İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)"

Transkript

1 İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SAYILI DİLEKÇE HAKKI KANUNU Gereği Abone ve Vatandaş Talep leri ile Resmi Kayıt İşlemleri DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcileri, Tüzel Kişilerin İZSU Hitaplı yazılı dilekçeleri- lerde Ad- Soyad-İmza- Adres (İş veya ikametgah) bulunması zorunludur. 2. Tüzel Kişiler ve Sivil Toplum Örgütleri için Şirket Başlıklı veya kaşeli yazı (Üzerinde Şirket adresi, Şirket Yetkili imzası ve Şirket Ünvanı bulunmak zorundadır.) Vatandaşlar veya kanuni temsilcilerinin, tüzel kişilerin İZSU Genel Müdürlüğümüzden tüm talepleri genel kayıt altına alınarak, konusuna göre ilgili birime havale edilerek; işlem yapılması sağlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine iletilmek üzere kayıt işlemleri yapıldığından sadece kontrol kayıt, havale iş ve işlemleri için; her evrak başına toplam: 10 DAKİKA (3071 sayılı dilekçe kanunu gereği dilekçe cevaplanma süresi 30 gündür.) ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ TALEBİ 1) İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE ETÜD ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞLIKLI (HİTAPLI) DİLEKÇE, TALEP SAHİBİ VEKİL İSE VEKALETNAME 2) HAKKINDA BİLGİ İSTENİLEN TAŞINMAZIN TAPU FOTOKOPİSİ İZSU GENEL EVRAK ŞUBE ŞEFLİĞİNDE KAYDI YAPILARAK ETÜD ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVRAK KAYDINA GİREN DİLEKÇE; KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE HAVALE EDİLDİKTEN SONRA TALEP DEĞERLENDİRİLEREK GEREKİRSE İLGİLİ BİRİMLERDENDE BİLGİ ALINARAK EN GEÇ 30 CEVAPLANDIRILIR. 3 KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 1) KURUM TARAFINDAN GÖNDERİLEN KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI 2) KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN TAPU FOTOKOPİSİ 3) 1 ADET FOTOĞRAF 4) NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ 5) VEKİL İSE VEKALETNAME FOTOKOPİSİ (VATANDAŞIN KURUMA GELİP ANLAŞMASI HALİNDE) 4650 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2942 SAYILI KANUNUN 8. MADDESİ GEREĞİ TAPUDA FERAĞ VERİLMESİ HALİNDE VATANDAŞLA ANLAŞMA TUTANAĞININ TANZİMİNDEN EN GEÇ 45 İÇİNDE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÖDEMESİ YAPILIR. (TAPU ÜZERİNDEKİ ŞERHLERİN KALDIRILMASI ve TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN RANDEVU VERMESİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEBİLMEKTEDİR.) (VATANDAŞIN ANLAŞMAMASI veya BULUNAMAMASI HALİNDE MAHKEME YOLUYLA KAMULAŞTIRMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. SÜRESİ MAHKEMENİN TAKDİRİNDEDİR. 1-2 YIL) 4 TAŞINMAZ MALIN, BARAJ HAVZALARINDAKİ KONUMUNUN BELİRLENMESİNE YÖNELİK DİLEKÇESİNİN YANITLANMASI 1-İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞLIKLI(HİTAPLI) DİLEKÇE 2- BAŞVURUDA BULUNAN VATANDAŞLAR VEYA KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN (VEKİL İSE VEKALETNAMESİ) İLE BELİRTİLMİŞ ADI-SOYADI-İMZASI AÇIK İŞYERİ VEYA EV ADRESİ 3- BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİNİN (PARSEL SAHİBİ) İMZASI (VEKİL İSE VEKİLİN) 4- VEKİL BAŞVURUYORSA VEKALETNAME ÖRNEĞİ 5- SÖZ KONUSU PARSELİN TAPU FOTOKOPİSİ 6- SÖZ KONUSU PARSELİN KOORDİNATLI APLİKASYON KROKİSİ TÜM EVRAKLARIN HAZIR OLMASI HALİNDE 1

2 5 TESİSAT PROJE ONAY SERVİSİNE DİLEKÇE VERİLMESİ SIHHİ TESİSAT PROJELERİNİN ONAY İŞLEMLERİ 1) İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE ETÜD ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞLIKLI (HİTAPLI) DİLEKÇE 2) BAŞVURUDA BULUNAN VATANDAŞLAR veya KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN (VEKİL İSE VEKALETNAMESİ) ADI-SOYADI İMZASI AÇIK İŞYERİ veya EV ADRESİ 3) BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİNİN İMZASI (VEKİL İSE VEKİLİN) BAŞVURU DİLEKÇESİNİN EKİNDE İSTENEN BELGELER * Kot Krokisi * İmar Durumu * Numarataj Belgesi ve Krokisi (Belediye Onaylı) * Mimari Proje (Mimarlar Odası Onaylı) * Mimari Proje Ön Yüz Fotokopisi * Mimari Sicil Durum Belgesi (Komple İşyeri Projeleri İçin) * Kanal Belgesi ve Makbuzu * Tesisat Projeleri (Oda Onaylı) * Tüm Evrakların Aslı ve Fotokopileri VATANDAŞ, İZSU NUN TOPLU KONUT / ÖZEL MÜLKİYET ALANLARINDA SU DAĞITIM - SAYAÇ YERLERİ SEÇENEKLERİNDEN a) İmar/Halihazır yoldan Özel mülkiyet alanı girişine bir sayaç konulması, (Tek abonelik ) b) İmar/Halihazır yoldan Özel mülkiyet alanı girişine her blok için ayrı bir sayaç konulması, (Her bina için ayrı abonelik) c) İmar/Halihazır yoldan Özel mülkiyet alanı girişine bağımsız bölüm için ayrı bir sayaç konulması, (Villa, işyeri, konut, daire vb. için ferdi abonelik) d) Boruların Ada içi dağıtım hatlarının ulaşım yollarına döşenmesi; bu kısımlarda İZSU lehine Tapu-Kadastro dan irtifak hakkının tesisi gereklidir. e) Boruların Ada içinde galeri içinde döşenmesi; İrtifak hakkı tesis edilememesi durumunda 50x50cm. beton kapaklı, gerekli koruma (Boru ısı izolasyonu ve sabitleme vb.) önlemleri alınmalıdır. BİRİNİ SEÇER. TÜM EVRAKLARIN HAZIR OLMASI HALİNDE YARIM DE İŞLEM TAMAMLANIR. 6 SU PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE İÇMESUYU İŞLEMLERİ İÇİN DİLEKÇE VERİLMESİ 1) İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ veya ETÜD ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİTAPLI DİLEKÇE 2) BAŞVURUDA BULUNAN VATANDAŞLAR veya KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN (VEKİL İSE VEKALETNAMESİ) ADI-SOYADI İMZASI AÇIK İŞYERİ veya EV ADRESİ ile İÇMESUYU ŞEBEKESİ İSTENİLEN YERİN AÇIK ADRESİ-KONUMU 3) BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİNİN İMZASI (VEKİL İSE VEKİLİN) a) ŞEBEKE YOKSA O SOKAĞIN ŞEBEKE PROJESİ HAZIRLANARAK YAPIM HALESİNE ÇIKILIR. b) MEVCUT ŞEBEKE YENİLENECEKSE (a) maddesinde belirtilen işlemler uygulanır. Projenin yapılması ve yapım ihalesine çıkılması 1 yıllık süre içinde gerçekleştirilebilir. 7 KANAL PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE KANALİZASYON- YAĞMURSUYU ve DERE ISLAH İŞLEMLERİ İÇİN DİLEKÇE VERİLMESİ KANALİZASYON ŞEBEKE İŞLEMLERİ 1) İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE HİTABEN YAZILMIŞ TALEBİN BELİRTİLDİĞİ İMZALI DİLEKÇE 2) HİZMETİN VERİLMESİ İSTENİLEN YERİN AÇIK ADRESİ VEYA TANIMLANMASI 3) BAŞVURUYU YAPAN KİŞİNİN AÇIK ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ KANALİZASYON, YAĞMURSUYU, DERE ISLAHI TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ; ETÜD, PLANLAMA, PROJELENDİRME VE YAPIM İHALESİNE ÇIKARILMA SÜRESİ TALEP TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ 1 YILDIR.

3 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 8 EĞİTİM KURULU KARARI ALINMASI 1- HARCAMA BİRİMİ BAŞKANLIKLARI (DAİRE BAŞKANLIKLARI) YILLIK EĞİTİM İHTİYACI TESPİT/TALEP TABLOLARININ İSTENMESİ. 2- İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, HARCAMA BİRİMİ BAŞKANLIKLARI (DAİRE BAŞKANLIKLARI) YILLIK EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ. 3- EĞİTİM KURULU KARARINA SUNULMASI. 4- EĞİTİM KURULU KARARININ GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINCA ONAYINI TAKİBEN İLGİLİ HARCAMA BİRİMLERİNE GÖNDERİLMESİ. 3 AY 9 ÜNİVERSİTE / LİSE STAJ İŞLERİ SAYILI DİLEKÇE KANUNUNUN ŞEKİL ŞARTLARINI TAŞIMAK KAYDIYLA GENEL EVRAK ŞEFLİĞİ KAYDINDAN, GENEL EVRAK KAYIT NUMARASI ALMIŞ, HAVALESİ TAMAMLANMIŞ ÖĞRENCİ DİLEKÇE ASLI. 2- OKUL ÜST YAZISI VE OKUL ONAYLI STAJ DOSYASI. 3- SGK GİRİŞ BİLDİRİM FORMU DEVLET MEMURLUĞUNA ATANMA (KPS Sınavı Sonuç Belgesi, Genel Müdürlüğümüz İhtiyaç Duyulan Kadrolara Açılan Sınav Sonucu Devlet Memurluğuna Atanma) 1- BAŞVURU FORMU 2-6 ADET FOTOGRAF 3- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ 4- SAĞLIK RAPORU 5- ERKEKLER İİÇİN ASKERLİK BELGESİ 6- İKAMETGAH 7- DİPLOMA (ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ) 8- ADLİ SİCİL KAYDI 2-3 AY ATIKSU ARITMA DAİRESİBAŞKANLIĞI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN BAŞVURULARDA; 1- T.C. KİMLİK NO 2-TÜZEL KİŞİLİK BAŞVURULARINDA YETKİ BELGESİ (VATANDAŞIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VASITASIYLA ELEKTRONİK ORTAMDA İSTEDİĞİ BİLGİLERDEN İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ULAŞAN TALEPLER İLGİLİ KURUMA CEVAP VERİLMEK KAYDIYLA) 15 İŞ Ü BİRDEN FAZLA KURUM VE KURULUŞU İLGİLENDİREN BAŞVURULARDA 30 İŞ Ü 11 BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI YAZILI OLARAK YAPILAN BAŞVURULARDA; 3071 SAYILI DİLEKÇE KANUNUNUN ŞEKİL ŞARTLARINI TAŞIMAK KAYDIYLA İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL EVRAK KAYDINDAN GENEL EVRAK NUMARASI ALMIŞ, HAVALESİTAMAMLANMIŞ DİLEKÇE ASLI (İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL EVRAK KANALIYLA GELEN BİLGİ EDİNME BAŞVURU DİLEKÇESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILARAK VATANDAŞA YAZILI OLARAK BİLGİ VERİLMEKTEDİR.) (İBBHEMŞEHRİ İLETİŞİM KANALI İLE GELEN BİLGİ EDİNME BAŞVURU DİLEKÇESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILARAK VATANDAŞA VE İBB HEMŞEHRİ İLETİŞİM MERKEZİNE YAZILI OLARAK BİLGİ VERİLMEKTEDİR. 30 İŞÜ

4 KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12 ALT YAPI İŞLEMLERİ * AYKOME BAŞVURU FORMU * VATANDAŞ DİLEKÇE 5 DK. 13 BİNA BAĞLANTI KOLU TEMİZLİĞİ 14 BİNA PARSEL BACASI TAMİRİ 15 DERE TEMİZLİĞİ *İLÇE BELEDİYE TALEPLERİ DERE BOYUTUNA VE İÇİNDEKİ RUSUBATA GÖRE ORTALAMA LÜK 200 MT. 16 GÖZLEMCİ TALEBİ * AYKOME BAŞVURU FORMU * VATANDAŞ DİLEKÇE 17 IZGARA BAĞLANTI KOLU TAMİRİ 2 18 IZGARA BAĞLANTI KOLU TEMİZLİĞİ 19 IZGARA TAMİRİ (ASFALT KOTUNA GETİRİLMESİ) 20 KANAL BACASI TAMİRİ (ASFALT KOTUNA GETİRİLMESİ) 21 KANAL BAĞLANTI KOLU TAMİRİ 2 22 KANAL TEMİZLİĞİ 23 KANAL YENİLEME *ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN GELEN TALEP VE PROJELER 7 (İHALE İŞLERİ DEVAM ETMESİ DURUMUNDA)

5 24 YAĞMURSUYU KANALI YAPIMI *ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN GELEN TALEP VE PROJELER 1 AY ( ETÜD VE PLAN DAİRESİNDEN PROJE YAPILDIKTAN VE İHALESİ YAPILDIKTAN SONRA) 25 YAĞMURSUYU SIRA IZGARA TAMİRİ 26 YAĞMURSUYU SIRA IZGARA TEMİZLİĞİ 2 27 YAĞMURSUYU SIRA IZGARA YAPIMI *ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN GELEN TALEP VE PROJELER 1 AY ( ETÜD VE PLAN DAİRESİNDEN PROJE YAPILDIKTAN VE İHALESİ YAPILDIKTAN SONRA) YAĞMURSUYU TEKLİ IZGARA TAMİRİ YAĞMURSUYU TEKLİ IZGARA TEMİZLİĞİ YAĞMURSUYU TEKLİ IZGARA YAPIMI 31 YENİ KANAL 32 İçmesuyu altyapı bilgilerinin kullanıma sunulması *ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN GELEN TALEP VE PROJELER *ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN GELEN TALEP VE PROJELER 1. AYKOME izleme formu veya dilekçe, 2. Yazışma, 3. Bölge/ konum bilgileri 4. Pafta, çizimler SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7 1 AY ( ETÜD VE PLAN DAİRESİNDEN PROJE YAPILDIKTAN VE İHALESİ YAPILDIKTAN SONRA) En fazla 3 işgünü 33 İsale hattı deplasman taleplerinin karşılanması 1. Talep yazısı, 2. Varsa proje ve paftalar, 3. Tapu kaydı ve aplikasyon İşin konum ve şartlarına göre değişken en fazla 1 ay 34 Şikayet ve açıklama taleplerinin karşılanması 1. Elektronik posta, işgünü

6 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35 Yeni Su Konut-Konut Dışı V.s. 36 Yeni Su İnşaat 37 İsim Değişikliği 1) Yapı Kullanma İzin belgesi 2) Numarataj 3) Kanal Belgesi 4) Tapu Fotokopisi 5) T.C.Kimlik No 1) İnşaat Ruhsatı 2) Numarataj 3) Tapu 4) T.C.Kimlik No 1) Tapu ve Kira Kontratı 2) T.C.Kimlik No 38 Abone Tipi Değişikliği Boru Çapı Değişikliği Sayaç Çapı Değişikliği 39 İlişki Kesme 2) T.C.Kimlik No 40 Abonelik Dondurma 41 Çok Sayaçtan Tek sayaca Geçiş 42 Tek sayaçtan Çok sayaca Geçiş 43 Nakil 44 İnşaata Nakil 45 Tek sayaç Hane Sayısı Artışı 2) T.C.Kimlik No 1) Apartman Yönetim Kurulu Kararı 2) Tapu 3) T.C. Kimlik No 1) Apartman Yönetim Kurulu Kararı 2) Tapu 3) Varsa Abone nosu yoksa yenisu işlemi 4) T.C.Kimlik No 1) Yapı Kullanma İzin Belgesi 2) Numarataj 3) Tapu 4) T.C.Kimlik No 5) Kanal Belgesi 1) İnşaat Ruhsatı 2) Numarataj 3) Tapu 4) T.C.Kimlik No 2) Yapı Kullanma İzin Belgesi 3) T.C.Kimlik No

7 46 Sayaç Yeri Değişikliği 47 Sayaç Çalındı 48 Sayaç Sökme 49 Sayaç Bağlama Artışı 50 Teminat İade 51 Alacak İade 52 Belediye Zabıta Söküm 2) T.C.Kimlik No 2) T.C.Kimlik No 1) İlişik Kesme 2) İsim Tedbili 3) 4) T.C.Kimlik No 2) T.C.Kimlik No 3) Alacakla İlgili Dekont İlgili Belediyeden Kesilmesi hakkında yazı 53 Belediye Zabıta Bağlama İlgili Belediyeden bağlanması hakkında yazı 53 Abone İstek ve Dilekleri 54 Hane Sayısına İtiraz 55 Su Sarfiyatı Taksitlendirme 1) Kira Kontratı 2) Kimlik Fotokopisi 56 Tahsilat İşlemleri 20 saniye 57 Abone İhbarı Telefon 58 Yüksek Tüketime İtiraz 59 Sanayi ve Su sarfiyatı Taksitlendirme 60 Kıyas Tahakkukuna İtiraz

8 61 Abone Tipine İtiraz 62 Kanal Belgesi Verme Aşaması 1) Tapu 2) İmar Durumu 3) Aplikasyon Krokisi 4) Numarataj Krokisi 5) Sıhhi Tesisat Projesi 3-4 dakika 63 Kanal Belgesi Verme Aşaması Kesif İşlemi 1 gün içinde yapılır. 64 Kanal Belgesi Verme Aşaması Belge Hazırlanması 15 dakikadır 65 Kanal Ruhsatnamesi Verme Aşaması 1) Tapu 2) İnşaat Ruhsatı 3) İmar Durumu 4) Aplikasyon Krokisi 5) Numarataj Krokisi 6) Belediye Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi 7) Katılım Bedelleri Makbuzu 8) Proje Onay Makbuzu 5 dakikadır 66 Kanal Ruhsatnamesi Verme Aşaması Keşif İşlemleri 1 haftadır 67 Kanal Ruhsatnamesi Verme Aşaması Kanal Ruhsatnamesinin Hazırlanması 30 dakikadır 68 Yol Bozma İzin Formunun Hazırlanması 1) İmar Durumu 2) Numarataj Krokisi 3) Sıhhi Tesisat Projesi 10 dakikadır. SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 69 Yeni Su Bağlanması, Sayaç Yeri Düzenlenmesi Abone İşleri Dairesi Başkanlığımızdan Gelen Talep 15 Gün 70 Programlı ve Programsız Su Kesintilerinin Duyurulması İnternet Ortamında 10 Dk. Basın Yoluyla Duyurular 3 gün 71 Kazı Çalışmalarına Gözlemci Görevlendirilmesi 1.Aykome Kazı İzleme Formu 2.Bölge Konum Bilgileri 3.Varsa Proje Paftası Ve Çizimler 1 Gün 72 Şikayet ve Açıklama Taleplerinin Değerlendirilmesi 1. Elektronik posta Gün 72 Şebeke Basıncı veya Yetersiz Su Konulu Şikayetler 1. Elektronik posta 2. 1 Ay

9 1 Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'ne göre GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsatına Esas Görüş ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak Şefliği kaydından ve Halkapınar Sular İşletmesi Evrak Kaydından Kayıt Numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı, 2 A. İşletmede proses atıksu oluşmuyorsa; - Taahhütnamenin hazırlanması, verilen Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Başvuru Formunun doldurulması ve su abonelik belgesinin sunulması, - İdareye yukarıda belirtilen 3 evrağın eksiksiz olarak sunulması halinde GSM görüşünün ilgili Belediyeye gönderilmesi, 1 Ay 3 Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'ne göre BKKR nin (Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi) Yenilenmesi B. İşletmede proses atıksuyu oluşması durumunda; - Gerekli görülen önlem/arıtma tesisi projesinin hazırlanması için firmayla olan sözleşmenin, verilen Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Başvuru Formunun doldurulması, su abonelik belgesinin İdareye sunulması, - Çevre Mühendisleri Odası onaylı (1 yada 3 adet) projenin İdareye sunumu, - İdarede proje onayının yapılması, - Onaylanan projeye göre önlem tesisi için inşaat süresinin verilmesi, - Arıtma Tesisi için teminat ve proje bedellerinin işletme sahibince ödenmesi, - Teminat ve proje teminat bedeli ödenen arıtma tesisleri için termine uygun inşaat süresi verilmesi (termin süresi), - Önlem / arıtma tesisi devreye alındıktan sonra tesis kontrolüne esas alınan en az 3 numunenin standartları sağlaması ve İZSU Atıksu Laboratuvarından ücreti ödenerek alınan raporların İdareye sunulması, - Yukarıda belirtilen evrakların eksiksiz olarak sunulması ve Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi durumunda GSM görüşünün ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verilerek ilgili Belediyesine gönderilmesi, 1. Her 3 yılda bir BKKR nin yenilenmesi gerektiğinden işletmenin verilen BKKR Başvuru Formunu doldurması ve su abonelik belgesini sunması, 2. Denetimde önlem / arıtma tesisi çıkışından en az 1 numune alınması, 3. İşletmenin numune analiz raporunu İZSU Atıksu Laboratuvarından ücretini ödeyerek İdareye sunması, 4. Aykırı ve farklı bir husus bulunmuyorsa BKKR nin 3 yıl için yenilenmesi, Önlem Tesisi yapacaklar ~ 4 Ay Arıtma Tesisi yapacaklar ~ 4 Ay + Termin Süresi (Arıtma Tesisi Termin Süresi 1 yılı geçemez) 1 Ay 4

10 5 6 7 Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ne göre GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsatına Esas Görüş Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve Çevre Düzeni Planına göre (Bağevi, Depo, Hara vb.) Verilen Görüşler Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve Tarım Tebliği ne göre Zirai Elektrik Görüşü sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak Şefliği kaydından ve Halkapınar Sular İşletmesi Evrak Kaydından Kayıt Numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı, - Tapu ve Aplikasyon Krokisi, - Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre mevcut tesis olduğunu gösterir İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İmar Affı Müracaatı yada İmar Affına göre 1985 öncesi yapıldığını gösterir belge (köy kütük, tapu vb.) İdareye sunması, 2. İlk denetimde; - Verilen Havza Kalite Kontrol Başvuru Formunun, - Faaliyeti ruhsatlarına ve Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine uygunsa Hava Kirliliği, Katı Atık, Tehlikeli Atık Yönetmeliğine göre görüşler ve ÇED görüşünün, - Sızdırmasız fosseptik gerekiyorsa verilen örneğe göre 4 nüsha sızdırmasız fosseptik projesi, arıtma gerekiyorsa 4 nüsha ÇMO onaylı arıtma tesisi projesinin, İdareye sunulması, 3. Onaylanan sızdırmasız fosseptik proje onay ücretinin Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı na yatırılması, 4. Projesine uygun sızdırmasız fosseptik yapılması, 5. Onaylanan Arıtma Tesisi için teminat ve proje onay bedelinin işletme sahibince ödenmesi, 6. Teminat ve Proje Onay Bedeli ödenen arıtma tesisi için termine uygun inşaat süresi verilmesi (termin süresi), 7. Arıtma Tesisi devreye alındıktan sonra arıtma tesisi çıkışından alınan en az 3 adet numunenin standartları sağlaması ve İZSU Atıksu Laboratuvarından ücreti ödenerek alınan raporların İdareye sunulması, 8. Tüm evrakların İZSU Yönetim Kuruluna sunulması ve olumlu kararın alınması, 9. İZSU Yönetim Kurulu Kararının ilgili Belediyesine yazılması, 1. İlk müracaatın ilgili Belediyesine yapılması, 2. Belediyenin üst yazısı ile ekinde Tapu ve Aplikasyon ve İmar Durumu sunulması, 3. Parselin uzun yada orta mesafede olması durumunda ve parselin yerinde elemanlarınca görülmesi ve aykırı bir durum olmaması halinde; - Verilen örneğe göre yapının amacı dışında kullanılmayacağına dair noter onaylı taahhütnamenin, - Verilen örneğe göre 4 nüsha sızdırmasız fosseptik projesinin, - Tapu hisseli ise noter onaylı muvafakatnamenin, - Yapılacak olan yapı hara, ahır, kümes ve sera ise Tarım İl Müdürlüğünün Tip Projesine uygun olduğuna dair yazısının, İdareye sunulması, 5. Yukarıda belirtilen tüm evrakların İZSU Yön.Kur. sunulması ve olumlu kararın alınması, 6. Sızdırmasız fosseptik projesinin onayı ve onay ücretinin yatırılması için talep sahibine, Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı na yazılması, 7. Fosseptik ücretinin yatırıldığına dair makbuzun İdareye sunulması sonrası olumlu görüşün İlgili Belediyeye yazılması, sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak Şefliği kaydından kayıt numarası alarak evrağın İZSU Harita Şube Müdürlüğü ne sevk edilmesi, 2. Evrağın birimimize gelmesi, 3. Parselin haritaya işlenmesi sonucu orta, uzun yada dere mutlakta kalması durumunda istenen - DSİ kuyu açma izninin, - Tarım Raporunun, - Tapu hisseli ise noter onaylı muvafakatnamenin İdareye sunulması, 4. Yukarıda belirtilen evrakların İdareye iletilmesi durumunda olumlu görüşün Tedaş'a yazılması, Sızdırmasız Fosseptik yapacaklar ~ 3 Ay Arıtma Tesisi yapacaklar ~ 5 Ay + Termin Süresi (Arıtma Tesisi Termin Süresi 1 yılı geçemez) 2 Ay 1 Ay

11 8 Su Havzalarındaki Parsellerin Konumu ve Ne Yapabileceği Hakkında Bilgi İçin sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak Şefliği kaydından kayıt numarası alarak evrağın İZSU Harita Şube Müdürlüğü ne sevk edilmesi, 2. Evrağın birimimize gelmesi, 3. Su Havzaları Koruma Yönetmeliği'ne ve Çevre Düzeni Planına göre parselin konumu ve ne yapabileceğinin talep sahibine bildirilmesi, 2 Hafta Vidanjör Yönergesi gereği Vidanjör Çalışma İzin Belgesi Talebi 1. Özel yada kamuya ait vidanjör sahiplerinin örneği verilen dilekçeyi sunması, - Özel vidanjör sahiplerinin dilekçe ekinde verilen protokol örneğini 3 nüsha doldurması ve istenen belgelerden 2; 3; 4; 5 ve 6.maddelerde istenen evrakları sunması, - Kamuya ait vidanjörlerin dilekçe ekinde çalışacak her bir vidanjör için modelleri, plaka numaraları, taşıma kapasiteleri ve çalışma saatlerini içeren bilgileri sunmaları, Kamuya ait Vidanjörler 1 Hafta 9 2. Kamuya ait vidanjörlerde Çalışma İzin Belgesinin hazırlanması, araçla birlikte gelinerek Çalışma İzin Belgesi ve Kontrol Defterinin alınması konusunda yazı yazılması, - Özel vidajörlerde Çalışma İzin Belgesinin hazırlanması, protokolün Genel Müdürlük Makamı tarafından imzalanması ve teminat, Çalışma İzin Belgesi ücretinin İZSU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı na yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun araçla birlikte getirilmesi için yazı yazılması, Özel Vidanjörler 2 Hafta 3. Kamuya ait vidanjörün İdaremize getirilmesi, aracı komisyonun görmesi ve Çalışma İzin Belgesinin ve Kontrol Defterinin verilmesi, - Özel vidanjörlerin getirilmesi gereken evraklar ve araçla birlikte İdaremize gelmesi, aracı komisyonun görmesi, Çalışma İzin Belgesinin ve Kontrol Defterinin verilmesi, 10 Atık Su Numunelerinin Analiz Edilmesi Talebi 1. Talep sahibinin (özel yada resmi) atıksu numunesinin elden getirmesi ve verilen formun doldurarak birime müracaat etmesi. 2. Birim tarafından numunenin analizlenmesi ve raporlanması, 3. Analiz ücretinin talep sahibince ödenmesi ve banka dekontunun laboratuvara teslimi, 4. Ücretin ödenmesine müteakip analiz raporunun talep sahibine verilmesi, 4 Hafta 11 İçme Suyu Numunelerinin Analiz Edilmesi Talebi 1. Talep sahibinin (özel yada resmi) atıksu numunesinin elden getirmesi ve verilen formun doldurarak birime müracaat etmesi. 2. Birim tarafından numunenin analizlenmesi ve raporlanması, 3. Analiz ücretinin talep sahibince ödenmesi ve banka dekontunun laboratuvara teslimi, 4. Ücretin ödenmesine müteakip analiz raporunun talep sahibine verilmesi, 4 Hafta 12 Mikrobiyolojik Su Numunelerinin Analiz Edilmesi Talebi 1. Talep sahibinin (özel yada resmi) atıksu numunesinin elden getirmesi ve verilen formun doldurarak birime müracaat etmesi. 2. Birim tarafından numunenin analizlenmesi ve raporlanması, 3. Analiz ücretinin talep sahibince ödenmesi ve banka dekontunun laboratuvara teslimi, 4. Ücretin ödenmesine müteakip analiz raporunun talep sahibine verilmesi, 3 Hafta 13 Şikayet ve Özel Taleplerin Değerlendirilmesi 1. Talep sahibi izsu.gov.tr, Hemşehri İletişim Merkezi, veya muhtarlar masası vasıtası ile şikayet yada talebine esas işin konusu/adresi bildirmesi. 2. İlgi talep yazısına istinaden adresin kontrolü, numunelendirilmesi, 3. Sonuca göre talep sahibine bilgilendirmenin yapılması, 2 Hafta Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine baş vurunuz.

12 İlk müracaat yeri: İzsu Genel Evrak Şefliği. İkinci müracaat yeri:destek Hizmetleri Şb.Müdürlüğü İsim: Aslan Çelik İsim:Ahmet Pehlivanoğlu Unvan:Şef Unvan:Şube Müdürü Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:16 KONAK/İZMİR Zemin kat. Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:16 KONAK/İZMİR Birinci kat Tel: Tel: Fax: Fax:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

HAVZA KORUMA YÖNERGESİ

HAVZA KORUMA YÖNERGESİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA KORUMA YÖNERGESİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 12.12.1991 KARAR NO: 05/27 1.REVİZYON:04.07.2002 TARİH, 06/377 SAYI 2.REVİZYON:

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

T.C. FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 614 15 54 NOLU TELEFON HATTINA GELEN ŞİKÂYETLER 2 ELEKTRONİK ORTAMDAKİ TALEP VE ŞİKÂYETLER

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 2 ADI Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI 1 ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 3 Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertaraf işi Katı atık düzenli depolama

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 Yangın ve olaylara müdahale İtfaiye

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Dilekçe, 2- Bağlı

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 2 İdaremiz Sosyal Tesislerinde konaklama ve tesislerde bulunan salonların kiralanması 4483 sayılı Memurlar

Detaylı