ULUSLARARASI KATILIMLI 2. TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SEMPOZYUMU YÜKSEK TEKNOLOJİ TIBBI ve HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KATILIMLI 2. TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SEMPOZYUMU YÜKSEK TEKNOLOJİ TIBBI ve HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ"

Transkript

1 ULUSLARARASI KATILIMLI 2. TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SEMPOZYUMU YÜKSEK TEKNOLOJİ TIBBI ve HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ 2. SYMPOSIUM ON MEDICAL ETHICS AND LAW WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION HIGH TECH MEDICINE AND THE PHYSICIAN-PATIENT RELATIONSHIP Ekim 2006 / October 2006 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ ANABİLİM DALI/ TIP ETİĞİ ve TIP HUKUKU DERNEĞİ ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL MEDICAL FACULTY DEPARTMENT OF MEDICAL ETHICS AND MEDICAL HISTORY/ SOCIETY FOR MEDICAL ETHICS AND LAW İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu Istanbul University, Central Building, Doctorate Hall İletişim Dr. Hakan ERTİN GSM:

2 12 Ekim October 2006 İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu Istanbul University, Central Building, Doctorate Hall SALON A / HALL A Açılış Konuşmaları - Opening Ceremony OTURUM / SESSION Yekta Ülgen Ayşegül Demirhan Erdemir Sağlık Kuruluşlarında Teknoloji ve Risk Yönetimi Technology and Risk Management in Healthcare Institutions Tartışma Discussion OTURUM / SESSION 2 Zuhal Okuyan Şebnem Korur Fincancı Hekim-Endüstri İlişkisinde Meslek Örgütlerinin Yeri The Role of Professional Bodies in Physician-Industry Relationship Tartışma Discussion OTURUM / SESSION 3 Hanzade Doğan John Harris Stem Cell Research and Human Enhancement Kök Hücre Araştırması ve İnsanın Önemsenmesi Tartışma - Discussion 2

3 OTURUM / SESSION 4 Öztan Öncel Hakan Hakeri Kök Hücre Araştırmaları, Klonlama ve Türk Hukuku Stem Cell Researches, Cloning and Turkish Law Tartışma Discussion OTURUM / SESSION 5 Yaman Örs John Blair No-One Dies in Pain Who had a Good Doctor İyi Bir Hekimi Olan Hiç Kimse Acı ile Ölmez Tartışma - Discussion ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH OTURUM / SESSION Esin Kahya Nil Sarı Gelişen Bilim ve Teknolojinin Günümüz Etik Prensipleri ile İlişkisi Relationship between Improving Science and Technology, and Todays Ethical Principles Akile Gürsoy Darryl Macer Kültürlerarası Tıp Etiği Tartışmaları Crosscultural Debates in Medical Ethics Challenges and Opportunities for the Implementation of the Universal Declaration of Bioethics and Human Rights across Asia and the Pacific Asya dan Pasifiğe İnsan Hakları ve Biyoetik Evrensel Deklarasyonunun Uygulanması ile İlgili Zorluklar ve Fırsatlar 3

4 Güler Temizkan Tıpta Genetik Mühendisliği Uygulamaları ve Etik Genetic Engineering in Medicine and Ethics Tartışma - Discussion Kahve Arası-Coffee Break OTURUM / SESSION 7 Akile Gürsoy Brigitte Tag Legal and Ethical Relevance of Neuroimaging in Brain Research Beyin Araştırmasında Nörolojik Görüntülemenin Hukuki ve Etik İlgisi Yaman Örs Kuramdan Uygulamaya Psikiyatri ve Felsefede "Şarlatanlık "Charlatanism" in Psychiatry and Philosophy: from Theory to Practice Hanzade Doğan Tıpta Gelişen Teknolojilerle İlintili İkilemler ve Rasyonalizasyon Konuları Ethical Dilemmas Relevant to New Technologies in Medicine and Topics of Rationalization Arın Namal Hastanın Şikâyet Hakkı ve Sağlık Hizmetlerinde Şeffaflık Talebi The Right of Complaint of the Patient and Request of Transparency in Health Services Tartışma - Discussion 4

5 12 Ekim October 2006 İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Sergi Salonu Istanbul University, Central Building, Exhibition Hall SALON B / HALL B OTURUM / SESSION 8 İlter Uzel Zuhal Okuyan Olumlu ve Olumsuz Yönleriyle Tıpta Yüksek Teknoloji ve Tıp Eğitimi High Technology in Medicine and Medical Education: Positive and Negative Effects Yıldırım Gülhan Hekimlik Uygulamalarında Yüksek Teknolojinin Kullanımı ve Etik Sorunlar Use of High Technology in the Medical Practices and Ethical Problems Hakan Ertin, Bülent Özaltay İnsanın Kendine Yabancılaşması; Hastadan Müşteriye... One's Self Allienation; from Patient to Customer Esin Karlıkaya Çağdaş Tıpta Klinik Etik Danışmanlık Hizmetlerinin Temelleri The Basis of Clinical Ethics Consultation Services in Contemporary Medicine Tartışma Discussion Kahve Arası-Coffee Break 5

6 OTURUM / SESSION 9 Fatih Selami Mahmutoğlu Nevzat Alkan Görüntüleme Teknolojisindeki Gelişmeler ve Adli Tıbbi Sorunlar The Developments of Medical Imaging Technology and Medicolegal Problems Erhan Büken Öztan Öncel Adli Bilimlerde Yüksel Teknoloji Kullanımıyla ilgili Etik Sorunlar The Ethical Problems of Using High Technology in Forensic Science Eski ve Yeni Türk Ceza Yasalarına Göre Organ Aktarmalarının Deontolojik Açıdan İrdelenmesi A Deontological Study of Organ Transplantations to Old and New Turkish Penal Laws İbrahim Başağaoğlu Gen Teknolojisinin Gelişimiyle İlgili Psikiyatride Deontolojik Sorunlar Deontological Problems in the Psychiatry Relevant to the Development of Gen Technology Tartışma - Discussion 6

7 OTURUM / SESSION Ekim October 2006 İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu Istanbul University, Central Building, Doctorate Hall SALON A / HALL A Ali Haydar Bayat Çetin Aşçıoğlu (Yargıtay Onur Üyesi) Hekimlerin Sorumluluğunda Kusur ve Belirlenmesi Fault in the Responsibility of Physician and its Determination Fatih Selami Mahmutoğlu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki Yeni Düzenlemeler Işığında Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Ceza Sorumluluğu Penal Responsibility of Physician in the Medical Practices According to the Turkish Penal Law Numbered Zafer Zeytin Sorumluluk Hukuku ve Tıptaki Yeni Teknonoloji Uygulamaları Problems under Private Law and Applications of New Technology in Medicine Sibel İnceoğlu Ötanazi ve Hukuk: Dünyadaki Son Gelişmeler Euthanasia and Law: Recent Developments in the World Tartışma - Discussion Kahve Arası-Coffee Break 7

8 OTURUM / SESSION 11 Berna Arda Gülsüm Önal Adnan Ataç Etik Açıdan Psikiyatride Yüksek Teknoloji Tıbbı High Tech Medicine in Psychiatry from the point of Ethics Yüksek Biyoteknolojinin Sinirbilim Uygulamalarında Kullanımı ve Etik Yaklaşımlar The Use of High Biotechnology in Neuroscience and Ethical Considerations Ayten Altıntaş Biyomedical Araştırmalar Etik Kurallarında Karşılaştırılabilir Sonuçlar ve Kabul Edilebilir Külfet In the Ethical Rules of Biyomedical Researches Comparable Results and Acceptable burden Tartışma - Discussion Öğle Yemeği - Lunch OTURUM / SESSION Ali Haydar Bayat Esin Kahya Hekimlik Yaşantımda Gözlemlediğim Etik Dışı Davranışlar Non-Ethical Conducts that I Observe During My Medical Profession Nil Sarı Hekim-Hasta İlişkisinde Etik İlkelerin Uygulanabilmesi için Gereken Erdemler Virtous Behavior to be Observed in Mutual Patient- Physician Relationship 8

9 Selim Kadıoğlu Miri Etik : 21. Yüzyılın İlk Yıllarında Türkiye de Etik Kavramına Yönelik Resmi Yaklaşım : The Governmental Approach to the Concept of Ethics in Turkey in Early 21 st Century İlter Uzel Diş Hekimliğinde Hasta-Hekim İlişkisinde Yeni Ufuklar New Horizons in the Patient-Physician Relationship in Dentistry Tartışma - Discussion Kahve Arası-Coffee Break OTURUM / SESSION 13 Oturum Başkanı Chairperson Ayten Altıntaş Berna Arda Biyoteknoloji ve Etik Biotechnology and Ethics Yasemin Oğuz Tıpta Yüksek Teknoloji, Tekhné Etiği ve Akılcı Sınırlar High Technology, Ethics of Tekhné and Rational Limitations in Medicine Zuhal Özaydın, Hidayet Sarı Dilek Aslan Yüksek Teknolojinin Tıpta Avantaj ve Dezavantajları Advantages and Disadvantages of High Medical Technology Yüksek Teknolojinin Uluslararası Sağlığa Etkileri International Health Influences of High Technology Tartışma Discussion Kapanış Oturumu Closing Session 9

10 13 Ekim October 2006 İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Sergi Salonu Istanbul University, Central Building, Exhibition Hall SALON B / HALL B OTURUM / SESSION Sevgi Şar Arın Namal Eczacı-Hasta İletişiminin Etik Yönleriyle İncelenmesi Ethical Analysis of Pharmacist-Patient Communication Gülbin Özçelikay Farmakovijilans ve Eczacı Sorumluluğunun Etik Boyutu Ethical Dimension of Pharmacovigilance and Pharmacist Responsibility Semih Şemin İlaç ve Etik Pharmaceuticals and Ethics Murat Civaner Hekim-İlaç Şirketi İlişkileri Physician-Pharmaceutical Company Relationships Tartışma - Discussion Kahve Arası-Coffee Break 10

11 OTURUM / SESSION 15 Bayhan Çubukçu Mebrure Değer Türkiye'de Uygulanan Yardımcı Üreme Teknolojilerinin Sosyal ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Social and Economical Evaluation of the Assisted Reproductive Technologies Applied in Turkey Nüket Örnek Büken Biyoetik Açıdan Yardımcı Üreme Teknolojileri ve Postmenopozal Gebelik Assisted Reproductive Technology and Postmenopausal Pregnancy Regarding the Biomedical Ethics Serap Şahinoğlu Yardımcı Üreme Tekniklerinin Kadın Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Evaluation of Artificial Reproduction with Woman Perspective Funda Kadıoğlu Hasta Hekim İlişkisinin Değişen Yüzü: Trepandan Karbon Nanotüplerin Mikrosensörlerine Uzanan Bir Yolculuk The Changing Profile of Patient-Physician Relations: A Journey from Trepan to Carbon Nanotubes s Microcensors Tartışma - Discussion Öğle Yemeği - Lunch 11

12 OTURUM / SESSION 16 Yasemin Oğuz Emel Mercan İrgil Bağışıklama, Yüksek Teknoloji ve Etik Sorunlar Immunization, High Technology and Ethical Dilemmas Kadircan Keskinbora Göz Hastalıklarında Yüksek Teknoloji ve Etik Sorunlar High Technological Methods in Ophthalmology and Ethical Problems Ömür Elçioğlu Radyasyon Onkolojisinde Hekimin Dili Physician s Language in Radiation Oncology Elif Atıcı, Ayşegül Demirhan Erdemir Kanser Hastalarına Kaliteli Sağlık Hizmeti Sunumunda Etik Sorunlar Ethical Dilemmas in the Quality Health Care of Cancer Patients Rengin Dramur Tıpta Teknoloji ve Etik Technology in Medicine and Ethics Tartışma - Discussion 12

13 Moderatörler ve Konuşmacılar / Moderators and Speakers Alkan, Nevzat, Doç. Dr. (İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak. Adli Tıp AD Altıntaş, Ayten, Prof. Dr. (İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Arda, Berna, Prof. Dr. (Ankara Üniv., Tıp Fak., Deontoloji AD-Ankara) Aslan, Dilek, Doç. Dr. (Hacettepe Üniv., Tıp Fak., Halk Sağlığı AD Ankara) Aşçıoğlu, Çetin (Yargıtay Onur Üyesi Ankara) Ataç, Adnan, Doç. Dr. (GATA, Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Ankara) Atıcı, Elif, Uz. Dr. (Uludağ Üniv, Tıp Fak., Deontoloji AD Bursa) Başağaoğlu, İbrahim, Prof. Dr. (İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Bayat, Ali Haydar, Prof. Dr., (Ege Üniv., Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD İzmir) Blair, John, Dr. (Glascow İngiltere) Büken, Erhan, Yrd. Doç.Dr (Başkent Üniv, Tıp Fak, Adli Tıp AD - Ankara) Büken Örnek, Nüket, Doç. Dr. (Hacettepe Üniv, Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Ankara) Civaner, Murat, Uz. Dr. (Ankara Üniv., Tıp Fak., Deontoloji AD - Ankara) Çubukçu, Bayhan, Prof. Dr., (İstanbul Üniv., Eczacılık Fak., Emekli Öğretim Üyesi Değer, Mebrure, Prof. Dr. (İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak., Emekli Öğretim Üyesi Demirhan Erdemir, Ayşegül, Prof. Dr. (Uludağ Üniv, Tıp Fak., Deontoloji AD Bursa) Doğan, Hanzade, Doç. Dr. (İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Dramur, Rengin, Prof. Dr. (İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Elçioğlu, Ömür, Doç. Dr. (Osmangazi Üniv, Tıp Fak., Deontoloji AD-Eskişehir) Ertin, Hakan, Dr. (Serbest Hekim Fincancı Korur, Şebnem, Prof. Dr., (İstanbul Üniv, İstanbul Tıp Fak, Adli Tıp AD Gülhan, Yıldırım, Uz. Dr. (İstanbul Tabip Odası, Etik Kurul Üyesi Gürsoy, Akile, Prof. Dr., (Yeditepe Üniv., Antropoloji Bölüm Başkanı Hakeri, Hakan, Doç. Dr., (Selçuk Üniv., Hukuk Fak., Ceza ve Ceza Usul Hukuku AD Konya) Harris, John, Prof. Dr. (Manchester Üniversitesi İngiltere) İnceoğlu, Sibel, Doç. Dr. (Marmara Üniv., Hukuk Fak., Anayasa Hukuku AD İrgil Mercan, Emel, Doç. Dr. (Uludağ Üniv, Tıp Fak., Halk Sağlığı AD Bursa) Kadıoğlu, Funda, Dr. (Çukurova Üniv., Dişhekimliği Fak., Ortodonti AD Adana) Kadıoğlu, Selim, Yrd.Doç.Dr. (Çukurova Üniv., Tıp Fak., Deontoloji AD Adana) Kahya, Esin, Prof. Dr. (Ankara Üniv, Dil ve Tarih Coğrafya Fak, Bilim Tarihi AD Ankara) Karlıkaya, Esin, Dr. (İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Keskinbora, Kadircan, Doç. Dr. (Serbest Göz Hekimi Macer, Darryl, Prof. Dr. (Tsukuba Üniversitesi Japonya) Mahmutoğlu, Fatih Selami, Doç. Dr. (İstanbul Üniv., Hukuk Fak., Ceza ve Ceza Usul Hukuku AD Namal, Arın, Doç. Dr. (İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak., Deontoloji ve Tıp Tarihi AD 13

14 Okuyan, Zuhal, Prof. Dr. (Dokuz Eylül Üniv., Tıp Fak. Emekli Öğretim Üyesi İzmir) Oğuz, Yasemin, Prof. Dr. (Ankara Üniv., Tıp Fak., Deontoloji AD-Ankara) Önal, Gülsüm, Uz. Dr. (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Öncel, Öztan, Prof. Dr. (İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD İstanbul Örs, Yaman, Prof. Dr. (Akdeniz Üniv., Tıp Fak., Deontoloji AD Antalya) Özaltay, Bülent, Uz. Dr. (İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Özaydın, Zuhal, Doç. Dr. (İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak., Deontoloji ve Tıp Tarihi AD- Özçelikay, Gülbin, Prof. Dr. (Ankara Üniv, Eczacılık Fak, Eczacılık İşletmeciliği AD Ankara) Sarı, Hidayet, Prof.Dr. (İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak., Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD- Sarı, Nil, Prof. Dr. (İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak. Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Şahinoğlu, Serap, Doç. Dr. (Ankara Üniv., Tıp Fak., Deontoloji AD Ankara) Şar, Sevgi, Prof. Dr. (Ankara Üniv, Eczacılık Fak, Eczacılık İşletmeciliği AD Ankara) Şemin, Semih, Doç. Dr. (Dokuz Eylül Üniv., Tıp Fak., Tıp Etiği AD İzmir) Tag, Brigitte, Prof. Dr. (Zürih Üniversitesi İsviçre) Temizkan, Güler, Prof. Dr. (İstanbul Üniv. Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Uzel, İlter, Prof. Dr. (Çukurova Üniv. Dişhekimliği Fak Dekanı Adana) Ülgen, Yekta, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniv. Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Başkanı Zeytin, Zafer, Doç. Dr. (Akdeniz Üniv., Hukuk Fak., Medeni Hukuk AD Antalya) 14

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 4. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ

Detaylı

Değerli Katılımcılar. Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Konge Eş-Başkanı

Değerli Katılımcılar. Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Konge Eş-Başkanı Değerli Katılımcılar 12-15 Kasım 2013 de İstanbul da düzenlenecek olan 4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2004 yılında kurulan Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği nin dördüncü uluslararası kongresidir.

Detaylı

5. BALKAN TIP TARİHİ VE ETİĞİ KONGRESİ 5 th BALKAN CONGRESS ON THE HISTORY& ETHICS OF MEDICINE. İSTANBUL 11 15 Ekim 2011 / October 11 15, 2011

5. BALKAN TIP TARİHİ VE ETİĞİ KONGRESİ 5 th BALKAN CONGRESS ON THE HISTORY& ETHICS OF MEDICINE. İSTANBUL 11 15 Ekim 2011 / October 11 15, 2011 5. BALKAN TIP TARİHİ VE ETİĞİ KONGRESİ 5 th BALKAN CONGRESS ON THE HISTORY& ETHICS OF MEDICINE İSTANBUL 11 15 Ekim 2011 / October 11 15, 2011 Balkan Association for the History & Philosophy of Medicine

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Alfabetik sırayla / (In Alphabetical Order) Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Arın NAMAL Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 2.ULUSLARARASI TÜRK TIP

Detaylı

Bildiri Özetleri Kitabı

Bildiri Özetleri Kitabı TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ VII. KONGRESİ Değişen Dünyada Biyoetik 12-13 Ekim 2012, İstanbul Bildiri Özetleri Kitabı İSTANBUL 2012 BİYOETİK www.biyoetik.org.tr Değişen Dünyada Biyoetik ULUSLARARASI KATILIMLI

Detaylı

1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008

1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008 1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 10 th NATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 20 24

Detaylı

Değerli Katılımcılar. Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Kongre Eş-Başkanı. Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı Kongre Eş-Başkanı

Değerli Katılımcılar. Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Kongre Eş-Başkanı. Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı Kongre Eş-Başkanı Değerli Katılımcılar 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 2. Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu bir arada olarak İstanbul da, 10-13 Aralık 2012 de, Türk Tıp

Detaylı

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY www.tipethukder.4t.com Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği a. Sahibi Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Editörler Doç. Dr.

Detaylı

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni Sayı: 22, Sene 2012 e-bülten E-Bülten Sayı 22, 2012 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülten Sayı: 22 1 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Biyoetik Derneği Etkinlikleri 6 EACME 2011 Raporu-

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

Yer: Van, Rescate Otel PROGRAM VE ÖZETLER PROGRAMME AND ABSTRACTS

Yer: Van, Rescate Otel PROGRAM VE ÖZETLER PROGRAMME AND ABSTRACTS Yer: Van, Rescate Otel PROGRAM VE ÖZETLER PROGRAMME AND ABSTRACTS TÜM HAKLARI SAKLIDIR. Editörlerin izni olmadan basılamaz ve çoğaltılamaz. ÜCRETSİZDİR EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Ayşegül

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES İSTANBUL, 2012 n TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ 1 TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK

Detaylı

PROGRAM / PROGRAMME İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ II.ULUSLARARASI. 26-27 KASIM / november 2014 ANTALYA - TÜRKİYE

PROGRAM / PROGRAMME İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ II.ULUSLARARASI. 26-27 KASIM / november 2014 ANTALYA - TÜRKİYE II.International Job & Vocational Counselling Congress 26-27 november 2014 ANTALYA - TURKEY PROGRAMME 1 II.ULUSLARARASI II. International Job & Vocational Counselling Congress 26-27 KASIM / november 2014

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES

TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES Biyoetikte Yeni Ufuklar 25-26 Kas m 2010, stanbul www.biyoetik.org.tr Biyoetikte Yeni Ufuklar TÜRK YE B YOET K DERNE VI. Tıp Etiği Kongresi Biyoetikte Yeni Ufuklar

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İnsan, toplumsal bir hayvandır. Benedict Spinosa. Merhaba,

İnsan, toplumsal bir hayvandır. Benedict Spinosa. Merhaba, Merhaba, Bu sayımızda derneğimizin 28 29 Nisan 2007 tarihlerinde Ankara da düzenlediği ve renkli bir katılıma, hararetli tartışmalara sahne olan Sağlıkta Dönüşümün Etik Boyutu temalı VI. Tıp Etiği Sempozyumu

Detaylı

II. ULUSAL UYGULAMALI ETİK KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı)

II. ULUSAL UYGULAMALI ETİK KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı) II. ULUSAL UYGULAMALI ETİK KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı) Düzenleyen: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü Kamu Görevlileri Etik Kurulu nun katkılarıyla 1. GÜN 18 Ekim 2006, Çarşamba Ankara

Detaylı

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL ORGAN BAĞIŞINDA UYUM İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ 1. ULUSLARARASI SEMPOZYUM / İSTANBUL Date / Tarih : 29-31 Mayıs

Detaylı

V. SAĞLIK HUKUKU KURULTAYI

V. SAĞLIK HUKUKU KURULTAYI V. SAĞLIK HUKUKU KURULTAYI 1-2 KASIM 2013 ANKARA Editörler Avukat Cahid DOĞAN Avukat Pınar AKSOY GÜLASLAN Ankara - 2014 ISBN: 978-605-9050-07-4 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

KONFERANS YERİ Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kadıköy/ İSTANBUL TEMA VE KONULAR THEMES & TOPICS

KONFERANS YERİ Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kadıköy/ İSTANBUL TEMA VE KONULAR THEMES & TOPICS KONFERANS ORTAKLARI ISME / Marmara Üniversitesi / İstanbul Teknik Üniversitesi / İTÜ MİAM (Dr. Erol ÜÇER Müzik İleri Araştırmalar Merkezi)/ Türksoy-Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı / Sevda-Cenap And

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD İSTANBUL, 2012 Değişen Dünyada Biyoetik TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION

Detaylı

AVRUPA DA SPA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU ( 7-8 Haziran 2012 ) TAGUNG ÜBER SPAKULTUR IN EUROPA ( 7-8 Juni 2012 )

AVRUPA DA SPA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU ( 7-8 Haziran 2012 ) TAGUNG ÜBER SPAKULTUR IN EUROPA ( 7-8 Juni 2012 ) AVRUPA DA SPA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU ( 7-8 Haziran 2012 ) TAGUNG ÜBER SPAKULTUR IN EUROPA ( 7-8 Juni 2012 ) SYMPOSIUM ON CULTURE OF HEALTH CURES IN EUROPE ( 7-8 June 2012 ) BURSA TÜRKİYE/ TÜRKEI/ TURKEY ONUR

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ II. Uluslararası VI. Ulusal PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ II. International VI. National PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS Herkes için Ruh Sağlığı / Mental Health for Everyone 4-7 Ekim 2012 Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Local Organising Committee (LOC) TurkMIA MI 09 Organizing Committee Mustafa Özmen, Co-Chair

Local Organising Committee (LOC) TurkMIA MI 09 Organizing Committee Mustafa Özmen, Co-Chair Local Organising Committee (LOC) TurkMIA MI 09 Organizing Committee Mustafa Özmen, Co-Chair Tıp Bilişimi Kongresi Düzenleme Kurulu Osman Saka, Co-Chair K. Hakan Gülkesen, Secretary Beyza Kaymakoğlu Murat

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi DOI: 10.5961/jhes.2013.069 Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi The Investigation of the Opinions of Teacher Candidates about Current

Detaylı

Dr. MEHMED FUAD UMAY 4. ULUSAL TIP GÜNLERİ

Dr. MEHMED FUAD UMAY 4. ULUSAL TIP GÜNLERİ Dr. MEHMED FUAD UMAY 4. ULUSAL TIP GÜNLERİ 6-8 ARALIK 2013 ANKARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ HASTANESİ 50. YIL AMFİSİ DİKİMEVİ / MAMAK - ANKARA Kongre Başkanları Prof. Dr. Recep AKDUR: Ankara

Detaylı

Adı Soyadı : Sadık Kara. Unvanı : Profesör. Doğum Yeri / arihi : Kayseri / 01.03.1959. Tel :

Adı Soyadı : Sadık Kara. Unvanı : Profesör. Doğum Yeri / arihi : Kayseri / 01.03.1959. Tel : Adı Soyadı : Sadık Kara Unvanı : Profesör Doğum Yeri / arihi : Kayseri / 0.03.959 Tel : Posta Adresi : Fatih Üniversitesi, Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Büyükçekmece, İstanbul E-posta : skara@fatih.edu.tr

Detaylı