GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ"

Transkript

1 İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT Standart yatak tarifesi Kuvöz Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım Yoğun bakım Steril oda İzole radyoaktif tedavi odası Gündüz yatak tarifesi Refakat Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 2. HEKİM MUAYENELERİ ve RAPORLAR , , , , , , , , , , ve ile birlikte Her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir , , , , , , , , , , ve ile birlikte Her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir , , , 520,013, , , ve kodlu işlemler hariç, tüm muayene işlemleri aynı branşta 10 gün içinde bir kez Bu başlık altındaki işlemler diş hekimi ve doktoralı/uzman diş hekimi için Konsültasyon, diğer Konsültasyon, poliklinik Konsültasyon, servis Konsültasyon, acil Konsültasyon, başka hastaneden gelen Acil poliklinik muayenesi Yeşil alan muayenesi Başka bir işlem ile birlikte Normal poliklinik muayenesi Sevki yapılan muayene İcapçı nöbetinde yapılan muayene Ruh sağlığı ve hastalıkları, Çocuk ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, İç hastalıkları uzman hekim muayenesi Yan dal uzman hekim muayenesi, ikinci basamak sağlık tesislerinde Yan dal uzman hekim muayenesi, üçüncü basamak sağlık tesislerinde Meslek hastalıkları muayenesi Kontrol muayenesi GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yapılan ilk 10, Çocuk ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yapılan ilk 15, İç hastalıkları uzmanınca yapılan ilk 20 muayene için 30 puan verilir. Daha sonraki muayeneler ilgili diğer muayene kodları üzerinden Yan dal uzmanınca (Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanları hariç) aynı gün yapılan ilk 20 muayene için 40 puan verilir. Daha Yan dal uzmanınca (Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanları hariç) aynı gün yapılan ilk 35 muayene için 40 puan verilir. Daha sonraki muayeneler ilgili diğer muayene kodları üzerinden Sadece meslek hastalıkları hastanesinde, mesleki risk faktörlerine maruz kalan hasta için puanlandırılır Hastayı ilk muayene eden hekimin izinli, raporlu, ameliyatta olması durumunda, hastanın aynı branştan başka bir hekim tarafından tekrar muayene edilmesi durumunda bir kez Çocuk muayenesi (0-24 ay arası) Pratisyen ve uzman hekimler için ile birlikte Çocuk muayenesi (25 ay-6 yaş arası) Pratisyen ve uzman hekimler için ile birlikte Çocuk muayenesi (6 yaş üzeri) Pratisyen ve uzman hekimler için ile birlikte Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzman hekim muayenesi Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanlarınca, yaş grubuna bakılmaksızın yapılan tüm çocuk muayenelerini kapsar yaş üstü hasta muayenesi Pratisyen ve uzman hekimler için ile birlikte Sağlık kurulu raporu Uzman hekim raporu Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu Meslek hastalıkları hastaneleri için Genel anestezi altında muayene ve kodlu işlemler hariç, başka bir anestezi işlemi ile birlikte Birinci basamak poliklinik muayenesi Birinci basamak sağlık kuruluşlarında Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) Tüberküloz hastalarında günde bir kez 5 3. GENEL UYGULAMALAR ve GİRİŞİMLER Anne sütü sağılması Apse veya hematom drenajı, Organ ve derin yumuşak doku Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile 60 E Apse veya hematom drenajı, Deri ve subkutan dokular Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile 50 E Biyopsi, iğne Aynı organ için , , ve ile birlikte Aynı organın çoklu biyopsilerinin tamamı bir kez 45 İŞLEM PUANI AMELİYAT GRUPLARI 1

2 Biyopsi, derin (cerrahi) Biyopsi, yüzeyel (deri veya derialtı) Beyin ölümü tespiti (Organ nakli için) Kadavra donör bakımı (Organ nakli için) Transplantasyon hazırlığı Kadavradan nakil aday hazırlığı Transplantasyon sonrası günlük hasta takibi (Günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük her hasta için) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte Sadece bir kez, beyin ölümü gerçekleştiğinde, beyin ölümü tespit tutanağı imzalandığı an, Nöroloji, Kardiyoloji, Beyin Cerrahisi, Anestezi Uzmanı olmak üzere her bir hekim için Dört saatte bir, hastanın bakımını üstlenen hekim için, vizit yapması halinde Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemine yeni kaydı yapılan veya canlı vericiden nakil yapılan hastaları, transplantasyona hazırlayan sorumlu uzman hekim için bir kez Kadavradan nakil için aday hastaların transplantasyon öncesi hazırlığını yapan sorumlu uzman hekim için Transplantasyon sonrası hastanın bakımını üstlenen uzman hekim için ilk bir aylık sürede , , , , , , ve ile birlikte 150 D 70 E Damar yolu açılması Diyabetli hasta eğitimi Yılda iki kez Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi Enteral hiperalimantasyon takibi Fototerapi (4 saatlik seansı) Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması , , , kodlu işlemlerden en az biri ile birlikte Tek başına İntramusküler enjeksiyon İntravenöz enjeksiyon İntravenöz ilaç infüzyonu Kan gazları takibi Kan veya ürünleri transfüzyonu Kesi sütürasyonu, büyük 10 cm'den büyük veya bir çok alanda. Bir kez ve ile birlikte Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde 120 E Kesi sütürasyonu, küçük 5 cm'den küçük, tek bir alanda. Bir kez ve ile birlikte Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde 40 E Kesi sütürasyonu, orta 5-10 cm arası, tek bir alanda. Bir kez ve ile birlikte Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde 80 E Kist ponksiyonu Tek başına Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile birlikte Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 1-3 adet ile birlikte 150 D Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 4 veya daha fazla sayıda ile birlikte 230 D Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 1-3 adet ile birlikte 70 E Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda ile birlikte 125 E Lavman Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte 150 D Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu Lokal anestezi Lomber ponksiyon Pansuman dahil BOS yayması değerlendirilmesi Mesane sonda uygulaması Mide yıkama ile birlikte Monitorizasyon Günlük Nazogastrik sonda uygulaması Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul görür ve ayrıca bu kod üzerinden Günde bir kez ile birlikte Nebülizatör ile ilaç uygulaması Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik Parasentez, tanısal Aynı gün içinde ve ile birlikte Günde bir kez Parasentez, terapötik Aynı gün içinde ve ile birlikte Günde bir kez Subkutan enjeksiyon Sütür alınması

3 Torasentez, tanısal Aynı gün içinde , ve ile birlikte Günde bir kez Torasentez, terapötik Aynı gün içinde , ve ile birlikte Günde bir kez Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat Uyarı ve baskılama testleri Uygulama ve takip dahil. Endokrin sistemin değerlendirilmesinde kullanılan, uyarı ve baskılama amaçlı testler , , , ve ile birlikte Vena seksiyonu (Cut-down) Lokal anestezi dahil 100 E Ventilatör ile takip Sekiz saatte bir kez Yanık debridmanı, büyük %30 dan büyük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez , ile birlikte Yanık debridmanı, küçük %10'dan küçük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez , ile birlikte Yanık debridmanı, orta Yanık pansumanı, küçük Yanık pansumanı, orta Yanık pansumanı, büyük Yara debridmanı Dekübit yara debridmanı Yara debridmanı, anestezi altında %10-30 arası vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez , ile birlikte %10 dan küçük vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez , ile birlikte %10-30 arası vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez , ile birlikte %30 dan büyük vücut yüzey alanında. Günde en fazla iki kez , ile birlikte Pansuman dahil, günde bir kez ile birlikte Pansuman dahil, günde bir kez ile birlikte Genel veya rejyonel anestezi uygulanan hastalarda, 7 gün içerisinde bir kez ile birlikte Yara pansumanı Günde bir kez Dekübit yara pansumanı Günde bir kez İntradermal test Allerji ve klinik immünoloji uzmanı tarafından yapılıp, işlem ve sonucun raporlanması halinde, bir kez Ria takılması Ria çıkarılması İmplant uygulaması Hormon replasman tedavisi için subkutan implantasyon uygulaması İmplant çıkarılması Hormon replasman tedavisi için uygulanan subkutan implantın çıkarılması 40 Kateter İşlemleri Bu başlık altındaki işlemlere lokal anestezi dahildir Arter kateterizasyonu 4 günde bir kez , ile birlikte Hood içi oksijen ölçümü İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü 4 günde bir kez ile birlikte İntravenöz port yerleştirilmesi Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Hickman, boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede 75 gerçekleştirilir Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Hickman, veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkutan tünelle yerleştirilmesi 250 D Kateter pansumanı ve bakımı Kateter revizyonu ve/veya değişimi 14 günde bir kez Aksi takdirde tıbbi gerekçe belirtilmelidir ile birlikte Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması Günde bir kez Periton dializi için kalıcı kateter takılması Periton diyalizi için kalıcı kateterin çıkarılması Periton dializi için kateter yerleştirme Perkütan silastik kateterizasyon Santral ven kateterizasyonu, femoral ven, perkutan Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven, perkutan Santral ven kateterizasyonu, periferik ven, perkutan Subklavyen katater takılması, cerrahi yöntemle 150 D Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Pulmoner arter kateteri Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi Günde en fazla 3 kez 70 Yenidoğan Uygulamaları Endotrakeal entübasyon, yenidoğan Exchange transfüzyon, yenidoğan Göbek arter kateterizasyonu Göbek granülomu koterizasyonu Göbek ven kateterizasyonu Göz pansumanı, yenidoğan İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan İntravenöz mayi takılması, yenidoğan İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan Nitrik oksit tedavisi takibi, yenidoğan Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan

4 Subdural illüminasyon Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan Günde bir kez Transport kuvözle hastane dışı nakil Transport kuvözle hastane içi nakil Vücut temizliği, yenidoğan Günlük, göbek bakımı dahil Yenidoğan monitörizyonu Günlük Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü Günlük Yenidoğanın canlandırılması Yenidoğana uygulanan pozitif basınçlı ventilasyon ve kalp masajı gibi işlemleri kapsar. Normal doğum veya sezaryen sonrası bebeğin ısıtılması, hava yolunun açılması, kurulama, taktil uyarı, pozisyonlama, 50 suplemental oksijen verilmesi gibi işlemler yenidoğan canlandırılması kapsamında yer almaz Yenidoğanın ilk bakımı Ameliyathanede veya doğumhanede, doğumu hemen takiben, yenidoğana ilk bakımı uzman hekim tarafından yapıldığında Yenidoğanın ilk muayenesi Doğumu takiben anne yanında yatan yenidoğanın, Çocuk uzmanı tarafından yapılan ilk muayenesini kapsar ile birlikte 21 puanlandırılmaz. 4. AMELİYATLAR Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda; aynı kesiden yapılan ameliyatlarda puanı yüksek olan ameliyatın puanı tam, sonraki ameliyatların puanları ise her birinin % 30' u alınarak, ayrı kesiden yapılan ameliyatlarda puanı yüksek olan ameliyatın puanı tam, sonraki ameliyatların puanları ise her birinin % 50'si alınarak Yukarıdaki işlemler farklı branşlarda yapılmışsa yüzdelik oranlar 25 puan artırılarak (% 30 oranı % 55, % 50 oranı % 75 olarak) uygulanır. Radikal organ rezeksiyon ameliyatları sonrası aynı seansta yapılan rekonstrüktif işlemler ayrıca AMELİYAT ve GİRİŞİM GRUPLARI (Ameliyat grubu sütununda yer alan gruplandırma esas alınacaktır, bu sütunda gruplandırılmayan girişimler, ameliyat dışı girişimsel işlemlerdir.) İşlem Puanı A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 3000 ve üzeri A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) Yenidoğan (0-28 gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir. Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapılması halinde, puanı en yüksek olan ameliyat için öngörülen yeni doğan ek puanı, ameliyat puanına eklenir Yenidoğan ek puanı, A1 grubu Yenidoğan ek puanı, A2 grubu Yenidoğan ek puanı, A3 grubu Yenidoğan ek puanı, B grubu Yenidoğan ek puanı, C grubu Yenidoğan ek puanı, D grubu Yenidoğan ek puanı, E grubu 60 İcabçı nöbetinde yapılan ameliyatlarda, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir. İcapçı cerrahi branş uzmanı ile icapçı anestezi uzmanı için İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A1 grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A2 grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A3 grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, B grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, C grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, D grubu İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, E grubu ANESTEZİ ve REANİMASYON Tanı, Tedavi ve Yoğun Bakım Amaçlı Uygulamalar Anestezi öncesi muayene Anestezi uzmanı hekim tarafından yapılması halinde Muayene ve konsültasyon işlemleri ile birlikte Apne testi Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı Günde bir kez Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi Günde bir kez Hasta kontrollü analjezi (Epidural, intravenöz vb.) Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezi uygulama yöntemidir. Günde en az iki kez yapılan hasta başı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması sonucunda günde bir kez ile birlikte puanlandırılmaz İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü Kateterizasyon hariç. Günde bir kez Kardiyopulmoner ressüsitasyon , , , , ile birlikte Laringeal maske uygulaması (LMA) 20 4

5 Muayene anestezisi, ameliyathane dışında Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu gerektirecek düzeyde anestezi derinliğinin sağlandığı durumlarda Muayene anestezisi, ameliyathanede Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu gerektirecek düzeyde anestezi derinliğinin sağlandığı durumlarda Nazal entübasyon, ameliyathane dışı Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü Ekokardiyografi başlığı altında yer alan işlemlerle birlikte 17 Anestezi ve Uygulama İlkeleri Aynı gün ile birlikte Anestezi amacıyla ilgili uzman tarafından yapılan rejionel anestezi uygulamaları, "Anestezi uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi puanlarına ilave edilerek Anestezi uygulamalarının puanlandırılabilmesi için anestezi indüksiyonu, idamesi ve uyandırma dönemlerindeki anesteziye ait girişimsel işlemlerin tamamının (entübasyon, ekstübasyon, kateterizasyon, regionel blok uygulamaları, vb.) ikinci basamak sağlık tesislerinde bizzat Anestezi uzmanı veya Anestezi uzmanı eşliğinde Anestezi teknisyeni/teknikeri tarafından, üçüncü basamak sağlık tesislerinde ise bizzat Anestezi uzmanı tarafından veya Anestezi uzmanı eşliğinde Anestezi asistanı/ teknisyeni/teknikeri tarafından yapılması gerekmektedir Anestezi puanı, A1 grubu Anestezi puanı, A2 grubu Anestezi puanı, A3 grubu Anestezi puanı, B grubu Anestezi puanı, C grubu Anestezi puanı, D grubu Anestezi puanı, E grubu 50 Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında, yapılan ameliyatların (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100 + % veya %100 + %30...) toplam puanları değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı. Toplam indirimli ameliyat puanı 3000 ve üzeri Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı. Toplam indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı. Toplam indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı. Toplam indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı. Toplam indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı. Toplam indirimli ameliyat puanı Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı. Toplam indirimli ameliyat puanı Yenidoğan (0-28 gün) olgularında aşağıdaki anestezi puanları uygulanır Yeni doğan anestezi puanı, A1 grubu Yeni doğan anestezi puanı, A2 grubu Yeni doğan anestezi puanı, A3 grubu Yeni doğan anestezi puanı, B grubu Yeni doğan anestezi puanı, C grubu Yeni doğan anestezi puanı, D grubu Yeni doğan anestezi puanı, E grubu 90 ALGOLOJİ - AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Enjeksiyonlar Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi İşlemin tamamı için, bir kez Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi İşlemin tamamı için, bir kez Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme. Aynı anatomik bölge için bir kez Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu İşlemin tamamı için, bir kez 15 Somatik Sinir Blokları-Tanı ve Tedavi Aksiller pleksus sinir bloğu Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları Faset mediyan sinir bloğu Total sayı dahil. Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Fasiyal sinir sinir bloğu Femoral sinir bloğu, üçlü Gasser gangliyon sinir bloğu Total sayı dahil Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu Greater ve lesser oksipital sinir bloğu Total sayı dahil İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri 15 5

6 İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu İnterkostal sinir bloğu, tek seviye Bir kez İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye işlemine ilave İnterskalen sinir bloğu Laringeal sup/rek sinir bloğu Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu Maksiller/mandibüler sinir bloğu Paraservikal (serviks) sinir bloğu İşlemin tamamı için, bir kez Peroneal/tibial/sural sinir bloğu Pudental sinir bloğu Penil blok Radial/ulnar/medial sinir bloğu Sakral/koksigeal sinir bloğu Selektif sinir kökü (root) bloğu, tek , ve ile birlikte Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Servikal/brakial pleksus sinir bloğu Siyatik sinir bloğu Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu Supraskapuler sinir bloğu 50 Sempatik Sinir Blokları Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu Görüntüleme eşliğinde uygulandığında İmpar gangliyon sinir bloğu Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Paravertebral/torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu Total sayı dahil Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu Total sayı dahil Splanknik blok Görüntüleme eşliğinde uygulandığında Stellat gangliyon sinir bloğu 75 İntraspinal Sinir Blokları Epidural blok (port veya pompa implantı) Epidural kan veya serum yaması Otolog kanın epidural mesafeden verilmesi Kombine spinal epidural analjezi veya blok (kontinu) Alt ekstremite veya batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile 175 uygulanması Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile Subaraknoid kateterizasyon Transforaminal anterior epidural enjeksiyon veya kateter Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması Perinöral kateterizasyon 170 Sinir Blokları-Destrüktif/Nörolitik Hipofiz adenolizisi Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik sinir bloğu, epidural (servikal-torakal) Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik sinir bloğu, epidural (lomber-kaudal) Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında nörolitik ajan enjeksiyonu Trigeminal/gasser gangliyon sinir bloğu Trigeminal nevraljide nörolitik ajan enjeksiyonu Nörolitik stellat gangliyon sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber) Lomber sempatik blokları da içerir Nörolitik çölyak veya hipogastrik sinir bloğu Kanser ağrısı tedavisinde uygulanır Nörolitik impar gangliyon sinir bloğu Nörolitik periferik sinir bloğu, tek Nörolitik splanknik sinir bloğu 300 Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT) Anuloplasti RFT Faset eklem RFT Toplam sayı dahil Glossofaringeal RFT Toplam sayı dahil Paravertebral RFT, lomber Toplam sayı dahil Paravertebral RFT, torakal Toplam sayı dahil Perkütan faset sinir denervasyon RFT Toplam sayı dahil Perkütan intradiskal RFT Disk içerisine RFT uygulaması - IDET PİRFT intradiskal RFT Nörotomi Sakroiliak eklem RFT Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye) Torakal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye) Lomber Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye) Sakral Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye) Sfenopalatin gangliyon RFT Stellat gangliyon RFT Trigeminal veya gasser gangliyon RFT 300 Nöroplasti-Adezyonolizis Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez 300 6

7 Nöromodülasyon İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompaları 300 C İmplantasyon spinal-epidural Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler 300 C Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması 150 D Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi 350 C Periferik sinir elektrod implantasyonu Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem 350 C Perkütan elektrod revizyonu veya çıkartılması 100 E Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu 350 C Pompa veya port programlaması veya doldurması Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma ve/veya programlama işlemi Port veya pompa revizyonu veya çıkartılması Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi revizyonu ya da çıkartılması 150 D Diğer Bispektral indeks (BİS) monitorizasyonu Derin trakeal aspirasyon Günde en fazla 3 kez Anestezi uygulamaları ile birlikte Epidural blok (kontinu) Epidural veya spinal diferansiyel blok Gastrik intramukozal ph, tonometri Günde bir kez Günlük yatan hasta ağrı takibi Epidural kateterli hastalarda, Anestezi uzmanınca günde en az iki kez yapılan hasta başı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması 20 sonucunda, günde bir kez ile birlikte İntravenöz lidokain testi Nöropatik ağrı tedavisinde İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü İntravenöz rejyonel blok (RİVA) Kontinu perineural (periferik sinir) opiat analjezisi SEDO-analjezi Erişkin ve Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Basamak yoğun bakım viziti Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri içi Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri içi Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri Yenidoğan 1. Basamak yoğun bakım viziti Yenidoğan 2. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri içi Yenidoğan 3. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri içi Yenidoğan 2. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı Yenidoğan 3. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı Yenidoğan/çocuk/erişkin tedavisel soğutma (Terapötik hipotermi) Aynı gün genel anestezi ile birlikte Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara ayrıca tanı veya tedavi amaçlı bir girişim uygulanacak hastaların sedatize edilmesi amacıyla Anestezi uzmanınca uygulandığında Bu başlık altındaki işlemler , , , , , ve ile birlikte Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir. Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri içinde yapılan hasta takibi. Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri içinde yapılan hasta takibi. Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez Bu başlık altındaki işlemler , , , , , ve ile birlikte Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir. Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri içinde yapılan hasta takibi. Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri içinde yapılan hasta takibi. Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık tesislerinde, hipoksik iskemik ensefalopati tanısında uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla üç kez 6.1. DERMİS ve EPİDERMİS CERRAHİSİ Deri Dermabrazyon, bir alanda Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, bir alan ile sınırlı abraziv yaklaşım 200 D Dermabrazyon, tüm yüze Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, tüm yüz için abraziv yaklaşım 400 C İntralezyonal steroid enjeksiyonu, her bir seans Keloid vb. oluşumlar için Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile kapatılamayan tümörler için, patoloji raporu gereklidir. 180 D Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile Patoloji raporu gereklidir , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte C 7

8 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütur ile Patoloji raporu gereklidir. 200 D Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması, her bir seans Yanıkta eskarektomi Toraks hariç, her bir anatomik alan için 150 D Yanıkta toraks eskarektomisi 200 D Yanıkta eskarotomi Her bir anatomik alan için 100 E Yanıkta fasiyotomi Her bir anatomik alan için 150 D Yanıkta fasiyotomi kapatma Her bir anatomik alan için 200 D Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması 100 cm² lik bir alan için 250 D Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması, ilave her uygulama İlave her 100 cm² lik alan için işlemine ilave 30 D Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon veya kriyoterapisi Genel anestezi ile. İşlemin tamamı için, bir kez 350 C Deri ve Derialtı Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım 150 D Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım 550 B Skar revizyonu, küçük 3 cm'den küçük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte 150 D Skar revizyonu, orta 3-10 cm. Herhangi bir ameliyat ile birlikte 200 D Skar revizyonu, büyük 10 cm'den büyük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte 300 C Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük 3 cm'den küçük 200 D Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 3-10 cm 400 C Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 10 cm'den büyük 600 B Hemanjiom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile 700 B Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde enjeksiyonu İşlemin tamamı için, bir kez Split thickness deri grefti, küçük 5 cm² den küçük 200 D Split thickness deri grefti, orta 5-10 cm² 300 C Split thickness deri grefti, büyük 10 cm² den büyük 400 C Full thickness deri grefti, küçük 5 cm² den küçük 300 C Full thickness deri grefti, büyük 5 cm² den büyük 400 C Greftler Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük 10 cm² den büyük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra ile birlikte 480 C Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta 5-10 cm². Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra. 360 C Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük 5 cm² den küçük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra. 250 D Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, ilave İlave her el ayası kadar alanın onarımı 32 D Kompozit greft uygulaması 200 D Mukoza grefti alınması 100 E Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük 5 cm² den büyük 400 C Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük 5 cm² den küçük 300 C Yağ grefti uygulamalası İşlemin tamamı için, bir kez 250 D Flepler Abbe flebi, birinci seans Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu 300 C Abbe flebi, ikinci seans Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu 150 D Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler 600 B Alın flebi, birinci seans 450 C Alın flebi, ikinci seans 150 D Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri ile birlikte 460 C Çapraz bacak flebi, birinci seans 400 C Çapraz bacak flebi, ikinci seans 150 D Çapraz parmak flebi, birinci seans 300 C Çapraz parmak flebi, ikinci seans 150 D Dil flebi, birinci seans 400 C Dil flebi, ikinci seans 150 D Doku genişletici uygulamaları, birinci seans Doku genişletme ünitesinin uygulanması ve takip eden tüm genişletme enjeksiyonları dahil 500 B Doku genişletici uygulamaları, ikinci seans Doku genişletici, çıkarma işlemi, fibröz kapsülün komplet eksizyonu dahil 500 B Fasiyokütan flep 400 C İki farklı doku içeren serbest kompozit flep Latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb A İki loblu flep 350 C İnterpolasyon flepleri, birinci seans Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb. 403 C İnterpolasyon flepleri, ikinci seans Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb. 173 D Kas flebi 460 C Kas flebi ile birlikte deri grefti 525 B Kas-deri flebi 630 B K-M plasti 420 C Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları 300 C Mukoza flebi 315 C Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi 300 C Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti 500 B 8

9 Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi 500 B Tek bir doku içeren serbest flep Fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas flebi vb A Tek loblu lokal deri flebi Bir flep için (Nota flebi, banner flebi vb.) 300 C Tek loblu lokal deri flebi, ilave her flep için işlemine ilave 100 C Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep Subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep 2300 A V-Y ilerletme deri flebi 368 C Z-Plasti, tekli Bir kez ile birlikte 263 D Lazer Tedavi Uygulamaları Vasküler lezyon, lazer En fazla 5 seans Vasküler lezyon, eksizyonel lazer 100 E Deri tümörlerinde eksizyonel lazer 175 D Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer Medikal tedavi sonrası uygulanabilir. Tümöral olmayan lezyonlar içindir. En fazla 3 seans BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ ve YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ Baş ve Boyun Cerrahisi Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi 500 B Etmoidal arter ligasyonu 300 C Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400 C Fronto-orbital ilerletme Kranyal çatı bozuklukları, patolojik gelişim nedenli, kranyal volüm artırımı vb A Habitüel temporomandibular eklem (TME) dislokasyonları için eminektomi 350 C Kafatası kemiği ekstensiv tümör ameliyatları İşlemin tamamı için, bir kez 450 C Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri İşlemin tamamı için, bir kez 150 D Kalvarial şekillendirme, total 2200 A Kistik lenfangiom eksizyonu 800 B Kondilektomi Temporomandibular eklem kondilar operasyon 400 C Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer Nazal ansefalosel ameliyatları haricindekiler 600 B Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ile Kostaplasti vb. Kot alınması hariç 600 B Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları 400 C Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda sütür ile 1000 A Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu 900 A Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu 750 B LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti 1200 A LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti 1000 A Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti 1500 A Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 450 C Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit 250 D Maksillektomi, parsiyel 1000 A Maksillektomi, total 1400 A Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile 750 B Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj 300 C Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu 750 B Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu 350 C Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon 1000 A Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile onarımı 1600 A Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi Polisomnografi ile ağır derecede OSAS olduğunun tespiti halinde 1600 A Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı 1200 A Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için 600 B Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için 400 C Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit 600 B Orbital distopi düzeltilmesi 1100 A Orbital hipertelorizm düzeltilmesi 1500 A Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması 400 C Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu 600 B TME ankilozu için 'gap' artroplastisi 500 B TME artroplasti 500 B TME luksasyonu kapalı redüksiyon Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu 1600 A Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400 C Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon 200 Burun Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , ve ile birlikte 500 B Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans 400 C Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve/veya flep ile Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında 400 C Burun eksternal cerrahisi Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında 200 D Burun içi konka elektrokoterizasyonu Tek veya çift taraflı. İşlemin tamamı için, bir kez Bir yıl içerisinde en fazla iki kez Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu Burun mukozası koterizasyonu 20 9

10 Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler 400 C Burun rekonstrüksiyonu, total Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler 600 B Burun tamponu çıkarılması Burun tamponu konması, arka ile birlikte Burun tamponu konması, ön ile birlikte Burundan yabancı cisim çıkarılması İşlemin tamamı için, bir kez Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 150 D Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır 'saddle nose' deformitesi Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , , onarımı ve ile birlikte 600 B Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı 400 C Konka lateralizasyonu , ile birlikte 100 E Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf , ile birlikte 300 C Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf , ile birlikte 200 D Septal fraktür onarımı ile birlikte 400 C Nazal ansefalosel, kraniotomi ile 750 B Nazal fraktür onarımı Nazal polipektomi , , , , , , , , , , , , , , 200 D ile birlikte Nazal septal perforasyon onarımı 400 C Nazal septal buton tatbiki Nazal valv cerrahisi, iki taraf 300 C Nazal valv cerrahisi, tek taraf 150 D Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans 450 C Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans 150 D Rinofima eksizyonu ve deri grefti 350 C Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması 200 D Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmaksızın Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 400 C Rinoplasti komplike, greft ile Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 600 B Septoplasti , , , , , , , ile birlikte 300 C Septorinoplasti Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 500 B Sineşi, veb açılması 35 E Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi ve iskelet yapı oluşturulması, birinci seans 800 B Yalnızca kıkırdak kaybı içeren 'saddle nose' deformitesi onarımı Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , , , ile birlikte 400 C Boyun ve Larinks Alar defektlerin rekonstrüksiyonu 400 C Aritenoidektomi, endolaringeal 550 B Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel, tek taraf ile birlikte 1000 A Boyun eksplorasyonu ile birlikte 400 C Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu Patoloji raporu gereklidir. 600 B Damak fistülü onarımı 350 C Eksternal karotid arter ligasyonu 300 C Endolaringeal lazer cerrahisi 750 B Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim Laringeal polip, nodül, kist, papillom eksizyonu, stripping vb. için, yapılan eksizyon dahil 300 C Faringolarinjektomi , ile birlikte 1500 A Faringolarinjoözefajektomi , ile birlikte 2000 A Hiyoid süspansiyonu 600 B İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon ile birlikte 400 C Kordektomi veya stripping 400 C Kosta grefti alınması 200 D Krikotiroidopeksi 600 B Laringeal fraktür tedavisi, kapalı Laringeal reinnervasyon, nöromüsküler flep ile 700 B Laringofissür Kordektomi ve larenks papillom eksizyonu dahildir. Başka bir larenks operasyonu ile birlikte 500 B Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon 450 C Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı 600 B Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon 600 B Laringeal stenoz cerrahisi 600 B Laringosel çıkarılması 600 B Laringoskopi, direkt , ile birlikte Laringoskopi ve biyopsi ile birlikte Laringoskopi, fleksible fiberoptik Laringostroboskopi Larinjektomi, parsiyel , ve ile birlikte 1200 A Larinjektomi, total , ve ile birlikte 1100 A Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile 130 E Larinks papillomu 450 C Larinksten yabancı cisim çıkarılması Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu 500 B Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi 750 B Lateral rinotomi ile yaklaşım Tümör, perforasyon cerrahisi vb. 400 C Maksiller arter ligasyonu 600 B Obturator tatbiki Suprahyoid boyun diseksiyonu 300 C Tirohyoid suspansiyon 500 B Tiroplasti 550 B 10

11 Trakeoözofajial fistül açılması, primer 130 E Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder 350 C Tortikollis düzeltilmesi 300 C Paranazal Sinüsler Tüm burun ve paranazal sinüs ameliyatları aynı organın bölümleri kabul edilerek tüm ikincil ameliyatlar %30 oranında Antrokoanal polip eksizyonu 200 D BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım 500 B Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraflı , ve ile birlikte 250 D Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraflı , ve ile birlikte 350 C Eksternal etmoidektomi 350 C Frontal sinusotomi, trepanasyon 250 D Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, iki taraflı Obliterasyon dahildir. 500 B Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, tek taraflı Obliterasyon dahildir ile birlikte Bir kez 400 C Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı Ozenaya cerrahi girişim 300 C Piterigopalatin fossa cerrahisi 500 B Transnazal etmoidektomi 350 C Endoskopi Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi , , , , ile birlikte 600 B Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi , , , , ile birlikte 800 B Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) 400 C Endoskopik frontal sinüs cerrahisi , , , ile birlikte 600 B Endoskopik koanal atrezi açılması 450 C Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu 350 C Endoskopik konka redüksiyonu 300 C Endoskopik medial maksillektomi , , , , ile birlikte 500 B Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi , , , , ile birlikte 500 B Endoskopik optik sinir dekompresyonu Aynı taraf için , , ile birlikte 700 B Endoskopik orbita dekompresyonu Aynı taraf için ile birlikte 700 B Endoskopik septoplasti , , , , , , , ile birlikte 350 C Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi Aynı taraf için , , , ile birlikte 500 B Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi ile birlikte Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf , , , , , , , , , , , , ile birlikte 500 B Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf , , , , , , , , , , , , ile birlikte 350 C Maksiller sinüse endoskopik müdahale 300 C Nazofarinks biyopsisi ile birlikte Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik Aynı taraf için , , ile birlikte 200 D Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi Aynı taraf için , , ile birlikte 350 C Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler Adenoidektomi , , , , ile birlikte 200 D Adenoidektomi ve tüp , , , , ile birlikte 300 C Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu 250 D Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması Patoloji raporu gerekir. 400 C Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 100 E Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri Patoloji raporu gerekir. 850 B Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 100 E Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı 300 C Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu Lazer, şimik, termal Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı 150 D Alveolar yarık onarımı , , , , , ile birlikte 400 C Anterior damak fistülü onarımı ile birlikte 400 C Damağa radyofrekans uygulanması Polisomnografi raporu gerekir. Yılda en fazla 3 kez Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 230 D Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile 300 C Damak yarığı onarımı ve faringeal flep 600 B Damak yarığı onarımı, inkomplet 400 C Damak yarığı onarımı, komplet 450 C Deri grefti kullanarak sulkoplasti 300 C Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması 200 D Dil köküne radyofrekans uygulanması Dil kökü süspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması 400 C 11

12 Dil lezyonu eksizyonu 200 D Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile 400 C Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması 100 E Dudak adezyonu 250 D Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu, Estlander, Bernard vb. fleb ile 750 B Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Bernard vb. flebi kullanımı 550 B Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi 350 C Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım 350 C Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomisiz 350 C Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile 400 C Dudak yarığı onarımı, tek taraf 350 C Dudak yarığı onarımı, iki taraf 500 B Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı 550 B Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi 600 B Faringeal flep 400 C Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, myokutan flep ile 1500 A Frenilum linguale plastiği 100 E Genioglossal ilerletme 400 C Genioplasti, implant ile 350 C Genioplasti, osteotomi ile 400 C Glossektomi, parsiyel , ile birlikte 350 C Glossektomi, total , ile birlikte 850 B Hemiglossektomi , ile birlikte 500 B Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi 200 D Islık çalan ağız deformitesi onarımı Whistling deformitesi 300 C Kolumella uzatılması 300 C İntraoral tümör eksizyonu,mandibula rezeksiyonu ve boyun diseksiyonu (Komando ameliyatı) ile birlikte 1650 A Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu 1200 A Lazer asiste uvulektomi 300 C Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti 400 C Lingual tonsil eksizyonu 270 D Mentoplasti Sağlık kurulu raporu ile tbbi gerekçe belirtilmelidir. 700 B Nadir yüz yarığı onarımı 600 B Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım 2000 A Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal 400 C Nazolabial fistül onarımı 300 C Onarılmış dudak yarığı revizyonu 350 C Oro-antral fistüllerin onarımı 350 C Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama için girişim 200 D Peritonsiller apse açılması 100 E Posterior damak fistülü onarımı 300 C Premaksiller segmentin geri alınması 400 C Ranulaya girişim 300 C Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı 200 D Sert damaktan tümör eksizyonu, greft ile onarım 800 B Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım 600 B Stiloid proçes elongasyonu eksizyonu 420 C Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu, flepler ile 670 B Tonsillektomi , , , , ile birlikte 400 C Tonsillektomi ve adenoidektomi , , , , ile birlikte 400 C Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp , , , , ile birlikte 425 C Tonsillektomi ve tüp , , , , ile birlikte 400 C Transpalatal ilerletme 500 B Uvulektomi 315 C Uvulofaringoplasti , , , , ile birlikte 380 C Vestibuloplasti, tek veya iki taraf Submukozal veya açık girişim, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal greft uygulanması işleme dahildir ile birlikte Aynı 250 D seansta bir kez Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu 300 C Parotidektomi, total Aynı taraf için ile birlikte 800 B Parotidektomi, yüzeyel Aynı taraf için ile birlikte 600 B Parotis apse drenajı 100 E Sialolitotomi, cerrahi 175 D Sublingual tükrük bezi eksizyonu 300 C Submaksiller veya sublingual apse drenajı 200 D Submandibuler tükrük bezi eksizyonu 400 C Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti 300 C 12

13 6.3. GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER Toraks Duvarı Geç sternal dehiscence onarımı Mediastenin tekrar açılması ve tel uygulaması dahil 600 B Fasiyatomi 150 D Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı 480 C Kot fraktürü tedavisi, açık Herhangi bir seviye 300 C Kot fraktürü tedavisi, kapalı Herhangi bir seviye Kot rezeksiyonu, ekstraplevral Tüm seviyeler (miyoplasti için) 600 B Kot rezeksiyonu, parsiyel 300 C Mediastinal kist veya tümör eksizyonu Sternotomi, torakotomi dahil 1000 A Mediastinal tümör eksizyonu, malign Sternotomi, torakotomi dahil 1200 A Mediastinoskopi 250 D Mediastinotomi ile eksplorasyon Biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması için 600 B Sternal debridman 400 C Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli Osteomyelit ve tümör için 1600 A Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz Osteomyelit ve tümör için 1200 A Sternal tel çıkarılması Sternum fraktürü fiksasyonu, açık 500 B Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte 1200 A Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral Tüm seviyeler 800 B Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum için cerrahi girişim 1200 A Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez ile 1800 A Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz 1400 A TOS, transaksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu Skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil 900 A Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner 800 B Tümör veya kist eksizyonu (toraks duvarı lezyonlarında) Gövde ve Karın Duvarına Yapılan Müdahaleler Abdominoplasti Yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler (benign cilt lezyonları hariç). İşlemin tamamı için, bir kez Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Karında vertikal, iki sıra deri görünümünde deri ve deri altı dokusu fazlalıkları içindir. 200 D 800 B Gastroşizis onarımı 1200 A Göbek granülomu veya polipi eksizyonu İşlemin tamamı için, bir kez 70 E Karın duvarı benign tümörleri için girişim Deri hariç. İşlemin tamamı için, bir kez 200 D Karın duvarı malign tümörleri için girişim Deri hariç 300 C Kloakal ekstrofi onarımı 2000 A Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı 500 B Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu 600 B Omfalosel primer onarımı 5 cm'den büyük çaplı 1200 A Rektus diyastazı onarımı 400 C Rektus kılıfı hematomu için girişim 100 E Meme Büyütme mammoplastisi, iki taraf Sağlık kurulu raporu ile hipoplazik meme için tıbbi gerekçe belirtilmelidir ile birlikte 515 B Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir ile birlikte 515 B Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir , ile birlikte Aynı seansta bir kez 309 C Küçültme mammoplastisi, iki taraf Klinik bulgusu olan makromasti hastalarında yaş kısıtlaması olmaksızın, meme büyüklüğüne eşlik eden bulgulardan; (N64.4), (L30.4), (M54), (M75.9), (M40.1) (M70.8), (E66.8) (E66.9) ICD-10 kodlu hastalıklardan en az üçünün veya (Q83.9), (N60) ICD-10 kodlu hastalıklardan en az birinin varlığının üçüncü basamak sağlık tesislerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmiş olması halinde ile birlikte 773 B Mastektomi, basit ile birlikte 600 B Mastektomi, radikal Aksiller diseksiyon dahil ile birlikte 1000 A Mastektomi, modifiye radikal Aksiller diseksiyon dahil ile birlikte 900 A Meme asimetrisinin düzeltilmesi Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , , ve ile birlikte 618 B Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile 1500 A Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi ve implant ile 850 B Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu 2200 A Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 412 C Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile 900 A Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu Sağlık kurulu raporu ile nipple areolar kompleks için tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 309 C Segmental mastektomi Parsiyel mastektomi, kadranektomi dahil. Patoloji raporu gerekir , ile birlikte 360 C Memeden kist-benign tümör çıkarılması 250 D Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu eksizyonu 650 B Segmental mastektomi ile birlikte aksiller diseksiyon 700 B Meme duktoskopi ve duktal lavaj Üçüncü basamak sağlık tesislerinde Meme duktus eksizyonu Üçüncü basamak sağlık tesislerinde 200 D Tüberoz meme onarımı ile birlikte 618 B 13

14 Herniler ile birlikte Greftsiz inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle 515 B Greftli inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle 567 B Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf 412 C Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf 453 C Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf 600 B Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf 660 B İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik 618 B İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik 700 B Greftsiz insizyonel herni onarımı 400 C Greftli İnsizyonel herni onarımı 440 C Greftli femoral herni onarımı, tek taraf 453 C Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf 412 C Greftli femoral herni onarımı, iki taraf 660 B Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf 600 B Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik 618 B Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik 700 B Lomber herni onarımı Petit: İnferior lomber triangle; Grynfelt: superior lomber triangle bölgelerinde oluşan hernileşme 309 C Parastomal herniasyonda girişim 463 C Spiegel hernisi onarımı 309 C Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik 600 B Greftsiz umblikal herni onarımı 360 C Greftli umblikal herni onarımı 396 C Umblikal herni onarımı, laparoskopik 600 B Greftli epigastrik herni onarımı 425 C Greftsiz epigastrik herni onarımı 400 C Epigastrik herni onarımı, laparoskopik 600 B Greftli perineal herni onarımı 600 B Umblikal kord hernisi onarımı 515 B Greft/Mesh çıkarılması 200 D Ventral herni onarımı Omfalosele, gastroşizise veya bochdalek herni ameliyatlarına sekonder 2060 A2 Diafragma Cerrahisi Bochdalek hernisi onarımı, abdominal 1030 A Bochdalek hernisi onarımı, torakal 1030 A Diyafragma laserasyonu, primer onarım 773 B Diyafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal yaklaşımla Özefajiyal, hiatal 1030 A Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik yaklaşımla Özefajiyal, hiatal 824 B Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, akut Yenidoğan dışında 824 B Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik Yenidoğan dışında 1030 A Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik, greft ile Yenidoğan dışında 1236 A Diyafragma evantrasyonu, primer onarım 618 B Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli 1236 A Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz 773 B Diyafragmatik pace uygulaması 773 B Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzeltilmesi 600 B Morgagni hernisi onarımı 1030 A3 Periton Boşluğu Apendiks epiploika torsiyonu 360 C Laparoskopi, tanısal Diğer laparaskopik işlemlerle birlikte 250 D Laparostomi 360 C Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi 463 C Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda Barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı 515 B Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla 350 C Laparotomi, tanısal Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte 250 D Laparotomi, packing Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte 515 B Batın içi abdomen (eviserasyon-evanterasyon) düzeltilmesi 400 C Omentum torsiyonunda omentektomi Herniler başlığı altındaki arasındaki işlemler ile birlikte 400 C Omentum kisti veya tümörü eksizyonu 450 C Periton lavajı, tanısal 200 D Peritoneal tuvalet ve debridman, her bir seans 309 C Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu 400 C Peritoneo-venöz şant yapılması Asit tedavisinde 1030 A Pleuroperitoneal şant uygulaması 515 B Radikal peritoneal debridman, her bir seans 412 C Sitoredüktif cerrahi ile hipertermik intraperitoneal kemoterapi Üçüncü basamak sağlık tesislerinde birlikte Debulking ve peritonektomi uygulandığında 2000 A2 Retroperiton Retroperitoneal tümörden biyopsi Böbrek ve adrenal bez dışında ile birlikte 350 C Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu Böbrek ve adrenal bez dışında ve ile birlikte 850 B 6.4. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN ve LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ Perikard Perikardiyosentez Tüp perikardiyostomi Perikardial tüp drenajı. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte 200 D 14

15 Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için perikardiyotomi, primer 640 B Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon Drenaj için. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte 680 B Perikardiyektomi, subtotal veya tam, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte 800 B Perikardiyektomi, kardiyopulmoner by-pass ile 1160 A Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte 760 B Kalp Tümörleri İntrakardiyak tümör eksizyonu, kardiyopulmoner by-pass ile Miksoma vb A Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu 1200 A Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass ile 1400 A Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1200 A3 Kalp Pili, Otomatik Kardioverter-Defibrilatör (AICD) AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması 880 B Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile 920 A Kalıcı pacemaker çıkartılması 200 D Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, torakotomi ile 840 B Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile 600 B Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu Sensing elektrodları ile birlikte veya değil 1120 A Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte 1280 A Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte 320 C Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar 280 D Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu 200 D Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi 240 D Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın ve ile birlikte 1000 A Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte ve ile birlikte 1280 A Transvenöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1300 A Transvenöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile 840 B Kalp ve Büyük Damar Yaralanmaları Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1800 A Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1440 A Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass ile 2240 A Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1800 A Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1320 A Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 960 A Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by-pass ile birlikte Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil 1600 A Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner by- Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil 2000 A Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı Kardiyopulmoner by-pass ile 2000 A Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar ile birlikte 1600 A Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar ile birlikte 960 A3 Kalp Kapakları-Aortik Kapak Apiko-aortik konduit konstruksiyonu 2000 A AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp 1840 A AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte Konno 2000 A Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon İHSS (asimetrik septal hipertrofi)'de ventrikülomyotomi (myektomi) 1700 A A Aort kapağı replasmanı (AVR) (Kardiopulmoner by-pass ile birlikte) 1700 A Ross ameliyatı 2500 A Supravalvular stenozda aortoplasti 1700 A Valvotomi, aort kapağı (komissurotomi) Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1700 A Valvuloplasti, aort kapağı, açık Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 A3 Kalp Kapakları-Mitral Kapak Valvotomi, mitral kapak, kapalı Komissurotomi 1280 A Valvotomi, mitral kapak, açık Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1650 A Valvuloplasti, mitral kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1650 A Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1650 A Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon Ring ile veya değil 1650 A Replasman, mitral kapak (MVR) Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1700 A Replasman, mitral kapak ile birlikte triküspid annüloplasti Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1800 A3 Kalp Kapakları-Triküspid Kapak 15

16 Valvotomi, triküspid kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 A Valvuloplasti veya annuloplasti, triküspid kapak Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 A Replasman, triküspit kapak (TVR) 1640 A Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu 1900 A3 Kalp Kapakları-Pulmoner Kapak Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım 1400 A Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu 2100 A Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı 2250 A Çift kapak replasmanı 2100 A Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile birlikte veya değil 1800 A İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon Komissurotomi ile birlikte veya değil 1680 A Outflow trakt büyütmesi (yama) Valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil 1680 A Pulmoner arter anevrizması 1500 A Üç kapak replasmanı 2500 A İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile veya değil 2300 A Valvotomi, pulmoner kapak, açık Komissurotomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 A Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile Komissurotomi 1560 A Pulmoner kapak replasmanı Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1700 A Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler) Komissurotomi 1400 A3 Koroner Arter ile İlgili İşlemler By-pass yapılan damarların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi halinde Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1240 A Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 A Anormal koroner arter, ligasyon 1120 A Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte Endarterektomi 1200 A Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile birlikte patch plasti 2500 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), dört ve daha çok koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1840 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1600 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1480 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1720 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), beş koroner 2000 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2100 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), dört koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1900 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1700 A Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1600 A Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1800 A Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1500 A Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi) Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir A Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya değil Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir A Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista) 2500 A2 Septal Defekt Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım ve ile birlikte 1400 A Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile ve ile birlikte 1400 A Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, primer veya yama Anormal pulmoner venöz drenaj var veya yok , ile ile birlikte 1480 A Atrial septal defekt ve VSD kombine onarımı, primer veya patch ile ile birlikte 1500 A Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile Mitral ve/veya triküspid kleft onarımı var/yok , ile birlikte 1720 A Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama ile , ile birlikte 1880 A Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak ile/olmaksızın , ile birlikte 1920 A Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, primer , , ve ile birlikte 1440 A Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama ile , , ve ile birlikte 1500 A Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyonu , , ve ile birlikte 1760 A VSD kapatılması, ve pulmoner arter bandı çıkarılması, yama ile/olmaksızın , , ve ile birlikte 1760 A Pulmoner arterin bandlanması 960 A3 16

17 Kateter ile ASD ve VSD kapatılması , , , , ile birlikte 1000 A3 Diğer Doğumsal Olgular Cor triatriatum 1400 A Triküspid atrezisi onarımı (Fontan, Modifiye Fontan işlemleri gibi) 2000 A Korrekte TGA'da VSD 1600 A Korrekte TGA'da kapak plastisi 1900 A Korrekte TGA'da kapak replasmanı 1900 A Korrekte TGA'da PS ile birlikte VSD 2000 A Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama olmaksızın 1760 A Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte 1800 A Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte 2200 A Çift çıkışlı veya girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi 2200 A2 Sinus Valsalva Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 A Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte , ve ile birlikte 1760 A Sinus valsalva anevrizması onarımı Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1640 A Aortikoventriküler tünel onarımı 1600 A3 Total Anormal Pulmoner Venöz Drenaj Anormal venöz dönüşün komplet onarımı Suprakardiyak, intrakardiyak veya infrakardiyak tipler 1750 A3 Shunt İşlemleri Atrial septektomi veya septostomi, kapalı Blalock-Hanlon tipi operasyon 1040 A Atrial septektomi, açık 1120 A Shunt, subklavyen-pulmoner arter Blalock-Taussig tipi operasyon 1200 A Shunt, asendan aorta-pulmoner arter Waterston tipi operasyon 1200 A Shunt, desendan aorta-pulmoner arter Potts-Smith tipi operasyon 1200 A Shunt, santral, prostetik greft 1040 A Shunt, vena cava-pulmoner arter Glenn tipi operasyon 1200 A Bidirectional kavopulmoner anastomoz Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1400 A3 Büyük Arterlerin Transpozisyonu Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 2000 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte 2100 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, ventriküler septal defekt kapatılması ile birlikte 2300 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, subpulmonik darlık onarılması ile birlikte 2200 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten) 2500 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte 2550 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt kapatılması 2600 A Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması 2550 A Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu 2500 A İntraventriküler re-routing ameliyatları 2600 A2 Trunkus Arteriosus Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat 2250 A2 Aortik Anomaliler Aberan damar divizyonu Vasküler ring 960 A Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte Vasküler ring 1120 A Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, greft ile rekonstrüksiyon 1320 A Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, uç-uca anastomoz 1200 A Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1500 A Aort koarktasyonu, greft ile by-pass 1100 A Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti 1320 A Aort koarktasyonu, sol subklavyen arter ile flep aortoplasti 1320 A Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1560 A Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1120 A Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı 2000 A Hipoplastik veya interrupted aortik ark, otojen veya prostetik materyal ile onarım 1650 A Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu 850 B Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass ile birlikte 1520 A Patent Duktus Arteriosus (PDA) ligasyonu, primer 700 B Trakea dekompresyonu için aortik suspension Aortopeksi 800 B Torasik Aort Anevrizması Onarımı Asendan aorta grefti, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte + transvers aort ark grefti Bentall + total arkus replasmanı 2850 A Asendan aort replasmanı ve kapak resüspansiyonu Akut/kronik diseksiyon tamiri 2500 A2 17

18 Asendan aort replasmanı 2000 A Asendan aort grefti, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte Wheat ameliyatı 2200 A Asendan aort grefti, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte Bentall ameliyatı 2400 A Asendan aort grefti, koroner implant var Kapak koruyucu teknikler (David Yacoub,vs) 2400 A Asendan aort replasmanı ve hemiarkus replasmanı 2300 A Asendan aort grefti, kapak süspansiyon var ve transvers aort ark 2700 A Asendan aort grefti, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti Wheat + total arkus replasmanı 2800 A Asendan aort grefti ve transvers aort ark grefti Koroner implant yok, kapak replasmanı yok 2400 A Asendan aort grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti Kapak koruyucu teknikler (David Yacoub, vs) 2700 A Asendan aort grefti, transvers aort ark grefti, arkus damarlarına Kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı bypassla birlikte ile birlikte 3000 A Asendan aorttan arkus dallarına by-pass/interpozisyon (debranching) 1700 A Total arkus replasmanı ve desenden aortaya arkus aorta içinden ulaşarak greft implantasyonu (Elephant trunk vb.), Median sternotomi ile 2500 A Desendan torasik aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass yok Torasik insizyonla 1800 A Asendan, arkus ve desendan aort replasmanı Torakosternotomi insizyonu ile 3500 A Desendan aort ve distal arkus replasmanı Sol torakotomi ile 2000 A Desendan aort ve proksimal abdominal aort replasmanı (Visseral arter reimplantasyonu olmadan) Torakoabdominal kesi ile 2100 A Desendan aort ve abdominal aort replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var) Torakoabdominal kesi ile 2500 A Desendan ve abdominal aort ve iliyak arter replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var) Torakoabdominal kesi ile 2600 A Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1350 A Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2200 A2 Pulmoner Arter Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte ile birlikte 1520 A Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1080 A Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte Embolektomi var/yok ile birlikte 1720 A3 Diğer İşlemler Donör kardiektomi Homogreftin hazırlanması ile birlikte 1500 A Donör kardiyo-pnömonektomi Homogreftin hazırlanmasıyla birlikte 1600 A IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması, greftli veya greftsiz 320 C İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) Sadece yerleştirme Kalp transplantasyonu Alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil A Kalp-akciğer transplantasyonu Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte A Kardiyopulmoner by-pass cerrahi işlemi, ilk gün pompa takibi dahil Ek cerrahi işlem olmaksızın 800 B Sağ ve/veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkartılması 1250 A3 Arteryel Embolektomi veya Trombektomi Embolektomi veya trombektomi, karotid, subklavyen veya innominate arter, boyun insizyonu ile, kateter var veya yok 800 B Embolektomi veya trombektomi, karotid, subclavyen veya 800 B Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakiyal, innominate, subclavyen arter, kol insizyonu ile, katater var veya yok Embolektomi veya trombektomi, radiyal veya ulnar arter, kol insizyonu ile, kateter var veya yok Embolektomi veya trombektomi, renal, çölyak, mezenter, aortoiliak arter, abdominal insizyon ile, kateter var veya yok 320 C 320 C 800 B Embolektomi veya trombektomi, femoropopliteal, aortoiliak arter, 400 C Embolektomi veya trombektomi, popliteal, tibiyoperoneal arter, bacak insizyonu ile kateter var veya yok 480 C Venöz Trombektomi Trombektomi, vena kava, iliak ven, abdominal insizyon ile , ile brilikte 480 C Trombektomi, vena kava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile , ile brilikte 320 C Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ve abdominal insizyon ile , ile birlikte 600 B Trombektomi, subklavyen ven, boyun insizyonu ile 400 C Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven, kol insizyonu ile 280 D Trombektomi, diğer Akut eksternal tromboze hemoroidde vb. 100 E Venöz Rekonstrüksiyon Valvuloplasti, femoral ven 480 C Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven 600 B Venöz sisteme cross-over ven grefti 1000 A Safenopopliteal ven anastomozu 680 B Vena kava superior sendromunda by-pass 1000 A3 Direkt Anevrizma Onarımı veya Eksizyonu 18

19 Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1000 A İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft implantasyonu 600 B Aort anevrizmalarında fenestre endovasküler stent greft implantasyonu 1600 A Rüptüre torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1800 A Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1600 A Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 800 B Anevrizma veya oklüziv hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile 720 B Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Mezenterik, çölyak, renal 1600 A Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık Common femoral arter, profunda femoris, superficial femoral arter 720 B Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren abdominal aorta lezyonu Common, hipogastrik, eksternal 1500 A Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter Common, hipogastrik, eksternal 1000 A Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter 500 B Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile 720 B Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, abdominal aorta 1400 A Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, diğer arterler 720 B Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, hepatik, çölyak, renal, mezenterik arter 1200 A Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, popliteal arter 800 B Anevrizma, false anevrizma veyaoklusif hastalık, radial, ulnar arter 720 B Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, splenik arter 900 A Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya total) ve greft yerleştirilmesi, karotid veya subklavyen arterde anevrizma veya oklusif hastalık, patch greft ile veya değil, boyun insizyonu ile 800 B Ruptüre anevrizma, common-profunda-süperfisyel femoral arter 880 B Ruptüre anevrizma, abdominal aorta 1900 A Ruptüre anevrizma, aksiller-brakiyal arter, kol insizyonu ile 920 A Ruptüre anevrizma, diğer arterler 720 B Ruptüre anevrizma, hepatik, çölyak, renal veya mezenterik arter 1400 A Ruptüre anevrizma, iliak arter Common, hipogastrik, eksternal 1120 A Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Common, hipogastrik, eksternal 2000 A Ruptüre anevrizma, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon 920 A Ruptüre anevrizma, karotid, subklavyen arter, boyun insizyonu ile 1000 A Ruptüre anevrizma, popliteal arter 1000 A Ruptüre anevrizma, splenik arter 1300 A Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Mezenterik, çölyak, renal 2000 A2 Arteriovenöz Fistül Onarımı Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun 800 B Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen 1040 A Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler 800 B Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun 880 B Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen 1280 A Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler 880 B Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu 800 B Fistül Dışında Damar Onarımı Patch greft ile veya değil Damar onarımı, direkt, boyun 840 B Damar onarımı, direkt, üst ekstremite 840 B Damar onarımı, direkt, el, parmak 840 B Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile 1320 A Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil 960 A Damar onarımı, direkt, intraabdominal 1080 A Damar onarımı, direkt, alt ekstremite 640 B Ven grefti ile damar onarımı, boyun 1040 A Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite 1040 A Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile 1480 A Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil 1000 A Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal 1300 A Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite 900 A Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, boyun 640 B Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, üst ekstremite 640 B 19

20 Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass ile Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass yapılmaksızın 1280 A3 880 B Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intraabdominal 800 B Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, alt ekstremite 760 B Tromboendarterektomi Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavyen, boyun insizyonu ile, patch greft ile veya değil 1000 A Tromboendarterektomi, subklavyen, innominate, torasik insizyon ile 1000 A Tromboendarterektomi, aksiller, brakial 720 B Tromboendarterektomi, abdominal aorta 960 A Tromboendarterektomi, mezenterik, çölyak veya renal 880 B Tromboendarterektomi, iliak 880 B Tromboendarterektomi, iliofemoral 920 A Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak 960 A Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral 1040 A Tromboendarterektomi, common femoral 720 B Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral 760 B Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal ve/veya tibioperoneal 800 B Tromboendarterektomi, femoral superfisyel, lokalize 720 B By-pass Greft-Ven By-pass greft, ven ile, karotid 900 A By-pass greft, ven ile, karotid-subklavyen 900 A By-pass greft, ven ile, subklavyen-karotid 900 A By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral 900 A By-pass greft, ven ile, karotid-karotid 900 A By-pass greft, ven ile, subklavyen-subklavyen 900 A By-pass greft, ven ile, subklavyen-vertebral 900 A By-pass greft, ven ile, subklavyen-aksiller 900 A By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller 900 A By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral 1000 A By-pass greft, ven ile, aortosubklavyen veya karotid 1200 A By-pass greft, ven ile, aortoçölyak veya aortomezenterik 1200 A By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral 1200 A By-pass greft, ven ile, splenorenal 1100 A By-pass greft, ven ile, aortoiliak 1000 A By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral 1000 A By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral 1040 A By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral 1120 A By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal 1200 A By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal 1040 A By-pass greft, ven ile, femoral-femoral 880 B By-pass greft, ven ile, aortorenal 1100 A By-pass greft, ven ile, ilioiliak 960 A By-pass greft, ven ile, iliofemoral 1100 A By-pass greft, ven ile, femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar 1040 A By-pass greft, ven ile, popliteal-tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar 1000 A3 İnsitu Ven By-pass İnsitu ven by-pass, aortofemoral-popliteal Sadece femoropopliteal kısmı insitu 960 A İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal 920 A İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal arter 960 A İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal 960 A3 By-pass Greft, Ven Dışındakilerle By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subklavyen 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-subklavyen 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-aksiller 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubklavyen veya karotid 1120 A By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoçölyak, aortomezenterik, aortorenal 1120 A By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal 1120 A By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subklavyen 960 A By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak 1280 A By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral 1280 A By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-vertebral 1280 A By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral 1400 A By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller 880 B By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal 1300 A By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral 1120 A By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal 1000 A By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral 800 B 20

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte Günde en fazla

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD 1 B100000 Perikardiyosentez 1,375 2 B100001 Tüp perikardiostomi perikardial

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123

İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123 İŞLEM KODU 510.123 510.124 520.033 İŞLEM ADI Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan

Detaylı

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50.00 2 S200001

Detaylı

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda)

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50,00 2 S200001

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO. GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler

GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO. GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler KODU ĠġLEM ADI AÇIKLAMA 520.035 Yan Dal Uzman Hekim Muayenesi (İlk 35 hasta için 40 puan, sonraki hastalar

Detaylı

GENEL CERRAHİ 1 GENEL CERRAHİ

GENEL CERRAHİ 1 GENEL CERRAHİ 1 GENEL İŞLEMLER ESKİ BİRİM YENİ BİRİM Lokal İnfiltrasyon Anestezisi 50 Deri ve deri altından apse/hematom drenajı, yüzeyel 50 100 BD (50 Birim düşük, 3-4 gün pansuman gerektirdiğinden) Apse ve hematom

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66 .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66 İLGİ:a) 09.03.2000 gün 23988 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmelik b)26.06.2000gün ve 9170 sayılı Genelge c)08.01.2002 gün ve 256 sayılı Genelge

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU 1. TEġHĠS VE TEDAVĠ PLANLAMASI (SUT'UN 1 KATI ) 1 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 401.030 Konsültan diģhekimi muayenesi 4,00 401.050 Diş röntgen filmi (periapikal) adedi 4,00

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)

dahili ve cerrahi branşlar için puanlandırma yapılır. günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için) KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1 AÇIKLAMA 2 407,060 Kemik yaşı tayini Girişimsel İşlemler Listesi nde 407.060 kodlu kemik yaşı tayini işlemi için 26 puan öngörülmüş olup, işlemin yapılması durumunda işlem için

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ-BOYUN CERRAHİİ UZMANLIK EĞİTİMİ AİTAN KARNEİ Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu

Detaylı

(Mülga başlık:rg-21/3/2014-28948) (1) EK-1/a (Değişik:RG-10/3/2010-27517)

(Mülga başlık:rg-21/3/2014-28948) (1) EK-1/a (Değişik:RG-10/3/2010-27517) EK-1 (Mülga başlık:rg-21/3/2014-28948) (1) EK-1/a (Değişik:RG-10/3/2010-27517) (Değişik başlık:rg-11/7/2013-28704) 1- A VE B TİPİ TIP MERKEZLERİNDE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1) Tıp merkezi

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI ÜCRETLER TARİFESİ TÜZÜĞÜ

SAĞLIK KURUMLARI ÜCRETLER TARİFESİ TÜZÜĞÜ SĞLIK KURUMLRI ÜRETLER TRİFESİ TÜZÜĞÜ [(17.05.2011 R.G. 78 EK III.E. 263 Sayılı Tüzüğün), (14.10.2011 R.G. 174 EK III.E. 554), (15.03.2013 R.G. 45 EK III.E. 151), (13.8.2014 R.G. 169 EK III.E. 504) ve

Detaylı

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ Bölüm I Demografik Bilgiler Adı: Soyadı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Medeni Hali: Askerlik Durumu: İlkokul: Ortaokul: Lise: Üniversite öncesi eğitim boyunca gösterdiği başarılar, ödüller:

Detaylı

Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı ANKARA-2015 I Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Ankara, 2015 Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir. YTKLI TEDVİ KURUMLRI DİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇLIŞM ESSLRI) YSSI (34/2007 Sayılı Yasa ) Madde 20 ltında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti akanlar Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER Hazırlayanlar

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 21 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29333 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı

Detaylı

Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri

Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri GCE 13 GENEL CERRAHİ Dr. Çağatay DAPHAN /1 Dr. Oral SAYGUN /2 Dr. Kuzey AYDINURAZ /3 Dr. Sedat DÖM /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS GEC 7001 VAKA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı