PEDİATRİ BAHAR GÜNLERİ DR. CÜNEYT YILMAZER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEDİATRİ BAHAR GÜNLERİ 06.03.2014 DR. CÜNEYT YILMAZER"

Transkript

1 PEDİATRİ BAHAR GÜNLERİ DR. CÜNEYT YILMAZER

2 PEDİATRİK SEPTOPLASTİ Kuadrilateral kartilaj, kartilaj çatının gelişiminde anahtar yapı Septoplastiyi büyüme tamamlanana kadar ertelenmesini savunan çalışmalar Gelişimi etkilemediğini belirten çalışmalarda var Cerrahinin yapılmaması dental malokluzyon fasial anomali solunum bozuklukları ile de zararlı

3 Hayvan çalışmalarında mukoperikondriumun korunması ile fasila analizde burun gelişimi ve yüz gelişimini sefalometrik olarak etkilememiş Buna istinaden perikondrium korunarak septum vomer etmoid perpendikuler lamina birleşim yerlerinde fazla kıkırdak çıkartmadan repozisyon önerilmiş Antropometri (Landmarklar arasındaki ölçüler ve oranlar) Çalışmalarında orta yüz ve burunda önemli gelişme geriliği yapmamakla birlikte istatiksel olarak önemli olmayan burun dorsum uzunluğunda azalma

4 Konservatif cerrahi Tasca 12 yıllık takipte antropometrik ölçümlerde Nazolabial açı dışında dorsum uzunluğu dahil bütün ölçümleri normal popülasyonla aynı bulmuş. Nazolabial açı düşüklüğü kuadrangular kartilajı ayırıp repozusyon yapılan septoplastilerde Konservatif septoplastilerde nazolabial açı etkilenmiyor

5 Konservatif Septoplasti Septum deviasyonu nedeniyle ağız solunumu yapan çocuklarla normal burun solunumu yapan çocuklar karşılaştırılmış Ağız solunumu yapan çocuklarda -artmış alt ve üst ön yüz yüksekliği artmış -Geniş gonial açı - -Maksilla ve mandibulanın retrognatik pozisyonu iskelet malokluzyonu

6 Klinik endikasyon Kesin Septal abse Septal hematom Akut nazal kırığa bağlı şiddetli deformite Dermoid kist Yarık dudak Relatif Ciddi hava yolu tıkanıklığı yapan şiddetli septum deviasyonu

7 Zamanlama Öncelikle adenoid konka hipertrofileri ve allerjik non allerjik rinitler ekarte edilmeli Orta şiddette tıkanıklıklara kızlarda 14 erkeklerde 16 yaşından sonra Şiddetli tıkanıklıklar 6 yaşından itibaren 5 yaşa çekenler var 1-2 günlük yenidoğanlarda travmatik septal deviasyonlar kapalı septum manuplasyonları uygulanır. (Çalışma gerektiriyor) Uygulanmazsa sık ÜSYE Kulak ağrıları havayoluna bağlı gelişimsel problemler ve ilerde gerekecek septoplastiden korur

8 Pediatrik Endoskopik Sinüs Cerrahisi Amaç fizyolojik drenajın yeniden sağlanması ve sinüslerin havalanması Çocuklarda persistan tekrarlayan kronik sinüzitlerde çok konservatif olarak uygulanır Komplikie akut rinosinüzit İmmun yetmezlikler Kistikfibrozis Fungal enfeksiyonlar Tümörler Kronik sinüzit ilk yıllarda ana endikasyon olsa da nadiren bu endikasyonla uygulanır

9

10

11

12

13

14 Amaç Bütün vakalarda amaç anatomik varyasyonlar inflemasyon fibroz mukoza ile burun ve sinüs obstrüksyonunun düzeltilmesidir Cerrahi anormal hastalıklı mukozayı düzeltemez Cerrahi tıkanmış burunu ve baş ağrısı yüz ağrısına sebep olan tıkanmış sinüsü düzeltir

15 Başlangıçta erişkin sinüzitlerdeki gibi kesin endikasyon iken daha sonra uygulanabilir endikasyon olmuş kesin endikasyondan çıkarılmıştır Yine başlangıçtaki büyük cerrahi kavitelerin yerini de minimal invaziv yaklaşım almıştır Maksimal medikal tedavi yardımcı faktörlerin kaldırılması adenoidektomiden sonra gelir

16 Rezistan sinüs koşullarında uygulanmaktadır Son dönemdeki trendler ile FESS pediatrik sinüzitlerde son seçenek olmuştur İlk yıllardaki coşkulu cerrahi tedaviler sadece iyi tanımlanmış vakalarda ameliyata sınırlanmıştır.

17 Cerrahiye karar vermede 3 faktör Semptomlar Fiberoptik muayene bulguları Tomografi Spiral CT çocuklarda tercih Bir CT ile alınan radyasyon bir yılda doğal yolla alınan radyasyona eşit.

18

19 Bu üçü ile semptomların sinüs tıkanmasından mı olduğunu anlarız Semptom yoksa bulgular ile ameliyat kararı verilmez. Kronik sinüzit var ve tıkalı burun varsa tıkalı burun açılmalı

20 Adenoid hipertrofisi Konka hipertrofisi Septum deviasyonu Tek taraf koanal atrezi

21

22 Epistaksis Tekrarlayıcı Kısa süreli Kendi kendine duran Ailede ve çocukta stress morbidite ve hospitalizasyon

23 2 yaşın altında nadir Pik sıklık 3-8 yaş Uzamış vakalar hastaneye yatırılmalı

24 İnternal ve eksternal karotis İnternal karotis burun üst kısmını oftalmik arterin etmoid anterior ve posterior Eksternal karotis dalı internal maksiller arterden sfenopalatin arter ana kanlanmayı sağlar Sfenoplatin foramenden Orta konka arka ucu hizasında buruna girer Lateral ve medial duvarında dallar vererek besler Fasial arterin dallarıda burnun ön kısmını besler

25

26 Little bölgesi bütün bu üç sistemin uç dallarının birleştiği yerdir. Bu bölge çocuklarda burun kanmasının en sık olduğu yerdir. Sıklıkla venöz orjinlidir Mukoza bu bölgede incedir ve kuru havanın en tahriş edici etkisi

27

28 En sık spontan idyopatik nadiren iyi tanımlanmış sebep var Spontan idyopatiklerde En sık Nazal vestibulit kabuklanma ve enflemasyon Parmak travması ile kanama Soğuk kış aylarında her yaşta burun kanamaları artar Nemin düştüğü ortamlarda kanmaya sebep olur Üst solunum yolu enfeksiyonları Allerjik rinit Nazal yabancı cisim

29 Sistemik Sebepler Koagulasyon bozuklukları Vaskuler hastalıklar Konjenital hastalıklar Sistemik enfeksiyonlar Neoplazmlar

30 Koagulasyon bozuklukları Von Wllebrand ITP Trombositopeni Hemofili Faktör eksiklikleri Vitamin eksiklikleri Lösemi

31 Vaskuler hastalıklar Herediter hemorajik telenjiektazi Kollajen anomalileri Vaskulitler

32 Sistemik enfeksiyonlar Tifoid ateş Difteri Konjenital sifilis Pertusis Measles Varisella İnfluenza Dank ateşi Malarya Romatizmal ateş

33 Rekürren epistaksis burun tıkanıklığı ve lenfadenopati ile birlikteyese neoplasm Rabdomyosarkom Lenfoma Juvenil anjiyofibrom Epidermoid karsinom Nazal papillom Adenokarsinom Esthesionoroblastom Hemanjiyom

34

35 İlk aşamada ne kadar kan kaybettiği anlaşılmalı Burun işaret ve baş parmaklar arasına alınarak sıkıştırılmalı 10 dakikada durması beklenmeli Hemodinamik stabilite havayolu devamlılığı Taşikardi Hikaye Sıklığı ve şiddeti (sistemik sebep?) Anterior, posterior, süre, miktarı ve sağ sol Ailesel kanma bozukluğu

36 Hemotimpaniyum, posterior farinksde kan, peteşi Çocuğun güvenini kazanıp burun içi dikkatli incelenmeli Pıhtı temizlenmeli Taze kan gelen bölgede odak belirlenir Odak bulunamazsa topikal anesteziklerle sağlanıp fleksible ve rijit endoskopla muayene

37 Yaklaşım 10 dakika bası Lokal koterizasyon Anterior tampon (Koagulopati) Endoskopik yardımla koterizasyon Posterior tampon Arteriyer ligasyon (Tekrarlayan, Yüz kırık, Tümör)

38 Akut kanamalar genelde hastaneye ulaşana kadar parmak baskısı ile durur Durmamışsa klasik olarak gümüş nitrat çubukla müdahale edilir Topikal veya genel anestezide yapılabilir ve tekrarlanabilir Aşırı koterizasyondan ve bilateral koterizasyondan kaçınılmalı

39

40 Nadiren bunlarla durmazsa tampon gerekir Merosel tampon24-48 saat kalır ve hastaneye yatırılarak Nadiren bu aşamada kanama durdurulamazsa genel anestezi altında muayene Arteryal ligasyon çocuklarda çok nadir Genelde bu damarların distal uçlarının koterizasyonu Sfenopalatin arter sfenopatin foramenden burun içerisine girişte ligasyon erişkinde önemli bir yöntem

41 Tekrarlayan sınırlı kanamalarda nazal bariyer kremlerle gümüş nitrat ile yakma arasında fark görülmemiş Vazelinin faydası olmadığı gösterilmiş Havanın nemlendirilmesi Allerjının agresif medikal tedavisi

42 Cerrahi anterior posterior kanamaya göre kanayan damar değişeceği için kararda önemli Nazal katerizasyon ön kanamada genelde yeterli Yetmezse anestezi altında muayene Elektrokoterizasyon tampon Posterior kanamada genel anestezi altında muayene ile yer belirleme ve posterior tampon

43

44

45 Cerrahi Müdahale Septoplasti İnternal maksiller arter etmoid arter ligasyonu Transantral internal maksiller arter ligasyonu Transnazal endoskopik sfenopalatin arter ligasyonu Transantral internal maksiller arter ligasyonu çocuklarda çıkmamış dişlere zarar nedeni ile kontraendike

46 Koanal Atrezi Septoplasti Epistaksis Pediatrik Endoskopik Sinüs Cerrahisi Radyofrekans Cerrahisi

47 Koanal atrezi Tek taraflı - daha sık Çift taraflı - hayatı tehdit eden doğumda 1 Kız çocuklarda daha sık Kız/Erkek 2/1 Tek taraflı atrezi -Geç çocukluk döneminde tek taraflı burun tıkanıklığı tek taraflı akıntı Bazen yetişkin dönemde tesbit

48 6 nolu sonda posterior naresten geçmiyorsa aksi ispat edilene kadar CA axial CT 1,5 mm %30 kemik %70 kemik membranoz karışık Atretik plak tipi sonuçları etkilemiyor %50 sinde diğer anomalilerle beraber Sendromik CA genelde bilateral Charge Trecher Collins Tessier Down

49 Ameliyat Minimal morbidite ile Yeterli genişlikte patent pasaj Transnazal endoskopik Transseptal Transpalatal Sublabial İmage guidance

50

51 Ameliyat En önemli problem restenoz Lateral ve üst kenardan başlıyor Önlemek için Stent ve mitomisin(5 dak) 0.4 mg ml Ameliyatta göz ve beyin hasarından kaçınmak için medialde aşağıda kal Kemik septumun arka kenarını al

52

53 Ameliyat yaşının küçük olması restenoz riskini arttırır 10 aydan önce yapılan ameliyatların %80 i restenoza gitmiş Bunlarında %42 si 1 haftalıktan küçük 4-5 yaşında ameliyat olanlarda revizyon gereksinimi %20 ye düşmüş Tek taraflı atrezilerin ortalama başvuru yaşı 2 yıl 8 ay Bilateral olanlarda 13,7 gün

54 Zamanlama Tek taraflı vakalar hayati riski olmadığı için 4-5 yaşına kadar ertelenebilir Kabul edilebilir yaş 2-3 Tek taraflı atrezilerde cerrahi düzeltme sayısı 3 Bu nedenle infant dönemde bu ameliyata başlanırsa sayı daha da artıyor. Tekrarlayan ameliyatlardan kaçınmak için tek taraflı vakalarda, yakın takip altında ameliyatı ileri yaşlara ertelemek

55

56

57 Stentin tekrar restenozu önlediğini savunanlar tekrarla restenoza sebep olduğunu savunanlar Yabancı cisim reaksiyonu, enfeksiyon kaynağı ile granülasyon dokusu ve skar formasyonu Endotrakeal entübasyonun subglottik stenoza yol açması gibi Stent varsa mutlaka antibiyotik Restenoz için yaş dan sonra en önemli risk stentleme

58 Konjenital malformasyonlar artmış restenoz ve ameliyat sayısı ile birlikte Sendromik CA çok daha küçük yaş da En iyi sonuç mitomisinli stentsiz Bir haftadan küçük çocuklarda restenozda GERD Bilateralle en sık CHARGE, Tek taraflı ile en sık Yarık damak Tek taraflıda ameliyat 11,5 yaş 6 ay 28 yıl Çift taraflı 6 gün 19 ay Ortalama 6 ay

59 Konka Radyofrekans Cerrahisi Allerjik rinit Vazomotor rinit İlaç bağımlı rinit Cryoterpy Submuozal diatermi Lazer türbinoplasti Kısmen yada tamamen turbinektomi RF

60 Çocukluk döneminde konka hipertrofisi nadir değil Medikal tedaviler başarısız olursa cerrahi tedavi le başarılı sonuçlar alınabiliyor Adenoid hipertrofisi Septum deviasyonu allerjik non allerjik rinit enfeksiyonlar ekarte edilmeli Kemik kısım veya yumuşak doku kısmından mı kaynaklandığı, konka bulloza ekarte edilmeli Dkonjestanlara cevabı değerlendirilmeli

61 Konkalara cerrahi mudahale literaturde 3 yaşda var Radyofrekans cerrahisi 2 yaşındaki hastalara yapılmış Postop sineşi riski düşük olması daha az travmatik olması önemli Belirgin tıkanıklık olması önemli

62 Kemik kısım Mukozal kısım Temel amaç ağız solunumunu önleyip nazal solunum sağlama_maksilla ve mandibula retrognatisini önleme Literatürde diğer yöntemler 3 yaşındna itibaren uygulanabiyor RF ise 2 yaşından itibaren uygulanmış

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 15 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Oğuz KÖKTÜRK*, Yusuf KEMALOĞLU** * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Gazi Üniversitesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YAŞ VE SİGARA İÇİMİNİN NAZAL MUKOSİLİER KLİRENS HIZINA ETKİSİNİN RİNOSİNTİGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. (Uzmanlık Tezi) Dr.

YAŞ VE SİGARA İÇİMİNİN NAZAL MUKOSİLİER KLİRENS HIZINA ETKİSİNİN RİNOSİNTİGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. (Uzmanlık Tezi) Dr. T.C. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi BB liniği Şef: Doç. Dr. Mehmet ÜLEÇİ YAŞ VE SİGARA İÇİMİNİN NAZAL MUOSİLİER LİRENS HIZINA ETİSİNİN RİNOSİNTİGRAFİ OLARA DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Musa

Detaylı

Çocuklarda solunum yolunda olabilecek her türlü patolojinin ilk bulgularından

Çocuklarda solunum yolunda olabilecek her türlü patolojinin ilk bulgularından DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:28-32 Solunum s k nt s olan çocu un de erlendirilmesi Ö. Faruk Ünal 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara Çocuklarda

Detaylı

KBB ÇOCUKLARDA HASTALIKLARI. Pediatrik Rinosinüzitler Kalıtımsal İşitme Kayıpları

KBB ÇOCUKLARDA HASTALIKLARI. Pediatrik Rinosinüzitler Kalıtımsal İşitme Kayıpları Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN 1309-9213 EKİM - KASIM 2012 ÇOCUKLARDA KBB HASTALIKLARI Pediatrik Rinosinüzitler Kalıtımsal İşitme Kayıpları Çocuklarda Tıkayıcı Uyku Apnesi Koklear

Detaylı

S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA

S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA AÇIK VE KAPALI TEKNİK SEPTORİNOPLASTİ AMELİYATLARI SONRASI OLUŞABİLECEK NAZAL KAS HASARININ KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

ekil 1: Burun ve yüzün embriyolojik geli imi

ekil 1: Burun ve yüzün embriyolojik geli imi BURUN VE PARANAZAL S NÜSLER BURUN VE PARANAZAL S NÜSLER N EMBR YOLOJ S : Embriyonun sefalik ucunda meydana gelen çukurluk, 5 tomurcuk ile çevrilmi tir. Bunlardan birincisi tek olup al n tomurcu u ad n

Detaylı

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir?

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? İçindekiler 2 içindekiler 05 Rumeli BÖLÜM 12 24 Rumeli SAĞLIK Rumeli GÜNCEL 26 30 32 34 Rumeli HABERLER Rumeli Gezi Rumeli

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Deri Hastalıkları: Leke

Deri Hastalıkları: Leke Deri Hastalıkları: Cilt Alerjileri Egzama, Selülit, Sedef Hastalığı, Cilt Çatlakları, Akne, Zona, Çiller, Kırışıklık, Leke ve Sivilce İzleri, Vitiligo,, Çıban, Cilt Kanseri, Kurdeşen, Kellik, Nasır, Saçkıran,

Detaylı

BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI

BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI Dr. SALİH BAKIR UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uzm.Dr. Cengiz YUMRU ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ Prof.Dr. Oğuz Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uykunun sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir olgu olmasının yanında, solunum sisteminin

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Sağlık Bülteni 16 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. Ekim - Kasım 2012 / Sayı: 11 / Ücretsizdir. SAĞLIKLI YAŞAM Sağlık Bülteni Basketbolcular sağlık kontrolünden geçti 2. yaşımızı kutlarken

Detaylı

ÖZÜR ORANLARI CETVELİ KULAK BURUN BOĞAZ

ÖZÜR ORANLARI CETVELİ KULAK BURUN BOĞAZ EK-2 ÖZÜR ORANLARI CETVELİ Özür oranları cetveli ile özür durumunun değerlendirilmesinde ve belgelenmesinde uzman hekimler için standart, objektif bir yaklaşım sağlar. Özürlülük halinin ölçütü olarak kişinin

Detaylı

BURUN İÇİ VE DIŞININ DÜZELTME AMELİYATI (SEPTORİNOPLASTİ) HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

BURUN İÇİ VE DIŞININ DÜZELTME AMELİYATI (SEPTORİNOPLASTİ) HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Lütfen formu dikkatlice okuyun ve soruları cevaplayınız. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, Burun bölmesi eğriliği ve nefes almayı etkileyen şekil bozukluğu nedeniyle

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1 LARENJEKTOMĐ REHBERĐ Düzenleyenler: Dr. Đrfan YORULMAZ Dr. Hazan BAŞAK Dr. Çiler TEZCANER Dr. Süha BETON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Sayfa 1

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

Detaylı

Nazal Polipozis. Nasal Polyposis. Derleme Review. Tayfun Apuhan AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 5 SAYI: 1-2-3 / 2010.

Nazal Polipozis. Nasal Polyposis. Derleme Review. Tayfun Apuhan AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 5 SAYI: 1-2-3 / 2010. Derleme Review Nazal Polipozis Nasal Polyposis Özet Tayfun Apuhan AİBÜ Tıp Fak. KBB AD. BOLU İletişim Bilgisi/Correspondence Dr. Tayfun Apuhan AİBÜ Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları A.D., 14280 Bolu Telefon:

Detaylı

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı