YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI"

Transkript

1 YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI Bu site, Türkiye yasalarına göre kurulmuş olan, kayıtlı ofisi Bankalar Caddesi Bozkurt Han No:3 D:3 Karaköy Beyoğlu, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, Boğaziçi Kurumlar VD vergi numarasına sahip, Tantur Turizm Seyahat Anonim Şirketi ne (bundan böyle BEDSONLINE olarak anılacaktır) aittir. BEDSONLINE ürünü, yalnızca perakendeci seyahat acentelerine (bundan sonra ACENTE olarak anılacaktır), web sitesi ziyaret edilmek, kullanılmak veya bu web sitesi üzerinden sipariş vermek suretiyle satılacaktır. ACENTE, BEDSONLINE Hüküm ve Şartlarına, yasal beyan ve gizlilik politikasına bağlı kalmayı ve bu web sitesinin ve üzerinden gerçekleştirilen rezervasyonların tabi olduğu tüm ilgili kanun ve yönetmelikleri takip etmeyi açıkça ikrar ve kabul eder. BEDSONLINE; geçerli koşullar, mevcudiyet ve diğer etmenlere bağlı olmak şartıyla konaklama hizmetleri, aktarma, gezinti, bilet ve diğer destinasyon hizmetlerini, tesis edilen sözleşme şartlarına ve web de belirtilen genel şartlara tabi olarak ve her bir rezervasyonun işleminin gerçekleştirilmesi sırasında ekranda görüntülenen fiyatlara ve iptal şartlarına göre sunabilecektir. Bu yasal beyan ve gizlilik politikası, web sitemizin ayrılmaz birer parçası olup genel sözleşme şartlarından, işlemlerden veya rezervasyonların ayrı tutulmaları söz konusu değildir. Web sitemizin kullanımı, bu maddelerde yer alan şartların istinasız olarak tamamen kabul edildiğini gösterir ve rezerve edilen hizmetin sözleşmesine açıkça izin verildiğine yönelik kanıt teşkil eder. ACENTE, web sitesini yalnızca kendisi için veya adına yasal olarak işlem yapma yetkisine sahip olduğu başka bir kişi için meşru soruşturma ve rezervasyon yapmak için kullanılabilir. ACENTE; zararlı, müstehcen, karalayıcı veya diğer yasadışı olan veya olabilecek veya herhangi bir başkasının haklarının ihlal edilmesine neden olabilecek herhangi bir bilgiyi, bu web sitesinde veya bu web sitesi üzerinden göndermeyecek, iletmeyecek veya yaymayacaktır; herhangi bir izinsiz, yanlış ve hileli rezervasyon işlemi yapmayacaktır; herhangi bir yazılım, rutin veya cihazı; bozuk veri veya virüsler içeren dosyaların herhangi bir yolla yüklenmesi(upload) veya sunulması da dahil olmak ve fakat yalnızca bununla sınırlı olmamak üzere bu web sitesinin çalışma veya işlevselliğine elektronik veya manuel olarak müdahalede bulunmak veya müdahalede bulunmaya teşebbüs etmek için kullanmayacaktır; bu web sitesinin görünüm veya düzenlemesini veya temel yazılım kodunu tahrif etmeyecek, değiştirmeyecek veya bunlara müdahalede bulunmayacaktır; web sitesi veya ilgili altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük bindiren herhangi bir işlem yapmayacaktır; BEDSONLINE, BEDSONLINE Hüküm ve Şartlarından ve Gizlilik politikasından herhangi birisini ihlal ettiğinizi (kendi mutlak takdirine göre) düşündüğü her zaman ve her durumda, herhangi bir başka hakkına herhangi bir halel gelmeksizin, bu web sitesine erişimi durdurabilir ve/veya rezervasyonları iptal edebilir. KİŞİSEL BİLGİLER VE VERİ KORUMA 95/46 sayılı Avrupa Direktifinden aktarılan ve 2002/58 sayılı Avrupa Direktifi ile tamamlanan Kişisel Verilerin korunması hakkındaki 13 Aralık tarihli 15/1999 sayılı Organik Kanunda ve/veya bunları geliştiren, bunlara eklemeler yapan veya uygunsa bunların yerine geçen herhangi bir mevzuat (bundan sonra baş harfleriyle KVKY -Kişiler Verilerin Korunması Yönetmeliği- olarak anılacaktır) belirtilen şartlara kati surette riayet etmenin ve uymanın ötesinde; BEDSONLINE,

2 kişisel verilerin korunması ve bu kişisel verilerin BEDSONLINE için önemli bir görev olarak uygun biçimde yönetilmesi konusunda uzlaşmaya haizdir. ACENTE, BEDSONLINE a başvurulması veya ACENTE olarak kayıt olunması sırasında şirket verilerini ve BEDSONLINE web sitesi üzerinden ACENTE adına sözleşmeli işlem yapacak olan Kullanıcılar ile yönetim sorumlusu ve erişim kodları yönetimiyle ilgili kişisel verileri ifşa edebilir. Kullanıcı veya son tüketici ile ilgili herhangi bir şirket verisinin veya kişisel verinin, KVKY de öngörülen şartlara kati surette riayet edilmek ve uyulmak suretiyle ve yalnızca ACENTENİN rezervasyonu tamamlaması amacıyla ve ilgili idari amaçlarla alındığı, işleme tabi tutulduğu ve aktarıldığı düşünülecektir. Bu web sitesi üzerinde bu şekilde toplanan veriler, ilgili hizmetlerin sözleşmeli olarak verilmesi için müdahil olması gerekli olan kişilere KVKY ye uygun olarak aktarılabilir. GİZLİ BİLGİLER Matbu veya elektronik kopya halinde veya halihazırda kullanımda olan veya gelecekte keşfedilebilecek bir yolla hazırlanmış olsun veya olmasın bir tarafın diğer tarafa bildirdiği veya sağladığı veya bir tarafın, diğer tarafın bilgisi altında ve/veya açık izniyle veya diğer tarafın bilgisi ve/veya açık izni olmadan erişebileceği tüm bilgiler ve veriler, gizli bilgi sayılacaktır. Bu sebeple; verilen evraklardan oluşturulan herhangi bir veritabanı ve prototip, özel yönetim yazılımı, bilgisayar sistemi parolaları, kullanıcılar hakkındaki bilgiler, ofis, acente, bölüm ve merkezlerin telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresleri, adresleri, bilgisayar programları, kopyalar, JIc, rutinler, kaynaklar, işlevsel ve organizasyonsal analiz, know-how, formül, süreç, fikir, keşif (patenti alınmış olsun veya olmasın), finansal veri ve geliştirme planları, stratejiler, yapılabilecek herhangi bir teklifinin içeriği, BEDSONLINE a ait olup veya web sitesinde mevcut olup ACENTENİN erişebileceği herhangi bir diğer destekleyici belge, veri veya malzeme, konaklama tesisinin veya hizmet sağlayıcının yalnızca rezervasyonu tamamlamak amacıyla ve ilgili idari amaçlarla erişmesi gereken MÜŞTERİ ile ilgili telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresleri, ikamet adresleri, imzalar, kimlik kartı veya pasaport suretleri, kredi kartı bilgileri, kişisel tercihler, sakatlık veya özel beslenme veya dini şartlar veya ilgili diğer bilgiler, gizli bilgi sayılacaktır ve fakat yalnızca bunlarla sınırlı olmayacaktır. Aşağıdakiler, hiçbir şekilde gizli bilgi olarak değerlendirilmeyecektir: Taraflardan birinin anlaşmaya yönelik herhangi bir ihlali olmadan kamuya açık olan veya kamu bilgisine açılabilecek bilgiler. Üçüncü taraflarca sağlanan bilgiler veya know-how. Kanunen açıklanması gereken bilgiler Mahkeme veya Adli Merciler tarafından istenen bilgiler Vergi veya iş gereklilikleri ve idari sözleşmeler nedeniyle Devletin yerel veya özerk makamlarına sunulması gereken ekonomik veriler ve diğer veriler. İFŞA ETMEME ACENTENİN erişime sahip olabileceği gizli bilgilerin, ACENTENİN hizmetlerinin sözleşmeli olarak verilmesi ve gerçekleştirilmesi yoluyla üçüncü taraf kişilere veya şirketlere, tümüyle veya kısmi olarak açıklanması açıkça yasaktır. ACENTE; çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin, alt yüklenicilerinin ve BEDSONLINE ve ACENTE arasındaki anlaşmalarla ilgili diğer tarafların, bu belgede yer alan gizlilik taahhütlerini yerine getireceğini garanti eder. Bu amaçla gerekli tedbirler alınmalıdır ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir iddia veya zarar konusundaki sorumluluk ACENTEYE aittir. ACENTE, bu gizlilik taahhütlerini, işbu anlaşmanın imzalandığı tarihten başlayarak yerine getireceğini ve taraflar arasındaki ilişki devam etse de etmese de yerine getirmeye devam edeceğini taahhüt eder.

3 KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM BEDSONLINE, MÜŞTERİ tarafından talep edilen hizmetlerin sağlanması için kesinlikle gerekli olan kişisel verilere erişme ihtiyacı duyduğunda BEDSONLINE ve ACENTE, bu işlemin KVKY uyarınca yasal olarak mümkün olduğundan emin olacaktır. Bu sistemin kullanımı sırasında ACENTENİN BEDSONLINE a ifşa edebileceği kişisel verilerin, KVKY de öngörülen şartlara kati surette riayet edilmek ve uyulmak suretiyle alındığı, işleme tabi tutulduğu ve aktarıldığı düşünülecektir. BEDSONLINE ve ACENTE, kişisel verilerin güvenliğini garanti altına alacak ve değiştirilmesini, kaybolmasını, yanlış kullanımını ve/veya izinsiz erişimini engelleyecek teknik ve operasyonel güvenlik tedbirlerini, teknolojinin durumunu, saklanan verilerin mahiyetini ve maruz kalabileceği riskleri göz önünde bulundurmak suretiyle tesis ettiklerini beyan ve garanti eder. ACENTE, KVKY tarafından verilen erişim, düzeltme, iptal veya itiraz haklarını kullanmak istediği takdirde talebini adresinden iletebilir veya kişisel verilerle ilgili olarak yapmak istediği işlemi açıklayan imzalı bir mektubu, kimlik kartı veya pasaportunun bir suretiyle birlikte şu adrese gönderebilir: Coordinator PDPR TANTUR TURİZM SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ Bankalar Caddesi Bozkurt Han No:3 D:3 Karaköy Beyoğlu, İstanbul, Türkiye ACENTE, sunulan herhangi bir verinin, TANTUR TURİZM SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ ndeki mevcut kişisel veri dosyalarına konulmasına ve bu verilerin, BEDSONLINE tarafından sunulan hizmetlerin sevki, idaresi, aracılığı ve sözleşmeli olarak verilmesi, BEDSONLINE, çağrı merkezleri vasıtasıyla rezervasyonların yönetimi ve ürünlerin ve hizmetlerin toplanması, vaka yönetimi, istatistik, e-posta, SMS, MMS veya diğer benzeri yöntemlerle ticari tanıtım ve sair promosyonlar yapılması ve yeni bültenlere abonelik konusunda kullanılmasına izin vereceğine işbu belgeyle açıkça muvafakat eder. Bu dosyalardan sorumlu olan kişi: TANTUR TURİZM SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ Bankalar Caddesi Bozkurt Han No:3 D:3 Karaköy Beyoğlu, İstanbul, Türkiye BEDSONLINE ve ACENTE, herhangi bir kişisel veriye eriştikleri durumlarda bilhassa aşağıdaki hususları taahhüt eder: Güncel teknolojik şartlara, verilerin mahiyetine ve verilerin maruz kalabileceği risklere uygun olarak verilerin güvenliğini garanti etmek, izinsiz değiştirilmesini, kaybolmasını, işlenmesini veya erişimini engellemek için yasal olarak gerekli teknik ve organizasyonsal güvenlik önemleri altında saklanmasını sağlamak. Verileri, yalnızca anlaşılan hizmetleri gerçekleştirmek için ve anlaşılan amaçları başarmak için kullanmak. Emanette tutmak amacıyla bile ne bu verileri ne de yukarıda belirtilen benzeri metinler, değerlendirmeler veya işlemleri başkalarına vermemek ve bilgileri, bunlardan elde edilen sonuçları veya listeleri tamamen veya kısmen kopyalamamak veya çoğaltmamak. Verilerin sadece hizmetleri gerçekleştirmek için verilere ihtiyacı olan çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlamak ve bilgilerin ifşa edildiği üçüncü tarafların, gizlilik yükümlülüğü ile bağlı olmalarını sağlamak. Hizmetler sağlandıktan sonra bu verileri, bu verilerin yer aldığı herhangi bir müstenit veya evrakla birlikte imha etmeyi ve iade etmeyi taahhüt ederler; ayrıca bunlara ait hiçbir kopyayı saklamamaları şarttır. BEDSONLINE, nihai tüketici (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) bilgilerini, yalnızca MÜŞTERİ rezervasyonunun tamamlanması amacıyla ve ilgili idari amaçlarla üçüncü taraflara ifşa edebilir. Bu web sitesi üzerinde bu şekilde toplanan veriler, ilgili hizmetlerin sözleşmeli olarak verilmesi için müdahil olması gerekli olan kişilere KVKY ye uygun olarak aktarılabilir.

4 ACENTE, verilen bilgilerin,, TUI Travel PLC ye ait BEDSONLINE Grup a ait olan diğer şirketler tarafından sunulan diğer ürün ve hizmetlerin ayrıntıları konusunda ACENTA ile bağlantıya geçmek amacıyla kullanılması için bu belgeyle BEDSONLINE a yetki verir. Bulunduğunuz yer Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) sınırları dışındaysa, verilerin korunması konusundaki denetimler, KVKY de öngörülen yasal şartlar kadar sıkı olmayabilir. Bununla birlikte BEDSONLINE, doğrudan seyahat ayarlamaları ile sorumlu olmayan herhangi bir kişiye herhangi bir bilgi vermeyecektir. SAHİPLİK VE DİĞER HAKLAR SAHİPLİK ACENTE, alınan veya kabul edilen BEDSONLINE web sitesindeki tüm unsurların (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere hüküm ve şartları, kuralları, politikaları ve kullanım prosedürleri ve BEDSONLINE Gizli Bilgileri yukarıda tanımlanan şekilde dahil ) ve bu unsurlara yönelik fikri mülkiyet haklarının (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm telif hakları, patentler, ticari markalar, servis markaları ve ticari sırlar da dahil), münhasıran BEDSONLINE ve tedarikçilerinin mülkiyeti altında olduğunu ikrar ve kabul eder. ACENTE, burada belirtilen durumlar hariç olmak üzere, elde edilen herhangi bir bilgi veya veri üzerinde herhangi bir hak veya menfaat kazanmayacağını ve BEDSONLINE ın tüm patent, telif hakkı, ticari marka, ticari isim, sözleşme, endüstriyel tasarım ve bunlarla ilgili diğer mülkiyet hakları dahil ve fakat yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere dünyanın her tarafında bilgi ve verilerin tek sahibi olmaya devam edeceğini ikrar ve kabul eder. Bu web sitesinde (ayrıca web sitesinin organizasyonu ve düzenleme bulunan malzemelere ait tüm ticari markalar, telif hakları, veritabanı hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları, temel yazılım koduyla birlikte BEDSONLINE veya tedarikçilerinin mülkiyeti altındadır. ACENTE, bu web sitesindeki herhangi bir malzemeyi veya temel yazılım kodunu, BEDSONLINE ın yazılı ön izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, tadil edemez, yayımlayamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz, satamaz veya devredemez. İÇERİKLER ACENTE, BEDSONLINE tarafından sağlanan/ekranda gösterilen içerikleri (ve/veya herhangi bir unsurunu) kopyalamamayı, çoğaltmamayı, değiştirmemeyi, iletmemeyi, satmamayı, kiralamamayı, pazarlamamayı ve ifşa etmemeyi taahhüt eder. ACENTE, konaklama içeriklerinde ve herhangi bir öğesindeki yanlışlık veya hatadan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ACENTE, bu web sitesinde mevcut olan bilgilerin salt ifşasının veya bu bilgilere erişimin, BEDSONLINE tarafından satış, lisans veya bu tür unsurların devri konusunda verilmiş bir teklif teşkil etmeyeceğini ikrar ve kabul eder. İÇERİK SORUMLULUK REDDİ Bu sitede yer alan bilgiler, iyi niyet çerçevesinde sunulmuş olmakla birlikte BEDSONLINE, bu bilgilerin kesinlikle hiçbir yanlışlık, yazım hatası içermediği konusunda bir garanti vermez ve bu sitedeki herhangi bir hata veya eksiklikten dolayı hiçbir yükümlülük kabul etmez. BEDSONLINE tarafından sunulan oteller ve hizmetler hakkındaki bilgiler, hizmet sağlayıcı tarafından temin edilen veriler ışığında mümkün mertebe doğrudur; BEDSONLINE, bilgilerin hizmet sağlayıcı tarafından sunulandan farklı olduğunun ortaya konması halinde bilgilerdeki yanlışlıklar bakımından sorumlu değildir. BEDSONLINE web sitesinde yer alan üçüncü taraf web sitesi bağlantıları(linkleri), yalnızca bilgi amaçlı olarak bulunabilir. Bu tür siteler, BEDSONLINE dan bağımsızdır ve BEDSONLINE, bu sitelerde yer alan materyallerden sorumlu olmayıp bu materyalleri tasdik etmemektedir.

5 BEDSONLINE, bu web sitesi veya bu web sitesinde bulunan bilgilere erişim veya bu web sitesi veya bu web sitesinde bulunan bilgilerin kullanımı veya bunlara erişilememesi nedeniyle doğan kar kaybı ve benzeri de dahil olmak üzere mahiyeti ne olursa olsun hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, cezai, emsal veya dolaylı zarar veya ziyandan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Bu sitedeki konaklama tesisleri ve diğer hizmet tedarikçileri, bağımsız işletmelerdir ve BEDSONLINE veya iştiraklerinin acenteleri veya çalışanları değildir. Bu sebeple BEDSONLINE ve iştirakleri, bu tedarikçilerin herhangi bir fiil, kusur, ihlal veya ihmalinden veya bunlardan doğan herhangi bir zarar veya masraftan sorumlu değildir. BEDSONLINE ve iştirakleri, fazla rezervasyon veya mücbir sebep veya kendi kontrolü ötesinde olan sair nedenlerden dolayı para iadesinde bulunmakla yükümlü değildir. BEDSONLINE, bu web sitesinde yer alan bilgi, hizmet ve malzemeler ile ilgili tüm zımni garantileri kanunla izin verilen azami ölçüde reddeder. Tüm bu bilgi, hizmet ve malzemeler, hiçbir türlü garanti olmaksızın olduğu gibi ve mevcut olduğu gibi sağlanmaktadır. ÇEREZLER Web sitesi, çerez kullanılmadan çalıştırılabilmesine rağmen BEDSONLINE a erişim, bazı çerezler içerebilir. Çerezler, yalnızca sunucunun okuyabileceği belirli bilgilerin sunucu tarafından tanınmasını sağlayan her bir kullanıcının tarayıcısında saklanan küçük bilgi dosyalarıdır. Çerezler, sınırlı bir süre tutulur. Hiçbir çerez, herhangi bir telefon, e-posta veya sair kimlik bilgilerinin ortaya çıkmasına izin vermez. Çerezler, kullanıcının sabit diskinden herhangi bir bilgi alamaz veya kişisel bilgileri çalamaz. Bir kullanıcının özel bilgileri, yalnızca kullanıcı, sunucuya bu bilgiyi şahsen verdiği takdirde çerez dosyasının bir parçası olur. Çerezler, rezervasyon sürecinin geliştirilmesinde bize yardımcı olmasına rağmen çerez almak istemeyen veya çerezlerin varlığından haberdar olmayı arzu eden kullanıcılar, tarayıcılarını bunu sağlayacak şekilde yapılandırabilir. BEDSONLINE, web sitemizi veya reklam yayınladığımız siteleri ziyaret ettiğinizde reklam göstermek için üçüncü taraf reklam teknolojisi kullanır. Bu teknoloji, reklamlarımızın size sunulması amacıyla bu web sitesi ve reklam yayınladığımız sitelere gerçekleştirdiğiniz ziyaretleriniz hakkındaki bilgileri kullanır (adınız, adresiniz veya diğer kişisel bilgileriniz buna dahil değildir). Reklamlarımızın sunulması esnasında bir yegane üçüncü taraf çerezi, tarayıcınıza yerleştirilebilir veya tarayıcınız tarafından tanımlanabilir. Bunun yanı sıra BEDSONLINE, online reklamlarımızın idaresi için reklam sunum ortağımız tarafından sağlanan web işaretçileri kullanır. Bu web işaretçileri, bir tarayıcı bu siteyi ziyaret ettiğinde reklam sunucumuzun, tarayıcı çerezini tanımasına ve kullanıcıların hangi reklam ilanlarıyla web sitemize geldiğini öğrenmemize imkan sağlar. Bu teknoloji yoluyla topladığımız ve paylaştığımız bilgiler, kişisel olarak tanımlanamaz niteliktedir. Üçüncü taraf reklam sunum ortağımız, çerezler ve nasıl devre dışı bırakılacağı konusunda daha fazla bilgi almak için lütfen adresini ziyaret ediniz. HABER BÜLTENLERİ BEDSONLINE, kullanıcıları otomatik olarak haber bültenlerine kaydetmemektedir. Haber bülteni almak için abone olma ve haberler ve otel teklifleri konusunda ile bilgilendirilme seçeneğine sahipsiniz. Haber bülteni aboneliğinizi sildirmek istediğiniz takdirde, web sitemizdeki abonelik sildirme seçeneğini kullanarak bize bu isteğiniz konusunda istediğiniz zaman bilgi verebilirsiniz. BAĞLANTILAR (LINKLER) BEDSONLINE web sitesinde yer alan üçüncü taraf web sitesi bağlantıları(linkleri), yalnızca bilgi amaçlı olarak bulunabilir. Bu tür siteler, BEDSONLINE dan bağımsızdır ve BEDSONLINE, bu sitelerde yer alan materyallerden sorumlu olmayıp bu materyalleri tasdik etmemektedir. BEDSONLINE (ve/veya iştirakleri), bu web sitesi veya bu web sitesinde bulunan bilgilere erişim veya bu web sitesi veya bu web sitesinde bulunan bilgilerin kullanımı veya bunlara

6 erişilememesi nedeniyle doğan kar kaybı ve benzeri de dahil olmak üzere mahiyeti ne olursa olsun hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, cezai, emsal veya dolaylı zarar veya ziyandan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. WEB SİTESİNDE İLAN EDİLEN BİLGİLER BEDSONLINE tarafından sunulan oteller ve hizmetler hakkındaki bilgiler, hizmet sağlayıcı tarafından temin edilen veriler ışığında mümkün mertebe doğrudur; BEDSONLINE, hizmet sağlayıcı tarafından sunulandan farklı olduğunun ortaya konması halinde bilgilerdeki yanlışlıklar bakımından sorumlu değildir.

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir.

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir. SİZ VE RCI EUROPE ARASINDAKİ ANLAŞMA Bu Web sitesi RCI Europe ("RCI", "biz", "bizim") tarafından size sunulmaktadır. Bu Web sitesini kullanmanız ve bu Web sitesinde yayımlanan hükümleri, koşulları ve bildirimleri

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Koalay.com web sitesi ( Site ), tüm hakları Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. a ( Telesure ) ait olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat ve

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI BU YAZILIMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK VEYA BU YAZILIMA ERİŞEREK BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI BAŞKA BİR KİŞİ, ŞİRKET VEYA

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR 1. Giriş SPOTZER MEDIA GROUP B.V. MERKEZ AMSTERDAM HOLLANDA İSTANBUL MERKEZİ ŞUBESİ ( Spotzer ) küçük ve yerel işletmeler için dijital reklam ürünleri, dijital reklam hizmetleri

Detaylı

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR.

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. ADOBE Kişisel Bilgisayar Yazılımı Lisans Anlaşması 1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. 1.1 GARANTİ REDDİ: YAZILIM VE DİĞER BİLGİLER SİZE OLDUĞU GİBİ TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BLACKBERRY ĐNTERNET SERVĐSĐ SON KULLANICI ANLAŞMASI AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR. HERHANGĐ BĐR NEDENLE ANLAŞMANIN TAMAMINI BLACKBERRY HANDHELD ALETĐNĐZDEN OKUYAMAZSANIZ,

Detaylı

ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi

ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi Bu ActivEngage Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi (bu "Sözleşme"), Müşteri'nin ikamet ettiği Bölge tarafından belirlendiği şekliyle

Detaylı

ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI

ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI Bu genel hüküm ve koşullar (bundan böyle sözleşme veya hüküm ve koşullar olarak anılacaktır) Gayrettepe Mahallesi, Fahri Gizden Sk. Işık Apt. N:15 D:2 Gayrettepe, Şişli,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ Tarih: / / Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ( Ö.İ.B. ) tarafından, Elektrik Üretim A.Ş. ( EÜAŞ ) ye

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı