KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI"

Transkript

1 KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI

2 TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİNDEKİ KURUM ve FİRMALARA AİT BİLGİ ALTYAPISINININ OLUŞTURULMASI, PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SÜRECİ VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.Araştırmanın Önemi, Amacı ve Kapsamı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan bu ankette, bölgede bulunan KOBİ ler hakkında bilgi altyapısının oluşturulması ve problemlerinin tespiti, 2010 yılında Ajansımız tarafından verilen desteklerin bilinirliğinin ölçülmesi, 2011 yılında verilecek olan destekler hakkında paydaşların görüşlerin alınması ve Ajansımız tarafından yürütülecek olan Sürekli Eğitim Projesi kapsamında hedef kitleye verilmesi planlanan eğitim, konferans konularının belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket, TRA1 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ yetkilileri, kamu kuruluşu çalışanları ve STK temsilcilerine uygulanmıştır. Anket üç ana başlık altında hazırlanmıştır. İlk bölümde bölgede faaliyet gösteren KOBİ lere ait bilgiler toplanarak; hem bilgi alt yapısının oluşturulması, hem de bölgede faaliyet gösteren KOBİ lerin potansiyellerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu ankette KOBİ ler hakkında elde edilen bilgiler ışığında, 2010 yılı Haziran ayında 15 ülkeden 170 yabancı iş adamının katılımıyla gerçekleştirilen ve bu yıl da Temmuz da gerçekleştirilmesi planlanan Anadolu nun Zirvesinde Tanıtım ve İş Birliği Buluşması (AZUTİB) organizasyonu katılımcı profili belirlenecektir. Ajans tarafından verilen desteklerin katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması, verilen bu desteklerin etkisinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. İkinci bölümde, Ajans tarafından verilen desteklerin bilinirliğinin ölçülmesi ve gelecek yıllarda verilecek destekler hakkında paydaşların görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Ajansımız, 2011 yılından itibaren bölgemizde ihtiyaç duyulan alanlardaki bilgi eksikliğini gidermek amacıyla; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarına yönelik

3 ücretsiz eğitim, konferans ve seminer imkânları sunmayı planlamaktadır. Anketin üçüncü bölümünde planlanan eğitim, konferans ve seminer konularının faydalanıcıların görüşleri alınarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu yöntem sayesinde hedef kitlenin katılımı sağlanarak verilecek eğitim, konferans ve seminerlerin daha etkin ve verimli olması hedeflenmektedir. 2.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 2.1 Örnekleme Süreci TRA1 Bölgesindeki firma ve kurumlara uygulanan bu çalışmada amaç bölgedeki KOBİ leri tanımak,ajansın tanınırlığını artırmak ve sürekli eğitim projesindeki eğitim konularını belirlemektir. Araştırmada Basit Rastgele Örnekleme Metodu kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü %86 güven düzeyinde ve e=%5 hata payıyla n=223 kişi olarak belirlenmiştir. 2.2 Veri Toplama Yöntem ve Aracı Bu çalışmada, birincil veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anketlerin uygulanmasında hiçbir hizmet alımına gidilmemiştir. Anketler ajans çalışanları tarafından, kurum ve firma yetkilileri birebir ziyaret edilerek ve ajansın web sitesinde yayınlanan anketlerin siteyi ziyaret edenler tarafından doldurulması suretiyle yapılmıştır. Üç ana başlık altında hazırlanan anketin ilk bölümünde kurum- firmaların genel bilgilerinin, yetkililerinin eğitim durumlarının, firmaların cirolarının, kurum- firma çalışan sayısının ve personel profilinin, ürün gamının, firmaların hangi illerle ticari ilişkileri olduğunun, ithalat- ihracat yapıp yapmadıklarının, faaliyet gösterdikleri sektörün, kurum- firma sorunlarının tespit edilmesini sağlayacak sorular yer almaktadır.

4 İkinci bölümde, Ajansın 2010 yılı mali desteklerinin bilinirliği, değerlendirme süreçlerinin objektifliği, 2011 Mali Destek programı kapsamında destek verilecek sektörler ve verilecek destek çeşitleri için paydaş ve faydalanıcıların görüşleri alınmıştır. Üçüncü bölümde ise bölgedeki bilgi eksikliğinin giderilmesi için 2011 Yılında Ajans tarafından yürütülecek Sürekli Eğitim Projesi kapsamında ihtiyaç analizinin yapılması, verimliliğin artırılması için program saatlerinin belirlenmesi ve nasıl bir yöntem uygulanması gerektiğini belirleyen sorular yer almaktadır. Ankette toplam 28 soru bulunmaktadır. Ankette Proje değerlendirme süreci ve eğitimin gerekliliği gibi sorularda Likert Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada 26 değişken kullanılmıştır. 3.Verilerin Analizi Anketteki soruların hepsi sırasıyla analiz edilmiştir.verilerin Analiz Yöntemlerinde Excel ve SPSS programlarından yararlanılmıştır. SORULARA VERİLEN CEVAPLARIN ANALİZLERİ 1-İşletmenin veya kurumun adını yazınız: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların veya kurumların isimleri ajansın veri tabanına kaydedilmiştir. Bu soruyu ankete katılanların %100 ü cevaplamıştır. 2-İşletmenin veya kurumun adresini yazınız: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların veya kurumların adresi görülebilir. Bu adresler ajansın veri tabanına kaydedilmiştir. Bu soruyu ankete katılanların %100 ü cevaplamıştır.

5 3-İşletmenin veya kurumun yetkilisi: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 de ankete katılan kurum ve firma yetkilileri yer almaktadır. Bu adresler ajansın veri tabanına kaydedilmiştir. Bu soruyu katılanların %100 ü cevaplamıştır. 4-Eğitim durumunuzu belirtiniz: Ankete toplam 223 kişi katılmıştır. Ankete katılan 102 kişi (%45,74) Ortaöğretim(lise) mezunu, 93 kişi (%41,7) Yükseköğretim ve üzeri mezunu, 28 kişi(%12,56) ise ilköğretim mezunudur. Genel olarak bakıldığında bölgemizdeki kurum veya firma yetkili ve çalışanları lise ve üzeridir. Ankete katılanların % 100 ü bu soruyu cevaplamıştır. 5-Telefon numaranızı belirtiniz: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların veya kurumların telefon numaralarına ulaşılabilir. Eğitimler için duyuru yapılırken ankete katılan kişilere bu telefon numaralarından ulaşılarak kendileri eğitime davet edilebilir. Bu soru ankete katılanların %98.2 si tarafından cevaplanmıştır.

6 6-E-Posta Adresinizi Belirtiniz: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan kurum ve firma temsilcilerinin adreslerine ulaşılabilir. Ankete katılan kişiler bu adreslerine gönderilecek davetler ile eğitime çağrılarak eğitimlerin yüksek katılımlı geçmesi sağlanabilir. Ayrıca bu yöntemle Ajans tarafından verilen mali destekler hakkında bilgilendirmeler daha kolay yapılabilecektir. Bu soruya ankete katılanların %72,19 u cevaplamıştır. Yani bölgemizdeki kurum ve firmalarda çalışan her 100 kişiden 72 sinde adresi mevcuttur. 7-Web Sitenizi Yazınız: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların veya kurumların web siteleri görülebilir. Günümüzde kurum ve firmalar faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerini, tanıtımlarını, satışlarını kendilerine ait internet siteleri üzerinden yapmaktadırlar. Bu sorunun amacı kurum ve firmalara ait web sitelerinin veri tabanına kaydedilmesi ve bölgede faaliyet gösteren aktörlerin % kaçının kendisine ait web sitesi bulunduğuna dair bilginin elde edilmesidir. Aynı zamanda bu soruya verilen cevaplar Ajans tarafından sürdürülen Firmalar için web projesi için ayrı ön fizibilite niteliği taşımaktadır. Bu soruya verilen cevaplar bölgedeki firmaların ve kurumların %40,36 sının web sitesine sahip olduğunu ve geriye kalan %59,64 ünün web sitesine sahip olmadığını göstermektedir. 8-İşletmenizin veya Kurumunuzun Kuruluş yılını yazınız: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların veya kurumların kuruluş yıllarına buradan ulaşılabilir. Bu soruya ankete katılanların %89.67 si cevap vermiştir. Bölgedeki en erken kurulan işletme 1902 yılında kurulmuş ve en geç kurulan işletme ise 2011 yılında faaliyete geçmiştir.

7 9-İşletmenizin Sabit Yatırım Sermayesini Yazınız: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların Sabit Yatırım Sermayelerine buradan ulaşılabilir. Ankete katılan katılımcıların %81.17 si(181) Sabit yatırım sermayesini belirtirken %18.83 i(42) bu soruya cevap vermemiştir. Statistics Isletmenin Sabit Yatirim Sermayesi N Valid Missing Mean Median Std. Deviation Minimum Maximum Percentiles , , , , ,00 Bölgemizdeki KOBİ lerin Sabit yatırım sermaye ortalaması TL dır. En düşük sabit yatırım sermayeli işletme/kuruluş 2000TL iken, en yüksek ise 15 milyon TL dir. Türkiye ekonomisinde çok önemli yere sahip olan KOBİ ler, bölge ekonomisinde büyük bir rol üstlenmiştir. Bölgemizde ticaret ve üretim yapan firmaların tamamı KOBİ dir.

8 10-İşletmenizdeki veya kurumunuzdaki personel sayınızı yazınız: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 de ankete katılan kurum ve firma personel sayılarına buradan ulaşılabilir. Ankete katılanların yüzde %100 ü bu soruyu cevaplamıştır. Bölgemizde 1-5 arasında çalışana sahip olan firmalar %48.88 ile çoğunluktadır arası çalışana sahip olan kurum veya firmalar toplam dilimin %17.49 unu oluşturmakta olup, %10.76 lık yüzdeye sahiptir. 5-9 arası çalışana sahip olan kurum ve firmalar

9 11-Firmanızın Hangi Alanda Nitelikli Personele İhtiyacı Vardır? Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1, ankete katılan firmaların veya kurumların hangi alanda nitelikli personele ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Ankete katılanların %76,67 si bu soruyu cevaplayarak nitelikli personele ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. %76,67 lik bu oran bölge için çok önemli ve büyük bir orandır. Çözülmesi gereken acil sorunlardan biri olarak görülmektedir. Bölgede özellikle kalifiye eleman bulma sıkıntısı üst düzeydedir. Paydaşlarla yapılan görüşmelerde de bu sorun ön plana çıkmıştır. İş-kur ile yapılan ortak çalışmalar sonucu bölgemizdeki gençlere bu alanlarda nitelik kazandırmak amacıyla kurslar başlamıştır fakat bu kursların sayısı yetersiz olmaktadır. Bölgede Dünya nın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan çok köklü ve yaklaşık öğrencisi olan Atatürk Üniversitesinin yanı sıra Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi bulunmaktadır. Hemen her alanda mezun veren bu üniversitelerin bölgede bulunmasına rağmen işverenlerin nitelikli personel bulamaması bölgenin nitelikli göç verdiğini göstermektedir.

10 12-İşletmenizin Yıllık Cirosunu yazınız. Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların yıllık ciroları görülebilir. Anket çıktılarına bakıldığında bir milyon ve üzeri ciroya sahip firmalar toplam firmaların %28,42 sini oluşturmaktadır. Bu oran bölgemizdeki işletmelerin birçoğunun bir milyon ve üzeri ciroya sahip olduğunu göstermektedir TL den az olan işletmeler ise toplam firmaların %2,19 unu oluşturmaktadır. Diğer ciro aralıkları şekildeki pasta grafiğindeki gibidir.

11 13-İşletmenizde veya kurumunuzda yabancı dil bilen personel var mı? Varsa hangi dilleri biliyor? Anket analizlerine göre bu soruya 223 kişi cevap vermiştir. Ankete katılan işletmelerin %48.43 ünde yabancı dil bilen personel varken, %52,57 sinde yabancı dil bilen personel bulunmamaktadır. Yabancı dil bilen personel sayısının az olması, bölgedeki dış ticaret hacminin düşük olmasının temel nedenlerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Yabancı dil bilenlerin %69,57 si İngilizce bilirken; %30,43 ü diğer dilleri bilmektedir. Bölgeye yakın olan komşu ülkelerde konuşulan dillerin düşük bir yüzdeye sahip olması dikkat çekici bir nokta olarak görülmektedir.

12 14-İşletmenizin veya kurumuznuzun faaliyet gösterdiği sektör veya sektörleri yazınız. Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların faaliyet gösterdiği sektörler görülebilir. Bu soru ankete katılanların %95.52 si tarafından cevaplanmıştır. %13,15 ile tarım ve hayvancılık ilk sırada yer almaktadır. Gıda Ürünleri, İçecek, Tütün Mamülleri İmalatı ise

13 ikinci sırada yer almaktadır. Bölgemizde hayvancılığın önde gelen sektörler arasında yer almasına rağmen deri-deri imalatı gerçekleştiren firmaların az olması dikkat çekicidir. Bölgemizde bulunanların %29,57`si diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bu sektörlere Excel tablosundan ulaşılabilir. 15-İmal ettiğiniz ürün veya ürünler nelerdir? Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların imal ettiği ürünlerin hepsine ulaşılabilir. Bu soru ankete katılanların %54.26 sı tarafından cevaplanmıştır. Böylece Excel tablosunda bölgemizde üretim yapan KOBİ lerin imal ettikleri ürünlere dair bir üretim haritası çıkarılarak ajansın arşivine eklenmiştir. Bu bilgiler aynı zamanda Anadolu nun Zirvesinde Uluslar arası Tanıtım ve İşbirliği Buluşması- 2 de kullanılacaktır.

14 16-Müşteri Kitleniz Kimlerden oluşuyor? Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 de ankete katılan firmaların hizmet verdiği müşteri portföyü görülmektedir. Bölgede faaliyet gösteren firmaların müşteri kitlesini %25,95 ile perakendeciler, % 21,57 ile bireysel tüketiciler, %18,08 ile toptancılar, %9,91 ile ana sanayiciler, %5,83 ile zincir mağazalar, %4,08 ile ithalatçılar, %1,46 ile ihracatçılar oluşturmaktadır. İthalat ve ihracatçıların düşük yüzdeyle son sıralarda yer almış olması bölgede dış ticaret hacminin düşük olduğu göstermektedir.

15 17-Firmanızın diğer illerle ticari ilişkisi var mı? Verilerin tüm ham hali Ek-1 Excel tablosunda bulunmaktadır. Buradan hangi firmaların hangi illerle ticari ilişkileri olduğu görülebilir. Bu soru ankete katılanların %90,59 u tarafından cevaplanmıştır. Bölgemizdeki firmaların veya kurumların %58,91 inin diğer illerle ilişkileri varken 41,09 unun diğer illerle ticari ilişkisinin olmadığı görülmektedir.

16 18-Firmanız ihracat/ithalat yapıyor mu? Ek-1 de sunulan Excel tablosunda bölgemizdeki firmaların hangi ülkelerle ithalat/ihracat yaptığına ulaşılabilir. Yapılan araştırmada bölgenin dış ticaret hacminin çok düşük olduğu bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Bu soru ankete katılanların %86,55 i tarafından cevaplanmış olup, soruyu cevaplayanlardan %11,92 sinin ithalatihracat deneyiminin olduğu, geriye kalan %88,06 sı gibi büyük bir kısmın ithalat-ihracat deneyimi olmadığı görülmüştür. Bunların nedenlerinin grafiksel dağılımı ise aşağıdaki pasta grafiğinde görülmektedir.

17 19-Cevabınız hayır ise nedenleri nelerdir? Ankete katılanların vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde bölgedeki dış ticaret hacminin düşük olması; yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi büyük ölçüde sermaye ve finansman yetersizliği, pazar hakkında bilgi eksikliği, bölgenin konumu ve nitelikli personel eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

18 20-Firmanızın yabancı dilde hazırlanmış tanıtım araçları var mı? Bu soru ankete katılanların %84 ü tarafından cevaplanmıştır. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde bölgedeki firmaların ve kurumların %85,64 ünün yabancı dilde hazırlanmış herhangi bir tanıtım aracının olmadığı, sadece %14,36 sının yabancı dilde hazırlanmış tanıtım araçlarının olduğu görülmektedir. Kurum ve firmaların faaliyetlerini anlattıkları, ürünlerinin tanıtımını yaptıkları materyallerin olmaması ajans tarafından organize edilen Anadolu nun Zirvesinde Uluslar arası Tanıtım ve İşbirliği Buluşması nda da bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Ajansın her yıl düzenlediği ticari organizasyonlar firmaları gerek yabancı gerekse yerel tanıtım materyali hazırlamaya teşvik etmektedir. Excel Ek-1 dosyasından hangi firmaların ne tür tanıtım araçları olduğu görülebilir. Tanıtım araçları olan firmaların hangi çeşit tanıtım materyalleri olduğu aşağıdaki grafikten görülebilir.

19 Bu soru ankete katılanların yalnız %13,45 i tarafından cevaplanmıştır. Kullanılan tanıtım materyalleri; %34,55 ile en çok internet sitesi, %21,82 broşür, %18,18 ürün kataloğu, %14,55 tanıtım cd si ve %10,91 ise diğer tanıtım materyallerinden oluşmaktadır.

20 21-) Daha önce firmanızın ya da kurumunuzun yer almış olduğu sektörle ilgili yurtiçi yurtdışı fuarlara katıldınız mı? Ankete katılanların %87,89 u bu soruya cevap vermiştir. Fuarlara katılmak bir firmanın ya da kurumun imajını ve vizyonunu olumlu ölçüde etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bölgedeki firmaların %42,35 i bunun farkında olup çeşitli fuarlara katılımcı veya ziyaretçi olarak katılmıştır. Firmaların/Kurumların hangi fuarlara katıldıklarına Ek-1 Excel tablosu aracığı ile ulaşılabilir.

21 22-)KUDAKA nın 2010 yılı Mali Destek Programlarından haberdar oldunuz mu? Ankete katılanların %87,44 ü bu soruya cevap vermiş olup cevap verenlerin %71,79 unun KUDAKA nın 2010 yılı mali destek programlarından haberi olmuştur. Ajans ilk teklif çağrısına çıkmasına rağmen paydaşlarının büyük bir çoğunluğuna ulaşmıştır. Bundan sonraki teklif çağırılarında bu sayı artacaktır. Ajansın 2010 yılı mali destek programlarından haberdar olanlar hangi incelendiğinde: yollarla haberdar oldukları

22 Ajansın mali destek programlarından haberdar olanlara evet diyenlerin %34,55 i internet sitesinden, %21,82 si ise ajansın dağıttığı kataloglar sayesinde haberdar olmuştur. Buradan anlaşılan internet sitesinin aktif olarak kullanıldığıdır. İnternet sitesi bir kurumun imajını belirlemektedir. Ajans internet sitesi günlük ortalama 120 kullanıcıya hizmet vermektedir. Bu araştırmada bu soruya verilen cevap Ajans açısından büyük önem teşkil etmektedir. Çünkü, bundan sonraki teklif çağrılarında ajansın bölge aktörlerine hangi iletişim kanallarını kullanarak ulaşması gerektiği konusunda bir yol haritası çizecektir. Böylece Ajans kaynakları optimal şekilde kullanılacaktır.

23 23-)KUDAKA nın 2010 yılı Mali Destek Programları kapsamında proje değerlendirme sürecinin objektif olduğunu düşünüyor musunuz? Bu soru ankete katılanların %84,30 u tarafından cevaplanmıştır. Bu soruya cevap verenlerin %62,24 ü değerlendirme sürecinin objektif olduğunu düşünürken, %30,85 i ise değerlendirmenin objektif olması konusunda emin olmadığını belirtmiştir. Ankete katılanların %6,92 si ise değerlendirmenin objektif olmadığını belirtmiştir

24 24-)KUDAKA'nın 2011 Mali Destek Programı kapsamında hangi sektörlere destek vermesini gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu soru, ankete katılanların %81,61 tarafından cevaplanmıştır. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde destek verilmesi gereken sektörler sırası ile hayvancılık, imalat, kış turizmi, organik tarım, doğa turizmi, ticaret, termal turizm, gıda ve içecek imalatı, tarım makineleri, otel restoran, arıcılık, madencilik, su ürünleri, inşaat, turizm acenteciliği, sağlık, okul öncesi eğitim, metal üretimi ve mobilya sektörleridir. Sektörlerin kümülatif değerleri alındığında %24,18 ile Turizm sektörünün desteklenmesi gerektiği düşüncesi ortaya çıkmaktadır.

25 25-)2011 Mali Destek programı kapsamında özellikle beklediğiniz destek çeşitleri nelerdir? Bu soru ankete katılanların %83 ü tarafından cevaplanmıştır. Ajans tarafından yürütülen mali destek programları kapsamında 2011 yılında anket katılımcılarının %33,69 u faizsiz kredi desteği, %24,80 i malzeme ekipman alımı, %19,95 i eğitim desteği ve %18,60 ı ise danışmanlık desteğinden faydalanmak istediklerini belirtmişlerdir.. Buradan hareketle önümüzdeki yıllarda Ajansların bir destek türü olan faizsiz kredi desteğinin başlatılması gerektiği sonucu çıkarılabilir.

26 26-)İşletmenizin veya kurumunuzun başarısını artırmak için, şirket veya kurum yöneticilerine ve şirket personeline yönelik eğitim imkanları sunuyor musunuz? Ankete katılanların %80,72 si bu soruyu cevaplamıştır. Bu soruyu cevaplayanların %62 lik büyük bir kısmı personeline eğitim imkanı sunmamaktadır. Hangi kurumların ya da firmaların eğitim imkanı verdiği ek-1 Excel tablosunda görülebilir. Eğitim, kurum/ firma çalışanlarının kendilerini geliştirmelerinde kilit rol oynamaktadır. Bölgemizde ne yazık ki eğitimin personelin gelişimi üzerindeki etkisi henüz anlaşılamamıştır. Ajans tarafından yürütülen Sürekli Eğitim Projesi nin amacı ise bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları, özel sektör ve STK çalışanlarına ihtiyaç duyulan konularda bilgi eksikliğini gidererek bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır.

27 27-)Sizce KUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) tarafından bölgemizdeki kişilere ücretsiz eğitimlerin verilmesi gerekli midir? Ankete katılanların tamamı bu soruyu yanıtlarken, katılımcıların %65,92 si kesinlikle gereklidir cevabını vererek eğitimlerin çok gerekli olduğunu vurgulamışlardır. Ankette bu soruyu cevaplayanların %95.42 si neredeyse tamamı KUDAKA tarafından ücretsiz eğitimler verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu sorunun analizine göre Ajans tarafından eğitimlerin verilmesine hiçbir olumsuz yaklaşım yoktur.

28 28-)KUDAKA tarafından ücretsiz olarak verilecek bu eğitimlerin hangi saatlerde verilmesi uygun olur? Ankete katılanların tümünün cevap verdiği bu soruya katılımcıların cevabı büyük oranda eğitimin akşam saatlerinde yapılmasıdır. Bunun nedeni ise firma veya kurumlarda çalışanların işleri saat dan sonra bitmektedir. Bu soru neticesinde eğitimler akşam saatlerinde düzenlenecektir. Böylelikle iyi bir katılım sağlanacaktır.

29 29-)Lütfen bölgemizde ihtiyaç olduğunu düşündüğünüz aşağıdaki eğitim konularından en fazla yedi tanesini seçiniz. Tüm katılımcıların cevap verdiği bu anket sorusuna katılanların çoğu Müşteri İlişkileri Eğitimi cevabını vermiştir. Bu eğitim büyük bir kısım tarafından istenmiştir. Bundan sonra en fazla istenen eğitimler arasında Hizmet Sektöründe Kalite ve Müşteri Memnuniyeti yer almaktadır. Buradan frekansı fazla olan eğitimler seçilecek ve aynı

30 zamanda diğer eğitim konuları da incelendikten sonra eğitim programı büyük bir titizlikle hazırlanacaktır.

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ULUDAĞ ÜYELERİNE Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, üyelerimizin, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklenmesi, uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilebilmesi ve

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Değerli Üyemiz; 6012 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa göre, bütün şirketlerin bir web sitesi olmalıdır ve mali belgelerini bu web sitesinde paylaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, şeffaflık ilkelerine

Detaylı

2-Metodoloji. 1-Giriş

2-Metodoloji. 1-Giriş 1-Giriş Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla 2014 Yılı Üye Memnuniyeti Anketi gerçekleştirilmiştir. Her seviyedeki

Detaylı

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık Mevcut Durum Değerlendirmesi: Dünya ticaretinde gıda sektörü

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI Türkiye ve Bulgaristan,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İÇERİK YÖNETİCİ ÖZETİ 4. YÖNETİCİ ÖZETİ 1. BÖLÜM 8. PROJEYE GENEL BAKIŞ 2. BÖLÜM 12. SEKTÖREL MAKRO ANALİZ 3. BÖLÜM 26. ULUSAL ÖLÇEKTE

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ.

2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ. 2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ Destek Kapsamı Firmalar İşbirliği Kuruluşu Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşları İhracatçı Birlikleri Sanayi / Ticaret Odaları TOBB,

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK

DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK Ajansımız 13/08/2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve 2014 Yılı Çalışma Programı doğrultusunda, bir yurtdışı

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Bandırma Ticaret Odası (BTO) tarafından Bandırma da faaliyet gösteren işletmelerin AB uyum sürecinde müktesebata

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 46 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %6,8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? İŞVEREN RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI Y.Aslım GÜNDÜZ Uluslararası İlişkiler Uzmanı EKİM 2016 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Çerkezköy bölgesinde imalat sanayindeki firmaların ihracatta önündeki engellerin,

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

İhtiyaç Analiz Anketi

İhtiyaç Analiz Anketi İhtiyaç Analiz Anketi ERZURUM DA KOBİ LERİN E-TİCARET KONUSUNDA STRATEJİ ve HEDEFLERİ KONULU BAŞVURU FORMU 1. Firma Bilgileri Firma Adı : Telefon : Faks : e-posta : Faaliyet Gösterdiği : Ana Sektör Ürünler

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 53 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

EK C-9 (SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI SONUÇ RAPORU)

EK C-9 (SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI SONUÇ RAPORU) EK C-9 (SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI SONUÇ RAPORU) İşbirliği Kuruluşu Tarafından Hazırlanacak) İşbirliği Kuruluşu Adı Programın Adı UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI İRAN STH İŞ GEZİSİ RAPOR ŞABLONU: GİRİŞ:

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması ARAŞTIRMA NOTU 13/C-01A ARAŞTIRMA NOTU 14/C-01A Yayınlanma tarihi: Nisan 2014 Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması Pınar Kaynak TEPAV Araştırmacı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ Hedefimiz, öncelikli pazarlarda ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtmaktır. Sunmuş olduğunuz sağlık hizmetinin kalitesini ve imkânlarınızı tanıtmak, sağlık

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu Sürdürülebilir Yerel Kalkınma için Gençlerin Karar Mekanizmalarına Katılımı Araştırması Gerekçesi Bölgesel kalkınma ile ilgili çabaların sürdürülebilirliğinin sağlanması,

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER Firma : Genel Müdür : İhracat ve Yurt Dışı Pazarlarından Sorumlu Müdür: Telefon : Faks : Gsm : E-Posta :

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Faaliyetin Konusu Turizm Fuarı ITE LLC Moscow (Organizatör) Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) (Moskova

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2013 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI Stratejik Amaç 1: Kurumsal

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA İÇERİK Erasmus projelerinin tanıtımı Hareketlilik faaliyeti Proje yaşam döngüsü Hareketlilik projelerinde kurallar Hazırlık Ziyaretleri ERASMUS PROJE

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ. 26 Şubat 2015

İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ. 26 Şubat 2015 İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ 26 Şubat 2015 2023 HEDEFLERİ 500 Milyar $ MAL İHRACATI 625 Milyar $ MAL İTHALATI 1,1 Trilyon $ DIŞ TİCARET HACMİ 150 Milyar $ HİZMET İHRACATI %1,5 DÜNYA İHRACAT PAYI 2

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

Bilgilendirme Toplantısı

Bilgilendirme Toplantısı ZaferİN Operasyonu KOBİ Danışmanlık Hizmetleri Bilgilendirme Toplantısı 27 Nisan 2017 Afyonkarahisar TSO ZAFER-İN OPERASYONU BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK ARTTIRMA TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Mevcut Durum Değerlendirmesi

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

2014 YILLIK İŞ PLANI

2014 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Tarihi: 17.12. Doküman No: ETO-YİP--01 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ 1 HEDEF1.1 HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER Fuar teşvikleri Yurtiçi, Yurtdışı furları olarak ve Bireysel Katılım, M illi Katılım ve prestij fuarları olarak değişmektedir. Bireysel katılımlarda ve kosgeb destekli fuarlar da mutlaka fuar öncesi en

Detaylı

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ?

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? 21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve / veya Sayın Genel Müdür Dikkatine, Türk Plastik Sanayicileri

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı