LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA. (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA. (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL"

Transkript

1 i LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL

2 ii T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA Danışman PROF. DR. HÜSEYİN ERGİN Hazırlayan Gülsen Serap ÇEKEROL Kütahya 2007

3 iii Kabul ve Onay Gülsen Serap ÇEKEROL un hazırladığı Lojistik Açıdan İntermodal Yük Taşımacılığı ve Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri Dağıtımı İçin Bir Uygulama başlıklı Doktora tez çalışması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğin ilgili maddelerine göre değerlendirilip kabul edilmiştir. 16/01/2007 Tez Jürisi Prof. Dr. Hüseyin ERGİN (Danışman) Prof. Dr. M. Necdet TİMUR Prof. Dr. Güven SEVİL Prof. Dr. Davut AYDIN Doç. Dr. B. Zafer ERDOĞAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

4 iv Yemin Metni Yüksek doktora tezi olarak sunduğum Lojistik Açıdan İntermodal Yük Taşımacılığı ve Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri Dağıtımı İçin Bir Uygulama adlı çalışmamın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 16/01/2007 Gülsen Serap ÇEKEROL

5 v ÖZET Lojistik; hammaddeler, yedek parçalar, nihai ürünler olarak ürünlerin çıkış noktasından tüketim noktasına hareketini kapsamaktadır. Etkin bir taşıma hizmeti, ürüne katma değer sağladığı gibi, pazardaki rekabet gücünü de artırmaktadır. Son yıllarda taşıma türleri arasında oluşturulan kombinasyon sayesinde lojistik sektöründe sağlanan katma değer, yeni taşımacılık sistemlerinin gelişimini desteklemektedir. Tüm yük türlerinin taşınması için, değişen dağıtım gereksinimlerine cevap veren intermodal yük taşımacılığı bu gelişimin en önemli sonucudur. Sistem, iki ya da daha fazla taşımacılık modunun kullanımı ile taşıyıcının taşımanın bütünü veya bir bölümünden sorumlu olduğu sıra ile dizilmiş bağlantılı taşımayı kapsamakta ve yükün standartlaştırılmış kaplar içersinde birden fazla taşıma modunda hareket etmesi sağlanmaktadır. Lojistik hizmet kapsamında, gelişmiş ülkelerde, yaygın olarak kullanılmaya başlanan sistem, teknik bakış açısı, taşıma ağı biçimleri ve taşımacılık zinciri boyutu ile ele alınmaktadır. Gelişmiş ülkelerin aksine, Türkiye lojistik boyutu ile taşımacılık hizmetini karayolu modu ile karşılamakta ve yük taşımacılığında dengesiz dağılıma neden olmaktadır. Bu nedenle intermodal yük taşıma sisteminin Türkiye de uygulanabilirliği, oluşturulan model ile araştırılıp, intermodal yük taşıma modlarının ve rotaların bulunmasına çalışılmıştır. Model, hızlı tüketim ürünleri sektöründe uygulanarak, elde edilen bulgular sonucunda taşımacılık maliyetlerini minimize eden taşıma modları ile lojistik üs olma özelliği taşıyan stratejik noktalar belirtilmiştir. Coğrafi konumu açısından Türkiye nin, intermodal yük taşıma sistemine uygun olduğu sonucuna varılmış ve sistemin uygulanabilir olduğu rotalar bu model çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

6 vi ABSTRACT Logistics comprises the movements of products-as raw materials, spare parts, and finished goods- from where they are originated to where goods are consumed. An effective transportation adds value to goods, as well as it enhances their competitive power in the marketplace. In recent years, the value added created in logistics sector owing to the combination among various modes of transportation, supports the development of new transportation systems. The intermodal transportation, which addresses varying distribution needs of all kinds of cargo, is the most important outcome of these development efforts. The system, by using two or more different modes of transportation, embraces sequential and connected transportation where the carrier is responsible for certain parts or entire transportation, and allows the cargo to move through several modes of transportation in standardized containers. The system, gained popularity in developed countries within the context of logistics services, is discussed with reference to technical perspectives, types of transportation networks, and chain of transportation. In Turkey, contrary to developed countries, transportation is achieved mostly by roadway, causing imbalanced distribution of cargo transportation. Hence, in this study, applicability of intermodal transportation is analyzed with the help of the model created, and modes and routes of intermodal transportation are sought. The model has been applied in the consumer goods segment, and based on the data captured, modes of transportation that minimize transportation related costs and strategic points that showed the characteristics of logistic bases have been explained. It is concluded that Turkey is suitable for intermodal transportation system in terms of geographic location, and routes on where the system are applicable are illustrated within the structure of this model.

7 vii İÇİNDEKİLER ÖZET v ABSTRACT vi TABLOLAR LİSTESİ.xi ŞEKİLLER LİSTESİ...xii GRAFİKLER LİSTESİ xiv KISALTMALAR....xv TEZ HAKKINDA.....xvii BİRİNCİ BÖLÜM LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN GELİŞMELER 1.Lojistik Kavramı Tanımı ve Önemi Lojistiğin Gelişimi Lojistik Yönetimi Lojistik Hizmetlerde ve Dış Kaynak Kullanımı Üçüncü Parti Lojistik Dördüncü Parti Lojistik Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin İlişkisi Tedarik Zinciri Yönetiminin Fonksiyonları Lojistik ve Taşımacılık Geleneksel Taşımacılık Sistemleri Taşımacılığın Önemi ve Fonksiyonları....30

8 viii Taşımacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler Yüksek Hızlı Demiryolları Kombine Taşımacılık İntermodal Taşımacılık A.B.D. de Taşımacılık Politikasında İntermodalizmin Yeri ve Destek Programları ABD İntermodal Yük Taşımacılığı Politikası AB de Taşımacılık Politikası AB Taşımacılık Politikasında İntermodalizmin Yeri ve Destek Programları AB Taşımacılık Politikasında İntermodal Yük Taşımacılığı Uygulamaları. 46 İKİNCİ BÖLÜM İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI 2. İntermodal Yük Taşımacılığı Kavramı İntermodal Demiryolu-Karayolu Yük Taşımacılığı İntermodal Yük Taşımacılığı ve Kritik Başarı Faktörleri İntermodal Yük Taşımacılığının Sağladığı Yararlar İntermodal Taşımacılığının Kavramsal Modeli ve Yaygın Tanımı Teknik Perspektif İntermodal Yük Taşımacılık Ağları İntermodal Yük Taşımacılığı Zinciri ve Lojistik Fonksiyonu İntermodal Taşımacılık Üniteleri (ITU) 75

9 ix Konteynerler Ayaklı Konteynerler (Swapbody) Çekicisiz Römork veya Dorse (Semi-Trailer) İntermodal Yük Taşımacılığını Destekleyen Diğer Taşımacılık Ekipmanları Paletler Taşıma Kapları Kaydırıcı Levha Literatür Taraması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM MALLARI DAĞITIMINDA İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI MODLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA DENEMESİ 3. Türkiye ve Lojistik Sektörü Tanıtım Problemin Tanımı AB Katılım Sürecinde Demiryolu ve Karayolu Taşımacılık Sektörü Türkiye de Taşımacılık Alternatifleri ve Maliyetler Hızlı Tüketim Ürünleri Sektörü ve Dağıtımı Problemin Amacı Çalışma Kısıtları Tamsayılı Doğrusal Programlama Sıfır-Bir Tamsayılı Doğrusal Programlama...111

10 x Modelin Formülasyonu İntermodal Yük Taşımacılığı Maliyetleri Hızlı Tüketim Ürünleri Dağıtımı İçin Birim Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması Alternatif Alternatif 1 in Sonucu Alternatif Alternatif 2 nin Sonucu Alternatif Alternatif 3 ün Sonucu Alternatif Alternatif 4 ün Sonucu SONUÇ KAYNAKÇA.184 DİZİN EKLER..204

11 xi TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 1.1. Taşımacılık Sistemlerinin Özelliklerine Göre Karşılaştırılması Tablo 1.2. Intermodal Faaliyetleri Tablo 2.1. Taşımacılık Sektörü Ortakları için İntermodal Taşımacılığın Beklenen Yararları...62 Tablo 3.1. Türkiye de Lojistik Hizmetlerin Sektörlere Göre Dağılımı...97 Tablo 3.2. Ulaştırma sistemlerinde Maliyet Tablo 3.3. Ton/Mil bazında birim maliyet karşılaştırılması..105 Tablo 3.4. Yakıt Tüketimine Bağlı Maliyet Karşılaştırılması Tablo Tonluk Frigorifik Konteynerde 1 Ton Yükün Karayolunda 1 Km Taşınma Maliyeti Tablo Tonluk (Reefer) Frigorifik Konteynerde 1 Ton Yükün Demiryolunda 1 Km Taşınma Maliyeti Tablo 3.7. Alternatif 1 (İstanbul-Gaziantep).122 Tablo 3.8. Alternatif 1 in Çözümü (İstanbul-Gaziantep)..128 Tablo 3.9. Alternatif 2.1 (İzmir-Erzincan) 132 Tablo Alternatif 2.2 (İzmir-Erzincan)..133 Tablo Alternatif 2.3 (İzmir-Erzincan)..134 Tablo Alternatif 2.1 Çözümü 140 Tablo Alternatif 2.2 nin Çözümü (İzmir-Erzincan).146 Tablo Alternatif 2.3 ün Çözümü (İzmir-Erzincan)..153 Tablo Alternatif 2 nin Çözümü (İzmir-Erzincan) 154 Tablo Alternatif 3.1. (İzmir-Gaziantep) Tablo Alternatif 3.2. (İzmir-Gaziantep) Tablo Alternatif 3.1 in Çözümü (İzmir-Gaziantep).162 Tablo Alternatif 3.2 nin Çözümü (İzmir-Gaziantep) Tablo Alternatif 3 ün Çözümü.168 Tablo Alternatif 4 (İstanbul-Erzincan).170 Tablo Alternatif 4 ün Çözümü (İstanbul-Erzincan).175

12 xii ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 1.1. Toplam Lojistik Fonksiyonu. 5 Şekil 1.2. Gelen Yük Lojistik (Inbound Logistics) Süreci.11 Şekil 1.3. Giden Yük Lojistik (Outbound Logistics) Süreci..12 Şekil 1.4. Ayrıntılı Bir Lojistik Yönetimi Faaliyetlerinin Özetlenmiş Dağılımı. 14 Şekil 1.5. Bütünleşik Lojistik Organizasyonu Şekil 1.6. Üçüncü Parti Lojistik...21 Şekil 1.7.Tedarik Zinciri Yönetimi Modeli.24 Şekil 1.8. Tedarik Zinciri Yönetimi Fonksiyonları.26 Şekil 2.1. Çekicisi ile Birlikte Taşıma.53 Şekil 2.2. Ayaklı Konteynerler (Swapbody), Çekicisiz Römorkların (Semi-Trailers) ve Konteynerlerin Çekicisi Olmadan Taşıması 54 Şekil 2.3. İntermodal Demiryolu-Karayolu-Demiryolu Taşımacılığına Bir Örnek 55 Şekil 2.4. Drayage Örneksel Gösterimi...55 Şekil 2.5. İntermodal Demiryolu-Karayolu Taşımacılığı Sistemi..56 Şekil 2.6. İntermodal Yük Taşımacılığı Başarı Faktörleri..56 Şekil 2.7. Yük Ulaşımı Alt Sistemi.64 Şekil 2.8. İntermodal ve Geleneksel Yük Taşımacılığı Operasyonları...65 Şekil 2.9. Jensen, İntermodal Yük Taşımacılık Modeli.66 Şekil İntermodal Yük Taşımacılığı Yapısal Sistemi..67 Şekil Üretim Sistemindeki Fonksiyonlara Bağlı Olarak İntermodal Taşımacılık Sisteminin Bir Modeli.69 Şekil Taşımacılık Ağı. 70 Şekil Çoklu Nod Modeli. 71 Şekil Çoklu Link Modeli 73 Şekil Lojistik ve İntermodal Yük Taşımacılığı Zinciri Arasındaki İlişki...74 Şekil Lojistik Operasyonlarında Rol Oynayan Model...76 Şekil İntermodal Taşımacılık Üniteleri (Konteyner, Ayaklı Konteyner, Çekicisiz Römork)...77 Şekil Ayaklı Konteyner..80 Şekil Çekicisiz Römorkun Demiryolu Platform Vagonu İle Taşınması 81 Şekil Palet Çeşitleri 83

13 xiii Şekil Taşıma Kapları..84 Şekil 3.1. Marka Sadakat Oranı.107 Şekil 3.2. Alternatif 1 (Gaziantep-İstanbul)..123 Şekil 3.3. Alternatif 1 in Çözümü.129 Şekil 3.4. Karayolu Taşıma Modundan Demiryolu Taşıma Moduna Yükün Aktarımı 129 Şekil 3.5. Karayolu Taşıma Modundan Demiryolu Taşıma Moduna Yükün Aktarımı 130 Şekil 3.6. Alternatif 2.1 (İzmir-Erzincan)..133 Şekil 3.7. Alternatif 2.2 (İzmir-Erzincan)..134 Şekil 3.8. Alternatif 2.3 (İzmir-Erzincan)..135 Şekil 3.9. Alternatif 2.1 in Çözümü (İzmir-Erzincan) Şekil Alternatif 2.2 (İzmir-Erzincan) 147 Şekil Alternatif 2.3 ün Çözümü (İzmir-Erzincan) 153 Şekil Alternatif 2 İçin İntermodal Yük Ağı..154 Şekil Alternatif 3.1 (İzmir-Gaziantep)..156 Şekil Alternatif 3.2 (İzmir-Gaziantep).157 Şekil Alternatif 3.1 in Çözümü (İzmir-Gaziantep) Şekil Alternatif 3.2 nin Çözümü (İzmir-Gaziantep).168 Şekil Drayage İntermodal Yük Taşıma (İzmir-Gaziantep)..169 Şekil Alternatif 4 (İstanbul-Erzincan)..170 Şekil Alternatif 4 ün Çözümü (İstanbul-Erzincan)..176 Şekil İstanbul-Erzincan İntermodal Yük Taşıma Ağı..176

14 xiv GRAFİKLER LİSTESİ Sayfa No Grafik 1.1: İntermodal Pazar Faaliyetleri 41 Grafik 1.2: Treyler Grafik Yoğunluğu 41 Grafik1. 3: Yerel İntermodal Taşımalar..42 Grafik 1.4: Avrupa Birliğinde 15 ülke ile Norveç ve İsveç demiryollarında ( ) gerçekleştirilen İntermodal Taşımacılık Trafiği (Milyon-Ton) 47 Grafik1. 5. Avrupa Birliği Yılları Arasındaki Deniz Konteyner Trafik Yoğunluğu (Milyon-Ton) 48 Grafik 3.1. Yurtiçi Yük Taşıma Payları..98

15 xv KISALTMALAR 3PL: Üçüncü Parti Lojistik 4PL: Dördüncü parti lojistik AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri BYKP: Beş Yıllık Kalkınma Planı CLM: The Council of Logistics Management, Lojistik Yönetimi Konseyi COFC: Konteynerlerin Platform Vagonlarda Taşınmasını D.O.T: Departmant of Transport Amerikan Taşımacılık Departmanı ECE: Avrupa Ekonomi Konseyi ECMT: Eurpoen Conferance of Minister of Transportation EIA: Avrupa Intermodal Derneği FMCG: Fast Mooving Consumer Goods GAMS: The General Algebrabic Modeling System HTKM: Ham Ton Kilometre ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICS: Uluslararası Deniz Ticaret Odası IPC: İntermodal Geliştirme ve Tanıtım Merkezleri ISTEA: Intermodal Surface Transportation Efficeny Act İntermodal Yüzey Taşımacılığı Etkinliği Yasası ISO: International Standards Organisation Uluslararası Standartlar Örgütü ITU: İntermodal Taşımacılık Üniteleri KDS: Karar Destek Sistemi KM: Kilometre NTPSC: National Transportation Policy Commission Ulusal Taşımacılık Politikası Çalışma Komitesi PACT: Pilot Action for Combined Transport PISCES: Gizli Bilgi İletimi İntermodal Sistem Destek Kontrolü RO-LA: Yürüyen Yol SOLE: Society of Logistics Engineers Lojistik Mühendisleri Birliği TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

16 xvi TEA 21: Transport Equity Act for the Twenty First Century Taşımada Eşitlik Yasası TEU: Twenty Eguivalent Unit,Yirmi Ayak Eşdeğeri TOFC: Trailer on Flat Car Konteynerleştirilmiş Treylerin Platform Vagonlarda Taşınması UN: Birleşmiş Milletler UNECE: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Konseyi YPK: Yüksek Planlama Kurulu YTL: Yeni Türk Lirası

17 TEZ HAKKINDA xvii

18 xviii I. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ Günümüzde hizmet sektöründe önemli bir paya sahip olan lojistik sektörünün ülke ekonomilerinde yarattığı etki, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir ölçüttür. Artan dünya nüfusuna, paralel olarak büyüyen ekonomiler göz önüne alındığında, lojistiğin önemi artacağı, fakat azalmayacağı öngörülmektedir. Bu anlamda ülkelerin lojistik altyapısı rekabet gücü üzerinde etkili rol oynamaktadır. Ülkemizde lojistik, yıllardır değer yaratmayan bir faaliyet olarak görülmüş olup, genelde sıradan nakliyecilik/depoculuk olarak algılanmıştır. Ancak son yıllarda, ülkenin coğrafi konumu göz önüne alındığında lojistik açıdan stratejik konumu, sektörün zorunlu olarak canlanmasına neden olmuştur. Bu oluşum içersinde ülkede sadece tabelasında lojistik yazan ancak verilen hizmetin kapsamında çok yetersiz olan irili ufaklı pek çok işletme bu sektöre dahil olmuştur. Lojistiğin hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içinde malzemelerin ve servis hizmetlerinin hareketi olduğu düşünüldüğünde, taşıma hizmeti bu kapsamda büyük öneme sahiptir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ekonomik gelişme ve yaşam kalitesinin artırılması için taşımacılık politikalarında topyekun dönüşüm kaçınılmaz görünmektedir. Ülkemizde, lojistik hizmet kapsamında yük taşımacılığı hizmeti sunan yüzlerce işletme vardır. Bu işletmelerin yük taşımalarında kullandıkları taşımacılık modları incelendiğinde, yüzde 92,5 luk pay ile karayolu taşımacılığının ezici üstünlüğü gözardı edilemeyecek kadar belirgindir. Yılda milyon ton ham petrol ithal eden bir ülke olarak ve bununda tamamının taşımacılık ve enerjide kullanılması nedeniyle yük taşımacılığı oranlarının bir kez daha gözönüne alınması zorunluluğu oluşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yük taşımacılığı politikaları, hem süre ve güvenlik açısında üstün, hem de ucuz ve çevre dostu taşımayı gerçekleştirmesi nedeniyle intermodal yük taşımacılığı üzerinde yönünde oluşturulmaya başlanmıştır. Taşımacılık bir bütün olarak ele alınmalı taşımacılık türlerinin, birbirinin rakibi olmadan ve birbirini besleyecek biçimde ülke hedefleri, gereksinimleri ve potansiyelleri ile örtüşerek dengelenmesi gerekmektedir.

19 xix II. ARAŞTIRMANIN AMACI Tez çalışmasında, lojistik sektöründe, taşımacılık hizmetinin ekonomik, çevresel ve teknolojik açıdan modernize edilmesi için geleneksel taşımacılık biçimlerine alternatif olarak görülen intermodal taşımacılığa ilişkin model önerisinde bulunulmaktadır. Kullanılacak olan intermodal taşımacılık sisteminin temel amacı, maliyetleri minimize eden, enerji tüketiminde tasarruf sağlayan, çevre dostu ve kaza oranını düşüren güvenli bir taşımacılık sisteminin kurulmasıdır. Bu amaçla ortaya konulan matematiksel model, ürün dağıtımının yoğun olduğu Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan Sıfır-Bir Tamsayılı Doğrusal Programlama (0 1 Integer Lineer Programming) modeli ile Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri dağıtımı için, intermodal taşımacılık rotaları oluşturulmuş ve pazara ilişkin uygun lojistik üs olabilecek stratejik noktaları tahmin edilmiştir. Bu model, trafik hacimleri ve taşımacılık maliyetleri vasıtasıyla, gelecek şebeke aktivitesine ilişkin tahminlerde bulunarak karar alma süreçlerine yardım edecek, taşımacılık modları arasında karşılıklı etkileşimleri modelleyip, intermodal ağlarını değerlendirmek ve analiz etmek için etkili bir araç olacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda intermodal koridorlarını analiz etmede ve koridorlarda taşımacılık hizmetinin etkinliğini geliştirmeyi amaçlayan fiyatlama fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılabilir. III. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ Geleneksel, daha çok kamyonla gerçekleştirilen tek modlu taşımacılık hizmetlerinin yerini, intermodal taşımacılığın almasının, genelde ekonomi, özelde işletmeler için önemli maliyet tasarrufları sağlayacağı, çevresel kazançların artacağı ve daha etkin lojistik hizmetlerin verilmesine katkıda bulunacağı öngörülmektedir. İntermodal taşımacılık, çalışmada çeşitli taşımacılık biçimlerinin bir birleşimi olarak görülmeyip, çok daha geniş kapsamlı, imalatçılara çok sayıda taşımacılık modu ve yol tercihi sunan, onların tedarik zincirini koordine etmelerine, üretimi, depolamayı, finansmanı ve dağıtım fonksiyonunu etkin bir şekilde başarmalarına olanak sağlayan bir sistem olarak görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında tez çalışmasının ülkemizde intermodal taşımacılığın tanıtımı ve akademik düzeyde çok daha fazla araştırmaya konu olmasının sağlanmasında da yardımcı olacağı beklenmektedir.

20 xx IV. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI Çalışmada iki farklı taşımacılık modunun (karayolu ve demiryolu) yerine geçen iki modun olduğu varsayılmaktadır. Çalışmaya konu olan bölgede uzun mesafelerde demir yolu ve kısa ve orta mesafelerde karayolu (sadece toplama ve dağıtım) ağının oluşturulması ile lojistik taşımacılık ve dağıtım süreçlerinin çok daha etkin ve verimli gerçekleştirilebileceği kabul edilmektedir. Ayrıca ortaya konacak farklı senaryoların, Türkiye için gerçek dünya taşımacılık planlamasına dikkat çekeceği varsayılmaktadır. V. ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI Model, Marmara ve Ege Bölgelerinden, doğu bölgelerine ürün akışını temel almaktadır. Belirli bir bölgesel yük taşımacılığı ve daha özel olarak karayolu ve demiryolu yük taşımacılığı ile sınırlandırılmıştır. Hedeflenen uygulamada, karayolu modu için kullanılacak araçların taşıma süresi, yol ve hava durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Diğer yandan Türkiye de demiryollarında varolan altyapı eksikliklerine ve gecikmelere bağlı olarak iki mod arasında taşıma süreleri açısından fark bulunmaktadır. Bu nedenle hedeflenen alternatif rotalara ilişkin modelin oluşturulmasında zaman faktörü modele katılmamıştır. Modelin formulasyonun da söz konusu olan karar değişkenlerinin ya sıfır ya da bir değerini almaları istendiğinde ve matematiksel programlama paketinin kullanılmasında sınırlamalara gidilmesini gerektirmiştir. Karar verme sürecinde değişken sayısının çok fazla olduğu durumlarda karara etki eden tüm koşulları ele almak ve tüm elverişli karar seçeneklerinden beklenen en uygun sonuçları belirlemek kolay değildir. Bu noktada doğru karara ulaşabilmek için bilimsel yöntemlere ihtiyaç vardır. Ancak kurulan matematiksel modellerin hiç birinin gerçek dünyaya ilişkin kesin sonuçlar vermediği, yaklaşık sonuçlar verdiği göz ardı edilmemelidir. VI. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırma üç ana bölümden oluşmaktadır, tezin ilk bölümünde, lojistik kavramı açıklandıktan sonra yük taşımacılığı hizmetinin, lojistik hizmet içersindeki yeri anlatılmaya çalışılmıştır. Avrupa ve Amerika da kullanılan intermodal yük taşımacılığı ve gelişimi incelenmiştir. İkinci bölümde, intermodal yük taşımacılığı lojistik boyutuyla ile açıklanmış ve çalışma sırasında yapılmış olan literatür taraması da bu bölümde

21 xxi sunulmuştur. Üçüncü bölümde, ülkemizde lojistik sektörü kapsamında yük taşımacılığı incelenmiş ve intermodal yük taşımacılığı için uygun modların belirlenmesi amacıyla, hızlı tüketim ürünleri sektöründe uygulama yapılmıştır. Bu amaçla Sıfır-Bir Tamsayılı Doğrusal Programlama modeli, oluşturulup GAMS programı yardımıyla elde edilen veriler yorumlanmıştır. Kullanılan modele ilişkin sonuçlar ektedir. Sonuçlar kısmında elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve ileriye yönelik yapılabilirliklerine değinilmiştir.

22 TEZ METNİ 1

23 2 BİRİNCİ BÖLÜM LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN GELİŞMELER

24 3 1.Lojistik Kavramı Tanımı ve Önemi Lojistik terminolojisi incelendiğinde birbiriyle yakın çok farklı kavramın kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan bazıları: fiziksel dağıtım, pazarlama lojistiği, malzeme yönetimi, lojistik mühendisliği, endüstri mühendisliği, lojistik yönetimi, işletme lojistiği, tedarik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, dağıtım yönetimidir. 1 Fransızca kökenli bir kelime olan lojistik, önceleri silahlı kuvvetler alanında kullanılmaktaydı. Lojistik köken olarak askeri alanda araç-gereç ve birliklerin hareket organizasyonunu tanımlamak için kullanılmaktadır. 2 Ancak 1970 li yıllardan itibaren lojistik kavramı askeri faaliyetler dışında da kullanılmaya başlamıştır. 3 Sivil alandaki tanıma göre ise lojistik; müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlaması, uygulaması ve kontrol edilmesidir. 4 Bu tanım profesyonel lojistik organizasyonu olan Lojistik Yönetimi Konseyi (The Council of Logistics Management: CLM) tarafından yapılmış olan kapsamlı bir tanım olup, malların ( hammadde, yarı mamul, mamul ) çeşitli dağıtım noktalarına, fabrikalara, stok yerlerine (depo) veya müşterilere değişen uzaklıklarda taşınması gereği belirtilmektedir. 5 Kısaca lojistik, doğru ürünü, doğru zamanda, doğru yere hasarsız bir şekilde ulaştırmayı hedeflemekte bu çerçevede ürün yada hizmetler için önemli bir "değer yaratıcı faaliyet olarak değerlendirilmektedir. 6 Lojistik Mühendisleri Birliğinin ( Society of Logistics Engineers: SOLE ) yapmış olduğu tanımda lojistik, mamullerin veya sistemin ürün yaşam çevriminin tüm safhaları boyunca, verimli kaynak kullanımını sağlamak amacıyla, lojistik elemanlarının uygun bir şekilde göz önünde bulundurulması sonucu, herhangi bir anda gerekli 1 John.J Coyle., Edward.J Bardi., C.John Langley Jr., The Management of Business Logistics, Fifth Edition., West Publishing Company, St. Paul, 1992, s.3. 2 Micheal Quayle, Bryan Jones, Lojistic: An Integrated Approach, Tudor Business Publishing Limited, Wirral, 1993, s Ali Ekrem Özkul, Fiziksel Dağıtım Sistemlerinede Taşıma Sorunlarına Analitik Yaklaşım, A.Ü Yayınları, No:260, M.M.F. Yayınları No:42, Eskişehir, 1988, s.6. 4 Lojistik, Erişim Tarihi, (06 Haziran 2004). 5 Osman Z. Orhan, Dünyada ve Türkiyede Lojistik Sektörünün Gelişimi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: , Baskı Mega Ajans, Ekim 2003, s.8. 6 Okan Tuna, Türkiye İçin Lojistik ve Denizcilik stratejileri Uluslar arası ve Bölgesel Belirliyiciler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, İzmir,2001, s.194.

25 4 müdahaleleri yaparak mamul veya sistemin tüm hayatı boyunca kullanılan yönetim destek alanıdır. 7 Yedi D lerin ( Seven Rights: Yedi Doğru ) tanımına göre lojistik; doğru ürünün, doğru miktarda, doğru durumda, doğru şartlarda, doğru zamanda, doğru yerde, doğru maliyetle, doğru tüketiciye ulaşması demektir. Bu tanımda lojistiğin temel aktiviteleri vurgulamanın yanında, aynı zamanda yer ve zaman boyutunun vurgulanması bakımından önemlidir. 8 Bir başka tanıma göre, lojistik, bir plan veya operasyonun ayrıntılı bir biçimde örgütlenmesi ve uygulamasıdır. Lojistiğin hedefi, müşteriye sunulan hizmetlerde yüksek memnuniyete ulaşılması, kaynak ve yatırımların optimum kullanımıyla rekabet avantajının yaratılmasıdır. 9 İşletmecilik uygulamalarında lojistik kavramı kısaca malzemeleri yönetme sanatı olarak özetlenebilir. Bu ifadeye göre lojistikle ilgili faaliyetlerin, hammadde kaynağından başlayan ve mallar son kullanıcıların eline geçtiğinde biten bütün malzeme hareketlerini kapsadığı söylenebilir. Başka bir deyişle lojistik, ihtiyaç duyulanı, ihtiyaç duyulan yer ve zamanda bulundurmak demektir. 10 İşletme lojistiği; tedarik lojistiği, üretim lojistiği ve dağıtım lojistiği olmak üzere üç temel süreçten oluşmaktadır. Tedarik lojistiği; hammadde yardımcı malzeme vb. girdilerin tedarik kaynaklarından üretim noktalarına kadar akışıyla ilgilenir. 11 Tedarik lojistiğinin amacı ise, parasal artırım sağlamak ya da hizmet geliştirmek için dağıtım lojistiği, malzeme lojistiği fonksiyonlarını uyumlaştırma çabalarını kapsamına almaktır. 12 Üretim veya iç lojistik olarak tabir edilen sistem ise, gelen malzeme ve parçaların mamule dönüştürülmesi sırasında yapılan taşımaları ve ara depolamaları içerir. Bu sistemdeki lojistik faaliyetler malzeme nakli adı altında tamamen işletme içi bir fonksiyon olarak düşünülmektedir. Üretim yönetiminin kapasite planlaması, yükleme, programlama vb. faaliyetleri ile malzeme nakli arasında sıkı bir 7 Society of Logistics Engineers, Erişim Tarihi, (12 Ocak 2004) 8 John.J Coyle., Edward.J Bardi., C.John Langley Jr., a.g.e., s.4. 9 Micheal Quayle, Bryan Jones, a.g.e.,s Necdet Timur, Sanayi İşletmelerinde Lojistik Faaliyetlerin Organizasyonu, Anadolu Üniversitesi Yayın No:266, İ.İ.B.F. Yayın No:58, Eskişehir, 1988, s James C. Johnson., Donald F. Wood., Daniel L. Wardlow., Jr. Paul R. Murphy., Contemporary Logistics, Seventh Edition, Prentice-Hall, Inc.,, USA., 1999, s.9-11; Birdoğan Baki, Lojistik Yönetimi ve Lojistik Sektör Analizi, Volkan Matbaacılık, Ankara, 2004, s Necdet Timur, a.g.e., s.2.

26 5 bağımlılık vardır. 13 Dağıtım lojistiği ise; bitmiş ürünlerin üretim noktalarından son alıcı veya tüketicilere kadar iletilmesiyle ilgili etkinlikleri kapsamaktadır. 14 Dağıtım lojistiğinin amacı, müşterilere belirlenen hizmet düzeyini sağlamak ürünlerin imal edildikleri noktadan satın alındıkları noktaya kadar geçirdiği her türlü fiziksel hareket ve depolama faaliyetlerini kapsamına alan maliyetleri en aza indirmektir. 15 (Şekil 1.1.) 13 Bülent Kobu, Üretim Yönetimi, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 11. Baskı, İstanbul Avcıol Basım Yayın, 2003, ss James C. Johnson., Donald F. Wood., Daniel L. Wardlow., Jr. Paul R. Murphy, a.g.e., s.9-11., Birdoğan Baki, a.g.e., s Necdet Timur, a.g.e., s.3.

27 6 İş Lojistiği LOJİSTİK SİSTEM Malzeme Lojistiği Tedarik Lojistiği Üretim Lojistiği Dağıtım Lojistiği Ham maddeler, operasyonel Hammaddeler, operasyonel Yarı mamul ve bitmiş destek, satın alınan parça ve destek, yarı mamul ve bitmiş mamuller, ticari mallar. ticari mallar. mamuller, satılan mallar. Tedarik Pazarı Tedarik Ambarı Satınalma Ambarı Üretim Süreci Ambar Satış Ambarı Nakliye Ambarı Satış Pazarı Hurda Atık-İade TOPLAM LOJİSTİK SİSTEM Şekil 1.1. Toplam Lojistik Fonksiyonu Kaynak: Added Value Logistics Services to be Offered in Developing Countries, UNCTAD/SDTE/TIB/2, 2 Eylül 1998 (Rapor) Erişim Tarihi (11 Aralık 2005).

28 7 Günümüzün iş dünyası, savaşın yerini uluslararası rekabet, erzak ve mühimmatın yerini mal, teknoloji ve varlıkların aldığı bir arenaya dönüşmüştür. Başarıya ulaşmak için kullanılan stratejiler ve bunlara uygun faaliyetlerin, yani lojistiğin önemi gittikçe artmıştır. Lojistik, 21. yüzyılda amaca ulaşmak için tüm organizasyonu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak iş dünyasının gündemine girmiştir. 16 Lojistik, verimliliği, dağıtım etkinliğini, faiz oranlarını, enerji maliyetlerini etkilediği için ülke ekonomisinin önemli bileşenidir. 17 Öte yandan dış ticaretin artışı (ithalat/ihracat) lojistik hizmetlerine olan talebi artırmıştır. 18 Bu çerçevede satın alma, nakliye (kara, hava, deniz, demiryolu), gümrük, sigorta, elleçleme, depolama, tedarikçi sipariş izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemi, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkod, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkıyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi çok çeşitli faaliyetler günümüzde lojistik ile eş anlamlı hale gelmiştir. 19 Stratejik mal hareketleri ve depolama için gereksinimler ve işlemlerin değişen boyutlarının bir araya getirilmesi lojistik sistemin önemini ortaya koyar. Lojistik ticaret hacminde gözlenen artış, müşterilerin ürün kalitesi yanında lojistik hizmet düzeyi çerçevesindeki beklentileri, ürün yaşam dönemlerinin kısalması, sıfır stokla çalışan kanallar içerisinde uzun dönemli işbirliğine girerek tedarik zincirlerinin oluşturulması ve dış kaynak kullanımının artışı ile yakından ilgilidir ve sayılan gelişmeler lojistik stratejilerinin oluşturulmasında önemli yer tutmuştur Lojistiğin Gelişimi Nakliye ve lojistik üzerine çalışmalar düşünülenin aksine pek de yeni değildir. Bu ilgi 1850 lerde (yaklaşık 150 yıl), bir ekonomist olan Yale Üniversitesi 16 TC. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ürün Geliştirme Etüd Merkezi, 2lojisti%C4%9Fin+%C3%B6nemi%22&hl=tr&ie=UTF-8&inlang=tr Erişim Tarihi (5 Haziran 2005) 17 Birdoğan Baki, Lojistik Yönetimi ve Lojistik Sektör Analizi. 1.Baskı, Ankara, Volkan Matbaacılık, Eylül 2004, s Birdoğan Baki, a.g.e., s TC.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ürün Geliştirme Etüd Merkezi, 2lojisti%C4%9Fin+%C3%B6nemi%22&hl=tr&ie=UTF-8&inlang=tr Erişim Tarihi (5 Haziran 2005). 20 Okan Tuna, a.g.e., s.194.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.Lojistiğin Temel Kavramları 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri 3.Lojistik Ekonomisi 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 5.Lojistik ve Maliyet Yönetimi 1 6.Lojistikte Müşteri İlişkileri 7.Lojistikte

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik İşletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde, malzeme,

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -41 AMAÇ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ Bu faaliyet sonunda

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI. 1. Lojistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 1.1. Lojistik Kavramı ve Tanımı

LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI. 1. Lojistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 1.1. Lojistik Kavramı ve Tanımı Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Lojistik dünya üzerinde hiçbir zaman durmadan yılın 52 haftası, haftanın 7 günü ve günün 24 saati devam eden eşi benzeri olmayan bir faaliyettir. Lojistik nasıl durmadan devam

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi

Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi Lojistik Yönetim Sürecinin Analitik Modeli Ve Sektörel Uygulaması Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi Giriş İş dünyasında uluslar arası düzeyde rekabetin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARKA PLANI, GELİŞİMİ, GÜNCEL UYGULAMALARI BÖLÜMLER Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ Dördüncü Bölüm

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

LOJİSTİK İLKELERİ LOJ101U KISA ÖZET

LOJİSTİK İLKELERİ LOJ101U KISA ÖZET LOJİSTİK İLKELERİ LOJ101U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Lojistiğin Temel Kavramları GİRİŞ Bu bölümde lojistiğin kavram

Detaylı

HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR

HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ HIZLI SERVİS RESTORANLARINDA SOĞUK ZİNCİR DERMAN AYDOĞAN 0 530 662 91 88 İŞ GELİŞTİRME DIREKTÖRÜ DERMAN.AYDOGAN@HAVILOG.COM AJANDA HAVI LOJİSTİK HAVI LOJİSTİK HİZMETLERİMİZ MÜŞTERİLERİMİZ

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ

Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ Yazarlar Abdurrahman Gümrah Ayşe Anıl Betül Şahin Ensari Şahin Gökay Civelek M. Ali Mordogan Nalan Üstüntaş Oğuz Yavuzyılmaz Özlem Akbulut Dursun

Detaylı

UGD Kilometre taşları

UGD Kilometre taşları UGD Kilometre taşları 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda Acentelik anlaşmaları yapıldı. 1995 İtalya ve Avusturya

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kod u Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistiğe Giriş LOJ 101 Güz 3 0 0 3 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything.

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. Eski bir deyim var: Malzemeleri olmadan, ne bir general ne de bir asker herhangi bir şey için iyidir. Giriş

Detaylı

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com TREND LOJİSTİK Gelişen Lojistik Uygulamalar Depo Yönetimi LOGIMEX 11 1 Mart 2012 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com 1 Depolamanın Yeri Tedarik Zinciri Lojistik Depolama

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistik ve Taşımacılık Hukuku LOJ 305 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bilgi sistemi kavramı genellikle işletmelere yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu yönüyle bilgi sisteminin amacını; yöneticilere teslim edilen ekonomik kaynakların kullanımına

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

Lojistik (AVM206) Ders Detayları

Lojistik (AVM206) Ders Detayları Lojistik (AVM206) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistik AVM206 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 22

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 22 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii BÖLÜM I TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ: TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ... 2 A-AĞIRLAMA VE TURİZM ENDÜSTRİSİ... 2 B-TURİZM ENDÜSTRİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ... 3 C-TURİZM İŞLETMELERİNDE

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

3. LOJİSTİKTE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ DEPOLAMADA TEKNOLOJİ KULLANIMI

3. LOJİSTİKTE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ DEPOLAMADA TEKNOLOJİ KULLANIMI 3. LOJİSTİKTE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ DEPOLAMADA TEKNOLOJİ KULLANIMI Dr. İsmail KARAKIŞ LODER Genel Sekreteri 06.11.2014, İstanbul İçerik Neden Depo ve Depolarda Teknoloji? Konvansiyonel / Otomatik

Detaylı

DEPO-STOK YÖNETİMİ İÇİN BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI, MALZEME İZLEME

DEPO-STOK YÖNETİMİ İÇİN BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI, MALZEME İZLEME DEPO-STOK YÖNETİMİ İÇİN BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI, MALZEME İZLEME Stok kavramı tedarik veya üretim yoluyla elde edilen, kullanılmadan veya müşteriye arz edilmeden önce az ve ya çok belirli bir süre bekletilen

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Depolama ve Envanter Yönetimi (LOJ 306) Ders Detayları

Depolama ve Envanter Yönetimi (LOJ 306) Ders Detayları Depolama ve Envanter Yönetimi (LOJ 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Depolama ve Envanter Yönetimi LOJ 306 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi İşletmeler daima müşteri gereksinimlerini rakiplerinden

Detaylı

Lojistik sektörünün ihtiyacına göre eğitim programının belirlenmesi

Lojistik sektörünün ihtiyacına göre eğitim programının belirlenmesi ODTU Uluslararası Ekonomi Kongresi VI 2002 Lojistik sektörünün ihtiyacına göre eğitim programının belirlenmesi 11-14 14 Eylül 2002 ODTÜ Atilla Yıldıztekin Arkas Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Lojistik? 21.

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

GREENEKS New Horizons in Transportation

GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS Kilometre taşları - İlk On Yıl 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu.. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

Geçen Haftanın Ödevi???

Geçen Haftanın Ödevi??? Bilginin Neden Olduğu Değişimler Ekonomik Alanda Yaşanan Değişimin Etkileri Siyasi Alanda Yaşanan Değişimin Etkileri Sosyal Alanda Yaşanan Değişimin Etkileri Kültürel Alanda Yaşanan Değişimin Etkileri

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı