! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1"

Transkript

1 ! "##$

2 %%! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1

3 ! "# $%&&'(!)*+(,, "-, % %

4 . / " 1 -- "" --,, " 3"1--- "" 1, ",,,,, 4,,,,, - ",,,,, 5 "4 ", 6-5-,-, ", ,,-2 4-,-,, 0 2, ", 0"10, - 2 8, 9 #7 2! 5 1, *,:-! -;" ", 5 10 " / 1",- ", 1 "4---28,*,42 " 0, ", - 7 " -, -- 1,,, *,8, <.= 2*, - <>? ;, 1 " <>? ;, - ",, 9, 8, 2 -, " 4 2 ", -, 4, %, 5,, 2,5,, -28, ,9 2 #7 5 C-- - D,, "- 2 C- 4 D , %! ; C D, "7 *,, *,%! ; --;2 21 ;1" 0-,E #72!51,-28, 1,*, 0"1 2"01,,,!7 7:-! - 01 "01, 1,,,, :-! -; , 4,,, 0 *,,, 7"-- 7,---,," , " " 2 ", "-, -- 10, --!# 8, 1-0 2! #7-1, "- 0 1, "1,,

5 @ F G5757 "-"-" 5-" 7 5 " # GG G "G 7- G5757-7G F55- G557H G " HI- " " G G * *1!2"G*-, 8 I 5 7I G5 5-5! ;7 *-, 77 G / I5 244 "-G55 47"*-, G, G G- 1 7 G- " 7 57"15- ;7 <.= G 77-"G 8 I *-, 5 <>?;7 G 77- "G *-,- 5 <>?; "7 7 2 /G2 8 I G 1"G G " 7 *,17 57"- 5 G H7 5 H1G 4 52*54 8 IG *1 2 G JG 5 1J 7 7 G5 5 *5 1 ; *-, G G 5 G "- 2 *-, *5 1; ; 7;4 21 ;7-5G 4"5 *54-G5 8 I-45 *1! *-, G557-51*5-5! ;75" 7 G " 7G" *-,G G " * I-*5G 4" 7I-G G5G 5 4" 5 G 8 I G *1 2 7G 1" G51

6 = ( 27 5 " ", 511 0,,,,, # 2 0, E - -, -,, ", -- -,- 1 --, 11,# 5,, 2 2,,--, "--,, " " 17, 2 2 7, 1" 10, - " "-,- 1, 1 --, 7," ",*,-28, 9 #7 2! 5,, -, 7 -, -- *,, 2 4,,,,-, *, 2 1, 0 1 2, 217,, 7 "- - 1, ", 5,, 1 ##(,,,, "-- ##/ E7 2!" ##K 1,,, - ",, L

7 ? 3LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!" 7LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 30LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL2 (,LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL2 M1 2 N,LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLH :(O(NLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL L :LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. # (5 LLLLLLLLLLLLLL. # --3LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. # -&--, 7 (5 LLLLLLLLLLLLL? / (;,!,-(5 LLLLLLLLLLLLL?!#(,,!,-(5 LLLLLLLLLLLL <,, (:-!,(5 LLLLLLLLLLL A.'5& (:!, P-5-

8 >!,(5 (:!, P-5-!,(5 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL = 7 (2,!,(5 Q: "7,2R) 1 ;SLLLLLLLLLLLLLLLLL?E! ---LLLLLLLLLLLLLLLLLL E (5 LLLLLLLLLLLLLLL = E -(--3LLLLLLLLLLLLLLLL = 01-&--, 7 (5 LLLLLLLLLLLLLLA ))5/ 2 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL A %QN S)5/ 2 LLLLLLLLLLLLLLLL ' )5/ 2 2#7)5/ 2 LLLLLLLLLLLLLL=.-LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL? :LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL< *,(--3LLLLLLLLLLLLLLLLLLL< 9 #72!)5/,, :1LLLLLLLL 9 )5LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL #7)5LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!)5LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.:-! -;Q:!;SLLLLLLLLLLLLLL..:-! -;* -;/ LLLLLLLLLLLL?

9 <.:!;( $;LLLLLLLLLLLLLLLL<. ;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL< =-LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL> 23 - $ N,:06- &- - &- (, : N,, E 10LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL>? -, 1, #, Q!"- * 21SLL>? -, Q# S, #, Q!"- * 81SLLLLLLL>< 3&- %#,LLLLLLLLLLLLLLLL<.!Q/,, 61-S&- #,LLLLLLLLLL<. 6- /-,-,! - &- (, $ 4 M -LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAA

10 A :LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLA 6- /-,-, :09 2#7)5#---LLLLLA %,& #-, LLLLLLLLLLLA. * )5&, 2*,/ LLLLLLL @ = M03LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL = =%! ; LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL = = --;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL > = 21 ;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL? 4 :LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL> *,#;, 201%,LLLLLLLLLLLL> *,,%,,LLLLLLLLLLLLLL= -LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.A

11 E)6M K #TO')#(OLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. &, LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.?,,!U-(<>?( U - ( (! - ", & #$,-, LLLLLLLLLLLLA. *7,+8,56 9 )5%,&, 2*,/ %,9 )5&, 2*,/ LLLA= *7,+8,5" #7)5%,&, 2*,/ LLLA?,*+59 %,#7)5&, 2*,/ LLLA? *7,+8,59 9 #72!)5/ 2 LLLLLLLLLLLL.

12 -,, " " "01 5 " , 07,,, , E - "01 -,, 4 5, - 4 2,-,-- 7,,!, 5 2, 0, 2 1, 4,,- 10"",10,",1,, , , , "01, ",,,,,,, -- 10, &, *, 9 2 #7-,- 8,20,- 0/ 1",- ",1-- - "01, ",,,,, 9 2#7-,- 1-8,2*, :-! - ; ", ,!#AA 8,1 5!2-4,,"!2!R*,, *,, ",,-7-, "-,- --0,0, " , 17, *, 1, "1, " 7

13 M 2 E -, -,, 1, 2, " " - 8, 2 *,, 9 #72!5,, -,-----,! "0 -, 7"0 C:D"0-4,7 "0 2 ",, -- 0,""0102/ R 1!#R,,,, R:- '5& R:!, P-5-G R:!, P-5-, --5 2E! 2M 17, 1"7, 5 7!7 1,-, "01 " E "01, --5 "01 5 )%' 2! 5" 7%7"0 *,, 54 --,- " - 4 7, -- *,029 #72!50,--, :-! - ; 5 5, 4 4 " , ", *,,, 22",7!"0 *, - 2 8, 9 #7 2! 5,, <.= 2 <>? ;,, 2 #07 "0 - -,- 1 5-,-, 1 -,-, 1,, 10 -, 1,#, -, Q#,S #, 3 &- % #,! Q/,, 61-S &- #, "-1, -- 5-,-, -,-, " ,-, # *, - 2 8,, " -,, 5,, 2,5 0,,, 7"-" *,00 %! ; --; 21 ;1"" ----!7"0 --*, 4, 2"01,,"

14 . 0, "01,,, 1 1 ",,""2*,! 4,, 4 - ", 24,, " " ", 2, "- *,,,, 0, -, 0 *, 2,, 2 7 $7 " , 7, 2*," 1, ---- & 7 9 #7 2! 5-8, 2 *, ,-, " ", - " 2, "-,-,--,, 0, *, 2,,, *,-28,,--- 1,, "17 2 ", "1 5, 2 1,-!7,-- 5 7", - *%(*!&, # ## E7 25,-!"- 5 1, 4

15 @ 6%*!*: ( " " 1-0, 2,, 1,, 12,, 0 " --- (, 5 --, -- " ,, -20"1----&-,,5 -,, 1" - 2, -,, 1--1"17,"01,,, ", 2 5 7,-"0 20,E --,, , "%;< = :+/A B(*+ C+! "%6%;< = ><>,?* & C 7,, 2 " 2 5 "-- 5, ",, 5 Q/ ES - -,,,-- D, " 1", -,,,, 2,-,, -,, 1,, 2,, 1 7 5, --,- 101" -- -, 5 -, 2 1, ", 0,,! - 2 1",,,-,, 2 -,, 17, " " , -1 " " "01 -,, *A(*' *!,!'>DD,!,4,0,P=8 "-$

16 = 2, -,- -, 1, -, ', ,,,""0, ,,,, -, 2 1, 1,"12"-, 4,, "01 1,, , #,4 1 0, 2, 5, 2 0,!7,,, AAAAA,,4,--.AAAA,,45210-, -, 7, <AAA,,4,, 2,,,,- " -- <<A,4 -,.A,,4, 1, -, =>A,,4 - QVS R,- QVS,0,- AAA , A= 7 #, " -, --- >A,,,, =>,,4 7 10, = -,-",,A, ,,",,,?AAA,4B -, 1, -, 1 4- ",, " -, 9, --, 10,,!&- C# --- :,DQS!&- ;< = > (,E*+,!*!,!2,!,$ AA> W O"><>''?*5F'+*(*.*!, %4 $ AAA. &- C# --- K *,->'!>>+>D+!! *-5 & "2<<< =!&- C# --- :,D>

17 ? 2 2, 2 4,,- 54 "01, ", , ""010,? # -2&-!, "01, -,, V "-"01"--,!,,, -2 -2VA-, :0 "--, >, 7,5 M2 07 -,, - 9,,,, " , " AAAAAA,4 -,-, " AAA,4 5 -, -,, < & " -, 1, (," P"-"-,,4B A C-,,1,,,, 4,,, - 2 2,- 5,-1 " =, -, <, E - 2 M" "01-, C# --- V.A,-, 1 - " D - &- 4 " -7- A, " ,, 5 ",, &- E!,. :!, =? % 3$ 3$#,95 *, *, C-! 9 R#7/ 2 D*+ :,-!, * 52,2:,- #, $,AA. U> $U? > *,->'!>>+>D+!! < &- 4; -,->F'+*(* D/( "- $ AAA. A 5* " ;< ='.>,!-,.*!, : & "2<<>< ; -,->F'+*(* D/. &- C# --- :,D=

18 >!.A!2-4.>," 7 0<5 4 <?, ". #,"4 A, ,,,,, ,,,," -- 2,,, " 1-- " -- 7, #,,,,- --- "",,- ",, 2"-04,,- "7," - -,,,,2,,,,,,0"-,,,,!,,,,,- "7, " ", " , # -, 2 11, 1, " " -- --,,- 1 " = # 5, 5 1,, -, C ,- 1,AA AAA -, D? M, -,, 0 -,17,0,12, "%"%;< = >'>D>= * :+/A B(*+ C+! "%"%6%*=*D( *+,F *D(! D/= *>B(*+ C/ : )5 M /, P-5-, )4 2 / 1, / R 1 >,, " "0 --, 1,,, ", 0,, / : )5 9,, 4 4 ;,, 11 ;, 0,--" 4E,-,- 4 ", ,--,, , / "- 0, "- <=. - &!& /! &-22&- $ )U<<<>< = /E7 C;7E 5-45 *1F DQS( >!*DB'!,*8 F'+*A<F'D('+=H!! 6!GF,;AA.?<? *,->'!>>+>D+!!

19 < 4 " " <?A <? 1 ", 10/ 1 4 " 1, 5-5,-- 17 ", 5, 4 2, ", 7" 5 4 > & <??,, 4 " /,-, 2 : - V= 1 2, "- -- "- 1 4,, 5 4- )5 : : -,-- 1 4,,",,, 7,, "-,2, -4,2 5,, : )5 2 5,,, 10 1, " < / 7 1 9,, " 4,, 7 " ",------,, 4 1, " A!7 / <=>,-:&--- 15, V<A-4 V<< , "----- "- : )5 -- ", -, C)4 ;D : )5 1)4 4, 4 7," ",, -, 1, 0 7 / : -,-- / R 1 5 / *, 9 R#7,--, " 4,, 5,,-,"0"7, > & & /! < *,->'!>>+>D+!! A 52C# #01$ 7 -(5 DQS! &- ;< = (,E*+,!*!,!2,!, $ AA<? *,->'!>>+>D+!! 2C# #01$ 7 -(5 D<?

20 A / ;,, " --, (- )5 1 <.?R<=A, -,,,,-- "-- / -,, 1 10 " " <=A (--! 10(-)5- V>A/ VA;, ", "%"%"%*+,,D*! D/= *>B(*+ C/ O: ---,,, &0 0,, ) A.,!#,,, O : )5 1 5 < - $-, O :!# - 7 " 2 4,,,-, -, ", )5,, -- 07!#, " ,,, - 0 "-, 7!# #,!# " W- / 5!# "-- "0"-,5,," ,-,- 5-4,--!# 55 1 ",, 1,, -, 2 17 "!# 27 "- 10 -,--,/ #, 5 " ,,1,!#,, <A= CO : - -!! N, #! D - 10!#*,,?.AAAAAA,4 --,, ", 55 = N-" <.. P +>D+!! +? -+!+ <= +? /!, 9$ <?AR.. & & /! = *,->'!>>+>D+!!

21 4,, 1 O : P 2 *- 5,, ", - 5, "-!#O: )5,.?AAA, ?!# "5 P )5,,,><> " -, " "-,, 5, --, -- P )5 < 4 " 0? 4,,, 10 7,<.. 0" > CP 2*- )5 O : 9 X- Q*, S,, &0 & E &- &- (,! D!,,#2 5-4,, 54 -, ", <!#,, "- 5, - 2 ",, " ",,,, 5 ---P 5 1,,, <=2<? -,, ---, 2,, 1, 4 "- 2, 155 1" 4 A "%"%9%,D* *+,> (,? +! D/= *B(*+ C+!,, : : 2 5,,!,,,, "- 5 -,,,,-- "-- :- 5-4,-- " 0, <<A, -- " # 5 44 " 40,C,, " 4 " D 10 ",,," 4 """1, 2 " -,,,, ", 1? +>D+!! +? -+!+ <= +? > *,->'!>>+>D+!! < 3!( *!K$ AAA A *,->'!>>+>D+!! 2C# #01$ 7 -(5 D<<

22 5,, 5, "7 ",:0, "%"%I%,D'(B'! ++/./*+,;,<C!* >?B>!*<,(*! D/= *B(*+ C '5 & :!, P-5-, I-BE )5-5,--,<>= ", ,,:!, P-5-", -, 1,, --- ",,,, 7, :!, P-5-5 7, - '5- I-BE 5,, - " 1"- 17, 7,!7,,,--, :!, P-5- -, -,,,--,'5& " QO ; S 0, "-!, 4 7, - 7,14 "%"%J%K 7*+ =*+,;,<C!* >?B>!*<,(*! D/= *B(*+ C C:!, P-5-G & )5-, " 0 4,, & )5 G, " ,D '5R:!, P-5-2 G R:!, P-5-, --,,-- --, ", ",, :!, P ,, '5 2 G "-,,, ",, "7,- 24"2C, D-1- $-,,,,--, '5 2 G , 5, :!, P "7,. & & /! & & /! 2C# #01$ 7 -(5 DAARA

23 "%"%$% A!*D( <! D/= *B(*+ C& 8<?!'D F!'E,D*1!2-4 ",,7, -- *- )5 >=A, ,-, 4, 7 22, 5.,, "0 --, - 5 1,7, : "7,2R) 1 ; 1 10 " 2<?. 5, ;,,,, --, 2, - 7, - -1-, 57 2*- )5,5,*-,,-, ; 1," *- )5, 4, 2, 2 7 4,, 7, 5, 07, <?? : "7,2R) 1 ( 2 E,! 40" <>< " 4,,, --,, -7-7 < << <??!,, 5, / <<,,--6-! #2 7 4*- )5 7 "---7- "012,, 2, "!7 4, ,- 1 1, , 7,,<??! ,1,6-! 7 <??! <><,, 57,, , 1, : *,->'!>>+>D+!!

24 " ,,2 7, 2 = "%"%L%!( D< M= >'!>>!- # 2 # )5 E! - 5, 5!- # * 7,, 5! 1 R 3", "-7,, *, 4, 1,, 3", 1,! :0 0,, E! -- 5 # &1, * 7, 23", 1,&,! :00,, 6---,?! :0 07",--10, ==A " 4 -,, 2 5,, " " "-, >! :0 2 E!,,,, M" 5 -- ", <! 10 --,, " " 1, 10,-2 "--- "7,.A! 5 2. &, &1 * 7, *, 2 3", "--, -, 7 &,!- # 2 7*, #,.! :00?AA",, 2! / 2 3", * 7, 2 &, 1R", &1 E 2 ) "01 *, # 5 2- "01, <<=! = *,->'!>>+>D+!! (" 5& C! / 2! #/-,-, M "3DQS!&- ;< = (,E*+,!*!,!2,!,$ AA > - 7 -CE! &#!U- 5-2 YDQS! &- ;< = (,E*+,!*!,!2,!, $ AA<=R<? < O"><>,''?*5)'+*(*.*...A 7 -CE! &#!U- 5-2 YD<=R<?. / 2, , "01 "--,. & C! / 2! #/-,-, M2261- " 3D

25 @ 5 2.? --AA,,=A-"- 7 5,. 3", 2*, "011 54,, 27- -,, " " -, ,, "0"--- * 7, 2 &1-0 " 5 1, ,, 2, 5,, ", "0 1,,, 2 5 ",",- /,, 4,, - -, 1, 5,, ---, 0,! 2 -,,, &1 2* 7,,, &, 3", 2 *, " -, -5 10,.= / 1, -7-, 2, "01,--,,! / 2 -,- 1, -- " E! P-5- > N-" << 4! 5 2 -,- 2 5, 2,, , *,-,, 7, 2 2 -,- --,7,, 7, - 5 2, , " 7 C- $0& -%,! &-D,----= << ,,-- ---, ,, 41 7 C! #%,! &D,----.?. 7 -CE! &#!U- 5-2 YDAARA.. 7 -CE! &#!U- 5-2 & C! / 2! #/-,-, M2261- " 3D.= 7 -CE! &#!U- 5-2 YDA?.? & C! / 2! #/-,-, M2261- " 3D=R?

26 =!- AA &, " ", & *, 2! "01,, 0, " 4! " "0, 7,- E!, ,-,--, 0 2 &, 4 -"-"1,AAA.> &1 2 * 7, -- "01,- 0, 3", 2 &, 2,,,,,-, 3", 2 &1-2 1,,-- -- &, 3", <<? ) )5 *,1-,,- 5, - 2 &, 7 - ", 1, &, 2 3", <<? &1 &, AA,G,, &1 =>",02A ",27, 7 &1? "7-- -, 07,* 7, 4,, -- 5" --, 3",,- -7,3", 2 &, , *, &,- 0 *," , 9, "- 10-7, -- * 7, 2! 1 1,-,,!-# 5 7, 4","7,.< # --- V " M, -,, 7 V? 54 7, ,-,0 2 -,, -7-1-, 4",,, 7 5,M-,112, --, 9,, - 1, 2.> 7 -CE! &#!U- 5-2 YDA?.< 7 -CE! &#!U- 5-2 YDA<R

27 ?, /1Q!-S)5' 7 1Q,1S52 $ -1 1"Q 5 4- S1"5M,-, 2 "7,5& M"--, * / )4 K 2& " 1":!,5 2 MC1-,- 4 D 4"-,2, - 00, %!( ='.>M= :+/A B(*+ C+! 9%6%!( ='.>-*><>,?* E - $ 6,! 4, 5 & &-2 --! " 8, - '" ( 9 *, 2 (, 4, 24 >A??<,," E -, 1,-, " , - -, " ) % 9 2 #7 8, - *, ( % '" 9 '" 2 -,, "01, - ---, 01 7 *, 2 '" -,,, 1072" 10, 10-,"4 10E ,2,-- 7,5 2, -,, 0"01511, 01, , 1, , --, "-,, 2,, )- /,CM2! ---DQS!&- ;< = > P +5C:8 E - -DQ$ / S!!5"-O74!55 / #-$ 5, *++,(+,!! D/4 O'C,! D/P56#A "##I*+=*!*+,!( "-*!*!K$ -&, ; &-- $ 7 - DQS!&- ;< = (,E*+,!*!,!2,!,$ E5 *,//! : ='.>M= >'!>>( "-/ 4!, &- $

28 >,,,- "-" , 5 720" ,, -,, 4 <=,4 $ -,,.,4 E - 2 &-!, <=A, " -, AAA,4,-,,,,1,2" ,,,-7-1V=A, "-, W5 P 10 E - 2 &-!,,,, " ", 121, - "!"01,! 4, -5 V=? 5V.,, 2 --,, - E -,,, -,-'",' )5 "01,"5 -,-- --! " 1"55, 01 -,, ",,- ----,,, " - 5,,- 1, 01 AAA " > -- AA.AA,7 5, # E -- -,, 7, V 54 2"015 - " "1" 2,,, " , 5 ", 7 "- - "7 10,!7 9 #7% 2) 5"01", 2,- -- "----- E ,,1"0"7,U E -- "----,-, 2,-, "01 -,,10"-----"011 12, -12 &- NC# -&, ; &-- $ 7 - D< *,//! : *,//! : ='.>M= &- NC# -&, ; &-- $ 7 - D.

29 < E - - ", $" -,, 2, " A,4?AAA,4,, ", 1" 4 (,,, 2, 2 -,,, " "01 0, - 4, --, 54 -, "-,, -, 1 "-7,,A, -,, 7,5 1-,, " 2 2,,,,, ""," ,ARA 5,0"7, -,,,012,,, "- 5 5,,, ",0,,, "01 -,,,- 11, 01, -,,, 5, " -, 5,,, -, ",, -,, -7- ", -, 4,,!, -,- - V.AR=A1, -, 4,!7, -,, -7- "01 4,, - 2 -, 0"-5 1 & -, -,, -, , -,,5, "01 15 =A -0,", E - -,1,"-,,, 1! 4 2,0 ", ", 0, - -,, 12 0 = (, 5, -1,, # ) ) , 01.AAA, 5, 4,, - 2 4,,, A 2 E - 1, =! =A * " ;< ='.>,!-,.*!, : & "2<<><>R<< = &- NC# -&, ; &-- $ 7 - = (" 5 C---E -2*,U01! DQ#S(5 ## ;!/:F'+*(* & "2<<>=

30 A --, "4, 0"--- ", " , " --,,, =!" C-,--- " " " 2 "7 " -- ", -,,57,5,,D =. E7 "- E - " 2 7,, "",,, 7 -- "0 "-- " 5 "7,"--,,- "7" &, *, 9 2#7-00,- 8, 2-, -- == F / 9 2#751-8,2*,, - 4" E -, -,, 1, - 2 5, ",, 2, 4 - "9 )5-4,---", =? E - 107,"-,, 54,, 2" ,,-- "-,,, ", 2*,"01,",,-22 "4 => # 2 0, E - -,- 1, 5 2, 0, 2 1, 4,,- "", 10, :,, , 5 102,10 57 = E7 C; *1F D.AA =. 5,-!" , *%(*!&, # ##E7 5, >& == ( C8 "85 5O2 O 5;&&DQS( >!*DB'!,*8F'+*A<F'D('+=H!! =? F / ;!/:F'+*(* D/6LLI5"###8 "-!,2 $ AA. => &- NC# -&, ; &-- $ 7 - D.>

31 9%"%G+8,=,>'>D>= * :+/A B(*+ C+! 9%"%6% D/ # -- 5 ) ) ) ) O- + * & - <!,, 4, ))55 2 <,,, ", 4, 2 "-!, VA--, 4, =< ) 5 5 2, 4 0 2" >>-/ 2 ", - " 4, 54, / 2 - <? ))5 1 --!- - 0,4--!,,,!7 & $,-,,, AA " 5,, - 7, " 4 5,?A CR-,,, >.,4, ),-1,#,5,,,4-24, 5",,, D? ))5,-,-- -,,7--,<.,2 << (12 "! 10,10,.>,4 -.,4-5? ), --, )) 5, - 0 2, 7, 5" 1 " !7 " !- ", -, =< 3!( &- NC# -&, ; &-- $ 7 *,->'!>>+>D+!! *,//! : ='.>M= >'!>>?A

32 5-5",, "--, 2 7!-,A,4,-, ", - -, 10>.,4,V== V - 2 :, - "-5, ", 2 - ", 2 4 7, " " " 07 "-,, ----,,,, 7, 7, -, - 1 ",, 2, 5 "7,? << 4-7 5,,, " 4 ) )5 0 "01,, "7,? ,, ",, ) )5 0 "---, )5 1 ", " ,, 2,,,,--, 4 4 1, 4 ) )5 1, ,,,7 5",, 4 7 " C-, Q# S, #,,, C-, 1, #,D 2-, 25,,,, 1" 2, " ( , 2) )5!, 0,, "-7 4 7, " -, : - 2, & 7 ) )5 "01,, 5?= CE - -,,, ---"----, 2,,,7,,-? &- NC# -&, ; &-- $ 7 *,//! : ='.>M= >'!>>??= &- NC# -&, ; &-- $ 7 -

33 , D V<<-- )-,,,?? -,0 " 2 5, 7 4 1, -, 5 2,,, 2 7 0"7, 9%"%"%!=;&,!* D/ 6---.A, % )5 N 01 1,, -2'" / " 2( "-- #, -, *, %)5,,,,--, %2- -- $ -,-%4,,,, 5 1, )5,- *" ", 2 /- :0 1, *" 10,, - 10,, 1'-10Q0S0,,( $-, *" ",, 2 /- 10,--, "-5, 4 $-, N, <.>,! 4R( 2 <.<, 5 " "01,-- 2 "-"01,?> )5>.A,,,-4?=,,,"0 % -?,, '" >.,, N <=? 07,( 4, "--,?< N -,- <, E (4 -- 9,, - -- : "01 -,,, ; >A " A ,--"- ",""0"01 -, "-4-1- % ",, "--?? *,//! : ='.>M= &- NC# -&, ; &-- $ 7 - >A 35 6-?+ <?+ < Q!( ='.>M>>'!>>!, *,(, &$ <<>.<

34 . 4, <.>,-- ( 2! 4,7 2N,5, 5",,11 "-5, , " 7,-- >!#, 5,,% )5,- 5, 4 "" W5 ", " 5 10, CW5 ; D, " ; - '" ( 2 %,, "-- 5,7 > C; " 010,( 5( 5! 4 D > ( <== - - *":0" 1%)5,-- " ! 4, ( -- % ) , (, -,-, --! 4 N,, 0 "" <=? 2 1, ( 0( %)5,, ", 0,, -(-/ %)5- :,, %:, -- 1-$ -,,--" >., -,-, ( N )5 =.A,4%A-?A,4-,- ", 3,% 5"----- >= > :&-CE *,DQS/ -,%!( ;!*<,*$ 8 "-!,<<A? > &- NC# -&, ; &-- $ 7 - >!( >. ",, C",D5,,"-- -,,,-- "--,,, &- NC# -&, ; &-- $ 7 >= *,->'!>>+>D+!!

35 @ <<<,-,, 0,( 2% 11 5" >? ( %2 55-, 2 % 5 2,,,,, 10, ( " , 2 2,-, % 5 -- % 2 ( -,,---- 1"", " 2-- "-,, % 2 9 1",,, ", >> F 51 << 5 &," 10 2( 9 0 " 3, 0, C;4 #, -D 9 *4, 2 - (,- 2 "- 0, 2 ---,, ", ,!7 "-," N 2: -,,,-, , >< :-! -; R#75 2 1,,,- 51,N , E , -,, - 2 8, 0 "01, 2 2,, <A P +5 --!!, 2( E -"01 4, 7---;Z), Q& <<S1 "04 C*,"01,,,--21-,, 54--"",0, *, 1--- "7 1" "01, ", "7D 0, - ( "" ---" >? #""555 1", ,,, >> &- NC# -&, ; &-- $ 7 >< +5C:8 E - -DAA <A 32C-! 9 R#7/ 2 D

36 = -, 17, E - "7 7 1 " - 5 1"7, < 9%"%9%*( D/ ' )5"01,-4,0,, 5 '",, ----, ' )5 4?AA,4 -, '" ,, 1" ' )5 "01, 0,( "-5 2 ( 2 9 4, - '" ' )5,",CX G D 4( ",, ' )5 % )5 ", % ", < C'G, < ' % 5 " 4,, --- V.A%)5",- / ", 0D < C'" 4-2 '" - 10 AA,4( <,4D <. ( <> :'" 1 : 41" ' " -,,, : 4 -, ( 4 - "V.A,, ( AAA >AA,4- --2' )5( - 5, "- 1"7 (,, 4 - "! / 5 2 -, ,--,, :7, 7, -2,-,, ", 17,-," "( '" 2- < +5C:8 E - -D>= < &- NC# -&, ; &-- $ 7 - <!( <. *,->'!>>+>D+!!

37 ?,--, 7" 71, 7 5, +!/! )5 '" "--, 2, "- - / Q/ S :0 1,*,R-, !)5,, AA, *, 4,,,!, ", / 10 AAAA5,,/ R/--- 2?AAAA5,,, 4 :5 4 -! 5, 4 O 2 5 5"!)54,, 5-7, )5,, " 27-- <= -2'"!)51,<? " 42"- '" 5 >A, !7,"- " 1 <? '" 2- << '" R-,, 4.A,4! )5 - >A,4 '".A,4 -",- '".A,4-- 7, V<-- '" 5 '", -- ", 4, --!7 4, <>,--,*,,-- "1,7 & ,-,,- 5 << *,-28, 9 2#7, , <>? ;, -- "-,, ",, -!5,,,-- "-- *,5 &- NC# -&, ; &-- $ 7 - D= <=!( <? +5C:8 E - -D< <> 4,"52 ", "50,"--,,-- "--, <<!(

38 > 10 0 "---, 2 "- 5 1, *, 10 7 ",,, AA - 4,, 9,-- 7! 4, *,,- "7, 2! / *, ---,, "- 7 1! 1 " " 7 A -8,2*, 9 #7 2! )5,, -, "0,77, E - " 7 2!,, #2 W 4 & 2! 4 2 1"01, -, 4, 7 & 07 2 C- &, M 1-"-D 4 (,4 << K 4-1-"--7--<<.!, <<=, = 4 *, " ,, *4 10,- - U E -01-, "7,, 2 2 " , 0 0, " ,, 0", -,,, 2 4 4,-- " 4--- A *,-1", E --,, "","-4 027,,, - 4,,, I%'>- # 2 0, E - -,,, 2, 11, ",,,"-,,,, -,, 1 AA!( A :&-CE *,D A +5C:8 E - -D>>

39 < 2 4, 0, " " # 51,/ R 1!#R,,,, R:- '5 & R:!, P-5-G R:!, P-5-7 R2, 5 E! M 1" "01 5-5E - )%'!9 #751,8,-*,( %'" 9'" - 1",,,"01,----, -,- 1, 5 2,0,21, 4,,- "", 10, :,,---1, 5 102, , 5 "4,, ", " , "--,,, # 20, 1,-, "01 E -, 2 12, 2,, - 1,- " ,- "7, " 5 "7, 0 " , 2 "01 1 -, -,,, 5,,", 2" 2,,, "-- 0"--,10* -,,,-,--, " 0 -,, -,,,-,, 1" 1, 10 0 " , ", "- -,,,,-,1,"

40 .A 6%*!*: *,,- -28, 9 #72!5",,- ", "0 *,, 2,, - 4 2,- " - 4, " -, - 1,,, *, 9 2#7 5*, 0:-! -;",- 2 :-! - ;,,, *, - 2 8, :-! - ;" 5 10"5 --1" 4 2 0, , 2 "- 2, 10 <.=2<>?;,2"- 4,- "%;!*<,-*><>,?* C*,,,-, -- ", 10,,,,,- -,,2-,,1", "01,, 10,D A %, 2"0110,5, *, 2 " V 5 --, 1, -, 1, A. $, 4 7 V?, - A * " ;< ='.>,!-,.*> A. *,->'!>>+>D+!!

41 . --, 1, V=,, "-5 1", 1,%,,4 -- "--, 07*, 24-4 <?, , 9, - 41,, 2,,,, - ",4 2,0"7,, A, ,-, 1, 0", 1, >.,4-5,-,,4, --- ", *, <?,4-4 2 A,4 72,- " - 2 "--, $ <?,4-4 2 =A 54 -,, 1 "," AAAA, ,, "-, $, " AAABAAA,4-,-," AAA,4 -,-,, A= *, A,4,- "-2," >A,4 " ,, 4 ",,-, " "01,- " 1, -, "",----C-,,DQG HS10",-1 "," AAA,4-54 1, 4 *, ,- "-2,", ", -1,-, 1 A? ---- >A ",- " -, AA,4 7 * " ;< ='.>,!-,.*.AR. A= ; -,->F'+*(* D/. A? * " ;< ='.>,!-,.*.AR.

42 . 0"7, A> # -: - O 4- *, -,, 7, ",-,AAA,4 7A.A - 2 8, 1" ---,,7,, A< *, -,, 1" 1 ", 4, 1,0,,17,-- ",,-- *, 17,, , ",,,,, -7- R,,-- - "17,-,,, 7,:7,*,-,-- ",, 2 -,, 1,,-,1," A 9%/! /=,,+*+8*+,! 9%6%/! (,B!* 9 5-2& -, "-, -----?A,[*, E,- ".AAA,4B - " AA,4B $, -, 9 [ QV>>?S *,[.,4 QVS -[,,, 8,"-5,, "--, 9 A,, 8,[ #7 "4 N R! 4 ( Q S &0 [ 0,,,,,, ),,, A> +!/>++ D'?*D<'> )'!>,7$, &, ;!, $ A< C-C:2,D--D54UBBGGGO, A 3;!*<,M*>F'( D*<,+*>++ /+? D/8 "-/ 4!, &- $ AA?> #,!( ='.>M= >'!>>.+?/= (!,,! 2&$

43 , - ",,,-, ", :-! - ; 9 [ -, "- ", 2,-,,,,, ; ", 9 1 ", 7, 9, 2-.,4,, 4, 4 5, ", 0 1 7, 2,,V>A[, 7, 9 )5[,,,-, 0 AA,4B [,,, 2?AAA,4B[,,, " 4 "- ", 0,,. 07<><R<<,-, " -28,9 5""- 8,, " 0 " -, :!; " 5 2 -, 2 5 2, ",, 7,, *, 7 :!; 01, ", "01,,7 7 2"--,--,, "-- 7, = 9%"%*A+,,B!* *,[,7",, -- #7 8-2: 1" ",, " -, <AA, *, E,- " =AAA,4B - ".A,4B, -,.>?,4 QV.>S 8,[,,, - "- 5,, "--, K *,-C*,#;, ---D( QS"6%;7</+= ;!/: F'+*(* D/!, )"$ E7,AA.?< *,-C*,#;, ---D?<>. )!, C----9,- D)!, /; 7/ &0!( ='.>+,+,!*=,>'!>>!, * 2$ 7, 4 C!, - #729! 4&-, )E,!" DQ$ / S " 5 N>'!>> ='.>8 "- $ = ; -,->F'+*(* D/.?

44 .. #7,, A, *,R- --, # 5 8,[,,+ 42&,+ 4[,19 ",AA, ( &0 [0,,? #7)5[9 )51",2 2,,, ",10,$,,<? <=< V[, >,08,,- #7[*,:!; ", 5 "7,!7 :!; #7[ - 1,-", 2,-,, 01, :!;, 4 9 / 2 &" &,!,& 5 27, #7 5 2 #7R&, 2 & : 8-2P 4"--, < 9%9%D*,B!*! " 5 1" '",, - /Q/ S :0[,, :0,, / R/-- 2 :5 4-1,!5*,-,--, *, 4,,, AA,,,!,[ 0,, A C)5, '".A, - A, *, >>,D 7.?A,4B--,$ --",4,,*,"-, 7,V[.,4 ", *, 9 2 # , 4 10! )5,,, 9, - / [ *,[ 1? #,!( ='.>M= >'!>>.+?/= (= H (,! A!A*(< =,A>!*(<'A,!D(B,*==+, D(6! " *5 P 17- O 75<<>? > *,-C*,#;, ---D?<. < / M,C$ @ A/+/,!8*D* $UAA U>=> A *,-C*,#;, ---D?<. M,C$ E ----2*,D= *,-C*,#;,

45 "-, - 2! 4, 5 5 /,,- 10,/ "01,*,R -C D07, -![, "5, 210,, / U9 #72!)5/ 2. > G+ ; 7! R!S RS G+ ;!?*<,G+ ; $ D = # G+ ; & " '! & ()) $% F $! I%;,<='.> ='+>F!'E,D*&F1 :!; 9 2 # , 4 2! # ", : 4 & N - N,, <, 4 7 "01 "01, 1,, "01 5, 1 2 5,,,,,, 2 2 5,,,, " 2,, " "01,, 5:0"C<>R<<A#0*,<>A$,#;, #D5:0"2+ <+!+ ;!=/:F'+*(* D/&6P6P56PP#1!, & "2<<=<. & & /!

46 .= ;" <5,, 2?5, , 4,--- 17?.?= G 4?,2 010, = C; AA -,,,, = =?. " $*' 5 7 4D? ; 4!# :!;[ 7 7,," "01,! 4 1 2,, 2,-,, 1 5 2" " 15, > C<><,-- :!; 01 &, ( *, "01,, 4, 0, 2, -, 102;1, D < I%6%;,<='.> ='+>F!'E,D*T*!*B-,D* :!; <?[ --, *,[- A[:!; 01[, :-! - 01 *,[ " #7) , --, A 9 2 #7 -,,,!, 2 <=,,( (, <> P +5!( ='.>M= :+!/ ( "--K, $ = 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15? ",, $ 2 :;!*<,"##I!, *, / "! AA.AA > :!;)Y54UBBGGG1 412B1 4454Y W59& F!75B,>)B! =(B,'>(B, D( < ",, $ 2 :;!*<,"##IAARA A :-! -;* 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1 575

47 .? 1,9 1,#724 *, = 5 2, #( : [7 2 4 " <= # ",[,-- 9 ;! <=. 9 / 2 [ "J9 / 2 (, O 4-J2<== J! 9 (, O 4-J- 5 #( # ", 01 #7 / 2 4<??,5 2 4J:-! - ;J, <>= :-! - 01[,, #2 ; *, 2 <>< :-! - ; 01 &, ( *,,---- :!; 01,, 2 1, , "01 5,,, 1, ",-- 2,---,, :!;( ",!, [ "01N - [ :!; ; 2,---,, " ","01,, 2, 2,,, 4,,,-24,,, 1",2 " "-,, 2, " ", 2 5 " ; J01 1,,, 1,,J, "01[ J 5 7 J5 1 <>< 5 :!; ; "- 1 "01, 2 E -, 8, " 1-0 1" 5 1 4,, 1,, , * "-12"01,, 5 :!;01&, ; [" 5 112",, 7,1", 2 04,; "1,",,, -,, -,, 2 4

48 .>,- 5,, 1 2( 1 5, I%"%;,<='.> ='+>F!'E,D*M*,=,C+,!* :!;1,, 5,, 41,:!;01[, 1,, 2"07:!; 01 2 "01, 1,,,, 2 2 5,,:!; 01[,",, -, 4, "01,,,,- -, ",, ", , 1" --,, "--, :!;,, 5 2 2, -, "01, 1,, 1, 5,,, -- 10,5 ",, "--,,, 5 " :!; 01[,,,, 7 " 1, B0 2,, 1 4 7,:!;01[ 4-525,2 -- 1,,, 1 5, 1, "01,1,, "--,(5 7 2, ,--,--,, "--, :!;" , 7,, " 5, 1 4, 2 ",,,,,, " ", * 1", 1,,,,, "01 5,, " 17, 0 " "- 0"-- 7 " 4, (,, 2 4-,--- <<R<<. "01R,, 4,2 " ", ", 7 ;,<='.> 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1 575 FM/,=,C+,!*:-! -;* 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15 5 FM/,=,C+,!*:-! -;* 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15 5

49 .< ", 4 <<. :!; ; 5. :!; ; J, :!; 2 2,, , 4,, - " 7, 2,, 2 7, 0, -210,--- " 4,, Q R1,, "1 2"S, :!; ; [ 0104, 5 - U :, 01,, 1, ,--,, "01[, 2 --, -- " 7,,,--,, - 7 " 4 --,,, 7,100, ",,,,,1, * 5, ,--- ", -,, & --, 102 "-, , 2,, 4,,, --,,, 2, -, *,,- -1-, "1 - ",, 01[, ,, 4 2 5,,,, 1, 01[, ",, 4, "- ",,-,, 7 0, M 2 1",,-,- - 0, 01[,,,, 01[ ", 5"2, 17 "01[, 0, & , 25, 0-0, 01[ ,, 2 0, $ 5 7, 2 201,, 01[, 2, 1, , 0, *, 2, 2,, 5,22"- 100,. 01[0,,7--2, 5,7 0,, -- ", 1, 01[,- R 2,- *,,, $ ,"---, 1,01[ ,,- 07. FM/'D< +G;:-! -;* 54UBBGGG1 412B1 4454Y 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15 5

50 @A , ) -- ", " , 2 2,,,7, 2,, , 01[ 1 2,, 2, ", 2 7-, 0-1,,, 7 0, &--7-, 5 1, 2 5, "- 5 - ", 01[ - 1, "7,, ,00,", = &, 5-5, 1,, ",,, -1- " - 4,, ) - 5,"01[4-2,, ,, 01,,, " " 1," --,,0 2 ",,,,- 7,070,? *4-2,,1"-7-, 102 R104--,, 1, 4,7, -- 4-, 2,,,,,10, = I%9%F=!,D**;!;((;.;F!'E,+,! I%9%6%'D< +F!'E,+,! :-! - ;, 4 -, 0 " 54 01,, " ," - :!; ( "-,0, -,-- 2, ,--- ", :!; ( AA. 2,4! 2-&;:!;01 / 2 7 : ; Q:!; /, S :!; 01 - &,--O1-2(-* *,;*! ;- #! /,:#! ; 2:!; - (,2$0; = 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15 5

51 @ :!; 01 2 *,, K 2, "7 ", 54 01,,, 5, "--,?!7 "01 - ", ",,0, 2, ", " 10,, 54 :!; ( C! 2 & ;D,-- E, K, 2 *! " :!; 01,,, ,,, 0 " 10, 7,, ", 4, ",,-,- 5 2" 2 <<< " ", 2 2, 1,<<<RAA04 >A,,=>. 5, > 011"01,, " 2, 1, 0 2, " 5 2 7,,0 7 2 "- -, 4, 2 4,,- 1, 7:!;( * 2&0, 21 K,, " N, 2 C:!; 01 / 2 7 : ;D 2 4, < 01,," "2,, 4 " J:!; /, J, 0 " 5 2 7, 1!7, 4 " :!;(,-- " J$, J, "01 1? 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5 > *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA. < *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA.

52 @,.A ; <<>RAA 0 N, :!;( -1- "", 4- --, 4 -,, 2 2, - -- ", 42 5, 10, 4,,- "01,4, ", 2,, " " 7 J:!; 01 - &, -- O1-2(-* *, ;J -1-,-- <<< " 2 4 #( 2 &0 / :, ", ; - / E2-1- ; - 1 2,. :!;4,2-,, 21-7,?5,, ", ,- 7 2 :!;( #(:",C:!; - (,2$0;DQ:!;R($S2. AA " 42,:!; ( 1 5 / E2 J* 2 &0 : ;J * 2 &0, &0 / 2 #( :,,, !7 :!; 01 1R,,,- -1-", 4 7 #;* Q#2 ; *, S 0 M-,-2 %2 " :!; (,--.A 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5. *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA.. *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA.. *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA... 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5

53 @ 2 4,, 2 0",, / 2#7%2,, 4 1 J*! :!;01-- 2,-- "7,,,,,24, ,-- 2,---, 7 <<< " 4 / 22#72+,*%(*!&28P!O#! Q&-,! 6- *!,S " 2,.= :!; ( ,,5, 1,7, - 5 7,-- :!; 01, E - E! 2!2-4, 4 4 "01, "- 4,,,,",45 J,# 2 ; J J:!; 01 & (5 J 2 C*, D ", 4.? ; :!; ,,,?5, - 7,:, 5,,-- 4 7,----, - " "1,, 7,-,,,,, 2 2 5,, "7,:!;( 1K,* 2&0, [(, ", 4, 2 4, ,, 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5.= *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA..? 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5

54 @.,,, - 1 "012,,,, , , C- #! /, : #! ;D24? - M 2 2, 2" ",,2,5 2,,! 1" "- 7 1 ", 1 1" 4 ".>!7 4 7, -,, , 0, ,.< :!;( 44 -! 2 - & $*' :!; 01 / 2 7 : ; AAA $*' :!; 01 - &, -- O1-2(-* *, =AAA $*' :!; - (, 2 $0 ; =>AAA$*'*! ;>>AAA$*'- #! /,:#! 01,, 5 :!; ;,""22 "-, 4 :!; ; [", 2,-- 2:!; 01", ,,,, R,, , 0,, M,! *4-,.> *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA..< *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* FM/'D< 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5

55 QM!*ES,-- " < > "- M!*E 41 N-" AA. " ---,, > M!*E,-,- 07 "1 " 2, 41,, ,, 5 1", 41,, ",- " , 17,7 41,, 2,41 7 "-,, 52", 5-, 741,;AA. :!; ,,, ",,2,,,C ; D 1, 4-,,, 5 1, 7 <<< [ C: :7 : ;D " # 5 "-4 5 1AA "01, 4 7,C:, :;D-1-1 / " 2$::,#-1-4:!; 1,,, , "7, ;, 4 # ", N - 2!,-- 1, 2, 2 2 5, "1, 5,, 2 5, -,-,M0, 4W 4 R& # Q=R AAS, 4 - $, >?A 1 $ -.AAAAA!# # C; " 17!, AA ",, $ *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* FM/'D< 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5 *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA.

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT!"#$%&$'%'() * +, &-. /---.&-. 1 &$'01!"&2' $&$3$4'&$2$ $3+&$'5$(63 78#9:;2+

Detaylı

FNANSAL YÖNETM!" #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%'

FNANSAL YÖNETM! #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%' 1 !" #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-''&. -'' /#$ $ $ '-''&0%#'' 1)23+4#$) ' ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%' 2 %$ ( ) *!" %$##$#, -$ ' %* ## $## # % 4.5 * ## #% + %67.7*&$#' (!)% *(&'

Detaylı

!"#!"$"%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-(

!#!$%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!"#!"$"%&'$(*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( 2(3( 0-1-#( 67&7/789,:.&2"&'";

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. HALKA ARZ HUKUKÇU RAPORU

AKFEN HOLDNG A.. HALKA ARZ HUKUKÇU RAPORU AKFEN HOLDNG A.. HALKA ARZ HUKUKÇU RAPORU!"#$$$%&"%%$'()'!"#$$$%&"%%* +, -.///-- 1 !"###$%!$$#&' ('!"###$%!$$) *+,-...,, 0(#12 $##!"0345 467#$89:;< 67%&'( ' 89 *$< 3==< =>??= :;

Detaylı

FNANSAL YÖNETM!" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%'

FNANSAL YÖNETM! #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%' 1 !" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& 0#$) ' ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%' 2 %$ ( ) *! %$""#",.$ ' %* "" #"" " $ 2-1 * "" "$ + % 34-4* % #" & ' ($ + *'%&

Detaylı

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,&

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!#$#%&'()(*(+,(,& !"!#$%&!'%( ÖNSÖZ... 1 WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,& -./.*&-!$'#/#... 1 '!,$(0'-&!"#$#%&1!2!3*!)#... 1 %#/-4,&5#*2#)#/#... 2!"#$#%*!&#*6#*#&#,.,7*.)... 2 '.%(&!"#$#%#... 2 TOPLUM... 3

Detaylı

AGRALE M93 Tractor : T41 / T420 4 90.00 5145 000 K=100.00 L=194.00 H+F=10.00 D=111.80 AIR COMREOR Kompressor Engine IVECO EUROCARGO Kompressor Engine RENAULT 28.00 53.00 14.00 53.50 9121 000 2.000TN 2.000TN

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

LOJIK DEVRE GIRI$I DERSI

LOJIK DEVRE GIRI$I DERSI LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 1 Doç. Dr.Murat UZAM ar LOJK DEVRE GR$ DERS DERS NOTLAR Doe. Dr.Murat UZA/ LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 1 / Doç. Dr. Murat UZAM LOJİK DEVRELER DERSİ

Detaylı

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 ULUSLARARASI SERMAYE PYASALARI Burada yer alan bilgiler Yatırım Menkul Deerler A.. Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüü tarafından bilgilendirme amacı ile

Detaylı

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org)

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Ek 1: Sayfadan tasarruf etmek için sonraki baskılarda kısaltılmış olarak sunulan 9., 11., 12. Konuların eski geniş metinleri:

Detaylı

Ticari Markalar MP2I = MPI + RS232

Ticari Markalar MP2I = MPI + RS232 Fiyat Listesi 2010 MP2I = MPI + RS232 Ticari Markalar VIPA, SLIO, Sistem 100V, Sistem 200V, Sistem 300V, Sistem 300S, Sistem 400V Sistem 500S ve Commander Compact VIPA-Gesellschaft für Visualisierung und

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT

24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü 24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT 29 MAYIS - 2 HAZ RAN 2006 ÇANAKKALE T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Yay n No : 3080-1

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 fiyat listesi Standart Motorlar / Hız Kontrol Cihazları ve Kaplinler Hareket Kontrol Sistemleri ve Servo Motorlar Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Detaylı

SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri

SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri SIMATIC NET PROFIBUS Haberleflme Ürünleri Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus kablo # Profibus Strip. tool Profibus Repeater Profibus

Detaylı

TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü

TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü ;\T ;\TC I~K KCLTÜR. uil. ' l' '["ARi" YÜKSEK KlJRUI\1 U TfTR K nu. Kl IIHl J\IlJVAYINLARI: 822 TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü IIAZIRLAYANLAR Ekr om ARIKO C;LU - Klara KU ULAR \ $ 5g46 saylli knnuna göre bu cscrtn

Detaylı

TAŞINIR BĐLGĐLERĐ PLAKASI 01 UK 631 PICK - UP ISUZU 1998 GENEL BÜTÇE 01 RD 735 PICK - UP NISSAN 1996 GENEL BÜTÇE MÜD.

TAŞINIR BĐLGĐLERĐ PLAKASI 01 UK 631 PICK - UP ISUZU 1998 GENEL BÜTÇE 01 RD 735 PICK - UP NISSAN 1996 GENEL BÜTÇE MÜD. MÜLGA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ORMAN GENEL NE DEVREDĐLEN GENEL SIRA 1 ADANA 254010302080001 ADANA AGM ŞUBE 01 TK 074 KAMYON DODGE 1997 GENEL BÜTÇE 2 ADANA 254010302080004 3 ADANA 254010302080005 4

Detaylı

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 26 Aralık 2006

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 26 Aralık 2006 Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 6 Aralık 006 fiyat listesi Standart Motorlar / Hız Kontrol Cihazları ve Redüktörlü Motorlar Hareket Kontrol Sistemleri ve Servo Motorlar Endüstriyel Otomasyon

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

Dr.M.Talat MD ETM NOTLARI ÖZEL

Dr.M.Talat MD ETM NOTLARI ÖZEL !"#$ "%%#& !" #$%%&'(#)*+%,-./(0.12./..3" 4"5"0"5.3/ 633.12./..3" 7""83)#1 91:3(/36(/0)3/(4(3 0;6300/./143" #//633 4

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10 TEKNİK BİGİER TEKNİK BİGİER Genel Bilgiler Ⅰ Genel Bilgiler Ⅱ İ Ç E R İ K 2 İş Parçası Malzeme Kaliteleri 2 Tornalama için 36 Talaş Kırıcı Form Karşılaştırması 6 Çelik, Demir Dışı Metaller Sembol istesi

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı