MİKROVASKÜLER CERRAHİ ATLASI Anatomi ve Operatif Teknikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİKROVASKÜLER CERRAHİ ATLASI Anatomi ve Operatif Teknikler"

Transkript

1 MİKROVASKÜLER CERRAHİ ATLASI Anatomi ve Operatif Teknikler İkinci Edisyon Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Hüsamettin Top, Dr. Serkan Balta Habitat Yayıncılık

2

3 MİKROVASKÜLER CERRAHİ ATLASI Anatomi ve Operatif Teknikler İkinci Edisyon Berish Strauch, M.D. Proffeor and Chair, Department of Plastic and Reconstructive Surgery Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University and Montefiore Medical Center Bronx, New York Han-Liang Yu, M.D Associate Clinical Proffesor, Department of Plastic and Reconstructive Surgery Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University and Montefiore Medical Center Bronx, New York Liugo Liang Medical Illustrator Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Hüsamettin Top, Dr. Serkan Balta (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi A.B.D.) Habitat Yayıncılık Orijinal kalitede basılmıştır

4 2013 Habitat Yayıncılık Bu kitabın Türkçe basım hakları Habitat Yayıncılık tarafından devralınmıştır. Yasalarca belirlenen tüm haklar Habitat Yayıncılık tarafından saklı tutulur. Habitat Yayıncılık telif hakları tamamen kendisinde olan tüm yayınlarındaki (Türkçe telif eserlere işaret edilmiştir) yazılar, resim, şekil, figür, fotoğraf veya bilime katkı sağlayabilmek için iktibas edilmesinde fayda görülen ya da bilimsel çalışmaya kolaylık sağlayacak her türlü materyalin kullanılmasına izin verir ve bu şekilde ilan eder. Kitabın Orijinal adı: Atlas of Microvascular Surgery - Anatomy and Operative Approaches Kitabın Yazarları: Berish Strauch, Han-Liang Yu Orijinal Yayınevi: Thieme Medical Publishers, Inc Orijinal ISBN: Kitabın Türkçe Adı: Mikrovasküler Cerrahi Atlası - Anatomi ve Operatif Teknikler Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Hüsamettin Top, Dr. Serkan Balta ISBN: copyright of the original english language edition 2006 by thieme medical publishing newyork by BERISH STRAUCH, HAN-LIANG YU second edition isbn Önemli Not: Tıbbi bilgiler sürekli olarak değişebilmektedir. Yeni araştırmalar ve klinik deneyimler bilgilerimizi artırırken tedavide birtakım değişiklikleri de beraberinde getirebilir. Buradaki bilgilerin sağlayıcıları, yazarlar ve editörler ve hatta yayıncı, konunun standartlarına uyan ve de tam ve doğru bilgi sağlayabilmek için kendi alanlarındaki güvenilir sayılabilecek kaynaklara başvurmuşlardır. Yazarlar editörler yayımcı veya bu çalışmanın içerisinde bulunan diğer şahıslar, insan hatası olasılığı ve medikal bilgilerde oluşabilecek değişiklikleri de gözönünde bulundurulması gerektiğini hatırlatırken, buradaki bilgilerin tam ve doğru olduğunu temin eder ve olası herhangi bir hata, ihmal ve bilginin kullanımından doğacak sonuçlardan sorumlu değildir. Bilim insanlarının kitaptaki bilgileri diğer kaynaklarla doğrulamaları önerilmektedir. Örneğin; hekimlerin buradaki bilgilerin doğru olduğu ve tavsiye edilen dozda veya uygulama kontrendikasyonlarıda değişiklik olup olmadığını uygulamayı düşündükleri ilaçların kutularında bulunan prospektüslerini okuyarak doğrulamalıdırlar. Bu öneri yeni veya sık kullanılmayan ilaçların kullanımında daha da önem kazanmaktadır. Bu kitapta kullanılan ürün isimleri, patentler, kaydedilmiş markalar veya patentli isimlerdir. Bu nedenle bir ismin marka olarak bildirilmemesi, yayımcının tasviri olarak yorumlanmamalıdır. Habitat Yayıncılık

5 İçindekiler Zhong-Wei Chen Anısına...x İkinci Baskı Önsözü...xıı Birinci Baskı Önsözü...xııı Giriş...14 Tanımlar...14 Temel Mikrocerrahi Tekniklerde Eğitim...14 Alıcı Damarların Ortaya Konması...15 Mikrocerrahi Anatomi Varyasyonları...16 Donör Alanları...16 Flep Dizaynı...16 Flep Kaldırma Teknikleri...17 Yorum ve Görüşler...17 BÖLÜM I ÜST EXTREMİTE Konu 1 Omuz, Kol ve Aksilla...20 Çeviren: Dr. M. Murat Öztürk Deltoid Flep...20 Medial Kol Flebi...25 Lateral Kol Flebi...29 Posterior Kol Flebi...35 Alıcı Sahanın Ortaya Konması...39 Kaynakça...55 Konu 2 Önkol Bölgesi...56 Çeviren: Dr. Serkan Balta Önkol Flepleri...56 Radial Önkol Flebi...64 Radial Önkol Flebinin Penil Rekonstruksiyonda Kullanımı...71 Ters Akımlı Radial Önkol Ada Flebi...74 Radial Önkol Osteokutanöz Flebi...75 Radial Önkol Tendinokutanöz Flebi...79 Hibrid Radial Önkol Flebi...81 Ulnar Önkol Flebi...83 İnterosseöz Önkol Flebi...88 Posterior İnterosseöz Flep (Posterior Önkol Flebi)...93 Ters Akımlı Posterior İnterosseöz Flep...98 Ters Akımlı Posterior İnterosseöz Osteokutanöz Flep Anterior İnterosseöz Flep (Dorsal El Bileği Flebi) Alıcı Sahanın Ortaya Konması Kaynakça Konu 3 El ve El Bileği Çeviren: Dr. Serkan Balta Radial Arter ve Derin Palmar Ark Sisteminin Anatomisi Ulnar Arter ve Yüzeyel Palmar Ark Sisteminin Anatomisi Palmar Ark Sisteminin Anatomisi Alıcı Sahanın Ortaya Konması BÖLÜM II ALT EKSTREMİTE Konu 4 Gluteal Bölge Çeviren: Dr. Bülent Kement Gluteus Maksimus Flebi Superior Gluteus Miyokutanöz Flebi...145

6 6 İÇİNDEKİLER Gluteal Uyluk Flebi (İnferior Gluteal Damarlar Bazlı) Vaskülarize İliak Kemik Grefti (Superior Gluteal Damar Bazlı) Superior Gluteal Arter Perfororatör Flep (S-GAP Flep) İnferior Gluteal Arter Perfororatör Flep (I-GAP Flep) Alıcı Sahanın Ortaya Konması Kaynakça Konu 5 Kasık Bölgesi Çeviren: Dr. Aslıhan Çaycı Kasık Flepleri Süperfisiyal Sirkumfleks İliak (SCIA) Flep (veya İliofemoral Flep) İliak Flep Osteokutanöz Kasık Flebi (SCIA Bazlı) Tendon Transferiyle Kompozit Kasık Flebi Süperfisiyal İnferior Epigastrik (SIEA) Flep (Ya da Alt Abdominal Flep) Dördüncü Lomber Arter İliak Flebi Vaskülarize İliak Kemik Grefti (Derin Sirkümfleks İliak Arter Bazlı) Derin Sirkümfleks İliak Arterin Çıkan Dalının Varyasyonları İnternal Oblik Flep İnternal Oblik KasFlep İnternal Oblik Osteomuskuler Flep Kaynakça Konu 6 Uyluk Bölgesi Çeviren: Dr. Süleyman Taş Grasilis Flebi Grasilis Kas Flebi Grasilis Muskulokutan Flebi Tensor Fasiya Lata (TFL) Flebi TFL Miyokutanöz Flep TFL Osteomiyokütanöz Flep Rektus Femoris Flebi Rektus Femoris Kas Flebi Rektus Femoris Miyokutanöz Flep Medial Uyluk Flebi Lateral Uyluk Flebi Anteromedial Uyluk Flebi Anterolateral Uyluk Flebi Anterolateral Lateral Uyluk Fasyokutanöz Flep Alt Septofasyokütanöz Flep Alt Perforatör Fasyokutanöz Flep Alt Kütanöz Flep Vastus Lateralis Myokutanöz Flep Tendon Transferi ile Beraber Bileşik Alt Flebi Kimerik Alt Flebi Flow-Through Alt Flep Duyusal Alt Flep Alıcı Alanların Ortaya Çıkarılması Kaynakça Konu 7 Bacak ve Diz Çevirenler: Dr. Emel Yurdakul Sıkar, Dr. Hüseyin Kandulu Fibula ve Bitişik Doku Transferi...283

7 İÇİNDEKİLER 7 Vaskülarize Fibula Kemik Grefti Peroneal Flep (Lateral Bacak Cilt Flebi) Fibular Osteokutanöz Flep Fibular Osteomusküler Transfer (Soleus Kası İle) Gastrokinemius Flebi Medial Gastrokinemius Kas Flebi Lateral Gastrokinemius Kas Flebi Safen Flep Anterior Tibial Flep Ters Akımlı Anterior Tibial Ada Flebi Medial Bacak Flebi Posterior Bacak Flebi Alıcı Sahanın Ortaya Konması Kaynakça Konu 8 Bilek ve Ayak Çeviren: Dr. Koray Kır Dorsalis Pedis Flebi Dorsal Pedis Deri Flebi İkinci Metatarsal ile Dorsal Pedis Osteokutanöz Flep Ekstensör Tendonlar ile Birlikte Dorsal Pedis Tendinokutanöz Flep Ekstensör Digitorum Brevis Flebi Medial Planter Flep Serbest Parmak ve Parmak Dokusu Transferi Serbest Ayak Başparmağı Transferi Serbest İkinci Parmak Transferi Birinci Vep Aralığı Deri Flebi Wrap-Around Flebi Modifiye Wrap-Around Flep Serbest Pulpa Flebi Vaskulerize Eklem Transferi Alıcı Sahanın Ortaya Konması Kaynakça BÖLÜM III GÖVDE Konu 9 Toraks Çeviren: Dr. Hüseyin Kandul Pektoralis Major Flebi Pektoralis Major Kas Flebi Pektoralis Major Myokutanöz Flebi Pektoralis Major Osteomyokutanöz Flebi Pektoralis Major Flebinin Klavikular Segmenti Pektoralis Minör Kas Flebi Serratus Anterior Flebi Serratus Anterior Kas Flebi Serratus Anterior Miyokutanöz Flep Kompozit Serratus-Latissimus Kas Flebi Serratus Anterior Kosto-Osteomuskuler Flep Revaskülarize Edilmiş Kostal Kemik Grefti ve İnterkostal Flep Vaskülarize Edilmiş Kosta Grefti (Posterior İnterkostal Arter Kaynaklı) Lateral İnterkostal Deri Flebi...499

8 8 İÇİNDEKİLER Posterior Kostal Osteokutanöz Flep Vaskülarize Kosta Grefti (Anterior İnterkostal Arter Kaynaklı) Anterior Kostal Osteokutanöz Flep Lateral Torasik Flep (Aksiler Flep) Kaynakça Konu 10 Karın Duvarı ve Abdominal Kavite Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Cem İbiş Rektus Abdominis Flebi Rektus Abdominis Kas Flebi (Derin İnferior Epigastrik Arter Pediküllü) Rektus Abdominis Miyokutanöz Flebi (İnferior Epigastrik Arter Pediküllü) Aşağı Transvers Rektus Abdominis Miyokutanöz (TRAM) Flebi Modifiye Aşağı Tram Flebi Torakoumbilikal Flep Derin İnferior Epigastrik Perforan (DIEP) Flebi Modifiye DIEP Flebi Büyük Omentum Transferi Serbest Omentum Transferi Büyük Omentumun Uzatılması Mide Omentumun Kompozit Flebi Serbest Jejenum Transferi Alıcı Sahanın Ortaya Konması Kaynakça Konu 11 Sırt Çeviren: Doç. Dr. Hüsamettin Top Latissimus Dorsi Flebi Latissimus Dorsi Kas Flebi Latissimus Dorsi Kas-Deri Flebi İki Parçalı Split Latissimus Dorsi Flebi Lateral Split Latissimus Dorsi Flebi Kosta-Latissimus Dorsi Kemik-Kas-Deri Flebi Scapular Kemik-Latissimus Dorsi Kemik-Kas Flebi Thoracodorsal Arter Perforatör (TAP) Flep Skapuler ve Paraskapuler Flepler Skapula Deri-Kemik Flebi Skapular ve Paraskapuler Birleşik Flebi Skapuler ve Latissimus Dorsi Birleşik Flebi Kaynakça BÖLÜM IV BAŞ VE BOYUN Konu 12 Baş ve Boyun Çeviren: Doç. Dr. Cumhur Kılınçer Temporoparietal Flep Temporoparietal Fasya Flebi Bilobe Temporoparyetal Fasya Flebi Temporokalvaryal Osteofasyal Flep Serbest Saçlıderi-Cilt Flebi Süperfisyal Servikal Flep Submental Flep Alıcı Sahaların Ortaya Konması Kaynakça...656

9 Zhong-Wei Chen Anısına Zhong-Wei Chen, ( ) Bu kitabın ilk baskısında yardımcı editör olarak görev yapan, replantasyonun babası olarak görülen ve mikrovasküler cerrahinin kurucusu olarak bilinen Dr. Zhong-Wei Chen in anısına.. Dr.Chen in ölümü, kendisi ile yaklaşık olarak 30 yıldan fazla birlikte çalışmış olan bizleri derinden üzmüştür. 23 Mart 2004 yılında kendisi kazara düşme sonucu aramızdan ayrılmıştır. Hepimiz ortopedi, el cerrahisi ve mikrovasküler cerrahide yenilikçi ve zeki bir cerrahı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Dr.Chen 1 Ekim 1929 da Çin in Zhejiang iline ait Ningbo da doğmuştur. Kendisi 7 kız kardeşi arasındaki tek erkek evlat olarak büyüdü. Babası yaşadıkları çevrede o dönemdeki batı tarzı hastahanelerin kurucusu olup, annesi de bir eczacıydı yılında Almanya sermayeli bir kuruluş olan Shanghai Tongde Tıp Kolejine gitti ve sonrasında bu kolej Shanghai İkinci Tıp Koleji olarak isim değiştirmiştir. Öğrenimi sırasında bir öğretici asistan olarak Anatomi bölümünde birçok kadavra diseksiyonu yaptı. Bu özel deneyimi sayesinde cerrahi kariyerinde önemli bir temel oluşturduğunu kendisi bizlere anlatmıştır yılında Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, Dr.Chen Shanghai Lister Hastanesinde ortopedi biriminde Çin deki modern ortopedinin kurucusu olan Dr.Yan-Qing ile birlikte çalıştı. Uzmanlığını bitirdikten sonra Shanghai Sixth People s Hastanesinde görev yaptı yılında ulusal ve uluslar arası üstün başarıları sonrasında Zhong-Shan Hastanesi nde profesör olarak Ortopedi biriminin başına geçti. Bu eğitim kurumu Shanghai Tıp Okulu ile beraber çalışmaktadır. (Şimdiki adı Fudan Üniversitesi Tıp Okulu) 1963 Haziran ayında Dr.Chen ve arkadaşları, genç bir köylü işçinin el bileği üzerindeki bir seviyeden ampute olan elini, başarılı bir şekilde replante edilmiştir. Fonksiyonel iyileşme sonrası bu klinik vaka ilk replantasyon vakası olarak literatüre geçilmiştir. Bu başarı uluslar arası olarak tanındı ve Dr.Chen ulusal bir tıp kahramanı olarak Çin de tanındı yılında Çin den gelen bu makalenin ardından R.A. Malt ve arkadaşları Amerika da 13 yaşında bir erkek çocuğunun ampute olan kolunun replantasyonu vakasını tanıttılar. Bu mihenk

10 10 I. 3 ÜST EKSTREMİTE: EL VE EL BİLEĞİ Anısına taşlarından önce Çinli ve Amerikalı cerrahlar ampute olan uzuvların debridmanları ve güdük onarımları yapılmaktaydı yılında Dr.Chen başarılı bir parmak replantasyonu ve malign tümör rezeksizyonu sonrası uzuv replantasyonunu gerçekleştirdi yılına kadar grubu ile birlikte Shanghai Sixth People s hastahanesinde 1100 adet farklı yaralanmalar ile kopmuş uzuv ve parmak replantasyonu yaptı. Bu geniş deneyimleri sonrasında Dr.Chin uzuv replantasyonu sonrası fonksiyonel iyileşmenin belirlenmesi için Chen kriteleri olarak bilinen standart değerlendirme yöntemini tanımladı. Replantasyon cerrahisinin gelişmesinde bu eşsiz katkılarından dolayı, kendisi Ağustos 1978 da Hollanda da Rotterdam el cerrahisi konferansında Replantasyonun babası olarak tanındı. Replantasyondaki artan başarıları, mükemmel mikrovasküler cerrahi tekniği ve olgunlaşan deneyimleri ile Dr.Chen rekonstruktif mikrocerrahide revaskülarize doku transferlerini gündeme getirdi yılında revaskülarize pektoralis major kasını, Volkman iskemik kontraktürlü bir hastada önkolun fonksiyonunu geri kazandırmak amaçlı kullanmıştır. Ortopedik cerrahinin en zorlu problemlerinden olan tibianın konjenital pseudoartrozu olan bir hastada 1977 Haziran ayında ilk kez revaskülarize fibula kemik flebini kullanmıştır yılında 2.ayak parmağının serbest flebi ile rekonstruksiyonunun W.A Morrison ile aynı zamanda aynı yöntemlerle bildirmiştir. Ek olarak 1981 yılında vaskülarize bir sinir greftini, skarlı bir alandaki uzun bir sinir defektine yerleştirdi de femur başının aseptik nekrozunda ve çocuktaki osteokondrozlarda derin sirkumfleks iliak arter bazlı iliak kanadın vaskülarize kemik greftini kullandı. Dr.Chen in tıp dergilerindeki 125 makalesi ve 11 adet kitabı; mikrocerrahi, el cerrahisi ve ortopedik cerrahiye klinik ve deneysel anlamda olan katkısının bir göstergesidir. Kendisinin katkıları doğrultusunda hazırlanan Mikrocerrahi Atlası, Anatomi ve Cerrahi Teknikler kitabında da bu deneyimlerinden ve tavsiyelerinde bahsetmektedir li yıllarda Çin tıbbının dışarıya açılan kapısı durumda olup, 1972 de Çin in mikrocerrahi delegasyonunun akademik sembolü olarak akademik değişim için Kuzey Amerika ya davet edildi.1974 Ocak ayında Dallas, Texas daki 29. Amerika El Cerrahisi Kongresinde kurucu sıfatı ile konferans verdi yılında Brezilya da Uluslararası 5. Rekonstruktif Cerrahi Toplantısında kurucu üye olarak görev aldı. Onu tanımaya ve onu onurlandırmaya devam edecek olursak, 1983 yılında New York Tıp Merkezine Kazanjian anısına düzenlenen konferansa davet edildi yılında Paris te Uluslararası Rekontrukrif Mikrocerrahi Derneğinin başkanı seçildi. Dr.Chen 1999 da Los Angeles şehrindeki Uluslararası Rekontrukrif Mikrocerrahi Derneğinin toplantısında Milenyum ödülünü alan 3 kişiden biriydi. Yaklaşık 20 farklı ülkede replantasyon ve mikrocerrahi ile ilgili yaklaşık 40 seminere katıldı ve Harvard, Southern California Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Zürih Üniversitesi başta olmak üzere14 farklı üniversiteyi profesörlüğündeki ziyaretleri ile onurlandırdı. Çin hükümetine yukarıda bahsedilenlerden çok daha fazla ödül aldı ile 1979 yılları arasında Çin deki 4. ve 5. Ulusal Kongrelerinin temsilcisi olarak görev aldı yılında Çin deki en yüksek yetkili akademik birim olan Çin Bilim Akademisine seçildi.1986 da Üçüncü Dünya Bilim Akademisi üyeliğine seçildi yılında Hong Kong girişimcileri tarafından finanse edilen, bilim alanında en değerli 10 buluşun sahibi olan bilim adamlarına verilen Ulusal Qiu-Shi Ödülüne layık görüldü. Dr.Chen bu grup alanında tıp alanındaki tek isimdi. Öldüğü zaman Çin Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneğinin onursal başkanı, Ulusal Çin Tıp Birliğinin Cerrahi Derneğinin başkan yardımcısı ve Çin Nöral Sakatlıkların Rehabilitasyonu Derneğinin başkanıydı. Çin deki ve uluslararası alandaki klinisyen ve araştırmacı olarak büyük şöhretine ek olarak, Dr.Chen harika bir öğretmendi. Replantasyon ve mikrocerrahi tekniklerini tanıtmak amacı ile Çin deki tüm şehirlerdeki ortopedik cerrahlar için 1 yıllık bir eğitim programı yürüttü ve bu sayede Çin in neredeyse tüm şehir hastahanelerinde hatta daha uzan yerlerde ampute ekstremitelerin replantasyonu uygulanabilir oldu. Aynı zamanda ABD, Kanada, Finlandiya, Yunanistan, Almanya ve diğer ülkelerden gelen kısa süreli yabancı akademisyen değişim programlarını düzenledi. Mirkocerrahi uzmanlığına başvuran yaklaşık 40 kadar Ph.D adayının rehberliğini ve akıl hocalığını yaptı. Ne mutlu ki kızı Dr. Lilly Chen babasının rehberliğinde New York Şehrinde üstün bir plastik cerrah olarak babasının alanı olan replantasyon ve mikrocerrahi alanında devam etmektedir. Dr.Zhong-Wei Chen; KBB uzmanı olan eşi Dr.Hui-Zhu Yin, kızı Dr.Lilly Chen, oğlu Li-Jian Chen, üç tane torunu Joshua, Alexander ve Yuanmin ile yaşamını sürdürdü. Berish Strauch, M.D. Han-Liang Yu, M.D.

11 İkinci Baskı Önsözü 1 Cerrahi Prosedüre Başlangıç Noktaları 11 İkinci Baskı Önsözü Bu atlas ilk kez orijinal olarak basıldığında, birçok vücut donör sahasının vaskülerize dokular ile kapatılmasında mikrocerrahi anatomiyi ve detaylarını ayrıntılı olarak içeren ilk kitap olarak kabul edilmiştir. Kitabın göze çarpan en önemli özellikleri; renkli çizimleri, anatomik ve klinik uygulamalar ve flebin adım adım kaldırılmasının anlatılmasıdır. Basıldığından beridir mikrocerrahlar bu kitabı anlaşılması kolay, okuması zevkli ve yardımcı bir kitap olarak görmüşlerdir. Birçok okuyucunu ortak yorumu Okumak için 20 dakikanınız verin ve cerrahi esnasında kendinizden daha emin olun Bu kitabın 1992 yılında ilk yayınından sonra 10 yıldan fazla zaman geçti. Mikrocerrahi yeni bir uzmanlık sahası olarak görüldü ve yeni donör sahalar keşfedildi, flep kaldırma teknikleri geliştirildi, anatomik araştırmalar ve klinik uygulamalar arttı. Mikrocerrahi tekniklerin bu kadar popüler olduğunu görmek çok sevindirici bir olay, bu doğrultuda birçok revaskülarize doku transferi gündemde ve mikrocerrahi alanda deneyim kazanılması amacı ile uzmanlara ve tıp öğrencilerine yönelik birçok kurs düzenlenmektedir. Bu yeni baskıda 22 yeni geliştirilmiş donör saha ve flep kaldırılması prosedürleri eklenmiştir. Bunlarda bazıları; perforatör flep bazlı derin epigastrik arter, superior ve inferior gluteal arterler, torakodorsal arter, lateral sirkumfleks femoral arter ve diğerleri. Bu cilt fleplerinde kasların bütünlüğü bozulmaz ve donör sahada hasta az postoperatif morbidite görülür. Birinci baskıdaki tüm free flepler yeniden gözden geçirildi. Artan klinik deneyim ve anatomik bilgilerin artması doğrultusunda bu fleplerin birçoğu yeniden gözden geçirildi. Klinik uygulama ve flep kaldırma teknikleri ile ilgili yorum ve görüşler bunu yansıtmaktadır. Anatomik olarak belirleyici damar ve sinirler ile onların beslediği alanlar serbest doku transferlerinin donör sahası için temel yapıdır. Tecrübeli mikrocerrahlar anatomik varyasyonlar için sıklıkla kaygılıdırlar. Anatomik varyasyonlar ile ilgili eklediğimiz birçok referans ve çizim sayesinde donör saha kullanımını daha güvenilirdir. Eklediğimiz referansların birçoğu her bir donör saha için ayrı endikasyon, komplikasyon ve flep kaldırılmasını içermektedir. Bazı eski anatomik çizimlerin kalitesi bazı resimler eklenerek, renkleri değiştirilerek veya detaylar eklenerek yükseltilmiştir. Toplamda yeni geliştirilmiş donör sahalar ve flep kaldırma teknikleri ile birlikte 115 yeni çizim ve ilgili makale ikinci baskıya eklenmiştir. Bu kitabı son 10 yılda daha donör saha seçeneklerini arttıran ve onları daha mükemmel hale getirenlere ithaf edilmiştir. Ayrıca günümüzde yeni keşifleri gündemde olup bu alanda önde gelen kişilerin başarılarının devamını diliyoruz. Bu atlasın yapılmasını mümkün hale getiren özellikle iki kişi var: Mükemmel şekilleri ile katkıda bulunan önde gelen tıbbi çizerlerden olan kaliteli bir sanatçı Bay Li-Guo Liang; ve editör yardımcılığı ve metni hazırlamada yardımlarını esirgemeyen Albert Einstein Tıp Okulu ve Montefiore Tıp Merkezinin Plastik Cerrahi Departmanlarının Başkanı olan Dr.R.D. Landres. Berish Strauch, M.D. Han-Liang Yu, M.D.

12 12 I. 3 ÜST EKSTREMİTE: EL VE EL BİLEĞİ Birinci Baskı Önsözü Birinci Baskı Önsözü Terziler için kumaşları ne kadar önemli ise donör sahalar da mikrovasküler cerrahlar için o kadar önemlidir. Neredeyse 30 yıldır mikrovasküler cerrahi teknikler klinik olarak uygulanmaktadır yılı öncesindeki periyotta Amerika Birleşik Devletleri ve Çin de üst ekstremitede başarılı replantasyonlar bildirilmiştir. Replantasyonun gelişmesi optik gereçlerin, sutür materyallerinin ve aletlerinin geliştirilmesini teşvik etmekle birlikte mikrovasküler cerrahi alanındaki anastomotik teknikleri de yaralı ilavelerde bulunmuştur. Bu gelişmeler ile birlikte1970 li yılların ilk dönemlerinde serbest doku girişimcileri sahneye çıkmışlardır. Kısıtlı sayıdaki serbest ayak parmağı transferleri ve serbest cilt flebi transferleri ön plana çıkmışlardır lerde serbest ayak parmağı transferleri ve serbest cilt flebi transferlerine ek olarak revaskülarize kas, kemik, sinir greftleri ve kompozit doku transferleri geliştirilmiştir. Bu on yıl zarfında anatomik araştırmalar ve klinik denemeler doğrultusunda birçok faydalı donör saha keşfedilmiştir. Mikrovasküler cerrahi; genel cerrahi, plastik cerrahi ve ortopedik teknikler içerisinde bir yan dal olarak gelişmiştir ve tıp bilimi içerisinde sağlam bir basamak elde etmiştir li yıllarda artan anatomik araştırmalar ve klinik uygulanmalar sonrası teknikler olgunlaşmaya başlamıştır. Birçok cerrah bu alanda uzmanlaşmış ve popülarize olmuş ve hastaya yaklaşımda daha efektif hale gelmişlerdir. Cerrahlar için kendilerini nispeten silik referanslar içinde kaybolması yerine serbest doku transferini elverişli hale getiren Mikrovasküler Cerrahi Atlası: Operatif Yaklaşımlar kitabının hedefleri olarak 1. Bu ayrıntılı çalışma detaylı anatomisi ile 43 donör sahayı, 98 temel flep dizayn tekniğini, flebin hazırlanması ve kaldırılmasını, ayrıca alıcı sahanın hazırlanması gösteren 39 prosedürü içermektedir. Rekonstrüktif mikrocerrahi ile ilgili neredeyse tüm anatomik bilgi ve cerrahi teknik belirtilmiş ve şekiller ile açıklanmıştır. 2. Bu kitap kısa ve titiz bir şekilde hazırlanmıştır. Rekonstrüktif mikrocerrahi ile ilgili çok geniş sayıda literatür taranmış ve yeniden gözden geçirilmiştir. Temel esaslar seçilmiş ve bizim klinik deneyimlerimiz ve anatomik araştırmalarımız ile kombine edilmiş, sonuçlar kısa, anlaşılabilir şekilde belirtilmiştir. 3. Bu atlas kolay incelenebilir ve anlaşılırdır. Anatomiyi, varyasyonlarını ve cerrahi tekniği adım adım anlatan yaklaşık 570 açıklamalı şekil mevcuttur. Fotograf kullanmaktan çoğunlukla kaçınılmış ve detaylı şekillendirmeler kullanılmaya çalışılmıştır. Her flep konu ile ilgili anatomi bilgisinden sonra anlatılmıştır. Konunun girişindeki şekiller ve listesi sonraki sayfalarda yer alacak diğer yapıları da içeririler. Anatomiyi ve fleplerin ayrıntılı kaldırılma tekniklerinin açıklanmasına ek olarak ana alıcı damarlar ve onlara anatomik yaklaşımlara da kitapta yer verilmiştir. Bu kısımlar her anatomik bölgenin sonunda yer almaktadır. 4. Umarız verdiğimiz bilgiler, halen mikrovasküler cerrahide geçerliliği olan bu değerli referanslar ile kanıtlanmıştır. Genel anatomi ve operatif tekniklere ek olarak anatomideki arteriyel varyasyonlar belirtilmiş ve klinik öneriler her donör saha için belirtilmiştir. İlgili alanın anatomisi, spesifik uygulamaların hatırlanması ve klinik uygulamalardaki avantaj ve dezavantajların gözden geçirilmesi amacı ile en deneyimli cerrahların bile spesifik mikrovasküler transferlerden önce kitabı gözden geçirmelerinin faydalıdır.15 dakikalık kısa bir tekrarın bile mikrocerrah için güven vericidir. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında böylesi bir uluslar arası işbirliği ve bilgi paylaşımının, ayrıca ortopedistler ve plastik cerrahlar arasındaki bu iş birliği ve çabanın mikrovasküler cerrahi için büyük bir önemi olduğunu düşünüyoruz. Bu kitabın çıkmasında emeği olan Albert Einstein Tıp Okulu ve Montefiore Tıp Merkezinin Plastik Cerrahi Departmanlarının Başkanı olan Dr.R.D. Landres e özel teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Metinlerin hazırlanmasında kendisi yardımcı editör olarak görev almıştır. Ayrıca tıbbi şekilleri ile bize büyük katkı sağlayan Li-Guo Liang a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu kitap mikrovaküler cerrahide yorulmadan üstün çabalar göstermiş olan ve donör sahaların kapatılmasında geniş klinik deneyimlere sahip olan mikrovasküler cerrahinin öncülerine ithaf edilmiştir. Berish Strauch, M.D. Han-Liang Yu, M.D..

13 Giriş TANIMLAR Bazı cerrahi işlemlerde, çıplak göz çoğu kesin ve eksiksiz sonuçlar için yetersizdir. Cerrahlar, mikrocerrahi aletlerin kullanımı ile birlikte mikroskopik büyütme altında artmış görüntülemeye ihtiyaç duyarlar. Mikrocerrahi; insizyonların, sütürlerin, diseksiyonların, osteotomilerin, v.b, mikroskop altında yapıldığı bir cerrahi alanıdır. Bu alanın içine örneğin, oftalmolojik işlemlerde korneanın sütüre edilmesi ve kulak işlemlerinde osteoskleroz için pencere açılması da dahildir. Mikrovasküler cerrahi, doku yada ekstremite revaskülarizasyonu için 2.5 cm den küçük çaplı damarların onarılabildiği özel bir mikrocerrahi alanıdır. Bu alanın teknikleri, hem replantasyonu hemde rekonstrüktif mikrocerrahiyi içerir. Rekonstrüktif mikrocerrahi, kazanılmış veya konjenital defektler yada malformasyonların onarımı için revaskülarize doku transferinin kullanıldığı bir cerrahi kategoriyi içerir. Bu onarım işlemlerinin amacı görünümün düzeltilmesi, fonksiyonun eski durumuna getirilmesi yada bu ikisinin birlikte sağlanmasıdır. Kazanılmış defektler yada malformasyonlar genellikle travmatik yaralanmanın, yanıkların, tümör yada diğer etkilenmiş dokuların cerrahi rezeksiyonunun veya bir hastalık nedeniyle fonksiyonun bozulmasının bir sonucu olarak gelişir. 1. Rekonstrüktif mikrocerrahi işlemler genellikle aşağıdaki basamakları içerir: 2. Tümörün yada diğer hastalıklı dokuların nu içerecek şekilde alıcı alanın hazırlanması, alıcı arter ve venlerin ortaya konması, eğer gerekli ise kemik yapılarının, tendonların ve sinirlerin hazırlanması, 3. Sirkülasyonu sağlam tutarak bir vasküler pedikül üzerinde donör dokuların kaldırılması Replantasyon için damar anastomozları yapılarak kaldırılmış olan dokuların donör alandan alıcı alana transfer edilmesi. Bazen, ayak-el transferi örneğinde olduğu gibi kemik fiksasyonu, tendon ve sinirlerin onarımı gerekli olabilir. Bu sayılan maddelerle ilişkili olarak, donör dokuların kaldırılması ve alıcı damarların ortaya konması rekonstrüktif mikrocerrahiyi içeren herhangi bir vaka için anahtar tekniklerdir. Metin içindeki tanımlama ve şekil açıklamalarında anatomik terminoloji Gray s Anatomy formatında takip edilecektir. Metin içinde geçen anatomik terimleri izleyen numaralar ilgili şekilde gösterilen yapılara paralel olarak verilecek, böylece okuyucu metin ile şekillleri kolayca karşılaştırabilecektir. TEMEL MİKROCERRAHİ TEKNİKLERDE EĞİTİM Bir cerrah klinik işlemlere başlamadan önce, labarotuvarda hayvan modelleri üzerinde mikrovasküler teknikler üzerine iyi bir eğitim almış olmalıdır. Revaskülarize doku transferinin başarısında kritik öneme sahip bir hedef damar anastomozlarının açık kalmasıdır. Bu amaç için biz aşağıdaki alanlarda eğitimi öneriyoruz. MİKROCERRAHİ ALETLERE HAKİM OLMAK Cerrah, el ve gözlerini ustaca koopere ederek cerrahi mikroskop altında tüm mikrocerrahi aletleri kullanmada rahat olmalıdır. CERRAHİ MİKROSKOBUN AYARLANMASI Cerrahi manevraları kolaylaştıran bir üç boyutlu görmeyi sağlamak için her iki gözün yerleştirileceği göz parçaları ayarlanmalıdır. Cerrah ayrıca fokusu net tutabilmek için ayak pedalllarını kontrol edebilmeli, işlem esnasında gereken durumlarda büyütmeyi değiştirme yetisinde olmalıdır. Değişik cerrahi manevralar farklı büyütmeler gerektirir. Biz damar hazırlanması (diseksiyon, klemp uygulaması, adventisya temizlenmesi, irrigasyon) ve geniş görüş alanında düğüm bağlamak için düşük

14 14 büyütme (5X-9X) kullanmayı öneriyoruz. Orta büyütme (10X-17X) sütür yerleştirilmesi için önerilmiştir. Yüksek büyütme (18X ve fazlası) inspeksiyon için kullanılmalıdır. SÜTÜR SEÇİMİ Anastomoz için için kullanılan damar çapına bağlı olarak, uygun boyutta sütür seçilmelidir. Sıklıkla, 10-0 monofilament nylon 0.8 ile 1.5 mm arası çapı olan damarlar için, 9-0 sütür damar çapı 1.6 ile 2.5 mm arasında olan damarlar için ve 11-0 damar çapı 0.7 mm den küçük olan damarlar için kullanılır. EĞİTİMİN SEYRİ Eğitim, sistemli olarak basamak-basamak ilerlemelidir. Başlangıç pratiği, silikon bir tabaka üzerinde sütür ve düğüm bağlama olduğunda, ratların karotid arteri üzerinde uç-uca anastomoz yapılmasını, kademeli olarak rat femral arter ve ven anastomozları izlemelidir. Daha sonra bypaslar, uç-yan anastomoz pratiği için safen arter greftleri ile femoral arter üzerinde yapılabilir. Son olarak, tavşanda başarılı bir kulak replantasyonu yapılması ve bir rat modelinde ense bölgesine serbest epigastrik flebin transferi ustalık ve güven oluşturmalıdır. Eğitimde istene seviyeye ulaşmak için, cerrahın en az 3 aylık bir pratiğe, sabır ve odaklanmış çabaya ihtiyacı vardır. GÜVENLİ ANASTOMOZLARIN YAPILMASI Anastomoz yapıldıktan sonra yüksek açıklık oranına ulaşmak için, cerrah aşağıdaki şu gerekliliklere devamlı olarak uymalıdır: 1. Damarların adventisyasına hassas yaklaşımla birlikte bir atravmatik teknik kullanılır. 2. Anastomoz sonrası araya hiçbir doku girmeyecek şekilde adventisyanın uygun bir şekilde temizlenmesi önemlidir. 3. Anastomotik açıklık için uygun bir gerim faydalıdır. Eğer gerim fazla ise araya bir ven grefti düşünülmelidir. 4. Damarın çapına orantılı olarak, uygun ve eşit aralıklı sütürler gereklidir. Damar duvar kalınlığına uygun olarak, sütürün giriş noktası ile damarın kesilmiş kenarı arasındaki uygun mesafe belirlemelidir. 5. Anastomoz esnasında tüm dikkat her iki kesilmiş damar kenarının başarı ile eversiyonuna yönlendirilmelidir ve inversiyondan kaçınılmalıdır. Deneysel ve klinik mikrocerahide kullanılan temel mikrocerrahi tekniklerin detaylarının şekilleri ve tanımları basılmış olduğu için, biz bu kitapta aynı bilgilerin tekrarı yerine yeni mikrocerrahlar için bu çalışmalardan bazılarını öneriyoruz. Acland RD. Microsurgery Practice Manual. Louisville, KY: University of Louisville Micosurgery Labaratory, Price Institute of Surgical Research, Department of Surgery, Health Sciences Center; Ballantyne DL, Razabone RM, Harper AD. Microvascular Surgery: A Labaratory Manual. New York: Institute of Reconstructive Plastic Surgery, New york University Medical center; Berger A, Tizian C. Atlas of Microsurgical Technique. Norfolk, VA: Hampton Press Publishing; Chen ZW, Yang TY, Chang TS. Microsurgery. Berlin, Heidelberg, New York: Shanghai Scientific and technical Publishers and Springer-Verlag; Moy OJ, Ablover RH. Microsurgical method and replantation. In: Peimer CA, ed. Surgery of the Upper Hand and Upper Extremity. New York: McGraw-Hill; 1996: Sanders WE. Principles of microvascular surgery. In: green DP, ed. Operative hand Surgery. New York: Churchill-Livingston; 1993: ALICI DAMARLARIN ORTAYA KONMASI Daha öncede bahsedildiği üzere, alıcı damarların ortaya konması, rekonstrüktif mikrocerrahide ve ana damarların belirlenmesi için replantasyon mikrocerrahisinde önemlidir. Bununla birlikte, bizim bildiğimiz kadarıyla alıcı damarların ortaya konması ile ilgili basılı bilgilerde azlık mevcuttur. Bundan dolayı, kitabımız cerrahın referansı için ilgili teknikleri açıklayacaktır. Genel kullanım için, insizyon ve işlemler normal damarlarda gösterilecek ve tanımlanacaktır. Gerçekte alıcı alanda sıklıkla defekt ve deformiteler mevcuttur. Biz cerrahlara her vaka için tanımlanmış olan tekniklerin modifikasyon ve ayarlanmasını öneriyoruz. Operasyon öncesi Doppler incelemesi veya anjiografi alıcı damarların durumunun ve varlığının doğrulanması için faydalı olabilir.

15 15 MİKROCERRAHİ ANATOMİ VE VARYASYONLARI Donör dokuların kan dolaşımının anatomisinin bilinmesi flep kaldırma işlemlerinde kesin olarak kaçınılmazdır. Ek olarak, her revaskülarize doku transferinin klinik uygulamaları öncesinde her zaman yapılması gereken bir gerekliliktir. Bizim yaptığımız literatür taramalarında, arteriyel anatomi ve onun farklılıklarının, donör alan tanımlamalarında en komplike ve zor konular olduğunu bulduk. Böyle tanımlamalar, sıklıkla araştırmacılar arasında fikir birliği yaratmayan ve yetersiz bilgi ile birlikte kompleks ve kafa karıştırıcı olmuştur. Bizim araştırmalarımıza ve deneyimimize göre, biz böyle tanımlamaları pratik ve özlü olması yanında tam ve iyi organize bir şekilde yapmayı denedik. Ayrıca daha önce gösterilmiş olan sıklıkla kullanılan donör alanın anatomik tanımlamalarını daha detaylı olarak vermeyi amaçladık. Damar çapı ve pedikül uzunluğu ölçümleri tablo yada metin içinde verildiği zaman erişkindeki ortalama değer kastedilmektedir. Çocuklardaki değişkenler ayrıca verilmektedir. Normal anatomiye ek olarak, arteriyel anatomideki olasılıklar, cerrahın operasyon esnasında saptadığı bu değişiklikleri uygun bir şekilde tedavi edebileceği bazı fikirlere sahip olması için vurgulanmıştır. İlgili kasların, kemiklerin ve sinirlerin morfolojisi yanında bu yapıların venöz drenajı her bir spesifik donör alan için açık bir şekilde tanımlanmıştır. Revaskülarize doku transferi esas olarak serbest deri flebi, serbest kas flebi, revaskülarize kemik flebi ve serbest ayak baş parmak transferi yanında revaskülarize sinir flebi v.b. dokuları içerebilir. Serbest deri flebi kan akımına göre üç paternde olabilir: 1. Aksiyel deri flebi, kendi direkt kutanöz damarlarından beslenir. Örneğin, kasık flebi. 2. Muskulokutan flep, muskulokutan perforatörlerinden beslenir. Örneğin, Latissimus dorsi kas flebi. 3. Fasyakutan flep, septokutan perforatörlerinden be-slenir. Örneğin, Radial önkol flebi. Vaskülarize kemik flebi genellikle vasküler pedikülündeki besleyici artere beslenmek için ihtiyaç duyar, ayrıca sadece periostundaki vasküler ağ ile de beslenebilir. DONÖR ALANLAR Vücutta form ve fonksiyonun restorasyonu için malzemeler sağlayabilen az yada hiç morbidite yaratan bir çok donör alanın olduğu yaygın bir şekilde bilinmektedir. Bu atlastaki donör alan açıklamaları mikrovasküler anastomoz kullanarak revaskülarizasyonu içeren doku transferi üzerine odaklanmıştır. Pediküllü doku transferleri (hatta vasküler pedikülleri ile birlikte) dahil edilmemiştir. Bununla birlikte, bu kitapta tanımlanan donör alanların çoğu endike olan vakalarda lokal transferler için vasküler pedikülleri ile birlikte kullanılabilir. Mikrovasküler rekonstrüksiyon için kullanılan dokular; serbest deri flebi, serbest kas flebi, revaskülarize kemik flebi, revaskülarize eklem flebi ve serbest ayak 1. parmak transferi yanında serbest omentum ve serbest jejunum transferini içerir. Tendonlar, fasya, sinirler veya tırnak ve saç, bazı endikasyonlarla birlikte vaskülarize greftler olarak kullanılabilen kompozit fleplere dahil edilir. Bir donör bölge tarafından beslenen çeşitli dokuların alınması için birçok teknik olabilir. Aşağıdaki anatomik tanımlamada, bu donör alan için genellikle basit bir teknik olan ilk doku alınması işlemi detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Serbest ve revaskülarize terimleri çoğu bölümde fazlalıktan kaçınmak için yazılmamıştır. Biz okuyucunun bu yazılmayan kısımları anlayacağına ve gerektiğinde ekleyeceğine inanıyoruz. Terziler için kumaş ne kadar değerli ise donör alanlar mikrovasküler cerrahlar için o kadar önemlidir. Cerrahlar tüm donör alanların özelliklerine hakim olmalı ki alıcı alanın gereksinimlerini karşılayan hem donör alan malzemeleri hem de onların ilgili tekniklerini doğru olarak seçilebilsin. FLEP DİZAYNI Bir donör alan ve özellikleri açıklıkla anlandıktan sonra, flebin dizaynı dikkatlice düşünülmelidir. Arasıra anjiografi veya Doppler flowmetri gerekebilir. Genellikle deri flebi için bir flep aksı çizilir. Bir aksiyel flep aks için direkt kutanöz arterin trasesini kullanırken, fasyakutanöz flebin aksı septokutanöz delici perforatörlerin olduğu kompartımanların septumu üzerindedir. Kas-deri flebinin alanı ise alttaki kas üzerindedir. Flebin boyutları ve şekli alıcı alandaki defekte uygun olacak şekilde dizayn edilmelidir. Biz rutin olarak bir şablon kullanılmasını öneriyoruz. Genel olarak flep boyutları defektten 1 cm den fazla daha geniş olmamalıdır. Flebin boyutları hastanın genel durumu, yaşı, pedikül damarının çapına v.b. göre tahmin edilebilerek, vasküler pedikülün kan akım kapasitesine bağlıdır. Her bir flap için metinde maksimum boyut olarak belirtilen değer literatürdeki vaka raporlarından alınmıştır. Bu ölçümler sadece referans olması için verilmiştir, cerrah bu maksimum ölçümleri düşünürken ihtiyatlı olmalıdır.

16 16 FLEP KALDIRMA TEKNİKLERİ Özellikle az deneyime sahip cerrahlar için, anatominin ve farklılıklarının detaylı olarak gözden geçirilmesi, endikasyonların dikkatlice değerlendirilmesi ve dikkatli flep dizaynı flebin kaldırılması öncesi önerilmiştir. Eğer donör alan ekstremite üzerinde ise, ekstremite yukarı kaldırıldıktan sonra bir turnike uygulanır. Diseksiyon esnasında vasküler yapıların kolayca tespit edilebilmesi için kanın tam boşaltılması gerekli değildir. Genellikle dizayn edilmiş olan flebin bir kenarına yapılan insizyon nörovasküler pedikülün tam olarak ortaya konması için kullanılır. Flep kaldırma işlemleri basamak basamak tanımlanmıştır ve flep kaldırılırken kolayca takip edilebilir. Bazen nörovasküler pedikülün diseksiyonu ve flebin kaldırılması cerrahın deneyimine yada yapılan işlemin durumuna göre değiştirilebilir. Hem diseksiyon hem de kaldırma esnasında pedikül dikkatlice korunmalı ve pedikül üzerinde herhangi bir fazla tansiyondan kaçınılmalıdır. Donör alanda, herhangi bir potansiyel olarak önemli ana damar ve sinir korunmalı ve morbiditenin mümkün olduğunca en az düzeyde olmasına dikkat edilmelidir. Flep kaldırılması sonrası, turnike gevşetilir ve vasküler pedikülün kesilmesi öncesi flep dolaşımı YORUM VE GÖRÜŞLER Daha önce belirttiğimiz üzere, mikrocerrah için donör alanlar ile terziler kullandığı çeşitli malzemeler arasında bir paralellik vardır: her bir donör alanın, bir terzi malzemesi gibi, ihtiyacı olunan özellikleri flebin karşılamasına izin veren kendine özgü özellikleri vardır. Örneğin, meme rekonstrüksiyonunda gluteal kasın kalınlığı kabul edilebilir ve medial plantar flebin kalın keratotik derisi, palmar alanın yada yük taşıyan topuk bölgesinin rekonstrüksiyonunda kullanılabilir. Basitleştirilmiş olarak avantaj ve dezavantajlar yerine bu kitabın tamamında görülecek olan yorum ve görüşler, objektif olarak yazarların bilgisine ve klinik kullanımdaki popularitesine göre her bir donör alandaki deneyimi anlatılarak verilecektir. Bu bölüm, herbir donör alan için öğretici klinik kavramlar üzerinden anlatılacaktır ve vasküler anatomiyi, doku özelliklerini, donör alan morbiditesini ve genel klinik uygulamaları özetleyecektir. Flep popularitesini değerlendirmede dört düşünce vardır: 1. Flep zamanla geliştirilmiştir ve halen sıklıkla ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin, latissimus dorsi flebi, radial önkol flebi, revaskülarize fibula kemik flebi. 2. Flep zamanla geliştirilmiştir ve önceleri daha yaygın olarak kullanılıyordu; her nekadar şimdi kullanılıyorsa da kullanımı azalmış. Örneğin kasık flebi. değerlendirilir. Genel olarak, pedikül damarlarının mekanik dilatasyonu önerilmemektedir. Zamandan kazanmak amacıyla alıcı alandan flebin kaldırılması ve alıcı alanın hazırlanması için iki cerrahi ekip gereklidir. Gerekli olduğunda alıcı alandaki defekt hazırlanıyorken donör alandaki işlemin ayarlanabilmesi açısından iki ekipli yaklaşımın ek avantajları da vardır. Flep iskemi süresini azaltmak için alıcı alanın hazırlanması bitmeden pedikül kesilmemelidir. Eğer imkan varsa donör alanın direkt kapaması denenmelidir. Defekt kenarlarının kaldırılması ve retansiyon sütürlerinin yerleştirilmesi yara kenarlarının yaklaştırılmasına katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, defekt eğer çok geniş ise, direkt kapama aşırı tansiyona neden olabilir ve ekstremite dolaşımında bir krizle yada takip eden bir yara ayrılması ile sonuçlanabilir. Bu durumda, bir kısmi kalınlıklı deri grefti yada lokal rotasyon flebi kullanılmalıdır. Flep kaldırılma tekniklerinin tanımlanması sonrasında bir kaç spesifik donör alan defekti kapatılması tariflenmiştir. 3. Flep yeni geliştirilmiş ve kullanımı giderek artmaktadır. Örneğin, lateral kol flebi. 4. Flep yeni geliştirilmiş, ama güvenilirliği ve uygulanabilirliği daha ileri anatomik araştırmalar ve klinik uygulamalar gerektirmektedir. Örneğin, uyluk flepleri ve bacak flepleri. Güvenilir klinik uygulamalar için 1 ve 3. maddeler önerilir. Eğer güçlü endikasyonlar açık olarak varsa madde 2 ihtiyatla düşünülmelidir. 4. Maddeye gelince, biz ilk klinik uygulama öncesinde cerrahın kadavra anatomik araştırma ve çalışmalarını iyi yapmasını öneriyoruz. Genel olarak, güvenilirlik yeterli vasküler anatomiye bağlıdır. Arteriyel çeşitliliklerin bilinmesi cerraha daha fazla güven verir ve pedikül uzunluğunun değerlendirilmesi diseksiyon ve anastomozu kolaylaştırır. Damar çaplarının ölçülmesi genellikle flebe olan kan akımı kapasitesini gösterecektir; bununla birlikte, fasyakutanöz ve muskulakütanöz flepler için, pedikül damarlarından çıkan septofasyakutanöz ve muskulokutanöz perforatörler de değerlendirilmelidir.

II. EL CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU KONGRE KİTABI

II. EL CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU KONGRE KİTABI II. EL CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU KONGRE KİTABI DÜZENLEYEN PROF. DR. RIDVAN EGE 23 NİSAN, 1991 KUŞADASI ANKARA, 1991 Uluslararası Katolog Numarası: (ISBN 9757508039) EL CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU

Detaylı

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım başkanınmesajı başkanın mesajı1 Değerli meslektaşlarım Bilindiği gibi periferik sinir cerrahisi nörolojik cerrahinin temel konularından biridir. Bu konuda ülkemizdeki gelişmelere bakıldığında, nöroşirürjinin

Detaylı

Nöroşirürji Teknikleri Atlası

Nöroşirürji Teknikleri Atlası Nöroşirürji Teknikleri Atlası Beyin Habitat Yayıncılık 2012 Habitat Yayıncılık Bu kitabın Türkçe basım hakları Habitat Yayıncılık tarafından devralınmıştır. Yasalarca belirlenen tüm haklar Habitat Yayıncılık

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine Türk Farmakoloji Derneği-Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu nun (KFÇG) değerli üyeleri ve klinik farmakolojiye ilgi duyan

Detaylı

SAVAŞ CERRAHİSİ SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE ŞİDDET İÇEREN DİĞER TÜM KOŞULLARDA KISITLI OLANAKLARLA ÇALIŞMAK... CİLT 1. Christos Giannou Marco Baldan

SAVAŞ CERRAHİSİ SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE ŞİDDET İÇEREN DİĞER TÜM KOŞULLARDA KISITLI OLANAKLARLA ÇALIŞMAK... CİLT 1. Christos Giannou Marco Baldan SAVAŞ CERRAHİSİ SİLAHLI ÇATIŞMALAR VE ŞİDDET İÇEREN DİĞER TÜM KOŞULLARDA KISITLI OLANAKLARLA ÇALIŞMAK... CİLT 1 Christos Giannou Marco Baldan Çeviri Editörü Mehmet Eryılmaz REFERANS SAVAŞ CERRAHİSİ SİLAHLI

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Prof. Dr. İbrahim YEKELER Klinik Şefi: Prof. Dr. İbrahim YEKELER ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER

Detaylı

5. MİLLİ EL CERRAHİSİ ve ÜST EKSTREMİTE KONGRE KİTABI

5. MİLLİ EL CERRAHİSİ ve ÜST EKSTREMİTE KONGRE KİTABI 5. MİLLİ EL CERRAHİSİ ve ÜST EKSTREMİTE KONGRE KİTABI (26-29 Ekim 1996, Denizli-Pamukkale) Derleyen ve Yayınlıyan Rıdvan EGE TÜRK EL CERRAHİ DERNEĞİ Yayınlarından 1996 1 TURK EL CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

SILTEX BECKER GENİŞLETİCİ/GÖĞÜS İMPLANTLARI

SILTEX BECKER GENİŞLETİCİ/GÖĞÜS İMPLANTLARI 12079-00_STANDALONE.fm Page 1 Monday, September 3, 2007 1:46 PM 12079-00 Ürün Prospektüsü Veri Sayfası SILTEX BECKER GENİŞLETİCİ/GÖĞÜS İMPLANTLARI AÇIKLAMA Siltex Becker Genişletici/Göğüs İmplantı cihaz

Detaylı

Mini Tüp Bebek Meme Kanserinde Risk Faktörleri Romatizma ile ilgili Sık Sorulan Sorular BEYİN TÜMÖRÜ

Mini Tüp Bebek Meme Kanserinde Risk Faktörleri Romatizma ile ilgili Sık Sorulan Sorular BEYİN TÜMÖRÜ Kent Sağlık Grubu nun ücretsiz yayınıdır. Aralık 2013 / Sayı 13 www.kenthospital.com ISSN: 1307-220X Yeni Umut Projesi: Mini Tüp Bebek SAYFA 27 & Meme Kanserinde Risk Faktörleri SAYFA 37 & Romatizma ile

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı

BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI

BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CERRAHİ ANABİLİM DALI VCR YL 2013 0002 BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI Vet. Hek. Ali GÜLAYDIN

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

Klinik Anesteziyoloji

Klinik Anesteziyoloji Bir LANGE tıp kitabı Morgan & Mikhail Klinik Anesteziyoloji B E Ş İ N C İ B A S K I John F. Butterworth IV, MD Professor and Chairman Department of Anesthesiology Virginia Commonwealth University School

Detaylı

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net Önce Sağlık Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI w w w.gophastanesi.com.tr www.bobreknakliturkiye.net BÖBREK NAKİL MERKEZİ VERİCİLERİN ve ALICILARIN NAKİL HAZIRLIK TETKİKLERİNDEN

Detaylı

R A P O R. TİROİD CERRAHİSİ KİMLER TARAFINDAN YAPILMALI veya YAPILMAMALI?

R A P O R. TİROİD CERRAHİSİ KİMLER TARAFINDAN YAPILMALI veya YAPILMAMALI? R A P O R TİROİD CERRAHİSİ KİMLER TARAFINDAN YAPILMALI veya YAPILMAMALI? Prof. Dr. Levent ERİŞEN Haziran-2006 Bu rapor; son dönemde ciddi boyutlara ulaşan Genel Cerrahi ile Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

OXFORD TIP YAYINLARI. Doğumsal Pes Ekinovarus (Congenital Clubfoot)

OXFORD TIP YAYINLARI. Doğumsal Pes Ekinovarus (Congenital Clubfoot) OXFORD TIP YAYINLARI Doğumsal Pes Ekinovarus (Congenital Clubfoot) Oxford New York Tokyo OXFORD UNIVERSITY PRESS 1996 Doğumsal Pes Ekinovarus Tedavinin temelleri İkinci Baskı IGNACIO V. PONSETI Professor

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Çevirenler: Elif Kabakçı, Ahmet Göğüş WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması:

Detaylı

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şehir Sağlığı Profilleri Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. Baskı, 1997 Çeviri Editörleri Dr.E.Didem EVCİ Kim.Yük.Müh.Atila

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

SAĞLIKTA ADRES BAŞ KENT SAYI 11 / BAHAR 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞ KENT SAĞLIKTA ADRES SAYI 11 / BAHAR 2013 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

The World s Dental Newspaper Turkish Edition. Submental Absenin Tedavisi Diş üzerinde küçük bir girintiden,

The World s Dental Newspaper Turkish Edition. Submental Absenin Tedavisi Diş üzerinde küçük bir girintiden, Özel Sayı DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Turkish Edition İSTANBUL, TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 ISSN: 1304-6098 Fiyatı: 10.00 TL CİLT: 10 SAYI: 4 Kısa Kısa Derleme Olgu Sunumu Röportaj Ajanda Fotoğraflarla

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı