Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur"

Transkript

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur ÖZET Hastanelerin acil poliklinikleri, durumu acil olan hastaların sıra beklemeksizin ve randevusuz kabul edildiği en önemli birimlerdir. Akut gelişen ve hayati tehlike arz eden durumlar dışında basit-hafif şikayetleri olan hastalar da sıklıkla acil polikliniği tercih etmektedir. Bunun sonucu olarak hastalara müdahale gecikmekte, hasta memnuniyeti azalmaktadır. Farklı ülkelerde, bu durumun önlenmesi için çeşitli yasal müdahaleler uygulanmaktadır. Ülkemizde de bu yoğunluğu önlemek amacıyla 21 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yeşil Alan Uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bu uygulamada amaç acil kriterlerine uygun olmayan başvurulardan muayene ücretleri alınarak acil olmayan başvuruları caydırmaktır. Bu çalışmada, Başkent Üniversitesi (BÜ) Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi yetişkin acil polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması öncesi (01-14 Aralık 2011) ve sonrası (01-14 Aralık 2012) başvuranların aciliyet durumlarının karşılaştırılması ve Yeşil Alan Uygulaması nın etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın verileri, Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu onayı alındıktan sonra (Proje No: KA14/17) Aralık 2011 ve Aralık 2012 tarihleri arasında BÜ Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniği ne başvuranların hastane kayıtlarından alınmıştır. Veriler, SPSS 17.0 paket programında analiz edilmiştir. Yeşil Alan Uygulaması öncesi acil polikliniğe başvuru sayısının 1228, sonrası ise 1072 olduğu belirlenmiş ve de başvurular arasında %12,7 1

2 azalma saptanmıştır. Toplam başvurular arasındaki fark istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Acil polikliniğe başvuranların her iki dönemde yarısının yaşlar arasında, ortanca yaşın ise 41 ve 37, olduğu ve başvuranların %63,0 ünü kadınların oluşturduğu, olduğu belirlenmiştir. Başvuru nedenlerinin aciliyet uygunluğu değerlendirildiğinde Yeşil Alan Uygulaması öncesinde başvuranların %43,8 inin sonrasında başvuranların ise %58,9 unun acil vaka olduğu saptanmıştır. Acil olmayan vakaların ise %56,2 den %41,1 e düştüğü belirlenmiştir. Aradaki fark istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Her iki dönem arasında başvuru nedenleri açısından da farklılıklar oluştuğu saptanmıştır. Enfeksiyöz ve paraziter hastalık belirtileri (boğaz ağrısı, tonsillit gibi) ile başvuranlar Aralık 2011 de %26,0 iken Aralık 2012 de %14,7 e düşmüştür. Solunum Sistemi belirtileri ile başvuranlar %14,0 iken %24,3 ve Dolaşım Sistemi belirtileri ile başvuranlar %10,7 iken %15,1 e yükselmiştir. Aradaki fark istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, her ne kadar Yeşil Alan Uygulaması yürürlüğe girdikten sonra acil polikliniğe başvuranların özellikle de acil olmayan vakaların sayısında azalma, başvuru nedenlerinin profilinde değişiklikler belirlenmiş olsa da acil polikliniğe başvuranların çoğunluğunun hala acil olmayan ve diğer polikliniklere hatta birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvurması gereken hastalar olduğu saptanmıştır. Acil sağlık hizmetleri ile ilgili daha etkili ve uygulanabilir politikaların oluşturulması, toplumun acil kavramı konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik programların geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: Acil poliklinik, Yeşil Alan Uygulaması, Hastane/Acil poliklinik kullanımı, Aciliyet uygunluğu. 2

3 GİRİŞ Her zaman için hastanelerin çalışma şartları açısından en yorucu birimlerinden birisi olan acil poliklinikler, her türlü acil hastayla yaralıların bakıldığı, hastaların sıra beklemeksizin ve randevusuz kabul edildiği hastanelerin kesintisiz hizmet sunan en önemli birimleridir. Bu hizmetin hastalara en kısa sürede ve en hızlı şekilde sunulması temel hedef olarak düşünülmeli ve ona göre hareket edilmelidir (1, 2). Ayrıca, acil olmayan ve basit-hafif şikayetleri olan hastalar da sıklıkla acil servisi tercih etmektedir. Acil servislerine yapılan başvuruların gerçekten acil vaka olma durumları, günden güne azalmaktadır. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada da globalleşen ve hızla ilerleyen ciddi bir sorun haline gelmiştir. Acil servislerin bu aşırı hasta yoğunluğu yaklaşık son 20 yıl içerisinde sıkça dile getirilen bir fenomen haline gelmiş ve yapılan bu başvurulardan dolayı acil servislerinde: Çalışan personelin iş yükü artmakta bu da iş veriminin düşmesine yol açmaktadır. Öncelikli olarak tedavi alması gereken hastalara müdahele edilme zamanları gecikmektedir. Çok ciddi boyutlarda ülke ekonomisi adına kayıplar yaşanmaktadır. Hasta memnuniyeti azalmaktadır. Çeşitli görüntüleme ve laboratuvar testlerinin sonuçları için hastaların bekleme süreleri uzamaktadır (1,3). Acil servislerde aşırı hasta yoğunluğunun ve acil servislere başvuruların fazla olmasının pek çok nedeni olabilir (4). Bu nedenler arasında: Sağlık hizmetini hızlı şekilde alabilmek, Acil servislerde enjeksiyon yaptırmak ve hemen tedavi olabilmek, Hızlı tetkik imkanlarından faydalanabilmek, 3

4 Son dönemlerdeki acil servislerde muayene ve reçete katkı payının alınmaması ve acilde uzmanların çalışıyor olması sayılabilir. Farklı ülkelerde, bu hızla gelişen sorunun önüne geçilmesi için ciddi uygulamalar, çeşitli yasal müdahaleler yapılmaktadır. Ülkemizde de acil servislerdeki bu yoğunluğu önlemek amacıyla 21 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yeşil Alan Uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bu uygulamada amaç acil kriterlerine uygun olmayan başvurulardan muayene ücretleri alınarak acil servis yoğunluğunu önlemektir. Yeşil Alan Uygulaması doğrultusunda Sağlık Bakanlığı nın Acil Kriterleri olan: Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları, Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar, Tıbbi müdahale uygulanan vakalar, Gözlem altına alınan vakalar, Başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilen ya da başka bir sağlık kuruluşundan sevkli gelen vakalar, dışında kalan hastalardan normal muayeneler için öngörülen ücretler alınmaya başlanmıştır (5). Bu çalışmada, Yeşil Alan Uygulaması nın acil polikliniğine başvuruları nasıl etkilediğinin araştırılması amaçlanmıştır AMAÇLAR 21 Ocak 2012 de yürürlüğe giren Yeşil Alan Uygulaması öncesi (01-14 Aralık 2011) ve sonrası (01-14 Aralık 2012) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine başvuranların, acil kriterlerine uygunluklarının ve söz konusu uygulamanın acil polikliniğine başvuru sayısına etkisinin değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada: 4

5 Kısa Vadeli Amaç: Acil polikliniğine başvuran hastaların profillerinin çıkarılması, Acil polikliniğine başvuru nedenlerinin / şikayetlerinin belirlenmesi, Acil polikliniğine başvuruların acil kriterlerine uygunluğunun değerlendirilmesi, Yeşil alan uygulaması yürürlüğe girmeden önce ve yürürlüğe girdikten sonra acil polikliniğine başvuruların arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Uzun Vadeli Amaç: Acil polikliniklerin daha etkili ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik öneriler geliştirerek bu konuda yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniği dir. Araştırmanın Tipi: Bu çalışma, Yeşil Alan Uygulaması yürürlüğe girmeden önce (01-15 Aralık 2011) ve yürürlüğe girdikten sonra (01-15 Aralık 2012) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine başvuran hastaların profillerinin çıkarılmasını, başvuru nedenlerinin belirlenmesini, başvuruların acil kriterlerine uygunluğunun değerlendirilmesini, her iki dönemde acil polikliniğine yapılan başvuruların arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesini amaçlayan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. 5

6 Araştırmanın Evreni ve Örnek: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniği ne Aralık 2011 de başvuran 1228 hasta ve Aralık 2012 tarihleri arasında başvuran 1072 hasta araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örnek alınmamış olup söz konusu tarihler arasında acil polikliniğe başvuranların tamamının hasta kayıtları değerlendirilmiştir. Araştırmanın Süresi: Bu araştırma 07 Ekim Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 6

7 Veri Yönetimi: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniği ne, Aralık 2011 ve Aralık 2012 tarihleri arasında başvuran hastaların hastane kayıt sistemi için kullanılan Nucleus Programından alınan kayıtları incelenmiştir. Nucleus Programındaki hasta kayıtlarından elde edilen bilgilerin veri girişi SPSS Paket Programı nda hazırlanan ve ön denemesi yapılan kodlama rehberi doğrultusunda yapılmıştır. Acil polikliniğine başvuranların başvuru nedeni olarak belirtilen şikayetleri Sistem ve nın belirtileri dikkate alınarak ICD 10 Hastalık Sınıflandırması na göre sınıflandırılmıştır (6). Ayrıca, başvuru nedenleri / şikayetleri Sağlık Bakanlığı nın Acil Kriterleri ne göre değerlendirilerek başvuruların acil olup olmadığı belirlenmiştir. Veri Analizi: Verilerin analizleri, SPSS (versiyon 17.0, SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) programı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, ortalama, frekans tabloları, istatistiksel analizde yüzdeler arasındaki farkın anlamlılığını saptamak için Ki-kare testi kullanılmıştır. %95 güven aralığında p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. ARAŞTIRMANIN DEĞİŞKENLERİ: Acil polikliniğine başvuranların bazı kişisel özellikleri: Yaş Cinsiyet Sosyal güvencesi ICD 10 Hastalık Sınıflandırmasına göre Sistemler ve 7

8 Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar Sindirim Sistemi Solunum Sistemi Kas İskelet Sistemi ve Bağdokusu Sinir Sistemi Dolaşım Sistemi Mental ve Davranışsal Bozukluklar Genitoüriner Sistem Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenler Kan ve Kan Yapıcı Organ Deri ve Derialtı Doku Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kulak ve Mastoid Çıkıntısı Göz ve Eklerinin Neoplazma Endokrin / Beslenme / Metabolizma hastalıkları Trafik Kazaları Kasıtlı Kendine Zarar Verme Yapılan işlemler Tetkik Tıbbi müdahale Sonuç Yoğun bakıma yatış Servise yatış Ayaktan tedavi Başka sağlık kuruluşuna sevk Polikliniğe yönlendirilme 8

9 ARAŞTIRMANIN ETİK YÖNÜ öğretim yılında Dönem III çalışma grubu öğrencilerinin yaptıkları bu araştırmanın uygulanabilmesi için Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu onayı alındıktan sonra (Proje No: KA14/17) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Ankara Hastanesi Başhekimliği nden gerekli izinler Çalışma Grupları Koordinatörlüğü tarafından alınmıştır. Nucleus Programından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinde hastanın adı / soyadı hiçbir biçimde kullanılmamıştır. Tüm bilgiler gizlilik ve mahremiyet ilkelerine uygun olarak gizli tutulacaktır ve araştırma sonuçları sadece bilimsel amaçlı kullanılacaktır. BEKLENTİLER VE BİLİMSEL KATKILAR Acil polikliniklerin doluluk oranında artmaya neden olan acil olmayan başvuruların profillerini belirlemek, acil polikliniklerin daha etkili ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik öneriler geliştirerek bu konuda yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaktır. BULGULAR Başkent Üniversitesi (BÜ) Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi yetişkin acil polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması öncesi Aralık 2011 tarihleri arasında 1228 ve Yeşil Alan Uygulaması sonrası Aralık 2012 tarihleri arasında 1072 başvuru yapılmıştır. Araştırma bulguları aşağıda belirtilen başlıklar altında sunulmaktadır: 1. Acil polikliniğe başvuranların bazı kişisel özellikleri 2. Acil polikliniğe başvuru profili 3. Aciliyet durumuna göre başvuru profili 4. Cinsiyete göre acil polikliniğe başvuru profili ve aciliyet durumu 9

10 Tablo 1. Acil polikliniğe Aralık 2011 ve Aralık 2012 tarihleri arasında başvuranların gün/ay ve yıllara göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Gün/Ay Yıl 2011 Yıl 2012 Sayı % Sayı % ,0 90 8, , , ,7 72 6, ,2 77 7, ,0 67 6, ,7 65 6, ,1 52 4, ,9 80 7, ,3 96 9, ,8 77 7, ,8 77 7, ,6 75 7, ,2 65 6, ,3 74 6,9 Toplam , ,0 Acil polikliniğine yapılan başvuru sayıları incelendiğinde, 2011 de toplam başvuru sayısı 1228 iken 2012 de 1072 olduğu saptanmıştır. 21 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeşil Alan Uygulaması ndan sonraki başvuru sayısının %12,7 azaldığı belirlenmiştir (Tablo 1) yılında incelenen tarihlerde günlük ortalama başvuru sayısının 87,7 ve 2012 de ise 76,5 olduğu saptanmıştır. Hafta sonları acil polikliniğine başvuran hasta sayısının haftanın diğer günlerine kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). 1. Acil polikliniğe başvuranların bazı kişisel özellikleri: Tablo 2. Acil polikliniğe başvuranların cinsiyet ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) 10

11 Cinsiyet Aralık Aralık 2012 Sayı % Sayı % Kadın , ,2 Erkek , ,8 Toplam , ,0 Acil polikliniğine başvuranların cinsiyet ve başvuru tarihlerine göre dağılımı incelendiğinde,2011 de başvuranların %63,0 ünün kadın, %37,0 sinin erkek, 2012 de ise %63,2 sinin kadın, %36,8 inin erkek olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Tablo 3. Acil polikliniğe başvuranların yaş grupları ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Yaş Grupları Aralık Aralık 2012 Sayı % Sayı % ,6 66 6, , , , , , , , , , , ,4 71 6, ,0 76 7,1 Toplam , ,0 Yaş ortalaması: 45,2 ± 20,6 Ortanca Yaş: 41,0 (Min Maksimum = ) Yaş ortalaması: 43,3 ± 20,4 Ortanca Yaş: 37,0 (Min Maksimum = ) Acil polikliniğe başvuranlar yaş gruplarına göre incelendiğinde en sık başvuru yapanların her iki yılda da yaş grubunda ve 2011 yılında ortanca yaşın 41,0, 2012 yılında ise 37,0 olduğu bulunmuştur (Tablo 3). Tablo 4. Acil polikliniğe 1-14 Aralık 2011 ve 1-14 Aralık 2012 tarihleri arasında başvuranların sağlık güvencesi ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) 11

12 Sağlık güvencesi Aralık Aralık 2012 Sayı % Sayı % SGK , ,5 Ücretli 9 0,7 17 1,6 Diğer* 43 3,5 9 0,8 Yok ,1 Toplam , ,0 * Özel Sigorta, Çankaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, T.B.M.M. Başkanlığı Acil polikliniğine başvuranların sağlık güvencesi ve başvuru tarihlerine göre dağılımı incelendiğinde 2011 yılında başvuranların %95,8 i, 2012 yılında da yine benzer biçimde %97,5 inin SGK den sağlık sigortasına sahip olduğu saptanmıştır (Tablo 4). 12

13 2. Acil polikliniğe başvuru profili: Tablo 5. Acil polikliniğe başvuranların başvuru nedeni / sistem ve hastalıkları ile ilgili şikayetleri ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Başvuru nedeni / Sistem ve Hastalıklar ile ilgili şikayetleri Aralık 2011 Sayı (n=12 28) %* Aralık 2012 Sayı (n=10 72) %* P değeri Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar , ,7 P<0,05 Sindirim Sistemi , ,8 p>0,05 Kas İskelet Sistemi ve Bağdokusu , ,1 P<0,05 Solunum Sistemi , ,3 P<0,05 Sinir Sistemi , ,4 p>0,05 Mental ve Davranışsal Bozukluklar ,1 21 2,0 P<0,05 Dolaşım Sistemi , ,1 P<0,05 Genitoüriner Sistem 75 6, ,1 P<0,05 Yaralanma, Zehirlenme ve Dış 38 3, ,2 P<0,05 Nedenler Kan ve Kan Yapıcı Organ 38 3,1 6 0,6 P<0,05 Deri ve Derialtı Doku 31 2,5 84 7,8 P<0,05 Gebelik, Doğum ve Lohusalık ,0 Kulak ve Mastoid Çıkıntısı 23 1,9 19 1,8 p>0,05 Göz ve Eklerinin 21 1,7 24 2,2 p>0,05 Neoplazma 4 0,3 22 2,1 P<0,05 Endokrin / Beslenme / 3 0,2 23 2,1 P<0,05 Metabolizma hastalıkları Trafik Kazaları 2 0,2 12 1,1 P<0,05 Kasıtlı Kendine Zarar Verme ,5 * Birden fazla başvuru nedeni / şikayet olduğundan sütun yüzdeleri n üzerinden hesaplanmıştır. Acil polikliniğine başvuru nedenleri / şikayetleri sistem ve hastalık bazında sınıflandırıldığında 2011 yılındaki başvuruların %26,0'sını Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar ile ilgili şikayetlerin oluşturduğu 13

14 belirlenmiştir. Yeşil Alan Uygulaması ndan sonraki dönemde ise Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklarla ilgili şikayetler nedeniyle başvuruların %14,7'ye gerilediği belirlenmiş olup bu azalma istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) yılındaki başvuruların %24,3 ile en büyük kısmını oluşturan Solunum Sistemi ile ilgili şikayetlerin 2011 de başvuruların yalnızca %14,0 ünü oluşturduğu belirlenmiştir. Aradaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 5) yılında Kas İskelet Sistemi ve Bağdokusu ile ilgili şikayetlerle başvuranların %22,9 olduğu, 2012 de ise %19,1 olduğu saptanmıştır. Yıllar arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) yılında Dolaşım Sistemi ile ilgili şikayetlerle başvuranların %10,7 olduğu, 2012 de ise %15,1 olduğu saptanmıştır. Yıllar arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) yılında Genitoüriner Sistem ile ilgili şikayetlerle başvuranların %6,1 olduğu, 2012 de ise %14,1 olduğu saptanmıştır. Yıllar arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) yılında Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenler ile ilgili şikayetlerle başvuranların %3,1 olduğu, 2012 de ise %13,2 olduğu saptanmıştır. Yıllar arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 5). 14

15 Tablo 6. Acil polikliniğe başvuranların acil tanı kriterine göre aciliyet durumu ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Aciliyet durumu Aralık Aralık 2012 Sayı % Sayı % Acil değil , ,1 Acil , ,9 Toplam , ,0 X 2 = 51,876 SD=1 p<0,05 Başvuranların acil tanı kriterlerine göre aciliyet durumu incelendiğinde 2011 yılında başvuranların %43,8 i acil iken 2012 yılında başvuranların ise %58,9 unun acil olduğu bulunmuş olup 1-14 Aralık 2011 tarihleri ile 1-14 Aralık 2012 tarihleri arasında yapılan acil başvurular arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 6). Tablo 7. Acil polikliniğe başvuranların tetkik istenme durumu ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Tetkik Aralık Aralık 2012 Sayı % Sayı % İstenmiş , ,0 İstenmem , ,0 iş Toplam , , yılında acil polikliniğine başvuran hastaların % 59,9 undan tetkik istenmiş olup Yeşil Alan Uygulaması nın yürürlükte olduğu 2012 yılında ise % 67,0 sinden tetkik istenmiş olduğu saptanmıştır (Tablo 7). 15

16 Tablo 8. Acil polikliniğe başvuranların müdahale sonrası sonuçlara ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Sonuç Aralık Aralık 2012 Sayı % Sayı % Ayaktan tedavi , ,5 Polikliniğe yönlendirilme , ,6 Servise yatış 34 2,8 41 3,8 Yoğun bakıma yatış 9 0,7 18 1,7 Yatış için yer olmadığından dış 8 0,7 15 1,4 merkeze sevk Bilinmiyor 2 0,2 75 7,0 Toplam , ,0 İki dönem karşılaştırıldığında, 2012 yılında başvuran ve ayaktan tedavi gören hastaların %60,3 ten % 53,5 e, polikliniğe yönlendirilen hastaların ise %35,3 ten %32,6 ya gerilediği saptanmıştır. Ayrıca 2012 yılında başvuran ve servise yatışı verilen hastaların %2,8 den %3,8 e, yoğun bakıma yatışı istenen hastaların %0,7 den % 1,7 ye, yoğun bakıma yatışı istenen ancak hastanede yer olmadığından dolayı dış merkeze sevk edilen hastaların %0,7 den% 1,4 e yükseldiği saptanmıştır ( Tablo 8). 3. Aciliyet durumuna göre başvuru profili: Tablo 9. Acil polikliniğe başvuranların aciliyet durumlarının başvuru nedeni / Sistem ve Hastalıklar ile ilgili şikayetleri ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) 16

17 Başvuru nedeni / Sistem ve ile ilgili şikayetler Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar Sindirim Sistemi Kas İskelet Sistemi ve Bağdokusu Solunum Sistemi Sinir Sistemi Mental ve Davranışsal Bozukluklar Dolaşım Sistemi Genitoüriner Sistem Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenler Kan ve Kan Yapıcı Organ Deri ve Derialtı Doku Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kulak ve Mastoid Çıkıntısı Göz ve Eklerinin Aralık Aralık 2012 Acil değil Acil Toplam Say Acil değil Acil Toplam ı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* ,7 38 7, , , , , , , , , , , , , , , , ,1 42 6, , , , , ,3 25 3, , ,2 37 8, , ,4 46 6, , ,1 2 0,5 19 3,0 21 2,0 10 1, , ,7 21 4, , ,1 45 6,5 30 5,6 75 6, , , ,1 4 0,6 34 6,3 38 3,1 18 4, , ,2 11 1,6 27 5,0 38 3,1 2 0,5 4 0,6 6 0,6 27 3,9 4 0,7 31 2,5 32 7,3 52 8,2 84 7, ,8 11 1,7 32 3,0 19 2,8 4 0,7 23 1,9 7 1,6 12 1,9 19 1,8 11 1,6 10 1,9 21 1,7 17 3,9 7 1,1 24 2,2 Neoplazma 2 0,3 2 0,4 4 0,3 8 1,8 14 2,2 22 2,1 Endokrin / Beslenme / Metabolizma hastalıkları ,6 3 0,2 7 1,6 16 2,5 23 2,1 Trafik Kazaları 0-2 0,4 2 0,2 1 0,2 11 1,7 12 1,1 Kasıtlı Kendine Zarar ,2 4 0,6 5 0,5 Verme * Birden fazla başvuru nedeni / şikayet olduğundan sütun yüzdeleri n üzerinden hesaplanmıştır. 17

18 2011 yılında acil polikliniğe başvuran ve acil kriterlerine uygun olmayan başvuruların %40,7 sinin Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar ile ilişkili şikayetler olduğu saptanmıştır. Bunları sırasıyla Kas İskelet Sistemi ve Bağdokusu (%30,4) ve Sindirim Sistemi (%19,6) ile ilişkili şikayetlerin izlediği belirlenmiştir yılında ise acil kriterlerine uygun olmayan başvuruların %29,7 sinin Solunum Sistemi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Her iki yılda da acil polikliniğe başvuran ve acil olan başvuruların büyük bir bölümünün Sindirim Sistemi (%28,4; %23,0), Solunum Sistemi (%24,3; %20,4), Sinir Sistemi (%21,0; %17,0), Dolaşım Sistemi (%22,5; %22,3) ile ilgili şikayetlerin oluşturduğu belirlenmiştir (Tablo 9). Tablo 10. Acil polikliniğe başvuranların aciliyet durumlarının yaş grupları ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Yaş Grupları Aralık Aralık 2012 Acil değil Acil Toplam Acil değil Acil Toplam Say ı % Sayı % Sayı %* Sayı % Sayı % Sayı %* , ,4 56 4, , ,5 66 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 71 6, , ,4 98 8, , ,4 76 7,1 Toplam , , , , , ,0 *Sütun yüzdeleri alınmıştır 2011 de yaş gruplarındakilerin çoğunluğunun başvurularının acil kriterlerine uygun olmadığı, buna karşın 60 yaş ve üzeri olanların 18

19 çoğunluğunun acil kriterlerine uygun olduğu saptanmıştır. Aradaki fark istatistiki olarak da anlamlı bulunmuştur (p<0,05) de ise yaş gruplarında acil kriterlerine uygun olan başvuruların arttığı belirlenirken 60 yaş ve üzeri olanlarda ise bunun değişmediği saptanmıştır (Tablo 10). 19

20 Tablo 11. Acil polikliniğe başvuranların acil tanı kriterine göre aciliyet durumu cinsiyete ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Aciliyet durumu Aralık Aralık 2012 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Sayı % Sayı % Sayı %* Sayı % Sayı % Sayı %* Acil değil , , , , , ,1 Acil , , , , , ,9 Toplam , , 0 *Sütun yüzdeleri alınmıştır , , , , yılında acil polikliniğe başvuran kadın hastaların %56,5 i acil kriterlerine uygun değilken, aynı şekilde erkek hastaların da %55,7 sinin acil kriterlerini karşılamadığı belirlenmiştir yılında ise bunun anlamlı bir şekilde azaldığı saptanmıştır yılında başvuran kadın hastaların %43,1 inin, erkek hastaların ise %37,8 nin acil olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 11). 20

21 Tablo 12. Acil polikliniğe başvuranların aciliyet durumunun müdahale sonrası sonuçlara ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Sonuç Aralık Aralık 2012 Acil değil Acil Toplam Say Acil değil Acil Toplam ı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Ayaktan tedavi , , , , , ,5 Polikliniğe , , , , , ,6 yönlendirilme Servise yatış 1 0,1 33 6,1 34 2,8 2 0,5 39 6,2 41 3,8 Yoğun bakıma yatış ,7 9 0,7 1 0,2 17 2,7 18 1,7 Yatış için yer ,5 8 0, ,4 15 1,4 olmadığından dış merkeze sevk Bilinmiyor 1 0,1 1 0,2 2 0,2 24 5,4 51 8,1 75 7,0 Toplam ,0,0 8,0,0,0 2,0 *Sütun yüzdeleri alınmıştır Her iki dönemde de hastaların büyük bir kısmının ayaktan tedavi edildiği görülmüştür Aralık 2011 döneminde başvuran acillerin %56,1'inin, acil olmayanların ise %63,6'sınınayaktan tedavi aldığı belirlenmiştir Aralık 2012 dönemindeki acillerin ise %43,2'sinin, acil olmayanların %68,0'inin ayaktan tedavi aldığı saptanmıştır (Tablo 12). 21

22 3. Cinsiyete göre acil polikliniğe başvuru profili ve aciliyet durumu: Tablo 13. Acil polikliniğe başvuranların cinsiyete, yaş gruplarına ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Yaş Grupları Aralık Aralık 2012 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Sayı % Sayı % Sayı %* Sayı % Sayı % Sayı %* ,9 18 4,0 56 4,6 51 7,5 15 3,8 66 6, , , , , , , , , , , , , , , ,5 65 9, , , , , , ,2 31 7, , ,8 45 9, , , , , ,7 43 9, ,4 42 6,2 29 7,4 71 6, ,8 30 6,6 98 8,0 45 6,6 31 7,8 76 7,1 Toplam , , , , , , 0 *Sütun yüzdeleri alınmıştır 2011 ve 2012 yılında acil polikliniğe başvuran hastaların cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde her iki cinsiyette de başvuranların büyük çoğunluğunun yaş gurubu içerisinde yer aldığı belirlenmiştir (Tablo 13). Tablo 14. Acil polikliniğe başvuranların cinsiyete, başvuru nedeni / Sistem ve Hastalıklar ile ilgili şikayetleri ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) 22

23 Başvuru nedeni / şikayet (Sistem ve ile ilgili bulgular) Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar Sindirim Sistemi Aralık Aralık 2012 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Say ı % Sayı % Sayı %* Sayı % Sayı % Sayı %* , , , , , , , , , , , ,8 (p<0,05) 2012 Kas İskelet Sistemi ve Bağdokusu Solunum Sistemi Sinir Sistemi Mental ve Davranışsal Bozukluklar Dolaşım Sistemi Genitoüriner Sistem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 13 1,9 8 2,0 21 2, ,4 43 9, , , , ,1 53 6,8 22 4,8 75 6, , , ,1 (p<0,05) 2012 Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenler Kan ve Kan Yapıcı Organ 21 2,7 17 3,7 38 3, , , ,2 17 2,2 21 4,6 31 3,1 2 0,3 4 1,0 6 0,6 (p<0,05) 2011 Deri ve Derialtı Doku 20 2,6 11 2,4 31 2,5 56 8,3 28 7,1 84 7,8 Gebelik, Doğum ve , ,0 Lohusalık Kulak ve Mastoid 17 2,2 6 1,3 23 1,9 11 1,6 8 2,0 19 1,8 Çıkıntısı Göz ve Eklerinin 17 2,2 4 0,9 21 1,7 14 2,1 10 2,5 24 2,2 Neoplazma 3 0,4 1 0,2 4 0,3 13 1,9 9 2,3 22 2,1 Endokrin / Beslenme 2 0,3 1 0,2 3 0,2 14 2,1 9 2,3 23 2,1 / Metabolizma hastalıkları Trafik Kazaları 2 0, ,2 8 1,2 4 1,0 12 1,1 Kasıtlı Kendine Zarar ,1 4 1,0 5 0,5 Verme 23

24 *Sütun yüzdeleri alınmıştır 2011 yılında acil polikliniğe başvuran kadın hastaların başvuru nedenlerinin %27,0 sinin Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklarla ilgili şikayetler olduğu belirlenirken 2012 yılında %24,2 sinin Sindirim Sistemi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Erkek hastaların yaptığı başvuruların 2011 yılında %25,1 nin Sindirim Sistemi ile ilgili şikayetler olduğu bulunurken, 2012 yılında ise %26,4 ünün Solunum Sistemi ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Tablo 14). TARTIŞMA Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi yetişkin acil polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması öncesi (01-14 Aralık 2011) ve sonrası (01-14 Aralık 2012) başvuranların aciliyet durumlarının karşılaştırılması ve Yeşil Alan Uygulaması nın olası etkisinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir (Tablo 1). Literatürde bu konuda yapılan diğer araştırmaların sonuçlarıyla bu araştırmanın sonuçlarının uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Acil polikliniğine 2011 de toplam 1228, 2012 de ise 1072 başvuru yapıldığı ve de 21 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeşil Alan Uygulaması ndan sonraki başvuruların %12,7 azaldığı belirlenmiştir yılında incelenen tarihlerde günlük ortalama başvuru sayısının 87,7 ve 2012 de ise 76,5 olduğu saptanmıştır. Hafta sonları acil polikliniğine başvuran hasta sayısının haftanın diğer günlerine kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). H. Çiftçi ve arkadaşlarının yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi Başvurularının Değerlendirildiği bir çalışmada da hafta sonları acile başvuranların sayısının hafta içi başvuranlara kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir (4). 24

25 2011 ve 2012 yılında başvuran hastaların %63,0 ünün kadın; buna karşın %37,0 sinin erkek olduğu saptanmıştır (Tablo 2). S. Keskin ve arkadaşlarının 2008 yılında yaptığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Hastalarının Özellikleri nin incelendiği bir çalışmada da kadınların, erkeklere göre daha fazla acile başvurdukları saptanmıştır (7). Acil polikliniğe en sık başvuru yapanların her iki yılda da yaş grubu ve 60 yaş üzerinde olduğu saptanmıştır yılında ortanca yaşın yılında ise 37 olduğu bulunmuştur (Tablo 3). İ. Kılıçaslan ve arkadaşlarının yaptığı ve acil servise başvuran hastaların demografik özelliklerinin incelendiği bir çalışmada hastaların büyük çoğunluğunun (%37,5) yaş grubunda yer aldıkları bildirilmiştir (8) de yaş gruplarındakilerin çoğunluğunun başvurularının acil kriterlerine uygun olmadığı, buna karşın 60 yaş ve üzeri olanların çoğunluğunun acil kriterlerine uygun olduğu saptanmıştır. Aradaki fark istatistiki olarak da anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 10). B. Karadağ ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada da, benzer şekilde 65 yaş üstü vakaların acil kriterlerine daha uygun oldukları bildirilmiştir (9). Yeşil Alan Uygulaması öncesi, acil polikliniğe en sık başvuru nedeni Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklarla ilişkili şikâyetler iken (%26,0), Yeşil Alan Uygulaması sonrası en sık başvuru nedeninin Solunum Sistemi (%24,3 ) olduğu saptanmıştır (Tablo 5). V. Kaplan ve arkadaşlarının Zürih Üniversitesi Hastanesi İç Bölümü nde yaptıkları çalışmada da en sık başvuru nedeni olarak Solunum Sistemi gösterilmiştir (3). Aynı şekilde, H. Çiftçi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da, acil servise en sık başvuru nedeninin Solunum Sistemi olduğu saptanmıştır (4). 25

ICD KODLARINA GÖRE DAHİLİ BRANŞLARDA YATIŞI YAPILAN HASTALAR ÜZERİNE TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA (VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ)

ICD KODLARINA GÖRE DAHİLİ BRANŞLARDA YATIŞI YAPILAN HASTALAR ÜZERİNE TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA (VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ) Tanımlayıcı Çalışma ICD KODLARINA GÖRE DAHİLİ BRANŞLARDA YATIŞI YAPILAN HASTALAR ÜZERİNE TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA (VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ) Osman YILMAZ* Özet Amaç:1 yıl boyunca

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Doç. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Araştırıcı Simten Malhan Salih Pay Ayhan Dinç Şebnem Ataman Ediz Dalkılıç Eren Erken İhsan Ertenli Sedat Kiraz Esin Ertuğrul

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

Yoğun Bakım Üniteleri Araştırması

Yoğun Bakım Üniteleri Araştırması Yoğun Bakım Üniteleri Araştırması 22 Temmuz 2015, ANKARA tkhk.istatistik@saglik.gov.tr İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı 1 Hazırlayanlar: H. Erkin SÜLEKLİ (Sağlık Uzman Yardımcısı) Aziz

Detaylı

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu.

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özlem Serenli,

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 17.12.1999 Sayı: 23909 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T04 14.06.2012 15.07.2014 02 7 REVİZYON DURUMU

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T04 14.06.2012 15.07.2014 02 7 REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.03.2013 Madde 5.9.3 teki laboratuar numunelerinin 01 toplama ve taşıma talimatları ifadesi değiştirildi. 15.07.2014 Poliklinik hizmet tarih ve saatleri

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

ICD-10 AM Temelinde 14. Grup Klinik Kodlama Eğitimi KATILIMCILARA YÖNELİK BİLGİ NOTU

ICD-10 AM Temelinde 14. Grup Klinik Kodlama Eğitimi KATILIMCILARA YÖNELİK BİLGİ NOTU ICD-10 AM Temelinde 14. Grup Klinik Kodlama Eğitimi KATILIMCILARA YÖNELİK BİLGİ NOTU Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

15/10/2015 TARİHLİ KURUL KARARLARI

15/10/2015 TARİHLİ KURUL KARARLARI 15/10/2015 TARİHLİ KURUL LARI BOLVADİN H.İ.ÖZSOY DEVLET HASTANESİ 29.10.2015 2015-56523 15.10.15 Hasta Hakları Yönetmeliği 42/C Maddesindeki 'Tıbbi Hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından

Detaylı

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU Yalçın ÖNDER, Rıza ÇITIL, Gizem EMEKDAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisi nde 2013 Yılında Düzenlenen Adli Bildirim Raporlarının Değerlendirilmesi

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisi nde 2013 Yılında Düzenlenen Adli Bildirim Raporlarının Değerlendirilmesi Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisi nde 2013 Yılında Düzenlenen Adli Bildirim Raporlarının Değerlendirilmesi Güzide Ece Akıncı, Elif Şahin, Irmak Şimşek, Güngör Çakmakçı, Ayşe Ece Şener

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Alerji Bilim Dalı, 0-18 yaş grubu ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

HİZMET SATIŞTA YALIN PLANLAMA

HİZMET SATIŞTA YALIN PLANLAMA HİZMET SATIŞTA YALIN PLANLAMA Dilara TORLAK Hizmet Satış Yöneticisi 13.6.2016 HİZMET SATIŞTA YALIN Sürdürülebilir başarı için, itibar ve güven etrafında şekillenecek bir iş modeli kurmak gereklidir. Sağlık,

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HİZMET SUNUMUNDA MEMNUNİYET ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇANAKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HİZMET SUNUMUNDA MEMNUNİYET ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇANAKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 1.Aşkın MERT 2.Seven KAZAN 3.Z. Kıvılcım DAĞTEKİN HİZMET SUNUMUNDA MEMNUNİYET ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLAM NÜFÜS 511.790 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI

ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI Ülkemizde Hematolojik Kanserlerin Yükü, Coğrafi Dağılımı, Demografik Karakteristiği, İmmünohistokimyasal Özellikleri ve Klinik Davranışı Epidemiyolog Danışman Doç. Dr. Mutlu

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ

BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ Oluşturma Tarihi : 01.06.2007 Sürüm Tarihi : 31.01.2015 Kaynak Kurum / Birim : Türkiye Halk Sağlığı Kurumu / lar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı Kapsamı : Ülkemiz

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Bilindiği üzere, Teşhis İlişkili Gruplar (İngilizce DRG) hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yatış İşlemleri Hasta Kabul

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

PSİKİYATRİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET. (Hekime Yönelik Şiddet Görev Grubu) Ön Raporu

PSİKİYATRİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET. (Hekime Yönelik Şiddet Görev Grubu) Ön Raporu PSİKİYATRİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET (Hekime Yönelik Şiddet Görev Grubu) Ön Raporu İşyerindeki şiddet; hizmet alan ile verenin kişisel özellikleri ve aralarındaki iletişim işyerinin koşulları, kuralları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SAVUNMASIZ VE ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA SAĞLIK HİZMETİ SUNUM PLANI Temel Hasta Hakları Hasta

Detaylı

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı 1 Poliklinik muayenesi 2 Hekim seçme hakkının kullandırılması 3 MR çekilmesi 4 CT(Tomografi çekilmesi) 5 Ultrason Çekilmesi

Detaylı

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Dr. Alparslan CANSIZ BRSHH,İstanbul Dr. Tevfik Kalelioğlu BRSHH Dr. Akif Taşdemir

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayfer Ayan(1) Cemile Aksoy(2) Hande Edizkan Budak(3) 1 Acıbadem Bursa Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 2 Acıbadem Bursa Hastanesi, Eğitim ve

Detaylı

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI YAYIN TARİHİ: 12/06/2013 PROSEDÜR NO: 071 REV NO: REV TARİHİ: SIRA ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI DEĞERLENDİRME ACİL SERVİS CİHAZ YÖNETİM SORULARI 4

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI MEDĠKO- SOSYAL VE GENÇLĠK DANIġMA MERKEZĠNĠN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI MEDĠKO- SOSYAL VE GENÇLĠK DANIġMA MERKEZĠNĠN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI MEDĠKO- SOSYAL VE GENÇLĠK DANIġMA MERKEZĠNĠN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN SAĞLIK BAKIMI İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN MALİYET ANALİZİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN SAĞLIK BAKIMI İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN MALİYET ANALİZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN SAĞLIK BAKIMI İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN MALİYET ANALİZİ Dr. Ercan YENİLMEZ Kasımpaşa Asker Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Sunum Planı Giriş Gereç ve Yöntemler

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane İnfeksiyonları Tanım Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru sırasında kuluçka döneminde olmayan yada hastanede oluşmasına

Detaylı

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü Doküman Numarası IDR/203/PR-009 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 8.4. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ SOS. YELDA ġġmġġr PSK. ÖZGE KUTAY PSK. PINAR ULUPINAR Ġzmir, 2014 1 HUZUREVĠ EĞĠTĠMĠ VERĠ DEĞERLENDĠRMELERĠ 2013 yılında İBB Kadın Danışma

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri Türkiye de Son Durum, Aktiviteleri Dr. Ahmet ÖZLÜ Daire Başkanı 23 Kasım 2013-İSTANBUL 2 1985: İlk AIDS vakası HIV/AIDS Kontrol Programı Gelişimi 1985: HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalık kapsamında 1986:

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞİNE YÖNELİK YAZILI PROSEDÜR:

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞİNE YÖNELİK YAZILI PROSEDÜR: 1. AMAÇ Acil servis işleyişinin kaliteli, eksiksiz, hızlı yapılması ve sürekli hale getirilmesi. 2. KAPSAM Acilde görülen tüm prosesleri kapsar 3. TANIM Acil servis işleyişinin rantabl hale getirilerek

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

NEJAT İŞLER İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

NEJAT İŞLER İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ NEJAT İŞLER İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Aksoy: HASTAMIZ UÇAK AMBULANS İLE İSTANBUL A TRANSFER EDİLMİŞTİR 17 Ocak 2014 tarihinde Acıbadem Bodrum Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 0-17 yaş arasındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler ÇOCUK/SAGLIK 0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler Dr.Handan ALP* Dr.Sevin ALTINKAYNAK* Dr.Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU* ÖZET Bu araştırmada Erzurum (merkez), Aşkale, Pasinler ilçeleri

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi GİRİŞ ÇDDA / preterm doğum

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA

GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA A.C. Sayar 2, İ.H.Başeğmez 1, S. Yıldırım 1, Y.İ. Tonguç 1 ÖZET: 1 İnş. Yük. Müh.,Promer Müş. Müh. Ltd. Şti.,

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

UÜ-SK TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-401 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 6

UÜ-SK TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-401 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 6 UÜ-SK TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Dok.Kodu : FR-YLY-15-401 İlk Yay.Tarihi : Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET KAPSAMI: Tıbbi Genetik AD tüm yaş gruplarındaki hastalara,

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ve İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu TOPLANTI KARARLARI (20.03.

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ve İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu TOPLANTI KARARLARI (20.03. Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ve İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu TOPLANTI KARARLARI (20.03.2014) 2014-1 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı resmi gazetede yayımlanan Acil

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA

EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA Doç. Dr. Pemra C.ÜNALAN Ast. Dr. Özge Doğan Marmara Üniversitesi Pendik EAH Evde Sağlık Birimi EVDE SAĞLIKTA HASTA TAKİBİ... Evde sağlık hizmeti alan hastaların ayaktan

Detaylı

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Bilgi/ Belgeler 1 Poliklinik Muayene 1. T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Detaylı

VIII. BÖLÜM- DOĞUM. 8. Doğum

VIII. BÖLÜM- DOĞUM. 8. Doğum VIII. BÖLÜM- DOĞUM 8. Doğum Türk Medeni Kanunu nda kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başladığı ve ölümle son bulduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla kültürel öğrenme süreci doğumla başlar.

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

ICD-10 KODLAMA SĐSTEMĐNE AĐT HEKĐMLERĐN BĐLGĐ DÜZEYLERĐNE YÖNELĐK AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ICD-10 KODLAMA SĐSTEMĐNE AĐT HEKĐMLERĐN BĐLGĐ DÜZEYLERĐNE YÖNELĐK AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE ICD-10 KODLAMA SĐSTEMĐNE AĐT HEKĐMLERĐN BĐLGĐ DÜZEYLERĐNE YÖNELĐK AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Nergis DEMĐRKAN 1 Levent EKER 1

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ DOK.NO: TA/122 YAY.TAR.: 24/10/2011 REV.TAR..01/10/2013 REV.NO:41 ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI 1. AMAÇ Acil servise başvuran zehirlenme tanısıyla

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI

TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI Dr. M. Bahadır Sucaklı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 26-27 Kasım 2011 Antakya HIV/AIDS Kontrol

Detaylı

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene Sağlık-NET Projesi İş Kuralları Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarih : 23.06.2008 Sürüm : 2.0 Doküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik MSVS 1.0 02.01.2008 İlk Yayın Genel

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı