LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA. (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA. (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL"

Transkript

1 i LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL

2 ii T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA Danışman PROF. DR. HÜSEYİN ERGİN Hazırlayan Gülsen Serap ÇEKEROL Kütahya 2007

3 iii Kabul ve Onay Gülsen Serap ÇEKEROL un hazırladığı Lojistik Açıdan İntermodal Yük Taşımacılığı ve Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri Dağıtımı İçin Bir Uygulama başlıklı Doktora tez çalışması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğin ilgili maddelerine göre değerlendirilip kabul edilmiştir. 16/01/2007 Tez Jürisi Prof. Dr. Hüseyin ERGİN (Danışman) Prof. Dr. M. Necdet TİMUR Prof. Dr. Güven SEVİL Prof. Dr. Davut AYDIN Doç. Dr. B. Zafer ERDOĞAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

4 iv Yemin Metni Yüksek doktora tezi olarak sunduğum Lojistik Açıdan İntermodal Yük Taşımacılığı ve Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri Dağıtımı İçin Bir Uygulama adlı çalışmamın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 16/01/2007 Gülsen Serap ÇEKEROL

5 v ÖZET Lojistik; hammaddeler, yedek parçalar, nihai ürünler olarak ürünlerin çıkış noktasından tüketim noktasına hareketini kapsamaktadır. Etkin bir taşıma hizmeti, ürüne katma değer sağladığı gibi, pazardaki rekabet gücünü de artırmaktadır. Son yıllarda taşıma türleri arasında oluşturulan kombinasyon sayesinde lojistik sektöründe sağlanan katma değer, yeni taşımacılık sistemlerinin gelişimini desteklemektedir. Tüm yük türlerinin taşınması için, değişen dağıtım gereksinimlerine cevap veren intermodal yük taşımacılığı bu gelişimin en önemli sonucudur. Sistem, iki ya da daha fazla taşımacılık modunun kullanımı ile taşıyıcının taşımanın bütünü veya bir bölümünden sorumlu olduğu sıra ile dizilmiş bağlantılı taşımayı kapsamakta ve yükün standartlaştırılmış kaplar içersinde birden fazla taşıma modunda hareket etmesi sağlanmaktadır. Lojistik hizmet kapsamında, gelişmiş ülkelerde, yaygın olarak kullanılmaya başlanan sistem, teknik bakış açısı, taşıma ağı biçimleri ve taşımacılık zinciri boyutu ile ele alınmaktadır. Gelişmiş ülkelerin aksine, Türkiye lojistik boyutu ile taşımacılık hizmetini karayolu modu ile karşılamakta ve yük taşımacılığında dengesiz dağılıma neden olmaktadır. Bu nedenle intermodal yük taşıma sisteminin Türkiye de uygulanabilirliği, oluşturulan model ile araştırılıp, intermodal yük taşıma modlarının ve rotaların bulunmasına çalışılmıştır. Model, hızlı tüketim ürünleri sektöründe uygulanarak, elde edilen bulgular sonucunda taşımacılık maliyetlerini minimize eden taşıma modları ile lojistik üs olma özelliği taşıyan stratejik noktalar belirtilmiştir. Coğrafi konumu açısından Türkiye nin, intermodal yük taşıma sistemine uygun olduğu sonucuna varılmış ve sistemin uygulanabilir olduğu rotalar bu model çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

6 vi ABSTRACT Logistics comprises the movements of products-as raw materials, spare parts, and finished goods- from where they are originated to where goods are consumed. An effective transportation adds value to goods, as well as it enhances their competitive power in the marketplace. In recent years, the value added created in logistics sector owing to the combination among various modes of transportation, supports the development of new transportation systems. The intermodal transportation, which addresses varying distribution needs of all kinds of cargo, is the most important outcome of these development efforts. The system, by using two or more different modes of transportation, embraces sequential and connected transportation where the carrier is responsible for certain parts or entire transportation, and allows the cargo to move through several modes of transportation in standardized containers. The system, gained popularity in developed countries within the context of logistics services, is discussed with reference to technical perspectives, types of transportation networks, and chain of transportation. In Turkey, contrary to developed countries, transportation is achieved mostly by roadway, causing imbalanced distribution of cargo transportation. Hence, in this study, applicability of intermodal transportation is analyzed with the help of the model created, and modes and routes of intermodal transportation are sought. The model has been applied in the consumer goods segment, and based on the data captured, modes of transportation that minimize transportation related costs and strategic points that showed the characteristics of logistic bases have been explained. It is concluded that Turkey is suitable for intermodal transportation system in terms of geographic location, and routes on where the system are applicable are illustrated within the structure of this model.

7 vii İÇİNDEKİLER ÖZET v ABSTRACT vi TABLOLAR LİSTESİ.xi ŞEKİLLER LİSTESİ...xii GRAFİKLER LİSTESİ xiv KISALTMALAR....xv TEZ HAKKINDA.....xvii BİRİNCİ BÖLÜM LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN GELİŞMELER 1.Lojistik Kavramı Tanımı ve Önemi Lojistiğin Gelişimi Lojistik Yönetimi Lojistik Hizmetlerde ve Dış Kaynak Kullanımı Üçüncü Parti Lojistik Dördüncü Parti Lojistik Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin İlişkisi Tedarik Zinciri Yönetiminin Fonksiyonları Lojistik ve Taşımacılık Geleneksel Taşımacılık Sistemleri Taşımacılığın Önemi ve Fonksiyonları....30

8 viii Taşımacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler Yüksek Hızlı Demiryolları Kombine Taşımacılık İntermodal Taşımacılık A.B.D. de Taşımacılık Politikasında İntermodalizmin Yeri ve Destek Programları ABD İntermodal Yük Taşımacılığı Politikası AB de Taşımacılık Politikası AB Taşımacılık Politikasında İntermodalizmin Yeri ve Destek Programları AB Taşımacılık Politikasında İntermodal Yük Taşımacılığı Uygulamaları. 46 İKİNCİ BÖLÜM İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI 2. İntermodal Yük Taşımacılığı Kavramı İntermodal Demiryolu-Karayolu Yük Taşımacılığı İntermodal Yük Taşımacılığı ve Kritik Başarı Faktörleri İntermodal Yük Taşımacılığının Sağladığı Yararlar İntermodal Taşımacılığının Kavramsal Modeli ve Yaygın Tanımı Teknik Perspektif İntermodal Yük Taşımacılık Ağları İntermodal Yük Taşımacılığı Zinciri ve Lojistik Fonksiyonu İntermodal Taşımacılık Üniteleri (ITU) 75

9 ix Konteynerler Ayaklı Konteynerler (Swapbody) Çekicisiz Römork veya Dorse (Semi-Trailer) İntermodal Yük Taşımacılığını Destekleyen Diğer Taşımacılık Ekipmanları Paletler Taşıma Kapları Kaydırıcı Levha Literatür Taraması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM MALLARI DAĞITIMINDA İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI MODLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA DENEMESİ 3. Türkiye ve Lojistik Sektörü Tanıtım Problemin Tanımı AB Katılım Sürecinde Demiryolu ve Karayolu Taşımacılık Sektörü Türkiye de Taşımacılık Alternatifleri ve Maliyetler Hızlı Tüketim Ürünleri Sektörü ve Dağıtımı Problemin Amacı Çalışma Kısıtları Tamsayılı Doğrusal Programlama Sıfır-Bir Tamsayılı Doğrusal Programlama...111

10 x Modelin Formülasyonu İntermodal Yük Taşımacılığı Maliyetleri Hızlı Tüketim Ürünleri Dağıtımı İçin Birim Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması Alternatif Alternatif 1 in Sonucu Alternatif Alternatif 2 nin Sonucu Alternatif Alternatif 3 ün Sonucu Alternatif Alternatif 4 ün Sonucu SONUÇ KAYNAKÇA.184 DİZİN EKLER..204

11 xi TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 1.1. Taşımacılık Sistemlerinin Özelliklerine Göre Karşılaştırılması Tablo 1.2. Intermodal Faaliyetleri Tablo 2.1. Taşımacılık Sektörü Ortakları için İntermodal Taşımacılığın Beklenen Yararları...62 Tablo 3.1. Türkiye de Lojistik Hizmetlerin Sektörlere Göre Dağılımı...97 Tablo 3.2. Ulaştırma sistemlerinde Maliyet Tablo 3.3. Ton/Mil bazında birim maliyet karşılaştırılması..105 Tablo 3.4. Yakıt Tüketimine Bağlı Maliyet Karşılaştırılması Tablo Tonluk Frigorifik Konteynerde 1 Ton Yükün Karayolunda 1 Km Taşınma Maliyeti Tablo Tonluk (Reefer) Frigorifik Konteynerde 1 Ton Yükün Demiryolunda 1 Km Taşınma Maliyeti Tablo 3.7. Alternatif 1 (İstanbul-Gaziantep).122 Tablo 3.8. Alternatif 1 in Çözümü (İstanbul-Gaziantep)..128 Tablo 3.9. Alternatif 2.1 (İzmir-Erzincan) 132 Tablo Alternatif 2.2 (İzmir-Erzincan)..133 Tablo Alternatif 2.3 (İzmir-Erzincan)..134 Tablo Alternatif 2.1 Çözümü 140 Tablo Alternatif 2.2 nin Çözümü (İzmir-Erzincan).146 Tablo Alternatif 2.3 ün Çözümü (İzmir-Erzincan)..153 Tablo Alternatif 2 nin Çözümü (İzmir-Erzincan) 154 Tablo Alternatif 3.1. (İzmir-Gaziantep) Tablo Alternatif 3.2. (İzmir-Gaziantep) Tablo Alternatif 3.1 in Çözümü (İzmir-Gaziantep).162 Tablo Alternatif 3.2 nin Çözümü (İzmir-Gaziantep) Tablo Alternatif 3 ün Çözümü.168 Tablo Alternatif 4 (İstanbul-Erzincan).170 Tablo Alternatif 4 ün Çözümü (İstanbul-Erzincan).175

12 xii ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 1.1. Toplam Lojistik Fonksiyonu. 5 Şekil 1.2. Gelen Yük Lojistik (Inbound Logistics) Süreci.11 Şekil 1.3. Giden Yük Lojistik (Outbound Logistics) Süreci..12 Şekil 1.4. Ayrıntılı Bir Lojistik Yönetimi Faaliyetlerinin Özetlenmiş Dağılımı. 14 Şekil 1.5. Bütünleşik Lojistik Organizasyonu Şekil 1.6. Üçüncü Parti Lojistik...21 Şekil 1.7.Tedarik Zinciri Yönetimi Modeli.24 Şekil 1.8. Tedarik Zinciri Yönetimi Fonksiyonları.26 Şekil 2.1. Çekicisi ile Birlikte Taşıma.53 Şekil 2.2. Ayaklı Konteynerler (Swapbody), Çekicisiz Römorkların (Semi-Trailers) ve Konteynerlerin Çekicisi Olmadan Taşıması 54 Şekil 2.3. İntermodal Demiryolu-Karayolu-Demiryolu Taşımacılığına Bir Örnek 55 Şekil 2.4. Drayage Örneksel Gösterimi...55 Şekil 2.5. İntermodal Demiryolu-Karayolu Taşımacılığı Sistemi..56 Şekil 2.6. İntermodal Yük Taşımacılığı Başarı Faktörleri..56 Şekil 2.7. Yük Ulaşımı Alt Sistemi.64 Şekil 2.8. İntermodal ve Geleneksel Yük Taşımacılığı Operasyonları...65 Şekil 2.9. Jensen, İntermodal Yük Taşımacılık Modeli.66 Şekil İntermodal Yük Taşımacılığı Yapısal Sistemi..67 Şekil Üretim Sistemindeki Fonksiyonlara Bağlı Olarak İntermodal Taşımacılık Sisteminin Bir Modeli.69 Şekil Taşımacılık Ağı. 70 Şekil Çoklu Nod Modeli. 71 Şekil Çoklu Link Modeli 73 Şekil Lojistik ve İntermodal Yük Taşımacılığı Zinciri Arasındaki İlişki...74 Şekil Lojistik Operasyonlarında Rol Oynayan Model...76 Şekil İntermodal Taşımacılık Üniteleri (Konteyner, Ayaklı Konteyner, Çekicisiz Römork)...77 Şekil Ayaklı Konteyner..80 Şekil Çekicisiz Römorkun Demiryolu Platform Vagonu İle Taşınması 81 Şekil Palet Çeşitleri 83

13 xiii Şekil Taşıma Kapları..84 Şekil 3.1. Marka Sadakat Oranı.107 Şekil 3.2. Alternatif 1 (Gaziantep-İstanbul)..123 Şekil 3.3. Alternatif 1 in Çözümü.129 Şekil 3.4. Karayolu Taşıma Modundan Demiryolu Taşıma Moduna Yükün Aktarımı 129 Şekil 3.5. Karayolu Taşıma Modundan Demiryolu Taşıma Moduna Yükün Aktarımı 130 Şekil 3.6. Alternatif 2.1 (İzmir-Erzincan)..133 Şekil 3.7. Alternatif 2.2 (İzmir-Erzincan)..134 Şekil 3.8. Alternatif 2.3 (İzmir-Erzincan)..135 Şekil 3.9. Alternatif 2.1 in Çözümü (İzmir-Erzincan) Şekil Alternatif 2.2 (İzmir-Erzincan) 147 Şekil Alternatif 2.3 ün Çözümü (İzmir-Erzincan) 153 Şekil Alternatif 2 İçin İntermodal Yük Ağı..154 Şekil Alternatif 3.1 (İzmir-Gaziantep)..156 Şekil Alternatif 3.2 (İzmir-Gaziantep).157 Şekil Alternatif 3.1 in Çözümü (İzmir-Gaziantep) Şekil Alternatif 3.2 nin Çözümü (İzmir-Gaziantep).168 Şekil Drayage İntermodal Yük Taşıma (İzmir-Gaziantep)..169 Şekil Alternatif 4 (İstanbul-Erzincan)..170 Şekil Alternatif 4 ün Çözümü (İstanbul-Erzincan)..176 Şekil İstanbul-Erzincan İntermodal Yük Taşıma Ağı..176

14 xiv GRAFİKLER LİSTESİ Sayfa No Grafik 1.1: İntermodal Pazar Faaliyetleri 41 Grafik 1.2: Treyler Grafik Yoğunluğu 41 Grafik1. 3: Yerel İntermodal Taşımalar..42 Grafik 1.4: Avrupa Birliğinde 15 ülke ile Norveç ve İsveç demiryollarında ( ) gerçekleştirilen İntermodal Taşımacılık Trafiği (Milyon-Ton) 47 Grafik1. 5. Avrupa Birliği Yılları Arasındaki Deniz Konteyner Trafik Yoğunluğu (Milyon-Ton) 48 Grafik 3.1. Yurtiçi Yük Taşıma Payları..98

15 xv KISALTMALAR 3PL: Üçüncü Parti Lojistik 4PL: Dördüncü parti lojistik AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri BYKP: Beş Yıllık Kalkınma Planı CLM: The Council of Logistics Management, Lojistik Yönetimi Konseyi COFC: Konteynerlerin Platform Vagonlarda Taşınmasını D.O.T: Departmant of Transport Amerikan Taşımacılık Departmanı ECE: Avrupa Ekonomi Konseyi ECMT: Eurpoen Conferance of Minister of Transportation EIA: Avrupa Intermodal Derneği FMCG: Fast Mooving Consumer Goods GAMS: The General Algebrabic Modeling System HTKM: Ham Ton Kilometre ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICS: Uluslararası Deniz Ticaret Odası IPC: İntermodal Geliştirme ve Tanıtım Merkezleri ISTEA: Intermodal Surface Transportation Efficeny Act İntermodal Yüzey Taşımacılığı Etkinliği Yasası ISO: International Standards Organisation Uluslararası Standartlar Örgütü ITU: İntermodal Taşımacılık Üniteleri KDS: Karar Destek Sistemi KM: Kilometre NTPSC: National Transportation Policy Commission Ulusal Taşımacılık Politikası Çalışma Komitesi PACT: Pilot Action for Combined Transport PISCES: Gizli Bilgi İletimi İntermodal Sistem Destek Kontrolü RO-LA: Yürüyen Yol SOLE: Society of Logistics Engineers Lojistik Mühendisleri Birliği TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

16 xvi TEA 21: Transport Equity Act for the Twenty First Century Taşımada Eşitlik Yasası TEU: Twenty Eguivalent Unit,Yirmi Ayak Eşdeğeri TOFC: Trailer on Flat Car Konteynerleştirilmiş Treylerin Platform Vagonlarda Taşınması UN: Birleşmiş Milletler UNECE: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Konseyi YPK: Yüksek Planlama Kurulu YTL: Yeni Türk Lirası

17 TEZ HAKKINDA xvii

18 xviii I. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ Günümüzde hizmet sektöründe önemli bir paya sahip olan lojistik sektörünün ülke ekonomilerinde yarattığı etki, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir ölçüttür. Artan dünya nüfusuna, paralel olarak büyüyen ekonomiler göz önüne alındığında, lojistiğin önemi artacağı, fakat azalmayacağı öngörülmektedir. Bu anlamda ülkelerin lojistik altyapısı rekabet gücü üzerinde etkili rol oynamaktadır. Ülkemizde lojistik, yıllardır değer yaratmayan bir faaliyet olarak görülmüş olup, genelde sıradan nakliyecilik/depoculuk olarak algılanmıştır. Ancak son yıllarda, ülkenin coğrafi konumu göz önüne alındığında lojistik açıdan stratejik konumu, sektörün zorunlu olarak canlanmasına neden olmuştur. Bu oluşum içersinde ülkede sadece tabelasında lojistik yazan ancak verilen hizmetin kapsamında çok yetersiz olan irili ufaklı pek çok işletme bu sektöre dahil olmuştur. Lojistiğin hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içinde malzemelerin ve servis hizmetlerinin hareketi olduğu düşünüldüğünde, taşıma hizmeti bu kapsamda büyük öneme sahiptir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ekonomik gelişme ve yaşam kalitesinin artırılması için taşımacılık politikalarında topyekun dönüşüm kaçınılmaz görünmektedir. Ülkemizde, lojistik hizmet kapsamında yük taşımacılığı hizmeti sunan yüzlerce işletme vardır. Bu işletmelerin yük taşımalarında kullandıkları taşımacılık modları incelendiğinde, yüzde 92,5 luk pay ile karayolu taşımacılığının ezici üstünlüğü gözardı edilemeyecek kadar belirgindir. Yılda milyon ton ham petrol ithal eden bir ülke olarak ve bununda tamamının taşımacılık ve enerjide kullanılması nedeniyle yük taşımacılığı oranlarının bir kez daha gözönüne alınması zorunluluğu oluşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yük taşımacılığı politikaları, hem süre ve güvenlik açısında üstün, hem de ucuz ve çevre dostu taşımayı gerçekleştirmesi nedeniyle intermodal yük taşımacılığı üzerinde yönünde oluşturulmaya başlanmıştır. Taşımacılık bir bütün olarak ele alınmalı taşımacılık türlerinin, birbirinin rakibi olmadan ve birbirini besleyecek biçimde ülke hedefleri, gereksinimleri ve potansiyelleri ile örtüşerek dengelenmesi gerekmektedir.

19 xix II. ARAŞTIRMANIN AMACI Tez çalışmasında, lojistik sektöründe, taşımacılık hizmetinin ekonomik, çevresel ve teknolojik açıdan modernize edilmesi için geleneksel taşımacılık biçimlerine alternatif olarak görülen intermodal taşımacılığa ilişkin model önerisinde bulunulmaktadır. Kullanılacak olan intermodal taşımacılık sisteminin temel amacı, maliyetleri minimize eden, enerji tüketiminde tasarruf sağlayan, çevre dostu ve kaza oranını düşüren güvenli bir taşımacılık sisteminin kurulmasıdır. Bu amaçla ortaya konulan matematiksel model, ürün dağıtımının yoğun olduğu Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan Sıfır-Bir Tamsayılı Doğrusal Programlama (0 1 Integer Lineer Programming) modeli ile Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri dağıtımı için, intermodal taşımacılık rotaları oluşturulmuş ve pazara ilişkin uygun lojistik üs olabilecek stratejik noktaları tahmin edilmiştir. Bu model, trafik hacimleri ve taşımacılık maliyetleri vasıtasıyla, gelecek şebeke aktivitesine ilişkin tahminlerde bulunarak karar alma süreçlerine yardım edecek, taşımacılık modları arasında karşılıklı etkileşimleri modelleyip, intermodal ağlarını değerlendirmek ve analiz etmek için etkili bir araç olacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda intermodal koridorlarını analiz etmede ve koridorlarda taşımacılık hizmetinin etkinliğini geliştirmeyi amaçlayan fiyatlama fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılabilir. III. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ Geleneksel, daha çok kamyonla gerçekleştirilen tek modlu taşımacılık hizmetlerinin yerini, intermodal taşımacılığın almasının, genelde ekonomi, özelde işletmeler için önemli maliyet tasarrufları sağlayacağı, çevresel kazançların artacağı ve daha etkin lojistik hizmetlerin verilmesine katkıda bulunacağı öngörülmektedir. İntermodal taşımacılık, çalışmada çeşitli taşımacılık biçimlerinin bir birleşimi olarak görülmeyip, çok daha geniş kapsamlı, imalatçılara çok sayıda taşımacılık modu ve yol tercihi sunan, onların tedarik zincirini koordine etmelerine, üretimi, depolamayı, finansmanı ve dağıtım fonksiyonunu etkin bir şekilde başarmalarına olanak sağlayan bir sistem olarak görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında tez çalışmasının ülkemizde intermodal taşımacılığın tanıtımı ve akademik düzeyde çok daha fazla araştırmaya konu olmasının sağlanmasında da yardımcı olacağı beklenmektedir.

20 xx IV. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI Çalışmada iki farklı taşımacılık modunun (karayolu ve demiryolu) yerine geçen iki modun olduğu varsayılmaktadır. Çalışmaya konu olan bölgede uzun mesafelerde demir yolu ve kısa ve orta mesafelerde karayolu (sadece toplama ve dağıtım) ağının oluşturulması ile lojistik taşımacılık ve dağıtım süreçlerinin çok daha etkin ve verimli gerçekleştirilebileceği kabul edilmektedir. Ayrıca ortaya konacak farklı senaryoların, Türkiye için gerçek dünya taşımacılık planlamasına dikkat çekeceği varsayılmaktadır. V. ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI Model, Marmara ve Ege Bölgelerinden, doğu bölgelerine ürün akışını temel almaktadır. Belirli bir bölgesel yük taşımacılığı ve daha özel olarak karayolu ve demiryolu yük taşımacılığı ile sınırlandırılmıştır. Hedeflenen uygulamada, karayolu modu için kullanılacak araçların taşıma süresi, yol ve hava durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Diğer yandan Türkiye de demiryollarında varolan altyapı eksikliklerine ve gecikmelere bağlı olarak iki mod arasında taşıma süreleri açısından fark bulunmaktadır. Bu nedenle hedeflenen alternatif rotalara ilişkin modelin oluşturulmasında zaman faktörü modele katılmamıştır. Modelin formulasyonun da söz konusu olan karar değişkenlerinin ya sıfır ya da bir değerini almaları istendiğinde ve matematiksel programlama paketinin kullanılmasında sınırlamalara gidilmesini gerektirmiştir. Karar verme sürecinde değişken sayısının çok fazla olduğu durumlarda karara etki eden tüm koşulları ele almak ve tüm elverişli karar seçeneklerinden beklenen en uygun sonuçları belirlemek kolay değildir. Bu noktada doğru karara ulaşabilmek için bilimsel yöntemlere ihtiyaç vardır. Ancak kurulan matematiksel modellerin hiç birinin gerçek dünyaya ilişkin kesin sonuçlar vermediği, yaklaşık sonuçlar verdiği göz ardı edilmemelidir. VI. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırma üç ana bölümden oluşmaktadır, tezin ilk bölümünde, lojistik kavramı açıklandıktan sonra yük taşımacılığı hizmetinin, lojistik hizmet içersindeki yeri anlatılmaya çalışılmıştır. Avrupa ve Amerika da kullanılan intermodal yük taşımacılığı ve gelişimi incelenmiştir. İkinci bölümde, intermodal yük taşımacılığı lojistik boyutuyla ile açıklanmış ve çalışma sırasında yapılmış olan literatür taraması da bu bölümde

21 xxi sunulmuştur. Üçüncü bölümde, ülkemizde lojistik sektörü kapsamında yük taşımacılığı incelenmiş ve intermodal yük taşımacılığı için uygun modların belirlenmesi amacıyla, hızlı tüketim ürünleri sektöründe uygulama yapılmıştır. Bu amaçla Sıfır-Bir Tamsayılı Doğrusal Programlama modeli, oluşturulup GAMS programı yardımıyla elde edilen veriler yorumlanmıştır. Kullanılan modele ilişkin sonuçlar ektedir. Sonuçlar kısmında elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve ileriye yönelik yapılabilirliklerine değinilmiştir.

22 TEZ METNİ 1

23 2 BİRİNCİ BÖLÜM LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN GELİŞMELER

24 3 1.Lojistik Kavramı Tanımı ve Önemi Lojistik terminolojisi incelendiğinde birbiriyle yakın çok farklı kavramın kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan bazıları: fiziksel dağıtım, pazarlama lojistiği, malzeme yönetimi, lojistik mühendisliği, endüstri mühendisliği, lojistik yönetimi, işletme lojistiği, tedarik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, dağıtım yönetimidir. 1 Fransızca kökenli bir kelime olan lojistik, önceleri silahlı kuvvetler alanında kullanılmaktaydı. Lojistik köken olarak askeri alanda araç-gereç ve birliklerin hareket organizasyonunu tanımlamak için kullanılmaktadır. 2 Ancak 1970 li yıllardan itibaren lojistik kavramı askeri faaliyetler dışında da kullanılmaya başlamıştır. 3 Sivil alandaki tanıma göre ise lojistik; müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlaması, uygulaması ve kontrol edilmesidir. 4 Bu tanım profesyonel lojistik organizasyonu olan Lojistik Yönetimi Konseyi (The Council of Logistics Management: CLM) tarafından yapılmış olan kapsamlı bir tanım olup, malların ( hammadde, yarı mamul, mamul ) çeşitli dağıtım noktalarına, fabrikalara, stok yerlerine (depo) veya müşterilere değişen uzaklıklarda taşınması gereği belirtilmektedir. 5 Kısaca lojistik, doğru ürünü, doğru zamanda, doğru yere hasarsız bir şekilde ulaştırmayı hedeflemekte bu çerçevede ürün yada hizmetler için önemli bir "değer yaratıcı faaliyet olarak değerlendirilmektedir. 6 Lojistik Mühendisleri Birliğinin ( Society of Logistics Engineers: SOLE ) yapmış olduğu tanımda lojistik, mamullerin veya sistemin ürün yaşam çevriminin tüm safhaları boyunca, verimli kaynak kullanımını sağlamak amacıyla, lojistik elemanlarının uygun bir şekilde göz önünde bulundurulması sonucu, herhangi bir anda gerekli 1 John.J Coyle., Edward.J Bardi., C.John Langley Jr., The Management of Business Logistics, Fifth Edition., West Publishing Company, St. Paul, 1992, s.3. 2 Micheal Quayle, Bryan Jones, Lojistic: An Integrated Approach, Tudor Business Publishing Limited, Wirral, 1993, s Ali Ekrem Özkul, Fiziksel Dağıtım Sistemlerinede Taşıma Sorunlarına Analitik Yaklaşım, A.Ü Yayınları, No:260, M.M.F. Yayınları No:42, Eskişehir, 1988, s.6. 4 Lojistik, Erişim Tarihi, (06 Haziran 2004). 5 Osman Z. Orhan, Dünyada ve Türkiyede Lojistik Sektörünün Gelişimi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: , Baskı Mega Ajans, Ekim 2003, s.8. 6 Okan Tuna, Türkiye İçin Lojistik ve Denizcilik stratejileri Uluslar arası ve Bölgesel Belirliyiciler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, İzmir,2001, s.194.

25 4 müdahaleleri yaparak mamul veya sistemin tüm hayatı boyunca kullanılan yönetim destek alanıdır. 7 Yedi D lerin ( Seven Rights: Yedi Doğru ) tanımına göre lojistik; doğru ürünün, doğru miktarda, doğru durumda, doğru şartlarda, doğru zamanda, doğru yerde, doğru maliyetle, doğru tüketiciye ulaşması demektir. Bu tanımda lojistiğin temel aktiviteleri vurgulamanın yanında, aynı zamanda yer ve zaman boyutunun vurgulanması bakımından önemlidir. 8 Bir başka tanıma göre, lojistik, bir plan veya operasyonun ayrıntılı bir biçimde örgütlenmesi ve uygulamasıdır. Lojistiğin hedefi, müşteriye sunulan hizmetlerde yüksek memnuniyete ulaşılması, kaynak ve yatırımların optimum kullanımıyla rekabet avantajının yaratılmasıdır. 9 İşletmecilik uygulamalarında lojistik kavramı kısaca malzemeleri yönetme sanatı olarak özetlenebilir. Bu ifadeye göre lojistikle ilgili faaliyetlerin, hammadde kaynağından başlayan ve mallar son kullanıcıların eline geçtiğinde biten bütün malzeme hareketlerini kapsadığı söylenebilir. Başka bir deyişle lojistik, ihtiyaç duyulanı, ihtiyaç duyulan yer ve zamanda bulundurmak demektir. 10 İşletme lojistiği; tedarik lojistiği, üretim lojistiği ve dağıtım lojistiği olmak üzere üç temel süreçten oluşmaktadır. Tedarik lojistiği; hammadde yardımcı malzeme vb. girdilerin tedarik kaynaklarından üretim noktalarına kadar akışıyla ilgilenir. 11 Tedarik lojistiğinin amacı ise, parasal artırım sağlamak ya da hizmet geliştirmek için dağıtım lojistiği, malzeme lojistiği fonksiyonlarını uyumlaştırma çabalarını kapsamına almaktır. 12 Üretim veya iç lojistik olarak tabir edilen sistem ise, gelen malzeme ve parçaların mamule dönüştürülmesi sırasında yapılan taşımaları ve ara depolamaları içerir. Bu sistemdeki lojistik faaliyetler malzeme nakli adı altında tamamen işletme içi bir fonksiyon olarak düşünülmektedir. Üretim yönetiminin kapasite planlaması, yükleme, programlama vb. faaliyetleri ile malzeme nakli arasında sıkı bir 7 Society of Logistics Engineers, Erişim Tarihi, (12 Ocak 2004) 8 John.J Coyle., Edward.J Bardi., C.John Langley Jr., a.g.e., s.4. 9 Micheal Quayle, Bryan Jones, a.g.e.,s Necdet Timur, Sanayi İşletmelerinde Lojistik Faaliyetlerin Organizasyonu, Anadolu Üniversitesi Yayın No:266, İ.İ.B.F. Yayın No:58, Eskişehir, 1988, s James C. Johnson., Donald F. Wood., Daniel L. Wardlow., Jr. Paul R. Murphy., Contemporary Logistics, Seventh Edition, Prentice-Hall, Inc.,, USA., 1999, s.9-11; Birdoğan Baki, Lojistik Yönetimi ve Lojistik Sektör Analizi, Volkan Matbaacılık, Ankara, 2004, s Necdet Timur, a.g.e., s.2.

26 5 bağımlılık vardır. 13 Dağıtım lojistiği ise; bitmiş ürünlerin üretim noktalarından son alıcı veya tüketicilere kadar iletilmesiyle ilgili etkinlikleri kapsamaktadır. 14 Dağıtım lojistiğinin amacı, müşterilere belirlenen hizmet düzeyini sağlamak ürünlerin imal edildikleri noktadan satın alındıkları noktaya kadar geçirdiği her türlü fiziksel hareket ve depolama faaliyetlerini kapsamına alan maliyetleri en aza indirmektir. 15 (Şekil 1.1.) 13 Bülent Kobu, Üretim Yönetimi, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 11. Baskı, İstanbul Avcıol Basım Yayın, 2003, ss James C. Johnson., Donald F. Wood., Daniel L. Wardlow., Jr. Paul R. Murphy, a.g.e., s.9-11., Birdoğan Baki, a.g.e., s Necdet Timur, a.g.e., s.3.

27 6 İş Lojistiği LOJİSTİK SİSTEM Malzeme Lojistiği Tedarik Lojistiği Üretim Lojistiği Dağıtım Lojistiği Ham maddeler, operasyonel Hammaddeler, operasyonel Yarı mamul ve bitmiş destek, satın alınan parça ve destek, yarı mamul ve bitmiş mamuller, ticari mallar. ticari mallar. mamuller, satılan mallar. Tedarik Pazarı Tedarik Ambarı Satınalma Ambarı Üretim Süreci Ambar Satış Ambarı Nakliye Ambarı Satış Pazarı Hurda Atık-İade TOPLAM LOJİSTİK SİSTEM Şekil 1.1. Toplam Lojistik Fonksiyonu Kaynak: Added Value Logistics Services to be Offered in Developing Countries, UNCTAD/SDTE/TIB/2, 2 Eylül 1998 (Rapor) Erişim Tarihi (11 Aralık 2005).

28 7 Günümüzün iş dünyası, savaşın yerini uluslararası rekabet, erzak ve mühimmatın yerini mal, teknoloji ve varlıkların aldığı bir arenaya dönüşmüştür. Başarıya ulaşmak için kullanılan stratejiler ve bunlara uygun faaliyetlerin, yani lojistiğin önemi gittikçe artmıştır. Lojistik, 21. yüzyılda amaca ulaşmak için tüm organizasyonu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak iş dünyasının gündemine girmiştir. 16 Lojistik, verimliliği, dağıtım etkinliğini, faiz oranlarını, enerji maliyetlerini etkilediği için ülke ekonomisinin önemli bileşenidir. 17 Öte yandan dış ticaretin artışı (ithalat/ihracat) lojistik hizmetlerine olan talebi artırmıştır. 18 Bu çerçevede satın alma, nakliye (kara, hava, deniz, demiryolu), gümrük, sigorta, elleçleme, depolama, tedarikçi sipariş izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemi, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkod, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkıyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi çok çeşitli faaliyetler günümüzde lojistik ile eş anlamlı hale gelmiştir. 19 Stratejik mal hareketleri ve depolama için gereksinimler ve işlemlerin değişen boyutlarının bir araya getirilmesi lojistik sistemin önemini ortaya koyar. Lojistik ticaret hacminde gözlenen artış, müşterilerin ürün kalitesi yanında lojistik hizmet düzeyi çerçevesindeki beklentileri, ürün yaşam dönemlerinin kısalması, sıfır stokla çalışan kanallar içerisinde uzun dönemli işbirliğine girerek tedarik zincirlerinin oluşturulması ve dış kaynak kullanımının artışı ile yakından ilgilidir ve sayılan gelişmeler lojistik stratejilerinin oluşturulmasında önemli yer tutmuştur Lojistiğin Gelişimi Nakliye ve lojistik üzerine çalışmalar düşünülenin aksine pek de yeni değildir. Bu ilgi 1850 lerde (yaklaşık 150 yıl), bir ekonomist olan Yale Üniversitesi 16 TC. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ürün Geliştirme Etüd Merkezi, 2lojisti%C4%9Fin+%C3%B6nemi%22&hl=tr&ie=UTF-8&inlang=tr Erişim Tarihi (5 Haziran 2005) 17 Birdoğan Baki, Lojistik Yönetimi ve Lojistik Sektör Analizi. 1.Baskı, Ankara, Volkan Matbaacılık, Eylül 2004, s Birdoğan Baki, a.g.e., s TC.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ürün Geliştirme Etüd Merkezi, 2lojisti%C4%9Fin+%C3%B6nemi%22&hl=tr&ie=UTF-8&inlang=tr Erişim Tarihi (5 Haziran 2005). 20 Okan Tuna, a.g.e., s.194.

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

Đntermodal Yük Taşımacılığı Ve Türkiye Hızlı Tüketim Malları Dağıtımı Đçin Uygulama Denemesi

Đntermodal Yük Taşımacılığı Ve Türkiye Hızlı Tüketim Malları Dağıtımı Đçin Uygulama Denemesi Đntermodal Yük Taşımacılığı Ve Türkiye Hızlı Tüketim Malları Dağıtımı Đçin Uygulama Denemesi Hüseyin ERGĐN * Gülsen Serap ÇEKEROL ** Özet: Lojistik; hammaddeler, yedek parçalar, nihai ürünler olarak ürünlerin

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK MALİYETLERİNİN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNE GÖRE HESAPLANMASI VE BİR UYGULAMA

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK MALİYETLERİNİN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNE GÖRE HESAPLANMASI VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK MALİYETLERİNİN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNE GÖRE HESAPLANMASI VE BİR

Detaylı

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ Soner

Detaylı

Lojistikte Yeni Yaklaşımlar

Lojistikte Yeni Yaklaşımlar Murat ÖZ ** ÖZET Lojistik sektörü dünyada son kırk yıl içerisinde en fazla değişiklik gösteren ve gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Diğer endüstrilerle karşılaştırıldığı zaman daha genç ve daha

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ Hazırlayan: Güzin CİRAVOĞLU Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Ana

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LOJİSTİK FONKSİYONLAR ARACILIĞIYLA SUNULAN MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN KALİTE VE MÜŞTERİ TATMİNİ

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Yasin ÖCAL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ERMAN GÜNGÖR YÜKSEK

Detaylı

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA HAZIRLAYAN Gamze Şirin 2501070837 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr.

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Politikası Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ Cihan KURT 2501060332

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ YAYIN NO: 2006-14 Istanbui, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı