Uluslararası Sempozyum Konu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sempozyum 2012. Konu"

Transkript

1 Uluslararası Sempozyum 2012 Konu Dinler tarihi bize birçok inancın, mevcut şartlara karşı bir itiraz hattâ bir başkaldırı olarak ortaya çıktığını gösterir. Bu durumda dinlerin, meşruiyetlerini sadece öne sürdükleri birtakım yeni doktrinlere değil, daha ziyade dünyanın nasıl bir yer olması gerektiğine dair vizyonlarına borçlu olduklarını söylemek mümkün. Dolayısıyla hemen hemen bütün dinler, toplumsal eleştirinin temelini oluşturabilecek ciddi bir potansiyeli içlerinde barındırmaktadırlar. Fakat bununla birlikte inançların, içinde bulundukları ortama uyum sağlayabildiklerini de göz ardı etmememiz gerekmektedir. Nitekim tarih; siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik koşullara adapte olan ve hattâ onları meşrulaştıran din örnekleriyle doludur. Bu durumlarda, başlangıçta sergilenen isyankâr tutumun zamanla ortodoksiye, uyumsallığa ve muhafazakârlığa dönüştüğünü görmekteyiz. Ancak bu anlamda bir kurumsallaşmanın, dinlerin yayılabilmeleri ve medeniyetsel atılımlar gerçekleştirebilmeleri bakımından zaruri olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Sempozyumun ana gayesi, eleştiri ve uyum arasındaki bu gerginliğin nitelikleri üzerinde düşünüp konuyu tartışmaya açmaktır. Bu doğrultuda yapılacak olan teorik ve tarihsel analizler ise daha sonra, Avrupa da yaşamakta olan Müslümanların gündelik gerçeklikleri ile ilintilendirilecektir. Amaç son kertede, bu gerçekliğin birtakım (eleştirel) tutumları nasıl ve niçin ortaya çıkardığını, dönüştürdüğünü ve hattâ engellediğini anlamaya çalışmak olacaktır.

2 Program Akışı 28 Nisan 2012, Cumartesi Saat Başlık 10:00 Açılış 10:05 Açılış Konuşması IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün 10:20 Giriş Konuşması Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye) 11:00 1. Oturum: Eleştiri Nedir? Bir Kavramın Tarihi Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. S. Bruckstein Çoruh Bir Felsefi Kavram Olarak Eleştiri; Aydınlanma dan Günümüze Prof. Dr. Anton Leist, Universität Zürich (İsviçre) İslam Düşüncesinde Eleştiri Prof. Dr. Mehmed Said Hatipoğlu (Türkiye) 12:15 Kahve Molası 12:45 2. Oturum: İslam ve Siyasallık Geçmişten Günümüze Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Özsoy İslam Siyaset Tarihinde Ulemanın Rolü Prof. Dr. Hayrettin Yücesoy, Washington University in St. Louis (ABD) Çağdaş İslami Hareketlerin Güç ile olan İlişkileri Dr. Alev Erkilet (Türkiye) 14:00 Öğle Molası ve Yemeği 15:30 3. Oturum: Moderniteyle Uzlaşmak mı? Çağdaş Müslüman Kültürler Oturum Başkanı: Dr. Alev Erkilet Müslüman Dindarlığın Modern Formları Ass. Prof. Ali Zaidi, Wilfried Laurier University (Kanada) Dinin Moderniteye Meydan Okuyuşu İslami Bir Vecibe Olarak Modern Kültüre Karşı Koymak Prof. Dr. Bedri Gencer, Yıldız Teknik

3 Üniversitesi (Türkiye) 16:45 Kahve Molası 17:30 Grup SALSABIL (Mûsikî) 29 Nisan 2012, Pazar Saat Başlık 10:00 Açılış 10:00 4. Oturum: Kendi Vatandaşını Üreten Devlet Din Örneği Oturum Başkanı: Dr. Riem Spielhaus Türkiye de Alevilik Assoc. Prof. Markus Dressler, İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkiye) Avrupa nın Kozmopolit Yahudilik Gelenekleri Prof. Dr. A.S. Bruckstein Çoruh, ha atelier Platform for Philosophy & Art (Almanya) 11:15 Kahve Molası 11:45 5. Oturum: Tavizsiz mi, konformist mi? Avrupa nın Müslümanları (Panel) Moderatör: Eren Güvercin, Yazar / Serbest Gazeteci Oğuz Üçüncü, IGMG Genel Sekreteri Dr. phil. habil. Eberhard Straub, Tarihçi / Gazeteci Aiman A. Mazyek, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ömer Özsoy, Goethe-Universität Frankfurt am Main (Almanya) 13:15 Kapanış Program dilleri Sempozyumda İngilizce, Almanca ve Türkçe olmak üzere üç dil kullanılacaktır. Her üç dil için simultane çeviri hizmeti sunulacaktır.

4 Katılımcılar Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu İstanbul Medeniyet Üniversitesi nde Felsefe bölüm başkanlığını yürütmektedir. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Yazmalar Bölümü nde araştırmacı olarak çalışan Fazlıoğlu kısa bir müddet Kahire de yazmalar üzerinde çalışmalarda bulundu (1994). İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü ne geçti (1996) ve aynı bölümde doktorasını tamamladı (1998). Oklahoma Üniversitesi nde sahasıyla ilgili araştırmalar yaptı ( ). Üniversitelerarası Kurulu ndan doçentlik ünvanını aldı (2005). Felsefe-bilim tarihi ile matematik tarihi ve felsefesi üzerine yoğunlaştı. Özellikle bu yapıların İslam ve Türk medeniyet tarihi içerisindeki gelişmelerini yazma kaynaklara dayanarak incelemekte ve yayınlar yapmaktadır Prof. Dr. Anton Leist Prof. Dr. Anton Leist, Zürih Üniversitesi Pratik Felsefe Profesörü ve aynı zamanda Etik Araştırmalar Merkezi Başkanı. Frankfurt (Main) ve Münih üniversitelerinde felsefe, sosyoloji ve Alman dili ve edebiyatı tahsilinin ardından Berlin Hür Üniversitesi nde araştırma asistanlığı görevinde bulundu. Ardından Frankfurt Üniversitesi nde profesörlük tezini yazan ve doçentlik yapan Leist, 1992 yılından beri Zürih Üniversitesi nde felsefe profesörlüğü yapmakta. Araştırma alanları: Normatif Etik, Meta Etik, Uygulamalı Etik ve Siyaset Felsefesi Aktüel çalıştığı projeler: İş toplumunda adalet; Pragmatizm sonuçları, Eylem Teorisi Prof. Leist Analyse & Kritik (Analiz & Kritik) dergisinin editörlerindendir

5 Prof. Dr. Mehmed Said Hatipoğlu Prof. Dr. Mehmet Said Hatipoğlu Türkiye nin önde gelen ve önemli ilahiyatçılarındandır Burdur doğumlu Hatipoğlu 1954 ile 1958 yılları arası Ankara Üniversitesi nde ilahiyat okudu. Aynı üniversitede 1962 yılında İslami Tenkid Zihniyeti ve Hadis Tenkidi nin Doğuşu isimli doktora tezini tamamladıktan sonra 1967 yılında doçentliğe başlayan Hatipoğlu 1978 yılında profesör ünvanını aldı. Prof. Dr. Mehmet Said Hatipoğlu Ankara Ekolü nün kurucusu olarak bilinir Ass. Prof. Dr. Hayrettin Yücesoy Hayrettin Yücesoy, Washington University in St. Louis de Arap ve İslam bilimleri profesörü olarak çalışmakta. Eğitimi: İstanbul Üniversitesi nde lisansını tamamladıktan sonra Ürdün Üniversitesi nde yüksek lisans eğitimini ve nihayetinde Chicago Üniversitesi nde 2002 yılında doktor ünvanını aldı. Prof. Yücesoy un araştırma alanları: Ortaçağ İslam Tarihi, İslam ın ilk dönem siyasi pratik ve düşünce tarihi, tarih yazımı, Mesih algılayışı ve hareketi, kültürlerarası iletişim. Dr. Alev Erkilet Dr. Alev Erkilet 1962 Ankara doğumludur de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü nü bitirdi ve 1983 te aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve yüksek lisansını 1985 yılında tamamladı yılında aynı üniversitede doktor ünvanını aldı yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü nde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Erkilet, halen toplumsal değişme, modernleşme ve siyaset sosyolojisi/toplumsal hareketler alanında çalışmalarını sürdürmektedir

6 Ass. Prof. Dr. Ali Zaidi Ass. Prof. Dr. Ali Zaidi, Kanada daki Waterloo şehrinin Laurier Üniversitesi nde Global Ölçekli Disiplinlerarası Araştırmalar Departman ında görev yapmakta. Bir sosyal teorisyeni olarak öncelikle sosyal yaşam ve kültürlerarası ilişkiler konularını araştırmaktadır. Bu araştırmalar Zaidi tarafından modernitenin seküler ve kültürel globalleşmesi ve buna karşı alınan önlemler zaviyesinden mercek altına alınmaktadır. Ayrıca ilgi alanına dahil olan konular: İslam ve modernitenin toplumsal-kuramcı bağlamındaki mukayeseli tahlilleri; hermenötik ve iletişim evrimi ; din ve insan bilimleri; din ve bilim arası diskurların kültürel tercümesi yılında Zaidi konuk öğretim görevlisi olarak Leiden in Modern Dünyadaki İslam Araştırmaları Enstitüsü nde (ISIM) bulundu senesinde Essen deki Kültür Bilimleri Enstitüsü nün düzenlediği İslam ve Dinin Yeniden Konumlandırılması başlıklı yaz akademisinde misafir araştırmacı olarak bulundu. International Sociology, Theory, Culture and Society, American Journal of Islamic Social Science dergilerinde bir çok makalesi yayınlanmıştır yılında İslam, Modernite ve İnsan Bilimleri adlı ilk kitabı Palgave Macmillan yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Prof. Dr. Bedri Gencer 1968 İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. Bedri Gencer 1987 ile 1991 yılları arası İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi nin

7 Sosyoloji bölümünde lisansını ve ardından 1991 ile 1993 yılları arasında İstanbul Marmara Üniversitesi nin İktisat Tarihi bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır yılında İstanbul Üniversitesi nde Uluslararası İlişkiler bölümünde doktor ünvanını aldıktan sonra 2000 ile 2009 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi nde doçent olarak görev yapmıştır. Bedri Gencer 2009 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi nde profesör olarak görev yapmakta. Çalışma alanları: toplumsal ve siyasal teoriler Dr. Markus Dressler Dr. Markus Dressler, İstanbul Teknik Üniversitesi nin Sosyal Bilimler Enstitüsü nde doçent olarak görev yapmaktadır. Tahsilini 1997 yılında Marburg ve Giessen üniversitelerinde Din ve İslam Bilimleri üzerine tamamlamıştır yılında Erfurt Üniversitesi nin Max Weber Kültür ve Sosyal Bilimler Araştırma Koleji nde doktor ünvanını almıştır. Uzmanlık alanları: Din bilimleri; İslam bilimleri; Alevilik; Alevilik söylemleri; modern bağlamda sekülerizm ve din; Batı da Sufizm Araştırma alanları: Türkiye de din; Türkiye nin dinleri tarihi; Türk tarih yazımı; din ve siyaset; milliyetçiliğin ve sekülerizmin dine olan etkileri Prof. Dr. A. S. Bruckstein Çoruh Prof. Dr. A. S. Bruckstein Çoruh, felsefeci/kuratör; ha atelier platform for philosophy and art ın kurucusu ve müdürü yılları arası Berlin Martin-Gropius-Bau da gösterilen TASWIR sergisinin kuratörü. Berlin Bilim Enstitüsü nde sürüdürülen Bir Kültür Eleştirisi olarak Yahudi ve İslâmî Hermenötik isimli uluslararası projenin ikinci başkanı ( ). Berlin, Frankfurt ve Kudüs gibi değişik üniversitelerde profesörlük yapan Bruckstein Çoruh un, Yahudilik felsefesi ve görsel teori üzerine birçok yayını bulunmaktadır. Örneğin: Islamische Bildwelten und Moderne (2009); Vom Aufstand der Bilder. Studien zu Rembrandt und Midrasch mit einer Skizze für eine zukünftige jüdischislamische Werkstatt für Wissenschaft und Kunst (2007); Ethics of Maimonides (2004)

8 Eren Güvercin 1980 Köln (Almanya) doğumlu olan Eren Güvercin serbest gazeteci olarak çalışmaktadır. Deutschlandfunk ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gibi değişik radyo kanalları ve gazetelerde yayınları bulunan Güvercin aynı zamanda Alternatif İslam Konferansı nın kurucusudur. Blogu: Oğuz Üçüncü Oğuz Üçüncü, 1969 yılında Almanya nın Hamm kentinde doğdu yılında tamamladığı lise eğitiminden sonra 1994 yılında Dortmund Üniversitesi n makina mühendisliği bölümünden mezun oldu yılında IGMG Hamm-Pelkum Şubesi Gençlik Başkanlığı na seçilen Üçüncü 1991 yılında Ruhr A Bölgesi nin Gençlik Yürütme Kurulu nda göreve başladı de ise Gençlik Teşkilatı Merkez Yürütme Kurulu nda göreve başladı. Şubat 2002 den bu yana IGMG Genel Sekreterliğini yürütmektedir. Kendisi Türk vatandaşıdır, evli ve üç kız çocuğu babasıdır. Dr. phil. habil. Eberhard Straub 1940 doğumlu olan Eberhard Straub tarih, sanat tarihi ve arkeoloji mezunudur. Tarih bölümünde habilitasyon tezini

9 tamamladıktan sonra Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde kültür sanat editörü olarak görev yapmıştır. Serbest yazar olarak çalışan Straub Berlin de yaşamaktadır. Aiman A. Mazyek Babası Suriye asıllı bir mühendis, annesi Alman bir yurtdışı muhabiri olan Aiman A. Mazyek, 1969 Aachen (Almanya) doğumludur yılında orta öğretimini tamamladıktan sonra Kahire de Arapbilimi okumuştur yılları arasında Aachen Üniversitesi nde felsefe, iktisat ve siyasal bilimler bölümlerinde yüksek lisans derecesini elde etmiştir. Ayrıca yılları arasında, aralarında Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) eski başkanı Nadeem Elyas ın da bulunduğu birçok tanınmış bilim adamı ve ilahiyatçı tarafından İslam Dini üzerine eğitim almıştır. Mısır hükümeti tarafından her yıl Kahire de düzenlenen Uluslararası İslam Konferansı na delege olarak katılan Mazyek 2010 yılında Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Genel Başkanlığı na seçilmiştir Prof. Dr. Ömer Özsoy 1963 Kayseri / Bünyan doğumlu olan Ömer Özsoy yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde Kelam ve İslam Felsefesi nin yanı sıra eğitim bilimlerinde öğrenim gördü yılında Sünnetullah: Bir Kur an İfadesinin Kavramlaşması başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi nde doktora çalışmasını tamamladı. Daha sonra Almanya nın Heidelberg ve Göttingen kentlerinde araştırmalarda bulunan Özsoy 2006 yılında Salzburg Üniversitesi nde konuk profesör olarak görev aldı. Halen Frankfurt Johann Wolfgang

10 Goethe Üniversitesi nin İslam Dini Vakıf Kürsüsü nde profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü 1 Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü Türkiye deki mevcut eğitim ve kültür politikaları üniversitelerdeki

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 513 03 09 Fax: 0212 522 46 02 www.ensar.org info@ensar.org DEĞERLER

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

Medya: Gerçeğin Peşinde?

Medya: Gerçeğin Peşinde? Medya: Gerçeğin Peşinde? Sivilleşme ve Medya Konferansı İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul, E-3 Binası 101 No lu Salon 25 Ekim Cumartesi, 2008 9.00-18.30 Bu konferans n gerçekleştirilmesindeki

Detaylı

ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 23-26 Eylül 2014

ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 23-26 Eylül 2014 ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 2326 Eylül 2014 23 EYLÜL 2014 SALI 17:00 Varış 18:00 Açılış Konuşması Dr. HansGeorg Fleck, Daimi Temsilci, Özgürlük İçin Friedrich Naumann Vakfı Türkiye

Detaylı

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR Derleyenler: Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar 393 Sosyoloji 15 - Eğitim Çalışmaları 2 Bu kitapta yer

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR Dış Politika Akademisi TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR (Enerji, Mülteciler, Güvenlik) Dış Politika Akademisi, Bilim ve Medeniyet Kulübü Organizasyonudur. Turgut Özal Üniversitesi

Detaylı

CV Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu

CV Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu CV Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu Prof. Dr. phil. Yasemin Walda Karakaşoğlu M.A. (22.05.1965) Medeni durumu: Evli, iki çocuk annesi (3 ve 8 yaşında) Vatandaşlık: Alman ve Türk vatandaşı (anne Alman, baba

Detaylı

Ayrıntı: 875 Ayrıntı Pedagoji Dizisi: 3. Yükseköğretimin Serbest Düşüşü: Özel Üniversiteler Derleyenler: Serdar M. Değirmencioğlu & Kemal İnal

Ayrıntı: 875 Ayrıntı Pedagoji Dizisi: 3. Yükseköğretimin Serbest Düşüşü: Özel Üniversiteler Derleyenler: Serdar M. Değirmencioğlu & Kemal İnal SERDAR M. DEĞİRMENCİOĞLU 1966 da Ankara Altındağ da doğdu. Evde geçim, ilkokulda yoksul çocukların yaşam mücadelesiyle tanıştı. Babasının Komotini (Gümülcine) Azınlık Lisesi ne atanmasıyla sınırlardan,

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ

ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ Arda Türkmen ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ 1975 İstanbul doğumlu Arda Türkmen, 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden

Detaylı

Yer: Çırağan Sarayı İstanbul - TÜRKİYE Tarih: 30 Ekim 2013 Saat: 10.00 İletişim: +90 312 310 23 68 (11 hat)

Yer: Çırağan Sarayı İstanbul - TÜRKİYE Tarih: 30 Ekim 2013 Saat: 10.00 İletişim: +90 312 310 23 68 (11 hat) Yer: Çırağan Sarayı İstanbul - TÜRKİYE Tarih: 30 Ekim 2013 Saat: 10.00 İletişim: +90 312 310 23 68 (11 hat) 30 Ekim 2013 tarihinde düzenlenecek olan Çalışmaları ile Türk Tarihine Katkıda Bulunan Akademik

Detaylı

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - II / İNSAN 19 Aralık 2009 - İstanbul SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - III / İSLAM, EKONOMİ

Detaylı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ Editör : Sinan Ülgen, EDAM Araştırmacılar : Sinan Ülgen, EDAM Prof. Dr.

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

Prof. Dr. Hasan Özdemir

Prof. Dr. Hasan Özdemir Prof. Dr. Hasan Özdemir Prof. Dr. Hasan Özdemir ve Prof. Dr. Pertev Naili Boratav International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) Kongresi nde (1974-FreiburgAlmanya) PROF. DR. HASAN ÖZDEMİR İN

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü nde...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü nde... , Aralık Sayı 2010 18 Klasik Türk Sanatları Eğitim Merkezi Karma Sergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü nde... Daire Başkanlığımıza bağlı Klasik Türk lere intikalini sağlamak ile yükümlü olduğunu

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK 31 Mart - 06 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanacak olan 50. KÜTÜPHANE HAFTASI nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 01 Nisan 2014 Saat: 09:30 Yer: Milli

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE Rezzan Metan / KalDer Eğitmeni Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Rezzan Metan çalışma hayatına 1981-1985 yılları arasında

Detaylı

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Yazarlık Atölyesi A. Ali Ural Ortadoğu ve Yahudilik Eldar Hasanoğlu Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Mesnevi Okumaları Sezai Küçük Şehir Dersleri: Ada'nın Gizli

Detaylı