Kurulum ve İlk Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurulum ve İlk Tanımlar"

Transkript

1 MODÜL 2 MUHASEBE PAKET PROGRAMININ BİLGİSAYAR A YÜKLENMESİ VE ÇALIŞTIRILMASI 1. ORKA MUHASEBE PROGRAMI NASIL KURULUR? a. ORKA Program Kurulum Setini sürücüye takın. AĢağıdaki ekran karģınıza gelecektir. Şekil 1 - ORKA Kurulumu Ana Ekranı b. Fareyi kullanarak ġimģek simgesini tıklatın. HIZLI KURULUM menü seçenekleri gelecektir. Şekil 2 - ORKA Hızlı Kurulum Ekranı ORKA Lisanlı Kur ORKA Eğitim Sürümü Kur ORKA Iceberg Lisanslı Kur ORKA Iceberg Deneme Sürümü Kur ORKA Yardımı Kopyala ORKA Iceberg Yardımı Kopyala ORKA Muhasebe Paket Programını Lisanslı kurar. Programın çalıģması için şifre onayı gereklidir. ORKA Muhasebe Paket Program Deneme Sürümünü kurar. ġifre gerektirmez. Ancak kayıtla sınırlıdır. ORKA Ticari Paket Programını Lisanslı kurar. Programın çalıģması için şifre onayı gereklidir. ORKA Ticari Paket Program Deneme Sürümünü kurar. ġifre gerektirmez. Ancak kayıtla sınırlıdır. ORKA Muhasebe Paket Programın Yardım Kitabını kurar. Resimli, anlatımlı ve öğretici bir kitaptır. ORKA Ticari Paket Program Yardım Kitabını kurar. Resimli, anlatımlı ve öğretici bir kitaptır. 1

2 c. ORKA Lisanslı Kur seçeneğine tıklatın. Lisans SözleĢmesi gelecektir. SözleĢmeyi okuduktan sonra DEVAM ET butonuna tıklatın. ORKA Lisanslı Kurulum ekranı gelecektir. ORKA Muhasebe Paket in kurulacağı sürücüyü seçin. İlk kurulum yapılan bilgisayar (PC) için Set Numarası 001 olarak verilecektir. Güncelleme amacıyla kurulum yapılan PC ler için Set Numarası boş bırakılacaktır. Başla düğmesine tıklatıldığında 30 saniye içinde kurulum tamamlanacaktır. Şekil 3 - ORKA Lisanslı Kurulum Ekranı Bilgisayarınızın masaüstüne ORKA Kısayolu kopyalanacaktır. a. ORKA Iceberg Lisanslı Kur seçeneğine tıklatın. Lisans SözleĢmesi gelecektir. SözleĢmeyi okuduktan sonra DEVAM ET butonuna tıklatın. ORKA Iceberg Lisanslı Kurulum ekranı gelecektir. ORKA Ticari Paket in kurulacağı sürücüyü seçin ve Başla düğmesine tıklatın. İlk kurulum yapılan bilgisayar (PC) için Set Numarası 001 olarak verilecektir. Güncelleme amacıyla kurulum yapılan PC ler için Set Numarası boş bırakılacaktır. Eğitim Videoları da kopyalansın seçimi yapılması tavsiye edilir. Böylece program içinde Shift+F1 ile Video Yardım alabilirsiniz. Şekil 4 - ORKA Iceberg Kurulum Ekranı Ayrıca, Bilgisayarınızın Masaüstüne Iceberg Video Anlatım kısa yolu da kopyalanacaktır. b. ORKA Muhasebe Yardım ve ORKA Ticari Yardım kopyalamasını da aynı yöntemle yaptıktan sonra ORKA Kurulumu tamamlanmıģtır. 2. ORKA PROGRAMI TUġ TABLOSU Şekil 5 - ORKA Standart Tuş Tablosu 2

3 3. ĠLK TANIMLAR a. YÖNETĠCĠ TANIMI Bilgisayarın masaüstünde oluģan (Kırmızı) ORKA program kısa yoluna çift tıklatın. Ġlk defa giriģ yapıldığı için ORKA Yönetici Tanımlama ekranı gelecektir. ORKA muhasebe programında Yönetici, Kullanıcılara ekran kısıtlaması ve kayıt üzerinde işlem yapma yetkisi vermektedir. Bu yüzden Yönetici şifresinin işletmede yetkili olan kişi ya da kişilerce bilinmesi gerekir. Şekil 6 - ORKA Yönetici Tanım Ekranı Yönetici programa giriş yaptığında ilk önce Firma Listesinin ekrana gelmesini istiyorsanız burayı EVET yapın. Yönetici Tanımı yapıldıktan sonra Program Lisans ġifresi alınacaktır. Daha sonra Kullanıcı tanımlamaya baģlayabilirsiniz. b. LĠSANS ĠġLEMLERĠ Yönetici ile program a ilk defa giriģ yaptığınızda ORKA Program Lisans ġifresi ekrana gelecektir. ORKA-ġifre Servisini arayıp Ģifre onayı almanız gerekir. Şekil 7 - ORKA Lisans Şifresi Ekranı ORKA Şifre Servisine şifre ekranında bulunan telefonlardan ulaşabilirsiniz. Şifre Servisindeki yetkililere şifreyi okumak gereklidir. PC de İnternet bağlantınız varsa şifreleri okumadan [CTRL]+[F9] ile ORKA ya şifreyi gönderebilirsiniz. *CTRL++*F3+ ile Şifre Onayı alabilirsiniz. Not: Şifre Onay İşlemi telefon ile yapılır. Program Lisans ġifresi alındıktan sonra Kullanıcı Tanımı ve Yetkilendirme iģlemleri yapılacaktır. 3

4 c. KULLANICI TANIMI ve YETKĠLER i. Kullanıcı GiriĢi ekranında [ALT]+[INSERT] yapın. ii. Daha önceden verdiğiniz Yönetici ġifresi giriģini yapın. iii. Kullanıcı Düzenle ekranı gelecektir. İşlem Yapma Yetkisi Kullanıcı No ve Adınızı yazın. Kullanıcıya Yetkiler menüsüne geçmek için *TAB+ tuşuna basın. İşlem Yetkisi vermek için *ARAÇUBUĞU+ ile işaretleyin. *TAB+ ile tekrar Kullanıcı Düzenle menüsüne geçin. İsterseniz, kullanıcıya şifre vermeden boş geçebilirsiniz. Şekil 8 - Kullanıcı Tanımı - İşlem Yapma Yetkisi Kısıtlama Ekranı Firma Listesinin her seferinde ekrana gelmesini istiyorsanız burayı EVET yapın. Tanımlanan kullanıcıya yetki vermek isterseniz, yetki verilecek kullanıcı ile ORKA ya giriģ yapın. ORKA Muhasebe Programı Ana Menüsü ekrana gelecektir. Şekil 9 - Kullanıcı Giriş Ekranı Sol-Alt köşede hangi kullanıcı ile giriş yapıldığı belirtilmiştir. Modül Giriş Yetkisi vermeye başlamak için *CTRL++*artı+ yapın ve Yönetici Şifresini girin. Yetki vermek istediğiniz program modül ü üzerinde [CTRL]+[eksi] yapın. Yetki verilen program modüllerinin rengi değişecektir. Şekil 10 - ORKA Ana Menü ( Kırmızı Menü ) 4

5 Menü Giriş Yetkisi Menü Giriş Yetkisi vermeye başlamak için *CTRL++*artı+ yapın ve Yönetici Şifresini girin. Yetki vermek istediğiniz menü üzerinde [CTRL]+[eksi] yapın. Yetki verilen program menülerinin rengi değişecektir. (füme rengi olacaktır.) Şekil 11 - Kullanıcı Tanımı - Menü Yetkilendirme Ekranı d. TERMĠNAL TANIMLARI ORKA Programlarında [ Ana Makine Terminal ] iliģkisinde iki türlü terminal çalışma sistemi vardır. 1. Tek Kullanıcı Terminal Sistemi: 2. Çok Kullanıcı Terminal Sistemi: Windows Ağ Yöneticisi ile birbirine bağlanan PC ler bu sistemi kullanır. Ġstenildiği kadar terminal tanımlanabilir. Ancak, Terminaller aynı anda bir dosyaya kayıt işleyemez. Novell Ağ Yöneticisi ile birbirine bağlanan PC ler bu sistemi kullanır. Ġstenildiği kadar terminal tanımlanabilir. Terminaller aynı anda bir dosyaya kayıt işleyebilir. ġimdi, yukarıda belirtilen terminal sistemlerini açıklayalım. Tek Kullanıcılı Windows Terminal Bağlantısı 1. Windows ĠĢletim Sistemi olan bir PC ye ORKA kurulduktan sonra disk sürücüyü paylaģıma açın. Disk Paylaştırma İşlemi Windows sürümlerinde farklılık göstermektedir. Ancak, hepsinin ortak noktası, Disk Sürücü üzerinde (fareyi kullanarak) Sağ tıklayıp, özellikler menüsüne girmektir. Gelen ekranda Paylaşım kelimesini göreceksiniz. Bu bölümden tam yetki vererek disk sürücüyü paylaşıma açabilirsiniz. Yandaki resimde Windows XP Professional sürümüne ait bir disk paylaşım işlemi ekranı görülmektedir. Şekil 12 Yerel Disk'i Paylaşım'a Açma Ekranı 5

6 2. Sonra, Terminal PC de Ağ Sürücüsüne Bağlantı (MAP) yapın. Şekil 13 Ağ Sürücüsüne Bağlan Ekranı 3. Terminal PC de ORKA Program Kısa Yolu oluģturun. Ağ Sürücüne Bağlan işlemi Windows sürümlerinde farklılık göstermektedir. Ancak, hepsinin ortak noktası, Bilgisayarım üzerinde (fareyi kullanarak) Sağ tıklanırsa Ağ Sürücüsüne Bağlan görülecektir. Gelen ekranda Sürücü seçimi yapıldıktan sonra Klasör bölümüne ORKA nın kurulduğu sürücü yazılabileceği gibi Gözat seçeneğinden arama da yapılabilir. Yandaki resimde Windows XP Professional sürümüne ait bir disk paylaşım işlemi ekranı görülmektedir ve *G+ Sürücü Bağlantısı yapılmıştır. Terminal PC nin masa üstünde bulunan Başlat Çalıştır menüsüne (fareyi kullanarak) tıklayın. Yandaki ekran gelecektir. Şekil 14 Windows ta Başlat Çalıştır Ekranı Aç kutucuğuna (yapılan ağ bağlantı sürücüsü) G:\ORKA\ORKAMENU.EXE yazın ve ENTER tuşuna basın. ORKA Kullanıcı Giriş Ekranı gelecektir. Daha önceden tanımlanmış bir kullanıcı ile ORKA (Kırmızı) Ana Menüsüne gelin. ORKA (Kırmızı) Ana menüde *ALT++*F12+ yapın. Yandaki resimde olduğu gibi Windows Masaüstüne Kısayol Oluşturulacak uyarısı gelecektir. Şekil 15 ORKA (Kırmızı) Ana Menü *ALT++*F12+Ekranı EVET ile devam edildiğinde ORKA Set Numarası Tanımlama ekranı gelecektir. Terminal PC için 002, 003, 004 gibi Set Numarası yazın ve TAMAM ile devam edin. Şekil 16 ORKA Set Numarası Tanımlama Ekranı Terminal PC de masaüstüne kısa yol otomatik oluşturulacaktır. Çok Kullanıcılı Novell Terminal Bağlantısı 1. Bu bağlantı sistemini yapan kiģinin NOVELL Ağ Uzmanı olmasında fayda vardır. 2. NOVELL Ağ Sistemi kurulduktan sonra Windows Terminal Bağlantısındaki aģamaları yapın. 3. Daha önce de belirtildiği gibi bu bağlantı sistemindeki fark, dosyaların birden fazla kiģi tarafından kullanıma açılmasıdır. 6

7 e. YAZICI AYARLARI ORKA dan Matris, İnkjet ve Lazer özelliğine sahip tüm yazıcılara döküm gönderebilirsiniz. Bunun için ORKA programında ayrıca bir ayar yapmaya gerek yoktur. Yazıcı ayarları için ORKA (Kırmızı) Ana Menüsünde [CTRL]+[F8] yapın. Şekil 17 - ORKA Yazıcı Tanım Ekranı 9.Satırda bulunan Windows-USB satırı USB Portlu bütün yazıcılara gönderme yapabilmek için ayrılmıştır. Bir döküm içindeyken Windows-USB seçeneği kullanıldığında Windows Yazıcı Klasörü açılacaktır. Windows Yazıcı Seçim ekranından istediğiniz yazıcıya ORKA dökümlerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca, Windows Yazıcı Seçim ekranını görmeden ORKA nın içinden göndermek için LPT Portlarına tanımlama yapmanız gerekir. Genelde bir yazıcı PC ye tanımlandığı zaman PC bunu LPT1 yoluna tanımlar. Bilgisayarcınız bu yolları kendi istediği ile LPT2, LPT3 olarak değiştirebilir. Windows Yazıcı Klasöründe bulunan yazıcı ayarlarında bu LPT yolları belirtilmiştir. Ayrıca, yandaki resimde görüldüğü gibi \\ERCAN\ibm gibi yazıcı yolları da tanımlı olabilir. Yukarıdaki resimde Ağ Yazıcı bölümünde 1. Ve 8. Satırlara LPT yolunu ya da \\ERCAN\ibm yolunu tanımlarsanız. Bu yazıcıya dökümleri yine gönderebilirsiniz. Şekil 18 - Windows Yazıcı Seçim Ekranı f. WĠNDOWS AYARLARI ORKA dan Windows Programlarına veri gönderebilmek için ORKA nın tanımlandığı PC de Windows ayarlarının yapılmıģ olması gereklidir. Windows program kısa yollarını aramak için ORKA (Kırmızı) Ana Menüsünde [ALT]+[F8] yapın. Windows program kısa yollarını ORKA ya tanımlamak için [CTRL]+[F8] ile yazıcı tanım ekranına geçin. 11.ve 12.Satırda bulunan alanlara gelip, ENTER ile içine girin ve [CTRL]+[F1] ile Windows program kısa yollarını çağırın. Veri göndermek istediğiniz Windows programını yolunu seçin. Şekil 19 ORKA - Windows Program Kısayolu Tanımlama Ekranı 7

8 4. ORKA ANA MENÜ TANIMLARI a. FĠRMA BĠLGĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ BĠLDĠRĠMĠ ORKA muhasebe programında yapılan yeniliklerde ve değiģikliklerde sürekli olarak sizleri bilgilendirmektedir. Bunun için firmanıza ait bilgilerin bizde güncel olmasına dikkat etmelisiniz. Firma bilgilerinizi Telefon, E-Posta aracılığı ile bildirebileceğiniz gibi ORKA programı içinden de bildirebilirsiniz. Firma bilgilerinizin güncel olup olmadığını bilmek için ORKA (Kırmızı) Ana Menüsünde [F8] yapın. Gelen ekranda firma bilgileriniz bulunmaktadır. Güncel firma bilgilerinizi yazıp [F9] ile Kaydet yaptığınızda İnternet e bağlı iseniz yeni firma bilgilerini otomatik olarak ORKA ya gönderecektir. Şekil 20 - ORKA Firma Bilgi Değişikliği Bildirim Ekranı b. PROGRAM GÜNCELLEME ORKA muhasebe programları günün koģullarına göre kendini sürekli güncellemektedir. Kullanıcı, yenilikleri ORKA internet sitesinden güncelleme yapabileceği gibi ORKA programından çıkmadan da yapabilir. ORKA muhasebe programlarını güncellemek için ORKA (Kırmızı) Ana Menüsü içinde bulunan modüllerinden birine giriş yapın. INTERNET menüsüne gelip Program Yenile üzerinde ENTER yapın. EVET ile devam edildiğinde güncelleme başlayacaktır. Ayrıca, gelen ekranda firma bilgileriniz de bulunmaktadır. Şekil 21 - ORKA Program Güncelleme Ekranı Bu ekranda bize güncel firma bilgilerinizi yazıp *F9+ ile gönderebilirsiniz. 8

9 c. LĠSANS GÜNCELLEME Lisan Güncelleme ORKA nın genel versiyon değiģikliklerinde ya da firmaya ait adres, telefon, e-posta bilgisindeki değiģikliklerde yapılan bir uygulamadır. Böyle bir durum olduğunda ORKA-ġifre servisini arayıp, güncel lisansınızı ORKA internet sitesine gönderildiğinin onayı alındıktan sonra ORKA (Kırmızı) Ana Menüsünde [CTRL]+[F3] yaparak ORKA Kullanıcı Lisansınızı güncelleyebilirsiniz. 5. ORKA DAN NASIL YARDIM ALABĠLĠRĠM? a. HER EKRANA ÖZEL [F1] YARDIM ORKA muhasebe programlarında diğer muhasebe programlarından farklı olarak, her ekrana özel hazırlanmıģ [F1] YARDIM tuģu bulunmaktadır. Ayrıca, [F1] YARDIM ekranı içinde bulunan tuģlar aktiftir. Yani, [F1] tuşunu kullanarak ORKA muhasebe programını kullanabilirsiniz. Yandaki resimde Bilanço / Muhasebe modülünde Fiş Kayıt Girişi ekranına özel F1 YARDIM örnek verilmiştir. Şekil 22 - ORKA Bilanço - Fiş Kayıt Girişi Yardım Ekranı Fiş üzerinde işlem yapmak için [F1] yapılmış ve hareketli bant Kayıt Düzelt üzerine getirilmiştir. Bu tuş üzerinde ENTER ile yapıldığında Muhasebe Fişini düzeltmek için onay verilmiş demektir. Kullanıcı isterse *CTRL++*ENTER+ tuşunu da kullanabilir. b. HER EKRANA ÖZEL [SHIFT]+[F1] DETAYLI YARDIM ORKA muhasebe programlarında her ekran için özel hazırlanmıģ DETAYLI YARDIM bulunmaktadır. Bir menüde [SHIFT]+[F1] yaptığınızda PC niz Ġnternet e bağlı ise ORKA internet sitesine bağlanıp, ilgili menü için resimli ve anlatımlı yardım kitabı açılacaktır. Yandaki resimde İnternet e bağlıyken Bilanço / Muhasebe modülünde KDV Beyannamesi ekranında *SHIFT++* F1+ yapıldıktan sonra gelen internet sayfası örnek verilmiştir. Şekil 23 - ORKA Bilanço - KDV Beyannamesi Detaylı Yardım Ekranı 9

10 c. ORKA ELEKTRONĠK KĠTAP (Orka Yardım) Internet e bağlı olmayan kullanıcılar için ORKA muhasebe programlarını ayrıntılı anlatan HTML dosya türünde ORKA Elektronik Yardım Kitabı hazırlanmıģtır. Elektronik Yardım kitabını ORKA Kurulum CD si içinden bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Ayrıca, PC de Internet bağlantısı olanlar adresinden bu kitabı indirilebilir. Şekil 24 - ORKA Elektronik Kitap Ekranı d. ORKA ĠNTERNET FORUM SAYFASI ORKA Forum sadece ORKA Kullanıcıları için değildir. Muhasebe mesleği ile ilgilenen herkes bu siteye üye olup, bilgi alıģveriģi yapabilir. ORKA muhasebe programını satın alan kullanıcıların ORKA Forum üyeliği otomatik yapılmaktadır. ORKA Forum a daha önce üye olan veya yeni üye olacak kiģilerden isteğimiz ORKA Forum Kurallarına uymalarıdır. ORKA Forum a üye olurken üyelerimizden bu kuralları okumasını rica ediyoruz. Şekil 25 - ORKA İnternet Forum Ekranı 10

11 e. ORKA INTERNET YARDIM SAYFASI Sıkça Sorulan Sorular - ( ) Internet e bağlı olan kullanıcılar için hazırlanan bu web sayfasında ORKA muhasebe programları hakkında sıkça sorulan soruları ve bunların cevaplarını bulabilirsiniz. Şekil 26 - ORKA İnternet Yardım Ekranı - f. ORKA TELEFON DESTEK ( pbx) ORKA muhasebe programını satın alan kullanıcılar ORKA program modülleri ile ilgili her türlü soru ve sorunları için ORKA Telefon Destek hizmetinden faydalanabilirler. Şekil 27 - ORKA Telefon Destek 11

12 6. ORKA MODÜLER ENTEGRE ÇALIŞMA SİSTEMİ ORKA muhasebe programlarını en iyi performans ile kullanmak istiyorsanız ORKA Entegre Sistemini kullanmalısınız. ORKA nın kendi içinde entegre çalıģması için bazı tanımlamaları tam ve doğru yapmak gerekir. Bunlar aģağıda belirtilmiģtir. ORKA programında yeni bir firma açılıģında Firma Kodu verilirken bütün ORKA Program Modüllerinin aynı kod kullanılmalıdır. Örneğin, ABC Ltd. ġti. nin [001] kodunda olmasına karar verildiyse ORKA Program Modüllerinin hepsinde [001] Firma Kodu ABC Ltd. Şti. ne tanımlanmalıdır. ORKA PROGRAM MODÜLLERİ FİRMA UNVANI BİLANÇO ICEBERG İŞLETME BORDRO DEMİRBAŞ BÜRO YÖNETİMİ ABC Ltd. ġti XYZ Ticaret A.ġ ABC ĠĢletmesi SMMM - Adı Soyadı NOT: Muhasebe Büroları firmalara kod verirken 1.Sınıf Defter e tabi firmalara arası kodları; 2.Sınıf Defter e tabi firmalara arası kodları; SMMM nin defterine ise 999 kodunu vermesi tavsiye edilir. Şekil 28 - ORKA Entegre Sistemi Ekran 12

13 7. ORKA Uyarıları ve Çözümler a. Sistem Tanım Kontrol Uyarıları Sistem Tanım Kontrol Uyarı [ ORKA ] Nedeni: ORKA Set Numarasının olmaması durumunda bu uyarı gelecektir. ORKA Set No: * BOŞ + iken ENTER ile program modüllerine girmek istediğinizde bu uyarı gelecektir. Şekil 29 ORKA Set No * BOŞ + Çözümü: PC nizin sistem dosyasına SET ORKA = 001 veya 002, 003 tanımı yapıldığında bu sorun çözülür. Yandaki uyarı geldikten sonra ENTER ile devam edildiğinde ORKA Set Numarasını PC ye tanımlamak için bir ekran gelecektir. Şekil 30 - Sistem Tanım Uyarısı [ ORKA ] Kullanıcı No bölümüne *001+,*002+,*003+ gibi üç haneli bir rakam yazın. Sürücü Adı bölümüne sistem dosyasının bulunduğu sürücü ismi yazılacaktır. Genelde C sürücü tanımlanır. Sistem Dosyası Win 9X için Autoexec.bat Win XP için Autoexec.nt Şekil 31 - ORKA Set Numarası Tanımlama Ekranı Program Sürücü bölümüne ORKA nın kurulduğu sürücü yazılacaktır. 13

14 Sistem Tanım Kontrol Uyarı [ ANADISK ] Nedeni: PC ye format yapılması ya da disk sürücüsünün değiģmesi ile bu uyarı gelecektir. Yandaki uyarı geldikten sonra ENTER ile devam edildiğinde yeni şifreler ekrana gelecektir. ORKA şifre servisini telefonla arayıp, şifre onayını alabilirsiniz. NOT: ENTER ile devam edildiğinde yeni şifreler ekrana gelmez ise *CTRL++*F5+ yapın. Yeni şifrelerin ekrana gelmesi için EVET ile devam edin. Şekil 31 Sistem Tanım Uyarısı * ANADISK + Çözümü: ORKA ġifre Servisini telefonla arayıp yeni Ģifrenizi almalısınız. Sistem Tanım Kontrol Uyarı [ TARIH ] Nedeni: PC nin sistem tarihi, güncel tarihten önceki bir tarihe ayarlanmıģ ise bu uyarı gelecektir. Windows İşletim Sisteminde sistem tarihini Denetim Masasından güncel hale getirebilirsiniz. Şekil 32 Sistem Tanım Uyarısı * ANADISK + Çözümü: PC nin sistem tarihini güncel hale getirin. Sorun çözülecektir. 14

15 i. Sistem Tanım Kontrol Uyarı [ DATE ] Nedeni: PC nin sistem tarihi, güncel tarihten daha ileri bir tarih olduğunda veya ORKA ġifre Servisi tarafından size verilen çalıģma vadesi dolduğunda bu uyarı gelecektir. Windows İşletim Sisteminde sistem tarihini Denetim Masasından güncel hale getirebilirsiniz. Şekil 33 Sistem Tanım Uyarısı * ANADISK + Çözümü: Öncelikle PC nin sistem tarihini kontrol edin ve güncel değilse tarihi güncel hale getirin. Yine aynı uyarı ile karģılaģıyorsanız ORKA ġifre Servisini telefonla arayıp yeni Ģifrenizi almalısınız. Sistem Tanım Kontrol Uyarı [ MAIN ] Nedeni: PC nin ANAKART ı değiştiğinde bu uyarı gelecektir. Çözümü: ORKA ġifre Servisini telefonla arayıp yeni Ģifre için onay almalısınız. Sistem Tanım Kontrol Uyarı [ LISANS ] Nedeni: ORKA Kullanıcı Lisans dosyasının olmaması durumunda bu uyarı gelecektir. Ayrıca, Genel versiyon değişikliklerinde kullanılan ORKA Program modülleri güncel iken, Kullanıcı Lisans dosyası güncel değilse aynı uyarı ile karşılaşılacaktır. Çözümü: ORKA ġifre Servisini telefonla arayıp güncel lisansı istemelisiniz. NOT: Ġnternet bağlantısı olan kullanıcılar, lisans güncelleme iģlemini ORKA (Kırmızı) Ana Menüde [CTRL]+[F3] yaparak güncelleyebilir. b. Dosya Kayıt Uyarıları c. Run Time Uyarıları d. Btrieve Uyarıları 15

16 8. ORKA Yedek İşlemleri ORKA programını yedeklemek için ORKA nın yüklü olduğu sürücü içinde bulunan ORKA, ORKAICE ve ORKAYDK klasörlerini kopyasını CD ye ya da Taşınabilir Belleğe (Flash Disk e) alabilirsiniz. a. Bilgileri Yedekleme: ORKA programının kendi içinde yedekleme iģlemleri ayrıca bulunmaktadır. ORKA muhasebe programında bilgileri yedeklemek için ORKA (Kırmızı) Ana Menüsü içinde bulunan modüllerinden birine giriş yapın. Yandaki resimde ORKA - Bilanço modülüne ait bilgileri yedekleme ekranı örnek verilmiştir. SERVİS menüsüne gelip Bilgileri Yedek Yap üzerinde ENTER yapın. Şekil 34 ORKA - Bilanço Modülü Bilgileri Yedekleme Ekranı Yandaki resimde Hangi Modül içinde yedekleme yapıldığı işaretlenmiştir. Bilgileri Yedeklemeyi, CD yazıcınız varsa ve yazılabilir özelliği olan (RW) CD nin formatlanmış olması şartı ile direkt ORKA içinden yedekleme yapabilirsiniz. Ayrıca, Harddisk e ya da Diskete de yedekleme yapabilirsiniz. Şekil 35 ORKA - Bilanço Modülü Bilgileri Yedekleme Ekranı Seçiminizi yaptıktan sonra PC de tanımlı olan sürücü adını yazın. (C,D,E,F ) Yedeklemeyi ARJ sıkıştırma yöntemi ile alabileceğiniz gibi Aynen kopyalama yöntemi ile de yedekleme yapılabilir. Seçilen Modül içinde Çalışılan Yıl a bağlı olarak TEK firma yedeklenebileceği gibi çalışılan yılda bulunan bütün firmalar da yedekleme yapılabilir. EVET ile devam edildiğinde ORKA yedekleme işlemine başlayacaktır. Şekil 36 - ORKA - Bilanço Yedekleme Onayı Ekranı 16

17 b. Yedekleri Geri Yükleme: Yedek Geri Yükleme iģleminde dikkat edilmesi gereken, ORKA programından Bilgileri Yedekleme ĠĢleminde hangi seçenekler kullanılmıģ ise Yedek Geri Yükleme iģleminde aynı seçenekler kullanılacaktır. ORKA (Kırmızı) Ana Menüden Yedeklerini Geri Yükleyeceğiniz ORKA Program Modülünü seçin. Şekil 37 ORKA - Bilanço Modülü Yedekleri Geri Yükleme Ekranı Yedek Geri Alınacak Yıl ı *F12+ile ve Firmayı *F2+ ile seçin. SERVİS menüsüne gelip Yedekleri Geri Al üzerinde ENTER yapın. Geri Yükleme işleminin nereden yapılacağını seçin ve sürücü adını yazıp ENTER yapın. Seçilen Yıl a ait Tek Firmanın yedeğini geri yükleme yapılabileceği gibi bütün firmaların yedeğini geri yükleyebilirsiniz. Ayrıca, Firmalara ait Unvan, Adres ve Diğer Özel Tanımların yedeğini de geri yükleme yapabilirsiniz. c. Yedekleri Görüntüleme: PC içinde ORKA içinden yapılmıģ yedekleri kontrol edebilirsiniz. ORKA (Kırmızı) Ana Menüden Yedeklerini Görüntülemek istediğiniz ORKA Program Modülünü seçin. SERVİS menüsüne gelip Yedekleri Görüntüle üzerinde ENTER yapın. Yandaki resimde olduğu gibi daha önceden aldığınız yedek dosyalar ekrana gelecektir. Şekil 38 ORKA - Bilanço Modülü Yedekleri Görüntüleme Ekranı Bu ekranda hangi tarih ve saatte yedek alındığı görülebilir. ENTER ile yedek dosyanın içindeki ayrıntılar görülebilir. 17

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KOOPERATĠF OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 3 2. Kooperatif Otomasyonu Programının ÇalıĢtırılması... 3 2.1.

Detaylı

KuruluĢ, Parametreler ve Genel Özellikler

KuruluĢ, Parametreler ve Genel Özellikler KUR9000 1 GĠRĠġ... 8 2 PROGRAMI YÜKLEME... 10 3 KUR9000 E GĠRĠġ VE FĠRMALARA AĠT VERITABANI AÇMA... 12 4 SQL SUNUCUSUNA BAĞLANMA VE ġġfre ALMA... 15 Sunucu seçimi penceresine eriģim... 16 Örnekler... 16

Detaylı

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı; apartmanlara, sitelere ve site yönetim şirketlerine hitap etmektedir. Program özellikleri

Detaylı

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ 1400 Sokak No : 9 D : 7 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 21 35 Pbx Fax : 463 08 04 web adresi : www.akbimkoc.com mail adresi akbimkoc@akbimkoc.com SDDOP Programı

Detaylı

DERSHANE OTOMASYONU KULLANIM KLAVUZU

DERSHANE OTOMASYONU KULLANIM KLAVUZU DERSHANE OTOMASYONU KULLANIM KLAVUZU AkSoft Yazılım www.aksoftyazilim.com aksoft@aksoftyazilim.com DERSHANE OTOMASYON PROGRAMI Dershane Otomasyonu, özel dershane, okul, kurs, akademi ve etüt merkezlerinin

Detaylı

Başlangıç. Kullanım Kılavuzu

Başlangıç. Kullanım Kılavuzu Başlangıç Kullanım Kılavuzu Bu Klavuz, Mikrokom Firmasına Ait Dos Versiyonu Programlardan, GMS.Net Windows Yazılımına geçiş aşamasında yardımcı olması dileği ile HEDEF BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM HİZMETLERİ

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN CARĠ HESAP ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

P e n C A D Pencere Üretim Programı

P e n C A D Pencere Üretim Programı . P e n C A D Pencere Üretim Programı 9.Baskı 2 Mart/2007 ABT Bilgisayar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 Giriş 8 ABT yi tanıyalım 8 PenCAD programı hakkında genel bilgi 9 PenCAD programının yüklenmesi ve çalıştırılması

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI...

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 6 2.1. YENİ SİTE OLUŞTURULMASI VE SİTE İŞLEMLERİ... 7 2.2. PROGRAMA

Detaylı

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17.

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17. ĐÇĐNDEKĐLER 1. Genel Bilgiler...6 1.1. Amaç...6 2. Genel Muhasebe Programının Çalıştırılması...6 2.1. Yeni Firma Oluşturulması ve Firma Đşlemleri...8 2.2. Firma Seçim Penceresinin Kullanılması...11 3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. PROGRAMIN TANIMI VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 3 a. Tanımı:... 3 b. Sistem Gereksinimi:... 3 2. GENEL KAVRAMLAR... 3 a. Noterlik Kavramları... 3 b. Yazım.Net Kavramları...

Detaylı

BKS Beyanname Kontrol & Online Mutabakat. Tanıtım ve Kullanım Rehberi

BKS Beyanname Kontrol & Online Mutabakat. Tanıtım ve Kullanım Rehberi BKS Beyanname Kontrol & Online Mutabakat Tanıtım ve Kullanım Rehberi İndeks 01. Program Kurulumu 02. İnternet Explorer Ayarlar Güvenlik 03. İnternet Explorer Ayarlar Gizlilik 04. Beyanname Kontrol Akış

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Bölüm 2: Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi / İşletim Sistemi Hazırlayanlar: Levent Emmungil ve Orçun Madran Bu konuyu bitirdiğinizde; Bilgisayarı nasıl kullanacağınızı öğrenebilecek, Dosyaların nasıl

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Güncelleme Tarihi: 29.01.2007 Yükleme Programa ait CD-ROM u bilgisayarınızın CD-ROM ünitesine takınız.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.03.2013 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT CafePlus ; İnternet cafelere, laboratuvarlara, internet web filtreleme

Detaylı

AHBS KULLANIM KILAVUZU

AHBS KULLANIM KILAVUZU HelpAndManual_illegal_keygen Sâye AHBS KULLANIM KILAVUZU Sürüm No : 1.0.0.45 HelpAndManual_illegal_keygen Yasal Uyarı İşbu kullanım kılavuzu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir ve bu kanun kapsamında

Detaylı

ORKA BİLGİSAYAR. TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ. Kurbağalı dere Caddesi Ali Ferruh Sk.No:15 Hasanpaşa 34722-Kadıköy/İSTANBUL

ORKA BİLGİSAYAR. TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ. Kurbağalı dere Caddesi Ali Ferruh Sk.No:15 Hasanpaşa 34722-Kadıköy/İSTANBUL ORKA BİLGİSAYAR TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Kurbağalı dere Caddesi Ali Ferruh Sk.No:15 Hasanpaşa 34722-Kadıköy/İSTANBUL T:0850. 420 00 61 orka@orka.com.tr F:0216.223 00 62 www.orka.com.tr 1 Adı:

Detaylı

JETRA Yazılım Eğitim Dokümanı

JETRA Yazılım Eğitim Dokümanı JETRA Yazılım Eğitim Dokümanı İÇİNDEKİLER Yazılım Gereksinimleri ve Bilgi Akışı Kurulum Nasıl Yapılır? Pivot Nedir? Jetra Raporlama Sistemine Genel Bakış Jetra Yazılım Kavramları Rapor Kısaltmalar Önemli

Detaylı

Program Kurulum Yardım Dökümanı (DIGUS, SMARTUS,ADSLUS) 01.10.2011

Program Kurulum Yardım Dökümanı (DIGUS, SMARTUS,ADSLUS) 01.10.2011 Program Kurulum Yardım Dökümanı (DIGUS, SMARTUS,ADSLUS) 01.10.2011 N.Ünsal USLUBAŞ www.usus.com.tr unsalu@usus.com.tr 0(216) 489 42 03 Dahili:12 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 4 SUNUCU

Detaylı

S U N UŞ. Kitabın, bilgisayarı yakından tanımanızı sağlamanın yanı sıra, sizlere gereken bilgileri de öğrenmenize yardımcı olacağını umut ediyorum.

S U N UŞ. Kitabın, bilgisayarı yakından tanımanızı sağlamanın yanı sıra, sizlere gereken bilgileri de öğrenmenize yardımcı olacağını umut ediyorum. ANKARA 2015 S U N UŞ Bilgisayar, günümüz bilgi toplumu insanının vazgeçilmez bir parçası durumuna gelmiştir. Günlük yaşamda bilgiye kolayca ulaşabilmek, bilgiyi depolamak, internet üzerinden kimi hizmetleri

Detaylı

İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum... WEB Arayüzü Üzerinden Internet

İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum... WEB Arayüzü Üzerinden Internet İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum.... WEB Arayüzü Üzerinden Internet Bağlantı Ayarları... IPTV Bağlantı Kontrolü... WEB Arayüzü

Detaylı

Windows XP Home Edition yada Windows XP Professional iģletim sisteminin asgari sistem gereksinimlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz.

Windows XP Home Edition yada Windows XP Professional iģletim sisteminin asgari sistem gereksinimlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. BÖLÜM 2 2. WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ 2.1. GĠRĠġ Kitabımızın bu bölümünde Microsoft Windows XP iģletim sistemi genel bilgiler verilerek, özellikleri ve kullanımı anlatılmaktadır. ĠĢletim sisteminin yönetilebilirlik,

Detaylı

AKINSOFT. Sayfa 1. WOLVOX Kontrol Paneli. AKINSOFT WOLVOX 7 Kontrol Paneli Yardım Dosyası

AKINSOFT. Sayfa 1. WOLVOX Kontrol Paneli. AKINSOFT WOLVOX 7 Kontrol Paneli Yardım Dosyası WOLVOX 7 Kontrol Paneli Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 WOLVOX 7 Kontrol Paneli WOLVOX ERP E-Business yazılım paketinin merkezi

Detaylı

Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu

Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu INDEX 1. Genel Bilgiler... 7 1.1. Sürücü Kursu Programının Çalıştırılması......7 1.2. Şifre Alma Đşlemi... 8 2. TABĐM Sürücü Kursu Otomasyonu ve Kullanım

Detaylı

İÇİNDEKİLER Programın Kurulumu... 3 Programa Giriş... 9 Programın Kullanımı... 9

İÇİNDEKİLER Programın Kurulumu... 3 Programa Giriş... 9 Programın Kullanımı... 9 İÇİNDEKİLER Programın Kurulumu... 3 Programa Giriş... 9 Programın Kullanımı... 9 Temel Form Yapısı... 9 Ayarlar... 9 Kartlar... 10 Fişler... 10 Raporlar... 10 Programın Kullanım Kolaylıkları ve Özelleştirme...10

Detaylı

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU SUNUCU KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Docsvault Sunucu Yöneticisini Başlatma...3 Sunucu Girişi...3 Hizmetler...4 Depolama Seçenekleri...6 Veritabanı Yedekleme...7 Yerel/Ağ Konumunda Elle Yedekleme...8 Otomatik

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Telif Hakkı 2008 BitDefender

Kullanıcı Kılavuzu. Telif Hakkı 2008 BitDefender Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2008 BitDefender BitDefender Antivirus 2008 Kullanıcı Kılavuzu Yayımlanma 2008.06.20 Telif Hakkı 2008 BitDefender Yasal Uyarı Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın hiç bir kısmı,

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı