ÖRNEK DİLEKÇE (0) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA. : (T.C.Kimlik No)Adı, Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEK DİLEKÇE (0) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA. : (T.C.Kimlik No)Adı, Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi"

Transkript

1 ÖRNEK DİLEKÇE (0) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA ġġkayet KONUSU : (T.C.Kimlik No)Adı, Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi : Saat deki sandık hazırlık iģlemlerine iliģkin, yöntem talebidir. : 07/06/2015 Pazar günü Saat.. OLAYLAR : Mühürsüz BirleĢik Oy pusulaları zarflardan çıkarıldıktan sonra, sandığa ait mührün basılması aģamasında; sandığa ait mührün tüm pusulalarda ortaklaģa belirlenen aynı yere vurulması, sayım sırasında farklı yerde var olduğu tespit edilen mühre yakından bakabilmek açısından daha sağlıklı bir usul olacaktır. Bu usul uygulandığı taktirde; oyların sayımı ve dökümü bittiğinde talebi olan siyasi partilerin kendi veya diğer siyasi partilerin geçerli oylarını kontrol etmeleri daha basit olacaktır. : Oyların sayımı ve dökümüne Ģikâyet ve itirazların önlenmesi ve sağlıklı değerlendirilmesi açısından bu usulün uygulanması arz olunur.

2 ÖRNEK DİLEKÇE (1) (..) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA : (T.C.Kimlik No).numaralı Sandık Kurulu... müģahidi ġġkayet KONUSU : Oy verme iģlemini takip etmemiz engellenmektedir. OLAYLAR : 07/06/2015 Pazar günü Saat:. : Sandık alanında bulunması gerekenler Kanunda sayılmıģtır. Sandık kurulunun iģlerini aksatmadan oy verme iģlerini MüĢahit olarak izlememize rağmen, sandık kurulu baģkanı tarafından oy verme iģlemlerini takip etmemiz engellenmektedir. Bu uygulama yasaya aykırıdır. HUKUKĠ NEDENLER: 298 S. K. 25, 72, 81, 84. maddesi ile YSK nun 135 sayılı genelgesi. : Sandık alanında görev yapmamızın sağlanmasını arz ederim.

3 ÖRNEK DİLEKÇE (2) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA : (T.C.Kimlik No) (.) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi ġġkayet KONUSU ; Bazı seçmenlerden kimlik sorulmaması. : 07/06/2015 Pazar günü Saat. OLAYLAR : 298 sayılı Yasaya göre, oy verecek seçmenin fotoğraflı kimlik göstermesi gerekirken, (Ehliyet, pasaport, nüfus cüzdanı vs.) aģağıda adı/soyadı yazılı seçmenlerin kimliksiz olarak oy kullandığı tespit edilmiģtir. Bu husus yasaya aykırıdır. HUKUKĠ NEDENLER: 298 S. K. 87, 91. maddesi ile YSK nun 135 sayılı genelgesi. : Bu durumun tespiti ile yanlıģ uygulamanın Sandık Kurulu kararı ile durdurulması arz olunur. Kimliksiz oy kullanan ve tespit edilen seçmenlerin Adı/Soyadı 1-2-

4 ÖRNEK DİLEKÇE (3) (..) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA... müģahidi ġġkayet KONUSU : (T.C.Kimlik No)..numaralı Sandık Kurulu : Aynı seçmen birden fazla özürlüye yardım etmektedir. : 07/06/2015 Pazar günü saat. OLAYLAR : Sandık kurulunda,... isimli kiģinin birden fazla özürlüye oy kullandırdığı gözlemlenmiģ olup, bu kiģi kapalı oy verme yerinde seçmenleri kendi partisi lehinde etkilemektedir. Yapılan bu uygulama yasaya aykırıdır. HUKUKĠ NEDENLER : 298 Sayılı Kanunun 93.maddesi ile YSK nun 135 sayılı genelgesi. : Bu durumun tespiti ile yanlıģ uygulamanın durdurulması arz olunur.

5 ÖRNEK DİLEKÇE (4) (..) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA : (T.C.Kimlik No) (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi ġġkayet KONUSU : Okuma yazma bilmeyen seçmenlere yardım edilmektedir. : 07/06/2015 Pazar günü Saat OLAYLAR : Okuma yazma bilmeyen aģağıda adı-soyadı yazılı seçmenlere bazı kişilerce, hiçbir Ģekilde refakat edilmesi yasaklanmıģ olmasına rağmen 298 S. K. Na aykırı olarak oy kullandırıldığı gözlemlenmiģtir. HUKUKĠ NEDENLER: YSK nın 135 sayılı genelgesi. : Bu durumun tespiti ile yanlıģ uygulamanın düzeltilmesi arz olunur.

6 ÖRNEK DİLEKÇE (5) (..) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA ġġkayet KONUSU kullandırılmamıģtır. : (T.C.Kimlik No) (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi : Saat den önce Sandık baģına gelen seçmenlere oy : 07/06/2015 Pazar günü saat. OLAYLAR : Saat ye ve YSK nun belirlenen oy vermenin bitiģ saati geldiği halde, sandık baģında oylarını vermek üzere sırada bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu baģkanı bunları saydıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verir, bu tespitten sonra gelen kiģilere oy kullandırılmaz hükmü varken; kurulunuzca yanlıģ uygulama yapılarak tespitten önce gelen aģağıda adı-soyadı yazılı seçmenlere oy kullandırmamıģtır. Bu durum yasaya aykırıdır. HUKUKĠ NEDENLER : 298 Sayılı kanunun 89. maddesi ile YSK nın 135 sayılı genelgesi. : Bu durumun tespiti ile kurulunuzca yanlıģ uygulamanın durdurulması arz olunur.

7 ÖRNEK DİLEKÇE (6) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA : (T.C.Kimlik No)Adı, Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi ġġkayet KONUSU : Saat deki Tasnif iģleminin daha sağlıklı yapılması için, yöntem talebidir. : 07/06/2015 Pazar günü Saat.. OLAYLAR : BirleĢik Oy pusulaları zarflardan çıkarıldıktan sonra, sayımdöküm aģamasında; Geçerli oy pusulalarının partilere göre gruplandırılması, takip, denetim ve itiraz üzerine oyların yeniden sayımı açısından daha sağlıklı bir usul olacaktır. Bu usul uygulandığı taktirde; oyların sayımı ve dökümü bittiğinde talebi olan siyasi partilerin kendi veya diğer siyasi partilerin geçerli oylarını kontrol etmeleri daha basit olacaktır. : Oyların sayımı ve dökümüne Ģikâyet ve itirazların önlenmesi ve sağlıklı değerlendirilmesi açısından bu usulün uygulanması arz olunur.

8 ÖRNEK DİLEKÇE (7) ( ) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA : (T.C.Kimlik No)Adı Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi ġġkayet KONUSU : Oyların sayım-dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılmamaktadır. : 07/06/2015 Pazar günü Saat:.. OLAYLAR : Oyların sayımı ve dökümü ve tutanaklara bağlanması aleni olarak yapılacağı Kanun hükmü olmasına rağmen; Sandık kurulunuzca oy verme iģleminin bitimini müteakip görev yaptığı odanın kapısını kapatarak tasnif iģlemine geçmiģtir. Bu husus yasaya aykırıdır. HUKUKĠ NEDENLER genelgesi. : 298 Sayılı Kanunun 2.maddesi ile YSK nun 135 sayılı : Seçimin aleniyet ilkesine aykırı olan bu durumun tespiti ve kurulunuzca düzeltilmesi arz olunur.

9 ÖRNEK DİLEKÇE (8) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA ġġkayet KONUSU : (T.C.Kimlik No)Adı Soyadı (.) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi : Sandık Kurulunda oy tasnifini izlememiz engellenmektedir. : 07/06/2015 Pazar günü Saat:.. OLAYLAR : Zarf ve oy pusulalarının açılması, geçerli, geçersizlik durumlarını görmek için tasnifin yapıldığı masada veya yakınında tasnif iģlemini takip talebimiz sandık kurulunca engellenmekte olup, bu husus yasaya aykırıdır. HUKUKĠ NEDENLER 135 sayılı genelgesi. : 298 Sayılı Kanunun 25, 72 ve 100. maddeleri ile YSK nın : Seçimin aleniyet ilkesine aykırı olan bu durumun düzeltilmesi arz olunur.

10 ÖRNEK DİLEKÇE (9) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA : (T.C.Kimlik No)Adı Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi, ġġkayet KONUSU : TaĢan Evet mührünün geçersiz sayılmaması, : 07/06/2015 Pazar günü saat.. OLAYLAR : BirleĢik oy pusulasında... adayına verilen oy; Oy pusulasında... için ayrılan bölüme basılan Evet mührünün; okunamadığı, Oy pusulasında mühür lekesi olduğu, Evet mührü ıstampaya çok basıldığı için oy pusulasını fazla boyadığı için geçersiz sayılmıģtır. Bu husus 135 sayılı genelgede; BirleĢik oy pusulasında baskıda s l nme veya yanlıģlık yapılmıģ olsa b le, hang s yas part veya bağımsız aday leh ne kullanılmıģ olduğu TERCĠH veya EVET mührünün vurulduğu yerden kes n olarak anlaģılan oy pusulaları hesaba katılır. cümlesi ile açıklığa kavuģturulmuģtur. HUKUKĠ NEDENLER : YSK nın 135 sayılı genelgesi. ; Adaya verilen (..) adet oy pusulasının geçerli sayılmasına karar verilmesini arz ederim.

11 ÖRNEK DİLEKÇE (10) (..) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA :(T.C.Kimlik No) Adı Soyadı (.) No lu Sandık Kurulu... müģahidi ġġkayet KONUSU :Ġçinden yabancı madde çıkan oy zarfı ve oyu geçerli kabul edilmiģtir. : 07/06/2015 Pazar günü saat.. OLAYLAR : Oy zarfı içinden birleģik oy pusulasının yanı sıra, oyun kimin tarafından verildiğine iģaret olabilecek; kumaş parçası/kağıt parçası/seçmen bilgi kağıdı gibi maddeler çıkmıştır.... verilen bu oyu Sandık kurulu kanuna ve YSK Genelgesine aykırı olmasına rağmen Geçerli kabul etmiģtir. HUKUKĠ NEDENLER : YSK nın 135 sayılı genelgesi. : Geçerli kabul edilen oy zarfı ve pusulasının kurulunuzca iptal edilmesi arz olunur.

12 ÖRNEK DİLEKÇE (11) (..) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA : (T.C.Kimlik No) Adı, Soyadı (.) No lu Sandık Kurulu... müģahidi ġġkayet KONUSU : Aday ın resmi üzerine vurulan Evet mührü geçersiz kabul edilmiģtir. : 07/06/2015 Pazar günü saat.. OLAYLAR : Tasnif iģleminde birleģik oy pusulası üzerinde adayın resmi üzerine basılan evet mührü sandık kurulunca geçersiz sayılmıģtır. Adayın alanı dikdörtgen çerçeve olup, bu bölüm içerisine adayın resmi de dahildir. Sandık kurulunun bu iģlemi yasaya aykırıdır. HUKUKĠ NEDENLER : YSK nın 135 sayılı genelgesi. :... verilen ve geçersiz sayılan oyun tekrar incelenerek geçerli sayılması arz olunur

13 ÖRNEK DİLEKÇE (12) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA : (T.C.Kimlik No)Adı Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi, ġġkayet KONUSU : Sandığa ait mührün kontrolüne izin verilmemesi, : 07/06/2015 Pazar günü saat.. OLAYLAR : BirleĢik oy pusulası ve/veya zarflar üzerindeki sandığa ait mühür ün kontrol edilmesi amacıyla yakından inceleme talebimiz usullere ve genelgeye aykırı Ģekilde Kurul BaĢkanı tarafından reddedilmektedir. Bu husus 135 sayılı genelgede; Siyasi parti müģahitleri, sayım masası baģında yer alabilir ve oy pusulalarını görebilirler. cümlesi ile açıklığa kavuģturulmuģtur. HUKUKĠ NEDENLER : YSK nın 135 sayılı genelgesi. ; Pusula ve/veya zarflardaki sandığa ait mühürlerin kontrol edilmesine izin verilmesine karar verilmesini arz ederim.

Haziran 2015 Seçimleri Müşahit Eğitimi. #oyunusevensaysin

Haziran 2015 Seçimleri Müşahit Eğitimi. #oyunusevensaysin Haziran 2015 Seçimleri Müşahit Eğitimi #oyunusevensaysin Bölüm 1: Genel bilgiler ve tanımlar 2 Sandık Alanı Tanımları Sandık Alanı 100 metre Sandık Çevresi 15 metre Müşahit 33.000 kişi Kolluk Görevlisi

Detaylı

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 138 sayılı genelgenin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 138 sayılı genelgenin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. Genelge No : Örnek: 138 Sayılı Genelge Genelge Tarihi : 08/02/2004 Karar No : 279 - K A R A R - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 03.01.2004 günlü yazıda, aynen; "2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651)

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651) 180 26. 4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük, leri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU

2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: A. TEMSİLCİ ADAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR A.1. Aday Olma Koşulları A.2. Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ġstanbul Bilim Üniversitesi öğrencilerinin ders dıģı sosyal,

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ SINAV GÖREVLİLERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI! SINAVDAN SONRA KIRMIZI KUTUYA KONULACAKTIR HAZİRAN 2015 İÇİNDEKİLER Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER M.Rasih ALTINKÜLÇE Sayıştay Uzman Denetçisi Giriş Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI

SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI hakemli makaleler Uğur YİĞİT SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI Uğur YİĞİT* I. GİRİŞ 1982 Anayasası ndan sonra yürürlüğe giren

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı