BEZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ."

Transkript

1 TEKSTİL FABRİKASI KAPASİTE ARTIŞI (KUMAŞ BOYAMA BÖLÜMÜ) DENİZLİ İLİ, ACIPAYAM İLÇESİ, YASSIHÜYÜK BELDESİ, 101 ADA, 6 PARSEL NİHAİ MAYIS-2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT.TUR.GD.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. Adres:1330.Sokak No: 16/16 Aşağı Öveçler Posta Kodu 06460, ANKARA, TÜRKİYE Telefon Faks Mobil e-posta web : : : : : Bu rapor, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine uygunluğu TR1210-QC lisans nolu sertifika ile TQCSI tarafından belgelendirilmiş olan AK-TEL MÜHENDİSLİK Eğt. Tur. Gd. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. This report is prepared by AK-TEL ENGINEERING CO. whose ISO 9001:2000 Quality Management System is certified by TQCSI. (License no: TR1210-QC)

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE BEZ TEKSTİL BURDUR YOLU ÜZERİ 2. KM YASSIHÜYÜK ACIPAYAM / DENİZLİ TELEFON : FAKS : TEKSTİL FABRİKASI KAPASİTE ARTIŞI (KUMAŞ BOYAMA BÖLÜMÜ) TL DENİZLİ İLİ, ACIPAYAM İLÇESİ, YASSIHÜYÜK BELDESİ, 101 ADA, 6 PARSEL Fabrika Alanı Koordinatları Koor. Sırası : Sağa,Yukarı Koor. Sırası : Enlem, Boylam Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Türü : UTM Türü : COĞRAFİK D.O.M : 27 D.O.M. : -- Zon : 35 Zon : -- Ölçek Fak. : 6 derecelik Ölçek Fak : TOPLAM M 2 Proje Alanı Koordinatları Koor. Sırası : Sağa,Yukarı Koor. Sırası : Enlem, Boylam Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Türü : UTM Türü : COĞRAFİK D.O.M : 27 D.O.M. : -- Zon : 35 Zon : -- Ölçek Fak. : 6 derecelik Ölçek Fak : TOPLAM M 2 Koor. Sırası : Sağa,Yukarı Koor. Sırası : Enlem, Boylam Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Türü : UTM Türü : COĞRAFİK D.O.M : 27 D.O.M. : -- Zon : 35 Zon : -- Ölçek Fak. : 6 derecelik Ölçek Fak : TOPLAM M 2

3 PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) ÇED HAZIRLAYAN KURULUŞ/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI ÇED HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADRESİ, TELEFON, VE FAKS NUMARALARI SUNUM TARİHİ (GÜN, AY, YIL) EK-I: MADDE 27- TERBİYE İŞLEMLERİNDEN KASAR (HAŞIL SÖKME, AĞARTMA, MERSERİZASYON, KOSTİKLEME VE BENZERİ.) VEYA BOYAMA BİRİMLERİNİ İÇEREN İPLİK, KUMAŞ VEYA HALI FABRİKALARI, (3.000 TON/YIL VE ÜZERİ). AK-TEL MÜH. EĞT. TRZ. GD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Sokak No: 16/16 Aşağı Öveçler / ANKARA Telefon : (312) Faks : (312)

4 İçindekiler Sayfası Sayfa No BÖLÜM 1. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ Projenin konusu, yatırımın tanımı, işletme süresi (hesaplamalar), hizmet maksatları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, zamanlama tablosu, Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, üretim yöntemleri ile teknolojiler, proses akım şeması, (şema üzerinde kirletici kaynakların gösterilmesi emisyon ve atıksu), kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, Proje için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin miktarları, nasıl ve nereden temin edileceği, Projede üretilecek nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, nerelere ne kadar nasıl pazarlanacakları ve depolanması, 1.5 Proje kapsamında kullanılacak makinaların, araçların ve aletlerin miktar ve özellikleri, Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi, 16 BÖLÜM 2. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU Bölgeye ilişkin varsa 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli yürürlükte bulunan planlar (bu planların proje özeti ekine plan hükümleri ve lejant paftası ile birlikte verilmesi ve aslının aynıdır damgasının vurulması) ve faaliyet alanının 1/ ölçekli harita üzerinde işaretlenmesi, 1/ ve 1/5000 lik halihazır harita üzerinde faaliyet alanı merkezli 1 km lik yarıçap üzerinde yer altı sularını, yerüstü sularını ve deprem kuşaklarını gösterir analiz, jeolojik yapı, köy yerleşik ve sanayi alanları, ulaşım ağı, enerji nakil hatları, arazi kabiliyeti, koruma alanları, diğer stratejik bölgeler ve bu stratejik bölgelerin etkilenen alanlarının gösterimi, Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri,) Arazinin mülkiyet durumu, koordinatları, faaliyet alanına ait panoramik fotoğrafların eklenmesi, BÖLÜM 3. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ (Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı) Jeolojik Özellikler (Bölge ve inceleme alanı jeolojisi, büyük ölçekli jeolojik harita ve stratigrafik kesit) Doğal Afet ve Deprem Durumu a Doğal Afet Durumu ( Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve su baskını gibi 7269 sayılı yasa kapsamındaki afet durumuna yönelik açıklamalar) b Deprem Durumu (Faaliyet alanını içine alan büyük ölçekli diri fay haritasının eklenmesi, raporda fayların proje alanına uzaklıkları ve etkileri, Türkiye Deprem Bölgesi 29 Haritasının eklenmesi) 3.3 Hidrojeolojik özellikler ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri (Sahanın genel karakteri, yeraltı su seviyesi, yeraltı suyundan faydalanma durumu, mevcut her türlü keson, derin, artezyen v.b. 30 kuyu) 3.4 Proje yeri ve yakın çevresine ilişkin hidrolojik özelliklerin verilmesi, yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, a Projenin göl, baraj, gölet, akarsu ve diğer sulak alanlara göre mesafesi b İçme, kullanma ve sulama amaçlı kullanım durumları, 42

5 Flora ve Fauna [ proje alanı ve bölgesinde olabilecek her bir türün (flora ve fauna); hangi yöntemle (literatür, gözlem vs) tespit edildiği, bölgedeki dağılımları ve bolluk miktarları, IUCN kriterlerine göre tehdit kategorileri, Uluslar arası anlaşmalara göre (Bern Sözleşmesi Ek-1 ve Ek-2 ile) koruma statülerinin listelenmesi, literatür çalışmalarında güncel kaynakların kullanılması,] Meteorolojik ve İklimsel Özellikler.(Bölgenin genel iklim koşulları, sıcaklık, yağış, nem dağılımı, buharlaşma durumu, sayılı günler dağılımı, rüzgar dağılımı, standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri,) Toprak Özellikleri (Toprak yapısı ve arazi kullanım kabiliyet sınıfı, yamaç stabilitesi, sahanın erozyon açısından durumu, doğal bitki örtüsü olarak kullanılan mera, çayır v.b.) Tarım ve hayvancılık, (Tarımsal gelişim proje alanları, sulu ve kuru tarım arazilerin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları, hayvancılık türleri, adetleri ve beslenme alanları,) Koruma Alanları ( Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), bunların proje alanına mesafeleri ve olası etkileri, Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler (Ağaç türleri, miktarları, kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı; bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, proje yerinin ormanlık sahaya mesafesinin belirtilmesi, Proje yeri ve etki alanının mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi (toprak, hava, su ve radyoaktif v.b. kirlilik açısından değerlendirmenin yapılması varsa analiz sonuçlarının eklenmesi), BÖLÜM 4. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır; bu etkileri önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır.) Arazinin hazırlanması ve yapılacak işler kapsamında nerelerde, ne miktarda ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat artığı malzemelerin nerelere taşınacakları, 77 nerelerde depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları, 4.2 Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler, Yerleşimler (işletme sırasında yerleşimlere olabilecek etkiler ve alınacak önlemler) Nüfus Hareketleri (işletme döneminde sağlanacak istihdam, ekonomik değişiklikler, göç hareketi) Proje kapsamındaki elektrifikasyon planı, Proje kapsamında su temini sistemi planı, suyun nereden temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, oluşacak atık suların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri ve deşarj 82 edileceği ortamlar, atıksu arıtma tesislerinin tipi ve özelliklerinin açıklanması (Burada gerekli izinler alınmalı ve izin belgeleri rapora eklenmelidir.) Proses akım şemasında atıksuların prosesin hangi aşamasında oluşacağının belirtilmesi, Atıksu debisinin hesaplanması ile ilgili teknik açıklama (Kullanılan ekipmanlar, flote oranları, vardiya sayısı ve şarj sayısı ile ilişkilendirilmek suretiyle) Proje ünitelerinde ve diğer ünitelerde kullanılacak yakıt ve yardımcı yakıt türleri, miktarları, nereden nasıl sağlanacağı ve kimyasal analizleri, yakıtların hangi ünitelerde ne miktarlarda yakılacağı ve kullanılacak yakma sistemleri, oluşacak emisyonlar ve 97 alınacak önemler, 4.8 Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde üretim nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, gürültüyü azaltmak için alınacak 111 önlemler, 4.9 Proje kapsamında, inşaat ve işletme döneminde meydana gelebilecek katı, tehlikeli (atık yağ, vs.) ve tıbbi atıkların cinsi, miktarı ve özellikleri, ne şekilde bertaraf edileceği, 118

6 Proje kapsamında işletme döneminde kullanılacak maddelerden, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik olanların, taşınmaları, depolanmaları ve kullanımları, Proje kapsamında işletme döneminde insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar, alınacak önlemler Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergahı, şekli, güzergah yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı, mevcut trafik yoğunluğu, yerleşim yerlerine göre konumu, faaliyet için kullanılacak araçları kaldırıp kaldıramayacağı, yapılması düşünülen tamir, bakım ve iyileştirme çalışmaları vb.) Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, (tesis izni ve açılma ruhsatı ile ilgili bilgilerin ve taahhüdün yer alması), Acil eylem planı (ünitelerde meydana gelebilecek muhtemel kaza, yangın, deprem ve sabotaja karşı alınması gerekli önlemler), İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler. (Arazi ıslahı, Rehabilitasyon ve Rekreasyon çalışmaları), BÖLÜM 5. HALKIN KATILIMI 133 BÖLÜM 6. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ (Bu bölümde projenin genel özeti yapılarak ilgili yönetmeliklere uyacağının taahhüdünün verilmesi.) 134 EKLER: NOTLAR VE KAYNAKLAR: NU HAZIRLAYANLARIN TANITIMI: (ADI SOYADI, MESLEĞİ, ÖZGEÇMİŞİ, REFERANSLARI, RAPORDAN SORUMLU OLDUĞUNU BELİRTEN İMZASI VE NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ,)

7 Tablolar Listesi Sayfa No Tablo-1 Proje Zamanlama Tablosu 5 Tablo-2 İplik Bobin Boyama Tesisinin Yıllara Göre Üretim Miktarları 10 Tablo-3 Kumaş Boyama Bölümü Yıllık Üretim Miktarları 11 Tablo-4 Kumaş Boyama Bölümünde Kullanılacak Kimyasal Malzemeler 12 Tablo-5 Makine- Teçhizat Listesi Yılları Arasında Denizli ve Civarında Meydana Gelen Depremlere Ait Tablo-6 Hasar Durumu 18 Tablo-7 Fabrika alanı koordinatları 22 Tablo-8 Proje alanı koordinatları 22 Tablo-9 Denizli İlinde Kaya Düşmesine Maruz Alanlar 28 Tablo-10 Denizli İlinde Heyelan Afetine Maruz Alanlar 28 Tablo-11 Acıpayam İlçesi Sınırları İçindeki Yeraltı Suyu Sulama Tesisleri 34 Tablo-12 Acıpayam ilçesinde Toprak-Su Kooperatiflerince İşletilen Sulamalar 35 Tablo-13 Denizli İlinin İçme suyu Kaynakları 42 Tablo-14 Proje alanı ve yakın çevresinin florası 44 Proje Alanı ve Yakın Çevresinde saptanan ve Habitat Özelliği Bakımından Tablo-15 Bulunması Muhtemel İkiyaşamlı (Amphibia) Türleri, Korunma Durumları ve 47 Statüleri Proje alanı ve yakın çevresinde saptanan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması Tablo-16 muhtemel Sürüngen (Reptilia) türleri, Korunma Durumları ve Statüleri 48 Proje alanı ve yakın çevresinde saptanan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Tablo-17 Muhtemel Kuş(Aves) Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri 49 Proje etki alanında saptanan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma olasılığı yüksek Tablo-18 olan Memeli (Mammalia) türleri, korunma durumları 50 Tablo-19 Meteorolojik Ölçümler ve Sonuçlar 56 Tablo-20 Tarım Alanlarının Kullanılma Durumu 58 Tablo-21 Denizli ili Arazi Durumu 59 Tablo-22 Denizli İlinin Tarım Arazisi Kullanım Durumu 60 Tablo-23 Denizli İlinin Tarla Arazisi Kullanım Durumu 60 Tablo-24 Denizli İli 2007 Yılı Buğdaygillerin Ekim Alanları ve Üretim Miktarları 61 Tablo-25 Denizli İli 2007 Yılı Yem Bitkilerinin Ekim Alanları ve Üretim Miktarları 61 Tablo-26 Denizli İli 2008 Yılı Endüstriyel Bitkilerin Ekim Alanları ve Üretim Miktarları 62 Tablo-27 Denizli İline Ait Meyve Ağaçları Çeşitleri ve Üretimleri 63 Tablo-28 Denizli İline Ait Sebze Ekim Alanları ve Üretimleri 64 Tablo-29 Denizli İlinde Gerçekleştirilen Örtü Altı Tarımı 65 Tablo-30 Denizli İlinin Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Ürün Çeşidi 66 Tablo-31 Denizli İlinin Küçükbaş Hayvan Varlığı ve Ürün Çeşidi 66 Tablo-32 Denizli İlinin Kümes Hayvan Varlığı ve Ürün Çeşidi 66 Tablo-33 Denizli deki su ürünleri 67 Tablo-34 Denizli İlinin Arı (Kovan) Varlığı 67 Tablo-35 Yerleşim Yerlerine Olan Uzaklıklar 80 Tablo-36 Çalışacak Personel Sayısı 81 Tablo-37 SKKY Tablo 10.3 ye Ait Değerler 85 Tablo-38 Birim işlem başına su sarfiyatı 86 Tablo-39 Toplam Su Miktarı 96 Tablo-40 Proje Kapsamında Kullanılan / Kullanılacak Kazanların Özellikleri 97 Tablo-41 Abak kullanılması halinde hesaplamaların abak üzerinde gösterilmesi 97 Tablo-42 Tesiste Bulunan Baca Yükseklikleri ve Hızlarının Değerlendirmesi 103

8 Tablo-43 Baca-1 e Ait Özellikler ve Ölçüm Sonuçları 104 Tablo-44 Baca-2 ye Ait Özellikler ve Ölçüm Sonuçları 105 Tesiste Gerçekleşen Emisyonların Kütlesel Debileri ve SKHKK Yönetmeliği Sınır Tablo-45 Değerleri 106 Tablo-46 Tablo 4.1 Yeni tesisler için S Değerleri 107 Tablo-47 S Değerleri 107 Tablo-48 Doğalgaz Bacası Abak Hesabı 107 Tablo-49 Motorinin Kimyasal Özellikleri 109 Tablo-50 Dizel Araçlardan Yayılan Kirleticiler için Emisyon Faktörleri (kg/t) 109 Tablo-51 İnşaat Süresince İş Makinelerinden Kaynaklanan Toplam Emisyon Miktarları 110 Tablo-52 Hafriyat İşlemlerinde Kullanılacak Ekipmanlar 111 Tablo-53 Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 112 Tablo-54 Teçhizat Tipi ve Net Güç Seviyesine Göre Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri 113 Tablo-55 İnşaat Aşaması Gürültü dağılımı 114 Tablo-56 Makine-Teçhizata Ait Gürültü Düzeyleri 115 Tablo-57 İşletme Aşaması Gürültü Dağılımı 116 Tablo-58 Genel Atık Tablosu 118 Tablo-59 Tehlikeli Atıklar ve Kodları 122 Şekiller Listesi Sayfa No Şekil-1 Kumaş Boyama İş Akım Şeması 9 Şekil-2 İpliği Boyalı Kumaş İş Akım Şeması 10 Şekil-3 Diri Fay Haritası 19 Şekil-4 Stratigrafik Kesit 26 Şekil-5 Fayların Proje Alanına Uzaklıklarını Gösterir Diri Fay Haritası 30 Şekil-6 Etüt Sahasının Türkiye deki Yeri 33 Şekil-7 Denizli ili Su Kaynakları Potansiyeli 34 Şekil-8 Denizli İli Su Kaynakları Potansiyeli Baraj ve Göletleri 39 Şekil-9 Atıksu Arıtma Tesisi İş Akım Şeması 92 Şekil-10 Baca-1 Abak hesabı 98 Şekil-11 Baca-2 Abak hesabı 100 Şekil-12 Doğalgaz kazanı bacası abak hesabı 108 Şekil-13 Proje Alanının Yerleşim Yerlerine Uzaklıklarının Gösterilmesi 128 Şekil-14 Proje alanı trafik yükü haritası 128 Şekil-15 Genel Acil Müdahale Planı 131 Şekil-16 Yerel ve Ulusal Gazete İlanları 133 Fotoğraflar Listesi Sayfa No Fotoğraf-1 Gökpınar Barajı Su Toplama Havzası ve Baraj Gölünün Membadan Görünüşü 36 Fotoğraf-2 Acıgöl 37 Fotoğraf-3 Işıklı Gölü 38 Fotoğraf-4 Adıgüzel Baraj Gölü 38 Fotoğraf-5 Eşen Göleti ve Eskere Ormanları 40 Fotoğraf-6 Büyük Menderes Nehri 41

9 Grafik Listesi Sayfa No Grafik-1 Denizli de 2008 yılına ait hava kirliliği aylara göre ölçüm sonuçları 74 Grafik-2 Baca-1 J Değerinin Belirlenmesi için Diyagram 99 Grafik-3 Baca-2 J Değerinin Belirlenmesi için Diyagram 101 Grafik-4 İnşaat esnasında gürültü dağılımı 115 Grafik-5 İşletme esnasında gürültü dağılımı 117

10 EKLER LİSTESİ Ek 1 Ek 2 Ek 3A Ek 3B Ek 4 Ek 5 Ek 6A Ek 6B Ek 7 Ek 8 Ek 9 Ek 10 Ek 11A Ek 11B Ek 12 Ek 13A Ek 13B Ek 14A Ek 14B Ek 14C Ek 15 Ek 16 Ek 17 Ek 18 Ek 19A Ek 19B Ek 20 Ek 21 Ek 22A Ek 22B Ek 23 Ek 24 Ek 25 Ek 26 Ek 27A Ek 27B Ek 28A Ek 28B Ek 28C Ek 29A Ek 29B Ek 30 Ek 31 Ek 32 : Yer Bulduru Haritası : 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita : Google Earth Görüntüsü : Proje Alanı Fotoğrafları : Deprem Haritası : Duyarlı Yöre Haritası : 1/1.500 Ölçekli Uygulama İmar Planı : 1/3.000 Ölçekli Nazım İmar Planı : Yer altı Suyu Kullanma Belgeleri (2 Adet) : Denizli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Görüşü : 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Lejant ve Hükümleri : Arazi Etüt Üst Yazısı : İplik Bobin Boyama Tesisi Yapı Kullanma İzin Belgesi : Kumaş Boyama Ünitesi Yapı Ruhsatı : Yassıhüyük Belediye Başkanlığı Yazısı : 1/1.000 Ölçekli Tesis İçi Makine Yerleşim Planı : 1/1.700 Ölçekli Vaziyet Planı : 2007 ÇED Olumlu Kararı : 2010 ÇED Gerekli Değildir Kararı : 2012 ÇED Gerekli Değildir Kararı : Tapu Senedi : Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi : Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalaj Atıkları Alım Sözleşmesi : İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı : 1/ Ölçekli Halihazır Etki Haritası : 1/5.000 Ölçekli Halihazır Etki Haritası : 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası : Tıbbi Atık Sözleşmesi : Atıksu Analiz Raporu : Deşarj İzin Belgesi : Arazi Varlığı Haritası : Acil Eylem Planı : Güvenlik Bilgi Formları : Yangın İçin Alınan Önlemler Yeterlidir Yazısı : Arıtma Çamuru Sözleşmesi : Arıtma Çamuru Analizi : Atıksu Deşarjı İle İlgili Bez Tekstil in Bakanlık Başvuru Yazısı : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yazısı : Denizli Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü MÇK Karar Yazısı : Yassıhüyük Belediyesi Kanalizasyon Bağlantı Yazısı : Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi : Tehlikeli Ve Tehlikesiz Atıklar İçin Geri Dönüşüm Ve Bertaraf Sözleşmesi : Emisyon Ölçüm Raporu : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Görüşü

11 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 1.1.Projenin konusu, yatırımın tanımı, işletme süresi (hesaplamalar), hizmet maksatları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, zamanlama tablosu, Denizli ili, Acıpayam İlçesi, Yassıhüyük Beldesi, 101 Ada, 6 Parsel de 6.765,5 m 2 lik alanda yer alan fabrikada İplik Bobin Boyama yapılmakta olup, söz konusu tekstil fabrikası için Merit Tekstil Bobin Boyama Gıda ve Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına, tarihinde ÇED Olumlu kararı verilmiştir.(ek-14a) tarihinde alınmış ÇED Olumlu kararına istinaden ton/yıl kapasite ile İplik Bobin Boyama Tesisi işletilmeye başlanmıştır. ÇED Olumlu kararı alınmasından sonra Merit Tekstil Bobin Boyama Gıda ve Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin tarihinde şirket ismi değiştirilmiş olup, söz konusu tesis 2008 yılından bu yana Bez Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak faaliyetine devam etmektedir. Merit Tekstil Bobin Boyama Gıda ve Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına çıkmış ÇED Olumlu kararının Bez Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. için de geçerli olduğuna dair Denizli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yazısı Ek-8 de sunulmuştur. Mevcut İplik Bobin Boyama tesisi için ÇED Olumlu kararı alınmasından sonra 2010 ve 2012 yıllarında kapasite artışı yapılmış olup, konu ile ilgili, ve tarihlerinde alınmış ÇED Gerekli Değildir Belgeleri Ek-14B ve Ek-14C de sunulmuştur. Buna göre ton/yıl olan İplik Bobin Boyama Kapasitesi 2010 yılında ton/yıl a, 2012 yılında ise ton/yıl artış ile ton/yıl a çıkarılmıştır. Söz konusu proje kapsamında, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yassıhüyük Beldesi, 101 Ada, 6 Parsel de toplam m 2 alan üzerinde kurulu, Bez Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen Tekstil Fabrikası içerisinde, daha önce depo alanı olarak kullanılan ve 2012 yılı başında alınan ÇED Gerekli Değildir Kararı sonrası ton/yıl kapasite ile Kumaş Boyama Bölümü kurulması planlanmış m 2 lik bu alanda kapasite artışı yapılması öngörülmektedir. Söz konusu alan için 2012 yılı başında izin alınmasına karşın henüz makine-ekipman yerleşimi yapılarak faaliyete başlanmamıştır. Projeye konu kapasite artışında Kumaş Boyama Bölümü nün kapasitesi ton/yıl dan ton/yıl a çıkarılması planlanmaktadır. Proje kapsamında m 2 lik izni alınmış ve Kumaş Boyama Bölümü kurulması planlanmış alana ilaveten yeni bir kapalı alan inşa edilmesi de söz konusudur. Kumaş Boyama Bölümünün kurulması planlanan m 2 lik alanın hemen yanında m 2 lik alanda inşaat çalışması yapılacaktır. Mevcut İplik Bobin Boyama tesisinin Yapı Kullanma İzin Belgeleri Ek-11A da, Kumaş Boyama Ünitesinin Yapı Ruhsatı Ek-11B de sunulmuştur. Proje alanı Denizli M22c4 paftasında yer almaktadır. Proje alanını gösterir yer bulduru haritası Ek 1 de, 1/ ölçekli topografik harita Ek-2 de, proje alanı uydu görüntüsü ve alan fotoğrafları Ek-3A ve Ek-3B de sunulmuştur. 1

12 Bez Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. nin merkezi Denizli ili, Merkez ilçesinde yer almaktadır. Buradaki fabrikada dokuma ve haşıllama yapılmakta olup, söz konusu tesis için gerekli izinler alınmıştır. Bez Tekstil e ait fabrikalara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Kumaş Üretim Tesisi Bez Tekstil dokuma işletmesi 1992 yılı Ekim ayında, Denizli nin Merkez ilçesinde kurulmuştur m 2 arazi üzerinde m 2 kapalı alana sahip üretim tesisinde teknolojinin de takibi ile makine parkı sürekli yenilenip, geliştirilerek kaliteye hitap eden üretim gerçekleştirilmektedir. Bu yeni makine parkuru ve deneyimli personel kadrosunu bünyesinde birleştiren Bez Tekstil, ipliği boyalı gömleklik kumaş üretmenin gerektirdiği tüm esneklik ve hızlı üretim şartlarına sahip olarak kaliteli üretim ilkeleri ile müşterilerine hizmet vermektedir. Ham kumaş kontrol ve mamul kumaş kontrol olarak ürün müşteriye 1. kalite olarak sunulmaktadır. Mevcut tesiste kumaş kalite biriminde 5 adet kontrol makinesi mevcuttur. Iskarta kumaşların bekletildiği kırmızı red alanı ile 1. kalite kumaşlara karışması, sevki önlenmektedir. Her top barkot sistemi ile izlenerek, kumaş deposunun düzeni sağlanmakta ve her top üzerinde izlenebilirlik etiketleri bulunmaktadır. İplik Bobin Boyama Tesisi Bez Tekstil iplik bobin boyama işletmesi 2004 yılı Şubat ayında, Denizli nin Acıpayam ilçesi, Yassıhüyük kasabasında m 2 arazi üzerinde kurulmuştur ,5 m 2 kapalı alana sahip işletmede, gelişen teknolojinin iplik boyamadaki güncel eğilimlerine uygun üretimi bünyesinde oluşturmuştur. 4 ton/gün ile üretime başlayan firma, 2006 yılı başında makine parkuruna yatırım yapmış, SSM aktarma makineleri ile FONG S boyama kazanlarını üretime dahil ederek kapasitesini yaklaşık 10 ton/gün e çıkarmıştır. Mevcut tesiste, pamuk ve pamuk karışımlı iplikler, pamuk lycra (core yarn), viskon, keten ipliklerin reaktif ve indanthren boyamaları, polyester elyaf çeşitlerinde dispers boyamaları yapılmaktadır. Kumaş Boyama Bölümü Kumaş Boyama Bölümü nde boyama işlemine tabi tutulacak ham kumaşlar, işletmeden veya gerek duyulduğunda dışarıdan hazır olarak temin edilecektir. Tesiste ham kumaşlar depo kısmına alındıktan sonra müşterinin isteğine göre partilenerek mal açma işlemine hazırlanır. Partileme işlemi tamamlanan mal, müşteri siparişine göre bir üretim programı gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen programa göre hammadde olarak tesise gelen kumaş, ilk önce top açma makinasında göz göz açılarak boyamaya hazırlanır. Top açma makinasında açılan kumaş proseste ters çevrilmesi gerekiyorsa ters çevirme makinasında ters düz yapılarak üretim planında belirlenen iş akım 2

13 şemasına uygun olarak boya kazanlarında kumaş boyama işlemine tabi tutulur. Talep olması durumunda boyamadan önce kumaşlar kasar işlemine tabi tutulurlar. Tekstil sanayi, yüksek istihdam hacmi ve aynı zamanda yarattığı katma değer büyüklüğü bakımından Denizli'nin önde gelen sanayi sektörü durumundadır. Günümüzde, özellikle son yıllarda hazır giyim ihracatının teşvik edilmesiyle birlikte, Denizli dokuma sanayi konfeksiyon üretimine de yönelmiş, bir taraftan yalnızca konfeksiyon üretimi için yeni fabrikalar kurulurken, bir yandan da iplik ve dokuma fabrikaları yenileme yatırımlarına hız vermişlerdir. Proje kapsamında m 2 lik izni alınmış ve Kumaş Boyama Bölümü kurulması planlanmış alanda ve hemen yanında m 2 lik yeni bir alanda yeni makinalar eklenerek kapasite artışı yapılacaktır. Kumaş Boyama Bölümü ne dokumadan gelen ham kumaş, istenilen fiziki ve kimyasal özelliklerin kumaş üzerine verilmesi için yakma, haşıl sökme, kasar, merserize, boyama, yıkama, kurutma, ara kontrol, apre ve sanfor gibi işlemlere tabi tutulacaktır. Yatırımın Tanımı Boyama prosesinin ilk adımı olan kasar işleminde kumaşın bünyesindeki elyaf dışındaki maddelerin uzaklaştırılması ve kumaşın boyanması sırasında hidrofil (su tutuculuk) özelliğinin artırılması amacıyla yapılan işlemlerin tamamıdır. Boyama öncesi kumaşın üzerindeki yağları, mumları uzaklaştırmak (kumaşı hidrofilleştirmek yani boyayı emer hale getirmek için) ve boyama işlemini gerçekleştirmek için gerekli olan ph:10,5 değerini sağlamak için sud kostik (NaOH) kullanılır. Terbiye işlemleri tamamlanmış kumaşın göze hoş görünmesi ve dayanıklılığının artırılması amacıyla boyar maddeler kullanılarak renklendirilmesi veya optik beyazlaştırıcılar kullanılarak beyazlaştırılması işlemidir. Bütün kumaşların terbiye sonrası yıkama işlemleri su ile yapılmakta olup, kumaş yüzeyinde biriken kimyasal maddelerin temizlenmesi amacını taşır. Boyama bölümüne gelen kumaşlar, boya kazanlarında kumaş boyama işlemine tabi tutulur. Boya işlemi tamamlanan kumaşlar, fiksaj işlemine tabi tutularak kumaşların üzerine boyanın sabitlenmesi ve kumasın en-boy uzunluğunun sabitlenmesi sağlanır. Boyama işlemi tamamlanan ıslak kumaşlar, daha sonra kurutma işlemi için Kurutma Makinesine alınır. Kurutma Makinesinde kumaşların nemi alınarak kurutma işlemi tamamlanır. Kumaşların tek en istenmesi halinde tüp kesme makinesinde kumaş, may kenarından kesilerek, kumaşlar tek en haline getirilir. Tek en haline getirilen kumaşlar daha sonra kurutma işlemine tabi tutulur. Kurutulacak kumaşlarda şardonlama veya zımpara işlemi yapılacaksa ipliklerin içindeki elyaf yüzeye çıkartılarak tüylü bir görünüm kazandırılır. Şardonlama işlemi esnasında kumaş yüzeyine tel fırçalarla temas ettirilerek kumaşın daha hafif ve yumuşak olması sağlanır. Bu işlemin tekrarlanmasıyla kumaş, polar özellik kazanır. Zımpara Makinesine alınan kumaşlar ise daha hafif bir şekilde tüylendirme işlemine tabi tutulur. Tüylü bir görünüm kazandırılan kumaşlar daha sonra kurutma işlemi için Ram Makinesine alınır. Sanforda ramdan farklı olarak keçeli silindir bulunmaktadır. Bu silindirler özellikle selüloz esaslı mamullerde (pamuk, viskon, keten vb.),mamulün her yerinde aynı özelliği sağlaması için daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Her iki işlemde de: boyutsal değişmezlik, enine ve boyuna gerdirme ve toplama işlemleri yapılarak en ve gramajın 3

14 kontrolü, kurutma, silikon ve gold apre kumaş kenar kesim işlemleri yapılabilmektedir. Ram Makinesinde kumaşın apre ve fikse işlemleri yapılır. Apre, tekstil terbiye proseslerinin son basamağını oluşturan ve mamulün kullanımını, tutum ve görünüm özelliklerini etkileyen yeni özellikler kazandıran işlemlerdir. Apre, beyaz olarak kullanılacak mamullerde ağartma, renkli olarak kullanılacak mamullerde boyama işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. Sanfor olmayacaksa kalite kontrolde son kontrolü yapılarak paketlenir ve sevkiyata hazır hale getirilir. Sanfor olacaksa ramdan sonra sanfora alınarak kumaşın çektirmezliği ayarlanarak Kalite Kontrol Bölümüne gönderilir. Kalite kontrol bölümünde son kontrolleri yapılıp paketlenir ve sevkiyata hazır hale gelir. İşletme Süresi Tesiste talep olduğu sürece üretime devam edilecektir. Bakım, onarım ve makine parkının yenilenmesi ile tesisin faaliyet süresi uzatılabilecektir. Hizmet Amaçları Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye nin lokomotif sektörü olarak tanımlanmaktadır de milli gelirin %8-10 unu yaratan sektör, toplam işgücünün %10 unu (sanayide %20) istihdam etmektedir. Sektörün ihracattaki payı %38 e denk gelmektedir tarihleri arasında tekstil sektörü büyük bir atılım yaparak ihracatta %52,9 luk bir artış sağlanmıştır. Dünya pazarında kıyasıya bir rekabetin olduğu tekstil sektöründe, Türkiye dünyanın 13. büyük tekstil, 6. büyük hazır giyim ihracatçısı konumunda bulunmaktadır. Türkiye ihracatta anti-damping, anti-sübvansiyon soruşturmaları ve 1984 ten başlayarak AB ve ABD tarafından miktar kısıtlamalarıyla (kota) karşılaşmasına karşın üretimi artırmayı ve üretimin yarısını da ihraç etmeyi başarmıştır. İhracatın %60 ı AB ülkelerine (özellikle Almanya ya) yapılmaktadır. Türkiye nin geliştirmeye çalıştığı pazarlar arasında ABD ve Japonya yer almaktadır. Söz konusu proje kapsamında üretilen ürünler bölge ve ülke genelinde satışa sunulacak, bu bağlamda Bez Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. bölge ve ülke ekonomisine önemli girdi sağlayacaktır. Tekstil sektörünün insan hayatındaki önemi göz önüne alındığında, işletmenin ülke ekonomisine ve yöre halkına katkılarının devamının gerekliliği elzemdir. Söz konusu projeyle milli gelirin artışına katkıda bulunulacak ve ek istihdam sağlanacaktır. Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği 1980'li yıllardan itibaren yaşanan ekonomik değişimle birlikte, Türkiye'deki tekstil sektörü giderek küresel tekstil ve konfeksiyon üretim ağının önemli bir parçası olmuş ve buna bağlı olarak üretim önemli ölçüde artmıştır. Ancak, 1990'lı yıllardan sonra, özellikle 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasıyla yavaş yavaş sıkıntıya girmeye başlayan Tekstil Sektörü, 2005'te Çin üzerindeki kotaların kaldırılmasıyla küresel rekabetin baskısı altına girmiştir. 4

15 Ucuz Çin mallarının piyasayı esir almasının yanı sıra istihdamın üzerinde yer alan yükler, enerji fiyatlarının rekabet ettiğimiz ülkeler seviyesinden çok daha yüksek olması, yüksek faiz düşük kur politikası gibi sanayiciyi zora sokan yükler, sanayicinin çözümü; Çin, Hindistan, Mısır gibi insanlık dışı şartlarda üretim yapılan, uluslararası standartlara uyulmayan, ancak üretimin Türkiye'den çok daha ucuza yapılabildiği ülkelerde aramasına neden olmuştur. Ülkede yaşanan sanayi göçü nedeniyle fabrikalar kapanmış ve istihdam daralmıştır. Ülkeden göç etmeyenler ise tekstilden başka sektörlere geçiş yaparak kendilerine çıkış yolu aramışlar dolayısıyla kapanan ya da başka sektörlere kayan işletmelerin on binlerce çalışanı işsiz kalmıştır. Sanayicisiyle işçisiyle yıllardır zaten ciddi bir krizle karşı karşıya olan tekstil sektörü bugün yaşanan global krizle daha da fazla buhrana sürüklenmiştir. Son 3 yılda sektörde yaklaşık 10 bin işletme kapanmıştır. Yalnızca 2008 yılında krizin de etkisiyle tekstil sektöründe işsiz kalanların sayısı kamuoyunda tartışılan tahmini rakamlara göre 60 bin'i geçmektedir. Bugün ise, yaşanan global kriz yüzünden tekstilde 1 milyon kişinin işsiz kalabileceği uyarıları yapılmaktadır. Firmanın ana ihracat merkezleri; Almanya, İngiltere, Fransa, Danimarka, İtalya, İsviçre, Avusturya, Belçika, Polonya, Meksika ve Fas tır. Sektörde hızlı bir şekilde yükselen Bez Tekstil in söz konusu kapasite artışı projesi ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlaması beklenmektedir. Tesisin işletilmesi sırasında tesis bünyesindeki 110 personele ve bunun yanında yan kuruluşlar vasıtasıyla (hammadde, yardımcı madde tedarikçi firmalar, nakliye firmaları vb.) birçok insana iş imkânı sağlanacaktır. ÇED süreci kapsamında yapılacak olan işler için zamanlama tablosu Tablo 1 de verilmiştir. Tablo-1: Proje Zamanlama Tablosu Yıllar Aylar ÇED Başvuru Dosyasının Hazırlanması xx xx ve Bakanlığa Sunulması Halkın Katılımı Toplantısı xx Kapsam ve Özel Format Belirleme xx Toplantısı Belirlenen Format Doğrultusunda ÇED xx xx xx xx xx Raporunun Hazırlanması ve Bakanlığa Sunulması 1. İDK Toplantısı ÇED Raporundaki Eksikliklerin Düzeltilmesi 2. İDK Toplantısı ÇED süreci sonu (öngörülen) Gerekli izinlerin alınması Kapasite artırımlı üretime geçiş 5

16 Projeye konu ÇED Raporu, Tarih ve Sayılı ( Tarih ve Sayılı değişiklik) Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi, Madde 27 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya boyama birimlerini içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları, (3.000 ton/yıl ve üzeri). kapsamında değerlendirilmiş olup, Tarih ve B.09.0.ÇED Sayılı yazınız ekinde sunulan ÇED Raporu Özel Format ına göre hazırlanmıştır. 1.2.Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, üretim yöntemleri ile teknolojiler, proses akım şeması, (şema üzerinde kirletici kaynakların gösterilmesi emisyon ve atıksu), kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, Kumaş Boyama Bölümü ne dokumadan gelen ham kumaş, istenilen fiziki ve kimyasal özelliklerin kumaş üzerine verilmesi için yıkama ve haşıl sökme, kasar, merserize, boyama, apre, sanfor, ara kontrol gibi işlemlere tabi tutulur. İşlem tanımları kısaca aşağıdaki gibidir: Yakma: Dokumadan gelen ham kumaşın daha düzgün bir yüzey elde edilmesi için üzerindeki iplik uçları, elyaf ve havların yakılarak kumaş üzerinden uzaklaştırılmasıdır. Haşıl Sökme: Dokumadan önce çözgü ipliğine verilen haşıl maddesinin kumaşa yapılacak daha sonraki terbiye işlemlerinde uygulanacak kimyasalların kumaş tarafından daha kolay alınması için haşıl maddesinin kumaş üzerinden atılması gereklidir. Bunun sağlanması için haşıl sökme işlemi uygulanır. Kasar: Kumaşın kimyasal maddeler ile ağartılması işlemine denir. Kasar işlemi kumaşlara şu özellikleri kazandırmak için uygulanır; Haşıl, pektin, mum, katalik maddeler gibi safsızlıkların düzgün bir şekilde uzaklaştırılması. Düzgün bir beyazlık derecesi eldesi. Daha iyi boya nakli için, düzgün şekilde şişmiş lifler. Sabit bir ph. Düzgün bir atık nem yüzdesi. Düzgün bir su emme yeteneği. Merserize: Boyama işleminde daha düzgün bir boyama elde etmek için selüloz elyafının kostik kimyasalı ile muamele edilerek düzgünleştirilmesi işlemidir. Boyama: 1- Pad Batch Boyama: Reaktif boyayı ve alkaliyi ayrı ayrı dozajlayıp soğuk ortamda fularlayıp bekletme yöntemiyle yapılan boyama işlemidir. Bu işlemde kumaş üzeri naylon folyo ile kapatılır ve döndürülerek bekletilir. 2- E-Kontrol Boyama: Reaktif boya ve alkaliyi ayrı ayrı dozajlayıp fularladıktan sonra kurutma ve fikse işleminin sıcaklıkla yapılması işlemidir. 6

17 3- Pad Steam Boyama: Reaktif boya ve alkaliyi ayrı ayrı veya bir dozajlayıp fularladıktan sonra o C buharlaşarak boyanın kumaş üzerine fikse edilmesidir. Yıkama: Kumaş üzerinde kalan kimyevi ve boya artıklarının temizlenmesi işlemleri burada gerçekleştirilir. Kurutma: 1-Ramöz Kurutma: Boyanan veya yıkanan kumaşların ramöz makinasından geçirilerek kurutulmasıdır. 2-Baraban Kurutma: Boyanan veya yıkanan kumaşların barabanlı kurutucular içerisinden geçirilerek kurutulmasıdır. Ara Kontrol: Boyama işlemi biten kumaşın apre yapılmadan önce istenilen vasıflarda olup olmadığının kontrol edilmesidir. Apre: Kumaşa istenilen tutumun verilmesi için kimyevi maddelerle muamele edilmesidir. Sanfor: Kumaşın istenilen ebatlarda sabitlenmesi için yapılan işlemdir. Üretim Yöntemi ve Teknoloji 1-Kumaş Boyama Kumaş boyama ünitesinde gerçekleştirilecek olan işlemler sırasıyla kasar, boyama, yıkama ve yumuşatmadır. Kasar Boya makinelerine alınan kumaşlar gerekli görülmesi halinde kasar işlemine tabi tutulur. Kasar işlemine başlama aşamasında 50 0 C de su içerisine ilave edilmiş ısıtıcı, yağ sökücü, iyon tutucu, kireç önleyici 5 dakika süre ile karıştırılır. Karıştırma işlemine müteakip kumaş boyama makinesi içerisine alınır. Boyama Kasar işlemi tamamlanan kumaşlarda boyama işlemine başlanır. Boya makinesi içerisindeki kumaş üzerine 40 0 C de sıcak su ve iyon tutucu ilave edilir. 5 dakika süre ile yapılan karıştırma işlemine müteakip tuz ilave edilir ve 6 dakika süreyle tekrar karıştırılır. Daha sonra karışım içerisine boya ilave edilir. Boya ilave edilen karışım 10 dakika süre ile karıştırılır. 10 dakika sonunda sıcaklık kademeli olarak 60 o C ye yükseltilir C de 5 dakika yapılan karıştırma neticesinde soda ilavesi yapılır. Soda ilavesinden sonra 35 dakika karıştırma yapılarak işlem tamamlanır. 7

18 Yıkama Boyama işlemi tamamlanan kumaş makine içerisindeyken 60 0 C de sıcak su ve asit ilave edilir. Boya makinesindeki karışımın sıcaklığı kademeli sabun ilavesi ile sıcaklık 95 0 C ye çıkarılmaktadır. Sıcaklık sabit tutularak 10 dakika süreyle karıştırma yapılmaktadır. Daha sonra sıcaklık dakikada 2,5 0 C düşürülerek soğutmaya geçilmektedir. Sıcaklık 70 0 C yi bulduğunda su boşaltılır ve tekrar doldurulur. Daha sonra dakikada 3 0 C sıcaklık düşürülerek 50 0 C sıcaklığa inilir. En son olarak boya makinesi içerisindeki su boşaltılır. Yumuşatma Yıkama işleminin de tamamlanmasına müteakip müşteri isteğine göre yumuşatma işlemine geçilir. Suya asit ilavesi ile suyun ph ı 5 e çekilir. Daha sonra sıcaklık kademeli olarak 50 0 C ye çıkarılır. Sıcaklığın istenilen seviyeye ulaşması ile yumuşatmada kullanılacak kimyasallar ve silikon ilave edilir. Karıştırma süresi 20 dakika olup, süre sonunda boya makinesi içerisindeki su boşaltılır. 2-Apreleme Tesiste yumuşatma işleminin de tamamlanması ile kumaş boya makinelerinden çıkartılmaktadır. Üretilen kumaşa artı değerler katma çabaları, bu bölümde yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Müşteri siparişlerine göre boyama, yumuşatma vs. işlemler yapılmış kumaşlar tüp kesme halat açma makinesine gönderilir. Söz konusu makinede kumaşa açma ve kesme yapılmaktadır. Ayrıca, bu makinede kumaşın sıkılarak suyunun alınması işlemi de yapılmaktadır. Tüp kesme ve halat açma işlemine tabi tutulan kumaşlar ram makinesine oradan da sanfor makinelerine iletilmektedir. Bu makinenin ilk bölümünde kumaşa yanmazlık, buruşmazlık vb. özelikler katan kimyasallar ilave edilmektedir. Buradan çıkan kumaş ısıtılan bölümden geçerek sanfor bölümüne ulaşmaktadır. Sanfor bölümünde de kumaşa son hali verilir ve kuru bir şekilde kumaş makineden çıkarılır. Çekmezlik apresi (Sanfor); tekstil materyalinin çekmesine neden olan etkileri en aza indirmek veya yok etmek amacıyla yapılan işlemlerdir. Siparişe göre bazı kumaşlar sardon makinesine alınacaktır. Sardon makinesi kumaşın bir veya iki yüzünün tüylendirilmesinin yapıldığı makinedir. Siparişe göre hazırlanan kumaşlar kalite kontrol makinesine alınarak son olarak incelenmekte ve paketlenmektedir. 8

19 Proses Akım Şeması Kumaş Boyama iş akım şeması Şekil 1 de, İpliği Boyalı Kumaş iş akım şeması Şekil 2 de verilmiştir. Şekil-1: Kumaş Boyama İş Akım Şeması 9

20 Şekil-2: İpliği Boyalı Kumaş İş Akım Şeması Kapasiteler Mevcut İplik Bobin Boyama Tesisi nin yıllık üretim kapasiteleri Tablo-2 deki gibidir. İplik Bobin Boyama Tesisi, 2007 yılı ÇED Olumlu Kararı sonrası ton/yıl kapasite ile çalışmaktayken, 2010 yılında yapılan kapasite artışıyla kapasitesi önce ton/yıl a 2012 itibariyle de ton/yıl a çıkarılmıştır. (Tablo-2) Projeye konu kapasite artışı ile mevcut İplik Bobin Boyama Tesisi nin kapasitesinde herhangi bir artış olmayacaktır. Tablo-2: İplik Bobin Boyama Tesisinin Yıllara Göre Üretim Miktarları Cins- Özellik Ticari Ve Teknik Adı Birim Miktar Miktar Miktar İPLİK BOBİN BOYAMA Ton/Yıl ton/yıl ipliğin tamamı boyama öncesi kasar işlemine tabi tutulmaktadır. 10

21 Kapasite artışı yapılması planlanan Kumaş Boyama Bölümü nün yıllık üretim kapasitelerinin aşağıdaki gibi olması öngörülmektedir. Tablo-3: Kumaş Boyama Bölümü Yıllık Üretim Miktarları Cins- Özellik Ticari Ve Teknik Adı Mevcut Durum Kapasite Artışı Birim TERBİYE İŞLEMLERİ KUMAŞ KASAR TON/YIL KUMAŞ MERSERİZE TON/YIL TOPLAM TON/YIL Buna göre, toplamda ton/yıl üretim için 2012 yılı başında ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmış olup, buna ilaveten terbiye işlemlerinden Kumaş Kasar ton/yıl, Kumaş Merserize ton/yıl olmak üzere toplam kapasitenin ton/yıl olması öngörülmektedir.(tablo-3) Proje konusu Kumaş Boyama Bölümü için 2012 yılı başında izin alınmasına karşın henüz makine-ekipman yerleşimi yapılarak faaliyete başlanmamıştır. Kapasite artışı yapılması planlanan bu bölümlere ilaveten Kumaş Boyama kapasitesi ton/yıl a Kumaş Sanforlama kapasitesi ton/yıl a, Kumaş Apreleme kapasitesi ton/yıl a çıkarılacaktır. Faaliyet Üniteleri Dışında Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler Söz konusu proje kapsamında sadece Kumaş Boyama Bölümü nde kapasite artışı yapılacak olup, yapılması planlanan kapasite artışı mevcut m 2 alanda ve hemen yanında yer alacak m 2 alanda gerçekleştirilecektir. Kapasite artışı sonrası Tesis içi makine yerleşim planı Ek-13A da, Kumaş Boyama Bölümünü, mevcut İplik Bobin Boyama Tesisi ni, mevcut ve yeni inşa edilecek Atıksu Arıtma Tesisini ve diğer yapıları gösteren Genel Vaziyet Planı Ek-13B de sunulmuştur. Projeye konu fabrika alanı içerisinde m 2 ve m 2 alanda Kumaş Boyama Bölümü, 3.135,87 m 2 alanda mevcut İplik Bobin Boyama Tesisi yer almaktadır. Bu yapının içinde 890,23 m² çekme kat bulunmaktadır. İplik Bobin Boyama Tesisi içindeki toplam kapalı alan m² dir. İplik Bobin Boyama Tesisine ek olarak 389 m 2 lik kısımda su deposu, 232 m 2 lik kısımda kazan dairesi, 37 m 2 lik kısımda ise trafo bulunmaktadır. Projeye konu tesisin atıksu arıtma tesisi 950 m 3 /gün kapasite ile devrededir. Kapasite artışı sonrası mevcut 950 m 3 /gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinin yanına m 3 /gün kapasiteli yeni bir evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi (fiziksel+kimyasal+biyolojik) inşa edilecek olup, atıksu arıtıldıktan sonra Yassıhüyük Belediyesi kanalizasyon sistemine verilerek bertaraf edilecektir. 11

22 Konu ile ilgili olarak; Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Madde 25 a) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir. hükmü kapsamında Yassıhüyük Belediyesi mevcut kanalizasyon hattına bağlantı yapılabilmesi hususunda başvuru yapılmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mahalli Çevre Kurulu nca uygun görüş verilmiştir. Bu görüşler doğrultusunda Yassıhüyük Belediyesi nden Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi alınarak arıtılan atıksuların mevcut kanalizasyon hattına bağlanması için gerekli izin alınmıştır. (Ek- 28A-B-C,29A-B) 1.3 Proje için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin miktarları, nasıl ve nereden temin edileceği, Söz konusu proje kapsamında Kumaş Boyama Bölümü ne gelen ham kumaş, tesis bünyesinde üretilebildiği gibi, ihtiyaç duyulması halinde piyasadan da hazır olarak temin edilebilecektir. Kullanılan ham kumaş haricinde Boyama Ünitesinde kimyasalların kullanımı söz konusudur. Tesiste hammadde ve yardımcı maddeler bölgedeki üretici firmalardan temin edilecektir. Proje kapsamında kullanılması öngörülen kimyasal malzemeler ve tahmini miktarları aşağıdaki gibidir. Tablo-4. Kumaş Boyama Bölümünde Kullanılacak Kimyasal Malzemeler KULLANILACAK MALZEMELER BİRİM MİKTAR Kükürt boyası Kg/yıl Oksidant Maddeler Kg/yıl Sudkostik (48 bome) Kg/yıl 700 Hidrojen peroksit (%50 lik) Kg/yıl Asetik asit Kg/yıl Yıkayıcı madde Kg/yıl Reaktif boya Kg/yıl Sodyum karbonat Kg/yıl Sodyum silikat Kg/yıl Islatma maddesi Kg/yıl Islatıcı Kg/yıl İyon tutucu Kg/yıl Haşıl sökme kimyasalı Kg/yıl Haşıl sökme yardımcı kimyasalı Kg/yıl Stabilizatör Kg/yıl Payet Noniyonik Yumuşatıcı Kg/yıl Polietilen emisyonu Kg/yıl

23 Silikonlu Yumuşatıcılar Kg/yıl Reçine Kg/yıl MgCl 2 Kg/yıl Genel Yumuşatıcı Kimyasalları Kg/yıl Apre Kimyasalları Kg/yıl Redüktör Kg/yıl Tampon asit Kg/yıl Poliüretan Kg/yıl Nişasta Kg/yıl Çapraz bağlayıcı Kg/yıl Pigment boya Kg/yıl Akrilatlar Kg/yıl Kıvamlaştırıcı Kg/yıl Boyalar 25 kg lık kutularda orijinal ambalajlarında temin edilecektir. Diğer kimyasallar ise yine orijinal ambalajlarında 1 tonluk PVC tanklarda ve 60 kg lık plastik bidonlarda temin edilecektir. Kapların, bidonların ve tankların sızdırmaz olmasına özellikle dikkat edilecektir. Üretimde kullanılacak kimyasallar ve boyalar, ayrı bir bölümde depolanacaktır. Depolama alanı ile ilgili ayrıntılı bilgi IV.10 Proje kapsamında işletme döneminde kullanılacak maddelerden, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik olanların, taşınmaları, depolanmaları ve kullanımları, başlığı altında verilmiştir. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için geri dönüşüm/bertaraf sözleşmesi Ek-30 da sunulmuştur. Proje kapsamında kullanılacak olan kimyasal maddelere ait Güvenlik Bilgi Formları Ek-25 te sunulmuştur. Söz konusu bu güvenlik formları fabrika içerisine tablo halinde asılacaktır. Söz konusu proje kapsamında Kumaş Boyama Bölümü nde kumaş boyama, kasar, merserize, apreleme ve sanforlama işlemleri yapılacaktır Projede üretilecek nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, nerelere ne kadar nasıl pazarlanacakları ve depolanması, İplik Bobin Boyama Tesisi, 2007 yılı ÇED Olumlu Kararı sonrası ton/yıl kapasite ile çalışmaktayken, 2010 yılında yapılan kapasite artışıyla kapasitesi önce ton/yıl a 2012 itibariyle de ton/yıl a çıkarılmıştır. (Tablo-2) Projeye konu kapasite artışı ile İplik Bobin Boyama Tesisi nin kapasitesinde herhangi bir artış olmayacaktır Cins- Özellik Ticari Ve Teknik Adı Birim Miktar Miktar Miktar İPLİK BOBİN BOYAMA Ton/Yıl

24 3.904 ton/yıl ipliğin tamamı boyama öncesi kasar işlemine tabi tutulmaktadır. Kapasite artışı yapılması planlanan Kumaş Boyama Bölümü nün yıllık üretim kapasitelerinin aşağıdaki gibi olması öngörülmektedir. Cins- Özellik Ticari Ve Teknik Adı TERBİYE İŞLEMLERİ Mevcut Durum Kapasite Artışı Birim KUMAŞ KASAR TON/YIL KUMAŞ MERSERİZE TON/YIL TOPLAM TON/YIL Buna göre, mevcutta ton/yıl üretim için 2012 yılı başında ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmış olup, buna ilaveten terbiye işlemlerinden Kumaş Kasar ton/yıl, Kumaş Merserize ton/yıl olmak üzere toplam kapasitenin ton/yıl olması öngörülmektedir.(tablo-3) Projeye konu Kumaş Boyama Bölümü için 2012 yılı başında izin alınmasına karşın henüz makine-ekipman yerleşimi yapılarak faaliyete başlanmamıştır. Kapasite artışı yapılması planlanan bu bölümlere ilaveten Kumaş Boyama kapasitesi ton/yıl a, Kumaş Sanforlama kapasitesi ton/yıl a, Kumaş Apreleme kapasitesi ton/yıl a çıkarılacaktır. İplik Bobin Boyama Tesisinde ve kapasite artışı yapılması planlanan Kumaş Boyama Bölümü nde yan ürün oluşumu söz konusu değildir. Tesiste kumaş dokuma işleminde kullanılan iplikler müşteri siparişlerine göre %100 pamuk veya %50 polyester-%50 pamuklu olarak üretilmektedir. Faaliyet kapsamında yan ürün üretilmemektedir. Müşteri siparişlerine göre açma işlemi yapılan kumaşlar boyama makinelerinde boyanmakta, boyama işlemi tamamlanan kumaş yaş açma ve kesme işleminden sonra apre, ram ve sanfor makinelerinde işlenmektedir. Müşteri siparişlerine göre bazı kumaşlar şardon makinesinde kumaş üzeri tüylendirilmektedir. Boyama ve apre işlemleri tamamlanan kumaşların kalite kontrol ve sarma işlemi yapılmasına müteakip sevkiyatı yapılmaktadır. Bez Tekstil in ana ihracat merkezleri; Almanya, İngiltere, Fransa, Danimarka, İtalya, İsviçre, Avusturya, Belçika, Polonya, Meksika ve Fas tır. Satış dağılımları her yıl değişiklik göstermektedir. Proje kapsamında üretilen ürünler asansörlü büyük fork liftler ile rafa yerleştirilecektir. Kalite-kontrolden çıkan üretimler, kapalı ve temiz ortamda, sistemin bir parçası olan demir paletlere normal 2,5 tonluk fork liftlerle istiflenecektir. Bu paletler, yer bilgileri sisteme işlendikten sonra asansörlü büyük fork liftler ile rafa yerleştirilmek kaydı ile stoklama işlemi tamamlanmış olacaktır. Stoklar müşteriye uygunluk durumuna göre sevk edilecek olup, stoklar için ilk giren üretimin ilk sevk edileceği gibi bir durum söz konusu değildir. Önemli olan 14

25 müşteri memnuniyetidir. Stokların bekleme süresi istisna durumlar hariç genellikle 2 yılı geçmeyecektir. 1.5.Proje kapsamında kullanılacak makinaların, araçların ve aletlerin miktar ve özellikleri, Proje kapsamında kurulması planlanan makine-teçhizatın adet ve kapasitelerinin aşağıdaki gibi olması planlanmaktadır. Tablo-5: Makine- Teçhizat Listesi Makine- Teçhizat Adet Kapasite YAKMA 1 Adet m/dk KASAR 1 Adet m/dk MERSERİZE 1 Adet 40 m/dk SANFOR 1 Adet m/dk KALİTE KONTROL 6 Adet 20 m/dk PADBATCH 1 Adet 40 m/dk ŞARDON 3 Adet 30m/dk MAKAS 1 Adet m/dk LİZA 1 Adet 10 m/dk BİANCALANI 2 Adet 35 m/dk CONTİNU YIKAMA MAKİNASI 2 Adet 60 m/dk KD FİNİSH 1 Adet 30 m/dk ZIMPARA MAKİNASI 1 Adet 25 m/dk KALENDER MAKİNASI 1 Adet 30 m/dk JETLER 8 Adet 14 m/dk YAŞ AÇMA-SIKMA 2 Adet 9 m/dk AIRO (1 VE 2) 2 Adet 11m/dk-11m/dk PARTİ AÇMA 2 Adet 11m/dk-11m/dk JİGER 2 Adet 7 m/dk-5m/dk SERBEST BUHAR 1 Adet 11m/dk BOBCOCK RAMÖZ 1 Adet 33 m/dk SANTEX KURUTMA 1 Adet 11m/dk Kapasite artışı sonrası Tesis içi makine yerleşim planı Ek-13A da, Kumaş Boyama Bölümünü, mevcut İplik Bobin Boyama Tesisi ni, mevcut ve yeni inşa edilecek olan Atıksu Arıtma Tesisini ve diğer yapıları gösteren Genel Vaziyet Planı Ek-13B de sunulmuştur. Tesiste haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık genel bakımlar yapılacaktır. Bunun haricinde arıza durumlarında makinelerin bakımı için teknik yardım alınacaktır. 15

BEZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BEZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TEKSTİL FABRİKASI KAPASİTE ARTIŞI (KUMAŞ BOYAMA BÖLÜMÜ) DENİZLİ İLİ, ACIPAYAM İLÇESİ, YASSIHÜYÜK BELDESİ, 101 ADA, 6 PARSEL ÇED RAPORU TEMMUZ-2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT.TUR.GD.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. Adres:1330.Sokak

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

: 5.000.000 EURO. Koor. Sırası Datum Türü D.O.M. Zon Ölçek Fakt.

: 5.000.000 EURO. Koor. Sırası Datum Türü D.O.M. Zon Ölçek Fakt. Proje Sahibinin Adı Adresi : : EMBOSAN EMPRİME BOYA SAN. VE TİC. A.Ş Misinli Köy Yolu, Büyükkarıştıran Mevkii, Ergene-1 OSB Çorlu / Tekirdağ Telefon ve Faks Numarası : (282) 675 15 20 / (282) 675 15 31

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

GÜLCEMAL TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

GÜLCEMAL TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. GÜLCEMAL TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. İPLİK VE KUMAŞ BOYAMA, APRE VE TERBİYE ÜNİTESİ İLAVE BASKI TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MART-2014 BURSA PROJE SAHİBİNİN

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE 48556 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ, ORTAKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ, KURTKÖY X ÇED RAPORU NİHAİ ÇEDRAPORU ADRES: ŞEREFLİ

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e )

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e ) KOÇ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ (7,773 MW m, 7,465 MW e ) ADIYAMAN İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, HAMZALAR KÖYÜ, ÇORAK TEPE MALATYA İLİ, DOĞANŞEHİR İLÇESİ, KAPIDERE KÖYÜ, GÜVERCİN KAYASI MEVKİİ, KAPI DERESİ

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları 24 Nisan 2012 TEKİRDAĞ Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİRTEKS BOYA DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAVLU, KUMAŞ DOKUMA, BORNOZ, HAVLU ÜRETİMİ, BOBİN, HAVLU, KUMAŞ BOYAMA, APRE, EMPRİME TESİSİ İLAVE KAPASİTE ARTIŞI BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ

Detaylı

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ SAN. VE TİC. A.Ş. 20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ Bahçelievler Mah. 52. Sok. (Eski 6. Sok) No: 15/4

Detaylı

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU. 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :...

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU. 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :... OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :... c-telefon/fax No :... ALT SEKTÖR ADI... PARAMETRELER...

Detaylı

RUHSAT BAŞVURU İÇERİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜ

RUHSAT BAŞVURU İÇERİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜ RUHSAT BAŞVURU İÇERİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜ AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı İmzası

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI

TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI Prof. Dr. Mehmet KANIK Tekstil Müh. Ali RÜZGAR Avrupa Birliği Girişimcilik Teşvik Ödüllerinde National Winner 2014 NATIONAL WINNER

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Halka Arz Tarihi 21 22 Nisan 2014 Halka Arz Fiyatı 2,00 TL Şirket Profili Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri («Arbul») 19.04.2000 yılında

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ EK-1 GERİ ÖDEME BELGESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI B.18.0.ÇYG.0/ TARİH KONU Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi BELGE NO ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ

Detaylı

WGS 84, COĞRAFİK Koor. Sırası: Enlem,Boylam Datum : ED-50. Datum : WGS-84 Türü : UTM. Türü : COĞRAFİK D.O.M. : 33. D.O.M.

WGS 84, COĞRAFİK Koor. Sırası: Enlem,Boylam Datum : ED-50. Datum : WGS-84 Türü : UTM. Türü : COĞRAFİK D.O.M. : 33. D.O.M. SAYIN PREFABRİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ Sayın Prefabrik İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 1.Sokak No:45 Afyonkarahisar TELEFON VE FAKS NUMARALARI

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BERKA MÜHENDİSLİK ÇEVRE MADENCİLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. SELİM SÜLEYMAN ÖZDEN 20059275 NOLU IV. GRUP KUVARSİT OCAĞI VE CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ İLE KUVARS KUMU OCAĞI VE CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ

Detaylı

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Türkiye Müşteri Hizmetleri Niyazi Bahar: Lenzing Müşteri Hizmetleri Servis Ofisi, Gaziantep / TR Martin Köllerer: Lenzing Müşteri Hizmetleri

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ

TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, ULAŞ BELDESİ, ÇAMLIK MAHALLESİ, ASFALT BOYU KÜME EVLER NO:16, F19A2AC PAFTA, 206 ADA, 1 NOLU VE 510 NOLU PARSEL DE YER ALAN IŞIL TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK KURULU

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21.01.2015 1 Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Detaylı

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇE, GÖLORMANI

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1. A, B, C ve D tipi Mesire yerlerinin kuruluşu BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ TEKEOĞLU ZİRAAT EKİPMANLARI İNŞAAT NAKLİYE HAYVANCILIK VE BETON İŞLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BOLU İLİ, DÖRTDİVAN İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, KASAPLAR MEVKİİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18.02.2013 1 NEDEN İZİN VE LİSANS?

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

TÜFEKÇİKONAK HİDRO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

TÜFEKÇİKONAK HİDRO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TÜFEKÇİKONAK HİDRO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TÜFEKÇİKONAK HİDROELEKTRİK SANTRALİ (HES) (5,4 MW m / 5.184 MW e Kapasiteli) REGÜLATÖR İLAVESİ VE PROJE DEĞİŞİKLİĞİ BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ TÜFEKÇİKONAĞI

Detaylı

ERENLER ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

ERENLER ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. PROJESİ ANTALYA İLİ, AKSEKİ İLÇESİ, CEVİZLİ BELDESİ, GÜMÜŞDAMLA KÖYÜ, DEĞİRMEN DERESİ ÜZERİ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu HAZİRAN 2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT.TUR.GD.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. Telefon Faks Mobil :

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK & TIBBİ ATIK STERİLİZASYON İZİN VE

Detaylı

ASLANLI ULUSLARARASI TEKSTİL VE TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİC. A.Ş. HİDROFİL PAMUK VE PAMUK KASARLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI

ASLANLI ULUSLARARASI TEKSTİL VE TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİC. A.Ş. HİDROFİL PAMUK VE PAMUK KASARLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ASLANLI ULUSLARARASI TEKSTİL VE TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİC. A.Ş. HİDROFİL PAMUK VE PAMUK KASARLAMA TESİSİ KIRKLARELİ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KAVAKLI BELDESİ, MERKEZALTI MEVKİİ ÇED RAPORU EYLÜL-2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK

Detaylı

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER Tekstil sektörü Tekstil sektöründeki ana çevresel konu kullanılan su, proses sonucunda oluşan atıksu ve atıksuyun içinde taşınan kimyasallardır.

Detaylı

Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi

Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi 1984 yılından bu yana, tekstil terbiye sektöründe boya baskı - terbiye makineleri alanında dünyanın önde gelen markalarının Türkiye mümessili olan İnter Tekstil

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO)

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO) TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO) TPAO 3 ADET HER BİRİ 24.000m³ (150.000 VARİL) HACİMLİ HAM PETROL DEPOLAMA TANKI VE BAĞLANTI BORU HATTI PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YEŞİLKÖY

Detaylı

KOSTİK SODA ÜRETİM ÜNİTESİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

KOSTİK SODA ÜRETİM ÜNİTESİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Sim Sögütözü İş Merkezi Söğütözü Cad.No: 14/D Beştepe/ANKARA Tel : (312) 287 65 55 Faks : (312) 285 88 94 KOSTİK SODA ÜRETİM ÜNİTESİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Nihai DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1- Orman Kadastro Komisyonu aşağıda belirtilen kimlerden ve kaç kişiden oluşur? I- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat

Detaylı

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER AMAÇ : Gaziantep iline içme ve kullanma suyu sağlayan kıta içi yüzeysel su kaynaklarından olan Kartalkaya Barajının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir

Detaylı

HAMTAŞ MAD. TİC. VE SAN. A.Ş.

HAMTAŞ MAD. TİC. VE SAN. A.Ş. 20068693 Ruhsat No lu II. Grup Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı ÇED RAPORU SAKARYA İLİ, FERİZLİ İLÇESİ, AKÇUKUR KÖYÜ AKÇEV MÜH. DAN. MAD. ÇEV. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇED Raporu Nihai

Detaylı

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ali RÜZGAR-BUTEKOM BUTEKOM HAKKINDA TEKSTİL ve ÇEVRE METOD: YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME: PES ve PES-KETEN KUMAŞIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın KARACA Şube Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası-ÇMO İZMİR 17/12/2010 01/04/2010

Detaylı

TONBULLAR HAZIR BETON VE İNŞ. MLZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TONBULLAR HAZIR BETON VE İNŞ. MLZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TONBULLAR HAZIR BETON VE İNŞ. MLZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI NİHAİ KASTAMONU İLİ, MERKEZ İLÇESİ, GÖKÇEKENT KÖYÜ, ALÇAKDAĞ MEVKİİ AĞUSTOS-2013 BELGE NO: 14/857

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Talep Dilekçesi,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI KARABÜK İLİ, SAFRANBOLU İLÇESİ, ÇATAK KÖYÜ MEVKİİ ALMER Çevre Denetim Müş. Müh.İş Sağ. ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

ÖZYÖRÜK MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.

ÖZYÖRÜK MADEN SAN. VE TİC. A.Ş. ÖZYÖRÜK MADEN SAN. VE TİC. A.Ş. KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ (KAPASİTE ARTIŞI) PROJESİ (İ.R.:74170, İ.R.:50840) ANKARA İLİ, SİNCAN İLÇESİ, MALIKÖY MAH, KARAGEDİK MEVKİİ NİHAİ OCAK-2014 AK-TEL MÜHENDİSLİK

Detaylı