Oksijen inhalasyon tedavisi seansı, saatlik Parasentez, tanısal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "530.360 Oksijen inhalasyon tedavisi seansı, saatlik 0 530.380 Parasentez, tanısal"

Transkript

1 İŞLEM KODU İŞLEM ADI Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 2. HEKİM MUAYENELERİ ve RAPORLAR AÇIKLAMA , , , , , , , , , , ve ile birlikte Her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir. Ameliyat olan hastaların ameliyat günü ve sonraki günleri için , , , , , , , , , , ve ile birlikte Her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir , , , 520,013, , , ve kodlu işlemler hariç dışındaki tüm muayene işlemleri aynı branşta 10 gün içinde bir kez Bu başlık altındaki işlemler diş hekimi ve doktoralı/uzman diş hekimi için İŞLEM PUANI YENİ PUAN AMELİYAT GRUPLARI Psikiyatri Ruh sağlığı ve hastalıkları, Çocuk psikiyatrisi Çocuk ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, İç hastalıkları uzman hekim muayenesi Yan dal uzman hekim muayenesi, ikinci basamak sağlık tesislerinde Yan dal uzman hekim muayenesi, üçüncü basamak sağlık tesislerinde Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzman hekim muayenesi Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu Biyopsi, iğne Psikiyatri Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10, hasta için 30 puan, çocuk psikiyatrisi Çocuk ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 15, İç hastalıkları uzmanınca yapılan ilk 20 hasta muayene için puan verilir. Sonraki muayeneler için 21 puan verilir. Daha sonraki muayeneler ilgili diğer muayene kodları üzerinden Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 40 puan, sonraki muayeneler için 21 puan verilir. Yan dal uzmanınca (Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanları hariç) aynı gün yapılan ilk 20 muayene için 40 puan verilir. Daha sonraki muayeneler ilgili diğer muayene kodları üzerinden Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 35 hasta için 40 puan, sonraki muayeneler için 21 puan verilir. Yan dal uzmanınca (Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanları hariç) aynı gün yapılan ilk 35 muayene için 40 puan verilir. Daha sonraki muayeneler ilgili diğer muayene kodları üzerinden Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanlarınca, yaş grubuna bakılmaksızın yapılan tüm çocuk muayenelerini kapsar. Meslek hastalıkları hastaneleri ile kurumca sevk edilen hastalar için üniversite hastanelerinde Aynı organ için , , ve ile birlikte İşlemin tamamı Aynı organın çoklu biyopsilerinin tamamı için, bir kez Oksijen inhalasyon tedavisi seansı, saatlik Parasentez, tanısal Aynı gün içinde , ve ile birlikte aynı gün içinde Günde bir kez Parasentez, terapötik Aynı gün içinde , ve ile birlikte Günde bir kez Torasentez, terapötik Aynı gün içinde , ve ile birlikte Günde bir kez Ventilatör ile takip Günde Sekiz saatte bir kez İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü 4 günde bir kez ile birlikte Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü Ekokardiyografi başlığı altında yer alan işlemlerle birlikte Ameliyatlarda tek başına yapılan Anestezi uygulamalarının puanlandırılabilmesi için anestezi indüksiyonu, idamesi ve uyandırma dönemlerindeki anesteziye ait girişimsel işlemlerin tamamının (entübasyon, ekstübasyon, kateterizasyon, regionel blok uygulamaları, vb.) ikinci basamak sağlık tesislerinde bizzat Anestezi uzmanı veya Anestezi uzmanı eşliğinde Anestezi teknisyeni/teknikeri tarafından, üçüncü basamak sağlık tesislerinde ise bizzat Anestezi uzmanı tarafından veya Anestezi uzmanı kontrolünde eşliğinde Anestezi asistanı/ teknisyeni/teknikeri tarafından yapılması gerekmektedir Anestezi puanı, B grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi puanı, C grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi puanı, D grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Anestezi puanı, E grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin ameliyatların (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100 + % veya %100 + %30...) toplam puanları değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır. cerrahi indirimli ameliyat puanı 3000 ve üzeri cerrahi indirimli ameliyat puanı cerrahi indirimli ameliyat puanı cerrahi indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puanı , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte cerrahi indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puanı , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte cerrahi indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puanı , uzman ve anestezi teknisyeni birlikte

2 cerrahi indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puanı 1-149, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, B grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, C grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, D grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Yeni doğan anestezi puanı, E grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi İşlemin tamamı için, bir kez Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme. Aynı anatomik bölge için bir kez Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Faset mediyan sinir bloğu Total sayı dahil. Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Selektif sinir kökü (root) bloğu, tek , ve ile birlikte Görüntüleme eşliğinde uygulandığında 75 Sempatik Sinir Blokları-Tanısal Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu Görüntüleme eşliğinde uygulandığında İmpar gangliyon sinir bloğu Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Paravertebral/torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu, tek Total sayı dahil Splanknik blok Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Epidural blok (kateter ve port veya pompa implantı) Kombine spinal epidural analjezi veya blok (kontinu) Alt ekstremite ve veya batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile 175 uygulanması Faset eklem RFT, tek Toplam sayı dahil Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek Toplam sayı dahil Sakroiliak eklem RFT, tek Kontinu perineural (periferik sinir) opiat analjezisi 60 Erişkin ve Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Erişkin ve çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, günde en az iki kez hasta başı vizit (günlük her hasta için). Dahili ve cerrahi branşlar için, günde bir kez Bu başlık altındaki işlemler , , , , , ve ile birlikte Basamak yoğun bakım viziti Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan 30 vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir Basamak yoğun bakım viziti hasta takibi, mesai saatleri içi Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri içinde yapılan hasta takibi Basamak yoğun bakım viziti hasta takibi, mesai saatleri içi Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri içinde yapılan hasta takibi Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir 25 kez Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir 40 kez Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, günde en az iki kez hasta başı vizit (günlük her hasta için). Dahili ve cerrahi branşlar için, günde bir kez Bu başlık altındaki işlemler , , , , , ve ile birlikte Yenidoğan 1. Basamak yoğun bakım viziti Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan vizitlerin 30 tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir Yenidoğan 2. Basamak yoğun bakım viziti hasta takibi, mesai Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri saatleri içi içinde yapılan hasta takibi Yenidoğan 3. Basamak yoğun bakım viziti hasta takibi, mesai Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri saatleri içi içinde yapılan hasta takibi Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri Yenidoğan 2. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez dışı Yenidoğan 3. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon / veya kriyoterapisi Genel anestezi ile. İşlemin tamamı için, bir kez 350 C Septoplasti veya submukozal rezeksiyon (SMR) , , , , , , , , ile birlikte 300 C Sineşi, veb açılması C E Endoskopik septoplasti , , , , , , , ile birlikte 350 C Vestibuloplasti, tek veya iki taraf Submukozal veya açık girişim, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal greft uygulanması işleme dahildir ile birlikte Aynı seansta bir kez 250 D Abdominoplasti Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Karında vertikal, iki sıra deri görünümünde deri ve deri altı dokusu fazlalıkları içindir B Göbek granülomu veya polipi eksizyonu İşlemin tamamı için, bir kez 70 E Mastektomi, basit ile birlikte B Mastektomi, radikal Aksiller diseksiyon dahil ile birlikte B A Mastektomi, modifiye radikal Aksiller diseksiyon dahil ile birlikte B A Memeden kist-benign tümör çıkarılması D Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu eksizyonu B Segmental mastektomi ile birlikte aksiller diseksiyon B Asendan aorta grefti, kapak replasmanı ve transvers aort ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte, koroner implant var Asendan aorta grefti, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte + transvers aort ark grefti Bentall + total arkus replasmanı A2

3 Asendan aorta grefti, kardiyo-pulmoner by-pass ile, koroner implantasyon dahil, kapak replasmanı olmadan 2100 A implant yok, kapak replasmanı olmadan, kapak suspansiyon Akut/kronik diseksiyon tamiri A3 A2 var/yok Asendan aort replasmanı ve kapak resüspansiyonu Asendan aort replasmanı 2000 A implant yok, kapak replasmanı ile birlikte Asendan aort grefti, Wheat ameliyatı 2200 A2 koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte implant var, kapak replasmanı ile birlikte Asendan aort grefti, Bentall ameliyatı A2 koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte Asendan aort grefti, koroner implant var Kapak koruyucu teknikler (David Yacoub,vs) 2400 A Asendan aort replasmanı ve hemiarkus replasmanı 2300 A implant var, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti, arkus damarlarına by-pass 2700 A2 ile birlikte Asendan aort grefti, kapak süspansiyon var ve transvers aort ark grefti implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti Asendan aort grefti, koroner implant yok, kapak replasmanı Wheat + total arkus replasmanı A2 ile birlikte ve transvers aort ark grefti implant var, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti Asendan aort grefti ve Koroner implant yok, kapak replasmanı yok A2 transvers aort ark grefti implant var, kapak suspansiyon var/yok, arkus damarlarına bypass ile birlikte transvers aort ark grefti Asendan aort grefti, Kapak koruyucu teknikler (David Yacoub, vs) A2 koroner implant var ve transvers aort ark grefti implant yok, kapak suspansiyon var/yok, kapak replasmanı 2500 A2 olmadan ve transvers aort ark grefti implant var, kapak replasmanı ile, arkus damarlarına by-pass ile Kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı birlikte transvers aort ark grefti Asendan aort grefti, transvers aort ile birlikte A2 A1 ark grefti, arkus damarlarına bypassla birlikte Asendan aorttan arkus dallarına by-pass/interpozisyon (debranching) 1700 A Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu, median sternotomi ve kardiyopulmoner by-pass ile (Elephant trunk vb.) Total arkus replasmanı ve desenden aortaya arkus aorta içinden ulaşarak greft implantasyonu (Elephant trunk vb.), Median sternotomi ile A Desendan torasik aorta grefti, torasik insizyon ile, kardiyopulmoner by-pass var veya yok Desendan torasik aorta Torasik insizyonla 1800 A3 grefti, kardiyopulmoner by-pass yok Asendan, arkus ve desendan aort replasmanı Torakosternotomi insizyonu ile 3500 A Desendan aort ve distal arkus replasmanı Sol torakotomi ile 2000 A Desendan aort ve proksimal abdominal aort replasmanı (Visseral arter reimplantasyonu olmadan) Torakoabdominal kesi ile 2100 A Desendan aort ve abdominal aort replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var) Torakoabdominal kesi ile 2500 A Desendan ve abdominal aort ve iliyak arter replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var) Torakoabdominal kesi ile 2600 A Torakoabdominal aort anevrizması, torasik veya torakoabdominal insizyon ile, greft ile, kardiyopulmoner by-pass var veya yok 2000 A Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu A Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2240 A Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, arkus damarlarına by-pass ile birlikte A Pulmoner banding 1100 A Kalp transplantasyonu Alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil A Kalp-akciğer transplantasyonu Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte A Kardiyopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım Günde bir kez Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu A İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft implantasyonu 600 B Aort anevrizmalarında fenestre endovasküler stent greft implantasyonu 1600 A Rüptüre torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1800 A Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1600 A Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül(ler) yerleştirilmesi (ECMO) ve dolaşım desteğinin Kanül(ler) değişimi halinde de 440 C sağlanması Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı Ekstra-korporeal Kalp veya kalp-akciğer nakli listesinde bekleyen ve ekstra-korporeal dolaşım desteği yapılan hastalarda ileri kardiyopulmoner bakım dolaşım desteği yapılan hastalar. Günde bir kez hizmeti Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu, her bir seans İşlemin tamamı için, bir kez Aynı gün bir, tüm tedavi boyunca iki seans Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı Fibrin glue, syanoakrilat vb ile birlikte Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla ile birlikte Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metodla tümör destrüksiyonu veya stenozun açılması ile birlikte Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte ile birlikte Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte ile birlikte Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte ile birlikte Akciğer transplantasyonu, global A Karaciğer transplantasyonu, tüm cerrahi işlemler dahil A1

4 Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, tek laserasyon İşlemin tamamı için, bir kez 360 C Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, çok sayıda laserasyon İşlemin tamamı için, bir kez 773 B Adacık hücre transplantasyonu A Pankreas transplantasyonu, total Tüm işlemler dahil A Gastrektomi, radikal, total , , ile birlikte A Obezite, sleeve, laparoskopik veya açık cerrahi ile BMI 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun Endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi A3 halinde Bilier intestinal diversiyonlar Roux-n-y diversiyon 1500 A İnce barsak transplantasyonu A Kolostomi açılması Kolektomi operasyonlarıyla birlikte , ve ile birlikte 566 B Hartman kapatılması 600 B Rektum tümöründe Low anterior rezeksiyon ile birlikte 1500 A Rektum tümöründe Low anterior rezeksiyon, laparoskopik ile birlikte 1800 A Hemoroidde elektrokoagülasyon, seansı Aynı seansta bir kez Hemoroidde lastik band ligasyonu, seansı Aynı seansta bir kez Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi, her biri seansı Günde en fazla üç kez Aynı seansta bir kez Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella, fibula, koksiks Ayaktan ele parmak nakli A2 A Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu A3 A Majör replantasyonlar El bileği, ayak bileği veya üstü replantasyonlar majör replantasyon olarak kabul edilir A Minör replantasyonlar MP eklemden el ve/veya ayak bileği arası olan replantasyonlar minör replantasyon olarak kabul edilir A2 A Parmak replantasyonu, tek bir parmak Mikro cerrahi, MP ekleme kadar olan replantasyonlar parmak replantasyonu olarak kabul edilir A3 A Parmak replantasyonu, ilave her parmak için işlemine ilave B A Pediküllü kas ve kemik nakli A Serbest doku nakilleri Kemik, kas, ayaktan ele nakiller A3 A Tenoplasti, myoplasti, fasiya gevşetilmesi, tek ile birlikte Bir kez 270 D Tenoplasti, myoplasti, fasiya gevşetilmesi, çok sayıda ile birlikte Bir kez 450 C Diz artroplastisi parsiyel revizyonu (tibial veya femoral komponent) 640 B Artroskopik menisküs transplantasyonu, diz B A Menisküs transplantasyonu B A Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi 135 E Anterior girişim ile vertebra abse drenajı Torakotomi, laparatomi dahil B Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte , , ile birlikte Torakotomistrut greftleme Laparatomi A , , , , ile birlikte Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve anterior Torakotomi-laparatomi ve korpektomi ile birlikte strut enstrümentasyon greft A Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior enstrümentasyon , , , , , , , ile birlikte Torakotomi-laparatomi ve korpektomi ile birlikte strut greft 1800 A Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti, anterior yaklaşım ile A Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyonsuz veya traksiyonsuz Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla Alçı veya breys, gerektiren ve içeren Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, Torakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve 4 seviyeye kadar füzyon dahil A Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, Torakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve 4 seviyeden fazla füzyon dahil A Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, Torakal ve/veya lomber vertebrada, anterior dekompresyon ve füzyon 4 seviyeden fazla dahil A3 Vertebra kırığı veya çıkığı, anterior dekompresyon, enstrümentasyon ve füzyon (4 seviyeye kadar) ile birlikte posterior enstrümentasyon ve füzyon Torakal ve/veya lomber vertebra A Artrodez anterior, transoral veya ekstraoral yolla Clivus, C1-C2 odontoid proses eksizyonu yapılarak veya yapılmadan A Artrodez anterior, interbody tekniği ile, her ek vertebra segmenti için C2 altı tüm vertebralar C Kranioservikal artrodez, posterior teknik ile Oksiput-C2 vertebra B A Atlas-aksis artrodez, posterior teknik ile C1-C2 vertebra B A Servikal artrodez, posterior-posterolateral teknik ile Tek seviye C2 altı vertebralar için tek seviye B Her ek vertebra için, artrodez posterior-posterolateral teknik ile C2 altı vertebralar D C Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar A Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment A Artrodez posterior, tek disk aralığı İnterbody veya transforaminal interbody tekniği ile. Bir kez İlave aralıklar kodlu işlem üzerinden C B Artrodez posterior, ilave her disk aralığı İnterbody veya transforaminal interbody tekniği D C Spinal füzyon eksplorasyonu Herhangi bir spinal cerrahi işlem ile birlikte D B Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar Aynı seansta bir kez A Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti Aynı seansta bir kez A Anterior odontoid fiksasyonu Tek veya iki vida ile A Anterior sakroiliak fiksasyon A Crutchfield takılması C B Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeden fazla Aynı seansta bir kez A Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeye kadar Aynı seansta bir kez B A Halo fiksasyon uygulanması Stabilizasyon veya traksiyon amaçlı D B Posterior C1-C2 enstrümentasyon + vida rod + transartiküler vida + lamina, spinöz proses telleme A Posterior oksipitoservikal enstrümentasyon Servikal 0-2 vertebralarda A Posterior sakroiliak fiksasyon Perkütan veya açık A3 B Posterior segmental enstrumantasyon, 7 veya daha fazla vertebra segmenti Aynı seansta bir kez ile birlikte puanlandırılmaz A Posterior segmental olmayan enstrumantasyon D B Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon A3 B Batın içi abdomen (eviserasyon-evanterasyon) düzeltilmesi 400 C

5 Vertebra defektlerine, strüktürel, strut greft veya prostetik materyal yerleştirilmesi Allogreft, otogreft, cage, çimento dahil B Kifektomi Vertebral segment rezeksiyonu, cisim ve posterior elemanlar dahil A Spondilolizis pars kırık onarımı B Sakretomi, parsiyel A Sakrektomi, total A3 A Vertebroplasti, tek seviye En fazla 2 seviye 630 B Faset eklem blokajı Tüm blokaj uygulamaları dahil. İşlemin tamamı için bir kez Spondilolistezis cerrahi redüksiyon Diğer işlemlere ilave C B Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra (Büyük Kemik) 400 C Kemik tümörü açık biyopsisi, (orta/küçük kemik) 350 C Kapalı kemik biyopsisi Damarlı kemik transplantasyonu A3 A Eklem transplantasyonu, total A3 A Kısmi eklem transplantasyonu A Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu Ventriküler ponksiyon Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi E D İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi E D Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim PEG elektrod D C Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim B Elektrokortikografi Ameliyata ek olarak Vestibüler nörektomi, transkanal A BOS fistüllerinin onarımı A Akustik tümör eksizyonu A Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter A Açık kordotomi Laminektomiye ek D B Derin beyin nörostimülatörü implantasyonu, iki taraflı A2 A Derin beyin nörostimulatörü implantasyonu, tek taraflı A Dorsal kolon stimülasyonu C Eksternal radyoşirürji A Faset denervasyonu Tüm denervasyon uygulamaları dahil, bir kez Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, iki taraflı Günde bir kez ile birlikte A Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, tek taraflı Günde bir kez ile birlikte A Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, iki taraflı Günde bir kez ile birlikte A Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, tek taraflı Günde bir kez ile birlikte A Mikroelektrod kayıtla nörostimulatör implantasyonu ile birlikte A Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu A2 A Perkütan foramen ovale gasser gangliyon bloğu Perkütan foramen ovale gasser gangliyonu RF termokoagülasyonu Perkütan kordotomi B Perkütan sempatik blokaj C Perkütan traktotomi B Selektif dorsal rizotomi A Stereotaksik brakiterapi A Stereotaksik talamotomi, iki taraflı Günde bir kez ile birlikte A Stereotaksik talamotomi, tek taraflı Günde bir kez ile birlikte A Stereotaktik kraniotomi A Stereotaktik pallidotomi, iki taraflı Günde bir kez ile birlikte A Stereotaktik pallidotomi, tek taraflı Günde bir kez ile birlikte A Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi A Trigeminal nörektomi C A Vestibüler neurotomi B A Hidrosefali ameliyatları, şant B A BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla A Dekompresif kraniektomi A3 B Kisto-peritoneal şant takılması B Eksternal ventriküler veya lomber drenaj seti uygulanması C Syringomyeli şantları B Endoskopik tümör biyopsisi A Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile B Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile B Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, tek taraf Günde bir kez ile birlikte B Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, iki taraf Günde bir kez ile birlikte A Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, tek taraf Günde bir kez ile birlikte B C Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, iki taraf Günde bir kez ile birlikte A3 B Depresyon fraktürü, basit C B Depresyon fraktürü, komplike B Duraplasti, galeal greft ile B ventrikül içi tümörleri A Anevrizma ameliyatları, tek İşlemin tamamı için bir kez 2000 A Arteriovenöz malformasyon ameliyatları A Glial tümör eksizyonu A İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile A Kaide tümörleri A Konveksite tümörleri cerrahisi A Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi A Parasagital (interhemisferik), tentoriyel açıklık vb. yerleşimli tümörlerin cerrahisi A Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi A Petroklival bölge tümör cerrahisi A3 A Kavernöz sinus tümör cerrahisi A3 A Kavernom ameliyatları A Serebral by-pass ameliyatları A Transsfenoidal hipofizektomi Adenomektomi A Hemisferektomi A Korpus kallozotomi A Selektif amigdalohipokampektomi A Spinal meningosel eksizyonu C B Spinal meningomyelosel eksizyonu B A3

6 Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları Diastematomyeli, lipomyelomeningosel, dermal sinüs, kısa filum terminale B A Sakrokoksigeal teratom eksizyonu A İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı B A Lomber intradural tümör eksizyonu dahil ile birlikte A Lomber spinal kord AVM eksizyonu dahil ile birlikte A3 A Myelografi Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu dahil ile birlikte A Servikal intramedüller tümör eksizyonu dahil ile birlikte A Servikal spinal kord AVM eksizyonu dahil ile birlikte A Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu Laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil , , ile birlikte B A Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu dahil ile birlikte B A Torakal intramedüller tümör eksizyonu dahil ile birlikte A Torakal spinal kord AVM eksizyonu dahil ile birlikte A3 A Lomber diskektomi, tek seviye, iki taraf Klasik, laminotomi ile birlikte ile birlikte B Lomber laminektomi ve iki taraflı diskektomi , ile birlikte B Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye Klasik, laminotomi ile birlikte B Lomber mikrocerrahi ile iki taraflı diskektomi, tek seviye Klasik, laminotomi ile birlikte B A Servikal laminektomi ve disk boşaltılması Tek mesafe disk B Torakal disk eksizyonu Klasik, laminotomi veya laminektomi ile birlikte , ile birlikte B A Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu A Torakal transtorasik disk eksizyonu A Kraniovertebral junction anomalisi ameliyatları veya dekompresyon B A Lomber parsiyel korpektomi, tek omurga B A Servikal veya torakal parsiyel korpektomi, tek omurga B A Torakal hemilaminektomi-laminotomi, tek omurga ile birlikte C B Torakal laminektomi, tek omurga ile birlikte C B Torakal laminoplasti, tek omurga B Total omurga rezeksiyonu Enblok spondilektomi A3 A Transoral odontoidektomi A Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları B A Brakial pleksus eksplorasyonları B A Lomber pleksus eksplorasyonları B A Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, travmatik İşlemin tamamı için bir kez E D Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi C Nervus radialis posterior interosseous kompresyon sendromu, dekompresyon cerrahisi C Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı C Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı C Kranial sinirlerin mikrovasküler dekompresyonu A Sinir onarımı, tek bir sinir 578 B Sinir onarımı, greft ile, tek bir sinir 693 B Sinir onarımı, greft ile, ilave her bir sinir işlemine ilave 289 D Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi Kornea alınması Bakanlıkça yayımlanacak ilgili formların doldurulması ve ilgili yerlere gönderilmesi kaydıyla Her bir kornea için Limbal kök kücre transplantasyonu D C Fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu ve ile birlikte 350 C Kataraktta fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu (multifokal, astigmatik veya torik, multifokal ve torik) ve ile birlikte 400 C Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi ve ile birlikte 420 C Lazer iridotomi Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerinde Puanlandırılır. 250 D Lazer kapsülotomi-sineşiotomi , ve işlemi yapılan hastaya işlem sonrası üç 6 ay içinde, aynı sağlık tesisinde yapılması halinde 200 D Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi C Premature retinopatisinde vitroretinal cerrahi Başka bir vitroretinal cerrahi işlem ile birlikte A Kulak kepçesi replantasyonu A3 A Tiroidektomi, subtotal, tek taraf B Tiroidektomi, subtotal, iki taraf B Tiroidektomi, total, tek taraf B Tiroidektomi, total, iki taraf B A Tiroidektomi, totale yakın, iki taraflı B A Tiroidektomi, bir taraf total ve karşı taraf subtotal B Tiroidektomi, totale tamamlayıcı B Böbrek transplantasyonu A Endoskopik üreter taşı tedavisi , , , , , , , ile birlikte 800 B Müdahaleli doğum Müdahaleli ilk doğum Müdahaleli doğum, çoğul gebelik Müdahaleli ilk doğum, çoğul gebelik Normal doğum Normal ilk doğum Epidural anestezi ile doğum Epidural anestezi ile doğum, çoğul gebelik Suda doğum Normal doğum, çoğul gebelik Normal ilk doğum, çoğul gebelik Ebe eşliğinde yapılan doğum Doğum sırasında Kadın hastalıkları ve doğum uzmanının doğumhanede bulunması halinde Sezaryen, çoğul gebelik D C Sezaryen, çoğul gebelik, mükerrer 350 C

7 Sezaryen, mükerrer 300 C Endometrial biyopsi Tanı amacıyla yapılan tüm küretajlar dahil ve ile birlikte Servikal biyopsi ve tanısal küretaj , ve ile birlikte Servikal polipektomi ve tanısal küretaj , ve ile birlikte İşlemin tamamı için, bir kez 177 D Terapötik küretaj, teşhis ve tedavi amaçlı Düşükler dahil , , ve ile birlikte Uterus görüntüleme hazırlığı Spekulum yerleştirilmesi, kanülasyon ve radyoopak madde/salin infüzyonu uygulamalarının tamamını kapsar Tıbbi nedenli tahliye Dilatasyon ve küretaj (10 haftadan küçük) Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir ile birlikte Vajinal histerektomi ve salpingoooferektomi, tek veya iki taraf , , ile birlikte 883 B Fimozis açılması , , ile birlikte Sünnet , , ile birlikte 175 D Parafimozis redüksiyonu , , ile birlikte Penis replantasyonu A3 A Elektro/lazer epilasyon cm² başına Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir Medikal Kardiyoversiyon Yatan hastalarda Ekokardiyografi Bu başlık altındaki işlemler ve ile birlikte puanlandırılmaz, bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda Provokasyonlu solunum testleri Solunum fonksiyon testleri Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi SİNDİRİM SİSTEMİ 24 saatlik ph monitorizasyon uygulaması veya 24 saatlik empedans ölçümü uygulaması Akalazyada balon dilatasyonu ile birlikte Göğüs hastalıkları, çocuk ve erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye İç Hastalıkları ve Çocuk hastalıkları uzmanları tarafından işlem sonucunun hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde ve işlemleri ile birlikte puanlandırılamaz. Göğüs Cerrahisi, Göğüs hastalıkları, çocuk ve erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye İç Hastalıkları ve Çocuk hastalıkları uzmanları tarafından işlem sonucunun hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde Göğüs hastalıkları, Çocuk ve Erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları uzmanları tarafından işlem sonucunun hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde ile birlikte arası Bu başlık altındaki işlemler Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı tarafından yapıldığında işlemlerin puanı %20 artırılır , , , , , , , ve kodlu işlemlerin aynı seansta birlikte yapılması durumunda; puanı yüksek olan işlemin puanı tam, sonraki işlemlerin puanları ise her bir işlem puanının % 30'u alınarak Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda Endoskopi işlem puanı dahildir ve ile birlikte Alt ve/veya üst GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi veya klip uygulaması Kolonoskopi hariç Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı hariçtir Kapsül endoskopi Üç gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir Çift balonlu enteroskopi Balonlu enteroskopi Üç gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı 180 hariçtir Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi Endoskopi işlem puanı hariçtir Endoskopik biliyer dilatasyon ERCP işlem puanı hariçtir Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi ile birlikte Endoskopi hariç ERCP işlem puanı hariçtir Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi ile birlikte Endoskopi hariç ERCP işlem puanı hariçtir Endoskopik kisto-duodenostomi Endoskopik perkütan gastrostomi Endoskopi işlem puanı hariçtir Endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi (ERCP) Endoskopik sifinkterotomi ERCP işlem puanı hariçtir Gastroskopik polipektomi Endoskopi işlem puanı hariçtir. Total sayı dahil Endoskopik mukoza rezeksiyonu Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı hariçtir Gastrointestinal sistem darlıklarında balon veya buji dilatasyonu Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı hariçtir Gastrointestinal sistem darlıklarında stent yerleştirilmesi Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı hariçtir Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması ERCP işlem puanı hariçtir Kolonoskopi, total ile biyopsi , ile birlikte İşlemin tamamı için bir kez Kolonoskopik polipektomi , ile birlikte İşlemin tamamı için bir kez Mekanik litotiripsi ERCP işlem puanı hariçtir Nazobiliyer drenaj ERCP işlem puanı hariçtir Nazopankreatik drenaj ERCP işlem puanı hariçtir Özofageal motilite Endoskopi işlem puanı hariçtir. Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda İşlemin 66 tamamı için bir kez Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması Endoskopi işlem puanı hariçtir Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi) , , ve ile birlikte Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi ile biyopsi ve ile birlikte Endoskopi işlem puanı hariçtir. Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi Özofagus/mide/intestinal/kolon/anal motilitesi ve basınç yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda İşlemin çalışması tamamı için ve 10 günde bir kez Özofagus varislerinde sklerozan tedavi, her bir seans Endoskopi işlem puanı hariçtir. Aynı seansta bir kez Özofagus varislerinde bant ligasyonu Endoskopi işlem puanı hariçtir. Aynı seansta endoskopi işlemi ile sadece bir kez birlikte Bant ligasyonu işleminin aynı seansta birden fazla yapılması durumunda; ilk işlemin puanı tam, 180 sonraki her bir işlem puanının % 30'u alınarak Postur analizi Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimliği, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması halinde, yatan hastalarda, yatışın yapıldığı gün ile taburcu edildiği gün Yatan hasta haricinde 15

8 Yutkunma rehabilitasyonu Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı tarafından rehabilitasyon ünitesinde uygulandığında Diğer rehabilitasyon işlemleri ile birlikte Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı Karbonmonoksit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisi, birinci seans Psikiyatrik Çalışmalar arası çalışmalar Çocuk veya erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh sağlığı ve hastalıkları ile Çocuk ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekim için Anestezili EKT protokolü, EKT + EEG Anestezi işlemi veya kodlu işlemler üzerinden Aktivasyonlu EEG (Farmakolojik aktivasyon) Farmakolojik aktivasyonlar Ameliyatta EEG monitorizasyonu (Elektrokortikografi) Elektrokortikografi EEG veya Serebral fonksiyon (aeeg) monitorizasyonu Günde bir kez Uyku aktivasyonu 1 saatlik kayıt Video-EEG monitorizasyon Grid veya derinlik veya kombine elektrodlarla Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile 24 saat Video-EEG, skalp elektrotları ile Noninvaziv Video-EEG monitörizasyon 24 saat Video-EEG, subdural stripler ile İnvaziv Video-EEG monitörizasyon 24 saat ve/veya üzeri Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması Wada testi sırasında EEG kaydı Ameliyatta SEP veya BAEP veya VEP monitörizasyonu Nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından uygulanması halinde Ameliyatta periferik/kraniyal sinir monitörlenmesi Nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından uygulanması halinde Ameliyatta MEP monitorizasyonu Ameliyatta EMG monitörizasyonu Ameliyatta Intraoperatif nöromonitorizasyon Kuru göz teşhis testleri, her biri Her iki göz için, yapılan testlerin tamamı bir kez Hemodiyaliz, acil Yoğun bakım veya serviste yatan hasta başında yapılan acil diyaliz ile diyaliz programına alınmış hastalar dışında diyaliz servisinde yapılan acil diyalizi kapsar. Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan Diyaliz 120 sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için ile birlikte Hemodiyaliz Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan Diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim tarafından yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için ile birlikte Ev hemodiyalizi Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan Diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için ile birlikte aynı 50 gün Hemoperfüzyon Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için İzole ultrafiltrasyon Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan Diyaliz sertifikalı uzman hekim Hemodiyaliz planlaması, yeterliliği değerlendirmesi ve hasta veya Nefroloji uzmanı hekim için tarafından eğitimi yapıldığında, ayda Bir ay içerisinde bir kez Periton dializi takibi Günlük takip. Nefroloji uzmanı hekim için Ayda Bir ay içerisinde en çok fazla iki kez Sürekli hemodiafiltrasyon/hemofiltrasyon tedavisi Nefroloji uzmanı hekim için Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi Hematoloji veya onkoloji uzmanı hekim tarafından yapıldığında Kemik iliği imprint değerlendirilmesi Hematoloji veya onkoloji uzmanı hekim tarafından yapıldığında Periferik kan yayması değerlendirilmesi Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda Onkoloji hastası kemoterapi planlaması Tanı konulduktan sonra yapılan ilk planlama için, bir kez Antineoplastik kanser tedavisinin ilk veya sağlık kurulu raporu ile yeniden planlamasının belgelenmesi halinde Ameliyathanede genel anestezi altında allojeneik kemik iliği alınması Hematopoietik kök hücre ayrımı Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Kardeş veya akrabadan, HLA tam uyumlu) Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Akraba dışından, HLA tam uyumlu) Haploidentik nakil, allojenik (En az 2 HLA antijeni uyumsuz nakiller) Kordon kanı nakli Hematopoietik hücre nakli, otolog Mezenkimal kök hücre nakli (Mezenkimal kök hücre üretimi dahil) Kemik iliği nakli amaçlı hematopoetik kök hücre pozitif seleksiyonu CD 34 pozitif Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere hematopoetik kök hücrelerin kanser hücrelerinden arıtılması Kemik iliği nakli-operasyon aşaması Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu Kordon kanından kök hücre nakli Kök hücre dondurulması Kök hücre infüzyonu Kök hücre mobilizasyonu Ekstremite nakli (tek kol veya tek bacak) Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte A2 A Yüz Nakli Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte A2 A Radyoterapi Planlama (Simülasyon) Tüm tedavi süresince; Radyoterapi planlama (Simülasyon) işlemleri birlikte , ve kodlu işlemler en fazla bir kez, ve ve kodlu işlemler ise gerekçesi belirtilmek kaydıyla en fazla 3 kez Konvansiyonel röntgen cihazları ile yapılan simülasyonlar basit kategoride 120

9 Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde ile birlikte Görüntüleme işlem puanı dahildir. 70 A - Direkt Grafiler Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında Resmi yazı ile veya hekim tarafından raporlanmasının talep edilmesi halinde Radyoloji uzmanı hekim için Histerosalpingografi (HSG) Uterus görüntüleme hazırlığı ayrıca Miyelografi Myelografi Lomber ponksiyon ayrıca Selektif karotid anjiografi, iki taraf Görüntüleme Eşliğinde Vasküler Girişimsel Radyolojik tedavi İşlemleri Beyin AVM embolizasyonu/av fistül tedavileri Endovasküler serebral anevrizma tedavisi E - Görüntüleme Eşliğinde Nonvasküler Girişimsel Radyolojik Tedaviler İşlemler Aksi belirtilmedikçe Radyoloji uzmanı tarafından görüntüleme eşliğinde uygulandığında Dakriosistoplasti, balon ile Göz, Kulak Burun Boğaz veya Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı tarafından uygulandığında Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne) İşlemin tamamı için, bir kez Aynı organın çoklu biyopsilerinin tamamı bir kez ile birlikte 70 Görüntüleme işlem puanı dahildir Gastrointestinal stent yerleştirilmesi İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi Göz, Kulak Burun Boğaz veya Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı tarafından uygulandığında Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde Özefagus dilatasyonu Perkütan akciğer absesi drenajı İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan alkol ablasyon tedavisi Alkol veya diğer bir sıvı ajan ile perkutan endokaviter skleroterapi. İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan ampiyem drenajı İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan apse drenajı Kateterizasyon ile uygulandığında İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı Kateterizasyon ile uygulandığında İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan bilier drenaj ile birlikte Perkütan bilier stent konması ile birlikte Perkütan bilier taş çıkarılması İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan çölyak gangliyon blokajı BT eşliğinde uygulandığında Perkütan enterik fistül tedavisi Perkutan trakt embolizasyonu Perkütan gastrojejunostomi Perkütan gastrostomi Perkütan kist hidatik tedavisi, tek lezyon Perkütan koledok dilatasyonu Perkütan koleksiyon/kist tedavisi Kateterizasyon ile uygulandığında İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan lenfosel tedavisi Kateterizasyon ile uygulandığında Aynı seansta bir kez Perkütan nefrostomi Perkütan pankreatik kanal girişimleri Perkütan pnömotoraks tedavisi Kateterizasyon ile uygulandığında Perkütan psödokist tedavisi Kateterizasyon ile uygulandığında İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan ablasyon tedavisi RF, mikrodalga, kriyo, lazer yöntemiyle uygulandığında Aynı seansta bir kez Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi İşlemin tamamı için, bir kez Perkütan safra kesesi drenajı Kateterizasyon ile uygulandığında Perkütan sistostomi Kateterizasyon ile uygulandığında Perkütan sistoüretografi Perkütan stenoz dilatasyonu Balon ile floroskopi eşliğinde uygulandığında Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK) Perkütan üreteral stent konması Floroskopi eşliğinde uygulandığında Stent yerleştirilmesi Floroskopi eşliğinde uygulandığında Stereotaktik meme işaretleme ile birlikte İşlemin tamamı için, bir kez Stereotaktik vakumlu kor meme biyopsisi ile birlikte İşlemin tamamı için, bir kez Ultrasonografi eşliğinde parasentez, tanısal ile birlikte aynı gün içinde Günde bir kez Ultrasonografi puanı dahildir Ultrasonografi eşliğinde parasentez, terapötik ile birlikte aynı gün içinde Ultrasonografi puanı dahildir Ultrasonografi eşliğinde torasentez, tanısal ile birlikte aynı gün içinde Günde bir kez Ultrasonografi puanı dahildir Ultrasonografi eşliğinde torasentez, terapötik ile birlikte aynı gün içinde Ultrasonografi puanı dahildir Vertebroplasti F - Ultrasonografik Tetkikler Aksi belirtilmedikçe Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında Elastografi US Sadece , , , ile birlikte Ultrason, genel Fötal biyometri ve biyofizik skorlama Radyoloji uzmanı haricindeki diğer hekimlerce yapılan US. Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda Radyoloji uzmanı tarafından yapılan US ile birlikte Aynı hastaya aynı branş için günde bir kez Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından yapılması ve bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda da Üç günde bir kez İşlemin yapıldığı gün ile birlikte Karotis renkli Doppler US, tek, veya bilateral Vertebral arter renkli Doppler US, tek, veya bilateral BT, angiografi, tek anatomik bölge için ile birlikte BT, kantitatif (kalsiyum skorlaması, kemik mineral dansitesi gibi) ile birlikte BT, artrografi BT perfüzyon çalışmaları BT sanal endoskopi 20 30

10 MR, fonksiyonel MR, kardiyak MR, kardiyak T2 star MR, kardiak fonksiyon MR, kardiak perfüzyon MR, anjiyografi MR, kolanjiyografi MR, myelografi Lomber ponksiyon ayrıca MR, ürografi MR, artrografi MR, karaciğer T2 star MR, enteroklizis MR, fetal MR, difüzyon tensör görüntüleme, Traktografi MR, perfüzyon Anti glomerul bazal membran Glomerul bazal membran antikoru Beta-hidroksi bütirat Serum ketonları Kompleman 3 ( C3) düzeyi Nefelometrik veya türbidimetrik Cytokeratin 21 Sitokeratin 21 RIA harici yöntem Down sendrom1 (PAPP-A + Serbest beta HCG) İkili test (PAPP- A+Serbest/total beta HCG) D-xylose Ksiloz tolerans testi İnhibin A/B Lipid Lipoprotein elektroforezi Performe 17-ketostreroidler 17-ketosteroidler 0 Hematoloji Laboratuvarı Monoklonal antikor (her biri) (Akım sitometresi) Akım sitometresi Diğer kültürler Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber-Widal) Epididim kist eksizyonu Kolon, biyopsi tek lokalizasyon Birkez Puanlandırılır Mide, biyopsi tek lokalizasyon Birkez Puanlandırılır Peyronie plak Üretral divertikül eksizyonu Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon Birkez Puanlandırılır Epididim rezeksiyonu Hematosel eksizyonu Kardiyak tümör rezeksiyonu Omentum rezeksiyonu Penis rezeksiyonu parsiyel Peritoneal veya mezenterik tümör, kist rezeksiyonu Seminal vezikül,rezeksiyon Üretra rezeksiyon Deri, eksizyonel biyopsi 3 ve üstü lezyon Birkez Puanlandırılır Kalp eksplantı Karaciğer eksplantı Kolon, biyopsi çoklu lokalizasyon Mide, biyopsi çoklu lokalizasyon Penis rezeksiyonu radikal Kalp-akciğer eksplantı Adli muayene ve rapor tanzimi Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Adli Tıp, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı 80 tarafından yapıldığında Muayene puanı dahil Dosya üzerinden adli rapor tanzimi Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Adli Tıp, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı tarafından yapıldığında Başka bir işlem ile birlikte 50 DİŞ Bu bölüm başlık altındaki işlemlerin ( hariç) genel anestezi altında uygulanması halinde, işlem puanları %30 artırılır. Bu başlık altındaki işlemler diş hekimleri veya doktoralı/uzman diş hekimleri için Diş hekimi muayenesi 10 gün içinde bir kez Amputasyon (dolgu hariç) Lokal anestezi puanı dahil Kanal içi post uygulaması, her bir diş Lokal anestezi puanı dahil. Dolgu hariç Kompozit venner Prefabrike kron Strip kron Besleme, tek çene Kron sökümü, her ayak üye için Osteomiyelit operasyonu, tek çene Sinüs plastiği Reimplantasyon, tek diş Ototransplantasyon Subperiostal implant, tek ünite Torus operasyonu, yarım çene Detartraj (diş taşı temizliği), alt sol çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Detartraj (diş taşı temizliği), alt sağ çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Detartraj (diş taşı temizliği), üst sol çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Detartraj (diş taşı temizliği), üst sağ çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Subgingival küretaj, alt sol çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Subgingival küretaj, alt sağ çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Subgingival küretaj, üst sol çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Subgingival küretaj, üst sağ çene 180 günden önce tekrarlanamaz tekrar Flep operasyonu, yarım çene Serbest diş eti grefti, yarım çene Periodontal şine (splint), devamlı tek çene Gingivoplasti, yarım çene Membran uygulaması Bağ dokusu grefti (diş başına) 51 90

İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123

İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123 İŞLEM KODU 510.123 510.124 520.033 İŞLEM ADI Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan

Detaylı

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne,

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, 26 ARALIK 2007 Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, Hekimlerin özel çalışmalarında meslekleri ile ilgili

Detaylı

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 1 NÖROġĠRÜRJĠ TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 100 Ventriküler ponksiyon-fontanelden 100 Lomber yolla lomber miyelografi (ilaç hariç) 100 Lomber yolla

Detaylı

UÜ-SK RADYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK RADYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Radyoloji Anabilim Dalı ayaktan ve yatan, çocuk ve yetişkin hastalara tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur. 1.1. Ultrasonografi (US) Ünitesi:

Detaylı

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler 05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler P700145 SUT kodlu Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi işleminin kodu P601331 olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK?

MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK? MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK? 1 İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için (Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ. İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi Mayıs 2013

MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ. İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi Mayıs 2013 MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.282 Çift Balonlu Enteroskopi İstisnai Sağlık Hizmetleri P600740

Detaylı

ONKOLOJİ, KARDİYOLOJİ, KVC, KARACİĞER NAKLİ, BÖBREK NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ SGK ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ

ONKOLOJİ, KARDİYOLOJİ, KVC, KARACİĞER NAKLİ, BÖBREK NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ SGK ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ ONKOLOJİ, KARDİYOLOJİ, KVC, KARACİĞER NAKLİ, BÖBREK NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ SGK ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli, Karaciğer Nakli, Kemik İliği Nakli, Onkoloji

Detaylı

Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu

Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 3. İLERİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KURSLARI KURS PROGRAMI 1. GÜN Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30-09:25 GR'de poliklinik uygulamaları 08:30-08:40 GR'de poliklinik kurmanın yolları ve

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı. Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları. Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları

EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı. Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları. Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları Defibrilatör Defibrilatör Cihazının Özellikleri Defibrilatör

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER

BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER EK-3/E-2 SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FİYAT (TL) ANEVRİZMA VE ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON KLİPLERİ KN1000 TİTANYUM YADA KOBALT-KROM

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı İstenen Bilgi / Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik Muayene 2 Saat 2 Telefonla Randevu Alınıp Poliklinik Muayenesi/MHRS 182 15 Dakika Biyokimya Laboratuvarı 3 Biyokimya

Detaylı

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1 D300000 Diş hekimi muayenesi 22.00 TL 2 D300001 Konsültan dişhekimi muayenesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA 1 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 12 7,00 3 401.020 Uzman diş hekimi muayenesi 15 9,00 4 401.030 Konsültan dişhekimi muayenesi 7 4,00

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ 1 1. TEŞHİS VE PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 TL 3 401.030 Konsültan diş hekimi muayenesi 4,00 TL 4 401050 (Mülga:RG-24/12/2014-29215/21-b md. 401051 (EK:RG-24/12/2014-29215/21-a md. Periapikal

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013 Bu Rapor da yer alan bilgiler.

Detaylı

10:10-10:20 Trombosit disfonksiyonu: Kanamalı hastaya GR yaklaşımı İsmail Oran 10:25-10:35 Oturum sonu genel tartışma

10:10-10:20 Trombosit disfonksiyonu: Kanamalı hastaya GR yaklaşımı İsmail Oran 10:25-10:35 Oturum sonu genel tartışma 1. gün Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu GR de poliklinik uygulamaları 08:30-09:10 08:30-08:40 GR de poliklinik kurmanın yolları ve altyapı hazırlığı Nurullah Doğan 08:45-08:55 Günlük

Detaylı

Aort Anevrizmaları. Dr. Nevzat Erdil

Aort Anevrizmaları. Dr. Nevzat Erdil Aort Anevrizmaları Dr. Nevzat Erdil Asendan aort anevrizması (%45) Arcus aorta anevrizması (%10) Desendan aort anevrizması (%55) Torakoabdominal aort anevrizması (%10) Asendan aort anevrizması Tanım:

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

KADAVRADAN ORGAN ALINMASI. Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi

KADAVRADAN ORGAN ALINMASI. Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi KADAVRADAN ORGAN ALINMASI Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi KADAVRADAN ORGAN ALINMASI Beyin ölümü kararı verilmiş donörlerden (vericilerden) usulüne uygun olarak başka kişiye nakledilmek üzere organların

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI Dok.Kodu ENF-T-19 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK Rev.Tarihi 27.06.2013 Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde, cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin,

Detaylı

dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)

dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1 AÇIKLAMA 2 407,060 Kemik yaşı tayini Girişimsel İşlemler Listesi nde 407.060 kodlu kemik yaşı tayini işlemi için 26 puan öngörülmüş olup, işlemin yapılması durumunda işlem için

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER

BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER SUT KODU BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI ANEVRİZMA VE ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON KLİPLERİ KN1000 TİTANYUM YADA KOBALT-KROM ANEVRİZMA

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta

Detaylı

dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)

dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1 AÇIKLAMA 2 407,060 Kemik yaşı tayini Girişimsel İşlemler Listesi nde 407.060 kodlu kemik yaşı tayini işlemi için 26 puan öngörülmüş olup, işlemin yapılması durumunda işlem için

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderilen Alanı ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim

Detaylı

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan 05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 05 Kasım 2010 tarihli ve 44100 Makam Onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I.

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I. Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Çoklu Travma sonrası mortalite üç dönemde Hastane öncesi Major kafa yada vasküler yaralanma Halk sağlığı önlemleri Travmadan dakikalar,saatler

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR Sayfa 1 / 13 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı 7 / ç maddesi hükümlerine göre; Kurulumuzca, Tıpta dallarının

Detaylı

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 DİYALİZ TEDAVİLERİ HEMODİYALİZ MERKEZİNDE; Takip : İlk takip Tedavi türü : Günübirlik

Detaylı

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA EK-8 SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 4724 9.7.PATOLOJİ Patoloji raporu ile birlikte faturalandırılır. Aynı organın çoklu biyopsilerinde her bir lezyon için ya da her bir anatomik bölgeden olduğuna ilişkin

Detaylı

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE Perfüzyon I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 1. Yarıyıl ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Anatomi

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.)

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) 1- a) Küçük ameliyatlar: 149 birim'e kadar olanlardır. b) Orta ameliyatlar: 150-299 birim olanlardır. c) Büyük ameliyatlar: 300-499 birim olanlardır.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR 1. Koç K: Spinal yaralanmalar ve hasta transportu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı ve Kayseri Sağlık Müdürlüğü ''Mezuniyet

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 7 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 61769 HEDEF 6 6 58453 53269 5 4 3 2 1 ŞUBAT 211 OCAK 212 ŞUBAT 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir.

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. REKTOVAGİNAL FİSTÜL Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. KLİNİK-TANI: Vagenden gaz ve gaita gelmesi en

Detaylı

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 17.09.2013 24.09.2013 Duello LG astrositom 24.09. 2013 24.09. 2013

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR Toplantı Tarihi : / 0 / 00 Toplantı No : Karar No : 8 KARAR TUTANAĞI Sayfa / KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı

Detaylı

igog toplantıları 23.şubat 2011

igog toplantıları 23.şubat 2011 igog toplantıları 23.şubat 2011 PUCCINI MADAM BUTTERFLY OPERA III PERDE ANADOLU SAĞLIK MERKEZĠ Medikal Onkoloji vaka sunumu M.B 54 yaşında kadın hasta ilk başvuru tarihi: 6/5/2010 Öykü: 6 hafta önce başlayan

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO. GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler

GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO. GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler KODU ĠġLEM ADI AÇIKLAMA 520.035 Yan Dal Uzman Hekim Muayenesi (İlk 35 hasta için 40 puan, sonraki hastalar

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı