Sunu. Görmek!!!???? Ruhun sufice yorumu. Her derde deva şarkılar- Burçlar ve MüzikTerapi. 25.Mektup. Gönülsüz Mesih. Mozart Karakteri??!!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sunu. Görmek!!!???? Ruhun sufice yorumu. Her derde deva şarkılar- Burçlar ve MüzikTerapi. 25.Mektup. Gönülsüz Mesih. Mozart Karakteri??!!"

Transkript

1 İçindekiler Sunu Görmek!!!???? Ruhun sufice yorumu Her derde deva şarkılar- Burçlar ve MüzikTerapi 25.Mektup Gönülsüz Mesih Mozart Karakteri??!! Zen Yolu / Tasavvuf Yolu Modern bir mistik, ölüm sonrası yaşamı tasvir ediyor Kendinle Yüzleşmeler Sevgi ve Bilgi Hakkında Kısa Bir Hikaye Sorunlarınızı Uyurken Çözebilir misiniz? Benlik!!!??? Akaşalar Yayın Listemiz Sunu Düşünen Beyinlere Hiç Okunmamış Yazılar 3 kendi düşümüzü yaşamamız, hayatı kucaklamamız ve yazgımızla yüz yüze gelmemiz için bir çağrı. Okuyacağınız yazılar, herkesin kendi içindeki ışığı keşfetmesine yardımcı oluyor; hepimizi hayat savaşını oku mamıza davet ediyor: Hayatta olmanın mucizesinin değerini bilenin, yenilgisini kabullenenin ve kişisel arayışının sonunda olmak istediği insan olabilen kişinin yoluna davet ediyor... Yorumsuz.netteyim.net de yayınlanan yazıları zamanı geldikçe e-kitapçık haline getiriyoruz; internette gereksiz geçireceğiniz zamanı bertaraf etmek için...

2 Değerli OKU R, Dileğimiz size yararlı olabilmek... Evreni (algılayamadıklarımız dahil) yöneten ve farklı adlarla işaret edilen Yüce Gücün bu arzumuzu yerine getirmemiz için, önümüzü açık etmesini diliyoruz; Eğer bu duanın gerçekleşmesi, bizler ve tüm yaşam adına en iyisi olacaksa... Düşünen Beyinlere Hiç Okunmamış Yazılar 3 yayınlanan yazılardan derlenmiş ve size e-kitapçık olarak sunulmuştur. Eylül-2004 Yorumsuz Bildiri İnsanlığa gerçekleri anlattığına inandığımız düşünürlerin, yazarların, aydınlanmışların ilimsel üretimlerini sizlerle paylaşmaktan başka bir arzumuz yoktur. Biz bir başka insanı değişim-dönüşüme uğratamayız. Bizim yapabileceğimiz tek şey değişim-dönüşümün meydana gelebileceği, hoşgörü ve sevginin girebileceği bir alan, bir boşluk yaratmaktır.

3 Görmek!!!???? Yaşamımızda en önemli fonksiyonlarımızdan biridir görmek. Nedir görmek?... Ne görüyoruz?... Nasıl görüyoruz? Neyi görüyor, neyi görmüyoruz? İnsanların hepsi aynı şeyleri mi görüyor? Bir kısmının gördüğünü bir kısmı niçin göremiyor? Rüyada gördüklerimiz nedir?... Cinleri görenler nasıl görüyor? Melekler görülür mü, görülürse nasıl görülür? Vechullah (allahın vechi) görülür mü? Görülürse nasıl görülür? Halusinasyon nedir? Kâbus nedir? Nasıl oluşur? Kâbir âlemindeki görüş nedir, nasıldır? Mahşer görüşü nasıldır? Cehennem boyutunda görüş nasıldır? Cennet boyutunda görüş nasıldır? Evet sualler böylece uzayıp gider düşünen beyinler için... Ancak bunlardan bir çoğunun cevabı tam bir açıklıkla duyulmamıştır pek!.

4 İsterseniz beraberce düşünmeye başlıyalım bu konuda... Önce görmek nedir; görüyorum, dediğimiz nedir bunu hatırlıyalım. Karşımızdaki bir objeden bizim gözümüze yansıyan dalgalar, eğer santimetrenin onbinde dört ile yedisi arasında ise, gözbebeğimiz bunu bioelektrik dalgalara dönüştürerek göz siniri dediğimiz hat üzerinden beyne ulaştırır.. Beyinde bu dalgalar, daha önceden yüklenmiş veri tabanına GÖRE, onlarla birleştirilerek bir sentez oluşturmak suretiyle değerlendirilir; sonra da hayâli oluşturan görme grubu içinde, bir hayâli imaj oluşur. İşte bu hayâli imaja, biz, görüyoruz lafzını kullanırız. Beyin, esas olarak ana rahminden itibaren sürekli dış verileri alır, tasnif eder ve depolar... Her yeni gelen dış veri,, yani bizim algıladığımız veya algılayamadığımız her dalga, beyinde, kendi frekansına uygun veya yakın dalga boylarına programlanmış hücre grupları içine depolanır. Beyinde depolanmış veri dalgaları, genellikle, hayâl oluşturan bölüme girmeden, kendi içinde sentezler oluşturarak sürekli yeni tasnifler oluştururken... Bu fikir ihtiva eden dalgalar, bazen de kişinin isteğine bağlı olarak, beynin hayâl oluşturan merkezine yönlendirilerek, orada kendi anlamlarına uygun veri dalgalarıyla birleşmek suretiyle, hayâli görüntüleri meydana getirir. Bu bazen de istek dışı olarak meydana gelir, kişinin genel beyin çalışma programına bağlı olarak. İşte o zaman biz hayâl görmeye başlarız... Bunun bazı türlerinehalusinasyon da denilir... Halusinasyon ile Velilerin, Rasûllerin, Nebilerin görüşleri arasında çok önemli bir fark vardır... Çeşitli uyuşturucu kullananlar ile Cinni etki altında olanların halusinasyonlarının arkasında, gerçekte sistemde var olmayan veya sistemin işleme düzeninde yer almayan; temeli olmayan fikirlerin, vehim tesiriyle oluşturduğu temelsiz, asılsız görüntüler vardır... Halüsinasyon denen bu görüntülerin dayandığı fikirlerin içinde yaşadığımız sistemin işleyiş ve düzeniyle hiç bir ilgisi yoktur. Buna karşınvelilerin, Rasullerin, Nebilerin hayâl yollu değerlendirdikleri müşahede ve keşifler ise, sistemin işleyişine temel oluşturan boyuttaki prensiplere, realitelere ve bunları ihtiva eden dalgalara dayanır... Şimdi burada bir kere daha vurgulayalım... Şunu çok iyi anlıyalım... Yukarıdan, tanrının ruhundan, belli özelliklere sahip bir rûh kopup geldi, bizim bedenimize girdi; o kendisindeki tanrısal güçle görüp biliyor; bedende terbiye oluyor; sonra çıkıp onun huzûruna gidecek; o da onu yargılayıp Cehennemine atacak, ya da Cennetine sokacak; işte bu yüzden biz o rûhla görüp işitiyoruz görüşü sembolik anlatımların yanlış deşifresinden doğan bir ham hayâlden başka bir şey değildir!. Aklımızı başımıza alıp, OKU mayı öğrenip; fark edelim ki... Rasûl ve Nebiler OKU muş olarak, bizeallah ismiyle işaret olunanın yaratmış olduğu, içinde yaşamakta olduğumuz sistem ve düzeni İslâm Dini adı altında açıklamışlardır. Zorlandıkları yerlerde de bunu sembol ve benzetmelerle açıklamaya çalışmışlardır.kur ân, içinde yaşadığımız sistem ve düzeni bize anlatan bir kitaptır. Öyle ise, her şeyi, ötelerde ve asılsız hayâllerde değil; içinde yaşadığımız boyut ve sistemde bulmaya çalışırsak isabet etmiş oluruz...

5 İşte bu anlayışla Beynimizi değerlendirirsek... Beyin gerek göz görme sınırları içinde kalarak kendisine ulaşan dalgaları ve gerekse de bunun dışında, direkt olarak aldığı dalgaları değerlendirerek düşünür, hisseder, ve gerekirse hayâl merkezini devreye sokarak görür!. Bu arada, her an, üretmekte olduğu rûh adı verilen dalga bedene de bu verilerini anında yükler!... Bu arada hemen şu soruya cevap verelim... Rûh, dalgalardan oluşuyor ise, bu dalgalar nasıl havada dağılıp gitmiyor da, bir arada kalıp, bir beden hâlini koruyor? Rûh adı verilmiş bulunan beyin dalgaları hatırlıyalım ki beynin ürettiği dalgalardan meydana gelmiştir. Beyindeki tüm özellikler, rûh adı verilen dalga bedene yüklenmektedir. Vücutta hücrelerin bir arada tutulmasını sağlayan çekme elektriği ve özelliği aynıyla beyinde de vardır; ve beyin bu özelliği, gücü aynıyla ürettiği dalgalara yükleyerek, ürettiği dalgaların otomatik olarak bir arada bulunmasını temin etmektedir, dalgalarda oluşan o özellikle!. Bu yüzdendir ki, insanın ölümötesi boyut bedeni olandalga bedeni=rûhu, bir tekil yapı olarak, Cennet boyutuna kadar devam edecektir. Evet, konuyu fazla dağıtmadan gene gelelim görmenin göze dayanmayan bölümüne; hayâller kısmına... Rüyalar buna girer... Halusinasyonlar buna girer... Keşifler buna girer... Vahiyler buna girer... Yani, göz aracılığı olmadan görme türüne... Rüyâlar...Beynin veri tabanının, gecenin içinde bulunulan saatlerindekimelekî=astrolojik tesirler altında, o tesirlerle ilgili konularına göre irrite edilmesi... Bunun sonucunda belli bir sentezin oluşması... Bu sentez sonuçlarının peyderpey, belli bir siklusla hayâl merkezine ulaştırılması.. Bu dalgaların, konuyla ilgili veri suretleriyle birleşmesiyle de rüya yani görüntünün beyinde oluşması... Rüyâlar daima beyin sentezlerinin sonuçları ve rüyet merkezinde açığa çıkan beynin veri tabanına GÖRE görüntü sembolleri olduğu için, konunun ehli kişiler tarafından yorumlanmasını yani sembollerin deşifre edilmesini gerektirir. Halusinasyonlar... Uyuşturucu kökenli veya cin kökenli olabilir... Kişinin beynindeki vehmi oluşturan devrenin, küçüklükten itibaren o kişinin beynine yerleşmiş yerel kültürle alâkalı verileri, uygun sûretlerle sembolleştirmesi sonucu olarak, o kişinin hayâl merkezinde oluşan görüntülerdir. Beyindekivehim (varı yok sayma, yoku var sanma) devresinin, bir uyuşturucuyla kimyasal yoldan, ya da dışardan gelen cin kökenli dalgalarla irrite olması sonucu, kişinin gerçek sandığı asılsız görüntülerle başbaşa kalması halusinasyon dur. Keşifler... İki türlüdür... Görüntülü veya görüntüsüz... Genetik istidâdın oluşturduğu veri tabanının, sistemi okumaya yönelik bir şekilde çalıştırılması sonucu olarak; kişinin, yaşamında edindiği veri tabanıyla da birleştirilmek suretiyle, sistemi OKU yabildiği oranda değerlendirebilmesi keşiftir. Eğer bu değerlendirmeler, kişinin beyninde, veri tabanına, kültürünegöre ve dayalı olarak, hayâl

6 merkezine transfer edilirse, bu tesbitler sembollerle, hayâl sûretleri şeklinde görülür; ki bu, yorumlanması gerekli olankeşif türüdür... Hayâl merkezine girmeden değerlendirme olursa, o zaman yoruma gerek kalmayan değerlendirmeler olarak, direk,keşif diye algılanır... Buna, hissi müşâhede de denilir. Bukeşfin sonucunda, kişide, Allah adıyla işâret edilenin yaratmış olduğu, sistem ve düzenin işleyişine dâir bilgiler elde edilir ve yaşanır. Vahiyler... Ana olarak, görüntülü ve görüntüsüz diye ikiye ayrılır; görüntüsüz olanın da bir kaç yan kolu vardır... Vahiy, melek aracılığıyla oluşur... Bilinir ki, Melekler aslında şekil ve sûretten beri varlıklardır. Ama buna karşınvahiy alan Nebiler kimi zaman melekleri, örneğin Cebrail i bir insan suretinde görmüşlerdir... Bunun sebebi bize açıldığı kadarıyla şudur... OKU ma sırasında, sisteme dair gerçekler, bazen, kişinin beyninde açığa çıkarken, o kişinin beyin gücüne veveri tabanına GÖRE, hayâl merkezine yansıyıp; orada onun veri tabanına göre sembollerle oluşmakta; böylece o kişi, bir sûret aracılığıyla o veriyi aldığını düşünmekte ya da işin gerçeğini bilmesine karşın, insanların anlayışına ters düşmemek için böyle açıklama yapmaktadır... Ve yine bu beyin, bazen,aldığı veriyi ve beyninde oluşan bu sûreti o kadar güçlü olarak dışa yaymaktadır ki, çevresinde bulunanlar dahi, o dalgaları alarak aynı şeyi görür olmaktadırlar... Nitekim günümüzde, bunu değişik bir türü ufo görenlerde açığa çıkmakta; birinin beyninde oluşan görüntü, onun beyninden yayılan dalgalarla, aynı anda çevresindekileri etkilemekte; böylece hepsi de, dışarıda aynı şeyi gördüklerini sanmaktadırlar... Kezâ, OKU yan Nebi ve Rasûller, bunu yaşadıkları o anlar içinde, genellikle, veri tabanlarına uygun bir sûretle sembolleştirerek melekleri görmüşlerdir... Oysa biliriz ki, ne Cebrâil in, ne Azrâil in ne de diğer meleklerin somut bir varlığı ve sûreti yoktur, mücerred varlıklardır; yalnızcagörenin veri tabanına GÖRE sûretlenmiş olarak görülürler... İşte bütün bu kısa bilgilerden sonra, farkedebiliyorsak eğer, önemli olan, görmek değil; ilmin beynimizde değerlendirilmesi; onun sonuçlarının hazmedilmesi; sonuçta, gereklerinin yaşanmasıdır. Esasen bu konuda yazılacak çok daha incelikler, cevaplanabilecek çok daha sorular var; fakat bizim önce bu kadarını farketmemiz gerekir... Ki bu da inşaallah daha yeni ufuklara ulaştırır bizleri. Ahmed HULÛSİ/ /Antalya/SİSTEMİN SESLENİŞİ-Ahmed Hulûsi-Kitsan Yayınları Ruhun sufice yorumu Bu röportaj 04 Ocak 2004tarihliAKŞAM Gazetesinde yayınlanmıştır. SitemizdeDr.Mustafa Merter 'inrüya Yorumu vegönül Uyandırma adlı ikie-kitabı yayınlanmaktadır.(yorumsuz) Mustafa Merter, insanların bakışlarında gördüğü "varamamışlığa", modern psikoterapiye uyarladığı Doğu bilgeliğiyle çözüm arıyor. Türk halkının maddi ve manevi iki dünya arasında sıkıştığını anlatıyor. Anne babaların tutumlarını derhal değiştirmeleri gerektiğini söylüyor. Psikolojinin "insanın aklı kaostur" mantığından uzak yaklaşımlar sergileyen Dr.Merter, ruh bilimine "kozmik lunapark", "Barbie bebek sendromu" gibi yeni terimler de kazandırıyor.

7 Bodrum'da mandalina bahçeleri içindeki 17 senelik muayenehanesini bırakıp İstanbul'a geldi. Amacı, kendi çalışmalarını tartışabileceği doktorlar bulmaktı. Dr.Mustafa Merter,Zürih Üniversitesi 'nde tamamladığı Psikiyatri ihtisasından sonra çalışmalarınıabraham Maslow* 'un "Transpersonal Psychology" alanına yöneltmiş. "Benötesi psikoloji" ismiyle Türkçe'ye uyarladığı yaklaşımı kendisinden dinledik. Nedir bu Benötesi psikoloji? - Bu psikoloji bireyler arası ilişkilerden çok,birey içi sistemidüzenler.benötesi psikoloji, öncelikle her insanın derinliklerinde genelde bilinen, güncel hayata yansıyan yönünden daha yüce bir yönün olduğuna inanır. Bu yüce yönümüzden kaynaklanan ilham, bizleri hep daha kusursuza doğru yönlendirir. Anlatılmak istenen bireysel insanın gelişme sürecinin ötesinde, bireysel insandan daha fazla muhteviyatı olan bir süreçtir.mükemmel hale doğru, başladığı yolculukta her birey kendi seçtiği bir yolda olabilir ve yol değiştirmekte özgürdür. Hacı hocaya gidenler:yönteminizde maneviyatçı bir tavır var. -Transpersonal Psychology üzerineisviçre 'de enstitü kuranrobert Frager birsufidir. Ama orada hinduizm vebudizm daha önde. Bu yaklaşıma ilgi duymaya başlamamla alan yeni bir boyut kazandı. Mevlana 'ya verdim kendimi. Kendi sentezimi yarattım. Bu alanın en önemli tavrı, hastayla doktorun empati kurabilmesi.eşduyum çok önemli, hastayı anlayabilmek çok önemli.abd 'de bir araştırma yapılıyor. Halkın yüzde 95'i tanrıya inanırken psikologların yüzde 20'si inanıyor. Bizim meslekte çoğu psikolog inançlara karşıdır. Hastalar içinde evlilik dışı ilişkiye girip bunun "günah" yönü yüzünden ruh sağlığı bozulanlar oluyor.bu insanların düşünce yapılarını anlamazsak nasıl yardımcı olacağız?işte bu yüzden hacıya hocaya giden çok insan var bu memlekette. Siz bu alana nasıl yöneldiniz? -Zürih 'tevaroluşçu psikoterapi üzerine çalışıyordum. Grup terapilerime katılanlar için bir şeyler yerine oturuyordu amaruhtaki dengeler sağlanamıyordu. Eksikliği giderebilmek adınabenötesi alana yöneldim. Çalıştığım hastanede doğu bilgeliğiyle tanışmış Thomas isimli bir bilim adamı vardı. Düşüncelerimi dinleyince bana meditasyon zamanımın geldiğini söyledi. Dozajı sürekli arttırdığımzen meditasyonu insanların gözlerinde gördüğümvaramamışlık hissini anlamamı sağladı. Sonra maneviyatçı anlayışın bizdeki versiyonlarını incelemeye başladım. Kafayı kazıtan insanlardan biri olmaktan kıl payı kurtulmuştum. Tasavvuf ruhtaki varamamışlığı nasıl çözüyor? - Tasavvufta "hal" vardır. Bu sözcükgeçici durumlar için kullanılır. Bir de "makam" vardır.hali sürekli yaşamak anlamına gelir. İnsanlar dünyadaalternatif spiritüel arayışlara giriyorlar.ben bunakozmik lunapark diyorum.türlü türlü felsefelere girip çıkıyorlar. Sonundazihinler iki alem arasında sıkışıp kalıyor. Bu tür kozmik arayışlara takılanların geleceklerinde tehlike var. Yaklaşımımtasavvuf u da esas alarak insanın psiko hijyeninin kirlenmesini engellemeye çalışıyor. Türkler'in derdi: Modern psikoloji bunun için yeterli değil mi? Yüzyıl bilimselliğin getirdiği sarhoşluklamaddeyi nasıl algılıyorsa ruhu da öyle anlayabileceğini düşünmüş. Psikolojinin babası Freud,insan ruhuna çok mekanik yaklaşır ve insan aklının kaos olduğunu düşünür. Kendisine peygamberlik atfeder. YahudiFreud'a tepki Hıristiyan dünyadan Jung'tan gelmiş.freud'un göremediği benlikten bahsetmiş. Ama kendisinin tanrı üstü konumlandırdığı söylemlerine rastlıyoruz.mesnevi 'de körlerin filleri tanımlaması istenir. Bacağına

8 dokunan kör, sütun gibi, kulağına dokunan yelken gibi tanımlamalarda bulunur.batı psikanalizi bütüne bakamadığı için kendini sorgulamaya çoktan başladı.transpersonal Psychoteraphy bunun bir sonucu. Her birey için onu anlayarak hastaya göre bir yöntem geliştirilir.ateiste bir ateist gibi işkolik bir insana onun anlayacağı tarzda,budist bir insana ise o felsefeyle yaklaşır. Türkler sizce ne tip buhranlar yaşıyor? - 18 senedir Türkiye'deyim.Avrupa ve Türkiye toplumlarında son 50 yılda patolojik bir kayma yaşandı.gelecek kaygısı yaşanıyor. Ama bunun herkesin iddia ettiği gibi ekonomik sıkıntılarla bir alakası yok.insan beyni uyaran bombardımanına tutuluyor. İstek ve arzular tamamen maddeye yönelik bir hale getirildi.sirinagar kentinde sandallarla evlerine giden insanlarla konuştum. Derdin ne demek olduğunu bilmiyorlar.istekler dizginlenmeli.an bilincinin farkına varmamız gerekiyor. Geniş çerçeveden bir çözüm öneriniz var mı? -Batıdaki metafizik gerilim Türkiye'ye de girecek. Şu anda vahşikapitalizm dönemini yaşıyoruz. Gençlik anne babaların ideallerini paylaşıyor. Reaktif tepkileri henüz başlamadı ama başlamak üzere. Genç ya o nefret ettiği dünyayı paylaşacak ya dakendini yok etmeye yönelecek. Batıda bu süreçuyuşturu cuya bağlanma olarak gözlendi.anne babalar tutumlarını değiştirmeli. Çocuklarına kendi dünyalarını yaratma fırsatı vermeli. Kişiliksiz cinsellik Yurtdışında bir hastam vardı. Kız, yaşlı bir kadın gördü mü uyarılıyor.acıma duygusu kızda cinsel uyarılmalara sebep oluyor. Kızın geçmişini sorguladık. 12 yaşında katıldığı sokak çetesinde arkadaşları tarafındanseksüel açıdan kullanılmış. Henüz daha kişilik gelişmeden cinsellik gelişmiş.küçük yaşta başlayan cinsellik birey ve toplum için çok sakıncalı. Almanya'da ergen üç kızdan biri kusuyor. Blumia hastalığı. Ben bunabarbie bebek sendromu diyorum.ince vücut ve çıplaklık gençliğe erdem gibi sunuldu. Bu bilinçler de gerilimi getiriyor. *Abraham Maslow'un Düşünen Beyinlere Hiç Okunmamış Yazılar II adlı e-kitabızda bulunan yazıları aşağıdadır (YoRuMsuz): 1- İLAHİ [Dini] DENEYİMLER YA DA AŞKIN BİLİNÇ DENEYİMLERİ 2-DORUK DENEYİMLERİN DİNSEL YÖNLERİ I.Bölüm 3-DORUK DENEYİMLERİN DİNSEL YÖNLERİ II.Bölüm Her derde deva şarkılar- Burçlar ve MüzikTerapi Türk müziği, hem ruhu dinlendiriyor hem de şifa dağıtıyor. Yüzyıllardır çok hastalığın tedavisinde kullanılan 'müzikle tedavi yöntemi' günümüz şarkılarına uyarlandı.abd 'de yaşayan bestekaryalçın Mıhçı, 'Şarkılar Böyle Söylenir' adlı kitabındaosmanlı 'nın 15'inci yüzyıldan bu yana çeşitli hastalıklar için müzikten nasıl faydalandığını anlattı. Ayrıca eserinde Türk müziğininruh sağlığı üzerindeki etkisinin makamlara,günün saatlerine, din ve ırklara göre değişim gösterdiğini bildirdi. Şimdiye kadar 500'ün üzerinde besteye imza atanmıhçı'ya göre, aynı metot yeni şarkılarla metropol insanının yaşadığı stresi de huzura dönüştürebilir.

9 Söylenenlere göre,bach vemozart müziğiev bitkilerine iyi geliyormuş. Pop ve disko ritminde olanlar ise olumsuz etkiler bırakıyormuş çiçekler üstünde. Peki,Türk musikisi nin etkileri denendi mi? Acaba denense sonuç ne olurdu? II.Beyazıd başlattı Müziğin tıp alanında kullanılması yeni değil, "notaların mucizevi özellikleri"osmanlı dönemine kadar dayanıyor. Bu konuda en ciddi adım, 1488 yılındaii.beyazıd döneminde atıldı. SultanII. Bayazıt 1484'de Edirne'de bir "DARÜŞ-ŞIFA" yapılmasını emretti. Mimarbaşı Hayrettin Ağa dört yılda külliyeyi tamamladı. Bu külliyenindarüş-şifa bolümü birtıp fakültesi veakıl hastalarının tedavi gördüğühastane bölümünden oluşuyordu. Kurum, bilimsel metotların yanı sıra, en etkili araç olaraktürk müziği makamları kullandı. Henüz Avrupa'nın ruhsal sorunları hastalık olarak görmediğı ve bu türden hastalara cinli, "ruhunu şeytana satmış" gibi horlayıcı yaklaştığı bir dönemde,edirne Darüş-şifa'sında akıl hastalıkları için çok yönlü ve ileri sayılacak iyileştirme yöntemleri uygulanıyordu. Bu yöntemler,ilaçla, meşkuliyetle,telkinle,su sesi vemüzikle tedaviydi. Kubbeli, büyükçe ve ortasında fıskiyeli havuzlarından akan su şırıltısının hiç eksik olmadığı odalarda " toplu tedavi yöntemi" uygulanır,evliya Çelebi 'nin anlattıklarına göre "haftada 3 gün, 10 kişilik musiki grubu hastalara deva, dertlilere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve def'i sevda" amacıylafasıl geçerlerdi. Gerçekten detürk musikisi makam ve ritm özellikleri açısından dinleyenler üzerinde rahatlatıcı bir etki bırakır. Rast, segah, nihavend gibi pek çok makamı,ney,tambur,kemençe gibi çalgılar, kudüm ün hoş tınısı apaçık birdinlendirici etki sağlar. Peşrevler,saz s eri, karlar, besteler, şarkılar hepdingin bir ruhhalinin, hülya dolu biriç huzuruna varışın hazırlayıcılarıdır. Makamlar ve örnekleri o Ruh ve beden sağlığı konusuna girmeden önce makamlarla ilgili örnekleri kısaca sıralarsak; o Buselikvenihavend makamı(örnek:gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun-Bir Akşam Son Defa Seni Görmeden-İçimde Özleyiş Gönlümde Sızı) o Uşşakmakamı(Örnek: Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine- Gözlerin Doğuyor Gecelerime- Yalnız Bırakıp Gitme Bu Akşam) o İsfahanmakamı(Örnek:Yarab Kime Feryad Edeyim-Sende mi Hala Esiri Zülfü) o Rastmakamı(Örnek:Eski dostlar, eski dostlar- Zeki Müren'den 'Yasemen' - Yemin Ettim Bir Kere Dönmem Bir Daha) Ruh ve beden sağlığı için...burçlarvemüzikterapi Astroloji, Organ Tesiri, Zaman bağlantısı, Tedavi Etkileri 1) RAST MAKAMI: Koç Burcu;Ateş tabiatlı, kuru-sıcak tabiatlı makam.gece yarısı ve seher zamanları etkilidir. Soğuk organlar olan kemik, beyin ve yağlara etkilidir.fazla uyumayı engeller. Düşük nabzın yükselmesine yardımcı olur. Özellikle çocuk bünyesinde nem hakim olduğu için; bu nedenle oluşan dengesizlikleri düzeltir.akıl hastalıklarına iyidir. Sarı safra bağlantılıdır. Erkek karakter gösterir. Gündüz, Salı günleri etkisi fazladır.oğlak burcu vesu ile ilişkilidir.tedavi değeri yüksek olan dört esas makamdan birisidir. Sefa, neşe, iç huzuru ve rahatlık verir. Felç illetine devadır. Başa ve göze

10 etkilidir. Kaslara tesiri vardır. En eski makamlardandır. Farsça doğru dosdoğru sağ ve gerçek demektir. Spazmı çözücü özelliği nedeniyle spastik ve otistik hastaların tedavisinde yararlıdır.mars gezegeni ile bağlantılıdır. 2) IRAK MAKAMI: Boğa Burcu;Venüsbağlantılıdır.Toprak tabiatlıdır.kuşluk ve ikindi vakti etkilidir. Kuru-soğuk karakterdedir. Kara safra ile ilişkilidir. Karakteri dişi olup, etkisicuma günü ve gecelerifazladır. Menenjit, beyin ve akıl hastalıklarına faydalıdır. Omuz, kol, sol kol ve ellere etkilidir. Başın üst tarafına etkisi belirtilmektedir. Lezzet verir, düşünme ve kavrama konusunda etkilidir. Korku gidericidir.saldırganlığı önleyici ve nevrotik hastaları tedavi edici etkisi vardır. Tarih olarak en az 7 asırlıktır.spiritüel tesiri görülür. Irak-ı Acem den gelmektedir. 3) ISFAHAN MAKAMI: İkizler Burcu (Yengeç Burcu); Havatabiatlı,ikindi ile yatsı arası etkilidir.su bağlantısı vardır. Soğuk ve nemlidir. Beyaz balgam ile ilgilidir. Dişi, gece karakterli,pazartesi bağlantılıdır. Soğuk tabiatlı olduğu gibi,ateşli hastalıklardan vücudu koruyucu özelliği vardır. Ense, boyun, omuzlar ve sol dirsek için etkilidir. Güven hissi, uyum sağlama, hareket yeteneği, zihin açıklığı, gönül yenileme, düzgünlük verme,zekayı açma ve hatıraları tazeleme özelliği vardır. En az yedi asırlık bir makamdır. 4) ZİREFKEND MAKAMI: Yengeç Burcu. Merkür; sutabiatlıdır.uyku vakti etkilidir. Sıcak- nemli özelliğe sahiptir. Kan, erkek ve gündüz bağlantıları vardır; günüçarşamba dır. Sırt, mafsal ağrılarına ve kulunca faydalıdır. Beyinle ilgili ağız çarpılmasına, kalp, ciğer, göğüs, kalça ve sağ omuza etkilidir. Meclisin neşesini arttırır, derin duygu hissi verir. Farsça döşek ( yatak) demektir.xiii. asırdan önceye aittir. 5) BÜZÜRK MAKAMI: Aslan Burcu. Ateş, Güneş.Soğuk ve sıcak-kuru tabiatlıdır. Fecirden kuşluk vaktine kadar etkili olmaktadır. Kara safra, dişi ve gecebağlantılı olup, Merkürgezegeni ve Çarşamba günü ile ilgilidir. Zihni temizler, vesvese ve korkuyu def eder. Fikre yön verir. Kulunç ve beyin hasarı ile ortaya çıkan şiddetli hastalıklara yararlıdır. Güç kazandırır. Boyun, boğaz, göğüs, ciğer ve kalp ve yan böğür (basen) için etkilidir. Farsça büyük demektir. Yedi-sekiz asırlık bir makamdır. 6) ZENGULE MAKAMI: Başak Burcu ( Terazi Burcu). Venüsetkisi.Toprak tabiatlı, sıcak ve nemli. Günbatımından sonra etkilidir.hava bağlantılıdır. Kan, erkek, gündüz vecuma günü ilişkisi vardır. Kalça eklemleri ve bacak içleri ile ilgisi bulunur. Kalp hastalıklarına, menenjit ve beyin hastalıklarına etkilidir. Beyin hastalıkları ve ruh hastalıklarının tedavisi için mide ve karaciğer ateşini yok eder. XIII. asırdan önce Hicaz makamından ayrılarak oluşmuştur.hayal ve sırlar telkin eder, uyku verir masal duygusu verir. Farsça çıngırak, def pulu, zil demektir. İran mitolojisinde bir Türk kahramanın adıdır. 7) REHAVİ MAKAMI: Terazi Burcu. Rüzgartabiatlı. Sıcak ve kuru.seher zamanı ve ikindiyle yatsı arası etkilidir.aslan Burcu,Güneş vepazar günüyle ilgilidir. Nemli ve kuru, sarı safra, erkek, sağ omuz, baş ağrıları, burun kanamaları, ağız çarpıklığı ve balgamdan gelen hastalıklara, akıl hastalarına faydalıdır. Doğuma yardımcı olur. Göğüs, mide ve yan böğür (basen) için faydalıdır.sonsuzluk ve yer çekiminden kurtulma duygusu verir. Urfalı; Urfaya ait demektir. X.Yüzyıldan önceye giden bir geçmişi vardır. İbn-i Sina ve Evliya Çelebi de bahsi çok geçer. SonralarıRast makamı, Rehavi makamının yerini almıştır. Diğer adıruh avi dir. 8) HÜSEYNİ MAKAMI: Akrep Burcu ( Kova Burcu). Sutabiatlıdır.Satürn etkilidir. Nemli ve sıcak. Sabah ve gün ağarırken etkilidir.sabah- öğlen arası etkisi fazladır.cumartesi özel gündür. Güzellik, iyilik, sessizlik, rahatlık verir ve ferahlatıcı özelliği vardır. Karaciğer, kalp ve ruhların iltihabını söndürür ve yok eder. Mide hararetini giderici özelliği vardır. Büyük erkeklerde görülen gizli ateşli nöbeti ve günde bir

11 kere gelen ateşli nöbetin giderilmesinde faydalıdır. Sol omuza etkilidir. Sıtma hastalığına iyidir.barış duygusu verir. İç organlara etkilidir. Tabiat ile birleştirir. İçindeki,gizli pentatonik yapı sebebiyle, kendine güven ve kararlılık duygusu verir; bundan dolayıotistik ve spastik hastalara faydalıdır. En eski makamlardan biridir. En az altı asırlıktır. Mert bir ifadesi vardır. Kalp, karaciğer ve mide için faydalıdır. Küçük sevgili ve Hüseyin ile ilgili demektir. 9) HİCAZ MAKAMI: Yay Burcu. Ateştabiatlı. Sıcak özellik gösterir.jüpiter bağlantılıdır.yatsıdan sabaha kadar olan zamanda etkisi fazladır. Kuru- soğuk nedenli hastalıklar için faydalıdır. Kemiklere, beyne ve çocuk hastalıklarına tedavi edici etkisi vardır. Üro-genital sisteme ve böbreklere etki gücü fazladır. Alçakgönüllülük duygusu verir. Düşük nabız atımını yükseltir ve göğüs bölgesi diğer önemli etki alanıdır. En eski makamlardandır. Zengüle ve Zirgüle makamları ile yakınlık gösterir. Adını Arabistan daki Hicaz bölgesinden almıştır. 10) BUSELİK MAKAMI(bkz:Nihavent makamı) 11) NIHAVEND MAKAMI: Oğlak Burcu (Yay Burcu). Satürn, Jüpiter. Toprak- Ateştabiatlı. Sıcak-kuru yapıdadır. Öğleden sonra (ikindi ) zamanı etkisi fazladır. Sarı safra, gündüz ve erkek bağlantılıdır. Kan dolaşımı, karın bölgesi, kalça, uyluk ve bacak bölgelerine etkilidir. Kulunç, bel ağrısı ve tansiyon rahatsızlıklarına faydalıdır. Kuvvet ve barış duygusu verir.akıl hastalıklarına etkili olduğu konusunda önemli bilgiler vardır. En eski makamlardandır.ebu-selik kelimesinden geldiği söylenmektedir (Güzel yazma ve söyleme yeteneği). 12) NEVA MAKAMI: Kova Burcu (Oğlak Burcu); Satürn. Havatabiatlı, kuru-soğuk özellik gösterir. Kara safra bağlantılıdır. Dişi özellik gösterir.gece ve kuşluktan ikindiye kadar olan zamanda etkisi fazladır. Göğsün sağ tarafına, böbreklere, omurilik, kalça ve uyluk bölgelerine etkisi vardır.üzüntüyü giderir ve lezzet verir. Gönül okşayan makam adıyla bilinir.kötü fikirleri kovduğu, cesaret ve yiğitlik verdiği, gönül sevinci oluşturduğu ileri sürülür. Kuvvet ve kahramanlık duyguları meydana getirir. Akıl hastalıklarının tedavisinde faydalıdır. En eski makamlardandır. Buluğ çağındaki kız çocuklarının kadın hastalıklarına tedavi etkisi vardır. Ses, seda, makam ve ahenk demektir. 13) UŞŞAK MAKAMI: Balık Burcu. Sutabiatlı. Soğuk-nemli.Jüpiter.Fecirden kuşluk vaktine kadar vegünbatımında etkisi fazladır. Beyaz balgam, gece ve dişi bağlantılı olup;perşembe günü özellik gösterir. Kalp, ayak rahatsızlıkları, nikriz (damla) ağrılarına faydalıdır. Gülme, sevinç, kuvvet ve kahramanlık duyguları verir. Çocukların bütün organlarını etkileyen kuru ve sıcak yellerde ve büyük erkeklerde görülen ayak ağrılarına faydalıdır. Derin aşk ve mistik duyguların ifade vasıtasıdır. En eski makamlardandır. Aşıklar demektir.uyku ve istirahat için faydalıdır, gevşeme hissi verir. 14) ACEMAŞİRAN MAKAMI: Ateştabiatlıdır. Kuru-sıcak makamdır.fecirden kuşluk vaktine kadar etkilidir. Kemiklere ve beyne etkilidir. Vücutta yağ dengesine yardım eder.yaratıcılık duygusu ve ilham verir. Durgun düşünce ve duyguları canlandırır. Hanımlarda doğumu kolaylaştırır. Anne karnındaki çocuğun yanlış duruşlarının düzelmesine yardım eder. Ağrı giderici ve spazm çözücü özelliği vardır. Lezzet verir, gevşemeye yardımcı olur. En eski şed makamlardandır. 15) SEGAH MAKAMI:Su vetoprak tabiatlıdır. Soğuk makamdır.kuşluktan ikindiye kadar olan zamanda etkilidir. Hararetten meydana gelen şişmanlık, uykusuzluk, yüksek nabız, kalp, ciğer ve kas rahatsızlıklarına faydalıdır.beyin nöronlarına etkisi vardır.mistik duygular oluşturur.xiv. Yüzyıldan eskidir. 16) PENTATONİK MELODİLER:Pentatonik müzik, Asya kökenli Türk musikisinin en önemli ve karakteristik özelliğidir. Bir gam içindeki 7 sesten ikisinin azalması ile, 3 adet tam ve 2 adet 1,5 sesten

12 olmak üzere 5 sesten oluşmuştur. Kendine güven ve kararlılık verir,rahatlık sağlar. Çocuklara, 9-10 yaşına kadar sadece pentatonik müzik dinletilmesi tavsiye edilmektedir. Bir büyük sürecin ve birikimin ürünü olan musikimize bir de bu yönüyle bakmalı ve bir kez de bu yönüyle dinlemeliyiz. Derleyen:Ferid Hakkı Kaynakça:gulizk.com/aksam.com.tr/kalan.com 25.Mektup Soran: Aynıboyut içinde ve aynı zaman/mekan şartları içinde görme, duyma kapasitesi fazla ve gelişmiş olan, diğerinegöre farklı bilgilere sahip olacak ve onun hayata bakışı, olayları değerlendirmesi de farklı olacaktır. Verdiğiniz örnekteki gibi bilim bazı olayları önceden çeşitli yollarla tahmin etmede, ya da olayların gelişme mantığından hareketle KANUNLAR tesbit etmede, böylelikle içinde yaşadığımız sistemi kısmi de olsa çözerek, olmadan olacakları görebilmekte. Daha geniş alanı görenin diğerlerine tesbitlerini ulaştırması, bilimsel yollardan hareketle doğal olayların kanunlarını tesbit ederek uyarmaları, ya da telepati ile aynı zaman mekan içindekilerin iletişime geçmeleri gibi yollarla kendi zamanımız içinde bir nevi yolculuk yapılmada. ANiçinde bunlar olurken, bazıları tarafından izah edilemeyen yollarlageçmişten haber verme olayı var Araştırmacılar geçmişte yaşamış insanların yaydıklarıbeyin dalgalarınısesli görüntülü olarak deşifre çalışmaları bilimsel anlamda yapılmakta...an içindeki tesbitlerin bir anlam ifade etmesi için duyanların İNANMALARI gerekir... Bilime inanmak, haberi verene inanmak İnanılmayan bilgi, bilim, o kişiler için bir şey ifade etmeyeceği için sonuç vermeyecektir. İçinde bulunduğumuztitreşim alanından hareketle farklı alanlara gidilebilir mi? İletişime geçilebilir mi...? Bize görealt ya da üst boyut ta neler var? Bizle ilgisi ne...?" Güneş Davenport:Selam... Alt/üst... her boyutta aslında sadece biz varız. Kişi neye inanıyorsa onu projekte ediyor.her boyutta yaşadığı sadecekendi düşünce/ duygu kalıplarının yarattığı bir realite...atheist olan, bu inancını sorgulamadığı sürece, bunu besleyen deneyimleri kendine çekiyor - gitgide daha ve daha çok inanıyor, inançsızlığına.inanan ise, inancını güçlendiren olayların içinde buluyor kendini.kişi inancının tezahürünü mutlaka yaşıyor ve her yaşanan bir ispat niteliğinde mevcut inanç kalıbını destekliyor... İşte bu yüzdendir ki, herkes kendi inandığının TEK doğru olduğuna emin... Ve haklı, çünkü onun bulunduğu noktada gerçekten de TEK doğru onun inandığı...

Yaşam Pozitif. Yeşim Pozitif. Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü

Yaşam Pozitif. Yeşim Pozitif. Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü Yaşam Pozitif Yeşim Pozitif Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü 1 Bu kitap okuyanların pozitif düşünce ile ilgili bilgileri alıp kendi hayatlarına uyarlamaları amacıyla onlarca insanın emeği ile oluştu. E-Kitap

Detaylı

Değerli Esenlerliler

Değerli Esenlerliler Değerli Esenlerliler Sadece fiziki bir kavram olmanın ötesinde sosyal ve kültürel hizmetleri de içerecek şekilde genişleyen yerel yönetim kavramı kentlinin kültürel ve sosyal alanlarda bir şeyler yapabilir

Detaylı

Sunu. Dikkat: Bu e-kitapçığı görüntü ayarınızı %100 e ayarlayarak okumanız tavsiye edilir.

Sunu. Dikkat: Bu e-kitapçığı görüntü ayarınızı %100 e ayarlayarak okumanız tavsiye edilir. Dikkat: Bu e-kitapçığı görüntü ayarınızı %100 e ayarlayarak okumanız tavsiye edilir. Sunu "The Secret", tarihte ilk kez tüm dünyaya açıklanan ve insanlığın yeni bir döneme girişini simgeleyen "Gizli Yasa"

Detaylı

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi Yayını Yıl: 2013 -Sayı: 11 YAŞAMAYA DAiR Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela, yani, yaşamanın

Detaylı

Bizim Dergi Ocak 2007 Sayı 5

Bizim Dergi Ocak 2007 Sayı 5 Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2007 Sayı 5 Bizim Dergi yaşında 2 İsviçre Türk Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adına Başkanı Fatma JÄGGLI +41 78 773 4469 Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı

Detaylı

haziran 2012 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Edouard Manet

haziran 2012 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Edouard Manet haziran 2012 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Edouard Manet 2 martı* mart 2012 martı* martı* haziran 2012 yasemin ne der Martı Gözünle

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

Editörden. Dr. Faruk Görgülü

Editörden. Dr. Faruk Görgülü Allah a ve Rasûlüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." Enfâl Suresi, 46. Editörden Gençlik,

Detaylı

Diyabetten Güzellik Yaratmak: Kamp Yazıları Prof. Dr. Şükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı

Diyabetten Güzellik Yaratmak: Kamp Yazıları Prof. Dr. Şükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Diyabetten Güzellik Yaratmak: Kamp Yazıları Prof. Dr. Şükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı DİYABETLİ ÇOCUKLARLA BEŞ GÜN: Ne düşünüyorlar? Nasıl yaşıyorlar?

Detaylı

Rabbi Froman ve Barışa Adanan Bir Ömür Nurgül Demirdöven

Rabbi Froman ve Barışa Adanan Bir Ömür Nurgül Demirdöven Anadolu Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni Sayı 35 Nisan 2013 Ücretsizdir Rabbi Froman ve Barışa Adanan Bir Ömür Nurgül Demirdöven Rabbi Menachem Froman (1945-4 Mart 2013) hayatını İsrailli Yahudi

Detaylı

İç Barışı için Adımlar

İç Barışı için Adımlar İç Barışı için Adımlar Bu söyleşi, huzuru arayan herkese Barış Hacısı tarafından sevgiyle adanmıştır. İç Barışı için Adımlar (KPFK Radyosunda için yapılan bbir konuşmasından, Los Angeles) Özet o Dört Hazırlık

Detaylı

Aralık 2012. Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Edgar Degas

Aralık 2012. Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Edgar Degas Aralık 2012 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Edgar Degas martı* aralık 2012 2 yasemin ne der Hayal et, gerçek olsun yazarım kitabımı imzalarken

Detaylı

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin Not: Saklı Kütüphanedeki e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Sevdiğiniz yazarların zarar görmesini istemiyorsanız lütfen

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

10 Etkinlikler 14 Yeni yıla girerken 16 Pozitif yaşam. 24 TİSK Sosyal Sorumluluk ödülleri. 26 Anksiyete nedir? 28 Yaşını yaşlı yaşama

10 Etkinlikler 14 Yeni yıla girerken 16 Pozitif yaşam. 24 TİSK Sosyal Sorumluluk ödülleri. 26 Anksiyete nedir? 28 Yaşını yaşlı yaşama edaktüel içindekiler Yıl 3 Sayı 13 Kasım - Aralık 2014 İmtiyaz Sahibi EDAK Adına Ecz. Emre Bacanak emre.bacanak@edak.org.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ecz. Ayşem Jale Kıhtır jale.kihtir@edak.org.tr Yayın

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

Editörün Not Defterinden

Editörün Not Defterinden Editörün Not Defterinden Yrd.Doç.Dr. Hacer Erar Bir çocukluk arkadaşıma Eğlenceli Cemal, Bilim den söz ettiğimde, Anlattığın kadarıyla lunapark baştan sona fizik. Eğlence ve bilim benim için asla yan yana

Detaylı

Bu sayımızda neler var

Bu sayımızda neler var Bu sayımızda neler var 22 7. Bilgiçağı Matematik Olimpiyatları ödülleri 06-08 Akademisyenlerle buluşma 10-19 Sınıflarımızdan haberler 40-41 Değerler eğitimi 34-35 Kopya baba istemiyorum 20 Bilgiçağı nda

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012 Bir İnci SAĞLIK-SEN- 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 14 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin MEMİŞ Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Abdülaziz ASLAN Genel

Detaylı

Davetlisiniz... Konseri

Davetlisiniz... Konseri Davetlisiniz... 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü nü muhteşem bir organizasyonla kutluyoruz. Tüm gün açık havada çocuklu ailelere de uygun etkinliklerin ardından akşam Seksendört konserine tüm üyelerimiz

Detaylı

Eylül 2012. Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Hannah Höch

Eylül 2012. Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Hannah Höch Eylül 2012 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Hannah Höch 2 ağustos 2012 yasemin ne der Martı 22.sayısı ile elinizin altında. Her ay binlerce

Detaylı

Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Edvard Munch

Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Edvard Munch Ocak 2013 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. 1 Edvard Munch Gelişen Düşünceler Bir Çağın Sonu Mu Gerçekten? Yasemin Sungur Bunu anlamak

Detaylı

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Temmuz 2007 Sayı 7

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Temmuz 2007 Sayı 7 Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır Bizim Dergi 2 İsviçre Türk Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adına Başkanı Fatma JÄGGLI +41 78 773 4469 Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Sorumlusu Gülter

Detaylı

Her yeni sayıya dergimizin ilk sayısını tasarlıyormuşçasına bir heyecanla

Her yeni sayıya dergimizin ilk sayısını tasarlıyormuşçasına bir heyecanla EDİTÖR AHMET KÖSEOĞLU Heyecan ve Sevginin Emeğe Dönüştüğü Yer, KOMEK Her yeni sayıya dergimizin ilk sayısını tasarlıyormuşçasına bir heyecanla başlamanın verdiği hazzın, cümlelere döküldüğü bir dergi ile

Detaylı

76 Atatürk Köşesi 80 Ziyaretler ve Etkinlikler 84 Dijital Fotoğrafçılık 90 Beraber

76 Atatürk Köşesi 80 Ziyaretler ve Etkinlikler 84 Dijital Fotoğrafçılık 90 Beraber İÇİNDEKİLER 14 üncü Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Serdar DÜLGER in Veda Mesajı 6 15 inci Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hasan UŞAKLIOĞLU nun Katılış Mesajı 8 Komuta Değişimi 9 Yakın Batıda Kayıp

Detaylı

SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR

SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR Anabilim Eğitim Kurumları ücretsiz yayınıdır. NİSAN 2015 SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR TÜMAY ÖZOKUR: SEVGİSİZ HER ŞEYE HAYIR N. ÖYKÜ İYİGÜN: ÖĞRENMENİN VE ÖĞRETMENİN

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hasan Tomuk / Sohbet Odası İbrahim Akkurt / Sohbet Odası Gül Baksu/ İçimizden Biri Şehremaneti 3 Nisan 1930

Detaylı

YENİ YAŞAMINIZ. L. Jeter Walker. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır

YENİ YAŞAMINIZ. L. Jeter Walker. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır YENİ YAŞAMINIZ L. Jeter Walker ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.:

Detaylı

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2009 Sayı 13. Mutlu Yıllar. Çubuk - Ankara

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2009 Sayı 13. Mutlu Yıllar. Çubuk - Ankara Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır 2009 Mutlu Yıllar Çubuk - Ankara Bizim Dergi 2 Değerli Okuyucular, Sevgili Üyelerimiz... Yazıma başlarken hepinizin yeni yılını kutluyor, 2009 yılının size sağlık, uyum,

Detaylı