Başkan:I{.ongra Gel önemlidir. Eşbaşkanlık Öne)nli. Eşbaşkanlık~hem ilkeli hem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başkan:I{.ongra Gel önemlidir. Eşbaşkanlık Öne)nli. Eşbaşkanlık~hem ilkeli hem"

Transkript

1 ÖNDER APO'NUN 5. HEYETLE YAPTIGI GÖRÜŞMENiN NOTLARI Heyet: Başkanım nasılsınız? Başkan: Ben iyiyi m, gördüğünüz gibi. Heyet: Başkanım iyi görünüyorsunuz Başkan:Her... zaman iyiyi m, iyi olacağız. Bu sefer vaktimiz çok sınırlı, upa'ya gittiniz.lenimlerinizi snırım aktanınlarınız olacak. alacağım. Mektubu okudum. KaEdil'e siz gittiniz dönerek)si'!. de Sayl!lS.(P'ye Heyet: Talimatmiz üzerine hem mektubu verdik hem aktanmlanmızı yaptık, hem de herkesi ayrı ayrı izledım ve imkanlar elverdiğince tek tek de konuştum. Öncelikle mektupta da okurnuşsunuzdur. Kandil'den bir heyetin sizinle doğrudan görüşmesini önemli buluyorlar. Bunu iki açıdan istiyorlar, birincisi size olan özlemleri, ikincisi gerilla uzerınde yaratacağı olumlu etkiden dolayı. Başkan:Peki orada duralım. Bunu heyetle görüştüm. Zaten biliyorsunuz benim de bu yönde bir talebim ve I"Q.utabakatım vardı. Buna devlet kararı gerekli, görüntülü olmaz, sanalolmaz. Birinci aşama bittikten sonra bu meclis çağrısı olacak dedik ya. '[alep doğru ama zamanlama erken. Şimdi olmaz. Ikinci aşamada bunlar olacak zaten. Kadınları gördünüz mü? Kadınlar ne kadar yetkinler? [S'ye dönerek) Sen ayrıca görüştün mü? Heyet: Sayın Başkanım. sizin öneriniz üzerine kadınlarla ayn görüşecektim zaten. Ama C. arkadaş, kadınlarla bir görüşme yapmam ın ve onlara izlenimlerirnizi aktanp, sorularını cevaplamamızın iyi olacağını önerdi. Zaten R. ve S. arkadaşlar da biri genişletilmiş katılımlı diğeri dar olmak üzere iki toplantı yapmamızın yerinde olacağını söyleyince; bu görüşmeleri gerçekleştirdik. Onların alanına gittik. Başkan:Onlann ayrı karargahı mı var? Heyet: Ayrı dağları bile var. Başkan:(Gülerek) Çok iyi, çok iyi... Peki, gözlemin omuzlaması gerektiği tespitimden hareketle ne? Benim gözlemin ne? demokratik siyaseti esas olarak kadınların Heyet: Öncelikle bir hususu unutmamam gerekiyor. P. arkadaşın zorunlu Avrupa'ya gidişinden dolayı olmamasını eleştirdiler. Yerinde bir eletiriydi. Bundan sonra lli.m gidişierimize katılımı için daha davranacağız. O bir zorunluluktu. Başkan:(Pye Be durumda dönerek) Evet siz de gitmelisiniz; kadınlar"! bundan sonraki gidişlerde olmalısmız. ekipte özerıli (S 'ye döijerek)izlenimin ne? Heyet: Sayın Başkamm.. kadınlarla olan toplantıya sizin 'büyük siyasal düşünceyi örgütleyememek. bu bizim yeni hastalığımız' tespitinizle başladım. ç. la mücadelesinin bir ölürnkalım ara\ığınd.üdüğünüı bun.!:!._kadınların en üst düzeyde birçok e ca ele etme,aynı anaa savaşmak zorunluluğunun kadın Üzerindeki yetkınlı:ş... _. i anlattıktan sonra, yeni oneme dair beklentilerini de en ye. bir şe i e u rarmsetlrktei1 dolayı en çok ka ınlaı=aarıt:ıekiealğinizi belirttim. Dar toplantıda yer alan kadın arkadaşlardan ikisi hariç. diğerlerinin tümü sizinle tanışan, birlikte çalışan. sizin eğitiminizden geçmiş kadınlardan oluştuğunu anladım. Bir şey itiraf etmem erekirse, erkeklerden daha iyi anladıklarını ve daha yaratıcı sorular sorduklarını gozlemledim. ize olan bağlılıklarını yeni geliştirdiğiniz süreci tam olarak anlamaya çalışmakta gösterdiklerini, buna büyük bir ciddiyetle yaklaştıklarını gordül)1. Iki B. ile de görüştüm. BD. ile de Şehitliğe gittik. Bence her görev ve sorumluluğu etkili bir şekilde alabilecek kararlılık ve yetkinlik içerisindedirler. Sizi çok özlemişler. Heyet: Başkanım KJB bl'na bir mektup göndermiş. Başkan.Evet, Kendi sistemlerini anlatmışlar. isterseniz aktarayım. sizi dinliyorum. Heyet: Öncelikle özel selam, saygı ve bağlılık sözleri var. K B bir atı ör ütü. 4 bile enden olu u Ol'. P VJA STAR, Genç Kadın. 7 kişilik koordinasyonu var. KC\( Yürütme Konseyi Başkanlığı'nda yer alan 2 kadın ayn zamanda KıB'de de yer alıyor. PKK Koordinatörlüğü"'ndeki 3 kişiden r: kadın. 5 kişilik HPG Komutanlığı'nda 2 kadın var. Öngördüğünüz eşbaşkanlık sistemi için hazırlıkları olacak. İsimlerini bildiğim BH, BE. BS, RS, FD(KF), LV, BD, SP, PT, SA, Z, HM. Hepsi her türlü göreve hazır olduklarını ifade etmişler. Başkan:Evet... J::!.eski rkadaşlar =örüşmenizi istiyorum. Heyet: Tamam Başkarum. görüşürüm. sanınnı.hepsine özel selamlarımı iletirsiuiz. Başkan:I{.ongra Gel önemlidir. Eşbaşkanlık Öne)nli. Eşbaşkanlıkhem ilkeli hem için.de ı.wnsey olmaz. KCK ayrı, benuuönerdiğjrn diyelim ki genel başkanlık kendisine 23 tane yardımcı ata abillr. Bunu 23 a Iıma bile yapabilir. Tıpkı için kendisine yardımcılar atayabilir. Genel başkanlık konseyi de. ışı alabillrler. Heyet: Başkanım birde fotoğrafınız olsa iyi olur. Sizin bir görüntünüz Başkan.Bunu hiç tartışmadım. Bütün cezaevlerinde çekiliyor ambargo kınlacak Sorumluluğum artacaksa, bu olacak. [P'ye dönerek) Avrupa izlenimlerinizi alabilirim. hepsiyle tek tek...:;r de faydalıdır. KCK'ye gelince konseii. kol.ıseyi ayrı olmalıdır. KCK başkanı. başbakan ve bakanlar!!ibi. H r alan ç o anı i. ii an a iki görev birden....;,9 dışarıya yansirsa aslında. Gidince iyi olur. Yalnız bana uygulanıyor. Eriteresan. Bu

2 Heyet: Başkanım,S arkadaşlar katıldılar Nisan'da Avrupa'ya gittim. Burada sizinle yaptığımız görüşmeleri toplantıya. SK Almanya'da bir toplantısı olduğu için katılamadı. aktardım. RK, ZA, MA ve S Başkan.Snasıl, çalışıyor mu? Heyet: Evet Başkanım. çalışıyor. Başkan:M.A hangisiydi? Heyet: Ailesiyle birlikte katılmış. Başkan:Ha evet, hatırladım.nasıl, çalışıyor mu? Heyet: Evet çalışıyor Başkanım. Hepsinin özel selamları var. Bazı kaygıları var. Akıl İnsanlar Komisyonu kurulurken bizimle çok ortaklaşılmadığını, ayrıca 2. aşamaya geçiş sizin konumunuz düzeltilmeden olmamalı diyorlar.aynca koruculuk meselesinin de önemli olduğunu söylediler;... Avrupa dan bir göci yete ih var mı' diye sormamı istediler. Konferans hazırlıklarına da hemen başlayacaklarını ifadeettiler:. Başkan:Yabancı heyet, koruculuk ve benim hepsine teker teker selamlarımı soylersıniz. Heyet: Avrupa'da Başkan:Sizde koşullarım ayrıca TV katıldım. Bu aradnı1çe, hepsine selamlarımı iletin. Kendilerini 2. aşamaya geçerken konuşulacak Sterk, Ronahi ve Newroz TV çalışanlarının geliştirsinler, ve çözülecek, Siz de özel selamlan vardı. Yaratıcı oısuiar. Bir Ş. vardı. Heyet: NŞ mi,başkanım? Başkan.Evet doğru.ne yapıyor? Durumu nasıl, çalışıyor mu, sağlığı nasıl? İki çocuğu da şehit düştü sanırım, Heyet: Evet Başkanım. sağlıyor. Paris'te yaşıyor. iki oğlu da şehit. Kızıyla birlikte Başkan:Çok üzüldüm, Özel selamlarımı söyleyin. Kızı çalışmalara çocuktan birisi kalrnalıydı. Demek ki sağlayamadılar. kalıyor. Sağlığı iyi değil. Kısmi katılım katılmalı. Kafası çalışan biri diye hatırlıyorum. iki ileride buraya gelebilecek heyetler(i;kandil heyeti. [).kademisyenlerinde aralarında bulunduğu bir danışma kurulu oluşturacağrrn.onlar gelip Akil insanlar gelecekyalnız bu kurulun bir başkanının olması gerekir. Bölgelerin başkanları var ama hepsinin bir başkanı olmalı. 4 Parlamentoda yeni kurulan komisyonun üyeleri. 5Sivil toplum. emedya. 7 AB bünyesinden birileri. BGeniş aile ve dostlar. 9Bu dörtlü konferansın temsilcileri. 10Güney heyeti. eyet: Kürt isminin ana asada e mesinin önemi, referandum ile bağlantısı ve AKP'nin Türk millet! kavramını yeniden gu eme getirmesi karşısında Kürt halkında oluşan tepki bir arada düşünüldüğünde, Kandil'in bu talebinin gerçek hayatta önemli bir karşılığı var. Siz de okumuş almalısınız, bu ciddidir ve önemlidir. Gerek Kandil'de. gerek halkta gözlemlerimiz bunun büyük bir ağırlık noktası oluşturduğu şeklindedir. Başkan:İkinci a amada bunlar hep konuşulacak. Nasıl ki vücutta bel kemiği olmadan olmazsa bu.. ıayasada olmazsa olmaz. Aksi ta ır na asası olur. Ama bunun yolunu, yöntemini ve zamanlamasını bulacağız. 'Demokratık siyaset böyle olacak. Demokratik hlkuk ve anayasayla olacak. Heyet: Kandil'de de bu konuyu konuştuk ben iki bilgilendirme yapacağım: Birincisi Türkiye konferansı ile ilgili. HDJ('nin kuruluş aşamasında ve gelinen noktada yaşadığımız eksiklikleri de giderebilecek bir imkan olarak yaklaşıyoruz aynı zamanda bu konferansa. Bu bağlamda ÖDP çevreleri, Halkevleri gibi HDK dışı kurumları da etkili bir katılım için sürece dahil edeceğiz. Bu sizin önerdiğiniz perspektife de çok uygun düşmektedir. C. arkadaş, O.M'ye özel selamlarını. dostluk dileklerini ve önerilerini götürmemi istedi. C arkadaş, A. arkadaş da sizin gibi Türkiye Solu konusunda titiz ve duyarlılar. Bana önerdikleri şeyler ışığında O.ile bir telefon görüşmesi yaptım. Daha sonra İzmir'e ziyaretine gideceğim. Sürece katabileceğimizi hissettim. Edindiğim izlerum bu. Sizin de zaten selamıtuz vardı ilettim. da size selamlarını ve sağlık dileklerini gönderdi. Görüşeceğiz. İkincisi sürece eleştirel yaklaşanları da sürecin içine katmak ve doğru bir enerjiye dönüştürmek için bu konferansa çağrıcı yapmak, etkin katılımlarını sağlamak, eleştirilerini tahammülle ve olgunlukla karşılayıp süreci yıpratmalarının önüne geçmek, sürece dair önerilerine de sağlam bir özgüvenle yaklaşmak giblbirtutum belirledik Bu doğrultuda çalışıyoruz. Mayıs sonu gibi konferansı yapmayı planlıyoruz. \ Başkan:Çok doğru yaprnrşsınız. Fakat şunları da söylemeliydin. Apo sizinle birlikte hareket etmek istiyor. Ankara. konferansı tarihidir. Siyasetin temelini atacağız. Devlet Mustafa Suphilere yaptığını yapamayacak. Silahlar susacak, demokratik siyaset konuşacak, icra edilecek. Bu II Başbakan söyledi. Geri dönemez. Dönerse isyan çıkacak, kıyamet opacak.chp'nin durumu ortada. Türkiye Solu için tl ır ırsat. Uç blok var; AK? bir blok, MHPCHP bir blok, emel<çilersosyahstler bir blok Bunu hedefleyin, biçimlendirin. Heyetle görüştüm, sololmadan bu i olmaz. Onlar cl i a o muş urum a ar. ani on arın guven ıgım e en urada düşünüyorum, ben sağlıyonım. Bu ne demek; artık sola komplo yapılmayacak demek. Çünkü Sinop'ta size yapılanlar da bir yönüyle devlet komplosuydu. içinde devlet olmadan böyle bir şey yapılabilir mi'? Aynı şey Madımak için de geçerli. [S'ye dônerekjşes: orada ölseydın yazık olmaz mıydı? Sol bu kadar ölüyer ve ben artık bunların güvenliğini sağlamak için bu kadar çalışıyorum. Heyet: ikinci bir konferans aktarırrum Güney'le ilgili olacak. NH. ile görüştük. Kandil'in de görüşmeleri olmuş. Öncelikle sizi Kürdistan hükümeti adına resmi olarak selamladı. Bu konferansın yeri ve zamanının geldiğini söyledi. BU konferansa hazırlık için ortak bir komisyon oluşturulmasını önerdi. Hewlet'de YK temsiliyeti olarak da Kürdistan Parlamento Başkanı Sayın B'yi ziyaret ettik. Selamlarınızı llettik. Onun da size Kürdistan Parlamentosu adına selamları var. Birkaç önerisi var: Bütün BDP'li vekilleri resmi olarak Kürdistan Parlamentosu'na davet etmek 2 'f

3 ve orada bu süreci selamlamak istiyorlar. Aynca Kürdistan Parlamentosu'ndan oluşacak bir karma parlamenter heyetinin de Türkiye'ye gelip BDP'nin davetlist olarak sürece güç vermek adına temas ve girişimlerde bulunmak istiyorlar. Ve aslında bunda geç kaldıklarını itiraf ediyorlar. Oradaki konferans hazırlığı sanırım çok etkili ve verimli yürüyecek. Başkan:Onların hükümetini. parlamentosunu eskiden çok eleştirdim. Komplo kırılırsa onların da üzerindeki komplo kırılır. Tarihi gelişmeyi onlarla yaşamak istiyorum. Misakı Milli bozuldu biliyorsun. Benim buna yüklediğim yeni anlamı anlamıyorlar. Bir emperyal hadise gibi bakmıyorum, Misakı Milli'ye demokratik ulus modelinde yaklaşıyorum. Benim S. kitabımda anlattığım gibi.onu herkes yeniden okumalı. Gençler. sizin kadın meclisiniz. {P'yi kastederekjsetı, hepiniz okumalısınız. Bir değil iki defa okumalısınız. Ayrıca Goran Hareketi'nden N'ye özel selamımı götürün. KDP, YNK aslında iyidirler.konferans onların statüsünü geliştirecek.ben onları da, tüm Ortadoğu halklarını da düşünüyorum. Hepsine selamlar. Heyet: Kandil'de Gençlik yapılanmasıyla da görüştük (Gü/erek) Ayrıca dağları var mıydı bilmiyorum. yapacaklar. Yeni süreçle ilgili önereceğimiz bir perspektif ve mesajınızı bekliyorlar. Başkan:Gençlik bu sürecin öncüsüdür. motor gücüdür. Onları selamlıyorum, kongrelerini selamlıyonım. okusunlar. Diğerlerine söylediğim onlar için de geçerlidir. Siz bu çerçevede genişlerebilirsiniz. Kongrelerini S, kitabımı Heyet: Sizin Suriye hakkındaki serzenişlerinizi Kandil'le paytaştık. Ta Tunus bahan başladığında meselenin Suriye'ye ve tüm Ortadoğu'ya olası yansımalarını hesapladıklarını, onunla eş zamanlı bir pratik geliştirdiklerini: sizin demokratik özerklik perspektifi temelli yaklaşımınızı hiç elden bırakmadıklannı, alan özgünlüğü bahsinde çok başarılı yürüdüklerini, şu anda 10 bine yakın bir gücün orada bulunduğunu, bunun çok kısa bir zaman içerisinde 20 binli rakamlara doğru evirebileceğini aktardılar. Başkan:Tabii.30 düşünüyorlar? bin de olabilir, 40 bin de olabilir. Peki, Haseke hakkında söylediklerimi aktardın mı?ne Heyet: Aktardırtı. Süryaniler ve diğer yapılanmalar ve Haseke'nin jeostratejik konumu ve bunun önemi hakkında önemli bir farkındalıkları var. İşin doğrusu Haseka'ye dikkatleri çekmernek için biraz temkinli yol almaya çalıştıkları izlenimini edindim. Başkanı+laseke'ye ilişkin biz bir şey yapamazsak faşistler yapacak. Aradaki şeritleri. kemerleri bir cephe şeklinde' geliştirmek gerekiyor. Suriye'deki yurtseverler, mezhepler hepsi bu cepheye girecek.yoksa büyük bir katliam olacaktır. Karşıdaki faşist cepheyi şimdiden önlemenin yoludur benim dikkat çektiklerim. Burası bitince orayla i1gileneceğiz. Demokratik Suriye temelinde olacak. Benim 5. kitabırn bütün bunları analiz eder. Güzel bir kitaptır. Ben kolay beenen biri değilim ama bu kitabı mı beğeniyorum. _ Heyet: Sayın Başkan, Meclis'te komisyon kurulması sürecini izlemişsinizdir. Hükümet tıkanmıştı. Ulusalcıların ve kendi içlerindeki tepkilerin ağırlığıyla içine fenni gübre gibi her yere "terör" kelimesini serpiştirdiği bir ueube komisyon önerisi yaptı. Gerek Adalet Bakanı'yla yaptığımız görüşmelerde, gerekse HF ile yaptığımız görüşmede, CHP'nin geçmişte verip unuttuğu böyle bir araştırma komisyonu önerisi olduğunu, eğer bunu güncellersek CHP'nin bir yol ayrımına geleceğini, önergesine sahip çıkması durumunda sürece katılmış olacağını, reddetmesi durumunda siyaseten beş paralık duruma düşeceğini önerdik. AKP bunun başlangıçta önemini kavrayamadı. Sıkıştıklarında bunu hatırladılar ve alelacele uyguladılar. Gelinen noktada AKP'nin önerisinden daha sağlıklı bir dil ve içeriğe sahip bir komisyon kurulma aşamasına gelindi. 4. yargı paketinde de çok nispi bir olumlu düzeltme yaklaşımı geliştirdiler. Yeterli değildir ama önemsiz de değildir. Heyet: Başkanım.komisyon kurulmadan bir gün önce CHP'den Vekil AH ile örüştük. Size selamı var. Newroz'da m. izi ok beğenmiş. Derli toplu bir metin o ugunu söyledi. Yalnız a a ço Orta ogu ya i ış in belirlemeler var. Eksik ola i) A usunda bir görüşte belirti sey ı i i o urdu' dedi. Bireysel olarak CHp'nin sürecin içerisinde olması gerektiğini düşünüyor. aşkan:chp'nin iyi bir sosyal demokrat parti olmasının ne kadar önemli olduğunu ben biliyorum onlar bilmiyorlar beraber deyin ki 'Öcalan'ın Kemalizm ıeştirisi yapıcıdır...kemalizm._ Üncellenerek fa dalı olabilir. Ulusalcılar CHP'yi çekiyorlar. Onlpra deyin' n' estek versev. 'AKP'nin hegemonik yapıdan uı mak için komisyon önemli birşanstır. u şansı kaçırmayın. Komisyona mutlaka üye vermeliler... Ayrıca deyin ki akil insanları Öcalan'la görüştüler. Bu kadar büyütmesinler. AKP'nin atörleşmesine izin vermeyeceğiz. Ama onlar katıhrlarsa bu daha hızlı olur. Bu şansı kaçırmasınlar er ik komısyona da yavaş yavaş girmelıler. AtTIGl'rakonferansında özellikle kadınlarla ortaklaşabilirler.. Bey'e ve Kemal'e (Kılıçdaroğlu) t\sj \9' selamlarımla V Heyet: Kendi tabanıarı da onları çok eleştiriyor. Hük'ntn en son Dersim ve Erzincan'da gençliklerinin CHP'nin sürece katılmaması konusunda eleştirileri var. yaptığı halk toplantılarında Başkan.Evet, bunları onlara anlatmalısınız. Tekrar görüşmelisiniz. CHP mutlaka sürece girmelidir. Heyet: Başkanım. DÖKH ile ilgili de bilgilendirme yapmak istiyorum, Başkan.Evet, sizi dirıliyorum. Heyet: Öncelikle size DÖKH'lü kadınların selamları ve bağlılık sözü var. 910 Nisan tarihlerinde Diyarbakır'da ara dönem konferansını yaptık. Sizinle burada yaptığımız bütün görüşmelerin kadın bölümlerini aktardım. DÖKH'lü kadınların Türkiyeli kadınlarla yaptıkları ortak toplantı ve görüşmeleri sonucunda Türkiyeli kadınların sizinle görüşme taıepreri var. Başkan.Buraya gelecek olan heyetlerde onlarda olacak zaten.?, 3

4 Heyet: Konferansta alınan bazı kararlar var: Sürece uygun eylem ve etkinliklerin yapılması. Sizin önerdiğiniz kadın kolektiflerinin oluşturulması. Kadın tarım işçileriyle konferans yapılması. DÖKH'lü kadınlarla kadın gerillaların görüşmesine yönelik bir heyetin oluşması gibi. Ayrıca dahancede size iletmiştık. şianyla kongremiz var. 28 Nisan'da Ankara'da "Örgütlü Kadın, Demokratik Kurtuluş, Özgür Yaşam" Başkan:Evet, uygundur; bunlar önemlidir,_ütün kadınlara özel selamlarımı iletin.; Kadın için sözümüz bitmedi.. 'Kadınsız a am olmaz ama mevcut kadınla da yaşanmaz' tezımı koruyorum. Kadın kendisini SOOO yıllık kölelikten 'arındırabilir. Erkek faşizminin kapısını ara aıın. narıa y6gunlaşmamızı halen yaşıyorum. Özgür dağ kadını... Gılgamış Destanı'nda vardır; ovadaki kadın fahişe, dağdaki kadın özgürdür. Gılgamış'ı okuyun güzel şiirler var. Bütün yaşamı sosyalolarak ve estetik olarak siz belirleyeceksiniz. 'Kim beni alacak' diyorsunuz. Parası olan erkeğe gidiyorsunuz. Bu korkunç ölümcül bir hastalıktır. Ekonomik yaşamı, sosyal yaşamı, estetik yaşamı siz inşa edeceksinizlelikle biz vahşi erkekleri düzelteceksiniz. Y/üce kadınlar birliği önemlidir. Ortadoğu kültüründe bu var. Hititler'e, Sürnerler'e gidin; kendinize güveneceksiniz. Sabnnız var, emeğiniz var, çekiciliğiniz var. Heyet: Başkanım. bu arada İsviçreZürih'te 1 Mayıs'ta yapılacak olan etkinliğe ana konuşmacı olarak davet ediliyorsunuz. Davetiyeyi idareye teslim ettim. Size ilerecekler. 60 farklı yurtiçi ve yurtdışı sol partiler, sendikalar, kültürel gruplar ortak yapıyorlar. Başkan:Evet. Gidemeyeceğime göre kısa bir mesaj gönderebiliriz. Avrupa'nın eşitlik, demokrasi, özgürlük isteklerine, ideallerine sahip çıkıyoruz. Birbirimize güvenmeliyiz [S'ye 1mayıs mesajı ile ilgili yetki verdi). [P'ye dönerek) Avrupa'da Çok öğreticidir. köprü görevi görebilirsiniz. Ve uygulamalısm. Siz iyi çalışıyorsunuz. Kutluyorum. 5. kitabımı sen de oku. (S'ye dönerekjdaha önce sanatla ilgili konuşmuştuk. Sen Baba İshak'tan başlayarak, Urfa, Antep, Halep üçgeni (ki bunun içine Maraş, Adıyamanda girer) Arap ve Kürtlerin harmanlandığı yerdir. Burada Türkmen hareketliliğini, Baba İshak direnişçidir; ki Alevilik esas derinliğini buralarda almıştır. Bu bir kültürdür, bu kültürü özümseyebilirsiniz. Bununla ilgili de bir roman çalışman varmış.bu roman da olabilir ama film olursa benimle de çalışabilirsin, ben yardımcı olabilirim. 9.z.am.a.n.l:!i>lywood'la yarışırsın, Oscar ödülünü alırsın. ")..Heyet: Başkanım sizin güveniniz her türlü ödülden daha önemlidir benim için. Başkan:Yılmaz Güney hep söyledim, İ.T. için "bizrı;köklerimizi yozlaştırma projesidir" derdi. O başaramadan Sen bu alandaki ürünlerinle (ki o da roman yazardı), buna izin vermemelisin. Ama sakın ha siyaset şart.daha de söylemiştim, bunları rahat yapabilmen için sana gereken korumayı sağlayacaktır. Heyet: Diyarbakır E Tipi Kadın Cezaevi'ne gittim, tutuklu kadın arkadaşlarla görüştüm. size selamları gitti. önce var. Başkan:Siz de benden hepsine selam söyleyin. Bu arada Dicle Üniversitesi'ndeki olaylara değiııeceğim. Deyin ki "Öcalan buna çok öfkelendi." A. hem eşbaşkan olarak hem de siyasetçi olarak ciddi yetersizlikler sergiledi. Böyle siyaset ve eşbaşkanlık olmaz. A. kafasından yaralandı cam şişeyle.hem de Diyarbakır'da... Cam şişe yerine bomba olsaydı bu süreç bitmişti. Gerçekten de öfkelendim. Çok öfkeliyim. Bütün Diyarbakır belediyesiyle siyasetçisiyle bundan sorumludur. G ile S'yi izledim. "G yaratıcıdır" demiştim. Meseleyi ortaya koyuş biçimi de böyleydi. Ne anlatmak istiyorum herkes sorumludur derken.böyle bir gün var, böyle bir hafta var; siyaset yapmak şöyle bir şeydir, belediyenin hiç mi yeri yok. Siyasetçiler hiç mi akıl etmezler. Bu haftayı siz düzenlersiniz, yeri siz tahsis edersiniz, HÜDAPAR'1 da davet edersiniz. "Gelin, bizim böyle bir kutlamamız var, siz de halkla kcnuşabilirsmiz" dersiniz. (S 'ye dönerek) Bu İran Hizbullah'ı karışurabilir. Bu bir provokasyondur. Sen "S.yeterlidir" diyordım. S'nin de vaktinde yaptıı olise!,okat meselesi A'nın etersizliğinin bir başka biçimidir. Bunlar silleci pi'ovokasyona ugra aca şeylerdir. Gençlik de bu provokasyona gelmemeli. e hayatın her alanında muazzam örgütlenmelidir. Üç beş kışıiık bır heyt bu provokatörlerin hepsini temizleyebilir. Görevlerini böyle yaparlar. Bize baltalarla gelirlerse biz de onları temizleriz. Bu bizim öz savunma hakkımızdır. Çünkü bunu biz haztrlamadık. Kuzu gibi olmasınlar ama körce gidiş tarzı da yanlıştır. (A,.dındanJYalnız bunu böyle aktarrnayın, buradan yanlış sonuçlar çıkarmasınlar. Asıl olan demokratik siyasettir. Dediğim gibi Diyarbakır'ın bütün siyasetçileri bunu akıl edernedikleri için bundan sorumludurlar. S. ve G. Diyarbakır halkına sahip çıksınlar. Diyarbakır': onlara teslim ediyorum. Emniyete de söyleyin, gençliğe de söyleyin; süreci bir daha bu noktalara getirmesinler. Heyet: Sayın Başkan, tam Kandil dönüşüydü. olası riskleri Diyarbakır'daki ilgili arkadaşa üniversitelerdeki olası çatışmalardan sabotaja Bu hadise gelişti. YA beni aradı. Böyle haberdar oldum. Gidişatı ve aktardım. Buna acil tedbir alırlarsa iyi olacağını, sürecin en çok açık olduğunu, sizin de uyarılarınızı ekleyerek anlattım. ): BaşkanundanKutlu Doğum Haftası'nı biz ganize edeceğiz. 'tuma bıraktığırnz ner alana onlar doluşurlar. Beşhatiple bile biz Kutlayabllırıf.ı1aksat Herkes kendisini yenileyecek, BDP de kendisini yenileyecek. selamlarımı söyleyin. işlerini ciddiye alsınlar, hepsine başarılar Bu Avrupa diliyorum. J1zı ekibimiz sahipıenme için de geçerli. bunu yapabilir. Gruptaki Boş " i. r vt tüm vekillere ( Heyet: Meclis TV'yi izliyor musunuz'?. Başkan+layır, izlemiyorum ama sizleri zaman zaman izliyorum. P.Hanım'ın meclisteki etkisini izledirn. Hirabetiniz, inandırıcılığınız ve etkiniz örnektir. Kürtçerıizi de geliştirin. Onu hiç ihmal etmeyin. Ornek olarak bu da sızın sorumjuluğunuzu arttırıcı bir şeydir. '1 C. v B.O'ya se.laınlarıll1.1 söyleyin. Onları ben atadım. O la.rı da göreceğim. ize bir iki gün içindir ıneltup gelecek.\ 'BUı1u ikiniz götüreceksimz. LI e aynı şekilde ızıeyeceksınız Kadınlarla goruşursunuz. Tekrar goruşecegıı.. J ()

5 " Heyet: KNK Hewler Temsilcisi Suriyeli R. size selam ve saygılarını gönderdi. Bir de tespih gönderdi. BaşkarıÖyle mi, selamlarımı söyleyin. Heyet: Basın açıklaması için bir öneriniz var mı? Bir açıklama yapmamızı ister misiniz? Başkan:Evet bunu yapın ama vaktimiz kalmadı. Sen benim adıma teşekkürlerimi de içeren bir açıklama kaleme al. Daha umutlu bir noktada olduğumuzu vurgula. Basın sözcülüğümün olu masından sonra daha sık bilgilendireceğiz. Biz kamuoyundan hiçbir şey saklamayacağız. we en herkese selamlarımı söyleyin. Tekrar görüşeceği _. (Görüşme saat ls.30'da sona erdi.) s

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan Zirvesinden Ne Çıktı?

Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan Zirvesinden Ne Çıktı? Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan Zirvesinden Ne Çıktı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Donald Trump ilk kez Beyaz Saray'da biraraya geldi. 22.05.2017 / 10:49 Washington Türk-Amerikan

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

ÖZTÜRK: TURİZM BÖLGELERİNE DİREK UÇUŞ ŞART

ÖZTÜRK: TURİZM BÖLGELERİNE DİREK UÇUŞ ŞART ÖZTÜRK: TURİZM BÖLGELERİNE DİREK UÇUŞ ŞART ÖZTÜRK TURİZİMDE YÜZDE 40 KAYIP BEKLEMİYORUZ Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve AK Parti Bodrum İlçe başkanı Çiğdem Demiralp, BODER ve TÜRSAB Başkanları ile bir

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na Kürtler Katıldı mı? Atatürk şehitlere ihanet etmiş! DTP'li Muş milletvekili Sırrı Sakık Çanakkale Şehitlikleri'ni gezmiş ve şu açıklamalarda bulunmus: "Bu ülkede burada

Detaylı

Plaka Tahdidi Çıkmadı

Plaka Tahdidi Çıkmadı Plaka Tahdidi Çıkmadı Ana Sayfa» Özel Haber 26.10.2015 16:59 26 Ekim 2015 tarihinde AKOM Binası'nda gerçekleştirilen UKOME Toplantısı'nın gündeminde ''Plaka Tahdidi''konusu görüşüldü. 26 Ekim 2015 Pazartesi

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR

Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR 5 Kasım 2010, Cuma Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, 2011 yılı bütçe görüşmelerini yakından takip ederken,

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2012 Nova, İbis Hotel - İstanbul Oturumlar Panel

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6-

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- EKİM 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

Bugün kadın ve erkeğin daha eşit olacağı bir toplumda yaşamak için sen ne yapacaksın?

Bugün kadın ve erkeğin daha eşit olacağı bir toplumda yaşamak için sen ne yapacaksın? Bugün kadın ve erkeğin daha eşit olacağı bir toplumda yaşamak için sen ne yapacaksın? Çözüm Analizi Araştırma Hakkında 2 Kadın ve Erkeğin Eşit Olduğu Bir Toplum Dünyada ve ülkemizde hemen hemen tüm kurumsal

Detaylı

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Kasım 18, 2016-4:21:00 Başbakan Binali Yıldırım, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na ilişkin,

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT Bilişim denince Beşiktaş BEŞİKTAŞ Belediyesi Avrasya bölgesi'nin en büyük bilişim fuarına katılıyor. Beşiktaş Belediyesi, bilişim alanında kullandığı son teknolojileri ve yenilikleri, 29 Kasım 2 Aralık

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

KENT KONSEYİ NDEN TEPKİ GELDİ

KENT KONSEYİ NDEN TEPKİ GELDİ KENT KONSEYİ NDEN TEPKİ GELDİ Bodrum Kent Konseyi; Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ün Sazköy den Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ve Tokilerle ilgili Konsey Başkanı Hamdi Topçuoğlu

Detaylı

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi.

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. 1 / 18 Toplantı İstanbul kahvaltıyla Büyükşehir başladı. Belediyesi Beykoz Korusu Tesisleri'nde gerçekleşti.

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!..

Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!.. Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!.. Bu bir yerel seçim değil, bir kader seçimi! AKP iktidara geldiğinden bu yana son 11 yılda biri Irak ta, diğeri Suriye de olmak üzere iki Kürdistan kuruldu. Bu yerel

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları

TR2009/ /409 Human Rights for Me. Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Benim için İnsan Hakları AKIŞ Açış konuşması Proje Hakkında Konuşma Ara Tanışma etkinliği Toplu fotoğraf çekimi Anket uygulaması 06.12.2013 2 Açış Konuşması Prof. Dr. Canan BALKIR Dokuz

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

Strateji Belirleme Toplantısı

Strateji Belirleme Toplantısı Strateji Belirleme Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ESKİ VE RUTİN ÇALIŞMA ANLAYIŞIYLA BİR YERE VARMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL - AVUKATLARIMIZIN ÇALIŞMA ORTAMI ÇOK İYİ OLMALI - BİZ BİR AİLEYİZ,

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12. DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.2014 Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu bekliyor

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 22 EYLÜL 2017 OKUL AİLE BİRLİĞİ (OAB) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU OAB OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 22 EYLÜL 2017 OKUL AİLE BİRLİĞİ (OAB) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU OAB OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 22 EYLÜL 2017 SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENLERİ Sorgulama Ünitesi Bültenlerimizi okumak için lütfen TIKLAYINIZ. VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR OKUL AİLE BİRLİĞİ (OAB) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor?

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor? Not: Bu doküman, TÜBİTAK tarafından desteklenen ATBÖ (Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme) Projesi kapsamında hazırlanan öğretmenlerin 3 yıl boyunca yaşadıkları sınıf tecrübelerini paylaştıkları ATBÖ Öğretmen

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

EŞİTLİK ÖDÜLÜ NÜN VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

EŞİTLİK ÖDÜLÜ NÜN VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER AS/Ega/Inf (2009) 4 - Turkish 26 January 2009 TUegadocinf04_2009 EŞİTLİK ÖDÜLÜ NÜN VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER F 67075 Strasbourg Cedex assembly@coe.int Tel: + 33 3 88 41 2000 Fax: +33 3 88 41 2776

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP İzmir de gövde gösterisi yaptı, Kılıçdaroğlu Gündoğdu Meydanı ndan gençlere, 140 karakterden korkan bir başbakan yarattınız, size şükran borçluyum diye seslendi. Tarih : 22.03.2014 - Baharda sandığa

Detaylı

KÜRDİSTAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ NAVENDA LȆKOLȊNȆN STRATEJȊK A KURDISTANȆ

KÜRDİSTAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ NAVENDA LȆKOLȊNȆN STRATEJȊK A KURDISTANȆ KÜRDİSTAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ NAVENDA LȆKOLȊNȆN STRATEJȊK A KURDISTANȆ www.navendalekolin.com - www.lekolin.org www.lekolin.net www.lekolin.info Lekolin.org ANKETLER ÇEŞİTLİ TARİHLER ARASINDA

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz...

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz... Kemal Ogretmen fotograflari karne gunu gecince hemen paylasmaliyiz heyecani yasadik, tipki 1 onceki hafta sevgili Selda Ogretmenimizden gelen fotograf ve mektuplari aldigimiz geceki heyecana benzer...

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba Vergi borcum benim belimi büküyor Yarış sahalarında fırtınalar estiren bir isimdi... Taa ki o talihsiz gün gelip kapıya dayanıncaya kadar... Bugün sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalçın Akağaç aynı mücadeleyi

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü On5yirmi5.com KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü Kaç gündür bir 'vitamin' sorusudur gidiyor. İşte geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sorularında yer alan 'vitamin' sorusu ve çözümü... Yayın

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Dışında Kalan Gençler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 595 Anketteki toplam kayıt: 595 Toplama göre yüzde: 100.00%

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

CESUR ÖNCEL CESUR SİYASET VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTARSANIZ

CESUR ÖNCEL CESUR SİYASET VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTARSANIZ CESUR ÖNCEL CESUR SİYASET VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTARSANIZ OLUR Cesur Öncel, Bodrum CHP İlçe Başkanlığının Çarşı binasında kalabalık bir katılımcı grubun karşısında CHP Bodrum İlçe Başkan adaylığını açıkladı.

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

Kahraman Kit ve Akıllı Can. Technical Assistance for Promoting Registered Employment. Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

Kahraman Kit ve Akıllı Can. Technical Assistance for Promoting Registered Employment. Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele

PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele On5yirmi5.com PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele Prof. Abbas Vali, PKK yönetiminin, aktif olarak barış sürecinde yer almak isteyeceğini söyledi. Yayın Tarihi : 4 Şubat 2013 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

Papa'nın yardımcıları ziyaret için gelip gerekli görüşmeleri bile yaptılar. Bundan sonra neler yaşanacak?

Papa'nın yardımcıları ziyaret için gelip gerekli görüşmeleri bile yaptılar. Bundan sonra neler yaşanacak? Papa 16. Benedikt'in Almanya'da sarfettiği İslam dini kılıç dinidir sözlerini Türliye'nin tek Oksidantalisti- Hıristiyan bilimcisi olan araştırmacı yazar Aytunç Altındal Yeniçağ'a değerlendirdi. Bu sözlerin

Detaylı