Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri"

Transkript

1 Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2 1 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye 2 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye Öz Lojistik köy kavramının ortaya atılıp uygulamaya geçmesinden sonra, saladıı üstünlükler nedeniyle hızla yaygınlamaya gözlenmitir. Avrupa da bugün sayıları 50 yi aan lojistik köyler gerek ulusal gerekse uluslar arası ölçekte iletilmekte ve çok sayıda yeni köy planlama ve ina aamasında bulunmaktadır. Lojistik köy kavramı Türkiye de de gündeme gelmi ve bu konuda 11 merkezde çalımalar balatılmıtır. Bu bildiri kapsamında ilk olarak lojistik köylerin tarihsel geliim süreci incelenmitir. kinci olarak Avrupa da mevcut lojistik köy uygulamalarına yer verilmi, bu köylerin özellikleri, buralarda verilen destekleyici hizmetler üzerinde durulmutur. Üçüncü bölümde TCDD tarafında planlanan 11 lojistik köye ait bilgiler sunulmutur. Son bölümde ise Avrupa ve Türkiye deki lojiktik köyleri hakkında genel bir deerlendirme yer almaktadır. Anahtar Sözcükler: Lojistik köy, lojistik köy geliimi, lojistik köy uygulamaları. 1

2 Freight villages in Europe and Turkey? Aydın G. T., Öüt K. S. Abstract After the development of freight village concept and its application, it is spread rapidly because of its advantages. Today, in Europe there are more then 50 freight villages are operated at national or/and international statue and several are constructed and planned. In Turkey, the importance of freight villages are appreciated and eleven freight villages are constructed or/and planned. In this paper, initially, the historical development of freight villages is studied. Secondly, the application of freight villages in Europe is examined by their properties. Thirdly, new freight village in Turkey are inspected. Finally, the evaluation of freight village in Europe and in Turkey is determined. Keywords: Freight village, freight village development, freight village applications. 1.Giri Lojistik ile ilgili tüm faaliyetlerin çeitli ileticiler tarafından yürütüldüü belirli bir bölge olarak tanımlanan lojistik köylerde, iyi planlanmı ve iyi yönetilen, yük taımalarıyla ilikili faaliyetlerin, bu amaçla ina edilmi ortak alan içerisinde kümelenmesi söz konusudur. Bu faaliyetler arasında daıtım merkezleri, depolar ve antrepolar, ulaım terminalleri, bürolar ve bu faaliyetleri destekleyen dier tesisler bulunmaktadır. Bu üstünlükleri nedeniyle, lojistik köyler ya da uygulamada farklı isimlerle anılan benzer alanlar, özellikle çok türlü taımanın giderek artmasıyla önemini bir kat daha arttırmaktadır. Lojistik köylerin gelitirilmesi, birbiriyle ilikili olmayan birtakım kullanıcılar (ayrı sektörlerden gelen kurulular) tarafından gerçekletirilen eya hareketlerinin bir ölçek ekonomisi kapsamında yönetilmesi açısından önemli faydalar getirmektedir. Zira bu kullanıcılar büyük kısmı bir ulaım terminali etrafında bulunan aynı tesisleri ve donanımı kullanmaktadır. Bu sayede taıma maliyetleri dümekte ve taımaların güvenilirlilii ve salıklı gerçeklemesi salanmaktadır[1]. 2

3 2. Lojistik köylerin tarihsel geliimi Ticaret akılarını rasyonelletiren bütünlemi hizmet salayan, ulatırma türlerinin birleimini salayan, katma deerli lojistik hizmetler veren kesintisiz ehir daıtımın salayan ve ehir tıkanıklıını önlemeye çalıan lojistik hareketlerin toplandıı yer olan lojistik köy kavramı ilk olarak ABD de endüstrinin gelimesiyle domutur. Bu kavramın Japonya da da trafik sıkııklıını, çevresel, enerji ve igücü maliyetlerini azaltmak için önerildii de bilinmektedir [8]. Daha sonra Batı Avrupa ya geçmi olan uygulamanın ilk örnekleri Fransa da geni ölçekte Paris bölgesel alanında Garanor ve Sogoris (Rungis) te oluturulmutur. Bu uygulama kentsel politikalara balı olarak gelimitir ların sonları ve 70 lerin baında ise lojistik köyler, talya ve Almanya da görülmeye balanmıtır. Bu sırada lojistik köy kavramı da ekillenmeye balamı ve karayolu/demiryolu çok türlü taımacılıını salar hale gelmitir ve 90 lı yıllarda ise lojistik köyler dünyada hızla artmı ve Fransa, Almanya, talya, Hollanda, Belçika ve ngiltere de ilerlemeler kaydetmi, ABD de doan bu kavram Avrupa da benimsenmitir. [2]. ABD de lojistik köy kavramına inland port denilmektedir. Örnein Texas taki Huntsville Limanı içerisinde, demiryolu/karayolu/havayolu taımacılık türlerini barındıran bir alandır. Burada Huntsville Uluslararası Havaalanı, uluslararası intermodal merkezi ve Jetplex Endüstri Parkı yer almaktadır. Benzer ekilde Kuzey Coralina daki Küresel Transpark denilen alanda Texas, Ohio, Missouri, California, Alabama, Michigan, Newyork, Virginia gibi birçok alan içi potansiyel bir inland port olarak çalımaktadır [3]. Avrupa nın bütünü sarmalayan lojistik köyler kavramı ABD de hala oluturulmaya çalıılmaktadır [4]. ABD New York/New Jersey de yük taımasının artmasıyla ehir içinde aır taıtların oluturduu trafik tıkanıklıının önlenmesi için lojistik köye benzer bir yapılanmaya gidilmitir. Burada lojistik köy yaklaımı iki amaçla uygulanmıtır: Az büyüme gösteren eski sanayi alanlarının iyiletirilmesi. Yük amaçları için planlanmı birim geliimi (Planned Unit Development- PUD) denen oluumların kurulması. Avrupa da ise kurulan lojistik köyler daha çok estetik açıdan zengin ve kamyon trafiini, kamyon taımacılıına balı oluan çevresel kirlilii, lojistik hizmetlerin daınıklıı ve ana ulaım aına yakın olan ve intermodal taımaya olanak salayan eski sanayi alanlarının kullanılması temeline dayanılarak oluturulmutur [1]. Lojistik köylerin doma nedenlerinden belki de en önemlisi artan ticaret hacminin ve beraberinde gelen lojistik hareketliliin ehir içinde yaptıı baskılardır. Tüm dünya da artan küresel ticaret ülke ekonomilerine olumlu bir etki yapar, satıları artırır, i dünyasını canlandırır ve dengeler. Ancak bu olumlu etki, aır taıtların daha fazla kullanılmasına dolayısıyla hava kirliliine sebep olur ve oluturduu ehir içi trafik tıkanıklıklarıyla insanların yaam kalitesini bozar. Ayrıca bölgesel rekabetçilii de artırır. Artan ticaret hacmine ve yük taımacılıına paralel olarak 3

4 aır taıtların ehir yaamının kalitesini olumsuz etkilememesi için tek çözüm, aır taıtların ehir içinde kat ettikleri mesafeyi ve aır taıt bazlı tıkanıklıı azaltmaktır. Bunun için de intermodal taımacılık ve çok türlü taımacılık gibi çok türlü sistemler devreye girer ancak bu türleri kullanırken lojistik köyler ehir pazarının içinde deil mümkün olduunca yakınında bulunmalıdır. Bu çözümün uygulanabilmesi için de yükle balantılı (çok türlü, intermodal yük taımacılıı, yük daıtımı ve depolama olanakları) olarak belirlenecek bu alanın, hem ulaım alarına ve hem de ehir pazarına eriimi kolay olmalıdır. 3. Avrupa da lojistik köy ve lojistik köy uygulamaları Avrupa kıtasında özellikle Batı Avrupa da mevcut lojistik bölgeler ticaret, üretim ve tüketim merkezlerine yakın liman, havaalanı gibi lojistik terminaller ile karayolu, iç suyolu ve demiryolu gibi ulaım alarının kesiim noktalarında yer almaktadır. Avrupa çapında 10 ülke de (talya, spanya, Fransa, Portekiz, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna ve Lüksemburg) bulunan 62 lojistik köy Avrupa Lojistik Köyleri Birlii (Europlatforms) ne üyedir. Bu birliin amacı, lojistik köylerinin ve intermodal terminallerin ulaım ve lojistik faaliyetlerinin geliimi bakımından stratejik önemini desteklemektir. Birlik bünyesindeki lojistik köylerinde toplam 2400 iletme faaliyet göstermektedir. Avrupa daki lojistik köyler ekil 1 de görülmektedir. Lojistik köyler Avrupa çapında yaygınlaırken, hiçbir ülkede Almanya kadar fazla sayıda lojistik köy bulunmamaktadır [1]. Almanya da birçou 200 hektardan büyük olan 33 lojistik köy, bunlarda da toplam 1200 iletme ve istihdam bulunmaktadır [6]. Almanya da Bremen Lojistik Köyü nden baka Leipzig Lojistik Köyü 8330 hektar), Lübeck Lojistik Köyü (264 hektar) en gelimi lojistik köylerdir. Fransa da ise 23 adet lojistik köy bulunmaktadır ve bunların en baında Rungis Lojistik Köyü gelmektedir [6]. talya da ise lojistik hub olan lojistik köyler daha çok Milan etrafında oluturulmutur. Özellikle Bologno lojistik köyü (200 hektar) en gelimi lojistik köyüdür [7]. spanya ise corafi konumu olarak Avrupa nın lojistik anahtar rolündedir ve çok iyi organize edilmi bir karayolu aı ile çevrelenmektedir. En gelimi lojistik köyü Barselona Lojistik Köyü dür [8]. Bu bildiri kapsamında, Avrupa daki en köklü 4 lojistik köy incelenmitir. Bu lojistik köyler; The Zona Actividades Logisticas (ZAL) Barselona, spanya [9] The Sogaris Yük Köyü Rungis, Fransa (Paris yakınlarında) [10] The Guterverkehrszentren (Daıtım Merkezi -GVZ) Bremen, Almanya [11] The Eurocentre Toulouse, Fransa dır [12]. 4

5 ekil 4. Avrupa kıtasındaki mevcut lojistik merkezler[13] Bu köylerden iki tanesi liman kentinin yanındadır. Bunlar Barselona ve Bremen lojistik köylerdir. ki tanesi ise iç kesimde yer alan lojistik köylerdir. Bunlar da Rungis ve Toulouse lojistik köylerdir. Tüm lojistik köyler ehirlerin ana merkezinden 10 mil uzaktadırlar. Ulaım aları bakımından ise eriebilirlikleri çok yüksek olan ve ana hatların kesiim noktalarında yer alan bu lojistik köylerde iç suyolu balantısı bulunmamaktadır. Büyüklükleri bakımından ise; Rungis 50, Toulouse 296, Barselona 200 ve Bremen Lojistik Köyü 360 hektardır. Özü lojistik iletmelerine hizmet vermek olan bu küresel lojistik köylerden beklenen yük transferi, daıtım ve depolamadır. Küresel lojistik köylerde yüksek deerde hizmet ve katma deerli hizmetler verilmektedir. Barselona da 19 binada 55 iletmeye, Rungis Lojisitk Köyü nde 83 iletmeye, Bremen Lojistik Köyü nde ise 60 iletmeye hizmet verilmektedir. Ayrıca Alman posta servisi Bremen de ana intermodal yük istasyonu yapmayı planlamaktadır. Destekleyici hizmetler bakımından lojistik köylerde güvenlik ve telekomünikasyon balantıları, posta hizmetleri, restoranlar, bakım alanları, eitim ve istihdama yönelik alanlar yer almaktadır (Tablo 1). 5

6 Tablo 1. Lojistik köylerdeki destekleyici hizmetler Hizmet Barcelona Rungis Bremen Toulose Güvenlik 24 saat KA letiim Bakım alanları + + Banka Gümrükler + + Serbest Tic. Böl. + - Araç bakım istasyonları + + PA Posta hizmeti PA Transit eriim + + Lokanta/Kafe 3 saat 24 saat + PA Ofisler Konferans/Toplantı salonları + + Eitim TA + stihdam hizmeti TA + PA Otel/Motel + + PA Dinlenme Alanı + PA Bahçe TA: Tasarım aamasında. KA: Kabul aamasında. PA: Planlama aamasında Bremen Lojistik Köyü hizmet salayıcılar ile taıyıcıları aralarında gönüllü ibirlii yapmaları yolunda tevik etmektedir. Böylece Bremen sahasında kamyon yolculuklarını ve bo konteynır hareketlerini azaltmayı amaçlamaktadır. Yine bu lojistik köy atık malzemelerin geri dönüümüne de katkıda bulunmaktadır. Barselona Lojistik Köyü operasyonlar sırasında meydana gelebilecek kötü sonuçlar için iletmelere salık sigortası sunmaktadır. Yine bu köy, lojistik köye ve lojistik köyden ücretsiz transit otobüs servisleri sunmaktadır ve bunun için hafif raylı sistem balantısı üzerinde düünülmektedir. Rungis Lojistik Köyü nde depolama alanları kiracıların gerektiinde leasing etmeleri için uyundur. Toulouse Lojistik Köyü içinde iki park yapılması planlanmaktadır. Tüm bu lojistik köyler kamu ve özel sektör ibirlii yapılarak oluturulmulardır. Çünkü lojistik köyler gerek teknoloji gerekse fiziksel ve hizmet altyapıları gerektiren maliyetli oluumlardır bu nedenle kamu özel sektör ortaklıklarına dayanarak olutururlar. Avrupa daki lojistik köylerde var olan ve lojistik köyü lojistik köy yapan ilevsel ve fiziksel özellikler unlar olarak tespit edilmitir: Büyüklük: En az 100 (250 acre) hektar yüzölçümüne sahip olmalıdır. 6

7 Konum: Bir ehrin içinde ya da yakınında ama yerleim bölgelerinden uzakta olmalıdır. Eriebilirlik: Karayoluyla mükemmel ulaım olanaı, sıklıkla demiryolu balantılarına sahip, giri kontrollü olarak yapılmalıdır. Yakınlık: Çok türlü taıma tesislerine, limanlara, iç suyollarına ve/veya havaalanlarına yakınlık ya da dorudan eriim olanaı olmalıdır. Tasarım: Tasarım açısından planlı imar, konfor ve manzarası (ehir estetiine katkı) olmalıdır. Ofisler: Modern ofisler ve binaları (depolar) barındırmalıdır. Biliim alt yapısı: Gelimi iletiim ve bilgi teknolojisi alt yapısı olması gerekmektedir. Çekirdek ilevsel özellikleri ise; birden fazla taıma türünün kullanılmasına olanak salaması, türlerin bütünlemi edilmesiyle daıtımın tek merkezden yapılması, akıllı depolama/uzman depolama (ör; frigorifik mallar için özel depolama gibi), katma deerli üretim ya da süreçler, lojistik faaliyetler, Dı Ticaret Bölgesi statüsü ile gümrük ilemlerinin yapılabilmesidir. Hizmete dayalı çekirdek ilevsel özellikler ise; güvenlik, bakım ve tamir yerleri, ofisler, toplantı ve konferans salonları, lokanta ve kafe gibi yemek için alanlar, banka, posta hizmet alanları, kamu taımacılıı ve intermodal transit hizmetlerinin verilmesidir. Destekleyici hizmetler ise; araç servis, bakım ve ya parça olanakları, istihdam acenteleri, kamyonu park etmi sürücüler için konaklama alanları (otel, motel gibi), eitim olanakları, yönetim için konferans toplantı alanlarının varlııdır. Sahiplik ve yönetim açısından yönetim büyük ölçekte kamunun olabilir ve ya kamuözel sektör ibirlii içinde de gerçekletirilebilir. Yalnızca GFV olarak bilinen lojistik köylerde yönetim genelde tek bir elin altındadır bu ya sahibidir ya da sözleme imzalayan kurulutur örnein Bremen Lojistik Köyü bir komite tarafından yönetilmektedir. 4. Türkiye de lojistik köyler Modern yük taımacılıının üssü kabul edilen lojistik köylerin Türkiye ye de uygulanması için Ulatırma Bakanlıı nın öncülüünde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, TCDD, Türkiye nin 11 yerinde lojistik köy kurmaya hazırlanmaktadır. Bu lojistik köylerin kamu-özel sektör ibirlii ile gerçekletirilmesi düünülmektedir. Demiryolunun yanı sıra lojistik köyler kara, hava ve deniz ile de bütünlemi olacak; kombine taımacılık hayata geçecektir. Hem ulusal hem de uluslar arası tüm nakliye, lojistik ve eya daıtımının çeitli ileticiler tarafından yürütüldüü alanlar kabul edilen lojistik köylerin tamamlanmasıyla TCDD yılda yaklaık 6 milyon ton (% 35) daha fazla yük taımayı 7

8 hedeflemektedir. TCDD 250 milyon YTL ye mal olması beklenen 11 lojistik köyün yerini belirlerken 2 kıstas göz önünde bulundurulmaktadır: 1. Organize sanayi bölgeleri ile balantılı olmak. 2. Yük taıma potansiyelinin youn olduu alanlara yapılmak. [14]. Konteynır yükleme, boaltma ve stok alanları; gümrük sahaları; acenteler, gümrük müavirleri yer alan bu köylerde bata gümrük hizmetleri olmak üzere her türlü hizmet merkeziletirilecektir. Bu köylerde, tehlikeli ve özel eya yükleme, boaltma ve stok alanları, sosyal ve idari tesisler; müteri ofisleri, personel ofisleri ve sosyal tesisler, otopark, TIR parkı, yönetim merkezleri, genel hizmet tesisleri; bankalar, lokantalar, oteller, bakım-onarım ve yıkama tesisleri, akaryakıt istasyonları, büfeler, depo ve antrepolar, iletiim ve posta merkezleri de yer alacaktır. Ülkemizde TCDD nin projeleri dâhilinde olan ve yapılması planlanan 11 lojistik köyler unlardır; 1. stanbul/halkalı 2. zmit/köseköy 3. Balıkesir/Gökköy 4. Uak 5. Eskiehir/Hasanbey 6. Samsun/Gelemen 7. Denizli/Kaklık 8. Mersin/Yenice 9. Kayseri/Boazköprü 10. Konya/Kayacık 11. Erzurum/Palandöken dir (ekil 2) ekil 2. TCDD Lojistik Köyleri Planlanan bu köylere ait toplam alan ve mevcut yük potansiyeli Tablo 2 de görülmektedir. 8

9 Tablo 2. TCDD Lojistik köylerin alanları ve mevcut yük potansiyelleri Toplam Alan Mevcut Yük Lojistik Köy (m 2 ) Potansiyeli(ton/yıl) stanbul (Halkalı) Kocaeli (Köseköy) Eskiehir (Hasanbey) Samsun (Gelemen) Balıkesir (Gökköy) Kayseri (Boazköprü) Mersin (Yenice) Uak Erzurum (Palandöken) Konya (Kayacık) Denizli (Kalkık) TCDD nin yanı sıra stanbul Büyükehir Belediyesi, BB, de Hadımköy ve Tuzla ya lojistik köy oluturmayı planlamaktadır. Bu projenin tamamlanmasıyla stanbul içinde yer alan birçok antrepo ve TIR deposu bu merkeze taınacaktır. stanbul da yaklaık depo ve 424 antrepo olduunu ortaya koyan belediyenin aratırmasına göre bu merkezin tamamlanmasının ardından yüzlerce TIR stanbul trafiine girmek yerine gümrükten yüklemeye kadar tüm ilemlerini lojistik köyde yapabilecektir [15]. Lojistik köy aynı zamanda dier ulaım araçlarına da bütünlemi olacak ve böylece stanbul trafii rahatlayacaktır. stanbul trafiine TIR ların girmemesi ve bütün antrepoların kaldırılmasıyla ehrin yaam kalitesi artacak, ürünlerin daha hızlı ulatırılması ile üreticinin küresel sermaye karısındaki rekabet gücü de artacaktır. Böylece maliyetler düerken, zamandan da tasarruf salanacaktır. TCDD ve BB dıında kamu ve özel sektörün ortaklaa yürüttüü 2 lojistik köy projesi daha bulunmaktadır. Bunlar Tekirda/Çorlu Lojistik Köyü ve Manisa (MOSBAR) Lojistik Köyü dür. Tekirda/Çorlu Lojistik Köyü: Çorlu ya lojistik köy düüncesinin temeli Çorlu Havaalanı nın etkin olarak kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Çorlu Havaalanı'nın yanına bir lojistik köy yapılırsa, uluslar arası hava taımacılıı ve kargo taımacılıı yapan büyük çaplı iletmeleri de bir araya getirecek bir kargo merkezi haline gelirse, stanbul Atatürk Havalimanı'nın kargo yükü Trakya ya çekilebilecektir. Çorlu Lojistik Köyü nün iletmeye açılması halinde, tüm kargolar Çorlu Havaalanı'nda toplandıktan sonra kargo irketleri, gelen kargoları kendi birimlerine alarak ister demiryolu, ister havayolu, ister denizyolu isterse de karayolu 9

10 ile gerekli yerlere ulatırabileceklerdir. Böylece hem Çorlu Havaalanı atıl kapasiteden kurtulacak hem de Avrupa ya açılan ve transit bir kapı olan Trakya Bölgesi lojistik bir köye kavuacaktır. Çorlu da lojistik köy olarak seçilen alan; Çorlu Havalimanı na: 11 km, Marta Limanına (Kuru ve Dökme Yük Limanı) : 31 km, Akport Limanı na (Kuru, Dökme Yük ve Konteynır Limanı) : 41 km, Asyaport Limanı na (yapım aamasında) : 49 km uzaklıktadır [16]. Manisa (MOSBAR) Lojistik Köyü ve BALO Projesi: Manisa Lojistik Köyü Batı Anadolu Lojistik Organizasyonu (BALO) projesinin ilk lojistik istasyonunu oluturmaktadır. BALO ise; Batı Anadolu Bölgesi nde faaliyet gösteren ihracatçı ve sanayicilere lojistik destek vermek amacıyla özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artı baz alınarak, yönetim olarak ayrı faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri içindeki sanayicilerin yüklerini birletirip, sanayicilere navlun ve hizmet üstünlükleri salamak için hazırlanan bir projedir. BALO nun ilk lojistik istasyonunun Manisa OSB olmasının sebebi ise; Manisa OSB ile zmir Limanı arasındaki 35 km uzaklıkta her gün ortalama 400 TIR ile konteynır yük taıması yapılmasıdır. OSB nin yıllık yük kapasitesi 3 milyon tonu amaktadır. te bu aamada Manisa- zmir karayolunda seyreden bu yüzlerce TIR ın yarattıı trafik karmaasının önlemek ve iletmelerin dı pazarlarda rekabet ansını zora sokan yük transfer giderlerini MOSBAR ile azaltmak amaçlanmaktadır. Ayrıca Manisa OSB den zmir limanına nakliyat yapan günlük 400 TIR ın navlun maliyetlerini de % 50 oranında düecektir [17]. 20 milyon $ a mal olması planlanan proje demiryolu dahil 320 dönümlük alan üzerine konulandırılmıtır. 5. Sonuç Lojistik köylerin en önemli ilevi daıtımın tek merkezden yapılması, akıllı depolama sistemlerine sahip olması ve gümrük ilemlerinin kolayca yapılabilmesidir lerde balayan lojistik köy uygulamaları, dünyanın dört bir yanına giderek yayılmaktadır. Lojistik köyler büyümeyi öncelikle bölgesel olarak gerçekletirmekte ve ülke ekonomisine olumlu katkılar salamaktadır. Bugün, Avrupa da sayıları 60 ı geçen ve sürekli yenilerinin planlandıı lojistik köyler yanında ülkemizde de toplam 15 lojistik köy projesi gelitirilmeye çalıılmaktadır. Bir ülkenin kalkınması için ulaımın altyapısının ve politikalarının önemini kavrayabilen her birey lojistik köylerin ne anlama geldiini bilebilir. Ülkemizde yapılan lojistik köy uygulamaları hem ülke içi ulaım altyapılarının intermodal çalıan ekline dönütürecek hem de salanan taımada ki bu devrimle dı piyasada rekabet gücümüz artacaktır. Ayrıca, trafikte rahatlatmaya yol açmasının yanı sıra ehirlerde ekonomik ve sosyal geliime de katkı salayacak olan bu köyler hem ehir içi trafii rahatlatacak hem de taımacılıı hızlandıracaktır. Bu sayede dünyaya kolayca ulaacak Türk ürünleri, küresel sermaye ile de daha kolay rekabet 10

11 edebilecektir. Bunun yanında, lojistik köyler uluslararası boyutta da ülke ürünlerinin dünya çapında daha hızlı ve daha kaliteli ekilde dolaımını olanak salayacaklardır. 6. Teekkür Bu çalımada desteklerini esirgemeyen UND ve TCDD ye teekkür ederiz. 7. Kaynaklar [1] Uluslararası Nakliyeciler Dernei Lojistik Köyleri: Kent çi Yük Trafii çin Bir Çözüm Raporu [2] Taniguchi, E., Noritake, M., Yamada, T. & Izumitani, T., Optimal size and location planning of public logistics terminals, Transportation Research Part E, 35, 1999, pp [3] Kapros, S., K. Panou, and D.A. Tsamboulas. Evaluation of intermodal freight villages using amulti-criteria approach. CD-ROM. Proceedings of the 84th TRB Annual Meeting, Washington, D.C [4] Leitner, S., and R. Harrison. The Identification and Classification of Inland Ports, Research Report , Center for Transportation Research, Texas Department of Transportation, Austin, Texas, August [5] [6] Industrial Logistics Propertyin the future, A pan-european Perspective, [7]http://www.promobologna.it/binary/promo_bologna/brochure/22_2_NEW_INTE RPORTO pdf [8] Best practices in Europe: the example of freight villages, GILBERTO GALLONI, PRESIDENT OF EUROPLATFORMS The European Association of freight villages, Thessaloniki, November [9] Broür: ZAL: Your Hub for European Distribution. The Centro Intermodal de Logistica, S.A. (CILSA); Broür Barcelona Centre Logistic. The Barcelona Centre Logistic. (Barcelona) [10] Broür SOGARIS. With inserts on specific sites including Rungis, near Paris. SOGARIS, S. A. Paris Rungis [11] [12] [13] [14] TCDD Genel Müdürlüü, [15] stanbul Büyükehir Belediyesi MP, Haziran [16]http://www.ulasimonline.com/LOJISTIK/872/Corlu-Lojistik-Koy-dopingolacak.html, [17] 11

Lojistik Köy Nedir? Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2. (gulsentaydin@gmail.com) (ksogut@ins.itu.edu.tr)

Lojistik Köy Nedir? Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2. (gulsentaydin@gmail.com) (ksogut@ins.itu.edu.tr) Lojistik Köy Nedir? Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2 1 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye (gulsentaydin@gmail.com) 2 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye (ksogut@ins.itu.edu.tr)

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf

Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Buğra TUĞRUL 1990/Erzurum Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Nurullah GÜLEÇ 1990/Safranbolu Ġstanbul Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA LOJİSTİK MERKEZLER

TÜRKİYE ve DÜNYA DA LOJİSTİK MERKEZLER TÜRKİYE ve DÜNYA DA LOJİSTİK MERKEZLER Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı, Lojistik Derneği(LODER Başkan Yardımcısı Uluslararası Lojistik

Detaylı

Lojistik köylerin yapısı ve verilen hizmetler hakkında neler söylersiniz?

Lojistik köylerin yapısı ve verilen hizmetler hakkında neler söylersiniz? Kamyonum Dergisi Kasım 2008 TAŞIMACILIĞA YENİ SOLUK GETİRECEK DEV PROJE LOJİSTİK KÖYLER TCDD, Lojistik köy projeleriyle modern ve çağdaş taşımacılığa yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Avrupa'da pek

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ. İbrahim EKİNCİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ. İbrahim EKİNCİ İki yılda 7 lojistik köy faaliyete başladı 6'sında ise açılış yakın Karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu erişimi ile kombine taşımacılık imkanlarının olduğu depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

KENTSEL LOJİSTİK ve LOJİSTİK MERKEZLER

KENTSEL LOJİSTİK ve LOJİSTİK MERKEZLER Lojistik Yatırımları Konferansı KENTSEL LOJİSTİK ve LOJİSTİK MERKEZLER Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Lojistik Derneği Başkan Yardımcısı

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1

19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1 19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1 Lojistik Köyler: Lojistik, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zincirinin içindeki tüm malzemelerin;

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii. Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü

Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii. Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü Dünya Yolcu Trafii 4.500 4.000 3.500 Air Voiture 2.000 1.500 3.000 2.500 2.000 Car ou Bus Rail

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

Taşıma L.Yönetim Depolama Yükleme

Taşıma L.Yönetim Depolama Yükleme Yrd.Doç.Dr. Birsen KOLDEMİR Kpt. Engin KUDU İZMİR / 05-06.10.2015 *Lojistik maliyetler nihai ürünün satış fiyatının %13-35 i dolaylarındadır. Lojistik Maliyetler 15.5 12.1 51.6 Taşıma L.Yönetim Depolama

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET

DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET DEMİRYOLLARINDAN ÖZEL SEKTÖRE DAVET TÜRKİYE DE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE İLK OLMAK İSTER MİSİNİZ? DEMİRYOLLARI, KAPILARINI ÖZEL SEKTÖRE AÇIYOR!!! ULAŞTIRMA ALANINDA ÇOK CAZİP YATIRIM İMKANLARINA SAHİP DEMİRYOLLARININ

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

10.01.2011 KÜMELENME LOJİSTİK KÜMELENME VE LOJİSTİK KÖYLER

10.01.2011 KÜMELENME LOJİSTİK KÜMELENME VE LOJİSTİK KÖYLER KÜMELENME LOJİSTİK KÜMELENME VE LOJİSTİK KÖYLER Doç. Dr. Turan PAKSOY İÇERİK 1.Kümelenme 1.1. Kümelenme Nedir? 1.2. Kümelenmeye Yönelten Nedenler 1.3. Kümelenmenin Tarihsel Gelişimi 1.4. Kümelenmenin Faydaları

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

VAN ŞIRNAK KARAYOLU ÇEVRE YOLU

VAN ŞIRNAK KARAYOLU ÇEVRE YOLU VAN ŞIRNAK KARAYOLU Şırnak ile İlimiz arasında 700 Km lik karayolunu, 200 Km ye düşürecek olan Van-Şırnak Karayolu Projesi ile birlikte bölge ulaşım sorununu büyük ölçüde aşacaktır. Bu yol Şırnak'ı, Van'a,

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER Kemal Selçuk ÖÜT stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı, Ayazaa 80626, stanbul ÖZET : Çok amaçlı alıveri merkezleri

Detaylı

ASB AVANTAJLAR Bülten 2010

ASB AVANTAJLAR Bülten 2010 ASB AVANTAJLAR Bülten 2010 SERBEST BÖLGE; TÜRKİYE NİN EN KAPSAMLI YATIRIM TEŞVİK MODELİ %100 kurumlar vergisi muafiyeti (üretici firmalar için) 45 seneye kadar ruhsat ve muafiyet süreleri İhracat ağırlıklı

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ Bu Proje Avrupa Birliği vetürkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and Republic of Turkey Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

http://m.iha.com.tr/istanbul-haberleri/gunaydin-grouptan-demiryolu-atagi-1757210/ Lojistik sektörünün güçlü kuruluşu Günaydın Group, Balıkesir Lojistik Köyü nde üçüncü demiryolu lojistik merkezini açtı.

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ULUSAL ŞİRKET SANAYİ BÖLGELER BULGARİSTAN DA YATIRMCILARIN STRATEJİK ORTAĞI

ULUSAL ŞİRKET SANAYİ BÖLGELER BULGARİSTAN DA YATIRMCILARIN STRATEJİK ORTAĞI ULUSAL ŞİRKET SANAYİ BÖLGELER BULGARİSTAN DA YATIRMCILARIN STRATEJİK ORTAĞI GENEL BAKIŞ Ulusal Şirket Sanayi Bölgeler Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı tek hissedarı olan devlet şirketi, alt konularda uzman:

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE 0 www.samsunlogisticscentre.com GENEL SUNUM Mayıs 200 Ulusal Lojistik Kongresi yapıldı LOJİSTİK MERKEZİ Aralık 200 Lojistik Master Planı tamamlandı Mart 202 Samsun İhtisas Lojistik

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

Schenker Arkas; tüm Avrupa ülkeleri ile İstanbul, İzmir ve Bursa arasında karşılıklı Grupaj ve Komple TIR ile Kara Nakliye hizmeti vermektedir.

Schenker Arkas; tüm Avrupa ülkeleri ile İstanbul, İzmir ve Bursa arasında karşılıklı Grupaj ve Komple TIR ile Kara Nakliye hizmeti vermektedir. Schenker, 8 milyar euro cirosu, beş kıtada 1100 ofis ve 39 000 çalışanı ile hava, deniz ve kara taşımacılığının yanı sıra kapsamlı lojistik çözümleri ve global tedarik zinciri yönetimi sunmakta olan dünyanın

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKLNE LKN YÖNETMELK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2002/3888-18.3.2002 Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / KHK/412-9.4.1990 Resmi Gazete

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

Türkiye de İnternetten Yapılan Kartlı Ödemeler. Türkiye de ve Dünyada Mobil Ödemeler. Mobil Ödemelerde Global Trendler

Türkiye de İnternetten Yapılan Kartlı Ödemeler. Türkiye de ve Dünyada Mobil Ödemeler. Mobil Ödemelerde Global Trendler 01 Türkiye de İnternetten Yapılan Kartlı Ödemeler 05 Türkiye de ve Dünyada Mobil Ödemeler 08 Mobil Ödemelerde Global Trendler TÜRKİYE DE İNTERNETTEN YAPILAN KARTLI Kredi Kartı Sayısı Sahipliği 1, 2016

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Haziran, 2017 www.kto.org.tr 1. GİRİŞ 27.05.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

ÜLKEMZDE KENTSEL RAYLI SSTEMLERN GELM

ÜLKEMZDE KENTSEL RAYLI SSTEMLERN GELM ÜLKEMZDE KENTSEL RAYLI SSTEMLERN GELM Güngör Evren 1 Kemal Selçuk Öüt 2 SUMMARY In this study, the dimension of urban rail system requirements in our cities is brought out approximately but in manner concrete.

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Suriye parsiyel Nakliye

Suriye parsiyel Nakliye Suriye'ye nakliye taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet vermek,

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES Levent ÇANKAYA 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözlemeler Dairesi Bakanlıı, Ankara 1 e-posta: lcankaya@tk.gov.tr Özet Bu çalımada, Sanal Mobil

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

ESKİŞEHİR OSB ve RAYLI SİSTEMLER GÜLGÜN BİLİCİ BÖLGE MÜDÜRÜ VEKİLİ

ESKİŞEHİR OSB ve RAYLI SİSTEMLER GÜLGÜN BİLİCİ BÖLGE MÜDÜRÜ VEKİLİ ESKİŞEHİR OSB ve RAYLI SİSTEMLER GÜLGÜN BİLİCİ BÖLGE MÜDÜRÜ VEKİLİ ESKİŞEHİR OSB TÜRKİYE DE İLK OSB 1962 YILINDA KURULDU. 1. OSB : BURSA 1962, 2. OSB : MANİSA 1968, 3. OSB : ESKİŞEHİR 1969 EOSB, ESKİŞEHİR

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu

Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu 1 Mart 2007 Hayati ahin, CPA, MBA Yeminli Mali Müavir Birleik Uzmanlar Yeminli Mali Müavirlik ve Baımsız Denetim A.. 1.Vakıf ve Dernek Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR

Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi 25.11.2014 Devlet Politikası olarak Hızlı Tren Devlet Hızlı Tren yatırımları yapar: Orta ve uzun mesafede hızlı ve güvenilir taşımacılık yapmak için Hava

Detaylı

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu.

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. Kamu dıında yapılan bir baka aratırmaya göre ise, son iki yıl içinde 44 bin 740 yabancı

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı