LYS SONRASI HUKUK FAKÜLTESĠ TERCĠHĠ YAPACAK ADAYLARA DUYURU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LYS SONRASI HUKUK FAKÜLTESĠ TERCĠHĠ YAPACAK ADAYLARA DUYURU"

Transkript

1 LYS SONRASI HUKUK FAKÜLTESĠ TERCĠHĠ YAPACAK ADAYLARA DUYURU Sevgili Üniversiteli adayları, hayatımız bir tercihler sürecinden oluģuyor. Tercihlerimizin doğruluğu ve yanlıģlığı kadar onların gerçekten sizin tercihiniz olması da önemli. Kendi kararımıza dayalı olduğu takdirde, o tercihin her zaman sorumluluğunu üstlenebiliriz. Üniversite tercihi gibi önemli bir kararı verirken, bu kararı belirleyecek etkideki bilgilerden hareket etmeniz isabetli olur. Bu nedenle, sadece ülkemiz sınırları dahilin de değil aynı zamanda uluslararası ölçekte hukukçu olma idealini taģıyanlar için, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etmenize yardımcı olacak bazı bilgileri sizlere sunmayı arzuladık. EN GENĠġ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM KADROSU İstanbul Hukuk Fakültesi 33 Profesör, 13 Doçent, 26 Yardımcı Doçent ve 99 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 171 kişilik öğretim elemanı ile Türkiye nin en geniş ve nitelikli kadrosuna sahip hukuk fakültesidir. Öğretim elemanları, Anabilim Dalları ve diğer konularda bkz: YERLEġTĠRME PUANI Hukuk Fakültesi TM Hukuk Fakültesi (ĠÖ) TM BURS OLANAKLARI ĠSTANBUL HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNE EN ÇOK BURS VEREN FAKÜLTEDĠR LYS de Türkiye sıralamasında ilk 1500 e giren ve Fakültemizi tercih eden öğrencilere karşılıksız burs ve çeşitli hediyeler verilmiştir. LYS de Türkiye sıralamasında ilk 1000 e giren ve Fakültemizi tercih eden ögrencilere ise karşılıksız başarı bursu ve çeşitli hediyeler verilmiştir. 1

2 Diğer burslarımız; Prof. Tahir Taner Vakfı Vedat Ardahan Vakfı 45 öğrenci 424 öğrenci İ.Ü.Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Tinçel Kültür Vakfı İ.Ü.Rektörlüğü KYK Bursu 104 öğrenci 300 öğrenci 66 öğrenci YURTLAR İstanbul dışından fakültemize gelen öğrencilerimizin; gerek gelmeden önce, gerek geldikten sonra yaşadıkları en önemli sorunlar arasında, barınma sorunu yer almaktadır. Gerek öğrencilerimiz, gerekse aileleri için, İstanbul gibi bir metropolde barınma sorununu çözmek, ciddi maddi ve manevi külfetleri beraberinde getirmektedir. Üniversitemiz barınma sorununun çözümü amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla yürütülen çalışmalar sonucunda, kimi mevcut yurtlar, üniversite yönetimi altına alınmış ve bazı yeni yurtlar yapılmıştır. Bununla birlikte, üniversite çevresinde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı pek çok yurt bulunmaktadır. Fakültemiz ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yetkilileriyle gerekli bağlantılar kurularak, öğrencilerimiz mağdur edilmemektedir. Kampüs çevresinde bulunan Vezneciler, Edirnekapı ve Çemberlitaş Kız, Edirnekapı ve Kadırga Erkek Öğrenci Yurtları ile Atatürk Öğrenci Sitesi öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarına hizmet eden yurtlardır. 2

3 YABANCI DĠLDE VERĠLEN DERSLER-ULUSLARARASI ETKĠNLĠKLER Yabancı dilde İngilizce ve Almanca olarak seçimlik dersler verilmektedir. Ayrıca Geçtiğimiz yıl Fakültemizde erasmus kapsamında yabancı dilde seminer dersi veren öğretim üyeleri ve seminer konuları; Ass. Prof. Dr. Pınar Ölçer; European Human Rights Law IIntroduction, European Convention on Human Rights European Human Rights Law IV Procedural obligations, in particular art. 6 ECHR European Human Rights Law IV Positive obligations, rights of victims Prof. Dr. Phil Heymann; The Law of Privacy in the United States with special attention to the system of permissible electronic surveillance Narin Tezcan, LL.M. European Human Rights Law II The Rights Turkish Nationals Enjoy under the Ankara Agreement: Review of the Case Law of the Court of Justice on Free Movement of Persons I Prof. Dr. Tuğrul Ansay International Business Law I Prof. Dr. Wim Voermans European Human Rights Law III ECHR-rights and domestic legislation: how to observe human rights during the legislative process Prof. Dr. Rick Lawson European Human Rights Law V The ECHR as a European instrument: limits to the territorial scope of the Convention? European Human Rights Law V 3

4 The ECHR as a living instrument: limits to the dynamic interpretation by the Strasbourg Court? Prof. Dr. Alex Geert Castermans European Human Rights Law VI Human Rights in General Clauses of Private Law; Corporations and Human Rights I Dr. Sabina Zgaga Necessity and duress in comparative and international criminal law Ass. Prof. Dr Andy Spalding Corruption, International Business, and Criminal Law Dr. Kartina Aisha Choong Law of Obligations, Medical Law- Euthanesia Berlin Üniversitesinden Prof. Dr. Philip Kunig Anayasa Mahkemesine Kişisel Başvurunun Hukuk ve Yargı Düzenlerine etkisi Alman Tecrübeleri konulu konferans vermiştir. Prof. Don.Wallace - Prof.Yonah Alexander katılımıyla düzenlenen Hukukun 21. Yüzyıldaki Yeni Rolü konulu konferans Dr.Maria Luisa Verdelho - Alves tarafından verilen konferans Prof. Dr. Burkhard Schütte tarafından verilen Uluslar arası Özel Hukukun Avrupa Birliği Çapında Yeknesaklaştırılması konulu Uluslar arası konferans, KIMEP Üniversitesi Doç. Dr. Zhenis Kembayev tarafından verilen Constitutional Development of Kazakhstan: Problems and Perspectives konulu konferans, Ass.Prof. Dr. Pınar Ölçer tarafından verilen Basic Concepts of Law konulu konferans, 4

5 Prof.Dr.Phil Heymann ın katıldığı The Law of Privacy in the United States with special attention to the system of permissible electronic surveillance seminer Dr.Liane WÖRNER, Türk ve Alman Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı ve Suça Teşebbüs konulu semineri ERASMUS ANLAġMASI YAPTIĞIMIZ ÜNĠVERSĠTELER LEIDEN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ROTTERDAM ÜNİVERSİTESİ LOZAN ÜNİVERSİTESİ ZÜRİH ÜNİVERSİTESİ VİYANA ÜNİVERSİTESİ CAEN BASSE ÜNİVERSİTESİ NICE SOPHIA ANTIPOLIS ÜNİVERSİTESİ PARIS X NANTERRE ÜNİVERSİTESİ ROMA LA SAPIENZA ÜNİVERSİTESİ HANNOVER LEIBNIZ ÜNİVERSİTESİ BOCHUM RUHR ÜNİVERSİTESİ BONN ÜNİVERSİTESİ MANNHEIM ÜNİVERSİTESİ HAMBURG ÜNİVERSİTESİ BERLIN HUMBOLDT ÜNİVERSİTESİ KÖLN ÜNİVERSİTESİ AUGSBURG ÜNİVERSİTESİ GIESSEN ÜNİVERSİTESİ VIADRINA FRANKFURT AVRUPA ÜNİVERSİTESİ BERLIN UNIVERSITESI GRAZ ÜNİVERSİTESİ POZNAN ÜNİVERSİTESİ EBERHARD KARLS TÜBİNGEN ÜNİVERSİTESİ SZEGED ÜNİVERSİTESİ STRASBOURG ÜNİVERSİTESİ WÜRZBURG ÜNİVERSİTESİ LJUBLJANA ÜNİVERSİTESİ KRAKOW ÜNİVERSİTESİ PECS ÜNİVERSİTESİ ZARAGOZA ÜNİVERSİTESİ 5

6 ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ AVRASYA KÜLTÜR PLATFORMU KULÜBÜ CUMHURİYETÇİ HUKUKÇULAR KULÜBÜ GENÇ HUKUKÇULAR KÜLÜBÜ İ.Ü.HUKUK FAKÜLTESİ AVRUPA HUKUKU ÇALIŞMALARI VE ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ İ.Ü.HUKUK FAKÜLTESİ DANS KULÜBÜ İ.Ü.HUKUK FAKÜLTESİ HALK BİLİM KULÜBÜ İSTANBUL HUKUK KULÜBÜ KARİYER KULÜBÜ MOOT COURT VE FARAZİ DAVA YARIŞMALARI KULÜBÜ TOPLUMCU HUKUKÇULAR KULÜBÜ ULUSLAR ARASI HUKUK KULÜBÜ (İLSA) YEŞİLAY KULÜBÜ KÜLTÜR VE SPOR KULÜBÜ SERTĠFĠKA PROGRAMLARI ve KURSLAR DAAD işbilirliği ile Yard. Doç. Dr. Gottfried Plageman ve Anne Gladis Alman Hukuku, Anayasa Hukuku ve Alman Hukuk dili kursları vermişlerdir. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalınca düzenlenen Medeni Usul Hukuku Günleri semineri düzenlenerek, sertifika verilmiştir. Bilişim Hukuku kurs ve panelleri düzenlenmiş ve kurs bitiminde katılımcılara sertifika verilmiştir. 73.Uluslararası Kriminoloji kursu düzenlenmiş ve kurs bitiminde katılımcılara sertifika verilmiştir. Lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim elemanlarına Osmanlıca ve Latince dil kursları düzenlenmiştir. 6

7 BĠLĠMSEL ETKĠNLĠKLER Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Vedat Ahsen Coşar Lisans öğrencilerimize Hukuk Devleti konferansları kapsamında Avukatlık Mesleği ile ilgili konferans vermiştir. Yargıda Özel Sektörde, siyasette, avukatlıkta, sanayi ve ticaret hayatında, bürokraside kariyer günleri kapsamında alanında uzman konukların konuşmacı olarak katıldıkları etkinlikler düzenlenmiştir. ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneğince 11. düzenlenen Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Dava Yarışmasına katılarak Fakültemizi temsil eden öğrencilerimiz 2.ci olmuşlardır. 32. Spor şöleni güz döneminde futbol takımımız şampiyon olmuştur. 32. Spor şöleni bahar döneminde kız voleybol takımımız şampiyon, erkek basketbol takımımız da üçüncü olmuştur. Philip C. Jessup Uluslarası Hukuk Yarışması ulusal elemeleri Fakültemizde yapılmıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ILSA Hukuk Kulübünce ortaklaşa düzenlenen 9. Geleneksel AB Günleri toplantısı Ersun Yanal ın İ.Ü.Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Başarıya Giden Yolda Bilinçli ve Planlı Çalışma konulu konferansı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İsviçre- Türkiye Araştırmalar Vakfınca ortaklaşa düzenlenen Türk İsviçre Hukuk Haftası Devletler Özel Hukuku sempozyumu Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Reform kanunlarının yürürlüğe girmesinin 5. yılında, reform kanunlarının bugüne değin ortaya çıkan uygulamalarını değerlendirmek ve Türkiye nin yanı sıra diğer ülkelerdeki ceza hukuku reformlarını da tartışmak üzere, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile Dünyada ve Türkiye de Ceza Hukuku Reformları Kongresi Prof. Don. Wallace - Prof.Yonah Alexander katılımıyla Hukukun 21. Yüzyıldaki Yeni Rolü konulu konferans düzenlenmiştir. İ.Ü. Hukuk Fakültesi ile İ.Ü. İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Ölüm Cezasının Evrensel Olarak Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sempozyum düzenlenmiştir. 7

8 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hollanda Genç Ceza Hukukçuları Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Türkiye de ve Hollanda da Mudafiin Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasındaki Yetkileri konulu Uluslararası toplantı, Yard. Doç. Dr. Gottfried Plageman tarafından Alman Hukukunda Basın Mensuplarının Tanıklıktan Çekilme Hakkı ve Arama Uygulamaları konulu konferans verilmiştir. Lubliyana Üniversitesi Slovenia Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Vasilka Sancin tarafından Uluslararası Hukuk Bakımından İsrail Filistin Anlaşmazlığı konulu konferans verilmiştir. İ.Ü. İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezince Basın ve İfade Özgürlüğü konulu sempozyum düzenlenmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Boşanma Davalarında Tahsil Edilemeyen Nafaka Alacaklarına İlişkin Güncel Sorunlar konulu panel düzenlenmiştir. Ord. Prof. Dr. S.S.Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Dr. Selami Demirkol Masanın Öbür Tarafından Görünen Yaşanan ve Uygulanan İdare Hukuku konulu konferansı vermiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Medical Tribune Türkiye tarafından Türkiye de Sağlık Hukuku konulu sempozyum düzenlenmiştir. İ.Ü. Hukuk Fakültesi ve Augsburg Üniversitesi ortaklığında Türk- Alman Hukuk Sempozyumu düzenlendi. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Eylül 2011 tarihlerinde Fakültemizde gerçekleştirilecektir. bkz. 8

9 HUKUK FAKÜLTESĠ KÜTÜPHANESĠ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'nin yapımına 1947 yılında başlanmış ve 1950 yılında faaliyete geçilmiştir. 30 Haziran 2009 tarihinden itibaren başlatılan, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi nin Yeniden Yapılandırılması adlı proje kapsamında kütüphanemiz fiziksel ve sistematik olarak tamamıyla yenilenerek, evrensel standartlara uygun daha verimli ve etkin bir kütüphane haline getirilmiştir. Kütüphane binamız iki katlıdır; üst katta öğrencilerin okuma salonu, bilgi tarama, danışma, fotokopi ve personel çalışma odaları mevcuttur. Alt katta öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin çalışma alanları, kitap ve süreli yayınlar deposu ve nadir eser odası bulunmaktadır. Kütüphanemizde Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) sınıflama sistemi örnek alınarak oluşturulmuş bir özel konu başlıkları listesi kullanılmaktadır. Kitabın kütüphaneye giriş sırasına göre, açık raf şeklinde kendi konusunda sistematik olarak sınıflandırılmıştır. Halen aboneliği devam eden 61 yerli 83 yabancı süreli yayın bulunmaktadır civarı yerli ve yabancı kitap mevcuttur. Kütüphanemizde kullanılmakta olan Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı ile uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloglama Kuralları II çerçevesinde sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi ve arama yapma imkanı bulunmakta, çok kullanıcılı ve internet uyumlu bu kütüphane programında bütün kütüphane kayıtları bulunabilmektedir. Kütüphane işlemlerinin tamamı (kayıt, ödünç verme, uyarı, istatistik, sayım vb.) Ekim 2009 tarihinden bu yana online yapılmaktadır. Otomasyon sisteminden her gün 24 saat tarama yapılabilmektedir. DERGĠLERĠMĠZ 1. Annales de la Faculte de Droit d Istanbul 2. İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası 3. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 4. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 5. Mukayeseli Hukuk Araştırma Dergisi bkz: 9

www.hukuk.istanbul.edu.tr

www.hukuk.istanbul.edu.tr www.hukuk.istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 İÇİNDEKİLER 2 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3 FAKÜLTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Adem SÖZÜER Dekan

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 KAMPUSÜN TARİHÇESİ: Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 de atılmıştır. Açılışı tarihi ise 6 Kasım 1903 tür. Bu tarihin,

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER... SY: 4 SY: 6 SY: 12 SY: 13 SY: 14 SY: 15 SY: 16 SY: 17 SY: 18 SY: 20 SY: 24 SY: 25 MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANIMIZDAN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek...

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... Bilim disiplinine bağlı, özgür ve özgün düşünebilen, Eğitimde yeniliğe ve kaliteye önem veren, Uluslararası düzeyde tanınan bir araştırmacı, Öğrenciler

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU MAYIS 2009 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimin Işığında, Çağdaş Uygarlık Yolunda sloganından hareketle; bilgiyi

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

Bilim, Birlik, Başarı...

Bilim, Birlik, Başarı... Bilim, Birlik, Başarı... Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI 2 1 9 9 2 DÜNYANIN EN GÜZEL ÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ T.C. Onsekiz Mart Üniversitesi 3 Tarihin İzinde, Bilginin Işığında Parlayan Yıldız, Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) Mayıs 2011 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı 2013 2017 Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı