MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-4 TE YER ALMAYAN LİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLAN / OLACAK ADAYLAR BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR 13 ŞUBAT 12 MART 2012 TARİHLERİ ARASINDA ADAY TARAFINDAN YALNIZ İNTERNET ORTAMINDA YAPILACAKTIR.

2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL BİLGİLER BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR... 2 a. Muvazzaf Subay Adayları İçin Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar b. Sözleşmeli Subay Adayları İçin Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar c. Genel Koşullar ç. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar d. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar e. Sağlık İle İlgili Koşullar f. Diğer Koşullar 3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI UYGULANACAK SINAVLAR... 5 a. Yazılı Sınav b. Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri c. Mülakat Sınavı ve Mülakata Gelirken Getirilecek Belgeler 8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ SÖZLEŞMELİ SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 12

3 15. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM TABLO 1 SÖZLEŞMELİ VE MUVAZZAF SUBAY KONTENJANLARI TABLO 2 ÜNİVERSİTE ADLARI VE KOD NUMARALARI TABLO 3 FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL ADLARI VE KOD NUMARALARI TABLO 4 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİNDE KAYNAK LİSANS PROGRAMLARININ ADLARI VE KOD NUMARALARI İLE SINIF, CİNSİYET VE KONTENJAN TABLOSU TABLO 5 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİNDE KAYNAK LİSE / DENGİ OKULLAR VE KOD NUMARALARI TABLO 6 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARI İÇİN BOY-KİLO TABLOSU TABLO 7 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN TSK DA GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ TABLO 8 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN YEDEK SUBAYLAR (YEDEK SUBAY ÖĞRENCİ DAHİL) İÇİN NİTELİK BELGESİ TABLO 9 KISA DÖNEM ERBAŞ ve ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ... 43

4 1. GENEL BİLGİLER a. Jandarma Genel Komutanlığının Muvazzaf/Sözleşmeli Subay ihtiyacını karşılamak amacıyla fakülte ve yüksek okul mezunlarından sınavla TABLO-1 de belirtilen sınıflarda muvazzaf/sözleşmeli subay statüsünde erkek/bayan personel alınacaktır. b. Adayların, TABLO-4 te belirtilen en az 4 yıl süreli lisans programlarından mezun ya da muvazzaf subay aday adaylarının kayıt kabul veya sözleşmeli subay aday adaylarının ön sözleşmeye davet edileceği Ocak 2013 tarihine kadar mezun olabilecek durumda bulunması zorunludur. c. Adayların mezun oldukları/olacakları lisans programına göre başvurabilecekleri sınıflar TABLO-4 te belirtilmiştir. ç. Adaylar, mezun oldukları/olacakları TABLO-4 te belirtilen lisans programının uyması hâlinde bir ve birden fazla Kara Harp Okulu (KHO) kaynaklı sınıfları (Jandarma, İstikâm, Muhabere, Bakım, İkmâl, Personel ve Mâliye) tercih edebileceklerdir. Adaylar, yaptıkları tercih sırasına göre değerlendirilecektir. d. KHO kaynaklı sınıfları tercih eden adaylar, tercih ettikleri sınıflara yerleşememe durumunda İDARE tarafından uygun görülecek herhangi bir KHO kaynaklı sınıfa yerleştirilmeyi kabul etmeleri halinde başarı sırasına göre yerleştirilmeleri yapılacaktır. (mezun olunan lisans programının TABLO-4 te ve ilgili sınıfı tercih edebiliyor olması durumunda) e. Mühendis (İnşaat, Bilgi Sistemleri), Öğretmen (Beden Eğitimi, Hukuk, İspanyolca, Fransızca), Sağlık (Tâbip, Diş Tabibi, Eczacı, Sağlık) sınıflarına başvuracak adaylar sadece kendi bölümleri ile ilgili sınıfı tercih edebileceklerdir. Bu adayların KHO kaynaklı sınıfları (Jandarma, İstikâm, Muhabere, Bakım, İkmâl, Personel ve Mâliye) tercih hakkı bulunmamaktadır. g. Diş Tabibi ve Tâbip sınıflarına başvuracak adaylar hem muvazzaf hem de sözleşmeli statüye başvuru yapabilecek olup, öncelikle ilk tercihe göre değerlendirme yapılacaktır. ğ. Diş Tabibi ve Tâbip sınıflarına başvuracak adayların KHO kaynaklı sınıfları (Jandarma, İstikâm, Muhabere, Bakım, İkmâl, Personel ve Mâliye) tercih hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca TABLO-4 te yer almayan lisans programlarından mezun olan / olacak adaylar başvuruda bulunamazlar. h. Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların bitirdiği lisansüstü öğrenim alanının TABLO-4 te olup olmadığına bakılmayacaktır. Bu durumdaki adayların lisans öğrenim alanları TABLO-4 te bulunuyorsa başvuru yapabileceklerdir. Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak, adaylara ilk başvuru esnasında yaş koşulu avantajı getirmektedir. Lisansüstü eğitimine devam eden ve başvuru tarihi itibariyle yaş aralığında olan adayların 25 Mayıs 2012 tarihine kadar mezun olmuş durumda olmaları gerekmektedir. ı. Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) nun lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği gereği hazırlık sınıfları haricinde en az 5 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim programlarından (Diş Hekimliği, Tıp ve Veteriner Fakülteleri) mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar lisansüstü eğitim düzeyinde değerlendirileceklerdir. -1-

5 2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR a. Muvazzaf Subay Adayları İçin Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar: (1) Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin 25 ve 26 ncı maddelerinde düzenlenmiş olan En az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek okulları kendi nam ve hesabına bitirenler ile yedek subaylık hizmetini yaptıkları sırada muvazzaf subay olmak üzere müracaat edenlerde aranacak nitelikler i taşımak. b. Sözleşmeli Subay Adayları İçin Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar: (1) Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği nin 6 ncı maddesinde düzenlenmiş olan Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikler i taşımak. c. Genel Koşullar: (1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, (2) Jandarma, muhabere, istihkâm, bakım, ikmâl, mühendis (İnşaat), öğretmen (Beden Eğitimi) sınıfları için ERKEK olmak, (3) Personel, mâliye, mühendis (Bilgi Sistemleri), tâbip, diş tabibi, eczacı, sağlık ve öğretmen (Hukuk, Fransızca, İspanyolca), sınıfları için ise ERKEK / BAYAN olmak, (4) Tâbip ve Diş Tabibi sınıfına başvuracak adaylardan devlet hizmeti yükümlülüğü olanlar için Sağlık Bakanlığının olumlu görüşünü almış olmak, (5) Öğretmen (Beden Eğitimi, Fransızca) sınıfına başvuran eğitim fakültesi mezunu olmayan adaylar için Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak (İspanyolca ve Hukuk öğretmenleri hariç) (6) Sınıf, kontenjan, cinsiyet ve kaynak lisans programları TABLO-4 te gösterilmiştir. Adaylar TABLO-4 ten mezun oldukları / olacakları lisans programına uygun sınıflara başvurabileceklerdir. (7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, (8) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, (b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve (c) tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak, (9) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak. (10) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlâk veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak, -2-

6 (11) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak, (12) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek, (13) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak, (14) Bakaya, yoklama kaçağı veya saklı olarak aranmamak veya bu suçlardan yargılanıyor olmamak, soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamış olmak, (15) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak, (16) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdâm edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, hâlen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranların ayrıca, sıralı üstlerinden Muvazzaf / Sözleşmeli Subay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek, (17) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar, bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi, Muvazzaf / Sözleşmeli Subay Kısmı Beytepe/ ANKARA adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir. Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır. ç. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar: (1) Muvazzaf / Sözleşmeli Subaylığa müracaat edebilmek için TABLO-4 te belirtilen en az 4 yıl süreli lisans programlarından mezun olmak veya kayıt kabul yada ön sözleşmeye davet edileceği Ocak 2013 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, Mezun olunan/olunacak lisansüstü eğitim programının adı önemli değildir. Lisansüstü eğitimine devam eden yaş aralığındaki adayların 25 Mayıs 2012 tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir. Lise/dengi okul veya 2 yıllık önlisans mezunu adayların Muvazzaf / Sözleşmeli Subay başvuruları kabul edilmez. (2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) nca onaylanmış olmak, (3) Okul idarelerince disiplin ve ahlâk yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfî nitelikleri bulunmamak, (4) Askerliğini yedek subay veya 1076 sayılı kanuna göre kısa dönem erbaş olarak yapanlardan terhis edilenler hariç olmak üzere, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak. d. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar: (1) Lisans programlarından mezun olan / mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için başvuru tarihi itibariyle, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından büyük olmamak, (Bir üst yaştan gün almamış olan 13 Şubat 1985 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) (2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar (Diş Tabibi ve Tâbip sınıfı adaylar dahil) için başvuru tarihi itibariyle, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşından büyük -3-

7 olmamak. (Bir üst yaştan gün almamış olan 13 Şubat 1980 başvurabileceklerdir.) ve daha sonra doğanlar (3) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezini mesai saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir. Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir. (4) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla bayanlarda en az 164 cm. erkeklerde ise en az 169 cm. boyunda olmak ve TABLO-6 te belirtilen boy- kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür. e. Sağlık İle İlgili Koşullar: (1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak. (2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen Muvazzaf / Sözleşmeli Subay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden, kazanmış olduğu sınıf ile ilgili...sınıfında Muvazzaf / Sözleşmeli Subay olur kararlı sağlık kurulu raporu almak. f. Diğer Koşullar: TSK da görevli; yedek subay, yedek subay adayı öğrenci, kısa dönem erbaş ve erler ile sivil memur veya işçilerden Muvazzaf / Sözleşmeli Subaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden Muvazzaf / Sözleşmeli Subay Olur kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-7,8,9). Aday olarak seçilenlerden kıt a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülakata gelirken getirecektir. 3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ Başvuruların başlaması : 13 Şubat 2012 Başvuruların sona ermesi : 12 Mart BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI a. Adaylar 13 Şubat 12 Mart 2012 tarihleri arasında, internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir. Adayların internetten başvuru yaparken dikkat etmesi gereken hususlar başvurular başladığında Muvazzaf / Sözleşmeli Subay duyuruları bölümünde Başvuruların internetten nasıl yapılacağı başlığı altında yayımlanacaktır. b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular, internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere de cevap verilmeyecektir. -4-

8 c. Hâlen TSK da; yedek subay, yedek subay adayı öğrenci, kısa dönem erbaş ile sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını internet adresinden yapacaklardır. Bu durumdaki adaylardan Haziran 2012 ve daha sonraki dönemlerde terhis olacakların seçme sınavlarının ikinci aşaması olan Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testinde başarılı olmaları durumunda, bu adaylar, örneği TABLO- 7,8,9 de bulunan Nitelik Belgesini görev yaptıkları kıt a komutanlıklarındaki sicil amirlerine talepte bulunarak, doldurulması sağlanacak ve hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde mülakat sınavına gelirken kendileri elden getireceklerdir. 5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR Muvazzaf / Sözleşmeli Subay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri durdurularak, iptal edilecektir. 6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI a. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir. b. Başvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların, isimleri ile sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 20 Nisan 2012 tarihine kadar internet adresinde yayımlanacak, ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 7. UYGULANACAK SINAVLAR Sınavlar üç aşamalı olarak uygulanacaktır. Birinci aşama Yazılı sınav, İkinci aşama Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerini, Üçüncü aşama ise Mülakat sınavını kapsamaktadır. a. Yazılı Sınav (1) Yazılı sınav 12 Mayıs 2012 tarihinde Ankara da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 20 Nisan 2012 tarihine kadar sadece internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır. (2) Aday başvuru sayısına bağlı olarak, J.Gn.K.lığı gerek gördüğünde Ankara dışında ayrıca başka merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir. [Meslek Bilgisi sınavına girecek (Mühendis, Öğretmen ve Sağlık sınıfları tercih eden) adaylar, Ankara da sınava gireceklerdir.]. (3) Yazılı sınavda, Muvazzaf / Sözleşmeli Subay adaylarına, aşağıda belirtilen konulardan ve toplam 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Genel Kültür Testi uygulanacaktır. (a) Sayısal ve Sözel (Türkçe) Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları) (b) İnkılâp Tarihi -5-

9 (c) Atatürkçülük 1.Türk Devlet Hayatı, 2. Fikir Hayatı 3. Ekonomik Hayatı 4. İlke ve İnkılâpları (ç) T.C. Anayasası (d) Birleşmiş Milletler (e) NATO (f) Lozan Antlaşması (g) Montreux Sözleşmesi (ğ) 1947 Paris Sözleşmesi (h) Milli Coğrafya (ı) Güncel Olaylar(Yıl içerisinde meydana gelen siyasi, sosyal,ekonomik gelişmeler) (i) (j) Dünya Siyası Tarihi Türkiye Siyası Tarihi (k) Osmanlı Siyası Tarihi (3) Meslek Bilgisi Sınavı : Tâbip, Diş tâbibi, Eczacı, Mühendis (Bilgi Sistemleri), Mühendis (İnşaat), Sağlık ve Öğretmen (Hukuk, Beden Eğitimi), sınıflarına başvuran adaylar 12 Mayıs 2012 tarihinde Genel Kültür Sınavının hemen ardından Meslek Bilgisi Sınavına tâbi tutulacaktır. Adaylara mezun olunan fakülte/lisans programı ile ilgili alanda 50 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecektir. Sınav saati sadece Genel Kültür Sınavına girecekler için 1 saat, Meslek Bilgisi sınavına(yabancı Dil Öğretmenleri hariç) girecekler için ise 2 saat olarak planlanacaktır. (4) Fransızca ve İspanyolca Öğretmeni adayları için : Yabancı dil öğretmenlerinin Meslek Bilgisi Sınavı ise Genel Kültür Sınavından bir gün sonra 13 Mayıs 2012 tarihinde yapılacaktır. Meslek bilgisi sınavında adayların dinleme/anlama, okuma/anlama, yazılı anlatım ve konuşma yetenekleri ölçülecektir. (5) Genel Kültür Sınavı 50 puan, Meslek Bilgisi Sınavı 50 puan olmak üzere değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Meslek Bilgisi Sınavı yapılmaması hâlinde değerlendirme, 100 tam puan üzerinden Genel Kültür Sınavı esas alınarak yapılacaktır. Değerlendirmede (Beden Eğitimi öğretmenleri hariç) 50 puan üzerinden; Genel Kültür Sınavından 30 ve daha yukarı, Meslek Bilgisi Sınavından 35 ve daha yukarı olmak kaydıyla her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacak, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) sınavına çağrılacaktır. Meslek Bilgisi Sınavı yapılmaması hâlinde Genel Kültür Sınavından 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacak. Bu barajları aşamayanlar ise başarısız sayılacaktır. (6) Beden Eğitimi Öğretmeni Olarak Alınacakların Fizikî Kabiliyet Sınavı (FKS) (a) Yazılı sınava katılan adayların Fizikî Kabiliyet Sınavları Mayıs 2012 tarihinde J.Okullar.K.lığı Beytepe / Ankara adresinde yapılacaktır. FKS ye gelirken getirecekleri belge ve malzemeler: (I) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus cüzdanının aslı, -6-

10 (II) (Ill) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı, FKS için eşofman / spor şortu ve spor ayakkabısı. (b) Adaylara uygulanacak FKS konuları; (l) Atletizm: 100 m. Koşu, Yüksek Atlama, Uzun Atlama, Gülle Atma ve 1500m. Koşu konularından, (ll) Jimnastik: Öne Takla, Geriye Takla ve Erişmek, Überschlag, Esneklik, Barfikste Düz ve Ters Cephe Çıkışı ve Atlama Beygirinden Açık ve Kapalı Geçiş konularından, (lll) Oyunlar : Futbol, voleybol, basketbol, hentbol, güreş ve yüzme branşlarından Jandarma Okullar K.lığınca belirlenecek 4 branşta sınav yapılacaktır. (2011 yılı seçme sınavlarında voleybol, basketbol, hentbol ve yüzme branşlarından sınav yapılmıştır.) (c) Bu sınavlarla ilgili FKS puan tablosu ve kesin olarak hangi branşlarda sınav yapılacağı başvurular tamamlandıktan sonra internet adresinde yayımlanacaktır. (ç) Fizikî Kabiliyet Sınavının yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir. (d) Fizikî Kabiliyet Sınavına katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. (7) Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için değerlendirme: Genel Kültür Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilip %20 sinin, Meslek Bilgisi Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilip %30 unun, Fizikî Kabiliyet Sınavı (FKS) 100 puan üzerinden değerlendirilip %50 sinin, alınmasıyla değerlendirme toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır. (8) Genel Kültür Sınavından % 20 üzerinden 10, Meslek Bilgisi Sınavından % 30 üzerinden 15, Fizikî Kabiliyet Sınavından % 50 üzerinden 40 ve daha yukarı puan alan veya toplam puanda 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılarak, 26 Mayıs 2012 tarihlerinde yapılacak olan Ön Sağlık Muayenesine çağrılacaktır. (9) Yazılı sınav sonuçları 22 Mayıs 2012 tarihine kadar internet adresinde ilan edilecektir. (10) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavlarına çağrılacak, başarısız olan adaylar ikinci aşama sınavlarına alınmayacaktır. b. Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) 26 Mayıs 2012 tarihinde Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe/ANKARA adresinde yapılacaktır. (Yazılı sınavda başarılı olan adayların hangi komisyonda ve saatte sınava gireceği vb. diğer açıklayıcı bilgiler, yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte internet adresinde yayımlanacaktır.) (1) Ön Sağlık Muayenesi (a) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine davet edilen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek. Boy-kilo -7-

11 koşullarını taşımayan adaylar, başarısız sayılacak ve fizikî kabiliyet değerlendirme testlerine alınmayacaktır. (b) Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır. (2) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) (a) Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belge ve malzemeler: (I) Sınav giriş belgesi, (www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak olan yazılı sınav sonuçlarına ait internet sayfası çıktısı) (II) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus cüzdanının aslı, (III) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı, (IV) FKDT için eşofman / spor şortu ve spor ayakkabısı. (b) Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır. (c) FKDT sonuçlarının değerlendirilmesinde, yardımcı sınıf kategorisinde bulunan bakım, personel, ikmâl, mâliye, mühendis (bilgi sistemleri-inşaat), diş tâbibi, tâbip eczacı, öğretmen (Hukuk,, Fransızca, İspanyolca) ve sağlık sınıfları için aşağıdaki baraj değerleri uygulanır. Muharip sınıflar (jandarma, muhabere, istihkâm) için ise aşağıdaki baraj değerlerinin üzerinde başarı gösterenlere ilave puanlar verilir. Bu sınıflarla ilgili FKDT puan tablosu, internet adresinde Muvazzaf / Sözleşmeli Subay duyuruları bölümünde yayımlanmıştır. FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ BARAJLARI YAŞ GRUBU ŞINAV MEKİK 3000 M.KOŞU ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN 1 İNCİ GRUP YAŞ dk. 20 sn. 23 dk. 2 NCİ GRUP YAŞ dk.20 sn. 24 dk 3 ÜNCÜ GRUP YAŞ dk. 20 sn. 25 dk (ç) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir. (d) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. -8-

12 ( e) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Test Aşamasına Beden Eğitimi Öğretmen adayları katılmayacaklardır. c. Mülakat Sınavı ve Mülakata Gelirken Getirilecek Belgeler (1) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adaylar, 28 Mayıs-01 Haziran 2012 tarihleri arasında Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe - ANKARA adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacaktır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir. (2) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adayların, mülakat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya içinde (cepli föy, plastik dosya vb. içine kesinlikle konulmayacak), aşağıdaki sıraya göre takarak getirecekleri belgeler; (a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus cüzdanı aslı (Yanında bulunduracaktır.) (b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için amirleri tarafından tanzim edilmiş ve ağzı kapatılmış kapalı zarf içinde bir adet nitelik belgesi. (Örneği TABLO-7 dedir) (c) Mülakatın yapılacağı tarihlerde hâlen yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar ve Yedek Subay Temel Kursunda askerî öğrenci olanlar için amirleri tarafından hazırlanmış ve ağzı kapatılmış kapalı zarf içinde bir adet nitelik belgesi. (Örneği TABLO-8 dedir) (ç) Mülakatın yapılacağı tarihlerde hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan erbaş ve erler (1076 Sayılı Kanuna göre askerliğini kısa dönem olarak yapanlar) için amirleri tarafından hazırlanmış ve ağzı kapatılmış kapalı zarf içinde bir adet nitelik belgesi. (Örneği TABLO-9 dadır) (d) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi aslı veya askerlik şubesi ya da noter onaylı sureti. belge. (e) Askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir (f) Vesikalık 6 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında 4,5 cm. x 6 cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır. (g) Varsa, son iki yıl içinde girilmiş Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) (en az 70 puan) ve TOEFL (en az TOEFL-IBT için 84, TOEFL-CBT için 221 TOEFL-PBT için 561) sınavı sonuç belgesi asılları veya noter onaylı sureti. (ğ) Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanların belge asılları veya noter onaylı sureti. sureti. (h) Varsa, lisansüstü eğitimini tamamladığına ilişkin belge asılları veya noter onaylı belgesi. (ı) Muvazzaf Subay adaylarından şehit ve gazi çocuğu olanlara ait şehit ve gazi (i) Mezun olduğu/olacağı lisans programına ait diploma veya mezuniyet belgesinin/öğrenim durum belgesinin aslı veya noter/ fakülte dekanlıklarınca onaylı birer örneği. -9-

13 Yıpranma ihtimaline karşı aslını getirmek yerine, onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler, diplomalarının denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onayladığına ilişkin denklik belgesi ekleyeceklerdir. (j) İlköğretim/ortaokul ve lise diplomaları ya da bu okullardan alınacak öğrenim durum belgelerinin aslı veya noter/okul müdürlüklerince onaylı birer örneği. (k) Dört adet Nüfus cüzdanı fotokopisi. (l) Birer adet fotoğraflı anne, baba (vefat edenler hariç, bu durumda vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenecektir) ve evli ise eşine ait nüfus cüzdan fotokopisi. (m) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Formu Bu belge örneği yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına göre doldurarak aday tarafından imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır. (n) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı. (3) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir. (4) Mülakat değerlendirmesi 50 tam not üzerinden yapılacak, 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Yetersiz bulunan adaylar sağlık muayenesine sevk edilmeyeceklerdir. 8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI Mülakat sonuçları 02 Temmuz 2012 ye kadar internet adresinde yayımlanacaktır. Başarılı ilan edilen asıl ve yedek adayların sınav sonuçları ayrıca adreslerine yazılı olarak bildirilecektir. 9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ Başarılı ilan edilen asıl ve yedek adaylar; Jandarma Genel Komutanlığın Personel Başkanlığınca Temmuz ve Ağustos döneminde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili...sınıfında Muvazzaf / Sözleşmeli Subay olur kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere, tam teşekküllü Asker Hastanesine sevk edileceklerdir. 10. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilân edilen adaylar hakkında 2012 yılı Ağustos Aralık ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. 11. KAYIT KABUL ve ATANMA İŞLEMLERİ a. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ve ASIL olarak ilan edilen Sözleşmeli Subay adaylarının adreslerine, muhtemelen Ocak 2013 ayı içerisinde ön sözleşme yapmak üzere davet yazısı gönderilecektir. b. Asıl adaylardan kontenjanın tamamlanamaması durumunda, YEDEK Sözleşmeli Subay adayları başarı sırasına göre davet edilecektir. -10-

14 c. Kendileriyle önsözleşme imzalanan Sözleşmeli Subay adaylarına kayıt kabul ve askerî eğitime başlama tarihi imzadan sonra tebliğ edilecektir ç. Sözleşmeli Subay adayları Şubat-Ağustos 2013 tarihleri arasında altı ay süreli Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) ne gönderilecek ve askerî eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar 30 Ağustos 2013 tarihi itibariyle teğmen olarak naspedilecektir. (Eğitimde başarılı olamayan adayların işlemleri iptal edilir.) d. Muvazzaf Subay adaylarına ise kayıt kabul tarihi ve askerî eğitime başlama tarihi ile ilgili bilgilendirme yazısı muhtemelen Ocak 2013 ayı içerisinde posta ile adayların adreslerine gönderilecektir. e. Muvazzaf subaylar işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, önce teğmen nasbedilecek, bihâre Şubat-Ağustos 2013 tarihleri arasında altı ay süreli Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) ne gönderileceklerdir. f. Eğitimi başarı ile bitirerek 30 Ağustos 2013 tarihinde teğmen naspedilen ve kendileri ile sözleşme yapılanlardan jandarma sınıfı teğmenler bir yıl süre ile Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde, diğer sözleşmeli ve muvazzaf subaylar ise sınıfları ile ilgili sınıf okullarında / eğitim merkezlerinde Mesleki Oryantasyon Eğitimine tâbi tutulacaklardır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar kıt a komutanlıkları emrine atandırılacaktır. g. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında diplomasında yazılı lisans program adı, başvuru kılavuzunun TABLO-4 ünde belirtilen lisans programlarıyla birebir aynı olmayan ya da herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır. 12. SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ a. Sözleşmeli olarak alınacak personel ile ilk sözleşmeler üç yıl süreli olarak yapılır. Müteâkip sözleşmelerin ise rütbe bekleme süreleri ile uyumlu olacak şekilde yapılmasına özen gösterilir. b. Sözleşme süreleri azami ve asgarî sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile J.Gn.K.lığınca konulacak prensipler doğrultusunda, ihtiyaçlara göre J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığı tarafından belirlenir. 13. SÖZLEŞMELİ SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME Muvazzaf subaylığa geçme şartları; a nci fiili hizmet yılları içinde olmak, b. Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun % 90 veya daha fazlası olmak, c. Muvazzaf subaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi ile belirlenmiş olmak, ç. J.Gn.K.lığınca yapılacak sınavda başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek, Bu şekilde muvazzaf subaylığa geçirilenler, subay naspedildikleri tarihten başlamak üzere onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. -11-

15 14. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülakat sınavlarına ait tarihler aşağıya çıkarılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular internet adresinde yayımlanacaktır. Başvuruların başlaması : 13 Şubat 2012 Başvuruların sona ermesi : 12 Mart 2012 Yazılı sınav : 12 Mayıs 2012 Meslek Bilgisi Sınavı : 12 Mayıs 2012 (Mühendis,Sağlık,Eczacı, Tâbip, Diş Tabibi sınıfları ve Y.dil dışındaki diğer öğretmen sınıfları için) Meslek Bilgisi Sınavı : 13 Mayıs 2012 (Yabancı Dil Öğretmenleri için) Beden Eğitim Öğretmeni Fizikî Kabiliyet Sınavı (FKS) : Mayıs 2012 Ön Sağlık Muayene (Beden Öğretmenleri Dahil) ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT) : 26 Mayıs 2012 Mülakat Sınavı : 28 Mayıs-01 Haziran 2012 tarihleri arası Sağlık raporu alma süreci : Temmuz - Ağustos 2012 Güvenlik soruşturması süreci : Ağustos - Aralık 2012 Kayıt Kabul ve Ön sözleşme tarihi : Ocak 2013 (Muhtemel) Eğitim-Öğretime başlanması : Şubat 2013 (Muhtemel) b. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur. c. Adayların, Muvazzaf / Sözleşmeli Subay başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numarası: Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Muvazzaf / Sözleşmeli Subay Kısmı Beytepe / ANKARA dır. Tel.: (Mesai saatleri içinde) ( arası) -12-

16 15. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM a. Ulus (Hacı Bayram Cami - ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin güzergâhı; Dışkapı, Etlik kavşağı, İskitler, Ankara Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarıdır. b. Kızılay (Güvenpark Önü - ANKARA) : Fevziye, Tulumtaş, Taşpınar istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir. Sağlık raporu işlemleri için Beytepe Asker Hastanesine geleceklerin, 191 numaralı otobüse binmeleri gerekmektedir. DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların kışlaya alınmaları mümkün değildir. ULAŞIM KROKİSİ J. EĞİTİM K.LIĞI J.OKLL.K.LIĞI 5 KM İNCEK BULVARI O R A N 9 KM ESKİŞEHİR YOLU AŞTİ GÖLBAŞI K Ö P R Ü S Ü K O N Y A Y O L U METRO TABLO 1 TABLO 1 KIZILAY K -13-

17 TABLO 1 SÖZLEŞMELİ VE MUVAZZAF SUBAY KONTENJANLARI SÖZLEŞMELİ SUBAY KONTENJANLARI S.NO SINIF CİNSİYET MİKTAR 1 JANDARMA E 80 2 MUHABERE E 6 3 İSTİHKAM E 2 4 BAKIM E 5 5 İKMÂL E 2 6 MÂLİYE E/B 3 7 PERSONEL E/B 2 8 MÜHENDİS (BİLGİ SİSTEMLERİ) E/B 2 9 DİŞ TABİBİ E/B 4 10 TABİB E/B ECZACI E/B 1 TOPLAM 123 MUVAZZAF SUBAY KONTENJANLARI 1 DİŞ TABİBİ E/B 3 2 TABİB E/B 28 3 SAĞLIK E/B 1 4 MÜHENDİS (İNŞAAT) E 1 5 ÖĞRETMEN (FRANSIZCA) E/B 1 6 ÖĞRETMEN (İSPANYOLCA) E/B 1 7 ÖĞRETMEN(HUKUK) E/B 1 8 ÖĞRETMEN( BEDEN EĞİTİMİ) E 1 TOPLAM 37 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY GENEL TOPLAM

18 TABLO 2 ÜNİVERSİTE ADLARI VE KOD NUMARALARI AÇIKLAMA: TABLO-4 te yer almayan lisans programlarından mezun olan / olacak adaylar başvuruda bulunamazlar. KODU ÜNİVERSİTE ADI KODU ÜNİVERSİTE ADI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 42 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 2 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) 43 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 3 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 44 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 4 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 45 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 5 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 46 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 6 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(AĞRI) 47 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 7 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) 48 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 8 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 49 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 9 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 50 FARUK SARAÇ TASARIM MYO(BURSA) 10 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 51 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV.(İSTANBUL) 11 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 52 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 12 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 53 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 13 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 54 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 14 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 55 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 15 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 56 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 16 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 57 GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ(GAZİANTEP) 17 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 58 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) 18 AVRUPA MESLEK YÜKSEK OKULU(İSTANBUL) 59 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 19 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 60 GEDİK MESLEK YÜKSEK OKULU(İSTANBUL) 20 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 61 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) GELİŞİM EĞİTİM, KÜLTÜR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET 21 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 62 VAKFI İSTANBUL GELİŞİM MYO 22 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 63 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 23 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 64 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 24 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 65 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 25 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 66 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 26 BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 67 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 27 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 68 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 28 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 69 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 29 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 70 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 30 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 71 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 31 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) 72 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.(ANKARA) 32 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 73 İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI 33 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 74 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 34 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 75 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 35 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 76 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 36 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 77 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 37 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 78 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 38 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 79 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 39 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 80 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 40 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 81 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 41 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 82 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -15-

19 TABO 2 ÜNİVERSİTE ADLARI VE KOD NUMARALARI AÇIKLAMA: TABLO-4 te yer almayan lisans programlarından mezun olan / olacak adaylar başvuruda bulunamazlar. KODU ÜNİVERSİTE ADI KODU ÜNİVERSİTE ADI 83 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 124 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 84 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 125 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 85 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 126 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 86 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 127 ORDU ÜNİVERSİTESİ 87 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 128 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 88 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 129 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 89 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 130 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 90 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 131 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 91 İZMİR ÜNİVERSİTESİ 132 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) 92 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 133 PLATO MESLEK YÜKSEK OKULU(İSTANBUL) 93 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 134 RİZE ÜNİVERSİTESİ 94 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 135 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 95 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 136 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 96 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 137 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 97 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 138 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 98 KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİV. (KARAMAN) 139 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 99 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 140 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 100 KAVRAM EĞİTİM VAKFI(İSTANBUL) 141 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 101 KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 142 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 102 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 143 ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 103 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 144 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. (ANKARA) 104 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 145 TOROS ÜNİVERSİTESİ(MERSİN) 105 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 146 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 106 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 147 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 107 KONYA ÜNİVERSİTESİ 148 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) 108 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(KONYA) 149 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 109 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 150 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM 110 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 151 VAKFI BEYKOZ LOJİSTİK MYO 111 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 152 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 112 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) 153 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 113 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ(KAYSERİ) 154 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 114 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 155 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 115 MEVLANA ÜNİVERSİTESİ(KONYA) 156 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 116 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜN. (İSTANBUL) 157 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 117 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 158 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) 118 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 159 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) 119 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 160 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 120 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) 161 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) 121 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 162 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 122 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 163 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURDIŞINDA OLAN, GEÇERLİLİĞİ VE DENKLİĞİ YÖK 123 NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEK OKULU(İSTANBUL) 164 TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ ÜNİVERSİTELER -16-

20 TABLO 3 FAKÜLTE/YÜKSEK OKUL ADLARI VE KOD NUMARALARI AÇIKLAMA: Fakülte isminin tabloda yer alması adayların başvurabileceği anlamına gelmez. TABLO-4 te yer almayan lisans programlarından mezun olan/olacak adaylar başvuruda bulunamazlar. KODU FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL ADI KODU FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL ADI 1 Açık Öğretim Fakültesi 47 Mesleki Eğitim Fakültesi 2 Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 48 Mimarlık Fakültesi 3 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 49 Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 4 Beşeri Bilimler Fakültesi 50 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 5 Bilgisayar Bilimleri Fakültesi 51 Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 6 Deniz Bilimleri Fakültesi 52 Mühendislik Fakültesi 7 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 53 Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi 8 Denizcilik Fakültesi 54 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 9 Devlet Konservatuarı 55 Mühendislik ve Tasarım Fakültesi 10 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı 56 Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi 11 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 57 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 12 Diş Hekimliği Fakültesi 58 Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 13 Eczacılık Fakültesi 59 Orman Fakültesi 14 Edebiyat Fakültesi 60 Sağlık Bilimleri Fakültesi 15 Eğitim Bilimleri Fakültesi 61 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 16 Eğitim Fakültesi 62 Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu 17 Elektrik-Elektronik Fakültesi 63 Sağlık Yüksekokulu 18 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 64 Sahne Sanatları Fakültesi 19 Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu 65 Sanat ve Tasarım Fakültesi 20 Fen Edebiyat Fakültesi 66 Sivil Havacılık Yüksekokulu 21 Fen Fakültesi 67 Siyasal Bilgiler Fakültesi 22 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 68 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 23 Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 69 Spor Yüksekokulu 24 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 70 Su Ürünleri Fakültesi 25 Güzel Sanatlar Fakültesi 71 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 26 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 72 Teknik Eğitim Fakültesi 27 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 73 Teknoloji Fakültesi 28 Hemşirelik Yüksekokulu 74 Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 29 Hukuk Fakültesi 75 Tıp Fakültesi 30 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 76 Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 31 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 77 Ticari Bilimler Fakültesi 32 İktisat Fakültesi 78 Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu 33 İletişim Bilimleri Fakültesi 79 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 34 İletişim Fakültesi 80 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 35 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 81 Tütün Eksperliği Yüksekokulu 36 İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi 82 Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 37 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 83 Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu 38 İnşaat Fakültesi 84 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 39 İşletme Fakültesi 85 Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 40 İşletme ve Ekonomi Fakültesi 86 Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu 41 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 87 Veteriner Fakültesi 42 Kimya Fakültesi 88 Yabancı Diller Yüksekokulu 43 Kimya Metalurji Fakültesi 89 Yer Bilimleri Fakültesi 44 Konservatuar 90 Ziraat Fakültesi 45 Maden Fakültesi 91 Diğer (TABLO-4 teki kaynak lisans programlarının bağlı olduğu 4 Yıllık fakülte ve yüksek okullar) 46 Makine Fakültesi 92 Yurtdışında olan, geçerliliği ve denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş TABLO-4 teki kaynak lisans programlarının bağlı olduğu fakülte/okullar -17-

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU F 2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2322, 2325) (Başvuru

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2013 YILI 3. DÖNEM MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMLARI

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2012 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU F SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2346) (Başvuru koşulları, müracaat, sınav

Detaylı

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU OCAK 2015 TASNİF DIŞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA ÖNSÖZ Bu kılavuz sözleşmeli er kaynağı olarak, yönlendirici amaçla

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak adayların kılavuzda yer alan açıklamaları

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 DİKKAT: İkinci Aşama Seçme Sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet

Detaylı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 DİKKAT!!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: 2001, 3001 ve 4001 Nitelik Kodlarından tercih yapacak adayların, özellikle AŞÇI, KALORİFERCİ, ve ODYOLOG kadro veya pozisyonları

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: 2001, 3001 ve 4001 Nitelik Kodlarından tercih yapacak adayların, özellikle AŞÇI, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, FOTOĞRAFÇI, İŞ VE

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/2 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/2 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/2 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: 2001, 3001 ve 4001 Nitelik Kodlarından tercih yapacak adayların, özellikle AŞÇI, KALORİFERCİ, MUHASEBECİ ve ODYOLOG kadro veya

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Şubat 2008 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI 1.1 UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2 BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR. DİKKAT!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2013-2014 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı