İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: SORULARLA BAĞKUR REHBERİ. Hazırlayan: Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002 35 SORULARLA BAĞKUR REHBERİ. Hazırlayan: Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: SORULARLA BAĞKUR REHBERİ Hazırlayan: Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

3 Bu eserin tüm telif inakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazannm ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. 2. Baskı Eylül 2002 İTO - İstanbul ISBN İTO yayınları için aynntılı bilgi İTO Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi'nden edinilebilir. Tel Faks E. Posta (0212) / (0212) Baskı: Su Matbaacılık Ltd. Şti. Tel : (0212) Faks : (0212) Göktaş Sok. 5/15 Çemberlitaş / İST.

4 S U N U Ş Günümüzde yaklaşık iki milyonun üzerinde aktif, yarım milyon üzerinde pasif sigortalısı ile 3 milyona yakın kişiyi ilgilendiren BAG-KUR Sigortalılığına ilişkin yasa yılında yürürlüğe girmiştir sayılı "Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu" kanunu adlı bu yasa daha sonraları tarihinde 2229 sayılı, tarihinde 2423 sayılı, tarihinde 3165 sayılı, tarihinde 3396 sayılı, tarihinde 4447 sayılı ve son olarak da tarihli 4759 sayılı yasalarla altı kez değişikliğe uğramıştır. Üç büyük Sosyal Güvenlik Kuruluşumuzdan biri olmasına karşın BAĞ-KUR, kendisine özgü yapısıyla belki de çok sık değişen mevzuatıyla üzücüdür ki Sosyal Güvenlik literatürümüzde üzerinde en az çalışılan bir kurumdur. Öte yandan bu denli büyük olan bu Sosyal Güvenlik Kuruluşumuzun özellikle bundan yararlananlarca da az tanındığı bir başka gerçektir. BAĞ-KUR'a ilişkin, gerek bilimsel çalışmaların Üniversite ders kitaplarının birkaçı ile sınırlı olması, gerek bunların büyük ölçüde çok sık değişen mevzuat karşısında yenilikleri içermemesi, gerekse de bu konudaki yargı kararlarının az olması sonucu ortaya çıkan bilgi boşluğunu doldurmak amacıyla 2000 yılında ilk baskısı yapılan bu kitapta; Kurum olarak önce BAG-KUR tanıtılmış, sonra kimlerin BAG-KUR sigortalısı olabileceği, BAG-KUR'dan yararlanma koşullarının neler olduğu ve sigorta kapsamında nelerin yer aldığı soruları yanıtlanmıştır. Böylece bu çalışmada Yasanın uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunların kotarılmasında BAĞ KUR sigortalısına gereksinim duyduğu pratik bilgiler kalın başlıklarla ve yalın bir tarzda aktarılmıştır. "Sorularla Bağ-Kur Rehberi" kitabımızın 2000 yılında

5 yayınlanan birinci baskısı Ticaret Odası üyeleri ile bu alandaki hukuk çevrelerinin ilgisini kazanmış, hatta kimi Üniversitelerin ilgili fakültelerinin anabilim dallarında yardımcı ders kitabı olarak okutulmuştur. Doğaldır ki bu nedenlerle birinci basım hızla tükenmiştir. Yazarı için mutluluk kaynağı olan bu durum kitabın ikinci basısını hazırlama sorumluluğunu da birlikte getirmiştir. Kitabın ikinci baskısı yayına hazırlanırken çalışmaya tarihinde 4759 sayılı yasa ile yapılan mevzuat değişikliği eklenmiş, yeni yargı kararları ve yeni yayınlar işlenmiştir. Kitap bu bağlamda gözden geçirilmiştir. Çalışmanın ikinci baskısının hazırlanmasında, çalışmanın gözden geçirilmesini üstlenen Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa KONUK'a yardımları için teşekkür ederim. Ayrıca kitabın yazım işlerini üstlenen sekreterim Sultan HALICI'nın katkılarını da unutmayacağım. Bu bağlamda bu çalışmanın yapılmasını teşvik eden İstanbul Ticaret Odası yetkililerine de ayrıca şükran duygularımı iletmek isterim. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

6 i Çİ N D E K i L E R SUNUŞ I. BÖLÜM BAĞ-KUR KAVRAMI, KAPSAMI, PRİMLER, BAĞ-KUR SİGORTALILARININ BORÇLANMA ŞEKİLLERİ 1-BAĞ-KUR nedir Türkiye'de BAG-KUR'da sigortacılığa illişkin yasalar ile öteki hukuk kaynaklarını sayabilir misiniz? Sosyal Güvenlikleri BAĞ-KUR tarafından sağlanan kimlerdir? Zorunlu BAĞ-KUR sigortalılığının koşulları nelerdir? Zorunlu BAĞ-KUR sigortalılığı koşulundan olan hizmet sözleşmesi ile bağlı olmaksızın kendi ad ve hesabına çalışmaktan ne anlaşılır? Zorunlu sigortalılık için herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun kapsamında bulunmamak ne demektir? Esnaf, sanatkar ve öteki bağımsız çalışanlardan olma koşulu nedir? sayılı yasanın kapsamı dışında kalanlar kimlerdir? Kapsam dışında kalanlardan 18 yaşını doldurmamış olanların durumunu anlatır mısınız? Türk asıllı yabancılar dışında yabancı uyrukluların konumları nedir? Başka bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkisi olanlar neden

7 BAG-KUR sigortalısı olamazlar? Tarım işi yapanların BAG-KUR'la ilişkisi mevzuatımızda nasıl düzenlenmiştir? İsteğe bağlı BAG-KUR sigortalılıktan kimler yaralanabilirler? Zorunlu BAĞ-KUR sigortalılığı ne zaman başlar? Zorunlu BAĞ-KUR sigortalılığında kayıt ve tescil işlemleri nasıl yapılır? Yeniden sigortalılığa başvuruda yöntem nedir (BUEY md.12)? Yasada sigorta primine ve aylıklara esas olan gelir basamakları saptanmış mıdır? Basamak seçimi ile basamaklara uyum nasıl olacaktır? Basamaklarda bekleme süreleri nelerdir? Zorunlu sigortalılık ne zaman sona erer? İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı ne zamandır? İsteğe bağlı sigortalılıkta başvuru nasıl olur? İsteğe bağlı sigortalılıkta basamakların seçimi ne şekilde olur? İsteğe bağlı sigortalılık nasıl ve ne zaman sona erer? Birden çok Sosyal Güvenlik Kurumu'na üye olanların durumlarını açıklar mısınız? 31 PRİMLER 26- BAĞ-KUR sigortalılığında prim'den ne anlaşılır? BAĞ-KUR prim oranları nedir ve nasıl hesaplanır? BAĞ-KUR sigortalılık primleri nasıl ve ne zaman ödenecektir? Olağanüstü durumlarda prim ödemede kolaylıklar sözkonusu

8 mudur? Yersiz alınan BAĞ-KUR sigorta primleri iade edilir mi? İsteğe bağlı BAĞ-KUR sigortalılığında prim ödemeleri ne kadardır, nasıl ve ne zaman ödenir? 39 BAĞ-KUR SİGORTALILARININ BORÇLANMA ŞEKİLLERİ 32- BAĞ-KUR sigortalıları kaç türde borçlanırlar? Askerlik sürelerinin borçlanılması ne demektir? Askerlikte geçen süreler nasıl borçlanılır? İsteğe bağlı sigortalılığın borçlanılması ne demektir? İsteğe bağlı sigortalılar nasıl borçlanırlar? Yurtdışında geçen sürelerin borçlanması ne demektir? Yurt dışında geçen sürelerde borçlanmada yöntem nedir? Hizmetlerin birleştirilmesi BAĞ-KUR sigortalılığında sözkonusu olur mu? Hangi hizmet süresi hizmet birleştirilmesinde dikkate alınır? Hizmet birleştirmelerinde aylığı bağlayacak kurum hangisidir?.49 II.BÖLÜM BAĞ-KUR'UN SAĞLADIĞI SİGORTA YARDIMLARI YAŞLILIK AYLIĞI, MALULLÜK AYLIĞI, ÖLÜM SİGORTASI, SAĞLIK SİGORTASI YAŞLILIK AYLIĞI 42- BAĞ-KUR'un sağladığı sigorta yardımları nelerdir? Yaşlılık sigortası ne demektir? 53

9 44- Yaşlılık aylığı türleri nelerdir? Yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarını sıralayabilir misiniz? Yaşlılık aylığı koşullarından olan istek koşulunu açar mısınız? Yaşlılık sigortası koşullarından olan PRİM ve KISMİ AYLIK YAŞ KOŞULLARINDAN ne anlaşılmalıdır? Prim ve her türlü borçların ödenmesi koşulu bağlamında neler söyleyebiliriz? İleri yaştakilere bağlanan yaşlılık aylığı düzenlemesi nasıldır? Yaşlılık aylığının hesabında göz önünde bulunduralacak temel ilkeler nelerdir? Tam Yaşlılık Aylığı nasıl hesaplanır? Sayılı Yasayı Değiştiren 4759 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihte ve Daha Önce Bağ-Kur Sigortalısı Olanlar hangi Yaş ve Sürede Emekli Olabileceklerdir? Kısmi Yaşlılık Aylığının hesabı nasıl yapılır? sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihinde eski yasaya göre emekliliğee hak kazamayan kısmi aylık bağlanacaklara hangi yaş ve sürede aylık bağlanır? Yaşlılık Aylığının başlangıcı nedir? Yaşlılık Aylığının ödenmesi ne şekildedir? Yaşlılık Aylığında avans sözkonusu olur mu? Yaşlılık Aylığının haczi mümkün müdür? Hangi oranda aylık hazcedilebilir? Yaşlılık Aylığı talebinde zamanaşımı süresi yasada öngörülmüş müdür?..66

10 60- Yaşlılık Aylığı kesilir mi? Yaşlılık Aylığında bildirim nasıl olur ve bu bildirime itiraz öngörülmüş müdür? Yaşlılık Aylığı alanlar Sosyal Yardım zammından yararlanırlar mı? Yaşlılık Aylığı alanlara vergi iadesi ödemesi yapılır mı? Hem yaşlılık hem malullük maaşına hak kazanan sigortalıya hangisi ödenir? Yaşlılık aylığında toptan ödeme nedir? Yaşlılık Aylığında "Hizmet İhyası" ile ne amaçlanmaktadır? Yaşlılık Aylığı bağlanan kişilere sağlık yardımı yapılır mı? Yaşlılık Aylığı bağlananlardan Sosyal Güvenlik destek primi kesilir mi? 71 MALULLÜK AYLIĞI 69- Malullük kavramından ne anlaşılır? BAĞ-KUR Yasasında malullük nasıl tanımlanmıştır? Malullük Aylığından yararlanma koşulları nelerdir? Malullük Aylığı talebinde nasıl bulunulur? Malullük Aylığı nasıl hesaplanır? Malullük Aylığının başlangıcı ne zamandır? Malullük Aylığının bildirimine itiraz sözkonusu olabilir mi? Malullük Aylığı ne şekilde ödenecektir? Malullük Aylığında avans sözkonusu olur mu? Malullük Aylığında malullüğün denetimi yapılır ve sonuçta

11 aylığın kesilmesi gündeme gelir mi? Malullük aylığında kurumun Rucü (Geri dönme) hakkı var mıdır? Malullük aylığında Sosyal yardım ve vergi iadesi ödemesi yapılır mı? Malullük sigortasında toptan ödeme sözkonusu mudur? Malullük sigortasında primlerin iadesinden ne anlaşılmalıdır?..86 ÖLÜM SİGORTASI 83- Ölüm sigortasında amaçlanan Nedir? Ölüm aylığından yararlanacak olanlar kimlerdir? Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılırken oranlar öngörülmüş müdür? Ölüm aylığına hak kazanabilmenin koşulları nelerdir? Ölüm aylığı için kuruma başvurma nasıl yapılacaktır? Ölüm aylığının hesabı nasıl Yapılır? Bildirim ve itiraz sözkonusu mudur? Ölüm aylığı ne zaman başlar ve ödemesi nasıl olur? Ölüm aylığında toptan ödeme, sosyal yardım zammı ve vergi iadesi sözkonusu olur mu? Ölüm sigortasından bağlanan aylık ne zaman sona erer? Ölüm sigortasından yararlananlar sağlık yardımı ve cenaze masrafı karşılığını alırlar mı? 98 SAĞLIK SİGORTASI 93- BAĞ-KUR Yasası kapsamında olan Sağlık Sigortası uygulaması ne zaman başlamıştır?.101

12 94- Sağlık Sigortasından yararlanacak olanlar kimlerdir? Sağlık Sigortasından yararlanma koşulları nelerdir? Sağlık yardımları kapsamında neler yer alır? Sağlık yardımları ne sürede devam edecektir? BAĞ-KUR sağlık yardımları hizmetlerini gören muayene ve tedavi kuruluşları hangileridir? Sağlık Sigortası hizmetleri hangi gelirlerle karşılanır? Sağlık Karnesinin verilmesi için istenen belgeleri ve Karnenin vize edilmesi koşullarını sayarmısınız? 108 KAYNAKÇA 111 EKLER 115

13

14 I. B o L U M BAĞ-KUR KAVRAMI, KAPSAMİ, PRİMLER BAĞ-KUR SİGORTALILARININ BORÇLANMA ŞEKİLLERİ

15

16 1'BAG'KUR nedir? Bağ-Kur belirli bir prim karşılığında, devlet eliyle esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak üzere, 1479 sayılı yasayla kurulmuş bir sosyal güvenlik kurumudur yılında kabul edilen 1479 sayılı "Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu" Kanunu Resmi Gazetenin , sayısında yayınlanmış ancak Bakanlar Kurulu kanunun 'den itibaren tüm yurtta uygulanmasını tarih, sayılı kararnameyle öngörmüştür. Bağ-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı, ancak mali ve idari bakımdan özerktir. Yasaya göre, Bağ-Kur bir kamu tüzel kişiliğidir. Merkezi Ankara'dadır. Bu kurum kendi yasası yanısıra özel hukuk hükümlerine tabidir. Bağ-Kur-Muhasebei Umumiye, Arttırma Eksiltme ihale yasaları hükümlerine ve Sayıştay'ın vize ve denetimine tabi değildir. Ancak kurumu Yüksek Denetleme Kurulu denetler. 2- Türkiye'de BAĞ-KUR'da Sigortaciiığa liişidn Yasaiarİle Öteld Hul(ul( Kaynaldarını Sayabiiir misiniz? Günümüzde yaklaşık iki milyonun üzerinde aktif, yarım milyonun üzerinde pasif sigortalısı ile 3 milyona yakın kişiyi doğrudan ilgilendiren Bağ-Kur sigortacılığına ilişkin yasa yılında kabul edilmiştir sayılı "Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu" kanunu adlı bu yasa daha sonraları tariiıinde 2229 sayılı, tarihinde 2423 sayılı, tarihinde 3165 sayılı, tarihinde 3396 sayılı, tarihinde 4447 sayılı ve son olarak da tarihli 4759 sayılı yasalarla altı kez değişikliğe uğramıştır. Ayrıca yukarıda sözünü ettiğimiz yasanın uygulama alanını göstermek veya bunun öngördüğü işleri belirtmek üzere bir de "Bağ=Kur

17 Sigortalılarının Hangi Hallerde Çalışma Gücünün En Az Üçte İkisini Yitirmiş Sayılacağına" ilişkin tüzükde yürürlüğe sokulmuştur. Bağ-Kur sigortalılığına ilişkin yönetmelikler ise; Bağ-Kur Yasası ile ilgili tüzüğün uygulanmasını sağlamak üzere çıkartılmıştır. Bunların belli başlı olanlarını şöyle sıralayabiliriz: Bağ-Kur Sigortalıların Gelir Basamaklarının Seçilmesi Hakkında Yönetmelik, Bağ-Kur Üyelerine Verilecek İşletme ve Tesis Kredisine İlişkin Yönetmelik, Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği, Bağ-Kur Sigortalılarının Malûllük Hallerinin Tespitine Dair Yönetmelik, Bağ-kur Sağlık Sigortası Yönetmeliği, Bağ- Kur Sigortalılarının Ödemek Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması -Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Yönetmeliği, Bağ-Kur Sigortalılarının Başvurma Usulleri ile Uymak Mecburiyetinde Oldukları Esaslar ve Tescille İlgili İşlemler Hakkında Hakkında Yönetmelik, Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma, Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik. 5- Sosyal Güvenlikleri BAĞ-KUR Tarafından Sağlananlar Kimlerdir? Sosyal güvenlikleri Bağ-Kur tarafından temin edilen kimseler kurum kapsamına alınışları bakımından iki bölüme ayrılırlar. Bu gruplardan ilkinde yer alanlar "ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILARI" dır. İkinci bölümde yer alanlar ise "İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR SİGORTALILARI" dır. 4- Zorunlu BAĞ-KUR Sigortalılığının Koşulları Nelerdir? Yasa zorunlu Bağ-Kur kapsamına alınmak için üç koşul öngörmektedir. Bunlar şöyle sıralanır: Hizmet sözleşmesi ile bir işverene bağlı olmadan kendi ad ve hesabına çalışmak Belirli meslek grubuna girmek ya da şirketlerin ortaklarından olmak Başka sosyal güvenlik kurumunun kapsamında olmamak

18 Bağ-Kur kapsamına girenler sigortalı olmak hak ve yükümlülüklerinden vazgeçemez ve kaçmamazlar tarihli 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nın 4. maddesinde "Köy ve Mahalle Muhtarlarından Başka bir Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Olmayanları" da Bağ-Kur uygulama alanına sokmuştur. Bu arada Yargıtay 1997 tarihli bir kararıyla (21.HD /47 45 s.karar) muhtar vekillerinin de Bağ-Kur Kanunu kapsamında olduğuna karar vermiştir. Öte yandan yeniden bu görevlere seçilemeyen veya görevden ayrılan muhtarların Bağ-Kur'la ilişkileri yasal primlerini ödedikleri sürece devam eder. 5- Zorunlu BAĞ-KUR Sigortalılığı Koşulundan Olan Hizmet Sözleşmesi İle Bağlı Olmaksızın Kendi Ad ve Hesabına Çalışmaktan Ne Anlaşılır? Zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olacak kişilerin hizmet sözleşmeleri ile bağlı olmaksızın mesleki faaliyetlerini başkasının ad ve hesabına değil, bizzat kendi ad ve hesabına yapması sözkonusudur. Bu bağlamda kişinin gelir vergisi mükellefi olması zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı için yeterli değildir. Ayrıca bu kimsenin bağımsız olarak kendi hesabına çalışması gerekir. Nitekim Y.10.H.D tarih 1428/1547 sayılı kararı ile kendi ad ve hesabına çalışan, primlerini ödeyen ve bir mesleki kuruluşa üye olan bir kişiyi, vergi kaydı olmadığı halde bu nedenle Bağ-Kur sigortalısı saymıştır. Hizmet sözleşmesi ile bağlı olmayan kendi nam ve hesabına çalışan kişilerle ilgili uyuşmazlıklarda, bağımsız çalıştığını ispatlama yükü bunu iddia eden sigortalıya aittir. 6' Zorunlu Sigortalılık İçin Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapsamında Bulunmamak Ne Demektir? Türk sosyal güvenlik sisteminde birden fazla sigortalılığı önlemek amacıyla getirilen bu düzenlemeye göre. Emekli Sandığı, Sosyal

19 Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı yasanın geçici 20. maddesinde belirtilen emekli sandıklarından yararlanan sigortalıların ayrıca Bağ-Kur'dan yararlanması önlenmiştir. Ancak hemen belirtilmelidir ki saydığımız yasalarca öngörülen sigortalılık dışında halen sandıklara üye olan kişilerin Bağ-Kur sigortalısı olmasına yasal bir engel sözkonusu değildir. 7- Esnaf, Sanatkar ve Öteki Bağımsız Çalışanlardan Olmak Koşulu Nedir? 1479 Sayılı yasanın 24.maddesi ile tarihli sayılı "BAĞ-KUR Sigortalıların Başvurma Usulleri ve Uymak Mecburiyetinde Oldukları Esaslar ve Tescille İlgili İşlemler Hakkında Yönetmelik'ln 4. maddesinde sayılan işleri yapanlar zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılırlar. Bu işler şu şekilde sıralanır: a- Esnaf ve sanatkarlar, tüccar, sanayici,' borsa ajan ve acenteleri, mimar ve mühendisler, sigorta prodoktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabibler, veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar, b- Kollektif şirketlerin ortakları c- Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları d- Limited şirketlerin ortakları e- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları f- Donatma iştirakleri ortakları g- Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

20 h- Köy ve mahalle muhtarları Sayılı Yasanın Kapsamı Dışında Kalanlar Kimlerdir? Bağ-Kur Yasası'nın 24. maddesinin 2. bendinde bu yasanın uygulanmasında kimlerin zorunlu sigortalı sayılmamayacağını sıralamıştır. Anılan "kapsam dışı kalanlar" konuyu düzenleyen 279 sayılı genelge de belirtilmiştir. Bunlar; 18 yaşını doldurmamış olanlar Türk asıllı yabancılar hariç, yabancı uyruklular Tarım işi yapanlar Öteki sosyal güvenlik kurumları ile bağlantısı olanlar 1479 sayılı yasanın kapsamı dışında tutulan bu kişiler, aynı yasanın 24. maddesinin ilk bendinde yer alan koşullan sağlamış olsalar bile, aşağıda anlatılacak durumları değişmediği sürece Bağ-Kur sigortalısı olamazlar. S- Kapsam Dışında Kalanlardan 18 Yaşını Doldurmamış Olanların Durumunu Anlatır mısınız? Yasaya göre 18 yaşından küçük olanlar Bağ-Kur'a girecek konumda olsalar bile kapsam dışıdırlar. 24. maddenin ilk bendinde açıkça 18 yaşından söz edildiğine göre Medeni Yasa bağlamında kişiler evlilik ya da mahkeme kararıyla reşit olsalar bile Bağ-Kur sigortalısı olamazlar. Maddede açıkça 18 yaşından söz edildiğine göre Bağ-Kur sigortalısı olmak için kişinin 18 yaşını mutlak surette doldurması gerekir. Öte yandan Bağ-Kur'a sigortalı olabilmek için 24. maddenin birinci bendinin ilk cümlesinde öngörülen koşulları taşıyan ancak 18 yaşını doldurmadıklan halde, tarihine değin Bağ-Kur'a kayıt ve tescili yapılmış olanların, 2229 sayılı yasayla getirilen ek geçici 5. madde bağlamında tarihinde sigortalılıklan sona erdirilmiştir. Buna karşın bunların kazandıkları sigortalılık haklan saklı tutulmuştur. Bu sig-

21 ortalıların tarihinden sonra 18 yaşını tamamlamalarında 279 sayılı Genelgeye göre sigortalılıkları daha önce verilmiş basamak ve Bağ-Kur numarası üzerinden başlatılmıştır. 10- Türk Asıllı Yabancılar Dışında Yabancı Uyrukluların Konumları Nedir? Sigortalı olma koşulunu gerçekleştirseler bile yabancı uyruklular ile vatansızlar Bağ-Kur'un zorunlu sigortalılık uygulaması dışında kalırlar. Yabancı uyruklu kavramı "mülteci, özel statüdeki yabancı, birden fazla yabancı vatandaşlığı olanlar, yabancı devlet vatandaşlığı" olanları içerir. Ancak vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olan kimse yabancı vatandaş değil Türk vatandaşı sayıldığından Bağ-Kur'a üye olabilecektir. Vatansızların Bağ-Kur'a üyeliği konusunda ne Yasa'da ne de "Bağ- Kur Sigortalıların Başvurma Usulleri ve Uyma Mecburiyetinde Oldukları Esaslar ve Tescille İlgili İşlemler Hakkındaki Yönetmelik"te bir hüküm yoktur. Ancak 279 sayılı Genelge ile mevzuattaki bu boşluk doldurulmuş ve vatansızların Bağ-Kur sigortalısı olamayacakları belirtilmiştir. Bağ-Kur üyesi olan bir Türk vatandaşı, vatandaşlığını yitirdiğinde Bağ-Kur sigortalılığı da sona erer. Yani kendilerine malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra Türk vatandaşlığından ayrılanlara anılan aylıklar ödenmez. Ancak bunların yatırdığı primler toptan ödeme yoluyla bu kişilere iade edilir. 11' Başka bir Sosyal Güvenlik Kurumu İle İlişkileri Olanlar Neden BAĞ-KUR Sigortalısı Olamazlar? Mevzuatımızda birden fazla sosyal güvenlik kurumundan yararlanmaya olanak tanıyan düzenlemeler bulunmamaktadır. Kural sosyal güvenlikte teklik ilkesinin uygulanması olduğuna göre, bir sosyal güvenlik kurumu ile bağlantısı olanların, öteki sosyal güvenlik kuruluşlarına üyeliğinden söz edilemeyecektir.

22 1479 sayılı yasanın 24. maddesinde yasayla veya yasanın verdiği yetkiye dayanarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödeyenlerle bu kuruluşlardan malullük, yaşlılık aylığı veya sürekli tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, Bağ-Kur'un kapsamı dışındadır. Ancak dul ve yetim aylığı ya da sosyal kurumundan geçici veya sürekli işgöremezlik geliri alanlar Bağ-Kur'un kapsamına girebilirler. Dul ve yetim aylığı bağlayan kuruluşun türü burada rol oynamaz. Yasanın 24. maddesi bağlamında sigortalı olma koşullarını taşımalarına karşın, noterlerin ve avukatların 506 sayılı yasanın 86. Maddesi uyarınca topluluk sigortası, kapsamında olmaları nedeniyle, meslekleri yanı sıra başka bir işle uğraşsalar bile, 1479 sayılı yasanın kapsamının dışındadırlar. Yargıtay 21.Hukuk Dairesi'nin de belirttiği gibi sosyal güvenlik sistemimizde çifte sigortacılık sözkonusu değildir. Önceden başlayan ve devam eden sigortalılığa öncelik tanınır (Y.21.H.D t, 1997/7339 E, 1998/152 k) 12' Tarım İşi Yapanların BAĞ-KURla İlişkisi Mevzuatımızda Nasıl Düzenlenmiştir? Tarım işi yapanlar gerek 1479 sayılı yasa (Md.24/ll.d), gerekse "Bağ-Kur Sigortalıların Başyurrrıa Usulleri ve Uyma Mecburiyetinde Oldukları Esaslar ve Tescille İlgili İşlemler Hakkında Yönetmelik" (Md.5/d) anlamında sigortalı değildir. Tarım işi kavramı neleri kapsar sorusuna uygulamada net yanıt vermek zordur. Yargıtay birçok kararında bu yönde kimi belirlemelerde bulunmuştur. "Öncelikli davacının fiilen yaptığı balıkçılık faaliyetinin ne olduğu yönetimince ve özellikle vergi dairesinden tüm kayıt ve beyannameler celbedilerek araştırılıp saptanmalı ve sonucuna göre üretime katkısı olmaksızın sadece denizde motorla balık avlama işini bağımsız olarak yapması halinde vergi mükellefi olduğu sürece 1479 sayılı kanunun 24. madde çerçevesinde zorunlu Bağ-Kur'lu sayılmalı, aksine balık

23 üretip satıyorsa tarım işi kabul edilerek 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olduğu edilir. (Y.10.H.D t.1995/5340 E, 1995/5906 k) "Tarım işi yapanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmazlar. Davacı sebze üreticisi olduğuna ve kendi ürettiği sebzeleri sattığına göre yaptığı işin galip yönü tarım işidir" (Y10 H.D /1079), yine Yüksek Mahkeme'ye göre "besicilik"de tarım işidir (Y.10 H.D, /1503). Görülüyorki tarım işi kavram olarak, hayvanlara ya da toprağa yönelik olması farketmeksizin, bakım veya üretim aşamalarını kapsamaktadır. Tarım işi yapanlar 1479 sayılı yasa bağlamında sigortalı sayılmazlarken tarım sanatları olarak adlandırılan tarım işlerinden elde edilen ürünlerin işlenmesine ilişkin faaliyetleri yapanlar ise 1479 sayılı yasanın uygulama alanı içindedirler. 13' İsteğe Bağlı BAĞ'KUR Sigortalılıktan Kimler Yararlanabilir? 1479 sayılı yasa zorunlu sigortalılık yanısıra isteğe bağlı sigortalılıkda öngörmektedir. İsteğe bağlı sigortalılık 1479 sayılı yasanın 2229, 3165 ve 3396 sayılı yasalarla değişik 79 maddesi ile düzenlenmiştir. Ayrıca bu konuda Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği de yürürlüğe girmiştir (R.G /19890). Anılan düzenlemelere göre isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılıktan yararlanabilecek olanlar şu şekilde sıralanabilir: a- Ev kadınları (Bağk Md.79/1, İBSİY Md. 4/a) b- Türkiye'de ikamet eden Türk asıllı yabancı uyruklular (Bağk. Md.79/1, İBSİY Md.4/b) c- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar (İSBSÎY Md. 4/c)

24 d- Yurt dışındaki vatandaşların yanlarında bulunan ve herhangi bir işte çalışmayan eşleri (İBSİY Md4/d) e- Bağ-Kur'a bağlı zorunlu sigortalılık niteliğini yitirenler (İBSİY Md.4/e) f sayılı yasaya göre sigortalı sayılmayanları gösteren 24. maddenin 2. bendinde sayılanlardan tarım işi yapanlar (Bağk. Md. 79/1) Zorunlu Bağ-Kur sigortalı olanlar isteğe bağlı sigortalı olamazlar. İs~ teğe bağlı sigortalılık kapsamına alman ev kadınından ne anlaşılacağı konusunda ise yasada açık bir hüküm yoktur. Ancak ev kadını genel anlayışa göre değerlendirmeli ve meslek sahibi olanları bunun dışında tutmalıdır. Öte yandan Yargıtay'a göre isteğe bağlı sigortalılıkta ev kadınının bu niteliğine itiraz edene ispat yükümlülüğü getirilmiş buna karşın ev kadını olduğuna ilişkin belgeyi ikametgah muhtarlığı dışında bir muhtarlığa onaylatan kadının bizzat ev kadınlığını kendisinin ispat etmesi gerektiği benimsenmiştir. (Y10 H.D ,4319/4967, Y10 H.D , 5087/58 38). Bağ-Kur'a bağlı zorunlu sigortalılık niteliğini yitirenler bir "dilekçe" ile İl müdürlüklerine, yurt dışından olanlar ise Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne başvuracaklardır. İlk kez isteğe bağlı olarak Bağ-Kur sigortalısı olmak isteyen ise başvurularını, "Bağ-Kur İsteğe Bağlı Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Bağ-Kur İl Müdürlüklerine yapacaklardır. 14' Zorunlu BAĞ-KUR Sigortalılığı Ne Zaman Başlar? Sosyal sigortalar yasa yoluyla ve zorunlu olarak kurulur. Sosyal sigortaları özel sigortalardan ayıran en önemli fark da budur. Bu ilke 1479 sayılı yasanın 25. maddesinde de yer bulmuştur. Gerçekten de 25. maddenin 1. fıkrası belirli koşulların gerçekleşmesiyle Bağ-Kur zorun-

25 lu sigortalılığın kendiliğinden başlayacağını hüküm altına almıştır. Yine yasanın 26. maddesi "Sigortalı olmak hak ve yükümlülüklerinden kaçınılamaz. Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlülüklerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler kurulamaz " düzenlemesiyle sigortalılığın zorunluluğunu bir kez daha vurgulamıştır. Buna karşın gerek 25. madde, gerekse Bağ-Kur Sigortalılarının Başvurma Usulleri ile Uymak Mecburiyetinde Oldukları Esaslar ve Tescille İlgili İşlem Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereği Bağ-Kur'da zorunlu sigortalılığın başlaması, sigortalı sayılanların durumlanna göre farklılıklar gösterir. Bağ-Kur Md. 25, BUEY Md. 6'ya göre sigortalılık: a- Gelir vergisi mükellefleri için bu mükellefiyetin başladığı tarihten, b- Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaybı bulunmayanlar, esnaf ve sanatkar sicil memurluğu veya kanunla kurulu meslek kuruluşlanna kaydedildikleri tarihten, c- Limited şirketlerin ortaklan ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, ortaklıklannın başladığı tarihten, d- Anonim şirketlerin kurucu ortakları, k^urucu ortak olduklan tarihten, yönetim kurulu üyeleri için yönetim kuruluna seçildikleri tarihten, e tarihinde muhtar olanlar bu tarihten, daha sonra seçilenler için seçildikleri tarihten itibaren başlar. 15' Zorunlu BAĞ-KUR Sigortalılığında Kayıt ve Tescil İşlemleri Nasıl Yapılır? Bağ-Kur'a başvuru, sigortalı sayılmayı ve sigortalılığın başlangıcını belirleyen bilgileri içeren, kurumca hazırlanan "Bağ-Kur Giriş Bildirgesi" ile yapılır (Ek.1). Bağ-Kur'a giriş bildirgelerinin (BUEY Md. 8);

26 Esnaf ve sanatkarlar ve öteki bağımsız çalışanların vergi dairelerine Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğuna veya yasa ile kurulu meslek kuruluşlarına, köy veya mahalle muhtarlarının mahalli mülki amirliğine onaylattırıldığı tarih başvuru tarihi sayılır basamak belirlenmesinde bu tarih esas olarak alınır. Zorunlu sigortalı sayılanlardan (BUEY Md. 9); Ticaret kazanç veya mesleki kazancı nedeniyle gerçek veya götürü usulde gelir vergisi yükümlüsü olanların giriş bildirgeleri, bağlı bulundukları vergi dairelerince onaylanır. Bu bildirgeler meslek kuruluşlarınca da onaylanabilir. -Limited şirketlerin ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyelerinin giriş bildirgeleri şirket yetkililerince kayıtlı bulundukları ticaret sicil memurluklarınca ayrı ayrı onaylanır. -Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanların giriş bildirgeleri Esnaf ve Sanatkar Sicil Memurluğu'nca veya yasa ile kurulu meslek kuruluşlarınca onaylanır. -Köy veya mahalle muhtarlarının giriş bildirgeleri ise yerel mülki amirlikçe onaylanır. Öte yandan Bağ-Kur yasasına göre sigortalı sayıldıkları tarihten başlayarak en geç üç ay içinde Bağ-Kur İl Müdüriükleri'ne veya vergi daireleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğu'na ya da yasa ile kurulmuş meslek odalarına başvurarak giriş bildirgesi doldurup tescillerini yaptırmayanların tescilleri kurumca re'sen yapılır (BUEY Md.14). Bağ-Kur yasası Md. 24 gereğince bu yasa kapsamına giren zorunlu sigortalıların üç ay içinde başvurarak kayıt ve tescil işlemlerini yaptırmamaları halinde bunlar hakkında kurumca yapılacak başvuru üzerine bağlı bulundukları meslek kuruluşlarınca bir aya kadar disiplin cezası niteliğinde meslekten men cezası verilir. Tekerrür halinde verile-

27 cek meslekten men cezası bir aydan az olamaz (Bağk. K. Md.81). 16' Yeniden Sigortaiıiığa Başvuruda Yöntem Nedir? (BUEYMd, 12) Bağ-Kur'daki sigortalılık niteliğini yitirenlerden daha sonra 1479 sayılı yasanın 24.maddesi kapsamına girenler, kurumca hazırlanan "Yeniden Sigortalılık Formu"nu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairelerine, gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar ise Esnaf ve Sanatkar Sicil Memurluklan'na ya da yasada kurulu meslek kuruluşlarına onaylattıktan sonra üç ay içinde Bağ-Kur İl Müdürlüklerine vererek yeniden sigortalı olurlar. Aynı şekilde, yeniden seçilen köy ve mahalle muhtarları da "Muhtarlar için Yeniden Sigortalılık Formu"nu doldurup yerel mülki amire onaylattıktan sonra üç ay içinde İl Müdürlüklerine vererek yeniden sigortalı olabileceklerdir. Yönetmeliğe göre gerek Bağ-Kur ve gerekse öteki sosyal güvenlik kuruluşları kapsamından çıkarak yeniden Bağ-Kur Yasası kapsamına girenlerin, önceden Bağ-Kur'a fiilen prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigortalılıkları sürer (BUEY Md. 12). 17' Yasada Sigorta Primine ve Ayiildara Esas Oian Geiir Basamaldarı Saptanmış mıdır? Bağ-Kur sigortalısının prim ve aylık tutarına esas olan göstergeler 1479 sayılı yasanın 50. maddesinde 24 basamak şeklinde belirlenmiştir. En düşük basamak bir, en yüksek basamak ise yirmidörttür. Gelir basamaklarını seçmek ve seçilen gelir basamakları üzerinden prim ödemek suretiyle yaşlılık aylığına hak kazanılır. Sigortalı basamak seçiminden ödeme gücüne kadar gelecekteki gereksinimlerini de gözönünde bulundurarak basamak seçiminde dikkatli olması gerekir. Basamak sayısının arttırılmasına, göstergelerin değiştirilmesine, saptanan yeni basamaklarda basamak yükseltilmesi için bekleme süresi ile

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında ka Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları. Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları. Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları Bağkur Hakkında Genel Bilgiler KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayhan BOSTAN * I-GİRİŞ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

YABANCI BİR ÜLKEDEKİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI MALULLÜK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLANLARIN SİGORTALILIĞI

YABANCI BİR ÜLKEDEKİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI MALULLÜK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLANLARIN SİGORTALILIĞI YABANCI BİR ÜLKEDEKİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI MALULLÜK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLANLARIN SİGORTALILIĞI Ayhan BOSTAN* I-GİRİŞ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. MADDE 1. 2004 yılı Ocak ayı ödeme dönemi ile 2005 yılı Ocak ayı ödeme dönemi arasında, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN HANGİ KAYIT VE BELGELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLECEĞİNİN AÇIKLANMASI

EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN HANGİ KAYIT VE BELGELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLECEĞİNİN AÇIKLANMASI EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARINDAN HANGİ KAYIT VE BELGELERE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLECEĞİNİN AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ: Ülkemizdeki şirketler şahıs şirketleri (kolektif şirket, adi komandit

Detaylı

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır.

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır. Giriş Öteden beri var olan Askerlik Borçlanması, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Sigortalının borçlanabileceği süreler başlıklı 41.

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Süleyman TUNÇAY * I-GİRİŞ: Bilindiği gibi 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı VATANDAŞLARIMIZA YURTDIŞINDAN DA BORÇLANMA HAKKI YURTDIŞI BORÇLANMASI ŞİMDİ DAHA KOLAY

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

GENELGE NO: 14/108 İstanbul,

GENELGE NO: 14/108 İstanbul, GENELGE NO: 14/108 İstanbul,03.11.2014 İlgili Birim : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe Konu : Şirket Ortakları İçin Verilmesi Gereken İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgelerinin

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu na 4447 sayılı Kanun ile eklenen ek

Detaylı

Kanun No.: 4447 R.G.: 08.09.1999 Kabul T.: 25.08.1999 Sayı: 23810

Kanun No.: 4447 R.G.: 08.09.1999 Kabul T.: 25.08.1999 Sayı: 23810 o İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU ş (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Güvenlik Destek Primi Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında hiç şüphesiz Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi gelmekte. Peki Sosyal Güvenlik Destek Primini kimler öder? İşte 14 soru

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

DENET VERGİ DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI VE BİLDİRİMLERİ

DENET VERGİ DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI VE BİLDİRİMLERİ DENET VERGİ DUYURU Duyuru Tarihi : 29.02.2016 Duyuru No : 2016/021 Yayımlandığı Yer : Mükellefin Dergisi Mart 2016 - Sayı:147 Dr. Cahit EVCİL E. SGK Başmüfettişi ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı: 8.9.1999 Sayı: 23810)

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı: 8.9.1999 Sayı: 23810) -531- İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 7 16 Haziran 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27966 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/5/2010

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

1479 SAYILI Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu(Bağ-Kur) 24.,25. ve 26. maddeleri ve tarihçesi

1479 SAYILI Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu(Bağ-Kur) 24.,25. ve 26. maddeleri ve tarihçesi 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu(Bağ-Kur) açısından, sigortalılık durumu, sigortalılığın başlangıcı ve sigortalılığın tespiti hususunda bir

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Mart / 2012 SMMM Enver ÇEVİK İçindekiler SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ... 2 A. Sigortalı İşe Giriş Bildirimi... 2 B. İşyeri Bildirgesinin Verilmesi... 3 C.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 10 Kasım 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30236 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU Çalıştığı şirkete, şirket ortağı olan kişinin durumu, sosyal güvenliği konusunda tereddütler yaşanmaktaydı. Basit anlatımla SSK ya mı yoksa

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU. Kanun Numarası : 2926. Kabul Tarihi : 17/10/1983

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU. Kanun Numarası : 2926. Kabul Tarihi : 17/10/1983 6153 TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 2926 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/10/1983 Sayı : 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İSTANBUL YAYIN NO: TİCARET ODASI SORULARLA BAĞ'KUR REHBERİ. Hazırlayan: Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İSTANBUL YAYIN NO: TİCARET ODASI SORULARLA BAĞ'KUR REHBERİ. Hazırlayan: Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU İSTANBUL YAYIN NO: 2000-16 TİCARET ODASI SORULARLA BAĞ'KUR REHBERİ Hazırlayan: Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazannın ismi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR.

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR. 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR Yunus YELMEN * I-Giriş: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre malullük sigortası,

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ 6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ S. Mehmet KELEŞ * 1. Giriş Aynı anda birden fazla statüde sigortalı olmayı gerektirecek şekilde

Detaylı

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Kişi Bakımından Kapsam Sigortalı Sigortalı sayılanlar (5510, m. 4) Kısmen Sigortalı sayılanlar (5510, m. 5) Sigortalı sayılmayanlar (5510,

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/10/1983 Sayı : 18197

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/10/1983 Sayı : 18197 TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 2926 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/10/1983 Sayı : 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-75 28/01/2009 Konu : Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi. GENELGE 2009/17 1- Genel Açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30/04/2008

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/206 Ref: 4/206

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/206 Ref: 4/206 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2016 Sayı: 2016/206 Ref: 4/206 Konu: 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR HAKKINDA BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE YAYINLANMIŞTIR 6745 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER

GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER GENEL SAĞLIK SİGORTASINA İLİȘKİN GENEL BİLGİLER EKİM 2017 Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezi GENEL SAĞLIK SİGORTASI genel sağlık sigortasi

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02.09.2008 SİRKÜLER NO : 680 Ülkemizde yıllardır uygulanan Sosyal Sigortalar, Bağ-Kur ve T.C.Emekli Sandığı Kanunları 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU kapsamında

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek

Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek 1 Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek Hürriyet Gazetesi - 24.12.2012 Emeklilik konusu, neredeyse herkesi yakından ilgilendiriyor. Sosyal güvenlikle ilgili açıkların artması gerekçe gösterilerek, emeklilik

Detaylı

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 19.04.2017/54-1 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ÖZET : 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO -1991-8. Bağ - Kur Rehberi

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO -1991-8. Bağ - Kur Rehberi İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO -1991-8 Bağ - Kur Rehberi istanbul-1991 ONSOZ Bilindiği üzere; 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu, 14.9.1971 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş, Türkiye genelinde 1.10.1972

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER?

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? Mustafa ŞEN 33 * ÖZ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma

Detaylı

Buna göre yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için gerekli şartlar aşağıda açıklanmıştır.

Buna göre yurtdışı borçlanmasından yararlanabilmek için gerekli şartlar aşağıda açıklanmıştır. II- YURTDIŞI BORÇLANMALARI Borçlanmalar hakkında genel bilgi 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında

Detaylı