Başkan:I{.ongra Gel önemlidir. Eşbaşkanlık Öne)nli. Eşbaşkanlık~hem ilkeli hem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başkan:I{.ongra Gel önemlidir. Eşbaşkanlık Öne)nli. Eşbaşkanlık~hem ilkeli hem"

Transkript

1 ÖNDER APO'NUN 5. HEYETLE YAPTIGI GÖRÜŞMENiN NOTLARI Heyet: Başkanım nasılsınız? Başkan: Ben iyiyi m, gördüğünüz gibi. Heyet: Başkanım iyi görünüyorsunuz Başkan:Her... zaman iyiyi m, iyi olacağız. Bu sefer vaktimiz çok sınırlı, upa'ya gittiniz.lenimlerinizi snırım aktanınlarınız olacak. alacağım. Mektubu okudum. KaEdil'e siz gittiniz dönerek)si'!. de Sayl!lS.(P'ye Heyet: Talimatmiz üzerine hem mektubu verdik hem aktanmlanmızı yaptık, hem de herkesi ayrı ayrı izledım ve imkanlar elverdiğince tek tek de konuştum. Öncelikle mektupta da okurnuşsunuzdur. Kandil'den bir heyetin sizinle doğrudan görüşmesini önemli buluyorlar. Bunu iki açıdan istiyorlar, birincisi size olan özlemleri, ikincisi gerilla uzerınde yaratacağı olumlu etkiden dolayı. Başkan:Peki orada duralım. Bunu heyetle görüştüm. Zaten biliyorsunuz benim de bu yönde bir talebim ve I"Q.utabakatım vardı. Buna devlet kararı gerekli, görüntülü olmaz, sanalolmaz. Birinci aşama bittikten sonra bu meclis çağrısı olacak dedik ya. '[alep doğru ama zamanlama erken. Şimdi olmaz. Ikinci aşamada bunlar olacak zaten. Kadınları gördünüz mü? Kadınlar ne kadar yetkinler? [S'ye dönerek) Sen ayrıca görüştün mü? Heyet: Sayın Başkanım. sizin öneriniz üzerine kadınlarla ayn görüşecektim zaten. Ama C. arkadaş, kadınlarla bir görüşme yapmam ın ve onlara izlenimlerirnizi aktanp, sorularını cevaplamamızın iyi olacağını önerdi. Zaten R. ve S. arkadaşlar da biri genişletilmiş katılımlı diğeri dar olmak üzere iki toplantı yapmamızın yerinde olacağını söyleyince; bu görüşmeleri gerçekleştirdik. Onların alanına gittik. Başkan:Onlann ayrı karargahı mı var? Heyet: Ayrı dağları bile var. Başkan:(Gülerek) Çok iyi, çok iyi... Peki, gözlemin omuzlaması gerektiği tespitimden hareketle ne? Benim gözlemin ne? demokratik siyaseti esas olarak kadınların Heyet: Öncelikle bir hususu unutmamam gerekiyor. P. arkadaşın zorunlu Avrupa'ya gidişinden dolayı olmamasını eleştirdiler. Yerinde bir eletiriydi. Bundan sonra lli.m gidişierimize katılımı için daha davranacağız. O bir zorunluluktu. Başkan:(Pye Be durumda dönerek) Evet siz de gitmelisiniz; kadınlar"! bundan sonraki gidişlerde olmalısmız. ekipte özerıli (S 'ye döijerek)izlenimin ne? Heyet: Sayın Başkamm.. kadınlarla olan toplantıya sizin 'büyük siyasal düşünceyi örgütleyememek. bu bizim yeni hastalığımız' tespitinizle başladım. ç. la mücadelesinin bir ölürnkalım ara\ığınd.üdüğünüı bun.!:!._kadınların en üst düzeyde birçok e ca ele etme,aynı anaa savaşmak zorunluluğunun kadın Üzerindeki yetkınlı:ş... _. i anlattıktan sonra, yeni oneme dair beklentilerini de en ye. bir şe i e u rarmsetlrktei1 dolayı en çok ka ınlaı=aarıt:ıekiealğinizi belirttim. Dar toplantıda yer alan kadın arkadaşlardan ikisi hariç. diğerlerinin tümü sizinle tanışan, birlikte çalışan. sizin eğitiminizden geçmiş kadınlardan oluştuğunu anladım. Bir şey itiraf etmem erekirse, erkeklerden daha iyi anladıklarını ve daha yaratıcı sorular sorduklarını gozlemledim. ize olan bağlılıklarını yeni geliştirdiğiniz süreci tam olarak anlamaya çalışmakta gösterdiklerini, buna büyük bir ciddiyetle yaklaştıklarını gordül)1. Iki B. ile de görüştüm. BD. ile de Şehitliğe gittik. Bence her görev ve sorumluluğu etkili bir şekilde alabilecek kararlılık ve yetkinlik içerisindedirler. Sizi çok özlemişler. Heyet: Başkanım KJB bl'na bir mektup göndermiş. Başkan.Evet, Kendi sistemlerini anlatmışlar. isterseniz aktarayım. sizi dinliyorum. Heyet: Öncelikle özel selam, saygı ve bağlılık sözleri var. K B bir atı ör ütü. 4 bile enden olu u Ol'. P VJA STAR, Genç Kadın. 7 kişilik koordinasyonu var. KC\( Yürütme Konseyi Başkanlığı'nda yer alan 2 kadın ayn zamanda KıB'de de yer alıyor. PKK Koordinatörlüğü"'ndeki 3 kişiden r: kadın. 5 kişilik HPG Komutanlığı'nda 2 kadın var. Öngördüğünüz eşbaşkanlık sistemi için hazırlıkları olacak. İsimlerini bildiğim BH, BE. BS, RS, FD(KF), LV, BD, SP, PT, SA, Z, HM. Hepsi her türlü göreve hazır olduklarını ifade etmişler. Başkan:Evet... J::!.eski rkadaşlar =örüşmenizi istiyorum. Heyet: Tamam Başkarum. görüşürüm. sanınnı.hepsine özel selamlarımı iletirsiuiz. Başkan:I{.ongra Gel önemlidir. Eşbaşkanlık Öne)nli. Eşbaşkanlıkhem ilkeli hem için.de ı.wnsey olmaz. KCK ayrı, benuuönerdiğjrn diyelim ki genel başkanlık kendisine 23 tane yardımcı ata abillr. Bunu 23 a Iıma bile yapabilir. Tıpkı için kendisine yardımcılar atayabilir. Genel başkanlık konseyi de. ışı alabillrler. Heyet: Başkanım birde fotoğrafınız olsa iyi olur. Sizin bir görüntünüz Başkan.Bunu hiç tartışmadım. Bütün cezaevlerinde çekiliyor ambargo kınlacak Sorumluluğum artacaksa, bu olacak. [P'ye dönerek) Avrupa izlenimlerinizi alabilirim. hepsiyle tek tek...:;r de faydalıdır. KCK'ye gelince konseii. kol.ıseyi ayrı olmalıdır. KCK başkanı. başbakan ve bakanlar!!ibi. H r alan ç o anı i. ii an a iki görev birden....;,9 dışarıya yansirsa aslında. Gidince iyi olur. Yalnız bana uygulanıyor. Eriteresan. Bu

2 Heyet: Başkanım,S arkadaşlar katıldılar Nisan'da Avrupa'ya gittim. Burada sizinle yaptığımız görüşmeleri toplantıya. SK Almanya'da bir toplantısı olduğu için katılamadı. aktardım. RK, ZA, MA ve S Başkan.Snasıl, çalışıyor mu? Heyet: Evet Başkanım. çalışıyor. Başkan:M.A hangisiydi? Heyet: Ailesiyle birlikte katılmış. Başkan:Ha evet, hatırladım.nasıl, çalışıyor mu? Heyet: Evet çalışıyor Başkanım. Hepsinin özel selamları var. Bazı kaygıları var. Akıl İnsanlar Komisyonu kurulurken bizimle çok ortaklaşılmadığını, ayrıca 2. aşamaya geçiş sizin konumunuz düzeltilmeden olmamalı diyorlar.aynca koruculuk meselesinin de önemli olduğunu söylediler;... Avrupa dan bir göci yete ih var mı' diye sormamı istediler. Konferans hazırlıklarına da hemen başlayacaklarını ifadeettiler:. Başkan:Yabancı heyet, koruculuk ve benim hepsine teker teker selamlarımı soylersıniz. Heyet: Avrupa'da Başkan:Sizde koşullarım ayrıca TV katıldım. Bu aradnı1çe, hepsine selamlarımı iletin. Kendilerini 2. aşamaya geçerken konuşulacak Sterk, Ronahi ve Newroz TV çalışanlarının geliştirsinler, ve çözülecek, Siz de özel selamlan vardı. Yaratıcı oısuiar. Bir Ş. vardı. Heyet: NŞ mi,başkanım? Başkan.Evet doğru.ne yapıyor? Durumu nasıl, çalışıyor mu, sağlığı nasıl? İki çocuğu da şehit düştü sanırım, Heyet: Evet Başkanım. sağlıyor. Paris'te yaşıyor. iki oğlu da şehit. Kızıyla birlikte Başkan:Çok üzüldüm, Özel selamlarımı söyleyin. Kızı çalışmalara çocuktan birisi kalrnalıydı. Demek ki sağlayamadılar. kalıyor. Sağlığı iyi değil. Kısmi katılım katılmalı. Kafası çalışan biri diye hatırlıyorum. iki ileride buraya gelebilecek heyetler(i;kandil heyeti. [).kademisyenlerinde aralarında bulunduğu bir danışma kurulu oluşturacağrrn.onlar gelip Akil insanlar gelecekyalnız bu kurulun bir başkanının olması gerekir. Bölgelerin başkanları var ama hepsinin bir başkanı olmalı. 4 Parlamentoda yeni kurulan komisyonun üyeleri. 5Sivil toplum. emedya. 7 AB bünyesinden birileri. BGeniş aile ve dostlar. 9Bu dörtlü konferansın temsilcileri. 10Güney heyeti. eyet: Kürt isminin ana asada e mesinin önemi, referandum ile bağlantısı ve AKP'nin Türk millet! kavramını yeniden gu eme getirmesi karşısında Kürt halkında oluşan tepki bir arada düşünüldüğünde, Kandil'in bu talebinin gerçek hayatta önemli bir karşılığı var. Siz de okumuş almalısınız, bu ciddidir ve önemlidir. Gerek Kandil'de. gerek halkta gözlemlerimiz bunun büyük bir ağırlık noktası oluşturduğu şeklindedir. Başkan:İkinci a amada bunlar hep konuşulacak. Nasıl ki vücutta bel kemiği olmadan olmazsa bu.. ıayasada olmazsa olmaz. Aksi ta ır na asası olur. Ama bunun yolunu, yöntemini ve zamanlamasını bulacağız. 'Demokratık siyaset böyle olacak. Demokratik hlkuk ve anayasayla olacak. Heyet: Kandil'de de bu konuyu konuştuk ben iki bilgilendirme yapacağım: Birincisi Türkiye konferansı ile ilgili. HDJ('nin kuruluş aşamasında ve gelinen noktada yaşadığımız eksiklikleri de giderebilecek bir imkan olarak yaklaşıyoruz aynı zamanda bu konferansa. Bu bağlamda ÖDP çevreleri, Halkevleri gibi HDK dışı kurumları da etkili bir katılım için sürece dahil edeceğiz. Bu sizin önerdiğiniz perspektife de çok uygun düşmektedir. C. arkadaş, O.M'ye özel selamlarını. dostluk dileklerini ve önerilerini götürmemi istedi. C arkadaş, A. arkadaş da sizin gibi Türkiye Solu konusunda titiz ve duyarlılar. Bana önerdikleri şeyler ışığında O.ile bir telefon görüşmesi yaptım. Daha sonra İzmir'e ziyaretine gideceğim. Sürece katabileceğimizi hissettim. Edindiğim izlerum bu. Sizin de zaten selamıtuz vardı ilettim. da size selamlarını ve sağlık dileklerini gönderdi. Görüşeceğiz. İkincisi sürece eleştirel yaklaşanları da sürecin içine katmak ve doğru bir enerjiye dönüştürmek için bu konferansa çağrıcı yapmak, etkin katılımlarını sağlamak, eleştirilerini tahammülle ve olgunlukla karşılayıp süreci yıpratmalarının önüne geçmek, sürece dair önerilerine de sağlam bir özgüvenle yaklaşmak giblbirtutum belirledik Bu doğrultuda çalışıyoruz. Mayıs sonu gibi konferansı yapmayı planlıyoruz. \ Başkan:Çok doğru yaprnrşsınız. Fakat şunları da söylemeliydin. Apo sizinle birlikte hareket etmek istiyor. Ankara. konferansı tarihidir. Siyasetin temelini atacağız. Devlet Mustafa Suphilere yaptığını yapamayacak. Silahlar susacak, demokratik siyaset konuşacak, icra edilecek. Bu II Başbakan söyledi. Geri dönemez. Dönerse isyan çıkacak, kıyamet opacak.chp'nin durumu ortada. Türkiye Solu için tl ır ırsat. Uç blok var; AK? bir blok, MHPCHP bir blok, emel<çilersosyahstler bir blok Bunu hedefleyin, biçimlendirin. Heyetle görüştüm, sololmadan bu i olmaz. Onlar cl i a o muş urum a ar. ani on arın guven ıgım e en urada düşünüyorum, ben sağlıyonım. Bu ne demek; artık sola komplo yapılmayacak demek. Çünkü Sinop'ta size yapılanlar da bir yönüyle devlet komplosuydu. içinde devlet olmadan böyle bir şey yapılabilir mi'? Aynı şey Madımak için de geçerli. [S'ye dônerekjşes: orada ölseydın yazık olmaz mıydı? Sol bu kadar ölüyer ve ben artık bunların güvenliğini sağlamak için bu kadar çalışıyorum. Heyet: ikinci bir konferans aktarırrum Güney'le ilgili olacak. NH. ile görüştük. Kandil'in de görüşmeleri olmuş. Öncelikle sizi Kürdistan hükümeti adına resmi olarak selamladı. Bu konferansın yeri ve zamanının geldiğini söyledi. BU konferansa hazırlık için ortak bir komisyon oluşturulmasını önerdi. Hewlet'de YK temsiliyeti olarak da Kürdistan Parlamento Başkanı Sayın B'yi ziyaret ettik. Selamlarınızı llettik. Onun da size Kürdistan Parlamentosu adına selamları var. Birkaç önerisi var: Bütün BDP'li vekilleri resmi olarak Kürdistan Parlamentosu'na davet etmek 2 'f

3 ve orada bu süreci selamlamak istiyorlar. Aynca Kürdistan Parlamentosu'ndan oluşacak bir karma parlamenter heyetinin de Türkiye'ye gelip BDP'nin davetlist olarak sürece güç vermek adına temas ve girişimlerde bulunmak istiyorlar. Ve aslında bunda geç kaldıklarını itiraf ediyorlar. Oradaki konferans hazırlığı sanırım çok etkili ve verimli yürüyecek. Başkan:Onların hükümetini. parlamentosunu eskiden çok eleştirdim. Komplo kırılırsa onların da üzerindeki komplo kırılır. Tarihi gelişmeyi onlarla yaşamak istiyorum. Misakı Milli bozuldu biliyorsun. Benim buna yüklediğim yeni anlamı anlamıyorlar. Bir emperyal hadise gibi bakmıyorum, Misakı Milli'ye demokratik ulus modelinde yaklaşıyorum. Benim S. kitabımda anlattığım gibi.onu herkes yeniden okumalı. Gençler. sizin kadın meclisiniz. {P'yi kastederekjsetı, hepiniz okumalısınız. Bir değil iki defa okumalısınız. Ayrıca Goran Hareketi'nden N'ye özel selamımı götürün. KDP, YNK aslında iyidirler.konferans onların statüsünü geliştirecek.ben onları da, tüm Ortadoğu halklarını da düşünüyorum. Hepsine selamlar. Heyet: Kandil'de Gençlik yapılanmasıyla da görüştük (Gü/erek) Ayrıca dağları var mıydı bilmiyorum. yapacaklar. Yeni süreçle ilgili önereceğimiz bir perspektif ve mesajınızı bekliyorlar. Başkan:Gençlik bu sürecin öncüsüdür. motor gücüdür. Onları selamlıyorum, kongrelerini selamlıyonım. okusunlar. Diğerlerine söylediğim onlar için de geçerlidir. Siz bu çerçevede genişlerebilirsiniz. Kongrelerini S, kitabımı Heyet: Sizin Suriye hakkındaki serzenişlerinizi Kandil'le paytaştık. Ta Tunus bahan başladığında meselenin Suriye'ye ve tüm Ortadoğu'ya olası yansımalarını hesapladıklarını, onunla eş zamanlı bir pratik geliştirdiklerini: sizin demokratik özerklik perspektifi temelli yaklaşımınızı hiç elden bırakmadıklannı, alan özgünlüğü bahsinde çok başarılı yürüdüklerini, şu anda 10 bine yakın bir gücün orada bulunduğunu, bunun çok kısa bir zaman içerisinde 20 binli rakamlara doğru evirebileceğini aktardılar. Başkan:Tabii.30 düşünüyorlar? bin de olabilir, 40 bin de olabilir. Peki, Haseke hakkında söylediklerimi aktardın mı?ne Heyet: Aktardırtı. Süryaniler ve diğer yapılanmalar ve Haseke'nin jeostratejik konumu ve bunun önemi hakkında önemli bir farkındalıkları var. İşin doğrusu Haseka'ye dikkatleri çekmernek için biraz temkinli yol almaya çalıştıkları izlenimini edindim. Başkanı+laseke'ye ilişkin biz bir şey yapamazsak faşistler yapacak. Aradaki şeritleri. kemerleri bir cephe şeklinde' geliştirmek gerekiyor. Suriye'deki yurtseverler, mezhepler hepsi bu cepheye girecek.yoksa büyük bir katliam olacaktır. Karşıdaki faşist cepheyi şimdiden önlemenin yoludur benim dikkat çektiklerim. Burası bitince orayla i1gileneceğiz. Demokratik Suriye temelinde olacak. Benim 5. kitabırn bütün bunları analiz eder. Güzel bir kitaptır. Ben kolay beenen biri değilim ama bu kitabı mı beğeniyorum. _ Heyet: Sayın Başkan, Meclis'te komisyon kurulması sürecini izlemişsinizdir. Hükümet tıkanmıştı. Ulusalcıların ve kendi içlerindeki tepkilerin ağırlığıyla içine fenni gübre gibi her yere "terör" kelimesini serpiştirdiği bir ueube komisyon önerisi yaptı. Gerek Adalet Bakanı'yla yaptığımız görüşmelerde, gerekse HF ile yaptığımız görüşmede, CHP'nin geçmişte verip unuttuğu böyle bir araştırma komisyonu önerisi olduğunu, eğer bunu güncellersek CHP'nin bir yol ayrımına geleceğini, önergesine sahip çıkması durumunda sürece katılmış olacağını, reddetmesi durumunda siyaseten beş paralık duruma düşeceğini önerdik. AKP bunun başlangıçta önemini kavrayamadı. Sıkıştıklarında bunu hatırladılar ve alelacele uyguladılar. Gelinen noktada AKP'nin önerisinden daha sağlıklı bir dil ve içeriğe sahip bir komisyon kurulma aşamasına gelindi. 4. yargı paketinde de çok nispi bir olumlu düzeltme yaklaşımı geliştirdiler. Yeterli değildir ama önemsiz de değildir. Heyet: Başkanım.komisyon kurulmadan bir gün önce CHP'den Vekil AH ile örüştük. Size selamı var. Newroz'da m. izi ok beğenmiş. Derli toplu bir metin o ugunu söyledi. Yalnız a a ço Orta ogu ya i ış in belirlemeler var. Eksik ola i) A usunda bir görüşte belirti sey ı i i o urdu' dedi. Bireysel olarak CHp'nin sürecin içerisinde olması gerektiğini düşünüyor. aşkan:chp'nin iyi bir sosyal demokrat parti olmasının ne kadar önemli olduğunu ben biliyorum onlar bilmiyorlar beraber deyin ki 'Öcalan'ın Kemalizm ıeştirisi yapıcıdır...kemalizm._ Üncellenerek fa dalı olabilir. Ulusalcılar CHP'yi çekiyorlar. Onlpra deyin' n' estek versev. 'AKP'nin hegemonik yapıdan uı mak için komisyon önemli birşanstır. u şansı kaçırmayın. Komisyona mutlaka üye vermeliler... Ayrıca deyin ki akil insanları Öcalan'la görüştüler. Bu kadar büyütmesinler. AKP'nin atörleşmesine izin vermeyeceğiz. Ama onlar katıhrlarsa bu daha hızlı olur. Bu şansı kaçırmasınlar er ik komısyona da yavaş yavaş girmelıler. AtTIGl'rakonferansında özellikle kadınlarla ortaklaşabilirler.. Bey'e ve Kemal'e (Kılıçdaroğlu) t\sj \9' selamlarımla V Heyet: Kendi tabanıarı da onları çok eleştiriyor. Hük'ntn en son Dersim ve Erzincan'da gençliklerinin CHP'nin sürece katılmaması konusunda eleştirileri var. yaptığı halk toplantılarında Başkan.Evet, bunları onlara anlatmalısınız. Tekrar görüşmelisiniz. CHP mutlaka sürece girmelidir. Heyet: Başkanım. DÖKH ile ilgili de bilgilendirme yapmak istiyorum, Başkan.Evet, sizi dirıliyorum. Heyet: Öncelikle size DÖKH'lü kadınların selamları ve bağlılık sözü var. 910 Nisan tarihlerinde Diyarbakır'da ara dönem konferansını yaptık. Sizinle burada yaptığımız bütün görüşmelerin kadın bölümlerini aktardım. DÖKH'lü kadınların Türkiyeli kadınlarla yaptıkları ortak toplantı ve görüşmeleri sonucunda Türkiyeli kadınların sizinle görüşme taıepreri var. Başkan.Buraya gelecek olan heyetlerde onlarda olacak zaten.?, 3

4 Heyet: Konferansta alınan bazı kararlar var: Sürece uygun eylem ve etkinliklerin yapılması. Sizin önerdiğiniz kadın kolektiflerinin oluşturulması. Kadın tarım işçileriyle konferans yapılması. DÖKH'lü kadınlarla kadın gerillaların görüşmesine yönelik bir heyetin oluşması gibi. Ayrıca dahancede size iletmiştık. şianyla kongremiz var. 28 Nisan'da Ankara'da "Örgütlü Kadın, Demokratik Kurtuluş, Özgür Yaşam" Başkan:Evet, uygundur; bunlar önemlidir,_ütün kadınlara özel selamlarımı iletin.; Kadın için sözümüz bitmedi.. 'Kadınsız a am olmaz ama mevcut kadınla da yaşanmaz' tezımı koruyorum. Kadın kendisini SOOO yıllık kölelikten 'arındırabilir. Erkek faşizminin kapısını ara aıın. narıa y6gunlaşmamızı halen yaşıyorum. Özgür dağ kadını... Gılgamış Destanı'nda vardır; ovadaki kadın fahişe, dağdaki kadın özgürdür. Gılgamış'ı okuyun güzel şiirler var. Bütün yaşamı sosyalolarak ve estetik olarak siz belirleyeceksiniz. 'Kim beni alacak' diyorsunuz. Parası olan erkeğe gidiyorsunuz. Bu korkunç ölümcül bir hastalıktır. Ekonomik yaşamı, sosyal yaşamı, estetik yaşamı siz inşa edeceksinizlelikle biz vahşi erkekleri düzelteceksiniz. Y/üce kadınlar birliği önemlidir. Ortadoğu kültüründe bu var. Hititler'e, Sürnerler'e gidin; kendinize güveneceksiniz. Sabnnız var, emeğiniz var, çekiciliğiniz var. Heyet: Başkanım. bu arada İsviçreZürih'te 1 Mayıs'ta yapılacak olan etkinliğe ana konuşmacı olarak davet ediliyorsunuz. Davetiyeyi idareye teslim ettim. Size ilerecekler. 60 farklı yurtiçi ve yurtdışı sol partiler, sendikalar, kültürel gruplar ortak yapıyorlar. Başkan:Evet. Gidemeyeceğime göre kısa bir mesaj gönderebiliriz. Avrupa'nın eşitlik, demokrasi, özgürlük isteklerine, ideallerine sahip çıkıyoruz. Birbirimize güvenmeliyiz [S'ye 1mayıs mesajı ile ilgili yetki verdi). [P'ye dönerek) Avrupa'da Çok öğreticidir. köprü görevi görebilirsiniz. Ve uygulamalısm. Siz iyi çalışıyorsunuz. Kutluyorum. 5. kitabımı sen de oku. (S'ye dönerekjdaha önce sanatla ilgili konuşmuştuk. Sen Baba İshak'tan başlayarak, Urfa, Antep, Halep üçgeni (ki bunun içine Maraş, Adıyamanda girer) Arap ve Kürtlerin harmanlandığı yerdir. Burada Türkmen hareketliliğini, Baba İshak direnişçidir; ki Alevilik esas derinliğini buralarda almıştır. Bu bir kültürdür, bu kültürü özümseyebilirsiniz. Bununla ilgili de bir roman çalışman varmış.bu roman da olabilir ama film olursa benimle de çalışabilirsin, ben yardımcı olabilirim. 9.z.am.a.n.l:!i>lywood'la yarışırsın, Oscar ödülünü alırsın. ")..Heyet: Başkanım sizin güveniniz her türlü ödülden daha önemlidir benim için. Başkan:Yılmaz Güney hep söyledim, İ.T. için "bizrı;köklerimizi yozlaştırma projesidir" derdi. O başaramadan Sen bu alandaki ürünlerinle (ki o da roman yazardı), buna izin vermemelisin. Ama sakın ha siyaset şart.daha de söylemiştim, bunları rahat yapabilmen için sana gereken korumayı sağlayacaktır. Heyet: Diyarbakır E Tipi Kadın Cezaevi'ne gittim, tutuklu kadın arkadaşlarla görüştüm. size selamları gitti. önce var. Başkan:Siz de benden hepsine selam söyleyin. Bu arada Dicle Üniversitesi'ndeki olaylara değiııeceğim. Deyin ki "Öcalan buna çok öfkelendi." A. hem eşbaşkan olarak hem de siyasetçi olarak ciddi yetersizlikler sergiledi. Böyle siyaset ve eşbaşkanlık olmaz. A. kafasından yaralandı cam şişeyle.hem de Diyarbakır'da... Cam şişe yerine bomba olsaydı bu süreç bitmişti. Gerçekten de öfkelendim. Çok öfkeliyim. Bütün Diyarbakır belediyesiyle siyasetçisiyle bundan sorumludur. G ile S'yi izledim. "G yaratıcıdır" demiştim. Meseleyi ortaya koyuş biçimi de böyleydi. Ne anlatmak istiyorum herkes sorumludur derken.böyle bir gün var, böyle bir hafta var; siyaset yapmak şöyle bir şeydir, belediyenin hiç mi yeri yok. Siyasetçiler hiç mi akıl etmezler. Bu haftayı siz düzenlersiniz, yeri siz tahsis edersiniz, HÜDAPAR'1 da davet edersiniz. "Gelin, bizim böyle bir kutlamamız var, siz de halkla kcnuşabilirsmiz" dersiniz. (S 'ye dönerek) Bu İran Hizbullah'ı karışurabilir. Bu bir provokasyondur. Sen "S.yeterlidir" diyordım. S'nin de vaktinde yaptıı olise!,okat meselesi A'nın etersizliğinin bir başka biçimidir. Bunlar silleci pi'ovokasyona ugra aca şeylerdir. Gençlik de bu provokasyona gelmemeli. e hayatın her alanında muazzam örgütlenmelidir. Üç beş kışıiık bır heyt bu provokatörlerin hepsini temizleyebilir. Görevlerini böyle yaparlar. Bize baltalarla gelirlerse biz de onları temizleriz. Bu bizim öz savunma hakkımızdır. Çünkü bunu biz haztrlamadık. Kuzu gibi olmasınlar ama körce gidiş tarzı da yanlıştır. (A,.dındanJYalnız bunu böyle aktarrnayın, buradan yanlış sonuçlar çıkarmasınlar. Asıl olan demokratik siyasettir. Dediğim gibi Diyarbakır'ın bütün siyasetçileri bunu akıl edernedikleri için bundan sorumludurlar. S. ve G. Diyarbakır halkına sahip çıksınlar. Diyarbakır': onlara teslim ediyorum. Emniyete de söyleyin, gençliğe de söyleyin; süreci bir daha bu noktalara getirmesinler. Heyet: Sayın Başkan, tam Kandil dönüşüydü. olası riskleri Diyarbakır'daki ilgili arkadaşa üniversitelerdeki olası çatışmalardan sabotaja Bu hadise gelişti. YA beni aradı. Böyle haberdar oldum. Gidişatı ve aktardım. Buna acil tedbir alırlarsa iyi olacağını, sürecin en çok açık olduğunu, sizin de uyarılarınızı ekleyerek anlattım. ): BaşkanundanKutlu Doğum Haftası'nı biz ganize edeceğiz. 'tuma bıraktığırnz ner alana onlar doluşurlar. Beşhatiple bile biz Kutlayabllırıf.ı1aksat Herkes kendisini yenileyecek, BDP de kendisini yenileyecek. selamlarımı söyleyin. işlerini ciddiye alsınlar, hepsine başarılar Bu Avrupa diliyorum. J1zı ekibimiz sahipıenme için de geçerli. bunu yapabilir. Gruptaki Boş " i. r vt tüm vekillere ( Heyet: Meclis TV'yi izliyor musunuz'?. Başkan+layır, izlemiyorum ama sizleri zaman zaman izliyorum. P.Hanım'ın meclisteki etkisini izledirn. Hirabetiniz, inandırıcılığınız ve etkiniz örnektir. Kürtçerıizi de geliştirin. Onu hiç ihmal etmeyin. Ornek olarak bu da sızın sorumjuluğunuzu arttırıcı bir şeydir. '1 C. v B.O'ya se.laınlarıll1.1 söyleyin. Onları ben atadım. O la.rı da göreceğim. ize bir iki gün içindir ıneltup gelecek.\ 'BUı1u ikiniz götüreceksimz. LI e aynı şekilde ızıeyeceksınız Kadınlarla goruşursunuz. Tekrar goruşecegıı.. J ()

5 " Heyet: KNK Hewler Temsilcisi Suriyeli R. size selam ve saygılarını gönderdi. Bir de tespih gönderdi. BaşkarıÖyle mi, selamlarımı söyleyin. Heyet: Basın açıklaması için bir öneriniz var mı? Bir açıklama yapmamızı ister misiniz? Başkan:Evet bunu yapın ama vaktimiz kalmadı. Sen benim adıma teşekkürlerimi de içeren bir açıklama kaleme al. Daha umutlu bir noktada olduğumuzu vurgula. Basın sözcülüğümün olu masından sonra daha sık bilgilendireceğiz. Biz kamuoyundan hiçbir şey saklamayacağız. we en herkese selamlarımı söyleyin. Tekrar görüşeceği _. (Görüşme saat ls.30'da sona erdi.) s

ÖNDER APO'NUN 4. HEYETLE YAPTIGI GÖRÜŞMENiN NOTLARI

ÖNDER APO'NUN 4. HEYETLE YAPTIGI GÖRÜŞMENiN NOTLARI ÖNDER APO'NUN 4. HEYETLE YAPTIGI GÖRÜŞMENiN NOTLARI Başkan: Hoş geldiniz, nasılsınız? Heyet: Hoş bulduk, siz nasıısınız?~: Her zamanki gibiyim, ciddi bir sorun yok. Nasılsam öyle olmaya devam edeceğim;

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

I. KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAY TARTIŞMALARI ÖNDERLİK ÇİZGİSİNDE KADININ BİRLİĞİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN TEMİNATIDIR...!

I. KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAY TARTIŞMALARI ÖNDERLİK ÇİZGİSİNDE KADININ BİRLİĞİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN TEMİNATIDIR...! I. KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAY TARTIŞMALARI ÖNDERLİK ÇİZGİSİNDE KADININ BİRLİĞİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN TEMİNATIDIR...! I. KADIN ÖZGÜRLÜK KURULTAY TARTIŞMALARI Özgür Kadın Akademisi Yayınları BASIM YERİ: AZADİ MATBAASI

Detaylı

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Çocuk Ombudsmanlığı Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Bu kitap parayla satılamaz. Çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda kar amacı gütmeyen bir amaç için kullanılabilir. Bu kitap İngiltere

Detaylı

BİLİM AYDINLANMA YAYINLARI

BİLİM AYDINLANMA YAYINLARI ABDULLAH ÖCALAN DEMOKRATİK DEVRİMDE HALK SERHILDANLARI (DEVAMI) BİLİM AYDINLANMA YAYINLARI 207 Her Şey Ülke İçin, Halk İçin, İnsanlık İçindir Sovyet Kürtlerinden gelen bazı dostlar için bir konuşma yapmak

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

Değerli Basın Çalışanları,

Değerli Basın Çalışanları, B A R O D A N Değerli Basın Çalışanları, 24.5.2012 günü (Dün) İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal ve Yönetim Kurulu üyesi meslektaşlarımızın ifade vermek üzere Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar

Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar ISBN: 978-605-61015-1-9 SOGEP Sosyal Kalkınma

Detaylı

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi) Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları: 96

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Öcalan Özgür Olmalıdır! KCK, Halkımız, Önderliğimizin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür diyerek her yerde serhildanlar geliştirmelidir çağrısı yaptı. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN (Sy:14 te) 16

Detaylı

30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 83 30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ KURTULUŞ TAYİZ ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 83 30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ KURTULUŞ TAYİZ COPYRIGHT 2014 Bu yayının tüm

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

04 ISSN 1301-5060. Türk Eczac lar Birli i nin ki Ayl k Yay n Organ Temmuz-A ustos 2010

04 ISSN 1301-5060. Türk Eczac lar Birli i nin ki Ayl k Yay n Organ Temmuz-A ustos 2010 04 ISSN 1301-5060 Türk Eczac lar Birli i nin ki Ayl k Yay n Organ Temmuz-A ustos 2010 DOSYA: Bitkisel Ürünler, Mevzuat ve Öneriler 3. Baflkanlar Dan flma Kurulu Toplant s Keyif Veren fiurup Kolan n Keflfedilifl

Detaylı

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz ISSN: 2146-5355 YIL - 1 SAYI - 2 ARALIK 2011 Anayasa Komisyonu Başkanı, Burhan KUZU: Yeni Anayasa İnsan Merkezli Olacak TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK: Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz Rekabet Kurumu

Detaylı

Çatişmalarin Çözümünde Yerel ve Bölgesel Medyanin Rolü

Çatişmalarin Çözümünde Yerel ve Bölgesel Medyanin Rolü Çatişmalarin Çözümünde Yerel ve Bölgesel Medyanin Rolü DPI Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul 14 Kasım 2012 2 Çatişmalarin Çözümünde Yerel ve Bölgesel Medyanin Rolü DPI Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

Çatışmaların Çözümünde Yerel ve Bölgesel Medyanın Rolü

Çatışmaların Çözümünde Yerel ve Bölgesel Medyanın Rolü Çatışmaların Çözümünde Yerel ve Bölgesel Medyanın Rolü DPI Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul 14 Kasım 2012 2 Çatışmaların Çözümünde Yerel ve Bölgesel Medyanın Rolü DPI Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul

Detaylı

Türkiye Kürtlere yüz yıl borçlu

Türkiye Kürtlere yüz yıl borçlu Türkiye Kürtlere yüz yıl borçlu Mehmet İhsan Arslan, iki dönem Ak Parti çatısı altında milletvekilliği yaptığı dönemde Recep Tayyip Erdoğan ın Kürt meselesi konusundaki danışmanıydı. Arslan, müteddeyyin

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :17 CELSE TARİHİ :19.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı

KÜRT AÇILIMINI DESTEKLİYORUZ

KÜRT AÇILIMINI DESTEKLİYORUZ 3 Kürdistan Başkanı: Kürt kadınları örnek aldığım liderlerdir Halkına hizmet eden büyük liderlere sonsuz saygı duyuyorum. Ben birgün bir Kürt kadını gördüm. Evini bombalamışlardı. Elinde bir torba vardı.

Detaylı

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi

Detaylı

İçindekiler... Komünar İNSANLIK VE ÖZGÜRLÜK KAZANACAK TÜM KOMPLOCU ZORBALIK VE YALANCILAR KAYBEDECEKTİR. ----- Komünardan...2

İçindekiler... Komünar İNSANLIK VE ÖZGÜRLÜK KAZANACAK TÜM KOMPLOCU ZORBALIK VE YALANCILAR KAYBEDECEKTİR. ----- Komünardan...2 İçindekiler... ----- Komünardan...2 hhhh.analık Hakkının Ödenme Örneği Önderliktir...3 Kürt Halkının Acılarından Süzülmüş Ulusal Konferans Bilinci Yozlaştırılmamalıdır...11 İmralı Sistemini Parçalamak

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı