DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Özge TEMÜR Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Tayfun GÜNBAY İZMİR-2010

2 DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ İçindekiler Giriş Genel bilgiler Periodontal ve periimplanter dokular Periodontal doku anatomisi Peri implanter doku anatomisi Peri implanter dokuların önemi Biyolojik genişlik Tek veya çift aşamalı iyileşme Peri implanter kemik rezorbsiyonu Pürüzlü yüzey implant kullanımı İmplant üstü restorasyonlar Platform switching konsepti Platform değişimi Platform değişimi yapılan implantların endikasyonu Platform switching in implant estetiğine etkisi Sonuç. 19 Kaynaklar..20 Özgeçmiş. 22

3 ÖNSÖZ Dental implant estetiğinde platform switching in önemi konulu tez çalışmamın gerçekleşmesine olanak sağlayan değerli hocam Prof. Dr. TAYFUN GÜNBAY a, maddi manevi anlamda yardımlarını esirgemeyen sevgili aileme teşekkür ediyorum Saygılarımla, İZMİR,2010 Stj. Dt. ÖZGE TEMÜR

4 GİRİŞ Dental implant uygulamaları son yıllarda estetik ve fonksiyonel amaçla dişsiz boşlukların yerinin doldurulması için sıkça kullanılan bir tedavi yaklaşımıdır. İmplant destekli sistemlerin uzun dönemdeki başarısını etkileyen en önemli faktör biyomekaniktir. İmplantolojide başarı oranının artırılması, biyomekanik açıdan uygun, stres ve gerinimleri çevre dokulara yıkıcı seviyelere gelmeden dağıtan implant sistemlerinin kullanımı ile mümkündür Bu çalışmada amaç farklı çapta implant-abutment bağlantı sistemi incelenmiştir. Platform Switching Sistemi olarak da adlandırılmış olan sistemde; implanta göre daha dar çaplı bir abutment kullanılır. Bu sistemde kullanılan implantların estetik olarak başarısı incelenmektedir.

5 1.GENEL BİLGİLER Diş eksikliklerinin tedavisinde implant destekli protez uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Teknolojinin gelişimiyle birlikte modern implantolojide hastalar yüksek başarı oranlarıyla tedavi edilmektedir. Doğru endikasyonda, cerrahi ve protetik kısa dönem başarının neredeyse yüzde yüz olarak görülmesi implant uygulamalarına olan güveni arttırmakta ve diş eksikliğinin rehabilitasyonunda implant tedavisinin altın standart olarak görülmesine neden olmaktadır. Bu nedenle implant tedavilerinden hasta ve hekim beklentileri her geçen gün artmaktadır. Oral implantolojide kullanılan cerrahi ve protetik tekniklerin yanısıra implantların makro yapı ve mikro yüzey özellikleri geliştirilmekte; hastalara ağrısız, günlük yaşantılarını etkilemeden cerrahi işlemlerin yapılması; implant yerleşimini takiben en kısa sürede protezlerini kullandırmak amaçlanmaktadır. Bunun yanısıra yerleştirilen implantların çevresinde hem sert hem de yumuşak dokunun yapılan protetik restorasyonla biyolojik uyum içinde olması, kullanım süresi boyunca minimum veya hiç değişim göstermemesi hedeflenmektedir. Albrektsson ve ark. ları yapmış oldukları çalışmada başarılı bir implant tedavisinin taşıması gereken özellikleri şu şekilde sıralamışlardır: 1- İmplantın klinik muayenesinde hareket etmemesi 2- Radyografide implant çevresinde radyolusent alanlar görülmemesi 3- Vertikal kemik kaybının implantın yerleştirilmesinden itibaren 1 yıl içinde 1 mm den, takip eden yıllarda 0,2 mm den az olması 2

6 4- İmplant bölgesinde ağrı, enfeksiyon, nörolojik patolojiler, parestezi olmaması ve sinir-damarlara baskı veya zarar verilmemesi 5-5 yılın sonunda başarı oranının minimum % 85; 10 yıl sonunda minimum % 80 olması gereklidir. İmplantolojide geçmiş yıllarda Albrektsson kriterleri adı altında oluşturulan başarı kavramı günümüzde hasta ve hekim beklentilerini karşılamamaktadır. Günümüzde araştırıcılar, Branemark ve ark. nın diş hekimliğinde bir dönüm noktası olarak gerçekleştirdiği implant tedavisinden; kemik içine yerleştirilen implantın osseointegre olması ve implantlardan destek alınan protezin gelen çiğneme yüklerini karşılayabilmesi kavramını başarı olarak görmemekte, sağ kalım olarak yorumlamaktadırlar. Son yıllarda biyomateryallerin çok hızlı bir şekilde geliştirilmesi hastaların ve hekimlerin beklentilerinin artmasına neden olmuştur. Hekimler yapılacak olan implantın osseointegrasyonundan ve fonksiyon görmesinden kuşku duymamaktadır. İmplant destekli tedavi planlamalarında sadece beyaz estetiğin değil kırmızı estetiğin de (diş eti) düşünülmesi gereklidir. Elde edilen fonksiyonel ve estetik başarının uzun dönem kalıcı olması ancak peri-implanter dokuların stabilizasyonu ile gerçekleşebilmektedir. 1.1.Periodontal ve Peri-implanter Dokular Periodontal ve peri-implanter yumuşak dokular benzer özellikler taşır. Yapılan çalışmalarda hem doğal dişler hem de implantlar etrafında fonksiyonel olarak ihtiyaç duyulan transmukozal bariyer doku organizasyonu mevcuttur 1.2.Periodontal Doku Anatomisi Doğal diş alveolar kemik içerisinde bağ dokusu ve epitelyal ataşmanlarla bağlantıdadır. Alveolar kemik altında periodontal ligamanlar diş kökü ile alveolar 3

7 kemik arasında sağlam bağlantı yapar. Sharpey bağ dokusu fibril demeti soket duvarından uzanarak dişin hücresiz kök sementine gömülmektedir. Alveolar kemik üzerinde diş eti fibril demetleri dişin alveolar soket içerisinde sağlam bir şekilde tutunmasına yardımcı olur, bunun yanısıra alveolar kemik üzerinde kök sementi bölgesinde bulunan diş eti dokularının hareket etmemesini sağlar. Her bir diş eti fibril demeti fonksiyonel olarak farklı yönlere doğru uzanmakta ve dokularda izledikleri yöne ve bağlantılarına göre farklı isimlerde adlandırılmaktadır. Transseptal fibriller dişleri birbirine bağlamakla görevlidir. İnterdental septa üzerinden geçerek komşu dişin alveolar kemik üzerindeki sement bölümüne bağlanır. Bu fibriller dişlerin arktaki stabilizasyonuna katkı sağlar. Dento periostal ve dento gingival fibriller alveolar kemiğin üstündeki semente gömülüdür, sırasıyla aşağı ve yukarıya doğru yönlenerek yapışık ve serbest dişeti ile bağlantıdadır. Dairesel fibriller serbest dişeti içinde çevresel olarak bulunurlar. Dento periostal, dento gingival ve dairesel fibriller dişin alveolar soket içerisinde sağlam bir şekilde durmasının yanında dişi çevreleyen diş eti dokusunun hareket etmeden stabil durmasından da sorumludur. Bu doku hareketsizleştirme işlemi, bakteriyel ve mekanik direncin sağlanmasının yanı sıra mukozal bariyerin devamlılığının korunmasında da önemlidir. 1.3.Peri-implanter doku anatomisi Periodontal ve peri-implanter yumuşak dokular arasındaki yapısal ve fonksiyonel benzerlik epitelyal yapı nedeniyledir. Peri-implanter yumuşak dokularda görülen oral, sulkular ve birleşim epiteli yapısal ve fonksiyonel olarak periodontal yumuşak dokularla neredeyse aynıdır. Birleşim epiteli peri-implanter dokularda doğal diş yerine implanta tutunur. Her iki yapıda da birleşim epiteli mukozal yumuşak doku bariyerinin oluşmasında önemli bir görev üstlenir. Aynı şekilde sulkular epitel 4

8 implanta komşu olarak yer alır, doğal dişli bireylerde olduğu gibi hücresel immünolojik korumayı sağlar. Oral epitel mevcutt olduğu zaman keratinize vee kalın yapıdadır, çiğneme fonksiyonunun ve ağız hijyeninin sağlanması sırasındaa oluşan mekanik kuvvetlerden korunmayı sağlar. Periodontal oral ve sulkular epitel zengin vasküler beslenmeye sahipken, peri-implanter epiteldee periodontal ligaman olmadığı için vaskülarizasyon daha azdır. İmplant periodontal ligamann ve sement olmadan direkt olarak alveolar kemiğe bağlıdır. Peri-implanter dokularda dentoperiostal ve dentogingival fibriller bulunmadığından, implant alveolar kemiğin k üzerinde bulun bağ dokusundan çıkarak oral kaviteyee açılır. Peri-implanter yumuşak dokuların immobilizasyonu, doğal dişlerde olduğu gibi bağğ dokusu ataşmanına nın implanta doğru yönlenerek tutunması biçiminde gerçekleşmez. Bağ dokusu fibrilleri alveolar kretten serbest diş etine kadar implantı çevresel olarak sıkıca sarar. (5) Şekil 1:Periodontal ve peri-implanter doku anatomisi 1..4.Peri-implanter dokuların önemi 5

9 Peri-implanter kemiğin hemen üzerinde bulunan bağ dokusunun, periodontal ligamandan kaynağını alan zengin damarlanma ağı gösteren periodontal dokularla karşılaştırıldığında hücre sayısı daha azdır ve damarlanması daha zayıftır. Genel olarak implant çevresindeki yoğun bağ dokusu histolojik olarak kollajenden zengin hücresel elemanlardan zayıf özelliğiyle skar dokusuyla benzerlik gösterir. Periimplanter ve periodontal bağ dokusunda görülen farklılıklar nedeniyle implant çevresi dokular doğal diş çevresi dokulara göre bakteriyel ve mekanik travmalara karşı daha hassastır. Yapılan çalışmalar yapışık diş etinin implant çevresinde bulunmasının, birleşim epitelinin implantı sağlıklı biçimde sarmasını sağladığını, kemik kaybı hatta implant kaybıyla sonuçlanabilecek enflamasyon sürecinin apikale doğru ilerlemesine engel olduğunu ileri sürmektedir. Doğal dişte bağ dokusu fibrilleri mekanik olarak kök sementine yapışıktır. Bu durum titanyum implantlar çevresinde görülmez. Bağ dokusu fibrilleri implantı sıkı bir şekilde sarar ancak doğal dişlerde olduğu gibi yapışma görülmez. Bu fibriller doğal dişte, dişe doğru dik gözlenirken, implantlarda paralel seyreder. Bağ dokusu kullanılan implant dizaynına ve cerrahi tekniğe göre implantın direkt kendisiyle, implant-post bağlantısıyla veya implant postu ile bitişik olabilir. Tek aşamalı implant sistemlerinde yumuşak doku implantın boyun kısmıyla temastadır. Bu nedenle tek aşamalı sistemlerde yumuşak dokuyla implant boyun kısmı arasında daha iyi bir bağlantının olabilmesi için, implantın kuronal boyun kısmı cilalı yapılır. Yapılan çalışmalarda yumuşak doku hücrelerinin pürüzlü yüzey yerine cilalı yüzeye daha iyi bağlandığı tespit edilmiştir. 1.5.Biyolojik Genişlik 6

10 Biyolojik genişlik diş-dişeti birleşiminin histolojik ölçüm boyutlarının klinik uygulamaları ile ilgili bir kavram olarak, insan kadavralarında dişlerin pasif sürmesinin aşamalarıyla ilgili ölçümlerden alınan bilgilerle ortaya çıkmıştır yılında epitelyal ataşman kavramı Gottlieb tarafından keşfedilmiş ve ortaya atılmıştır. Hemen ardından Gargiulo ve Vacek bağ dokusu ataşmanının boyutlarından bahsetmiş; diş eti oluğunun tabanı, alveolar kemik, epitelyal ataşmanın mine-sement sınırıyla ilişkisinden söz etmiştir. Biyolojik genişlik boyutlarının bireylerde farklı dişlerde ve farklı yüzeylerde (mezial, distal, bukkal, lingual) boyutlarının değiştiği gözlemlenmiştir. (6) Biyolojik genişliği etkileyen faktörler arasında; yumuşak doku boyutları, implant dizaynı ve yüzey özellikleri, implantın krestal kemik seviyesine göre konumu, tek veya çift aşamalı iyileşme protokolü, post materyalleri, mikro aralık, simante restorasyonların diş eti oluğu içerisindeki konumu, dişeti fenotipi, rekonstrüktif sert ve yumuşak doku işlemleri vardır. 1.6.Tek veya Çift Aşamalı İyileşme İmplant yerleşimi sonrası iyileşme, implantın krestal kemik seviyesindeki pozisyonuna göre tek veya çift aşamalı gerçekleşebilir. Her iki tekniğin de kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Tek aşamalı implant yerleşiminin en önemli avantajı, implantasyon sonrasında peri-implanter yumuşak dokuların iyileşmesi için protez öncesi yeterli zamanın olmasıdır. Bu süreç içinde birleşim epitelinin stabilizasyonu sağlanmış olur. Protetik tedavi başlarken ikinci cerrahi işleme gerek kalmaması, ölçü alma ve post takılma işlemlerinin diş etinin üzerinde gerçekleştirilmesi nedeniyle peri-implanter yumuşak doku integrasyonu zarar görmez. Tüm protetik uygulamalar implant iyileşmesi süresince stabil ve sağlıklı olan yumuşak doku üzerinde gerçekleştirildiğinden uzun dönem sert ve yumuşak doku 7

11 başarısı garantilenmiş olur. Tek aşamalı implantlarda daha az cerrahi işlem uygulanması nedeniyle peri-implanter bölgenin kan dolaşımı bozulmamış olur. Tedavi süreci kısalmış ve hastaya verilen rahatsızlık azalmış olur. Tek aşamalı implant iyileşmesinin dezavantajı olarak estetik sıkıntılar gösterilebilir. Anterior bölgeye yerleştirilen tek aşamalı implantların iyileşme sonrasında diş etinin çekilmesiyle birlikte kole bölgesindeki cilalı yüzey diş etinin üzerinden görülebilir. Bu durum özellikle gülme hattı yüksek ve diş eti fenotipi ince olan hastalarda estetik başarısızlığa neden olabilir. Çift aşamalı iyileşen implantlar protez yapımı sırasında tek aşamalı implantlara göre daha ayarlanabilir olması, cerrahi sırasında yapılan hataların daha kolay düzeltilebilmesi ve özellikle anterior estetik bölgede doğal görünümlü implant destekli protezlerin yapılmasını sağlayabilir. Çift aşamalı implantların dezavantajı restorasyon sonrasında implant-post bağlantı (mikro aralık) seviyesindeki kemiğin uzun dönemde stabilizasyonunu koruyamaması, apikale doğru rezorbe olabilmesidir. Dental radyografide implantın kole bölgesinde çanak şeklinde radyolusent görünen defektler oluşabilir. Uzun dönemde çift aşamalı yerleştirilen implantların kole bölgesindeki rezorpsiyon özellikle estetik bölgede interdental papillerin seviyesinde ve boyutlarında istenmeyen değişimlere neden olabilir. Rezorbe olan kemiği izleyen yumuşak doku apikale çekilebilir, bunun sonucu olarak interdental bölgelerde de siyah boşluklar oluşabilir. Çift aşamalı iyileşen implantlar ikinci cerrahi sırasında yumuşak dokunun istenildiği şekilde yönlendirilmesine olanak sağlar ancak estetik ve fonksiyonel başarı yumuşak dokunun uzun dönem stabilizasyonunun korunmasıyla gerçekleşebilir. Çift aşamalı yerleştirilen implantlar üzerlerine konulacak iyileşme başlıkları, geçici veya kalıcı postlar kullandırılarak tek aşamalı hale getirilebilir. İyileşme başlıkları takılarak iyileşmeye bırakılan implantlar çevresinde yumuşak doku, implant-iyileşme başlığının birleşim hattında olan mikro 8

12 aralıktan etkilenebilir ve bu bölgedeki bakterilerin de etkisiyle kemik rezorpsiyonu görülebilir. Ayrıca protez aşamasında iyileşme başlıklarının birçok kez takılıp çıkarılması, ölçü alınması peri-implanter bölgedeki yumuşak doku ataşmanına zarar verebilir, bunun sonucunda diş eti çekilmesi ve kemik rezorpsiyonu görülebilir. (6,7) Çalışmalarda tek aşamalı iyileşen implantlar ile çift aşamalı iyleşen implantlar arasında çeşitli farklılıklar bulunmuştur. Weber ve Hürzeler iki aşamalı titanyum implantlarda tek aşamalı titanyum implantlara göre epitelyal ataşmanın mikro aralığın apikalinde ve her zaman daha aşağısında olduğunu belirtmiştir. Başka bir çalışmada iki aşamalı implant sistemlerinde tek aşamalı implant sistemlerine göre daha fazla bağ dokusu genişliği, apikale doğru daha az epitelyal büyüme tespit edilmiştir. Bağ dokusunun implant ile direkt bağlantısı olmamakla birlikte, implant ile temas eden bağ dokusu bölgesinin epitelyal ataşmanın apikale migrasyonuna engel olduğu, periimplanter yumuşak dokuların stabilizasyonunda önemli bir faktör olduğu gösterilmiştir Peri-implanter Kemik Rezorpsiyonu Peri-implanter dokular, periodontal dokulara göre çeşitli nedenlerden dolayı (vaskülarizasyon miktarı, peri-implanter lif oryantasyonu, hücre kapasitesi, enflamasyona direnç, travmaya yanıt ve iyileşme kapasitesi) daha zayıftırlar. İmplant tedavisinin başarılı olmasında cerrahi uygulama ve klinik tecrübe, protetik planlama, kullanılan implant dizaynı ve özellikleri, hastaya bağlı faktörler son derece etkilidir. Son yıllarda araştırıcılar özellikle implantasyon sonrası elde edilen başarının daimi olması üzerine çalışmalarını arttırmışlardır. Oral implantolojide başarı mevcut kemiğin korunmasından geçmektedir. Peri-implanter kemiğin korunması sonucunda, yerleştirilen implant çevresindeki kemikten maksimum ankraj alınabilir ve yıkıcı çiğneme kuvvetlerine karşı konulabilir. Kemiğin korunmasıyla estetik bölgede 9

13 interproksimal papillalar desteklenebilir böylece istenmeyen karanlık alanların oluşumu ve besin gömülmesi önlenerek bukkal dişeti sınırının stabilizasyonu sağlanabilir. Özellikle hastaya bağlı faktörler arasında yer alan ince dişeti fenotipi olması durumunda implantasyon sonrası ileri derecede diş eti çekilmesi ve kemik rezorpsiyonu görülebilir. Yapılan çalışmalarda implantasyon sırasında ve sonrasında peri-implanter kemiğin korunmasında etkili olan faktörler aşağıdaki alt başlıklarda incelenmiştir.(7) Uygun cerrahi teknik Mikro aralık Mikro hareket Platform değişimi Platform değişimi yapılan implantların endikasyonu Platform değişimi yapılan implantların kullanımı Pürüzlü yüzey implant kullanımı Uygun protetik kontrol 1.8. Pürüzlü yüzey implant kullanımı Günümüzde pürüzlü yüzey implantların cilalı yüzey implantlardan kemik-implant teması ve yük taşıma kapasitesi açısından daha başarılı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle pürüzlü yüzey implantlar cilalı yüzey implantlara tercih edilmelidir. (4) 1.9. İmplantüstü restorasyonlar Doğal diş ve implant destekli restorasyonların yapımında metal-seramik veya tam seramik kuron ve köprüler uzun yıllardır yüksek başarı oranlarıyla kullanılmaktadır. Tek diş eksikliklerinde, doğal diş destekli köprülerde 10 yıllık süreç 10

14 içerisinde ağızda kalma oranının % 50 olduğu ileri sürülmektedir. Doğal diş destekli restorasyonlarda en yaygın başarısızlık nedeni olarak dayanak dişlerde gelişen çürük ve endodontik tedavi ihtiyacı gösterilmektedir. Dayanak dişlerin 10 yıl içerisinde % 12 si kaybedilmekte; 15 yıl içerisinde ise % 30 u kaybedilmektedir.(3) Tek diş eksikliklerinde implant destekli restorasyonların 10 yıllık süreç içerisinde % 97 başarı oranına sahip olduğu belirtilmiştir. İmplant destekli sabit restorasyonlarda en sık karşılaşılan komplikasyonlar post vidasının gevşemesi, kuron veya köprü restorasyon seramiğinin kırılması, çatlaması veya tamamen alt yapıdan ayrılması, implant post vidasının kırılması olarak gösterilmektedir. İmplantlar etrafında doğal dişlerde olduğu gibi periodontal ligaman olmadığından, gelen çiğneme kuvvetleri direkt olarak kemiğe iletilmektedir. Bu nedenle implant destekli restorasyonların yapımında oklüzal kuvvetlerin çok iyi ayarlanması, biyomekanik kurallara uyulması, doğru postların kullanılması ve hazırlanması başarı için son derece önem taşımaktadır. Hatalı yapılan implant üstü restorasyonlarda kısa veya uzun dönem protetik komplikasyonların görülmesinin yanısıra implant kaybıyla sonuçlanabilecek kemik rezorpsiyonları, yumuşak doku problemleri ile karşılaşılabilir. İmplant destekli restorasyonlar peri-implanter yumuşak dokularla biyolojik uyum içinde olmalıdır. Restorasyon kenarı diş eti oluğu içerisine uzanan implant destekli protetik uygulamalar planlandığında, hastalarda yeterli kalınlıkta ve genişlikte keratinize doku bulunmalıdır. İnce ve hareketli mukozalarda yumuşak doku greftlenmesi düşünülmelidir. İmplant destekli sabit restorasyonların yapımında simante veya vidalı restorasyon tipi tercih edilebilir. Simante restorasyonların vidalı restorasyonlara göre avantajları; bağlantı siman ile sağlandığından daha pasif yapılabilmeleri, vida giriş yerinin olmaması nedeniyle daha estetik bir görünüm sağlanabilmesi, metal 11

15 yorgunluğunun ve kırılma olasılığının siman nedeniyle daha düşük olması, yapımının vidalı restorasyonlara göre daha basit ve daha ucuz olması gösterilebilir. Vidalı restorasyonların avantajları ise; komplikasyonla karşılaşıldığında restorasyonun implanttan kolay ayrılması, siman artıklarının peri-implanter olukta kalma riskinin olmaması ve restorasyon yapımında alt-üst çenede yeterli mesafe olmadığı durumlarda kullanım endikasyonu oluşturması gösterilebilir. Abrahamsson ve ark. nın implant post materyallerinin peri-implanter yumuşak dokunun sağlığına ve stabilizasyonuna etkisi ile ilgili bir çalışmada, altın alaşımı ve dental porselen materyallerinin implant post materyali olarak kullanımının, zirkonyum ve alüminyum esaslı seramik postlara göre daha başarısız olduğu gösterilmiştir. Altın alaşımı ve dental porselen kullanılan postlarda kemik rezorpsiyonu ve apikale doğru yumuşak doku migrasyonu daha fazla görülmüştür. Günümüzde implant post seçiminde daha çok titanyum alaşımları ve ön bölgede estetik nedenlerden zirkonyum postlar tercih edilmektedir. Son yıllarda tam seramik restorasyonlarda kullanılan zirkonyum materyali hem estetik hem de fonksiyonel beklentileri karşılamaktadır. Zirkonyumun biyouyumluluğu son derece yüksektir. Rengi nedeniyle de titanyuma göre daha estetik olabilir. Bu nedenle implant firmaları zirkonyumdan implantlar yapmakta veya boyun kısmı zirkonyum olan implant dizaynları üretmektedir. Buradaki asıl amaç yumuşak dokunun zirkonyum materyaline yüksek biyouyumluluk nedeniyle daha iyi yapışması ve özellikle ince dişeti fenotipi olan hastalarda titanyumun gri görüntüsünün önüne geçebilmektir. Çıkarılan tek parça zirkonyum implantlar sayesinde hem mikro aralık ve mikro hareketlilik hem de estetik gereksinimlerin karşılanabileceği düşünülmektedir.(1) 12

16 Şekil 2: İmplant destekli simantee ve vidali restorasyo nların görüntüsü 2..PLATFORM SWİTCHİNG KONSEPTİ Uzun yıllardan beri, implantın yerleştirilmesini takiben krestal kemikte rezorpsiyon miktarı implantın başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilen görülen önemli kriterlerden biridir. Protetik yüklemeyi takip t edenn bir yıl içinde implant çevresindeki kemik seviyesinde yaklaşık 1,5-2,0 mm lik bir kayıp görülür. Operasyon sonrasında implant - abutment birleşim yeri hizasında olan kemik, geri çekilerek implantın ilk yivinin hizasına gelir. Krestal kemik seviyesindeki hafif değişiklikler birçok vakada uzun dönem implant başarısını olumsuz etkilemez. Protetik yüklemeyi takiben krestal kemik seviyesinde görülenn azalma ile ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. Kimi araştırmacılara göre, fonksiyonel yükleme sonrasında krestal kemikte görülen rezorbsiyon, yerleştirilen implantınn ilk yivininn seviyesine kadar devam etmektedir. Buna da fonksiyona giren implantta gerilimin boyun bölgesinde toplanması sebep olmaktadır. 13

17 Diğer araştırmacılara göre krestal kemikte görülen madde kaybı, implant abutment arayüzü hizasındaki yumuşak dokuda görülen lokalize inflamasyona bağlıdır. Meydana gelen bu inflamasyonun, implant kendi etrafında mukoza bariyeri ve biyolojik aralık oluşturma çabasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Serbest dişeti kenarından alveol kemiğinin tepesine kadar olan bölüme biyolojik aralık adı verilir ve yaklaşık olarak 3 mm uzunluğundadır. Bunun mm lik kısmını dişeti oluğu ve bağlantı epiteli meydana getirir. Kalan mm lik kısmı da bağ dokusu oluşturur. Biyolojik aralık dentoalveolar bağlantının korunması ve devamlılığının sağlanması açısından son derece önemlidir. Biyolojik aralık iyileşme başlığı yerleştirildikten yaklaşık altı hafta sonra şekillenmeye başlar. Biyolojik aralık implantdoku arasına bakteri ve besin girişi için bir bariyer oluşturur. (8) İmplantın boyun bölgesinde görülen kemik rezorpsiyonu kaçınılmaz değildir. İmplant üzerine abutmentin bağlanmasından sonra meydana gelen krestal kemik kaybını kontrol etmek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Kemik kaybını engellemek veya azaltmak için tek aşamalı cerrahi protokolünün uygulanması uygunluğu kanıtlanmış metotlardan birisidir ancak estetik komplikasyonların meydana gelme riski söz konusudur. Yine kemik yapısını korumak ve krestal kemik rezorpsiyonunu önlemek için Scalloped implantlar (Dişeti konturuna uyumlu özel dizaynı olan implant tipi) geliştirilmiştir. Krestal kemiğin korunması için diğer bir yöntem ise mikro aralığın pozisyonunun horizontal olarak değiştirilmesidir. Platform switching adı verilen ve implanta daha dar çaplı bir abutment bağlanmasına dayanan bu yeni konsept ile bölgedeki kemiğin korunarak rezorpsiyonun kontrol altına alınarak azaltılması mümkündür. Platform switching konsepti rastlantı sonucu ortaya çıkmıştır senesinde Biomet firması daha fazla kemik teması ve dolayısıyla implantasyon sonrası daha 14

18 fazla primer stabilizasyon elde edilebilmesi için 5 ve 6 mm lik geniş çaplı implantlar üretmiştir. Protetik yükleme zamanı geldiği zaman, bu implantlara uygun dayanaklar henüz hazır olmadığı için 4.1 mm çaplı dayanaklarla restorasyon tamamlanmıştır.böylece;horizontal olarak, 5 mm lik implantlarda 0.45 mm, 6 mm lik implantlarda ise 0.95 mm lik bir ebatsal uyumsuzluk ortaya çıkmıştır. 5 senelik takip sonunda vakalar radyografik olarak gözlemlenmiş ve implant ile aynı çaplı dayanak kullanılarak restore edilmiş vakalarda krestal kemik seviyesinde alışılagelmiş lik azalma görülürken, dar çaplı abutment ile restore edilmiş vakalarda krestal kemik kaybının ortaya çıkmadığı görülmüştür ve implant abutment bağlantısının horizontal olarak daha merkezde konumlanmasına Platform Switching konsepti adı verilmiştir. Platform switching konsepti ile kemiğin korunması için ileri sürülen fikir aynı zamanda implant ve dayanak arasındaki mikroaralığın veya implant abutment arasındaki gerilim yoğunluğunun yerinin değiştirilmesidir. Bu tam olarak açıklık kazanmış değildir. Konunun, platform switching konfigürasyonunun biyomekanik avantajlarını veya dezavantajlarını ortaya koyan çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir. 15

19 Şekil 3: Platform switching modeli, kesit görüntü 2..1.Platform Değişimi Bu tekniktee peri-implanter kemik rezorpsiyonunu engellemek için implantın boyun bölgesininn çapından daha darr çapta protetik bileşen kullanılır. Amaç implant- post bağlantısını implantın omuz bölgesinden uzaklaştırarak (medializasyon yaparak) peri-implanter kemikte rezorpsiyonu önlemektir. (2) 2..2.Platform değişimi yapılan implantların endikasyonu Platform değişim konseptinin başarılı olabilmesi için peri-implanter yumuşak doku kalınlığının biyolojik genişlikle uyumlu olması gereklidir. Eğer hastanın daha ince yumuşak doku kalınlığı varsa, uygulanann implant platform değişim özelliğine sahip olsa da kemik erimesiyle karşılaşılma riski yüksektir. Platformm değişimi yapılan implantlarda estetik bölgede ideal interproksimal papilla desteği ve bukkal marjinal dişetinin stabilizasyonu sağlanabilmektedir. 16

20 Platform değişimi yapılan implantların bir diğer önemli endikasyon alanı ise kısa implantlardır. İleri cerrahi uygulamalar yapılarak hasta rahatsızlığını arttıracak işlemler yerine kemik yüksekliğininn yetersiz olduğu durumlardad a kısa implantlar kullanılabilir. Ancak kısa implantlar çevresindee ilerde oluşabilecekk kemik yıkımları sonucuu kuron-implant oranının artması, peri-implantitis görülme olasılığı nedeniyle implantlarda kayıplar çok kısa sürede gerçekleşebilir. Bu B nedenlerden dolayı kısa implantlarda kemik erimesinin sonuçları normal implant uzunluklarına göre son derece yıkıcıdı. Platform değişim konseptine sahip kısa implantlarda peri-implanter kemik korunabilir, kemik yüksekliğininn az olduğu bölgelerde (sinüs altı, alveolar sinir üstü) ileri cerrahi işlemlerin riski alınmadan uzun vadeli başarılı sonuçlar alınabilir.(2) Şekil 4:Platform değişimine sahip implantların görüntüsü Platform switchig in implant estetiğine etkisi Litaratürlerde platform switchingg kullanılann implantlarda krestal kemik kaybının azalmışş oldugu ve gingival papillanın korunduğuu gösterilmiştir. Bu implantlardaa kemik kaybı etkisi 6 aylık çalışmalarla anlatılmıştır. Platform switching kullanılmış implantlar 10 hastaya yerleştirilmiştir. Bu hastaların 3 ü erkek ve 7 si bayandır. Yaşları 29 ile 45 arası değişmektedir. İmplantlar 17

21 yeni çekim yapılmış anterior maksillada alveol soketine yerleştirilmy iştir. Yerleştirildiği gün dijital radyografide yapışık kemikk miktarı ölçülmüştür. Sonra 15. Gün, 1, 2, 3, 6. aylardaa tekrar ölçümler yapılmıştır. 6 ay sonra santral diş bölgesindeki implantın mezyalinde olan kemik kaybı 0.05mm, distalinde 0.07mmm ölçülmüştür. Özel ölçümlerde 1 gün sonra kemik kaybı mezyalde 3.59 mm, 6 ay sonra 3.64mm kemikk kaybı, distal ölçümlerde 3.39mm ve 3.46 mm gösterilmiştir. Lateral diş bölgesinde mezyalde 0.07 mm distalde 0.06 mm kemik kaybı ölçülmüştür. Özel ölçümlerde 1 gün sonra kemik kaybı mezyalde 3.2 mm, 6 ay sonra 3.27 mm kemik kaybı ölçülmüştür. Distal ölçümlerde 3.27 mm ve 3.33 mm saptanmıştır. 10 hastanın hepsinde mükemmel estetik e sağlanmıştır.( (8) Şekil 5: Platform switching implant uygulanmış olgu örneği ö 18

22 3.SONUÇ Platform değişimi yapılan implantlar çevresindeki kemik kaybı, implant yerleşiminden sonra konvansiyonel implantlar çevresindeki kemik kaybına göre daha az olmuştur. İmplant yerleşiminden sonra platform değişimi yapılan implantların mezial, distal, bukkal ve lingual bölgesindeki kemik rezorpsiyon miktarı, platform değişimi yapılmayan implantların aynı bölgelerinde ölçülen kemik rezorpsiyonu miktarından daha az miktarda gerçekleşmiştir. Platform switching yeni implant dizaynlarıyla birleştirilmiş ve krestal kemik kaybını azalttığı gösterilmiştir. Bu implantların etkinliği kemik kaybını azaltmasıdır. Gingival papilla korunmuştur. Bu yaklaşım başarılı bir estetik ve klinik yarar sağlamıştır. Platform değişimi yapılan ve yapılmayan implantlarda, peri-implanter yumuşak dokudaki ölçüm değerleri diş etinin sağlıklı olduğunu destekleyecek şekilde bulunmuştur. (2) 19

23 KAYNAKLAR 1. Guirado JLC, Yuguero MRS, Zamaro GP, Barrio EM. Immediate provisionalization on a new implant design for esthetic restoration and preserving crestal bone. Implant Dentistry 2007;16(2): Gardner DM. Platform switching as a means to achieving implant esthetics. A case study. N Y State Dent J. 2005;71: Baumgarten H, Cocchetto R, Testori T, et al. A new implant design for crestal bone preservation: Initial observations and case report. Pract Periodontics Aesthet Dent. 2005;17: Lazzara RJ, Porter SS. Platform switching: A new concept in implant dentistry for controlling postrestorative crestal bone levels. Int J Periodontics Restorative Dent. 2006;26: Schwartz-Arad D, Levin L, Ashkenazi M. Treatment options of untreatable traumatized anterior maxillary teeth for future use of dental implantation. Implant Dent. 2004;13: Cochran DL, Hermann JS, Schenk RK, et al. Biologic width around titanium implants. A histometric analysis of the implantogingival junction around unloaded and loaded non-submerged implants in the canine mandible. J Periodontol. 1997;68: Stach RM, Kohless SS. A metaanalysis examining the clinical survivability of machine surfaced and Osseotite implants in poor quality bone. Implant Dent. 2003;

24 8. Guirado JLC, Yuguero MRS, Zamora GP, et al: Immediate provisionalization on a new implant design for esthetic restoration and preserving crestal bone. Implant Dent 2007;16:

25 ÖZGEÇMİŞ 1987 yılında Manisa nın Demirci ilçesinde doğdum. İlkokulu Fatih İlköğretim Okulu nda okudum. Ortaokul ve liseyi Demirci Anadolu Lisesi nde bitirdim yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ni kazandım. 22

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Gülsen KİRAZ Danışman Öğretim

Detaylı

ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU

ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Salih Cem BAĞCI Danışman Öğretim Üyesi:Prof. Dr. Şükrü

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili

Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili . Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili ürünler tasarlamakta ve dizayn etmekte ve büyük oranda

Detaylı

Hasta Bilgilendirme. InLine IPS. Kişisel gülümsemeniz için

Hasta Bilgilendirme. InLine IPS. Kişisel gülümsemeniz için Hasta Bilgilendirme IPS InLine Kişisel gülümsemeniz için InLine gülümseyin! Çekici bir gülümsemeye sahip insanlar çoğunlukla daha mutludur ve profesyonel hayatlarında daha başarılıdır. Daha sempatik ve

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR

Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE İMPLANT ABUTMENT BAĞLANTI ŞEKİLLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Uğur ALKAN Danışman Öğretim

Detaylı

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * **

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 143-154, 1987 SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** Doku testekli bir köprü türü olan spring köprü, çok eleştiri görmesine rağmen,

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi Dr. Léon Pariente ve Dr. Karim Dada Özel Muayenehane Paris, Fransa Hasta: Erkek 62 yaşında Dişin konumu: Üst lateral kesici diş Cerrahi

Detaylı

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM 2 3 MODE IMPLANT UNIPACK 4 MODE IMPLANT UNIPACK 5 Mode Medikal Dental İmplant ambalajdan implant transferi ve yüklemesi aşamasında alışkanlıklarınızı değiştirmeyen çözümler sunar. Raşet, Anguldurva ve

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

ANTERİOR BÖLGEDE YAPILAN İMPLANT ÇALIŞMALARINDA YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE İNTERPROKSİMAL PAPİL REJENERASYONU

ANTERİOR BÖLGEDE YAPILAN İMPLANT ÇALIŞMALARINDA YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE İNTERPROKSİMAL PAPİL REJENERASYONU T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ANTERİOR BÖLGEDE YAPILAN İMPLANT ÇALIŞMALARINDA YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE İNTERPROKSİMAL PAPİL REJENERASYONU BİTİRME TEZi Stj. Dişhekimi

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK)

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE TUTUCULUK ÇOK ÖNEMLİ AĞIZDA DURMAYAN BİR PROTEZLE PEK ÇOK FONKSİYON YAPILAMAZ TUTUCULUK Protetik terimler sözlüğü (1994) RETANSİYON:Protezin

Detaylı

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA İmplant Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA Zygoma İmplant İleri derecede rezorbe dişsiz maksillaya sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik rehabilitasyon oldukça güç olabilmektedir.

Detaylı

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6.

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6. TM 4.5 x 6.0mm 6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm TM İmplant yerleştirmeyi

Detaylı

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz?

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Hasta Bilgilendirme Bize danışın! Uygulama ekibiniz size yardımcı olmaktan memnun olacaktır. Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Klinik kaşesi IPSe.max all ceramic all you need 640689/0612/e www.ivoclarvivadent.com

Detaylı

DENTAL İMPLANTOLOJİDE BİRİNCİ FAZ CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DOKU İYLEŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

DENTAL İMPLANTOLOJİDE BİRİNCİ FAZ CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DOKU İYLEŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı DENTAL İMPLANTOLOJİDE BİRİNCİ FAZ CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DOKU İYLEŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER BİTİRME TEZİ Stj Diş Hekimi Hüseyin

Detaylı

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen önemli özellikleri: > Geistlich Bio-Oss yavaş resorpsiyon özelliği sayesinde uzun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ

PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ Restoratif tedavilerin planlama aşamasında iyi bir periodontal değerlendirme gereklidir. Hastaya planlanacak

Detaylı

6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm. 4.5 x 6.0mm. 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm. Dr. Clive Debenham. Dr. Clarence Lindquist

6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm. 4.5 x 6.0mm. 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm. Dr. Clive Debenham. Dr. Clarence Lindquist ! 4.5 x 6.0mm 6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm Dr. Clive Debenham Dr. Clarence Lindquist Neden Bicon?!estorati" Diş Doktoru Bicon implant vida kullanmadan dentisyonları re store etmek için

Detaylı

FARKLI İMPLANT YAPILARININ ÜST YAPI SEÇENEKLERİNİN PROTETİK TEDAVİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI İMPLANT YAPILARININ ÜST YAPI SEÇENEKLERİNİN PROTETİK TEDAVİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı FARKLI İMPLANT YAPILARININ ÜST YAPI SEÇENEKLERİNİN PROTETİK TEDAVİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi:

Detaylı

AKADEMİK ÜNVANLARI. Üniversite Ülke Yıl. Lisans Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 2010

AKADEMİK ÜNVANLARI. Üniversite Ülke Yıl. Lisans Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 2010 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ece ŞENGÜN Doğum yeri: İzmir Doğum Tarihi: 02 Mayıs 1986 Yabancı dili: İngilizce Uzmanlık alanı: Protetik Diş Tedavisi AKADEMİK ÜNVANLARI Üniversite Ülke

Detaylı

Dr. Duygu BOYNUEĞRİ* Arş Gör. Dr. Seçil KARAKOCA NEMLİ** Prof. Dr. Mehmet YALIM***

Dr. Duygu BOYNUEĞRİ* Arş Gör. Dr. Seçil KARAKOCA NEMLİ** Prof. Dr. Mehmet YALIM*** Derleme BOYNUEĞRİ, / Review KARAKOCA NEMLİ, DENTAL İMPLANTLAR ÇEVRESİNDEKİ KEMİK YIKIMINDA MİKRO BOŞLUĞUN ÖNEMİ THE EFFECT OF MICROGAP ON PERI IMPLANT BONE LOSS AROUND DENTAL IMPLANTS Dr. Duygu BOYNUEĞRİ*

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

İMPLANT YERLEŞTİRME VE YÜKLEME PROTOKOLLERİ

İMPLANT YERLEŞTİRME VE YÜKLEME PROTOKOLLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı İMPLANT YERLEŞTİRME VE YÜKLEME PROTOKOLLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Burçak GÜRSOY Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sema BECERİK

Detaylı

PLATFORM SWITCHING KONSEPTİ THE CONCEPT OF PLATFORM SWITCHING. Prof.Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN* ÖZET ABSTRACT

PLATFORM SWITCHING KONSEPTİ THE CONCEPT OF PLATFORM SWITCHING. Prof.Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN* ÖZET ABSTRACT ÇAKIR, Derleme/ VANLIOĞLU, Review PLATFORM SWITCHING KONSEPTİ THE CONCEPT OF PLATFORM SWITCHING Dt. Tutku Burcu ÇAKIR* Prof.Dr. Yasemin * Doç. Dr. Burçin VANLIOĞLU* Makale Kodu/Article code: 1242 Makale

Detaylı

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik oluşumların, mandibula hareketleri ile fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.

Detaylı

materyallerinin uygunlukları ve sağkalım yüzdeleri hakkında daha fazla klinik bilgi yayımlanmaktadır. Bu çalışmada, hastalar için büyük önem arz eden

materyallerinin uygunlukları ve sağkalım yüzdeleri hakkında daha fazla klinik bilgi yayımlanmaktadır. Bu çalışmada, hastalar için büyük önem arz eden 1. GİRİŞ VE AMAÇ Estetik bölge diye tanımlanan üst çene ön bölgede tek diş eksiklikleri fonksiyonel, estetik ve psikolojik problemleri beraberinde getirmektedir.(1) Ön bölgedeki tek diş eksikliklerinin

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

FİLOZOFİ DEĞİŞİK BAKIŞ AÇISI İSVİÇRE KALİTESİ PERFORMANS SADE UYGUN FİYAT

FİLOZOFİ DEĞİŞİK BAKIŞ AÇISI İSVİÇRE KALİTESİ PERFORMANS SADE UYGUN FİYAT SİSTEM ÖZELLİKLERİ FİLOZOFİ TRI Dental Implantları oral implantoloji alanında, yenilikçi ve estetik çözümler sunan İsviçre-merkezli bir firmadır.. Founder & CEO Tobias S. Richter 100% İSVİÇRE KALİTESİ

Detaylı

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişler belirli bir düzene uyarak, ağızda karşılıklı iki grup meydana getirmişlerdir: Maksiller kemiğe ve böylelikle sabit olan

Detaylı

Evet. Seri kullanıma girdikten sonra değişik implant tipleri üretilmiştir. Ancak günümüzde en popüler olan implant tipi 'vida' şekilli olanlardır.

Evet. Seri kullanıma girdikten sonra değişik implant tipleri üretilmiştir. Ancak günümüzde en popüler olan implant tipi 'vida' şekilli olanlardır. İmplantlar (Diş Ekimi) Günümüzde diş implantları, tartışmasız olarak doğal dişlere en iyi alternatiftir. Geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken, yüzünüzde

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Türkiye Tek Yetkili Distributörü SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Türkiye Tek Yetkili Distributörü SİSTEM ÖZELLİKLERİ Türkiye Tek Yetkili Distributörü SİSTEM ÖZELLİKLERİ FİLOZOFİ TRI Dental Implantları oral implantoloji alanında, yenilikçi ve estetik çözümler sunan İsviçre-merkezli bir firmadır. Founder & CEO Tobias S.

Detaylı

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz,

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz, ORTODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Ders Sorumluları: Prof. Dr. Zahir Altuğ altug@dentistry.ankara.edu.tr Prof. Dr. Hakan Gögen Doç.Dr. Çağrı Ulusoy DOR 601 Büyüme ve gelişim Z 3 0 3

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı Devitalizan Maddeler Ağrılı bir pulpayı, devital hale getirmek için çeşitli maddeler kullanılagelmiştir. Hızlı bir etki göstererek pulpayı birkaç gün içinde

Detaylı

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

DENTAL İMPLANTLAR VE YÜKLEME PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Zehra Damla DALMIŞ. Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr.

DENTAL İMPLANTLAR VE YÜKLEME PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Zehra Damla DALMIŞ. Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı DENTAL İMPLANTLAR VE YÜKLEME PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Zehra Damla DALMIŞ Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA DOĞAL DİŞİ Mİ KORUMALIYIZ YA DA DİŞİ ÇEKİP İMPLANT MI UYGULAMALIYIZ?

PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA DOĞAL DİŞİ Mİ KORUMALIYIZ YA DA DİŞİ ÇEKİP İMPLANT MI UYGULAMALIYIZ? T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA DOĞAL DİŞİ Mİ KORUMALIYIZ YA DA DİŞİ ÇEKİP İMPLANT MI UYGULAMALIYIZ? BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Onur

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK

Detaylı

BAĞ DOKUSU GREFTLERİ İLE SERBEST DİŞETİ GREFTLERİNİN POSTOPERATİF KLİNİK SONUÇLAR VE KÖK ÖRTÜLEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BAĞ DOKUSU GREFTLERİ İLE SERBEST DİŞETİ GREFTLERİNİN POSTOPERATİF KLİNİK SONUÇLAR VE KÖK ÖRTÜLEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı BAĞ DOKUSU GREFTLERİ İLE SERBEST DİŞETİ GREFTLERİNİN POSTOPERATİF KLİNİK SONUÇLAR VE KÖK ÖRTÜLEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 20-21 Aralık 2014 Temel İmplantoloji 1 17-18 Ocak 2015 Temel İmplantoloji 2 21-22 Şubat 2015 Temel İmplantoloji 3 28-29 Mart 2015 İleri Cerrahi Konuşmacılar: Prof.

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım. Talaş oluşumu 6 5 4 3 2 1 Takım Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası 6 5 1 4 3 2 Takım İş parçası 1 2 3 4 6 5 Takım İş parçası Talaş oluşumu Dikey kesme İş parçası Takım Kesme

Detaylı

İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR

İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı KEMİK YOĞUNLUĞU, PROTETİK PLANLAMA VE İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu

Detaylı

IMPLANTS MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT

IMPLANTS MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT Ürün Kataloğu 2011 IMPLANTS MEDICAL DEVICES & DEVELOPMENT Nova Implants Medical Devices & Development Ltd, genç, yenilikçi, hızla genişleyen bir high-tech üretim ve araştırma şirketidir. Diş hekimliği

Detaylı

ALT TOTAL İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERİN AĞIZ İÇİNDE FARKLI TEKNİKLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ

ALT TOTAL İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERİN AĞIZ İÇİNDE FARKLI TEKNİKLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ALT TOTAL İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERİN AĞIZ İÇİNDE FARKLI TEKNİKLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Ömer ANKAYA

Detaylı

CHAMPIONS (R)EVOLUTION

CHAMPIONS (R)EVOLUTION CHAMPIONS (R)EVOLUTION Step-By-Step Prosedürleri (minimal-invasiv) Kavität Hazırlanışı İmplant Yerleştirilişi Ölçü Alışı Dental Laboratuvarda İşlem Yeni Dişin Takılışı 1. KAVİTÄT HAZIRLANIŞI 1 Başlangıç

Detaylı

İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON PRENSİPLERİ

İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON PRENSİPLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş hekimi Esra USLUSOY Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.

Detaylı

PERİODONTAL CERRAHİDE KURON BOYU UZATMA OPERASYONLARININ ENDİKASYONLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

PERİODONTAL CERRAHİDE KURON BOYU UZATMA OPERASYONLARININ ENDİKASYONLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ TC. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTAL CERRAHİDE KURON BOYU UZATMA OPERASYONLARININ ENDİKASYONLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Sıla

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

In-Kone Universal Protetik Sistem

In-Kone Universal Protetik Sistem In-Kone Universal Protetik Sistem 00DC-IKU SP-FR-Ed1-10 - TR_T.indd 1 9/8/11 10:13 AM SOMMAIRE Sommaire Uzmanlığınıza performans katar Servis Garantisi Çünkü hastanız önceliğinizdir. Bizim görevimiz, ihtiyaç

Detaylı

YENİ-2.SINIF BLOK BLOK /DERSİN NEVİ BLOK/DERS

YENİ-2.SINIF BLOK BLOK /DERSİN NEVİ BLOK/DERS DHF 00 A-DERS BLOKLARI YENİ-.SINIF.BLOK BLOK /DERSİN NEVİ BLOK/DERS KODU BLOK/DERS ADI TEORİK PRATİK I.BLOK; HASTALIKLARIN TEMELİ (3 HAFTA/47 SAAT TEORİK-6 SAAT PRATİK /7 AKTS- 4 KREDİ) 5EYLÜL 07-3 EKİM

Detaylı

Baha Bone Anchored Hearing Aid

Baha Bone Anchored Hearing Aid Baha Bone Anchored Hearing Aid Prof. Per-Ingvar Brånemark 1950 lerde mikroskop altında kemiğin iyileşmesiyle ilgili araştırmalar yaptı. Kemik iliğinin yardımıyla kemiğin kendini yenilediğini gözlemledi.

Detaylı

CAM ÇIKARMA TUTUCULARI VE UÇLARI

CAM ÇIKARMA TUTUCULARI VE UÇLARI M ÇIKRM TUTUULRI VE UÇLRI Tutucu hattı ve GLSSMTE uçlar oşluklar POO sıcak cam işleme malzemeleri, mekanik hasarı azaltan yüksek dayanım, dayanıklılık ve mükemmel ısıl özelliklere sahiptir. oşluklar istenen

Detaylı

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Birtan Tolga YILMAZ Danışma Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Bülent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: bahar.gurpinar@okan.edu.tr

Detaylı

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ Trigeminal Sinirin Dalları N. ophthalmicus N. maxillaris N. mandibularis Maksiller Sinirin Dalları N. infraorbitalis N.zygomaticus N.alveolaris superioris anterioris N.alveolaris

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

Travma sonucu oluşan anterior tek diş eksikliklerinin implant destekli sabit restorasyonlar ile tedavisi: 2 olgu sunumu

Travma sonucu oluşan anterior tek diş eksikliklerinin implant destekli sabit restorasyonlar ile tedavisi: 2 olgu sunumu OLGU SUNUMU Travma sonucu oluşan anterior tek diş eksikliklerinin implant destekli sabit restorasyonlar ile tedavisi: 2 olgu sunumu Zinde Güder 1, Önjen Tak 1, Bahadır Kan 2, Fatih Mehmet Coşkunses 2 Selcuk

Detaylı

hekimliğinde de önemini arttırmıştır. Estetik; tarih boyunca insanlığın vazgeçemediği bir kavram olmakla beraber, aynı zamanda bir sanat ve bir

hekimliğinde de önemini arttırmıştır. Estetik; tarih boyunca insanlığın vazgeçemediği bir kavram olmakla beraber, aynı zamanda bir sanat ve bir II. GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde teknolojinin baş döndüren gelişimi ve insanların giderek artan mükemmele sahip olma isteği estetiğin her alanda olduğu gibi diş hekimliğinde de önemini arttırmıştır. Estetik;

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

İMPLANT ÜST YAPILARI

İMPLANT ÜST YAPILARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜST YAPILARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Betül GÜRSOY Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR-2008

Detaylı

TEK VE ÇİFT AŞAMALI UYGULANAN İKİ PARÇALI İMPLANTLARDA YUMUŞAK DOKU KALINLIĞININ KRESTAL KEMİK KAYBINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEK VE ÇİFT AŞAMALI UYGULANAN İKİ PARÇALI İMPLANTLARDA YUMUŞAK DOKU KALINLIĞININ KRESTAL KEMİK KAYBINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEK VE ÇİFT AŞAMALI UYGULANAN İKİ PARÇALI İMPLANTLARDA YUMUŞAK DOKU KALINLIĞININ KRESTAL KEMİK KAYBINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DOKTORA TEZİ Diş Hekimi

Detaylı

DÜNYANIN KALİTELİ IMPLANT TERCİHİ

DÜNYANIN KALİTELİ IMPLANT TERCİHİ DÜNYANIN KALİTELİ IMPLANT TERCİHİ CLASS OF 2016 modeimplant.com 2 MODE IMPLANT Dental System 50 YILLIK GÜVEN Mode İmplant Sistemleri 1965 yılından günümüze ileri teknoloji üretim sistemlerinde uluslararası

Detaylı

akıllı tasarımlar cesur gülüşler

akıllı tasarımlar cesur gülüşler akıllı tasarımlar cesur gülüşler YÜKSEK TEKNOLOJİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE Dental implant uygulaması yapan klinisyenler, dental implant ile ilgilenen araştırmacılar ve bu konuda çalışan istekli firmaların

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE OKLUZAL İLİŞKİ KAVRAMLARI

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE OKLUZAL İLİŞKİ KAVRAMLARI T. C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE OKLUZAL İLİŞKİ KAVRAMLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Egemen ESEN Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Prof. Dr. W. H. Mörmann and Dr. A. Bindl, University of Zurich, Switzerland İnleyler, bölümlü ve tam kuronlar ve sabit restorasyonlar için elmas frez

Detaylı

Olgu ŞENÇİMEN, Sunumu/ GÜLSES, Case Report VAROL, MANDİBULER SİMFİZ BÖLGESİNDEN KEMİK GREFTİ ALINMASINA YÖNELİK İKİ BASİT CERRAHİ TEKNİK TWO SIMPLE TECHNIQUES FOR BONE GRAFT HARVESTING FROM MANDIBULAR

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 2, Sayfa 81-85, 1986 PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. Kenan ERATALAY* Dr. Ezel

Detaylı

Ortodonti. İlk Muayene zamanı:

Ortodonti. İlk Muayene zamanı: Ortodonti Ortodonti, diş, çeneler ve yüz bölgesinde oluşmuş bozukluk veya uyum sorunlarını tedavi eden branştır. Söz konusu bozuklukların önlenmesi ve ilerlemesinin önüne geçilmesi için de tedaviler yöntemleri

Detaylı

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 24.02.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ Yrd. Doç. Dr. Enhoş: Protez Yapıştırıcıları Dikkatli Kullanın Özellikle damak protezi kullanan hastalarda en sık karşılaşılan sorunlardan birisi tutuculuktur. Protezin

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 121-125, 1991 BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ Erol DEMİREL* Cemal AYDIN** ÖZET Direkt tutucu parçası kırılmış bir köprünün, direkt tutucu parça içeren

Detaylı

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 209-215, 1985 BİR OVERDENTURE UYGULAMASI A. DOĞAN* Özellikle son 10 yılda önem kazanan overdenture yapımı, dişhekimliğinde 100 yıldan beri bilinmektedir. Overdenture

Detaylı

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Dr. Levent Vahdettin DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Derin örtülü kapanış, maksiller keserlerin mandibuler keserleri % 50 veya daha

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

Geometrik nivelmanda önemli hata kaynakları Nivelmanda oluşabilecek model hataları iki bölümde incelenebilir. Bunlar: Aletsel (Nivo ve Mira) Hatalar Çevresel Koşullardan Kaynaklanan Hatalar 1. Aletsel

Detaylı

Bilgi ve Kayıt İmplantüstü Protez Kursu. Uygulamalı Kurs

Bilgi ve Kayıt İmplantüstü Protez Kursu. Uygulamalı Kurs Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Prof. Dr. M. Kemal Ünsal, Protez Uzmanı Eğitim Direktörü Dt. Mustafa Bekerecioğlu mustafa.bekerecioglu@vyg.com.tr Organizasyon

Detaylı