*AA*@E> %-A%=?*- F-%=C%?*"+*$%,%-G>?*"+*$%,%-%/"%-0@#""%=0"(%@A%C0-H;>G">A*=>A@*=E%"0I(%$0JG%A%=C%I%E%/C%I

Detaylı

GHH...CA GHW...CC ERN...C YENİ YENİ. MİNYATÜR ARABA ve RAY. GHH 15 CA GHH 20 CA GHH 25 CA GHH 30 CA GHH 35 CA GHH 45 CA

GHH...CA GHW...CC ERN...C YENİ YENİ. MİNYATÜR ARABA ve RAY.  GHH 15 CA GHH 20 CA GHH 25 CA GHH 30 CA GHH 35 CA GHH 45 CA YNİ...C 1 C C C C C C 4 2 1.4 3.4.. 2.4 1.4 0.4 C P STTİ YÜ İNMİ YÜ 0 0 23 2 1. 2 3 00 000 0 0 00 00 /. Y / MT,00 $,00 $,00 $ 4,00 $ 4,00 $,00 $,00 $ 0,00 $,00 $ 1,00 $ YNİ...CC CC CC CC CC CC CC 4 3 0

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-7

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-7 2015-7 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 93 110 112 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 93 110 112 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 95 112 114 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ

MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ Yangın Alarm Panelleri MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ AA402 Elektronik Adresli Akıllı Yangın Alarm

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler

Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler ÖZELL İK (D.A.M) TEST ŞARTLARI BİRİM STANDAR T Yapısal NB60 CR10 B K 111 IL PA6, 10% karbon elyaf darbe dayanımlı, siyah, ekstrüzyona uygun NB40 CR15

Detaylı

Birleştirme Parçası. 90 Yatay Dönüşler

Birleştirme Parçası. 90 Yatay Dönüşler Normal Tip Kablo Kanalları Normal Tip Kablo Kanalları Ürün Kodu L a Sac Kalınlığı Ağırlığı h40 h60 (kg/m) E 07 E 07-H 2500 70 1.0 0.845 1.165 E 07-2 E 07-2H 2500 70 1.5 1.480 1.975 E 10-1 E 10-1H 2500

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 =

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 = Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 4 Haziran 009 Matematik I Soruları ve Çözümleri. ( ).( + ) işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 6 C) D) 6 E) 6 Çözüm ( ).( + ) 0 ( ).( ) + ( 4 9 ). 6 36 6 36. 6 6. 0, 0,0 0,0 işleminin

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

www.autocadgunlugu.com

www.autocadgunlugu.com Bloklar I Blok Tanımlama Eren Pala Bloklar II - WBLOCK Eren Pala Bloklar III - ATTRIBUTE Eren Pala Bloklar IV Attribute Extact Eren Pala Blokların içindeki LAYER düzeni Orhan Toker "Bloklarda Ölçeklendirme

Detaylı

Duvar. Duvar. Duvar. Duvar 20. Duvar

Duvar. Duvar. Duvar. Duvar 20. Duvar 45 45 B-B KESİTİ 110 110 1 1 C-C KESİTİ D-D KESİTİ 45 7 1 65 690 A-A KESİTİ ÇİĞLİ GARAJI KESİTLER Ö: 1/ A 7 B B C C 14 7 670 14 D D 7 A ÇİĞLİ GARAJI ÇATI PLANI Ö: 1/ Kiriş 90 1 Alümin. *5*1,2 mm. Membranı

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Temizlik İhtiyaçlarınızda, Ürünleri Yanınızda... APARAT GRUBU ÇÖP TORBALARI TEMİZLİK GEREÇLERİ DETERJAN GRUBU TEMİZLİK KAĞITLARI

Temizlik İhtiyaçlarınızda, Ürünleri Yanınızda... APARAT GRUBU ÇÖP TORBALARI TEMİZLİK GEREÇLERİ DETERJAN GRUBU TEMİZLİK KAĞITLARI HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Temizlik İhtiyaçlarınızda, Ürünleri Yanınızda... FULL CLEAN, temiz ve hijyenik bir işyeri ortamı yaratmanız için gerekli tüm ihtiyaçlarınızı karşılar;

Detaylı

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR 1. ÜLKE KODLARI (CNT) 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR 1 Ocak 1996 tarihli ISO-3166 da belirtildiği üzere ISO alfa 2 Ülke Kodu uygulanır. 2.

Detaylı

MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm 2 ) 2H-04 14101. MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf) MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf) 110 7 9.2(940) 18.9(1930) 8000 0.01 3.

MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm 2 ) 2H-04 14101. MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf) MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf) 110 7 9.2(940) 18.9(1930) 8000 0.01 3. AYNALAR 2 AÇIK MERKEZLİ AYNA - AÇIK MERKEZLİ 2 TİPTEDİR. İÇİN YA BAKINIZ MİN. SIKMA GD 2.m 2 2H-0 1101 110 7 9.2(90).9(19) 8000 0.01 3.8 1.6(16) 10 5. TH-536 2H-05 A 1102 135 11.7(1190) 23.9(0) 7000 0.02

Detaylı

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO Kontaktörler -3 sınıfı 220V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine C filtresi mutlaka bağlanmalıdır! E ST 0 ML3 SF2 SF1 KI ÇIK SEVİYELEME VE EKE KI ÇM DEVESİ (KI KÖÜLEME) C MLK1 VE-3 In Out

Detaylı