Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur"

Transkript

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur ÖZET Hastanelerin acil poliklinikleri, durumu acil olan hastaların sıra beklemeksizin ve randevusuz kabul edildiği en önemli birimlerdir. Akut gelişen ve hayati tehlike arz eden durumlar dışında basit-hafif şikayetleri olan hastalar da sıklıkla acil polikliniği tercih etmektedir. Bunun sonucu olarak hastalara müdahale gecikmekte, hasta memnuniyeti azalmaktadır. Farklı ülkelerde, bu durumun önlenmesi için çeşitli yasal müdahaleler uygulanmaktadır. Ülkemizde de bu yoğunluğu önlemek amacıyla 21 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yeşil Alan Uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bu uygulamada amaç acil kriterlerine uygun olmayan başvurulardan muayene ücretleri alınarak acil olmayan başvuruları caydırmaktır. Bu çalışmada, Başkent Üniversitesi (BÜ) Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi yetişkin acil polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması öncesi (01-14 Aralık 2011) ve sonrası (01-14 Aralık 2012) başvuranların aciliyet durumlarının karşılaştırılması ve Yeşil Alan Uygulaması nın etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın verileri, Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu onayı alındıktan sonra (Proje No: KA14/17) Aralık 2011 ve Aralık 2012 tarihleri arasında BÜ Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniği ne başvuranların hastane kayıtlarından alınmıştır. Veriler, SPSS 17.0 paket programında analiz edilmiştir. Yeşil Alan Uygulaması öncesi acil polikliniğe başvuru sayısının 1228, sonrası ise 1072 olduğu belirlenmiş ve de başvurular arasında %12,7 1

2 azalma saptanmıştır. Toplam başvurular arasındaki fark istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Acil polikliniğe başvuranların her iki dönemde yarısının yaşlar arasında, ortanca yaşın ise 41 ve 37, olduğu ve başvuranların %63,0 ünü kadınların oluşturduğu, olduğu belirlenmiştir. Başvuru nedenlerinin aciliyet uygunluğu değerlendirildiğinde Yeşil Alan Uygulaması öncesinde başvuranların %43,8 inin sonrasında başvuranların ise %58,9 unun acil vaka olduğu saptanmıştır. Acil olmayan vakaların ise %56,2 den %41,1 e düştüğü belirlenmiştir. Aradaki fark istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Her iki dönem arasında başvuru nedenleri açısından da farklılıklar oluştuğu saptanmıştır. Enfeksiyöz ve paraziter hastalık belirtileri (boğaz ağrısı, tonsillit gibi) ile başvuranlar Aralık 2011 de %26,0 iken Aralık 2012 de %14,7 e düşmüştür. Solunum Sistemi belirtileri ile başvuranlar %14,0 iken %24,3 ve Dolaşım Sistemi belirtileri ile başvuranlar %10,7 iken %15,1 e yükselmiştir. Aradaki fark istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, her ne kadar Yeşil Alan Uygulaması yürürlüğe girdikten sonra acil polikliniğe başvuranların özellikle de acil olmayan vakaların sayısında azalma, başvuru nedenlerinin profilinde değişiklikler belirlenmiş olsa da acil polikliniğe başvuranların çoğunluğunun hala acil olmayan ve diğer polikliniklere hatta birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvurması gereken hastalar olduğu saptanmıştır. Acil sağlık hizmetleri ile ilgili daha etkili ve uygulanabilir politikaların oluşturulması, toplumun acil kavramı konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik programların geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: Acil poliklinik, Yeşil Alan Uygulaması, Hastane/Acil poliklinik kullanımı, Aciliyet uygunluğu. 2

3 GİRİŞ Her zaman için hastanelerin çalışma şartları açısından en yorucu birimlerinden birisi olan acil poliklinikler, her türlü acil hastayla yaralıların bakıldığı, hastaların sıra beklemeksizin ve randevusuz kabul edildiği hastanelerin kesintisiz hizmet sunan en önemli birimleridir. Bu hizmetin hastalara en kısa sürede ve en hızlı şekilde sunulması temel hedef olarak düşünülmeli ve ona göre hareket edilmelidir (1, 2). Ayrıca, acil olmayan ve basit-hafif şikayetleri olan hastalar da sıklıkla acil servisi tercih etmektedir. Acil servislerine yapılan başvuruların gerçekten acil vaka olma durumları, günden güne azalmaktadır. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada da globalleşen ve hızla ilerleyen ciddi bir sorun haline gelmiştir. Acil servislerin bu aşırı hasta yoğunluğu yaklaşık son 20 yıl içerisinde sıkça dile getirilen bir fenomen haline gelmiş ve yapılan bu başvurulardan dolayı acil servislerinde: Çalışan personelin iş yükü artmakta bu da iş veriminin düşmesine yol açmaktadır. Öncelikli olarak tedavi alması gereken hastalara müdahele edilme zamanları gecikmektedir. Çok ciddi boyutlarda ülke ekonomisi adına kayıplar yaşanmaktadır. Hasta memnuniyeti azalmaktadır. Çeşitli görüntüleme ve laboratuvar testlerinin sonuçları için hastaların bekleme süreleri uzamaktadır (1,3). Acil servislerde aşırı hasta yoğunluğunun ve acil servislere başvuruların fazla olmasının pek çok nedeni olabilir (4). Bu nedenler arasında: Sağlık hizmetini hızlı şekilde alabilmek, Acil servislerde enjeksiyon yaptırmak ve hemen tedavi olabilmek, Hızlı tetkik imkanlarından faydalanabilmek, 3

4 Son dönemlerdeki acil servislerde muayene ve reçete katkı payının alınmaması ve acilde uzmanların çalışıyor olması sayılabilir. Farklı ülkelerde, bu hızla gelişen sorunun önüne geçilmesi için ciddi uygulamalar, çeşitli yasal müdahaleler yapılmaktadır. Ülkemizde de acil servislerdeki bu yoğunluğu önlemek amacıyla 21 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yeşil Alan Uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bu uygulamada amaç acil kriterlerine uygun olmayan başvurulardan muayene ücretleri alınarak acil servis yoğunluğunu önlemektir. Yeşil Alan Uygulaması doğrultusunda Sağlık Bakanlığı nın Acil Kriterleri olan: Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları, Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar, Tıbbi müdahale uygulanan vakalar, Gözlem altına alınan vakalar, Başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilen ya da başka bir sağlık kuruluşundan sevkli gelen vakalar, dışında kalan hastalardan normal muayeneler için öngörülen ücretler alınmaya başlanmıştır (5). Bu çalışmada, Yeşil Alan Uygulaması nın acil polikliniğine başvuruları nasıl etkilediğinin araştırılması amaçlanmıştır AMAÇLAR 21 Ocak 2012 de yürürlüğe giren Yeşil Alan Uygulaması öncesi (01-14 Aralık 2011) ve sonrası (01-14 Aralık 2012) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine başvuranların, acil kriterlerine uygunluklarının ve söz konusu uygulamanın acil polikliniğine başvuru sayısına etkisinin değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada: 4

5 Kısa Vadeli Amaç: Acil polikliniğine başvuran hastaların profillerinin çıkarılması, Acil polikliniğine başvuru nedenlerinin / şikayetlerinin belirlenmesi, Acil polikliniğine başvuruların acil kriterlerine uygunluğunun değerlendirilmesi, Yeşil alan uygulaması yürürlüğe girmeden önce ve yürürlüğe girdikten sonra acil polikliniğine başvuruların arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Uzun Vadeli Amaç: Acil polikliniklerin daha etkili ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik öneriler geliştirerek bu konuda yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniği dir. Araştırmanın Tipi: Bu çalışma, Yeşil Alan Uygulaması yürürlüğe girmeden önce (01-15 Aralık 2011) ve yürürlüğe girdikten sonra (01-15 Aralık 2012) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine başvuran hastaların profillerinin çıkarılmasını, başvuru nedenlerinin belirlenmesini, başvuruların acil kriterlerine uygunluğunun değerlendirilmesini, her iki dönemde acil polikliniğine yapılan başvuruların arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesini amaçlayan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. 5

6 Araştırmanın Evreni ve Örnek: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniği ne Aralık 2011 de başvuran 1228 hasta ve Aralık 2012 tarihleri arasında başvuran 1072 hasta araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örnek alınmamış olup söz konusu tarihler arasında acil polikliniğe başvuranların tamamının hasta kayıtları değerlendirilmiştir. Araştırmanın Süresi: Bu araştırma 07 Ekim Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 6

7 Veri Yönetimi: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniği ne, Aralık 2011 ve Aralık 2012 tarihleri arasında başvuran hastaların hastane kayıt sistemi için kullanılan Nucleus Programından alınan kayıtları incelenmiştir. Nucleus Programındaki hasta kayıtlarından elde edilen bilgilerin veri girişi SPSS Paket Programı nda hazırlanan ve ön denemesi yapılan kodlama rehberi doğrultusunda yapılmıştır. Acil polikliniğine başvuranların başvuru nedeni olarak belirtilen şikayetleri Sistem ve nın belirtileri dikkate alınarak ICD 10 Hastalık Sınıflandırması na göre sınıflandırılmıştır (6). Ayrıca, başvuru nedenleri / şikayetleri Sağlık Bakanlığı nın Acil Kriterleri ne göre değerlendirilerek başvuruların acil olup olmadığı belirlenmiştir. Veri Analizi: Verilerin analizleri, SPSS (versiyon 17.0, SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) programı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, ortalama, frekans tabloları, istatistiksel analizde yüzdeler arasındaki farkın anlamlılığını saptamak için Ki-kare testi kullanılmıştır. %95 güven aralığında p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. ARAŞTIRMANIN DEĞİŞKENLERİ: Acil polikliniğine başvuranların bazı kişisel özellikleri: Yaş Cinsiyet Sosyal güvencesi ICD 10 Hastalık Sınıflandırmasına göre Sistemler ve 7

8 Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar Sindirim Sistemi Solunum Sistemi Kas İskelet Sistemi ve Bağdokusu Sinir Sistemi Dolaşım Sistemi Mental ve Davranışsal Bozukluklar Genitoüriner Sistem Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenler Kan ve Kan Yapıcı Organ Deri ve Derialtı Doku Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kulak ve Mastoid Çıkıntısı Göz ve Eklerinin Neoplazma Endokrin / Beslenme / Metabolizma hastalıkları Trafik Kazaları Kasıtlı Kendine Zarar Verme Yapılan işlemler Tetkik Tıbbi müdahale Sonuç Yoğun bakıma yatış Servise yatış Ayaktan tedavi Başka sağlık kuruluşuna sevk Polikliniğe yönlendirilme 8

9 ARAŞTIRMANIN ETİK YÖNÜ öğretim yılında Dönem III çalışma grubu öğrencilerinin yaptıkları bu araştırmanın uygulanabilmesi için Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu onayı alındıktan sonra (Proje No: KA14/17) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Ankara Hastanesi Başhekimliği nden gerekli izinler Çalışma Grupları Koordinatörlüğü tarafından alınmıştır. Nucleus Programından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinde hastanın adı / soyadı hiçbir biçimde kullanılmamıştır. Tüm bilgiler gizlilik ve mahremiyet ilkelerine uygun olarak gizli tutulacaktır ve araştırma sonuçları sadece bilimsel amaçlı kullanılacaktır. BEKLENTİLER VE BİLİMSEL KATKILAR Acil polikliniklerin doluluk oranında artmaya neden olan acil olmayan başvuruların profillerini belirlemek, acil polikliniklerin daha etkili ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik öneriler geliştirerek bu konuda yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaktır. BULGULAR Başkent Üniversitesi (BÜ) Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi yetişkin acil polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması öncesi Aralık 2011 tarihleri arasında 1228 ve Yeşil Alan Uygulaması sonrası Aralık 2012 tarihleri arasında 1072 başvuru yapılmıştır. Araştırma bulguları aşağıda belirtilen başlıklar altında sunulmaktadır: 1. Acil polikliniğe başvuranların bazı kişisel özellikleri 2. Acil polikliniğe başvuru profili 3. Aciliyet durumuna göre başvuru profili 4. Cinsiyete göre acil polikliniğe başvuru profili ve aciliyet durumu 9

10 Tablo 1. Acil polikliniğe Aralık 2011 ve Aralık 2012 tarihleri arasında başvuranların gün/ay ve yıllara göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Gün/Ay Yıl 2011 Yıl 2012 Sayı % Sayı % ,0 90 8, , , ,7 72 6, ,2 77 7, ,0 67 6, ,7 65 6, ,1 52 4, ,9 80 7, ,3 96 9, ,8 77 7, ,8 77 7, ,6 75 7, ,2 65 6, ,3 74 6,9 Toplam , ,0 Acil polikliniğine yapılan başvuru sayıları incelendiğinde, 2011 de toplam başvuru sayısı 1228 iken 2012 de 1072 olduğu saptanmıştır. 21 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeşil Alan Uygulaması ndan sonraki başvuru sayısının %12,7 azaldığı belirlenmiştir (Tablo 1) yılında incelenen tarihlerde günlük ortalama başvuru sayısının 87,7 ve 2012 de ise 76,5 olduğu saptanmıştır. Hafta sonları acil polikliniğine başvuran hasta sayısının haftanın diğer günlerine kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). 1. Acil polikliniğe başvuranların bazı kişisel özellikleri: Tablo 2. Acil polikliniğe başvuranların cinsiyet ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) 10

11 Cinsiyet Aralık Aralık 2012 Sayı % Sayı % Kadın , ,2 Erkek , ,8 Toplam , ,0 Acil polikliniğine başvuranların cinsiyet ve başvuru tarihlerine göre dağılımı incelendiğinde,2011 de başvuranların %63,0 ünün kadın, %37,0 sinin erkek, 2012 de ise %63,2 sinin kadın, %36,8 inin erkek olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Tablo 3. Acil polikliniğe başvuranların yaş grupları ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Yaş Grupları Aralık Aralık 2012 Sayı % Sayı % ,6 66 6, , , , , , , , , , , ,4 71 6, ,0 76 7,1 Toplam , ,0 Yaş ortalaması: 45,2 ± 20,6 Ortanca Yaş: 41,0 (Min Maksimum = ) Yaş ortalaması: 43,3 ± 20,4 Ortanca Yaş: 37,0 (Min Maksimum = ) Acil polikliniğe başvuranlar yaş gruplarına göre incelendiğinde en sık başvuru yapanların her iki yılda da yaş grubunda ve 2011 yılında ortanca yaşın 41,0, 2012 yılında ise 37,0 olduğu bulunmuştur (Tablo 3). Tablo 4. Acil polikliniğe 1-14 Aralık 2011 ve 1-14 Aralık 2012 tarihleri arasında başvuranların sağlık güvencesi ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) 11

12 Sağlık güvencesi Aralık Aralık 2012 Sayı % Sayı % SGK , ,5 Ücretli 9 0,7 17 1,6 Diğer* 43 3,5 9 0,8 Yok ,1 Toplam , ,0 * Özel Sigorta, Çankaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, T.B.M.M. Başkanlığı Acil polikliniğine başvuranların sağlık güvencesi ve başvuru tarihlerine göre dağılımı incelendiğinde 2011 yılında başvuranların %95,8 i, 2012 yılında da yine benzer biçimde %97,5 inin SGK den sağlık sigortasına sahip olduğu saptanmıştır (Tablo 4). 12

13 2. Acil polikliniğe başvuru profili: Tablo 5. Acil polikliniğe başvuranların başvuru nedeni / sistem ve hastalıkları ile ilgili şikayetleri ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Başvuru nedeni / Sistem ve Hastalıklar ile ilgili şikayetleri Aralık 2011 Sayı (n=12 28) %* Aralık 2012 Sayı (n=10 72) %* P değeri Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar , ,7 P<0,05 Sindirim Sistemi , ,8 p>0,05 Kas İskelet Sistemi ve Bağdokusu , ,1 P<0,05 Solunum Sistemi , ,3 P<0,05 Sinir Sistemi , ,4 p>0,05 Mental ve Davranışsal Bozukluklar ,1 21 2,0 P<0,05 Dolaşım Sistemi , ,1 P<0,05 Genitoüriner Sistem 75 6, ,1 P<0,05 Yaralanma, Zehirlenme ve Dış 38 3, ,2 P<0,05 Nedenler Kan ve Kan Yapıcı Organ 38 3,1 6 0,6 P<0,05 Deri ve Derialtı Doku 31 2,5 84 7,8 P<0,05 Gebelik, Doğum ve Lohusalık ,0 Kulak ve Mastoid Çıkıntısı 23 1,9 19 1,8 p>0,05 Göz ve Eklerinin 21 1,7 24 2,2 p>0,05 Neoplazma 4 0,3 22 2,1 P<0,05 Endokrin / Beslenme / 3 0,2 23 2,1 P<0,05 Metabolizma hastalıkları Trafik Kazaları 2 0,2 12 1,1 P<0,05 Kasıtlı Kendine Zarar Verme ,5 * Birden fazla başvuru nedeni / şikayet olduğundan sütun yüzdeleri n üzerinden hesaplanmıştır. Acil polikliniğine başvuru nedenleri / şikayetleri sistem ve hastalık bazında sınıflandırıldığında 2011 yılındaki başvuruların %26,0'sını Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar ile ilgili şikayetlerin oluşturduğu 13

14 belirlenmiştir. Yeşil Alan Uygulaması ndan sonraki dönemde ise Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklarla ilgili şikayetler nedeniyle başvuruların %14,7'ye gerilediği belirlenmiş olup bu azalma istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) yılındaki başvuruların %24,3 ile en büyük kısmını oluşturan Solunum Sistemi ile ilgili şikayetlerin 2011 de başvuruların yalnızca %14,0 ünü oluşturduğu belirlenmiştir. Aradaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 5) yılında Kas İskelet Sistemi ve Bağdokusu ile ilgili şikayetlerle başvuranların %22,9 olduğu, 2012 de ise %19,1 olduğu saptanmıştır. Yıllar arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) yılında Dolaşım Sistemi ile ilgili şikayetlerle başvuranların %10,7 olduğu, 2012 de ise %15,1 olduğu saptanmıştır. Yıllar arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) yılında Genitoüriner Sistem ile ilgili şikayetlerle başvuranların %6,1 olduğu, 2012 de ise %14,1 olduğu saptanmıştır. Yıllar arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) yılında Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenler ile ilgili şikayetlerle başvuranların %3,1 olduğu, 2012 de ise %13,2 olduğu saptanmıştır. Yıllar arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 5). 14

15 Tablo 6. Acil polikliniğe başvuranların acil tanı kriterine göre aciliyet durumu ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Aciliyet durumu Aralık Aralık 2012 Sayı % Sayı % Acil değil , ,1 Acil , ,9 Toplam , ,0 X 2 = 51,876 SD=1 p<0,05 Başvuranların acil tanı kriterlerine göre aciliyet durumu incelendiğinde 2011 yılında başvuranların %43,8 i acil iken 2012 yılında başvuranların ise %58,9 unun acil olduğu bulunmuş olup 1-14 Aralık 2011 tarihleri ile 1-14 Aralık 2012 tarihleri arasında yapılan acil başvurular arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 6). Tablo 7. Acil polikliniğe başvuranların tetkik istenme durumu ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Tetkik Aralık Aralık 2012 Sayı % Sayı % İstenmiş , ,0 İstenmem , ,0 iş Toplam , , yılında acil polikliniğine başvuran hastaların % 59,9 undan tetkik istenmiş olup Yeşil Alan Uygulaması nın yürürlükte olduğu 2012 yılında ise % 67,0 sinden tetkik istenmiş olduğu saptanmıştır (Tablo 7). 15

16 Tablo 8. Acil polikliniğe başvuranların müdahale sonrası sonuçlara ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Sonuç Aralık Aralık 2012 Sayı % Sayı % Ayaktan tedavi , ,5 Polikliniğe yönlendirilme , ,6 Servise yatış 34 2,8 41 3,8 Yoğun bakıma yatış 9 0,7 18 1,7 Yatış için yer olmadığından dış 8 0,7 15 1,4 merkeze sevk Bilinmiyor 2 0,2 75 7,0 Toplam , ,0 İki dönem karşılaştırıldığında, 2012 yılında başvuran ve ayaktan tedavi gören hastaların %60,3 ten % 53,5 e, polikliniğe yönlendirilen hastaların ise %35,3 ten %32,6 ya gerilediği saptanmıştır. Ayrıca 2012 yılında başvuran ve servise yatışı verilen hastaların %2,8 den %3,8 e, yoğun bakıma yatışı istenen hastaların %0,7 den % 1,7 ye, yoğun bakıma yatışı istenen ancak hastanede yer olmadığından dolayı dış merkeze sevk edilen hastaların %0,7 den% 1,4 e yükseldiği saptanmıştır ( Tablo 8). 3. Aciliyet durumuna göre başvuru profili: Tablo 9. Acil polikliniğe başvuranların aciliyet durumlarının başvuru nedeni / Sistem ve Hastalıklar ile ilgili şikayetleri ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) 16

17 Başvuru nedeni / Sistem ve ile ilgili şikayetler Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar Sindirim Sistemi Kas İskelet Sistemi ve Bağdokusu Solunum Sistemi Sinir Sistemi Mental ve Davranışsal Bozukluklar Dolaşım Sistemi Genitoüriner Sistem Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenler Kan ve Kan Yapıcı Organ Deri ve Derialtı Doku Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kulak ve Mastoid Çıkıntısı Göz ve Eklerinin Aralık Aralık 2012 Acil değil Acil Toplam Say Acil değil Acil Toplam ı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* ,7 38 7, , , , , , , , , , , , , , , , ,1 42 6, , , , , ,3 25 3, , ,2 37 8, , ,4 46 6, , ,1 2 0,5 19 3,0 21 2,0 10 1, , ,7 21 4, , ,1 45 6,5 30 5,6 75 6, , , ,1 4 0,6 34 6,3 38 3,1 18 4, , ,2 11 1,6 27 5,0 38 3,1 2 0,5 4 0,6 6 0,6 27 3,9 4 0,7 31 2,5 32 7,3 52 8,2 84 7, ,8 11 1,7 32 3,0 19 2,8 4 0,7 23 1,9 7 1,6 12 1,9 19 1,8 11 1,6 10 1,9 21 1,7 17 3,9 7 1,1 24 2,2 Neoplazma 2 0,3 2 0,4 4 0,3 8 1,8 14 2,2 22 2,1 Endokrin / Beslenme / Metabolizma hastalıkları ,6 3 0,2 7 1,6 16 2,5 23 2,1 Trafik Kazaları 0-2 0,4 2 0,2 1 0,2 11 1,7 12 1,1 Kasıtlı Kendine Zarar ,2 4 0,6 5 0,5 Verme * Birden fazla başvuru nedeni / şikayet olduğundan sütun yüzdeleri n üzerinden hesaplanmıştır. 17

18 2011 yılında acil polikliniğe başvuran ve acil kriterlerine uygun olmayan başvuruların %40,7 sinin Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar ile ilişkili şikayetler olduğu saptanmıştır. Bunları sırasıyla Kas İskelet Sistemi ve Bağdokusu (%30,4) ve Sindirim Sistemi (%19,6) ile ilişkili şikayetlerin izlediği belirlenmiştir yılında ise acil kriterlerine uygun olmayan başvuruların %29,7 sinin Solunum Sistemi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Her iki yılda da acil polikliniğe başvuran ve acil olan başvuruların büyük bir bölümünün Sindirim Sistemi (%28,4; %23,0), Solunum Sistemi (%24,3; %20,4), Sinir Sistemi (%21,0; %17,0), Dolaşım Sistemi (%22,5; %22,3) ile ilgili şikayetlerin oluşturduğu belirlenmiştir (Tablo 9). Tablo 10. Acil polikliniğe başvuranların aciliyet durumlarının yaş grupları ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Yaş Grupları Aralık Aralık 2012 Acil değil Acil Toplam Acil değil Acil Toplam Say ı % Sayı % Sayı %* Sayı % Sayı % Sayı %* , ,4 56 4, , ,5 66 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 71 6, , ,4 98 8, , ,4 76 7,1 Toplam , , , , , ,0 *Sütun yüzdeleri alınmıştır 2011 de yaş gruplarındakilerin çoğunluğunun başvurularının acil kriterlerine uygun olmadığı, buna karşın 60 yaş ve üzeri olanların 18

19 çoğunluğunun acil kriterlerine uygun olduğu saptanmıştır. Aradaki fark istatistiki olarak da anlamlı bulunmuştur (p<0,05) de ise yaş gruplarında acil kriterlerine uygun olan başvuruların arttığı belirlenirken 60 yaş ve üzeri olanlarda ise bunun değişmediği saptanmıştır (Tablo 10). 19

20 Tablo 11. Acil polikliniğe başvuranların acil tanı kriterine göre aciliyet durumu cinsiyete ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Aciliyet durumu Aralık Aralık 2012 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Sayı % Sayı % Sayı %* Sayı % Sayı % Sayı %* Acil değil , , , , , ,1 Acil , , , , , ,9 Toplam , , 0 *Sütun yüzdeleri alınmıştır , , , , yılında acil polikliniğe başvuran kadın hastaların %56,5 i acil kriterlerine uygun değilken, aynı şekilde erkek hastaların da %55,7 sinin acil kriterlerini karşılamadığı belirlenmiştir yılında ise bunun anlamlı bir şekilde azaldığı saptanmıştır yılında başvuran kadın hastaların %43,1 inin, erkek hastaların ise %37,8 nin acil olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 11). 20

21 Tablo 12. Acil polikliniğe başvuranların aciliyet durumunun müdahale sonrası sonuçlara ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Sonuç Aralık Aralık 2012 Acil değil Acil Toplam Say Acil değil Acil Toplam ı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Ayaktan tedavi , , , , , ,5 Polikliniğe , , , , , ,6 yönlendirilme Servise yatış 1 0,1 33 6,1 34 2,8 2 0,5 39 6,2 41 3,8 Yoğun bakıma yatış ,7 9 0,7 1 0,2 17 2,7 18 1,7 Yatış için yer ,5 8 0, ,4 15 1,4 olmadığından dış merkeze sevk Bilinmiyor 1 0,1 1 0,2 2 0,2 24 5,4 51 8,1 75 7,0 Toplam ,0,0 8,0,0,0 2,0 *Sütun yüzdeleri alınmıştır Her iki dönemde de hastaların büyük bir kısmının ayaktan tedavi edildiği görülmüştür Aralık 2011 döneminde başvuran acillerin %56,1'inin, acil olmayanların ise %63,6'sınınayaktan tedavi aldığı belirlenmiştir Aralık 2012 dönemindeki acillerin ise %43,2'sinin, acil olmayanların %68,0'inin ayaktan tedavi aldığı saptanmıştır (Tablo 12). 21

22 3. Cinsiyete göre acil polikliniğe başvuru profili ve aciliyet durumu: Tablo 13. Acil polikliniğe başvuranların cinsiyete, yaş gruplarına ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) Yaş Grupları Aralık Aralık 2012 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Sayı % Sayı % Sayı %* Sayı % Sayı % Sayı %* ,9 18 4,0 56 4,6 51 7,5 15 3,8 66 6, , , , , , , , , , , , , , , ,5 65 9, , , , , , ,2 31 7, , ,8 45 9, , , , , ,7 43 9, ,4 42 6,2 29 7,4 71 6, ,8 30 6,6 98 8,0 45 6,6 31 7,8 76 7,1 Toplam , , , , , , 0 *Sütun yüzdeleri alınmıştır 2011 ve 2012 yılında acil polikliniğe başvuran hastaların cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde her iki cinsiyette de başvuranların büyük çoğunluğunun yaş gurubu içerisinde yer aldığı belirlenmiştir (Tablo 13). Tablo 14. Acil polikliniğe başvuranların cinsiyete, başvuru nedeni / Sistem ve Hastalıklar ile ilgili şikayetleri ve başvuru tarihlerine göre dağılımı (Ankara, Nisan 2014) 22

23 Başvuru nedeni / şikayet (Sistem ve ile ilgili bulgular) Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar Sindirim Sistemi Aralık Aralık 2012 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Say ı % Sayı % Sayı %* Sayı % Sayı % Sayı %* , , , , , , , , , , , ,8 (p<0,05) 2012 Kas İskelet Sistemi ve Bağdokusu Solunum Sistemi Sinir Sistemi Mental ve Davranışsal Bozukluklar Dolaşım Sistemi Genitoüriner Sistem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 13 1,9 8 2,0 21 2, ,4 43 9, , , , ,1 53 6,8 22 4,8 75 6, , , ,1 (p<0,05) 2012 Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenler Kan ve Kan Yapıcı Organ 21 2,7 17 3,7 38 3, , , ,2 17 2,2 21 4,6 31 3,1 2 0,3 4 1,0 6 0,6 (p<0,05) 2011 Deri ve Derialtı Doku 20 2,6 11 2,4 31 2,5 56 8,3 28 7,1 84 7,8 Gebelik, Doğum ve , ,0 Lohusalık Kulak ve Mastoid 17 2,2 6 1,3 23 1,9 11 1,6 8 2,0 19 1,8 Çıkıntısı Göz ve Eklerinin 17 2,2 4 0,9 21 1,7 14 2,1 10 2,5 24 2,2 Neoplazma 3 0,4 1 0,2 4 0,3 13 1,9 9 2,3 22 2,1 Endokrin / Beslenme 2 0,3 1 0,2 3 0,2 14 2,1 9 2,3 23 2,1 / Metabolizma hastalıkları Trafik Kazaları 2 0, ,2 8 1,2 4 1,0 12 1,1 Kasıtlı Kendine Zarar ,1 4 1,0 5 0,5 Verme 23

24 *Sütun yüzdeleri alınmıştır 2011 yılında acil polikliniğe başvuran kadın hastaların başvuru nedenlerinin %27,0 sinin Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklarla ilgili şikayetler olduğu belirlenirken 2012 yılında %24,2 sinin Sindirim Sistemi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Erkek hastaların yaptığı başvuruların 2011 yılında %25,1 nin Sindirim Sistemi ile ilgili şikayetler olduğu bulunurken, 2012 yılında ise %26,4 ünün Solunum Sistemi ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Tablo 14). TARTIŞMA Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi yetişkin acil polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması öncesi (01-14 Aralık 2011) ve sonrası (01-14 Aralık 2012) başvuranların aciliyet durumlarının karşılaştırılması ve Yeşil Alan Uygulaması nın olası etkisinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir (Tablo 1). Literatürde bu konuda yapılan diğer araştırmaların sonuçlarıyla bu araştırmanın sonuçlarının uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Acil polikliniğine 2011 de toplam 1228, 2012 de ise 1072 başvuru yapıldığı ve de 21 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeşil Alan Uygulaması ndan sonraki başvuruların %12,7 azaldığı belirlenmiştir yılında incelenen tarihlerde günlük ortalama başvuru sayısının 87,7 ve 2012 de ise 76,5 olduğu saptanmıştır. Hafta sonları acil polikliniğine başvuran hasta sayısının haftanın diğer günlerine kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). H. Çiftçi ve arkadaşlarının yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi Başvurularının Değerlendirildiği bir çalışmada da hafta sonları acile başvuranların sayısının hafta içi başvuranlara kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir (4). 24

25 2011 ve 2012 yılında başvuran hastaların %63,0 ünün kadın; buna karşın %37,0 sinin erkek olduğu saptanmıştır (Tablo 2). S. Keskin ve arkadaşlarının 2008 yılında yaptığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Hastalarının Özellikleri nin incelendiği bir çalışmada da kadınların, erkeklere göre daha fazla acile başvurdukları saptanmıştır (7). Acil polikliniğe en sık başvuru yapanların her iki yılda da yaş grubu ve 60 yaş üzerinde olduğu saptanmıştır yılında ortanca yaşın yılında ise 37 olduğu bulunmuştur (Tablo 3). İ. Kılıçaslan ve arkadaşlarının yaptığı ve acil servise başvuran hastaların demografik özelliklerinin incelendiği bir çalışmada hastaların büyük çoğunluğunun (%37,5) yaş grubunda yer aldıkları bildirilmiştir (8) de yaş gruplarındakilerin çoğunluğunun başvurularının acil kriterlerine uygun olmadığı, buna karşın 60 yaş ve üzeri olanların çoğunluğunun acil kriterlerine uygun olduğu saptanmıştır. Aradaki fark istatistiki olarak da anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 10). B. Karadağ ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada da, benzer şekilde 65 yaş üstü vakaların acil kriterlerine daha uygun oldukları bildirilmiştir (9). Yeşil Alan Uygulaması öncesi, acil polikliniğe en sık başvuru nedeni Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklarla ilişkili şikâyetler iken (%26,0), Yeşil Alan Uygulaması sonrası en sık başvuru nedeninin Solunum Sistemi (%24,3 ) olduğu saptanmıştır (Tablo 5). V. Kaplan ve arkadaşlarının Zürih Üniversitesi Hastanesi İç Bölümü nde yaptıkları çalışmada da en sık başvuru nedeni olarak Solunum Sistemi gösterilmiştir (3). Aynı şekilde, H. Çiftçi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da, acil servise en sık başvuru nedeninin Solunum Sistemi olduğu saptanmıştır (4). 25

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemlerinin Kamu Hastanelerinin Performansı Üzerine Etkisi

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemlerinin Kamu Hastanelerinin Performansı Üzerine Etkisi ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemlerinin Kamu Hastanelerinin Performansı Üzerine Etkisi Duygu Kırgın Toprak * - Bayram Şahin ** Özet: Bu çalışma, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ne sahip olmanın kamu

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 2 YEAR 2013 APRIL SUPPLEMENT 1 ABSTRACTS OF THE ATATURK UNIVERSITY MEDICAL FACULTY STUDENTS CONFERENCE OF RESEARCH

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul Onursal Başkan Prof. Dr. Selma Çivi Başkanlar Prof. Dr. Dilek Güldal Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Güzel Dişçigil Doç. Dr. Serap Çifçili Prof. Dr. Nafiz Bozdemir

Detaylı

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması *

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması * Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması * ÖZET Mehmet TOP Ömer GİDER *** Yunus TAŞ **** Seher ÇİMEN ***** Tıbbi hatalar, hasta güvenliğinin

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçen İlk 11 İlin Sağlık Göstergeleri Üzerinden Bu Sürece Bir Bakış

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçen İlk 11 İlin Sağlık Göstergeleri Üzerinden Bu Sürece Bir Bakış Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):493-504 Aile Hekimliği Uygulamasına Geçen İlk 11 İlin Sağlık Göstergeleri Üzerinden Bu Sürece Bir Bakış [Evaluation of this Process on Healt Indicators

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 127-162 Yusuf BAYRAKTUTAN Ferhat PEHLİVANOĞLU Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği An Efficiency Analysis In Health Businesses:

Detaylı

4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe KAHRAMAN 1, Zümrüt BAŞBAKKAL 1, Mehmet YALAZ 2 1 Ege Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No. 3, 2011, s. 55-92 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ Ar. Gör. Ferdi Çelikay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr.

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri EPİLEPSİ HASTALARINDA EVLENME DURUMU Esen Akbel, Tuba Arpağ, Şahide Eda Artuç, Hatice Damla Atalay, Özlem Kurtkaya. AMAÇ: Epilepsi doğumdan itibaren hayatın

Detaylı

Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama

Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:213 Cilt:2 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN HASTALARA MÜDAHALELERİNİN HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ BAKIM YETİŞKİN

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ Rabia ÇIRAK HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yard. Doç. Dr.

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ESTONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN ESTONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Estonya Sağlık Sistemi 873 ESTONYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mehmet Sait DİKEL Adil BURKAY Ahmet ATAYIK 874 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org 24-28 Eylül 2014 Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI İÇİNDEKİLER DÜZENLEME KURULU 5 OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR 6 KONFERANSLAR 12 PANELLER 13 UZMANA DANIŞ TOPLANTILARI 14 KURSLAR 15 BİLİMSEL

Detaylı

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz.

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Ekim 2012 Sayın Milletvekili Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Bizler 2010 yılından beri kamu harcamalarını

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı