T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr."

Transkript

1 T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu GRADE IV ASTROSİTİK TÜMÖRLERDE HER2/NEU EKSPRESYONU VE CD105 İLE BOYANAN MİKRODAMAR YOĞUNLUĞUNUN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ VE ERKEN DÖNEM MORTALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ Dr. Serap Gözel (Uzmanlık Tezi) İstanbul 2006

2 ÖNSÖZ Asistanlık eğitimim süresince yardım ve desteğini esirgemeyen, bilgi ve tecrübesiyle daima yol gösterici olan değerli hocam Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu na; bir müddet birlikte çalışma imkanı bulduğum ve tecrübelerinden istifade ettiğim hocam Dr. İsmail Evren e; Patoloji asistanlığına adım attığım ilk günlerde sonsuz anlayış ve güveni ile her konuda destek olan, mesleki ahlakı edinmemize büyük katkı sağlayan değerli hocam Doç. Dr. Hüseyin Üstün e; Mesleki ve sosyal her konuda gelişimime büyük katkısı olan şef yardımcım Dr.Tülay Başak a; en zor ve stresli anlarımda bir abla samimiyeti ile yardımıma koşan ve tez çalışmam süresince bana her konuda destek olan Dr. Canan Tanık a; eğitimimin ilk gününden itibaren bilgi ve desteklerini esirgemeyen başasistanım Dr.Damlanur Sakız ile Dr.Banu Yılmaz ve Dr.Ayşim Özağarı ya; bilgi ve deneyimlerini tükenmez bir sabırla ve bir arkadaş samimiyetiyle aktararak mesleki gelişimimize katkıda bulunmaya çalışan ve her fırsatta bizleri motive eden başasistanım Dr. Nedim Polat a teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Asistanlık yıllarımı sevgi ve tebessümle hatırlamamı sağlayan, ömürlük dost edindiğim arkadaşlarım Dr.Emine Mataracı, Dr.Elif Öğüt Tunçdemir, Dr.Tuğba Taşkın Türkmenoğlu, Dr.Gürhan Balcı, Dr.Gamze Saygılı ve Dr.Şenay Yener e sevgi ve hoşgörü ile bezenmiş bir çalışma ortamı sundukları için teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmaktan ve tanımaktan mutluluk duyduğum arkadaşlarım, başta tezimin hazırlanması aşamasında istatistiksel değerlendirme konusunda sonsuz sabrı ile verdiği desteği unutmayacağım Dr.Ozan Pabuçcuoğlu olmak üzere, Dr.Arzu Güler, Dr.Nalan Çiçek, Dr.İpek Mengi ve Dr.Aysun Başarır a teşekkür ediyorum. Tezimin immünhistokimyasal çalışmaları sırasında yardımları ile destek veren Hatice Aydın ve Nuray Yenigün e, samimi arkadaşlığından dolayı Derya Akdeniz e, özellikle arşiv ve makroskopideki yardımlarından dolayı Ömer Ayan ve İrfan Tetikoğlu na, sekreter arkadaşlarımız Esra Yılmazcan, Özlem Şahin, Demet Kulustepe, Selami Kayakıran a ve Olcay Deniz e teşekkür ediyorum. Bugünlere ulaşmam için sahip oldukları bütün imkanları seferber eden, hayatımdaki tüm olumsuzlukları sonsuz destekleri ile güzelliklere çeviren sevgili anneciğim ve babacığıma, tanıdığım andan itibaren büyük bir sevgi ve saygıyla bağlandığım, tezimin hazırlanması esnasında kilometrelerce öteden bile stresimi paylaşan ve desteğini sunan sevgili eşime ve çalışmalarımın bitmesini sabır ve özlemle bekleyen canım oğluma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

3 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Genel Bilgiler 2 Materyal ve Metod 31 Bulgular 34 Tartışma 40 Sonuçlar 50 Resimler 52 Kaynaklar 57

4 GİRİŞ Beyin tümörleri insandaki tüm malign tümörlerin yaklaşık %2 sini oluşturmaktadır. Astrositik tümörler beyin tümörleri içinde en sık görülenidir ve tüm primer beyin tümörlerinin %60 ını oluşturur (1).Yıllardır önerilen farklı derecelendirme sistemlerinin amacı, tümörün grade ine göre prognozu ve en uygun tedavi yöntemini belirleyebilmektir. Gliom hastalarının prognozu büyük ölçüde histopatolojik malignite grade i ile saptanmakla birlikte, her grade in klinik seyri hala değişkendir. Çünkü tümör grade i tek bir patolojik antite olmaktan ziyade farklı malignite potansiyelleri içeren bir tümör spektrumunu gösterir. Astrositik tümörler bu açılardan çok heterojen bir gruptur. Bu nedenle tümörün biyolojik davranışını sadece histolojik kriterlerle tahmin etmek zordur ve biyolojik belirleyicilerin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır (2). Prognozun daha güvenilir olarak belirlenebilmesi ve cerrahi tedaviye ek olarak yeni tedavi seçeneklerinin ortaya konulması amacıyla astrositik tümörlerde, anjiogenez ve tümörün oluşumu ile yayılımından sorumlu olduğu düşünülen reseptörlere yönelik çalışmalar sınırlı sayıdadır (3). Bu çalışmanın amacı, Grade IV astrositik tümörlerde(glioblastome multiforme) anjiogenez belirleyicisi olarak kullanılan, CD105 monoklonal antikoru ile işaretlenmiş mikrodamar yoğunluğu ve HER2/neu ekspresyon fazlalığının, yaş, cinsiyet, tümör volümü, yerleşim yeri ile birlikte kısa dönem mortalite üzerine olan etkisini araştırmaktır. 1

5 GENEL BİLGİLER EMBRİYOLOJİ Santral sinir sistemi (SSS), intrauterin hayatın 3. haftasının başında, orta dorsal bölgede yerleşmiş, altındaki notokord tarafından büyüme ve farklılaşmaya yönelik olarak harekete geçirilen ektodermal bir plak olarak belirir. Orta hat boyunca uzanan primitif yarığın karşılıklı iki kenarı yükselerek ortaya yaklaşır ve mid-dorsal bölgede birbiriyle birleşir. Bu birleşme ön uçtan kaudal uca doğru gerçekleşir. Sonuçta her iki ucu açık silindir şeklindeki nöral tüp oluşur. Nöral tüpte, erken emriyogenezde ön beyin (prozensefalon), orta beyin (mezensefalon), arka beyin (rombensefalon) ve kaudal uzantı (spinal kordun öncüsü) olmak üzere dört segment oluşur. Ön beyinden serebral hemisferler, talamus ve hipotalamus; orta beyinden Sylvius kanalı; arka beyinden ise serebellum, pons ve medulla gelişir (4). Nöral tüp kapandıktan sonra nöral tüp duvarını oluşturan nöroepitelyal hücrelerden primitif sinir hücreleri olan glioblastlar, nöroblastlar ve ependimal hücreler oluşur. Glioblastlardan, protoplazmik ve fibriler astrositler; nöroblastlardan ise nöronlar meydana gelir. Glioblastlardan oligodendrogliaların da oluştuğu düşünülmektedir (4). HİSTOLOJİ Santral sinir sistemi, kranium ve vertebral kanal içinde sınırlandırılmıştır. Meninks adı verilen bağ dokudan oluşan membranlarla çevrilidir. En dış tabakadan başlamak üzere meninksler; dura mater, araknoid ve pia mater şeklinde tabakalaşır. Araknoid ve pia mater birbirine bitişiktir ve pia-araknoid denen tek bir zar olarak kabul edilir (4). Sinir dokusu yapısal olarak 2 hücre tipi içerir; nöronlar ve glia (nöroglia) hücreleri. Glia hücreleri, nöronları koruyan, destekleyen, nöron beslenmesi ve merkezi sinir sisteminin savunmasını sağlayan hücrelerdir. Nöron hücre gövdelerinin arasında, nükleus içermeyen ve bu hücrelerin uzantılarından oluşan, nöropil olarak adlandırılan, ince, fibriler doku mevcuttur (4,5). Nöronlar morfolojik ve fonksiyonel olarak serebellumun internal granüler tabakasını oluşturan küçük yuvarlak hücrelerden, primer motor korteksin geniş piramidal Betz hücrelerine kadar farklılık gösteren heterojen bir ailedir. Morfolojik olarak, hücre gövdesi(perikaryon), dendritler ve aksondan oluşur (4). 2

6 Glial hücreler ise; astrositler, oligodendrositler, ependimal hücreler ve mikroglialardan oluşur. Oligodendrositler; sitoplazmik uzantıları ile nöronların aksonlarını kuşatarak santral sinir sistemindeki myelin kılıfı yapar. Rutin kesitlerde küçük, yuvarlak, lenfosit benzeri nükleusları ve halo şeklinde çekilmiş sitoplazmaları ile tanınırlar. Ependimal hücreler; serebral ventrikülleri kaplarlar ve koroid pleksusun örtücü hücreleri ile yakın ilişkilidir. Mikroglialar; nöral tüpten değil, kemik iliğindeki öncül hücrelerden köken alır. Kısa uzantılara sahip, uzun, küçük hücrelerdir. Sinir dokusunun fagositik hücreleri olup makrofajlar gibi fonsiyon görür (4,5,6). Astrositler; glia hücreleri içinde sayısı en fazla olandır. Yapısal destek sağlar, onarım işlemlerinde ve metabolik değişimlerde görevlidir, kan-beyin bariyerinin elemanıdır. Nöronları, kılcal kan damarları ve pia matere bağlar. Gri madde içinde yer alan protoplazmik astrositler ve beyaz madde içinde yer alan fibriler astrositler olmak üzere iki tipi vardır. Astrositler yıldız şekilli, küçük hücrelerdir. Nükleusları geniş, sferik veya oval şekillidir. Sitoplazmalarında hücre uzantılarına doğru ilerleyen, glial fibriler asidik proteinden (GFAP) oluşan glial iplik demetleri mevcuttur. Beyinin parankimal incinme vakalarında astrositler; yoğun hücresel çıkıntılardan meydana gelmiş bir ağ oluşturur. Astrositler kollajen yapmazlar. Sitoplazmik incinmeye cevap olarak kendisinin başlıca hücre iskelet proteini olan GFAP sentezinin artışı eşliğinde şişebilir. Böyle hücrelerin sitoplazması nükleus çevresinde rutin kesitlerde kolaylıkla gözlenebilen eozinofilik boyanma özelliğindedir ve bunlar gemistositik astrositler olarak adlandırılır (5,6). 3

7 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ WHO 2000 SINIFLAMASI I- NÖROEPİTELYAL DOKU TÜMÖRLERİ Astrositik tümörler Diffüz astrositom (Fibriler, protoplazmik, gemistositik astrositom) Anaplastik astrositom Glioblastom (Dev hücreli glioblastom, gliosarkom) Pilositik astrositom Pleomorfik ksantoastrositom Subependimal dev hücreli astrositom (tuberoz sklerozis, SEGA) Oligodendroglial tümörler Oligodendrogliom Anaplastik oligodendrogliom Mikst gliomlar Oligoastrositom Anaplastik oligoastrositom Ependimal tümörler Ependimom(Sellüler, papiller, berrak hücreli, tanisitik) Anaplastik ependimom Miksopapiller ependimom Subependimom Koroid pleksus tümörleri Koroid pleksus papillomu Koroid pleksus karsinomu Orijini bilinmeyen glial tümörler Astroblastom Gliomatozis serebri 3.ventrikülün kordoid gliomu 4

8 Nöronal ve mikst nöronal-glial tümörler Gangliositom Serebellumun displastik gangliositomu(lhermitte-duclos) Desmoplastik infantil astrositom/gangliogliom Disembrioplastik nöroepitelyal tümör Gangliogliom Anaplastik gangliogliom Santral nörositom Serebellar liponörositom Filum terminalenin paragangliomu Nöroblastik tümörler Olfaktor nöroblastom(aesthesionöroblastom) Olfaktor nöroepitelyom Sempatik sinir sistemi ve adrenal bezin nöroblastomu Pineal parankimal tümörler Pineositom Pineoblastom Orta derece diferansiasyon gösteren pineal parankimal tümör Embriyonel tümörler Medulloepitelyom Ependimoblastom Medulloblastom (Desmoplastik, büyük hücreli, melanotik, medullomyoblastom) Supratentorial primitif nöroektodermal tümör (Nöroblastom, ganglionöroblastom) Atipik teratoid-rabdoid tümör II-PERİFERİK SİNİR TÜMÖRLERİ Schwannomlar(Nörilemmom, nörinom) Sellüler Pleksiform Melanotik 5

9 Nörofibrom Pleksiform Perinöriom İntranöral perinöriom Yumuşak doku perinöriomu Malign periferal sinir kılıfı tümörleri Epiteloid Mezenkimal ve/veya epitelyal diferansiasyon gösteren MPSKT Melanotik Melanotik psammomatöz III-MENİNKSLERİN TÜMÖRLERİ Meningotelyal hücre tümörleri Menenjiom (Meningotelyal, fibröz, transizyonel-mikst, psammomatöz, anjiomatöz, mikrokistik, sekretuar, lenfoplazmositten zengin, metaplastik, berrak hücreli, kordoid, atipik, papiller, rabdoid, anaplastik menenjiomlar) Mezenkimal non-meningotelyal tümörler Lipom Anjiolipom Hibernom Liposarkom(intrakranial) Soliter fibröz tümör Fibrosarkom Malign fibröz histiyositom Leiomyom Leiomyosarkom Rabdomyom Rabdomyosarkom Kondrom Kondrosarkom Osteom Osteosarkom Osteokondrom 6

10 Hemanjiom Epiteloid hemanjioendotelyom Hemanjioperisitom Anjiosarkom Kaposi sarkomu Primer melanositik lezyonlar Diffüz melanositozis Melanositom Malign melanom Meningeal melanomatozis Histogenezi bilinmeyen tümörler Hemanjioblastom IV-LENFOMA VE HEMOPOİETİK TÜMÖRLER Malign lenfomalar Plazmositom Granülositik sarkom V-GERM HÜCRE TÜMÖRLERİ Germinom Embriyonel karsinom Yolk sak tümörü Koryokarsinom Teratom (Matür, immatür, malign transformasyon gösteren teratom) Mikst germ hücreli tümörler VI-SELLAR BÖLGE TÜMÖRLERİ Kraniofarinjiom (adamantinomatöz, papiller) Granüler hücreli tümör VII-METASTATİK TÜMÖRLER 7

11 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ SSS tümörleri çocuklarda 2. sıklıkta, erişkinlerde ise 6. sıklıkta görülmektedir (7). Çocuklarda görülen SSS tümörlerinin büyük çoğunluğu serebellum ve beyin sapı ile ilişkili olarak posterior fossadan kaynaklanır. İntrakranial tümörler rölatif olarak adolesan ve genç erişkinlerde nadirdir. Fakat diffüz astrositom insidansı özellikle 3. ve 4. dekatta artmaya başlar. İntrakranial tümörlerin çoğu 50 yaşın üzerinde görülür. Yaşlı grupta en sık görülen tümörler glioblastom, metastatik karsinom, menenjiom ve Schwannom dur (7). Dekatlara göre en sık görülen tümörleri şu şekilde sınıflandırabiliriz. 1. ve 2. dekatta; Medulloblastom, ependimom, pilositik astrositom (posterior fossa tümörleri) ile kraniofarinjiom ve koroid pleksus tümörleri, dekatta; Diffüz astrositom, anaplastik astrositom, oligodendrogliom, ependimom (serebral hemisferler) ile menenjiom, 6. ve 7. dekatta; Glioblastom, anaplastik astrositom, anaplastik oligodendrogliom, metastatik karsinomlar, lenfoma (serebral hemisferler), menenjiom, Schwannom, pitüiter adenom (7). Etyoloji İnsan sinir sistemi tümörlerinde etyolojik ve risk faktörü olarak tanımlanan birkaç faktör vardır. Bunlar herediter predispozisyon, düşük doğum ağırlığı, endüstriyel alanlarda kullanılan kimyasal maddeler, enfeksiyonlar ve terapötik X ışınına maruziyettir. Sinir sistemi tümörleri bazı genetik sendromlarla ilişkili olabilir (7). Sinir Sistemi Tümörlerinin Histolojisindeki Prognostik Belirleyiciler Tümörün agresivitesini tespit etmede faydalı belirgin kriterler mevcuttur. Tümör hücresinin nükleus özellikleri, mitotik ve proliferatif aktivitesi, nekroz ve mikrovasküler proliferasyon varlığı ve tümör hücrelerinin yayılım paterni en önemli prognostik belirleyicilerdir. 8

12 1. Nükleer hiperkromazi ve nükleus / sitoplazma oranı: Bu oran özellikle nöroepitelyal tümörlerde neoplazinin kesin belirleyicisidir. Genişlemiş hiperkromatik nükleusların görülmesi, biyopside neoplastik astrositik hücre varlığının tespitinde ana basamaktır. Diffüz astrositomda anaplazide, artmış nükleus / sitoplazma oranı ve rod şeklinde tümör nükleusları birlikte görülür. Bu özellikler Schwannom ve pleomorfik menengiomlar gibi yavaş gelişen tümörlerde de görülür. Bu tümörlerde eğer mitoz ve Ki-67/MIB-1 indeksi çok yüksek değilse nükleer değişiklikler tek başına prognostik öneme sahip değildir. Schwannomlarda mitoz olmaksızın hiperkromatik ve büyük nükleusun varlığı tümörün uzun süredir varolduğunu, yani eskimiş olduğunu düşündürür. Oligodendrogliomlar en yavaş gelişen tümörlerdendir ve rölatif olarak daha yüksek nükleus / sitoplazma oranına sahiptir. Bu nedenle bu tümörlerde nekroz ile mitoz sayısı veya Ki-67/MIB-1 indeksi anaplazinin belirlenmesinde daha güvenilir faktörlerdir (7). 2. Mitotik ve proliferatif indeksler Menengiom ve PNET gibi bazı tümörlerde mitozun varlığı tanı için faydalı bir özellik olmasına rağmen, astrositik tümörlerde mitozun araştırılması daha az öneme sahiptir. Mitoz genellikle diffüz astrositomlarda yoktur fakat anaplastik astrositomlarda görülür. Glioblastomlarda ise değişen oranlardadır. Küçük biyopsilerde mitoz genellikle görülmemektedir. Astrositik tümörlerde özellikle küçük biyopsilerde IHK sal olarak Ki-67/MIB-1 gibi proliferasyon markerlarının kullanımı yol göstericidir (7). 3. Nekroz Nekroz genellikle kötü prognoza işaret eder. Tipik olarak glioblastomda, PNET lerde, anaplastik oligodendrogliomda, atipik menengiomda ve beynin metastatik tümörlerinde görülür. Tromboze arterlerin varlığı, nekrozun iskemik infarkt sonucunda geliştiğini düşündürür (7). 4. Kan damarları, kan-beyin bariyeri ve ödem Kan damarlarının histolojik özellikleri patolojik tanıda ve primer nöroepitelyal tümörlerin prognozunun değerlendirilmesinde özellikle değerlidir. 9

13 Diffüz astrositomda kan damarları normal görünümdedir, beyinde bulunan diğer damarlara benzer. Glioblastomda kan damarlarındaki değişiklik aşırı growth faktör üretimi ve growth faktör reseptör varlığına bağlı olarak, düzensiz glomeruloid yapılar ve mikrovasküler proliferasyonlar şeklinde görülür. Mikrovasküler proliferasyon ve nekroz varlığı ile vaskülarizasyonun fazlalığı, anaplastik glial tümörde glioblastomun histolojik belirleyicisidir Peritümöral ödem varlığı, kan-beyin bariyerinin tespiti, radyolojik tetkikler açısından önemlidir (7). 5. İnvazyon, yayılım ve metastaz SSS ne diğer organ tümörlerinin metastatik yayılımı çok yaygındır ama intrakranial tümörlerden SSS dışına yayılım nadirdir. Primer nöroepitelyal tümörler direk olarak glial doku içine, subaraknoid alana yayılır. Diffüz astrositom ve anaplastik astrositom sınırları belirlenemeyecek şekilde diffüz olarak yayılır. Karakteristik olarak astrositik tümör hücreleri beyinde ve spinal kordda sinir lifleri boyunca oldukça diffüz olarak yayılır. Bu nedenle lokalize tümör kitleleri şeklinde görülmezler.(gliomatozis serebride olduğu gibi). Glioblastomlar ve bazı oligodendrogliomlar diffüz olarak yayılır ama yayıldıkları bölgelerde normal doku ile aralarında keskin bir sınır seçilir. Bunun sebebi, invaze oldukları dokuyu tahrip etmeleridir. Bu bölge, operasyon sırasında cerrahi sınırın belirlenmesinde önemlidir. PNET tipik olarak beyin dokularını invaze eder bunun yanında BOS a da yayılım gösterir. BOS yayılımı tedavinin takibinde önemlidir. Ependimomlar ise kranial ve spinal subaraknoid alana yayılabilirler. Nöral tümörler dışında sadece lenfoma ve akciğerin küçük hücreli karsinomunda beyin ve spinal korda diffüz yayılım görülür (7). 10

14 ASTROSİTİK TÜMÖRLER Asrositik tümör terimi ilk olarak 19. yüzyıl sonlarında Virchow tarafından kullanılmış olup ilk histopatolojik sınıflama 1926 da Bailey ve Cushing tarafından yapılmıştır (1). Astrositomlar öncelikle serebral hemisferler olmak üzere SSS nin herhangi bir bölgesinden kaynaklanabilir. Genellikle erişkinlerde ortaya çıkar. Histolojik grade i ne olursa olsun beyinde diffüz infiltrasyon gösterir. Malign progresyona eğilim mevcuttur. Astrositik tümörler, intrakranial tümörlerin en sık görülenidir ve primer beyin tümörlerinin %60 dan fazlasını oluşturur. Görülme insidansı bölgeler arasında farklılık göstermekle birlikte yılda kişide 5-7 yeni tanı alan vaka şeklindedir (1). Yapılan çalışmalar gliom riskini arttıran bazı etyolojik faktörleri açığa çıkarmıştır. Fakat terapötik X ışını uygulanması dışında açıkça belirlenmiş çevresel bir ajan veya maruz kalınan bir etken ortaya konulamamıştır. Profilaktik SSS ışınlamasına maruz kalan ALL hastası çocuklarda düşük gradeli diffüz ve anaplastik astrositomlar, glioblastomlar ve daha az sıklıkta ise gliosarkom oluşma riski artmaktadır. Gliomlar pitüiter adenom radyasyonunu takiben gelişebilmektedir. Hatta tinea kapitis tedavisi için kullanılan düşük doz radyasyon gliom gelişimi ile sonuçlanabilir (1). Astrositik tümörlerde SV40 büyük T antijenine identik DNA sekansları %50 den fazla sıklıkta izlenmektedir. Bunun yılları arsında SV40 ile kontamine polio aşısı kullanımı sonucu olduğu düşünülmektedir (1). Astrositik tümörler bazı genetik sendromlarla ilişkili olabilir. Li-Fraumeni sendromu, Turcot sendromu, tüberoskleroz, nörofibromatozis 1 ve multipl enkondromatozis (Mafucci/Olier hastalığı) sendromu gibi. Yüksek dereceli astrositik tümörlerde tümör hücrelerinin diffüz ve yaygın invazyonundan dolayı komplet rezeksiyonu genellikle mümkün değildir. Gliom hücre invazyonu çözünebilir sitokinlerle belirlenir. Son 30 yıl süresince 3 farklı çözünebilir growth faktör bulunmuştur. Fibroblast Growth Faktör (FGF1, FGF2), Platelet Derived Growth Faktör (PDGF) gibi faktörlerin başlangıçta mitojenik aktiviteleri tanımlanmıştır. Daha sonra bu faktörlerin glial hücre proliferasyonunu ilerlettiği ve gliom hücrelerini de içeren çok çeşitli tümör hücresinin migrasyon ve invazyonunu stimüle ettiği ortaya çıkarılmıştır. 11

15 Bilinen birçok growth faktör gliomlarda eksprese edilir.fgf1, FGF2, PDGF-AA, PDGF- BB, scatter faktör/hepatosit growth faktör (SF/HGF), insülin benzeri growth faktör (IGF1,IGF2), transforming growth faktör (TGFα, TGFβ1, TGFβ2), pleitrophin (PTN), midkine (MK) ve vasküler endotelyal growth faktör (VEGF) gibi (8). Astrositik tümörlerde derecelendirme Gliomda anaplazi için belirleyici özellikler, nükleer atipi (kaba kromatin, nükleer pleomorfizm, multinükleasyon), mitotik aktivite, sellularite, vasküler proliferasyon ve nekrozdur. Bu histopatolojik parametreler pratik hayata derecelendirme (grade) sistemi şeklinde yansıtılmıştır. Astrositik tümörler heterojen tümörler olduğundan derecelendirme, anaplazinin en yüksek derecede olduğu alanlar esas alınarak yapılır (1). Glial tümörlerin ilk sistematik sınıflaması 1926 yılında Bailey tarafından yapılmış ve fibriler astrositik tümörler; astrositom, astroblastom ve spongioblastom (glioblastoma multiforme) olarak sınıflandırılmıştır (9) yılında Kernohan ve arkadaşları dörtlü grade sistemini geliştirmiş, Broders Mayo Klinik de bu sınıflandırmayı kullanmıştır (9). İyi diferansiye astrositomlar grade I, daha sellüler ve anaplastik olanlar grade II, çok anaplastik olanlar grade III ve IV kabul edilmiştir. Grade IV, glioblastome multiformenin sinonimidir. Grade III ve IV arasındaki ayırıcı tanıda mitotik figür sayısı, malign astrositlerin yüzdesi, nekroz, vasküler proliferasyon ve pleomorfizm dereceleri gibi histopatolojik parametreler kriter alınmıştır de Ringertz, astrositik tümörleri; astrositom, intermediate lezyon ve glioblastome multiforme olarak sınıflandırmıştır (9). Bu çalışmada anaplastik astrositom ve glioblastome multiforme ayırıcı tanısında en önemli faktör nekroz olarak kabul edilmiştir de Daumuos Duport tarafından oluşturulan Saint Ann-Mayo sistemi ile Kernohan ın modeli modifiye edilmiştir. Histolojik parametreler; nükleer atipi, mitoz, endotelyal proliferasyon ve nekrozdur. Bu bilgiler ışığında bu özelliklerden hiçbirini içermeyen tümörler Grade I, bir tanesini içerenler Grade II, iki özelliği içerenler GradeIII, üç veya dört özelliği içerenler ise Grade IV olarak kabul edilmiştir (10). SSS tümörlerinin 2000 yılı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflaması, Temmuz 1999 da Lyon da toplanan uluslararası WHO çalışma grubunun fikir birliğine dayanmaktadır. Sınıflama astrositik tümörler için, St.Ann-Mayo sistemi ile, WHO Grade I tümörlerin pilositik astrositomlar için saklanması ve Grade II tümörlerde geniş bir tümör dokusunda tek bir mitoz 12

16 bulunmasının dereceyi değiştirmemesi dışında benzerdir. WHO çalışma grubuna göre rezeksiyon örneklerinde pek çok sahada arandıktan sonra tek bir mitoz bulunması olguyu Grade II tümörlerden daha kötü davranışa götürmez.ancak çalışma grubu, bunun küçük iğne biyopsileri için doğru olmayabileceğine ve bu olgularda prognostik önemi olabileceğine dikkati çekmektedir (11). Sonuç olarak, WHO-2000 sınıflama sistemi sadece diffüz glial tümörler gözönüne alındığında, düşük derecelerden yüksek derecelere tümör progresyonunu göstermesi açısından gerçek bir sınıflandırma sistemidir. Astrositik tümörlerde anjiogenez mekanizması Gliom gelişimi ve progresyonu kan damar sisteminin oluşumu ile birliktedir. Düşük grade li gliomların vaskülaritesi normal beyne oldukça benzer iken, malign gliomlar esas olarak mikrovasküler proliferasyon ve sıklıkla düşük grade li gliomlar ve normal beyin dokusundan daha yüksek vaskülarizasyon alanları içerir (12). Aslında glioblastomlar tüm insan tümörleri içinde en iyi vaskülarize tümörlerdendir. Nekroz ve mikrovasküler proliferasyonun varlığı (öncelikle endotelyal hücre proliferasyonu) glioblastomun histopatolojik belirtecidir. Nekroz ile mikrovasküler proliferasyon arasındaki ilişki ve gliom hücrelerinin kan damarları yolu ile komşu dokulara yayılabileceği ilk olarak 1935 te Scherer tarafından ortaya konulmuştur (1). Glioblastomlarda mikrovasküler proliferasyonun patogenezi 2 farklı patofizyolojik mekanizmaya bağlıdır. 1. Anjiogenezis; çevredeki normal beyin dokusunda varolan kapillerlerden vasküler endotelyal hücrelerin tomurcuklanması, 2. Vasküler yeniden yapılanma; mevcut damarların düz kas hücreleri ya da perisitlerinden yeni damar oluşumu. Erişkin SSS de reaktif ve neoplastik durumların her ikisinde de growth faktörlerin bazıları salgılanır. Bu faktörler Transforming Growth Faktör β (TGF β), Epidermal Growth Faktör (EGF), Platelet Derived Growth Faktör (PDGF) dür. Özellikle TGFβ1 ve PDGF, iskemik serebral infarkt çevresindeki prolifere endotel hücrelerinde gösterilmiştir. 13

17 Ayrıca Vasküler Endotelyal Growth Faktör (VEGF),Vasküler Permeability Faktör ve Anjiopoetinler serebral vaskulogenez ve anjiogenezde esas role sahiptirler (13). Gliomlarda anjiogenezis, endotelyal hücre reseptör tirozin kinaz ailesi tarafından düzenlenir. Bu reseptör ailesi, VEGF reseptör-1, VEGF reseptör-2, Tie-1, Tie-2, PDGF reseptörβ, c-met ve integrinleri içerir. Bu reseptörler prolifere damar duvarında eksprese edilmelerine rağmen normal erişkin beyin dokusunda üretilmezler (12,13). Günümüzdeki çalışmalar VEGF reseptör-1 ve reseptör-2 ye bağlanan vasküler endotelyal growth faktörün gliomdaki anjiogeneziste en önemli düzenleyici olduğunu göstermektedir (13). Vasküler endotelyal growth faktör gen ailesi, kd ağırlığında dimerik glikolize proteinlerdir ve bu proteinler endotel hücreleri için spesifik mitojenik fonksiyona sahiptir. Anjiogenez, mikrovasküler proliferasyon, artan vasküler permeabilite ve peritümöral ödemden sorumludur (13,14). Gliomların progresyonu sırasında tümör hücrelerinde, özellikle glioblastomlarda VEGF artışı olur. Bu olay özellikle nekroz çevresinde psödopalizad yapan hücrelerde belirgindir (12).Bu nedenle tümör içindeki nekrotik alanlara komşu lokal hipoksinin VEGF ekspresyonunu ve neovaskularizasyonun indüklenmesini tetikleyeceği düşünülmektedir. Bu hipotez, kültüre gliom hücrelerinde protein ekspresyonu ile ilgili yapılan çalışmalar ile desteklenmektedir (13). Vasküler yeniden yapılanma (mevcut damarların düzkas hücreleri veya perisitlerinin proliferasyonu ile yeni damar oluşumu); farklı bir reseptör-ligand sistemi ile düzenlenir.(tie- 2,PDFG reseptör β,tgf β reseptörlerini içeren).tie2 reseptörü gliom progresyonu sırasında özellikle endotelyal hücrelerde artar.tie2 reseptörünün agonist ligandı anjiopoetin1, esas olarak gliom hücrelerinde üretilir.tie2 reseptörünün antagonist ligandı olan anjiopoetin2 ise anjiogenik gliomun damarlarında artar.anjiopoietin2, vasküler endotelyal hücrelerde Tie2 reseptör fonksiyonunu inhibe eder. Sonuç olarak anjiopoietin2, gliomlarda anjiogenezis için gereklidir (13). 14

18 PİLOSİTİK ASTROSİTOM Yavaş büyüyen, iyi sınırlı, sıklıkla 1. dekatta görülen, WHO sınıflamasına göre grade I tümörlerdir. Nadiren 50 yaş üstünde de bildirilmiştir. Serebral astrositomların %10 u, serebellar astrositomların %80 i pilositik astrositomdur. Sıklık sırasına göre; optik sinir, optik kiazma, hipotalamus, talamus, bazal ganglia, serebral hemisferler, serebellum ve beyin sapında görülür. Yerleşim yerine göre çeşitli isimler alır; optik sinir gliomu, hipotalamik gliom, serebellar astrositom gibi (1). Nörofibromatozis tip1, özellikle bilateral optik sinir yerleşimli pilositik astrositom gelişme riskini arttırır. Makroskopik olarak; yumuşak, gri renkte ve kistiktir. Kronik olgularda kalsifikasyon ve hemosiderin birikimi görülebilir. Optik sinir olgularında özellikle subaraknoidal boşluğun tutulduğu görülür (1,15). Mikroskopik olarak; bifazik patern görülür. Yoğun, bipolar hücrelerin ve Rosenthal fibrillerinin bulunduğu kompakt alanlar ve mikrokistik olup eozinofilik granüler cisimciklerin olduğu daha gevşek alanlar birarada bulunur. Nadiren mitoz, hiperkromatik nükleus, mikrovasküler proliferasyon ve meninkslerin infiltrasyonu görülebilir. Ancak bunlar malignite kriteri değildir. Kompakt alanlardaki bipolar piloid hücrelerin nükleusları tipik olarak uzamıştır ve uzun kıl benzeri uzantıları vardır. Bu yüksek fibriler hücreler, GFAP pozitiftir. Gevşek alanlarda ise; daha yuvarlak nükleuslu, küçük ve daha kısa uzantılara sahip protoplazmik astrositler vardır. Bu hücreler, piloid hücrelerin tersine fibrilden fakir olup GFAP ile zayıf boyanırlar. Rosenthal fibriller; 20µm çapında, fibriler, uzun, şişkin, hyalin yapılardır. Eritrositlerle aynı eozinofiliye sahip olduklarından karıştırılmamalıdırlar. Kraniofarinjiom çevresinde ve uzun süreli gliozislerde görülür. GFAP pozitiftirler. Eozinofilik granüler cisimcikler (protein damlacıkları); sıklıkla tümörün gevşek alanlarında görülür ve karakteristiktir. Parlak, eozinofilik, sferik, 20µm çapında, granüler yapılardır. İmmünhistokimyasal olarak alfa-b kristalin ve ubiquitin içerirler. Kan damarları yavaş büyüyen astrositik tümörlere göre bazı farklı özellikler içerir. Özellikle serebellumda radyolojik olarak hemanjioblastom, medulloblastom ve ependimom ile karışırlar. Özellikle kist duvarında mikrovasküler proliferasyon görülür. 15

19 Glioblastomdaki gibi glomeruloid olabilir.ancak büyük damarlarda endotel hücre hiperplazisi yoktur. %8 oranında enfarkt benzeri nekroz görülebilir. Nekroz, anaplastik ve malign değişikliği göstermez (15). PLEOMORFİK KSANTOASTROSİTOM Genç erişkin ve çocuklarda görülen, yüzeyel meningoserebral yerleşimli, iyi prognozlu astrositik tümörlerdir. Tüm astrositik tümörlerin %1 den azını içerirler. Histolojik olarak WHO sınıflamasına göre grade II lezyonlar olup belirgin mitoz (5 veya üstü / 10BB alanında), nekroz varlığında anaplastik özelliklere sahip pleomorfik astrositom terimi kullanılabilir(1). Histopatolojik olarak; Fibriler ve dev, sıklıkla multinükleer neoplastik astrositlerden oluşmuş pleomorfik bir tümördür. GFAP eksprese eden ksantomatöz hücreler, hücreler arası yoğun retikülin ağı ve perivasküler lenfositik infiltrasyon tanı koydurucu özelliklerdir. Mikroskopik özellikler şu şekilde özetlenebilir: Sıklıkla tümörün periferinde, neoplastik hücrelerin oluşturduğu fasiküler görünüm, bizar sitolojik özelliklere sahip pleomorfik astrositik hücreler, astrositlerin lipidizasyonu, perivasküler lenfositler, retikülin lif ile tümör hücre gruplarının veya hücrelerin çevrilmesi, eozinofilik granüler cisimciklerdir. Olguların büyük bir kısmında mitoz nadirdir veya yoktur. Ki67/MIB1 indeksi %1 den azdır (15). SUBEPENDİMAL DEV HÜCRELİ ASTROSİTOM Bu tümör benign, yavaş büyüyen, tipik olarak lateral ventrikül duvarından gelişen, hemen herzaman tuberosklerozun bir parçası olarak görülen WHO grade I tümörlerdir. Tuberosklerozlu hastalarda görülen en sık SSS tümörüdür. Tipik olarak ilk iki dekatta görülür. Ancak prematür bebeklerde de görülür. Makroskopik olarak; iyi sınırlı pembe, iyi damarlı, bazen kalsifiye kitleler şeklindedir. Mikroskopik olarak çevreden iyi sınırla ayrılır. Tümör geniş, yuvarlak, veziküler nükleuslu, belirgin nükleollü, geniş sitoplazmalı hem gemistositik astrositler hem de gangliyon hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşur. Geniş hücreler yanısıra, fasiküller oluşturan küçük, iğsi, astrositik hücreler bulunur. Yer yer psödorozetler görülebilir. Mitotik aktivite, endotel proliferasyon ve nekroz varlığı anaplastik progresyonu göstermez (1). 16

20 DİFFÜZ ASTROSİTOM Diffüz astrositomlar, hücresel diferansiasyon, yavaş büyüme ve komşu beyin yapılarının diffüz infiltrasyonu ile karakterizedir. Anaplastik astrositom ve glioblastoma kadar ilerlemeye yatkınlıkları vardır. Diffüz astrositom terimi, erişkinlerin düşük dereceli, WHO sınıflamasına göre Grade II diffüz astrositomlarını belirtir. Tüm astrositik beyin tümörlerinin %10-15 ini oluşturur. İnsidans,bir milyon nüfusta yılda 1-4 yeni olgu şeklindedir. Görülme yaşı, genç erişkinlerde yaş arasındadır. Olguların yaklaşık %10 u 20 yaşın altında,%60 ı yaşlarında,%30 kadarı 45 yaşın üzerinde görülür. Erkek/kadın oranı; 1.18/1 şeklindedir. Diffüz astrositomlar, SSS nin herhangi bir bölgesinde lokalize olabilir. Erişkin ve çocuklarda en sık serebrumda supratentorial olarak gelişirler. Frontal ve temporal loblar sık olarak tutulur. Serebellum lokalizasyonu nadirdir (1,15,16). Klinik olarak, nöbetler tümörün en yaygın belirtisidir. Frontal lob tutulmuş ise davranış ya da kişilik değişiklikleri olabilir. Makroskopi: İnfiltratif yapı nedeniyle genellikle makroskopik sınırlar belirsizdir. Tutulan anatomik yapılarda genişleme ve şekil bozukluğu vardır. Destrüksiyon yoktur. Gri ve beyaz cevherde lokal kitlesel lezyonlar ortaya çıkabilir. Kistik değişiklikler olabilir.kalsifikasyon izlenebilir. Histopatoloji: Diffüz astrositomun matriksi, gevşek olarak yapılanmış ve sıklıkla mikrokistiktir. Sellülarite orta derecede artmıştır. Seyrek nükleer atipi mevcuttur. Mitotik aktivite genel olarak yoktur. Nekroz ya da mikrovasküler proliferasyonun olması, diffüz astrositom tanısı ile uyuşmaz. Neoplastik astrositlerin histolojik olarak tanımlanması, nükleus özelliklerine göre yapılır. Nükleus, oval şekilli, uzamış ve incelmiştir. Enine kesitlerde yuvarlak görülür. Tipik olarak vezikülerdir ve sıklıkla belirgin nükleolleri vardır. Diffüz astrositomda neoplastik astrositleri, normal veya reaktif astrositlerden ayırmak güçtür. Monoton morfolojili ve genellikle büyümüş hücrelerin sayıca artışı ile hafif derecede anaplazi tanıda yardımcıdır (1). 17

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ Tümörlerin yerleşim yerleri ile ilgili kullanılan terimler İntraaksiyel, ekstraaksiyel İntrakranyal Supratentoryal, infratentoryal Orta hat (sella, 3.ventrikül, pineal,

Detaylı

Beyin tümörlerinde genel olarak kabul görmüş sınıflandırma WHO (World. Health Organization) tarafından yapılmış olan ve periyodik olarak yenilenen

Beyin tümörlerinde genel olarak kabul görmüş sınıflandırma WHO (World. Health Organization) tarafından yapılmış olan ve periyodik olarak yenilenen Beyin Tümörleri Dr. Fazıl Gelal Dr. Kamil Karaali Beyin tümörlerinde genel olarak kabul görmüş sınıflandırma WHO (World Health Organization) tarafından yapılmış olan ve periyodik olarak yenilenen sınıflandırmadır.

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DSÖ 2016 da erişkin glial tümörler açısından sizce en önemli değişiklik ne olmuştur? Curr Opin Oncol 2016 Nov;28(6):494-501. Diffuz astrositik ve oligodentroglial tümörler aynı grup

Detaylı

Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör. Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör. Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 10-10 - 2015 ANKARA Ülkemizin başı sağ olsun Değerli Hocamızı saygıyla anıyoruz Prof.

Detaylı

İntradural Spinal Tümörler. Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez Başkent Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

İntradural Spinal Tümörler. Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez Başkent Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara İntradural Spinal Tümörler Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez Başkent Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara Intraspinal tümörler spinal kord, filum terminale, sinir kökleri, meninksler, intraspinal damarlar,

Detaylı

İNTRAKRANYAL TÜMÖRLER. CEM CALLI Dept. Of Radiology, Section of Radiology, Ege University, Izmir, Turkey

İNTRAKRANYAL TÜMÖRLER. CEM CALLI Dept. Of Radiology, Section of Radiology, Ege University, Izmir, Turkey İNTRAKRANYAL TÜMÖRLER CEM CALLI Dept. Of Radiology, Section of Radiology, Ege University, Izmir, Turkey İNTRAKRANYAL TÜMÖRLER SINIFLAMA: * Histolojik (WHO 2000) * Yaş (pediatrik, erişkin) * Yerleşim(intra/extra-aksiyel,

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

Dr. Figen Söylemezoğlu

Dr. Figen Söylemezoğlu Dr. Figen Söylemezoğlu Konsültasyon Tanıya ulaşmada zorluk Klinik ile uyumsuzluk Tedavinin bir başka kurumda devam etmesi Hasta ya da klinisyenin ikinci bir görüş istemesi durumunda Konsültasyon Bu uygulamanın

Detaylı

Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği

Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği Deri Tümörleri DSÖ(2006) sınıflaması Yassı Hücreli Karsinom Bazal Hücreli Karsinom Bazoskuamoz Karsinom Melanositik Dermal Nevus Melanom DSÖ DERİ TÜMÖRLERİ SINIFLAMASI

Detaylı

BEYİN TÜMÖRLERİ: RİSK FAKTÖRLERİ. 1. Ailesel hastalıklarla ilişkisi

BEYİN TÜMÖRLERİ: RİSK FAKTÖRLERİ. 1. Ailesel hastalıklarla ilişkisi BEYİN TÜMÖRLERİ: Beyin tümörleri çocukluk çağında görülen en sık solid tümördür. Bu yaş grubundaki çocuklarda görülen kanserlerin %20 sini oluşturur. 15 yaşın altında görülen malign hst. içinde lösemilerden

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Adrenalde sık ve nadir görülen lezyonlar. Dr.Aylar Poyraz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Adrenalde sık ve nadir görülen lezyonlar. Dr.Aylar Poyraz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD Adrenalde sık ve nadir görülen lezyonlar Dr.Aylar Poyraz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD Feokromositoma Kromafin hücrelerden köken alır 2 tip hücre içerir:kromafin hücreler ve sustentaküler

Detaylı

İntrakranial. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği. Prof.Dr.Abdülvahap GÖK

İntrakranial. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği. Prof.Dr.Abdülvahap GÖK İntrakranial Tümörler Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği Prof.Dr.Abdülvahap GÖK TANIM -Primer beyin tümörleri santral sinir sistemi dokusundan gelişir ve intrakranial tümörlerin 1/2

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER OLGU SUNUMU Dr Tülin Öztürk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14-17

Detaylı

Tanımlar. Grade: Yayılma eğilimi, Büyüme hızı, Normal hücrelere benzerlik. Grade I-IV.

Tanımlar. Grade: Yayılma eğilimi, Büyüme hızı, Normal hücrelere benzerlik. Grade I-IV. Beyin Tümörleri Tanımlar Primer/ Sekonder: %50-%50 İntra/Ekstraaksiyal Grade: Yayılma eğilimi, Büyüme hızı, Normal hücrelere benzerlik. Grade I-IV. Lokalizasyona göre sınıflama Supra/İnfratentoryel Erişkin:

Detaylı

Endometrial stromal tümörler

Endometrial stromal tümörler Endometrial stromal tümörler WHO-2014 sınıflamasında neler değişti? Dr. Şennur İlvan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Endometrial stromal tümör (1966) Endometrial stromal nodül Low grade endometrial

Detaylı

Pleomorfik mezankimal tümörler ve taklitçileri. Dr. Bahar Müezzinoğlu

Pleomorfik mezankimal tümörler ve taklitçileri. Dr. Bahar Müezzinoğlu Pleomorfik mezankimal tümörler ve taklitçileri Dr. Bahar Müezzinoğlu Pleomorfik lezyon yaş yerleşim hikaye Pleomorfik lezyon neoplastik Neoplastik değil benign malign sarkom Karsinom Lenfoma melanom Pleomorfizm

Detaylı

Sinir Kılıfı Tümörleri. Doç. Dr. Halil KIYICI 2016

Sinir Kılıfı Tümörleri. Doç. Dr. Halil KIYICI 2016 Sinir Kılıfı Tümörleri Doç. Dr. Halil KIYICI 2016 Sinir Sistemi Merkezi (santral) sinir sistemi (MSS): beyin ve omurilikten oluşur kafatası - omurga kemikleri ve kemik altındaki pia örtüsüyle kaplıdır

Detaylı

K TÜMÖRLERDE VE REAKT

K TÜMÖRLERDE VE REAKT T. C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI ASTROSİTİK TÜMÖRLERDE VE REAKTİF GLİOZİS OLGULARINDA CDC25B EKSPRESYONU VE PROGNOSTİK ÖNEMİ: (POTANSİYEL BİR GRADE LEME ARACI OLARAK KULLANILABİLMESİ

Detaylı

Dr. Merih Tepeoğlu Başkent Üniversitesi Patoloji A.B.D

Dr. Merih Tepeoğlu Başkent Üniversitesi Patoloji A.B.D Dr. Merih Tepeoğlu Başkent Üniversitesi Patoloji A.B.D 03.11.2016 Olgu 22 yaşında, kadın hasta Bacakta nodüler lezyon Son 1 yıl içinde farkediyor. Özgeçmiş: Özellik yok. Klinik ön tanı: Yumuşak doku sarkomu?

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Çeşitli duyu organlarından milyonlarca

Detaylı

NEOPLAZİ D R. Y A S E M İ N S E Z G İ N. yasemin sezgin

NEOPLAZİ D R. Y A S E M İ N S E Z G İ N. yasemin sezgin NEOPLAZİ D R. Y A S E M İ N S E Z G İ N yasemin sezgin Neoplazi Yeni bir doku oluşmasını ifade eder. Oluşan bu kitleye neoplazm denir. Aslen şişlik anlamına gelen tümör deyimi de neoplazm anlamında kullanılmaktadır.

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

ADENOKARSİNOMLARDA HİSTOLOJİK ALT TİPLER. Prof. Dr. Ali VERAL Ege ÜTF Patoloji A.D. 21. Ulusal Patoloji Kongresi İzmir

ADENOKARSİNOMLARDA HİSTOLOJİK ALT TİPLER. Prof. Dr. Ali VERAL Ege ÜTF Patoloji A.D. 21. Ulusal Patoloji Kongresi İzmir ADENOKARSİNOMLARDA HİSTOLOJİK ALT TİPLER Prof. Dr. Ali VERAL Ege ÜTF Patoloji A.D. 21. Ulusal Patoloji Kongresi 17.11.2011 İzmir Adenokarsinom WHO 1967 1981 Bronkojenik o Asiner o Papiller Bronkiolo-alveoler

Detaylı

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ Dr. Nimet Karadayı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Lenf nodları metastatik malignitelerde en

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

İTF

İTF Vaka takdimi 65 yaş, E Sağ sternoklaidomastoid kas posteriorunda 3,5x2,5 cm Yoğun kontrast tutulumu gösteren metastatik lenf nodu Klinik tanı: Tiroid Ca met? İİA yapıldı Prot. No. 24738-11 Hasta başı yeterlik

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

OLGU. 57 yaşında Sağ memede son 10 ayda hızla büyüyen kitle

OLGU. 57 yaşında Sağ memede son 10 ayda hızla büyüyen kitle OLGU 57 yaşında Sağ memede son 10 ayda hızla büyüyen kitle Meme USG; Sağ memeyi bütünüyle dolduran, düzgün sınırlı, içerisinde yer yer kistik alanların ve kalsifikasyonların izlendiği, yoğun vasküler sinyal

Detaylı

ERİŞKİN BEYİN TÜMÖRLERİ. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D

ERİŞKİN BEYİN TÜMÖRLERİ. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D ERİŞKİN BEYİN TÜMÖRLERİ Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D İnsidansı Primer beyin tümörleri 6/100.000/yıl görülür PBT hastaların % 10 u çocukluk çağında görülür. Yerleşim yeri ve histolojik

Detaylı

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker Beyin Tümörleri Prof. Dr.Murat Söker Beyin tümörleri çocukluk çağında görülen en sık solid tümör Bu yaş grubundaki çocuklarda görülen kanserlerin %20 15 yaşın altında görülen malign hst. içinde lösemilerden

Detaylı

21.Ulusal Patoloji Kongresi Yumuşak Doku Kursu Lipomatöz Tümörler. Dr. Burçin Tuna DEÜTF Patoloji AD 16-20 Kasım 2011-İZMİR

21.Ulusal Patoloji Kongresi Yumuşak Doku Kursu Lipomatöz Tümörler. Dr. Burçin Tuna DEÜTF Patoloji AD 16-20 Kasım 2011-İZMİR 21.Ulusal Patoloji Kongresi Yumuşak Doku Kursu Lipomatöz Tümörler Dr. Burçin Tuna DEÜTF Patoloji AD 16-20 Kasım 2011-İZMİR Sunum planı Lipomatöz tümör nedir? ve sınıflama Sorun yaratan lipomlar Liposarkomlarda

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

BAŞ BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ. Dr. Sezer Kulaçoğlu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BAŞ BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ. Dr. Sezer Kulaçoğlu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi BAŞ BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Dr. Sezer Kulaçoğlu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 61 y/ K Sol parotiste kitle Makroskopi: 2.3x2.2x0.7 cm ölçülerinde kirli beyaz-kahverengi, kesitinde

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19 1) Çocuklarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? (1998 NİSAN) a) Klasik seminom b) Teratom c) Yolk sak tümörü d) Kariokarsinom e) Spermatositik seminom Testisde en sık görülen tümör

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

ELİN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ

ELİN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ ELİN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Çoğunlukla selim karakterde olan bu tümörlerin sadece % 1-2 si habistir. Sinovial kistler, tendon kılıfının dev hücreli tümörü, lipom, enkondrom sık görülen selim oluşumlardır.

Detaylı

OVERİN YÜZEY EPİTELİNDEN KAYNAKLANAN TÜMÖRLERİ. Prof.Dr. Nafi Oruç İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

OVERİN YÜZEY EPİTELİNDEN KAYNAKLANAN TÜMÖRLERİ. Prof.Dr. Nafi Oruç İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi OVERİN YÜZEY EPİTELİNDEN KAYNAKLANAN TÜMÖRLERİ Prof.Dr. Nafi Oruç İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Seröz Tümörler Seröz Tümörler Sıklık Tüm over tümörlerinin %30 u Benign over tümörlerinin %22 si Malign over

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM. Doç. Dr. Özlem AYDIN, F.I.A.C. Acıbadem Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji AD - İstanbul

TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM. Doç. Dr. Özlem AYDIN, F.I.A.C. Acıbadem Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji AD - İstanbul TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM Doç. Dr. Özlem AYDIN, F.I.A.C. Acıbadem Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji AD - İstanbul Sağ meme Hipersellüler, tek dağınık dissosiye hücre patterni Sol meme ??? Hipersellüler,

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek 56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek Sedimantasyon (77mm/saat) CRP 7.67(N:0-0.8mg/dl) Servikal lenf nodu

Detaylı

Santral sinir sistemi ve baş-boyun tümörlerinde radyoloji. Dr Ayşenur CİLA Hacettepe Üniversitesi

Santral sinir sistemi ve baş-boyun tümörlerinde radyoloji. Dr Ayşenur CİLA Hacettepe Üniversitesi Santral sinir sistemi ve baş-boyun tümörlerinde radyoloji Dr Ayşenur CİLA Hacettepe Üniversitesi Görüntülemede amaç Tümör / Tümör dışı ayırımını yapmak Tümör evreleme Postop rezidü-tümör yatağı değişiklikleri

Detaylı

OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Yeşim Gürbüz

OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Yeşim Gürbüz OLGU SUNUMU Prof. Dr. Yeşim Gürbüz HİKAYE 48 yaşında bayan hasta, 2 senedir nefes darlığı olan hasta dahiliyeye başvurmuş, Tiroit palpasyonunda sol lopta 3x2 cm boyutunda kitle ele gelmiş, MNG tanısı

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

Prof Dr Sergülen Dervişoğlu. Neoplazi tanım İsimlendirme sınıflama

Prof Dr Sergülen Dervişoğlu. Neoplazi tanım İsimlendirme sınıflama Prof Dr Sergülen Dervişoğlu Neoplazi tanım İsimlendirme sınıflama Tanımlama İsimlendirme Sınıflama Neoplazi-Tümör Neoplazi Yeni gelişme/büyüme Patolojik bozuk büyüme Aşırı büyüme Hücrelerin kesintisiz

Detaylı

ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR?

ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR? ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR? Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hast. Ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi Serviks Epiteli Skuamoz epitel: Ektoserviks Kolumnar epitel: Endoserviks

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ OLGU 45 yaşında erkek hasta Yaklaşık 1,5 yıldan beri devam eden alt ekstremite ve gövde alt kısımlarında daha

Detaylı

MEDÜLLER TİROİD KANSERİ VE EŞ ZAMANLI AİLESEL OLGULAR

MEDÜLLER TİROİD KANSERİ VE EŞ ZAMANLI AİLESEL OLGULAR MEDÜLLER TİROİD KANSERİ VE EŞ ZAMANLI AİLESEL OLGULAR PROF DR TÜLAY CANDA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İZMİR Kongre Düzenleme Kuruluna Kongreye

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Zerrin CALAY- Dr. Ekrem YAVUZ OLGU SUNUMU

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Zerrin CALAY- Dr. Ekrem YAVUZ OLGU SUNUMU MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Zerrin CALAY- Dr. Ekrem YAVUZ OLGU SUNUMU Dr Tülin Öztürk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 26. Ulusal Patoloji Kongresi 2-6 Kasım

Detaylı

GLİAL TÜMÖRLERDE AYIRICI TANIDA KULLANILAN İMMUNOHİSTOKİMYASAL IDH-1, ATRX, p53 ve FISH 1p19q KODELESYONU

GLİAL TÜMÖRLERDE AYIRICI TANIDA KULLANILAN İMMUNOHİSTOKİMYASAL IDH-1, ATRX, p53 ve FISH 1p19q KODELESYONU GLİAL TÜMÖRLERDE AYIRICI TANIDA KULLANILAN İMMUNOHİSTOKİMYASAL IDH-1, ATRX, p53 ve FISH 1p19q KODELESYONU DR.NESLİHAN KAYA,ŞEBNEM BATUR,NİL ÇOMUNOĞLU,BÜGE ÖZ İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

Sinir Sistemi Biyopsi ve Rezeksiyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzu. (Nöropatoloji Çalışma Grubu)

Sinir Sistemi Biyopsi ve Rezeksiyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzu. (Nöropatoloji Çalışma Grubu) Sinir Sistemi Biyopsi ve Rezeksiyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzu (Nöropatoloji Çalışma Grubu) 2010 Đçindekiler Genel Özellikler 2 Beyin/Spinal kord:biyopsi, rezeksiyon, stereotaktik

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

GENETİK VE ÇOCUKLUK ÇAĞI HASTALIKLARI. Webmaster tarafından yazıldı. Pazar, 11 Ocak :38 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak :09

GENETİK VE ÇOCUKLUK ÇAĞI HASTALIKLARI. Webmaster tarafından yazıldı. Pazar, 11 Ocak :38 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak :09 1) Çocuklarda en sık görülen yumuşak doku sarkomu hangisidir?(1998 NİSAN) a) Kondrosarkom b) Liposarkom c) Leiomyosarkom d) Synovial sarkom e) Rabdomyosarkom Çocuklarda yumuşak doku sarkomlarından en sık

Detaylı

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Klinik gözlemlerle, endokrin bezleri içeren neoplastik sendromlar tanımlanmıştır. Paratiroid, hipofiz, adrenal,tiroid ve

Detaylı

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

NÖROMETABOLİK BEYİN HASTALIKLARINDA GENEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM

NÖROMETABOLİK BEYİN HASTALIKLARINDA GENEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM NÖROMETABOLİK BEYİN HASTALIKLARINDA GENEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM Prof.Dr. Handan Güleryüz DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK RADYOLOJİSİ BİLİM DALI İZMİR Metabolik beyin hastalıklarında çeşitli

Detaylı

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ İnci Yaman Bajin 1, Ali Varan 1, Cemalettin Aksoy 2, İbrahim Vargel 3, Canan Akyüz 1 1 Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı,

Detaylı

Anormal Kolposkopik Bulgular-1 (IFCPC, 2011)

Anormal Kolposkopik Bulgular-1 (IFCPC, 2011) Anormal Kolposkopik Bulgular-1 Genel Değerlendirme Lezyonun lokalizasyonu T/Z içinde veya dışında Saat kadranına göre yeri Lezyonun büyüklüğü Kapladığı kadran sayısı Kapladığı alan yüzdesi Grade-1(Minör)

Detaylı

TÜLAY AKSARAY TECİMER 4 MAYIS 2013

TÜLAY AKSARAY TECİMER 4 MAYIS 2013 TÜLAY AKSARAY TECİMER 4 MAYIS 2013 Langerhans hücreli histiyositoz(lhh) Castleman Hastalığı (CH) Kimura Hastalığı Kikuchi Fujimoto -Histiyositik nekrotizan lenfadenit Rosai-Dorfman hastalığı Tanım Langerhans

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

Kötü Huylu Yumuşak Doku Tümörleri. Tanım, sınıflama, hastaya ilk yaklaşım. Dr. Serkan BİLGİÇ

Kötü Huylu Yumuşak Doku Tümörleri. Tanım, sınıflama, hastaya ilk yaklaşım. Dr. Serkan BİLGİÇ Kötü Huylu Yumuşak Doku Tümörleri Tanım, sınıflama, hastaya ilk yaklaşım Dr. Serkan BİLGİÇ İskelet dışı bağ dokusundan kaynaklanan mezodermal kökenli nadir malignitelerdir. Tanım Görülme Sıklığı Tüm kanser

Detaylı

Prostat Tümörlerinde WHO 2016 Sınıflandırması DR. BORA GÜREL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Prostat Tümörlerinde WHO 2016 Sınıflandırması DR. BORA GÜREL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Prostat Tümörlerinde WHO 2016 Sınıflandırması DR. BORA GÜREL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Giriş En son WHO sınıflandırması 2004 yılında Son 12 yılda hatırı sayılır yenilikler

Detaylı

BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ-TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ OLGU SUNUMU. Dr. Özlem Saraydaroğlu

BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ-TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ OLGU SUNUMU. Dr. Özlem Saraydaroğlu BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ-TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ OLGU SUNUMU Dr. Özlem Saraydaroğlu 63 yaşında, erkek hasta İki yıldır boyun sol tarafında, kulak altında şişlik yakınması Dış merkezli USG sonucu;

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

SERVİKAL SİTOLOJİ VE 2001 BETHESDA SİSTEMİ. Dr. İrem PAKER İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Ankara Kış Okulu, 18 Mart 2012

SERVİKAL SİTOLOJİ VE 2001 BETHESDA SİSTEMİ. Dr. İrem PAKER İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Ankara Kış Okulu, 18 Mart 2012 SERVİKAL SİTOLOJİ VE 2001 BETHESDA SİSTEMİ Dr. İrem PAKER İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Ankara Kış Okulu, 18 Mart 2012 Materyalin Tipi Konvansiyonel, sıvı bazlı, diğer Materyalin

Detaylı

SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ. Prof Dr. Faruk ALKAN

SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ. Prof Dr. Faruk ALKAN SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ Prof Dr. Faruk ALKAN SİNİR DOKUSU SİNİR DOKUSU Fonksiyonu Özellikleri irritabilite konduktivite korelasyon reaksiyon S.S. SINIFLANDIRMA Somatik (Sistema Nervosum Cerebrospinale)

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 42 16 58 Fizyoloji 39 18 57 Histoloji ve Embriyoloji 12 4 16 Biyofizik

Detaylı

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ Dr. Berna Oğuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Pediatrik KC kitleleri İntraabdominal kitlelerin %5-6 Primer hepatik

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

AYIRICI TANIDA ZORLUK YARATAN LEZYONLAR

AYIRICI TANIDA ZORLUK YARATAN LEZYONLAR AYIRICI TANIDA ZORLUK YARATAN LEZYONLAR Dr. D. Sema ARICI Bezmialem Vakıf Üniversitesi 26.ULUSAL PATOLOJİ/7. SİTOPATOLOJİ KONGRESİ 2-6 KASIM 2016,ANTALYA OLGU 1 51 y Myom nedeniyle TAH +BSO Makroskopi:

Detaylı

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD Rehber ve Protokoller NHSBPS http://www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen /publications/nhsbsp58-low-resolution.pdf

Detaylı

II.Hayvansal Dokular. b.bez Epiteli 1.Tek hücreli bez- Goblet hücresi 2.Çok hücreli kanallı bez 3.Çok hücreli kanalsız bez

II.Hayvansal Dokular. b.bez Epiteli 1.Tek hücreli bez- Goblet hücresi 2.Çok hücreli kanallı bez 3.Çok hücreli kanalsız bez II.Hayvansal Dokular Hayvanların embriyonik gelişimi sırasında Ektoderm, Mezoderm ve Endoderm denilen 3 farklı gelişme tabakası (=germ tabakası) bulunur. Bütün hayvansal dokular bu yapılardan ve bu yapıların

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Testis tümörleri Erkeklerdeki kanserlerin %1 i Yıllık %3-6 artış Avrupa da her yıl 24.000 yeni vak a Testis Tümör Epidemiyolojisi İnsidans dünya genelinde

Detaylı

NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ. Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.

NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ. Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. SUNUM PLANI NF-2 ile ilgili genel bilgi Gamma Knife Radyocerrahisi ile

Detaylı

PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİNDE TÜMÖR TANISI. Dr. Duygu Kankaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİNDE TÜMÖR TANISI. Dr. Duygu Kankaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi PROSTAT İĞNE BİYOPSİSİNDE TÜMÖR TANISI Dr. Duygu Kankaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prostat İğne Biyopsisi Anormal digital rektal inceleme- Endurasyon, asimetri, sert nodülasyon Serum PSA 4mg/dl

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

Endometrium Karsinomları

Endometrium Karsinomları Endometrium Karsinomları Prof. Dr. Türkan KÜÇÜKALİ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Ankara Endometrium Adenokarsinomlarının Histolojik Tipleri Endometrioid adenokarsinom Silli

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞINDA KLİNİK BULGULAR Yok Özel fokal nöroloik semptomlar Sinsi gelişen global nörolojik

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı