PİEZOELEKTRİK CERRAHİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PİEZOELEKTRİK CERRAHİ"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı PİEZOELEKTRİK CERRAHİ BİTİRME TEZİ Stj Diş Hekimi: Orhan Rıdvan VURGEÇ Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. M. CEMAL AKAY İZMİR-2012

2 ÖNSÖZ Piezoelektrik Cerrahi konulu tezimin hazırlanması aşamasında benden hiçbir desteği esirgemeyen değerli tez hocam Doç. Dr. M. Cemal Akay a, kaynak bulma aşamasında bana yardımcı olan asistan abilerim Dt. Murat Cihan Solmaz ve Dt. Berk Erol a ve benden desteğini hiç esirgemeyen aileme çok teşekür ederim.

3 İÇİNDEKİLER 1. Giriş ve Amaç Piezoelektrik cerrahi nedir? Piezoelektrik cerrahinin tarihçesi Piezoelektrik cerrahinin temelleri ve kullanımı 3 3. Piezoelektriğin canlı dokular üzerine etkileri ve tartışmalar Piezoelektrik cerrahinin endikasyonları Piezoelektrik cerrahinin avantajları Piezoelektrik cerrahinin dezavantajları Ortognatik cerrahide piezoelektrik cerrahi kullanımı Plak ve vidaların sökümünde piezoelektrik cerrahinin kullanımı Maksiller sinus tabanının cerrahi olarak yükseltilmesinde piezoelektrik cerrahinin kullanımı Konvansiyonel yöntemlerle sinüs lifting komplikasyonları Membran perforasyonu Kanama Bukkal flebin yırtılması İnfraorbital sinir yaralanması Gömük diş operasyonlarında piezoelektrik cerrahinin kullanımı.. 18

4 8. Alveolar kret genişletilmesinde piezoelektrik cerrahinin kullanımı Otojen kemik greftlerinin elde edilmesinde piezoelektrik cerrahinin kullanılması Piezoelektrik cerrahinin ektraoral kullanım alanları Kulak-Burun-Boğaz ameliyatında piezocerrahinin kullanımı Sinir operasyonlarında piezocerrahinin kullanımı Ortopedi ve el ameliyatında piezocerrahinin kullanımı Piezoelektrik ile kemik osteotomisinde kemiğe yakın damarlardaki perfüzyon Piezoelektrik cerrahi osteotomisi ile konvansiyonel dönel osteotominin karşılaştırılması Alveoler Genişletme ve İmplantasyonda piezocerrahi Sonuç...33

5 1. GİRİŞ VE AMAÇ Şiddetli yatay ve dikey kemik erimesi olan alveolar kretlere dental implant yerleştirmek zordur. Şiddetli şekilde atrofik kreti tedavi etmek için ağız içinden elde edilmiş otojen kemik bloklarının greftlenmesi önerilmektedir. İmplant için yetersiz vertikal yükseklik olan olgularda sinüs tabanının yükseltilmesi de gerekmektedir. Bu durumlarda sinüs lifting operasyonlarına başvurulmaktadır. Ancak bu operasyonlarda; sinüs membranı perforasyonu gibi bir takım komplikasyonlar görülebilmektedir. Etkili bir osteotomi ile uygun otojen kemik grefti alınması ve sinüs perforasyonunun en aza indirgenmesi için geçmişten günümüze araştırmalar yapılmaktadır. Günümüzde yumuşak dokulara karşı hassasiyeti olan piezoelektrik cihazlarının kullanılmasıyla başarılı osteotomi ve sinus lifting operasyonları yapılmaktadır. Bu tez çalışmasında; piezoelektrik cerrahisi hakkında genel bilgiler vermek, piezoelektrik ile yapılan osteotomi hakkında bilgi vermek, piezoelektrik cerrahinin implantolojideki rolü, piezoelektrik ile yapılan sinüs lifting uygulamaları hakkında bilgi vermek ve piezoelektrik cerrahinin konvansiyonel yöntemle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

6

7 2. PİEZOELEKTRİK CERRAHİ NEDİR? Piezoelektrik cerrahi, piezoelektrik ultrasonik titreşimler kullanarak güvenli ve etkili osteomiler yapılmasını sağlayan yeni bir tekniktir. Mikrometrik ve seçici kesim yapabilmesinden dolayı, piezoelektrik cerrahi cihazı,osteonekrotik hasarlar vermeden güvenli ve hassas bir osteotomi sağlar. Cihaz, yumuşak doku ve kan desteğini koruyarak, sadece mineralize dokular üzerinde çalışır. (1, 2, 3, 4) Kemik osteotomisi için ultrasonik dalgaların kullanımı, komşu yumuşak dokulara bir hasar vermediği için günümüzde oral ve maksillo cerrahide önem kazanmıştır. (5) 2.1 PİEZOELEKTRİK CERRAHİNİN TARİHÇESİ Geçmişte, geleneksel cihazlara oranla kemik cerrahisinde daha hassas ve güvenli osteotomi ve ostektomi ihtiyacına cevap olarak daha iyi bir osteotomi ve ostektomi cihazı yaratmak ve geliştirmek için ciddi deneysel çabalar sarfedilmiştir. Diş hekimliği alanında ultrasonik cihazlar, 1953 senesinde yüksek frekanslı ses dalgalarının diş sert dokuları üzerindeki kesme etkinliklerinin bulunmasının ardından temel olarak periodontoloji ve endodonti alanında kendilerine yer bulmuşlardır. Ultrasonik osteotomi tekniği, ilk olarak 1975 senesinde Horton ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Piezo elektrik cerrahi, geleneksel ultrason teknolojisini değiştirerek ve geliştirerek klasik enstrümanların ağız kemik ameliyatındaki kısıtlamalarının üstesinden gelmek üzere İtalyan ağız cerrahı Tomasa Vercelotti tarafından 1988 yılında geliştirildi. İlk kez protez öncesi ameliyatta, alveolar tepe genişletmede ve sinüs lifting operasyonunda rapor edildi. (1, 4, 6, 7, 8) Ancak 2000 senesinde Vercolotti ve arkadaşları, bu yumuşak doku koruyucu yaklaşımı yenileyip kullanıma sunana kadar işlerlik kazanmamıştır. (9, 10) 2

8 2.2 PİEZOELEKTRİK CERRAHİNİN TEMELLERİ VE KULLANIMI Şekil-1:piezoelektrik cihazı Bazı seramikler ve kristaller üzerinden elektrik akımı geçirildiğinde polaritenin yönünde materyalin ekspansiyonu ve buna dik olarak kontraksiyonu şeklinde ultrasonik bir frekansta salınım yapmaya başlarlar. Buna piezoelektrik etkisi denir. Piezo cerrahi, mikro titreşimlerle kemiği kesmek için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu titreşim hareketi piezoelektrik etkisi tarafından oluşturulur.(11, 12, 13) Piezo cerrahi cihazı, frekans ve kesme enerjisi açısından değişiklik yapılabilen mikrometrik ultrasonik piezoelektrik titreşimler kullanan çok amaçlı bir cihazdır. Cihaz güçlü bir piezoelektrik el parçasının bağlı bulunduğu bir platformdan, bu platforma bağlı bir ayak pedalı, el parçasının ve irrigasyon solüsyonunun tutucularından meydana gelmektedir. Genellikle 25 ile 29 khz fonksiyonel bir 3

9 frekans arasında çalışır ancakk istendiği taktirde 30 khz e kadar dijital olarak ayarlanabilme olanağı mevcuttur. (12, 14, 15) Yumuşak doku bu frekansta zarar görmez fakat 50 khz in üzerindeki frekanslar hasar verebilir. (16) Bu sıralı değişim kesici uçların kemiğe gömülmesini ve maksimum kesme kapasitesi sırasında aşırı ısınmasınıı engeller. Cihazın üzerinde 0 ile 60 ml\dk arasında ayarlanabilir steril solüsyon akışına izin veren soğutucu irrigasyon sistemii mevcuttur.(12, 14, 15) Şekil-2 Piezoelektrik cerrahi cihazının çalışmasının şematik çizimi (17) El parçası için çeşitli otoklavlanabilir özel amaçlı ve kesici uçları mevcuttur. Bu uçlar 5 W ı aşan ve 16 W a kadar ulaşan ultrasonikk güç tarafından 60 ile 210 Nm uzunsal mesafede, lineer titreşim şeklinde hareket ettirilirler. Piezoelektrikk normal 4

10 ultrasondan 3 kat daha güçlüdür ve bundan dolayı yüksek derecede mineralize kemiği kesebilir. (12, 14, 15) Şekil-3: osteotomi uçları (18, 19) Piezoelektrik cihazının özel amaçlı ve kesici uçları mevcuttur. Bunlar titanyum ve farklı sınıflarda elmasla kaplı olabilir. Neşter, koni kompresör, kemik biçer ve keskin testere uçları örnekler içerir. (13) Birkaç uygulama ( modları ) formu vardır. Diş hekimliğinde düşük mod apikal kök tedavisi için kullanılır. Yüksek mod temizlik ve kemik sınırlarını yumuşatmak için kullanılır. Arttırıldığı mod ise en sık ağız ve çene cerrahisinde osteoplasti ve osteomiler için kullanılır. (13) El parçasını kullanmanın en etkili yolu yüksek hızla ve en düşük basınçta kullanmaktır çünkü çalışma basıncını artırmak titreşimlerin kesilmesine yol açar. Cerrahi sırasındaki herhangi bir problemin üstesinden gelmek için geleneksel tekniklerdeki gibi el parçasına uygulanan basıncı artırmak yerine, istenen sonucu elde etmek için doğru basıncı bulmak gerekir. (5, 12, 14, 21, 22) 5

11 3. PİEZOELEKTRİĞİN CANLI DOKULAR ÜZERİNE ETKİLERİ VE TARTIŞMALAR Konvansiyonel dönel aletler, kemiği delme işlemi sırasında ortaya çıkardıkları aşırı yüksek ısı nedeniyle marjinal osteonekroz oluşturarak ve periostun bütünlüğüne zarar vererek kemiğin innervasyonunu ve rejenerasyonunu bozmak suretiyle potansiyel olarak yaralayıcı cihazlardır. (23) Stübinger ve ark (30) Piezocerrahi cihazı ile yaptıkları operasyonlar esnasında gözle görülebilir herhangi bir koagülasyon nekrozu gözlemlemediklerini ancak cihazın el parçasında uzun süreli bir çalışmadan sonra ısı artışı oluştuğunu rapor etmişlerdir. (30) Kemik segmentlerinin kesim yüzeylerinde yapılan bir histolojik incelemede kesim yüzeylerinde piezoelektrik kemik cerrahisi tarafından oluşturulan bir koagülasyon nekrozu olmadığını doğrulamış ve canlı osteosit varlığını göstermiştir. (24) Kotrikova ve ark (21) yaptıkları deneysel bir çalışmada piezocerrahi cihazının kesim etkinliği ve osteotomi sırasındaki ısı artışları değerlendirmiştir. Kortikal sığır kemiğine karşılaştırma yapılabilmesi için piezocerrahi ve konvansiyonel kesim cihazları ile osteotomi uygulamışlardır. Osteotomiler sırasında en fazla ısı artışı piezocerrahi cihazıyla yapılan osteotomilerde meydana gelmiş ancak yumuşak ve sert dokularda gözle görülür bir koagülasyon nekrozuna rastlanmamıştır. (21) Çeşitli çalışmacıların yaptıkları elektron mikroskopik araştırmalarda, piezocerrahi ile yapılan kesim kalitesinin konvansiyonel enstrümanlar kullanılarak yapılanlarla karşılaştırıldıklarında daha iyi olduğu gözlenmiştir. (12, 14, 20) Vercelotti ve ark (25) yaptıkları bir çalışmada ostektomi ve osteoplasti yapmak için piezoelektrik uçlar kullanmışlardır. Bu cihazın etkinliğini karbit frezler 6

12 ve elmas frezlerle karşılaştırab bilmek için postoperatif kemik değişim düzeylerini ölçmüşlerdir. Çalışmanın sonuçları ostektomi ve v osteoplasti işlemlerinde piezoelektrik cihazın geleneksell karbit ve elmas frezlere oranla daha iyi bir kemik iyileşmesii ve şekillenmesi sağladığını göstermiştir. (25) Kotrikova ve ark (21) dentoalveoler cerrahinin temel endikasyonn olduğu piezocerrahi cihazıyla uyguladıkları 120 adet osteotomide bozulmuş yara iyileşmesi veya alveolit gibi bir komplikasyonla karşılaşmadıklarını rapor etmişlerdir.(21) Bazı otörler, hastanın rahatsızlık hissinin azalmasına bağlı olarak o piezoelektrik cerrahinin daha yüksek derecedee kabul gördüğünü bildirmişlerdir. (22, 26, 27) Piezoelektrik cerrahi cihazının kullanımı diğer d geleneksel cihazlardan tamamiyle farklılık gösterdiğinden yeterli beceriyi kazanmak çok önemlidir ve kullanımın öğrenmek bir miktarr zaman almaktadır. Horton ve ark nın (26) yaptıkları, dişlerin cerrahi çekimi ve kemik cerrahisi için ultrasonik cihazların kullanıldığı, klinik ve histolojik gözlemlerin takip edildiği başka bir çalışmada da zararlı histolojik değişimlere rastlanılmamıştır. (26). Şekil-4 piezoelektrik cihazın özel uçlarından bazıları b 7

13 Şekil 5. Elektrik akımıı geçirildiğinde polaritenin yönünde materyalin genişlemesi ve buna dik olarak büzülmesi şeklindeki ultrasonik frekansta salınım. 3.1 PİEZOELEKTRİK CERRAHİNİN ENDİKASYONLARI Oral ve maksillofasiyal cerrahide kemikler ve yumuşak dokular arasında yakın bir ilişki olduğundan komşu dokulara gelebilecekk cerrahi travmanın en aza indirgenmesi gereken her koşulda piezoelektrik cerrahinin kullanımı endikedir. Piezoelektrik cerrahi cihazı, kemik cerrahisi sırasında sinirler, s damarlar, mukoza gibi çevre yumuşak dokulara zarar verme riskinii en aza indirmektedir.( (28, 29, 30, 31) Histolojik bulgularla desteklenen çalışmalar ile piezoelektrik kesimin yüksek güvenliği ve hassaslığı doğrulanmış ve intraoperatif görüşün azlığına bağlı anatomik güçlüklerin olduğu vakalarda veya operasyon bölgesinde vasküler yapılar,, sinirler veya mukoza gibi hassas yapıların varolduğu durumlarda kullanımı önerilmiştir. (19,32) 8

14 Piezoelektrik cerrahi cihazının kullanımı için özel cerrahi endikasyonlar ; Diş çekimi, endodontik cerrahi, periodontal cerrahi, gömülü dişlerin açığa çıkartılması veya cerrahi çekimi, maksiller sinüs tabanının cerrahi olarak yükseltilmesi, alveoler kret genişletmesi, mental ve inferior alveoler sinirlerin yerlerinin değiştirilmesi, kist ve benign tümör operasyonları, osteoentegre olmayan başarısız implantların çıkartılması gibi dentoalveoler cerrahi işlemler (8, 22, 32, 33, 34, 36) Maksilla ve mandibuladaki ortognatik cerrahi işlemler (2, 3, 5, 9, 42) Oral ve maksillofasiyal distraksiyon osteogenezisi osteotomilerinde (45) İntraoral ve ekstraoral otojen kemik greftlerin elde edilmesi(21) Rinoplasti gibi estetik cerrahi işlemler(19, 21, 38) Orta kulak tümörlerinin eksizyonu ve fasiyal sinir dekompresyonu gibi cerrahi işlemler(47, 48) Kraniyal osteoplastiler(39) Kafa tabanı ve spinal cerrahi gibi beyin ve sinir cerrahisi işlemleri(1) Hafif ortopedik cerrahi işlemler ve el cerrahisi işlemleri olarak özetlenebilir. (4) Piezocerrahinin kemiğe selektif etkisi nedeniyle, inferior alveoler sinire çok yakın komşuluktaki gömülü 20 yaş dişleri, mental foramene yakın uygulanacak osteotomiler ve sinir repozisyonları gibi operasyon uygulanacak alanın sinirlere yakın komşu olduğu durumlarda konvansiyonel dönel cihazlara üstünlük sağlar.(15) 9

15 3.2 PİEZOELEKTRİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI Piezoelektrik cihazı genellikle mekanik veya termal yaralanmadan kaçınılan sinirler, damarlar, Schneiderian membranı ve dura mater gibi önemli yumuşak dokulara yakın kesilecek kemiklerin olduğu vakalarda kullanışlıdır. SCHAEREN ve arkadaşları(36) en kötü durum senaryolarında dahi, piezocerrahide bir sinirin doğrudan freze maruz kalmasıyla sinirin parçalanmadığını, yapısal veya fonksiyonel bir zarar görmediğini belirtmişlerdir. Sinir dokusundaki zararın, cihaz tarafından sinir üzerine aşırı kuvvet uygulamasına bağlı olduğunu tespit etmişlerdir. Piezocerrahinin bu özelliği nedeniyle sinire yakın osteotomi için gelecek vaat etmektedir. (50, 36) Piezoelektrik cerrahi uygulanmasından sonra yara iyileşmesinin geleneksel yöntemlerden daha hızlı olduğunu belirtilmişlerdir. Ostektomi ve osteoplasti işlemlerinde piezoelektrik cihazin geleneksel karbit ve elmas frezlere oranla daha iyi bir kemik iyileşmesi ve şekillenmesi sağladığını göstermiştir. Piezocerrahi cihazıyla uygulanan osteotomide bozulmuş yara iyileşmesi veya alveolit gibi bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır. Hastanın rahatsızlık hissinin azalmasına bağlı olarak piezoelektrik cerrahinin daha yüksek derecede kabul gördüğü kabul edilmiştir. (22, 26, 27) Geleneksel frezlerin kullanımı sırasında operasyon bölgesinde yoğun kanama olur ve görüş azalır, piezocerrahide kesim işlemi sırasında kanama olmaz. (22) 10

16 Değerliyurt ve ark (4) düşük güçlü ultrasonik cihazlar ve klasik dönel aletleri, maksiler darlığı olan hastaların osteotomilerinde karşılaştırmışlar ve kemik parçalarının mikroskobik incelemesinde piezocerrahi sırasında koagülatif nekroz bulgusuna ve canlı hücreye rastlanılmadığını bildirmişlerdir. (4) Piezoelektrik cerrahi hassas kesime olanak verir ve yumuşak dokulara asgari düzeyde zarar vererek kemikte minimum kayba sebep olur ve kan kaybını azaltır. Piezoelektrik cerrahi ameliyatı daha az titreşim ve gürültü üretir çünkü klasik bir cerrahi frezle meydana gelen makro vibrasyon ve aşırı gürültü hastaları rahatsız eder. Mikro vibrasyon az gürültülü lokal anestezi altında osteotomi sırasında hastanın psikolojik stresini ve korkusunu asgariye indirir. (5, 11) Piezoelektrk ameliyat sistemleri bir osteotomi yaratmak için ultrasonik mikro titreşimler kullanır. Bu mikro titreşimler kemiğin seçilerek kesilmesini mümkün kılar. Piezo cerrahi cihazı yumuşak doku üstünde çalışmaz bu yüzden cihaz ağız içinde kemik kesimi sırasında yumuşak dokuda çok az veya hiç travmaya sebep olmaz. İlaveten, düz bir el aleti kullanan cerrahi frezlerle kıyaslandığında derin ağız boşluklarında cerrahi ulaşım kolaydır. Piezocerrahi cihazı ince ve kontrollü bir osteotomi gerçekleştirir. (51) Piezocerrahi periodontal cerrahi gibi işlemler sırasında; diş yüzeyine zarar vermeden kök yüzeyine bitişik küçük kemik parçalarının çıkarılmasını kolaylaştırır. Bu da inflamatuvar dokunun ve kök yüzeyindeki yabancı cismin uzaklaştırılmasına ve kök temizliğine izin verir. Piezocerrahi esas olarak kemik uzaklaştırmayı ve yumuşak dokunun korunmasını hedeflemektedir fakat ayarlarının modifiye 11

17 edilmesiyle özelliklee çocuklarda kolaylıkk sağlayan yumuşak doku lezyonlarının çıkarılması için kullanılabilir.(9, 31, 50, 52) Yapılan çalışmalarda geleneksel sistemlerle yapılmış implant kaviteleri piezo sistemiylee yapılanlarla karşılaştırıldığında piezo sistemiyle hazırlanan kavitelerde daha az enflamatuar hücre olduğu gösterilmiştir. (42) Şekil-6 çiğ yumurta kabuğunun soyulması Piezo sistemin yumuşak dokulara olan hassasiyeti belki de en iyi örnek çiğ yumurtanın kabuğunun (sert doku) soyulmasında görülür. Kabuğun soyulması sırasında kabuğun zarına (sadece kabukk içinde ince i bir zar bulunur) zarar gelmemektedir. İlk olarak elmas kaplı uç kullanarak dış kabuğaa penetre olunur ve daha sonra tersine konik uç kullanılarak kabuk altındaki zar ortaya çıkartılırr. Bu da piezoelektrik cerrahisinin yumuşak dokularaa olan hassasiyetinin bir kanıtıdır. (22) 12

18 Şekil 7. Kavitasyon fenomeninin şematik çizimi. 17 Piezoelektrik cerrahi cihazının önemli avantajlarından biri; ultrasonik frekansın f oluşturduğu kavitasyon fenomenidir. Solüsyon bir aerosol halini alarak bölgeyi yıkar, küçük damarları tıkar, artıkları görülmesini sağlar. ( 18, 19, 26, ve kanı uzaklaştırarak, operasyon sahasınınn açıkça 30) Yüksek basınçlı hava h ile çalışan dönel aletlerle yapılan osteotomilerde meydana gelen hava-su basınç spreyi yerine aerosol etki oluştuğundan, irrigasyon ile meydana gelen deri altı amfizem riskii azaltılır.(33) Bunlara ek olarak; Kolay tüp ve eklerinin olması,entegre kurulum ve kullanımı, otoklavlanabilir Handpiece, steril irrigasyon sisteminin olması, işlem sırasında s güvenilir performanss sağlaması,ayak kontrol sisteminin olması,iyi güç ve kesme yeteneğinin olması piezoelektrikk cerrahinin avantajları arasında yer alır. (44) 3.3 PİEZOELEKTRİK CERRAHİNİN DEZAVANTAJLARI Tekniğin tek dezavantajı,, gelenekse tekniklere göre biraz daha uzun olan operasyon süresidir. Kemiğin yapısına ve kalınlığına bağlı b olarakk osteotomi süresi 5 kat hatta daha fazla zaman alabilir. Bundan dolayı sert kompakt kortikal kemik 13

19 varlığında ve uzun sürecek cerrahi prosedürlerde piezocerrahi kullanımı tavsiye edilmez. Aynı zamanda pahalı olması da diğer bir dezavantajıdır.(3, 5, 53) 4. ORTOGNATİK CERRAHİDE PİEZOELEKTRİK CERRAHİ KULLANIMI Segmental osteotomilerde, osteotomileri narin bir şekilde tamamlamak, osteotomi sahalarının dental ve periodontal yapılara ve vaskülarizasyonu sağlayan yumuşak dokulara yakınlığından dolayı çok önemlidir. (5) Özellikle orta hat palatal ve vertikal osteotomiler olmak üzere osteotomiler sırasında, kemiğin, dişlerin ve periodontal dokuların vaskülarizasyonunun bozulmasına yol açacak şekilde mukogingival ve palatal flepler zarar görebilir. Daha önceden ortodontik tedavi ile potansiyel olarak zayıflamış dişlerin ve periodontal dokuların sağlığı konvansiyonel kesim cihazlarının kullanımı ile tehlikeye atılabilir. Özellikle ossilasyon testerelerinin ve dönel frezlerin kullanımı ısı hasarına bağlı olarak marjinal osteonekroza yol açarak kemik rejenerasyonunu bozup kemiğe ciddi zarar verebilir. Birçok çalışma konvansiyonel kesim cihazlarının pulpal kan akımında bozulmaya ve dişlerin vitalitesinin kaybına yol açtığını göstermektedir. Bütün dentoalveoler osteotomi prosedürleri apikal kök lezyonları, dişlerin canlılığını kaybetmesi veya periodontal cep oluşumu gibi riskleri içermektedir.(43, 44) Bu tip riskler muhtemelen piezoelektrik kesim kullanılarak azaltılabilir. (20) Robiony ve ark(5) yaptıkları bir çalışmada, segmental maksiller Le Fort I osteotomisi yapılacak hastalar üzerinde piezoelektrik kesim tekniğini uygulamışlar ve intaroperatif ve postoperatif parametreleri değerlendirerek tekniğin etkinliğini araştırmışlardır. Piezocerrahi cihazının, mikrometrik ve lineer titreşimleri sayesinde maksillanın vestibuler ve palatal yüzlerindeki sert ve yumuşak dokulara minimal zarar vererek maksimal kesim hassasiyetini sağladıklarını bildirmişlerdir. 14

20 Mikrometrik kesim sayesinde diş kökleri arasındaki osteotomilerin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinin mümkün hale geldiğini, diş vitalitesinin ve periodontal sağlığın korunduğunu ve osteotomi sırasında operasyon bölgesinde minimal kanama meydana geldiğini bildirmişlerdir. (5) Geha ve ark (40) yaptıkları bir çalışmada piezocerrahi cihazı ile bilateral sagittal split ramus osteotomisi uyguladıkları hastaların operasyon sonrası inferior alveoler sinirde 2 ay içerisinde %78 oranında duyusal iyileşme görüldüğünü bildirmişlerdir. Piezocerrahi cihazı ile uygulanan bilateral sagittal split ramus osteotomisi sonrası inferior alveoler sinir fonksiyonlarının konvansiyonel yöntemlere göre daha hızlı bir şekilde geri döndüğünü bildirmişlerdir. (40) 5. PLAK VE VİDALARIN SÖKÜMÜNDE PİEZOELEKTRİK CERRAHİNİN KULLANIMI Osteosentetik materyallerin cerrahi olarak çıkarılması sırasında en sık karşılaşılan problem, plakların ve vidaların üzerine biriken ve çıkarılmayı zorlaştıran kallus oluşumudur. Eggers ve ark.(29) piezocerrahi sisteminin titanyum osteosentetik materyallerin üzerinden kallusu hızlı bir şekilde temizlediğini ve tornavidanın kolay bir şekilde yerleştirilebilmesi için vidaların yivlerinden kallusu temizlemeye imkan sağladığını belirtmişlerdir. (29) 6. MAKSİLLER SİNÜS TABANININ CERRAHİ OLARAK YÜKSELTİLMESİNDE PİEZOELEKTRİK CERRAHİ KULLANIMI Dişsiz maksillada posterior bölgenin implant cerrahisi için düzenlenmesinde maksiller sinus tabanının cerrahi olarak yükseltilmesi en geçerli, diğer cerrahi tekniklere oranla daha basit ve sonuçları önceden tahmin edilebilir bir tekniktir. Prosedürün en büyük komplikasyonu, sağlıklı sinüs membranının çok ince ve yırtılabilir olmasından dolayı, dönel aletlerle kemik penceresi açılması sırasında 15

21 membranın perfore olmasıdır. Tüm cerrahi vakaların yaklaşık %20-30 kadarında membran perfore olur.(22, 54, 55) Konvansiyonel Yöntemlerle Sinus Lifting Komplikasyonları Membran Perforasyonu Schneiderian membran olarak adlandırılan maksiler sinus membranı mm kalınlığındadır ve çok az miktarda elastik doku içerdiğinden kemikten eleve edilmesi oldukça zor ve hassas bir iştir. İdeal olarak membranın perfore edilmemesi gerekir, ancak pratikte perforasyonlar %10-40 oranın da membran elevasyonu sırasında meydana gelmektedir. (56, 57,58) Kanama Kanama kemik içerisinden veya membranın kendisinden kaynaklanıyor olabilir bu kanamalar koter kullanılarak durdurulabilir. (59) Bukkal Flebin Yırtılması Bukkal flep operasyon sırasında çeşitli sebeplerle yırtılabilir. Dikkat edilmesi gereken bir komplikasyondur, çünkü sonrasında oroantral fistül oluşumuna sebep olabilir. (59) İnfraorbital Sinir Yaralanması İnfraorbital sinir bukkal flebin diseke edilerek gevşetilmesi esnasında veya kullanılan elevatörlerin direk sinir üzerine basması neticesinde yaralanabilir. (59) Vercelotti ve ark.(32) Sinus membranı yükseltilmesinde piezoelektrik cerrahi kullanılarak yapılan kemik pencere osteotomisini, yeni ve basitleştirici bir tenik olarak yayınlamışlardır. Piezoelektrik cihazı ile kemik pencere osteotomisi ve sinus membran elevasyonu uyguladıkları 21 hastanın sadece 1 tanesinde sinüs membranının perfore olduğunu ve başarı oranının %95 olduğunu rapor etmişlerdir. Bu, ileri implant cerrahisinde uygulanan tüm sinüs yükseltme tekniklerden daha 16

22 büyük bir başarı oranıdır. (32) Piezoelektrik elevatörlerin, anatomik olarak en kompleks vakalarda bile sinüsün iç duvarlarında çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış uçlar ve piezoelektrik kavitasyon etkisine maruz kalan fizyolojik solüsyonun oluşturduğu hidropnömatik basınç sayesinde sinus membranının yükseltilmesinde perforasyon riskini artırmaksızın güvenle kullanılabileceğini bildirmişlerdir.(32) Şekil-9 Piezo cerrahi ile sinüs membran elevasyonu Piezoelektrik osteotomisinin avantajı; büyük bir sadelik ve hassasiyetle kemik pencere kesimi, uygun boyuttaki uçlarının ultrasonik modüler titreşimlerle çalışarak membranın perforasyon riskini azaltmasıdır. Bu da uçların nonmineralize dokuyla temas halinde cerrahi eylemin durması ile oluşur. Bunu takiben piezoelektrik elevatörler kullanılması kompleks anatomik durumlarda bile perforasyon riskini arttırmadan membranın yükseltilmesini sağlar. Endosteumun düz kemikten ayrılması; piezoelektrik elevatörlerin sinus duvarlarının iç kısmında ultrasonik vibrasyon ile çalışması ve piezo elektrik kavitasyon sırasında fizyolojik solüsyonun hidropnömatik basıncı ile oluşur. (32) 17

23 Yazarlar, piezoelektrik cerrahi tekniğinin sinüs membranının yükseltilmesi sırasında sinüs membranının perfore olma riskini azaltması, osteotomi sırasında daha iyi bir görüş sağlaması, dönel cihazlarla yapılan osteotomilerden daha ince, kemiğe selektif ve koruyucu kesiler sağlamasını tekniğin en büyük avantajları olduğunu bildirmişlerdir. (32) 7. GÖMÜK DİŞ OPERASYONLARINDA PİEZO ELEKTRİK CERRAHİNİN KULLANIMI Inferior alveoler sinire çok yakın komşuluktaki gömülü 20 yaş dişlerinin, mental foramene yakın alt kanin veya premolar dişlerinin ve laterallerin köklerine çok yakın komşuluktaki üst kanin dişlerinin çekimleri veya cerrahi olarak üstlerinin açılması esnasında hassas bir cerrahi çok önemlidir. Geleneksel dönel cihazlar, kemik, sement ve mine dokularının mineralizasyon ve sertliklerinin arasındaki farkı ayırt edemezler. Piezoelektrik cerrahi cihazı ise bu tip farkları anlayabilecek ve çevre dokulara gelebilecek hasarları engelleyebilecek kadar hassas ve seçici kesim yapabilmektedir. (27, 30) 8. ALVEOLAR KRET GENİŞLETİLMESİNDE PİEZO ELEKTRİK CERRAHİNİN KULLANIMI Uzun süre dişsiz kalan bölgelerde sıklıkla gözlenen aşırı rezorbe alveoler kret varlığında, geleneksel mekanik genişletme yöntemleri sonuçlarının tahmin edilebilir olmadığını, piezoelektrik enerjinin güçlü ve etkili cerrahi etkinliği ile travmalar yaratmaksızın kemik kalitesi nasıl olursa olsun osteotomileri mümkün kıldığını ve implant çevresi iyileşmenin piezoelektrik cerrahinin yumuşak doku koruyucu özelliğinden dolayı iyi vaskülarize bir bölgede meydana geldiği için iyi sonuçlar verebiliceğini VERCELOTTİ ve arkadaşları (8) yaptığı çalışmalarda bildirmişlerdir. (8) 18

24 9. OTOJEN KEMİK GREFTLERİNİN ELDE EDİLMESİNDE PİEZOELEKTRİK CERRAHİNİN KULLANIMI Deneysel çalışmalar geleneksel kesim cihazlarının yumuşak dokulara doğrudan veya ısı ile zarar vererek kan akımını daha çok bozduğunu ve kemiğin canlılığını yitirmesine yol açtığını göstermişlerdir. (24) Kotrikova ve ark.(21) Piezocerrahi cihazının seçici ve hassas kesim yapabilmesi özelliğine sahip olması sebebiyle ince kranial kemiğe sahip yüksek risk taşıyan hastalarda bile kalvaryal osteotomileri, dura materin yırtılması, hematom oluşumu ve menenjit gibi komplikasyonlar yaratmaksızın mümkün kıldığını bildirmişlerdir. (21) Chiriac ve ark. (60) yaptıkları bir in vitro çalşmada piezoelektrik cihaz ve konvansiyonel frezler ile elde edilen greft materyallerinde kemiğin hücrelerinin canlılığını ve kemik partiküllerinin morfolojik karakterlerini karşılaştırmışlardır. Sonuçta, toplanan kemik partiküllerinin komşuluğundaki hücre gelişimine göre geleneksel dönel frezler ve piezolektrik cihaz ile elde edilen hücrelerin canlılığı arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kemik partiküllerinin morfometrik analizi sonucu piezoelektrik cihaz ile elde edilen parçacıkların istatistiksel olarak geleneksel dönel cihazlarla elde edilen parçacıklara göre daha hacimli olduğunu göstermiştir. Otörler, piezoelektrik cihaz ile oluşturulan mikro titreşimlerin, toplanan kemik partiküllerinin canlılığını etkilediği hipotezini ortaya atmışlardır. (60) Otojen kemik greftleri üzerine yapılan çalışmalar, otojen kemik partikülü toplamak için piezoelektrik cerrahi cihazının doğru bir seçim olduğunu göstermektedirler. (4, 60) 19

25 10. PİEZOELEKTRİK CERRAHİNİN EKSTRAORAL KULLANIM ALANLARI Piezoelektrik cerrahisi oral dokuların yanı sıra vücüdumuzun birçok bölgesindeki operasyonlarda başarıyla kullanılmaktadır Kulak-Burun-Boğaz ameliyatında piezocerrahinin kullanımı Kulak-Burun- Boğaz ameliyatlarında kemik genellikle motor enstrümanlarla kesilir. Mauro ve ark piezocerrahiyi; mastoidektomi, arka timpanitomi ve facial sinirdeki baskıyı azaltma gibi çeşitli ameliyatlarda kullanmışlardır. Bütün vakalarda piezoelektrik cihaz hızlı ve kolay ameliyat yapılmasına ve özelikle kritik anatomik alanlarda hassas kesime olanak vermiştir. (38) 10.2 Sinir operasyonlarında piezocerrahinin kullanımı Schaller ve ark. ları piezoelektrik ameliyatının çocuklarda kafatası tabanında ve omurilikte başarıyla kullanıldığını bildirdiler. Piezocerrahinin nekrozu önlediğini ve daha hassas bir osteotomiye olanak sagladıgını gösterdiler. (38) 10.3 Ortopedi ve el ameliyatında piezocerrahinin kullanımı Osteosentetik materyalin çıkarılmasında yaygın bir sorun, plakları ve vidaları örten ve çıkarılmayı güçleştiren bir kallus oluşmasıdır. Piezoelektrik ameliyatı kallus un osteosentetik materyalden, komşu dokulara hasar vermeden hızla çıkarılmasına izin verir. El ameliyatında standart salınımlı konvansiyonel yöntemler sinir lezyonlarına sebep olabilirler. Ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek için osteotomide bir piezoelektrik cihaz kullanılması normalden daha hızlı dört haftalık bir iyileşme dönemi saglamıştır. (38) 20

26 11. PİEZOELEKTRİK İLE KEMİK OSTEOTOMİSİNDE KEMİĞE YAKIN DAMARLARDAKİ PERFÜZYON Piezoelektrik ile kemik osteotomisinde, perfüzyonun bozulması iyileşme bozukluğuna yol açar. Piezocerrahi cihazının ostetomiler için yaygın kullanıma geçmesinden önce trombojenez ve bozulmuş kemik kan dolaşımı gibi yan etkilerinin araştırılması gerekmektedir. Robiony ve ark.(5) cerrahi sırasında elde ettikleri birkaç küçük kemik parçası üzerinde yaptıkları mikroskopik inceleme sonucunda, Stübinger ve ark (30) ile Vercolotti ve ark.(15) deneyimleri ile aynı yönde ve geçmişte kullanılan düşük enerjili ultrasonik cihazların sonuçlarının aksine, koagülasyon nekrozuna dair bir belirti olmadığını belirtmişlerdir. Lokal aşırı ısınmanın başlangıcında osteotomi bölgesinde kanın olmamasının sebebinin trombüs olduğu düşünüldü. Walmsley ve ark ultrasonla tedavi ettikleri hastalarında trombüs olduğun ve kanamanın bu trombüs varlığından dolayı kesildiği belirtmişlerdir. Von see ve ark (31) piezoelektrik ünitesinin yarattığı titreşimin kemikte kan akişı üzerindeki etkisini araştırmak için 24 erkek lewis sıçanı üzerinde yaptığı araştırmayı yayınlamıştır. Sıçanların kalvarium kemiklerine uyguladıkları osteotomi sonucu bölgenin yüzeyindeki damarları ve her bir mikro damardaki kırmızı kan hücrelerinin akışkanlığını intravital mikroskop sayesinde incelemiştir. İnceleme sonucunda damarların yapısının bozulmadığını ve sistem ayarları ne olursa olsun kemik çıkarıldıktan sonra kırmızı kan hücrelerinin akışkanlığında hiçbir değişiklik görülmediğini belirtmiştir. Damarlarda herhangi bir tıkanıklık ve trombüs gözlenmemiştir. (31) 21

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi Sayı:1 Şubat 2013 Geniş Abutment Seçeneği Doğal Dişeti Görünümü Vida Gevşemesine Son Maksimum Kortikal Kemik Benzersiz Yiv Tasarımı Minimum Stres

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

Detaylı

HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ Dt. Burcu KARSLI DOKTORA TEZİ DANIŞMANI

Detaylı

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ferhat MISIR GÖMÜKLÜK PATOGENEZİ TANI VE CERRAHİ UYGULAMALAR Gömülü diş, beklendiği zamanda sürmeyerek diş arkında

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa Eser EL

Detaylı

PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ

PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ AĞIZ DĠġ VE ÇENE CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ BĠTĠRME TEZĠ Stj. DiĢ Hekimi Handan Aytuğ COġKUNTUNA DanıĢman Öğretim

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI Bitirme Tezi Stj. Dişhekimi Ceren

Detaylı

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Prof. Dr. İbrahim YEKELER Klinik Şefi: Prof. Dr. İbrahim YEKELER ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER

Detaylı

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK DOKULARDAKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu TEŞEKKÜR.. Aydınlatılmış Onam Formu oluşturulması hazırlık çalışmalarında emeği geçen Onam komisyonunda yer alan meslektaşlarımız A.R. İlker CEBECİ ye, Faik Serhat ÖZSOY a, Mahmud FAYTROUNY ye, Meltem

Detaylı

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ENDODONTİ BİLİM DALI TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu ŞEREFOĞLU Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2012.32042 Derleme / Review Cilt / Volume 1 Sayı / Issue 1 Nisan / April 2012 Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları Maxillofacial distraction osteogenesis

Detaylı

YAŞLANMANIN GENEL VE AĞIZ SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ

YAŞLANMANIN GENEL VE AĞIZ SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı YAŞLANMANIN GENEL VE AĞIZ SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Yunus AKALIN Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Gülnur

Detaylı

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1 LARENJEKTOMĐ REHBERĐ Düzenleyenler: Dr. Đrfan YORULMAZ Dr. Hazan BAŞAK Dr. Çiler TEZCANER Dr. Süha BETON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Sayfa 1

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 4 2010

Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 4 2010 Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 4 2010 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly ANKARA

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 15 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Oğuz KÖKTÜRK*, Yusuf KEMALOĞLU** * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Gazi Üniversitesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE AKRİLİK GENİŞLETME APAREYİ İLE YAPILAN YELPAZE TİPİ VE GELENEKSEL TİP HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETMESİNİN DİŞ-ÇENE VE YÜZ YAPILARI

Detaylı

ÜST ÇENE DARLIĞI TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ

ÜST ÇENE DARLIĞI TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ Dr. Levent Vahdettin Üst Çene Darlığının Tarihteki Yeri ÜST ÇENE DARLIĞI TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ 1860 yılında E.H. Angel, yayınladığı makalede, yeni bir genişletme aygıtı tanımlamış ve günde 2 kez

Detaylı

SILTEX BECKER GENİŞLETİCİ/GÖĞÜS İMPLANTLARI

SILTEX BECKER GENİŞLETİCİ/GÖĞÜS İMPLANTLARI 12079-00_STANDALONE.fm Page 1 Monday, September 3, 2007 1:46 PM 12079-00 Ürün Prospektüsü Veri Sayfası SILTEX BECKER GENİŞLETİCİ/GÖĞÜS İMPLANTLARI AÇIKLAMA Siltex Becker Genişletici/Göğüs İmplantı cihaz

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı